Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 132 din  6 iulie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si a celor ale pct. 11 din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 447 din 11 septembrie 2000


SmartCity3


    Lucian Mihai           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Mariana Trofimescu     - procuror
    Mihai Paul Cotta       - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si a celor ale pct. 11 din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Retizoh" - S.A. din Craiova in Dosarul nr. 675/1999 al Curtii de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ, avand ca parti pe autorul exceptiei, Fundatia "Caritatea" din Bucuresti, si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 27 iunie 2000 si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 6 iulie 2000.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 2 decembrie 1999, pronuntata in Dosarul nr. 675/1999, Curtea de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Retizoh" - S.A., cauza avand ca obiect judecarea actiunii formulate de Fundatia "Caritatea" din Bucuresti, prin care se solicita anularea in parte a certificatului de atestare a dreptului de proprietate al autorului exceptiei pentru suprafata de teren de 1.260 mp, din totalul suprafetei de 1.706 mp inscrisa in certificat.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 incalca dreptul sau de proprietate constituit anterior intrarii in vigoare a ordonantei, ceea ce contravine art. 41 din Constitutie, care garanteaza dreptul de proprietate si ocroteste proprietatea privata in mod egal, indiferent de titular.
    Curtea de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ, exprimandu-si opinia, apreciaza ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 nu contine reglementari care sa prevada modul in care vor fi despagubiti eventualii proprietari ai bunurilor imobile retrocedate comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat, prin Departamentul pentru administratie publica locala, va fi solicitata prezentarea situatiei juridice a imobilelor. Or, art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 prevede, ca o garantie privind corecta aplicare a masurilor de restituire, ca notele de constatare ale comisiei speciale de restituire "se intocmesc dupa obtinerea confirmarii" situatiei juridice a fiecarui imobil. Guvernul considera totodata ca, intrucat imobilele mentionate in anexa la ordonanta au ca titular al dreptului de proprietate statul roman, este neintemeiata sustinerea autorului exceptiei potrivit careia i-a fost incalcat dreptul de proprietate asupra unui imobil neidentificat. In felul acesta, apreciaza Guvernul, se solicita Curtii Constitutionale sa se pronunte asupra unei situatii de fapt, in sensul de a constata "ca dreptul de proprietate privata al petentei a fost incalcat prin dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 cu privire la restituirea unui imobil ce nu poate fi inca identificat [...]". Or, jurisprudenta Curtii Constitutionale a stabilit in mod constant, prin decizii definitive si obligatorii, ca aspectele privind situatia de fapt si justificarea drepturilor subiective ale partilor sunt de competenta instantelor judecatoresti.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala constata ca este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
    Din examinarea incheierii prin care a fost sesizata Curtea Constitutionala, precum si a sustinerilor autorului exceptiei formulate in dosarul cauzei rezulta ca, dintre prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, obiectul exceptiei il constituie numai prevederile art. 1 si cele ale pct. 11 din anexa.
    Potrivit art. 1 din ordonanta, "Imobilele, compuse din constructii impreuna cu terenul aferent, respectiv terenurile intravilane libere, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, care au apartinut comunitatilor (organizatii, culte religioase) cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania si au fost trecute dupa anul 1940 in proprietatea statului roman prin masuri de constrangere, confiscare, nationalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora".
    Prevederile art. 2 din ordonanta instituie o comisie speciala de restituire, pentru a analiza documentatiile prezentate de solicitanti pentru fiecare imobil si pentru a stabili, in cadrul comunitatilor, fostii proprietari sau succesorii acestora, care vor redobandi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate.
    Imobilul ce constituie obiectul litigiului in cadrul caruia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate este prevazut la pct. 11 din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 si este situat in str. Campia Islaz nr. 40 din Craiova, judetul Dolj, indicandu-se ca act de proprietate contractul de vanzare-cumparare autentificat prin Procesul-verbal nr. 980 din 14 martie 1922 al Sectiei comerciale si notariat a Tribunalului Dolj, iar ca titular actual al dreptului de proprietate - statul roman. Totodata, la coloana intitulata "Destinatia initiala a imobilului" este mentionata "Scoala evreiasca <<Lumina>>", iar la coloana "Folosinta actuala a imobilului", se mentioneaza "Sediu de firma". In sfarsit, la coloana "Actul in baza caruia imobilul a intrat in proprietatea statului" este prevazut "Decretul nr. 176/1948", iar la "Observatii" se mentioneaza ca "Imobilul este susceptibil de a fi privatizat".
    In motivarea exceptiei autorul acesteia sustine ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 contravin dispozitiilor art. 41 din Constitutie privitor la protectia proprietatii private, prin faptul ca a fost incalcat dreptul sau de proprietate, constituit legal in favoarea sa, anterior emiterii ordonantei criticate.
    Din analiza actelor existente la dosarul instantei Curtea retine ca actiunea introdusa de Fundatia "Caritatea" din Bucuresti are ca obiect anularea partiala, pentru suprafata de 1.260 mp, a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria M.10, eliberat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului la data de 12 noiembrie 1993 pentru suprafata de teren de 1.706 mp. De asemenea, rezulta ca acest act administrativ a fost emis in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si a Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat. In aceste conditii, este evident ca solutionarea actiunii privind anularea actului administrativ in discutie nu poate depinde de dispozitiile ordonantei criticate pentru neconstitutionalitate, ci de respectarea prevederilor legale existente la momentul emiterii actului administrativ respectiv, care fusese emis cu mult inaintea adoptarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999.
    Avand in vedere dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, potrivit carora "Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, de care depinde solutionarea cauzei", Curtea constata ca, potrivit alin. (6) al aceluiasi articol, exceptia urmeaza sa fie respinsa ca fiind inadmisibila, deoarece prevederile criticate ale ordonantei de urgenta a Guvernului sunt nerelevante pentru solutionarea litigiului aflat pe rolul instantei de judecata, chiar daca in actiune aceasta ordonanta a fost invocata intre temeiurile juridice. Este insa de principiu ca temeiul juridic invocat de reclamant nu leaga instanta, aceasta fiind indreptatita sa stabileasca ea insasi temeiul juridic corect al cererii de chemare in judecata.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge, ca fiind inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si a celor ale pct. 11 din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Retizoh" - S.A. din Craiova in Dosarul nr. 675/1999 al Curtii de Apel Craiova - Sectia contencios administrativ.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 6 iulie 2000.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Mihai Paul CottaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 132/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 132 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 132/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu