Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARAREA Nr

HOTARAREA Nr. 656 din  6 octombrie 1997*)

privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 301 bis  din  5 noiembrie 1997


SmartCity3


    *) Hotararea Guvernului nr. 656/1997 este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997, textul acesteia fiind reluat si in acest numar bis.

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, elaborata de Comisia Nationala pentru Statistica, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    CAEN constituie cadrul unitar de interes general, a carei utilizare este obligatorie pentru ordonarea informatiilor referitoare la activitatile economice si sociale.
    Art. 3
    CAEN se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala si este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitati bugetare, agenti economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice, la completarea documentelor oficiale ori de cate ori se cere precizarea activitatii.
    Art. 4
    (1) Incadrarea de catre Comisia Nationala pentru Statistica a unei unitati prevazute la art. 3 intr-o entitate de clasificare potrivit CAEN - sectiune, subsectiune, diviziune, grupa sau clasa - nu presupune crearea de drepturi sau obligatii pentru unitatea respectiva.
    (2) Utilizarea CAEN in scopuri specifice organelor administratiei publice centrale si locale sau altor institutii, prin incadrarea unitatilor prevazute la art. 3 in entitati de clasificare - sectiuni, subsectiuni, diviziuni, grupe sau clase -, revine in intregime in responsabilitatea organelor sau institutiilor respective, care emit norme specifice de incadrare.
    Art. 5
    (1) Comisia Nationala pentru Statistica va asigura actualizarea acestei clasificari in concordanta cu modificarile care se vor produce in structura economiei nationale si in Nomenclatorul de activitati economice din Comunitatea Europeana.
    (2) Punerea in aplicare a modificarilor efectuate se va face prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 6
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1998.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului de Ministri nr. 483/1962 privind aprobarea schemei de clasificare a ramurilor economiei nationale, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 bis din 29 mai 1962.
    Art. 7
    Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  VICTOR CIORBEA

                         Contrasemneaza:
                         Presedintele Comisiei Nationale
                         pentru Statistica,
                         Pavel Wagner

                         Ministru de stat,
                         ministrul reformei,
                         Ulm Spineanu

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Mircea Ciumara

    ANEXA 1

    COMISIA NATIONALA PENTRU STATISTICA

                             CLASIFICAREA
              ACTIVITATILOR DIN ECONOMIA NATIONALA - CAEN
                  PRINCIPII DE ELABORARE SI UTILIZARE

    I. PREZENTARE GENERALA
    Activitatea productiva, denumita in continuare |_|activitate", este actiunea rezultata dintr-o anumita combinatie a factorilor de productie care conduc la crearea de bunuri sau servicii determinate. O activitate se caracterizeaza prin intrari de produse (bunuri si servicii), un proces de productie si produse create.
    Clasificarea activitatilor din economia nationala (CAEN) asigura identificarea tuturor activitatilor si codificarea lor intr-un sistem unitar. Aceasta permite organizarea, rationalizarea si informatizarea fluxurilor informationale economico-sociale, crearea facilitatilor de prelucrare pentru integrarea in sistemele national si international de prezentare si analiza a informatiilor.
    In CAEN, activitatile economico-sociale sunt grupate pe cinci trepte (sectiuni, subsectiuni, diviziuni, grupe si clase), potrivit schemei de mai jos. Acestea sunt constituite dupa principiul omogenitatii ca totalitate de activitati care au drept caracteristici comune:
    - natura bunurilor si serviciilor prestate (componenta lor fizica, stadiul de fabricatie, necesitatile pe care le pot satisface);
    - modul de folosire a bunurilor si serviciilor de catre agentii economici (consum intermediar, consum final, formarea capitalului etc.);
    - materia prima, procesele tehnologice, organizarea si finantarea productiei.
    Importanta acestor caracteristici variaza in functie de gradul de detaliere a categoriilor din CAEN.
    Aplicarea clasificarii se refera la unitati care functioneaza in calitate de unitati economice sau institutionale, fara a se face distinctie de forma de proprietate, forma juridica sau modul de exploatare. Unitatile care desfasoara acelasi tip de activitate se includ in aceeasi categorie de clasificare indiferent daca sunt persoane juridice sau persoane fizice. Ca urmare, in procesul construirii clasificarii, criteriile de ordin juridic nu au fost luate in considerare ca atare, de exemplu: cooperativele care au ca activitate principala comertul se regasesc in Sectiunea H - Comert cu ridicata si amanuntul; repararea si intretinerea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si casnice, cele care au activitati principale altele decat comertul, se regasesc, indiferent de statutul lor, dupa caz, in diviziunile corespunzatoare.
    Prezenta clasificare satisface obiectivul prioritar, conform prevederilor H.G. nr. 575bis/1992, de armonizare cu Nomenclatorul activitatilor din Comunitatea Europeana (NACE - rev. 1) si, cu toate ca ofera unele elemente de continuitate, genereaza o ruptura fata de Clasificarea ramurilor din economia nationala (CREN) care a functionat in baza H.C.M. nr. 483/1962. Ca urmare, principiile de elaborare a noii clasificari a activitatilor tin seama de corespondenta cu clasificarile internationale si, in special, cu cea europeana, in cadrul unui sistem unic. Spatiul statistic european este extins acum la tarile AELS si la cea mai mare parte a tarilor din Europa Centrala. Pentru prima data, datele statistice sunt culese pe baza aceleiasi structuri de clasificare, NACE rev. 1 fiind transpus direct in CITI/ISIC rev. 3, iar CAEN in NACE rev. 1 prin intermediul tabelelor de trecere. Fata de CITI/ISIC rev. 3 si NACE rev. 1, CAEN cuprinde categorii de clasificare, astfel:

                     Schema de structura

                   CITI rev. 3    NACE rev. 1      CAEN

    Sectiuni           17             17            19
    Subsectiuni         -             31*)          34*)
    Diviziuni          60             60            60
    Grupe             159            222           226
    Clase             292            503           546

                     Schema de codificare

     Sectiuni       1 litera       1 litera      1 litera
     Subsectiuni    -              2 litere      2 litere
     Diviziuni      2 cifre        2 cifre       2 cifre
     Grupe          3 cifre        3 cifre       3 cifre
     Clase          4 cifre        4 cifre       4 cifre
-------------
    *) Cuprinde si sectiunile care nu au subsectiuni.

    Asa cum se observa din schemele de mai sus, structurile clasificarilor comparate sunt echivalente, difera numai gradul de detaliere, insa trunchiul diviziunilor este neschimbat, pastrandu-se codificarea identica pentru a se asigura o cat mai larga identitate de coduri de la nivel de diviziune in jos.

    II. DELIMITARI SECTORIALE ALE CLASIFICARII ACTIVITATILOR
    CAEN permite clasificarea tuturor activitatilor in categorii, dar impune o serie de limitari si conventii care tin de natura bunurilor si serviciilor, ca de exemplu combinatii complexe de servicii ce rezulta din numeroase activitati, cum este cazul turismului, ce poate fi constituit ca o sectiune derivata (transporturile, hotelurile, restaurantele, serviciile recreative, serviciile culturale sau sportive). Efectuarea unor astfel de agregari este posibila pe baza componentelor elementare ale activitatilor.
    Descrierea activitatilor pentru fiecare clasa nu poate defini complet clasele respective si, de aceea, s-a simtit nevoia ca in cazul unor sectiuni, diviziuni si chiar grupe, pentru a se evita repetarile, sa se ofere si unele precizari cu caracter general, la nivel mai agregat. La recomandarea utilizatorilor, se considera necesara completarea unor descrieri, dupa cum urmeaza:
    1. Activitatile din agricultura s-au definit ca fiind legate de exploatarea resurselor naturale in scopul obtinerii unor bunuri/produse rezultate din cultura plantelor si cresterea animalelor. Ele cuprind de asemenea si serviciile care se integreaza in operatiunile normale ale activitatii agricole, cu exceptia activitatilor veterinare care sunt incadrate in Sectiunea P - Sanatate si asistenta sociala si Diviziunea 85 - Sanatate si asistenta sociala, intrucat activitatile veterinare sunt strans legate si de sanatatea umana.
    Sectiunea A - Agricultura, exclude activitatile de prelucrare (transformare) a bunurilor obtinute din agricultura care se includ in Sectiunea E - Industria prelucratoare, dar aici intervin si unele conventii, de exemplu producerea vinului in ferme proprii care nu dispun de instalatii industriale de vinificatie (gospodariile populatiei) se incadreaza in Sectiunea A - Agricultura. De asemenea, se exclud din Sectiunea A - Agricultura, activitatile de punere in valoare a pamantului (lucrarile de imbunatatiri funciare - lucrari de desecari, indiguiri, corectia torentilor, amenajarile pentru irigatii etc.) care se includ in Sectiunea G - Constructii.
    2. Industria extractiva, atat in CITI rev. 3 cat si in NACE rev. 1 si CAEN este definita ca o sectiune a industriilor care au ca scop extractia si transformarea minereurilor din stare naturala in produse vandabile. Aceasta sectiune este construita din doua subsectiuni (DA - Industria extractiva de produse energetice si DB - Industria extractiva de produse neenergetice) pentru a permite ca prin agregare sa se creeze o sectiune derivata |_|Energie" in care se cuprind activitatile din Subsectiunea DA - Industria extractiva de produse energetice, activitatile din Sectiunea F - Energie electrica si termica, gaze si apa si Subsectiunea EF - Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari.
    3. Industria prelucratoare (Sectiunea E) cuprinde in primul rand activitatile de fabricare ce implica o transformare materiala semnificativa in cursul unor procese de producere a unor bunuri.
    Industria prelucratoare nu are la originea productiei bunurile extrase din natura (spre deosebire de agricultura, pescuit sau industria extractiva), ci materii prime sau produse cu diverse grade de transformare provenite din activitatile sectorului primar sau din industriile prelucratoare insesi.
    Activitatile de intretinere, reparare si instalare a masinilor si echipamentelor sunt incadrate, de regula, in aceeasi clasa cu cele specializate pentru producerea bunurilor respective, cu exceptia reparatiilor navale si de aeronave pentru care s-au creat clase distincte, precum si cu exceptiile prevazute la descrierea sectiunii E - Industria prelucratoare.
    4. Lucrarile de constructii sunt ansambluri complexe ce rezulta din activitatea unei multitudini de categorii de intreprinderi care au ca scop principal producerea de bunuri imobiliare.
    Fabricarea materialelor de constructii sau de elemente mai complexe destinate lucrarilor de constructii este cuprinsa in industria prelucratoare, ca de exemplu: fabricarea elementelor prefabricate din beton, fabricarea structurilor din lemn si a tamplariilor, fabricarea constructiilor si structurilor metalice etc.
    Montarea sau instalarea echipamentelor industriale executate de catre intreprinderile care le produc se includ in industria prelucratoare, iar cele montate si instalate de catre intreprinderile de constructii se includ in Sectiunea G - Constructii.
    Montarea sau instalarea echipamentelor concepute pentru functionarea unei constructii ca atare (obiecte sanitare, instalatii electrice etc.), precum si montarea elementelor prefabricate din beton, structurilor metalice si tamplariei se cuprinde in Sectiunea G - Constructii.
    In cazul unitatilor de constructii care executa elemente prefabricate pe santiere sau in ateliere, activitatile acestora se includ tot in Sectiunea G - Constructii, cu conditia ca mai mult de jumatate din cantitatile fizice realizate sa fie montate in constructii executate de unitatile de constructii de care apartin.
    5. Comertul (Sectiunea H) acopera toate formele de comercializare, precum si unele servicii (reparatii de bunuri personale si gospodaresti si a autovehiculelor). Obiectul comertului il constituie cumpararea si vanzarea de marfuri.
    Vanzarea propriei productii nu se considera activitate de comert, ci activitate auxiliara, deci nu se incadreaza la comert. Unitatile specializate (cu gestiune separata) in vanzarea cu amanuntul a propriei productii (magazinele de prezentare) se includ in activitatea de comert.
    In unele cazuri, delimitarea dintre comert si industrie tine de efectuarea, de catre unitatile de comert, a unor operatii asupra produselor, cum sunt: sortare, fractionare, lotizare, conditionare, antrepozitare, livrare cu instalare. Aceste operatii nu afecteaza natura produsului si se considera ca operatiuni intermediare sub forma unor servicii efectuate de terti, ca de exemplu: antrepozitarea sau conditionarea, instalarea la clienti a unor aparate, a mobilei etc.
    Formele de comercializare ce nu privesc bunurile transportabile nu sunt incluse in Sectiunea H, ca de exemplu: afacerile imobiliare, tranzactii asupra bunurilor imobiliare, agentiile de voiaj, vanzarea de spatii publicitare etc.
    In Sectiunea H - Comert cu ridicata si cu amanuntul, se mai includ si repararea si intretinerea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si casnice, precum si activitatile de intermedieri comerciale in care se executa actiuni comerciale in contul tertilor, intrucat operatiunile de intermediere conduc la vanzarea de marfuri (comisionari, intermediari etc.).
    Intermediarii comertului cu ridicata sunt evidentiati distinct in Grupa 511 - Activitati de intermedieri in comertul cu ridicata din Diviziunea 51 - Comert cu ridicata (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor), in timp ce intermediarii comertului cu amanuntul nu sunt evidentiati separat in Diviziunea 52 - Comert cu amanuntul (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor); repararea bunurilor personale si gospodaresti.
    Sectiunea H include unitati cu diferite statute juridice, inclusiv cooperativele, punctele de colectare etc.
    In aceasta sectiune activitatile importatorilor si exportatorilor, precum si ale celor care intermediaza tranzactii de import - export in contul tertilor nu apar in aceasta calitate, intrucat sunt incluse in comertul cu ridicata. Daca este necesara crearea unei sectiuni derivate |_|Comert exterior" aceasta se realizeaza pe baza declaratiilor vamale sau a altor tipuri de evidenta, precum si prin detalierea datelor din clasele comertului cu ridicata in cazul unor anchete statistice speciale organizate pentru activitatile de comert exterior.
    Problema majora in cadrul sectiunii H este delimitarea intre comertul cu ridicata (Diviziunea 51) si comertul cu amanuntul (Diviziunea 52).
    Diviziunea 50 cuprinde comercializarea autovehiculelor si a motocicletelor (cu ridicata si cu amanuntul) noi sau de ocazie, intermedierile din acest domeniu, precum si intretinerea, repararea si aprovizionarea autovehiculelor cu carburanti si piese de schimb.
    Diviziunea 51 include comercializarea cu ridicata (inclusiv intermedierile catre agentii economici care fac comert cu amanuntul sau catre intreprinderi). Distinctia intre comertul cu ridicata si comertul cu amanuntul, in unele cazuri, tine seama si de natura produsului vandut intrucat anumite produse nu se vand niciodata prin comertul cu amanuntul si, in consecinta, nu poate fi vorba de un paralelism sistematic intre diviziunile 51 si 52.
    Diviziunea 52 include comercializarea cu amanuntul, inclusiv prin intermediari, in principal catre populatie, fara insa a exclude posibilitatea de vanzare si catre intreprinderi. Comercializarea merge pana la instalarea unor bunuri la clienti.
    Repararea bunurilor personale sau casnice, activitate asociata uneori cu comercializarea, se include de asemenea in Diviziunea 52.
    In detaliu, diferentele intre comertul cu ridicata si comertul cu amanuntul sunt redate in notele explicative de la diviziunile respective din descrierea activitatilor.
    La nivelul denumirii unor clase cat si in descrierea activitatilor apar notiunile de comert specializat si comert predominant, pentru care este necesar sa se defineasca termenul |_|specializat" si |_|predominant".

          - Specializare
    Vanzarea cu amanuntul a bunurilor materiale noi poate face obiectul unui comert in magazine nespecializate (cele din grupa 521, care reprezinta unitati comerciale cu profil complex ca: magazin general alimentar, magazin universal, magazin mixt satesc etc.) sau a unui comert specializat efectuat prin magazine specializate ce se incadreaza in clasele grupelor 522, 523 si 524 din CAEN.
    Pentru a determina specializarea, se porneste de la gama (clasele) produselor vandute ce se incadreaza, conform CAEN in clasele grupelor 522, 523 si 524. Vom avea deci 8 game relative pentru produsele alimentare ce se incadreaza in clasele grupei 522 si 11 game relative pentru produsele nealimentare ce se incadreaza in clasele grupelor 523 si 524.
    Specializarea se determina dupa analizarea ponderilor din cifra de afaceri realizata de gama de produse apartinand claselor din grupele 522, 523 si 524.
    - daca unei clase CAEN (din cele 18 cate sunt in cele trei grupe CAEN) ii corespunde o pondere de cel putin 50% din vanzarile realizate de magazin, magazinul este specializat in aceasta clasa CAEN;
    - in cazul in care o clasa CAEN nu detine o pondere de cel putin 50%, dar cifra de afaceri se repartizeaza pe cel mult 4 clase CAEN din grupele 522, 523, 524, comertul este specializat in clasa CAEN ale carei vanzari detin ponderea cea mai mare in cifra de afaceri;
    - daca produsele vandute se repartizeaza pe mai mult de 4 clase Caen, comertul este nespecializat si se incadreaza in grupa CAEN 521.

          - Predominanta
    In cadrul comertului nespecializat (grupa 521) se afla locul de cercetare a predominantei; exista predominanta alimentara in cazul cand cifra de afaceri pentru produse alimentare, bauturi si tutun reprezinta mai mult de 35% din vanzarile totale. In caz contrar predominanta este nealimentara.
    In cazul comertului cu amanuntul in afara magazinelor (grupa 526 din CAEN) se aplica aceleasi reguli pentru determinarea specializarii sau a predominantei.
    In afara criteriilor de mai sus, pentru clasificare, se mai poate lua in considerare si suprafata comerciala atunci cand aceasta poate fi relevanta.
    6. Hoteluri si restaurante (Sectiunea I).
    Serviciile de cazare se deosebesc esential de inchirierile (locatiile) de locuinte prin durata scurta de punere la dispozitie a unui loc de cazare, cu exceptia unor cazari colective (camine studentesti etc.) care in mod traditional sunt apropiate de serviciile hoteliere.
    Separarea intre restaurant si magazin de bauturi sau intre spectacole si activitati recreative uneori poate fi destul de dificila. Ca procedeu general, un spectacol ramane spectacol, chiar daca este asociat consumului de bauturi sau mancare, dupa cum un bar ramane bar chiar daca este asociat cu spectacol muzical, potrivit functiunii acestora. Separarea intre restaurant si magazin de bauturi si produse alimentare se face tinand seama de posibilitatea consumarii pe loc.
    7. Transport si depozitare (Sectiunea J).
    Transportul, ca serviciu in general, nu este definit decat daca se exercita in contul tertilor, el poate rezulta dintr-o prestatie colectiva sau individuala (taxi) ca si prin inchirierea cu operator (sofer) a unui mijloc de transport.
    Activitatea de transport propriu-zis se inscrie intr-un ansamblu mai vast de prestatii (administratia, depozitarea, gestiunea infrastructurii). Combinatiile de servicii vizand transportul pot fi oferite prin agentiile de voiaj (pentru persoane) sau prin organizatorii de transport (pentru marfuri).
    8. Posta si telecomunicatii (Sectiunea K).
    In activitatile postale nu se includ serviciile financiare ale postei care se cuprind in sectiunea L.
    Prin telecomunicatii se intelege transmiterea de informatii prin canale de telecomunicatii / radiocomunicatii, fara tratarea acestor informatii. Tratarea informatiei se include, dupa caz, in sectiunile respective, ca de exemplu: prelucrarea datelor se cuprinde in Diviziunea 72 - Informatica si activitati conexe.
    9. Activitati financiare, bancare si de asigurari (Sectiunea L).
    Aceasta sectiune vizeaza serviciile financiare (bancare, intermedieri financiare etc.), asigurarile si activitatile auxiliare financiare si de asigurari, care conduc la cele 3 diviziuni (65, 66 si 67).
    10. Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor (Sectiunea M).
    Diviziunea 70 (Tranzactii imobiliare) este organizata pentru a reflecta activitatile imobiliare, cu exceptia constructiilor si activitatilor hoteliere. In aceasta diviziune se includ activitatile de dezvoltare (promovare) imobiliara, cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare, inchirierea si subinchirierea de bunuri imobiliare, activitatea agentiilor imobiliare, administrarea imobilelor.
    Cea de-a doua Diviziune, 71, se refera la Inchirierea masinilor si echipamentelor fara operator si a bunurilor personale si gospodaresti. Locatia cu operator se incadreaza, dupa caz, in categoriile de clasificare ale caror activitati sunt deservite de masinile si echipamentele respective.
    La Diviziunea 72 - Informatica si activitati conexe, trebuie sa se manifeste precautie; de exemplu: a tine contabilitatea proprie pe mijloace informatice ramane tot activitate contabila, insa intretinerea si pastrarea echipamentelor de calcul intra in aceasta diviziune cu toate ca regula generala prevede atasarea lor la constructiile de masini.
    Intre telecomunicatii si informatica limita se stabileste, in principal, daca se efectueaza un transfer sau o transformare de informatii. Activitatile de documentare pe calculator desfasurate de biblioteci si arhive se includ in Clasa 9251 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor si nu in informatica.
    La Diviziunea 73 - Cercetare-dezvoltare, criteriul principal pentru a distinge cercetarea si dezvoltarea de o activitate conexa acesteia este prezenta in cercetare si dezvoltare a unui apreciabil element de noutate.
    A cincea diviziune din aceasta sectiune este Diviziunea 74 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor, care nu se bazeaza rigid pe un criteriu de clientela, intrucat acestea se adreseaza atat agentilor economici cat si populatiei, ca de exemplu activitatile juridice. Numarul mare de clase care apar in aceasta diviziune este consecinta dezvoltarii activitatilor de servicii intr-o economie moderna. Activitatile de servicii nu sunt in exclusivitate prestari de servicii. Industria prelucratoare produce anumite servicii ca: instalarea, repararea sau chiar servicii cu caracter industrial cum sunt de exemplu acoperirile metalice ce participa la ciclul de fabricatie a unui produs. Invers, anumite bunuri rezulta din activitati de servicii, ca de exemplu fotografiile.
    11. Administratie publica (Sectiunea N) cuprinde o singura diviziune (Diviziunea 75) cu acelasi titlu. Pentru clasificarea unitatilor de tip administrativ in Diviziunea 75, statutul juridic sau institutional nu este determinant. Aceasta diviziune descrie activitatile de administratie publica care, prin natura lor, nu sunt exercitate pe piata.
    12. Sectiunea O - Invatamant, cuprinde de asemenea o singura diviziune (Diviziunea 80) cu aceeasi denumire. Aceasta diviziune cuprinde invatamantul in sensul larg al cuvantului, de toate nivelurile si sub toate formele. In aceasta diviziune nu sunt cuprinse cursurile de natura recreativa, ucenicia la locul de munca, intrucat prestatia ucenicilor este platita, precum si instruirea personalului la locul de munca, pentru utilizarea unor masini si echipamente, sau instruirea pentru protectia muncii.
    13. Sectiunea P - Sanatate si asistenta sociala, include numai Diviziunea 85 care cuprinde toate activitatile referitoare la sanatatea umana (asistenta spitaliceasca si sanatoriala, ambulatorie, activitati de analize medicale etc.), activitatile veterinare si asistenta sociala cu sau fara cazare.
    14. Sectiunea R - Alte activitati de servicii colective, sociale si personale, cuprinde patru diviziuni.
    Diviziunea 90 - Asanarea si indepartarea gunoaielor; salubritate si activitati similare, cuprinde epurarea apelor uzate, inclusiv intretinerea canalelor de scurgere (evacuarea apelor uzate, tratamentul si evacuarea noroaielor, dejectiilor apelor epurate, vidanjarea si curatarea haznalelor si foselor septice; colectarea, transportul, depozitarea si tratarea gunoaielor menajere si a altor deseuri nerecuperabile).
    In aceasta diviziune nu se include activitatea de recuperare a deseurilor reciclabile, aceasta activitate este inclusa in Diviziunea 37 - Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale reciclabile. De asemenea, nu se include tratarea deseurilor radioactive care este inclusa in Diviziunea 23 - Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari.
    Diviziunea 91 - Activitati asociative diverse, cuprinde activitatile asociative economice, patronale, profesionale, sindicale, religioase, politice si alte activitati asociative.
    Diviziunea 92 - Activitati recreative, culturale si sportive, cuprinde activitatile cinematografice si video (productia, distributia si proiectia filmelor cinematografice si video); activitatile de radio si televiziune (productia de programe radio si televiziune); activitatile de spectacole; activitatile de gestionare a salilor de spectacole; activitatile agentiilor de presa; activitatile bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale; activitatile sportive; alte activitati recreative (jocuri de noroc, parcuri de recreatii si plaje, targuri si expozitii cu caracter recreativ, pescuitul recreativ, biliard, jocuri electronice si alte jocuri, instalatii de transport cu scopuri recreative etc).
    In aceasta diviziune nu se includ: reproducerea filmelor si benzilor video care se include in Diviziunea 22, locatia (inchirierea) salilor de spectacole si a amplasamentelor de proiectie care se include in Diviziunea 70, difuzarea programelor de radio si televiziune care se include in Diviziunea 64, inchirierea materialelor sportive care se include in Diviziunea 71.
    Diviziunea 93 - Alte activitati de servicii, cuprinde activitatile de spalare, curatare si vopsire a textilelor si blanurilor, activitatile de frizerie si coafura si alte activitati de infrumusetare, activitatile de pompe funebre inclusiv intretinerea mormintelor, serviciile de intretinere corporala (bai publice, saune, bai de aburi, cabinete de slabire si masaj), activitatile astrologice si de spiritism, activitatile agentiilor matrimoniale, serviciile lustrageriilor, parcarea autoturismelor, hamalacul etc.
    In aceasta diviziune nu se includ activitatile de reparatii si retus ale hainelor si ale altor textile efectuate independent de curatarea lor si care se incadreaza in Diviziunea 52; fabricarea perucilor, meselor etc. care se include in Diviziunea 36; serviciile religioase care se includ in Diviziunea 91.
    15. Sectiunea S - Activitati ale personalului angajat in gospodarii personale, cuprinde o singura diviziune cu aceeasi denumire si include activitatile personalului angajat in gospodariile personale.
    In aceasta diviziune nu se includ activitatile unitatilor independente, specializate in furnizarea de servicii, inclusiv persoanele care furnizeaza servicii in gospodariile personale platite cu ziua sau ora, sau care executa anumite reparatii la comanda, care se incadreaza in functie de activitatea acestora, precum si personalul care acorda ajutor in cadrul actiunilor sociale care se incadreaza in Diviziunea 85.
    16. Sectiunea T - Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale, cuprinde de asemenea o singura diviziune cu aceeasi denumire si cuprinde activitatile organizatiilor si organismelor straine cu statut diplomatic care-si desfasoara activitatea in Romania (ambasade si consulate), precum si ale organizatiilor si organismelor F.M.I., Bancii Mondiale, Comunitatii Europene, O.N.U. etc.
    In aceasta diviziune nu se includ activitatile de administrare si gestiune a ambasadelor si consulatelor romane in strainatate sau pe langa secretariatele organizatiilor internationale care se includ in Diviziunea 75 - Administratie publica.

    III. CLASIFICAREA UNITATILOR DUPA ACTIVITATE
    Activitatea economica se realizeaza in unitati economice carora utilizatorii clasificarii le retin anumite caracteristici care ii conduc, cu ajutorul conventiilor, la incadrarea in diferite categorii de clasificare.
    In termeni de activitate, sectorul este mai mult sau mai putin omogen, dupa tipul de unitate luata in considerare si dupa gradul de agregare utilizat (o institutie este mai frecvent monoactiva decat o intreprindere si cu cat clasificarea este mai detaliata cu atat cazurile de pluriactivitate sunt mai frecvente).
    Sectorul de activitate reprezinta o grupare de unitati care au aceeasi activitate principala.
    O ramura regrupeaza, pentru o activitate data, unitatile monoactive si sectiile monoactive din unitatile pluriactive. Ramura este omogena prin constructie.
    Incadrarea unei intreprinderi intr-o categorie din Clasificarea activitatilor din economia nationala este deseori o operatiune destul de dificila, necesitand utilizarea notiunii intermediare de unitate statistica.
    Definirea unitatilor statistice de observare si analiza este determinata in functie de scopul cercetarii statistice. CAEN permite incadrarea unitatilor statistice (intreprindere, unitate institutionala, unitati locale etc.) intr-o activitate.
    Pe plan european, o tipologie a unitatilor statistice face obiectul Regulamentului Consiliului Europei nr. 696/1993 din 15 martie 1993 referitor la unitatile statistice de observare si analiza a sistemului productiv din Comunitatea Europeana. Acestea sunt:
    A. intreprinderea;
    B. unitatea institutionala;
    C. grupul de intreprinderi;
    D. unitatea de activitate economica;
    E. unitatea de productie omogena;
    F. unitatea locala;
    G. unitatea de activitate economica la nivel local;
    H. unitate de productie omogena la nivel local.
    Definirea acestor unitati este redata in regulamentul mentionat anterior.        Pentru punerea in tema sunt necesare un minim de definitii.
    Intreprinderea este definita juridic, incheie bilant contabil, are autoritate decizionala si desfasoara una sau mai multe activitati pentru producerea de bunuri sau servicii. Pentru desfasurarea activitatii, intreprinderea are in structura una sau mai multe unitati locale.
    Unitatea locala poate fi chiar intreprinderea sau parti ale intreprinderii (sectie, atelier, uzina, magazin, mina), situate intr-un loc topografic bine definit. Aceasta este reprezentata ca un ansamblu de activitati economice exercitate in acelasi loc.
    O unitate statistica exercita in mod frecvent mai multe activitati. Este necesara, deci, convenirea de reguli de precizare a activitatii asa-zis principale. Aceasta inseamna retinerea numai a unei parti din informatiile despre unitatea statistica respectiva, insa este modalitatea cea mai simpla de a efectua regrupari ale unitatilor dupa criteriul de activitate si de a asigura convergenta informatiilor din surse diferite asupra aceleiasi populatii de unitati statistice.
    Uneori, intreprinderile si unitatile locale exercita categorii de activitati care nu sunt explicit prezente in clasificarea activitatilor. Astfel, se pot distinge activitatea principala, activitatile secundare si activitatile auxiliare.
    Activitatilor principale si secundare le sunt asociate activitati auxiliare ca: administratia, informatica, supravegherea, cumpararea, vanzarea si promovarea vanzarilor, depozitarea (stocarea), repararea, transportul si reconditionarile.
    Aceste activitati auxiliare, din cadrul unei unitati, sunt exercitate pentru a permite sau facilita productia de bunuri si servicii destinate tertilor. Produsele activitatilor auxiliare nu sunt furnizate tertilor.

          - Activitatile auxiliare
    O activitate poate fi considerata auxiliara daca satisface simultan urmatoarele patru conditii:
    a) servirea numai a unei unitati din care face parte, ceea ce inseamna ca bunurile sau serviciile produse nu trebuie sa faca obiectul tranzactiilor de piata;
    b) exista si in alte unitati producatoare similare;
    c) conduce la productia de servicii sau in mod exceptional de bunuri nedurabile, care intra in componenta produsului final al unitatii (de exemplu schelele si esafodajele);
    d) concureaza la formarea costurilor curente ale unitatii, dar in acelasi timp nu sunt generatoare de capital fix.
    Deosebirile de principiu dintre activitatile auxiliare si activitatile principale sau secundare sunt ilustrate prin cateva exemple:
    - productia de mici utilaje (de exemplu: dispozitive) pentru a fi utilizate in unitate este o activitate auxiliara intrucat respecta toate cele 4 criterii;
    - transportul uzinal este, in general, o activitate auxiliara;
    - vanzarea productiei proprii este o activitate auxiliara, intrucat regula generala este ca nu se poate produce fara a se vinde. Daca in cadrul unei intreprinderi de productie se poate identifica un punct de vanzare cu amanuntul (vanzare directa la consumatorul final) care constituie, de exemplu, o unitate locala, acest punct de vanzare poate, cu titlu de exceptie (conventie) si pentru anumite analize, sa fie asimilat cu o unitate de activitate economica. In aceasta situatie, unitatea respectiva poate face obiectul unei duble clasificari, pe de o parte, in functie de activitatea principala sau secundara la care se aliniaza in cadrul intreprinderii si, pe de alta parte, in functie de activitatea sa proprie - vanzare cu amanuntul.
    Totodata, regula generala este ca procesele de productie nu sunt, in general, posibile fara a face un numar de activitati auxiliare, acestea neputandu-se izola pentru formarea unei entitati distincte chiar daca aceste activitati auxiliare se formeaza intr-o entitate juridica distincta sau intr-un loc distinct si chiar daca au o contabilitate separata. Ca urmare, activitatile auxiliare nu trebuie sa fie luate in considerare pentru determinarea cadrului de activitate. Cel mai bun exemplu de entitate care exercita activitati auxiliare este cel al serviciului administrativ cu rolul de administrare a unei intreprinderi.
    Tinand seama de cele 4 conditii care trebuie sa le indeplineasca simultan, nu sunt considerate ca activitati auxiliare:
     a) producerea de bunuri sau lucrari efectuate prin care se formeaza o parte a capitalului fix, ca de exemplu constructiile in regie proprie care se incadreaza in Sectiunea G, Diviziunea 45 - Constructii;
    b) producerea de bunuri care se consuma in activitatea principala sau activitatea secundara, daca o parte semnificativa a acestora se comercializeaza;
    c) producerea de bunuri care devin o parte integranta a activitatii principale sau secundare, ca de exemplu productia de lazi, recipienti si alte ambalaje a unei sectii a intreprinderii care servesc la ambalarea produselor sale;
    d) productia de energie (centrale electrice sau cocserii proprii) consumata in intregime sau partial in interesul activitatii principale sau secundare;
    e) cumpararea de bunuri pentru a fi revandute ca atare;
    f) cercetarea si dezvoltarea.
    In toate aceste cazuri, daca dispunem de date distincte legate de aceste activitati, ele trebuie tratate ca activitati de sine statatoare si in consecinta recunoscute ca unitati cu activitate economica.
    Daca activitatile auxiliare sunt exercitate in profitul unei singure entitati, aceste activitati si resursele pe care le utilizeaza vor constitui o parte integranta a activitatilor si resurselor unitatilor de care apartin. Totodata, daca activitatile unitatii statistice si activitatile auxiliare corespunzatoare nu se exercita in aceeasi zona geografica (este vorba aici de zone delimitate), in finalul anchetelor statistice ar putea exista interesul de a culege, pentru categoriile de date ce trebuie clasificate in functie de aceste zone geografice, informatii suplimentare distincte legate de aceste unitati, chiar daca ele nu exercita decat activitati auxiliare.

         - Modul de atribuire a activitatii principale
    Aprecierea activitatii principale porneste, pe de o parte, de la reperarea tuturor activitatilor elementare (de baza) desfasurate (exclusiv cele auxiliare) si, pe de alta parte, de la stabilirea regulii de evaluare a acestor activitati, pentru determinarea activitatii preponderente.
    Criteriul ideal pentru determinarea activitatilor este cel corespunzator valorilor adaugate pe care le creeaza. Acesta este un acord international de principiu, insa statisticienii europeni nu au adoptat inca o conventie operationala in cadrul unei gestiuni a unui repertoriu central de intreprinderi si unitati locale clasate dupa activitatea principala.
    Exista insa un acord asupra utilizarii si altor proprietati (caracteristici) ca: efectivul de salariati, fondul de salarii, cifra de afaceri, fara insa a se adopta un algoritm corespunzator care sa determine in ce caz se pot utiliza unele sau altele din aceste caracteristici pentru a reflecta mai mult sau mai putin importanta valorii adaugate.
    Fiecare unitate este clasificata ca atare pentru ea insasi; in particular, determinarea activitatii principale se efectueaza separat pentru fiecare unitate locala si pentru intreprindere in ansamblul ei.
    Fiecare unitate locala este clasificata pentru activitatea ei proprie, sub rezerva precizarilor cu privire la unitatile care nu exercita decat activitati auxiliare.
    Ca regula generala, activitatile de servicii nu sunt luate in calcul decat daca aceste servicii se efectueaza in contul tertilor. Aceasta restrictie trebuie retinuta pentru serviciile industriale clasificate in industria prelucratoare, ca de exemplu: imprimarea tricourilor nu apare ca o activitate distincta la fabricarea tricourilor in cadrul aceleiasi unitati, insa unitatile care imprima tricouri pentru terti sunt cuprinse in clasa specifica 1730 - Finisarea materialelor textile.
    Cand mai multe activitati sunt exercitate in cadrul aceleiasi unitati (exclusiv cele auxiliare), acestea sunt ordonate dupa valoarea adaugata bruta la costul factorilor pe care ele o genereaza. Se determina, astfel, activitatea principala si activitatile secundare.
    Daca lipsesc informatiile pentru valoarea adaugata trebuie sa se utilizeze alte elemente cum sunt: efectivul de salariati, cifra de afaceri, fondul de salarii etc. cu indeplinirea conditiei pentru obtinerea celei mai bune aproximari posibile a clasamentului care ar putea fi obtinut pe baza valorii adaugate.
    Prin conventie, atunci cand o activitate determina peste 50% din valoarea adaugata obtinuta de o unitate, aceasta activitate este principala. In situatia in care, intr-o unitate, nici una din activitati nu indeplineste conditia mentionata anterior, utilizatorul va stabili algoritmul pentru determinarea activitatii principale.
    Clasificarea dupa activitatea principala urmeaza un principiu ierarhic: clasificarea stabilita la nivelul cel mai detaliat trebuie sa fie coerenta cu informatiile la un nivel mai agregat, cu alte cuvinte clasa trebuie sa apartina grupei, diviziunii, subsectiunii si sectiunii.
    Pentru respectarea acestui principiu trebuie mai intai determinate nivelurile cele mai agregate si sa se treaca succesiv la niveluri din ce in ce mai putin agregate.
    In concluzie se determina succesiv:
    - sectiunea sau subsectiunea din economie;
    - diviziunea din sectiune sau subsectiune;
    - grupa din diviziune;
    - clasa din grupa.
    Deci, in cazul unitatilor care au mai multe activitati, se va determina mai intai nivelul cel mai agregat din clasificare, apoi nivelul inferior acestuia si in final clasa.
    In cazul integrarii pe verticala, clasa atasata unitatilor este determinata de natura produsului final, cu exceptia cazurilor cand continutul unei categorii de clasificare cere o alta abordare. In acest caz, activitatile integrate din amonte dispar, iar activitatea integrata in aval determina activitatea principala. Aceasta prioritate acceptata pentru produsele din aval nu reflecta insa intotdeauna ponderea aferenta valorilor adaugate. De exemplu, fabricarea de cuverturi sau paturi prin tivirea marginilor unei stofe prezinta o valoare adaugata mult mai mica decat fabricarea stofei care s-a realizat in amonte si s-a integrat in aval. Cu toate acestea, in caz de activitate integrata, unitatea va aparea ca fabricanta de cuverturi sau paturi si nu de tesaturi.
    In unele descrieri privind categoriile de clasificare exista si unele particularitati (conventionalitati), ca de exemplu: vinificarea in fermele proprii ale gospodariilor taranesti nu se include la industria alimentara Clasa 1593 - Fabricarea vinului din struguri, ci in Clasa 0118 - Viticultura.
    O situatie analoaga este si cea pentru produsele lactate obtinute in fermele gospodariilor taranesti proprii sau stani etc.

          - Precizari referitoare la comercializare
    O unitate care vinde cu amanuntul produsele pe care le fabrica este clasificata la fabricare, incadrarea nejustificandu-se la comert. Astfel, o brutarie producatoare si vanzatoare in acelasi loc va fi clasificata la fabricare.
    Unitatile de vanzare sunt clasate intotdeauna la comert daca fabricarea are loc intr-o alta unitate diferita. Astfel, o retea de unitati de desfacere a painii provenite de la o brutarie industriala va fi clasata la comert.
    Unitatile producatoare de preparate din carne care vand cu amanuntul, asociate in general cu productia si vanzarea acestei productii care insa comercializeaza si produse cumparate de la alti producatori, printr-o conventie globala, se clasifica in functie de unitatea de productie.

          - Reguli de stabilitate
    Daca activitatea principala a unei unitati a fost determinata conform regulilor din paragrafele precedente, dar au loc frecvente modificari in ceea ce priveste ponderea valorii adaugate, cifrei de afaceri, efectivului de salariati, in functie de caracteristicile care s-au avut in vedere la determinarea activitatii principale, prin conventie s-a stabilit sa se mentina acelasi cod al activitatii principale atat timp cat nu se produc schimbari semnificative in ponderile activitatilor exercitate. Cu toate acestea, codificarea trebuie sa fie realizata tinand seama de necesitatea unei stabilitati in timp cat mai mari a acesteia.
    Clasificarea unitatilor statistice dupa activitatea principala ridica uneori probleme delicate, din care mentionam doar trei puncte de abordare:
    - in primul rand, aceasta clasificare raspunde obiectivelor economico-sociale asa cum sunt detaliate ele in CAEN, cu determinarea activitatii principale, pornind de la informatiile furnizate de unitati, care face posibila gruparea unor indicatori dupa criterii omogene, comparabile in timp si spatiu;
    - in al doilea rand, atribuirea codului activitatii principale exercitate, nu creeaza nici drepturi si nici obligatii pentru intreprinderi, adica nu antreneaza nici un efect juridic;
    - in al treilea rand, daca exista litigii determinate de atribuirea codului de activitate principala exercitata, unitatea in cauza neconsiderandu-se clasata corespunzator, aceasta poate face cunoscut punctul sau de vedere serviciilor statistice, furnizand elementele de informare utile pentru apartenenta corecta la o activitate principala exercitata, definita in CAEN.

    IV. UTILIZAREA SI INTERPRETAREA CAEN

          - Utilizari in scopuri statistice
    O data adoptata, prin act normativ, CAEN devine obligatorie pentru toti agentii economici si organismele dependente de administratie. Aceasta clasificare va fi utilizata in textele oficiale, decizii, documente, lucrari si studii si in sistemele informatice ale administratiilor si institutiilor publice ca si in lucrari efectuate de intreprinderi particulare la cererea administratiei.
    Clasificarea activitatilor din economia nationala (CAEN) este un instrument oferit tuturor utilizatorilor pentru efectuarea gruparilor economice dupa principii unitare, indiferent de domeniul de activitate.
    Continutul CAEN asigura compatibilitatea cu alte sisteme ale circulatiei informatiei; clasificarile similare elaborate de ONU si CEE, precum si alte clasificari de produse, servicii si comert exterior, cu o mare transparenta.
    CAEN poate genera alte clasificari si nomenclatoare specializate, realizandu-se o stransa legatura intre acestea. Nomenclatorul de activitati din CAEN nu este rigid, in baza acestuia se pot face agregari sau detalieri, intr-un anumit domeniu, in vederea unei aplicari specifice.
    Clasificarile agregate se determina prin regrupari exacte ale categoriilor de clasificare din CAEN.
    Clasificarile detaliate se determina prin descompunerea exacta a activitatilor cuprinse intr-o clasa CAEN. Precizam ca o detaliere a claselor din CAEN se regaseste in Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor (CPSA), pe doua niveluri (subclasa si subclasa elementara).

        - Utilizari in alte scopuri
    CAEN permite ordonarea informatiei economice pe baza unui limbaj comun ce prezinta un mare interes in numeroase domenii si utilizarea ei trebuie promovata.
    CAEN poate fi utilizata intr-o serie de domenii care nu au legatura directa cu statistica: reglementarile fiscale sau sociale, stabiliri de preturi, acorduri comerciale etc.
    Modalitatile de aplicare a clasificarii activitatilor de catre un serviciu public in vederea unei utilizari specifice (nestatistice), in particular pentru clasificarea unitatilor economice in posturile specifice ale acesteia, revin in totalitate in responsabilitatea utilizatorului.
    Important este ca utilizatorii sa fie constienti de faptul ca nu CAEN determina obiectivele pe care le urmaresc, ci scopul pentru care trebuie aplicata, intrucat clasificarea nu este decat un cadru care porneste de la principii cu caracter economic, social si tehnic; utilizatorii sunt obligati sa-si ia precautii prin care sa se asigure ca obiectivele lor sunt prezente in CAEN si sa poata furniza toate indicatiile necesare pentru precizarea campului pe care-l acopera.

          - Interpretarea CAEN
    Din ratiuni de claritate si concizie, clasificarea si notele sale explicative nu mentioneaza decat activitatile cele mai semnificative deoarece nu este posibila o descriere exhaustiva.
    Denumirea se doreste a fi o descriere scurta si specifica esentei categoriei pe care o acopera; pentru clarificarea continutului este necesara consultarea notelor explicative.
    Notele explicative ale unei diviziuni sau grupe nu sunt repetate pentru fiecare clasa. Este necesar, astfel, sa se "urce" in ierarhia clasificarii atat cat este necesar pentru caracterizarea completa a unei activitati.
    Exista intotdeauna o marja de apreciere asupra a ceea ce s-a convenit sa fie descris: prea multe detalii ingreuneaza cautarea, dar acestea trebuie sa fie suficiente pentru o buna ghidare a utilizatorului. In acelasi timp, trebuie avute in vedere interdependentele: o precizare care completeaza in modul util un comentariu precedent poate induce in eroare in cazul unei lecturi in afara contextului. Interpretarea trebuie intotdeauna efectuata, luand in considerare ansamblul, pentru a gasi clasamentul cel mai bine adaptat.
    Notele explicative nu sunt acoperite prin textul actului normativ, deci sunt mai usor adaptabile la anumite cerinte care se dovedesc necesare.
    Clasificarea activitatilor nu clarifica toate aspectele utile la elaborarea de statistici economice sau de utilizare propriu-zisa. Din acest motiv se pot crea in cadrul sistemelor informationale codificari suplimentare prin care se identifica tipuri speciale de unitati (crese, gradinite, puncte de lucru, cabinete medicale particulare, comisionari in vama etc.), in concordanta cu obiectivele specifice ale utilizatorilor.

    STRUCTURA SECTIUNILOR, SUBSECTIUNILOR SI DIVIZIUNILOR CLASIFICARII
                ACTIVITATILOR DIN ECONOMIA NATIONALA

------------------------------------------------------------------------------
 Sectiune Subsectiune Diviziune              Denumire
------------------------------------------------------------------------------
    A                           AGRICULTURA
                         01     Agricultura si servicii auxiliare
    B                           SILVICULTURA, EXPLOATAREA FORESTIERA SI
                                ECONOMIA VANATULUI
                         02     Silvicultura, exploatarea forestiera si
                                economia vanatului
    C                           PESCUITUL SI PISCICULTURA
                         05     Pescuitul si piscicultura
    D                           INDUSTRIA EXTRACTIVA
              DA                INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE ENERGETICE
                         10     Extractia si prepararea carbunelui
                         11     Extractia petrolului si gazelor naturale
                                (exclusiv prospectiunile)
                         12     Extractia si prepararea minereurilor
                                radioactive
              DB                INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE NEENERGETICE
                         13     Extractia si prepararea minereurilor
                                metalifere
                         14     Alte activitati extractive
    E                           INDUSTRIA PRELUCRATOARE
              EA                INDUSTRIA ALIMENTARA, A BAUTURILOR SI TUTUNULUI
                         15     Industria alimentara si a bauturilor
                         16     Industria tutunului
              EB                INDUSTRIA TEXTILA SI A PRODUSELOR TEXTILE
                         17     Industria textila si a produselor textile
                         18     Industria confectiilor de imbracaminte
              EC                INDUSTRIA PIELARIEI SI INCALTAMINTEI
                         19     Industria pielariei si incaltamintei
              ED                INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI (EXCLUSIV
                                PRODUCTIA DE MOBILA)
                         20     Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv
                                productia de mobila)
              EE                INDUSTRIA CELULOZEI, HARTIEI, CARTONULUI SI A
                                ARTICOLELOR DIN HARTIE SI CARTON
                         21     Industria celulozei, hartiei si cartonului
                         22     Edituri, poligrafie si reproducerea
                                inregistrarilor pe suporti
              EF                INDUSTRIA DE PRELUCRARE A TITEIULUI,
                                COCSIFICAREA CARBUNELUI SI TRATAREA
                                COMBUSTIBILILOR NUCLEARI
                         23     Industria de prelucrare a titeiului,
                                cocsificarea carbunelui si tratarea
                                combustibililor nucleari
              EG                INDUSTRIA CHIMICA SI A FIBRELOR SINTETICE SI
                                ARTIFICIALE
                         24     Industria chimica si a fibrelor sintetice si
                                artificiale
              EH                INDUSTRIA DE PRELUCRARE A CAUCIUCULUI SI A
                                MASELOR PLASTICE
                         25     Industria de prelucrare a cauciucului si a
                                maselor plastice
              EI                INDUSTRIA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE
                                NEMETALICE
                         26     Industria altor produse din minerale
                                nemetalice
              EJ                INDUSTRIA METALURGICA
                         27     Industria metalurgica
              EK                INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A
                                PRODUSELOR DIN METAL (EXCLUSIV MASINI,
                                UTILAJE SI INSTALATII)
                         28     Industria constructiilor metalice si a
                                produselor din metal (exclusiv masini,
                                utilaje si instalatii)
              EL                INDUSTRIA DE MASINI SI ECHIPAMENTE
                         29     Industria de masini si echipamente
              EM                INDUSTRIA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI OPTICE
                         30     Industria de mijloace ale tehnicii de calcul
                                si de birou
                         31     Industria de masini si aparate electrice
                         32     Industria de echipamente, aparate de radio,
                                televiziune si comunicatii
                         33     Industria de aparatura si instrumente
                                medicale, de precizie, optice si ceasornicarie
              EN                INDUSTRIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
                         34     Industria mijloacelor de transport rutier
                         35     Industria altor mijloace de transport
              EO                ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE
                         36     Productia de mobilier si alte activitati
                                industriale n.c.a.
                         37     Recuperarea deseurilor si resturilor de
                                materiale reciclabile
    F                           ENERGIA ELECTRICA SI TERMICA, GAZE SI APA
                         40     Productia, transportul si distributia de
                                energie electrica si termica, gaze si apa
                                calda
                         41     Gospodarirea resurselor de apa, captarea,
                                tratarea si distributia apei
    G                           CONSTRUCTII
                         45     Constructii
    H                           COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL,
                                REPARAREA SI INTRETINEREA AUTOVEHICULELOR,
                                MOTOCICLETELOR SI A BUNURILOR PERSONALE SI
                                CASNICE
                         50     Vanzarea, intretinerea si repararea
                                autovehiculelor si a motocicletelor; comert cu
                                amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
                         51     Comert cu ridicata (cu exceptia
                                autovehiculelor si motocicletelor)
                         52     Comert cu amanuntul (cu exceptia
                                autovehiculelor si motocicletelor); repararea
                                bunurilor personale si gospodaresti
    I                           HOTELURI SI RESTAURANTE
                         55     Hoteluri si restaurante
    J                           TRANSPORT SI DEPOZITARE
                         60     Transporturi terestre; transporturi prin
                                conducte
                         61     Transporturi pe apa
                         62     Transporturi aeriene
                         63     Activitati anexe si auxiliare de transport,
                                activitati ale agentiilor de turism
    K                           POSTA SI TELECOMUNICATII
                         64     Posta si telecomunicatii
    L                           ACTIVITATI FINANCIARE, BANCARE SI DE ASIGURARI
                         65     Activitati ale institutiilor financiare si
                                bancare, cu exceptia activitatilor de
                                asigurari si ale caselor de pensii
                         66     Activitati de asigurari si ale caselor de
                                pensii cu exceptia celor din sistemul
                                public de asigurari sociale
                         67     Activitati auxiliare ale institutiilor
                                financiare si de asigurari
    M                           TRANZACTII IMOBILIARE, INCHIRIERI SI
                                ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL
                                INTREPRINDERILOR
                         70     Tranzactii imobiliare
                         71     Inchirierea masinilor si echipamentelor fara
                                operator si a bunurilor personale si
                                gospodaresti
                         72     Informatica si activitati conexe
                         73     Cercetare-dezvoltare
                         74     Alte activitati de servicii prestate in
                                principal intreprinderilor
    N                           ADMINISTRATIE PUBLICA
                         75     Administratie publica
    O                           INVATAMANT
                         80     Invatamant
    P                           SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA
                         85     Sanatate si asistenta sociala
    R                           ALTE ACTIVITATI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE
                                SI PERSONALE
                         90     Asanarea si indepartarea gunoaielor;
                                salubritate si activitati similare
                         91     Activitati asociative diverse
                         92     Activitati recreative, culturale si sportive
                         93     Alte activitati de servicii
    S                           ACTIVITATI ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN
                                GOSPODARII PERSONALE
                         95     Activitati ale personalului angajat in
                                gospodarii personale
    T                           ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR
                                EXTRATERITORIALE
                         99     Activitati ale organizatiilor si organismelor
                                extrateritoriale
------------------------------------------------------------------------------


       STRUCTURA DETALIATA A CATEGORIILOR DE CLASIFICARE A ACTIVITATILOR
                             DIN ECONOMIA NATIONALA
------------------------------------------------------------------------------
Cod CAEN                 Denumire            Cod
------------------------------------------------------------------------------
Sectiune/                                                        CITI    NACE
Subsectiune/                                                    rev. 3  rev. 1
Diviziune/
Grupa/
Clasa
------------------------------------------------------------------------------
 A               AGRICULTURA                                    A       A
     01          Agricultura si servicii auxiliare              01      01
        011      Cultura vegetala                               011     01.1
            0111 Cultura cerealelor                             0111    01.11
            0112 Cultura leguminoaselor-boabe                   0111    01.11
            0113 Cultura cartofului, plantelor tehnice,
                 medicinale si aromatice                        0111    01.11
            0114 Cultura plantelor de nutret                    0111    01.11
            0115 Cultura legumelor, bostanoaselor si
                 ciupercilor                                    0112    01.12
            0116 Cultura florilor si plantelor ornamentale      0112    01.12
            0117 Pomicultura si cultura altor plante            0113    01.13
                 fructifere (cu exceptia strugurilor)
            0118 Viticultura                                    0113    01.13
        012      Cresterea animalelor                           012     01.2
            0121 Cresterea bovinelor                            0121    01.21
            0122 Cresterea ovinelor si caprinelor               0121    01.22
            0123 Cresterea porcinelor                           0122    01.23
            0124 Cresterea cabalinelor, magarilor si catarilor  0121    01.22
            0125 Cresterea pasarilor                            0122    01.24
            0126 Apicultura                                     0122    01.25
            0127 Sericicultura                                  0122    01.25
            0128 Cresterea animalelor pentru blana si a altor   0122    01.25
                 specii
        013      Activitati mixte (cultura vegetala si          013     01.3
                 cresterea animalelor)
            0130 Activitati mixte (cultura vegetala si          0130    01.30
                 cresterea animalelor)
        014      Servicii auxiliare (cu exceptia activitatilor  014     01.4
                 sanitar-veterinare)
            0141 Servicii pentru mecanizarea, chimizarea        0140    01.41
                 agriculturii si protectie fitosanitara
            0142 Servicii de reproductie si selectie            0140    01.42
                 in cresterea animalelor
            0143 Servicii de imbunatatiri funciare si irigatii  0140    01.41
            0144 Alte servicii pentru agricultura               0140    01.41

 B               SILVICULTURA, EXPLOATAREA FORESTIERA           A       A
                 SI ECONOMIA VANATULUI
     02          Silvicultura, exploatarea                      02      02
                 forestiera si economia vanatului
        021      Silvicultura                                   020     02.0
            0211 Conservarea si dezvoltarea fondului forestier  0200    02.01
            0212 Recoltarea si valorificarea produselor
                 accesorii ale padurii                          0200    02.01
        022      Exploatarea forestiera si a stufului           020     02.0
            0221 Exploatarea forestiera                         0200    02.01
            0222 Exploatarea stufului                           0200    02.01
        023      Economia vanatului                             015     01.5
            0230 Economia vanatului                             0150    01.50
        024      Servicii anexe silviculturii si exploatarii    020     02.0
                 forestiere
            0240 Servicii anexe silviculturii si exploatarii    0200    02.02
                 forestiere

 C               PESCUITUL SI PISCICULTURA                      B       B
     05          Pescuitul si piscicultura                      05      05
        050      Pescuitul si piscicultura                      050     05.0
            0501 Pescuitul                                      0500    05.01
            0502 Piscicultura                                   0500    05.02

 D               INDUSTRIA EXTRACTIVA                           C       C
 DA              INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE ENERGETICE     -       CA
     10          Extractia si prepararea carbunelui             10      10
        101      Extractia si prepararea antracitului si huilei 101     10.1
            1010 Extractia si prepararea antracitului si huilei 1010    10.10
        102      Extractia si prepararea lignitului             102     10.2
            1020 Extractia si prepararea lignitului             1020    10.20
        103      Extractia si prepararea turbei                 103     10.3
            1030 Extractia si prepararea turbei                 1030    10.30
     11          Extractia petrolului si gazelor naturale       11      11
                 (exclusiv prospectiunile)
        111      Extractia petrolului brut                      111     11.1
            1111 Extractia petrolului brut                      1110    11.10
            1112 Extractia sisturilor si nisipurilor            1110    11.10
                 bituminoase
        112      Extractia gazelor naturale                     111     11.1
            1120 Extractia gazelor naturale                     1110    11.10
        113      Activitati de servicii anexe extractiei
                 petrolului si gazelor naturale (exclusiv       112     11.2
                 prospectiunile)
            1130 Activitati de servicii anexe extractiei        1120    11.20
                 petrolului si gazelor naturale (exclusiv
                 prospectiunile)
     12          Extractia si prepararea minereurilor           12      12
                 radioactive
        120      Extractia si prepararea minereurilor           120     12.0
                 radioactive
            1200 Extractia si prepararea minereurilor           1200    12.00
                 radioactive

 DB              INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE NEENERGETICE   -       CB
     13          Extractia si prepararea minereurilor           13      13
                 metalifere
        131      Extractia si prepararea minereurilor feroase   131     13.1
            1310 Extractia si prepararea minereurilor feroase   1310    13.10
        132      Extractia si prepararea minereurilor neferoase 132     13.2
                 si rare (exclusiv minereurile radioactive)
            1320 Extractia si prepararea minereurilor neferoase 1320    13.20
                 si rare (exclusiv minereurile radioactive)
     14          Alte activitati extractive                     14      14
        141      Extractia minereurilor pentru industria        141     14.1
                 materialelor de constructii
            1411 Extractia pietrei pentru constructii           1410    14.11
            1412 Extractia pietrei calcaroase, ghipsului si a   1410    14.12
                 cretei
            1413 Extractia de ardezie                           1410    14.13
        142      Extractia nisipului si argilei                 141     14.2
            1421 Extractia pietrisului si nisipului             1410    14.21
            1422 Extractia argilei si caolinului                1410    14.22
        143      Extractia si prepararea minereurilor pentru    142     14.3
                 industria chimica
            1430 Extractia si prepararea minereurilor pentru    1421    14.30
                 industria chimica
        144      Extractia sarii                                142     14.4
            1440 Extractia sarii                                1422    14.40
        145      Alte activitati extractive                     142     14.5
            1450 Alte activitati extractive                     1429    14.50

 E               INDUSTRIA PRELUCRATOARE                        D       D
 EA              INDUSTRIA ALIMENTARA, A BAUTURILOR SI          -       DA
                 TUTUNULUI
     15          Industria alimentara si a bauturilor           15      15
        151      Productia, prelucrarea si conservarea carnii   151     15.1
            1511 Productia, prelucrarea si conservarea carnii   1511    15.11
                 (exclusiv carnea de pasare)
            1512 Productia, prelucrarea si conservarea carnii   1511    15.12
                 de pasare si de alte animale n.c.a.
            1513 Produse pe baza de carne (inclusiv din carne   1511    15.13
                 de pasare)
        152      Prelucrarea si conservarea pestelui si a       151     15.2
                 produselor din peste
            1520 Prelucrarea si conservarea pestelui si a       1512    15.20
                 produselor din peste
        153      Prelucrarea si conservarea fructelor si        151     15.3
                 legumelor
            1531 Prelucrarea cartofului si conservarea          1513    15.31
                 produselor din cartofi
            1532 Prepararea sucurilor din fructe si legume      1513    15.32
            1533 Prelucrarea si conservarea fructelor si        1513    15.33
                 legumelor
        154      Productia uleiurilor si grasimilor vegetale    151     15.4
                 si animale
            1541 Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute      1514    15.41
            1542 Fabricarea uleiurilor si grasimilor rafinate   1514    15.42
            1543 Fabricarea margarinei si produselor            1514    15.43
                 comestibile similare
        155      Fabricarea produselor lactate                  152     15.5
            1551 Fabricarea produselor lactate si a             1520    15.51
                 branzeturilor
            1552 Fabricarea inghetatei                          1520    15.52
        156      Fabricarea produselor de morarit, a amidonului 153     15.6
                 si produselor din amidon
            1561 Fabricarea produselor de morarit               1531    15.61
            1562 Fabricarea amidonului si a produselor din      1532    15.62
                 amidon
        157      Fabricarea produselor pentru hrana animalelor  153     15.7
            1570 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor  1533    15.71
                                                                        15.72
        158      Fabricarea altor produse alimentare            154     15.8
            1581 Fabricarea produselor de panificatie si        1541    15.81
                 patiserie
            1582 Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si a      1541    15.82
                 altor produse similare
            1583 Fabricarea zaharului                           1542    15.83
            1584 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  1543    15.84
                 si a produselor zaharoase
            1585 Fabricarea pastelor fainoase alimentare si a   1544    15.85
                 altor produse fainoase
            1586 Prelucrarea ceaiului si cafelei                1549    15.86
            1587 Fabricarea condimentelor                       1549    15.87
            1588 Fabricarea preparatelor dietetice si a         1549    15.88
                 produselor alimentare pentru copii
            1589 Fabricarea altor produse alimentare            1549    15.89
        159      Fabricarea bauturilor                          155     15.9
            1591 Fabricarea bauturilor alcoolice distilate      1551    15.91
            1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie    1551    15.92
            1593 Fabricarea vinului din struguri                1552    15.93
            1594 Fabricarea cidrului si a vinului din fructe    1552    15.94
                 (cu exceptia vinurilor din struguri proaspeti)
            1595 Fabricarea altor bauturi obtinute prin         1552    15.95
                 fermentare
            1596 Fabricarea berei                               1553    15.96
            1597 Fabricarea maltului                            1553    15.97
            1598 Productia de ape minerale imbuteliate la surse 1554    15.98
            1599 Fabricarea bauturilor nealcoolice              1554    15.98
     16          Industria tutunului                            16      16
        160      Industria tutunului                            160     16.0
            1600 Industria tutunului                            1600    16.00

 EB              INDUSTRIA TEXTILA SI A PRODUSELOR TEXTILE      -       DB
     17          Industria textila si a produselor textile      17      17
        171      Pregatirea fibrelor si filarea in fire         171     17.1
            1711 Pregatirea fibrelor si filarea in fire bumbac  1711    17.11
                 si tip bumbac
            1712 Pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana 1711    17.12
                 cardata si tip lana cardata
            1713 Pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana 1711    17.13
                 pieptanata si tip lana pieptanata
            1714 Pregatirea fibrelor si filarea in fire de in,  1711    17.14
                 canepa si iuta si tip in, canepa si iuta
            1715 Prelucrarea si rasucirea matasii naturale si   1711    17.15
                 artificiale si a firelor sintetice
            1716 Fabricarea atei                                1711    17.16
            1717 Pregatirea fibrelor si filarea altor tipuri    1711    17.17
                 de fire
        172      Productia de tesaturi                          171     17.2
            1721 Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac     1711    17.21
            1722 Tesaturi din lana cardata si din fire tip      1711    17.22
                 lana cardata
            1723 Tesaturi din lana pieptanata si din fire tip   1711    17.23
                 lana pieptanata
            1724 Tesaturi din matase si din fire tip matase     1711    17.24
            1725 Tesaturi din in, canepa, iuta si din fire tip  1711    17.25
                 in, canepa si iuta
            1726 Alte tesaturi                                  1711    17.25
        173      Finisarea materialelor textile                 171     17.3
            1730 Finisarea materialelor textile                 1712    17.30
        174      Fabricarea de articole confectionate din       172     17.4
                 textile (cu exceptia imbracamintei si
                 lenjeriei de corp)
            1740 Fabricarea de articole confectionate din       1721    17.40
                 textile (cu exceptia imbracamintei si
                 lenjeriei de corp)
        175      Fabricarea altor articole textile              172     17.5
            1751 Fabricarea de covoare si mochete               1722    17.51
            1752 Fabricarea de franghii, sfori si plase         1723    17.52
            1753 Fabricarea de textile netesute si a            1729    17.53
                 articolelor din acestea (exclusiv
                 confectiile pentru imbracaminte)
            1754 Fabricarea altor articole textile              1729    17.54
        176      Fabricarea de metraje prin tricotare sau       173     17.6
                 crosetare
            1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau       1730    17.60
                 crosetare
        177      Fabricarea de articole tricotate sau crosetate 173     17.7
            1771 Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi       1730    17.71
                 pantalon
            1772 Fabricarea de pulovere, veste si articole      1730    17.72
                 similare tricotate sau crosetate
     18          Industria confectiilor de imbracaminte         18      18
        181      Fabricarea de articole de imbracaminte din     181     18.1
                 piele si inlocuitori de piele (cu exceptia
                 celor din blana)
            1810 Fabricarea de articole de imbracaminte din     1810    18.10
                 piele si inlocuitori de piele (cu exceptia
                 celor din blana)
       182       Fabricarea de articole de imbracaminte si      181     18.2
                 lenjerie din materiale textile
            1821 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru  1810    18.21
                 lucru
            1822 Fabricarea altor articole de imbracaminte      1810    18.22
                 (exclusiv lenjeria de corp)
            1823 Fabricarea articolelor de lenjerie de corp     1810    18.23
            1824 Fabricarea altor articole de imbracaminte si   1810    18.24
                 accesorii
        183      Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea  182     18.3
                 articolelor din blana
            1831 Argasirea si finisarea blanurilor              1820    18.30
            1832 Confectionarea articolelor din blana           1820    18.30

 EC              INDUSTRIA PIELARIEI SI INCALTAMINTEI           -       DC
     19          Industria pielariei si incaltamintei           19      19
        191      Tabacirea si finisarea pieilor                 91      19.1
            1910 Tabacirea si finisarea pieilor                 911     19.10
        192      Fabricarea de articole de voiaj si             191     19.2
                 marochinarie, a articolelor de harnasament
            1920 Fabricarea de articole de voiaj si             1912    19.20
                 marochinarie, a articolelor de harnasament
        193      Fabricarea incaltamintei                       192     19.3
            1930 Fabricarea incaltamintei                       1920    19.30

 ED              INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI             -       DD
                 (EXCLUSIV PRODUCTIA DE MOBILA)
     20          Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv   20      20
                 productia de mobila)
        201      Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea    201     20.1
                 lemnului
            2010 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea    2010    20.10
                 lemnului
        202      Fabricarea de produse stratificate din lemn    202     20.2
            2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn    2021    20.20
        203      Fabricarea de elemente de dulgherie si         202     20.3
                 tamplarie pentru constructii
            2030 Fabricarea de elemente de dulgherie si         2022    20.30
                 tamplarie pentru constructii
        204      Productia de ambalaje din lemn                 202     20.4
            2040 Productia de ambalaje din lemn                 2023    20.40
        205      Fabricarea altor produse din lemn, pluta,      202     20.5
                 nuiele si alte materiale vegetale
            2051 Fabricarea altor produse din lemn              2029    20.51
            2052 Fabricarea articolelor din pluta, impletituri  2029    20.52
                 din nuiele si din alte materiale

 EE              INDUSTRIA CELULOZEI, HARTIEI, CARTONULUI SI    -       DE
                 A ARTICOLELOR DIN HARTIE SI CARTON
     21          Industria celulozei, hartiei si cartonului     21      21
        211      Fabricarea celulozei, hartiei si cartonului    210     21.1
            2111 Fabricarea celulozei                           2101    21.11
            2112 Fabricarea hartiei si cartonului               2101    21.12
        212      Fabricarea produselor din hartie si carton     210     21.2
            2121 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si    2102    21.21
                 a ambalajelor din hartie si carton
            2122 Fabricarea produselor de uz gospodaresc sau    2109    21.22
                 sanitar si a hartiei de toaleta
            2123 Fabricarea articolelor de papetarie            2109    21.23
            2124 Fabricarea tapetului si a altor materiale de   2109    21.24
                 lipit pe pereti
            2125 Fabricarea altor articole din hartie si carton 2109    21.25
     22          Edituri, poligrafie si reproducerea            22      22
                 inregistrarilor pe suporti
        221      Edituri                                        221     22.1
            2211 Editarea cartilor, brosurilor si a altor       2211    22.11
                 publicatii
            2212 Editarea ziarelor                              2212    22.12
            2213 Editarea revistelor si a periodicelor          2212    22.13
            2214 Editarea suportilor pentru inregistrari audio  2213    22.14
            2215 Alte activitati de editare                     2219    22.15
        222      Tiparire si activitati anexe                   222     22.2
            2221 Tiparirea ziarelor                             2221    22.21
            2222 Alte activitati de tiparire                    2221    22.22
            2223 Legatorie si finisare                          2222    22.23
            2224 Compozitii tipografice si fotogravura          2222    22.24
            2225 Alte activitati anexe tipografiei              2222    22.25
        223      Reproducerea inregistrarilor pe suporti        223     22.3
            2231 Reproducerea pe suporti a inregistrarilor      2230    22.31
                 audio
            2232 Reproducerea pe suporti a inregistrarilor      2230    22.32
                 video
            2233 Reproducerea pe suporti a inregistrarilor cu   2230    22.33
                 caracter informatic

 EF              INDUSTRIA DE PRELUCRARE A TITEIULUI,           -       DF
                 COCSIFICAREA CARBUNELUI SI TRATAREA
                 COMBUSTIBILILOR NUCLEARI
     23          Industria de prelucrare a titeiului,           23      23
                 cocsificarea carbunelui si tratarea
                 combustibililor nucleari
        231      Cocsificarea carbunelui                        231     23.1
            2310 Cocsificarea carbunelui                        2310    23.10
        232      Prelucrarea titeiului                          232     23.2
            2320 Prelucrarea titeiului                          2320    23.20
        233      Prelucrarea combustibililor nucleari           233     23.3
            2330 Prelucrarea combustibililor nucleari           2330    23.30

 EG              INDUSTRIA CHIMICA SI A FIBRELOR SINTETICE      -       DG
                 SI ARTIFICIALE
     24          Industria chimica si a fibrelor sintetice si
                 artificiale                                    24      24
        241      Fabricarea produselor chimice de baza          241     24.1
            2411 Fabricarea gazului industrial                  2411    24.11
            2412 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor       2411    24.12
            2413 Fabricarea de produse chimice anorganice de    2411    24.13
                 baza
            2414 Fabricarea de produse chimice organice de baza 2411    24.14
            2415 Fabricarea ingrasamintelor si produselor       2412    24.15
                 azotoase
            2416 Fabricarea materialelor plastice primare       2413    24.16
            2417 Fabricarea cauciucului sintetic                2413    24.17
        242      Fabricarea pesticidelor si a altor produse
                 agrochimice                                    242     24.2
            2420 Fabricarea pesticidelor si a altor produse
                 agrochimice                                    2421    24.20
        243      Fabricarea vopselelor si a lacurilor           242     24.3
            2430 Fabricarea vopselelor si a lacurilor           2422    24.30
        244      Fabricarea de medicamente si produse           242     24.4
                 farmaceutice
            2441 Fabricarea produselor farmaceutice de baza     2423    24.41
            2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice           2423    24.42
        245      Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a     242     24.5
                 produselor de intretinere, cosmetice si de
                 parfumerie
            2451 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a     2424    24.51
                 produselor de intretinere
            2452 Fabricarea parfumurilor si a produselor        2424    24.52
                 cosmetice
        246      Fabricarea altor produse chimice               242     24.6
            2461 Fabricarea explozivilor                        2429    24.61
            2462 Fabricarea cleiurilor si gelatinelor           2429    24.62
            2463 Fabricarea uleiurilor esentiale                2429    24.63
            2464 Fabricarea preparatelor chimice de uz
                 fotografic                                     2429    24.64
            2465 Fabricarea suportilor destinati
                 inregistrarilor                                2429    24.65
            2466 Fabricarea altor produse chimice               2429    24.66
        247      Fabricarea fibrelor si firelor sintetice       243     24.7
                 si artificiale
            2470 Fabricarea fibrelor si firelor sintetice       2430    24.70
                 si artificiale

 EH              INDUSTRIA DE PRELUCRARE A CAUCIUCULUI SI       -       DH
                 A MASELOR PLASTICE
     25          Industria de prelucrare a cauciucului si a     25      25
                 maselor plastice
        251      Productia de articole din cauciuc              251     25.1
            2511 Fabricarea pneurilor si a camerelor de aer     2511    25.11
            2512 Resaparea pneurilor                            2511    25.12
            2513 Fabricarea altor produse din cauciuc           2519    25.13
        252      Productia articolelor din material plastic     252     25.2
            2521 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor,      2520    25.21
                 profilurilor din material plastic
            2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din          2520    25.22
                 material plastic
            2523 Fabricarea articolelor din material plastic    2520    25.23
                 pentru constructii
            2524 Fabricarea altor articole din material plastic 2520    25.24

 EI              INDUSTRIA ALTOR PRODUSE DIN  MINERALE          -       DI
                 NEMETALICE
     26          Industria altor produse din minerale           26      26
                 nemetalice
        261      Fabricarea sticlei si articolelor din sticla   261     26.1
            2611 Fabricarea sticlei plate                       2610    26.11
            2612 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate         2610    26.12
            2613 Fabricarea articolelor din sticla              2610    26.13
            2614 Fabricarea fibrelor din sticla                 2610    26.14
            2615 Fabricarea de sticlarie tehnica                2610    26.15
        262      Fabricarea produselor din ceramica refractara  269     26.2
                 si nerefractara (exclusiv cele pentru
                 constructii)
            2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz      2691    26.21
                 gospodaresc si ornamental
            2622 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica    2691    26.22
            2623 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante   2691    26.23
                 din ceramica
            2624 Fabricarea produselor ceramice de uz tehnic    2691    26.24
            2625 Fabricarea altor produse ceramice              2691    26.25
            2626 Fabricarea produselor ceramice refractare      2692    26.26
        263      Fabricarea placilor si dalelor din ceramica    269     26.3
            2630 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica    2693    26.30
        264      Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor      269     26.4
                 produse pentru constructii
            2640 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor      2693    26.40
                 produse pentru constructii
        265      Fabricarea cimentului, varului si ipsosului    269     26.5
            2651 Fabricarea cimentului                          2694    26.51
            2652 Fabricarea varului                             2694    26.52
            2653 Fabricarea ipsosului                           2694    26.53
        266      Fabricarea elementelor din beton, ciment si    269     26.6
                 ipsos
            2661 Fabricarea elementelor din beton pentru        2695    26.61
                 constructii
            2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru        2695    26.62
                 constructii
            2663 Fabricarea betonului                           2695    26.63
            2664 Fabricarea mortarului                          2695    26.64
            2665 Fabricarea produselor din azbociment           2695    26.65
            2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment    2695    26.66
                 si ipsos
        267      Taierea, fasonarea si finisarea pietrei        269     26.7
            2670 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei        2696    26.70
        268      Fabricarea altor produse din minerale          269     26.8
                 nemetalice
            2681 Fabricarea de produse abrazive                 2699    26.81
            2682 Fabricarea altor produse din minerale          2699    26.82
                 nemetalice

 EJ              INDUSTRIA METALURGICA                          -       DJ
     27          Industria metalurgica                          27      27
        271      Productia de metale feroase sub forme primare  271     27.1
                 si semifabricate
            2710 Productia de metale feroase sub forme primare  2710    27.10
                 si semifabricate
        272      Productia de tuburi din fonta si otel          271     27.2
            2721 Tuburi (tevi) din fonta                        2710    27.21
            2722 Tuburi (tevi) din otel                         2710    27.22
        273      Alte activitati metalurgice                    271     27.3
            2731 Tragere la rece                                2710    27.31
            2732 Laminare la rece                               2710    27.32
            2733 Alte profile obtinute la rece                  2710    27.33
            2734 Trefilare                                      2710    27.34
            2735 Alte produse metalurgice                       2710    27.35
        274      Productia metalelor pretioase si a altor       272     27.4
                 metale neferoase
            2741 Productia metalelor pretioase                  2720    27.41
            2742 Productia aluminiului                          2720    27.42
            2743 Prelucrarea aluminiului                        2720    27.42
            2744 Productia plumbului, zincului si cositorului   2720    27.43
            2745 Productia cuprului                             2720    27.44
            2746 Prelucrarea cuprului                           2720    27.44
            2747 Productia altor metale neferoase               2720    27.45
        275      Turnatorie                                     273     27.5
            2751 Turnarea fontei                                2731    27.51
            2752 Turnarea otelului                              2731    27.52
            2753 Turnarea metalelor neferoase usoare            2732    27.53
            2754 Turnarea altor metale neferoase                2732    27.54

 EK              INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A         -       DJ
                 PRODUSELOR DIN METAL (EXCLUSIV MASINI,
                 UTILAJE SI INSTALATII)
     28          Industria constructiilor metalice si a         28      28
                 produselor din metal (exclusiv masini,
                 utilaje si instalatii)
        281      Constructii metalice                           281     28.1
            2811 Constructii metalice si parti componente       2811    28.11
            2812 Structuri si tamplarii metalice                2811    28.12
        282      Productia de rezervoare, cisterne si           281     28.2
                 containere metalice; productia de radiatoare
                 si cazane pentru incalzire centrala
            2821 Productia de rezervoare, cisterne si           2812    28.21
                 containere metalice
            2822 Productia de radiatoare si cazane pentru
                 incalzire centrala                             2812    28.22
        283      Productia generatoarelor de aburi (cu          281     28.3
                 exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
            2830 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia 2813    28.30
                 cazanelor pentru incalzire centrala)
        284      Fabricarea produselor metalice obtinute prin   289     28.4
                 deformare plastica; metalurgia pulberilor
            2840 Fabricarea produselor metalice obtinute prin   2891    28.40
                 deformare plastica; metalurgia pulberilor
        285      Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni   289     28.5
                 de mecanica generala
            2851 Tratarea si acoperirea metalelor               2892    28.51
            2852 Operatiuni de mecanica generala                2892    28.52
        286      Productia de unelte si articole de fierarie    289     28.6
            2861 Fabricarea produselor de taiat                 2893    28.61
            2862 Fabricarea uneltelor de mana                   2893    28.62
            2863 Fabricarea articolelor de feronerie            2893    28.63
        287      Fabricarea altor produse prelucrate din metal  289     28.7
            2871 Fabricarea de recipienti, containere si alte   2899    28.71
                 produse similare din otel
            2872 Fabricarea ambalajelor din metale usoare       2899    28.72
            2873 Fabricarea articolelor din fire metalice       2899    28.73
            2874 Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si    2899    28.74
                 arcuri
            2875 Fabricarea altor articole din metal            2899    28.75

 EL              INDUSTRIA DE MASINI SI ECHIPAMENTE             -       DK
     29          Industria de masini si echipamente             29      29
        291      Fabricarea de echipamente pentru producerea si 291     29.1
                 utilizarea energiei mecanice (cu exceptia
                 motoarelor pentru avioane, vehicule si
                 motociclete)
            2911 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia  2911    29.11
                 motoarelor pentru avioane, vehicule si
                 motociclete)
            2912 Fabricarea de pompe si compresoare             2912    29.12
            2913 Fabricarea articolelor de robinetarie          2912    29.13
            2914 Fabricarea lagarelor, angrenajelor si          2913    29.14
                 organelor mecanice de transmisie
        292      Fabricarea de masini de utilizare generala     291     29.2
            2921 Fabricarea cuptoarelor industriale si          2914    29.21
                 arzatoarelor
            2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat si        2915    29.22
                 manipulat
            2923 Fabricarea echipamentelor de ventilare si      2919    29.23
                 conditionare a aerului (cu exceptia celor
                 pentru uz casnic)
            2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare      2919    29.24
                 generala
        293      Fabricarea de masini agricole si forestiere    292     29.3
            2931 Fabricarea tractoarelor                        2921    29.31
            2932 Fabricarea altor masini si utilaje agricole    2921    29.32
                 si forestiere
        294      Fabricarea masinilor-unelte                    292     29.4
            2940 Fabricarea masinilor-unelte                    2922    29.40
        295      Fabricarea altor masini de utilizare specifica 292     29.5
            2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie        2923    29.51
            2952 Fabricarea utilajelor pentru mine, cariere     2924    29.52
                 si constructii
            2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea       2925    29.53
                 produselor alimentare, bauturilor si
                 tutunului
            2954 Fabricarea utilajelor pentru industria         2926    29.54
                 textila, a imbracamintei si a pielariei
            2955 Fabricarea utilajelor pentru industria         2929    29.55
                 hartiei si cartonului
            2956 Fabricarea de utilaje pentru foraj si          2924    29.52
                 exploatare sonde
            2957 Fabricarea altor masini si utilaje specifice   2929    29.56
        296      Fabricarea armamentului si munitiei            292     29.6
            2960 Fabricarea armamentului si munitiei            2927    29.60
        297      Fabricarea masinilor si aparatelor de uz       293     29.7
                 casnic
            2971 Fabricarea de masini si aparate electrocasnice 2930    29.71
            2972 Fabricarea de aparate neelectrice, de uz       2930    29.72
                 casnic

 EM              INDUSTRIA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI OPTICE   -       DL
     30          Industria de mijloace ale tehnicii de calcul   30      30
                 si de birou
        300      Productia de mijloace ale tehnicii de calcul   300     30.0
                 si de birou
            3001 Fabricarea masinilor de birou                  3000    30.01
            3002 Fabricarea calculatoarelor si a altor          3000    30.02
                 echipamente electronice
     31          Industria de masini si aparate electrice       31      31
        311      Productia de motoare, generatoare si           311     31.1
                 transformatoare electrice
            3110 Productia de motoare, generatoare si           3110    31.10
                 transformatoare electrice
        312      Productia de aparate pentru distributie si     312     31.2
                 comanda electrica
            3120 Productia de aparate pentru distributie si     3120    31.20
                 comanda electrica
        313      Productia de fire, cabluri electrice si        313     31.3
                 optice izolate
            3130 Productia de fire, cabluri electrice si        3130    31.30
                 optice izolate
        314      Productia de acumulatori, baterii si pile      314     31.4
                 electrice
            3140 Productia de acumulatori, baterii si pile      3140    31.40
                 electrice
        315      Productia de lampi electrice si echipamente    315     31.5
                 de iluminat
            3150 Productia de lampi electrice si echipamente    3150    31.50
                 de iluminat
        316      Productia de alte aparate, echipamente si      319     31.6
                 materiale electrice
            3161 Productia de componente electrice pentru       3190    31.61
                 motoare si vehicule
            3162 Productia altor componente electrice           3190    31.62
     32          Industria de echipamente, aparate de radio,    32      32
                 televiziune si comunicatii
        321      Productia tuburilor electronice si a altor     321     32.1
                 componente electronice
            3210 Productia tuburilor electronice si a altor     3210    32.10
                 componente electronice
        322      Productia de emitatoare radio-televiziune,     322     32.2
                 echipamente si aparate telefonice si
                 telegrafice
            3220 Productia de emitatoare radio-televiziune,     3220    32.20
                 echipamente si aparate telefonice si
                 telegrafice
        323      Productia de receptoare de radio si            323     32.3
                 televiziune; aparate de inregistrare si
                 reproducere audio si video
            3230 Productia de receptoare de radio si            3230    32.30
                 televiziune; aparate de inregistrare si
                 reproducere audio si video
     33          Industria de aparatura si instrumente          33      33
                 medicale, de precizie, optice si ceasornicarie
        331      Productia de aparatura si instrumente medicale 331     33.1
            3310 Productia de aparatura si instrumente medicale 3311    33.10
        332      Productia de aparatura si instrumente de       331     33.2
                 masura, verificare si control (cu exceptia
                 echipamentelor de masura, reglare si control
                 pentru procesele industriale)
            3320 Productia de aparatura si instrumente de       3312    33.20
                 masura, verificare si control (cu exceptia
                 echipamentelor de masura, reglare si control
                 pentru procesele industriale)
        333      Executia de echipamente de masura, reglare si  331     33.3
                 control pentru procesele industriale
            3330 Executia de echipamente de masura, reglare si  3313    33.30
                 control pentru procesele industriale
        334      Productia de aparatura si instrumente optice   332     33.4
                 si fotografice
            3340 Productia de aparatura si instrumente optice   3320    33.40
                 si fotografice
        335      Productia de ceasuri                           333     33.5
            3350 Productia de ceasuri                           3330    33.50

 EN              INDUSTRIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT             -       DM
     34          Industria mijloacelor de transport rutier      34      34
        341      Productia de autovehicule                      341     34.1
            3410 Productia de autovehicule                      3410    34.10
        342      Productia de caroserii, remorci si semiremorci 342     34.2
            3420 Productia de caroserii, remorci si semiremorci 3420    34.20
        343      Productia de piese si accesorii pentru         343     34.3
                 autovehicule si motoare de autovehicule
            3430 Productia de piese si accesorii pentru         3430    34.30
                 autovehicule si motoare de autovehicule
     35          Industria altor mijloace de transport          35      35
        351      Constructii si reparatii navale                351     35.1
            3511 Constructii navale                             3511    35.11
            3512 Constructii de ambarcatiuni sportive si de     3512    35.12
                 agrement
            3513 Intretinerea, repararea si dezmembrarea        3511    35.11
                 navelor
            3514 Intretinerea si repararea ambarcatiunilor      3512    35.12
                 sportive si de agrement
        352      Constructia si repararea materialului rulant   352     35.2
            3520 Constructia si repararea materialului rulant   3520    35.20
        353      Constructii si reparatii de aeronave           353     35.3
            3531 Constructii de aeronave                        3530    35.30
            3532 Reparatii de aeronave                          3530    35.30
        354      Productia de motociclete, biciclete si         359     35.4
                 vehicule pentru invalizi
            3541 Productia de motociclete                       3591    35.41
            3542 Productia de biciclete                         3592    35.42
            3543 Productia de vehicule pentru invalizi          3592    35.43
        355      Productia altor mijloace de transport          359     35.5
            3550 Productia altor mijloace de transport          3599    35.50

 EO              ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE                    -       DN
     36          Productia de mobilier si alte activitati       36      36
                 industriale n.c.a.
        361      Productia de mobilier                          361     36.1
            3611 Productia de scaune (exclusiv cele din metal)  3610    36.11
            3612 Productia mobilierului pentru birou si         3610    36.12
                 magazine (exclusiv din metal)
            3613 Productia mobilierului pentru bucatarii        3610    36.13
            3614 Productia altor tipuri de mobilier             3610    36.14
            3615 Productia de saltele si somiere                3610    36.15
            3616 Productia de scaune din metal                  3610    36.11
            3617 Productia mobilierului din metal pentru        3610    36.12
                 birouri si magazine
        362      Fabricarea bijuteriilor si articolelor         369     36.2
                 similare
            3621 Baterea monedelor si medaliilor                3691    36.21
            3622 Fabricarea bijuteriilor si articolelor         3691    36.22
                 similare din metale si pietre pretioase
        363      Fabricarea instrumentelor muzicale             369     36.3
            3630 Fabricarea instrumentelor muzicale             3692    36.30
        364      Fabricarea articolelor pentru sport            369     36.4
            3640 Fabricarea articolelor pentru sport            3693    36.40
        365      Fabricarea jocurilor si jucariilor             369     36.5
            3650 Fabricarea jocurilor si jucariilor             3694    36.50
        366      Fabricarea altor produse                       369     36.6
            3661 Fabricarea bijuteriilor de fantezie            3699    36.61
            3662 Confectionarea maturilor si periilor           3699    36.62
            3663 Alte produse manufacturiere                    3699    36.63
     37          Recuperarea deseurilor si resturilor de        37      37
                 materiale reciclabile
        371      Recuperarea deseurilor si resturilor metalice  371     37.1
                 reciclabile
            3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice  3710    37.10
                 reciclabile
        372      Recuperarea deseurilor si resturilor           372     37.2
                 nemetalice reciclabile
            3720 Recuperarea deseurilor si resturilor           3720    37.20
                 nemetalice reciclabile

 F               ENERGIA ELECTRICA SI TERMICA, GAZE SI APA      E       E
     40          Productia, transportul si distributia de       40      40
                 energie electrica si termica, gaze si apa
                 calda
        401      Productia, transportul si distributia energiei 401     40.1
                 electrice
            4011 Productia de energie electrica                 4010    40.10
            4012 Transportul si distributia energiei electrice  4010    40.10
        402      Productia si distributia gazelor (exclusiv     402     40.2
                 extractia gazului natural si a gazelor
                 asociate)
            4020 Productia si distributia gazelor (exclusiv     4020    40.20
                 extractia gazului natural si a gazelor
                 asociate)
        403      Productia si distributia energiei termice si   403     40.3
                 a apei calde
            4031 Producerea aburului si apei calde              4030    40.30
            4032 Transportul si distributia aburului si a       4030    40.30
                 apei calde
     41          Gospodarirea resurselor de apa, captarea,      41      41
                 tratarea si distributia apei
        410      Gospodarirea resurselor de apa, captarea,      410     41.0
                 tratarea si distributia apei
            4100 Gospodarirea resurselor de apa, captarea,      4100    4100
                 aductiunea si tratarea apei

 G               CONSTRUCTII                                    F       F
     45          Constructii                                    45      45
        451      Organizarea de santiere si pregatirea          451     45.1
                 terenului
            4511 Demolarea constructiilor, terasamente si       4510    45.11
                 organizare de santiere
            4512 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii  4510    45.12
        452      Constructii de cladiri si de geniu civil       452     45.2
            4521 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de    4520    45.21
                 arta
            4522 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la   4520    45.22
                 constructii
            4523 Constructii de cai de comunicatii terestre si  4520    45.23
                 constructii destinate sportului
            4524 Constructii hidrotehnice                       4520    45.24
            4525 Alte lucrari de constructii ingineresti        4520    45.21
            4526 Alte lucrari specifice pentru constructii      4520    45.25
        453      Lucrari de instalatii si izolatii              453     45.3
            4531 Lucrari de instalatii electrice                4530    45.31
            4532 Lucrari de izolatii si protectie anticorosiva  4530    45.32
            4533 Lucrari de instalatii sanitare si de           4530    45.33
                 incalzire centrala si de montaj de
                 echipamente si utilaje tehnologice la cladiri
                 si constructii ingineresti
            4534 Alte lucrari de instalatii si de constructii   4530    45.34
                 auxiliare
        454      Lucrari de finisare                            454     45.4
            4541 Lucrari de ipsoserie                           4540    45.41
            4542 Lucrari de tamplarie si dulgherie              4540    45.42
            4543 Lucrari de pardosire si placare a peretilor    4540    45.43
            4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari    4540    45.44
                 de geamuri
            4545 Alte lucrari de finisare                       4540    45.45
        455      Inchirierea utilajelor de constructii si       455     45.5
                 demolare, cu personal de deservire aferent
            4550 Inchirierea utilajelor de constructii si       4550    45.50
                 demolare, cu personal de deservire aferent

 H               COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL,            G       G
                 REPARAREA SI INTRETINEREA AUTOVEHICULELOR,
                 MOTOCICLETELOR SI A BUNURILOR PERSONALE SI
                 CASNICE
     50          Vanzarea, intretinerea si repararea            50      50
                 autovehiculelor si a motocicletelor; comert
                 cu amanuntul al carburantilor pentru
                 autovehicule
        501      Comert cu autovehicule                         501     50.1
            5010 Comert cu autovehicule                         5010    50.10
        502      Intretinerea si repararea autovehiculelor      502     50.2
            5021 Intretinerea si repararea autovehiculelor      5020    50.20
                 (fara reparatiile executate in intreprinderi
                 organizate de tip industrial)
            5022 Reparatii de autovehicule executate in unitati 5020    50.20
                 organizate de tip industrial
        503      Comert cu piese si accesorii pentru            503     50.3
                 autovehicule
            5030 Comert cu piese si accesorii pentru            5030    50.30
                 autovehicule
        504      Vanzarea, intretinerea si repararea            504     50.4
                 motocicletelor, pieselor si accesoriilor
                 aferente
            5041 Vanzarea motocicletelor, pieselor si           5040    50.40
                 accesoriilor aferente
            5042 Repararea si intretinerea motocicletelor       5040    50.40
        505      Vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru   505     50.5
                 autovehicule
            5050 Vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru   5050    50.50
                 autovehicule
     51          Comert cu ridicata (cu exceptia                51      51
                 autovehiculelor si motocicletelor)
        511      Activitati de intermedieri in comertul cu      511     51.1
                 ridicata
            5111 Intermedieri in comertul cu materii prime      5110    51.11
                 agricole, animale vii, materii prime textile
                 si cu semiproduse
            5112 Intermedieri in comertul cu combustibili,      5110    51.12
                 minerale si produse chimice pentru industrie
            5113 Intermedieri in comertul cu material lemnos    5110    51.13
                 si de constructii
            5114 Intermedieri in comertul cu masini,            5110    51.14
                 echipamente industriale, nave si avioane
            5115 Intermedieri in comertul cu mobila, articole   5110    51.15
                 de menaj si de fierarie
            5116 Intermedieri in comertul cu textile,           5110    51.16
                 confectii, incaltaminte si articole din piele
            5117 Intermedieri in comertul cu produse            5110    51.17
                 alimentare, bauturi si tutun
            5118 Intermedieri in comertul specializat in        5110    51.18
                 vanzarea produselor cu caracter specific
                 neclasificate in alta parte
            5119 Intermedieri in comertul cu produse diverse    5110    51.19
        512      Comert cu ridicata al produselor agricole      512     51.2
                 brute si animalelor vii
            5121 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor   5121    51.21
                 si furajelor
            5122 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor 5121    51.22
            5123 Comert cu ridicata al animalelor vii           5121    51.23
            5124 Comert cu ridicata al pieilor brute si al      5121    51.24
                 pieilor prelucrate
            5125 Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat    5121    51.25
        513      Comert cu ridicata al produselor alimentare,   512     51.3
                 al bauturilor si al tutunului
            5131 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor   5122    51.31
                 proaspete
            5132 Comert cu ridicata al carnii si mezelurilor    5122    51.32
            5133 Comert cu ridicata al produselor lactate,      5122    51.33
                 oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
            5134 Comert cu ridicata al bauturilor               5122    51.34
            5135 Comert cu ridicata al tutunului                5122    51.35
            5136 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei    5122    51.36
                 si produselor zaharoase
            5137 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si    5122    51.37
                 condimente
            5138 Comert cu ridicata, specializat, al altor      5122    51.38
                 produse alimentare
            5139 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse  5122    51.39
                 alimentare, bauturi si tutun
        514      Comert cu ridicata al bunurilor de consum,     513     51.4
                 altele decat cele alimentare
            5141 Comert cu ridicata al produselor textile       5131    51.41
            5142 Comert cu ridicata al imbracamintei si         5131    51.42
                 incaltamintei
            5143 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si  5139    51.43
                 de uz gospodaresc si al aparatelor de radio
                 si televizoare
            5144 Comert cu ridicata al produselor din           5139    51.44
                 ceramica, sticlarie, tapete si produse de
                 intretinere
            5145 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si  5139    51.45
                 de parfumerie
            5146 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice  5139    51.46
            5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum   5139    51.47
                 nealimentare, n.c.a.
        515      Comert cu ridicata al produselor intermediare  514     51.5
                 neagricole si al deseurilor
            5151 Comert cu ridicata al combustibililor solizi,  5141    51.51
                 lichizi si gazosi si al produselor derivate
            5152 Comert cu ridicata al produselor si            5142    51.52
                 minereurilor metalice
            5153 Comert cu ridicata al materialului lemnos si   5143    51.53
                 de constructii
            5154 Comert cu ridicata al echipamentelor si        5143    51.54
                 furniturilor de fierarie, ipsoserie si
                 incalzire
            5155 Comert cu ridicata al produselor chimice       5149    51.55
            5156 Comert cu ridicata al altor produse            5149    51.56
                 intermediare, n.c.a.
            5157 Comert cu ridicata al deseurilor si            5149    51.57
                 resturilor
        516      Comert cu ridicata al masinilor,               515     51.6
                 echipamentelor si furniturilor
            5161 Comert cu ridicata al masinilor-unelte pentru  5150    51.61
                 prelucrarea metalului si lemnului
            5162 Comert cu ridicata al masinilor pentru         5150    51.62
                 constructii
            5163 Comert cu ridicata al masinilor pentru         5150    51.63
                 industria textila, masinilor de cusut si de
                 tricotat
            5164 Comert cu ridicata al masinilor si             5150    51.64
                 materialelor de birou
            5165 Comert cu ridicata al altor masini utilizate   5150    51.65
                 in industrie, comert si transport
            5166 Comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor  5150    51.66
                 si uneltelor agricole
        517      Comert cu ridicata al altor produse, n.c.a.    519     51.7
            5170 Comert cu ridicata al altor produse, n.c.a.    5190    51.70
     52          Comert cu amanuntul (cu exceptia               52      52
                 autovehiculelor si motocicletelor); repararea
                 bunurilor personale si gospodaresti
        521      Comert cu amanuntul in magazine nespecializate 521     52.1
            5211 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate 5211    52.11
                 cu vanzare predominanta de produse alimentare,
                 bauturi si tutun
            5212 Comert cu amanuntul in magazine                5219    52.12
                 nespecializate, cu vanzare predominanta de
                 produse nealimentare
        522      Comert cu amanuntul al produselor alimentare,  522     52.2
                 bauturilor si al produselor din tutun in
                 magazine specializate
            5221 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor  5220    52.21
                 proaspete
            5222 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor 5220    52.22
                 din carne
            5223 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor  5220    52.23
                 si molustelor
            5224 Comert cu amanuntul al painii, produselor de   5220    52.24
                 patiserie si zaharoaselor
            5225 Comert cu amanuntul al bauturilor              5220    52.25
            5226 Comert cu amanuntul al produselor din tutun    5220    52.26
            5227 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, 5220    52.27
                 al produselor n.c.a.
        523      Comert cu amanuntul, in magazine specializate, 523     52.3
                 al produselor farmaceutice si medicale, al
                 produselor de cosmetica si de toaleta
            5231 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice 5231    52.31
            5232 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si 5231    52.32
                 ortopedice
            5233 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice    5231    52.33
                 si de toaleta
        524      Comertul cu amanuntul, in magazine             523     52.4
                 specializate, al altor produse n.c.a.
            5241 Comert cu amanuntul al textilelor              5232    52.41
            5242 Comert cu amanuntul al imbracamintei           5232    52.42
            5243 Comert cu amanuntul al incaltamintei si
                 articolelor din piele                          5232    52.43
            5244 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor 5233    52.44
                 de iluminat si al altor articole de uz casnic
            5245 Comert cu amanuntul al articolelor si          5233    52.45
                 aparatelor electrice de uz casnic
            5246 Comert cu amanuntul al articolelor de          5234    52.46
                 fierarie, vopsitorie, sticla si articole din
                 sticla
            5247 Comert cu amanuntul al cartilor, jurnalelor    5239    52.47
                 si articolelor de papetarie
            5248 Comert cu amanuntul, in magazine               5239    52.48
                 specializate, al altor produse n.c.a.
        525      Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie     524     52.5
                 vandute prin magazine
            5250 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie     5240    52.50
                 vandute prin magazine
        526      Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine   525     52.6
            5261 Comert cu amanuntul prin corespondenta         5251    52.61
            5262 Comert cu amanuntul prin standuri in piete     5252    52.62
            5263 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza      5259    52.63
                 prin magazine
        527      Reparatii de articole personale si             526     52.7
                 gospodaresti
            5271 Reparatii de incaltaminte si ale altor         5260    52.71
                 articole din piele
            5272 Reparatii de articole electrice de uz          5260    52.72
                 gospodaresc
            5273 Reparatii de ceasuri si bijuterii              5260    52.73
            5274 Alte reparatii de articole personale si        5260    52.74
                 gospodaresti

 I               HOTELURI SI RESTAURANTE                        H       H
     55          Hoteluri si restaurante                        55      55
        551      Hoteluri                                       551     55.1
            5511 Hoteluri si moteluri cu restaurant             5510    55.11
            5512 Hoteluri si moteluri fara restaurant           5510    55.12
        552      Alte mijloace de cazare de scurta durata       551     55.2
            5521 Tabere de tineret si refugii                   5510    55.21
            5522 Campinguri                                     5510    55.22
            5523 Alte mijloace de cazare                        5510    55.23
        553      Restaurante                                    552     55.3
            5530 Restaurante                                    5520    55.30
        554      Cafenele si baruri                             552     55.4
            5541 Cafenele si baruri fara spectacol              5520    55.40
            5542 Cafenele si baruri cu spectacol                5520    55.40
        555      Cantine si alte unitati de preparare a hranei  552     55.5
            5551 Cantine                                        5520    55.51
            5552 Alte unitati de preparare a hranei             5520    55.52

 J               TRANSPORT SI DEPOZITARE                        I       I
     60          Transporturi terestre; transporturi prin       60      60
                 conducte
        601      Transporturi pe calea ferata                   601     60.1
            6010 Transporturi pe calea ferata                   6010    60.10
        602      Alte transporturi terestre                     602     60.2
            6021 Alte transporturi terestre de calatori, pe     6021    60.21
                 baza de grafic
            6022 Transporturi cu taxiuri                        6022    60.22
            6023 Transporturi terestre de calatori,             6022    60.23
                 ocazionale
            6024 Transporturi rutiere de marfuri                6023    60.24
        603      Transporturi prin conducte                     603     60.3
            6030 Transporturi prin conducte                     6030    60.30
     61          Transporturi pe apa                            61      61
        611      Transporturi maritime si de coasta             611     61.1
            6110 Transporturi maritime si de coasta             6110    61.10
        612      Transporturi pe cai navigabile interioare      612     61.2
            6120 Transporturi pe cai navigabile interioare      6120    61.20
     62          Transporturi aeriene                           62      62
        621      Transporturi aeriene dupa grafic               621     62.1
            6210 Transporturi aeriene dupa grafic               6210    62.10
        622      Transporturi aeriene ocazionale                622     62.2
            6220 Transporturi aeriene ocazionale                6220    62.20
     63          Activitati anexe si auxiliare de transport,    63      63
                 activitati ale agentiilor de turism
        631      Manipulari si depozitari                       630     63.1
            6311 Manipulari                                     6301    63.11
            6312 Depozitari                                     6302    63.12
        632      Alte activitati anexe transporturilor          630     63.2
                 (inclusiv activitatea agentiilor de bilete)
            6321 Alte activitati anexe transporturilor          6303    63.21
                 terestre
            6322 Alte activitati anexe transporturilor pe apa   6303    63.22
            6323 Alte activitati anexe transporturilor aeriene  6303    63.23
        633      Activitati ale agentiilor turism               630     63.3
            6330 Activitati ale agentiilor de turism si         6304    63.30
                 asistenta turistica
        634      Activitati ale altor agentii de transport      630     63.4
            6340 Activitati ale altor agentii de transport      6309    63.40

 K               POSTA SI TELECOMUNICATII                       I       I
     64          Posta si telecomunicatii                       64      64
        641      Activitati de posta si de curier               641     64.1
            6411 Activitati de corespondenta                    6411    64.11
            6412 Activitati de mesagerie                        6411    64.11
            6413 Activitati de curier (altele decat cele de     6412    64.12
                 posta nationala)
        642      Telefonie, telegrafie, transmisiuni de date    642     64.2
            6421 Activitati de telefonie                        6420    64.20
            6422 Activitati de telegrafie, telex                6420    64.20
            6423 Activitati de transmitere de date              6420    64.20
            6424 Activitati de radioficare                      6420    64.20
        643      Radiocomunicatii                               642     64.2
            6431 Activitati de radiodifuziune                   6420    64.20
            6432 Activitati de televiziune                      6420    64.20
            6433 Activitati de radiocomunicatii                 6420    64.20
        644      Alte activitati de telecomunicatii             642     64.2
                 neclasificate in alta parte
            6441 Gestionarea spectrului de frecvente radio      6420    64.20
            6442 Alte servicii de telecomunicatii,              6420    64.20
                 neclasificate in alta parte

 L               ACTIVITATI FINANCIARE, BANCARE SI DE           J       J
                 ASIGURARI
     65          Activitati ale institutiilor financiare si     65      65
                 bancare (cu exceptia activitatilor de
                 asigurari si ale caselor de pensii)
        651      Intermediere monetara                          651     65.1
            6511 Activitati ale bancii centrale (nationale)     6511    65.11
            6512 Alte activitati de intermedieri monetare       6519    65.12
        652      Alte intermedieri financiare                   659     65.2
            6521 Activitati de creditare pe baza de contract    6591    65.21
            6522 Alte activitati de creditare                   6592    65.22
            6523 Alte tipuri de intermedieri financiare         6599    65.23
     66          Activitati de asigurari si ale caselor de      66      66
                 pensii (cu exceptia celor din sistemul public
                 de asigurari sociale)
        660      Activitati de asigurari si ale caselor de      660     66.0
                 pensii (cu exceptia celor din sistemul public
                 de asigurari sociale)
            6601 Activitati de asigurari pe viata               6601    66.01
            6602 Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia  6602    66.02
                 celor din sistemul public de asigurari
                 sociale)
            6603 Alte activitati de asigurari                   6603    66.03
     67          Activitati auxiliare ale institutiilor         67      67
                 financiare si de asigurari
        671      Activitati auxiliare ale institutiilor         671     67.1
                 financiare
            6711 Administrarea pietelor financiare              6711    67.11
            6712 Activitati de garantare a tranzactiilor        6712    67.12
                 (agenti financiari)
            6713 Activitati auxiliare neclasificate in alta     6719    67.13
                 parte
        672      Activitati auxiliare ale caselor de            672     67.2
                 asigurari si de pensii
            6720 Activitati auxiliare ale caselor de asigurari  6720    67.20
                 si de pensii

 M               TRANZACTII IMOBILIARE, INCHIRIERI SI           K       K
                 ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN
                 PRINCIPAL INTREPRINDERILOR
     70          Tranzactii imobiliare                          70      70
        701      Activitati imobiliare asupra bunurilor proprii 701     70.1
                 sau inchiriate
            7011 Dezvoltare (promovare) imobiliara              7010    70.11
            7012 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare    7010    70.12
        702      Inchirierea si subinchirierea bunurilor        701     70.2
                 imobiliare proprii sau inchiriate
            7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor        7010    70.20
                 imobiliare proprii sau inchiriate
        703      Activitati imobiliare pe baza de tarife sau    702     70.3
                 contracte
            7031 Agentii imobiliare                             7020    70.31
            7032 Administrarea imobilelor pe baza de tarife     7020    70.32
                 sau contract
     71          Inchirierea masinilor si echipamentelor fara   71      71
                 operator si a bunurilor personale si
                 gospodaresti
        711      Inchirierea autoturismelor si utilitarelor     711     71.1
                 de capacitate mica
            7110 Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de  7111    71.10
                 capacitate mica
        712      Inchirierea altor mijloace de transport        711     71.2
            7121 Inchirierea altor mijloace de transport        7111    71.21
                 terestru
            7122 Inchirierea mijloacelor de transport pe apa    7112    71.22
            7123 Inchirierea mijloacelor de transport aerian    7113    71.23
        713      Inchirierea masinilor si echipamentelor        712     71.3
            7131 Inchirierea masinilor si echipamentelor        7121    71.31
                 agricole
            7132 Inchirierea masinilor si echipamentelor        7122    71.32
                 pentru constructii fara personal de deservire
                 aferent
            7133 Inchirierea masinilor si echipamentelor de     7123    71.33
                 birou
            7134 Inchirierea altor masini si echipamente        7129    71.34
        714      Inchirierea bunurilor personale si             713     71.4
                 gospodaresti
            7140 Inchirierea bunurilor personale si             7130    71.40
                 gospodaresti
     72          Informatica si activitati conexe               72      72
        721      Consultatii in domeniul echipamentelor de      721     72.1
                 calcul
            7210 Consultatii in domeniul echipamentelor de      7210    72.10
                 calcul
        722      Realizarea si furnizarea de programe           722     72.2
            7220 Realizarea si furnizarea de programe           7220    72.20
        723      Prelucrarea datelor                            723     72.3
            7230 Prelucrarea datelor                            7230    72.30
        724      Activitati legate de bancile de date           724     72.4
            7240 Activitati legate de bancile de date           7240    72.40
        725      Intretinerea si repararea masinilor de birou,  725     72.5
                 de contabilizat si a calculatoarelor
            7250 Intretinerea si repararea masinilor de birou,  7250    72.50
                 de contabilizat si a calculatoarelor
        726      Alte activitati legate de informatica          729     72.6
            7260 Alte activitati legate de informatica          7290    72.60
     73          Cercetare-dezvoltare                           73      73
        731      Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si   731     73.1
                 naturale
            7310 Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si   7310    73.10
                 naturale
        732      Cercetare si dezvoltare in stiinte sociale si  732     73.2
                 umaniste
            7320 Cercetare si dezvoltare in stiinte sociale si  7320    73.20
                 umaniste
      74         Alte activitati de servicii prestate in        74      74
                 principal intreprinderilor
         741     Activitati juridice, contabilitate si revizie  741     74.1
                 contabila, consultatii referitoare la
                 impunere; activitati de studii de piata si de
                 sondaj; consultatii pentru afaceri si
                 management
            7411 Activitati juridice                            7411    74.11
            7412 Activitati de contabilitate, revizie           7412    74.12
                 contabila, consultatii in domeniul fiscal
            7413 Activitati de studiere a pietei si de          7413    74.13
                 sondaj
            7414 Activitati de consultare pentru afaceri si     7414    74.14
                 management
            7415 Activitatile companiilor de management         7414    74.15
        742      Activitati de proiectare, urbanism, inginerie  742     74.2
                 si alte servicii tehnice
            7420 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie  7421    74.20
                 si alte servicii tehnice
        743      Activitati de testari si analize tehnice       742     74.3
            7430 Activitati de testari si analize tehnice       7422    74.30
        744      Publicitate                                    743     74.4
            7440 Publicitate                                    7430    74.40
        745      Selectia si plasarea fortei de munca           749     74.5
            7450 Selectia si plasarea fortei de munca           7491    74.50
        746      Activitati de investigatie si protectie a      749     74.6
                 bunurilor si persoanelor
            7460 Activitati de investigatie si protectie a      7492    74.60
                 bunurilor si persoanelor
        747      Activitati de intretinere si curatare a        749     74.7
                 cladirilor
            7470 Activitati de intretinere si curatare a        7493    74.70
                 cladirilor
        748      Alte activitati de servicii prestate in        749     74.8
                 principal intreprinderilor
            7481 Activitati fotografice                         7494    74.81
            7482 Activitati de ambalare                         7495    74.82
            7483 Activitati de secretariat, dactilografiere,    7499    74.83
                 multiplicare si traduceri
            7484 Alte activitati de servicii prestate in        7499    74.84
                 principal intreprinderilor

 N               ADMINISTRATIE PUBLICA                          L       L
     75          Administratie publica                          75      75
        751      Administratie generala                         751     75.1
            7511 Activitati de administratie generala           7511    75.11
            7512 Administrarea activitatii organismelor care    7512    75.12
                 actioneaza in domeniul ingrijirii sanatatii,
                 invatamantului, culturii, protectiei mediului
                 inconjurator si al altor activitati sociale
            7513 Administrarea si sustinerea activitatilor      7513    75.13
                 economice
            7514 Activitati auxiliare pentru Guvern             7514    75.14
        752      Servicii pentru societate                      752     75.2
            7521 Activitati de afaceri externe                  7521    75.21
            7522 Activitati de aparare nationala                7522    75.22
            7523 Activitati de justitie                         7523    75.23
            7524 Activitati de ordine publica                   7523    75.24
            7525 Activitati de protectie civila                 7523    75.25
        753      Activitati de protectie sociala obligatorie    753     75.3
            7531 Activitati de protectie sociala obligatorie    7530    75.30
                 (exclusiv ajutoarele pentru somaj)
            7532 Gestionarea fondului de somaj                  7530    75.30

 O               INVATAMANT                                     M       M
     80          Invatamant                                     80      80
        801      Invatamant prescolar si primar                 801     80.1
            8011 Invatamant prescolar                           8010    80.10
            8012 Invatamant primar                              8010    80.10
        802      Invatamant secundar                            802     80.2
            8021 Invatamant gimnazial                           8021    80.21
            8022 Invatamant liceal                              8021    80.21
            8023 Invatamant profesional                         8022    80.22
            8024 Invatamant postliceal                          8022    80.22
        803      Invatamant superior                            803     80.3
            8031 Invatamant universitar                         8030    80.30
            8032 Invatamant postuniversitar si de doctorat      8030    80.30
        804      Alte forme de invatamant                       809     80.4
            8041 Scoli de conducere (pilotaj)                   8090    80.41
            8042 Alte forme de invatamant                       8090    80.42

 P               SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA                  N       N
     85          Sanatate si asistenta sociala                  85      85
        851      Activitati referitoare la sanatatea umana      851     85.1
            8511 Activitati de asistenta spitaliceasca si       8511    85.11
                 sanatoriala
            8512 Activitati de asistenta medicala ambulatorie   8512    85.12
            8513 Activitati de asistenta stomatologica          8512    85.13
            8514 Alte activitati referitoare la sanatatea       8519    85.14
                 umana
        852      Activitati veterinare                          852     85.2
            8520 Activitati veterinare                          8520    85.20
        853      Asistenta sociala                              853     85.3
            8531 Activitati de asistenta sociala cu cazare      8531    85.31
            8532 Activitati de asistenta sociala fara cazare    8532    85.32

 R               ALTE ACTIVITATI DE SERVICII COLECTIVE,         O       O
                 SOCIALE SI PERSONALE
     90          Asanarea si indepartarea gunoaielor;           90      90
                 salubritate si activitati similare
        900      Asanarea si indepartarea gunoaielor;           900     90.0
                 salubritate si activitati similare
            9000 Asanarea si indepartarea gunoaielor;           9000    90.00
                 salubritate si activitati similare
     91          Activitati asociative diverse                  91      91
        911      Activitati ale organizatiilor economice,       911     91.1
                 patronale si profesionale
            9111 Activitati ale organizatiilor economice si     9111    91.11
                 patronale
            9112 Activitati ale organizatiilor profesionale     9112    91.12
        912      Activitati ale sindicatelor salariatilor       912     91.2
            9120 Activitati ale sindicatelor salariatilor       9120    91.20
        913      Alte activitati asociative                     919     91.3
            9131 Activitati ale organizatiilor religioase       9191    91.31
            9132 Activitati ale organizatiilor politice         9192    91.32
            9133 Alte activitati asociative                     9199    91.33
     92          Activitati recreative, culturale si sportive   92      92
        921      Activitati cinematografice si video            921     92.1
            9211 Productia de filme cinematografice si video    9211    92.11
            9212 Distributia de filme cinematografice si video  9211    92.12
            9213 Proiectia de filme cinematografice             9212    92.13
        922      Activitati de radio si televiziune             921     92.2
            9220 Activitati de radio si televiziune             9213    92.20
        923      Activitati de spectacole                       921     92.3
            9231 Activitati de arta si spectacole               9214    92.31
            9232 Activitati de gestionare a salilor de          9214    92.32
                 spectacol
            9233 Alte activitati de spectacole                  9219    92.33
                                                                        92.34
        924      Activitati ale agentiilor de presa             922     92.4
            9240 Activitati ale agentiilor de presa             9220    92.40
        925      Activitati ale bibliotecilor, arhivelor,       923     92.5
                 muzeelor si alte activitati culturale
            9251 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor      9231    92.51
            9252 Activitati ale muzeelor, conservarea           9232    92.52
                 monumentelor si cladirilor istorice
            9253 Activitati ale gradinilor botanice si          9233    92.53
                 zoologice si ale rezervatiilor naturale
        926      Activitati sportive                            924     92.6
            9261 Activitati ale bazelor sportive                9241    92.61
            9262 Alte activitati sportive                       9241    92.62
        927      Alte activitati recreative                     924     92.7
            9271 Jocuri de noroc                                9249    92.71
            9272 Alte activitati recreative                     9249    92.72
     93          Alte activitati de servicii                    93      93
        930      Alte activitati de servicii                    930     93.0
            9301 Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor     9301    93.01
                 si blanurilor
            9302 Coafura si alte activitati de infrumusetare    9302    93.02
            9303 Activitati de pompe funebre si similare        9303    93.03
            9304 Activitati de intretinere corporala            9309    93.04
            9305 Alte activitati de servicii                    9309    93.05

 S               ACTIVITATI ALE PERSONALULUI  ANGAJAT IN        P       P
                 GOSPODARII PERSONALE
     95          Activitati ale personalului angajat in         95      95
                 gospodarii personale
        950      Activitati ale personalului angajat in         950     95.0
                 gospodarii personale
            9500 Activitati ale personalului angajat in         9500    95.00
                 gospodarii personale

 T               ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI               Q       Q
                 ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
     99          Activitati ale organizatiilor si organismelor  99      99
                 extrateritoriale
        990      Activitati ale organizatiilor si organismelor  990     99.0
                 extrateritoriale
            9900 Activitati ale organizatiilor si organismelor  9900    99.00
                 extrateritoriale
------------------------------------------------------------------------------

    DESCRIEREA ACTIVITATILOR DIN ECONOMIA NATIONALA

    A AGRICULTURA

    01 Agricultura si servicii auxiliare

    011 Cultura vegetala

    0111 Cultura cerealelor
    Cereale boabe paioase: grau, secara, orz, orzoaica, ovaz, orez, mei, dughie, hrisca, triticale si alte cereale.
    Cereale boabe prasitoare: porumb, sorg si alte cereale.
    Produse secundare: paie, coceni, panusi, ciocalai de porumb si sparturi de cereale, pleava etc.

    0112 Cultura leguminoaselor boabe
    Leguminoase boabe alimentare: mazare, fasole, linte, bob, naut, arahide etc.
    Leguminoase boabe furajere: mazare, lupin etc.
    Produse secundare: vreji si gozuri.

    0113 Cultura cartofului, plantelor tehnice, medicinale si aromatice
    Cartofi: timpurii, de vara si de toamna.
    Plante tehnice textile: in si canepa pentru fibra, bumbac neegrenat si alte plante textile.
    Plante tehnice uleioase: floarea-soarelui, soia, rapita, in pentru ulei, dovleac pentru seminte si alte plante uleioase.
    Plante tehnice pentru alte industrializari: sfecla de zahar, tutun, hamei, cicoare, sorg pentru maturi etc.
    Plante medicinale cultivate, precum si colectarea lor din flora spontana. Plante aromatice cultivate, precum si colectarea lor din flora spontana.
    Produse secundare: frunze si vreji, tulpine, gozuri, seminte.

    0114 Cultura plantelor de nutret
    Perene: fan si masa verde, pasuni si fanete naturale.
    Anuale: fan si masa verde, plante pentru insilozare.
    Radacinoase pentru nutret; dovleci furajeri.

    0115 Cultura legumelor, bostanoaselor si ciupercilor
    Legume solano-fructuoase: ardei gras, ardei gogosar, ardei lung, ardei iute, ardei de boia, patlagele vinete, tomate.
    Legume bostanoase: castraveti, dovlecei, dovleac comestibil.
    Legume pastaioase: fasole de gradina, mazare de gradina, bame.
    Legume, verdeturi si condimente: spanac, salata, ceapa verde, usturoi verde, verdeturi (patrunjel verde frunze, marar, leustean, stevie, macris, loboda), andive, sparanghel, tarhon, cimbru etc.
    Legume radacinoase: morcovi, patrunjel, pastarnac, telina, sfecla rosie, ridichi, hrean etc.
    Legume varzoase: varza alba, varza rosie, varza creata, varza de Bruxelles, conopida, gulie.
    Legume bulboase: ceapa uscata, usturoi uscat, praz.
    Pepeni verzi si galbeni.
    Ciuperci de cultura.
    Produse secundare: vreji, frunze.

    0116 Cultura florilor si plantelor ornamentale
    Flori si plante ornamentale: plante florale (anuale, bianuale, perene, exotice).

    0117 Pomicultura si cultura altor plante fructifere (cu exceptia strugurilor)
    Fructe: mere, pere, prune, gutui, caise, piersici, cirese, visine, zarzare, nuci, migdale, castane comestibile, coacaze, zmeura cultivata, capsuni, alte fructe, inclusiv colectarea fructelor de padure.
    Produse secundare: pulpe de la extractia semintelor, ramuri de pomi rezultate prin taiere etc.
    Activitatea de infiintare si intretinere a plantatiilor pomicole pana la intrarea pe rod.

    0118 Viticultura
    Struguri de masa, de vin si pentru stafide si vinificarea in fermele proprii care nu dispun de instalatii industriale de vinificatie (gospodariile populatiei).
    Material viticol de inmultire: butasi portaltoi, coarde altoi, vite altoite.
    Coarde de vite rezultate din taieri.
    Activitatea de infiintare si intretinere a plantatiilor viticole pana la intrarea pe rod.

    Nota: Semintele si materialul saditor, organele de inmultire vegetala sunt cuprinse in cadrul fiecarei clase din grupa 011 (Cultura vegetala).

    Exceptii: Unitatile specializate in productia de vin sunt incluse in clasa 1593 (Fabricarea vinului din struguri).

    012 Cresterea animalelor

    0121 Cresterea bovinelor
    Bovine pentru prasila, productie si sacrificare; lapte de vaca si bivolita; produse lactate obtinute in fermele proprii; gunoi de grajd.

    0122 Cresterea ovinelor si caprinelor
    Ovine pentru prasila, productie si sacrificare; lapte de oaie, produse lactate obtinute in fermele proprii (stani); lana nespalata.
    Caprine de prasila, productie si sacrificare; lapte de capra si produse lactate obtinute in fermele proprii; par de capra; gunoi de grajd.

    0123 Cresterea porcinelor
    Porcine pentru prasila, productie si sacrificare; gunoi de grajd.

    0124 Cresterea cabalinelor, magarilor si catarilor
    Cabaline pentru prasila, munca si alte utilitati (pentru sport, agrement), magari si catari.
    Produse secundare: par si gunoi de grajd.

    0125 Cresterea pasarilor
    Gaini, curci, gaste, rate, bibilici pentru: prasila, productie si sacrificare; oua si gunoi provenit din cresterea pasarilor.

    0126 Apicultura
    Familii de albine, produse apicole (miere, ceara, faguri, polen, laptisor de matca, propolis si bostina) si alte produse.

    0127 Sericicultura
    Gogosi de matase, oua de viermi de matase, larve, viermi de matase.

    0128 Cresterea animalelor pentru blana si a altor specii
    Animale pentru blana din crescatorii: nurci, vulpi, nutrii, iepuri (blana si carne), inclusiv pielicelele de astrahan.
    Animale ornamentale si pentru expunere: pesti, reptile, pasari, mamifere.
    Animale de laborator si alte animale si produse neclasificate in alta parte: rozatoare, iepuri, hamsteri, caini, dihori albi, broaste, prepelite, reptile; alte animale si produse neclasificate in alta parte (porumbei domestici, canari, papagali, melci de consum etc.).

    Exceptii: Pieile, lana si alte produse similare, obtinute prin sacrificarea animalelor in abatoare, sunt cuprinse la clasa 1511 (Productia, prelucrarea si conservarea carnii, exclusiv carnea de pasare).

    013 Activitati mixte (cultura vegetala si cresterea animalelor)

    0130 Activitati mixte (cultura vegetala si cresterea animalelor)
    Cultura plantelor asociata cu cresterea animalelor destinate sacrificarii in unitati cu exploatare mixta, cu o specializare intr-una sau alta din activitati intr-o proportie mai mica de 66% .

    Exceptii: Unitatile agricole mixte (cultura plantelor si cresterea animalelor) sau unitatile mixte de crestere a animalelor specializate in activitatile respective se clasifica in functie de activitatea lor principala.

    014 Servicii auxiliare (cu exceptia activitatilor sanitar-veterinare)
    Se includ activitatile specializate, exercitate contra unei taxe sau pe baza de contract.

    0141 Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii si protectie fitosanitara
    Lucrari asupra solului (lucrari de aratura, lucrari de pregatire a solului, lucrari de intretinere a plantelor in timpul vegetatiei).
    Lucrari de semanat si plantat; lucrari de recoltare a cerealelor, leguminoaselor pentru boabe, plantelor tehnice, legumelor, cartofilor, fructelor si strugurilor, furajelor, lucrari de pregatire a furajelor etc.
    Lucrari de chimizare a solului (administrarea ingrasamintelor si amendamentelor, administrarea erbicidelor, insectofungicidelor si a altor produse chimice).
    Servicii pentru protectia plantelor (depistari, avertizari si prognoze de daunatori si boli la plante, tratamente fitosanitare: stropiri, prafuiri uscate si umede, gazari, tratamente cu aerosoli, tratarea semintelor).
    Servicii de carantina fitosanitara (carantina fitosanitara vamala si interna, lucrari de diagnoza in laborator, lucrari in campul si sera de carantina, analiza calitativa a pesticidelor).

    0142 Servicii de reproductie si selectie in cresterea animalelor
    Servicii de reproductie si selectie a animalelor (insamantari artificiale cu material seminal refrigerat sau congelat, monte naturale, inchirieri de reproducatori, servicii de incubare a oualor, prelucrarea materialului seminal refrigerat si congelat, repartizari de reproducatori).
    Servicii de difuzare a puilor si bobocilor, oualor de viermi de matase, purceilor intarcati si a materialului seminal pentru insamantari artificiale.
    Servicii de expertiza si control: expertize pentru eliberarea de autorizatii de monta pentru masculi reproducatori, certificate individuale de origine si productivitate, controlul oficial de origine si productivitate, expertiza si controlul materialului seminal congelat, expertiza si control pentru testarea performantelor de productie.

    0143 Servicii de imbunatatiri funciare si irigatii
    Servicii pentru intretinerea solului si combaterea eroziunii solului, intretinerea desecarilor, indiguirilor si activitatea de irigatii.

    0144 Alte servicii pentru agricultura
    Lucrari de conditionare si pastrare a semintelor (curatarea, uscarea, sortarea, tratarea, ambalarea si pastrarea semintelor).
    Analize de seminte si plante (analize de valoare a culturii semintelor si analize chimice specifice la plante).
    Activitatea de transport al produselor agricole pentru depozitarea acestora.
    Activitatea de pregatire a productiei agricole pentru piata (curatarea si spalarea, sortarea pe calitati, uscarea si ambalarea acestora). Egrenarea bumbacului. Servicii de realizare, plantare si intretinere a gradinilor, parcurilor si spatiilor verzi. Alte servicii.

    Exceptii: Activitatile agronomilor si economistilor agricoli din afara fermelor sunt incluse in clasa 7414 (Activitati de consultare pentru afaceri si management). Activitatile sanitar-veterinare sunt incluse in clasa 8520 (Activitati veterinare). Serviciile de geodezie, topografie, fotogrammetrie, de organizare si sistematizare a terenului agricol sunt cuprinse in clasa 7420 (Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice).

    B SILVICULTURA, EXPLOATAREA FORESTIERA SI ECONOMIA VANATULUI

    02 Silvicultura, exploatarea forestiera si economia vanatului

    021 Silvicultura

    0211 Conservarea si dezvoltarea fondului forestier
    Mentinerea integritatii fondului forestier, repartizarea echilibrata a cotelor anuale de taiere in raport cu posibilitatea normala a padurilor stabilite prin amenajamente silvice, respectarea regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase in vederea regenerarii pe cale naturala a padurilor.
    Impadurirea si reimpadurirea; asigurarea materialului forestier de reproductie: seminte, puieti si butasi de arbori si arbusti.
    Lucrari de amenajare a bazinelor torentiale si de impadurire a terenurilor excesiv degradate prin eroziune si alunecare.
    Lucrari de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor vegetatiei forestiere; igienizarea padurilor si alte lucrari de intretinere si dezvoltare a fondului forestier.

    0212 Recoltarea si valorificarea produselor accesorii ale padurii
    Recoltarea de seminte, arbori si arbusti, precum si a altor produse accesorii ale padurii (ciuperci din flora spontana, ace de rasinoase, bureti de iasca, cetina de rasinoase pentru ornament, conuri de rasinoase, produse pentru extractia de tanin, rasina de conifere, muguri, muschi de padure etc.).

    022 Exploatarea forestiera si a stufului

    0221 Exploatarea forestiera
    Obtinerea masei lemnoase pentru toate utilizarile: lemn rotund (busteni) pentru industrie si constructii, lemn rotund pentru mina, stalpi, lemn pentru celuloza, semiceluloza si pasta mecanica, manele si prajini de rasinoase, lemn pentru PAL si PFL, lemn de foc etc.
    Diverse produse lemnoase secundare brute sau prelucrate in exploatarile forestiere: araci, spalieri, cozi brute pentru unelte, coaja de arbori pentru tananti si pentru alte utilizari etc.
    Transportul masei lemnoase din padure pana la rampele de prelucrare sau livrare.

    0222 Exploatarea stufului
    Recoltarea stufului.

    023 Economia vanatului

    0230 Economia vanatului
    Ocrotirea vanatului, combaterea bolilor si daunatorilor acestuia, asigurarea constructiilor si instalatiilor vanatoresti pe fondurile de vanatoare, asigurarea hranei vanatului.
    Vanatoarea de animale sau pasari salbatice, organizata in scopuri comerciale.
    Pasari de decor sau de vanatoare crescute in crescatorii (fazani, potarnichi etc).

    Exceptii: Cresterea si sacrificarea animalelor, pentru blana, din crescatorii se includ in clasa 0128 (Cresterea animalelor pentru blana si a altor specii).
    Vanatoarea exercitata ca activitate sportiva sau recreativa si activitatile anexe sunt incluse in clasa 9262 (Alte activitati sportive).

    024 Servicii anexe silviculturii si exploatarii forestiere

    0240 Servicii anexe silviculturii si exploatarii forestiere
    Activitati anexe silviculturii: inventarierea padurilor, evaluarea lemnului, protectia contra incendiilor.
    Activitati anexe exploatarii forestiere: colectarea si transportul produselor secundare rezultate din exploatarea forestiera.

    C PESCUITUL SI PISCICULTURA

    05 Pescuitul si piscicultura

    050 Pescuitul si piscicultura

    0501 Pescuitul
    Pestele pescuit din apele interioare (helestee, iazuri, rauri interioare, Dunare si Delta Dunarii), pescuitul oceanic si marin de catre unitati specializate in pescuit, precum si prinderea altor animale acvatice (crustacee, batracieni, moluste etc.). Servicii anexe pescuitului.

    Exceptii: Prelucrarea pestelui, crustaceelor si molustelor la bordul altor vase decat cele de pescuit sau in uzine terestre este inclusa la clasa 1520 (Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste). Fabricarea si repararea plaselor de pescuit sunt incluse la clasa 1752 (Fabricarea de franghii, sfori si plase). Pescuitul practicat ca sport sau ca activitate recreativa se include in clasa 9272 (Alte activitati recreative).

    0502 Piscicultura
    Reproducerea si cresterea pestelui in apele naturale si bazinele amenajate.

    D INDUSTRIA EXTRACTIVA
    Industria extractiva este definita ca activitate de extragere a obiectelor muncii existente in natura. Procesul de extractie poate fi simplu, de desprindere a obiectelor muncii din legaturile lor naturale (extractia carbunelui, titeiului, minereurilor) sau complex, daca obiectele muncii extrase din natura sunt supuse si unui proces de prelucrare primara (sortarea minereurilor, spalarea carbunelui, concasarea materialelor dure la locul de exploatare etc.).
    In aceasta sectiune se includ:
    - extractia de minerale, carbuni si gaze asa cum se gasesc in natura: in stare solida (mineralele si carbunele), lichida (petrolul brut), gazoasa (gazele);
    - mineritul subteran sau la suprafata si toate activitatile suplimentare care presupun prepararea (prelucrarea) bruta pentru livrare; activitati efectuate in mina sau in zona minei, cum sunt: concasarea, spalarea, macinarea, brichetarea etc.;
    - extractia titeiului brut si a gazelor naturale, cu sonde, din zacamintele de petrol sau gaze, in stare normala sau condensata si procesele ce urmeaza acesteia in scopul obtinerii titeiului si gazelor ca: decantare, desalinizare, deshidratare, stabilizare, eliminarea fractiunilor usoare, precum si alte procese secundare care nu schimba caracterul produsului, executate in schelele de extractie.

    Exceptii: Explorarea zacamintelor, studiile seismice, geofizice si geologice, carotarea etc. sunt incluse la clasa 7420 (Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice). Activitatile destinate pentru deschiderea lucrarilor sau pentru pregatirea terenului in vederea exploatarii sunt cuprinse in grupa 451 (Organizarea de santiere si pregatirea terenului). Imbutelierea apelor minerale se include in clasa 1598 (Productia de ape minerale imbuteliate la sursa). Colectarea, purificarea si distribuirea apei se include in clasa 4100 (Gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei).

    DA INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE ENERGETICE

    10 Extractia si prepararea carbunelui

    101 Extractia si prepararea antracitului si huilei

    1010 Extractia si prepararea antracitului si huilei
    Antracit brut, huila bruta, antracit sortat, huila neta (inclusiv brichetarea).

    102 Extractia si prepararea lignitului

    1020 Extractia si prepararea lignitului
    Carbune brun si lignit brut, carbune brun si lignit sortat (inclusiv brichetarea).

    103 Extractia si prepararea turbei

    1030 Extractia si prepararea turbei
    Turba extrasa si turba neta.

    11 Extractia petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiunile)

    111 Extractia petrolului brut

    1111 Extractia petrolului brut
    Titei (asfaltos, semiparafinos, parafinos), gaze asociate, gazolina si etan.
    Se includ si activitatile determinate de procesele ce urmeaza extractiei titeiului ca: decantare, deshidratare, stabilizare, eliminarea fractiunilor usoare, care nu schimba caracterul produsului.

    Exceptii: Productia de produse petroliere de rafinarie sau recuperarea gazelor petroliere lichefiate din rafinarea petrolului se cuprinde in clasa 2320 (Prelucrarea titeiului).

    1112 Extractia sisturilor si nisipurilor bituminoase
    Extractia si prepararea sisturilor bituminoase si extractia nisipurilor bituminoase.

    Exceptii: Extractia bitumului rezultat din prelucrarea titeiului se include in clasa 2320 (Prelucrarea titeiului).

    112 Extractia gazelor naturale

    1120 Extractia gazelor naturale
    Gaz metan extras, gaze libere extrase; gaz metan utilizabil, gaze libere utilizabile.
    Lichefierea si regazeificarea gazului natural in scopul transportului si productiei de hidrocarburi lichefiate din terenurile gazeifere.

    113 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiunile)

    1130 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiunile)
    Activitatile anexe executate in terenurile petroliere si gazeifere pe baza de taxa sau contract cuprind: forare, reforare, forare la suprafata; inlocuirea, repararea si demontarea sondelor; cimentarea puturilor; pomparea; astuparea si abandonarea sondelor si alte activitati anexe.

    Exceptii: Activitatile anexe executate de operatori ai schelelor de exploatare sunt cuprinse in clasele 1111 (Extractia petrolului brut) si 1120 (Extractia gazelor naturale).

    12 Extractia si prepararea minereurilor radioactive

    120 Extractia si prepararea minereurilor radioactive

    1200 Extractia si prepararea minereurilor radioactive
    Extractia si concentrarea minereurilor radioactive.

    Exceptii: Extractia minereurilor rare este inclusa in clasa 1320 (Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare, exclusiv minereurile radioactive).
    Productia de materiale fisionabile - imbogatite si extractia uraniului metalic sunt cuprinse in clasa 2330 (Prelucrarea combustibililor nucleari).

    DB INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE NEENERGETICE

    13 Extractia si prepararea minereurilor metalifere

    131 Extractia si prepararea minereurilor feroase

    1310 Extractia si prepararea minereurilor feroase
    Minereuri de fier brute si preparate, de siderita, limonita, hematita, magnetita.
    Aglomerat feros acid, bazic, fosforos, pelete din minereuri de fier si din cenusi de pirita.

    Exceptii:
    Extractia piritelor este cuprinsa in clasa 1430 (Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica).

    132 Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereurile radioactive)

    1320 Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereurile radioactive)
    Minereuri de metale neferoase brute, preparate si concentrate de metale neferoase (cupru, bauxita, plumb, zinc, molibden, bismut, wolfram etc.), metale pretioase (aur si argint), alte minereuri neferoase si rare (titan, zirconiu, pamanturi rare etc.).
    Minereuri de mangan brut (cu oxid de mangan si carbonat de mangan), minereuri de mangan preparate din oxizi si carbonat de mangan.

    Exceptii: Productia de alumina este inclusa in clasa 2742 (Productia aluminiului).

    14 Alte activitati extractive

    141 Extractia minereurilor pentru industria materialelor de constructii

    1411 Extractia pietrei pentru constructii
    Piatra bruta sortata si nesortata pentru diverse utilizari in constructii, piatra sparta: criblura, savura, split, deseuri de piatra de la extractie si concasare etc.
    Blocuri de marmura si piatra ornamentala, inclusiv de travertin, alabastru si roci magmatice etc.

    1412 Extractia pietrei calcaroase, gipsului si a cretei
    Extractia de calcar (pentru diverse utilizari industriale si amendamentarea solului), de ghips, creta, dolomita, marna etc.

    1413 Extractia de ardezie
    Extractia si prepararea ardeziei.

    142 Extractia nisipului si argilei

    1421 Extractia pietrisului si nisipului
    Balast, pietris, nisip, agregate naturale de balastiera.
    Extractia nisipului cuartos utilizat in principal in industria sticlei, a nisipului silicios etc.

    1422 Extractia argilei si caolinului
    Argila comuna, loess, argila refractara si semirefractara, caolin, bentonita, diatomita etc.

    143 Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica

    1430 Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica
    Extractia si prepararea sulfului, piritelor, minereurilor naturale de bariu (barite), borati naturali si concentrate care contin bor, alte minerale valorificate in special ca sursa de substante chimice.

    144 Extractia sarii

    1440 Extractia sarii
    Extractia si prepararea sarii geme (industriala si comestibila), sare obtinuta prin evaporare si sare in solutie.

    145 Alte activitati extractive

    1450 Alte activitati extractive
    Extractia minereurilor si mineralelor neclasificate in alta parte ca: materiale abrazive, pietre pretioase si semipretioase, azbest, grafit natural, cuart, mica, talc, feldspat, steatit, pietre de moara, fondanti naturali, ape minerale etc.

    Exceptii: Imbutelierea la sursa a apelor naturale, pentru consum, se include in clasa 1598 (Productia de ape minerale imbuteliate la surse).

    E INDUSTRIA PRELUCRATOARE
    Industria prelucratoare este definita ca o activitate de prelucrare a obiectelor muncii extrase din natura si a produselor agricole, precum si de restabilire a valorii de intrebuintare (reparare) a produselor industriale.
    In procesul de prelucrare, materiile prime sunt supuse unor procese mecanice, termice, chimice sau combinate care schimba compozitia, structura sau forma initiala a obiectelor muncii, obtinandu-se produse finite sau semifabricate.
    Activitatile unitatilor care se ocupa in primul rand, cu repararea si intretinerea masinilor si echipamentelor industriale, comerciale etc., sunt incluse, in general, in aceeasi clasa cu cele specializate in producerea bunurilor respective.
    Fabricarea de componente (piese) specializate si de parti ale acestora, a accesoriilor, masinilor si echipamentelor este de regula, inclusa in aceeasi clasa cu fabricarea de masini si echipamente pentru care sunt facute acestea.
    Fabricarea de componente si parti nespecializate pentru instalatii si echipamente (masini), pistoane, motoare electrice, supape, pinioane, rulmenti este cuprinsa in clasa corespunzatoare prelucrarii lor, fara a tine seama de instalatiile si echipamentele in care acestea pot fi incluse.
    Piesele turnate atunci cand sunt fabricate pentru livrare ca produse finite de catre o unitate specializata in turnarea de piese se includ in grupa 275 (Turnatorie).
    Transformarea substantiala, renovarea sau reconstruirea de bunuri este considerata, in general, ca prelucrare.
    Asamblarea partilor componente ale produselor prelucrate este considerata prelucrare.

    Exceptii: Asamblarea prefabricatelor pe santier, a partilor componente pentru poduri, rezervoare de apa, construirea de spatii de depozitare din elemente metalice, de cai ferate si instalatii de semnalizare, instalatii si retele de termoficare, retele electrice etc., sunt cuprinse la diviziunea 45 (Constructii).
    Asamblarea si instalarea de masini si echipamente care sunt executate ca servicii intamplatoare in scopul vanzarii acestora de catre o unitate care se ocupa in principal cu comertul cu ridicata sau amanuntul, sunt cuprinse in categoria de clasificare in care se incadreaza unitatea respectiva.
    Unitatile care se ocupa cu repararea si intretinerea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor sunt cuprinse in clasa 7250 (Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor).
    Unitatile a caror principala activitate este repararea de bunuri casnice si autovehicule sunt cuprinse in clasele grupei 527 (Reparatii de articole personale si gospodaresti), precum si in clasele grupei 502 (Intretinerea si repararea autovehiculelor) si in clasa 5042 (Repararea si intretinerea motocicletelor).

    EA INDUSTRIA ALIMENTARA, A BAUTURILOR SI TUTUNULUI

    15 Industria alimentara si a bauturilor

    151 Productia, prelucrarea si conservarea carnii

    1511 Productia, prelucrarea si conservarea carnii (exclusiv carnea de pasare)
    Sacrificarea in abatoare pentru obtinerea de carne proaspata, refrigerata sau congelata, organe si maruntaie, grasimi animale, alte produse rezultate din sacrificarea animalelor (subproduse, piei brute, lana etc.).

    1512 Productia, prelucrarea si conservarea carnii de pasare si de alte animale n.c.a.
    Sacrificarea in abatoare a pasarilor pentru obtinerea de carne proaspata, refrigerata sau congelata; produse secundare (pene si puf, piei de pasari etc.).
    In aceasta clasa se include si carnea obtinuta prin sacrificarea altor animale, neclasificata in alta parte (inclusiv carnea de iepure si exclusiv picioarele de broasca).

    1513 Produse pe baza de carne (inclusiv din carne de pasare)
    Activitatea de preparare si conservare a carnii: salamuri, carnati, afumaturi, slanina prelucrata, toba, sunca, pastrama, aspicuri si racituri; conserve din carne, sterilizate si pasteurizate.
    In aceasta clasa se mai includ sucurile din carne, precum si faina si alte produse si granule din carne, alimentare si nealimentare; reziduuri de la topirea slaninei.

    152 Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste

    1520 Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste
    Activitatea de obtinere a produselor din peste: peste congelat, semiconserve si conserve din peste, faina din peste, pasta din peste, fileuri, icre etc.     Produse din peste pentru hrana animalelor. Crustacee, moluste si alte nevertebrate de apa (congelate, uscate, sarate sau la saramura).
    Activitatile navelor care prelucreaza pestele sunt cuprinse tot in aceasta clasa.

    153 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

    1531 Prelucrarea cartofului si conservarea produselor din cartofi
    Prelucrarea cartofilor (fabricarea de faina de cartofi, cartofi deshidratati, mancaruri din cartofi etc.).

    Exceptii: Fabricarea amidonului din cartofi se include in clasa 1562 (Fabricarea amidonului si a produselor din amidon).

    1532 Prepararea sucurilor din fructe si legume
    Prepararea si conservarea sucurilor din legume si fructe.

    Exceptii: Prepararea bauturilor racoritoare din sucuri de fructe si legume se include in clasa 1599 (Fabricarea bauturilor nealcoolice).

    1533 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
    Legume conservate prin sterilizare, pasteurizare, congelare, deshidratare, liofilizare, concentrare, murare, suprasarare, conservate in otet; boia de ardei etc.
    Fructe conservate prin sterilizare, pasteurizare, congelare, deshidratare, afumare, liofilizare, concentrare, murare.
    Pulpe, marcuri, fructe proaspete in lichid, alte produse alimentare din fructe (gemuri, marmelade, jeleuri, dulceturi, etc.).

    154 Productia uleiurilor si grasimilor vegetale si animale

    1541 Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute
    Uleiuri vegetale brute (din floarea-soarelui, soia, rapita, in, ricin, germeni de porumb etc.), uleiuri de peste sau din ficat de peste etc. si subproduse (turte si alte reziduuri grele, macinate si nemacinate, sau sub forma de blocuri, ramase dupa extractia grasimilor si uleiurilor vegetale).

    1542 Fabricarea uleiurilor si grasimilor rafinate
    Uleiuri vegetale rafinate din floarea-soarelui, rapita, ricin, soia, germeni de porumb etc.

    1543 Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare
    Margarine, grasimi, uleiuri animale si vegetale si fractiunile lor, (partial sau total hidrogenate, rafinate sau nerafinate, dar netrecute printr-o prelucrare ulterioara).

    Exceptii: Untura de porc si seul (de bovine, ovine etc.) sunt incluse in clasa 1511 (Productia, prelucrarea si conservarea carnii, exclusiv carnea de pasare).

    155 Fabricarea produselor lactate

    1551 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
    Lapte de consum pasteurizat si sterilizat, integral, sau normalizat; lapte praf.
    Iaurt, lapte acidofil, lapte batut, unt, smantana, frisca, alte produse lactate proaspete.
    Branzeturi: proaspete, maturate, fermentate, framantate, topite; conserve de lapte (lactate concentrate, deshidratate), culturi selectionate de bacterii lactice etc.
    Cazeina, cas sec, lapte smantanit, zer sau zara. Produse lactate neincluse in alte categorii.

    Exceptii: Productia de lapte brut (muls) este cuprinsa in clasele 0121 (Cresterea bovinelor) si respectiv 0122 (Cresterea ovinelor si caprinelor).

    1552 Fabricarea inghetatei
    Productia de inghetata continand sau nu smantana, ciocolata si alte adaosuri.

    156 Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon

    1561 Fabricarea produselor de morarit
    Produse de morarit: faina din grau, secara, orez, orz, porumb, mazare si din alte vegetale, macinata fin sau grosier.
    Produse din decorticarea graului, orzului, orezului, mazarei (arpacas, orez decorticat, mazare decorticata etc.).
    Produse din cereale obtinute prin expandare sau prajire (fulgi de porumb etc.). Tarate si reziduuri provenite din activitatea de morarit. Fabricarea de aluaturi (foi de placinta).

    1562 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
    Fabricarea amidonului din porumb, orez, cartofi etc., a zeamilului, glucozei, dextrinelor, glutenului; miere artificiala, caramel si alte produse.
    Reziduuri din producerea amidonului si deseuri analoge.

    157 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor

    1570 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor
    Productia de nutreturi combinate complete, concentrate proteice.
    Productia de hrana destinata cainilor, pisicilor, pestilor sau altor animale domestice.

    Exceptii: Produsele din peste destinate pentru hrana animalelor sunt incluse in clasa 1520 (Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste).

    158 Fabricarea altor produse alimentare

    1581 Fabricarea produselor de panificatie si patiserie
    Produse de panificatie: paine si specialitati de panificatie.
    Produse de patiserie: prajituri, checuri, placinte, tarte, pateuri si alte produse de acest gen fabricate pe baza de aluaturi; produse expandate.

    Exceptii: Fabricarea de aluaturi este inclusa in clasa 1561 (Fabricarea produselor de morarit).

    1582 Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si a altor produse similare
    Fabricarea de biscuiti si piscoturi sau alte produse uscate de acest gen.

    1583 Fabricarea zaharului
    Zahar brut si rafinat din sfecla si trestie de zahar; subproduse din prelucrarea sfeclei de zahar (melasa, borhot umed si uscat).

    Exceptii: Fabricarea de glucoza si alte zaharuri din amidon este cuprinsa in clasa 1562 (Fabricarea amidonului si a produselor din amidon).

    1584 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
    Cacao, unt de cacao, grasime si ulei de cacao, ciocolata; dulciuri (bomboane, drajeuri, caramele; rahat, halva etc.); produse de laborator si cofetarie; conservarea in zahar a fructelor, samburilor de fructe si a altor parti ale plantelor; fabricarea gumei de mestecat etc.

    Exceptii: Productia de zaharoza lichida sau solida este cuprinsa in clasa 1583 (Fabricarea zaharului).

    1585 Fabricarea pastelor fainoase alimentare si a altor produse fainoase
    Paste fainoase: spaghete, macaroane, taitei, alte paste.

    1586 Prelucrarea ceaiului si cafelei
    Activitati de prelucrare a ceaiului alimentar si medicinal.
    Prajirea, macinarea, decofeinizarea si ambalarea cafelei; produse din    inlocuitori de cafea, produse din cicoare.

    1587 Fabricarea condimentelor
    Fabricarea de mirodenii, sosuri condimentate si condimente, inclusiv mustar si faina de mustar etc. Otet si inlocuitori de otet fabricati din acid acetic.

    1588 Fabricarea preparatelor dietetice si a produselor alimentare pentru copii
    Produse alimentare omogenizate compuse; produse omogenizate din fructe, lapte, amidon sau extract de malt pentru alimentatia copiilor, neincluse in alte clase.

    1589 Fabricarea altor produse alimentare
    Fabricarea de oua praf si oua conservate.
    Supe si bulioane, produse derivate din acestea.
    Drojdie de bere alimentara, alte microorganisme monocelulare, praf de copt.
    Alte produse alimentare neclasificate in alta parte.

    159 Fabricarea bauturilor

    1591 Fabricarea bauturilor alcoolice distilate
    Fabricarea alcoolului etilic nedenaturat, sub 80% tarie pe volum, a bauturilor alcoolice continand alcool etilic distilat (coniac, whisky, lichioruri sau alte bauturi spirtoase).
    Reziduuri rezultate din fabricarea bauturilor spirtoase.

    1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie
    Fabricarea alcoolului etilic nedenaturat de 80% tarie pe volum si peste.
    Alcool etilic si alte alcooluri denaturate, de orice tarie.

    1593 Fabricarea vinului din struguri
    Fabricarea vinului din struguri, inclusiv vinurile spumoase, in unitati specializate si in fermele care dispun de instalatii industriale de vinificatie.

    Exceptii: Fabricarea vinului in unitati nespecializate si in fermele unde se culeg struguri este cuprinsa in clasa 0118 (Viticultura).

    1594 Fabricarea cidrului si a vinului din fructe (cu exceptia vinurilor din struguri proaspeti)
    Fabricarea cidrului si vinului din fructe si miere prin fermentare (cu exceptia vinurilor din struguri proaspeti).

    1595 Fabricarea altor bauturi obtinute prin fermentare
    Fabricarea altor bauturi alcoolice fermentate dar nedistilate obtinute din plante si fructe (vermut si vinuri aromatizate etc.) cu exceptia vinului din struguri proaspeti si vinurilor spumoase.

    Exceptii: Fabricarea bauturilor din malt este cuprinsa in clasa 1596 (Fabricarea berii).

    1596 Fabricarea berii
    Fabricarea berii de toate tipurile.

    Exceptii: Fabricarea drojdiei de bere este cuprinsa in clasa 1589 (Fabricarea altor produse alimentare).

    1597 Fabricarea maltului
    Activitati de fabricare a maltului.

    1598 Productia de ape minerale imbuteliate la surse.
    Productia de ape minerale imbuteliate la surse.

    Exceptii: Extractia apelor minerale (de masa, medicinale si termale) se include in clasa 1450 (Alte activitati extractive)

    1599 Fabricarea bauturilor nealcoolice
    In aceasta clasa se include fabricarea de bauturi nealcoolice denumite bauturi usoare si racoritoare (pe baza de arome, de sucuri si siropuri, de concentrate, sau obtinute prin fermentare); apa carbogazoasa (sifon); gheata si zapada alimentare.

    Exceptii: Pentru toate clasele din grupa 159 (Fabricarea bauturilor) imbutelierea si etichetarea bauturilor este cuprinsa in clasa 5134 (Comert cu ridicata al bauturilor) numai daca sunt executate ca parti ale activitatilor de vanzare - cumparare cu ridicata, sau in clasa 7482 (Activitati de ambalare) daca sunt executate pe baza de taxa sau contract de catre unitati specializate. Fabricarea de gheata si zapada nealimentare se include in clasa 4031 (Producerea aburului si a apei calde).

    16 Industria tutunului

    160 Industria tutunului

    1600 Industria tutunului
    Tutun fermentat, foi de tutun omogenizate; tigarete, tigari de foi si tutun pentru pipa; extracte si esente de tutun; alte feluri de tutun sau inlocuitori; deseuri de tutun.

    EB INDUSTRIA TEXTILA SI A PRODUSELOR TEXTILE

    17 Industria textila si a produselor textile

    171 Pregatirea fibrelor si filarea in fire

    1711 Pregatirea fibrelor si filarea in fire bumbac si tip bumbac
    Bumbac daracit sau pieptanat; fire de bumbac, fire din fibre artificiale rasucite (in afara de fire pentru cusut, fire toarse din poliamide, poliesteri si vascoza - ate); fire toarse din celofibra (in afara de fire pentru cusut); fire toarse din fibre artificiale, inclusiv fibrele de tip vigonie (in afara de ata).

    1712 Pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana cardata si tip lana cardata
    Operatii de pregatire a fibrelor de lana (degresarea, carbonizarea, cardarea si vopsirea lanei); filarea in fire tip lana cardata; subproduse din prelucrarea fibrelor de lana (exemplu: usuc).

    1713 Pregatirea fibrelor si filarea in fire de lana pieptanata si tip lana pieptanata
    Operatii de pregatire a fibrelor din lana (pieptanarea si vopsirea lanei).
    Fibre sintetice, daracite, pieptanate sau prelucrate prin alte mijloace pentru tors; celofibre artificiale daracite, pieptanate prin alte mijloace pentru tors.
    Filarea in fire tip lana pieptanata si semipieptanata.

    1714 Pregatirea fibrelor si filarea in fire de in, canepa si iuta si tip in, canepa si iuta
    Operatiuni de pregatire a fibrelor din in si canepa (topirea inului si canepei, extragerea fibrelor, cardarea sau pieptanarea fibrelor de in si canepa, etc.); filarea in fire subtiri tip in, canepa; filarea in fire groase tip canepa, iuta.

    1715 Prelucrarea si rasucirea matasii naturale si artificiale si a firelor sintetice
    Bobinarea si spalarea matasii naturale; prelucrarea de fibre textile artificiale si sintetice, discontinue.
    Filarea in fire a fibrelor mai susmentionate si rasucirea matasii.

    1716 Fabricarea atei
    Producerea de fire textile multiple si rasucite din: bumbac, in, canepa, celofibra, fibre artificiale sau sintetice, matase etc.

    1717 Pregatirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire
    Alte fibre si fire neclasificate in alta parte.

    Nota: Operatiile de finisare pentru produsele care se incadreaza in clasele din grupa 171 (Pregatirea fibrelor si filarea in fire) ca: albirea, vopsirea, mercerizarea etc., care constituie procese tehnologice integrate in fabricarea produselor respective se includ in clasele corespunzatoare.

    Exceptii: Egrenarea bumbacului se incadreaza in clasa 0144 (Alte servicii pentru agricultura).
    Fabricarea de franghii si sfori este inclusa in clasa 1752 (Fabricarea de franghii, sfori si plase). Finisarea textilelor in unitati specializate, care nu fabrica materiale textile este cuprinsa in clasa 1730 (Finisarea materialelor textile). Fabricarea de fibra de sticla este cuprinsa in clasa 2614 (Fabricarea fibrelor din sticla). Filarea fibrelor de azbest este cuprinsa in clasa 2682 (Fabricarea altor produse din minerale nemetalice). Productia de material fibros garnetat realizata de catre intreprinderi specializate, sau de catre cele de colectare a deseurilor este inclusa in clasa 3720 (Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile).

    172 Productia de tesaturi

    1721 Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac
    Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac

    1722 Tesaturi din lana cardata si din fire tip lana cardata
    Tesaturi din lana cardata si din fire tip lana cardata.

    1723 Tesaturi din lana pieptanata si din fire tip lana pieptanata
    Tesaturi din lana si din fire tip lana pieptanata si semipieptanata.

    1724 Tesaturi din matase si din fire tip matase
    Tesaturi din matase si din fire tip matase naturala, din fire artificiale sau din fire sintetice.

    1725 Tesaturi din in, canepa, iuta si din fire tip in, canepa, iuta
    Tesaturi din fire subtiri si groase din: in, canepa si iuta si din fire tip in, canepa si iuta.

    1726 Alte tesaturi
    Fabricarea de tesaturi speciale ca: blana artificiala, plus, panglici, velur, voal, tesaturi buclate si flausate, tesaturi din fibra de sticla etc.

    Nota: Operatiile de finisare pentru produsele care se incadreaza in clasele din grupa 172 (Productia de tesaturi) ca: albirea, vopsirea, calandrarea, inmuierea, imprimarea etc., care constituie procese tehnologice integrate in fabricarea produselor respective, se includ in clasele corespunzatoare.

    Exceptii: Finisarea tesaturilor in unitati specializate care nu fabrica asemenea tesaturi se cuprinde in clasa 1730 (Finisarea materialelor textile).
    Fabricarea de tesaturi pentru acoperit pardoseli este inclusa in clasa 1751 (Fabricarea de covoare si mochete). Tesaturile speciale sunt cuprinse in clasa 1754 (Fabricarea altor articole textile).

    173 Finisarea materialelor textile

    1730 Finisarea materialelor textile
    Finisarea textilelor din grupele 171 (Pregatirea fibrelor si filarea in fire) si 172 (Productia de tesaturi) executata de catre intreprinderi specializate pe baza de taxe sau contract, precum si cumpararea de materiale textile in scopul finisarii acestora pentru a le vinde.

    174 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp).

    1740 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
    Fabricarea de articole din orice material textil neexecutat in aceeasi unitate (tesaturi, metraje tricotate sau crosetate) ca: paturi, rufarie de pat, perdele, draperii, jaluzele, saltele pneumatice, paturi matlasate, paturi din puf, plapumi, produse de camping, de navigatie, prelate, veste de salvare, steaguri, parasute, imbracaminte de protectie, tapiserii de mana, saci si sacose; lavete pentru spalarea dusumelii, veselei, sters praful etc.

    Exceptii: Daca articolele caracteristice acestei clase sunt produse in aceeasi unitate care a executat si tesaturile, atunci activitatea este considerata a fi o activitate auxiliara a teserii, tricotatului, crosetatului. Fabricarea de articole textile pentru uz tehnic este cuprinsa in clasa 1754 (Fabricarea altor articole textile).

    175 Fabricarea altor articole textile

    1751 Fabricarea de covoare si mochete
    Fabricarea de tesaturi si impletituri executate din textile pentru acoperirea pardoselilor, fie bucati, fie metraj (covoare, mochete, carpete, presuri), din fire de lana, bumbac, iuta, fibre sintetice sau artificiale etc.

    Exceptii: Fabricarea de rogojini si impletituri de cauciuc, material plastic etc. se include in clasa 2052 (Fabricarea articolelor din pluta, impletituri din nuiele si din alte materiale) si respectiv 2524 (Fabricarea altor articole din material plastic). Fabricarea linoleumului si a altor materiale de acoperit pardoseli cu suprafata dura este cuprinsa in clasa 3663 (Alte produse manufacturiere).

    1752 Fabricarea de franghii, sfori si plase
    Fabricarea de franghii, sfori, odgoane, cord, snururi, plase (de pescuit, aparatoare pentru vase etc.).

    Exceptii: Fabricarea fileurilor pentru par este inclusa in clasa 1824 (Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii).

    1753 Fabricarea de textile netesute si a articolelor din acestea (exclusiv confectiile pentru imbracaminte)
    Fabricarea de textile netesute (stofe) si a articolelor confectionate din acestea, exclusiv confectiile pentru imbracaminte.

    1754 Fabricarea altor articole textile
    Tesaturi inguste, inclusiv tesaturi fara urzeala asamblate prin adeziv.     Etichete, ecusoane si articole similare din materiale textile. Pasmanterii ornamentale (trese, ciucuri, pampoane si alte articole similare). Tul si alte tesaturi tip plasa, dantele, broderii etc. (exclusiv tricotate, brodate sau tesute). Tesaturi imprimate, acoperite sau stratificate cu material plastic. Vata din materiale textile si articole confectionate din vata (servetele si tampoane igienice).
    Pasla si fetrul. Fire de cauciuc si sfoara cu invelis textil, fir tors metalizat. Tesaturi din fire metalice sau din fire toarse metalizate, neincluse in alte categorii. Fire gofrate si benzi, retele cord, fire rasucite. Tesaturi cord pentru anvelope din fire rasucite din nylon sau din fire din alte poliamide, poliesteri sau viscoza.
    Materiale textile imbibate sau acoperite. Fitile tesute sau tricotate, furtunuri, benzi rulante si alte produse similare, curele de transmisie.
    Tesaturi pentru site, pentru strecurare, sau alte tesaturi speciale utilizate in procesele tehnologice. Alte textile neclasificate in alta parte.

    176 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

    1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
    Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare din toate tipurile de fire.

    177 Fabricarea de articole tricotate sau crosetate

    1771 Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon
    Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon din fire de bumbac, lana, matase, fire sintetice, artificiale sau in amestec.

    1772 Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau crosetate
    Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau crosetate direct sub forma de produs, din toate tipurile de fire.

    18 Industria confectiilor de imbracaminte

    181 Fabricarea de articole de imbracaminte din piele si inlocuitori de piele (cu exceptia celor din blana).

    1810 Fabricarea de articole de imbracaminte din piele si inlocuitori de piele (cu exceptia celor din blana)
    Fabricarea de imbracaminte (si detalii de imbracaminte) din piele si inlocuitori de piele sau componente din piele, cu exceptia blanurilor.

    Exceptii: Confectionarea manusilor din piele si din inlocuitori se include la clasa 1824 (Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii) iar confectionarea manusilor pentru sport se include in clasa 3640 (Fabricarea articolelor pentru sport).

    182 Fabricarea de articole de imbracaminte si lenjerie din materiale textile

    1821 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
    Fabricarea de confectii si detalii ale acestora pentru lucru.

    1822 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
    Fabricarea de confectii din materiale tricotate sau tesute (exclusiv lenjeria de corp), pentru barbati, femei si copii.

    1823 Fabricarea articolelor de lenjerie de corp
    Fabricarea articolelor de lenjerie de corp (rufarie) din materiale tricotate sau tesute.

    1824 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii
    Confectii din orice fel de materiale (cu exceptia blanurilor) ca: articole de imbracaminte din materiale textile (tesute, tricotate sau crosetate) pentru sugari.
    Imbracaminte usoara pentru sport, costume de schi, costume de baie.
    Manusi din piele sau din alte materiale, saluri, basmale, voaluri, cravate, esarfe si alte obiecte de imbracaminte confectionate, tricotate sau crosetate; parti de imbracaminte tricotate sau crosetate. Articole de acoperit capul (inclusiv din blana) si fabricarea de garnituri din blana pentru imbracaminte, capute din materiale textile pentru incaltaminte.

    Exceptii: Manusile pentru sport se includ in clasa 3640 (Fabricarea articolelor pentru sport).

    183 Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana

    1831 Argasirea si finisarea blanurilor
    Activitatea de razuire, tesalare, tundere, jumulire, argasire, decolorare si operatii de pregatire a blanurilor pentru comercializare.

    1832 Confectionarea articolelor din blana
    Confectii din blana naturala si artificiala (articole de imbracaminte si alte produse din blana naturala sau artificiala).

    Exceptii: Productia de blanuri crude este inclusa in clasele grupei 012 (Cresterea animalelor). Fabricarea blanii artificiale obtinute prin tesere sau tricotare, in clasa 1726 (Alte tesaturi). Confectionarea de caciuli si palarii din blana, precum si garnituri din blana pentru imbracaminte se include in clasa 1824 (Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii). Fabricarea de incaltaminte care are parti imblanite se include in clasa 1930 (Fabricarea incaltamintei)

    EC INDUSTRIA PIELARIEI SI INCALTAMINTEI

    19 Industria pielariei si incaltamintei

    191 Tabacirea si finisarea pieilor

    1910 Tabacirea si finisarea pieilor
    Producerea de piei tabacite moi sau tari (tabacire vegetala, minerala sau chimica), piei moi apretate, piei lacuite sau metalizate, alte piei produse din deseuri de piele (placi, fasii sau benzi).

    Exceptii: Productia de piei brute (crude), ca parte a activitatii de taiere se include in clasa 1511 (Productia, prelucrarea si conservarea carnii, exclusiv carnea de pasare). Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele este cuprinsa in clasa 1824 (Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii). Argasirea si apretarea blanurilor este cuprinsa in clasa 1831 (Argasirea si finisarea blanurilor).

    192 Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie, a articolelor de harnasament.

    1920 Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie, a articolelor de harnasament
    Confectionarea de saci de voiaj, genti de mana si produse de marochinarie din: piele, impletituri din piele, piele artificiala, plastic, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton; garnituri de voiaj (cu articole pentru toaleta personala, pentru cusut, curatat pantofi si imbracaminte). Cureluse pentru ceasuri, in afara de cele metalice. Produse de curelarie si harnasament,  din orice material, pentru animale. Alte produse din piele sau piele reconstituita (produse folosite la masini, dispozitive mecanice sau pentru alte utilizari tehnice) neincluse in alte clase.

    Exceptii: Fabricarea de confectii si palarii din piele este cuprinsa in clasa 1824 (Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii). Fabricarea incaltamintei este cuprinsa in clasa 1930 (Fabricarea incaltamintei).

    193 Fabricarea incaltamintei

    1930 Fabricarea incaltamintei
    Fabricarea de incaltaminte (pentru toate scopurile) din piele si inlocuitori de piele. De asemenea se include si fabricarea de jambiere sau alte articole similare si alte parti de incaltaminte ca: capute si parti din capute etc. Fabricarea incaltamintei din cauciuc si materiale plastice prin turnare, lipire etc. Tot in aceasta clasa se include si fabricarea de talpi confectionate din cauciuc si materiale plastice prin turnare sau matritare.

    Exceptii: Fabricarea incaltamintei ortopedice se include in clasa 3310 (Productia de aparatura si instrumente medicale). Fabricarea incaltamintei din materiale textile, fara talpi lipite, este inclusa in clasa 1824 (Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii).
    Fabricarea incaltamintei din azbest este cuprinsa in clasa 2682 (Fabricarea altor produse din minerale nemetalice).

    ED INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI
    (exclusiv productia de mobila)

    20 Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv productia de mobila)

    201 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului

    2010 Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului
    Productia de cherestea si alte prelucrari ale bustenilor; impregnarea sau tratarea chimica a lemnului cu materiale de conservare sau alte materiale; talas industrial; faina de lemn, traverse de cale ferata, lame de parchet neasamblate etc.

    Exceptii: Taierea si fasonarea arborilor, transportul arborilor pana la rampe se include in clasa 0221 (Exploatarea forestiera).

    202 Fabricarea de produse stratificate din lemn

    2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn
    Productia de placaj, panel, furnire, placi din aschii de lemn, placi fibrolemnoase, placi innobilate si alte produse stratificate din lemn.

    203 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii

    2030 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii
    Usi, ferestre si obloane din lemn, elemente diverse din lemn pentru pardoseli, elemente prefabricate din lemn pentru diverse constructii, placi celulare din lemn, lambriuri, jaluzele, sindrile, parchete asamblate, schelarie din lemn, grinzi si capriori etc. In aceasta clasa se include si fabricarea de case prefabricate din lemn.

    Exceptii: Fabricarea de parchete neasamblate se include in clasa 2010 (Prelucrarea bruta a lemnului si impregnarea lemnului).

    204 Productia de ambalaje din lemn

    2040 Productia de ambalaje din lemn
    Ambalaje din lemn (cutii de impachetat, cutiute, colivii si alte ambalaje din lemn), produse de dogarie (butoaie, butoiase, ciubere, putini, doage si alte produse de dogarie), tambure din lemn pentru cablu etc.

    Exceptii: Articole de voiaj din lemn, lazi de dulgherie si scule se includ in clasa 2051 (Fabricarea altor produse din lemn).

    205 Fabricarea altor produse din lemn, pluta, nuiele si alte materiale vegetale

    2051 Fabricarea altor produse din lemn
    Instrumente din lemn sau care au partea principala din lemn, unelte din lemn, monturi din lemn pentru unelte din lemn, manere ale instrumentelor, periilor si maturilor, sanurilor.
    Vesela de sufragerie si bucatarie, din lemn; casete pentru bijuterii; rame pentru tablouri, fotografii si produse analoage; statuete si podoabe din lemn, umerase din lemn, rechizite scolare si de birou, din lemn.

    2052 Fabricarea articolelor din pluta, impletituri din nuiele si din alte materiale
    Produse din pluta, impletituri din rachita, papura, stuf, paie si din alte materiale vegetale.

    EE INDUSTRIA CELULOZEI, HARTIEI, CARTONULUI SI A ARTICOLELOR DIN HARTIE SI CARTON

    21 Industria celulozei, hartiei si cartonului

    211 Fabricarea celulozei, hartiei si cartonului

    2111 Fabricarea celulozei
    Celuloza extrasa din lemn si celuloza din alte materiale fibroase (celuloza extrasa chimic, semichimic si mecanic).

    2112 Fabricarea hartiei si cartonului
    Hartie de scris si tiparit, cartoane si mucavale.
    Hartie de ambalat, cretata si carton; hartie calc etc.

    212 Fabricarea produselor din hartie si carton

    2121 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
    Fabricarea hartiei si cartonului ondulat; ambalaje din hartie si cartoane, cartonaje pliante; lazi si cutii din carton, saci de hartie; diverse cartonaje (de birou, coperte de discuri).

    Exceptii: Fabricarea de invelitori, plicuri este inclusa in clasa 2125 (Fabricarea altor articole din hartie si carton).

    2122 Fabricarea produselor de uz gospodaresc sau sanitar si a hartiei de toaleta
    Fabricarea de hartie igienica, batiste, prosoape, servetele de masa si scutece pentru copii; tampoane si produse asemanatoare pentru utilizari gospodaresti, sanitare sau medicale; imbracaminte din pasta de celuloza sau materiale tesute din fibre de celuloza; pasta celulozica si materiale tesute din fire celulozice taiate in format.

    2123 Fabricarea articolelor de papetarie
    Indigo, hartie de multiplicat sau alta hartie de copiat, hartie pelur (in formate mici ce se vand direct consumatorilor), hartie de calc, de copiat (offset), hartie de lipit sau adeziva.
    Plicuri, carti postale (simple sau ilustrate), cutii (exclusiv cele pentru ambalaj), genti, truse, penare din hartie sau carton, alte articole de papetarie.

    2124 Fabricarea tapetului si a altor materiale de lipit pe pereti
    Fabricarea tapetelor din hartie, textile, plastic si a altor materiale asemanatoare pentru lipit pe pereti; hartie transparenta pentru ferestre.

    2125 Fabricarea altor articole din hartie si carton
    Fabricarea de materiale pentru acoperirea dusumelelor, pe baza de hartie si carton; etichete din hartie sau carton; alta hartie, carton si pasta celulozica, hartie pentru tigari; tuburi sau rulouri cu latimea mai mare de 5 cm; alte produse din pasta de hartie, carton, pasta celulozica.

    22 Edituri, poligrafie si reproducerea inregistrarilor pe suporti

    221 Edituri

    2211 Editarea cartilor, brosurilor si a altor publicatii
    Editarea cartilor, brosurilor, foilor volante si materialelor analoge (in afara materialelor pentru reclama); manuale scolare; dictionare si enciclopedii; carti ilustrate pentru copii si carti de desenat pentru copii; atlase si alte carti cu harti sau scheme; harti si scheme hidrografice sau analoage (inclusiv hartile de perete, planurile topografice si globurile geografice), care nu se tiparesc sub forma de carti; lucrari muzicale sau alte publicatii.

    2212 Editarea ziarelor
    Editarea ziarelor si tipariturilor periodice cu o frecventa de aparitie de cel putin 4 ori pe saptamana.

    2213 Editarea revistelor si a periodicelor
    Editarea ziarelor, revistelor si a altor periodice a caror aparitie au o frecventa mai mica de 4 ori pe saptamana.

    2214 Editarea suportilor pentru inregistrari audio
    Editarea de discuri, benzi magnetice si alti agenti de inregistrare a sunetului sau alte mijloace de inregistrare analoage (in afara de pelicule cinematografice).

    2215 Alte activitati de editare
    Editarea de marci postale, timbre fiscale si altele; hartie timbrata, bancnote, actiuni; imprimate pentru CEC, obligatiuni, decalcomanii, carti postale, felicitari, calendare, afise, reproduceri dupa opere de arta, gravuri, fotografii, imprimate pentru utilizari administrative etc.

    Exceptii: Operele originale produse de autori (muzicieni, ingineri, arhitecti etc.) sunt cuprinse la clasele corespunzatoare tipului de activitate artistica sau tehnica. Editarea etichetelor din hartie si carton este cuprinsa in clasa 2125 (Fabricarea altor articole din hartie si carton).

    222 Tiparire si activitati anexe

    2221 Tiparirea ziarelor
    Imprimarea ziarelor si a altor publicatii periodice.

    2222 Alte activitati de tiparire
    Imprimarea cartilor, partiturilor muzicale, hartilor, afiselor, cartilor de joc si a altor articole in contul editorilor; timbre postale, timbre fiscale, bilete de banca, formulare, albume.
    Tiparirea cuprinde si reproducerea cu mijloace de multiplicare, gofrari, fotocopieri, termocopiere cat si reproducerea generata prin intermediul calculatoarelor electronice.

    Exceptii: Imprimarea etichetelor din hartie si carton este cuprinsa in clasa 2125 (Fabricarea altor articole din hartie si carton).

    2223 Legatorie si finisare
    Activitatea de legatorie si finisare a tipariturilor.

    2224 Compozitii tipografice si fotogravura
    Compozitii tipografice ca de exemplu: texte si imagini pe film, hartie fotografica sau hartie normala. Producerea de forme tipografice (placi flexografice sau din cauciuc, placi din plastic, nylon, zinc sau fotopolimeri, matrite de gofraj), reproducere offset si placi de imprimare (litooffset, placi offset mono- sau multimetalice etc.), reproducere si cilindri pentru heliogravura.

    Exceptii: Nu se cuprind placile offset neexpuse care sunt cuprinse in clasa 2464 (Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic); placile expuse si developate care sunt incluse in clasa 7481 (Activitati fotografice)

    2225 Alte activitati anexe tipografiei
    Realizarea de produse de comunicare grafica: folii transparente pentru retroproiectari, ebosuri tipografice, machete, etc. Lucrari de gravura pentru imprimare pe hartie sau suporti textili. Alte lucrari de grafica.

    223 Reproducerea inregistrarilor pe suporti

    2231 Reproducerea pe suporti a inregistrarilor audio
    Reproducerea inregistrarilor audio pe discuri si benzi magnetice, pe baza de contract sau tarif.

    2232 Reproducerea pe suporti a inregistrarilor video
    Reproducerea inregistrarilor video pe discuri si benzi magnetice sau pe alti suporti, inclusiv multiplicarea de filme.

    2233 Reproducerea pe suporti a inregistrarilor cu caracter informatic
    Reproducerea inregistrarilor cu caracter informatic pe discuri, dischete, benzi magnetice, pe baza de contract sau tarif.

    EF INDUSTRIA DE PRELUCRARE A TITEIULUI, COCSIFICAREA CARBUNELUI SI TRATAREA COMBUSTIBILILOR NUCLEARI

    23 Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari.

    231 Cocsificarea carbunelui

    2310 Cocsificarea carbunelui
    Activitatea cocseriilor pentru producerea de cocs, semicocs si gaz de cocserie rezultata din distilarea huilei sau lignitului (inclusiv aglomerarea cocsului). De asemenea se include si productia de carbune de retorta, precum si de produse secundare ca: gudron de huila si smoala.

    Exceptii: Distilarea gudronului de huila se incadreaza in clasa 2413 (Fabricarea de produse chimice anorganice de baza). Fabricarea cocsului din petrol se include in clasa 2320 (Prelucrarea titeiului).

    232 Prelucrarea titeiului

    2320 Prelucrarea titeiului
    Activitatea de fabricare a produselor rafinate din titei ca: combustibili lichizi sau gazosi, gaz de iluminat, uleiuri de ungere si grasimi lubrifiante si alte produse ale distilarii titeiului sau rezultatele distilarii lor fractionate; fabricarea si extragerea de produse ca: vaselina, parafina, ceara si produse similare, precum si cocsul si bitumul din petrol etc.

    233 Prelucrarea combustibililor nucleari

    2330 Prelucrarea combustibililor nucleari
    Extractia de uraniu metalic; fabricarea de aliaje, dispersii sau amestecuri de uraniu natural sau a compusilor sai. Fabricarea de uraniu imbogatit si a compusilor sai; fabricarea plutoniului si a compusilor sai, precum si fabricarea de aliaje, dispersii sau amestecuri din acesti compusi. Producerea de uraniu sarac in U 235 si compusii sai; toriu si compusii sai; aliaje, dispersii si amestecuri din acesti compusi. Producerea de alte elemente radioactive (izotopi sau compusi). Producerea de elemente combustibile neiradiate pentru reactoarele nucleare.

    EG INDUSTRIA CHIMICA SI A FIBRELOR SINTETICE SI ARTIFICIALE

    24 Industria chimica si a fibrelor sintetice si artificiale

    241 Fabricarea produselor chimice de baza

    2411 Fabricarea gazului industrial
    Fabricarea gazelor industriale ca: gaze elementare (hidrogen, oxigen, azot, argon, gaze rare), aer lichid sau comprimat, gaze refrigerente, gaze industriale amestecate etc.

    2412 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor
    Fabricarea de oxizi, hidroxizi, peroxizi din metale si alte elemente care se utilizeaza ca pigmenti. Substante colorante organice, sintetice si preparatele de baza din acestea; produse organice sintetice folosite in calitate de fluorescenti, substante luminoforii, lacuri colorate si principalele preparate din ele. Substante colorante de provenienta vegetala sau animala si preparatele pe baza acestora. In aceasta clasa se cuprinde si productia de tananti si a altor substante de tabacit organice si anorganice.

    Exceptii: Pigmentii finiti, substantele finite care fac materialul netransparent si culorile finite; pigmentii solubili finiti folositi la tabacirea pielii, pigmentii nedispersati in apa folositi la fabricarea culorilor, pigmentii si alte substante colorante destinate comertului cu amanuntul se includ in clasa 2430 (Fabricarea vopselelor si a lacurilor).

    2413 Fabricarea de produse chimice anorganice de baza
    Elemente chimice nemetale: halogeni (fluor, clor, brom, iod), sulf, fosfor, bor;
    Oxizi ai:
    - metalelor;
    - hidrogenului si clorului (apa oxigenata, apa grea, monoxid si bioxid de clor);
    - azotului (oxid si bioxid de azot etc.);
    - sulfului si fosforului (bioxid si trioxid de sulf, tetraoxid de sulf, tetraoxid de fosfor etc.);
    - siliciului;
    - borului si arsenului.
    Oxizi ai metalelor usoare si peroxizi: litiului, sodiului, potasiului, magneziului, calciului, strontiului, bariului, germaniului etc.
    Oxizi ai metalelor grele: aurului, argintului, cobaltului, cuprului, fierului, mercurului, molibdenului, nichelului, platinei etc.
    Acizi si peracizi anorganici: ai halogenilor (fluorhidric, clorhidric); acid sulfuric, acid fosforic, acid boric tehnic etc.
    Hidrogen sulfurat, soda calcinata.
    Hidroxizi si alte baze anorganice: hidroxizi ai metalelor alcaline (soda caustica, potasa caustica, hidroxid de potasiu, hidroxid de calciu, hidroxid de magneziu).
    Hidroxizi ai fierului, cobaltului, nichelului, cuprului, aluminiului etc.
    Combinatii anorganice cu caracter bazic, carbid.
    Saruri anorganice de baza: halogeni (cloruri, fluoruri, bromuri, ioduri), saruri ale cloroxiacizilor (hipocloriti, cloriti, oxicloruri), sulfuri si fosfuri, sulfati, sulfiti si pirosulfiti, fosfiti, fosfati, carbonati, cromati, azotati bicromati, silicati etc. Negru de fum.

    2414 Fabricarea de produse chimice organice de baza
    Combinatii hidroxilice si carbonilice:
    - alcooli (metanol, alcooli grasi, glicerina, glicol);
    - aldehide, cetone si chinone (aldehida formica, acetona);
    - eteri, epoxizi si peroxizi (epiclorhidrina);
    - acizi carboxilici (acid formic, acid acetic, acid adipic, acid stearic - stearina, acid oleic - oleina);
    - esteri ai acizilor carboxilici (acetat de etil, acetat de butil);
    - combinatii organice ale azotului (anilina), combinatii organice ale sulfului (etilmercaptan);
    - combinatii organice cu functiuni mixte in molecula (acid cloracetic, acid salicilic industrial), heterocicli (furfurol);
    - halogen - derivati nesaturati si aromatici (triclor - etilena, tetraclor - etilena);
    - combinatii ale halogenilor cu carbonul (tetraclorura de carbon);
    - clorcian;
    - cianura de sodiu;
    - adezivi.
    Hidrocarburi saturate obtinute prin procedee chimice (etan, propan, butan, izobutan etc.).
    Hidrocarburi nesaturate (etilena, propilena, butadiena). Hidrocarburi aromatice (benzen, naftalina, toluen, xilen, etilbenzen, stiren, etc.);
    Acizi naftenici;
    Halogen-derivati (clorura de vinil);
    Combinatii hidroxilice si carbonilice;
    Alcooli (butanoli, octanoli), fenoli (fenol, difenol), eteri, epoxizi si peroxizi (oxid de etilena, oxid de propilena);
    Anhidride organice (anhidrida ftalica, anhidrida maleica);
    Esteri (dimetiltereftalat);
    Combinatii organice ale azotului (caprolactama, acrilonitril) etc.
    Uree tehnica.
    Carbuni din lemn (inclusiv mangalul de bocsa).

    2415 Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase
    Ingrasaminte simple cu azot, fosfor sau potasiu; ingrasaminte complexe, ingrasaminte complexe cu microelemente; alte ingrasaminte chimice.
    Clorura de amoniu, nitriti, azotat de potasiu, fosfati, fosfati de triamoniu, carbonat de amoniu, amoniac de sinteza si acid azotic.

    2416 Fabricarea materialelor plastice primare
    Fabricarea materialelor plastice sub forma primara (produse macromoleculare de baza): celofan, nitroceluloza, policlorura de vinil, viniliden (inclusiv copolimeri), polietilena, polipropilena (inclusiv copolimeri), polistiren (inclusiv copolimeri), polimetacrilat de metil, poliacetat de vinil, alcool polivinilic, policarbonati, schimbatori de ioni, rasini pe baza de colofoniu, rasini fenol - formaldehidice, rasini ureo-formaldehidice (inclusiv cleiuri sintetice), aminoplast, rasini aldehidice, rasini poliesterice nesaturate, celuloid etc.

    2417 Fabricarea cauciucului sintetic
    Cauciucuri sintetice pe baza de: homopolimeri, copolimeri hidrocarburi, copolimeri din monomeri diversi, policondensate; amestecuri si semiprelucrate din cauciuc.

    242 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

    2420 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice
    Antidaunatori, insecticide, fungicide, erbicide, rodenticide, agaricide (substante active si conditionate).

    243 Fabricarea vopselelor si a lacurilor

    2430 Fabricarea vopselelor si a lacurilor
    Vopsele si uleiuri din in, fierte (inclusiv emailuri si lacuri).
    Pigmenti finiti, substante finite care fac materialul netransparent si culori finite.
    Emailuri vitroase si glazuri, angobe, lacuri lichide si produse analoge folosite la producerea ceramicii, emailurilor sau sticlei.
    Zgura sticloasa si altele (sticla sub forma de praf, granule sau fulgi).
    Pigmenti solubili finiti folositi la tabacirea pielii, sicativi finiti.
    Pigmenti nedispersati in apa folositi la fabricarea culorilor.
    Pigmenti si alte substante colorante, avand ca destinatii comertul cu amanuntul.
    Grunduri si chituri.
    Solventi si diluanti pentru vopsele.
    Vopsele pentru pictura sau grafica, pigmenti de nuante.
    Cerneala tipografica.

    Exceptii: Cerneala neagra sau tusul de trasat si alte cerneluri pentru scris se includ in clasa 2466 (Fabricarea altor produse chimice)

    244 Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice

    2441 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
    Acid salicilic si sarurile sale; acid acetilsalicilic cu sarurile si esterii sai, alti esteri ai acidului salicilic si sarurile lor; lizina si esterii sai precum si sarurile acesteia; acid glutamic si sarurile sale; colina si sarurile sale; lecitine si alte fosfoaminolipide; hidroxizi de amoniu, amide aciclice si ciclice cu derivatii si sarurile lor inclusiv carbonatii lor.
    Lactone neincluse in alte categorii; fenazona (antipirina) si derivatii sai; combinatii heterociclice cu heteroatomi de azot; acizi nucleici si sarurile lor; hidantoina si derivatii ei; sulfamide.
    Zaharide chimic pure (exclusiv glucoza) neincluse in alte categorii; esteri zaharidici si esteri compusi zaharidici si sarurile lor neinclusi in alte categorii.
    Provitamine, vitamine si hormoni, glicozide si alcaloizi vegetali si sarurile si esterii lor, esteri compusi si alti derivati; antibiotice.

    2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice
    Medicamente pentru nevoi terapeutice sau profilactice; alte produse medicinale pentru scopuri terapeutice sau chirurgicale, de uz uman si veterinar.

    245 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere, cosmetice si de parfumerie.

    2451 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
    Fabricarea glicerolului sintetic, sapunurilor si produselor active organice de suprafata a preparatelor pentru folosirea lor in calitate de sapun. Hartie, vata, fetru si materiale netesute impregnate sau acoperite cu sapun sau cu un produs pentru spalat; produse pentru spalat; produse pentru dezodorizarea incaperilor. Tipuri de ceara naturala sau artificiala pentru intretinerea obiectelor. Produse de lustruit pentru incaltaminte, mobila, dusumele, caroserii de autoturisme, sticla sau metal, creme de ghete.
    Paste, prafuri si alte produse de curatat.

    2452 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice
    Produse de parfumerie, de toaleta si cosmetice.

    246 Fabricarea altor produse chimice
    2461 Fabricarea explozivilor
    Substante explozive, fitile Bikford, explozivi detonanti, capse percutante, capsule detonante, capsule detonatoare, focoase, detonatoare electrice; materiale pirotehnice.

    2462 Fabricarea cleiurilor si gelatinelor
    Gelatine si derivatii lor; cleiuri de origine animala si alti adezivi preparati pe baza de cauciuc si materiale plastice; peptone si derivatii lor; cazeinati si alti derivati din cazeina, alte materiale proteice.

    2463 Fabricarea uleiurilor esentiale
    Uleiuri eterice, rasini termoactive, produse terpenice, amestecuri de substante aromate care se folosesc ca materie prima in industrie.

    2464 Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
    Placi, filme, hartii fotosensibile; substante chimice pentru utilizare in domeniul fotografic.

    2465 Fabricarea suportilor destinati inregistrarilor
    Suporti originali pentru inregistrarea sunetului si pentru inregistrari analoage.

    2466 Fabricarea altor produse chimice
    Modificarea prin procedee chimice (oxidare, polimerizare) a uleiurilor si grasimilor. Cerneala si tus de scris si desenat.
    Produse de ungere si produse destinate pentru lubrifierea materialelor cu exceptia produselor din petrol; aditivi pentru uleiuri minerale; substante lichide pentru transmisii hidraulice, cu exceptia celor din petrol; lichid antigel si lichide de degivrare.
    Paste pentru modelare; ceara pentru stomatologie sau amestecuri pentru stomatologie pentru luare de mulaje; alte preparate pe baza de ghips folosite in practica dentara; preparate si incarcaturi pentru extinctoare; culturi pentru cresterea microorganismelor; reactivi compusi pentru diagnostic sau laborator.
    Produse utilizate pentru finisarea textilelor; paste si pudre pentru suduri; preparate pentru decaparea metalelor; carbuni activi; adezivi pentru uleiuri lubrifiante, acceleratori de vulcanizare, catalizatori; preparate antidetonante; alte produse chimice neincluse in alte clase.

    247 Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale

    2470 Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale
    Fabricarea caltilor din fibre artificiale, sintetice si celofibre, nedaracite si nepieptanate.
    Fire toarse din fibre sintetice si artificiale nedestinate comertului cu amanuntul.
    Monofibre sub 1 mm sintetice si artificiale si fasii - benzi.

    Exceptii: Fabricarea de fire si fibre sintetice si artificiale discontinue este inclusa, dupa caz, in clasele grupei 171 (Pregatirea fibrelor si filarea in fire).

    EH INDUSTRIA DE PRELUCRARE A CAUCIUCULUI SI A MASELOR PLASTICE

    25 Industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice

    251 Productia de articole din cauciuc

    2511 Fabricarea pneurilor si a camerelor de aer
    Anvelope pneumatice noi din cauciuc (exclusiv anvelope resapate) pentru: automobile, autocamioane, tractoare, motociclete, biciclete etc. Camere de aer, crampoane masive sau garnituri, aparatori interschimbabile si panglici de protectie a camerelor.
    Benzi (cocoasa de camila) pentru reconditionarea anvelopelor din cauciuc.

    Exceptii: Fabricarea materialelor de reparare a camerelor de aer se include in clasa 2513 (Fabricarea altor produse din cauciuc). Vulcanizarea camerelor de aer se cuprinde in clasele 5021 (Intretinerea si repararea autovehiculelor fara reparatiile executate in intreprinderi organizate de tip industrial) si respectiv 5042 (Repararea si intretinerea motocicletelor).

    2512 Resaparea pneurilor
    Anvelope din cauciuc reconditionate.

    2513 Fabricarea altor produse din cauciuc
    Articole din cauciuc finit sau semifinit, din cauciuc nevulcanizat, vulcanizat sau solidificat; articole fabricate in intregime sau partial din cauciuc sintetic sau natural, din gume imitand cauciucul, cum sunt:
    - cauciuc nevulcanizat compus, in forme primare, in foi (groase, subtiri), fasii;
    - cauciuc nevulcanizat in forme neprimare, in foi (groase, subtiri), fasii;
    - bare si alte profile din cauciuc vulcanizat;
    - tuburi, conducte si furtunuri din cauciuc vulcanizat;
    - benzi transportoare sau de transmisie si scule din cauciuc vulcanizat;
    - tesaturi cauciucate din textile (cu exceptia celor utilizate la fabricarea anvelopelor);
    - obiecte de imbracaminte si accesoriile ei (inclusiv manusi) din cauciuc vulcanizat;
    - alte produse din cauciuc vulcanizat;
    - ebonita si produse din ebonita.
    In aceasta clasa se include si regenerarea cauciucului.

    Exceptii: Fabricarea de cauciuc sintetic este cuprinsa in clasa 2417 (Fabricarea cauciucului sintetic). Fabricarea de articole de imbracaminte cu tesut cauciucat este inclusa in clasa 1824 (Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii). Fabricarea de incaltaminte din cauciuc este inclusa in clasa 1930 (Fabricarea incaltamintei). Fabricarea de instrumente medicale din cauciuc este inclusa in clasa 3310 (Productia de aparatura si instrumente medicale). Fabricarea de instrumente stiintifice din cauciuc se cuprinde in clasa 3320 (Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control). Fabricarea de plute si barci gonflabile din cauciuc se cuprinde in clasa 3512 (Constructii de ambarcatiuni sportive si de agrement). Fabricarea de saltele neacoperite din cauciuc alveolar se include in clasa 3615 (Productia de saltele si somiere). Fabricarea de articole din cauciuc pentru sport se include in clasa 3640 (Fabricarea articolelor pentru sport). Fabricarea de jocuri si jucarii din cauciuc se include in clasa 3650 (Fabricarea jocurilor si jucariilor).

    252 Productia articolelor din material plastic

    2521 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilurilor din material plastic
    Monofibre a caror sectiune transversala depaseste 1 mm, bare, vergele si profile din materiale plastice.
    Tuburi, conducte, furtunuri si fitingurile lor din materiale plastice.
    Placi, foi, benzi si fasii din materiale plastice adezive nealveolare neranforsate, stratiforme, aflate in combinatii cu alte materiale.
    Alte placi, foi, benzi si fasii din materiale plastice.

    2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
    Pungi, sacose, saci din materiale plastice; alte produse pentru impachetarea sau transportul marfurilor, din materiale plastice: navete, dopuri, capace, capacele si alte mijloace de capsulare din materiale plastice etc.

    2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
    Acoperamant pentru dusumele din materiale plastice, in rulouri sau in forma de placi; acoperamant pentru pereti si plafoane din materiale plastice (cu exceptia linoleumului si tapetelor).
    Cazi, chiuvete pentru spalat, vase de WC-uri si capace pentru acestea, rezervoare pentru apa la WC-uri si alte articole tehnico-sanitare asemanatoare, din materiale plastice.
    Materiale de constructii din materiale plastice, neincluse in alte categorii.

    2524 Fabricarea altor articole din material plastic
    Produse autoadezive (foi, benzi, fasii si alte obiecte in forme plate din materiale plastice neincluse in alte categorii).
    Obiecte pentru sufragerie, bucatarie, toaleta si alte obiecte de uz casnic din materiale plastice.
    Piese din materiale plastice pentru lampi, armaturi de iluminat, tablouri electrice, piese pentru sonerii, prize, intrerupatoare fabricate din materiale plastice; placi si placute fluorescente pentru diverse utilizari etc.
    Casti de protectie, articole de imbracaminte din materiale plastice; alte articole de protectie. Armaturi electroizolante din materiale plastice.
    Produse din materiale plastice neincluse in alte categorii.

    Exceptii: Fabricarea incaltamintei din materiale plastice se include la clasa 1930 (Fabricarea incaltamintei). Fabricarea de impletituri din materiale plastice este inclusa in clasa 2052 (Fabricarea articolelor din pluta, impletituri din nuiele si alte materiale). Fabricarea de instrumente si aparatura utilizate in practica medicala, inclusiv protezele, se include la clasa 3310 (Productia de aparatura si instrumente medicale). Fabricarea instrumentelor pentru laboratoare de cercetare se include in clasa 3320 (Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control). Fabricarea de piese pentru autovehicule este cuprinsa la clasa 3430 (Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule). Fabricarea de saltele neacoperite din materiale plastice alveolare este inclusa la clasa 3615 (Productia de saltele si somiere). Fabricarea articolelor de sport din materiale plastice se include la clasa 3640 (Fabricarea articolelor pentru sport). Fabricarea de jocuri si jucarii din materiale plastice se cuprinde in clasa 3650 (Fabricarea jocurilor si jucariilor). Fabricarea de linoleum si tapete din materiale plastice se include in clasa 3663 (Alte produse manufacturiere).

    EI INDUSTRIA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

    26 Industria altor produse din minerale nemetalice

    261 Fabricarea sticlei si articolelor din sticla

    2611 Fabricarea sticlei plate
    Sticla turnata, laminata, trasa sau suflata in foi neprelucrate.
    Sticla turnata pentru geamuri, sticla slefuita sau polizata, in foi.

    2612 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
    Sticla securit, sticla in foi, arcuita, cu marginile prelucrate, gaurita, acoperita cu email sau prelucrata printr-un alt mijloc (dar nu pentru pus in rama).
    Oglinzi din sticla, izolatori cu mai multi pereti din sticla.

    2613 Fabricarea articolelor din sticla
    Sticle, borcane, flacoane si alte vase din sticla folosite la ambalatul si transportul marfurilor.
    Produse din sticla pentru sufragerie, bucatarie, toaleta, birou, infrumusetari interioare si pentru scopuri asemanatoare.

    2614 Fabricarea fibrelor din sticla
    Fibre din sticla si produse din ele, in afara de tesaturi.

    2615 Fabricarea de sticlarie tehnica
    Sticla in masa neprelucrata sub forma de sfera (in afara de microsfere), baghete si tuburi. Blocuri pentru pavare, caramizi, dale si alte produse din sticla (presate sau in forme), folosite in constructii; sticla multicelulara sau sticla spongioasa in blocuri, placi sau in alte forme. Baloane din sticla, deschise si partile lor din sticla pentru lampi electrice, tuburi catodice etc.
    Geamuri pentru ceasuri si sticle analoage, sticle neprelucrate optic pentru ochelari, globuri de sticla goale si segmentele lor pentru pregatirea unor astfel de sticle.
    Produse din sticla pentru laborator, pentru industria farmaceutica (inclusiv fiole).
    Detalii de lampi, armaturi de iluminat, tablouri de iluminat, table si tablite fluorescente din sticla.
    Izolatori electrici din sticla.
    Produse din sticla neincluse in alte categorii (detalii interioare din sticla pentru vase Duart, detalii din sticla pentru dispozitive de semnalizare, sticla colorata pentru mozaic, margele din sticla, minigloburi din sticla si ornamente pentru lampi din sticla etc.).

    Exceptii: Fabricarea de tesaturi din fibre de sticla este cuprinsa in clasa 1726 (Alte tesaturi).
    Fabricarea articolelor din vata de sticla pentru izolatii termice este cuprinsa in clasa 2682 (Fabricarea altor produse din minerale nemetalice). Fabricarea de cabluri din fire optice, daca acestea sunt constituite din fibre individuale este cuprinsa in clasa 3130 (Productia de fire, cabluri electrice si optice izolate), iar daca nu sunt constituite din fibre individuale se includ in clasa 3340 (Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice). Fabricarea de articole medicale si de laborator (seringi) este inclusa in clasa 3310 (Productia de aparatura si instrumente medicale). Fabricarea de elemente optice din sticla prelucrata optic este inclusa in clasa 3320 (Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control). Fabricarea jucariilor din sticla este cuprinsa in clasa 3650 (Fabricarea jocurilor si jucariilor).

    262 Fabricarea produselor din ceramica refractara si nerefractara (exclusiv cele pentru constructii).
    In aceasta grupa sunt cuprinse articole din portelan, gresie, faianta, imitatie de portelan si olaritul.

    2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
    Articole de menaj din ceramica si alte produse pentru uz casnic si toaleta.
    Statuete si ornamente din ceramica.

    2622 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
    Chiuvete din ceramica, vase pentru WC-uri si alte produse analoage tehnico-sanitare.

    2623 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
    Izolatori electrici din ceramica, armatura izolata din ceramica pentru masini electrice, dispozitive si utilaje.

    2624 Fabricarea produselor ceramice de uz tehnic
    Produse din ceramica pentru: laboratoare, uz industrial si alte scopuri tehnice.

    2625 Fabricarea altor produse ceramice
    Alte produse din ceramica (exclusiv cele folosite in constructii) neclasificate in alta parte.

    2626 Fabricarea produselor ceramice refractare
    Caramizi, blocuri, placi si alte materiale ceramice din bioxid de siliciu.
    Caramizi refractare, blocuri, placi si alte materiale de constructii din ceramica refractara.
    Ciment refractar, mortare, betoane si alte materiale analoage, neincluse in alte categorii.
    Materiale refractare nearse; alte materiale ceramice.

    263 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica

    2630 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
    Placi si calupuri din ceramica, pentru pavare; placi pentru fatuirea sobelor sau peretilor, pentru mozaicuri si materiale asemanatoare.

    264 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii

    2640 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii
    Caramizi din ceramica nerefractara pentru constructii; blocuri pentru pardoseala, placi de sustinere sau umplere, tigle, tevi, umbrelute pentru cosurile de fum, ornamente arhitecturale si alte materiale ceramice pentru constructii.
    Tuburi ceramice nerefractare, conducte pentru apa, jgheaburi pentru acoperis si parti de imbinare a conductelor.

    265 Fabricarea cimentului, varului si ipsosului

    2651 Fabricarea cimentului
    Clincher de ciment, ciment Portland, ciment aluminos, ciment de zgura si alte cimenturi hidraulice asemanatoare.

    Exceptii: Cimentul dentar se include in clasa 2442 (Fabricarea preparatelor farmaceutice).

    2652 Fabricarea varului
    Fabricarea varului stins, nestins si varului hidraulic.

    2653 Fabricarea ipsosului
    Activitatea de fabricare a ipsosului.

    Exceptii: Fabricarea ipsosului pentru obturatii dentare se include in clasa 2442 (Fabricarea preparatelor farmaceutice).

    266 Fabricarea elementelor din beton, ciment si ipsos

    2661 Fabricarea elementelor din beton pentru constructii
    Placi, placute, caramizi si produse asemanatoare din ciment, beton sau piatra artificiala, pentru constructii.
    Componente prefabricate din beton pentru cladiri.
    Alte produse din ciment, beton sau piatra artificiala (tuburi, conducte etc.).

    2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii
    Produse din ipsos sau din compozitii pe baza de ipsos pentru constructii.

    2663 Fabricarea betonului
    Activitatea de fabricare a betonului in unitati organizate de tip industrial (fabrici de betoane, statii de fabricat betoane).

    2664 Fabricarea mortarului
    Activitatea de fabricare a mortarelor refractare in unitati organizate de tip industrial.

    2665 Fabricarea produselor din azbociment
    Produse din azbociment, ciment fibrocelulozic etc.
    Panouri, blocuri si produse analoage din fibre vegetale, paie sau deseuri din lemn, aglomerate cu substante adezive minerale.

    2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos
    Alte produse din beton, ciment si ipsos (statui, bazoreliefuri, vaze si ghivece de flori etc.).

    267 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

    2670 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
    Taierea, fasonarea si prelucrarea pietrei si marmurei destinate constructiilor de cladiri, constructiilor de monumente funerare, de drumuri si pentru alte aplicatii.
    Prelucrarea pietrei brute extrase din cariere.

    Exceptii: Productia de pietre de moara, pietre abrazive si produse similare se include in clasele grupei 268 (Fabricarea altor produse din minerale nemetalice).

    268 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

    2681 Fabricarea de produse abrazive
    Pietre de moara, pietre de polizor, tocila si alte pietre abrazive, naturale sau artificiale; praf sau granule din abraziv natural sau artificial aplicat pe suport textil sau hartie etc.

    2682 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
    Fibre confectionate din azbest; amestecuri pe baza de azbest si carbonat de magneziu; produse din astfel de amestecuri sau din azbest.
    Produse din asfalt sau materiale analoage.
    Amestecuri de bitum pe baza de asfalt natural, bitum natural, bitum de petrol, smoala minerala sau gudron mineral.
    Grafit artificial, grafit coloidal sau semicoloidal; produse pe baza de grafit sau alt fel de carbon sub forma de semifabricate.
    Corindon artificial.
    Produse minerale nemetalice, neincluse in alte clase (vata minerala, minerale poroase, mica prelucrata, produse din mica, produse neelectrice din grafit sau alt fel de carbon si produse din tuf).

    EJ INDUSTRIA METALURGICA

    27 Industria metalurgica

    271 Productia de metale feroase sub forme primare si semifabricate

    2710 Productia de metale feroase sub forme primare si semifabricate
    Produse feroase obtinute prin metoda reducerii directe a minereului de fier sau a unor materiale spongioase care contin fier sub forma de bucati, pelete sau alte forme asemanatoare.
    Produse feroase brute in forma de granule sau pudre obtinute din minereuri si deseuri.
    Fonta si fonta oglinda in blocuri, placi sau alte forme primare analoge.
    Feromangan cu continutul mai mare de 2% carbon.
    Lingouri, alte forme primare si semifabricate din otel nealiat, otel inoxidabil si alte oteluri aliate.
    Laminate la cald (fara o prelucrare ulterioara) in calibre directe, in colaci, din otel.
    Laminate la rece (fara o prelucrare ulterioara) in calibre directe, cu latimea mai mare de 600 mm, in colaci din otel.
    Bare si vergele laminate la cald in rulouri bobinate la alegere, din otel.
    Bare si vergele din otel matritate, trase sau presate la cald (inclusiv torsionate dupa laminare si exclusiv cele din otel rapid sau mangano-silicios).
    Profile de tip U, I, H, L, T; laminate la cald din otel.
    Tabla subtire din otel. Sine pentru cale ferata si tramvaie.

    272 Productia de tuburi din fonta si otel

    2721 Tuburi (tevi) din fonta
    Tuburi (tevi) turnate din fonta, inclusiv tuburile turnate centrifugal din otel. In aceasta clasa se includ accesorii de tevarie (coturi, mansoane si diverse racorduri), din fonta si din otel turnat.

    2722 Tuburi (tevi) din otel
    Tuburi (tevi) din otel obtinute prin deformare plastica la cald sau la rece si prin sudura pentru: foraj, conducte de apa, de gaz, de petrol; tevarie industriala si pentru echipamente termice etc.
    In aceasta clasa se includ si accesoriile de tevarie din oteluri inoxidabile (exclusiv cele turnate), cum sunt: coturi, mansoane, fitinguri, racorduri etc.

    273 Alte activitati metalurgice

    2731 Tragere la rece
    Bare si vergele din otel nealiat, neincluse in alte categorii, obtinute prin modelare si finisare la rece, fara o prelucrare ulterioara.
    Bare si vergele din otel inoxidabil sau alte tipuri de otel aliat, neincluse in alte categorii si anume: cele obtinute prin matritare, modelare si finisare la rece, fara o prelucrare ulterioara. In aceasta clasa se includ si barele si vergelele din otel rapid sau din otel mangano-silicios, precum si barele si vergelele tubulare de foraj.

    2732 Laminare la rece
    Laminate in colaci, in calibre directe, din otel nealiat, laminat la rece, fara o prelucrare ulterioara.

    2733 Alte profile obtinute la rece
    Profile laminate si fasonate, din otel nealiat, otel inoxidabil si alte tipuri de otel aliat, obtinute prin finisare la rece dar neprelucrate ulterior.

    2734 Trefilare
    Sarma din otel nealiat, otel inoxidabil si alte tipuri de otel aliat.

    2735 Alte produse metalurgice
    Feromangan cu continut mai mic de 2% carbon, ferocrom, feronichel, ferosiliciu, ferosiliciumangan, ferosiliciucrom, feromolibden, ferotungsten (ferowolfram) si ferosiliciutungsten, ferotitan si ferosiliciutitan, ferovanadiu si alte feroaliaje.

    274 Productia metalelor pretioase si a altor metale neferoase

    2741 Productia metalelor pretioase
    Fabricarea metalelor pretioase: aur, argint si metale din grupa platinei, inclusiv rafinarea acestora.
    Productia de metale pretioase sub forma bruta sau prelucrata ca: argint in bulgari, granule, lingouri, bare turnate sau laminate, tije, fire, profile, placi, foi, benzi sau lame, pudra etc.; productia de aur sau platina si metale din grupa platinei in forme similare celor de argint.
    Metale comune si argint, suflate cu aur, semifabricate fara o prelucrare ulterioara. Metale comune suflate cu argint; argint sau aur suflate cu platina, semifabricate, fara o prelucrare ulterioara. Deseuri si resturi din metale pretioase.

    Exceptii: Fabricarea de carcase pentru ceasuri din metale pretioase se include in clasa 3350 (Productia de ceasuri); fabricarea de bijuterii din metale pretioase se include in clasa 3622 (Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase).

    2742 Productia aluminiului
    Productia de alumina (oxid de aluminiu), cu exceptia corindonului artificial.
    Productia de aluminiu neprelucrat.

    2743 Prelucrarea aluminiului
    Productia de pulberi si pelete din aluminiu, bare, vergele si profile din aluminiu; sarma din aluminiu; placi, lamele, foi, fasii si foita din aluminiu; tevi de diferite diametre si fitinguri din aluminiu.

    2744 Productia plumbului, zincului si cositorului
    Productia de plumb, zinc si staniu neprelucrat.
    Bare, vergele, profile si sarma din plumb.
    Placi, lamele, foi, fasii si foite din plumb.
    Tevi din plumb de diferite diametre si fitinguri din aluminiu.
    Pulberi si pelete din zinc.
    Bare, vergele, profile si sarma din zinc.
    Tevi din zinc de diferite diametre si fitinguri din zinc.
    Bare, vergele, profile si sarma din staniu.
    Placi, lamele, foi, fasii si foite din staniu; pulberi si pelete din staniu.
    Tevi din staniu de diferite diametre si fitinguri din staniu.

    2745 Productia cuprului
    Mata de cupru; cupru de cementare.
    Cupru nerafinat; placi din cupru pentru rafinare electrolitica.
    Cupru rafinat si aliaje din cupru, neprelucrate; aliaje intermediare din cupru.

    2746 Prelucrarea cuprului
    Pulberi si pelete din cupru.
    Bare, vergele si profile din cupru. Sarma, placi, lamele, foi, fasii si foite din cupru.
    Tevi de diferite diametre din cupru si fitinguri.

    2747 Productia altor metale neferoase
    Mata din nichel, aglomerate din oxizi de nichel si alte produse intermediare din productia de nichel. Nichel neprelucrat.
    Pulberi si pelete din nichel; bare, vergele si profile din nichel; placi, lamele, fasii, foi si foite din nichel; tevi de diferite diametre din nichel si fitinguri din nichel.
    Wolfram (tungsten), molibden, tantal, magneziu, cobalt, cadmiu, titan, zirconiu, beriliu, galiu, hafniu, indiu, niobiu, reniu si taliu, neprelucrate si deseurile lor, pelete ale acestora; mata de cobalt si alte produse intermediare de cobalt. De asemenea, se includ bare, sarme si alte profile din metalele de mai sus.
    Bismut, antimoniu, crom, germaniu, vanadiu, manganin si produse din aceste metale (inclusiv resturi si deseuri).
    Alte metale neferoase si produsele lor neclasificate in alta parte.

    Exceptii: Pentru clasele din grupa 274 (Productia metalelor pretioase si a altor metale neferoase), operatiile de turnare sau forjare pentru fabricarea unui anumit produs sunt incluse in clasele din care face parte tipul respectiv de produs.

    275 Turnatorie

    2751 Turnarea fontei
    Turnarea produselor in forma finita sau semifinita din fonta cu exceptia tuburilor si fitingurilor din fonta.

    2752 Turnarea otelului
    Turnarea produselor in forma finita sau semifabricate din otel cu exceptia tevilor turnate din otel.

    2753 Turnarea metalelor neferoase usoare
    Turnarea produselor in forma finita sau semifabricate din metale neferoase usoare.

    2754 Turnarea altor metale neferoase
    Turnarea produselor in forma finita sau semifinita din alte metale neferoase, neclasificate in alta parte.

    EK INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A PRODUSELOR DIN METAL (EXCLUSIV MASINI, UTILAJE SI INSTALATII)

    28 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii)

    281 Constructii metalice

    2811 Constructii metalice si parti componente
    Fabricarea de constructii metalice din metal, panouri si alte prefabricate din metal pentru constructii.
    Poduri, tronsoane de poduri, turle de foraj si piloni cu zabrele din metale feroase.
    Alte elemente pentru constructii si detalii de constructii din metale feroase sau aluminiu, placi, bare, profile unghiulare, tevi etc. din metale feroase si aluminiu, confectionate pentru utilizare in constructii, cofraje, stalpi-suport pentru mine si alte lucrari.

    2812 Structuri si tamplarii metalice
    Usi, ferestre, rame de usi si ferestre, praguri pentru usi din metale feroase sau aluminiu.

    Exceptii: Fabricarea de subansamble si piese destinate cazanelor de aburi se include in clasa 2830 (Productia generatoarelor de abur); constructia de echipamente fixe si aparate pentru semnalizare feroviara se include in clasa 2875 (Fabricarea altor articole din metal).
    Fabricarea de elemente pentru constructii de nave sau alte mijloace plutitoare se include in clasele din grupa 351 (Constructii si reparatii navale).

    282 Productia de rezervoare, cisterne si conteinere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

    2821 Productia de rezervoare, cisterne si conteinere metalice
    Fabricarea de conteinere metalice pentru gaze comprimate sau lichefiate; fabricarea de rezervoare, cisterne si alte conteinere metalice, cisterne si alte conteinere metalice similare care, in general, fac parte din echipamente fixe de stocaj, chiar daca sunt echipate cu capace sau alte sisteme de inchidere sau consolidare interioara fabricate din alte materiale decat din metale.

    2822 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala
    Fabricarea de radiatoare neelectrice si subansambluri ale acestora din fonta sau otel; fabricarea de cazane pentru incalzire centrala, inclusiv subansambluri ale acestora.

    Exceptii: Fabricarea butoaielor, tamburelor pentru cabluri, bidoanelor, cutiilor, galetilor si recipientelor similare utilizate pentru transportul sau ambalajul de marfuri, chiar daca sunt de mari dimensiuni se include in clasa 2872 (Fabricarea ambalajelor din metale usoare).
    Fabricarea de conteinere echipate special pentru mijloacele de transport se include in clasele tipurilor respective de produse pentru mijloacele de transport.

    283 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)

    2830 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)
    Fabricarea de reactoare nucleare; cazane cu aburi si alte generatoare de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala, care produc apa calda si abur de joasa presiune); echipamente auxiliare utilizate impreuna cu cazanele, ca: economizoare, supraincalzitoare, cilindrii colectori de aburi si acumulatori de aburi etc.

    Exceptii: Fabricarea de ansambluri, turbine-incalzitor sau masini cu aburi stationare avand incorporate incalzitoare se include in clasa 2911 (Fabricarea de motoare si turbine).

    284 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

    2840 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
    Produse finite sau semifinite din metal obtinute prin: forjare, ambutisare si laminare ulterioara (exclusiv laminatele fara o prelucrare ulterioara). Deformarea metalului pentru obtinerea de produse finite sau semifinite prin procedee de compresie. In aceasta clasa se includ si produsele metalice plecand direct de la pulberi metalice tratate prin caldura sau presare.

    Exceptii: Fabricarea de pulberi metalice se include in clasa 2710 (Productia de metale feroase sub forme primare si semifabricate).

    285 Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala

    2851 Tratarea si acoperirea metalelor
    Servicii contra cost pentru tratarea si acoperirea metalelor.
    Unitatile care efectueaza aceste operatii nu devin proprietari de piese si nu le vand la terti.

    2852 Operatiuni de mecanica generala
    Servicii pentru operatiuni de mecanica generala, executate pe baza de tarif de catre unitati care nu devin proprietarii produselor respective si nu le vand la terti.

    286 Productia de unelte si articole de fierarie

    2861 Fabricarea produselor de taiat
    Cutite si foarfeci, precum si lamele pentru ele.
    Aparate de barbierit si lame pentru ele, inclusiv rezervele pentru lame.
    Alte produse de taiat: truse de manichiura, pedichiura si accesorii. Linguri, furculite, polonice, clesti pentru zahar si alte obiecte analoage de uz casnic (pentru bucatarie si sufragerie) fabricate din metal.

    Exceptii: Fabricarea cutitelor pentru masini se include in clasa 2862 (Fabricarea uneltelor de mana).

    2862 Fabricarea uneltelor de mana
    Scule manuale (inclusiv scule manuale folosite in agricultura si silvicultura), pile, ferastraie de mana, clesti, foarfeci de taiat metal, chei pentru piulite, lampi de lipit si dispozitive de strangere.
    Piese de schimb pentru scule manuale si strunguri, filiere, stante de intins si stante de presare, garnituri de foraj, cutite pentru masini; placi, bare, duze, capsule si piese asemanatoare ale instrumentelor fabricate din carburi de metal arse si din ceramente.

    Exceptii: Fabricarea uneltelor de mana cu motor se include in clasa 2940 (Fabricarea masinilor-unelte).

    2863 Fabricarea articolelor de feronerie
    Incuietori, lacate, zavoare, chei si alte articole de lacatuserie pentru cladiri, mobilier, vehicule etc.

    287 Fabricarea altor produse prelucrate din metal

    2871 Fabricarea de recipienti, conteinere si alte produse similare din otel
    Tancuri (rezervoare), butoaie, bidoane, cutii etc. (exclusiv cele pentru gaze) confectionate din otel cu o capacitate sub 300 l.

    2872 Fabricarea ambalajelor din metale usoare
    Conteinere, butoaie, bidoane, cutii cilindrice si capacitati asemanatoare confectionate din metale usoare (aluminiu).
    Dopuri, capace, capacele, capace care se insurubeaza (pentru sticle), mansoane cu filet, acoperitoare de siguranta pentru mansoane; alte mijloace de astupat din metale.

    2873 Fabricarea articolelor din fire metalice
    Sarma multifilara, cabluri din otel, cabluri, benzi impletite, cabluri scurte de legare si produse asemanatoare din metale feroase, fara izolatie electrica.
    Sarma ghimpata din metale feroase.
    Sarma rasucita sau neteda.
    Sarma usor rasucita dubla, din metale feroase, folosita la imprejmuiri.
    Sarma multifilara, cabluri, benzi impletite etc. confectionate din cupru sau aluminiu, fara izolatie electrica.
    Tesaturi, grilaje, retele din sarma, plase (impletituri) pentru garduri si imprejmuiri.
    Sarma, bare, tuburi, placi, electrozi si produse analoage de carburi de metal, acoperite cu fondanti, folositi pentru lipiri, suduri, incarcari prin sudura ale metalelor; sarme si bare din pulberi aglomerate ale metalelor folosite pentru metalizarea prin pulverizare.
    Ace si ustensile asemanatoare, din metale, pentru tricotat si crosetat manual; ace cu gamalie; ace de siguranta etc.

    2874 Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri
    Cuie, piuneze, scoabe (in afara de scoabe-fasii), suruburi, buloane, piulite, carlige rotitoare, nituri, dopuri de etansare, splinturi, saibe si produse asemanatoare din metale feroase, cupru si aluminiu.
    Arcuri si arcuri construite din foi, din metale feroase; arcuri de cupru.
    Lanturi si detaliile lor, din metale feroase; lanturi si detalii din cupru.

    Exceptii: Lanturile articulate se includ in clasa 2914 (Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie).

    2875 Fabricarea altor articole din metal
    Chiuvete de bucatarie si pentru spalatoare, cazi si alte produse tehnico-sanitare din metale feroase, arama sau aluminiu.
    Mese de bucatarie si alte obiecte de uz casnic si accesorii pentru ele, din metale feroase, arama sau aluminiu; razuitoare pentru cazane si cratite, precum si garnituri si manusi etc. din metale feroase, arama sau aluminiu pentru curatare si lustruire; sarma de curatat; dispozitive mecanice manuale cu greutate pana la 10 kg folosite la prepararea, prelucrarea si aducerea la masa a produselor alimentare si bauturilor.
    Castroane, platouri si vesela din metal.
    Dispozitive pentru indosarierea hartiilor si a dosarelor; dispozitive pentru fixat hartia; cutii de pastrare a scrisorilor, cleme de fixare a hartiilor, etichete de indexare si accesorii analoage de secretariat, din metale; cleme de imbinare in fasii confectionate din metal.
    Statuete si podoabe analoge din metale; rame pentru fotografii, stampe si obiecte analoage din metal.
    Inramarea oglinzilor cu metale nepretioase.
    Cleme de prindere, rame cu cleme de prindere; catarame, catarame-cleme, agrafe, capse si produse analoge din metale nepretioase pentru imbracaminte, incaltaminte, prelate, coviltire, serviete, accesorii de drum sau pentru alte produse finite; nituri despicate sau tubulare din metale nepretioase; paiete si margele din metale nepretioase.
    Elice de nave si paletele lor.
    Produse metalice, neincluse in alte categorii:
    - ancore si piese pentru ele din metale feroase;
    - jgheaburi pentru scurgerea apelor, traverse de acoperire, rame pentru acoperisuri cu geamuri si alte materiale pentru constructii;
    - furnituri pentru mobila si usi metalice confectionate din metale nepretioase;
    - rafturi si carlige pentru cuiere;
    - dispozitive automate pentru inchiderea usilor;
    - furtunuri elastice din metal;
    - placi pentru firme, etc.;
    Spade, sabii, baionete, sulite si alte tipuri de arme albe, partile si tecile acestora. Alte articole din metale nepretioase, n.c.a.

    Exceptii: Fabricarea recipientilor pentru stocaj se include in clasa 2821 (Productia de rezervoare, cisterne si conteinere metalice). Articolele de feronerie se includ in clasa 2863 (Fabricarea articolelor de feronerie). Fabricarea mobilierului metalic se include in clasa 3617 (Productia mobilierului din metal pentru birouri si magazine). Articolele pentru sport confectionate din metal se includ in clasa 3640 (Fabricarea articolelor pentru sport). Fabricarea jocurilor si jucariilor din metale se include in clasa 3650 (Fabricarea jocurilor si jucariilor). Fabricarea pieselor destinate masinilor sau altor produse se incadreaza in clasele respective de produse.

    EL INDUSTRIA DE MASINI SI ECHIPAMENTE

    Nota: Piesele de schimb sau alte piese si subansambluri care fac parte dintr-o masina sau din alte produse se incadreaza in clasele produselor respective.

    29 Industria de masini si echipamente

    291 Fabricarea de echipamente pentru producerea si utilizarea energiei mecanice (cu exceptia motoarelor pentru avioane, vehicule si motociclete)

    2911 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, vehicule si motociclete)
    Motoare cu ardere interna (cu exceptia celor pentru aviatie, autovehicule si motociclete).
    Turbine cu aburi si alte instalatii de masini cu aburi.
    Turbine cu gaze, cu exceptia turboreactoarelor si turbopropulsoarelor.
    Turbine si roti hidraulice.
    Cazane-turbina cu aburi stationare, cu incalzire incorporata.

    2912 Fabricarea de pompe si compresoare
    Motoare hidraulice si pneumatice.
    Pompe si elevatoare pentru lichide.
    Pompe de aer si de vid; compresoare cu aer sau cu alte gaze.

    2913 Fabricarea articolelor de robinetarie
    Fabricarea articolelor de robinetarie si a altor articole similare (supape, ventile, valve etc.) pentru tevi de instalatii, cazane, rezervoare, cuve sau conteinere similare.

    Exceptii: Fabricarea de articole de robinetarie si articole similare din cauciuc, materiale plastice, ceramica sau sticla se include in clasele in care se incadreaza produsele respective 2513 (Fabricarea altor produse din cauciuc), 2524 (Fabricarea altor articole din material plastic), 2625 (Fabricarea altor produse ceramice), 2615 (Fabricarea de sticlarie tehnica).
    Fabricarea de componente pentru masini (supape) se include in clasa de fabricatie a masinii respective.

    2914 Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie
    Lagare, rulmenti cu bile si role.
    Arbori de transmisie si manivele; carcase de rulmenti de franare a culisarii; pinioane; suruburi cu bile; dispozitive de schimbare a vitezelor (exclusiv cutiile de viteza); volanti si roti de transmisie; cuplaje si ambreiaje pentru arborii de transmisie; alte organe mecanice de transmisie.

    Exceptii: Fabricarea de ambreiaje electromagnetice se include in clasa 3161 (Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule). Fabricarea de subansambluri ale organelor de transmisie a puterii, ca parti ale vehiculelor sau avioanelor, se include in clasele 3410 (Productia de autovehicule) si respectiv 3531 (Constructii de aeronave).

    292 Fabricarea de masini de utilizare generala

    2921 Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor
    Fabricarea de cuptoare neelectrice pentru ardere, topire sau tratamente termice.
    Fabricarea de cuptoare electrice, inclusiv cele functionand prin inductie sau dielectrice.
    Fabricarea de aparate industriale sau de laborator pentru tratamente termice.
    Fabricarea de arzatoare cu combustibil lichid, combustibil solid pulverizat sau cu gaz; vetre automate, gratare, grile mecanice si dispozitive pentru evacuarea cenusei.

    Exceptii: Fabricarea de instalatii si echipamente care servesc la ridicarea temperaturii in industria alimentara si cuptoarele pentru coacerea painii se includ in clasa 2953 (Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului). Fabricarea de instalatii si echipamente pentru ridicarea temperaturii in procesele tehnologice se include in clasele din care fac parte utilajele respective. Fabricarea de sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator se include in clasa 3310 (Productia de aparatura si instrumente medicale).

    2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
    Poduri rulante, utilaje mobile de ridicat, suporturi suspendate de prindere. Palane de ridicare; trolii si cabestane; mufle.
    Lifturi, elevatoare cu cupe, scari rulante, benzi rulante.
    Elevatoare si benzi rulante cu actiune neintrerupta, pentru marfuri, sau materii prime.
    Bene, cupe, graifere si dispozitive de prindere pentru macarale, excavatoare etc.
    Alte tipuri de utilaje de ridicat, de tachelaj, incarcat si descarcat. Manipulatori si roboti industriali specializati pentru operatii de ridicare, incarcare si descarcare.

    Exceptii: Camioanele echipate cu macarale de ridicat se incadreaza in clasa 3410 (Productia de autovehicule).

    2923 Fabricarea echipamentelor de ventilare si conditionare a aerului (cu exceptia celor pentru uz casnic)
    Instalatii pentru aer conditionat.
    Utilaje de racire si congelare si pompe pentru debitare de aer cald, instalatii schimbatoare de caldura pentru conditionarea aerului.
    Masini de filtrat si curatat aerul; ventilatoare de uz industrial; alte masini si utilaje pentru tratarea materialelor prin operatii ce implica o schimbare de temperatura.

    Exceptii: Fabricarea de refrigeratoare si congelatoare pentru uz casnic, precum si de ventilatoare pentru birouri, se include in clasa 2971 (Fabricarea de masini si aparate electrocasnice).

    2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare generala
    Generatoare pentru gaz industrial sau gaz de apa; generatoare pentru gaz acetilenic si generatoare analoge pentru prelucrarea apei; instalatii de curatire si epurare; utilaje pentru lichefierea aerului sau gazului.
    Masini pentru filtrat lichide.
    Filtre de ulei, benzina si aer, pentru motoare cu ardere interna.
    Utilaje pentru spalarea si uscarea sticlelor sau altor recipiente; utilaje pentru umplerea, capsularea, sigilarea sticlelor, borcanelor, pachetelor si altor ambalaje, inclusiv utilajele pentru lipirea etichetelor pe ambalaje; utilaje pentru gazeificarea bauturilor; alte tipuri de utilaje de impachetat si infasurat.
    Utilaje si aparate pentru cantarit (exclusiv cantarele de precizie cu cantarire pana la 5 kg.).
    Stingatoare de foc; pistoale-pulverizator si dispozitive analoge; masini cu jet de aburi sau de nisip, precum si alte instalatii de pulverizare analoge; dispozitive mecanice de directionare a jetului de lichide sau de substante pulverulente.
    Garnituri din foi metalice.
    Masini centrifuge si uscatoare de lenjerie.
    Calandre si masini de valtuit, in afara celor destinate pentru metal si sticla.
    Automate pentru vanzarea marfurilor.

    Exceptii: Fabricarea de cantare sensibile (cu cantarire pana la 5 kg) se include in clasa 3320 (Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control). Fabricarea de utilaje pentru pulverizatoarele agricole se include in clasa 2932 (Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere).

    293 Fabricarea de masini agricole si forestiere

    2931 Fabricarea tractoarelor
    Fabricarea tractoarelor agricole si forestiere si a motocultoarelor.

    Exceptii: Fabricarea tractoarelor rutiere pentru semiremorci se include in clasa 3410 (Productia de autovehicule).

    2932 Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere
    Masini si utilaje pentru agricultura si silvicultura, destinate pregatirii sau cultivarii solului (pluguri, grape, grape cu disc, cultivatoare, tavalugi, scarificatoare).
    Masini de tuns gazonul, cositori pentru parcuri si terenuri sportive; alte cositori; alte utilaje de strans fanul; utilaje de strans si balotat paie si culturi furajere; alte masini de recoltat; batoze.
    Utilaje mecanice pentru pulverizarea lichidelor si prafurilor folosite in agricultura. Remorci si semiremorci cu incarcare si descarcare automata pentru agricultura.
    Masini si utilaje pentru curatarea sau calibrarea fructelor, semintelor, cerealelor, oualor, culturilor leguminoase uscate si a altor produse agricole; aparate de muls; incubatoare si closti artificiale (eleveze) pentru cresterea puilor si bobocilor; alte masini si utilaje pentru agricultura, pomicultura, silvicultura, avicultura si apicultura, neincluse in alte categorii.

    294 Fabricarea masinilor-unelte

    2940 Fabricarea masinilor-unelte
    Masini-unelte pentru prelucrarea metalelor.
    Masini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin aschiere (strunguri, masini de gaurit, masini de alezat si masini orizontale de alezat si frezat; masini de frezat, masini de debitat si masini de retezat; masini de rectificat, de ascutit, masini de suprafinisat si polizare, masini de danturat si masini de filetat, rabotat, mortezat, brosat, diverse masini specializate).
    Masini pentru prelucrarea metalelor prin alte procedee de desprindere a metalului, neconventionale (electroeroziune, flux de electroni, de ioni, de fotoni, laser, ultrasunete, procedee electrochimice, eroziune cu plasma).
    Masini-unelte agregate, linii de transfer, masini cu comanda numerica si cu afisaj de cota automate programabile la tema; linii automate si centre de prelucrare (de gaurit, frezat, filetat, strunjit);
    Masini-unelte pentru prelucrarea pietrei, ceramicii, betonului, azbocimentului si materialelor minerale rare analoge pentru prelucrarea sticlei la rece.
    Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului, plutei, oaselor, ebonitei, maselor plastice dure si materialelor dure analoage; prese pentru producerea placilor lemnoase aglomerate sau a placilor din fibre de lemn si a altor materiale lemnoase; alte utilaje pentru prelucrarea lemnului si plutei.
    Instrumente pentru prelucrarea manuala, pneumatica cu sau fara motor electric autonom.
    Masini si dispozitive pentru lipirea cu aliaje de lipire moale, pentru topirea cu aliaje de lipire tare sau prin sudura; masini si dispozitive pentru calirea superficiala cu ajutorul dispozitivelor cu gaze; masini si utilaje electrice pentru pulverizarea la cald a metalelor si carburilor de metal incinse.
    Subansambluri si accesorii pentru masinile-unelte enumerate mai sus.

    Exceptii: Fabricarea de unelte interschimbabile pentru masini-unelte se include dupa caz, in clasele grupei 286 (Productia de unelte si articole de fierarie). Fabricarea masinilor cu utilizare specifica se include, dupa caz, in clasele grupei 295 (Fabricarea altor masini de utilizare specifica).

    295 Fabricarea altor masini de utilizare specifica

    2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
    Fabricarea de convertizoare, oale de turnare, lingotiere si masini de turnat folosite in metalurgie, inclusiv fabricarea de laminoare si valturi pentru laminoare.

    2952 Fabricarea utilajelor pentru mine, cariere si constructii
    Elevatoare si benzi transportoare cu actiune neintrerupta pentru marfuri si materiale, construite in special pentru lucrari subterane; masini de havat pentru exploatarea carbunelui si extragerea rocilor si pentru armarea tunelurilor si alte masini si utilaje de foraj si sapat galerii.
    Masini si utilaje autopropulsate pentru transportul materialelor, calibrare, nivelare, lucrari - screper, tasare, excavarea rocilor, mineralelor sau minereurilor, cutite pentru lama buldozerelor.
    Sonete si masini pentru scoaterea utilajelor.
    Buldozere pentru curatat si autosuflante pentru aruncat zapada.
    Tractoare pe senile (cu exceptia tractoarelor agricole si forestiere).
    Masini si utilaje pentru calibrarea, uscarea, separarea, spalarea, maruntirea, macinarea, amestecarea rocilor, pietrei, minereurilor si altor substante minerale in forma solida.
    Utilaje pentru aglomerarea, formarea sau presarea combustibilului mineral solid.
    Masini si utilaje pentru fabricarea pastei ceramice, betonului, mortarului sau a altor produse minerale sub forma de praf sau pasta.
    Masini si utilaje pentru formarea lingotierelor de nisip.

    Exceptii: Fabricarea de masini-unelte pentru prelucrarea pietrei se include in clasa 2940 (Fabricarea masinilor-unelte).

    2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului
    Masini si utilaje pentru prelucrarea laptelui (separatoare, masini si echipamente pentru tratarea laptelui si alte masini si echipamente pentru obtinerea de produse lactate, inclusiv a laptelui praf si concentrat).
    Masini si echipamente utilizate in industria moraritului (masini pentru curatare, triere si maruntire a cerealelor sau legumelor uscate, masini si echipamente pentru producerea fainei, arpacasului si altor produse de morarit).
    Prese, teascuri, storcatoare si alte masini pentru fabricarea vinului, cidrului, sucurilor de fructe si altor bauturi similare.
    Masini si echipamente pentru panificatie, patiserie, biscuiti sau pentru fabricarea pastelor fainoase; echipamente de divizat, turnat si pentru dozarea pastelor fainoase etc.
    Aparate si echipamente pentru tratarea produselor alimentare sau bauturilor prin schimbarea temperaturii (pasteurizare sau racire).
    Masini si utilaje pentru extractia si prepararea uleiurilor si grasimilor vegetale sau animale.
    Masini si echipamente pentru prepararea tutunului, fabricarea tigaretelor si tutunului de pipa.
    Alte masini si echipamente pentru prelucrarea produselor alimentare (pentru: cofetarie, prelucrarea carnii, fructelor, legumelor, pestelui etc.).

    Exceptii: Fabricarea de cuve si rezervoare neechipate cu dispozitive termice sau mecanice se include in clasa 2821 (Productia de rezervoare, cisterne si conteinere metalice). Fabricarea de masini si utilaje destinate fermelor, pentru curatarea si trierea oualor, fructelor si a altor produse agricole se include in clasa 2932 (Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere).

    2954 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei
    Masini si utilaje pentru formarea fibrelor sintetice si artificiale prin metoda apasarii (turtirii), extensiei, texturarii si decuparii.
    Masini pentru pregatirea fibrelor textile si producerea firelor toarse; masini de rasucit, de depanat, urzit si similare.
    Razboaie de tesut; masini de tricotat (de toate tipurile); masini de tesut Jacquard si similare.
    Masini si echipamente pentru spalare, albire, vopsire, apretare, finisare, impregnare a fibrelor, tesaturilor sau produselor din materiale textile. Masini pentru acoperirea tesaturilor sau a altor suporti textili, pentru fabricarea de linoleum sau altor produse similare.
    Masini de rulat, derulat, pliat, croit sau dantelat tesaturile.
    Masini de calcat, spalat si uscat de tipul celor utilizate in spalatorii; masini pentru curatatorii chimice uscate.
    Masini de cusut si capete de masini de cusut, inclusiv cele de uz casnic; masini care permit asamblarea prin cusatura a elementelor din tesaturi, piele sau blana si producerea de imbracaminte, incaltaminte, broderii, articole de voiaj etc. In aceasta clasa se includ si acele pentru masini de cusut.
    Masini si echipamente pentru fabricarea sau finisarea fetrului si confectionarea de palarii din fetru.
    Masini pentru prepararea, argasirea, tabacirea si prelucrarea pieilor.
    Masini si echipamente pentru fabricarea si repararea incaltamintei si a altor articole din piele si blana.

    Exceptii: Fabricarea de masini de calcat de tip calandru se include in clasa 2924 (Fabricarea altor echipamente de utilizare generala). Fabricarea de masini pentru panza de sac sau de bumbac care functioneaza altfel decat cele pentru tesut, se include in clasa 2940 (Fabricarea masinilor-unelte). Fabricarea de masini de cusut pentru legatoriile de carti se include in clasa 2957 (Fabricarea altor masini si utilaje specifice). Fabricarea de benzi si cartele pentru masinile Jacquard se include in clasa 2125 (Fabricarea altor articole din hartie si carton).

    2955 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
    Masini si echipamente pentru fabricarea celulozei, hartiei si cartonului.
    Masini si echipamente pentru fabricarea de hartie de dimensiuni si forme precise sau pentru producerea articolelor ca: plicuri, saci si cutii din hartie.

    2956 Fabricarea de utilaje pentru foraj si exploatare sonde
    Sonde si sondeuze, turle pentru sonde.

    Exceptii: Turlele de foraj plutitoare sau cu fundatie in apa si platformele maritime de exploatare a titeiului se includ in clasa 3511 (Constructii navale).

    2957 Fabricarea altor masini si utilaje specifice
    Masini si echipamente pentru prelucrarea cauciucului sau materialelor plastice si pentru fabricarea de produse din aceste materiale.
    Masini si echipamente pentru imprimerie, brosat si legat.
    Masini si echipamente pentru fabricarea tiglelor, caramizilor, pastelor ceramice, tuburilor din ciment si ceramica, electrozilor de grafit, minelor de pix de scris si desenat etc.
    Rame, forme si modele de turnatorie: pentru metale (altele decat lingotiere) pentru carburi metalice, pentru sticla, pentru cauciuc, pentru materiale plastice, pentru materiale minerale etc.
    Uscatoare centrifugale pentru rufe; masini pentru prelucrarea la cald a sticlei si articolelor din sticla, a fibrelor si firelor din sticla. Masini si echipamente pentru separarea izotopilor.
    Masini si utilaje pentru materiale de constructii si refractare.
    Utilaje pentru industria chimica si prelucrarea titeiului.
    Manipulatori si roboti industriali de uz general (cu exceptia celor de ridicat, incarcat si descarcat).

    Exceptii: Fabricarea de masini si echipamente pentru prelucrarea cauciucului dur si materialelor plastice dure sau pentru prelucrarea la rece a sticlei se include in clasa 2940 (Fabricarea masinilor-unelte). Fabricarea de multiplicatoare de birou se include in clasa 3001 (Fabricarea masinilor de birou).

    296 Fabricarea armamentului si munitiei

    2960 Fabricarea armamentului si munitiei
    Tancuri si alte masini de lupta blindate si motorizate; vehicule de depanare a tehnicii de lupta blindate si motorizate; vehicule blindate de aprovizionare.
    Armament greu pentru razboi (piese de artilerie, tunuri, automobile si tunuri transportabile pe calea ferata, tunuri si tevi aruncatoare de rachete, lansatoare de torpile, echipamente pentru lansarea grenadelor, mitraliere grele etc.).
    Arme usoare ca: mitraliere usoare, pusti, carabine, revolvere si pistoale, arme destinate fortelor de aparare (politiei) sau vanatorii si tirului sportiv. Pusti si pistolete cu aer comprimat.
    Munitii (bombe, grenade, torpile, mine, proiectile, rachete, cartuse si alte munitii).

    Exceptii: Fabricarea armelor albe se include in clasa 2875 (Fabricarea altor articole din metal). Fabricarea de amorse si capsule explozive, detonatoare, fitile, materiale pirotehnice, se include in clasa 2461 (Fabricarea explozivilor).

    297 Fabricarea masinilor si aparatelor de uz casnic.

    2971 Fabricarea de masini si aparate electrocasnice
    Frigidere si camere frigorifice de uz casnic, electrice. Masini de spalat rufe si vase si uscatoare destinate uzului casnic, electrice. Perne si paturi electrice. Ventilatoare, capace de aerisire, exhaustoare de uz casnic.
    Alte aparate electrice de uz casnic (aspiratoare, dispozitive pentru inlaturarea gunoaielor menajere, mixere, aparate de barbierit, uscatoare de par, fiare de calcat, fierbatoare de cafea si prajitoare de paine).
    Termoplonjoare electrice, aparate de incalzire rapida si de incalzire de lunga durata, incalzitoare submersibile pentru apa; aparate pentru incalzirea incaperilor; cuptoare electrice pentru uz casnic, plite electrice, fierbatoare electrice, gratare si rotisoare electrice. Rezistente pentru aparatele electrice de incalzit (cu exceptia reostatelor cu carbune).

    Exceptii: Fabricarea de masini de cusut se include in clasa 2954 (Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei). Fabricarea de masini si echipamente comerciale asemanatoare celor din clasa 2971 (Fabricarea de masini si aparate electrocasnice), dar de capacitati mari care nu sunt utilizabile casnic se include dupa caz, in clasa 2954 (Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei) cum sunt: masinile de spalat, fiarele de calcat etc. sau in alte clase corespunzatoare tipului de produs.

    2972 Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic
    Aparate neelectrice de uz casnic pentru prepararea si incalzirea hranei. Cuptoare, gratare si alte aparate neelectrice de uz casnic. Cazane de incalzire centrala pentru uz casnic care produc apa fierbinte sau abur de joasa presiune. Aragaze cu gaz, sobe de incalzit cu combustibili solizi sau lichizi, alte aparate si masini neelectrice de uz casnic.

    EM INDUSTRIA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI OPTICE

    30 Industria de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou

    300 Productia de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou

    3001 Fabricarea masinilor de birou
    Masini de scris electrice. Masini de scris automate, electrice si neelectrice, masini dotate cu memorie de mica capacitate, masini dotate cu dispozitiv electric sau electromagnetic care transmit automat cifrele imprimate unei masini de calcul distincte.
    Masini de calcul, case de inregistrare, masini de francat, automate pentru bilete, masini si echipamente analoge, inclusiv dispozitive de calcul.
    Aparate de fotocopiat, inclusiv prin sistemul optic de tip contact si aparate termice de copiat.
    Aparate de copiat si multiplicat de birou (cu transmiterea foilor la imprimat). Alte masini de birou: sapirografe, masini de copiat si multiplicat pe hartie de calc, aparate automate de numarat bancnote, contoare de numarat monede, dispozitive de ascutit creioane, perforatoare de hartie si dispozitive de fixare cu ajutorul lamelelor metalice etc.

    3002 Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice
    Masini automate numerice, analogice sau hibride pentru prelucrarea automata a datelor. Sisteme numerice complete, cuprinzand o unitate centrala, o unitate de intrare si o unitate de iesire; sisteme numerice care cuprind unitati periferice ca: unitati suplimentare de intrare si de iesire, unitati suplimentare de memorie, unitati de conversie a semnalelor etc.
    Masini analogice de prelucrare a informatiei compuse din organe analogice, organe de comanda si din dispozitive de programare; fabricarea de organe suplimentare avand o functie de intrare sau de iesire pentru calculatoarele analogice. Unitati periferice pentru calculatoare analogice cum sunt: cititoare de benzi perforate, trasoare de curbe, cititoare magnetice sau optice, masini de imprimare a informatiei pe suporti, masini de codificare si prezentare a datelor.

    Exceptii: Lucrarile de intretinere si reparare a masinilor si aparatelor de birou si a calculatoarelor se includ in clasa 7250 (Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor).

    31 Industria de masini si aparate electrice

    311 Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice

    3110 Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice
    Fabricarea de motoare, generatoare si transformatoare electrice cum sunt: grupuri electrogene de curent continuu sau alternativ; generatoare de curent alternativ; motoare electrice universale; motoare si generatoare de curent continuu si alternativ, convertizoare rotative electrice; transformatoare electrice de toate tipurile si puterile; generatoare de inalta tensiune; redresoare de contact, de sincronizare mecanica, bobine de inductie etc.

    Exceptii: Fabricarea de generatoare si motoare pentru autovehicule se cuprinde in clasa 3161 (Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule). Fabricarea de diode se cuprinde in clasa 3210 (Productia tuburilor electronice si a altor componente electronice).

    312 Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica.

    3120 Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica
    Aparatura electrica pentru racordarea si protectia instalatiilor electrice, pentru racordarea la retea si comutarea schemelor electrice (limitatoare de tensiune, intrerupatoare, contactoare, prize, relee pentru tensiune etc.).
    Panouri de distributie, pupitre de comanda, dulapuri repartitoare si alte dispozitive inzestrate cu comutatoare pentru controlul si distribuirea curentului electric.

    313 Productia de fire, cabluri electrice si optice izolate

    3130 Productia de fire, cabluri electrice si optice izolate
    Fire electrice izolate, cablu coaxial si alte cabluri electrice coaxiale; alti conductori electrici izolati. Cabluri din fibre optice cu invelis individual.

    Exceptii: Fabricarea de fire neizolate din metale neferoase se cuprinde, dupa caz, in clasele 2743 (Prelucrarea aluminiului) sau 2746 (Prelucrarea cuprului). Fabricarea de fibre optice si de cabluri din fibre optice neizolate individual se include in clasa 3340 (Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice).

    314 Productia de acumulatori, baterii si pile electrice

    3140 Productia de acumulatori, baterii si pile electrice
    Fabricarea de pile si baterii de pile electrice (din bioxid de magneziu, oxid de mercur, oxid de argint etc.); acumulatori electrici si parti ale acestora.

    315 Productia de lampi electrice si echipamente de iluminat

    3150 Productia de lampi electrice si echipamente de iluminat
    Fabricarea de lampi electrice cu incandescenta si lampi cu descarcare; lampi cu arc; lampi - blitz pentru fotografiere, aparate blitz.
    Instalatii de iluminat (lanterne electrice portabile cu sursa de energie autonoma, armatura electrica de iluminat pentru plafoane sau pereti, exclusiv armatura electrica destinata montarii sub cerul liber, lampi electrice de masa, lampi de noapte si aplice; lampi si armaturi neelectrice).
    Tablouri de iluminat, placute indicatoare iluminate. Alte lampi electrice si armaturi de iluminat si anume: lampi si armaturi pentru iluminarea strazilor, pietelor si magistralelor de transport.

    316 Productia de alte aparate, echipamente si materiale electrice

    3161 Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule
    Instalatii electrice de aprindere si alte instalatii pentru mijloace de transport, aparate de zbor si vapoare. Echipament electric de pornire si aparatura de aprindere pentru motoarele cu ardere interna; generatoare si intrerupatoare folosite la motoarele cu ardere interna; aparatura electrica de iluminat si semnalizat (in afara de lampi electrice cu incandescenta si lampi cu descarcare), stergatoare de parbriz, instalatii de degivrare a geamurilor pentru autovehicule, dispozitive contra aburirii sticlei la automobile.

    3162 Productia altor componente electrice
    Aparatura electrica de semnalizare acustica si optica, cu exceptia aparaturii pentru motociclete si automobile si a celei electromecanice pentru dirijarea mijloacelor de transport.
    Masini de spalat vase, cu exceptia celor de uz casnic.
    Aparatura electrica neinclusa in alte categorii si anume: electromagneti, magneti cu actiune permanenta, cuplaje electromagnetice; ambreiaje si frane; dispozitive electromagnetice de ridicat; acceleratoare electrice de particule; generatoare electrice de semnale acustice; aparatura pentru electrogalvanizare, electroliza si electroforeza etc. Izolatori electrici, in afara de cei din sticla si ceramica; armatura izolata pentru masini si utilaje electrice, in afara de cea din ceramica si mase plastice; tevi pentru conductori electrici si conexiuni pentru ele din metale feroase, cu invelis interior izolat.
    Electrozi si perii din carbune; carbuni pentru lampi cu arc, baterii si alte produse din grafit si alte tipuri de carbune destinate folosirii la produsele electrotehnice.

    Exceptii: Fabricarea de invelis de sticla pentru lampi se include in clasa 2615 (Fabricarea de sticlarie tehnica). Fabricarea de pulverizatoare de mana actionate electric se include in clasa 2924 (Fabricarea altor echipamente de utilizare generala).

    32 Industria de echipamente, aparate de radio, televiziune si comunicatii

    321 Productia tuburilor electronice si a altor componente electronice

    3210 Productia tuburilor electronice si a altor componente electronice
    Lampi, tuburi si valve electronice cu catod cald sau rece sau fotocatod (tuburi catodice pentru: televizoare, camere de televiziune, tuburi convertizoare sau intensificatoare de imagini; tuburi pentru receptie sau amplificare).
    Diode, tranzistori si dispozitive similare cu semiconductori; dispozitive fotosensibile cu semiconductori.
    Circuite integrate (monolitice, hibride); microansamble electronice de micromodule sau de alte tipuri similare.
    Circuite imprimate sau alte elemente imprimate.
    Condensatori electrici; rezistente electrice incalzitoare (reostate si potentiometre).

    Exceptii: Fabricarea de subansambluri compuse dintr-un numar de microcircuite electronice, montate pe un anumit suport se include in general, in clasa in care se incadreaza aparatul respectiv.

    322 Productia de emitatoare radio-televiziune, echipamente si aparate telefonice si telegrafice

    3220 Productia de emitatoare radio-televiziune, echipamente si aparate telefonice si telegrafice
    Aparate de emisie pentru radiodifuziune fara fir; aparate de emisie pentru televiziune prin fir sau prin unde hertziene, emitatoare relee si emitatoare de televiziune pentru uz industrial.
    Aparate de emisie pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie cuprinzand sau nu un receptor sau un aparat de inregistrare, sau de reproducere a sunetului.
    Emitatoare, emitatoare-receptoare fixe, emitatoare sau emitatoare-receptoare si aparate pentru intercomunicatii destinate mijloacelor de transport, radiotelefonie; alte emitatoare.
    Camere de televiziune de toate tipurile. Aparate pentru telefonie sau telegrafie cu fir (aparate de telecomunicatii prin curent purtator) cum sunt: posturi telefonice ale utilizatorilor, echipamente telefonice automate sau neautomate, manipulatoare pentru telegraful morse. Alte aparate de transmisie telegrafica; receptoare de tip morse, receptoare cu imprimare, aparate speciale pentru belinograme si pentru telefotografii.

    323 Productia de receptoare de radio si televiziune; aparate de inregistrare si reproducere audio si video

    3230 Productia de receptoare de radio si televiziune; aparate de inregistrare si reproducere audio si video
    Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video, proiectoare video sau combinate cu aparat receptor video sau aparat de inregistrare a sunetului sau imaginii).
    Receptoare radio sau combine, receptoare pentru radiofonie sau radiotelegrafie. Magnetofoane, casetofoane sau alte aparate de inregistrare a sunetului sau incorporate intr-un dispozitiv de reproducere a sunetului.
    Aparate video de inregistrare si reproducere.
    Microfoane, casti, amplificatoare de audio-frecventa si aparate selective de amplificare a sunetului.
    Subansamble specializate ale aparatelor din aceasta grupa.

    33 Industria de aparatura si instrumente medicale, de precizie, optice si ceasornicarie

    331 Productia de aparatura si instrumente medicale

    3310 Productia de aparatura si instrumente medicale
    Fabricarea de echipament medical si chirurgical si dispozitive ortopedice cum sunt:
    Aparatura bazata pe folosirea razelor roentgen si a radiatiilor radioactive.
    Aparatura de diagnosticat, aparatura cu raze ultraviolete si infrarosii folosita in practica medicala si chirurgicala, stomatologica si veterinara.
    Instrumente si aparate utilizate in stomatologie, precum si confectionarea protezelor dentare.
    Sterilizatoare medicale, chirurgicale si de laborator.
    Alte instrumente si aparate folosite in practica medicala, chirurgicala si veterinara (seringi, ace, catetere, instrumente si aparate oftalmologice neincluse in alte categorii, precum si aparate medicale electrice, neincluse in alte categorii).
    Aparate de mecanoterapie, de masaje, psihotehnice, respiratoare pentru reanimare, masti de gaz (exclusiv mastile de protectie).
    Articole si aparate ortopedice ca: centuri si bandaje medico-chirurgicale si carje, corsete si incaltaminte ortopedica etc., parti artificiale ale corpului omenesc; aparate auditive si alte dispozitive implantate in organism cum sunt stimulatoarele cardiace sau care indeplinesc functii pentru compensarea diferitelor defecte sau mutilari. Mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau veterinar (mese de operatii, paturi cu mecanisme de uz medical, scaune dentare si fotolii tip frizerie si alt mobilier cu posibilitati de rotire, ridicare sau coborare).

    Exceptii: Fabricarea de pansamente chirurgicale, vata medicala, bandaje pentru fracturi, catgut, ciment dentar se include in clasa 2442 (Fabricarea preparatelor farmaceutice).
    Fabricarea de termometre medicale se cuprinde in clasa 3320 (Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control). Fabricarea de lentile corective si montarile lor si a microscoapelor optice se include in clasa 3340 (Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice). Confectionarea amprentelor dentare de catre dentisti si ajustarea lentilelor de catre optometristi se incadreaza in clasa 8514 (Alte activitati referitoare la sanatatea umana).

    332 Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale)

    3320 Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale)
    Fabricarea de instrumente si aparate de navigatie, meteorologie, geofizice si altele, cum sunt:
    - compase pentru determinarea directiei (timonieri sau piloti automati) si alte aparate si instrumente de navigatie;
    - instrumente si aparate geodezice, hidrografice, oceanografice, hidrologice, meteorologice si geofizice; telemetre, cumpene de nivel etc.;
    - aparatura de radiolocatie, aparatura pentru mijloace de radionavigatie si aparatura pentru comanda la distanta prin radio;
    - fabricarea de greutati exacte; instrumente pentru desen tehnic, pentru trasare, instrumente de calculat, aparate pentru masurarea lungimii; balante cu precizie mai mica de 5cg; mese pentru desen; aparate si alte dispozitive pentru desen tehnic, trasarea sau rezolvarea calculelor matematice; instrumente pentru masurarea manuala a lungimii (tije si benzi masuratoare, micrometre, compase de grosime), neincluse in alte categorii.
    Instrumente si aparate pentru masurarea sau verificarea caracteristicilor electricitatii; instrumente si aparate pentru masurarea sau depistarea radiatiilor ionizante.
    Hidrometre si aparate plutitoare analoge, termometre, pirometre, barometre; instrumente si aparate pentru masurarea sau verificarea parametrilor curgerii curentului, a nivelului apei, a presiunii si a altor variabile care indica schimbarea starii lichidelor sau gazelor; aparate pentru analize fizice sau chimice, pentru masurarea sau verificarea vascozitatii, porozitatii, cresterii tensiunii superficiale; pentru masurarea sau verificarea caracteristicilor caldurii, sunetului sau luminii.
    Alte instrumente si aparate pentru masurarea, verificarea sau efectuarea de experiente: microscoape (cu exceptia celor optice si a aparatelor de difractie); masini si aparate pentru incercarea caracteristicilor mecanice ale materialelor; contoare pentru masurarea cantitatii de gaze, lichide si energie electrica, produse sau consumate; contoare pentru masurarea rotatiilor; taxometre, contoare de kilometraj, vitezometre, pedometre si alte instrumente, aparate si masini de masurat sau verificat.

    333 Executia de echipamente de masura, reglare si control pentru procesele industriale

    3330 Executia de echipamente de masura, reglare si control pentru procesele industriale
    Proiectarea si asamblarea echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale si instalatiile automatizate.

    334 Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice

    3340 Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice
    Fibre optice si cipuri din fibre optice; cabluri din fibre optice (cu exceptia celor fabricate in invelis individual); foi si placi din material polarizant; lentile, prisme si alte elemente optice (cu exceptia produselor din sticla optica neprelucrata), montate sau nemontate.
    Montari de ochelari (de soare, protectie sau corectie); rame si elemente de rame pentru ochelari.
    Binocluri, monocluri si alte dispozitive optice; microscoape optice complexe si aparate astronomice, cu exceptia celor radioastronomice.
    Dispozitive pe baza de cristale lichide neincluse in alte categorii (laseri, cu exceptia diodelor laser); alte aparate si instrumente optice.
    Echipament fotografic: lentile pentru obiective sau camere de filmat, pentru aparate de proiectie; aparate de marit si de micsorat, aparate fotografice si de filmat; aparate de proiectie cinematografica, aparate de proiectie pentru diapozitive si alte tipuri de aparate de proiectie in afara de dispozitive de colaj pentru microfilme; aparate blitz complete, fara cele cu folosire limitata; aparatura si echipament pentru laboratoare fotografice si cinematografice, neincluse in alte categorii, negatoscoape si ecrane de proiectie. Dispozitive de citit microfilme, microfise si alte microformate.

    Exceptii: Fabricarea de produse fotochimice se include in clasa 2464 (Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic). Fabricarea de elemente optice din sticla neprelucrata optic se include in clasa 2615 (Fabricarea de sticlarie tehnica). Fabricarea de aparate de fotocopiat cu sistem optic sau prin contact si aparate de termocopiere se include in clasa 3001 (Fabricarea masinilor de birou). Fabricarea de lampi de iluminat in fotografiere se include in clasa 3150 (Productia de lampi electrice si echipamente de iluminat). Fabricarea camerelor de televiziune se include in clasa 3220 (Productia de emitatoare radio-televiziune, echipamente si aparate telefonice si telegrafice). Fabricarea de instrumente medico-chirurgicale continand elemente optice (endoscoape), se include in clasa 3310 (Productia de aparatura si instrumente medicale). Fabricarea aparatelor de masura si control continand elemente optice cu alte utilizari decat cele fotografice se include in clasa 3320 (Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control).

    335 Productia de ceasuri

    3350 Productia de ceasuri
    Fabricarea de ceasuri, orologii si pendule de toate tipurile, inclusiv fabricarea cutiilor pentru ele; aparate de control al timpului si contoare de inregistrare a timpului cu miscare orologica sau cu motor sincron; intrerupatoare orare si alte aparate care permit declansarea unui mecanism la un moment dat; bratari (pentru ceasuri) din metal si metale pretioase; furnituri de orologerie (resorturi, cadrane etc.).

    Exceptii: Fabricarea de bratari (pentru ceasuri) din alte materiale decat metal, se include in clasa 1920 (Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie, a articolelor de harnasament).

    EN INDUSTRIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

    34 Industria mijloacelor de transport rutier

    341 Productia de autovehicule

    3410 Productia de autovehicule
    Autoturisme si alte automobile folosite in special pentru transportul persoanelor: autoturisme, autovehicule si motoare, pentru toate tipurile de teren (pe zapada, pe teren de golf, amfibii) si automobile pentru transportul in comun de persoane (autobuze, autocare).
    Autovehicule pentru transportul marfurilor: camioane si camionete (deschise, cu prelata, inchise); camioane cu dispozitive automate de descarcat, camioane cu macara, camioane cisterna pentru transportul lichidelor, camioane pentru ridicarea gunoaielor menajere, camioane si automobile speciale (pentru depanare, blindate pentru transportul banilor, pentru incendii, de maturat strazile, dispensare medicale si dentare mobile, biblioteci etc).
    Tractoare rutiere pentru semiremorci. Sasiuri cu motor pentru autovehicule.
    Motoare cu piston alternativ sau rotativ cu aprindere prin scanteie sau compresie de tipul celor utilizate pentru autovehicule.

    Exceptii: Fabricarea tractoarelor pentru agricultura si silvicultura se include in clasa 2931 (Fabricarea tractoarelor).

    342 Productia de caroserii, remorci si semiremorci

    3420 Productia de caroserii, remorci si semiremorci
    Caroserii (inclusiv cabinele) destinate a fi montate pe sasiuri de autovehicule, caroserii pentru vehicule fara sasiuri; caroserii de automobile pentru transportul persoanelor, pentru camioane si vehicule speciale; caroserii din metal, lemn, din materiale plastice sau combinate.
    Remorci si semiremorci pentru a fi tractate de autovehicule tip caravana si camping, pentru transportul marfurilor, pentru transportul persoanelor si alte utilizari.
    Parti de remorci si semiremorci.
    Conteinere (cele pentru transportul lichidelor) echipate pentru unul sau mai multe feluri de transport.

    Exceptii: Fabricarea remorcilor si semiremorcilor, cu incarcare si descarcare automata, pentru agricultura se include in clasa 2932 (Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere).

    343 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule

    3430 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule
    Piese pentru motoare cu piston alternativ sau rotativ cu aprindere prin scanteie sau compresie de tipul celor utilizate pentru autovehicule.
    Piese si accesorii pentru autovehicule: frane, cutii de viteza, semiosii, sasiuri, roti, amortizoare, radiatoare, tobe de esapament, tevi de esapament, ambreiaje, volane, cutii si coloane de directie, cartere de directie si piese pentru accesoriile de mai sus, alte piese si accesorii.

    Exceptii: Fabricarea echipamentelor electrice pentru autovehicule, a stergatoarelor de parbriz, a instalatiilor de degivrare a geamurilor pentru autovehicule, a dispozitivelor contra aburirii sticlei la autovehicule se cuprinde in clasa 3161 (Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule). Fabricarea filtrelor de ulei, benzina si aer pentru motoare cu ardere interna se include in clasa 2924 (Fabricarea altor echipamente de utilizare generala).

    35 Industria altor mijloace de transport

    351 Constructii si reparatii navale

    3511 Constructii navale
    Nave de croaziera (pentru oceane, mari si apele interioare), salupe pentru excursii si vase analoge, destinate in special transportului de persoane; bacuri de toate tipurile.
    Tancuri petroliere; nave cu instalatii frigorifice.
    Nave pentru transportul marfurilor si pasagerilor.
    Vase de pescuit, uzine plutitoare de prelucrare a pestelui si alte nave pentru prelucrarea sau conservarea pestelui si produselor din peste.
    Nave pentru transportul mixt (marfuri si pasageri).
    Remorchere impingatoare sau tragatoare.
    Platforme de foraj sau de exploatare, plutitoare sau submersibile.
    Alte mijloace plutitoare: faruri plutitoare, nave de tip pompier, dragi aspiratoare, macarale plutitoare, vase de razboi si barci de salvare (cu exceptia barcilor cu rame), nave pentru cercetari stiintifice etc.

    Exceptii: Fabricarea de ancore din metale feroase, de elice de nave si a paletelor se incadreaza in clasa 2875 (Fabricarea altor articole din metal). Producerea de vehicule amfibii se incadreaza in clasa 3410 (Productia de autovehicule).
    Intretinerea, repararea si dezmembrarea navelor sunt incluse in clasa 3513 (Intretinerea, repararea si dezmembrarea navelor).

    3512 Constructii de ambarcatiuni sportive si de agrement
    Constructii de barci cu panze, pneumatice, cu sau fara motor auxiliar, precum si de alte ambarcatiuni pentru sport sau agrement (barci cu rame si canoe, caiace, schifuri, barci de salvare cu rame, yachturi, vedete de croaziera, barci pentru pescuitul sportiv etc).

    Exceptii: Construirea de nave similare celor de sport si agrement dar care sunt echipate pentru activitati comerciale se include in clasa 3511 (Constructii navale).

    3513 Intretinerea, repararea si dezmembrarea navelor
    Activitatea de intretinere, reparare si dezmembrare a navelor comerciale, de razboi si a celor cu alte destinatii specificate in clasa 3511 (Constructii navale).

    3514 Intretinerea si repararea ambarcatiunilor sportive si de agrement
    Activitatea de intretinere si reparare a ambarcatiunilor ce se incadreaza in clasa 3512 (Constructii de ambarcatiuni sportive si de agrement).

    352 Constructia si repararea materialului rulant

    3520 Constructia si repararea materialului rulant
    Fabricarea de locomotive, automotoare si tramvaie cu motor, cum sunt: locomotive electrice sau cu acumulatori electrici, locomotive diesel electrice, locomotive diesel hidraulice, locomotive cu motoare prin compresie sau scanteie sau actionate de alte surse de energie (turbine cu gaz, cu abur); automotoare si autovagoane indiferent de sursa de energie utilizata, vehicule autopropulsate pentru intretinerea si repararea cailor ferate sau liniilor de tramvai (vagoane atelier, masini de incercare etc.).
    Fabricarea de material rulant (vagoane de marfuri si calatori, vagoane de bagaje si posta, vagoane de tramvai, platforme de vagoane de marfuri etc.).
    Fabricarea de subansambluri, echipamente mecanice si electromecanice de semnalizare, piese de schimb, cum sunt: piese pentru locomotive de cale ferata, pentru tramvai si pentru materialul rulant; armatura si utilaj pentru liniile de cale ferata si de tramvai, inclusiv piesele pentru ele; aparate mecanice si electromecanice de semnalizare, pentru tehnica securitatii, pentru dirijarea miscarii pe caile ferate, pe liniile de tramvai, sosele, caile fluviale interne, in locurile de parcare a autovehiculelor, in amenajarile portuare si pe aeroporturi, piese pentru ele. Repararea mijloacelor de transport feroviar.

    Exceptii: Fabricarea de sine neasamblate se cuprinde in clasa 2710 (Productia de metale feroase sub forme primare si semifabricate). Fabricarea de motoare si turbine se include in clasa 2911 (Fabricarea de motoare si turbine). Fabricarea de motoare electrice se include in clasa 3110 (Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice). Fabricarea de material electric de semnalizare, de securitate, de control sau de comanda se include - dupa caz - in clasa 3161 (Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule) sau in clasa 3162 (Productia altor componente electrice).

    353 Constructii si reparatii de aeronave

    3531 Constructii de aeronave
    Constructia de aeronave pentru transportul marfurilor si persoanelor, pentru fortele armate, pentru sport si alte scopuri (utilitare, sanitare etc.); elicoptere, dirijabile, baloane pentru servicii aeronautice sau meteorologice, planoare, deltaplanuri si alte obiecte de zbor nepropulsate de motor (inclusiv parti si accesorii ale aeronavelor).
    Fabricarea de motoare, turboreactoare si turbopropulsoare pentru avioane, cum sunt: motoare pentru propulsarea aeronavelor; motoare de aeronave cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scanteie; turboreactoare si turbopropulsoare pentru aeronave; propulsoare cu reactie; subansambluri si piese de turboreactoare si turbopropulsoare.
    Fabricarea de produse si subansamble pentru tehnica spatiala.

    3532 Reparatii de aeronave
    Intretinerea, repararea si modificarea aeronavelor si motoarelor pentru aeronavele din clasa 3531 (Constructii de aeronave).

    Exceptii: Fabricarea de piese mecanice ale motoarelor cu piston si aprindere prin scanteie se include in clasa 2911 (Fabricarea de motoare si turbine). Fabricarea de aparate si instrumente pentru navigatie aeriana se include in clasa 3320 (Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control). Fabricarea de rachete balistice militare teleghidate se include in clasa 2960 (Fabricarea armamentului si munitiei). Fabricarea de subansamble, piese si dispozitive pentru sistemul de aprindere si alte parti electrice ale aeronavelor se include, dupa caz, in clasele 3161 (Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule) sau 3162 (Productia altor componente electrice).

    354 Productia de motociclete, biciclete si vehicule pentru invalizi.

    3541 Productia de motociclete
    Fabricarea de: motociclete (cu sau fara atas), motorete si biciclete echipate cu motor auxiliar; motoare pentru motociclete; atase, parti si accesorii pentru motociclete, motorete sau scutere.

    Exceptii: Fabricarea de motociclete adaptate pentru invalizi se include in clasa 3543 (Productia de vehicule pentru invalizi).

    3542 Productia de biciclete
    Fabricarea de biciclete cu doua roti si altele, fara motor; piese si accesorii pentru acestea.

    Exceptii: Fabricarea de triciclete pentru copii si altele asemanatoare se include in clasa 3650 (Fabricarea jocurilor si jucariilor).

    3543 Productia de vehicule pentru invalizi
    Fabricarea de fotolii si alte vehicule pentru invalizi, cu sau fara motor, sau dotate cu alte mecanisme de deplasare.

    355 Productia altor mijloace de transport

    3550 Productia altor mijloace de transport
    Fabricarea de vehicule cu tractiune manuala; fabricarea de vehicule cu tractiune animala.

    EO ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE

    36 Productia de mobilier si alte activitati industriale neclasificate in alta parte

    361 Productia de mobilier

    3611 Productia de scaune (exclusiv cele din metal)
    Fabricarea de scaune de toate tipurile, in principal cu rame din lemn, pentru orice utilizare (locuinte, hoteluri, sali de spectacole, birouri, biserici, scoli, restaurante, spitale etc.). Accesorii din lemn pentru mobila.

    3612 Productia mobilierului pentru birou si magazine (exclusiv din metal)
    Fabricarea mobilierului din lemn (cu exceptia scaunelor) utilizat in institutii, birouri, spitale, scoli, hoteluri, restaurante, magazine etc. Alte tipuri de mobilier din lemn neclasificate in alta parte.

    3613 Productia mobilierului pentru bucatarii
    Fabricarea mobilei ce se utilizeaza in bucatarii.

    3614 Productia altor tipuri de mobilier
    Fabricarea de mobilier pentru uz casnic (biblioteci, dulapuri, sifoniere, etajere, vitrine, studiouri, canapele etc); accesorii pentru mobila; mobilier pentru nave, aeronave, autovehicule, tramvaie, vagoane de calatori etc. Servicii anexe pentru mobila (inclusiv servicii de restaurare si renovare a mobilei).

    3615 Productia de saltele si somiere
    Suporturi pentru saltele; saltele pe arcuri, saltele cu captuseala din orice material; saltele din cauciuc poros sau din straturi cu spuma si somiere.

    3616 Productia de scaune din metal
    Fabricarea de scaune, in principal cu rame metalice (exclusiv scaune sau fotolii dentare) pentru orice utilizare (birouri, spitale, magazine, restaurante etc.). Accesorii din metal pentru mobila.

    3617 Productia mobilierului din metal pentru birouri si magazine
    Fabricarea mobilierului din metal (cu exceptia scaunelor) utilizat in institutii, birouri, scoli, spitale, hoteluri, restaurante, magazine etc. Alte tipuri de mobilier din metal, neclasificate in alta parte.

    Exceptii: Fabricarea de mobilier pentru uz medical, chirurgical, dentar sau veterinar se include in clasa 3310 (Productia de aparatura si instrumente medicale). Fabricarea de incuietori, zavoare, chei si alte articole de lacatusarie utilizate la confectionarea mobilierului se include in clasa 2863 (Fabricarea articolelor de feronerie). Fabricarea de mobila din ceramica, beton sau piatra se include, dupa caz, in clasele 2621 (Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental), 2666 (Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos), 2670 (Taierea, fasonarea si finisarea pietrei).

    362 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare

    3621 Baterea monedelor si medaliilor
    Fabricarea de monede, medalii si medalioane din metale pretioase sau alte metale

    3622 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
    Prelucrarea perlelor naturale sau de cultura, a pietrelor pretioase si semipretioase naturale, a pietrelor pretioase si semipretioase sintetice sau restaurate (in afara de cele taiate simplu, sparte sau prelucrate sumar), dar neinsirate sau puse in montura (in afara de cuartul piezoelectric).
    Diamante industriale prelucrate; pulberi si praf din pietre pretioase sau semipretioase naturale sau sintetice.
    Bijuterii si alte produse din metale nobile sau din metale placate cu metale nobile; produse din perle naturale sau de cultura, din pietre pretioase sau semipretioase (naturale, sintetice sau restaurate).
    Argintarie (vesela, articole de toaleta, articole de ritual religios).
    Parti de articole de argintarie, de bijuterie.
    Articole tehnice si de laborator din metale pretioase, cu exceptia instrumentelor si partilor de instrumente, cum sunt: mijloace de incercare, de experimentare; creuzete de cupelatie; spatule (lopatele); grile (panze) din platina pentru uz catalitic sau alte intrebuintari; anozi pentru placare etc.

    Exceptii: Fabricarea carcaselor din metale pretioase pentru ceasuri se include la clasa 3350 (Productia de ceasuri). Fabricarea bijuteriilor de fantezie (imitatii de bijuterii) se incadreaza in clasa 3661 (Fabricarea bijuteriilor de fantezie).

    363 Fabricarea instrumentelor muzicale

    3630 Fabricarea instrumentelor muzicale
    Piane si alte instrumente muzicale cu coarde sau claviatura.
    Instrumente muzicale de suflat, orgi, acordeoane.
    Instrumente muzicale electronice.
    Alte instrumente muzicale (inclusiv instrumente de percutie, instrumente muzicale mecanice de tipul cutiilor muzicale, casetelor muzicale si flasnetelor); cornuri de vanatoare; fluiere, goarne si alte instrumente de suflat care emit sunete de apel sau semnalizare. Piese si accesorii de instrumente muzicale, metronoame, diapazoane etc.

    Exceptii: Fabricarea microfoanelor, difuzoarelor si altor articole similare se incadreaza in clasa 3220 (Productia de emitatoare radio - televiziune, echipamente si aparate telefonice si telegrafice). Fabricarea de instrumente muzicale avand caracter de jocuri si jucarii se include in clasa 3650 (Fabricarea jocurilor si jucariilor).

    364 Fabricarea articolelor pentru sport

    3640 Fabricarea articolelor pentru sport
    Schiuri si alte echipamente de schi; patine si patine cu rotile.
    Schiuri de apa, schiuri - surf si alte produse pentru sport nautic.
    Aparate pentru sport si alte instalatii pentru gimnastica si atletism. Alte produse si instalatii pentru jocuri in aer liber (inclusiv manusi pentru sport, mingi, crose, instalatii pentru tenis, rachete si palete pentru tenis etc.); piscine prefabricate. Undite si unelte de pescuit cu fir; mincioguri de pescuit, navoade si alte unelte de pescuit sportiv analoge; imitatii pentru momeala si alte rechizite asemanatoare pentru vanatoare si pescuit sportiv; materiale pentru alpinism si altele.

    Exceptii: Fabricarea panzei pentru ambarcatiuni se include in clasa 1740 (Fabricarea de articole confectionate din textile cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp). Fabricarea imbracamintei pentru sport se include, in clasa 1824 (Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii). Fabricarea incaltamintei pentru sport se include in clasa 1930 (Fabricarea incaltamintei). Fabricarea articolelor de selarie si hamuri, precum si a articolelor de transportat materiale sportive (genti, saci de sport, rucsacuri etc.) se include in clasa 1920 (Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie, a articolelor de harnasament). Fabricarea vehiculelor pentru sport (altele decat boburile, saniutele si vehiculele similare) se include, dupa caz, in clasele 3410 (Productia de autovehicule), 3541 (Productia de motociclete), 3542 (Productia de biciclete), 3550 (Productia altor mijloace de transport). Fabricarea de ambarcatiuni sportive se include in clasa 3512 (Constructii de ambarcatiuni sportive si de agrement). Fabricarea de biliarde si de jocuri de popice se include in clasa 3650 (Fabricarea jocurilor si jucariilor). Fabricarea biciurilor si a cravaselor se include in clasa 3663 (Alte produse manufacturiere).

    365 Fabricarea jocurilor si jucariilor

    3650 Fabricarea jocurilor si jucariilor
    Papusi si figurine reprezentand oameni sau alte fiinte, vesminte si accesorii pentru acestea; jucarii de strada, pe roti (cu exceptia bicicletelor) cum sunt: triciclete, trotinete etc. Trenulete electrice, sine si instalatii de semnalizare pentru acestea; montaje pentru minimodele si alte montaje tip constructor si jucarii asamblabile.
    Carti de joc; instrumente muzicale tip jucarie; jocuri video utilizabile printr-un receptor tip televizor.
    Alte articole pentru jocuri de societate, intelegand articole pentru biliard, mese pentru jocurile de cazino (ruleta, baccara), jocuri automate, bawling, popice.

    Exceptii: Fabricarea de biciclete pentru copii se include in clasa 3542 (Productia de biciclete). Fabricarea de articole surpriza se include la clasa     3663 (Alte produse manufacturiere).

    366 Fabricarea altor produse

    3661 Fabricarea bijuteriilor de fantezie
    Fabricarea de bijuterii de fantezie (imitatii de bijuterii).

    3662 Confectionarea maturilor si periilor
    Maturi mecanice si manuale, perii mecanice si manuale, pamatufuri, pensule.

    3663 Alte produse manufacturiere
    Carusele - calusei, scrancioburi, standuri de tir cu arme cu aer comprimat si alte atractii. Stilouri, creioane, stampile, table de ardezie sau table de desenat, benzi pentru masinile de scris sau benzi asemanatoare destinate pentru imprimare, tusiere si produse asemanatoare; creta, acuarele, mine de creion; litere pentru cules manual.
    Umbrele, parasoluri, bastoane, cravase, biciusti (inclusiv detaliile), garniturile, furniturile si articolele pentru acestea; copci, butoni, nasturi, fermoare; forme pentru nasturi si alte detalii pentru nasturi, detalii pentru fermoare. Linoleum. Peruci, barbi, gene si sprancene false. Obiecte fabricate pentru sarbatori, la carnavaluri, ceremonii, jocuri, reprezentatii si alte obiecte pentru amuzamente. Carucioare pentru copii si partile acestora.
    Brichete, chibrituri, pipe, porttigarete, piepteni pentru par, ace si cleme pentru par si produse analoge, bigudiuri, pulverizatoare pentru parfumuri, pamatufuri pentru pudra si pernite pentru cosmetica.
    Dispozitive, aparate si modele destinate scopurilor demonstrative, nepotrivite pentru alte intrebuintari.
    Candele, lumanari si articole similare, flori si fructe artificiale etc; manechine si articole surpriza.

    37 Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale reciclabile

    371 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile

    3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile
    In aceasta clasa se include activitatea de procesare si valorificare (sortare, presare, balotare) a deseurilor si rebuturilor metalice, precum si a masinilor si echipamentelor scoase din uz.
    Activitatile enumerate mai sus presupun un procedeu mai mult sau mai putin industrial in scopul livrarii intreprinderilor care le transforma in noi materii prime.

    Exceptii: Fabricarea de noi materiale din deseuri, rebuturi si din alte produse metalice neutilizabile se include, dupa caz, in clasele aferente produselor rezultate. Vanzarea deseurilor, rebuturilor si produselor metalice refolosibile asupra carora nu s-a actionat prin procedee industriale, se include in clasa 5157 (Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor).

    372 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile

    3720 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile
    In aceasta clasa se includ aceleasi operatiuni de genul celor enumerate in clasa 3710 (Recuperarea deseurilor si resturilor metalice), pentru resturile si deseurile nemetalice.

    Exceptii: Transformarea deseurilor din produse alimentare, bauturi si tutun se include, dupa caz, in clasele diviziunilor 15 (Industria alimentara si a bauturilor) si 16 (Industria tutunului). Resaparea anvelopelor se include in clasa 2512 (Resaparea pneurilor). Fabricarea celulozei din deseuri textile si de hartie se include in clasa 2111 (Fabricarea celulozei). Prelucrarea deseurilor textile pentru obtinerea de fibre se include, dupa caz, in clasele diviziunii 17 (Industria textila si a produselor textile). Recuperarea deseurilor radioactive se include in clasa 2330 (Prelucrarea combustibililor nucleari).

    F. ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE SI APA

    40 Productia, transportul si distributia de energie electrica si termica, gaze si apa calda

    401 Productia, transportul si distributia energiei electrice

    4011 Productia de energie electrica
    Activitatea de producere a energiei electrice:
    - pe baza de combustibili solizi, lichizi si gazosi;
    - in centrale hidroelectrice;
    - in centrale nuclearo-electrice;
    - pe baza de alte surse de energie.
    In aceasta clasa se include si energia electrica produsa de centralele electrice apartinand agentilor economici cu alt profil decat productia de energie electrica, pe care o asigura atat pentru acestia, cat si pentru livrare altor beneficiari, cu conditia ca aceasta productie sa poata fi comensurata distinct fata de activitatea principala.

    4012 Transportul si distributia energiei electrice
    Activitatea de transport si distributie a energiei electrice.

    402 Productia si distributia gazelor (exclusiv extractia gazului natural si a gazelor asociate)

    4020 Productia si distributia gazelor (exclusiv extractia gazului natural si a gazelor asociate)
    Fabricarea combustibililor obtinuti prin distilarea carbunelui, gaz de apa, gaz de generator si gaze analoge, precum si amestecarea gazului artificial cu gazul natural sau gaze de sonda.
    Distributia de combustibili gazosi printr-o retea de conducte catre utilizatori (industriali, comerciali, gospodarii etc).

    Exceptii: Transportul prin conducte magistrale a combustibililor gazosi se include in clasa 6030 (Transporturi prin conducte).

    403 Productia si distributia energiei termice si a apei calde

    4031 Producerea aburului si a apei calde
    Activitatea de producere a aburului si a apei calde cu exceptia aburului utilizat pentru producerea energiei electrice. In aceasta clasa se cuprind si alti suporti energetici (apa refrigerata, gheata in calup, energie pneumatica, aer comprimat).

    Exceptii: Productia de gheata si zapada alimentare se include la clasa 1599 (Fabricarea bauturilor nealcoolice).

    4032 Transportul si distributia aburului si a apei calde
    Activitatea de transport si distributie a aburului si a apei calde inclusiv apa fierbinte pentru incalzire.

    41 Gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei

    410 Gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei

    4100 Gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei
    Activitatea de gospodarire a resurselor de apa: captarea, aductiunea, tratarea si distributia apei.

    Exceptii: Exploatarea sistemelor de irigatii pentru agricultura se include in clasa 0143 (Servicii de imbunatatiri funciare si irigatii). Tratarea apelor reziduale se include in clasa 9000 (Asanarea si indepartarea gunoaielor; salubritate si activitati similare).

    G CONSTRUCTII

    45 Constructii
    Constructii de cladiri si lucrari noi, restaurare si reparatii curente.

    451 Organizarea de santiere si pregatirea terenului

    4511 Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere
    Lucrari de demolare de constructii si cladiri; terasamente; organizare de santier; lucrari de curatire; excavatii si lucrari de pamant; pregatirea sectorului pentru excavatii de pamant (astupare, nivelare etc.).

    4512 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
    Lucrari de analiza a terenului de fundare prin foraje si sondaje; saparea tunelurilor si galeriilor precum si orice alte lucrari de amenajare si pregatire a terenului, a zacamintelor pentru agregate minerale.

    452 Constructii de cladiri si de geniu civil

    4521 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta
    Lucrari generale de constructii pentru ridicarea cladirilor de: locuit, industriale, comerciale, publice cu destinatie cultural - administrativa, institutii de invatamant, medico-sanitare, de cult, etc.
    Lucrari de constructii de inginerie civila ca: poduri si viaducte, tuneluri si pasaje subterane; constructii industriale si alte lucrari de inginerie neincluse in alte categorii. In aceasta clasa se include si montarea si executarea cladirilor din prefabricate.

    4522 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
    Lucrari de invelitori, lucrari de sarpante si terase, lucrari pentru colectarea si evacuarea apei.

    4523 Constructii de cai de comunicatii terestre si constructii destinate sportului
    Constructii de autostrazi (cu exceptia celor suspendate), sosele, strazi, cai ferate, piste de aterizare-decolare pentru aeroporturi. Construirea de stadioane, terenuri si alte constructii destinate sportului (bazine de inot, terenuri de tenis, terenuri de golf etc.) exclusiv cladirile.

    4524 Constructii hidrotehnice
    Lucrari de constructii pentru caile de comunicatii pe apa, porturi, diguri; constructii de gospodarirea apelor; lucrari de constructii pentru hidrocentrale; lucrari de irigatii, desecari, corectarea torentilor, regularizari si aparari de maluri.

    4525 Alte lucrari de constructii ingineresti
    Lucrari de constructii pentru transport prin conducte, pentru linii de comunicatii si linii (cabluri) energetice magistrale; pentru conducte de transport, linii de comunicatii si linii (cabluri) energetice pentru reteaua locala; lucrari anexe amenajarilor urbane.

    4526 Alte lucrari specifice pentru constructii
    Lucrari de constructii specifice cum sunt: imbunatatirea terenului de fundatii, fundatii, baterea pilotilor, saparea puturilor de apa, lucrari de betonare, fasonarea si montarea armaturilor (inclusiv lucrari de sudura), zidarie, schele, esafodaje si alte asemenea lucrari.

    453 Lucrari de instalatii si izolatii

    4531 Lucrari de instalatii electrice
    Lucrari de instalatii electrice inclusiv montarea armaturii electrice; lucrari de instalatii electrice la conductele de apa si gaze; lucrari de instalatii electrice la montarea lifturilor si scarilor rulante; lucrari de montare a instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a utilajelor contra incendiilor; montarea instalatiilor de alarma; montarea de antene; lucrari pentru sisteme de incalzire electrica si climatizare etc.

    4532 Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva
    Lucrari de izolatii: termica, fonica, hidro si antivibratii; lucrari de protectie anticoroziva.

    4533 Lucrari de instalatii sanitare si de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti
    Montarea instalatiilor de incalzit si de ventilatie si a instalatiilor de aer conditionat. Lucrari de dirijarea apei prin conducte si lucrari de drenaj; lucrari de montare a conductelor de gaz; lucrari de montaj a echipamentelor si utilajelor tehnologice etc.

    45 Alte lucrari de instalatii si de constructii auxiliare
    Montarea de garduri, amenajarea incintelor si a constructiilor metalice aferente lor; alte lucrari de constructii montaj.

    454 Lucrari de finisare

    4541 Lucrari de ipsoserie
    Lucrari de tencuire cu ipsos si executarea profilelor din ipsos.

    4542 Lucrari de tamplarie si dulgherie
    Lucrari de tamplarie si dulgherie (din lemn, metal, materiale plastice si sticla).

    Exceptii: Lucrarile de dulgherie si tamplarie cu elemente fabricate de unitatile care le executa se clasifica in categoria productiei proprii, dupa materialul utilizat, ca de exemplu: lucrarile din lemn se clasifica in clasa 2030 (Fabricarea de elemente de dulgherie si de tamplarie pentru constructii) etc.

    4543 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
    Acoperirea cu ceramica a peretilor si podelelor; pardosirea dusumelelor; captusirea peretilor si lipirea tapetului; aplicarea lambriurilor etc.

    4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
    Lucrari de montare a cercevelelor de ferestre si a geamurilor, lucrari de vopsitorie si zugraveli.

    4545 Alte lucrari de finisare
    Lucrari decorative, alte lucrari de finisare a constructiilor.

    455 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent

    4550 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent
    Servicii de inchiriere a utilajelor pentru construirea sau demolarea cladirilor sau a altor constructii civile, cu operatori.

    Exceptii: Inchirierea masinilor si utilajelor de constructii, fara operator, se include in clasa 7132 (Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de deservire aferent).

    H COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA SI INTRETINEREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR SI A BUNURILOR PERSONALE SI CASNICE

    50 Vanzarea, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor; comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

    501 Comert cu autovehicule

    5010 Comert cu autovehicule
    Vanzari cu ridicata si cu amanuntul de autovehicule de toate tipurile, atat ale celor noi cat si ale celor uzate sau reconditionate.

    502 Intretinerea si repararea autovehiculelor

    5021 Intretinerea si repararea autovehiculelor (fara reparatiile executate in intreprinderi organizate de tip industrial)
    Servicii de deservire tehnica si reparatii ale autovehiculelor incluzand intretinerea si repararea autovehiculelor, spalarea, lustruirea etc.

    5022 Reparatii de autovehicule executate in unitati organizate de tip industrial
    Activitatile de reparatii de autovehicule executate in unitati organizate de tip industrial

    503 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule

    5030 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule
    Vanzari cu ridicata sau cu amanuntul ale pieselor si accesoriilor pentru autovehicule, care nu fac parte din seturile de prima dotare ce se vand o data cu autovehiculele.

    504 Vanzarea, intretinerea si repararea motocicletelor, pieselor si accesoriilor aferente

    5041 Vanzarea motocicletelor, pieselor si accesoriilor aferente
    Vanzari cu amanuntul si cu ridicata ale motocicletelor si saniilor cu motor si a pieselor si accesoriilor acestora.

    5042 Repararea si intretinerea motocicletelor
    Servicii de deservire tehnica si reparatii ale motocicletelor si ale saniilor cu motor.

    505 Vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule

    5050 Vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule
    Vanzarea cu amanuntul a carburantilor ca: benzina, gaz lichefiat etc. pentru autovehicule si motociclete si a carburantilor utilizati la barcile cu motor. Tot aici se include si vanzarea lubrifiantilor, a produselor de racire, de curatire si orice alte tipuri de produse pentru autovehicule, precum si cele similare destinate altor utilizari (petrol lampant, petrosin etc.).

    Exceptii: Comertul cu ridicata al carburantilor se include in clasa 5151 (Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate). Vanzarile cu amanuntul ale gazelor lichefiate pentru gatit si incalzit, se includ in clasa 5248 (Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor neclasificate in alta parte).

    51 Comert cu ridicata (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor)
    In aceasta diviziune se includ activitatile de revanzare (vanzare fara o transformare a produselor) de produse noi sau folosite catre vanzatorii cu amanuntul, consumatorii industriali si alti utilizatori sau catre vanzatorii cu ridicata. Tot in aceasta categorie se include si activitatea intermediarilor care efectueaza tranzactii in contul vanzatorilor, cu amanuntul sau cu ridicata, precum si al consumatorilor.
    Principalele tipuri de activitati incluse in aceasta diviziune sunt:
    - achizitionarea de marfuri in scopul revanzarii lor;
    - activitatea negociatorilor (intermediarilor in comertul cu ridicata);
    - activitatea distribuitorilor de produse pentru agentii economici;
    - activitatea exportatorilor si importatorilor;
    - activitatea antrepozitelor proprii comertului cu ridicata;
    - activitatea cooperativelor sau a altor unitati de achizitie;
    - activitatea unitatilor independente de intreprinderile producatoare care au drept scop de a vinde produsele proprii ale acestora;
    - activitatile comisionarilor, comis-voiajorilor;
    - activitatile de triere, lotizare si marcare a marfurilor;
    - activitatile de depozitare si congelare (aferente comertului) si de vanzare in contul clientilor.

    Exceptii: Vanzarile cu ridicata de autovehicule si motociclete se includ in clasele 5010 (Comert cu autovehicule) si 5041 (Vanzarea motocicletelor, pieselor si accesoriilor aferente). Activitatile de bursa a marfurilor (efectelor) sunt incluse in clasa 6712 (Activitati de garantare a tranzactiilor, agenti financiari).

    511 Activitati de intermedieri in comertul cu ridicata
    In clasele acestei grupe se incadreaza activitatile de comert, prestate de intermediari (activitatile comisionarilor, intermediarilor de marfuri si comisarilor de evaluare (licitatie), precum si toate intermedierile care se realizeaza in numele sau contul altora). In general activitatea acestora are ca scop punerea in contact a cumparatorilor cu vanzatorii sau de a realiza operatiuni comerciale in contul altora, inclusiv pentru exportatori si importatori.

    5111 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse
    Intermedieri pentru vanzari ale materiilor prime agricole si de animale vii, materii prime textile, cu semiproduse si alte produse neclasificate in alta parte, efectuate pe baza de plata sau contract.

    5112 Intermedieri in comertul cu combustibil, minerale si produse chimice pentru industrie
    Intermedieri pentru vanzari ale diferitelor tipuri de combustibili, metale, minerale, produse chimice pentru industrie efectuate pe baza de contract sau plata.

    5113 Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii
    Intermedieri pentru vanzari ale materialului lemnos si de constructii, efectuate pe baza de contract sau plata.

    5114 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
    Intermedieri pentru vanzari ale masinilor, utilajelor industriale si mijloacelor de transport, inclusiv armament, in afara de automobile, biciclete si motociclete, efectuate pe baza de contract sau plata.

    5115 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
    Intermedieri pentru vanzari de mobila, ale marfurilor de uz casnic, ale produselor metalice si articolelor de fierarie, efectuate pe baza de plata sau contract.

    5116 Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole din piele
    Intermedieri pentru vanzari ale produselor textile, imbracamintei si incaltamintei efectuate pe baza de plata sau contract.

    5117 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
    Intermedieri pentru vanzari ale produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun, efectuate pe baza de plata sau contract.

    5118 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, neclasificate in alta parte
    Intermedieri pentru vanzari ale produselor farmaceutice, medicale, cosmetice si altele efectuate pe baza de plata sau contract.

    5119 Intermedieri in comertul cu produse diverse
    Intermedieri pentru vanzari ale marfurilor diverse, efectuate pe baza de plata sau contract.

    Exceptii: Activitatile agentilor de asigurari sunt incluse in clasa 6720 (Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii). Activitatile agentilor imobiliari sunt clasificate in clasele diviziunii 70 (Tranzactii imobiliare). Activitatile burselor de comert se includ in clasele grupei 671 (Activitati auxiliare ale institutiilor financiare).

    GRUPELE 512-517 CUPRIND NUMAI COMERTUL PE CONT PROPRIU

    512 Comert cu ridicata al produselor agricole brute si animalelor vii

    5121 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor
    Comert cu ridicata: al cerealelor, semintelor de ulei, semintelor si furajelor si al altor produse similare.

    5122 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
    Comert cu ridicata al florilor si plantelor.

    5123 Comert cu ridicata al animalelor vii
    Comert cu ridicata al animalelor vii.

    5124 Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor prelucrate
    Comert cu ridicata al blanurilor si pieilor brute, al blanurilor si pieilor argasite sau tabacite.

    5125 Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat
    Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat.

    513 Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului

    5131 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor proaspete
    Comert cu ridicata al fructelor si legumelor proaspete.

    5132 Comert cu ridicata al carnii si mezelurilor
    Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne (inclusiv vanatul).

    5133 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
    Comert cu ridicata al produselor lactate (inclusiv lapte), oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile.

    5134 Comert cu ridicata al bauturilor
    Comert cu ridicata al bauturilor.

    5135 Comert cu ridicata al tutunului
    Comert cu ridicata al produselor din tutun, exclusiv tutunul neprelucrat care se include in clasa 5125 (Comert cu ridicata cu tutun neprelucrat).

    5136 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
    Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si al produselor zaharoase.

    5137 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
    Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente (sare, piper, cuisoare, scortisoara, foi de dafin etc.).

    5138 Comert cu ridicata, specializat, al altor produse alimentare
    Comert cu ridicata al produselor din peste, crustacee si moluste.
    Comert cu ridicata al produselor alimentare neincluse in alte categorii (inclusiv produse alimentare pentru hrana animalelor de companie).

    5139 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun
    Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun.

    514 Comert, cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentare

    5141 Comert cu ridicata al produselor textile
    Comert cu ridicata al produselor textile, al albiturilor si al lenjeriei de pat.

    5142 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
    Comert cu ridicata al articolelor de imbracaminte, al produselor din blanuri, al incaltamintei si al accesoriilor pentru imbracaminte.

    5143 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc si al aparatelor de radio si televizoare
    Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic, al aparatelor de radio si televizoarelor, al discurilor si benzilor, al echipamentelor si accesoriilor de iluminat.

    5144 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete si produse de intretinere
    Comert cu ridicata cu vesela metalica de uz casnic, cu produse din sticla, portelan si ceramica, cu tapete si produse de intretinere si curatire, de uz casnic si industrial.

    5145 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
    Comert cu ridicata al produselor de parfumerie, cosmetica si sapunuri.

    5146 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
    Comert cu ridicata al produselor farmaceutice si medicale, al instrumentelor si aparatelor chirurgicale si ortopedice.

    5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
    Comert cu ridicata al bunurilor de consum diverse, cum sunt: mobila si alte produse din lemn; instrumente muzicale; produse de acoperit pardoselile; aparate de uz casnic neelectrice; impletituri, produse din pluta; hartie si carton; carti, reviste, ziare si rechizite; articole fotografice si optice; jocuri si jucarii; ceasuri si bijuterii; articole de sport (inclusiv bicicletele); produse din piele si accesorii de voiaj; alte marfuri de consum neincluse in alte categorii.

    515 Comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor

    5151 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
    Vanzarile cu ridicata al carburantilor solizi, lichizi si gazosi si ale produselor derivate.

    5152 Comert cu ridicata al produselor si minereurilor metalice
    Vanzarile cu ridicata ale minereurilor metalice, metalelor in forma primara si semifabricatelor (inclusiv metale pretioase), cu exceptia tranzactiilor cu lingouri din aur, realizate pe piata financiara si a deseurilor din metale.

    5153 Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii
    Vanzarile cu ridicata ale lemnului neprelucrat si ale produselor rezultate din prelucrarea primara a lemnului; ale vopselelor, lacurilor si emailurilor, obiectelor sanitare (cazi, chiuvete etc.), geamurilor si ale altor materiale de constructii.

    5154 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor, de fierarie, ipsoserie si incalzire
    Vanzarile cu ridicata de produse pentru instalatii sanitare si de incalzire.

    5155 Comert cu ridicata al produselor chimice
    Vanzarile cu ridicata ale chimicalelor industriale de baza, ale ingrasamintelor, rasinilor sintetice si ale materialelor plastice in forma primara.

    5156 Comert cu ridicata al altor produse intermediare n.c.a.
    Vanzarile cu ridicata ale fibrelor textile si ale altor produse intermediare (neclasificate in alta parte), cu exceptia produselor agricole.

    5157 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
    Vanzarile cu ridicata ale deseurilor, resturilor si ale materialelor recuperabile, metalice si nemetalice.

    516 Comert cu ridicata al masinilor, echipamentelor si furniturilor

    5161 Comert cu ridicata al masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului si lemnului
    Vanzari cu ridicata ale masinilor si utilajelor pentru prelucrarea metalului si lemnului.

    5162 Comert cu ridicata al masinilor pentru constructii
    Vanzari cu ridicata ale masinilor si utilajelor pentru constructii si constructii civile.

    5163 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila, masinilor de cusut si de tricotat
    Vanzari cu ridicata ale masinilor si utilajelor destinate industriei textile, confectiilor si tricotajelor.

    5164 Comert cu ridicata al masinilor si materialelor de birou
    Vanzari cu ridicata ale masinilor si echipamentelor de birou, ale calculatoarelor si mobilierului de birou.

    5165 Comert cu ridicata al altor masini utilizate in industrie, comert si transport
    Vanzari cu ridicata ale mijloacelor si utilajelor de transport, exclusiv autovehiculele, motocicletele si bicicletele; ale masinilor si utilajelor folosite in industrie si comert.

    5166 Comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor si uneltelor agricole
    Vanzari cu ridicata ale masinilor, accesoriilor si utilajelor agricole, inclusiv tractoarele agricole.

    517 Comert cu ridicata al altor produse n.c.a.

    5170 Comert cu ridicata al altor produse n.c.a.
    Comert cu ridicata, specializat, pentru alte produse neclasificate in alta parte si comert cu ridicata pentru diverse articole si produse fara o specializare particulara.

    Nota: Pentru vanzarile cu ridicata ale produselor ce se incadreaza in aceasta clasa, suma incasarilor pentru un produs clasificat in clasele grupelor 512-516 nu poate fi mai mare de 50% din sumele brute incasate din vanzarea cu ridicata a produselor din aceasta grupa. In cazul cand incasarile brute pentru un produs care se incadreaza in alta clasa sunt mai mari decat 50% activitatea unitatii respective se include in clasa in care se incadreaza produsul respectiv, respectand principiul de clasificare dupa preponderenta.

    52 Comert cu amanuntul (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor); repararea bunurilor personale si gospodaresti.
    In aceasta diviziune se include revanzarea sau transportarea catre populatie de marfuri noi, sau uzate (dar care mai pot fi utilizate), prin magazine, supermagazine, ghisee, chioscuri, unitati de desfacere prin posta, comert ambulant, comis-voiajori, cooperative de consum, case de licitatii. Majoritatea vanzatorilor cu amanuntul detin titlul de proprietate asupra marfurilor vandute, dar nu actioneaza ca agenti ai unui comerciant principal, iar altii vand prin consignatii ca comisionari. Vanzarile de produse si articole incluse in aceasta diviziune sunt in general limitate la bunuri de consum. In consecinta, anumite produse nu sunt clasificate in comertul cu amanuntul, ca de exemplu: cereale, seminte, minerale, petrol brut, produse chimice industriale, produse siderurgice, masini si materiale industriale. In anumite cazuri unele produse pot suferi o anumita transformare intamplatoare in cadrul procesului de vanzare. De asemenea se include in aceasta diviziune repararea si instalarea de bunuri casnice si personale chiar daca ele se fac sau nu in relatie directa cu vanzarea cu amanuntul. O distinctie fundamentala este facuta in detalierea diviziunii, intre vanzarea in magazine (grupele 521-525) si vanzarile prin alte metode din clasele grupei 526 (Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine).

    Exceptii: Vanzarile de produse agricole de catre fermierii producatori, neefectuate prin magazine proprii, se includ in diviziunea 01 (Agricultura si servicii auxiliare). Producerea si vanzarea de marfuri direct de catre producatori (neefectuate prin magazine proprii destinate vanzarii) pentru populatie sunt in general clasificate in categoriile in care se incadreaza fabricarea produselor respective, considerandu-se ca vanzarile catre populatie sunt accidentale. Vanzarea de alimente sau bauturi pentru consumul in cadrul unitatii respective, se include in diviziunea 55 (Hoteluri si restaurante). Inchirierea de bunuri personale de uz casnic se include in clasa 7140 (Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti).

    521 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

    5211 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
    Vanzarile, in magazine nespecializate, de marfuri diverse in care predominante sunt cele alimentare, bauturile si produsele din tutun. Acest tip de activitati se desfasoara in general in magazine denumite "Magazine generale alimentare", care au ca principal obiect de activitate vanzarea bunurilor de bacanie, precum si a altor tipuri de marfuri cum sunt: cosmetice, articole electrocasnice, articole de fierarie, imbracaminte etc.

    5212 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
    Activitatea magazinelor ce vand o cantitate mare de bunuri noi in care marfurile alimentare, bauturile si produsele din tutun nu sunt preponderente. Acest tip de activitate se desfasoara frecvent in mari magazine care vand in general produse ca: imbracaminte, mobilier, produse electrocasnice, articole de fierarie, cosmetice, bijuterii, jucarii, articole sportive. Aceste produse se vand in raioane distincte, dar cu aceeasi gestiune.

    522 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate

    5221 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
    Vanzarile cu amanuntul prin magazine specializate ale fructelor si legumelor proaspete.

    5222 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
    Vanzarile cu amanuntul prin magazine specializate ale carnii si ale produselor din carne.

    5223 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
    Vanzarile cu amanuntul prin magazine specializate ale pestelui, crustaceelor si molustelor.

    5224 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si zaharoaselor
    Vanzari cu amanuntul, prin magazine specializate ale painii, ale produselor de patiserie, zaharoaselor si prajiturilor.

    5225 Comert cu amanuntul al bauturilor
    Vanzarile cu amanuntul prin magazine specializate ale bauturilor care nu se consuma in cadrul unitatii respective.

    5226 Comert cu amanuntul al produselor din tutun
    Vanzarile cu amanuntul prin magazine specializate ale produselor din tutun.

    5227 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor n.c.a.
    Vanzarile cu amanuntul prin magazine specializate ale produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile, fructelor si legumelor conservate si ale altor produse alimentare n.c.a.

    523 Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor farmaceutice si medicale, al produselor de cosmetica si de toaleta

    5231 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
    Vanzarile cu amanuntul prin magazine specializate ale produselor farmaceutice.

    5232 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
    Vanzarile cu amanuntul prin magazine specializate ale articolelor medicale si ortopedice.

    5233 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de toaleta
    Vanzarile cu amanuntul prin magazine specializate ale produselor cosmetice, parfumurilor, sapunurilor de toaleta si altor articole de toaleta.

    524 Comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.

    5241 Comert cu amanuntul al textilelor
    Vanzarile cu amanuntul prin magazine specializate ale textilelor.

    5242 Comert cu amanuntul al imbracamintei
    Vanzari cu amanuntul prin magazine specializate ale obiectelor de imbracaminte, ale produselor din blana si ale accesoriilor pentru imbracaminte.

    5243 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele
    Vanzari cu amanuntul prin magazine specializate ale incaltamintei, ale produselor din piele si ale accesoriilor de voiaj.

    5244 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic.
    Vanzari cu amanuntul prin magazine specializate ale mobilei de uz casnic; ale articolelor de iluminat; ale articolelor de menaj diverse (toate tipurile de cutite, tacamuri, vesela din lut, sticla, portelan, ceramica si metal); ale perdelelor, draperiilor si ale altor obiecte din materiale textile pentru intrebuintare curenta; ale produselor din lemn, pluta si ale produselor impletite; ale articolelor casnice neelectrice neincluse in alte categorii.

    5245 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrice de uz casnic
    Vanzari cu amanuntul prin magazine specializate ale articolelor si aparatelor electrice de uz casnic; ale aparatelor de radio si televizoarelor; ale instrumentelor muzicale, discurilor, partiturilor si benzilor magnetice audio-video si casetelor si ale aparatelor de inregistrare audio-video.

    5246 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, vopsitorie, sticla si articole din sticla
    Vanzari cu amanuntul prin magazine specializate ale articolelor din metal, vopselelor; lacurilor si emailurilor; produselor din sticla plata; materialelor pentru mici lucrari in gospodarii (produse artizanale).

    5247 Comert cu amanuntul al cartilor, jurnalelor si articolelor de papetarie
    Vanzari cu amanuntul prin magazine specializate ale cartilor, revistelor, ziarelor si articolelor de papetarie.

    5248 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse neclasificate in alta parte
    Vanzari cu amanuntul prin magazine specializate ale mobilierului si masinilor de birou; ale calculatoarelor si software-ului de uz general (neadaptat la cerintele clientului); ale articolelor optice, fotografice si instrumentelor de precizie; ale ceasurilor si bijuteriilor; ale articolelor pentru sport si jocuri in aer liber (inclusiv biciclete); ale materialelor pentru acoperit peretii si pardoselile; ale florilor, plantelor, semintelor, ingrasamintelor; ale animalelor de companie si produselor alimentare pentru acestea; ale combustibililor solizi, lichizi si gazosi; ale obiectelor de arta, articolelor de filatelie, numismatica si similare; ale altor produse nealimentare n.c.a.

    525 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

    5250 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
    Comert cu amanuntul prin magazinele de consignatie.

    Exceptii: Vanzarile cu amanuntul ale autovehiculelor si motocicletelor la mana a doua se includ in diviziunea 50 (Vanzarea, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor; comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule).

    526 Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine

    5261 Comert cu amanuntul prin corespondenta
    Vanzarile cu amanuntul ale oricaror feluri de produse prin corespondenta, alese de cumparatori pe baza de cataloage sau orice alt tip de oferta.

    5262 Comert cu amanuntul prin standuri in piete
    Vanzarile cu amanuntul ale oricaror feluri de produse, in standuri, chioscuri, de obicei mobile, de-a lungul drumurilor publice sau in locuri fixe, in piete.

    5263 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine
    Vanzarile cu amanuntul ale oricarui tip de marfa, in orice situatie neinclusa in cazurile anterioare, cum sunt: comis-voiajori, automatele de vandut produse.

    Exceptii: Livrarile la domiciliu ale produselor noi de catre magazinele specializate sau nespecializate sunt cuprinse, dupa caz, in clasele grupelor 521-524. Comertul cu amanuntul prin corespondenta sau prin standuri in piete se include, dupa caz, in clasele 5261 si 5262.

    527 Reparatii de articole personale si gospodaresti

    Nota: In clasele acestei grupe se incadreaza repararea de bunuri personale si casnice, cand nu este combinata cu producerea, vanzarea cu ridicata sau cu amanuntul a acestor bunuri.

    5271 Reparatii de incaltaminte si ale altor articole din piele
    Activitatea de reparatii de incaltaminte si ale altor articole din piele, de uz personal sau casnic.

    5272 Reparatii de articole electrice de uz gospodaresc
    Activitatea de reparatii de masini, aparate (electrice si electronice) si utilaje de uz gospodaresc sau personal.

    5273 Reparatii de ceasuri si bijuterii
    Activitatea de reparatii de ceasuri de toate felurile (de mana, de masa, pendule etc.), precum si activitatea de reparatii a bijuteriilor.

    5274 Alte reparatii de articole personale si gospodaresti
    Activitatea de reparatii de articole de imbracaminte si produse textile de uz personal sau casnic. Alte activitati de reparatii ale obiectelor de uz personal sau gospodaresc, neincluse in alte categorii (biciclete, brichete, broaste, chei etc).

    I HOTELURI SI RESTAURANTE

    55 Hoteluri si restaurante

    551 Hoteluri

    5511 Hoteluri si moteluri cu restaurant
    Activitatea de servicii ale hotelurilor si motelurilor cu restaurant.

    5512 Hoteluri si moteluri fara restaurant
    Activitatea de servicii ale hotelurilor si motelurilor fara restaurant.

    552 Alte mijloace de cazare de scurta durata

    5521 Tabere de tineret si refugii
    Activitatea de servicii din tabere pentru tineret si a refugiilor din zona montana.

    5522 Campinguri
    Activitatea de servicii pentru camping, parcari pentru rulote si instalari de corturi in locuri amenajate.

    5523 Alte mijloace de cazare
    Activitatea altor mijloace de cazare ca: vile, bungalowuri, cabane turistice, sate de vacanta, pensiuni turistice, ferme agroturistice, spatii de cazare pe nave fluviale si maritime, camere de inchiriat pentru turism in locuintele cetatenilor.

    Exceptii: Inchirierea pe termen lung a locuintelor mobilate (chiar si apartamentele sau garsonierele hoteliere) se include, dupa caz, in clasele diviziunii 70 (Tranzactii imobiliare).

    553 Restaurante

    5530 Restaurante
    Activitatea de servicii de alimentatie publica cu servire completa in restaurante sau cu autoservire in unitati de alimentatie publica de tip restaurant; activitatea de alimentatie publica in vagoane restaurant.

    Exceptii: Activitatile mentionate in clasa 5530 (Restaurante) desfasurate concomitent cu activitatea de inchiriere pe termen scurt se incadreaza in clasa 5511 (Hoteluri si moteluri cu restaurant). Vanzarile prin aparate de vandut automate se incadreaza in clasa 5263 (Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine).

    554 Cafenele si baruri

    5541 Cafenele si baruri fara spectacol
    Activitatea de desfacere a bauturilor cu consumarea in local, fara program distractiv.

    5542 Cafenele si baruri cu spectacol
    Activitatea de desfacere a bauturilor cu consumarea in local, cu program distractiv.

    555 Cantine si alte unitati de preparare a hranei

    5551 Cantine
    Activitatea cantinelor.

    5552 Alte unitati de preparare a hranei
    Activitatea altor unitati de preparare si livrare a hranei pentru cantine, pentru companii aeriene si similare, la domiciliu si pentru diferite ocazii.

    J TRANSPORT SI DEPOZITARE
    Diviziunile 60 - 63 cuprind activitatile legate de transporturile regulate si neregulate (dupa grafic, pe baza de comanda sau ocazionale), de pasageri si marfuri pe calea ferata, sosele, conducte apa sau aer, precum si activitatile auxiliare, cum sunt: activitatile instalatiilor terminale, parcari, manipularea incarcaturii, depozitare etc.
    Se precizeaza ca inchirierea mijloacelor de transport cu soferi sau operatori este considerata activitate de transport si se include in aceasta sectiune.

    Exceptii: Intretinerea, reparatiile si modificarile mijloacelor de transport, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor sunt incadrate, dupa caz, in clasa 5022 (Reparatii de autovehicule executate in unitati organizate de tip industrial) sau in clasele diviziunii 35 (Industria altor mijloace de transport). Constructia, repararea si intretinerea soselelor, cailor ferate, porturilor, aerodromurilor sunt cuprinse, dupa caz, in clasele 4523 (Constructii de cai de comunicatii terestre si constructii destinate sportului) si 4524 (Constructii hidrotehnice). Intretinerea si repararea autovehiculelor si motocicletelor sunt cuprinse in clasele 5021 (Intretinerea si repararea autovehiculelor, fara reparatiile executate in intreprinderi organizate de tip industrial), respectiv 5042 (Repararea si intretinerea motocicletelor). Inchirierea mijloacelor de transport fara sofer sau operator se incadreaza, dupa caz, in clasele grupelor 711 (Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica) sau 712 (Inchirierea altor mijloace de transport).

    60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte

    601 Transporturi pe calea ferata

    6010 Transporturi pe calea ferata
    Activitatea transporturilor de calatori si marfuri pe calea ferata (inclusiv transporturile postale pe calea ferata). Tot aici sunt incluse si activitatile legate de manevra.

    Exceptii: Transportul pe calea ferata subterana sau aeriana (metrou, monorai) se include in clasa 6021 (Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic). Exploatarea garilor de calatori si marfuri, manipularea, incarcarea, descarcarea, depozitarea si alte activitati auxiliare se includ, dupa caz, in clasele diviziunii 63 (Activitati anexe si auxiliare de transport; activitati ale agentiilor de turism).

    602 Alte transporturi terestre

    6021 Alte transporturi terestre de calatori pe baza de grafic
    Transporturile terestre de calatori, pe baza de grafic, urbane si suburbane, pe rute precise si conform unui orar de plecari si sosiri, precum si de opriri in statii. Aceste transporturi pot fi efectuate cu autobuzul sau autocarul, tramvaiul, troleibuzul, metroul sau monoraiul. In aceasta clasa intra si exploatarea autocarelor pentru transportul pasagerilor la si de la aeroporturi si gari, funicularele, telefericele si alte activitati de transporturi terestre de calatori pe baza de grafic.

    6022 Transporturi cu taxiuri
    Servicii de exploatare a taxiurilor.

    6023 Transporturi terestre de calatori, ocazionale
    Activitatea de exploatare a transporturilor terestre de calatori, ocazionale, cum sunt: inchirierea autovehiculelor cu sofer, transportul la cerere (cu exceptia taxiurilor), excursiile si alte servicii ocazionale de transport cu autocarul. Transportul de pasageri cu mijloace de transport cu tractiune animala si alte transporturi de pasageri neregulate, neincluse in alte categorii.

    Exceptii: Transportul cu ambulantele se include in clasa 8514 (Alte activitati referitoare la sanatatea umana).
??????????????
    6024 Transporturi rutiere de marfuri
    Activitatea tuturor transporturilor, regulate si neregulate, rutiere, de marfuri (congelate, refrigerate, incarcaturi lichide si gazoase, incarcaturi in conteinere, mobila, transporturi postale etc.). In aceasta clasa se include si transportul de marfuri cu tractiune animala, precum si inchirierea mijloacelor de transport rutier a marfurilor, cu sofer sau operator.

    Exceptii: Exploatarea instalatiilor destinate manipularii si depozitarii marfurilor este cuprinsa in clasele grupei 631 (Manipulari si depozitari).

    603 Transporturi prin conducte

    6030 Transporturi prin conducte
    Activitatea de transport prin conducte a gazelor, lichidelor si a altor marfuri, precum si transportul gunoaielor. Totodata in aceasta clasa se cuprinde si exploatarea statiilor de pompare si intretinere a conductelor pana la centrele de distributie.

    Exceptii: Distributia gazelor naturale sau a celor fabricate prin metode industriale, a apei calde sau a aburului de la centrele de distributie la utilizatorii finali se incadreaza, dupa caz, in clasa 4020 (Productia si distributia gazelor), sau in clasele grupei 403 (Productia si distributia energiei termice si a apei calde).

    61 Transporturi pe apa
    In aceasta diviziune se cuprind activitatile de transport pe apa (pe baza de grafic sau neregulate), de calatori si marfuri. Tot aici se mai cuprind si activitatile de exploatare a remorcherelor si impingatoarelor, a vaselor de croaziera sau excursii, a bacurilor, a vaselor taxi etc.

    Exceptii: Exploatarea barurilor si restaurantelor de la bordul vaselor se cuprinde, dupa caz, in clasele grupelor 553 (Restaurante) si 554 (Cafenele si baruri), cu exceptia situatiilor cand servirea mesei constituie parte integranta a transportului. Manipularea incarcaturilor, depozitarea marfurilor, exploatarea porturilor si alte activitati, cum sunt: intretinerea vaselor si carenajului, pilotarea, descarcarea si salvarea navelor se cuprind in clasa 6322 (Alte activitati anexe transporturilor pe apa).

    611 Transporturi maritime si de coasta

    6110 Transporturi maritime si de coasta
    Transportul maritim de pasageri si marfuri; inchirierea de nave maritime cu echipaj si servicii de manevra a navelor maritime. Transportul de pasageri si marfuri cu nave costiere. Inchirierea navelor costiere cu echipaj si servicii de manevra a navelor costiere; transporturi de pasageri cu bacuri costiere.

    612 Transporturi pe cai navigabile interioare

    6120 Transporturi pe cai navigabile interioare
    Transportul de pasageri si marfuri pe cursurile de apa, canale si in zone portuare, inclusiv transportul cu bacul; inchirierea mijloacelor de transport fluvial si pe apele interioare, cu echipaj; servicii de manevra a mijloacelor de transport pe cai navigabile interioare.

    62 Transporturi aeriene
    Diviziunea cuprinde transportul aerian de calatori si marfuri.

    Exceptii: Reparatiile si reviziile aeronavelor sau motoarelor acestora se cuprind in clasa 3532 (Reparatii de aeronave).

    621 Transporturi aeriene dupa grafic

    6210 Transporturi aeriene dupa grafic
    Transporturile aeriene de calatori si marfuri pe linii si dupa orare prevazute in graficele de trafic.

    622 Transporturi aeriene ocazionale

    6220 Transporturi aeriene ocazionale
    Transporturile aeriene neregulate de calatori si marfuri, inclusiv inchirierea navelor cu echipaj.

    63 Activitati anexe si auxiliare de transport; activitati ale agentiilor de turism

    631 Manipulari si depozitari

    6311 Manipulari
    Activitatile de incarcare si descarcare a marfurilor si bagajelor, indiferent de modul de transport utilizat, inclusiv arimarea (repartizarea si fixarea incarcaturii la bordul aeronavelor pentru a obtine echilibrarea si stabilitatea) si debordajarea (descarcarea navelor la chei).

    6312 Depozitari
    Exploatarea spatiilor de depozitare pentru toate tipurile de marfuri: depozite generale, silozuri de cereale, depozite frigorifice. In aceasta clasa se include si depozitarea masei lemnoase si produselor din lemn; a petrolului si produselor petroliere; a produselor chimice, textile, alimentare si agricole etc, precum si depozitarea marfurilor in zone libere.

    Exceptii: Exploatarea spatiilor de parcare pentru autovehicule se include in clasa 6321 (Alte activitati anexe transporturilor terestre).

    632 Alte activitati anexe transporturilor (inclusiv activitatea agentiilor de bilete)

    6321 Alte activitati anexe transporturilor terestre
    Servicii auxiliare pentru transporturile pe linia ferata (gari feroviare, statii de manipulare a marfurilor, activitati de control al traficului feroviar). Servicii auxiliare pentru transporturi rutiere (servicii de statii de autobuz si autogari; servicii de exploatare a autostrazilor, soselelor, podurilor si tunelurilor; servicii pentru parcarea autovehiculelor; alte servicii auxiliare pentru transporturi terestre). Servicii ale agentiilor de bilete.

    6322 Alte activitati anexe transporturilor pe apa
    Servicii de: exploatare a porturilor si cailor navigabile (cu exceptia manipularii incarcaturilor), pilotarea si acostarea la dana; aprovizionare a navelor; salvare si scoatere la suprafata a navelor scufundate; alte servicii auxiliare pentru transportul pe apa.
    Servicii ale agentiilor de bilete.

    6323 Alte activitati anexe transporturilor aeriene
    Servicii de exploatare a aeroporturilor (exclusiv manipularea incarcaturilor), de dirijare a traficului aerian, servicii ale agentiilor de bilete si alte servicii auxiliare pentru transportul aerian.

    633 Activitati ale agentiilor de turism

    6330 Activitati ale agentiilor de turism si asistenta turistica
    Activitatile de informare si consulting in domeniul turismului, organizarea de excursii, cu sau fara procurarea locurilor pentru cazare si transport, precum si serviciile de ghid pentru turism si de asigurare a locurilor de odihna si tratament.

    634 Activitati ale altor agentii de transport

    6340 Activitati ale altor agentii de transport
    Servicii de expediere a marfurilor, organizarea expedierii marfurilor in contul expeditorului sau destinatarului, receptia si acceptarea marfurilor (inclusiv ridicarea sau coborarea pe loc a marfurilor), intocmirea documentelor de transport, gruparea si degruparea marfurilor, activitatile de comisionar de agent de vama, verificarea facturilor, furnizarea de informatii asupra agentilor si tarifelor de transport, tranzactiile maritime si aeriene pentru efectuarea transporturilor, ambalarea si despachetarea marfurilor; controlul, cantarirea si luarea de esantioane etc.

    Exceptii: Activitatile referitoare la asigurarea marfurilor pe timpul transportului sunt cuprinse in clasa 6720 (Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii). Activitatile de curierat utilizand transporturile publice se cuprind in clasa 6413 (Activitati de curier, altele decat cele de posta nationala).

    K POSTA SI TELECOMUNICATII

    64 Posta si telecomunicatii

    641 Activitati de posta si de curier

    6411 Activitati de corespondenta
    Primirea, prelucrarea, transportul si distribuirea obiectelor de corespondenta (scrisori, carti postale, imprimate, pachete mici, acte de procedura etc), comercializarea timbrelor si efectelor postale, inchirierea casutelor postale, efectuarea unor servicii suplimentare specifice, inclusiv intretinerea retelei postale specifice.

    Exceptii: Activitatile legate de emisia si plata mandatelor postale, precum si ale caselor de economii din cadrul oficiilor postale, alte activitati cu caracter financiar efectuate uneori in legatura cu activitatile postale sunt cuprinse in clasa 6512 (Alte activitati de intermedieri monetare).

    6412 Activitati de mesagerie
    Primirea, prelucrarea, transportul si distribuirea obiectelor de mesagerie si intretinerea retelei postale specifice.

    6413 Activitati de curier (altele decat cele de posta nationala)
    Primirea, prelucrarea, transportul si distribuirea scrisorilor, pachetelor si coletelor de dimensiuni reduse. Expedierea se poate face pe unul sau mai multe mijloace de transport publice sau private.

    Exceptii: Toate activitatile postale exercitate de catre unitatile postei nationale se incadreaza, dupa caz, in clasele 6411 (Activitati de corespondenta) si 6412 (Activitati de mesagerie).

    642 Telefonie, telegrafie, transmisiuni de date.

    6421 Activitati de telefonie
    Activitati referitoare la transmiterea sunetului prin fire, cablu, radiorelee si satelit, inclusiv intretinerea retelei.
    Transmiterea corespondentei prin fire, cablu, radiorelee si satelit, inclusiv intretinerea retelei.

    6423 Activitati de transmitere de date
    Inchirierea de circuite si transmiterea de date in cadrul sistemelor informationale, inclusiv intretinerea retelei.

    6424 Activitati de radioficare
    Transmiterea programelor radio prin reteaua speciala de radioficare a localitatilor, inclusiv intretinerea retelei de radioficare.

    643 Radiocomunicatii

    6431 Activitati de radiodifuziune
    Activitati de emisie prin reteaua de statii de radiodifuziune, radiocomunicatii, translatoare de radiodifuziune, precum si intretinerea retelei specifice.

    6432 Activitati de televiziune
    Activitati de transmisie (sunet-imagine) prin reteaua de statii de televiziune, translatoare de televiziune si prin cablu, precum si intretinerea retelei specifice.

    6433 Activitati de radiocomunicatii
    Activitati de transmitere a semnalelor de radio prin reteaua de radiorelee, statii de emisie-receptie fixe sau mobile, prin sateliti, precum si intretinerea retelei specifice.

    644 Alte activitati de telecomunicatii neclasificate in alta parte

    6441 Gestionarea spectrului de frecvente radio
    Alocarea si asigurarea frecventelor radio diferitilor utilizatori, controlul emisiunilor radio, precum si rezolvarea problemelor de compatibilitate electromagnetica.

    6442 Alte servicii de telecomunicatii neclasificate in alta parte
    Servicii de videotext, facsimil, teletext, radio - paging, radiotelefonie cu acces multiplu, posta electronica, telemetrie sau telecontrol, alte comunicatii prin satelit.

    L ACTIVITATI FINANCIARE, BANCARE SI DE ASIGURARI

    65 Activitati ale institutiilor financiare si bancare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale caselor de pensii).
    Diviziunea include activitatile de obtinere si de distribuire a fondurilor, altele decat cele aferente asigurarilor si a caselor de pensii.

    651 Intermediere monetara
    Aceasta grupa include obtinerea de fonduri sub forma de depuneri. Distingem fonduri obtinute de banca centrala (nationala), cele provenite din depuneri curente si cele obtinute din surse nefinanciare.

    6511 Activitati ale bancii centrale (nationale)
    Servicii de depunere in banca centrala (nationala), controlul operatiilor bancii centrale (nationale), emiterea banilor de catre banca centrala (nationala), gestiunea monedei nationale, obtinerea rezervelor de schimb si alte servicii ale bancii centrale (nationale).

    6512 Alte activitati de intermedieri monetare
    Intermedieri monetare ale altor institutii monetare decat banca nationala (activitati bancare), inclusiv activitatile bancilor de stabilire a scontului. Tot in aceasta clasa se includ si activitatile caselor de economii, precum si ale institutiilor specializate pentru acordarea creditelor pentru locuinte, care accepta depuneri (detin depozite).

    652 Alte intermedieri financiare
    In aceasta grupa sunt incluse intermedierile financiare altele decat cele care sunt efectuate de institutiile monetare.

    Exceptii: Institutiile care constituie fonduri pentru asigurari si pensii se cuprind, dupa caz, in clasele diviziunii 66 (Activitati de asigurari si ale caselor de pensii, cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale). Inchirierile de masini si utilaje fara operator sunt cuprinse, dupa caz, in clasele diviziunii 71 (Inchirierea masinilor si echipamentelor fara operator si a bunurilor personale si gospodaresti). Asigurarea securitatii activitatilor de tranzactie se include in clasa 6712 (Activitati de garantare a tranzactiilor). Concesionarile si inchirierile pe baza de contract de bunuri imobiliare se includ, dupa caz, in clasele diviziunii 70 (Tranzactii imobiliare).

    6521 Activitati de creditare pe baza de contract
    Operatiile de leasing se efectueaza de catre intreprinderi specializate care pot avea sediul in tara exportatorului sau importatorului. Intreprinderea specializata in leasing incheie, dupa tratative, contractul de livrare cu exportatorul caruia ii achita marfa si apoi o inchiriaza importatorului. Notiunea de leasing include durata serviciilor scontate pentru un bun, precum si faptul ca detinatorul beneficiaza de toate avantajele oferite de utilizarea acestuia, asumandu-si toate riscurile care le da dreptul de proprietate. Bunurile pot fi sau nu transferate.

    6522 Alte activitati de creditare
    Intermedieri financiare, in principal legate de cei care fac imprumuturi cu institutii neimplicate in intermedieri monetare, inclusiv acordarea de credite pentru consum si cu termen lung pentru finantarea activitatilor economice, precum si imprumuturile de bani acordate in afara sistemului bancar. Se include in aceasta clasa si acordarea de credite pentru cumpararea de locuinte de catre institutii specializate care nu percep depuneri, precum si cooperativele de credit si CAR.
    Principalele servicii sunt:
    - servicii de credit garantat;
    - servicii de credite pentru persoane particulare;
    - servicii de carti de credit;
    - alte servicii de credit (amanetare sau gaj).

    6523 Alte tipuri de intermedieri financiare
    Alte servicii de intermedieri financiare care sunt legate in principal de distribuirea fondurilor, altele decat cele care fac obiectul imprumuturilor, cum sunt: serviciile companiilor de investitii, serviciile pentru distribuirea fondurilor de investitii pentru micii proprietari, serviciile de mediere neincluse in alte categorii.

    66 Activitati de asigurari si ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

    660 Activitati de asigurari si ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

    6601 Activitati de asigurari pe viata
    Asigurarile pe viata (inclusiv reasigurarile) si alte asigurari pe termen lung cu sau fara elemente de economisire, implicand colectarea si investirea de fonduri.

    6602 Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
    Prelevarea veniturilor pentru pensii, inclusiv acordarea drepturilor de pensie (exclusiv cele din sistemul public).

    Exceptii: Acoperirea cu fonduri si administrarea programelor de asistenta sociala obligatorie se include in clasa 7531 (Activitati de protectie sociala obligatorie, exclusiv ajutoarele pentru somaj).

    6603 Alte activitati de asigurari
    Alte activitati de asigurari, exclusiv cele pe viata (inclusiv reasigurarile), cum sunt asigurarile pentru persoane, altele decat cele de viata; de autovehicule; maritime si de transport; aviatie; de incendiu si alte pagube de bunuri; de raspundere civila; de credite si garantii; de pierderi financiare din riscuri asigurate; agricole; boala etc.

    67 Activitati auxiliare ale institutiilor financiare si de asigurari
    In aceasta diviziune se includ serviciile implicate sau strans legate de intermedieri financiare, dar care nu sunt ele insele intermedieri financiare.

    671 Activitati auxiliare ale institutiilor financiare

    6711 Administrarea pietelor financiare
    Activitatile de gestionare si supervizare a pietelor financiare, altele decat cele realizate de institutiile publice si activitatile bursei de valori si a altor institutii care reglementeaza sau supervizeaza activitatile pietelor financiare, inclusiv activitatile burselor de comert de marfuri.
    Principalele servicii sunt:
    - servicii legate de operatiunile pietelor financiare;
    - servicii legate de reglarea activitatilor financiare;
    - alte servicii de organizare a pietelor financiare.

    6712 Activitati de garantare a tranzactiilor (agenti financiari)
    Relatiile (tranzactiile) pe piata financiara in contul altora (agenti de bursa) si activitati conexe acestora (servicii legate de bursele de efecte), cum sunt: servicii de operatii intermediare cu hartii de valoare, servicii de emitere si inregistrare a hartiilor de valoare, servicii de control si reglare a portofoliilor active, alte servicii legate de bursele de efecte.

    Exceptii: Tranzactiile pe piete, pe cont propriu, se includ in clasa 6523 (Alte tipuri de intermedieri financiare).

    6713 Activitati auxiliare neclasificate in alta parte
    Activitatile auxiliare ale intermedierilor financiare care nu au fost clasificate in alte clase, ca cele de consultatii financiare si ale intermediarilor de credite ipotecate, ale birourilor de schimb etc.

    672 Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii

    6720 Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii
    Activitatile implicate sau strans legate de administrarea fondurilor de asigurari sau pensii, altele decat cele ale intermedierii financiare, incluzand serviciile intermediarilor, agentiilor si agentilor de asigurari (agentii de intermediere care negociaza si incheie contracte de asigurare si reasigurare pentru societatile de asigurare sau reasigurare ori care presteaza alte servicii privind incheierea si executarea unor asemenea contracte), servicii de consultatii in domeniile asigurarii si garantiilor pentru pensii, servicii de dispatch (bonificatia care se acorda de catre armatorul unei nave navlositorului, pentru timpul economisit la incarcarea sau descarcarea acesteia) si de evaluare a pagubelor, servicii actuariale si serviciile statisticienilor specialisti in calcule financiare de probabilitati cu aplicatie, in special, in materie de asigurari, servicii referitoare la proprietatile calamitate, alte servicii auxiliare referitoare la asigurari si garantiile pentru pensii.

    Exceptii: Serviciile pentru salvarile marine se includ in clasa 6322 (Alte activitati anexe transporturilor pe apa).

    M TRANZACTII IMOBILIARE, INCHIRIERI SI ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR

    70 Tranzactii imobiliare

    701 Activitati imobiliare asupra bunurilor proprii sau inchiriate

    7011 Dezvoltare (promovare) imobiliara
    Activitatea de dezvoltare (promovare) imobiliara consta in activitatea unitatilor de a reuni mijloacele financiare si tehnice in scopul construirii de imobile de locuit, precum si pentru construirea de infrastructuri pentru imobile cu alta destinatie decat cele de locuit, cum sunt zonele industriale, parcelarea pamantului, amenajarile cursurilor de apa, constructii de autostrazi etc., in calitate de investitori.

    Exceptii: Constructiile pe cont propriu se includ, dupa caz, in clasele diviziunii 45 (Constructii)

    7012 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare
    Servicii de cumparare si vanzare a proprietatilor imobiliare, cum sunt: servicii de vanzare si cumparare a cladirilor de locuit si pamantului, parcelelor de pamant utilizabile sau nu pentru constructii de locuinte si servicii de vanzare si cumparare a cladirilor nelocuibile si a pamantului.

    702 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

    7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
    Servicii de inchiriere sau leasing imobiliar, inclusiv fondul locativ si fondul imobiliar nelocuibil, particular sau inchiriat, ca de exemplu: administratia pietelor, targuri, oboare etc.

    Exceptii: Exploatarea hotelurilor, caselor mobilate, campingurilor si a altor mijloace de gazduire de scurta durata se incadreaza, dupa caz, in clasele diviziunii 55 (Hoteluri si restaurante).

    703 Activitati imobiliare pe baza de tarife sau contracte

    7031 Agentii imobiliare
    Servicii de intermediere pentru cumpararea, vanzarea sau inchirierea terenurilor ca si pentru cumpararea, vanzarea imobilelor sau inchirierea imobilelor sau partilor din imobile. Ele nu-si asuma riscuri proprii, lucrand in contul tertilor.

    7032 Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract
    Servicii de administrare a exploatarii fondului locativ pe baza de tarife sau contracte. Servicii de administrare a imobilelor nelocuibile pe baza de tarife sau contracte.

    71 Inchirierea masinilor si echipamentelor fara operator si a bunurilor personale si gospodaresti

    Exceptii: Leasingul financiar este inclus in clasa 6521 (Activitati de creditare pe baza de contract). Inchirierea de mijloace de transport cu operator (soferi, piloti etc) se cuprinde, dupa caz, in clasele diviziunilor 60 (Transporturi terestre; transporturi prin conducte), 61 (Transporturi pe apa) si 62 (Transporturi aeriene). Inchirierea masinilor si echipamentelor cu operatori se include, dupa caz, in clasele ale caror activitati sunt deservite de masinile si echipamentele respective.

    711 Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica.

    7110 Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica
    Servicii de leasing sau inchiriere de autoturisme si utilitare mai mici de 3,5t, fara sofer.

    Exceptii: Inchirierea de autoturisme si utilitare mai mici de 3,5t, cu sofer, se include in clasa 6023 (Transporturi terestre de calatori, ocazionale).

    712 Inchirierea altor mijloace de transport

    7121 Inchirierea altor mijloace de transport terestru
    Servicii de leasing sau inchirieri de alte mijloace de transport terestru (toate felurile de mijloace de transport terestru, exclusiv autoturismele si utilitarele mai mici de 3,5t), fara sofer sau operatori. Se includ in aceasta clasa si inchirierile conteinerelor.

    7122 Inchirierea mijloacelor de transport pe apa
    Servicii de leasing si inchirieri de nave si alte mijloace de transport pe apa, fara echipaj.

    7123 Inchirierea mijloacelor de transport aerian
    Servicii de leasing si inchiriere de aeronave, fara echipaj.

    713 Inchirierea masinilor si echipamentelor

    7131 Inchirierea masinilor si echipamentelor agricole
    Servicii de leasing sau inchirieri de masini si utilaje agricole, fara operatori.

    7132 Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii fara personal de deservire aferent
    Servicii de leasing sau inchirieri de masini si utilaje pentru constructii fara operatori.

    7133 Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou
    Servicii de leasing sau inchirieri de masini si utilaje de birou, fara operatori, cum sunt: masini de multiplicat, masini de scris si de prelucrare a textelor; masini de contabilizat; calculatoare electronice; case de inregistrare si alte masini care au incorporat un dispozitiv de calcul; masini si materiale informatice (masini de prelucrare automata a datelor de tip numeric, analogic sau hibrid, unitati centrale de calcul, unitati periferice si cititoare magnetice sau optice).

    7134 Inchirierea altor masini si echipamente
    Servicii de leasing sau inchirieri de alte masini sau utilaje, fara operator, cum sunt: masini si utilaje electrice si neelectrice utilizate in general ca bunuri de echipament de catre intreprinderi (motoare si turbine, masini-unelte, utilaje de exploatare miniera si petroliera; utilaje comerciale, de radio, televiziune si de comunicatii; utilaje profesionale, stiintifice, de masura si de control si alte masini si utilaje de uz comercial si industrial).

    714 Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti

    7140 Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti
    Servicii de leasing sau inchiriere de obiecte de uz personal sau uz casnic, cum sunt: televizoare, aparate de radio, aparate de inregistrare si redare audio si video pe suport magnetic (casetofoane, videocasetofoane), mobila, obiecte pentru agrement (ambarcatiuni si instalatiile aferente, biciclete, materiale sportive etc), alte obiecte de uz personal si casnic (bijuterii, instrumente muzicale, imbracaminte, carti, jurnale si reviste, benzi video, discuri, vesela si articole de bucatarie, aparate electrocasnice etc.).

    Exceptii: Utilizarea echipamentelor care intra in tariful serviciilor pentru activitati recreative, culturale si sportive se incadreaza, dupa caz, in clasele diviziunii 92 (Activitati recreative, culturale si sportive).

    72 Informatica si activitati conexe

    721 Consultatii in domeniul echipamentelor de calcul

    7210 Consultatii in domeniul echipamentelor de calcul
    Consultatiile se refera la tipul si configuratia echipamentului de prelucrare automata a datelor, cu sau fara aplicatii asociate de software. Consultantii sunt implicati in analiza necesitatilor utilizatorilor si prezentarea celor mai eficiente solutii.

    Exceptii: Activitatile similare realizate de unitatile care produc sau vand tehnica de calcul pentru prelucrarea automata a datelor sunt clasate, dupa caz, in clasa 3002 (Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice) sau in clasele 5119 (Intermedieri in comertul cu produse diverse) si 5248 (Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor n.c.a.).

    722 Realizarea si furnizarea de programe

    7220 Realizarea si furnizarea de programe
    Servicii in legatura cu analiza, proiectarea si programarea sistemelor pregatite pentru utilizare. Aceste activitati implica analiza necesitatilor si problemelor utilizatorilor si consultarea asupra solutiilor celor mai economice, precum si producerea de software pentru realizarea acestor solutii ca de exemplu: servicii consultative privitoare la sisteme si inzestrarea cu programe, servicii de analiza de sistem, servicii de proiectare a sistemelor, servicii de programare, servicii de intretinere tehnica a sistemelor.

    723 Prelucrarea datelor

    7230 Prelucrarea datelor
    Activitatile de prelucrare a tuturor tipurilor de date, cum sunt: servicii de introducere a datelor, servicii de prelucrare si tabelare a datelor, alte servicii de prelucrare a datelor. Serviciile pot fi furnizate fie prin comanda directa, fie prin intermediul terminalelor si pot utiliza programul clientului sau programul prestatorului. Tot in aceasta clasa se include si prestarea de servicii cu ora sau pe o durata limitata cat si gestiunea si exploatarea continua a datelor.

    724 Activitati legate de bancile de date

    7240 Activitati legate de bancile de date
    Activitati legate de crearea bancilor de date, cum sunt:
    - elaborarea bazelor de date (asamblarea de date din una sau mai multe surse);
    - stocarea de date (realizarea inregistrarii datelor intr-o structura prealabil determinata);
    - accesul la informatii (furnizarea de informatii intr-o anumita ordine prin extragerea sau accesul direct la informatii).
    Informatiile pot fi de orice fel (financiare, economice, statistice, tehnice) si pot fi accesibile oricaror utilizatori sau unui numar limitat de utilizatori.
    Informatiile pot fi sortate la cerere.

    Exceptii: Activitatile de documentare pe calculator, furnizate de biblioteci si arhive se includ in clasa 9251 (Activitati ale bibliotecilor si arhivelor).

    725 Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor

    7250 Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor
    Servicii de intretinere si reparare a masinilor de birou si contabilizat, a calculatoarelor si a echipamentelor periferice.

    726 Alte activitati legate de informatica

    7260 Alte activitati legate de informatica
    Alte activitati de informatica neclasificate in alta parte, de exemplu: serviciile de pregatire a datelor.

    73 Cercetare-dezvoltare
    Cercetarea stiintifica si dezvoltarea experimentala (cercetare-dezvoltare) cuprinde activitatile sistematice si creatoare initiate pentru a spori volumul de cunostinte (inclusiv cunostintele despre om, cultura si societate), precum si utilizarea acestor cunostinte pentru realizarea de noi aplicatii. Se disting trei tipuri de activitati de cercetare-dezvoltare:
    a) Cercetarea fundamentala care consta in activitati experimentale sau teoretice intreprinse, in principal, pentru obtinerea de noi cunostinte despre aspectele fundamentale ale fenomenelor si faptelor observabile, fara a se avea in vedere o aplicare sau utilizare particulara;
    b) Cercetarea aplicativa care consta in lucrari cu caracter original intreprinse in scopul obtinerii de noi cunostinte, fiind dirijate, in principal, spre un obiectiv practic determinat;
    c) Dezvoltarea experimentala este o activitate sistematica, bazata pe cunostintele existente, obtinute prin cercetare sau din experienta practica, fiind orientate spre producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, introducerea de noi tehnologii, sisteme si servicii spre perfectionarea celor existente.
    Toate aceste tipuri de activitati de cercetare-dezvoltare se pot desfasura pe domenii ale stiintei si tehnologiei.

    Exceptii: Activitatile desfasurate de organele administratiei publice privind conducerea si finantarea activitatii de cercetare-dezvoltare sunt incluse in clasele corespunzatoare diviziunii 75 (Administratie publica); Invatamantul combinat (asociat) cu cercetarea si dezvoltarea se include in clasele corespunzatoare diviziunii 80 (Invatamant). Colectarea si administrarea fondurilor pentru cercetare si dezvoltare, pentru ocrotirea sanatatii si alte activitati sociale aferente cercetarii si dezvoltarii, de catre societati de binefacere, se includ in clasa 8532 (Activitati de asistenta sociala fara cazare).

    731 Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale

    7310 Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale
    Activitatile incluse in aceasta clasa cuprind studiile sistematice si eforturile creative efectuate in cadrul celor trei tipuri de activitati de cercetare-dezvoltare, in domeniul stiintelor fizice si naturale (matematica, fizica, astronomie, chimie, stiinte tehnice, stiinte biologice, stiinte medicale, stiinte ale pamantului, agronomie etc.).

    732 Cercetare si dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

    7320 Cercetare si dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
    Activitatile din aceasta clasa cuprind studiile sistematice si eforturile creative intreprinse in cadrul celor trei tipuri de activitati de cercetare-dezvoltare, in domeniul stiintelor sociale si umaniste (economie, psihologie, sociologie, drept, lingvistica, cultura, arta etc.).

    74 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

    741 Activitati juridice, contabilitate si revizie contabila, consultatii referitoare la impunere; activitati de studii de piata si de sondaj; consultatii pentru afaceri si management

    7411 Activitati juridice
    Activitatile de consultanta in toate domeniile dreptului, asistenta si reprezentare juridica in fata organelor de jurisdictie, de urmarire penala, apararea cu mijloace juridice specifice a dreptului si intereselor persoanelor fizice si juridice in raporturile cu autoritatile publice, institutiile si orice persoana romana sau straina, redactarea de acte juridice, inclusiv activitati referitoare la brevete si drepturi de autor.

    Exceptii: Activitatile tribunalelor judiciare se includ in clasa 7523 (Activitati de justitie); activitatea de arbitraj si conciliere intre conducere si salariatii acesteia, fara reprezentanta juridica, se include la clasa 7414 (Activitati de consultare pentru afaceri si management).

    7412 Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultatii in domeniul fiscal
    Servicii de inregistrare a operatiunilor comerciale pentru intreprinderi sau altii (contarea operatiunilor); examinarea conturilor si certificarea exactitatilor; servicii de efectuare a calculelor si intocmire a bilanturilor.
    Servicii de revizii contabile si financiare.
    Servicii in domeniul impunerii, servicii de planificare si pregatire (stabilirea declaratiilor fiscale) a impozitului corporativ si individual, servicii de consultatii in legatura cu impozitul si alte servicii legate de impunere (altele decat cele de consultare juridica).

    Exceptii: Activitatile de prelucrare a datelor pe echipamente de prelucrare automata a datelor se includ in clasa 7230 (Prelucrarea datelor).

    7413 Activitati de studiere a pietei si de sondaj
    Servicii de cercetare a pietei (investigarea potentialului pietei, acceptarea si familiarizarea cu produsele noi, comportamentul cumparatorilor fata de produse si servicii etc). Servicii de sondare a opiniei publice despre probleme politice, economice si sociale.

    7414 Activitati de consultare pentru afaceri si management
    Acordarea de consultatii, indrumare sau asistenta operationala pentru afaceri. Aceste activitati cuprind urmatoarele relatii publice: construirea imaginii de marca a produselor, o mai buna cunoastere a intreprinderilor producatoare de catre clienti, mass-media etc. prin alte mijloace decat cele publicitare, ca de exemplu: sponsorizarile pentru opere de binefacere etc; activitatile referitoare la planificarea, organizarea, eficienta si controlul informatiei de conducere etc; consultatii de conducere sau conducere efectiva similare cu cele exercitate de catre agronomi si economisti agricoli asupra exploatarilor agricole; arbitrajul si concilierea intre conducere si angajati fara reprezentare juridica.

    Exceptii: Activitatile referitoare la informatica se includ in clasele diviziunii 72 (Informatica si activitati conexe). Activitatile de consultatii si reprezentare juridica sunt incluse in clasa 7411 (Activitati juridice). Activitatile de servicii contabile, revizie contabila si consultatii fiscale se includ in clasa 7412 (Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultatii in domeniul fiscal). Studiile de piata si sondajele de opinie se includ in clasa 7413 (Activitati de studiere a pietei si de sondaj). Activitatile de consultatii tehnice se includ, dupa caz, in clasele grupei 742 (Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice). Activitatile de reclama sunt incluse in clasa 7440 (Publicitate).

    7415 Activitatile companiilor de management
    Activitatile companiilor de tip holding pentru management.

    742 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice

    7420 Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice
    Activitatile de arhitectura cuprind proiectarea cladirilor noi de orice fel, precum si repararea si schimbarea destinatiei cladirilor existente. Proiectarea de urbanism cuprinde elaborarea studiilor si planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, elaborarea planurilor topografice, a hartilor si cadastrul imobiliar edilitar. Activitatile de inginerie care sunt activitati specializate in proiectarea constructiilor civile, hidrotehnice, rutiere, alimentare cu apa, canalizare etc.; proiectarea obiectivelor si instalatiilor industriale; proiectarea altor obiective de constructii; proiectarea de masini si desen industrial; conceptia si realizarea de proiecte pentru domeniile: electric, electronic, chimie, mecanica, ingineria sistemelor, tehnica securitatii; elaborarea de proiecte referitoare la tehnicile de climatizare, frig, antipoluare, etc.
    Servicii de cercetari tehnice geologice, geofizice si alte tipuri de cercetari conexe care furnizeaza informatii despre structura subsolului; localizarea zacamintelor de petrol, gaz natural, minerale si minereuri, precum si a apelor subterane. Servicii de cartografie si activitati conexe.

    Exceptii: Activitatile de cercetare si dezvoltare se includ, dupa caz, in clasele diviziunii 73 (Cercetare-dezvoltare). Decorarile interioare se includ in clasa 7484 (Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor).
    Activitatile de testare tehnica se includ in clasa 7430 (Activitati de testari isi analize tehnice). Testele de forare si sondare aferente extractiei de petrol si gaz, se includ in clasa 1130 (Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale, exclusiv prospectiunile).

    743 Activitati de testari si analize tehnice

    7430 Activitati de testari si analize tehnice
    Servicii de testari tehnice si analize cum sunt:
    - servicii de verificare si analiza a compozitiei si puritatii;
    - servicii de verificare si analiza a proprietatilor fizice;
    - servicii de verificare si analiza a sistemelor complexe electromecanice;
    - servicii de inspectari tehnice;
    - alte servicii de verificare tehnica si analiza.

    Exceptii: Testarea si analizele medicale sau dentare se cuprind in clasa 8514 (Alte activitati referitoare la sanatatea umana).

    744 Publicitate

    7440 Publicitate
    Activitatea agentiilor de publicitate care se ocupa cu vanzarea sau inchirierea mijloacelor pentru reclama; de planificarea, crearea si amplasarea reclamelor, precum si alte servicii din domeniul reclamei (distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor etc.).

    Exceptii: Tiparirea materialelor publicitare se include in clasa 2222 (Alte activitati de tiparire). Realizarea de mesaje publicitare pentru radio, televiziune, cinematograf se include, dupa caz, in clasele grupelor 921 (Activitati cinematografice si video) si 922 (Activitati de radio si televiziune).

    745 Selectia si plasarea fortei de munca

    7450 Selectia si plasarea fortei de munca
    Activitatile de investigare, selectie, orientare si plasare a fortei de munca. Serviciile pot fi furnizate patronilor sau solicitantilor pentru angajare.

    Exceptii: Activitatile ocazionale pentru executarea lucrarilor agricole sezoniere se includ, dupa caz, in clasele grupei 014 (Servicii auxiliare, cu exceptia activitatilor sanitar-veterinare). Activitatile de intermediere sunt incluse in clasa 7484 (Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor). Activitatile de distribuire a rolurilor in teatru si cinema se includ in diviziunea 92 (Activitati recreative, culturale si sportive).

    746 Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor

    7460 Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor
    Activitatile de investigare si supraveghere, de garda si alte activitati de protectie pentru indivizi sau proprietati, cum sunt: verificarea antecedentelor unor persoane, cercetarea cazurilor de persoane disparute, investigatii privind furturile si deturnarea de fonduri, precum si activitati de patrulare si alte activitati exercitate in principal de catre personal recrutat in scopul protejarii directe a persoanelor sau bunurilor. Se includ in aceasta clasa si activitatile de supraveghere si paza a imobilelor si avutului; activitatile controlorilor, utilizarea aparaturii mecanice; electrice sau electronice de asigurare a protectiei imobilelor; activitatile de luare a amprentelor digitale, de identificare grafologica si alte servicii de asigurare a securitatii persoanelor si bunurilor.

    Exceptii: Instalarea sistemelor de alarma de catre unitati specializate se include in clasa 4531 (Lucrari de instalatii electrice). Investigatiile in legatura cu asigurarile se includ in clasa 6720 (Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii).

    747 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor

    7470 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor
    Activitatile de curatare a cladirilor de toate tipurile: birouri, uzine, ateliere, magazine, institutii si alte localuri de folosinta comerciala sau profesionala, si imobile de locuit. Cuprinde, de asemenea, curatarea geamurilor, dusumelelor, lustruirea mobilei, curatarea sobelor si cosurilor, incineratoarelor, boilerelor, ventilatoarelor, unitatilor de canal etc. In aceasta clasa se includ si activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.

    Exceptii: Operatiunile de inlaturare a condensului din cladiri si de sablare a peretilor exteriori, precum si de curatare a cladirilor noi dupa construire se includ in clasa 4545 (Alte lucrari de finisare). Spalarea (curatarea) carpetelor, covoarelor, draperiilor, perdelelor, se include in clasa 9301 (Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor). Activitati similare realizate in gospodarii particulare de catre persoane angajate de acestea se includ in clasa 9500 (Activitati ale personalului angajat in gospodarii personale).

    748 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

    7481 Activitati fotografice
    Activitati de fotografiere si prelucrare a materialelor fotografice, cum sunt:
    - servicii de efectuare de portrete si alte fotografii;
    - servicii de fotografiere a evenimentelor;
    - servicii de fotografiere specializata, inclusiv fotografierile aeriene;
    - servicii de prelucrare a materialelor fotografice;
    - servicii de prelucrare a filmelor;
    - servicii de restaurare, reconditionare si de retusare a fotografiilor;
    - alte servicii fotografice.

    Exceptii: Prelucrarea filmelor cinematografice, precum si a celor de televiziune se include in clasa 9211 (Productia de filme cinematografice si video).

    7482 Activitati de ambalare
    Activitatile pe baza de tarif sau contract cum sunt: amestecare si umplere a atomizoarelor, cutiilor sau sticlelor, imbutelierea produselor farmaceutice, a cosmeticelor etc., etichetajul, stampilarea, imprimarea ambalajelor, impachetarea coletelor si cutiilor de cadouri, indiferent daca este sau nu un proces automat.

    Exceptii: Activitatile de asezare a marfurilor in conteinere pentru transport se includ in clasa 6340 (Activitati ale altor agentii de transport).

    7483 Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri
    Servicii de dactilografiere si stenodactilografiere.
    Servicii de multiplicare.
    Servicii de traduceri orale si scrise.
    Activitati de secretariat cum sunt: transcrierea de pe benzi, discuri sau panglici, efectuarea corecturilor, scrierea adreselor pe plicuri, punerea in plicuri, lipirea si expedierea plicurilor, intocmirea si expedierea listelor de comenzi prin posta, servicii de informare telefonica etc.

    7484 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
    Servicii ale agentiilor de incasari (agentii de incasare a ratelor pentru credite). Recuperarea valorilor, facturilor (notelor de plata), notelor de credit; evaluarea solvabilitatii si a respectabilitatii particularilor (persoanelor) sau intreprinderilor. Intermedierea pentru vanzare sau cumparare a unei afaceri de marime mica sau mijlocie, inclusiv cabinetele liber profesionistilor. Activitati de expertiza altele decat cele imobiliare sau de asigurari. Activitati de licitatie si activitati de emisiuni ale titlurilor de obligatiuni (actiuni) si ale cupoanelor acestora. Servicii de informare la domiciliu si inlesnire pentru afaceri. Servicii de design specializat pentru: textile, confectii, incaltaminte, mobila, aparatura, decoratiuni interioare, bijuterii etc. Servicii de promovare comerciala (organizare de targuri si expozitii, simpozioane, mese rotunde, prezentari de moda etc.). Alte servicii pe baza de tarif sau contract neincluse in alte categorii.

    Exceptii: Creditarea financiara se include in clasa 6522 (Alte activitati de creditare). Activitatile de publicitate si creatiile publicitare se includ in clasa 7440 (Publicitate). Proiectarea industriala se include in clasa 7420 (Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice).

    N ADMINISTRATIE PUBLICA

    75 Administratie publica

    751 Administratie generala

    7511 Activitati de administratie generala
    Servicii de administratie publica generala ale organelor executive si legislative centrale, departamentale si locale. Administrarea si supravegherea problemelor financiare si fiscale; administrarea fondurilor publice si a debitelor publice.
    Administrarea fondurilor publice include colectarea si perceptia fondurilor publice, controlul cheltuielilor si provenienta fondurilor, precum si controlul rezervelor monetare. Administratia programelor generale de cercetare si dezvoltare si de credite aferente. Administratia fiscala cuprinde perceptia de drepturi si taxe asupra bunurilor, precum si investigatiile asupra violarii legilor fiscale. Administrarea vamilor; administrarea si functionarea serviciilor generale de planificare economica si sociala si a serviciilor statistice la diferite niveluri ale administratiei publice. Alte servicii administrative guvernamentale.

    Exceptii: Activitatile de cercetare si dezvoltare avand drept scop obtinerea de noi cunostinte si noi produse si servicii se includ, dupa caz, in clasele diviziunii 73 (Cercetare-dezvoltare). Aparatul central al UCECOM si CENTROCOOP se include in clasa 7415 (Activitatile companiilor de management).

    7512 Administrarea activitatii organismelor care actioneaza in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii, protectiei mediului inconjurator si a altor activitati sociale
    Servicii administrative ale institutiilor care asigura servicii in domeniile invatamantului, ocrotirii sanatatii, culturii si alte servicii sociale, cu exceptia serviciilor in domeniul asigurarilor sociale, cum sunt:
    - servicii administrative in domeniul invatamantului;
    - servicii administrative in domeniul ocrotirii sanatatii;
    - servicii administrative in domeniul constructiilor de locuinte si serviciilor comunale;
    - servicii administrative in domeniile organizarii odihnei, culturii si religiei.
    Administrarea supravegherii factorilor de mediu si a surselor de poluare, inclusiv inspectiile pentru protectia mediului inconjurator. Administrarea programelor pentru protectia mediului inconjurator. Masuri de protectie si reconstructie ecologica:
    - protectia aerului;
    - protectia apelor;
    - protectia terenurilor;
    - protectia si dezvoltarea rezervatiilor naturale;
    - protectia fonica;
    - protectia nucleara, colectare, transport, prelucrare si evacuare deseuri, reconstructia si protejarea ecosistemelor deteriorate, conservarea diversitatii biologice si a heterogenitatii structurilor ecologice ale cadrului natural. Administrarea resurselor de apa, hidrologie si meteorologie.

    Exceptii: Activitatile de asigurare a asistentei sociale obligatorii se includ in clasa 7531 (Activitati de protectie sociala obligatorie, exclusiv ajutoarele pentru somaj); activitatile de invatamant se includ in clasele diviziunii 80 (Invatamant); ocrotirea sanatatii se include in clasele grupei 851 (Activitati referitoare la sanatatea umana); salubritatea si canalizarea se includ in clasa 9000 (Asanarea si indepartarea gunoaielor; salubritate si activitati similare); activitatile bibliotecilor, arhivelor publice, muzeelor si ale altor institutii culturale se includ in clasele grupei 925 (Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale); activitatile sportive si alte activitati recreative se includ in clasele grupelor 926 (Activitati sportive) si 927 (Alte activitati recreative). Activitatile de cercetare si inginerie a mediului, de cercetare si dezvoltare specifice (cercetari si amenajari silvice, cercetare marina, cercetare privind Delta Dunarii, cercetare privind gospodarirea apelor, hidrologie si meteorologie), se includ, dupa caz, in clasele diviziunii 73 (Cercetare-dezvoltare). Activitatile de testari ale gradului de poluare sunt cuprinse in clasa 7430 (Activitati de testari si analize tehnice).

    7513 Administrarea si sustinerea activitatilor economice
    Aceasta clasa cuprinde o mare varietate de activitati guvernamentale, indeosebi de infrastructura cum sunt activitatile de coordonare in domeniile:
    - servicii administrative cu privire la agricultura, silvicultura, vanatoare si pescuit;
    - servicii administrative legate de domeniul energetic si de combustibili;
    - servicii administrative legate de industria extractiva, resursele minerale, industria prelucratoare si de constructii;
    - servicii administrative legate de transport si comunicatii;
    - servicii administrative legate de comert, hoteluri, restaurante, turism;
    - servicii administrative legate de administrarea proiectelor multidisciplinare (cu mai multe destinatii);
    - servicii generale administrative legate de economie si forta de munca.
    In aceasta clasa se include si raportul financiar al acestora ca: imprumuturi, concesii si subventii, precum si implementarea politicii de dezvoltare teritoriala, pentru reducerea somajului si luptei impotriva subdezvoltarii; reglementarea, licentierea si inspectarea diferitelor sectoare si a inspectiilor comerciale, inclusiv inspectiile pentru protectia mediului inconjurator.

    7514 Activitati auxiliare pentru guvern
    Servicii generale pentru guvern, neincluse in alte categorii, cum sunt:
    - administrarea si functionarea serviciilor de personal indiferent daca sunt legate sau nu de o functie specifica;
    - dezvoltarea si implementarea politicii generale de personal si a procedeelor de acoperire, selectare si promovare, inclusiv metodele de evaluare si descriere a locurilor de munca;
    - servicii de administrare generala, functionare si mentinere a acestora: servicii centralizate de aprovizionare, de conservare a arhivelor oficiale, de administrare a cladirilor proprii, sau pe care le ocupa, a birourilor centrale, servicii de notatie (inregistrare) si alte servicii generale.

    752 Servicii pentru societate

    7521 Activitati de afaceri externe
    Administrarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv a misiunilor diplomatice si consulatelor, precum si a reprezentantilor Romaniei in organismele internationale.
    Administrarea, functionarea si finantarea serviciilor de informare si culturale in afara granitelor nationale.
    Acordarea de ajutor economic si militar altor tari in mod direct sau prin intermediul organismelor internationale.
    Afaceri generale cu privire la comertul exterior, probleme financiare si tehnice internationale.
    Asistenta internationala (ajutorul dat refugiatilor si ajutoarele pentru combaterea foametei).

    7522 Activitati de aparare nationala
    Servicii de aparare nationala, protectie civila:
    - administrarea, supravegherea si functionarea activitatilor de aparare nationala si a fortelor armate (terestre, navale, aeriene si spatiale, geniu, transporturi, transmisiuni, servicii secrete, de personal si alte servicii necombatante);
    - servicii ale fortelor de rezerva si auxiliare ale apararii nationale precum si ale jandarmeriei;
    - aprovizionarea si furnizarea de echipamente si alte furnituri;
    - ocrotirea sanatatii personalului militar in unitatile militare si campanii;
    - administrarea, functionarea si finantarea fortelor civile de aparare (dotarea cu material si efectuarea de lucrari in afara planurilor militare, pentru realizarea de exercitii in care sunt implicate institutiile civile si populatia);
    - administrarea politicii de cercetare-dezvoltare in domeniul apararii si a finantarii acestora.

    Exceptii: Activitatile de cercetare si dezvoltare experimentala se includ, dupa caz, in clasele diviziunii 73 (Cercetare-dezvoltare). Activitatile administrative ale organismelor apararii se includ in clasa 7511 (Activitati de administratie generala). Ajutorul militar dat altor tari se include in clasa 7521 (Activitati de afaceri externe). Activitatile tribunalelor militare se includ in clasa 7523 (Activitati de justitie). Activitatile de urgenta interne in caz de dezastru pe timp de pace sunt incluse in clasa 7525 (Activitati de protectie civila). Activitatile educationale ale institutiilor de invatamant militar (scoli, academii etc.) sunt incluse, dupa caz, in clasele diviziunii 80 (Invatamant). Activitatile spitalelor militare sunt incluse in clasa 8511 (Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala).

    7523 Activitati de justitie
    Administrarea si functionarea instantelor judecatoresti: solutionarea de catre judecatori, tribunale, curti de apel, Curtea Suprema de Justitie a cauzelor civile, comerciale, de familie, de munca, penale, de contencios administrativ, si altele; activitatea parchetelor, inclusiv activitatea de cercetare si urmarire penala desfasurata de politie. Servicii administrative legate de retinerea si reeducarea infractorilor (activitatea penitenciarelor).

    Exceptii: Consultatiile si asistenta juridica in cazuri de crime si alte situatii se includ in clasa 7411 (Activitati juridice). Activitatile de invatamant organizate in inchisori se includ in clasele diviziunii 80 (invatamant). Activitatile spitalelor din inchisori se includ in clasa 8511 (Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala).

    7524 Activitati de ordine publica
    Activitati ale politiei: prevenirea si combaterea infractionalitatii, mentinerea ordinii si linistii publice, supravegherea circulatiei, evidenta populatiei, intretinerea fisierelor persoanelor retinute. Activitati pe linie de pasapoarte si ale politiei de frontiera: eliberarea actelor de trecere a frontierei de stat a Romaniei, controlul documentelor de trecere a frontierei de catre persoane si mijloace de transport. Furnizarea catre populatie a articolelor de prima necesitate in caz de catastrofe ce survin pe timp de pace.

    7525 Activitati de protectie civila
    Activitatile unitatilor de pompieri (regulate si auxiliare) finantate de catre puterea publica care asigura prevenirea si combaterea incendiilor. In aceasta clasa se includ si serviciile de aparare impotriva calamitatilor interne pe timp de pace.

    753 Activitati de protectie sociala obligatorie

    7531 Activitati de protectie sociala obligatorie (exclusiv ajutoarele pentru somaj)
    Activitati de administrare a protectiei sociale obligatorii cum sunt:
    - pensii (pentru limita de varsta, invaliditate, urmasi, invalizi si vaduve de razboi, veterani de razboi etc.);
    - indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca (accident, boala, prevenirea imbolnavirilor, maternitate si ingrijirea copiilor);
    - ajutoare sociale;
    - indemnizatii pentru trimiterea la odihna si tratament;
    - compensarea cheltuielilor pentru medicamente;
    - alte ajutoare si indemnizatii acordate salariatilor si pensionarilor.

    7532 Gestionarea fondului de somaj
    Activitati de constituire si gestiune a fondului de somaj si a alocatiei pentru sprijin.

    Exceptii: Serviciile furnizate de orfelinate, case de copii, camine de batrani, stabilimente pentru handicapati, case de corectie pentru delicventi minori, centre de dezintoxicare, etc., se includ in clasa 8531 (Activitati de asistenta sociala cu cazare). Activitatile de ajutor la domiciliu sau in alte locuri exercitate de catre servicii publice sau organisme private (organisme religioase de binefacere, de ajutorare a victimelor catastrofelor organizatii nationale sau locale de intrajutorare), se includ in clasa 8532 (Activitati de asistenta sociala fara cazare).

    O INVATAMANT

    80 Invatamant

    801 Invatamant prescolar si primar

    8011 Invatamant prescolar
    Activitatea de educatie a copiilor in varsta de 3-7 ani, din gradinite de copii, cu program normal, prelungit sau saptamanal.

    8012 Invatamant primar
    Activitatile de educatie si invatamant ale elevilor din scolile generale (clasele I-IV).

    802 Invatamant secundar

    8021 Invatamant gimnazial
    Activitatile de educatie si invatamant ale elevilor din scolile generale, cursuri de zi, serale sau fara frecventa (clasele V-VIII).

    8022 Invatamant liceal
    Activitatile de instruire ale elevilor din licee - cursuri de zi, serale sau fara frecventa, inclusiv colegiile liceale.

    8023 Invatamant profesional
    Activitatea de educatie si pregatire a tinerilor in scolile profesionale de diferite profiluri, cursuri de zi sau serale.

    8024 Invatamant postliceal
    Activitatile de instruire de specialitate a tinerilor absolventi de liceu in scolile postliceale, inclusiv scolile de maistri.

    803 Invatamant superior

    8031 Invatamant universitar
    Activitatile de educatie si pregatire de specialitate a studentilor din institutele de invatamant superior de diferite profile (inclusiv facultatile de subingineri) cursuri de zi, serale si fara frecventa, inclusiv colegiile universitare. Tot in aceasta clasa se include si invatamantul superior combinat cu cercetarea si dezvoltarea.

    8032 Invatamant postuniversitar si de doctorat
    Invatamantul postuniversitar si de doctorat desfasurat in institutii de invatamant superior, cercetare stiintifica sau centre specializate.

    804 Alte forme de invatamant

    8041 Scoli de conducere (pilotaj)
    Activitatile de instruire teoretica si practica in scolile de conducere auto si pilotaj, pentru obtinerea de permise.

    8042 Alte forme de invatamant
    Activitati de pregatire prin cursuri de calificare si recalificare (inclusiv pentru someri); activitati de perfectionare (exclusiv cursurile postuniversitare si doctoratul); invatamant specific religios; alte forme de invatamant, neclasificate in alta parte.

    P SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

    85 Sanatate si asistenta sociala

    851 Activitati referitoare la sanatatea umana

    8511 Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala
    Activitatile spitalelor generale sau specializate, a sanatoriilor, preventoriilor, azilelor-spital, centrelor de recuperare a handicapatilor, leprozeriilor, centrelor stomatologice si ale altor institutii spitalicesti care ofera servicii medicale si de cazare, inclusiv ale spitalelor militare si penitenciarelor. Activitatile spitalicesti sunt exercitate de catre personalul medical asupra pacientilor internati. Ele cuprind si serviciile personalului medical si auxiliar din laboratoare, ale personalului care deserveste aparatura tehnica de investigare si anesteziere, precum si bucatariile si alte servicii efectuate in spitale.

    Exceptii: Activitatile medicale efectuate personalului militar aflat in campanii se includ in clasa 7522 (Activitati de aparare nationala). Activitatile stomatologice efectuate in cabinete specializate sau la domiciliul pacientului se includ in clasa 8513 (Activitati de asistenta stomatologica). Activitatile medicale efectuate in policlinici, clinici si cabinete medicale, precum si la domiciliul pacientilor se includ in clasa 8512 (Activitati de asistenta medicala ambulatorie).

    8512 Activitati de asistenta medicala ambulatorie
    Consultatii si tratamente efectuate de personal medical specializat in medicina generala sau alte specialitati (inclusiv chirurgie) efectuate in policlinici, clinici, dispensare, cabinete medicale sau la domiciliul pacientului (exclusiv consultatiile si tratamentele efectuate de stomatologi).

    8513 Activitati de asistenta stomatologica
    Consultatii si tratamente efectuate in policlinici, clinici si cabinete, precum si la domiciliul pacientilor, efectuate de catre stomatologi si chirurgi stomatologi.

    8514 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
    Activitati igienico-sanitare; activitatile laboratoarelor de analize medicale, altele decat cele din spitale, policlinici, clinici; activitati de recoltare si conservare a sangelui; activitatile de prim ajutor, de urgenta (ambulante sanitare si blocuri operatorii mobile); servicii de fizioterapie, acupunctura, masaje medicale si alte practici medicale neclasificate in alta parte.

    852 Activitati veterinare

    8520 Activitati veterinare
    Activitatile spitalelor si dispensarelor veterinare unde animalele sunt tratate medical, chirurgical sau dentar si unde serviciile sunt efectuate si supravegheate de catre personal medical calificat. In aceasta clasa se includ si activitatile veterinare realizate de catre personalul veterinar calificat, in ferme si la gospodariile populatiei, precum si activitatile de patologie chimica si alte servicii de diagnosticare, pentru animale, precum si activitatile de ambulanta pentru animale.

    Exceptii: Activitatile de intretinere a animalelor pentru reproductie (cu exceptia celor intretinute in clinici sau dispensare pentru tratament veterinar) se includ in clasa 0142 (Servicii de reproductie si selectie in cresterea animalelor).

    853 Asistenta sociala

    8531 Activitati de asistenta sociala cu cazare
    Activitatile cu cazare prestate permanent de unitatile de ocrotire si asistenta sociala (leagane pentru copii; case pentru copii; gradinite pentru deficienti; scoli generale, profesionale, licee speciale si scoli postliceale pentru deficienti; centre scolare si centre de calificare si recalificare pentru deficienti; camine scoala pentru deficienti; camine spitale pentru deficienti; camine spitale pentru bolnavi cronici; camine pentru batrani; centre pentru primire minori; camine pentru pensionari). Aceasta asistenta se acorda persoanelor care poseda o capacitate redusa de a-si purta singure de grija. Aceste activitati pot fi exercitate de catre servicii publice sau organizatii private.

    Exceptii: Finantarea si administrarea programului de asigurare sociala obligatorie se include in clasa 7531 (Activitati de protectie sociala obligatorie, exclusiv ajutoarele pentru somaj). Activitatile legate de adoptiunea (infierea) si de adapostirea acordata victimelor catastrofelor sunt cuprinse in clasa 8532 (Activitati de asistenta sociala fara cazare).

    8532 Activitati de asistenta sociala fara cazare
    Servicii sociale fara cazare, cum sunt: servicii de ingrijire zilnica pentru copii si persoane cu deficiente fizice sau mentale; protectie si indrumare pentru copii; activitati legate de infiere, de prevenire a actelor de cruzime fata de copii si de alte persoane; activitati de stabilire a drepturilor in legatura cu ajutoarele sociale, alocatiile pentru chirii si bunuri alimentare; vizitarea persoanelor in varsta; consultatii familiale si conjugale; asistenta si indrumare pentru persoanele in stare de libertate provizorie; activitatile in sprijinul victimelor catastrofelor, refugiatilor si emigrantilor, inclusiv cazarea acestora; recalificarea profesionala si calificarea pentru handicapati, cu conditia ca acestea sa nu comporte decat un element educational (de instruire) limitat. Alte activitati caritabile cum sunt colectarea de fonduri si alte ajutoare si distribuirea lor. Aceste activitati sunt efectuate de servicii publice sau organizatii private, ca de exemplu: organizatiile de binefacere de pe langa biserici, organizatiile de ajutor in caz de calamitati, organizatiile nationale sau locale de intrajutorare, precum si de consilierii specializati.

    Exceptii: Fondarea si administrarea programelor impuse de asigurari sociale obligatorii se cuprind in clasa 7531 (Activitati de protectie sociala obligatorie, exclusiv ajutoarele pentru somaj)

    R ALTE ACTIVITATI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE SI PERSONALE

    90 Asanarea si indepartarea gunoaielor; salubritate si activitati similare

    900 Asanarea si indepartarea gunoaielor; salubritate si activitati similare

    9000 Asanarea si indepartarea gunoaielor; salubritate si activitati similare
    Activitatile de ridicare a deseurilor, resturilor si gunoaielor menajere, industriale si comerciale, transportul si eliminarea (indepartarea) lor prin incinerare sau alte mijloace, precum si evacuarea prin sistemul de canalizare, scurgere sau alte mijloace a produselor reziduale umane, prelucrarea si eliminarea lor. Activitatile de triturare (sfaramare) a deseurilor, colectarea cenusilor; colectarea resturilor depozitate in tomberoane; ridicarea molozurilor; descarcarea si ingroparea gunoaielor; evacuarea apelor uzate; vidanjarea si curatirea haznalelor si gropilor septice; intretinerea toaletelor; trierea, filtrarea, sedimentarea, decantarea apelor reziduale; tratarea namolurilor si alte procese de eliminare a deseurilor; intretinerea canalelor de scurgere. Maturarea, udarea strazilor, drumurilor, statiilor etc; inlaturarea zapezii si ghetei de pe strazi, sosele, de pe pistele de aterizare din aeroporturi etc.

    Exceptii: Actiunile fitosanitare se cuprind in clasa 0141 (Servicii pentru mecanizarea si chimizarea agriculturii si protectie fitosanitara). Recuperarea deseurilor si resturilor se cuprinde in clasele diviziunii 37 (Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale reciclabile). Captarea, purificarea si distribuirea apei se cuprinde in clasa 4100 (Gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei). Construirea si repararea retelelor de canalizare se cuprinde in clasa 4525 (Alte lucrari de constructii ingineresti). Activitatile de dezinfectie, de dezinsectie si deratizare din cladiri se includ in clasa 7470 (Activitati de intretinere si curatare a cladirilor).

    91 Activitati asociative diverse

    911 Activitati ale organizatiilor economice, patronale si profesionale

    9111 Activitati ale organizatiilor economice si patronale
    Activitatile organizatiilor ale caror membri au ca interese esentiale dezvoltarea si protectia unor anumite activitati sau profesiuni, sau cresterea economica si a conditiilor de viata ale unei regiuni geografice sau ale unei subdiviziuni politice, independent de genul (tipul) de activitate. In aceasta clasa se includ si activitatile federatiilor care cuprind asociatii ale caror membri desfasoara acelasi gen de activitate cu federatiile. Activitatile camerelor de comert, ale corporatiilor si ale altor organizatii similare. Principalele servicii furnizate cuprind: informarea, reprezentarea pe langa organisme publice, relatiile publice si negocierea sindicala.

    Exceptii: Activitatile de negociere sindicala pe baza de tarif sau contract se cuprind in clasa 7414 (Activitati de consultare pentru afaceri si management). Publicarea de catre aceste organizatii a ziarelor, revistelor este cuprinsa in clasele grupei 221 (Edituri).

    9112 Activitati ale organizatiilor profesionale
    Activitatile organizatiilor ale caror membri se ocupa, in principal, de o disciplina, profesie sau un domeniu tehnic specific si asociatiile de specialisti care desfasoara activitati cu caracter cultural (scriitori, pictori, ziaristi, artisti etc.). Membrii acestor organizatii au in general o pregatire superioara, (universitara sau tehnica). In aceasta clasa se includ si asociatiile de meseriasi, vanzatori, agenti de asigurari, fotografi etc. Principalele activitati cuprind: difuzarea informatiilor, fixarea normelor deontologice, reprezentarea pe langa organismele publice si relatiile publice.

    Exceptii: Activitatile de invatamant ale acestor organizatii se includ, dupa caz, in clasele diviziunii 80 (Invatamant). Publicarea ziarelor si revistelor de catre aceste organizatii se include in clasele grupei 221 (Edituri).

    912 Activitati ale sindicatelor salariatilor

    9120 Activitati ale sindicatelor salariatilor
    Activitatile sindicatelor ale caror membri sunt in principal salariati, avand ca obiectiv esential de a face cunoscut punctul lor de vedere asupra situatiei salariatilor si de a se organiza in vederea actiunilor concertate, cum sunt: sindicatele lucratorilor care exercita activitati de profesiune libera, activitati tehnice, culturale, agricole etc., federatii sindicale si confederatii sindicale organizate conform unor criterii profesionale, regionale, structurale etc.

    913 Alte activitati asociative

    9131 Activitati ale organizatiilor religioase
    Activitatile organizatiilor religioase si ale persoanelor care ofera servicii religioase direct credinciosilor in lacase de cult, precum si activitatea manastirilor, pensioanelor si a institutiilor similare religioase, inclusiv activitatile de refugiu religios.
    Exceptii: Publicarea de catre aceste organizatii a ziarelor, revistelor etc., se include in clasele grupei 221 (Edituri). Activitatile de invatamant ale acestor organizatii se includ in clasele diviziunii 80 (Invatamant). Serviciile de ingrijire a sanatatii furnizate de catre organizatiile religioase se includ in clasele grupei 851 (Activitati referitoare la sanatatea umana). Activitatile sociale ale acestor organizatii se includ in clasele grupei 853 (Asistenta sociala). Activitatile referitoare la astrologie si spiritism sunt incluse in clasa 9305 (Alte activitati de servicii).

    9132 Activitati ale organizatiilor politice
    Activitatile organizatiilor politice si ale celor auxiliare acestora cum sunt organizatiile de tineret asociate la un partid politic. Aceste activitati vizeaza in principal accesul membrilor sau simpatizantilor unui partid la functii politice si poate cuprinde difuzarea informatiilor, relatiile publice, colectarea de fonduri etc.

    9133 Alte activitati asociative
    Activitati asociative neclasificate in alta parte avand drept scop militantismul pentru o cauza, fie sau nu de interes public pentru sensibilizarea opiniei publice exercitand o influenta politica, colectarea de fonduri etc.; sustinerea diferitelor activitati comunitare si educative; protectia si apararea intereselor unor grupuri (minoritare, etnice); activitatile asociatiilor al caror obiect consta in organizarea de reuniuni si intalniri (lojile masonice, asociatiile crestine, asociatiile evreiesti etc.); asociatii ale tinerilor, activitatile cercetasilor, asociatiile studentilor, asociatiile elevilor, cluburile universitare etc.; asociatiile veteranilor de razboi, cenaclurile literare; asociatiile istorice, cinecluburile, asociatiile filatelice; cluburile prietenilor muzicii si ai artelor etc.

    Exceptii: Activitatile cluburilor si cercurilor sportive se includ in clasele grupei 926 (Activitati sportive).

    92 Activitati recreative, culturale si sportive

    921 Activitati cinematografice si video

    9211 Productia de filme cinematografice si video
    Productia de filme realizata pe pelicula sau banda video cu destinatia de a fi proiectate direct in salile de spectacole sau a fi difuzate la televiziune.   Productia de filme se realizeaza in mod normal in studiouri cinematografice sau laboratoare specializate in desene animate si cuprinde productia de filme de lung metraj, de scurt metraj, de animatie, documentare etc. si pot avea un caracter recreativ, educativ sau informativ, publicitar etc. In aceasta clasa se includ si activitatile conexe realizate pe baza de tarif sau contract cum sunt: montajul, dublajul etc.

    Exceptii: Reproducerea filmelor si benzilor video plecand de la original se include in clasa 2232 (Reproducerea pe suporti a inregistrarilor video). Serviciile de prelucrare a filmelor nelegate de cinematografie se includ in clasa 7481 (Activitati fotografice). Productia de filme si benzi video in studiourile de televiziune se include in clasa 9220 (Activitati de radio si televiziune). Activitatile pe cont propriu ale actorilor, realizatorilor de desene animate, scenografilor, consultantilor si altor tehnicieni se include in clasa 9233 (Alte activitati de spectacole).

    9212 Distributia de filme cinematografice si video
    Distributia de filme si benzi video catre alte institutii (intreprinderi), dar nu publicului general, adica vanzarea si inchirierea de filme si benzi video catre aceste intreprinderi, precum si activitatile referitoare la distribuire cum sunt: rezervarea, inchirierea, livrarea si arhivarea filmelor si benzilor video etc.

    Exceptii: Comertul cu amanuntul al benzilor video se include, dupa caz, in clasele 5212 (Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare) si 5245 (Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrice de uz casnic) sau in clasele grupei 526 (Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine). Inchirierea benzilor video pentru public si inchirierea decorurilor si costumelor studiourilor cinematografice se includ in clasa 7140 (Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti).

    9213 Proiectia de filme cinematografice
    Activitatile de proiectie a filmelor cinematografice sau benzilor video in sali de cinema sau in aer liber si in sali sau alte locuri pentru proiectie.

    Exceptii: Locatia amplasamentelor de proiectie se include in clasa 7020 (Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate).

    922 Activitati de radio si televiziune

    9220 Activitati de radio si televiziune
    Productia de programe radio si televiziune in direct, pe banda sau printr-un alt procedeu de inregistrare, indiferent daca aceasta productie este combinata sau nu cu difuzarea lor. Programele pot fi produse si difuzate in scopuri recreative, publicitare, educative sau de informare. Acestea sunt in general inregistrate pe benzi care pot fi vandute, inchiriate sau conservate, in vederea unei difuzari sau redifuzari ulterioare. In aceasta clasa se include si productia de emisiuni privind actualitatile sportive, previziunile meteorologice si inregistrarea si difuzarea interviurilor etc.

    Exceptii: Emisia programelor de televiziune prin cablu si prin relee sau satelit se include in clasa 6432 (Activitati de televiziune). Emisia programelor de radio se include in clasa 6431 (Activitati de radiodifuziune). Realizarea filmelor si benzilor video in studiouri cinematografice se include in clasa 9211 (Productia de filme cinematografice si video).

    923 Activitati de spectacole

    9231 Activitati de arta si spectacole
    Activitatile individuale ale creatorilor de arta (autori). Servicii de organizare si prezentare publica, in direct, de spectacole, piese de teatru, concerte, spectacole de opera si balet etc. Aceste activitati pot fi efectuate de catre grupuri sau companii, orchestre simfonice si alte formatii muzicale, precum si de catre artisti (actori, muzicieni etc.) pe cont propriu. In aceasta clasa se includ si activitatile conexe cum ar fi: instalarea decorurilor, a aparaturii de iluminat si de sonorizare, vanzarea de bilete, restaurari ale obiectelor de arta etc.

    9232 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
    Activitati de gestionare a salilor de spectacole, inclusiv gestionarea instalatiilor aferente.

    Exceptii: Locatia salilor de spectacole se include, dupa caz, in clasele diviziunii 70 (Tranzactii imobiliare).

    9233 Alte activitati de spectacole
    Organizarea si prezentarea altor activitati recreative care nu sunt clasificate in alta parte, cum sunt: activitatile salilor de dans, discotecilor, scolilor de dans, parcurilor de distractii si ale altor forme recreative analoge, spectacole de circ, marionete, realizatorilor de desene animate, scenografilor, consultantilor si ale altor tehnicieni din domeniul realizarii de spectacole.

    924 Activitati ale agentiilor de presa

    9240 Activitati ale agentiilor de presa
    Activitatile agentiilor de presa care constau in comunicarea stirilor, mediilor de informare, precum si efectuarea reportajelor la fata locului, inclusiv transmiterea de fotografii.

    925 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale

    9251 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
    Serviciile de documentare si informare furnizate de catre biblioteci si arhive; activitatile bibliotecilor de toate tipurile, ale salilor de lectura, de auditie, ale arhivelor etc.; gestionarea colectiilor de lucrari specializate sau nu, cataloage, imprumut de lucrari, periodice, filme, discuri, benzi magnetice; expunerea bibliografiilor etc.

    Exceptii: Activitatile bazelor de date se cuprind in clasa 7240 (Activitati legate de bancile de date).

    9252 Activitati ale muzeelor, conservarea monumentelor si cladirilor istorice
    Activitatile muzeelor de toate tipurile (muzee de arta, istorice, tehnice etc). In aceasta clasa intra si activitatile de paza si conservare a cladirilor si monumentelor istorice.

    9253 Activitati ale gradinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor naturale
    Servicii de creare si exploatare a gradinilor botanice si zoologice.    Servicii de creare si exploatare a rezervatiilor naturale, inclusiv serviciile de paza ale acestora.

    926 Activitati sportive

    9261 Activitati ale bazelor sportive
    Servicii de exploatare a bazelor si amenajarilor sportive.

    9262 Alte activitati sportive
    Servicii de propaganda pentru actiunile sportive; servicii de organizare a actiunilor sportive; alte servicii referitoare la activitatile sportive.

    Exceptii: Inchirierea materialelor sportive se include in clasa 7140 (Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti). Activitatile parcurilor si plajelor se includ in clasa 9272 (Alte activitati recreative).

    927 Alte activitati recreative

    9271 Jocuri de noroc
    Activitati legate de jocuri si pariuri (loto, pronosport, cazinouri si sali de joc, jocuri mecanice de noroc).

    9272 Alte activitati recreative
    Servicii referitoare la: utilizarea parcurilor de recreatie si a plajelor (Inchirierea de cabine de baie, vestiare etc.); targuri si expozitii cu caracter recreativ etc.

    93 Alte activitati de servicii

    930 Alte activitati de servicii

    9301 Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor
    Servicii de curatare a produselor din textile si blanuri.
    Servicii de ridicare si aducere a lenjeriei la spalat.
    Servicii de curatatorie chimica uscata.
    Servicii de calcat.
    Servicii de vopsire si intensificare a culorilor.
    Servicii de reparare de haine si alte articole textile, cu conditia ca acestea sa se faca in cadrul curatatoriilor.
    Curatarea covoarelor, a mochetelor, tapiteriilor, draperiilor si perdelelor, uscata si umeda, efectuata la domiciliu.

    Exceptii: Lucrarile de reparatie si de retus ale hainelor si ale altor articole textile efectuate independent de curatire se incadreaza in clasa 5274 (Alte reparatii de articole personale si gospodaresti).

    9302 Coafura si  alte activitati de infrumusetare
    Serviciile efectuate de frizerii, coafuri si cabinete de cosmetica.

    Exceptii: Fabricarea perucilor, meselor etc. se include in clasa 3663 (Alte produse manufacturiere).

    9303 Activitati de pompe funebre si similare
    Servicii de inhumare si incinerare a corpurilor umane sau animale. Servicii conexe inhumarii si incinerarii cum sunt: imbalsamarea corpurilor in vederea inhumarii sau incinerarii; servicii de incinerare si inhumare altele decat cele religioase, inchirierea locurilor in capele; serviciile oferite de intreprinderile de pompe funebre; inchirierea sau vanzarea locurilor de veci; intretinerea mormintelor si a mauzoleelor etc.

    Exceptii: Serviciile religioase sunt incluse in clasa 9131 (Activitati ale organizatiilor religioase).

    9304 Activitati de intretinere corporala
    Activitatile care se refera la starea fizica buna ca de exemplu: serviciile prestate de baile publice, saune, bai de aburi; solarii, statiuni termale, institutii de slabire, institutii de masaj.

    9305 Alte activitati de servicii
    Activitati de astrologie si spiritism; activitati ale agentiilor matrimoniale; servicii ale lustrageriilor; hamalac; servicii de parcare a vehiculelor de catre alte persoane decat proprietarii acestora etc.

    S ACTIVITATI ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN GOSPODARII PERSONALE

    95 Activitati ale personalului angajat in gospodarii personale

    950 Activitati ale personalului angajat in gospodarii personale

    9500 Activitati ale personalului angajat in gospodarii personale
    Activitatile personalului angajat in gospodariile personale cum sunt: bone, guvernante, bucatari, servitori, soferi, gradinari, paznici, spalatorese, secretare si alte persoane angajate in gospodariile populatiei.

    Exceptii: Activitatile unitatilor independente, inclusiv particularii, care furnizeaza servicii in gospodariile personale se incadreaza in functie de activitatea lor principala.

    T ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

    99 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

    990 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

    9900 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale
    Activitatile organizatiilor si organismelor internationale, ca de exemplu: Organizatia Natiunilor Unite si institutiile specializate; organismele regionale si alte organizatii; Fondul Monetar International, Banca Mondiala etc.

    Exceptii: Administrarea si gestiunea misiunilor diplomatice si consulare din strainatate sau de pe langa secretariatele organizatiilor internationale se cuprind in clasa 7521 (Activitati de afaceri externe).

                    
    n.c.a. neclasificate in alta parte.SmartCity5

COMENTARII la Anexa 656/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Anexa 656 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu