Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 223 din 11 iulie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 750 din 15 octombrie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Gabriela Ghita        - procuror
    Laurentiu Cristescu   - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca, exceptie ridicata, din oficiu, de Judecatoria Slobozia in Dosarul nr. 1.396/2002 avand ca obiect reconstituirea vechimii in munca.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public arata ca dispozitiile art. 14 alin. (2) din Decretul nr. 92/1976 creeaza discriminari intre persoanele aflate in activitate, care pot sa isi reconstituie vechimea in munca, si cele pensionate care nu mai au aceasta posibilitate. Sunt incalcate astfel dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie si, prin urmare, solicita admiterea exceptiei.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 23 aprilie 2002, pronuntata in Dosarul nr. 1.396/2002, Judecatoria Slobozia, judetul Ialomita, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca, exceptie ridicata, din oficiu, de instanta judecatoreasca.
    Judecatoria Slobozia, autorul exceptiei de neconstitutionalitate, arata in incheiere ca dispozitiile art. 14 din Decretul nr. 92/1976 sunt neconstitutionale in raport cu prevederile art. 16 alin. (1), ale art. 43 alin. (2) si ale art. 21 alin. (1) din Constitutie. In motivarea exceptiei instanta arata ca, in cadrul atributiilor de conducere si coordonare a administratiei publice, sarcina "de a asigura pastrarea si arhivarea in bune conditii a actelor ce prezinta interes" revine statului, iar nu celui care urmareste reconstituirea vechimii in munca, or, "dreptul acestuia la stabilirea vechimii in munca si a dreptului la pensie este limitat prin obligatia ce-i revine de a face dovada cu acte ca arhiva a fost distrusa, in conditiile in care institutiile publice nu-i pot elibera astfel de acte, iar arhiva, se pare ca, a disparut in alte conditii decat distrugerea". Mai arata ca prevederea potrivit careia numai persoana aflata in raporturi de munca poate cere reconstituirea vechimii in munca "contravine art. 21 din Constitutie prin aceea ca ingradeste dreptul persoanei de a-si stabili vechimea in munca si de a beneficia de pensie sau de alte drepturi".
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere cu privire la exceptia ridicata. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul apreciaza ca exceptia ridicata nu este intemeiata, intrucat prevederile art. 14 din Decretul nr. 92/1976 "nu contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, ce instituie egalitatea cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si discriminari, precum si dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Constitutie, ce prevad dreptul cetatenilor la pensie si alte forme de asistenta sociala". De asemenea, aceste texte de lege nu contravin nici dispozitiilor art. 21 din Constitutie, referitor la accesul liber la justitie, deoarece nu contin reglementari de natura sa ingradeasca exercitiul acestui drept constitutional.
    Avocatul Poporului considera ca dispozitiile art. 14 alin. (1) si (2) din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca contravin prevederilor art. 16 alin. (1), ale art. 43 alin. (2) si ale art. 21 alin. (1) din Constitutie, deoarece: a) art. 14 alin. (1) interpretat in sens limitativ, conditionand reconstituirea vechimii in munca de dovedirea cu acte a distrugerii arhivelor, "contravine dreptului la pensie consfintit de art. 43 alin. (2) din Constitutie", iar lit. b) alin. (2) al aceluiasi articol instituie "o discriminare intre cetateni, in sensul ca cei care sunt incadrati in munca pot solicita reconstituirea vechimii in munca, iar cei care nu sunt incadrati in munca, nu pot face acest lucru, desi si ei au avut o activitate pe baza careia trebuie sa beneficieze de pensie sau alte drepturi".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul judecatorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 14 din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, dispozitii care au urmatorul continut: "(1) In cazul in care se dovedeste cu acte ca arhivele au fost distruse, se va putea reconstitui, in conditiile prezentului decret, activitatea care s-a depus pe baza unui contract de munca, functia, meseria sau specialitatea.
    (2) Pot cere reconstituirea situatiilor prevazute la alin. (1) numai persoanele care depun activitatea pe baza unui contract de munca, cadrele permanente ale Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne si membrii cooperativelor mestesugaresti."
    In opinia instantei judecatoresti, autorul exceptiei, dispozitiile legale criticate sunt contrare urmatoarelor prevederi constitutionale:
    - Art. 16 alin. (1): "(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - Art. 21 alin. (1): "Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.";
    - Art. 43 alin. (2): "Cetatenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asistenta sociala prevazute de lege."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:
    Alin. (1) al art. 14 din Decretul nr. 92/1976 conditioneaza folosirea procedurii speciale pentru reconstituirea vechimii in munca, respectiv activitatea care s-a depus pe baza unui contract de munca, functia, meseria sau specialitatea, de dovedirea "cu acte" a faptului ca arhivele in care se pastrau documentele din care rezulta aceste situatii "au fost distruse". Aceasta conditionare limiteaza in mod nejustificat posibilitatea cetatenilor de a cere reconstituirea vechimii in munca. Imposibilitatea obtinerii unor acte doveditoare a activitatii depuse pe baza unui contract de munca nu este determinata, in cele mai frecvente cazuri, de distrugerea completa a unor arhive. Arhivele respective s-ar putea sa fi disparut, fara sa fie distruse, s-ar putea sa fi disparut ori sa fi fost distruse doar o parte din documente sau, datorita altor situatii similare, sa nu se mai gaseasca actele doveditoare a activitatii depuse de anumite persoane. Chiar si in cazul distrugerii unor arhive, rareori exista posibilitatea dovedirii cu acte a acestui fapt. Prin urmare, categoriile de cetateni care nu pot obtine acte oficiale pentru dovedirea activitatii depuse pe baza unui contract de munca si nici nu pot dovedi cu acte ca arhivele au fost distruse nu isi pot exercita drepturile in conditii egale cu celelalte categorii de cetateni, textul de lege examinat instituind o discriminare contrara prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.
    In ceea ce priveste dispozitiile alin. (2) al art. 14 din Decretul nr. 92/1976, acestea instituie, de asemenea, o discriminare intre cetateni, contrara principiului egalitatii in fata legii, statuat la art. 16 alin. (1) din Constitutie, permitand sa ceara reconstituirea vechimii in munca, printr-o procedura speciala, doar "persoanele care depun activitate pe baza unui contract de munca, cadrele permanente ale Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne si membrii cooperativelor mestesugaresti", excluzand de la acest drept persoanele care, indiferent din ce motive, au incetat raporturile de munca sau de serviciu.
    Cele doua categorii de cetateni se afla strict formal in situatii diferite, unii in activitate si altii nu, dar aceasta nu justifica tratamentul juridic diferentiat, intrucat, in ceea ce priveste substanta dreptului pretins, situatia lor este identica: fiecare a desfasurat activitate in baza unor raporturi de munca ori de serviciu intr-o perioada pe care nu o pot dovedi, fara culpa lor, prin acte originale.
    Cetatenii care nu mai sunt in activitate, precum si cei care nu pot dovedi cu acte faptul ca arhivele au fost distruse nu pot obtine confirmarea perioadei in care au depus activitate pe baza de contract de munca, confirmare care le-ar fi necesara pentru a putea beneficia de pensie sau de alte drepturi de asigurari sociale. Curtea constata, asadar, ca dispozitiile art. 14 din Decretul nr. 92/1976 sunt contrare si prevederilor art. 43 alin. (2) din Constitutie.
    Curtea retine, de asemenea, si incalcarea prevederilor art. 21 din Constitutie prin ingradirea liberului acces la justitie, deoarece conditionarea stricta de textul de lege examinat a posibilitatii cetatenilor de a cere reconstituirea activitatii depuse pe baza de contract de munca ingradeste exercitiul dreptului unor categorii de cetateni de a solicita si de a obtine realizarea unor interese legitime prin intermediul justitiei.
    Curtea Constitutionala, avand a se pronunta intr-o situatie analoaga cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 2 alin. 1 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, prin care se acorda beneficiul incadrarii in grupele I si II de munca pentru perioadele anterioare doar celor aflati in activitate la data intrarii in vigoare a decretului-lege, prin Decizia nr. 87 din 1 iunie 1999 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 26 iulie 1999) a statuat ca "apare discriminatorie recunoasterea beneficiului drepturilor respective doar in favoarea persoanelor care sunt inca in activitate la locuri de munca sau in activitati caracterizate prin conditii deosebite, nu si in favoarea celor care anterior au lucrat in aceleasi conditii, dar inainte de intrarea in vigoare a Decretului-lege nr. 68/1990, au incetat raporturile de munca". In consecinta, Curtea a admis exceptia si a constatat neconstitutionalitatea textului de lege examinat.
    Desi Decretul nr. 92/1976, la fel ca si Decretul-lege nr. 68/1990, a fost adoptat anterior Constitutiei din 1991, Curtea nu poate retine abrogarea sa implicita, in sensul prevederilor art. 150 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora "Legile si toate celelalte acte normative raman in vigoare, in masura in care ele nu contravin prezentei Constitutii". Curtea retine si in cazul dispozitiilor art. 14 alin. (1) si (2) din Decretul nr. 92/1976, ca si in cazul dispozitiilor art. 2 alin. 1 din Decretul-lege nr. 68/1990, ca acestea "nu sunt neconstitutionale pentru ca au recunoscut beneficiul acestor drepturi, ci pentru faptul ca il recunosc doar in favoarea unor categorii de cetateni, nu si in favoarea altora care, realmente, se afla in aceeasi situatie" (Decizia Curtii Constitutionale nr. 87/1999).

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata, din oficiu, de Judecatoria Slobozia in Dosarul nr. 1.396/2002 si constata ca dispozitiile art. 14 din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca sunt neconstitutionale in masura in care anumite categorii de persoane sunt excluse de la posibilitatea reconstituirii vechimii in munca, in conditiile reglementate prin acest decret.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 11 iulie 2002.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Laurentiu CristescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 223/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 223 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 223/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu