E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 1 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 7 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 8 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 9 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 16 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 6 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 31 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 23 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 24 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 25 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 adauga dupa articolul 25 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 10 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 11 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 adauga dupa articolul 11 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 12 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 15 din actul Legea 217 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 95 din 24 decembrie 2003

privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 13 din  8 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Prevenirea si combaterea violentei in familie fac parte din politica integrata de ocrotire si sprijinire a familiei si reprezinta o importanta problema de sanatate publica."
    2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul declansarii unor violente in familie, comunitatile locale, prin reprezentantii legali, precum si autoritatile administratiei publice vor acorda sprijinul logistic, informational si material Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei, respectiv compartimentelor aflate in coordonarea sa."
    3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Se infiinteaza si se organizeaza Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, denumita in continuare agentie, institutie publica cu personalitate juridica care functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei."
    4. Alineatul (4) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In coordonarea metodologica a agentiei, la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, in cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, se constituie un compartiment cu atributii in combaterea violentei in familie."
    5. Dupa alineatul (4) al articolului 8 se introduc patru noi alineate, alineatele (5), (6), (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
    "(5) In subordinea agentiei functioneaza Centrul-Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei si Centrul de Informare si Consultanta pentru Familie.
    (6) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al agentiei este de 40 si se asigura prin transfer de la Inspectia Muncii.
    (7) Posturile necesare functionarii compartimentului prevazut la alin. (4) vor fi asigurate prin redistribuire cu incadrarea in numarul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si institutiilor publice subordonate finantate de la bugetul de stat.
    (8) Personalul agentiei este format din functionari publici si personal contractual, incadrati in conditiile legii."
    6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Pentru realizarea obiectivelor in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) elaborarea, fundamentarea si aplicarea strategiei si a programelor in domeniul fenomenului violentei in familie;
    b) controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate si indrumarea metodologica a activitatilor unitatilor destinate prevenirii si combaterii violentei in familie;
    c) finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor specifice in domeniul apararii si consolidarii familiei, precum si al ingrijirii si protectiei victimelor violentei in familie;
    d) avizarea infiintarii centrelor pentru adapostirea victimelor violentei in familie, a centrelor de recuperare pentru victimele violentei in familie si a centrelor de asistenta destinate agresorilor;
    e) includerea apelurilor telefonice pentru cazurile privind violenta in familie in cadrul serviciului telefonic de urgenta cu numar unic de apel care functioneaza potrivit legii;
    f) instruirea, autorizarea si coordonarea activitatii profesionale a asistentilor familiali;
    g) organizarea de cursuri de cunoastere a formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora;
    h) efectuarea de studii si cercetari, elaborarea de strategii, prognoze, realizarea si publicarea de materiale stiintifice si promotionale specifice;
    i) realizarea bazei de date pentru gestionarea situatiilor de violenta in familie;
    j) implicarea si sprijinirea initiativelor partenerilor sociali in rezolvarea problemei violentei in familie.
    (2) Agentia deconteaza cheltuielile legate de consilierea juridica si psihosociala si de eliberare a certificatelor medico-legale pentru victimele violentei in familie, in cadrul programelor specifice prevazute la alin. (1) lit. c)."
    7. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Agentia elaboreaza standarde de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie, care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei in termen de 3 luni de la infiintarea acesteia."
    8. Alineatul (3) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei prezinta anual Guvernului un raport privind aplicarea strategiei si programelor in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie."
    9. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Agentia este condusa de un presedinte, asimilat din punctul de vedere al salarizarii cu functia de director general din minister, numit de catre ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, in conditiile legii.
    (2) Pe langa presedinte functioneaza un consiliu consultativ format din 7 membri, care are in componenta sa cate un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    (3) Presedintele agentiei este ordonator secundar de credite si in exercitarea atributiilor sale emite decizii."
    10. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    (1) Cheltuielile curente si de capital ale agentiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Agentia poate beneficia de donatii si sponsorizari in conditiile legii.
    (3) Cheltuielile curente si de capital pe anul 2004 pentru functionarea aparatului central al agentiei se asigura prin redistribuirea fondurilor din bugetul Inspectiei Muncii, cu incadrarea in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pe anul 2004.
    (4) Cheltuielile de personal, materiale si de capital pentru functionarea institutiilor publice prevazute la art. 8 alin. (5), precum si cele aferente compartimentului constituit in cadrul directiei teritoriale pentru dialog, familie si solidaritate sociala se finanteaza din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (5) Pentru finantarea serviciilor sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie pot fi utilizate si fonduri externe rambursabile si nerambursabile."
    11. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Agentia stabileste criterii de pregatire si etica profesionala, precum si de moralitate pentru ocuparea functiei de asistent familial."
    12. Dupa alineatul (3) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Asistentii familiali isi desfasoara activitatea in urmatoarele institutii:
    a) agentie;
    b) compartimente specializate din cadrul directiilor teritoriale pentru dialog, familie si solidaritate sociala;
    c) servicii publice de asistenta sociala;
    d) adaposturi;
    e) alte unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie."
    13. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Agentia va stabili procedura de conlucrare a persoanelor desemnate si a asistentilor familiali in prevenirea si monitorizarea cazurilor de violenta in familie.
    (2) Procedura de conlucrare se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, ministrului administratiei si internelor, precum si al ministrului sanatatii."
    14. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul comiterii actelor de violenta in familie, organele de politie intervin la sesizarea victimei, a altui membru de familie, a unei autoritati sau din oficiu."
    15. Capitolul VI "Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie" va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 6
    Unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

    SECTIUNEA 1
    Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie

    Art. 23
    (1) Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie, denumite in continuare adaposturi, sunt unitati de asistenta sociala, cu sau fara personalitate juridica, care asigura protectie, gazduire, ingrijire si consiliere victimelor violentei in familie, nevoite sa recurga la acest serviciu de asistenta sociala.
    (2) Primirea victimelor in adapost se face numai in caz de urgenta sau cu aprobarea scrisa a asistentului familial, atunci cand izolarea victimei de agresor se impune ca masura de protectie. Persoanelor care au comis actul de agresiune le este interzis accesul in incinta adapostului unde se gasesc victimele.
    (3) Izolarea de agresori a victimelor se face cu consimtamantul acestora sau, dupa caz, al reprezentantului legal.
    (4) Adaposturile pot fi publice, private sau in parteneriat public-privat si se infiinteaza numai cu avizul agentiei.
    (5) Infiintarea, organizarea si functionarea adaposturilor publice se aproba prin hotarari ale consiliilor judetene sau, dupa caz, ale consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (6) Finantarea adaposturilor publice se asigura din bugetele locale.
    (7) Adaposturile publice trebuie sa asigure gratuit, pe o perioada determinata, asistenta familiala atat victimei, cat si minorilor aflati in ingrijirea acesteia, protectie impotriva agresorului, ingrijire medicala, hrana, cazare, asistenta psihologica si consiliere juridica, potrivit instructiunilor de organizare si functionare.
    (8) Adaposturile private si cele in parteneriat public-privat pot fi infiintate numai de catre furnizorii de servicii sociale, acreditati in conditiile legii.
    (9) In cazul adaposturilor prevazute la alin. (8), utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale se supune controlului organelor abilitate de lege.
    (10) In cazul acordarii de subventii adaposturilor private sau in parteneriat public-privat, institutia care a acordat subventia poate participa la administrarea unitatii in cauza sau monitorizeaza oportunitatea folosirii fondurilor alocate.
    Art. 24
    (1) Corpurile gardienilor publici infiintate pe langa consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura paza adaposturilor publice din zona de competenta.
    (2) La primirea in adapost se aduc la cunostinta victimei mijloacele juridice prin care sa isi protejeze bunurile ramase la agresor, cum ar fi: notificarea prin executor judecatoresc a incetarii acordului tacit pentru instrainarea si grevarea bunurilor comune sau asigurarea de dovada, prin expertiza judiciara. Consultanta juridica este gratuita, iar primarul, la sesizarea asistentului familial, in cazurile sociale grave, aproba suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu intocmirea actelor juridice.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica si pentru obtinerea certificatelor medico-legale.
    (4) Toate adaposturile trebuie sa incheie o conventie de colaborare cu un spital sau alta unitate sanitara, care sa asigure ingrijirea medicala si psihiatrica. Conventia se incheie de catre consiliile locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, de catre consiliile judetene, cu acordul Ministerului Sanatatii si al proprietarului adapostului. Conventia este o conditie fara de care nu se poate acorda avizul de functionare a adapostului, prevazut la art. 23 alin. (4).
    (5) Ministerul Administratiei si Internelor, prin unitatile de politie, va sprijini corpurile gardienilor publici pentru exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile prevazute de lege.

    SECTIUNEA a 2-a
    Alte unitati de asistenta sociala specializate pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

    Art. 25
    (1) Centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie sunt unitati de asistenta sociala cu sau fara personalitate juridica care asigura gazduirea, ingrijirea, precum si reabilitarea si reinsertia sociala a acestora.
    (2) Centrele de asistenta destinate agresorilor sunt unitati de asistenta sociala cu sau fara personalitate juridica care asigura in regim rezidential sau semirezidential reabilitarea si reinsertia sociala a acestora, masuri educative, precum si consiliere si mediere familiala.
    (3) Tratamentele psihiatrice, de dezalcoolizare si dezintoxicare acordate prin centrele de asistenta destinate agresorilor se asigura in spitalele sau unitatile sanitare cu care s-au incheiat conventii in conditiile art. 24 alin. (4).
    Art. 25^1
    Asistarea sau, dupa caz, internarea victimelor ori a agresorilor in centrele prevazute la art. 25 se face numai cu acordul acestora. Pentru minori acordul este dat de parintele neagresor sau, dupa caz, de reprezentantul legal.
    Art. 25^2
    Unitatile prevazute la art. 25 pot fi publice, private, in parteneriat public-privat si se infiinteaza numai cu avizul agentiei.
    Art. 25^3
    Prevederile art. 23 alin. (5), (6), (8), (9) si (10) se aplica in mod corespunzator si unitatilor de asistenta sociala prevazute la art. 25.
    Art. 25^4
    Agentia va elabora instructiuni de organizare si functionare a unitatilor de asistenta sociala prevazute la art. 23 si 25, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor."
    16. Alineatul (1) al articolului 31 se abroga.
    Art. 2
    In termen de 2 ani de la aprobarea prezentei ordonante prin lege de catre Parlament, autoritatile cu responsabilitati in aplicarea acesteia vor asigura personalul specializat necesar.
    Art. 3
    Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 95/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 95 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu