Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 255 din 20 septembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 alin. 2 si ale art. 505 alin. 2 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 837 din 27 decembrie 2001


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Iuliana Nedelcu       - procuror
    Cristina Radu         - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 alin. 2 si ale art. 505 alin. 2 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Alexandru Pantea in Dosarul nr. 753/2001 al Tribunalului Timis - Sectia civila.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata, invocand in acest sens practica in materie a Curtii Constitutionale (Decizia nr. 45 din 10 martie 1998 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 18 mai 1998, precum si Decizia nr. 172 din 23 mai 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 505 alin. 2 teza a doua din Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 16 august 2001).

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 27 aprilie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 753/2001, Tribunalul Timis - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 alin. 2 si ale art. 505 alin. 2 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Alexandru Pantea.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine in sedinta publica de judecata ca art. 504 alin. 2 din Codul de procedura penala vine in contradictie cu prevederile art. 48 alin. (3) din Constitutie si cu cele ale art. 5 pct. 5 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, deoarece limiteaza dreptul la repararea prejudiciului cauzat printr-o arestare preventiva, prin conditia ca persoana sa fi fost scoasa de sub urmarire penala sau achitata, pe motiv ca nu a savarsit fapta imputata ori ca acea fapta nu exista. De asemenea, considera ca fiind neconstitutionale si dispozitiile art. 505 alin. 2 din Codul de procedura penala, deoarece limiteaza termenul de introducere a actiunii la un an.
    Tribunalul Timis - Sectia civila, exprimandu-si opinia, arata ca asupra neconstitutionalitatii dispozitiilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 45 din 10 martie 1998, exceptia fiind admisa. Avand in vedere modul in care a fost solutionata exceptia de neconstitutionalitate a alin. 1 al art. 504 din Codul de procedura penala, instanta de judecata apreciaza ca se impune a se analiza si constitutionalitatea alin. 2 al acestui text, ele fiind in stransa legatura. Se mai arata ca, intrucat in cauza a fost ridicata exceptia tardivitatii actiunii, "in situatia in care se va da o astfel de interpretare si dispozitiilor art. 504 alin. 2 si 505 alin. 2 din Codul de procedura penala [...], se impune prorogarea discutarii exceptiei de tardivitate pana cand Curtea Constitutionala se va pronunta in mod definitiv asupra exceptiei de neconstitutionalitate".
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Presedintele Camerei Deputatilor, in punctul sau de vedere, considera ca dispozitiile art. 504 alin. 2 si ale art. 505 alin. 2 din Codul de procedura penala sunt constitutionale atat in temeiul art. 48 alin. (3) din Constitutie, cat si in temeiul dispozitiilor art. 3 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, arata ca, potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 45/1998, dispozitiile art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala sunt constitutionale numai in masura in care nu limiteaza la ipotezele prevazute in text cazurile in care statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale, potrivit art. 48 alin. (3) din Constitutie. Fata de aceasta decizie a Curtii Constitutionale Guvernul apreciaza ca si dispozitiile art. 504 alin. 2 sunt constitutionale numai in masura aratata in decizia mentionata. In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 505 alin. 2 din Codul de procedura penala, Guvernul opineaza ca aceste dispozitii nu contravin prevederilor Constitutiei, intrucat orice drept reclamat de o persoana interesata, inclusiv dreptul instituit prin acest text, poate fi dobandit numai daca persoana in cauza respecta termenele prevazute de lege.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 504 alin. 2 si ale art. 505 alin. 2 din Codul de procedura penala. Aceste dispozitii au urmatorul continut:
    Art. 504 alin. 2
    "Are dreptul la repararea pagubei si persoana impotriva careia s-a luat o masura preventiva, iar ulterior, pentru motivele aratate in alineatul precedent, a fost scoasa de sub urmarire sau a fost achitata.";
    Art. 505 alin. 2
    "Actiunea poate fi pornita in termen de un an de la ramanerea definitiva a hotararii de achitare sau de la data ordonantei de scoatere de sub urmarire."
    Autorul exceptiei arata ca aceste dispozitii sunt contrare prevederilor art. 48 alin. (3) din Constitutie, potrivit carora "Statul raspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare savarsite in procesele penale".
    De asemenea, se considera ca aceleasi dispozitii legale incalca si prevederile art. 5 pct. 5 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, potrivit carora "Orice persoana care este victima unei arestari sau unei detineri in conditii contrare dispozitiilor acestui articol are dreptul la reparatii".
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prin dispozitiile art. 504 - 507 din Codul de procedura penala au fost reglementate, in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Constitutie si cu cele ale art. 5 pct. 5 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, modul de reparare a pagubelor produse prin erori judiciare savarsite in procesele penale. Insa in situatia in care o persoana pretinde ca este victima unui abuz comis de un procuror modalitatea de reparare o reprezinta plangerea adresata Ministerului Public. Conditiile repararii pagubei sunt cele prevazute de lege, urmand ca in cazul constatarii unui abuz statul sa exercite actiunea in regres prevazuta in art. 507 din Codul de procedura penala. Sub acest aspect, dispozitiile art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala nu pot fi considerate ca fiind neconstitutionale.
    De altfel, asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 45 din 10 martie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 18 mai 1998. In acea cauza Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala sunt constitutionale numai in masura in care nu limiteaza la ipotezele prevazute in text cazurile in care statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale.
    Prin urmare, Curtea Constitutionala a statuat ca, in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Constitutie (si, in mod corespunzator, conform prevederilor art. 5 pct. 5 din conventie), au dreptul la repararea de catre stat a pagubei nu numai persoana condamnata definitiv cu privire la care s-a stabilit prin hotarare definitiva ca nu a savarsit fapta imputata ori ca acea fapta nu exista, ci si persoana care, in urma rejudecarii cauzei, a fost achitata pentru oricare dintre motivele prevazute in Codul de procedura penala.
    Dispozitiile art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala au fost considerate ca fiind partial neconstitutionale numai sub raportul sferei lor de aplicare (temeiurile achitarii), nu si sub acela al conditiilor repararii pagubelor pricinuite prin erori judiciare in procesele penale.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 alin. 2 din Codul de procedura penala, Curtea constata ca acestea nu au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, dar din aceleasi ratiuni care au motivat Decizia nr. 45 din 10 martie 1998 exceptia urmeaza sa fie admisa in parte, cu precizarea ca textul este neconstitutional in masura in care este inteles - contrar prevederilor art. 48 alin. (3) din Constitutie - ca nu are dreptul la repararea pagubei persoana impotriva careia s-a luat o masura preventiva, iar ulterior a fost scoasa de sub urmarire sau a fost achitata in temeiul oricaruia dintre cazurile de achitare prevazute de Codul de procedura penala.
    Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 505 alin. 2 din Codul de procedura penala Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat, statuand ca aceste dispozitii sunt constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 107 din 1 iulie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 27 iulie 1999, Curtea a statuat ca nici normele constitutionale, nici cele din tratatele internationale la care Romania este parte nu prevad imprescriptibilitatea dreptului persoanelor prejudiciate prin masuri ilegale de detinere de a porni actiune in repararea pagubei si nici un termen limita in care acest drept poate fi exercitat. Art. 48 alin. (3) din Constitutie, prin expresia "potrivit legii", lasa la optiunea legiuitorului stabilirea conditiilor procedurale in care dreptul la reparatii poate fi exercitat. Termenul de un an, prevazut in art. 505 alin. 2 din Codul de procedura penala, este un termen de prescriptie a dreptului la actiune rezonabil, care asigura conditiile optime celui prejudiciat pentru a exercita actiune in justitie in scopul obtinerii reparatiilor legale.
    In acelasi sens s-a pronuntat Curtea si prin Decizia nr. 172 din 23 mai 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 16 august 2001.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Admite, in parte, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Alexandru Pantea in Dosarul nr. 753/C/2001 al Tribunalului Timis - Sectia civila si constata ca dispozitiile art. 504 alin. 2 din Codul de procedura penala sunt constitutionale numai in masura in care nu limiteaza la ipotezele prevazute in alin. 1 al aceluiasi articol dreptul la repararea pagubei al persoanei impotriva careia s-a luat o masura preventiva, iar ulterior a fost scoasa de sub urmarire sau a fost achitata.
    2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate cu privire la celelalte dispozitii ale art. 504 alin. 2 din Codul de procedura penala, precum si exceptia de neconstitutionalitate privind art. 505 alin. 2 din Codul de procedura penala, ridicate de acelasi autor in acelasi dosar.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 20 septembrie 2001.

         PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat-asistent,
                              Cristina Radu

    Intrucat magistratul-asistent Cristina Radu se afla in imposibilitate de a semna deoarece a fost numita in functia de procuror, in locul sau semneaza, in temeiul art. 261 din Codul de procedura civila,

                              magistrat asistent sef,
                              Claudia MiuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 255/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 255 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 255/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu