Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 59 din 30 ianuarie 2000

privind managementul calitatii in invatamantul superior

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 31 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. J pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    In sensul prezentei ordonante, prin termenii si expresiile de mai jos se intelege:
    a) conformitate - indeplinirea de catre un produs, proces sau serviciu a conditiilor specificate;
    b) evaluarea conformitatii - orice activitate al carei obiect este de a determina, in mod direct sau indirect, faptul ca sunt indeplinite conditiile specificate;
    c) certificarea conformitatii - actiune a unei terte parti, care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, proces sau serviciu corespunzator identificat este in conformitate cu un anumit standard;
    d) auditul calitatii - examinare sistematica si independenta in scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate si la rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite, precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si daca sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.

    CAP. 2
    Consiliul National al Managementului Calitatii in Invatamantul Superior

    Art. 2
    (1) Se infiinteaza Consiliul National al Managementului Calitatii in Invatamantul Superior (C.N.M.C.I.S.) ca organism consultativ al Ministerului Educatiei Nationale, care va evalua si va certifica conformitatea sistemelor de management al calitatii din institutiile de invatamant superior.
    (2) C.N.M.C.I.S. isi desfasoara activitatea in concordanta cu strategia nationala privind asigurarea calitatii in invatamantul superior, elaborata de Ministerul Educatiei Nationale, si propune Consiliului National pentru Finantarea invatamantului Superior (C.N.F.I.S.) mecanisme de corelare a calitatii procesului de invatamant cu finantarea institutiilor de invatamant superior.
    Art. 3
    (1) C.N.M.C.I.S. isi stabileste procedurile de evaluare si de certificare a conformitatii sistemelor de management al calitatii si isi constituie propriul corp de auditori si experti. Procedurile de evaluare si de certificare a conformitatii sistemelor de managementul calitatii, componenta si statutul corpului de auditori si experti vor fi aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    (2) C.N.M.C.I.S. realizeaza, prin evaluare, verificarea modului in care institutiile de invatamant superior si-au respectat obligatiile privind managementul calitatii.
    Art. 4
    (1) C.N.M.C.I.S. este constituit din 17 - 19 membri numiti prin ordin al ministrului educatiei nationale, dintre persoanele cu competente dovedite in domeniul managementului calitatii, propuse de catre Directia generala de invatamant superior si cercetare stiintifica din cadrul Ministerului Educatiei Nationale in urma consultarii institutiilor de invatamant superior acreditate.
    (2) Membrii C.N.M.C.I.S. pot indeplini maximum doua mandate consecutive de cate 4 ani.
    (3) Drepturile salariale pentru membrii C.N.M.C.I.S., ale corpului de auditori si experti se stabilesc potrivit legii.
    Art. 5
    C.N.M.C.I.S. se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Art. 6
    (1) Activitatea curenta a C.N.M.C.I.S. va fi asigurata de o structura din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, compusa din 3 persoane, in limita numarului maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Educatiei Nationale.
    (2) Salarizarea angajatilor prevazuti la alin. (1) se face conform anexei nr. V la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    (1) Ministerul Educatiei Nationale incaseaza taxe pentru activitatea desfasurata de C.N.M.C.I.S., pentru evaluarea calitatii activitatilor desfasurate de institutiile de invatamant superior, si sume realizate din activitatile de cercetare in domeniul calitatii invatamantului superior prestate pe baza de contract.
    (2) Taxele de evaluare se suporta de catre institutiile de invatamant superior din veniturile proprii.
    (3) Veniturile incasate de Ministerul Educatiei Nationale potrivit alin. (1) se gestioneaza in regim extrabugetar si se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de desfasurarea activitatii C.N.M.C.I.S., inclusiv a corpului de auditori si experti.
    (4) Veniturile si cheltuielile aferente activitatii C.N.M.C.I.S. vor fi evidentiate si contabilizate distinct, conform procedurilor legale.
    (5) Disponibilitatile banesti aflate in cont la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
    (6) Cuantumul taxelor se stabileste prin hotarare a Guvernului.
    Art. 8
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale componenta C.N.M.C.I.S.
    (2) In termen de 30 de zile de la constituire C.N.M.C.I.S. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare si il supune spre aprobare ministrului educatiei nationale.
    Art. 9
    In termen de 30 de zile de la constituirea C.N.M.C.I.S. se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale componenta corpului de experti si auditori.

    CAP. 3
    Sisteme de management al calitatii

    Art. 10
    Institutiile de invatamant superior acreditate conform legii, isi vor dezvolta sisteme de management al calitatii, care se refera la toate domeniile fundamentale de organizare si functionare specifice institutiilor de invatamant superior. Aceste sisteme au menirea de a contribui la imbunatatirea continua a procesului de invatamant si de cercetare din institutiile respective, precum si a celorlalte servicii conexe oferite de catre universitati.
    Art. 11
    Implementarea unor sisteme de management al calitatii presupune urmatoarele tipuri principale de activitati:
    a) stabilirea si ierarhizarea actiunilor necesare pentru transpunerea in practica a obiectivelor propuse;
    b) angajarea concreta a conducerii universitatii fata de sistemul de asigurare a calitatii;
    c) stabilirea responsabilitatilor in desfasurarea si controlul activitatii de asigurare a transpunerii in practica a sistemului;
    d) crearea unor structuri pro calitate, alcatuite din persoanele responsabile cu asigurarea calitatii la toate nivelurile;
    e) elaborarea unui set de norme si proceduri interne, precise si usor de aplicat si de controlat, pentru toate compartimentele, catedrele si colectivele;
    f) stabilirea unui sistem eficient de evaluare a activitatii cadrelor didactice, care sa tina seama si de aspectele calitative ale muncii desfasurate, precum si stabilirea posibilitatilor de motivare a personalului in aplicarea sistemului de asigurare a calitatii;
    g) informarea si elaborarea programului de instruire a personalului institutiei de invatamant superior in vederea realizarii obiectivelor;
    h) asigurarea bunei circulatii a informatiei si mentinerea unui nivel profesional ridicat al cadrelor didactice;
    i) auditul intern al calitatii invatamantului superior ca instrument managerial orientat spre calitate si care vizeaza auditul structurilor organizationale;
    j) auditul planurilor de invatamant si al programelor analitice;
    k) auditul politicilor de asigurare a calitatii, a procedurilor si practicilor manageriale;
    l) auditul capacitatii si experientei de invatare a studentilor;
    m) elaborarea Manualului de asigurare a calitatii.
    Art. 12
    Sistemul calitatii trebuie sa aiba la baza o politica, o structura organizatorica si o documentatie care sa permita tinerea sub control, evaluarea si imbunatatirea continua a calitatii.
    Art. 13
    (1) Evaluarea consta in analiza documentelor inaintate de institutiile de invatamant superior si a rapoartelor de audit.
    (2) Evaluarea este efectuata de comisii care au in componenta 3 - 7 persoane, membre ale corpului de experti ai C.N.M.C.I.S., dintre care un presedinte si un secretar.
    (3) Evaluarea se finalizeaza cu un raport de evaluare care consemneaza existenta si functionalitatea sistemului calitatii implementat, precum si neconformitatile constatate.
    Art. 14
    Calendarul evaluarilor este anuntat public de catre C.N.M.C.I.S. cu cel putin un an inaintea primei evaluari.
    Art. 15
    Structura documentatiei sistemului calitatii si a documentelor pe care institutiile de invatamant superior trebuie sa le elaboreze in vederea evaluarii este stabilita de catre C.N.M.C.I.S. si facuta public cu cel putin un an inaintea primei evaluari.
    Art. 16
    Raportul de evaluare constituie un document public si este pus la dispozitie tuturor celor interesati.
    Art. 17
    Periodicitatea evaluarii externe a sistemului de management al calitatii, pentru fiecare institutie de invatamant superior, este de maximum 4 ani.
    Art. 18
    Institutiile de invatamant superior acreditate, mentionate la art. 10, vor implementa sisteme de management al calitatii in maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul educatiei nationale,
                       Adrian Miroiu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 59/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 59 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu