Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 237 din 21 noiembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 702 din 28 decembrie 2000


SmartCity3


    Lucian Mihai           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Ioan Muraru            - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Gabriela Ghita         - procuror
    Marioara Prodan        - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicata de Adrian Rotaru, Rosemarie Rotaru, Mihaela Rotaru, Alexandra Rotaru si Paula Rotaru in Dosarul nr. 1.374/2000 al Judecatoriei Sibiu.
    La apelul nominal se constata lipsa autorilor exceptiei, precum si a celorlalte parti (Matilda Pacurar si Gheorghe Pacurar), fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind ca dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 nu incalca prevederile constitutionale invocate de autorii exceptiei.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 11 aprilie 2000, pronuntata in Dosarul nr. 1.374/2000, Judecatoria Sibiu a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile de locuit cu destinatia de locuinte, exceptie ridicata de Adrian Rotaru, Rosemarie Rotaru, Mihaela Rotaru, Alexandra Rotaru si Paula Rotaru.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 sunt neconstitutionale, deoarece incalca prevederile art. 114 din Constitutie, referitoare la delegarea legislativa, prin aceea ca reglementeaza intr-un domeniu ce face "obiectul exclusiv al legilor organice, cum este Codul de procedura civila". In opinia autorilor exceptiei legalizarea posibilitatii proprietarilor de a obtine evacuarea neconditionata a chiriasilor pe calea ordonantei presedintiale interverteste integral natura juridica a institutiei "ordonanta presedintiala", intrucat evacuarea nu este o masura provizorie in esenta sa, ci una definitiva, care solutioneaza insusi fondul dreptului. Or, aceasta are semnificatia abrogarii implicite a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedura civila. Se mai sustine ca prin aceleasi dispozitii legale criticate sunt incalcate, de asemenea, si prevederile art. 48 alin. (1) din Constitutie, referitoare la dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica, deoarece in cadrul procedurii ordonantei presedintiale chiriasii nu isi pot valorifica unele drepturi (dreptul de retentie asupra investitiilor efectuate la imobil, dreptul de a obtine o locuinta corespunzatoare nevoilor locative ale familiei), fiind astfel prejudiciati in mod ireversibil. Totodata se invoca incalcarea prevederilor constitutionale cuprinse in art. 54, privind exercitarea drepturilor si a libertatilor, considerandu-se ca prin posibilitatea recurgerii la calea ordonantei presedintiale proprietarii si-ar exercita cu rea-credinta dreptul de proprietate, limitand drepturile chiriasilor, precum si a dispozitiilor cuprinse in art. 16, referitoare la egalitatea in drepturi, prin favorizarea proprietarilor si crearea unor privilegii, infirmandu-se astfel insasi ratiunea emiterii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 care are in titulatura cuvintele "privind protectia chiriasilor".
    Judecatoria Sibiu, exprimandu-si opinia, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, ci, dimpotriva "isi au temeiul constitutional in prevederile art. 43 alin. (1) si in cele ale art. 134 alin. (2) lit. f) din Constitutie". Instanta face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale cu privire la constitutionalitatea textului de lege criticat. Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Se face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale care a stabilit ca in cazul ordonantelor de urgenta nu se aplica limitarea prevazuta la art. 114 alin. (1) din Constitutie numai pentru ordonantele emise in baza unei legi de abilitare a Parlamentului, limitare care priveste domeniul legilor organice. De asemenea, se considera ca prin textul de lege criticat nu sunt incalcate nici prevederile art. 16 si nici cele ale art. 54 din Constitutie, intrucat este sanctionata atitudinea chiriasului care, prin refuzul nejustificat de a incheia un nou contract de inchiriere cu proprietarul caruia i s-a restituit imobilul, foloseste in mod abuziv locuinta. Aceasta situatie este asimilata cu ocuparea abuziva a locuintei, cu privire la care practica judecatoreasca a apreciat ca este admisibila procedura ordonantei presedintiale pentru evacuare. Pe de alta parte, se arata ca "institutia ordonantei presedintiale face parte din ansamblul procedurilor de judecata stabilite de lege, astfel cum prevede art. 125 alin. (3) din Constitutie, si nu se poate sustine ca prin instituirea acestei proceduri se aduce atingere dreptului privind accesul la justitie". In final, se considera ca prevederile art. 48 alin. (1) din Constitutie nu au nici un fel de incidenta in cauza, intrucat vizeaza controlul legalitatii actelor administrative, iar nu controlul constitutionalitatii legilor si ordonantelor.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, sustinerile autorilor exceptiei, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul acestei exceptii il constituie dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, care au urmatorul cuprins: "Lipsa unui raspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriasului sau al fostului chirias de a incheia un nou contract de inchiriere in termen de 60 de zile de la primirea notificarii il indreptateste pe proprietar sa ceara in justitie evacuarea neconditionata a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonantei presedintiale."
    Criticile de neconstitutionalitate vizeaza incalcarea prin textul de lege criticat a prevederilor constitutionale cuprinse in art. 16 alin. (1) privind egalitatea in drepturi, in art. 48 alin. (1) privind dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica, in art. 54 privind exercitarea drepturilor si a libertatilor, precum si a prevederilor cuprinse in art. 114 privind delegarea legislativa. Aceste texte legale au urmatorul continut:
    Art. 16 alin. (1)
    "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    Art. 48 alin. (1)
    "Persoana vatamata intr-un drept al sau de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea pagubei.";
    Art. 54
    "Cetatenii romani, cetatenii straini si apatrizii trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu buna-credinta, fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti.";
    Art. 114
    "(1) Parlamentul poate adopta o lege speciala de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice.
    (2) Legea de abilitare va stabili, in mod obligatoriu, domeniul si data pana la care se pot emite ordonante.
    (3) Daca legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobarii Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la implinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.
    (4) In cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgenta. Acestea intra in vigoare numai dupa depunerea lor spre aprobare la Parlament. Daca Parlamentul nu se afla in sesiune, el se convoaca in mod obligatoriu.
    (5) Aprobarea sau respingerea ordonantelor se face printr-o lege in care vor fi cuprinse si ordonantele ale caror efecte au incetat potrivit alineatului (3)."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca nu pot fi primite criticile referitoare la incalcarea prevederilor constitutionale cuprinse in art. 114 alin. (1), deoarece restrictia emiterii ordonantelor in domenii care fac obiectul legilor organice nu este aplicabila Guvernului in cazurile exceptionale la care se refera art. 114 alin. (4) din Constitutie. In aceste situatii Guvernul poate adopta ordonante de urgenta in absenta unei legi de abilitare, chiar si in domeniul legilor organice, deci fara sa se aplice restrictia de reglementare prevazuta de art. 114 alin. (1) din Constitutie. De altfel, constitutionalitatea dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 a mai fost examinata de Curtea Constitutionala, prin raportare la prevederile art. 114 din Constitutie, constatandu-se, prin Decizia nr. 111 din 13 iunie 2000 si prin Decizia nr. 112 din 13 iunie 2000, ca exceptia este neintemeiata. Intrucat nu au intervenit elemente noi care sa justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele continute in deciziile amintite isi mentin valabilitatea si in aceasta cauza.
    Pe de alta parte, Curtea constata ca dispozitiile Codului de procedura civila nu se refera la un domeniu care face obiectul de reglementare al legilor organice, domenii prevazute in mod expres si limitativ de Constitutie, sustinerile autorilor exceptiei fiind, si sub acest aspect, neintemeiate.
    Curtea retine, de asemenea, ca textul de lege criticat nu contravine nici prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la egalitatea in drepturi, deoarece nu instituie nici un fel de privilegii sau discriminari intre proprietari sau intre chiriasi. In ceea ce priveste pretinsa inegalitate dintre proprietari si chiriasi, constand in "favorizarea proprietarilor" prin constituirea unui cadru legislativ ce le confera privilegii, Curtea observa ca dispozitiile legale criticate pentru neconstitutionalitate sanctioneaza doar conduita contrara legii a unor chiriasi.
    Referitor la invocarea de catre autorii exceptiei de neconstitutionalitate a incalcarii art. 48 din Constitutie, Curtea constata ca acesta nu are incidenta in cauza, deoarece reprezinta temeiul constitutional al raspunderii autoritatilor publice pentru vatamarile produse cetatenilor printr-un act administrativ, prin incalcarea sau ignorarea drepturilor acestora.
    Curtea retine ca nu poate fi primita nici sustinerea referitoare la incalcarea prin dispozitiile legale criticate a prevederilor art. 54 din Constitutie privind exercitarea drepturilor si a libertatilor, intrucat acestea consacra principiul exercitarii cu buna-credinta a drepturilor si a libertatilor constitutionale, principiu care nu este contrazis, sub nici o forma, prin textul art. 11 alin. (2) din ordonanta amintita. Dreptul proprietarului de a cere in justitie evacuarea neconditionata a locatarilor si plata unor daune-interese pe calea ordonantei presedintiale nu exclude, ci, dimpotriva, presupune exercitarea cu buna-credinta de catre proprietar a dreptului constitutional al accesului liber la justitie prevazut la art. 21. Ideea sustinuta de autorii exceptiei privind legalizarea exercitarii cu rea-credinta a dreptului de proprietate nu are nici un temei, intrucat textul de lege criticat nu contine dispozitii de asemenea natura.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicata de Adrian Rotaru, Rosemarie Rotaru, Mihaela Rotaru, Alexandra Rotaru si Paula Rotaru in Dosarul nr. 1.374/2000 al Judecatoriei Sibiu.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 21 noiembrie 2000.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Marioara ProdanSmartCity5

COMENTARII la Decizia 237/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 237 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 237/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu