Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 59 din 30 ianuarie 2000

privind managementul calitatii in invatamantul superior

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 31 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. J pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In sensul prezentei ordonante, prin termenii si expresiile de mai jos se intelege:
    a) conformitate - indeplinirea de catre un produs, proces sau serviciu a conditiilor specificate;
    b) evaluarea conformitatii - orice activitate al carei obiect este de a determina, in mod direct sau indirect, faptul ca sunt indeplinite conditiile specificate;
    c) certificarea conformitatii - actiune a unei terte parti, care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, proces sau serviciu corespunzator identificat este in conformitate cu un anumit standard;
    d) auditul calitatii - examinare sistematica si independenta in scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate si la rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite, precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si daca sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.

    CAP. 2
    Consiliul National al Managementului Calitatii in Invatamantul Superior

    Art. 2
    (1) Se infiinteaza Consiliul National al Managementului Calitatii in Invatamantul Superior (C.N.M.C.I.S.) ca organism consultativ al Ministerului Educatiei Nationale, care va evalua si va certifica conformitatea sistemelor de management al calitatii din institutiile de invatamant superior.
    (2) C.N.M.C.I.S. isi desfasoara activitatea in concordanta cu strategia nationala privind asigurarea calitatii in invatamantul superior, elaborata de Ministerul Educatiei Nationale, si propune Consiliului National pentru Finantarea invatamantului Superior (C.N.F.I.S.) mecanisme de corelare a calitatii procesului de invatamant cu finantarea institutiilor de invatamant superior.
    Art. 3
    (1) C.N.M.C.I.S. isi stabileste procedurile de evaluare si de certificare a conformitatii sistemelor de management al calitatii si isi constituie propriul corp de auditori si experti. Procedurile de evaluare si de certificare a conformitatii sistemelor de managementul calitatii, componenta si statutul corpului de auditori si experti vor fi aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (2) C.N.M.C.I.S. realizeaza, prin evaluare, verificarea modului in care institutiile de invatamant superior si-au respectat obligatiile privind managementul calitatii.
    Art. 4
    (1) C.N.M.C.I.S. este constituit din 17 - 19 membri numiti prin ordin al ministrului educatiei nationale, dintre persoanele cu competente dovedite in domeniul managementului calitatii, propuse de catre Directia generala de invatamant superior si cercetare stiintifica din cadrul Ministerului Educatiei Nationale in urma consultarii institutiilor de invatamant superior acreditate.
    (2) Membrii C.N.M.C.I.S. pot indeplini maximum doua mandate consecutive de cate 4 ani.
    (3) Drepturile salariale pentru membrii C.N.M.C.I.S., ale corpului de auditori si experti se stabilesc potrivit legii.
    Art. 5
    C.N.M.C.I.S. se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 6
    (1) Activitatea curenta a C.N.M.C.I.S. va fi asigurata de o structura din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, compusa din 3 persoane, in limita numarului maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Educatiei Nationale.
    (2) Salarizarea angajatilor prevazuti la alin. (1) se face conform anexei nr. V la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    (1) Ministerul Educatiei Nationale incaseaza taxe pentru activitatea desfasurata de C.N.M.C.I.S., pentru evaluarea calitatii activitatilor desfasurate de institutiile de invatamant superior, si sume realizate din activitatile de cercetare in domeniul calitatii invatamantului superior prestate pe baza de contract.
    (2) Taxele de evaluare se suporta de catre institutiile de invatamant superior din veniturile proprii.
    (3) Veniturile incasate de Ministerul Educatiei Nationale potrivit alin. (1) se gestioneaza in regim extrabugetar si se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea activitatii C.N.M.C.I.S., inclusiv a corpului de auditori si experti.
    (4) Veniturile si cheltuielile aferente activitatii C.N.M.C.I.S. vor fi evidentiate si contabilizate distinct, conform procedurilor legale.
    (5) Disponibilitatile banesti aflate in cont la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
    (6) Cuantumul taxelor se stabileste prin hotarare a Guvernului.
    Art. 8
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale componenta C.N.M.C.I.S.
    (2) In termen de 30 de zile de la constituire C.N.M.C.I.S. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare si il supune spre aprobare ministrului educatiei nationale.
    Art. 9
    In termen de 30 de zile de la constituirea C.N.M.C.I.S. se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale componenta corpului de experti si auditori.

    CAP. 3
    Sisteme de management al calitatii

    Art. 10
    Institutiile de invatamant superior acreditate conform legii, isi vor dezvolta sisteme de management al calitatii, care se refera la toate domeniile fundamentale de organizare si functionare specifice institutiilor de invatamant superior. Aceste sisteme au menirea de a contribui la imbunatatirea continua a procesului de invatamant si de cercetare din institutiile respective, precum si a celorlalte servicii conexe oferite de catre universitati.
    Art. 11
    Implementarea unor sisteme de management al calitatii presupune urmatoarele tipuri principale de activitati:
    a) stabilirea si ierarhizarea actiunilor necesare pentru transpunerea in practica a obiectivelor propuse;
    b) angajarea concreta a conducerii universitatii fata de sistemul de asigurare a calitatii;
    c) stabilirea responsabilitatilor in desfasurarea si controlul activitatii de asigurare a transpunerii in practica a sistemului;
    d) crearea unor structuri pro calitate, alcatuite din persoanele responsabile cu asigurarea calitatii la toate nivelurile;
    e) elaborarea unui set de norme si proceduri interne, precise si usor de aplicat si de controlat, pentru toate compartimentele, catedrele si colectivele;
    f) stabilirea unui sistem eficient de evaluare a activitatii cadrelor didactice, care sa tina seama si de aspectele calitative ale muncii desfasurate, precum si stabilirea posibilitatilor de motivare a personalului in aplicarea sistemului de asigurare a calitatii;
    g) informarea si elaborarea programului de instruire a personalului institutiei de invatamant superior in vederea realizarii obiectivelor;
    h) asigurarea bunei circulatii a informatiei si mentinerea unui nivel profesional ridicat al cadrelor didactice;
    i) auditul intern al calitatii invatamantului superior ca instrument managerial orientat spre calitate si care vizeaza auditul structurilor organizationale;
    j) auditul planurilor de invatamant si al programelor analitice;
    k) auditul politicilor de asigurare a calitatii, a procedurilor si practicilor manageriale;
    l) auditul capacitatii si experientei de invatare a studentilor;
    m) elaborarea Manualului de asigurare a calitatii.
    Art. 12
    Sistemul calitatii trebuie sa aiba la baza o politica, o structura organizatorica si o documentatie care sa permita tinerea sub control, evaluarea si imbunatatirea continua a calitatii.
    Art. 13
    (1) Evaluarea consta in analiza documentelor inaintate de institutiile de invatamant superior si a rapoartelor de audit.
    (2) Evaluarea este efectuata de comisii care au in componenta 3 - 7 persoane, membre ale corpului de experti ai C.N.M.C.I.S., dintre care un presedinte si un secretar.
    (3) Evaluarea se finalizeaza cu un raport de evaluare care consemneaza existenta si functionalitatea sistemului calitatii implementat, precum si neconformitatile constatate.
    Art. 14
    Calendarul evaluarilor este anuntat public de catre C.N.M.C.I.S. cu cel putin un an inaintea primei evaluari.
    Art. 15
    Structura documentatiei sistemului calitatii si a documentelor pe care institutiile de invatamant superior trebuie sa le elaboreze in vederea evaluarii este stabilita de catre C.N.M.C.I.S. si facuta public cu cel putin un an inaintea primei evaluari.
    Art. 16
    Raportul de evaluare constituie un document public si este pus la dispozitie tuturor celor interesati.
    Art. 17
    Periodicitatea evaluarii externe a sistemului de management al calitatii, pentru fiecare institutie de invatamant superior, este de maximum 4 ani.
    Art. 18
    Institutiile de invatamant superior acreditate, mentionate la art. 10, vor implementa sisteme de management al calitatii in maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul educatiei nationale,
                       Adrian Miroiu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 59/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 59 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu