E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 1 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 7 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 8 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 9 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 16 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 6 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 31 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 23 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 24 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 25 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 adauga dupa articolul 25 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 10 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 11 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 adauga dupa articolul 11 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 12 din actul Legea 217 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 95 2003 modifica articolul 15 din actul Legea 217 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 95 din 24 decembrie 2003

privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 13 din  8 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Prevenirea si combaterea violentei in familie fac parte din politica integrata de ocrotire si sprijinire a familiei si reprezinta o importanta problema de sanatate publica."
    2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul declansarii unor violente in familie, comunitatile locale, prin reprezentantii legali, precum si autoritatile administratiei publice vor acorda sprijinul logistic, informational si material Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei, respectiv compartimentelor aflate in coordonarea sa."
    3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Se infiinteaza si se organizeaza Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, denumita in continuare agentie, institutie publica cu personalitate juridica care functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei."
    4. Alineatul (4) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In coordonarea metodologica a agentiei, la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, in cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, se constituie un compartiment cu atributii in combaterea violentei in familie."
    5. Dupa alineatul (4) al articolului 8 se introduc patru noi alineate, alineatele (5), (6), (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
    "(5) In subordinea agentiei functioneaza Centrul-Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei si Centrul de Informare si Consultanta pentru Familie.
    (6) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al agentiei este de 40 si se asigura prin transfer de la Inspectia Muncii.
    (7) Posturile necesare functionarii compartimentului prevazut la alin. (4) vor fi asigurate prin redistribuire cu incadrarea in numarul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si institutiilor publice subordonate finantate de la bugetul de stat.
    (8) Personalul agentiei este format din functionari publici si personal contractual, incadrati in conditiile legii."
    6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Pentru realizarea obiectivelor in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) elaborarea, fundamentarea si aplicarea strategiei si a programelor in domeniul fenomenului violentei in familie;
    b) controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate si indrumarea metodologica a activitatilor unitatilor destinate prevenirii si combaterii violentei in familie;
    c) finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor specifice in domeniul apararii si consolidarii familiei, precum si al ingrijirii si protectiei victimelor violentei in familie;
    d) avizarea infiintarii centrelor pentru adapostirea victimelor violentei in familie, a centrelor de recuperare pentru victimele violentei in familie si a centrelor de asistenta destinate agresorilor;
    e) includerea apelurilor telefonice pentru cazurile privind violenta in familie in cadrul serviciului telefonic de urgenta cu numar unic de apel care functioneaza potrivit legii;
    f) instruirea, autorizarea si coordonarea activitatii profesionale a asistentilor familiali;
    g) organizarea de cursuri de cunoastere a formelor de violenta in familie, precum si a mijloacelor de prevenire si combatere a acestora;
    h) efectuarea de studii si cercetari, elaborarea de strategii, prognoze, realizarea si publicarea de materiale stiintifice si promotionale specifice;
    i) realizarea bazei de date pentru gestionarea situatiilor de violenta in familie;
    j) implicarea si sprijinirea initiativelor partenerilor sociali in rezolvarea problemei violentei in familie.
    (2) Agentia deconteaza cheltuielile legate de consilierea juridica si psihosociala si de eliberare a certificatelor medico-legale pentru victimele violentei in familie, in cadrul programelor specifice prevazute la alin. (1) lit. c)."
    7. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Agentia elaboreaza standarde de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie, care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei in termen de 3 luni de la infiintarea acesteia."
    8. Alineatul (3) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei prezinta anual Guvernului un raport privind aplicarea strategiei si programelor in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie."
    9. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Agentia este condusa de un presedinte, asimilat din punctul de vedere al salarizarii cu functia de director general din minister, numit de catre ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, in conditiile legii.
    (2) Pe langa presedinte functioneaza un consiliu consultativ format din 7 membri, care are in componenta sa cate un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    (3) Presedintele agentiei este ordonator secundar de credite si in exercitarea atributiilor sale emite decizii."
    10. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    (1) Cheltuielile curente si de capital ale agentiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Agentia poate beneficia de donatii si sponsorizari in conditiile legii.
    (3) Cheltuielile curente si de capital pe anul 2004 pentru functionarea aparatului central al agentiei se asigura prin redistribuirea fondurilor din bugetul Inspectiei Muncii, cu incadrarea in bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pe anul 2004.
    (4) Cheltuielile de personal, materiale si de capital pentru functionarea institutiilor publice prevazute la art. 8 alin. (5), precum si cele aferente compartimentului constituit in cadrul directiei teritoriale pentru dialog, familie si solidaritate sociala se finanteaza din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (5) Pentru finantarea serviciilor sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie pot fi utilizate si fonduri externe rambursabile si nerambursabile."
    11. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Agentia stabileste criterii de pregatire si etica profesionala, precum si de moralitate pentru ocuparea functiei de asistent familial."
    12. Dupa alineatul (3) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Asistentii familiali isi desfasoara activitatea in urmatoarele institutii:
    a) agentie;
    b) compartimente specializate din cadrul directiilor teritoriale pentru dialog, familie si solidaritate sociala;
    c) servicii publice de asistenta sociala;
    d) adaposturi;
    e) alte unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie."
    13. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Agentia va stabili procedura de conlucrare a persoanelor desemnate si a asistentilor familiali in prevenirea si monitorizarea cazurilor de violenta in familie.
    (2) Procedura de conlucrare se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, ministrului administratiei si internelor, precum si al ministrului sanatatii."
    14. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul comiterii actelor de violenta in familie, organele de politie intervin la sesizarea victimei, a altui membru de familie, a unei autoritati sau din oficiu."
    15. Capitolul VI "Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie" va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 6
    Unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

    SECTIUNEA 1
    Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie

    Art. 23
    (1) Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie, denumite in continuare adaposturi, sunt unitati de asistenta sociala, cu sau fara personalitate juridica, care asigura protectie, gazduire, ingrijire si consiliere victimelor violentei in familie, nevoite sa recurga la acest serviciu de asistenta sociala.
    (2) Primirea victimelor in adapost se face numai in caz de urgenta sau cu aprobarea scrisa a asistentului familial, atunci cand izolarea victimei de agresor se impune ca masura de protectie. Persoanelor care au comis actul de agresiune le este interzis accesul in incinta adapostului unde se gasesc victimele.
    (3) Izolarea de agresori a victimelor se face cu consimtamantul acestora sau, dupa caz, al reprezentantului legal.
    (4) Adaposturile pot fi publice, private sau in parteneriat public-privat si se infiinteaza numai cu avizul agentiei.
    (5) Infiintarea, organizarea si functionarea adaposturilor publice se aproba prin hotarari ale consiliilor judetene sau, dupa caz, ale consiliilor locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (6) Finantarea adaposturilor publice se asigura din bugetele locale.
    (7) Adaposturile publice trebuie sa asigure gratuit, pe o perioada determinata, asistenta familiala atat victimei, cat si minorilor aflati in ingrijirea acesteia, protectie impotriva agresorului, ingrijire medicala, hrana, cazare, asistenta psihologica si consiliere juridica, potrivit instructiunilor de organizare si functionare.
    (8) Adaposturile private si cele in parteneriat public-privat pot fi infiintate numai de catre furnizorii de servicii sociale, acreditati in conditiile legii.
    (9) In cazul adaposturilor prevazute la alin. (8), utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale se supune controlului organelor abilitate de lege.
    (10) In cazul acordarii de subventii adaposturilor private sau in parteneriat public-privat, institutia care a acordat subventia poate participa la administrarea unitatii in cauza sau monitorizeaza oportunitatea folosirii fondurilor alocate.
    Art. 24
    (1) Corpurile gardienilor publici infiintate pe langa consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura paza adaposturilor publice din zona de competenta.
    (2) La primirea in adapost se aduc la cunostinta victimei mijloacele juridice prin care sa isi protejeze bunurile ramase la agresor, cum ar fi: notificarea prin executor judecatoresc a incetarii acordului tacit pentru instrainarea si grevarea bunurilor comune sau asigurarea de dovada, prin expertiza judiciara. Consultanta juridica este gratuita, iar primarul, la sesizarea asistentului familial, in cazurile sociale grave, aproba suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu intocmirea actelor juridice.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica si pentru obtinerea certificatelor medico-legale.
    (4) Toate adaposturile trebuie sa incheie o conventie de colaborare cu un spital sau alta unitate sanitara, care sa asigure ingrijirea medicala si psihiatrica. Conventia se incheie de catre consiliile locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, de catre consiliile judetene, cu acordul Ministerului Sanatatii si al proprietarului adapostului. Conventia este o conditie fara de care nu se poate acorda avizul de functionare a adapostului, prevazut la art. 23 alin. (4).
    (5) Ministerul Administratiei si Internelor, prin unitatile de politie, va sprijini corpurile gardienilor publici pentru exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile prevazute de lege.

    SECTIUNEA a 2-a
    Alte unitati de asistenta sociala specializate pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

    Art. 25
    (1) Centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie sunt unitati de asistenta sociala cu sau fara personalitate juridica care asigura gazduirea, ingrijirea, precum si reabilitarea si reinsertia sociala a acestora.
    (2) Centrele de asistenta destinate agresorilor sunt unitati de asistenta sociala cu sau fara personalitate juridica care asigura in regim rezidential sau semirezidential reabilitarea si reinsertia sociala a acestora, masuri educative, precum si consiliere si mediere familiala.
    (3) Tratamentele psihiatrice, de dezalcoolizare si dezintoxicare acordate prin centrele de asistenta destinate agresorilor se asigura in spitalele sau unitatile sanitare cu care s-au incheiat conventii in conditiile art. 24 alin. (4).
    Art. 25^1
    Asistarea sau, dupa caz, internarea victimelor ori a agresorilor in centrele prevazute la art. 25 se face numai cu acordul acestora. Pentru minori acordul este dat de parintele neagresor sau, dupa caz, de reprezentantul legal.
    Art. 25^2
    Unitatile prevazute la art. 25 pot fi publice, private, in parteneriat public-privat si se infiinteaza numai cu avizul agentiei.
    Art. 25^3
    Prevederile art. 23 alin. (5), (6), (8), (9) si (10) se aplica in mod corespunzator si unitatilor de asistenta sociala prevazute la art. 25.
    Art. 25^4
    Agentia va elabora instructiuni de organizare si functionare a unitatilor de asistenta sociala prevazute la art. 23 si 25, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor."
    16. Alineatul (1) al articolului 31 se abroga.
    Art. 2
    In termen de 2 ani de la aprobarea prezentei ordonante prin lege de catre Parlament, autoritatile cu responsabilitati in aplicarea acesteia vor asigura personalul specializat necesar.
    Art. 3
    Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 95/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 95 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu