Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Amendament Nr.1 din 10.02.2010

dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria şi Ministerul Apărării al Republicii Cehe şi Ministerul Apărării al Republicii Estonia şi Ministerul Apărării al Republicii Finlanda şi Guvernul Republicii Ungare şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi Ministerul Apărării al Republicii Letonia şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Lituania şi ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos şi Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei şi ministrul apărării naţionale al Republicii Polone şi Guvernul României şi Ministerul Apărării al Republicii Slovenia şi Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 513 din 25 iulie 2012SmartCity1

INTRODUCEREMinisterul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, denumite în continuare participanţi,luând în considerare Memorandumul de înţelegere privind Capabilitatea de transport strategic aerian (denumit în continuare SAC MoU), intrat în vigoare la 23 septembrie 2008,având în vedere că Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi Ministerul Apărării al Republicii Letonia au informat că nu vor mai adera la SAC MoU ca participanţi iniţiali,luând în considerare faptul că participanţii au ajuns la înţelegerea că SAC MoU intră în vigoare fără Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi Ministerul Apărării al Republicii Letonia ca participanţi iniţiali şi au confirmat această înţelegere prin semnarea „Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian şi alocarea orelor de zbor neprevăzute în Program“ la conţinutul căreia se face trimitere, la data de 18 septembrie 2008, şihotărând că SAC MoU trebuie actualizat pentru a reflecta drepturile şi obligaţiile curente ale participanţilor,au ajuns la următoarea înţelegere: Articolul 1Scop Scopul prezentului amendament este actualizarea SAC MoU pentru a reflecta drepturile şi obligaţiile curente ale participanţilor, precum şi detaliile programului şi referinţele care s-au schimbat după ce participanţii au încheiat negocierea SAC MoU. Articolul 2Modificări 1. Pagina de titlu: Se înlocuieşte actuala pagină de titlu cu următoarea pagină de titlu: MEMORANDUMUL DE ÎNŢELEGERE între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria şi Ministerul Apărării al Republicii Estonia şi Ministerul Apărării al Republicii Finlanda şi Guvernul Republicii Ungare şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Lituania şi ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos şi Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei şi ministrul apărării naţionale al Republicii Polone şi Guvernul României şi Ministerul Apărării al Republicii Slovenia şi Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind capabilitatea de transport strategic aerian 2. La art. 1, Introducere: În primul alineat se elimină „Ministerul Apărării al Republicii Cehe“, „Ministerul Apărării al Republicii Italiene“ şi „Ministerul Apărării al Republicii Letonia“. 3. La art. 2, Acronime şi definiţii: Se elimină „HAA, Acord de Găzduire a Agenţiei“ şi se introduce „MoA, Memorandum de înţelegere“ după „LoA, Scrisoare de ofertă/acceptare“. 4. La art. 3, Obiective şi arie de aplicare: Alineatul 3.3.5 se înlocuieşte cu: „Să opereze şi să susţină aeronavele C-17, aflate în proprietatea NAMO“. 5. La art. 4, Organizarea şi managementul Programului SAC: La alineatul 4.1.2, la sfârşitul frazei se elimină punctul şi se introduce „şi administrarea financiară a operaţiilor şi sprijinului HAW.“ 6. La art. 6, Organizarea şi managementul Programului de management al transportului aerian: a)Se renumerotează alin. 6.5.1. ca 6.5; se renumerotează 6.5.1.1 ca 6.5.1; şi b)La alin. 6.6, în prima frază se înlocuieşte: „Acord de Găzduire a Agenţiei (HAA)“ cu „Memorandum de înţelegere (MOA)“ şi în a doua frază se înlocuieşte „HAA“ cu „MOA“.7. La art. 8, Principii şi proceduri financiare: a)la alin. 8.1 se înlocuieşte „5,944.1“ cu „5,311.587“; b)la alin. 8.1.1 se înlocuieşte „1,319.2“ cu „1,139.525“; c)la alin. 8.1.2 se înlocuieşte „176.6“ cu „159.288“; d)la alin. 8.1.3 se înlocuieşte „33.6“ cu „30.574“; e)la alin. 8.3.1 se înlocuieşte „1,199.2“ cu „1,083.940“; f)la alin. 8.3.2 se înlocuieşte „147.2 cu „133.159“; g)la alin. 8.3.3 se înlocuieşte „28“ cu „27.980“; h)la alin. 8.10.5, a doua frază, se înlocuiesc cuvintele „fiecare cont“ cu „conturile NAMA“; i)la alin. 8.10.6, a doua frază, se elimină „în toate monedele“ şi, de asemenea, se elimină „pentru contractele în cauză“; j)la alin. 8.10.8 se înlocuieşte „va“ cu „trebuie“; k)se introduce un nou alineat: „8.10.16 Există ore de zbor neprevăzute în program, cuprinse în tabelul 2, anexa B (Aspecte financiare) a prezentului SAC MoU, pentru care costurile variabile nu sunt finanţate. Un participant poate utiliza cota sa din cele 335 de ore de zbor neprevăzute în program, proporţional cu procentul pe care participantul îl are din cota pentru costurile segmentului operaţii. Până la data la care un participant îşi va creşte numărul de ore de zbor declarate sau un nou membru va deveni participant la programul SAC, un participant care va folosi ore de zbor neprevăzute în program va plăti costurile variabile de operare asociate cu acele ore de zbor finanţate potrivit art. 42(e)(3) din Carta NAMO. Aceste fonduri sunt în afara contribuţiilor normale descrise la art. 42(e)(1) din Carta NAMO şi astfel nu fac obiectul ţintei de cost şi plafonului de cost pentru segmentul operaţii.“8. La art. 21, Principii şi proceduri financiare pentru Grupul de transport aerian de mare capacitate: a)la alin. 21.2.1 se introduce „şi civil“ după „militar“; b)la alin. 21.3 se introduce „şi civil“ după „militar“; c)la alin. 21.3.1 se introduce „şi civil“ după „militar“; şi d)la alin. 21.3.3 se introduce „şi civil“ după „militar“.9. La art. 27, Aderarea unor participanţi ulteriori şi schimbarea orelor de zbor declarate: La alin. 27.3 se introduce „în consultare cu NAMO BoD“ după „SAC SB“ şi se înlocuieşte „40“ cu „45“.10. La art. 28, Taxe, impuneri vamale şi alte impuneri similare: La alin. 28.2 se elimină expresia „În măsura în care“ şi se introduce la începutul alineatului „aşa cum este prevăzut mai sus şi dacă“.11. La art. 33, Data intrării în vigoare şi durata: a)la alin. 33.1 se elimină din fraza a doua „iar pentru participanţii care vor aproba SAC MoU după aceea, SAC MoU va intra în vigoare pentru acei participanţi la data la care îl aprobă“; b)se introduce un nou alineat „33.1.1 Numărul total de 3500 de ore de zbor este compus din 3165 de ore de zbor declarate şi 335 de ore de zbor neprevăzute în program aşa cum au fost prezentate în alin. 8.10.16 al SAC MoU“ şi se renumerotează în consecinţă alineatele de la 33.1.1 la 33.1.3; c)la alin 33.2 se înlocuieşte „tabelul 4, anexa B (Aspecte financiare) a prezentului SAC MoU“ cu „tabelul 1, anexa B (Aspecte financiare) a prezentului SAC MoU pentru segmentul achiziţie şi tabelul 2, anexa B (Aspecte financiare) a acestui SAC MoU pentru segmentul operaţii“; şi d)se elimină alin. 33.3.12. Anexa B, Aspecte financiare: a. Se elimină tabelul 4 şi se înlocuiesc actuala anexă şi tabelele 1, 2 şi 3 cu anexa şi tabelele 1, 2 şi 3, după cum urmează: ANEXA BAspecte financiare

BY 2007 în milioane USD COSTUL - ŢINTĂ PLAFON DE COST
Total segment achiziţie (SAC MOU paragraful 8.3.1/8.1.1) $1,083.940 $1,139.525
Achiziţia aeronavelor prin FMS $497.562
Sprijin prin FMS $324.190
Costuri de locare - BA Papa, Ungaria $13.406
În natură
Aeronave FMS în natură (o aeronavă) $248.782
Segment operaţional anual (SAC MOU paragraful 8.3.2/8.1.2) $133.159 $159.288
Costuri fixe
Sprijinul ulterior prin FMS $64.388
Personalul în misiune* $14.965
Sprijinul indirect $2.030
Costuri recurente pentru facilităţi la Papa $1.007
Pregătire $5.165
Modificări importante $4.000
Certificare + înregistrare $0.207
TCTO/Mentenanţă $3.000
Costuri administrative ale NAMO $13.503
Costuri variabile
Aprovizionarea cu consumabile $0.653
Carburant $15.222
DLR (Nivel depozit reparabil) $0.385
Alimentare în aer $3.793
Costuri administrative $0.746
Servicii aeroportuare $4.095
Investiţie opţională ulterioară (SAC MOU paragraful 8.3.3/8.1.3) $27.980 $30.574
Simulator $26.840
Facilitate simulator $1.140
SAC MOU
Segment achiziţie $ 1,083.940 $ 1,139.525
Segment operaţii (26 ani) $ 3,462.784 $ 4,155.346
Opţiune simulator $ 27.980 $ 30.574
TOTAL SAC MOU $ 4,574.054 $ 5,311.587
* Documentul de încadrare a unităţii
Posturi pentru personal în misiune 129 155
Estimări de cost pentru personalul în misiune $ 14.965 $ 17.958

TABELUL 1 Cota de participare în segmentul achiziţie

Ţara Numărul de ore declarate Cota de participare în segmentul achiziţie
Bulgaria 65 2,0015%
Estonia 45 1,3857%
Finlanda 100 3,0793%
Ungaria 50 1,5396%
Lituania 45 1,3857%
Olanda 500 15,3965%
Norvegia 400 12,3172%
Polonia 150 4,6189%
România 200 6,1586%
Slovenia 60 1,8476%
Suedia 550 16,9361%
Statele Unite ale Americii 1000 33,3333%
Total* 3165 100.0000%

* La 1000 de ore de zbor per aeronavă, SUA vor pune la dispoziţie un avion echivalent. Cotele de participare sunt ajustate pentru a contabiliza cota de 33,3 % a SUA. TABELUL 2 Cota de participare în segmentul operaţii

Ţara Numărul de ore declarate Cota de participare în segmentul operaţii
Bulgaria 65 2,0537%
Estonia 45 1,4218%
Finlanda 100 3,1596%
Ungaria 50 1,5798%
Lituania 45 1,4218%
Olanda 500 15,7978%
Norvegia 400 12,6382%
Polonia 150 4,7393%
România 200 6,3191%
Slovenia 60 1,8957%
Suedia 550 17,3776%
Statele Unite ale Americii 1000 31,5956%
Ore de zbor neprevăzute 335 0.0000%
Total* 3500 100.0000%

* Costurile variabile totale vor fi repartizate pe baza actualelor ore zburate. TABELUL 3 Cota de participare în funcţie de categorie

Cota de participare segment achiziţie (Tabel 1) Cota de participare segment operaţii (Tabel 2) Numărul actual de ore de zbor
Segment achiziţie
Achiziţie aeronave prin FMS X
Sprijin prin FMS X
Costuri de locare - BA Papa, Ungaria X
Segment operaţii
Costuri fixe
Sprijin ulterior prin FMS X
Personal în misiune X
Sprijin indirect X
Costuri recurente pentru facilităţile de la Papa. Pregătire X X
Modificări majore X
Certificare + înregistrare X
TCTO/Mentenanţă X
Costuri administrative ale NAMO X
Costuri variabile
Furnizarea de consumabile X
Carburant X
DLR (Nivel depozit reparabil) X
Alimentare în aer X
Costuri administrative X
Servicii aeroportuare X
Investiţie opţională ulterioară
Simulator X
Facilitate simulator X
Opţional ulterior pentru operaţii Costuri recurente pentru simulator X

Articolul 3Dispoziţii generale Toate celelalte prevederi ale prezentului MoU, care nu au fost modificate prin prezentul amendament, rămân în vigoare. Articolul 4Semnarea şi intrarea în vigoare Prezentul amendament, care cuprinde patru (4) articole, este semnat într-un exemplar original şi transmis participantului american în calitate de depozitar al SAC MoU. Prezentul amendament va intra în vigoare la data la care participantul american este notificat că toţi participanţii au semnat şi au aprobat amendamentul în conformitate cu procedurile lor naţionale. Participantul american va pune la dispoziţia fiecărui participant copii autentificate.

Pentru Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria
Semnătură
Nume Valentin Radev
Funcţie ministrul adjunct al apărării din Bulgaria
Data 8 martie 2010
Locul Sofia, Bulgaria
Pentru Ministerul Apărării al Republicii Estonia
Semnătură
Nume Jaak Aaviksoo
Funcţie ministrul apărării
Data 2 februarie 2010
Locul Tallinn
Pentru Ministerul Apărării al Republicii Finlanda
Semnătură
Nume Arto Koski
Funcţie director al Unităţii Asigurare Materială
Data 27 februarie 2010
Locul Helsinki
Pentru Guvernul Republicii Ungare
Semnătură
Nume Szekeres Imre
Funcţie ministrul apărării
Data 26 februarie 2010
Locul Budapesta
Pentru Ministerul Apărării al Republicii Lituania
Semnătură
Nume Kestutis Macijauskas
Funcţie şeful Statului Major al Apărării
Data 1 februarie 2010
Locul Vilnius, Lituania
Pentru ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos
Semnătură
Nume R.A. Hendrichs
Funcţie directorul Organizaţiei Materiale
pentru Apărare
Data 5 ianuarie 2010
Locul Haga
Pentru Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei
Semnătură
Nume Per A. Christensen
Funcţie director general adjunct
Data 11 ianuarie 2010
Locul Oslo, Norvegia
Pentru ministrul apărării naţionale al Republicii Polone
Semnătură
Nume Bogdan Klich
Funcţie ministrul apărării naţionale al Republicii Polone
Data 22 martie 2011
Locul Varşovia
Pentru Guvernul României
Semnătură
Nume Gabriel Oprea
Funcţie ministrul apărării naţionale
Data 10 februarie 2010
Locul Bucureşti
Pentru Ministerul Apărării al Republicii Slovenia
Semnătură
Nume Igor Nered
Funcţie director general, secretar
Data 15 februarie 2010
Locul Ministerul Apărării, Direcţia Logistică,
Liubliana
Pentru Guvernul Regatului Suediei
Semnătură
Nume Mats Nilsson
Funcţie director
Data 18 martie 2010
Locul Stockholm, Suedia
Pentru Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii
Semnătură
Nume Richard A. Genaille, Jr.
Funcţie director politici
Data 21 ianuarie 2010
Locul Arlington, Virginia


SmartCity5

COMENTARII la Amendament 1/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Amendament 1 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Amendament 1/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu