Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 230 din 16 noiembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1) si ale art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 665 din 16 decembrie 2000


SmartCity3


    Lucian Mihai           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Ioan Muraru            - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Gabriela Ghita         - procuror
    Cristina Radu          - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1) si ale art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, exceptie ridicata de Lucia Anastasiu in Dosarul nr. 3.281/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civila.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor (Lucia Anastasiu si Societatea Comerciala "Carpati Proiect" - S.A. Bucuresti), fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Cauza fiind in stare de judecata se acorda cuvantul, pe fond, reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 27 iunie 2000, pronuntata in Dosarul nr. 3.281/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1) si ale art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 79 alin. (1) si cele ale art. 80 din Legea nr. 168/1999, prin instituirea unei singure cai de atac, cea a recursului, impotriva sentintelor pronuntate in litigiile de munca ingradesc exercitiul dreptului de acces la justitie prevazut la art. 21 din Constitutie. Aceleasi dispozitii legale, se arata in continuare, ingradesc si exercitiul dreptului la aparare, prevazut la art. 24 din Constitutie, deoarece in calea de atac a recursului se pot folosi, ca probe noi, doar inscrisurile, iar nu si alte probe, asa cum permite calea de atac a apelului. De asemenea, se sustine ca prin aplicarea dispozitiilor legale invocate litigiilor declansate anterior intrarii acestora in vigoare este incalcat principiul neretroactivitatii legii, consacrat la art. 15 alin. (2) din Constitutie.
    Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civila, exprimandu-si opinia, in conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicata, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata, "avand in vedere ca si alte litigii cu grad asemanator de dificultate beneficiaza doar de doua grade de jurisdictie, respectiv judecata in fond si recursul. Prin eliminarea caii de atac a apelului partile nu sunt prejudiciate, beneficiind de o judecata justa si corecta". In opinia instantei dispozitiile legale criticate raspund nevoii de solutionare cu celeritate a litigiilor legate de raporturi de munca.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, intrucat "nu contin nici o prevedere cu caracter de retroactivitate", iar potrivit dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1999 pentru organizarea judecatoreasca, hotararile judecatoresti pronuntate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 168/1999 raman supuse cailor de atac si termenelor prevazute de lege sub care au fost pronuntate. Dispozitiile legale respective, se arata in acelasi punct de vedere, nu contravin nici prevederilor art. 21 si 24 din Constitutie, "intrucat accesul liber la justitie si dreptul la aparare presupun accesul la mijloacele procedurale prin care se infaptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfasurare a procesului in fata instantelor judecatoresti este de competenta exclusiva a legiuitorului". In sustinerea punctului de vedere exprimat se invoca Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1994, precum si deciziile Curtii Constitutionale nr. 60/1993 si nr. 38/1998.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit in cauza de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie urmatoarele dispozitii din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca:
    Art. 79 alin. (1)
    "Hotararile instantei de fond sunt definitive.";
    Art. 80
    "Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicarii hotararii pronuntate de instanta de fond."
    Normele constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind incalcate sunt urmatoarele:
    Art. 15 alin. (2)
    "Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.";
    Art. 21 alin. (1)
    "Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.";
    Art. 24 alin. (1)
    "Dreptul la aparare este garantat".
    Examinand textele de lege criticate, Curtea nu poate retine incalcarea principiului neretroactivitatii legii, inscris la art. 15 alin. (2) din Constitutie, intrucat ele nu dispun pentru trecut, ci doar pentru viitor. Aceste dispozitii legale, constituind reguli procedurale, sunt de imediata aplicabilitate, dar nu produc efecte retroactive. In acest sens sunt semnificative si dispozitiile art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, potrivit carora "Cauzele care au ca obiect judecarea in fond a unor litigii de munca, aflate pe rolul judecatoriilor, vor fi trecute la completele care judeca conflictele de munca si litigiile de munca din cadrul judecatoriei respective, imediat dupa infiintarea acestora.
    Apelurile declarate pana la data infiintarii noilor instante, precum si cele aflate in curs de judecata vor fi solutionate de instantele legal sesizate.
    Recursurile declarate sau aflate in curs de judecata vor fi trecute la sectiile care judeca conflicte de munca si litigii de munca din cadrul tribunalelor".
    Curtea constata ca dispozitiile legale criticate nu ingradesc nici exercitiul dreptului de acces liber la justitie. Constitutia nu contine nici o dispozitie cu privire la gradele de jurisdictie pe care trebuie sa le parcurga procesele pana la adoptarea solutiei finale. Constitutia reglementeaza accesul general neingradit la justitie al tuturor persoanelor pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor lor legitime (art. 21), precum si dreptul tuturor partilor interesate de a exercita caile de atac impotriva hotararilor judecatoresti (art. 128). Stabilirea naturii, a numarului si a conditiilor concrete de exercitare a cailor de atac se face prin reglementari procedurale, a caror elaborare intra in competenta legiuitorului, potrivit dispozitiilor art. 125 alin. (3) din Constitutie.
    In acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale este constanta, statuand ca "este de competenta exclusiva a organului legislativ instituirea regulilor de desfasurare a procesului in fata instantelor judecatoresti si modalitatea de exercitare a cailor de atac, iar principiul accesului liber la justitie presupune tocmai posibilitatea celor interesati de a le exercita" (Decizia nr. 45 din 23 martie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 20 mai 1999). Curtea, prin Decizia Plenului nr. 1/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, a stabilit ca "accesul liber la justitie nu inseamna accesul, in toate cazurile, la toate structurile judecatoresti si la toate caile de atac, deoarece competenta si procedura sunt stabilite de lege".
    Cele stabilite de Curtea Constitutionala prin deciziile mentionate isi mentin valabilitatea si in cauza de fata, neexistand elemente noi de natura sa determine modificarea jurisprudentei sale.
    Curtea nu poate retine, ca fiind intemeiate, nici sustinerile autorului exceptiei in sensul ca dispozitiile legale criticate ingradesc sau restrang dreptul la aparare al partilor, prin faptul ca hotararile primei instante, pronuntate in solutionarea conflictelor sau a litigiilor de munca, pot fi atacate doar cu recurs. Toate partile procesului isi pot exercita dreptul la aparare fara nici o ingradire atat in fata instantei de fond, cat si in fata celei de recurs. Sub acest aspect sunt de retinut si dispozitiile art. 304^1 din Codul de procedura civila, potrivit carora "Recursul declarat impotriva unei hotarari care, potrivit legii, nu poate fi atacata cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevazute in art. 304, instanta putand sa examineze cauza sub toate aspectele".
    Este adevarat ca, potrivit dispozitiilor art. 305 din Codul de procedura civila, "In instanta de recurs nu se pot produce probe noi, cu exceptia inscrisurilor", dar nelegalitatea sau netemeinicia unei hotarari ori necesitatea administrarii de noi probe se poate demonstra si pe baza probelor deja administrate in cauza si, eventual, prin noi probe constand in inscrisuri, iar potrivit dispozitiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 168/1999, "In caz de admitere a recursului, instanta va judeca in fond cauza", faza in care poate fi administrata orice proba legala.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (1) si ale art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, exceptie ridicata de Lucia Anastasiu in Dosarul nr. 3.281/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civila.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 16 noiembrie 2000.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Cristina RaduSmartCity5

COMENTARII la Decizia 230/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 230 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 230/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu