E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 14 1999 abrogat de Ordonanţa 29 2003
Articolul 12 din actul Ordonanţa 14 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 136 2002
Ordonanţa 14 1999 aprobat de articolul 1 din actul Legea 136 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 14 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 136 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 14 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 136 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 14 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 136 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 14 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 136 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 14 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 136 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 14 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 136 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 14 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 136 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 14 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 136 2002
Ordonanţa 14 1999 in legatura cu Ordin 363 1999
Articolul 2 din actul Ordonanţa 14 1999 in legatura cu Ordin 132 1999
Articolul 6 din actul Ordonanţa 14 1999 in legatura cu Ordin 114 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 14 din 28 ianuarie 1999

privind unele masuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silita a creantelor la bugetul acestui fond

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 36 din 29 ianuarie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, si al art. 1 pct. 7 lit. 2) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta stabileste unele masuri specifice pentru accelerarea incasarilor la bugetul Fondului special al drumurilor publice si de simplificare a procedurilor de executare silita in scopul asigurarii resurselor la bugetul acestui fond.

    CAP. 2
    Masuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice

    Art. 2
    (1) Persoanele juridice prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 72/1998, vor depune, lunar, la reprezentanta Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., pe a carei raza teritoriala isi au sediul, declaratia privind obligatiile de plata la Fondul special al drumurilor publice, pentru luna expirata. Declaratia se poate depune si la orice oficiu postal, prin scrisoare cu valoare declarata. In acest caz, data de depunere a declaratiei este data de expeditie a postei.
    (2) Declaratiile prevazute la alin. (1) se depun pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza sumele la bugetul Fondului special al drumurilor publice. In cazul in care ultima zi de depunere este zi nelucratoare, declaratia se considera a fi depusa in termen daca se face in ziua lucratoare imediat urmatoare termenului de depunere.
    (3) Forma, modelul si continutul declaratiei se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
    Art. 3
    (1) Persoanelor juridice care efectueaza transporturi auto supuse licentierii si care inregistreaza obligatii de plata restante la Fondul special al drumurilor publice li se suspenda sau nu li se mai acorda licenta, dupa caz, de catre Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    (2) Eliberarea unei licente noi sau utilizarea in continuare a licentei vechi se va efectua numai dupa achitarea obligatiilor restante la Fondul special al drumurilor publice, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente.
    Art. 4
    (1) Regiile autonome, companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale, care inregistreaza restante la bugetul Fondului special al drumurilor publice, nu pot acorda premii din fondul de salarii.
    (2) Acordarea de premii din fondul de salarii de catre persoanele juridice prevazute la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (3) Contraventia se constata si amenda se aplica de catre organele imputernicite ale Ministerului Transporturilor.

    CAP. 3
    Masuri specifice pentru executarea silita a creantelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice

    Art. 5
    (1) Constatarile persoanelor imputernicite de Ministerul Transporturilor sa efectueze controlul privind indeplinirea obligatiilor de plata la Fondul special al drumurilor publice se consemneaza intr-un proces-verbal care va cuprinde datele de identificare a persoanelor juridice, numele reprezentantului legal, individualizarea sumelor datorate, inclusiv majorarile de intarziere aferente, precum si obligatia de plata a sumelor datorate in termen de 15 zile de la data inregistrarii procesului-verbal la registratura contribuabilului.
    (2) Procesul-verbal se semneaza de catre organul constatator si de catre reprezentantul legal al persoanei juridice controlate.
    (3) Procesul-verbal intocmit conform prevederilor alin. (1) constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la expirarea termenului de plata stabilit.
    (4) Pe baza titlului executoriu prevazut la alin. (3) se poate trece la executarea silita, fara nici o alta formalitate.
    (5) Impotriva procesului-verbal de constatare se pot formula obiectiuni si se poate depune contestatie la Ministerul Transporturilor, in termen de 5 zile de la data inregistrarii procesului-verbal. Contestatia nu suspenda executarea silita.
    (6) Contestatia se solutioneaza in termen de 10 zile de la data inregistrarii acesteia, prin decizie a ministrului transporturilor.
    Art. 6
    (1) Organele de specialitate ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., denumite in continuare organe de executare, sunt abilitate sa efectueze procedura de executare silita pentru creantele Fondului special al drumurilor publice administrat de Ministerul Transporturilor.
    (2) Personalul organelor de executare prevazute la alin. (1), imputernicit sa efectueze executarea silita, indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.
    Art. 7
    (1) Urmarirea si incasarea creantelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice se pot efectua si cu personal angajat de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. prin conventii civile de prestari de servicii, incheiate in conditiile art. 2 lit. c) din Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.
    (2) Personalul cu atributii in aplicarea prevederilor prezentei ordonante este imputernicit de catre Ministerul Transporturilor pe baza legitimatiilor speciale eliberate in acest scop.
    Art. 8
    (1) Nevirarea sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice in termenul stabilit potrivit art. 5 constituie contraventie, daca potrivit legii penale nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    (2) Amenda se aplica persoanei juridice care datoreaza sumele la Fondul special al drumurilor publice.
    (3) Contraventia se constata si amenda se aplica de catre organele imputernicite ale Ministerului Transporturilor.
    Art. 9
    (1) Nedepunerea declaratiilor la termenul prevazut la art. 2 alin. (2), completarea acestora cu date eronate ori folosirea altui model decat cel stabilit prin ordinul ministrului transporturilor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    (2) Contraventia se constata si amenda se aplica de catre organele imputernicite ale Ministerului Transporturilor.
    Art. 10
    (1) La cererea temeinic justificata a debitorilor, Ministerul Transporturilor poate acorda:
    - amanari si esalonari la plata obligatiilor la bugetul Fondului special al drumurilor publice;
    - amanari, esalonari, scutiri sau reduceri de majorari de intarziere.
    (2) Procedura de acordare a inlesnirilor privind plata sumelor datorate potrivit alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor.
    Art. 11
    Dispozitiile din prezenta ordonanta referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 12
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor va emite norme metodologice de aplicare a procedurii de executare silita a creantelor Fondului special al drumurilor publice, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 13
    In masura in care prezenta ordonanta nu dispune altfel, prevederile acesteia se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

              p. PRIM-MINISTRU,
                 VICTOR BABIUC

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul transporturilor,
                        Traian Basescu

                        p. Ministrul finantelor,
                        Bujor Bogdan Teodoriu,
                        secretar de stat

                        p. Ministrul muncii
                        si protectiei sociale,
                        Simona Marinescu,
                        secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 14/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 14 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 14/1999
Ordonanţa 29 2003
privind completarea art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative
Legea 136 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/1999 privind unele masuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silita a creantelor la bugetul acestui fond
Ordin 363 1999
pentru aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor catre Fondul special al drumurilor publice, gestionat de catre Ministerul Transporturilor
Ordin 132 1999
privind forma, modelul si continutul Declaratiei privind obligatiile de plata la Fondul special al drumurilor publice
Ordin 114 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a procedurii de executare silita a creantelor Fondului special al drumurilor publice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu