E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 122 din 28 august 1998

privind acumularea, scoaterea si improspatarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 327 din 29 august 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. 15 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale se constituie din timp de pace, in situatii de criza si la razboi, atat pentru asigurarea si completarea acestora, potrivit statelor de organizare si normelor de inzestrare sau asigurare a structurilor componente ale acestor forte, cat si pentru inlocuirea consumurilor si a pierderilor de razboi.
    (2) Rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale cuprind, in majoritate, produse greu de aprovizionat sau cu ciclu lung de fabricatie, care se asigura din productia interna sau din import.
    (3) Nomenclatorul si nivelurile cantitative maxime si intangibile de constituire a rezervelor proprii, precum si structura acestora, pe produse, se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de fortele destinate apararii nationale, cu incadrarea in limitele aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea ordonatorului principal de credite, si pot fi actualizate in aceleasi conditii, in functie de modificarile intervenite in structura, organizarea, dotarea si misiunile incredintate fortelor destinate apararii nationale.
    (4) Prin produse din rezervele proprii, in sensul prevederilor prezentei ordonante, se intelege tehnica, materialele si alte bunuri cuprinse in nomenclatoarele aprobate.
    Art. 2
    (1) Fortele destinate apararii nationale au obligatia sa pastreze in conditii optime produsele din rezervele proprii constituite si sa ia masuri pentru improspatarea lor sistematica, inainte de expirarea termenelor de garantie si valabilitate in depozitare, stabilite de producator, in scopul prevenirii degradarii fizice si uzurii morale, precum si pentru asigurarea cantitatii, calitatii, pentru mentinerea resursei tehnice si a starii de operativitate a acestora.
    (2) Cantitatile de produse care nu pot fi improspatate pana la expirarea perioadei sau termenului limita de valabilitate in depozitare si pana la pierderea resursei tehnice sau a calitatii si stabilitatii, garantate de furnizor sau de laboratorul de specialitate autorizat, se scot definitiv din rezervele proprii si vor fi inlocuite ulterior, fara a mai fi necesara o alta aprobare.
    (3) Pentru produsele prevazute la alin. (2) destinatia de consum, scoatere din functiune, valorificare, declasare, respectiv de casare se stabileste in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data scoaterii din rezervele proprii.
    Art. 3
    (1) In toate cazurile, pentru produsele livrate fortelor destinate apararii nationale, producatorii sunt raspunzatori material si financiar pentru deprecierile si instabilitatile aparute inainte de expirarea termenelor de garantie sau valabilitate in depozitare, daca s-au respectat conditiile stabilite, potrivit cerintelor din documentatia tehnica ce insoteste produsul si prevederilor din clauzele contractuale.
    (2) Raspunderea producatorului se refera la suportarea tuturor cheltuielilor de transport si la executarea operatiunilor necesare pentru aducerea produselor la nivelul standardelor sau performantelor garantate si pentru asigurarea duratei de valabilitate in depozitare, precum si pentru executarea altor operatiuni de reparare si intretinere neprevazute, in scopul mentinerii calitatii si operativitatii acestora.
    Art. 4
    Tipul, cantitatea si calitatea produselor destinate inlocuirii celor care se improspateaza, altele decat cele aprobate anterior, se stabilesc prin reglementari interioare ale fiecarei componente a fortelor destinate apararii nationale, potrivit nomenclatoarelor aprobate.
    Art. 5
    Improspatarea produselor din stocurile intangibile din rezervele proprii se face cu aprobarea primului-ministru, la propunerea ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor legale.

    CAP. 2
    Realizarea acumularilor, scoaterea si improspatarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale

    Art. 6
    (1) Produsele din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale se acumuleaza si se improspateaza ritmic, in conformitate cu conceptia, programele si planurile aprobate de catre organele imputernicite de lege si cu incadrarea in resursele bugetare repartizate in acest scop.
    (2) Acumularea, scoaterea si improspatarea produselor din rezervele proprii se realizeaza de catre organele si structurile abilitate din cadrul fortelor destinate apararii nationale si de agentii economici producatori, pentru produsele perisabile, precum si pentru medicamentele si materialele sanitare pentru uz uman si veterinar, potrivit normelor de inzestrare, in limita nivelurilor aprobate si cu respectarea reglementarilor in vigoare privind supravegherea cerintelor si executarea achizitiilor de produse.
    Art. 7
    Produsele se improspateaza potrivit programelor si planurilor anuale aprobate, astfel incat sa nu se depaseasca limita termenelor de garantie sau de valabilitate in depozitare si sa nu apara deprecieri si nici sa nu se creeze conditii pentru producerea unor evenimente grave, de natura unui pericol public sau a unor catastrofe.
    Art. 8
    (1) Produsele aflate in depozitare ca rezerve proprii, mai putin cele consumabile - munitii, alimente, carburanti-lubrifianti si medicamente - pot fi scoase sau trecute temporar la serviciu sau uzul curent, pentru unele misiuni sau necesitati de pregatire operativa ori pentru lupta, de regula pentru cel mult un an de instructie, cu aprobarea structurilor imputernicite prin reglementari interne ale fiecarui minister, fara a se depasi durata de folosinta sau exploatare, care ar duce la pierderea calitatii sau categoriei de clasare.
    (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1), in cazul afectarii calitatii bunurilor, care le fac improprii pastrarii in depozitare cu destinatia anterioara, produsele din rezervele proprii se scot sau se trec definitiv la serviciu sau uzul curent, urmand a fi inlocuite ulterior, dupa stabilirea raspunderilor materiale si penale, dupa caz.
    Art. 9
    Produsele pot fi scoase din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale in vederea improspatarii, dar si in scopul executarii operatiunilor impuse de reglementarile in vigoare. Scoaterea acestor produse se realizeaza astfel:
    a) prin darea in consumul curent, pe grupe de destinatie si activitati de pregatire operativa sau pentru lupta, si inlocuirea acestora cu produse noi sau proaspete si modernizate, achizitionate pe baza programelor si planurilor aprobate in acest scop;
    b) prin dare in consum, fara inlocuirea produselor in anul respectiv, pe baza propunerilor ordonatorului principal de credite, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, urmand a fi completate ulterior;
    c) prin valorificare, pe baza de selectie de oferte prin negocieri de pret, a cantitatilor de produse care nu au putut fi improspatate in conditiile prevazute la lit. a) si cand pastrarea in depozitare ar duce la deprecieri sau stari periculoase de orice fel, stabilite prin analize si incercari in laboratoare si poligoane specializate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;
    d) prin dezmembrari, delaborari, distrugeri si demolari, in locurile special destinate acestor activitati, cand nu a fost posibila sau eficienta aplicarea prevederilor lit. a), b) si c), cu respectarea stricta a reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    (1) La cererea agentilor economici abilitati prin lege sa desfasoare activitati de import-export cu materii prime, materiale, tehnica, alte produse si bunuri specifice cu destinatie militara, cu avizul structurilor imputernicite prin reglementari interne si aprobare scrisa, pot fi scoase produse din rezervele proprii cu titlu de imprumut, pentru cel mult 6 luni, cu obligatia agentilor economici in cauza de a le restitui in limita termenelor aprobate, cantitativ si calitativ, fungibile, cu suportarea in totalitate a cheltuielilor aferente, inclusiv a influentelor negative determinate de diferentele valorice dintre preturile produselor iesite si ale celor intrate.
    (2) Dreptul de a da aprobari, potrivit alin. (1), revine:
    - ministrului de resort, in limita a cel mult 20% din nivelul existent al rezervelor proprii, daca acestea reprezinta cel putin 75% din nivelul aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, si cel mult 10%, daca nivelul acestora este sub 75%, dar nu mai putin de 50%;
    - Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, pentru cantitatile ce depasesc aceste limite.
    (3) Pentru produsele aprobate a fi scoase cu titlu de imprumut din rezervele proprii, in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), se incheie contracte de imprumut intre ministerele de resort ori departamentele sau structurile specializate si agentii economici beneficiari.

    CAP. 3
    Finantarea acumularii si improspatarii produselor din rezervele proprii

    Art. 11
    Finantarea necesara acumularii de produse in rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale, conform prevederilor art. 6, se asigura in limita prevederilor bugetului de stat.
    Art. 12
    (1) Veniturile obtinute din valorificarea produselor, potrivit art. 9 lit. c), se retin integral de catre ordonatorii principali de credite, ca mijloace extrabugetare, si se utilizeaza pentru reintregirea si cresterea nivelurilor rezervelor proprii cu produse noi sau proaspete si modernizate, in limitele aprobate.
    (2) Veniturile obtinute din valorificarea produselor scoase din normele de inzestrare, atipice, uzate fizic si moral, se constituie ca venituri extrabugetare pentru completarea deficitelor la alte produse - munitii, carburanti-lubrifianti, alimente, medicamente, echipamente -, precum si pentru finantarea casarilor la unele categorii de produse, stabilite ca fiind periculoase in depozitare, prin analize de laborator si teste specifice, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    Art. 13
    In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, ministerele care au in subordine forte destinate apararii nationale vor emite norme privind constituirea si utilizarea veniturilor prevazute la art. 12, care vor fi avizate de Ministerul Finantelor.
    Art. 14
    (1) Pretul de vanzare al produselor din rezervele proprii, nevalorificate in conditiile prevazute la art. 9 lit. c), poate fi diminuat cu cel mult 25% fata de pretul produselor noi sau proaspete, cu aprobarea ordonatorilor secundari si tertiari de credite.
    (2) In cazul in care si dupa diminuarea pretului negociat cu cel mult 25%, in conditiile alin. (1), produsele nu au fost valorificate, la urmatoarea negociere pretul initial de la care se porneste poate fi diminuat cu pana la 50% din pretul produselor noi sau proaspete, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
    (3) Pentru produsele ramase nevalorificate in conditiile alin. (2), se va proceda, dupa caz, la scoatere din functiune, declasare si casare, conform reglementarilor in vigoare, si la valorificarea acestora ca materiale recuperabile si refolosibile.
    (4) Influentele negative, determinate de eventualele diferente de pret, se vor suporta din fondurile bugetare alocate in anul urmator pentru reintregirea, completarea si cresterea nivelurilor rezervelor proprii.
    Art. 15
    (1) Pentru produsele din rezervele proprii, scoase cu titlu de imprumut potrivit prevederilor art. 10, agentii economici beneficiari depun o garantie in contul ministerului sau institutiei publice respective, intr-un cuantum de 1,5 ori valoarea contractului de imprumut, pentru asigurarea reintregirii integrale a acestora, in orice situatie ulterioara.
    (2) Depasirea termenului de restituire integrala atrage dupa sine plata unor penalitati de 1% din valoarea produselor, prevazuta in contractul de imprumut, pentru fiecare zi de intarziere, in primele 30 de zile, si de 1,5% pentru fiecare zi de depasire, de la 31 pana la 45 de zile de la termenul scadent, dupa care se retine in totalitate garantia depusa.
    (3) In cazul respectarii integrale a prevederilor din contractul de imprumut, in conditiile prezentei ordonante, ministerele de resort retin numai o cota de adaos de 8 - 10% din garantia depusa de agentul economic beneficiar, in scopul recuperarii cheltuielilor de administrare aferente, returnand totodata in contul acestuia diferenta de garantie, in termen de 30 de zile de la data indeplinirii in totalitate a prevederilor contractului respectiv.
    (4) Sumele retinute, provenite din garantiile pentru imprumuturi, raman la dispozitia ministerelor de resort, urmand a fi folosite pentru reintregirea rezervelor proprii.
    Art. 16
    Ministrii care au in subordine forte destinate apararii nationale pot aproba, in calitate de ordonatori principali de credite, ca structurile subordonate autorizate, ordonatori secundari si tertiari de credite, sa desfasoare activitati de vanzare-cumparare, la intern si la extern, pentru acumularea, improspatarea si valorificarea rezervelor proprii, cu sau fara perceperea de comision, in scopul optimizarii si eficientizarii financiare a acestor activitati.
    Art. 17
    (1) Fortele destinate apararii nationale pot acumula unele produse in rezervele proprii, cu aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, din productie interna sau din import, peste nivelurile din programele anterior aprobate, in scopul exploatarii unor conjuncturi de piata favorabile, daca aceste bunuri pot fi folosite in dotarea unor structuri prevazute in programele de perspectiva aprobate.
    (2) Finantarea acumularii produselor mentionate la alin. (1) se va face din creditele aprobate.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 18
    (1) Constituie contraventie, daca fapta nu este comisa in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, diminuarea sub orice forma, fara aprobare legala, a cantitatii si calitatii produselor din rezervele proprii, inclusiv in cazul celor incredintate pentru pastrare si improspatare agentilor economici sau primite cu titlu de imprumut, in conditiile prevazute la art. 6 si 10, prin neindeplinirea prevederilor prezentei ordonante.
    (2) Contraventia prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 60.000.000 lei la 300.000.000 lei. Sanctiunea se aplica si persoanelor juridice.
    (3) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre imputernicitii ministerelor de resort, precum si de catre alte organe de control financiar anume imputernicite in acest scop.
    (4) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 25 si 26.
    (5) In cazurile prevazute la alin. (1), agentii economici sunt obligati sa reintregeasca, in termen de 30 de zile de la constatarea contraventiei, cantitatile de produse din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 19
    Prevederile prezentei ordonante se aplica in mod corespunzator pentru orice produse din rezervele proprii sau destinate a fi cuprinse in acestea si oricaror persoane fizice sau juridice care desfasoara astfel de activitati.
    Art. 20
    (1) Organizarea, functionarea si administrarea acumularii si improspatarii produselor din rezervele proprii se fac pe baza reglementarilor elaborate de catre fiecare minister care are in subordine forte destinate apararii nationale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale prezentei ordonante.
    (2) Dislocarea sau dispunerea depozitelor pentru pastrarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale, care urmeaza a se construi, se avizeaza de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si se aproba de catre Guvern, care va asigura in administrarea ministerelor beneficiare si o fasie de teren, cu o latime corespunzatoare, in jurul fiecarui astfel de obiectiv, in scopul realizarii sigurantei acestora si prevenirii oricarui pericol pentru populatie si mediu.
    (3) Achizitia produselor care se acumuleaza, precum si a produselor care se improspateaza se face prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:

                      Ministru de stat,
                      ministrul apararii nationale,
                      Victor Babiuc

                      Ministru de interne,
                      Gavril Dejeu

                      p. Directorul Serviciului
                      Roman de Informatii,
                      general de divizie Vasile Lupu

                      p. Directorul Serviciului de
                      Informatii Externe,
                      general de divizie Alexandru Tanasescu

                      Directorul Serviciului de
                      Protectie si Paza,
                      general de brigada Anghel Andreescu

                      p. Directorul Serviciului de
                      Telecomunicatii Speciale,
                      colonel inginer Mircea Anghel

                      Ministrul finantelor,
                      Daniel Daianu

                      Ministrul industriei si comertului,
                      Radu Berceanu

                      Secretar de stat,
                      sef al Oficiului Central de Stat
                      pentru Probleme Speciale,
                      general de divizie
                      (r) Nicolaie PopescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 122/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 122 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 122/1998
Hotărârea 81 2003
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate in administrarea Ministerului de Interne
Legea 42 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, si a Ordonantei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si improspatarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale
Hotărârea 660 2000
pentru aprobarea Regulamentului privind valorificarea bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale
OUG 120 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, si a Ordonantei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si improspatarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale
Legea 50 1999
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si improspatarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii nationale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu