Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 59 din 30 ianuarie 2000

privind managementul calitatii in invatamantul superior

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 31 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. J pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In sensul prezentei ordonante, prin termenii si expresiile de mai jos se intelege:
    a) conformitate - indeplinirea de catre un produs, proces sau serviciu a conditiilor specificate;
    b) evaluarea conformitatii - orice activitate al carei obiect este de a determina, in mod direct sau indirect, faptul ca sunt indeplinite conditiile specificate;
    c) certificarea conformitatii - actiune a unei terte parti, care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, proces sau serviciu corespunzator identificat este in conformitate cu un anumit standard;
    d) auditul calitatii - examinare sistematica si independenta in scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate si la rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite, precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si daca sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.

    CAP. 2
    Consiliul National al Managementului Calitatii in Invatamantul Superior

    Art. 2
    (1) Se infiinteaza Consiliul National al Managementului Calitatii in Invatamantul Superior (C.N.M.C.I.S.) ca organism consultativ al Ministerului Educatiei Nationale, care va evalua si va certifica conformitatea sistemelor de management al calitatii din institutiile de invatamant superior.
    (2) C.N.M.C.I.S. isi desfasoara activitatea in concordanta cu strategia nationala privind asigurarea calitatii in invatamantul superior, elaborata de Ministerul Educatiei Nationale, si propune Consiliului National pentru Finantarea invatamantului Superior (C.N.F.I.S.) mecanisme de corelare a calitatii procesului de invatamant cu finantarea institutiilor de invatamant superior.
    Art. 3
    (1) C.N.M.C.I.S. isi stabileste procedurile de evaluare si de certificare a conformitatii sistemelor de management al calitatii si isi constituie propriul corp de auditori si experti. Procedurile de evaluare si de certificare a conformitatii sistemelor de managementul calitatii, componenta si statutul corpului de auditori si experti vor fi aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (2) C.N.M.C.I.S. realizeaza, prin evaluare, verificarea modului in care institutiile de invatamant superior si-au respectat obligatiile privind managementul calitatii.
    Art. 4
    (1) C.N.M.C.I.S. este constituit din 17 - 19 membri numiti prin ordin al ministrului educatiei nationale, dintre persoanele cu competente dovedite in domeniul managementului calitatii, propuse de catre Directia generala de invatamant superior si cercetare stiintifica din cadrul Ministerului Educatiei Nationale in urma consultarii institutiilor de invatamant superior acreditate.
    (2) Membrii C.N.M.C.I.S. pot indeplini maximum doua mandate consecutive de cate 4 ani.
    (3) Drepturile salariale pentru membrii C.N.M.C.I.S., ale corpului de auditori si experti se stabilesc potrivit legii.
    Art. 5
    C.N.M.C.I.S. se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 6
    (1) Activitatea curenta a C.N.M.C.I.S. va fi asigurata de o structura din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, compusa din 3 persoane, in limita numarului maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Educatiei Nationale.
    (2) Salarizarea angajatilor prevazuti la alin. (1) se face conform anexei nr. V la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    (1) Ministerul Educatiei Nationale incaseaza taxe pentru activitatea desfasurata de C.N.M.C.I.S., pentru evaluarea calitatii activitatilor desfasurate de institutiile de invatamant superior, si sume realizate din activitatile de cercetare in domeniul calitatii invatamantului superior prestate pe baza de contract.
    (2) Taxele de evaluare se suporta de catre institutiile de invatamant superior din veniturile proprii.
    (3) Veniturile incasate de Ministerul Educatiei Nationale potrivit alin. (1) se gestioneaza in regim extrabugetar si se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea activitatii C.N.M.C.I.S., inclusiv a corpului de auditori si experti.
    (4) Veniturile si cheltuielile aferente activitatii C.N.M.C.I.S. vor fi evidentiate si contabilizate distinct, conform procedurilor legale.
    (5) Disponibilitatile banesti aflate in cont la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
    (6) Cuantumul taxelor se stabileste prin hotarare a Guvernului.
    Art. 8
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale componenta C.N.M.C.I.S.
    (2) In termen de 30 de zile de la constituire C.N.M.C.I.S. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare si il supune spre aprobare ministrului educatiei nationale.
    Art. 9
    In termen de 30 de zile de la constituirea C.N.M.C.I.S. se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale componenta corpului de experti si auditori.

    CAP. 3
    Sisteme de management al calitatii

    Art. 10
    Institutiile de invatamant superior acreditate conform legii, isi vor dezvolta sisteme de management al calitatii, care se refera la toate domeniile fundamentale de organizare si functionare specifice institutiilor de invatamant superior. Aceste sisteme au menirea de a contribui la imbunatatirea continua a procesului de invatamant si de cercetare din institutiile respective, precum si a celorlalte servicii conexe oferite de catre universitati.
    Art. 11
    Implementarea unor sisteme de management al calitatii presupune urmatoarele tipuri principale de activitati:
    a) stabilirea si ierarhizarea actiunilor necesare pentru transpunerea in practica a obiectivelor propuse;
    b) angajarea concreta a conducerii universitatii fata de sistemul de asigurare a calitatii;
    c) stabilirea responsabilitatilor in desfasurarea si controlul activitatii de asigurare a transpunerii in practica a sistemului;
    d) crearea unor structuri pro calitate, alcatuite din persoanele responsabile cu asigurarea calitatii la toate nivelurile;
    e) elaborarea unui set de norme si proceduri interne, precise si usor de aplicat si de controlat, pentru toate compartimentele, catedrele si colectivele;
    f) stabilirea unui sistem eficient de evaluare a activitatii cadrelor didactice, care sa tina seama si de aspectele calitative ale muncii desfasurate, precum si stabilirea posibilitatilor de motivare a personalului in aplicarea sistemului de asigurare a calitatii;
    g) informarea si elaborarea programului de instruire a personalului institutiei de invatamant superior in vederea realizarii obiectivelor;
    h) asigurarea bunei circulatii a informatiei si mentinerea unui nivel profesional ridicat al cadrelor didactice;
    i) auditul intern al calitatii invatamantului superior ca instrument managerial orientat spre calitate si care vizeaza auditul structurilor organizationale;
    j) auditul planurilor de invatamant si al programelor analitice;
    k) auditul politicilor de asigurare a calitatii, a procedurilor si practicilor manageriale;
    l) auditul capacitatii si experientei de invatare a studentilor;
    m) elaborarea Manualului de asigurare a calitatii.
    Art. 12
    Sistemul calitatii trebuie sa aiba la baza o politica, o structura organizatorica si o documentatie care sa permita tinerea sub control, evaluarea si imbunatatirea continua a calitatii.
    Art. 13
    (1) Evaluarea consta in analiza documentelor inaintate de institutiile de invatamant superior si a rapoartelor de audit.
    (2) Evaluarea este efectuata de comisii care au in componenta 3 - 7 persoane, membre ale corpului de experti ai C.N.M.C.I.S., dintre care un presedinte si un secretar.
    (3) Evaluarea se finalizeaza cu un raport de evaluare care consemneaza existenta si functionalitatea sistemului calitatii implementat, precum si neconformitatile constatate.
    Art. 14
    Calendarul evaluarilor este anuntat public de catre C.N.M.C.I.S. cu cel putin un an inaintea primei evaluari.
    Art. 15
    Structura documentatiei sistemului calitatii si a documentelor pe care institutiile de invatamant superior trebuie sa le elaboreze in vederea evaluarii este stabilita de catre C.N.M.C.I.S. si facuta public cu cel putin un an inaintea primei evaluari.
    Art. 16
    Raportul de evaluare constituie un document public si este pus la dispozitie tuturor celor interesati.
    Art. 17
    Periodicitatea evaluarii externe a sistemului de management al calitatii, pentru fiecare institutie de invatamant superior, este de maximum 4 ani.
    Art. 18
    Institutiile de invatamant superior acreditate, mentionate la art. 10, vor implementa sisteme de management al calitatii in maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul educatiei nationale,
                       Adrian Miroiu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 59/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 59 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu