Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 59 din 30 ianuarie 2000

privind managementul calitatii in invatamantul superior

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 31 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. J pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In sensul prezentei ordonante, prin termenii si expresiile de mai jos se intelege:
    a) conformitate - indeplinirea de catre un produs, proces sau serviciu a conditiilor specificate;
    b) evaluarea conformitatii - orice activitate al carei obiect este de a determina, in mod direct sau indirect, faptul ca sunt indeplinite conditiile specificate;
    c) certificarea conformitatii - actiune a unei terte parti, care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, proces sau serviciu corespunzator identificat este in conformitate cu un anumit standard;
    d) auditul calitatii - examinare sistematica si independenta in scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate si la rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite, precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si daca sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.

    CAP. 2
    Consiliul National al Managementului Calitatii in Invatamantul Superior

    Art. 2
    (1) Se infiinteaza Consiliul National al Managementului Calitatii in Invatamantul Superior (C.N.M.C.I.S.) ca organism consultativ al Ministerului Educatiei Nationale, care va evalua si va certifica conformitatea sistemelor de management al calitatii din institutiile de invatamant superior.
    (2) C.N.M.C.I.S. isi desfasoara activitatea in concordanta cu strategia nationala privind asigurarea calitatii in invatamantul superior, elaborata de Ministerul Educatiei Nationale, si propune Consiliului National pentru Finantarea invatamantului Superior (C.N.F.I.S.) mecanisme de corelare a calitatii procesului de invatamant cu finantarea institutiilor de invatamant superior.
    Art. 3
    (1) C.N.M.C.I.S. isi stabileste procedurile de evaluare si de certificare a conformitatii sistemelor de management al calitatii si isi constituie propriul corp de auditori si experti. Procedurile de evaluare si de certificare a conformitatii sistemelor de managementul calitatii, componenta si statutul corpului de auditori si experti vor fi aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (2) C.N.M.C.I.S. realizeaza, prin evaluare, verificarea modului in care institutiile de invatamant superior si-au respectat obligatiile privind managementul calitatii.
    Art. 4
    (1) C.N.M.C.I.S. este constituit din 17 - 19 membri numiti prin ordin al ministrului educatiei nationale, dintre persoanele cu competente dovedite in domeniul managementului calitatii, propuse de catre Directia generala de invatamant superior si cercetare stiintifica din cadrul Ministerului Educatiei Nationale in urma consultarii institutiilor de invatamant superior acreditate.
    (2) Membrii C.N.M.C.I.S. pot indeplini maximum doua mandate consecutive de cate 4 ani.
    (3) Drepturile salariale pentru membrii C.N.M.C.I.S., ale corpului de auditori si experti se stabilesc potrivit legii.
    Art. 5
    C.N.M.C.I.S. se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 6
    (1) Activitatea curenta a C.N.M.C.I.S. va fi asigurata de o structura din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, compusa din 3 persoane, in limita numarului maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Educatiei Nationale.
    (2) Salarizarea angajatilor prevazuti la alin. (1) se face conform anexei nr. V la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    (1) Ministerul Educatiei Nationale incaseaza taxe pentru activitatea desfasurata de C.N.M.C.I.S., pentru evaluarea calitatii activitatilor desfasurate de institutiile de invatamant superior, si sume realizate din activitatile de cercetare in domeniul calitatii invatamantului superior prestate pe baza de contract.
    (2) Taxele de evaluare se suporta de catre institutiile de invatamant superior din veniturile proprii.
    (3) Veniturile incasate de Ministerul Educatiei Nationale potrivit alin. (1) se gestioneaza in regim extrabugetar si se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea activitatii C.N.M.C.I.S., inclusiv a corpului de auditori si experti.
    (4) Veniturile si cheltuielile aferente activitatii C.N.M.C.I.S. vor fi evidentiate si contabilizate distinct, conform procedurilor legale.
    (5) Disponibilitatile banesti aflate in cont la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
    (6) Cuantumul taxelor se stabileste prin hotarare a Guvernului.
    Art. 8
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale componenta C.N.M.C.I.S.
    (2) In termen de 30 de zile de la constituire C.N.M.C.I.S. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare si il supune spre aprobare ministrului educatiei nationale.
    Art. 9
    In termen de 30 de zile de la constituirea C.N.M.C.I.S. se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale componenta corpului de experti si auditori.

    CAP. 3
    Sisteme de management al calitatii

    Art. 10
    Institutiile de invatamant superior acreditate conform legii, isi vor dezvolta sisteme de management al calitatii, care se refera la toate domeniile fundamentale de organizare si functionare specifice institutiilor de invatamant superior. Aceste sisteme au menirea de a contribui la imbunatatirea continua a procesului de invatamant si de cercetare din institutiile respective, precum si a celorlalte servicii conexe oferite de catre universitati.
    Art. 11
    Implementarea unor sisteme de management al calitatii presupune urmatoarele tipuri principale de activitati:
    a) stabilirea si ierarhizarea actiunilor necesare pentru transpunerea in practica a obiectivelor propuse;
    b) angajarea concreta a conducerii universitatii fata de sistemul de asigurare a calitatii;
    c) stabilirea responsabilitatilor in desfasurarea si controlul activitatii de asigurare a transpunerii in practica a sistemului;
    d) crearea unor structuri pro calitate, alcatuite din persoanele responsabile cu asigurarea calitatii la toate nivelurile;
    e) elaborarea unui set de norme si proceduri interne, precise si usor de aplicat si de controlat, pentru toate compartimentele, catedrele si colectivele;
    f) stabilirea unui sistem eficient de evaluare a activitatii cadrelor didactice, care sa tina seama si de aspectele calitative ale muncii desfasurate, precum si stabilirea posibilitatilor de motivare a personalului in aplicarea sistemului de asigurare a calitatii;
    g) informarea si elaborarea programului de instruire a personalului institutiei de invatamant superior in vederea realizarii obiectivelor;
    h) asigurarea bunei circulatii a informatiei si mentinerea unui nivel profesional ridicat al cadrelor didactice;
    i) auditul intern al calitatii invatamantului superior ca instrument managerial orientat spre calitate si care vizeaza auditul structurilor organizationale;
    j) auditul planurilor de invatamant si al programelor analitice;
    k) auditul politicilor de asigurare a calitatii, a procedurilor si practicilor manageriale;
    l) auditul capacitatii si experientei de invatare a studentilor;
    m) elaborarea Manualului de asigurare a calitatii.
    Art. 12
    Sistemul calitatii trebuie sa aiba la baza o politica, o structura organizatorica si o documentatie care sa permita tinerea sub control, evaluarea si imbunatatirea continua a calitatii.
    Art. 13
    (1) Evaluarea consta in analiza documentelor inaintate de institutiile de invatamant superior si a rapoartelor de audit.
    (2) Evaluarea este efectuata de comisii care au in componenta 3 - 7 persoane, membre ale corpului de experti ai C.N.M.C.I.S., dintre care un presedinte si un secretar.
    (3) Evaluarea se finalizeaza cu un raport de evaluare care consemneaza existenta si functionalitatea sistemului calitatii implementat, precum si neconformitatile constatate.
    Art. 14
    Calendarul evaluarilor este anuntat public de catre C.N.M.C.I.S. cu cel putin un an inaintea primei evaluari.
    Art. 15
    Structura documentatiei sistemului calitatii si a documentelor pe care institutiile de invatamant superior trebuie sa le elaboreze in vederea evaluarii este stabilita de catre C.N.M.C.I.S. si facuta public cu cel putin un an inaintea primei evaluari.
    Art. 16
    Raportul de evaluare constituie un document public si este pus la dispozitie tuturor celor interesati.
    Art. 17
    Periodicitatea evaluarii externe a sistemului de management al calitatii, pentru fiecare institutie de invatamant superior, este de maximum 4 ani.
    Art. 18
    Institutiile de invatamant superior acreditate, mentionate la art. 10, vor implementa sisteme de management al calitatii in maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul educatiei nationale,
                       Adrian Miroiu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 59/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 59 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu