Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 270 din  2 octombrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. d) si ale art. 79 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 18 din 15 ianuarie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Gabriela Ghita        - procuror
    Maria Bratu           - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. d) si ale art. 79 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Studio Forma Group" - S.R.L. in Dosarul nr. 7.607/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comerciala.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei. Se arata ca prevederile legale criticate nu restrang exercitarea dreptului de proprietate, ele constituind o masura de protectie a acestuia. Or, alin. (6) al art. 41 din Constitutie obliga proprietarul la respectarea unor sarcini care sunt prevazute de lege, precum si la exercitarea cu buna-credinta a drepturilor si libertatilor.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 14 februarie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 7.607/1999, Tribunalul Bucuresti - Sectia comerciala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. d) si a celor ale art. 79 din Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Studio Forma Group" - S.R.L. in Dosarul nr. 7.607/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comerciala, avand ca obiect judecarea cererii formulate de autorul exceptiei impotriva Bancii Comerciale Albina, intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 64/1995.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca dispozitiile art. 10 lit. d) si ale art. 79 din Legea nr. 64/1995, republicata, contravin prevederilor art. 41 alin. (1) si (2), ale art. 49, ale art. 134 alin. (2) lit. a) si ale art. 135 alin. (6) din Constitutie, deoarece nu garanteaza dreptul de proprietate, restrangand exercitiul acestuia si contravenind obligatiei statului de a asigura libertatea comertului, prin aceea ca i se ia debitorului dreptul de a-si conduce activitatea.
    Tribunalul Bucuresti - Sectia comerciala, exprimandu-si opinia, considera ca exceptia nu este intemeiata, intrucat "sustinerile debitoarei nu-si gasesc reflectarea in textele legii".
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, considera ca textele criticate nu contravin prevederilor constitutionale, ele avand ca scop evitarea fraudarii creditorilor.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei il constituie dispozitiile art. 10 lit. d) si cele ale art. 79 din Legea nr. 64/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, texte care au urmatorul cuprins:
    - Art. 10 lit. d): "Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul prezentei legi, sunt: [...] d) judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;"
    - Art. 79: "(1) In lipsa unui plan de reorganizare, confirmat de judecatorul-sindic in conditiile art. 68, debitorul, un creditor, comitetul creditorilor sau camera de comert si industrie teritoriala poate adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de a-si conduce activitatea.
    (2) Judecatorul-sindic va examina, in termen de 10 zile, o astfel de cerere, intr-o sedinta la care vor fi citati debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor si camera de comert si industrie teritoriala. Cererea va putea fi admisa numai motivat, printre motive figurand pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate.
    (3) Daca cererea este admisa, judecatorul-sindic va dispune si aplicarea de indata a dispozitiilor prezentei sectiuni."
    Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 41 alin. (1) si (2), ale art. 49, ale art. 134 alin. (2) lit. a) si ale art. 135 alin. (6).
    Se considera in esenta ca prevederile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece incalca dreptul debitorului de a-si conduce activitatea.
    Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca nu poate retine criticile formulate de autorul acesteia.
    Prevederile legale criticate nu incalca dispozitiile constitutionale invocate, ele avand ca finalitate ridicarea dreptului de a-si conduce activitatea pentru debitorul fata de care s-a declansat procedura de reorganizare si faliment si care sufera pierderi continue din averea sa ori se afla in situatia in care nu exista probabilitatea de realizare a unui plan rational de activitate. In contextul procedurii speciale de executare silita instituita prin Legea nr. 64/1995 sunt reglementate tocmai acele conditii in care creditorii sa poata fi platiti, iar prin aceasta sa fie asigurata buna functionare a creditului si respectarea obligatiilor contractuale, esentiale desfasurarii comertului si concurentei loiale. In consecinta, Curtea constata ca debitorul care, cu rea-credinta, refuza adoptarea masurilor prevazute de lege pentru salvgardarea intereselor creditorilor sai nu poate pretinde incalcarea dreptului de proprietate.
    Referitor la invocarea art. 49 din Constitutie Curtea constata ca acesta nu are nici o legatura cu cauza, intrucat dreptul comerciantului de a-si conduce activitatea nu este unul dintre drepturile si libertatile fundamentale prevazute in titlul II din Constitutie, la care se refera art. 49. De altfel, ridicarea dreptului debitorului de a-si conduce activitatea poate interveni, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 79 din lege, numai dupa declansarea procedurii complexe prevazute de Legea nr. 64/1995, republicata, in caz de incetare de plati timp de cel putin 30 de zile, deci de insolventa comerciala, situatie in care debitorul si-a incalcat obligatia de a-si plati datoriile pe care le are fata de creditori, conform obligatiilor contractuale asumate. In aceste conditii ridicarea dreptului de a-si conduce activitatea de catre debitorul aflat in incetare de plati, pronuntata de judecatorul-sindic in conformitate cu dispozitiile art. 10 lit. d) si ale art. 79 din lege, este consecinta deschiderii procedurii falimentului, reglementata de capitolul III sectiunea a 6-a din Legea nr. 64/1995, republicata, aplicabila cand nu mai exista posibilitatea reorganizarii activitatii debitorului. Aceasta procedura extrema presupune, de asemenea, indisponibilizarea bunurilor din averea debitorului, tocmai in vederea garantarii posibilitatii de plata a creantelor creditorilor.
    Pierderea dreptului de a-si conduce activitatea de catre debitorul aflat in incetare de plati, in conformitate cu dispozitiile art. 79 din Legea nr. 64/1995, republicata, nu contravine dispozitiilor art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, care prevad obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. Masura ridicarii dreptului debitorului de a-si conduce activitatea, prin finalitatea ei, raspunde in realitate cerintei asigurarii unui cadru favorabil valorificarii tuturor factorilor de productie, ceea ce vizeaza pe toti agentii economici, inclusiv debitorul si creditorii, precum si functionarea creditului.
    De asemenea, Curtea retine ca prevederile art. 10 lit. d) si ale art. 79 din Legea nr. 64/1995, republicata, nu incalca dispozitiile art. 135 alin. (6) din Constitutie, care consacra inviolabilitatea proprietatii private "in conditiile legii".
    De altfel, dispozitiile art. 10 lit. d) si ale art. 79 din Legea nr. 64/1995, republicata, au mai format obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea stabilind prin mai multe decizii, ca de exemplu Decizia nr. 241 din 10 iulie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 603 din 26 septembrie 2001, ca aceste dispozitii sunt constitutionale.
    Solutia pronuntata si considerentele care au stat la baza acesteia isi mentin valabilitatea si in cauza de fata, intrucat nu au intervenit elemente noi de natura sa determine modificarea jurisprudentei Curtii.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. d) si ale art. 79 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, exceptie ridicata de S.C. "Studio Forma Group" - S.R.L. in Dosarul nr. 7.607/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comerciala.
    Definitiva.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 2 octombrie 2001.

           PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Maria BratuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 270/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 270 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 270/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu