Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1223 din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 775 din 19 noiembrie 2010Augustin Zegrean                  - presedinte

Aspazia Cojocaru                  -judecator

Acsinte Gaspar                      -judecator

Petre Lazaroiu                       -judecator

Mircea Stefan Minea              -judecator

Iulia Antoanella Motoc           -judecator

Ion Predescu                         -judecator

Puskas Valentin Zoltan          -judecator

Tudorel Toader                      -judecator

Valentina Barbateanu            - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România, exceptie ridicata de Guo Xiaoyou în Dosarul nr. 6.988/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita. Se prezinta domnul Ioan Budura, în calitate de interpret autorizat de limba chineza.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca inadmisibila a exceptiei, apreciind ca sustinerile autorului exceptiei nu reprezinta veritabile critici de neconstitutionalitate, ci nemultumiri legate de fondul procesului, care nu pot forma obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutionala.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 9 februarie 2010, pronuntata în Dosarul nr. 6.988/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România. Exceptia a fost ridicata de Guo Xiaoyou într-o cauza având ca obiect anularea deciziei de returnare a acestuia de pe teritoriul României si a masurii interdictiei de intrare pe teritoriul României pentru o perioada de un an de la data iesirii.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine, în esenta, ca textele de lege criticate sunt lipsite de precizie si claritate, neîndeplinind criteriul de calitate prevazut de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, în întelesul dat de practica jurisprudentiala a Curtii Europene a Drepturilor Omului. Aceasta deoarece textele de lege criticate nu prevad cu privire la situatii similare cu cea în care aceasta se afla, astfel încât sa poata avea o indicare precisa asupra normelor aplicabile în situatia sa, si nu protejeaza suficient strainii împotriva arbitrarului si abuzurilor Oficiului Român pentru Imigrari. Aceasta lipsa de precizie si claritate „favorizeaza situatia ca Oficiul Român pentru Imigrari, pe baza unor criterii aleatorii si arbitrare, sa aiba posibilitatea emiterii împotriva reclamantei a unei dispozitii de returnare de pe teritoriul României, pentru motive aleatorii". Mai arata ca, „din împrejurarile concrete ale cauzei, nu rezulta ca vatamarea acestui drept fundamental respecta criteriul de proportionalitate consacrat de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, adica masura dispusa sa nu fie excesiva fata de scopul urmarit, acela al protejarii ordinii publice".

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Precizeaza, în acest sens, ca dreptul de acces la o instanta si garantarea unui proces echitabil nu sunt îngradite prin conditiile pe care un cetatean strain trebuie sa le îndeplineasca pentru a i se permite sederea pe teritoriul României.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, care au urmatorul continut:

-Art. 4 alin. (4): „(4) Strainii aflati pe teritoriul României sunt obligati sa respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra si, dupa caz, de a ramâne pe teritoriul României, sa nu ramâna pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a aprobat sederea, precum si sa depuna toate diligentele necesare pentru a iesi din România pâna la expirarea acestei perioade.";

-Art. 11 alin. (1): „(1) Strainii aflati temporar în mod legal în România pot ramâne pe teritoriul statului român numai pâna la data la care înceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza sau, dupa caz, prin permisul de sedere."

In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 din Legea fundamentala si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale care consacra dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca argumentele formulate de autorul acesteia în motivarea pretinsei neconstitutionalitati reprezinta, în realitate, critici referitoare la modalitatea de aplicare în practica a prevederilor   de   lege   ce   formeaza   obiect   al   exceptiei.

Or, lamurirea aspectelor legate de aplicarea si interpretarea legii în spete individual determinate revine exclusiv instantelor de judecata învestite cu solutionarea litigiilor în cadrul carora au fost ridicate exceptiile de neconstitutionalitate, excedând competentei Curtii Constitutionale. De asemenea, autorul exceptiei îsi întemeiaza criticile si pe lipsa din cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 a unor norme care considera ca ar fi necesare pentru clarificarea situatiei sale personale sau care sa reglementeze aspecte similare celor care caracterizeaza situatia sa. Instanta de contencios constitutional nu poate examina însa astfel de sustineri, întrucât, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, aceasta se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

De altfel, Curtea observa ca, prin Decizia nr. 131 din 25 februarie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 15 martie 2010, si prin Decizia nr. 737 din 1 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 7 iulie 2010, s-a mai pronuntat cu privire la dispozitiile de lege criticate, din aceeasi perspectiva învederata de autorul exceptiei de neconstitutionalitate ce formeaza obiectul cauzei de fata, prilejuri cu care a respins-o ca inadmisibila.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România, exceptie ridicata de Guo Xiaoyou în Dosarul nr. 6.988/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 5 octombrie 2010.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Barbateanu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1223/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1223 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Decizia 385 2016
    I want to thank a very kind and powerful psychic who brought back my ex wife who left me she told me she wants to be alone and left me and the kids I was devastated everyday i keep thinking how i would live without her one day i was online when I found Priest Ade website then i contacted him, He told me not to worry she will be back in 24hours after he cast his love spell i had some doubt though but i just did all he instructed and had a little faith, To my greatest surprise the next day she was back to me and the family she told me she was sad because she couldn't get pregnant since we have been trying but Priest Ade also solved that now she is 3 weeks pregnant I'm so excited i highly recommend him he is powerful and can help you too with different problems email him now at ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com And his website https://ancientspiritspell.wordpress.com OR WhatsApp +234 905 472 7023
ANONIM a comentat Hotărârea 1118 1956
    Buna ziua, Aceasta este pentru a informa publicul larg că doamna Della Taylor, o persoană privată Împrumutătorul de împrumut are o oportunitate financiară pentru toți cei care au nevoie de acest lucru ajutor financiar. ea ne dă un împrumut la 3%, rata dobânzii pentru persoane fizice, companii și companii sub un punct de vedere și statut clar și inteligibil. a lua legatura ne astăzi prin e-mail la: Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp + 1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1223/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu