Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 217 din 15 mai 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 lit. m) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

ACT EMIS DE:                CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 425 din 17 iunie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa              - presedinte
    Costica Bulai             - judecator
    Nicolae Cochinescu        - judecator
    Constantin Doldur         - judecator
    Kozsokar Gabor            - judecator
    Petre Ninosu              - judecator
    Serban Viorel Stanoiu     - judecator
    Lucian Stangu             - judecator
    Ioan Vida                 - judecator
    Florentina Balta          - procuror
    Madalina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 lit. m) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, exceptie ridicata de Lenuta Hancu in Dosarul nr. 2.993/2002 al Tribunalului Covasna, intr-un litigiu avand ca obiect o contestatie introdusa impotriva dispozitiei Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului Covasna.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 6 mai 2003 si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea la 15 mai 2003.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 27 noiembrie 2002, pronuntata in Dosarul nr. 2.993/2002, Tribunalul Covasna a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 lit. m) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, exceptie ridicata de Lenuta Hancu intr-un litigiu avand ca obiect o contestatie introdusa impotriva dispozitiei Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului Covasna.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia a aratat ca dispozitiile art. 44 lit. m) din Legea nr. 76/2002, in temeiul carora i s-a refuzat acordarea indemnizatiei de somaj, incalca prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la egalitatea cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice. De asemenea, sunt incalcate si reglementarile cuprinse in art. 20 - 22 din Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. 168/1988, care, fiind ratificata prin Legea nr. 112/1992, face parte din dreptul intern. Considera ca se afla in aceeasi situatie ca toate celelalte categorii de cetateni cu drept la indemnizatia de somaj, dar ca i s-a refuzat acordarea acesteia pentru ca a fost admisa intr-o forma de invatamant superior la distanta, situatie care nu este prevazuta de reglementarile internationale drept motiv pentru a i se putea refuza, suspenda sau diminua indemnizatia pentru somaj.
    Tribunalul Covasna apreciaza ca dispozitiile art. 44 lit. m) din Legea nr. 76/2002 "nu sunt constitutionale, intrucat este de principiu ca dreptul la invatatura este un drept constitutional si nu poate fi motiv pentru decaderea din exercitiul unui alt drept prevazut in Constitutie, acela al ajutorului de somaj".
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul considera ca exceptia ridicata este inadmisibila, intrucat "critica sustinuta de autoarea exceptiei priveste, in realitate, aspecte ce tin de modul de aplicare a dispozitiilor referitoare la stabilirea dreptului la indemnizatia de somaj, prevazute in cuprinsul Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, iar nu aspecte de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 lit. m) din aceasta lege". Pentru a formula aceasta concluzie, Guvernul are in vedere ca, potrivit sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate "au aplicabilitate numai in situatia persoanelor carora li s-a stabilit deja dreptul la acordarea indemnizatiei de somaj, nu si persoanelor carora urmeaza a li se stabili dreptul la acordarea indemnizatiei".
    Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate prin exceptia de neconstitutionalitate sunt constitutionale. Cu toate ca dreptul la ajutorul de somaj este un drept legal si constitutional, totusi, pentru a putea beneficia de acest drept, somerii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, printre care si cea prevazuta de art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, respectiv incetarea contractului de munca din motive neimputabile lor. Or, in speta, contractul de munca al autorului exceptiei fiind incheiat pe durata determinata, acesta a incetat ca urmare a implinirii termenului pentru care a fost incheiat, neputandu-se retine nici o culpa a institutiei de invatamant pentru neprelungirea contractului de munca. De altfel, art. 44 din lege dispune cu privire la incetarea platii indemnizatiei de somaj ca urmare a intervenirii unora dintre cauzele prevazute de acest text de lege, iar beneficiarul unui contract de munca pe durata determinata cunostea, la data incheierii acestui contract, riscul imposibilitatii prelungirii lui.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 44 lit. m) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, dispozitii care au urmatoarea redactare:
    "Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza: [...]
    m) la data admiterii intr-o forma de invatamant."
    Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari", precum si reglementarile cuprinse in art. 20 din Constitutie si in art. 20 - 22 din Conventia nr. 168 privind promovarea angajarii si protectia contra somajului, adoptata la 21 iunie 1988, la Geneva, de Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii, ratificata de Romania prin Legea nr. 112/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 25 noiembrie 1992.
    In art. 20 - 22 din Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. 168/1988 sunt prevazute, in mod limitativ, situatiile in care "Indemnizatiile la care ar fi avut dreptul o persoana protejata in caz de somaj total sau partial [...] pot fi refuzate, suprimate, suspendate sau reduse intr-un mod stabilit [...]".
    I. Cu privire la admisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, Curtea nu poate retine teza formulata in punctul de vedere al Guvernului, potrivit caruia exceptia este inadmisibila, deoarece solutionarea cauzei de fond nu depinde de dispozitiile criticate, in sensul art. 23 alin. (1) teza finala din Legea nr. 47/1992, republicata. In acest punct de vedere s-a sustinut ca admiterea intr-o forma de invatamant constituie motiv de "incetare a platii indemnizatiilor de somaj", iar autorul exceptiei nu s-ar afla intr-o asemenea situatie, ci in aceea a neacordarii, de la inceput, a acestei indemnizatii, datorita dobandirii calitatii de student inainte de solicitarea acordarii ajutorului de somaj.
    Cu privire la acest aspect, Curtea retine ca, potrivit art. 16 lit. a) din Legea nr. 76/2002, "Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii: a) au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit. c) [...]", iar la art. 5 pct. IV este definita ca somer "persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: [...] c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi".
    Potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, "Somerii prevazuti la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii: a) le-a incetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor [...]".
    Legea nu distinge intre contractele de munca incheiate pe durata nedeterminata si cele incheiate pe durata determinata, conditia comuna fiind incetarea acestora din motive neimputabile salariatului, posibil beneficiar al indemnizatiei de somaj. Neprelungirea unui contract individual de munca, incheiat pe durata determinata, poate fi motivata atat de cauze imputabile, cat si de cauze neimputabile salariatului.
    De acelasi tratament legal beneficiaza si persoanele carora "le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile", potrivit art. 17 alin. (1) lit. k). Legea permite asigurarea pentru somaj si a persoanelor neincadrate in munca, in nici o activitate si care nu realizeaza nici venituri (art. 22), prima conditie pentru acordarea indemnizatiei de somaj fiind realizarea unui stagiu minim de cotizare, prevazut in art. 34 alin. (1) lit. a).
    Asadar, Legea nr. 76/2002 are in vedere, prin toate dispozitiile sale, si persoanele care se pot angaja in munca doar pe durata determinata ori sunt angajati sezonieri. Incadrarea in munca pe o durata mai mare de 12 luni constituie motiv de incetare a platii indemnizatiei de somaj [art. 44 lit. a)], iar incadrarea in munca pe o perioada determinata mai mica de 12 luni constituie motiv de suspendare a platii, potrivit art. 45 alin. (1) lit. c).
    Curtea retine ca motivele incetarii contractului individual de munca si cele ale neincadrarii in munca, daca acestea sunt sau nu sunt imputabile persoanei care solicita acordarea indemnizatiei de somaj, indeplinirea tuturor conditiilor cumulative sau speciale, pentru ca persoana respectiva sa poata fi incadrata in categoria somerilor si pentru a putea beneficia de indemnizatie de somaj, sunt imprejurari de fapt ale caror cercetare si stabilire intra in competenta autoritatilor cu atributii in legatura cu aplicarea Legii nr. 76/2002, iar in caz de conflict, in competenta instantelor judecatoresti, urmand ca, in baza situatiei de fapt corect stabilite, sa aplice in mod corespunzator dispozitiile Legii nr. 76/2002.
    De asemenea, Curtea constata ca admiterea intr-o forma de invatamant nu este prevazuta ca motiv de refuz sau de diminuare a indemnizatiei pentru somaj in nici o reglementare cuprinsa in Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. 168/1988.
    In concluzie, avand in vedere ca, de principiu, orice motiv de incetare a unui drept preexistent constituie si motiv de neacordare ab initio a dreptului respectiv, Curtea retine ca exceptia de neconstitutionalitate este admisibila in sensul art. 23 alin. (1) teza finala din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, deoarece solutionarea cauzei in care s-a ridicat exceptia de fata depinde in mod direct de dispozitiile art. 44 lit. m) din Legea nr. 76/2002.
    II. In vederea examinarii pe fond a exceptiei de neconstitutionalitate ce formeaza obiectul prezentei cauze, Curtea retine ca o dispozitie restrictiva similara, insa mai putin severa, a existat si in legea anterioara, respectiv in Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994. In art. 6 alin. (1) lit. e) din acel act normativ se prevedea ca "nu beneficiaza de ajutor de somaj sau de ajutor de reintegrare profesionala [...] absolventii invatamantului liceal care urmeaza forme superioare de pregatire profesionala, indiferent de forma acesteia si de durata ei". Aceste dispozitii legale au fost supuse controlului de constitutionalitate, iar Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 81 din 19 mai 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 16 iunie 1998, a admis exceptia ridicata si a constatat ca dispozitiile legale respective "sunt neconstitutionale in cazul in care se aplica unei persoane care, ca urmare a desfacerii contractului de munca dintr-o cauza neimputabila acesteia, a devenit somer si are, potrivit legii, dreptul la ajutor de somaj".
    In acea decizie Curtea a retinut ca dreptul la ajutorul de somaj este nu numai un drept legal, ci si constitutional, prevazut in art. 43 alin. (2) din Legea fundamentala, iar privarea de ajutorul de somaj a somerilor ce urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior constituie o discriminare in sensul art. 16 alin. (1) din Constitutie privind egalitatea cetatenilor in fata legii sau a autoritatilor publice, fara privilegii sau discriminari.
    Principiul egalitatii in fata legii si a autoritatilor publice se aplica, prin natura lui, tuturor drepturilor si libertatilor consacrate prin Constitutie sau lege. Acest principiu este, de altfel, prevazut si in art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si a fost consacrat si in practica jurisdictionala a Curtii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, in cauza Marckx contra Belgiei, 1979, Curtea Europeana a retinut, in temeiul articolului sus-mentionat, ca orice diferenta de tratament facuta de stat intre indivizi aflati in situatii analoage trebuie sa-si gaseasca o justificare obiectiva si rezonabila. Faptul ca un somer urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior nu constituie o justificare obiectiva si rezonabila pentru decaderea sa din dreptul la plata ajutorului de somaj, care este un drept constitutional.
    De principiu, exercitiul unui drept constitutional, cum este dreptul la invatatura, nu poate reprezenta un motiv de decadere din exercitiul altui drept constitutional care este ajutorul de somaj. De asemenea, acest motiv nu se incadreaza in nici una dintre ipotezele prevazute la art. 49 alin. (1) din Constitutie pentru restrangerea exercitiului unor drepturi.
    In cauza de fata, textul criticat este mai restrictiv decat cel prevazut de Legea nr. 1/1991, deoarece vechea reglementare se referea numai la absolventii invatamantului liceal care urmeaza forme superioare de pregatire profesionala, in timp ce textul legal actual nu face nici o distinctie intre diferitele forme de invatamant la care sunt admisi beneficiarii indemnizatiei de somaj, prevazand incetarea platii acesteia in toate cazurile.
    De altfel, aceasta dispozitie apare ca fiind potrivnica si scopului declarat al Legii nr. 76/2002, care prevede, in art. 3 lit. b) si e), ca are drept obiectiv "incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca" si "stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca", iar in cap. V, denumit "Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca", se stabileste ca formarea si perfectionarea profesionala reprezinta una dintre prioritatile politicii de combatere a somajului.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 lit. m) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si constata ca acestea sunt neconstitutionale. Exceptia a fost ridicata de Lenuta Hancu in Dosarul nr. 2.993/2002 al Tribunalului Covasna.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 15 mai 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Madalina Stefania DiaconuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 217/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 217 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu