Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 261 din 24 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 132/1995, modificata si completata ulterior prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, cu modificarile ulterioare

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 561 din  5 august 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Mihai Paul Cotta      - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995, republicata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 132/1995, modificata si completata ulterior prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, cu modificarile ulterioare, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Alconor-Royal Grup" - S.R.L. din Carei in Dosarul nr. 1.705/2002 al Judecatoriei Carei.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca fiind neintemeiata, deoarece dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Este mentionata, in argumentarea acestei sustineri, jurisprudenta Curtii Constitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 27 noiembrie 2002, pronuntata in Dosarul nr. 1.705/2002, Judecatoria Carei a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 132/1995, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Alconor-Royal Grup" - S.R.L. din Carei.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia considera ca textul criticat incalca dispozitiile constitutionale ale art. 41 alin. (8), ale art. 114 alin. (1) si (5), precum si ale art. 135 alin. (1) si (6), intrucat "stabileste in afara sanctiunii amenzii pentru contraventia prevazuta la art. 15 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 si sanctiunea virarii la bugetul de stat a unei sume egale cu valoarea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata, aferenta produselor corespunzatoare cantitatilor de marcaje neutilizate, cu titlu de confiscare sub forma de taxe si impozite indirecte, care determina in mod direct o diminuare a patrimoniului agentului economic". Pe de alta parte, se arata ca masura nu este dispusa printr-o lege, ci printr-o ordonanta a Guvernului, "incalcandu-se astfel si dispozitiile art. 114 alin. (5) din Constitutie".
    Judecatoria Carei considera exceptia de neconstitutionalitate neintemeiata. Se apreciaza, in argumentarea acestei sustineri, ca obligatia instituita prin textul criticat pentru agentii economici care nu returneaza marcajele neutilizate pana la expirarea termenului de valabilitate a licentei de atestare a dreptului de marcare, ca, pe langa plata amenzii, sa vireze la bugetul de stat "o suma egala cu valoarea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata, aferenta produselor corespunzatoare cantitatilor de marcaje neutilizate, are caracterul unei confiscari". Aceasta confiscare se justifica, teoretic, prin faptul ca suma respectiva "putea rezulta din savarsirea contraventiei prevazute de art. 15 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995".
    In ceea ce priveste sensul formularii "numai in conditiile legii", instanta considera ca aceasta trebuie inteleasa in sens larg. De aceea, se arata in continuare, "imprejurarea ca dispozitia criticata este prevazuta intr-o ordonanta a Guvernului nu are nici o relevanta, deoarece ordonantele se emit in baza unei legi speciale de abilitare. Astfel, ordonanta Guvernului a fost emisa in temeiul Legii nr. 81/1995, iar Ordonanta Guvernului nr. 86/1998 in temeiul Legii nr. 148/1998".
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
    Guvernul considera ca exceptia este neintemeiata. In argumentarea acestei sustineri, arata ca "obligarea la plata catre bugetul de stat a unei sume egale cu valoarea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata aferenta produselor corespunzatoare cantitatilor de marcaje neutilizate are caracterul unei confiscari, ca urmare a savarsirii contraventiei prevazute la art. 15 alin. 1 lit. j), si nu reprezinta accize si taxe pe valoarea adaugata". Referitor la faptul ca masura respectiva este prevazuta intr-o ordonanta, si nu intr-o lege, Guvernul apreciaza ca aceasta "nu inseamna o incalcare a dispozitiilor art. 41 alin. (8) din Constitutie, deoarece atat Ordonanta nr. 23/1995, cat si Ordonanta nr. 86/1998 au fost emise in baza unor legi de abilitare a Guvernului de a emite ordonante, respectiv Legea nr. 81/1995 si Legea nr. 148/1998". In consecinta, Guvernul apreciaza ca nu au fost incalcate nici dispozitiile art. 114 alin. (1) si (5) din Constitutie. Referitor la Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, care nu a fost inca aprobata de Parlament, Guvernul arata ca aceasta "nu inseamna ca dispozitiile acestea nu se aplica; in eventualitatea ca ordonanta va fi respinsa de catre Parlament, efectele ei vor inceta de la data adoptarii legii de respingere". Potrivit punctului de vedere al Guvernului, "confiscarea unei sume, ca urmare a savarsirii unei contraventii, nu poate fi echivalata cu o violare a proprietatii".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 15 alin. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 23 din 11 august 1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 86 din 25 august 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998.
    Dispozitiile art. 15 alin. 11 al ordonantei criticate au urmatorul cuprins: "Contraventia prevazuta la alin. 1 lit. j) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. Totodata, agentii economici producatori interni vor vira bugetului de stat o suma egala cu valoarea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata, aferenta produselor corespunzatoare cantitatilor de marcaje neutilizate."
    Critica de neconstitutionalitate are in vedere doar teza a doua a textului de mai sus, autorul exceptiei considerand ca dispozitiile respective instituie o plata de accize si o taxa pe valoare adaugata pentru sume nedatorate, fiind incalcate dispozitiile art. 41 alin. (8), ale art. 114 alin. (1) si (5), precum si cele ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie.
    Dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind incalcate au urmatorul cuprins:
    - Art. 41 alin. (8): "Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.";
    - Art. 114 alin. (1) si (5): "(1) Parlamentul poate adopta o lege speciala de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice. [...]
    (5) Aprobarea sau respingerea ordonantelor se face printr-o lege in care vor fi cuprinse si ordonantele ale caror efecte au incetat potrivit alineatului (3).";
    - Art. 135 alin. (1) si (6): "(1) Statul ocroteste proprietatea. [...]
    (6) Proprietatea privata este, in conditiile legii, inviolabila."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata, neputandu-se retine incalcarea, prin textul criticat al ordonantei, a dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.
    Masura instituita prin textul criticat este o confiscare care se aplica alaturi de sanctiunea amenzii pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 15 alin. 1 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, text potrivit caruia: "Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni: [...] j) nereturnarea de catre producatorii interni a marcajelor neutilizate in termenul legal."
    Curtea Constitutionala a stabilit in mod constant, in jurisprudenta sa, ca aplicarea si executarea unor sanctiuni pecuniare, inclusiv masura confiscarii unor bunuri sau valori, cu toate ca determina in mod direct diminuarea patrimoniului celui sanctionat, nu incalca dispozitiile constitutionale privind ocrotirea proprietatii private, intrucat sunt consecinta unor incalcari ale legii. (In acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 56/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 20 mai 1999, precum si Decizia nr. 67/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 334 din 19 iulie 2000.)
    Masura legala a confiscarii a fost prevazuta in aplicarea dispozitiilor art. 41 alin. (8) din Constitutie, care stabilesc ca "numai in conditiile legii" pot fi confiscate bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii. In cauza, aceste conditii sunt indeplinite chiar daca reglementarea a fost cuprinsa intr-o ordonanta care, in baza delegarii legislative prevazute de art. 114 din Constitutie, da posibilitatea Guvernului sa reglementeze in domenii rezervate legii.
    De asemenea, Curtea Constitutionala a stabilit, potrivit dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie, ca ordonantele Guvernului emise pe baza unei legi de abilitare au putere de lege pana la eventuala lor respingere de catre Parlament. (A se vedea, de exemplu, Decizia nr. 252/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 702 din 28 decembrie 2000.) Or, in cauza, Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 a fost emisa in temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, ordonanta care a fost aprobata prin Legea nr. 132/1995. Totodata Ordonanta Guvernului nr. 86/1998 a fost emisa in temeiul art. 1 pct. 4 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 132/1995, modificata si completata ulterior prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Alconor-Royal Grup" - S.R.L. din Carei in Dosarul nr. 1.705/2002 al Judecatoriei Carei.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 24 iunie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Mihai Paul CottaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 261/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 261 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 261/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu