Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 23 iunie 2009

de cooperare economica între Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 363 din 2 iunie 2010Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, denumite în continuare părţi contractante,

dorind să intensifice şi să consolideze în continuare relaţiile economice de lungă durată tradiţionale existente între cele două ţări,

intenţionând să dezvolte şi să intensifice cooperarea economică, industrială, tehnică şi tehnologică în beneficiul reciproc, convinse de faptul că întărirea cadrului legal creează condiţii favorabile şi o bază corespunzătoare pentru cooperarea viitoare,

cu respectarea cadrului legal în vigoare în cele două ţări şi în deplină conformitate cu obligaţiile lor internaţionale, au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Părţile contractante vor promova, cu respectarea legislaţiei lor naţionale în vigoare, extinderea şi diversificarea cooperării economice reciproc avantajoase în toate domeniile de interes pentru dezvoltarea economică şi socială proprie.

ARTICOLUL 2

Părţile contractante, luând în considerare stadiul actual şi de perspectivă al relaţiilor economice, apreciază că există condiţii optime pentru o cooperare pe termen lung, în special în următoarele domenii:

1. explorarea şi exploatarea resurselor de petrol;

2.  construirea şi modernizarea de rafinării şi combinate petrochimice;

3. reabilitarea şi construirea de echipamente pentru foraj, de echipamente geologice de forare şi exploatare a resurselor de apă;

4. construirea de fabrici pentru produse chimice;

5. construirea unor fabrici de ciment de tehnologie nouă;

6. reabilitarea şi extinderea infrastructurii feroviare, rutiere şi de transport subteran;

7.  repararea şi construirea de locomotive şi vagoane pentru extinderea reţelei feroviare;

8.  construirea de microhidrocentrale şi fabrici de reparare a echipamentelor hidro-electrice;

9. construirea de porturi/cheiuri maritime;

10. construirea unui metrou subteran, pasaje supraterane şi subterane pentru transport urban;

11.  informatică şi comunicaţii;

12. agricultură şi industria alimentară;

13. fabricarea de produse farmaceutice, vaccinuri şi produse biologice pentru întreţinerea sănătăţii;

14.  tehnologia exploatărilor miniere de cărbune sau alte minerale (inclusiv producerea de vagoneţi, locomotive, maşini de sfărâmat pietre şi minerale de toate felurile);

15. tehnologii de construire a navelor maritime şi fluviale de toate tipurile;

16. educaţie, cultură, sport;

17. turism.

ARTICOLUL 3

Părţile contractante vor depune eforturi să diversifice şi să intensifice cooperarea prin măsuri adecvate, cum ar fi:

a)   promovarea contactelor de afaceri şi consolidarea cooperării dintre factorii de decizie în domeniul economic, precum şi dintre instituţiile guvernamentale, organizaţiile profesionale, organizaţiile oamenilor de afaceri, camerele de comerţ, organizaţiile locale şi regionale, facilitând schimbul de informaţii pe teme economice de interes reciproc, precum şi vizitele reprezentanţilor acestora sau ale altor delegaţii cu profil economic şi tehnic;

b) schimbul de informaţii privind priorităţile de dezvoltare şi facilitarea participării operatorilor economici la proiectele de dezvoltare;

c) încurajarea stabilirii de noi contacte între comunităţile de afaceri din cele două ţări, diversificarea celor deja existente, încurajarea vizitelor, întâlnirilor şi a altor forme de interacţiune dintre persoane şi instituţii;

d) schimbul de informaţii economice de afaceri, încurajarea participării la târguri şi expoziţii, organizarea unor întâlniri de afaceri, seminare, simpozioane şi conferinţe;

e)  promovarea unei participări mai active a întreprinderilor mici şi mijlocii în contactele economice bilaterale;

f) încurajarea cooperării de interes în domeniul consultanţă, marketing, asistenţă şi servicii de specialitate;

g) încurajarea instituţiilor financiare şi bancare din cele două ţări de a stabili contacte şi de a consolida cooperarea reciprocă;

h) sprijinirea activităţilor de investiţii, înfiinţarea de societăţi mixte şi de companii cu capital integral străin, filiale şi reprezentanţe locale;

i) promovarea cooperării interregionale şi internaţionale în probleme de interes reciproc; şi

j) cooperarea pe terţe pieţe.

Părţile contractante pot încheia sau menţine în vigoare unele acorduri privind cooperarea sectorială.

ARTICOLUL 4

La data încheierii prezentului acord se înfiinţează Comisia mixtă, care va acţiona ca instrument de promovare a relaţiilor de cooperare economică dintre părţile contractante.

Comisia mixtă va include reprezentanţi ai instituţiilor şi agenţiilor guvernamentale relevante.

Comisia mixtă se va întruni în sesiuni, alternativ, în România şi în Vietnam, la solicitarea uneia dintre părţile contractante, la intervale egale de timp, pe cât posibil la fiecare 2 ani.

Atribuţiile Comisiei mixte se referă în principal la:

a) evoluţia şi perspectiva relaţiilor economice bilaterale;

b) identificarea de noi oportunităţi pentru dezvoltarea pe viitor a cooperării economice;

c) elaborarea de recomandări pentru îmbunătăţirea cadrului juridic privind cooperarea economică dintre companiile din cele două ţări;

d)  propuneri pentru implementarea prevederilor prezentului acord.

ARTICOLUL 5

Eventualele divergenţe în aplicarea sau în interpretarea prezentului acord se vor clarifica între părţile contractante, prin negociere, în cadrul Comisiei mixte.

ARTICOLUL 6

Prezentul acord poate fi modificat sau completat, dacă este cazul, prin acordul părţilor, care va îmbrăca forma unui protocol, parte integrantă a prezentului acord. Părţile contractante îşi notifică reciproc, în scris, pe cale diplomatică, finalizarea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a amendamentelor.

ARTICOLUL 7

Aplicarea prezentului acord nu va aduce atingere obligaţiilor ce decurg din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene. Prin urmare, prevederile prezentului acord nu pot fi invocate sau interpretate astfel încât să invalideze sau să afecteze, în orice mod, obligaţiile ce decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene sau din Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi Republica Socialistă Vietnam, semnat la Bruxelles la 17 iulie 1995, precum şi din Protocolul privind extinderea Acordului de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi ţările membre ASEAN cu Republica Socialistă Vietnam, semnat la Singapore la 14 februarie 1997.

ARTICOLUL 8

1.  Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante îşi notifică reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.

2.  Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani şi poate fi prelungit automat pentru noi perioade de câte 3 ani, dacă niciuna dintre părţile contractante nu va notifica celeilalte părţi, în scris, cu 3 luni înainte de expirarea valabilităţii, intenţia de încetare a prezentului acord.

3.  Incetarea valabilităţii prezentului acord nu va afecta implementarea contractelor semnate în baza acestuia.

Semnat la Bucureşti la 23 iunie 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, vietnameză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. In cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză prevalează.

Pentru Guvernul României,

Gheorghe Marin,

secretar de stat,

Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii,  Comerţului şi Mediului de Afaceri

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam,

Do Huu Hao,

adjunct al ministrului,

Ministerul Industriei si Comerţului


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu