Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 12 din 17 august 1992

privind punerea la dispozitia autoritatilor publice locale a sumei de 26 miliarde lei din incasarile obtinute in anul 1992 la fondul constituit din influentele rezultate din reevaluarea, in anul 1991, a stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite, de catre agentii economici cu capital de stat, ca urmare a actiunilor de liberalizare a preturilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 210 din 27 august 1992


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se aproba punerea la dispozitia autoritatilor publice locale a sumei de 26 miliarde lei, in vederea realizarii unor lucrari de investitii privind alimentari cu apa, statii de epurare, statii de pompare a apei si a energiei termice, modificari si modernizari la centralele de producere a agentului termic, canalizari.
    Suma de 26 miliarde lei se asigura din incasarile obtinute in anul 1992 la fondul constituit din influentele rezultate din reevaluarea, in anul 1991, a stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate si produse finite, de catre agentii economici cu capital de stat, ca urmare a actiunilor de liberalizare a preturilor, si se repartizeaza pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 1 la prezenta ordonanta.
    Art. 2
    Sumele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta se vor vira, de catre Ministerul Economiei si Finantelor, in conturi speciale deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., consiliilor judetene, Consiliului sectorului agricol Ilfov si Consiliului local al municipiului Bucuresti.
    Consiliile judetene si Consiliul sectorului agricol Ilfov, din sumele primite in conturile speciale deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., vor pune la dispozitia consiliilor locale, in conturi speciale deschise pe seama acestora la unitatile teritoriale ale Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., fondurile repartizate pentru realizarea investitiilor prevazute in listele anexa nr. 1/1 la 1/42 la prezenta ordonanta.
    In mod asemanator, va proceda si Consiliul local al municipiului Bucuresti pentru acele obiective de investitii pe care le poate repartiza pe sectoare.
    Art. 3
    Sumele repartizate se vor utiliza numai pentru obiectivele cuprinse in listele anexa 1/1 la 1/42 din prezenta ordonanta si in limita stabilita pentru fiecare obiectiv, inclusiv pentru lucrarile executate si nedecontate, precum si pentru rambursarea eventualelor credite de compensare contractate de beneficiarii acestor obiective de investitii.
    Art. 4
    Consiliile judetene, Consiliul sectorului agricol Ilfov, Consiliul local al municipiului Bucuresti si celelalte consilii locale carora li s-au repartizat fonduri pentru obiectivele de investitii, in conditiile prezentei ordonante, vor stabili si aproba programe care sa asigure o maxima eficienta in cheltuirea fondurilor repartizate.
    Administrarea, cheltuirea si raportarea executiei fondurilor repartizate se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finantele publice.
    Eventualele sume neutilizate la finele anului 1992 se vor reporta in anul 1993, cu aceeasi destinatie.
    Art. 5
    In vederea derularii operatiunilor, Ministerul Economiei si Finantelor si Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. vor conveni conditiile de utilizare a fondurilor, dobinzile la disponibilitatile temporare si comisioanele pentru operatiunile efectuate.
    Art. 6
    In baza prevederilor art. 2 din Legea nr. 81/1992, Guvernul va inainta Parlamentului prezenta ordonanta spre aprobare.

                 PRIM-MINISTRU
               THEODOR STOLOJAN

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul economiei si finantelor,
                       George Danielescu

                       Ministrul bugetului,
                       veniturilor statului si
                       controlului financiar,
                       Florian Bercea

    ANEXA 1

                               SITUATIA
cuprinzind fondurile repartizate, pe judete, pentru realizarea investitiilor ramase de executat

                                                            - milioane lei -
------------------------------------------------------------------------------
                      TOTAL                     din care:
                    de acordat -----------------------------------------------
    Judetul         din fondul Alimentari Canalizari Statii  Statii  Modif. si
                    special    cu apa                de      de      modern.
                                                     epurare pompare C.T. si
                                                                     P.T.
------------------------------------------------------------------------------
        0              1           2          3         4       5       6
------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL         26.000,0   15.545,7   1.726,6    4.135,0  387,2  4.205,5
------------------------------------------------------------------------------
 1. Alba               316,4      192,8      -         123,6    -         -
 2. Arad               203,7       48,5      82,0        -      -       73,2
 3. Arges              331,4      146,0      28,7       45,1    -      111,6
 4. Bacau              181,6      102,6      -          79,0    -         -
 5. Bihor            1.000,0      522,9     100,0      185,0    -      192,1
 6. Bistrita-Nasaud     40,0       40,0      -           -      -         -
 7. Botosani           398,3      234,3      -           -      -      164,0
 8. Brasov             250,8        -        39,8      196,0    -       15,0*)
 9. Braila             599,3      143,7     455,6        -      -         -
10. Buzau              239,0      156,1       3,0        -      -       79,9
11. Caras-Severin      635,0      265,0      68,3       41,5    -      260,2
12. Calarasi           693,0      207,0      80,0        -      -      406,0
13. Cluj               867,5      419,4      50,0      184,0   20,0    194,1
14. Constanta        1.000,0      410,6     207,1      179,6    -      202,7
15. Covasna            249,0      119,0      -           -      -      130,0
16. Dimbovita          305,0      124,0      10,0       80,0   20,0     71,0
17. Dolj               800,0      720,0      -          80,0    -         -
18. Galati             800,0      700,0      -           -      -      100,0
19. Giurgiu            380,0      233,0     147,0        -      -         -
20. Gorj               252,0      232,0      -          20,0    -         -
21. Harghita           101,0       95,0      -           -      -        6,0
22. Hunedoara          412,0      236,8      -          82,1    -       93,1
23. Ialomita           540,0      540,0      -           -      -         -
24. Iasi               300,0        -        -         300,0    -         -
25. Maramures          759,0      522,0      -           -      -      237,0
26. Mehedinti           75,2       66,2       9,0        -      -         -
27. Mures              350,5      195,1     114,7        -      -       40,7
28. Neamt              282,3      282,3      -           -      -         -
29. Olt                700,0      549,7      31,0      119,3    -         -
30. Prahova            371,0      176,0      -         195,0    -         -
31. Satu Mare          413,3      115,1      -          23,3    -      274,9
32. Salaj              358,2      344,7      -          13,5    -         -
33. Sibiu              600,0      600,0      -           -      -         -
34. Suceava            284,0      183,0      -          65,0    -         -
35. Teleorman          416,3      340,4      -          30,0    -       45,9
36. Timis              992,0      291,9      -         350,0    -      350,1
37. Tulcea             157,2      112,0      -           -     45,2       -
38. Vaslui             606,7      275,0     131,7      200,0    -         -
39. Vilcea             942,2      942,2      -           -      -         -
40. Vrancea            141,0       80,0      -          43,0    -       18,0
41. Municipiul
    Bucuresti        7.508,1    4.437,4     128,7    1.500,0  302,0  1.140,0
42. Sectorul agricol
    Ilfov              184,0      144,0      40,0        -      -         -
------------------------------------------------------------------------------
    *) Retea si punct termic, grup sanitar, cai de acces si platforma piata.

    ANEXA 1/1

    JUDETUL ALBA

                                LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               587,7       138,2      449,5    316,4
  din care:
  Alimentari cu apa                   433,7       121,5      312,2    192,8
- rezervor apa potabila in
  municipiul Alba Iulia
  p.e. nr. 1107/1989                   42,5        22,0       20,5     20,5
- extindere alimentare cu apa in
  comuna Mihaesti
  acord nr. 3808/1980, p.e. nr.
  175/1980                             48,6        46,2        2,4      2,4
- retele apa si rezervor in orasul
  Sebes
  s.t.e. nr. 3555/1990                198,3        14,0      184,3     95,0
- alimentare cu apa in comuna
  Farau
  acord M.E.F. nr. 717/1991            32,3         1,5       30,8     15,0
- alimentare cu apa in comuna
  Jidvei
  n.c. si p.e. nr. 2999/1987           15,9         2,4       13,5     10,0
- alimentare cu apa in comuna Lupsa
  p.f.u. nr. 2301/1991                  4,2         1,9        2,3      2,3
- alimentare cu apa in comuna
  Salciua
  d.d.e. nr. 3569/1991                  3,6         1,8        1,8      1,8
- alimentare cu apa in comuna
  Unirea
  p.e. nr. 44/1991                      9,1         2,6        6,5      6,5
- alimentare cu apa in comuna
  Berghin
  acord nr. 717/1991                   16,1         1,1       15,0      4,2
- alimentare cu apa potabila si
  rezervor de 1.000 mc in orasul
  Ocna Mures
  Decretul nr. 312/1988                63,1        28,0       35,1     35,1

  Statii de epurare                   154,0        16,7      137,3    123,6
- extinderea statiei de epurare
  si canalizare in orasul Ocna
  Mures
  Decretul nr. 312/1988               154,0        16,7      137,3    123,6
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/2

    JUDETUL ARAD

                                 LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               516,0       104,9      411,1    203,7
  din care:
  Alimentari cu apa                    91,6        25,3       66,3     48,5
- retele apa stradala in municipiul
  Arad
  p.f.u. 82/1990                       33,3        10,7       22,6     22,0
- alimentare cu apa comuna Archis
  p.e. 107/1986                         5,4         0,7        4,7      3,5
- alimentare cu apa comuna Almas
  p.e. 14/1983                         15,2         6,9        8,3      4,0
- alimentare cu apa in comuna
  Fintinelele
  p.f.u. 22/1991                        4,4         0,1        4,3      3,2
- alimentare cu apa in comuna
  Halmagiu
  p.f.u. 186/1990                       3,2         1,2        2,0      1,5
- alimentare cu apa in comuna
  Halmagel
  p.f.u. 280/1990                       2,8         1,2        1,6      0,4
- alimentare cu apa in orasul Ineu
  p.f.u. 224/1991                       3,6         0,2        3,4      3,4
- retele cu apa in orasul Chisineu
  Cris
  p.f.u. 224/1991                       6,4         0,5        5,9      5,5
- alimentare cu apa in comuna
  Pincota
  p.f.u. 148/1990                      17,3         3,8       13,5      5,0

  Canalizari                          327,1        61,5      265,6     82,0
- canalizare zona Bujac din
  municipiul Arad
  Decizia nr. 780/1991                 26,9         8,4       18,5     16,5
- acoperirea canalului Muresel
  din municipiul Arad
  p.f.u. 22026/1990                   147,7        15,0      132,7     34,5
- dezvoltari canalizari si statie
  de epurare in municipiul Arad
  Decret 233/1985                     138,9        37,4      101,5     26,0
- canalizare in comuna Cermei
  Decizia nr. 60/1986                  13,6         0,7       12,9      5,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                   97,3        18,1       79,2     73,2
- modernizari retele termice in
  municipiul Arad
  Decizia nr. 391/1991                 76,3        18,1       58,2     58,2
- centrala termica in orasul Ineu
  Decizia nr. 391/1991                 21,0          -        21,0     21,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/3

    JUDETUL ARGES

                                 LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                             1.221,0       297,0      924,0    331,4
  din care:
  Alimentari cu apa                   298,5       117,7      180,0    146,0
- extindere alimentare cu apa
  etapa a II-a, in orasul
  Topoloveni
  s.t.e. 158/1990                      84,3        17,0       67,3     67,3
- alimentare cu apa in orasul
  Cimpulung
  s.t.e. 93/1985                      136,7        87,9       48,8     45,0
- alimentare cu apa in comuna
  Salatruc
  s.t.e. 93/1990                        7,0         2,7        4,3      1,7
- alimentare cu apa in comuna
  Domnesti
  s.t.e. 99/1990                        7,0         4,2        2,8      2,8
- alimentare cu apa in comuna
  Suici
  s.t.e. 92/1991                       11,8         1,1       10,7      3,3
- alimentare cu apa in comuna
  Tigve
  s.t.e. 97/1991                       12,2         0,8       11,4      5,6
- alimentare cu apa in comuna
  Godeni
  s.t.e. 99/1990                       12,9         1,0       11,9      5,0
- alimentare cu apa in comuna
  Mozaceni
  s.t.e. 9/1991                         6,4         1,5        4,9      4,9
- alimentare cu apa in comuna
  Corbi
  s.t.e. 236/1990                       9,0         1,2        7,8      3,9
- alimentare cu apa in comuna
  Ratesti
  s.t.e. 298/1990                       4,6         0,3        4,3      2,5
- alimentare cu apa in comuna
  Ciomagesti
  Decizia nr. 332/1991                  6,6          -         6,6      4,0

  Statii de epurare                   137,0        82,4       54,6     45,1
- extinderea statiei de epurare
  a municipiului Pitesti
  s.t.e. 74/1985                       77,0        58,9       18,1     18,1
- extinderea statiei de epurare
  a orasului Cimpulung
  s.t.e. 89/1986                       60,0        23,5       36,5     27,0

  Canalizari                          611,7        34,7      577,0     28,7
- colector canalizare in zona
  industriala Nord, municipiul
  Pitesti
  s.t.e. 91/1989                      566,1        17,0      549,1     15,2
- canalizare in orasul Curtea
  de Arges
  s.t.e. 112/1986                      45,6        17,7       27,9     13,5

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                  173,8        62,2      111,6    111,6
- lucrari de imbunatatire a
  sistemului de termoficare in
  municipiul Pitesti, P.T. 207
  s.t.e. 104/1991                      87,3        16,6       70,7     70,7
- centrala termica pe linga
  punctele termice 1, 3 si 4 din
  orasul Costesti
  s.t.e. 454/1990                      86,5        45,6       40,9     40,9
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/4

    JUDETUL BACAU

                                  LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                             1.105,0       367,0      738,0    181,6
  din care:
  Alimentari cu apa                   565,0       278,9      286,1    102,6
- dezvoltare alimentare cu apa
  potabila, municipiul Bacau
  H.C.M. nr. 235/VI/1989              565,0       278,9      286,1    102,6

  Statii de epurare                   540,0        88,1      451,9     79,0
- extindere statie de epurare a
  apelor uzate, municipiul Bacau
  H.C.M. nr. 208/1987                 540,0        88,1      451,9     79,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/5

    JUDETUL BIHOR

                                 LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                             2.495,5       219,0    2.276,5  1.000,0
  din care:
  Alimentari cu apa                 1.318,9       160,9    1.158,0    522,9
- dezvoltare alimentare cu apa la
  Uzina nr. 5, municipiul Oradea
  H.G. nr. 29/1990                    203,0        33,9      169,1    100,0
- lucrari pentru mentinerea
  capacitatii de alimentare cu
  apa, oras Alesd
  H.G. nr. 29/1990                    300,0        11,0      289,0    100,0
- mentinere capacitate de
  alimentare cu apa, oras Beius
  s.t.e. nr. 13422/1990               196,0        10,0      186,0     50,0
- modernizare alimentare cu apa,
  oras Marghita
  H.G. nr. 29/1990                    130,0        40,0       90,0     50,0
- alimentare cu apa, comuna Tinca
  Acord M.E.F. nr. 1006/1991           63,1        23,4       39,7     15,0
- alimentare cu apa, oras Salonta
  Acord M.E.F. nr. 974/1991           263,0         2,8      260,2     86,8
- alimentare cu apa, comuna Valea
  lui Mihai
  H.G. nr. 29/1990                     56,1        23,1       33,0     30,1
- alimentare cu apa, comuna
  Saculeni
  Acord M.E.F. nr. 1005/1991           89,0        13,0       76,0     76,0
- alimentare cu apa, oras Nucet
  H.G. nr. 29/1990                     18,7         3,7       15,0     15,0

  Statii de epurare                   757,1        42,3      714,8    185,0
- extindere statie de epurare,
  municipiul Oradea
  Acord M.E.F. nr. 930/1991           486,9        24,1      462,8    100,0
- statie de epurare, comuna Tinca
  H.G. nr. 29/1990                     77,9        12,1       65,8     15,0
- dezvoltare statie de epurare,
  oras Salonta
  Acord M.E.F. nr. 924/1991           148,8         1,6      147,2     50,0
- statie de epurare, comuna Valea
  lui Mihai
  H.G. nr. 29/1990                     43,5         4,5       39,0     20,0

  Canalizari                          207,4        12,3      195,1    100,0
- colector menajer principal mal
  sting Crisul Repede, municipiul
  Oradea
  Acord M.E.F. nr. 876/1991            87,4        11,3       76,1     50,0
- canalizare menajera, oras Alesd
  Acord M.E.F. nr. 783/1991           120,0         1,0      119,0     50,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                  212,1         3,5      208,6    192,1
- centrala termica, comuna Suncuius
  H.G. nr. 29/1990                     35,0         3,5       31,5     15,0
- inlocuire hidroelevatoare si
  trecere la termoficare prin
  schimbatoare de caldura,
  municipiul Oradea
  Acord M.E.F. nr. 688/1992            89,9         -         89,9     89,9
- punct termic, statie hidrofor si
  rezervor de acumulare, str.
  Coreea, municipiul Oradea
  Acord M.E.F. nr. 994/1991            87,2         -         87,2     87,2
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/6

    JUDETUL BISTRITA-NASAUD

                                  LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                60,3         -         60,3     40,0
  din care:
  Alimentari cu apa                    60,3         -         60,3     40,0
- alimentare cu apa potabila, comuna
  Lechinta
  Decizia nr. 433/1990                 60,3         -         60,3     40,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/7

    JUDETUL BOTOSANI

                                  LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               588,7       115,3      473,4    398,3
  din care:
  Alimentari cu apa                   424,7       115,3      309,4    234,3
- dezvoltare alimentare cu apa,
  municipiul Botosani
  Decretul nr. 377/1982               116,9        96,9       20,0     20,0
- aductiune apa magistrala
  Trusesti - Ungureni
  Decizia nr. 160/1991                 97,8         0,5       97,3     60,0
- dezvoltare alimentare cu apa,
  comuna Darabani
  Decizia nr. 170/1990                 75,6        14,6       61,0     50,0
- alimentare cu apa, localitatea
  Braesti
  Decizia nr. 245/1991                  3,3         1,3        2,0      2,0
- alimentare cu apa, comuna
  Durnesti
  Decizia nr. 245/1991                 12,0         2,0       10,0     10,0
- dezvoltare alimentare cu apa,
  comuna Saveni
  Decizia nr. 301/1989                 22,1         -         22,1     12,3
- alimentare cu apa, localitatea
  Mitoc
  Acord M.E.F. nr. 1428/1991           46,5         -         46,5     40,0
- alimentare cu apa, comuna
  Todirani
  Acord M.E.F. nr. 1444/1991           50,5         -         50,5     40,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                  164,0         -        164,0    164,0
- modificari si modernizari
  centrale si puncte termice in
  localitatile Dorohoi, Botosani,
  Saveni, Bucecea
  Decizia nr. 180/1990                164,0         -        164,0    164,0
     din care la:
     - Dorohoi                         40,0         -         40,0     40,0
     - Botosani                        86,0         -         86,0     86,0
     - Saveni                          21,0         -         21,0     21,0
     - Bucecea                         17,0         -         17,0     17,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/8

    JUDETUL BRASOV

                                  LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               283,8        16,9      266,9    250,8
  din care:
  Statii de epurare                   198,2         2,2      196,0    196,0
- statie de epurare in orasul
  Victoria
  Decizia nr. 218/1989                148,0         2,2      145,8    145,8
- statie de epurare in orasul Predeal
  Decizia nr. 217/1989                 50,2          -        50,2     50,2

  Canalizari                           52,3        12,5       39,8     39,8
- canal colector in orasul Victoria
  Decizia nr. 218/1989                 22,7          -        22,7     22,7
- canal colector in orasul Predeal
  Decizia nr. 217/1989                 29,6        12,5       17,1     17,1

  Lucrari edilitare la obiectivul de
  investitii "Piata agroalimentara"
  in municipiul Fagaras
  Decret nr. 312/1989                  33,3         2,2       31,1     15,0*)
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Retea si punct termic, grup sanitar, cai de acces si platforma piata.

    ANEXA 1/9

    JUDETUL BRAILA

                                  LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               1.487,0     348,8     1.138,2    599,3
  din care:
  Alimentari cu apa                     272,7      73,3       199,4    143,7
- extindere alimentare cu apa in
  localitatile judetului Braila
  Decizia nr. 529/1990                   17,9       3,1        14,8     14,8
     din care:
     - comuna Susesti                     0,7        -          0,7      0,7
     - comuna Stancuta                    0,5        -          0,5      0,5
     - comuna Viziru                      2,0        -          2,0      2,0
     - comuna Zavoaia                     2,6        -          2,6      2,6
     - comuna Verestii de Jos             2,5        -          2,5      2,5
     - comuna Dudesti                     2,2        -          2,2      2,2
     - comuna Tufesti                     4,2       1,9         2,3      2,3
     - comuna Traian                      3,2       1,2         2,0      2,0
- extindere alimentare cu apa a
  municipiului Braila
  Decizia nr. 1192/1990                 110,8      19,4        91,4     45,0
- dezvoltare alimentare cu apa,
  oras Faurei
  Decizia nr. 68/1986                   114,6      50,8        63,8     54,5
- rezervor inmagazinare apa
  potabila, municipiul Braila
  Decizia nr. 4/1991                     29,4        -         29,4     29,4

  Canalizari                          1.214,3     275,5       938,8    455,6
- refacere colector general ape
  uzate, municipiul Braila
  Decizia nr. 15/1986                   908,0     222,6       685,4    300,0
- refacere strazi ca urmare a
  executarii canalului colector
  in municipiul Braila
  Decizia nr. 1375/1990                 115,9       5,2       110,7     40,0
- scoatere de sub inundatie a
  cartierelor Radu Negru si Lacu
  Dulce, municipiul Braila, 3,2 km
  canal colector, 2,0 ha
  reamenajare luciul apei
  Decizia nr. 65/1989                    76,7      18,6        58,1     31,0
- extindere retele canalizare si
  statie de epurare oras Faurei
  Decizia nr. 69/1986                   113,7      29,1        84,6     84,6
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/10

    JUDETUL BUZAU

                                  LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 405,0     108,3       296,7    239,0
  din care:
  Alimentari cu apa                     278,7      64,9       213,8    156,1
- alimentare cu apa municipiul Buzau
  s.t.e. nr. 317/1988                   170,9      32,3       138,6    106,6
- alimentare cu apa oras Rimnicu
  Sarat
  s.t.e. nr. 1200/3514/1990              21,9      16,9         5,0      5,0
- alimentare cu apa comuna Gura
  Teghii
  s.t.e. nr. 7108/1990                   12,1       4,6         7,5      4,0
- alimentare cu apa comuna Grebanu
  s.t.e. nr. 7108/1990                    9,6       7,6         2,0      2,0
- alimentare cu apa comuna Calvini
  s.t.e. nr. 244/1989                     5,5       1,5         4,0      2,5
- alimentare cu apa comuna Podgoria
  s.t.e. nr. 7108/1990                    8,0       1,0         7,0      7,0
- alimentare cu apa comuna Maracineni
  s.t.e. nr. 7108/1990                   10,0       1,0         9,0      9,0
- alimentare cu apa comuna Cozieni
  s.t.e. nr. 310676/1991                  7,8        -          7,8      5,0
- alimentare cu apa comuna Smirdan
  s.t.e. nr. 310674/1991                 10,1        -         10,1      5,0
- alimentare cu apa comuna Ojasca
  s.t.e. nr. 310675/1991                 10,8        -         10,8      5,0
- alimentare cu apa comuna Bisoca
  s.t.e. nr. 310073/1991                 12,0        -         12,0      5,0

  Canalizari                              6,0       3,0         3,0      3,0
- alimentare cu apa si canalizare,
  localitatea Catunul Merii -
  Rimnicu Sarat
  s.t.e. nr. 1200/5535/1990               6,0       3,0         3,0      3,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                    120,3      40,4        79,9     79,9
- refacere retele termice P.T.
  2, 6, 7, 10, 11, 18,
  municipiul Buzau
  s.t.e. nr. 1200/5334/1990             120,3      40,4        79,9     79,9
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/11

    JUDETUL CARAS-SEVERIN

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               2.251,6     450,7     1.800,9    635,0
  din care:
  Alimentari cu apa                   1.270,4     333,5       936,9    265,0
- alimentare retea distributie apa,
  oras Anina
  Decizia nr. 145/1991                   82,0      12,4        69,6     20,0
- alimentare cu apa, oras
  Caransebes - Zorvesti
  Decizia nr. 294/1981                  418,5      16,8       401,7     50,0
- alimentare cu apa, oras Oravita
  Decretul nr. 105/1988                 343,6     233,6       110,0    110,0
- dezvoltare retea distributie apa,
  oras Oravita
  Decizia nr. 197/1988                  148,7      41,1       107,6     50,0
- alimentare cu apa, oras Anina
  (punct Jervan)
  Decretul nr. 328/1985                 210,4      24,3       186,1     10,0
- alimentare cu apa, comuna
  Slatina - Timis
  Decretul nr. 830/1991                  67,2       5,3        61,9     25,0

  Statii de epurare                     138,1      10,5       127,6     41,5
- statie epurare si canalizare,
  oras Bocsa
  Decizia nr. 276/1986                   40,6       9,1        31,5     31,5
- statie epurare, oras Anina
  Decizia nr. 149/1986                   97,5       1,4        96,1     10,0

  Canalizari                            186,3       9,2       177,1     68,3
- optimizare canal, oras Caransebes
  Decizia nr. 227/1991                   95,5       3,1        92,4     25,0
- optimizare canalizare Micro III,
  municipiul Resita
  Decizia nr. 353/1986                   90,8       6,1        84,7     43,3

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                    656,8      97,5       559,3    260,2
- optimizare P.T. si R.T.,
  municipiul Resita
  Decizia nr. 147/1991                  328,7      61,2       267,5    100,0
- stramutare C.T. 1 Mai, oras Anina
  Decizia nr. 274/1990                   63,5       9,4        54,1     44,1
- optimizare C.T. si R.T., oras
  Baile Herculane
  Decizia nr. 216/1991                   67,6       4,7        62,9     32,8
- optimizare C.T. si R.T., oras
  Caransebes
  Decizia nr. 237/1990                   80,6      14,4        66,2     46,2
- optimizare instalatie termica, oras
  Moldova Noua
  Decizia nr. 341/1991                   24,1       7,0        17,1     17,1
- optimizare C.T. si R.T., oras
  Oravita
  Decizia nr. 358/1991                   92,3       0,8        91,5     20,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/12

    JUDETUL CALARASI

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               1.186,0     392,8       793,2    693,0
  din care:
  Alimentari cu apa                     407,7     200,7       207,0    207,0
- alimentare cu apa potabila
  platforma industriala,
  municipiul Calarasi
  s.t.e. nr. 198/1983, s.t.e.
  173/1991                               36,1      18,1        18,0     18,0
- alimentare cu apa industriala
  platforma industriala municipiul
  Calarasi
  s.t.e. nr. 188/1983, s.t.e. nr.
  173/1991                               72,3      55,3        17,0     17,0
- alimentare cu apa potabila sursa
  Dunare, municipiul Calarasi
  s.t.e. nr. 113/1981, s.t.e.
  173/1991                              263,2     121,2       142,0    142,0
- alimentare cu apa in comunele
  judetului Calarasi
  s.t.e. nr. 271/1990, s.t.e. nr.
  315/1990                               36,1       6,1        30,0     30,0
  din care:
    - comuna Unirea                       1,8       1,0         0,8      0,8
    - comuna Rosetti                      6,1       0,3         5,8      5,8
    - comuna Chiselet                     2,0       1,5         0,5      0,5
    - comuna Dragos Voda                  3,0       1,1         1,9      1,9
    - comuna Cuza Voda                    1,7       1,2         0,5      0,5
    - comuna Borcea                       2,0       0,6         1,4      1,4
    - comuna Stefan Voda                  6,0        -          6,0      6,0
    - comuna Valea Argovei                4,0        -          4,0      4,0
    - comuna Gradistea                    1,5        -          1,5      1,5
    - comuna Modelu                       3,0       0,4         2,6      2,6
    - comuna Dichiseni                    5,0        -          5,0      5,0

  Canalizari                            265,2     185,2        80,0     80,0
- canalizare menajera, comuna
  Dragalina
  s.t.e. nr. 85/1977                    145,6      95,6        50,0     50,0
- canalizare municipiul Calarasi
  s.t.e. nr. 113/1981                   119,6      89,6        30,0     30,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                    513,1       6,9       506,2    406,0
- punct termic nr. 11, oras Oltenita
  s.t.e. nr. 193/1991                    19,9       6,9        13,0     13,0
- centrala termica pe pacura, oras
  Oltenita in curs de expertizare
  la M.E.F.                             493,2        -        493,2    393,2
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/13

    JUDETUL CLUJ

                                  LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               2.680,9     414,7     2.266,2    867,5
  din care:
  Alimentari cu apa                   1.085,5     185,3       900,2    419,4
- conducta echilibrare presiune D
  1.400, municipiul Cluj-Napoca
  Decizia nr. 2184/90                    60,0      29,5        30,5     21,1
- rezervor 2500 mc cartierul Zorilor,
  municipiul Cluj-Napoca
  Decizia nr. 1769/85                     7,0       5,7         1,3      1,3
- extindere statie filtre Gilau,
  municipiul Cluj-Napoca
  Decizia nr. 2184/84                    70,0      32,0        38,0     38,0
- prag de fund riu Aries, municipiul
  Turda
  Decizia nr. 2466/52/91                130,0      31,9        98,1     70,0
- conducta echilibrare D 600,
  municipiul Turda
  Decizia nr. 32/91                      53,8      45,8         8,0      8,0
- conducta de alimentare cu apa
  D 600, municipiul Dej
  Decizia nr. 4057/48/91                 95,0      28,2        66,8     50,0
- alimentare cu apa, comuna Iclod
  Decizia nr. 352/91                     23,5       0,7        22,8      4,0
- alimentare cu apa comuna Calatele
  Decizia nr. 4068/90                    26,0       7,0        19,0     14,0
- alimentare cu apa comuna Aghiresti
  Acord M.E.F. nr. 63/1991               25,2       4,5        20,7      8,0
- conducta aductiune apa UHE,
  Somes Nord, statia Gilau,
  municipiul Cluj-Napoca
  Decizia nr. 1138/91                    75,0        -         75,0     50,0
- alimentare cu apa sursa Hasdate,
  oras Cimpia Turzii
  Decizia nr. 67/91 in asociere cu
  S.C. Ind. Sirmei Cimpia Turzii        500,0        -        500,0    150,0
- alimentare cu apa comuna Baisoara
  Decizia nr. 88/1062/91                 20,0        -         20,0      5,0

  Statii de epurare                   1.045,0     133,2       911,8    184,0
- extindere statie de epurare etapa
  a II-a, municipiul Cluj-Napoca
  Decizia nr. 521/2216/90               500,0      67,5       432,5     70,0
- extindere statie de epurare cu
  treapta biologica, municipiul
  Turda, oras Cimpia Turzii
  Decizia nr. 340/90                    500,0      65,5       434,5    110,0
- statie de epurare, comuna Apahida
  Decizia nr. 44/91                      45,0       0,2        44,8      4,0

  Canalizari                            150,0        -        150,0     50,0
- canal colector mal drept Somes,
  municipiul Cluj-Napoca
  Decizia nr. 1078/91                   150,0        -        150,0     50,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere a
  agentului termic                      307,0      92,9       214,1    194,1
- modificari si modernizari C.T. si
  P.T., oras Gherla
  Decizia nr. 7415/91                    50,0        -         50,0     50,0
- modificari si modernizari C.T. si
  P.T., municipiul Cluj-Napoca
  Decizia nr. 268/1988                  257,0      92,9       164,1    144,1

  Statii de pompare apa potabila si
  agent termic                           93,4       3,3        90,1     20,0
- amplificare statie pompare strada
  Castanilor, municipiul Turda
  Decizia nr. 4107/91                    93,4       3,3        90,1     20,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/14

    JUDETUL CONSTANTA

                                 LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               4.140,0     557,9     3.582,1  1.000,0
  din care:
  Alimentari cu apa                   2.114,5     393,5     1.721,0    410,6
- lucrari conexe de alimentare cu
  apa la portul Constanta Sud
  p.e. 4192/1985,
  Decizia nr. 284/1985                1.807,0     310,1     1.496,9    240,0
- sporirea debitului de apa la
  sursa Costinesti, comuna Tuzla
  Decretul nr. 269/1988                   4,5       2,6         1,9      1,9
- conducta magistrala pentru
  alimentare cu apa intre complex
  inmagazinare, pompare, orasele
  Eforie Nord, Eforie Sud
  Decretul nr. 269/1988                  19,7      15,6         4,1      4,1
- sursa, rezervor si statie de
  pompare, orasul Techirghiol
  p.e. + d.d.e. nr. 422/1988,
  Decretul nr. 269/1988                  31,1      10,2        20,9     20,9
- echipare puturi la sursa Virtop,
  rezervoare, inmagazinare si
  pompare pentru alimentare cu apa,
  orasul Negru Voda
  Decretul nr. 269/1988                  23,7      20,0         3,7      3,7
- alimentare cu apa si canalizare in
  localitatile judetului Constanta
  Decizia nr. 723/1988                  228,5      35,0       193,5    140,0
     din care:
     - oras Ovidiu                       30,4       4,4        26,0     10,1
     - oras Techirghiol                  18,2       2,2        16,0     16,0
     - oras Hirsova                      20,1       0,1        20,0     20,0
     - comuna Mereni                      4,2       0,2         4,0      2,0
     - comuna Crucea                      6,4       1,4         5,0      1,0
     - comuna Oltina                     11,0       7,0         4,0      2,0
     - comuna Ion Corvin                  7,5       3,5         4,0      2,0
     - comuna Lipnita                     5,5       1,0         4,5      1,5
     - comuna Rasova                     17,9       1,8        16,1     10,0
     - comuna Tirgusor                   18,5       0,9        17,6     10,0
     - comuna Deleni                     10,8       1,8         9,0      8,7
     - comuna Istria                     38,9       0,6        38,3     27,8
     - comuna Mihail Kogalniceanu        21,8       3,8        18,0     18,0
     - comuna Mircea Voda                10,5       0,5        10,0     10,0
     - comuna Castelu                     6,8       5,8         1,0      1,0

  Statii de epurare                   1.016,0      72,4       943,6    179,6
- extindere statie de epurare, oras
  Mangalia
  p.e. 4139/1991,
  Decretul nr. 590/1991                 429,0       2,8       426,2     50,0
- extindere statie epurare, oras
  Ovidiu
  p.e. 320/1990,
  Decretul nr. 467/1991                  45,0      32,3        12,7     12,7
- extindere statie epurare, oras
  Eforie Nord
  p.e. 4122/1989,
  Decretul nr. 46/1986                   65,0      36,6        28,4     18,4
- statie epurare si canalizare,
  oras Medgidia
  p.e. 214/1984, Acord M.E.F. nr.
  703/1992                              440,0       0,3       439,7     72,0
- separator grasimi la statia de
  epurare, oras Medgidia Sud
  p.e. 256/1991, aviz, M.E.F. nr.
  311501/1991                            37,0       0,4        36,6     26,5

  Canalizari                            329,5      33,5       296,0    207,1
- colector menajer Poarta 5 port,
  oras Constanta                         38,2       7,3        30,9     30,9
- colector canalizare menajera si
  pluviala in oras Mangalia
  p.e. + d.d.e. 128/1985,
  Decretul nr. 46/1986                    5,9       0,5         5,4      5,4
- conducta refulare ape uzate,
  comuna Tuzla, oras Costinesti
  Decretul nr. 269/1988                  35,2      25,7         9,5      9,5
- statii pompare ape uzate si
  conducta de refulare, oras
  Techirghiol
  p.e. + d.d.e. 320/1985,
  Decizia nr. 607/1991                   84,0        -         84,0     40,0
- colector menajer str.
  Constructiei, oras Navodari
  p.f.u. 322/1990,
  Decizia nr. 465/1991                   63,0        -         63,0     63,0
- statie pompare ape uzate
  menajere si conducta refulare
  strada Dezrobirii, oras Constanta
  p.f.u. 520/1991,
  Decizia nr. 575/1991                   88,9        -         88,9     44,0
- modernizare statie alimentare
  cu energie electrica 6 KV cota
  20 pentru alimentare cu apa si
  canalizare, oras Ovidiu
  p.f.u. + d.d.e. 436/1991,
  Decizia nr. 606/1991                   14,3        -         14,3     14,3

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                    680,0      58,5       621,5    202,7
- redimensionarea P.T. si R.T. si
  sanitare in oras Constanta
  p.f.u. 304/1990                       680,0      58,5       621,5    202,7
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/15

    JUDETUL COVASNA

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               1.012,9      53,3       959,6    249,0
  din care:
  Alimentari cu apa                     826,7      13,2       813,5    119,0
- extindere alimentare cu apa,
  municipiul Sfintu Gheorghe
  Acord M.E.F. nr. 7/1992               826,7      13,2       813,5    119,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                    186,2      40,1       146,1    130,0
- imbunatatire sistem incalzire C.T.
  Sud - Est municipiul Sfintu
  Gheorghe
  Decizia nr. 70/1991                   186,2      40,1       146,1    130,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/16

    JUDETUL DIMBOVITA

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               3.286,2     743,0     2.543,2    305,0
  din care:
  Alimentari cu apa                   1.358,2     563,8       794,4    124,0
- dezvoltare alimentare cu apa
  sursa Hulubesti-Butoiu,
  municipiul Tirgoviste
  n.c. 156/1986, d.d.e. 3356/1986       573,5     503,5        70,0     11,0
- dezvoltare alimentare cu apa,
  oras Pucioasa
  s.t.e. 185/1990                       149,1      42,1       107,0     92,0
- alimentare cu apa comuna Tatarani
  n.c. 52/1990                          153,0       5,2       147,8     12,0
- modernizari retele apa, oras
  Fieni
  p.f.u. 124/8007/1991                  482,6      13,0       469,6      9,0

  Statii de epurare                   1.408,6      54,6     1.354,0     80,0
- extindere statie epurare,
  municipiul Tirgoviste
  p.e. 52/1986                          507,9      40,2       467,7     30,0
- extindere statie epurare,
  oras Gaesti
  s.t.e. nr. 87789/1986                 263,0      12,8       250,2     20,0
- extindere statie epurare, oras
  Pucioasa
  s.t.e. nr. 149/1990                   451,0       1,6       449,4     15,0
- extindere statie epurare,
  oras Fieni
  Acord M.E.F. nr. 127/1992             186,7        -        186,7     15,0

  Canalizari                             25,0       8,5        16,5     10,0
- extindere retele canalizare in
  municipiul Tirgoviste
  d.d.e. 300/4524/1990                   25,0       8,5        16,5     10,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                    409,8     116,1       293,7     71,0
- modernizare retele si puncte
  termice in municipiul Tirgoviste
  d.d.e. 400/4516/4509/1990             300,0      95,0       205,0     62,0
- modernizare retele termice, oras
  Moreni
  s.t.e. 29/1991                         74,0       9,8        64,2      5,0
- modernizare retele termice in
  orasul Titu
  s.t.e. 108/1991                        35,8      11,3        24,5      4,0

  Statii de pompare apa potabila si
  agent termic                           84,6        -         84,6     20,0
- inlocuire conducta aductiune
  statie pompare, comunele
  Dragomiresti - Cobia Priseaca
  Acord M.E.F. nr. 1324/1991             84,6        -         84,6     20,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/17

    JUDETUL DOLJ

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               3.709,0     503,0     3.206,0    800,0
  din care:
  Alimentari cu apa                   2.221,0     393,0     1.828,0    720,0
- alimentare cu apa a municipiului
  Craiova din sursa Izverna
  s.t.e. 316/1988                     1.461,0     113,0     1.348,0    290,0
- alimentare cu apa a municipiului
  Craiova din sursa Mihaita
  s.t.e. 294/1989                       185,0      40,0       145,0    105,0
- alimentare cu apa a municipiului
  Craiova din sursa Marica
  s.t.e. 120/1989                       575,0     240,0       335,0    325,0

  Statii de epurare                   1.488,0     110,0     1.378,0     80,0
- statie epurare colector
  canalizare in municipiul Craiova
  s.t.e. 405/1979                     1.488,0     110,0     1.378,0     80,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/18

    JUDETUL GALATI

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               2.966,0     907,7     2.058,3    800,0
  din care:
  Alimentari cu apa                   2.794,9     851,3     1.943,6    700,0
- extindere alimentare cu apa in
  municipiul Galati
  Acord M.E.N. nr. 5/1990             2.591,8     780,4     1.811,3    600,0
- inlocuire conducta apa D 400 si
  D 600 in municipiul Tecuci
  Decizia nr. 82/1990                   203,1      70,9       132,3    100,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                    171,1      56,4       114,7    100,0
- modernizare puncte termice in
  municipiul Galati
  Decizia nr. 1459/1991                 171,1      56,4       114,7    100,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/19

    JUDETUL GIURGIU

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 583,0     203,0       380,0    380,0
  din care:
  Alimentari cu apa                     371,0     138,0       233,0    233,0
- dezvoltarea alimentarii cu apa
  potabila in municipiul Giurgiu
  Decizia nr. 139/1988                   56,0      34,0        22,0     22,0
- modernizare retele apa si
  canalizare in municipiul Giurgiu
  Decizia nr. 257/1990                  315,0     104,0       211,0    211,0

  Canalizari                            212,0      65,0       147,0    147,0
- colector menajer D 1400 in
  municipiul Giurgiu
  Decizia nr. 50/1989                    52,0      21,0        31,0     31,0
- colector principal canal menajer
  D 1200 b-dul Mihai Viteazu,
  municipiul Giurgiu
  Decizia nr. 229/1990                  160,0      44,0       116,0    116,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/20

    JUDETUL GORJ

                                  LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               1.129,2     213,9       915,3    252,0
  din care:
  Alimentari cu apa                   1.043,0     186,1       856,9    232,0
- alimentare cu apa in comunele
  Godinesti, Ciuperceni
  s.t.e. nr. 241/1990                    50,0      10,2        39,8     22,0
- alimentare cu apa, oras Novaci
  p.f.u. nr. 219/1990                   164,0      43,6       120,4     40,0
- alimentare cu apa in satele
  Cutisoara-Lazaresti
  p.e. nr. 1/1991                         7,0        -          7,0      6,0
- alimentare cu apa, comuna Danesti
  d.d.e. 93/1991                        100,0       0,8        99,2     24,0
- alimentare cu apa, comuna
  Alimpesti
  s.t.e. nr. 244/1990                    28,0       1,5        26,5      6,0
- alimentare cu apa comuna
  Baia de Fier
  s.t.e. nr. 245/1990                    24,0       3,0        21,0      4,0
- dezvoltare alimentare cu apa,
  municipiul Tirgu Jiu din sursa
  Susita
  d.d.e. nr. 6244/1989                  670,0     127,0       543,0    130,0

  Statii de epurare                      86,2      27,8        58,4     20,0
- statie de epurare, municipiul
  Tirgu Jiu
  s.t.e. nr. 993/1976                    86,2      27,8        58,4     20,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/21

    JUDETUL HARGHITA

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 699,0      35,2       663,8    101,0
  din care:
  Alimentari cu apa                     676,0      35,2       640,8     95,0
- extindere captare si aductiune
  apa in orasul Toplita
  Decizia nr. 605/1991                  156,4      14,7       141,7     30,0
- conducta apa potabila in orasul
  Gheorgheni
  Decizia nr. 745/1990                   45,1      20,1        25,0      5,0
- alimentare cu apa, municipiul
  Miercurea-Ciuc
  Decizia nr. 186/1991
  Acord M.E.F. nr. 1050/1991            474,5       0,4       474,1     60,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                     23,0        -         23,0      6,0
- transformare si echipare C.T.
  in orasul Odorheiu Secuiesc
  Decizia nr. 6/1992                     23,0        -         23,0      6,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/22

    JUDETUL HUNEDOARA

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               2.736,6     159,4     2.577,2    412,0
  din care:
  Alimentari cu apa                     842,6     108,1       734,5    236,8
- extindere alimentare cu apa a
  localitatilor din Valea Jiului,
  sursa Valea de Pesti
  H.C.M. nr. 133/1987                   242,5      80,5       162,0    113,0
    din care:
    - oras Uricani                      181,5      80,5       101,0     52,0
    - oras Vulcan                        61,0        -         61,0     61,0
- eliminarea strangularilor in
  retelele de distributie a apei
  in municipiul Deva si orasul
  Simeria
  p.f.u. nr. 379/1990                   210,5      20,0       190,5     29,5
- echilibrare presiune in retelele
  de alimentare cu apa, municipiul
  Hunedoara
  s.t.e. nr. 41/1991                     70,5       6,7        63,8     35,0
- alimentare cu apa potabila,
  municipiul Petrosani din sursa
  Polatiste
  Acord M.E.F. nr. 694/1991             319,1       0,9       318,2     59,3

  Statii de epurare                   1.452,2      46,8     1.405,4     82,1
- extindere statie de tratare,
  inclusiv conducta de aductiune
  Cincis - Simpetru - Hunedoara
  p.f.u. nr. 6454/1991                  863,0      44,5       818,5     30,1
- extindere statie de epurare,
  oras Orastie
  s.t.e. nr. 6395/1990                  329,6       1,2       328,4     22,0
- dezvoltare statii de epurare a
  apelor uzate in municipiul Deva
  Acord M.E.F. nr. 1049/1991            219,2       0,7       218,5     11,0
- marire capacitate statie de
  tratare a apei Sintamarie Orlea
  Acord M.E.F. nr. 956/1991              40,4       0,4        40,0     19,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                    441,8       4,5       437,3     93,1
- punct termic aeroport oras
  Petrosani
  p.f.u. nr. 6472/1990                   22,4       2,3        20,1     20,1
- imbunatatire termoficare in
  municipiul Hunedoara
  p.f.u. nr. 25 si 43/1990              254,3       0,9       253,4     45,0
- imbunatatire furnizare apa calda
  si incalzire in blocurile de
  locuinte din micro 15, municipiul
  Deva
  Acord M.E.F. nr. 115/1992              98,0       0,4        97,6     15,0
- imbunatatire sistem de incalzire
  in orasele Brad si Simeria
  Acord M.E.F. nr. 84 si 529/1992        67,1       0,9        66,2     13,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/23

    JUDETUL IALOMITA

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 430,6     317,2       755,6    540,0
  din care:
  Alimentari cu apa                     430,6     317,2       755,6    540,0
- dezvoltarea alimentarii cu apa in
  municipiul Slobozia
  Acord M.E.F. nr. 25/1990,
  Decizia nr. 160/1990                  430,6     317,2       755,6    540,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/24

    JUDETUL IASI

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               1.450,0       0,4     1.449,6    300,0
  din care:
  Statii de epurare                   1.450,0       0,4     1.449,6    300,0
- dezvoltarea capacitatii statiei
  de epurare municipiul Iasi,
  etapa a IV-a
  H.G. nr. 825/1991                   1.450,0       0,4     1.449,6    300,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/25

    JUDETUL MARAMURES

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               1.018,0     109,0       909,0    759,0
  din care:
  Alimentari cu apa                     757,0      85,0       672,0    522,0
- alimentare cu apa oras Tirgu Lapus
  Decizia nr. 503/1990                  458,0      57,0       401,0    301,0
- alimentare cu apa comuna Lapus
  Decizia nr. 307/1990                  207,0       8,0       199,0    149,0
- alimentare cu apa comuna Salsig
  Acord M.E.F. nr. 755/1991              50,0       7,0        43,0     43,0
- alimentare cu apa municipiul
  Sighetu Marmatiei (front captare
  apa)
  Decret nr. 317/1988                    42,0      13,0        29,0     29,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                    261,0      24,0       237,0    237,0
- modificari si modernizari la C.T.
  si P.T. in municipiile si orasele
  judetului
  Decizia nr. 484/1990                  261,0      24,0       237,0    237,0
     din care:
     - municipiul Baia Mare             190,1      17,1       173,0    173,0
     - municipiul Sighetu Marmatiei      22,0       2,0        20,0     20,0
     - orasul Viseu                      11,5       1,5        10,0     10,0
     - orasul Borsa                      11,0       1,0        10,0     10,0
     - orasul Cavnic                      6,5       0,5         6,0      6,0
     - orasul Tirgu Lapus                 5,6       0,6         5,0      5,0
     - orasul Baia Sprie                 11,0       1,0        10,0     10,0
     - orasul Seini                       3,3       0,3         3,0      3,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/26

    JUDETUL MEHEDINTI

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 175,2      49,3       125,9     75,2
  din care:
  Alimentari cu apa                     159,4      48,5       110,9     66,2
- extindere alimentare cu apa, oras
  Vinju Mare
  s.t.e. nr. 5989/1991                   18,2       5,6        12,6      4,6
- extindere alimentare cu apa, oras
  Strehaia
  s.t.e. nr. 3845/1989                   12,5       5,0         7,5      3,5
- alimentare cu apa, comuna Bala
  s.t.e. nr. 247/1990                     4,5        -          4,5      3,5
- rezervoare inmagazinare apa, oras
  Orsova
  s.t.e. nr. 34168/341/1991              13,3       2,3        11,0      6,6
- dublare aductiune apa, oras Orsova
  s.t.e. nr. 35107/340/1991               4,2       3,6         0,6      0,3
- extindere alimentare cu apa,
  municipiul Drobeta-Turnu Severin
  d.d.e. nr. 3744/1991                   42,5      11,4        31,1     13,1
- lucrari pentru exploatarea S.H.N.
  Portile de Fier II cu cota de
  retentii peste 69,5 mc M.A. la
  Gura Nerei, aparare de mal in
  localitatile Dubova, Svinita,
  Ieselnita
  d.d.e. nr. 3418/1990, Decretul
  nr. 222/1988                           64,2      20,6        43,6     34,6

  Canalizari                             15,8       0,8        15,0      9,0
- canalizari str. Alex. Vlahuta,
  oras Orsova
  d.d.e. nr. 21/1991                     15,8       0,8        15,0      9,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/27

    JUDETUL MURES

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 968,7     145,0       823,7    350,5
  din care:
  Alimentari cu apa                     718,2     106,9       611,3    195,1
- dezvoltare alimentare cu apa,
  municipiul Tirgu Mures
  Acord M.E.N. 18/I/1990                415,9      28,6       387,3    120,0
- inchidere inel artera apa cvartal
  Unirii II, municipiul Tirgu Mures
  Decizia nr. 544/1990                    9,4       7,3         2,1      1,6
- dezvoltare alimentare cu apa,
  oras Sovata
  Decizia nr. 200/1986                   75,9      39,4        36,5     23,5
- dezvoltare alimentare cu apa,
  oras Tirnaveni
  Decizia nr. 154/1990                  217,0      31,6       185,4     50,0

  Canalizari                            184,4      15,2       169,2    114,7
- imbunatatire canalizare cvartal
  Tudor Vladimirescu, municipiul
  Tirgu Mures
  Decizia nr. 544/1990                    6,0       2,9         3,1      2,1
- imbunatatire canalizare in zona
  Spitalului Nou, municipiul
  Tirgu Mures
  Decizia nr. 544/1990                    9,2       3,5         5,7      4,7
- dezvoltare canalizare si statie
  de epurare oras Reghin
  Decizia nr. 154/1987                  133,4       5,9       127,5     80,0
- imbunatatire canalizare menajera
  cartier 1 Decembrie 1918, oras
  Tirnaveni
  Decizia nr. 18/1991                    35,8       2,9        32,9     27,9

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                     66,1      22,9        43,2     40,7
- imbunatatire functionare centrale
  termice nr. 2 si nr. 3, oras Ludus
  Decizia nr. 544/1990                    5,6       1,6         4,0      2,0
- recuperare energie din caldura
  agentilor de racire la Combinatul
  Chimic Tirnaveni
  Decizia nr. 163/1986                   60,5      21,3        39,2     38,7
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/28

    JUDETUL NEAMT

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               1.665,0     320,5     1.344,5    282,3
  din care:
  Alimentari cu apa                   1.665,0     320,5     1.344,5    282,3
- extindere alimentare cu apa
  potabila a municipiului Roman
  Decizia M.E.N. nr. 88/15.05.1990      172,5      90,2        82,3     82,3
- alimentare cu apa a municipiului
  Piatra-Neamt
  Decizia M.E.N. nr. 39/1991            545,6     154,2       391,4    100,0
- alimentare cu apa, orasul
  Tirgu-Neamt
  Acord M.E.F. nr. 696/1991             946,9      76,1       870,8    100,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/29

    JUDETUL OLT

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               4.185,2     163,8     4.021,4    700,0
  din care:
  Alimentari cu apa                   1.834,2      38,1     1.796,1    549,7
- extindere alimentare cu apa,
  oras Bals
  Acord M.E.F. 723/1991                 501,0      13,6       487,4    150,0
- alimentare cu apa, comuna Poboru,
  satul Creti
  Acord M.E.F. 326/1990                  18,5       6,4        12,1     12,1
- alimentare cu apa, comuna
  Vitomiresti
  Acord M.E.F. 601/1991                  29,4       5,9        23,5     23,5
- alimentare cu apa, comuna Spineni,
  satul Profa
  Acord M.E.F. 636/1991                  38,6       2,5        36,1     36,1
- alimentare cu apa, comuna Barasti
  Acord M.E.F. 646/1991                 149,1       2,8       146,3     80,0
- alimentare cu apa, comuna
  Curtisoara
  Acord M.E.F. 744/1991                  37,2       4,1        33,1     33,1
- alimentare cu apa comuna Coteana
  Acord M.E.F. 327/1990                  25,5       2,8        22,7     22,7
- alimentare cu apa industriala,
  oras Caracal
  Acord M.E.F. 1469/1991                320,0        -        320,0     66,2
- alimentare cu apa, oras
  Draganesti
  Acord M.E.F. 1407/1991                135,9        -        135,9     40,0
- alimentare cu apa, comuna
  Mierlicesti - Leleasca
  Acord M.E.F. 745/1991                  30,0        -         30,0     10,0
- alimentare cu apa, comuna
  Iancu Jianu
  Acord M.E.F. 759/1991                  71,2        -         71,2     25,0
- alimentare cu apa, comuna
  Potcoava
  Acord M.E.F. 328/1991                  16,0        -         16,0     16,0
- alimentare cu apa, comuna
  Osica de Sus
  Acord M.E.F. 642/1991                  71,9        -         71,9     10,0
- alimentare cu apa, comunele
  Obirsia, Vadastra, Visina
  Acord M.E.F. 692/1991                 389,9        -        389,9     25,0

  Statii de epurare                   2.284,7     120,4     2.164,3    119,3
- statie de filtrare si dedurizare
  a apei industriale, municipiul
  Slatina
  Acord M.E.F. 145/1990                 109,0      86,9        22,1     22,1
- statie de epurare, oras Caracal
  Decizia nr. 5528/1978                  40,7      33,5         7,2      7,2
- statie de epurare, oras
  Draganesti-Olt
  Acord M.E.F. 1172/1991                335,0        -        335,0     40,0
- extindere statie de epurare
  mecano-biologica in municipiul
  Slatina
  Acord M.E.F. 129/1992               1.800,0        -      1.800,0     50,0

  Canalizari                             66,3       5,3        61,0     31,0
- canalizare, oras Caracal
  Acord M.E.F. 747/1990                  66,3       5,3        61,0     31,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/30

    JUDETUL PRAHOVA

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 672,4     187,0       485,4    371,0
  din care:
  Alimentari cu apa                     360,4      70,0       290,4    176,0
- conducta aductiune apa din sursa
  Paltinu si marirea capacitatii de
  inmagazinare, oras Cimpina
  Decizia nr. 14/1990                    76,0      33,0        43,0     43,0
- imbunatatirea alimentarii cu apa
  in orasul Breaza din sursa Paltinu
  Decizia nr. 17917/1984                 45,0      12,0        33,0     33,0
- imbunatatirea alimentarii cu apa,
  oras Comarnic
  Acord M.E.F. 507/1991                  51,0      11,0        40,0     40,0
- extinderea capacitatii de
  inmagazinare apa, municipiul
  Ploiesti
  Acord M.E.F. 533/1991                  90,0       8,0        82,0     40,0
- imbunatatirea alimentarii cu apa,
  oras Slanic
  Acord M.E.F. 990/1991                  98,4       6,0        92,4     20,0

  Statii de epurare                     312,0     117,0       195,0    195,0
- statie epurare si canalizare,
  oras Boldesti-Scaeni
  Acord M.E.F. 15/1990                  152,0      62,0        90,0     90,0
- colector si statie de epurare,
  oras Urlati
  s.t.e. nr. 4/10370/1990               135,0      52,0        83,0     83,0
- extindere statie de epurare,
  oras Breaza
  aviz s.t.e. - p.e. 23/1990             25,0       3,0        22,0     22,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/31

    JUDETUL SATU MARE

                                  LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 933,2     155,0       778,2    413,3
  din care:
  Alimentari cu apa                     230,4      70,4       160,0    115,1
- alimentare cu apa, comuna Viile
  s.t.e. nr. 1441/1990                   16,3       0,7        15,6     10,6
- dezvoltare alimentare cu apa,
  oras Negresti Oas
  Decizia nr. 331/1981                   18,4       2,7        15,7     10,7
- refacere capacitate alimentare cu
  apa, municipiul Satu Mare
  s.t.e. - Decizia nr. 101/1991          97,9      10,9        87,0     70,0
- alimentare cu apa, municipiul
  Satu Mare, etapa a IV-a
  Decretul nr. 124/1985                  62,6      55,8         6,8      6,8
- retele apa in municipiul Satu Mare
  Acord M.E.F. nr. 75/1990               35,2       0,3        34,9     17,0

  Statii de epurare                      47,1      18,8        28,3     22,3
- dezvoltare statie de epurare,
  municipiul Satu Mare, etapa a II-a
  s.t.e. - d.d.e. nr. 2957/1990          20,5      18,5         2,0      2,0
- extindere statie de epurare,
  municipiul Satu Mare si amenajari
  conducta evacuare
  Acord M.E.F. nr. 1459/1991             26,6       0,3        26,3     21,3

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                    655,7      65,9       589,9    274,9
- transformari P.T. in C.T., oras
  Negresti Oas
  Decizia nr. 296/1991                  105,9      16,6        89,3     64,3
- refacerea sistemului de
  incalzire la C.T., oras Carei
  Decizia nr. 305/1991                  101,1       7,5        93,6     60,6
- refacere retele termice si
  transformari C.T., municipiul
  Satu Mare
  Decizia nr. 175/1992                  448,7      41,7       407,0    150,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/32

    JUDETUL SALAJ

                                  LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 763,7     375,2       388,5    358,2
  din care:
  Alimentari cu apa                     731,4     356,4       375,0    344,7
- sporirea debitului de apa
  potabila in municipiul Zalau
  si extindere statie tratare apa
  Decizia nr. 263/1990                  633,0     302,7       330,3    300,0
- extindere alimentare cu apa,
  oras Jibou
  Decizia nr. 264/1990                   22,3       5,3        17,0     17,0
- modernizare retele apa, canal si
  termoficare in municipiul Zalau
  Decizia nr. 35/1990                    76,1      48,4        27,7     27,7

  Statii de epurare                      32,3      18,8        13,5     13,5
- statie epurare si canalizare in
  orasul Simleu Silvaniei
  Decizia nr. 152/1983                   32,3      18,8        13,5     13,5
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/33

    JUDETUL SIBIU

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               1.935,8     357,2     1.578,6    600,0
  din care:
  Alimentari cu apa                   1.935,8     357,2     1.578,6    600,0
- extinderea alimentarii cu apa a
  municipiului Sibiu din sursa Sadu
  Acord M.E.F. nr. 26/1990            1.935,8     357,2     1.578,6    600,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/34

    JUDETUL SUCEAVA

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 820,8     115,5       705,3    248,0
  din care:
  Alimentari cu apa                     569,8     114,9       454,9    183,0
- extindere alimentare cu apa a
  orasului Cimpulung
  Acord M.E.F. nr. 598/1990             569,8     114,9       454,9    183,0

  Statii de epurare                     251,0       0,6       250,4     65,0
- protectii anticorozive la
  obiectivele statiei de epurare
  biologica a orasului Falticeni
  Acord M.E.F. nr. 96512/1991           251,0       0,6       250,4     65,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/35

    JUDETUL TELEORMAN

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 912,9     268,4       644,5    416,3
  din care:
  Alimentari cu apa                     776,1     243,6       532,5    340,4
- dezvoltare alimentare cu apa front
  captare Laceni si Plosca in
  municipiul Alexandria
  s.t.e. 611/1990                       368,0     125,1       242,9    150,8
- dezvoltare alimentare cu apa in
  municipiul Turnu Magurele
  s.t.e. 310872/1991                    206,7      26,7       180,0     80,0
- dezvoltare alimentare cu apa in
  orasul Rosiori
  s.t.e. 604/1991                        50,0      12,7        37,3     37,3
- retele alimentare cu apa,
  canalizare si termice in orasul
  Zimnicea
  s.t.e. 6218/1990                      100,0      71,1        28,9     28,9
- dezvoltare alimentare cu apa in
  orasul Videle
  s.t.e. 150/1991                        51,4       8,0        43,4     43,4

  Statii de epurare                      90,6      24,5        66,1     30,0
- dezvoltare statie de epurare
  mecanica in municipiul
  Turnu Magurele
  s.t.e. 321/1977                        90,6      24,5        66,1     30,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                     46,2       0,3        45,9     45,9
- transformare C.T. pe carbune in
  C.T. combustibil lichid in
  orasul Rosiori
  s.t.e. 689/1992                        46,2       0,3        45,9     45,9
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/36

    JUDETUL TIMIS

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               2.375,7     516,9     1.858,9    992,0
  din care:
  Alimentari cu apa                     931,2     377,6       553,6    291,9
- extindere alimentare cu apa,
  oras Buzias
  s.t.e. nr. 30445/1989                 162,0      63,5        98,5     50,0
- dezvoltare alimentare cu apa
  industriala, municipiul Timisoara
  s.t.e. nr. 3828/1991                  305,0       6,8       298,2    100,0
- extindere capacitate de filtrare
  si pompare la uzina nr. 4,
  municipiul Timisoara
  s.t.e. nr. 3322/1991                   29,4       6,0        23,4     23,4
- dezvoltare uzina de apa nr. 1,
  municipiul Timisoara
  Decret nr. 16/1985                    355,3     279,8        75,5     65,5
- extindere alimentare cu apa,
  oras Lugoj
  s.t.e. nr. 117/1987                    35,7      18,4        17,3     17,3
- extindere alimentare cu apa, oras
  Jimbolia
  s.t.e. nr. 32267/1990                  43,8       3,1        40,7     35,7

  Statii de epurare                     829,1      94,5       734,6    350,0
- amplificare statie de epurare,
  municipiul Timisoara
  s.t.e. nr. 49/1988                    656,5      91,9       564,6    250,0
- statie de epurare ape uzate,
  oras Buzias
  s.t.e. nr. 32376/1989                 172,6       2,6       170,0    100,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                    615,4      44,8       570,6    350,1
- extinderi si modernizari la
  centrale si puncte termice in
  municipiul Timisoara
  Acord nr. 50/1991                     298,5      39,1       259,4    139,4
- extinderi si modernizari retele
  termice P.T. 44 - 46 zona
  Circumvalatiunii,
  municipiul Timisoara
  Acord nr. 32/1991                     186,9       5,7       181,2     90,7
- extindere centrala termica,
  oras Buzias
  Acord nr. 484/1992                    130,0        -        130,0    120,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/37

    JUDETUL TULCEA

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 513,8      34,7       479,1    157,2
  din care:
  Alimentari cu apa                     449,1      28,7       420,4    112,0
- alimentare cu apa oras Sulina
  n.c. nr. 2102/1984                     62,9      17,9        45,0     32,9
- alimentare cu apa oras Babadag
  Acord M.E.F. nr. 88/1992               48,5       3,0        45,5      6,2
- alimentare cu apa comuna Niculitel
  Decizia nr. 883/1991                    9,1       5,6         3,5      3,0
- alimentare cu apa comuna Stejaru
  Aviz CTE nr. 104/1989                  10,7       2,2         8,5      3,0
- alimentare cu apa comuna Chilia
  Veche
  Acord M.E.F. nr. 235/1992              17,5        -         17,5      6,9
- alimentare cu apa comuna Crisan
  Acord M.E.F. nr. 329/1992              25,6        -         25,6     10,1
- alimentare cu apa comuna Maliuc
  Acord M.E.F. nr. 357/1992              20,1        -         20,1      7,5
- alimentare cu apa oras Sfintu
  Gheorghe
  Acord M.E.F. nr. 358/1992              44,0        -         44,0      2,5
- alimentare cu apa comuna Mila 23
  Acord M.E.F. nr. 877/1991              80,0        -         80,0      7,0
- alimentare cu apa comuna Valea
  Nucarilor
  Acord M.E.F. nr. 585/1991             10,0         -         10,0      0,5
- alimentare cu apa comuna Cerna
  Acord M.E.F. nr. 524/1991             40,0         -         40,0      8,0
- alimentare cu apa comuna Peceneaga
  Acord M.E.F. nr. 525/1991              4,5         -          4,5      2,0
- alimentare cu apa comuna Mahmudia     21,2         -         21,2     16,4
- alimentare cu apa municipiul
  Tulcea (studii foraj)                 15,0         -         15,0      3,0
- alimentare cu apa comuna Ostrov       40,0         -         40,0      3,0

  Statii de pompare apa potabila si
  agent termic                          64,7        6,0        58,7     45,2
- statie repompare agent termic
  municipiul Tulcea
  Acord M.E.F. nr. 236/1992             64,7        6,0        58,7     45,2
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/38

    JUDETUL VASLUI

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               1.221,8     200,6     1.021,2    606,7
  din care:
  Alimentari cu apa                     483,0     157,1       325,9    275,0
- alimentare cu apa a municipiului
  Birlad
  s.t.e. nr. 4309/1988                  483,0     157,1       325,9    275,0

  Statii de epurare                     480,0       3,0       477,0    200,0
- extindere statie de epurare in
  municipiul Birlad
  s.t.e. nr. 6031/1990                  480,0       3,0       477,0    200,0

  Canalizari                            258,8      40,5       218,3    131,7
- colector canalizare, municipiul
  Vaslui
  s.t.e. nr. 2526/1990                  185,7      19,1       166,6     80,0
- deviere colector canalizare,
  municipiul Vaslui
  s.t.e. nr. 2500/1990                   38,1      12,5        25,6     25,6
- retele canalizare zona 13
  Decembrie, municipiul Vaslui
  p.e. nr. 2539/1990                     35,0       8,9        26,1     26,1
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/39

    JUDETUL VILCEA

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                               4.153,5     477,1     3.676,4    942,2
  din care:
  Alimentari cu apa                   4.153,5     477,1     3.676,4    942,2
- extindere alimentare cu apa
  Rimnicu Vilcea, din sursa Bradisor
  Acord M.E.F. nr. 512/1990           4.153,5     477,1     3.676,4    942,2
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/40

    JUDETUL VRANCEA

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 947,0      43,0       904,0    141,0
  din care:
  Alimentari cu apa                     471,0      24,0       447,0     80,0
- modernizare alimentare cu apa,
  municipiul Focsani
  Acord M.E.F. nr. 722/1991             315,0      15,0       300,0     26,0
- extindere alimentare cu apa,
  comuna Slobozia Ciorasti
  Decizia nr. 27/1990                     7,0       2,0         5,0      4,0
- extindere alimentare cu apa,
  comuna Tataranu
  Acord M.E.F. 1384/1991                 37,0       2,0        35,0     10,0
- extindere alimentare cu apa,
  oras Adjud
  Acord M.E.F. 293/1992                  21,0       3,0        18,0     17,0
- extindere alimentare cu apa,
  comuna Racoasa
  Acord M.E.F. 1149/1991                  4,0       1,0         3,0      3,0
- extindere alimentare cu apa,
  oras Odobesti
  Acord M.E.F. 619/1991                  82,0       1,0        81,0     15,0
- extindere alimentare cu apa,
  oras Marasesti
  Acord M.E.F. 466/1992                   5,0        -          5,0      5,0

  Statii de epurare                     381,0      12,0       369,0     43,0
- extindere statie de epurare,
  municipiul Focsani
  Acord M.E.F. 743/1991                 210,0       5,0       205,0     24,0
- extindere statie de epurare,
  orasul Adjud
  Acord M.E.F. 296/1992                 138,0       1,0       137,0      9,0
- extindere statie de epurare,
  oras Odobesti
  Acord M.E.F. 318/1991                  33,0       6,0        27,0     10,0

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                     95,0       7,0        88,0     18,0
- modernizare centrala termica,
  oras Odobesti
  Acord M.E.F. 460/1991                  10,0       7,0         3,0      3,0
- modernizare centrala termica,
  oras Panciu
  Acord M.E.F. 117/1992                  85,0        -         85,0     15,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/41

    MUNICIPIUL BUCURESTI

                                   LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat   rest de   special
                                                pina la    executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                              24.334,9   4.351,8    19.983,1  7.508,1
  din care:
  Alimentari cu apa                  10.917,5   2.296,5     8.621,0  4.437,4
- dezvoltarea alimentarii cu apa
  a municipiului Bucuresti din
  sursa Arges - Ogrezeni
  Decretul nr. 48/1990                9.447,5   1.648,2     7.799,3  4.000,0
- lucrari hidrotehnice conexe
  C.E.T. Progresul (apeduct ce se
  transforma pentru apa potabila
  Ogrezeni)
  Decretul nr. 189/1984                 682,9     196,9       486,0    200,0
- apeduct intre statia de pompare
  Grivita si statia de pompare Nord
  Decretul nr. 235/1985                 428,2     294,2       134,0    130,4
- lucrari conexe canal Dunare -
  Bucuresti (puturi pentru
  alimentare in zona Bragadiru)
  Decretul nr. 242/1986                  48,4      31,7        16,7     16,7
- lucrari colaterale Dimbovita
  amonte (captare puturi Ulmi,
  deviere retele apa potabila
  pentru capitala)
  Decretul nr. 242/1987                  72,7      41,2        31,5     10,0
- lucrari colaterale Dimbovita
  aval pod Vitan (deviere retele
  alimentare cu apa)
  Decretul nr. 292/1987                  38,4      34,0         4,4      4,4
- deviere retele de apa la pasaj
  rutier Piata Victoriei
  Decretul nr. 99/1988                   25,7      10,9        14,8     14,8
- pasaj rutier Dimitrie Cantemir,
  galerie pentru alimentare cu apa
  Decretul nr. 293/1988                  28,3       7,7        20,6     15,0
- prelungire B-dul Dacia, retele
  apa potabila
  Decizia nr. 412/1989, Decretul
  nr. 396/1988                            9,6       4,5         5,1      0,3
- alimentare cu apa Calea Vacaresti
  Decizia nr. 257/1972                    8,1       3,5         4,6      2,0
- artera apa potabila Salaj -
  Marasesti
  Decizia nr. 911/1987                   58,5       5,0        53,5     10,0
- modernizarea retelei de apa
  potabila Mihai Bravu intre
  pasaj Muncii si Baba Novac
  Decizia nr. 257/1972                    7,0       3,1         3,9      3,9
- retea alimentare cu apa
  potabila b-dul Preciziei
  Decizia nr. 1963/1987                  38,1      14,4        23,7     23,7
- retea apa potabila str. Epuresti
  Decretul nr. 144/58, Decretul
  nr. 275/72                              1,0       0,3         0,7      0,7
- alimentare cu apa potabila,
  inlocuire conducta b-dul
  Expozitiei
  Decretul nr. 259/90                     5,1       0,5         4,6      0,5
- inlocuire conducta alimentare
  cu apa potabila b-dul Timisoara
  intre str. Sibiu si bloc O.D. 6
  Decretul nr. 259/90                    18,0       0,4        17,6      5,0

  Statii de epurare                   5.372,1   1.487,0     3.885,1  1.500,0
- statia de epurare Glina,
  municipiul Bucuresti
  Decretul nr. 233/1985,
  H.C.M. 1/1987                       5.372,1   1.487,0     3.885,1  1.500,0

  Canalizari                            200,3      53,2       147,1    128,1
- lucrari colaterale Dimbovita
  amonte statia de pompare ape
  uzate strada Agnita
  Decretul nr. 242/87                    12,2       0,2        12,0      1,0
- strapungere Calea Victoriei
  intre calea Grivitei si Piata
  Romana - canalizare
  Decizia nr. 1570/88                     6,0       2,7         3,3      0,5
- canalizare zona centura Voluntari
  Decizia nr. 1958/1982,
  Decretul nr. 48/82                     35,2      30,4         4,8      4,8
- canalizare str. Ion Ionescu
  de la Brad
  Decizia nr. 259/1990                   28,0       1,4        26,6     22,0
- canalizare str. Cimpul cu Narcise
  Decizia nr. 259/90                      9,4       0,2         9,2      9,2
- canalizare str. Epuresti
  Decizia nr. 275/72                      1,0       0,5         0,5      0,5
- canalizare str. Dobrogeanu Gherea
  Acord M.E.F. nr. 8/1992                18,9       7,8        11,1     11,1
- canal pluvial b-dul Timisoara
  Acord M.E.F. nr. 61/92                 89,6      10,0        79,6     79,6

  Modificari si modernizari la
  centrale si puncte de producere
  a agentului termic                  4.249,2     441,2     3.808,0  1.140,0
- retea termoficare Lujerului -
  Frigocom
  Decretul nr. 455/84                   134,7      65,4        69,3     69,3
- retea termoficare Sulea -
  Bratarii
  Decizia nr. 218/90                     35,5      25,5        10,0     10,0
- magistrala termoficare VI C.E.T.
  Sud - Bd. I. Sulea
  Decizia nr. 202/90                     81,6      76,6         5,0      5,0
- interconectare retele termoficare
  Brincoveanu - Oltenitei
  Decizia nr. 242/90                     88,7      71,0        17,7     17,7
- retea termoficare C.E.T.
  Grozavesti - Izvor (Casa
  Poporului)
  Decizia nr. 239/90                     45,7      11,0        34,7     34,7
- retele termoficare Cringasi -
  camine studentesti si travers
  Dimbovita
  Decretul nr. 20/85                    159,5     114,0        45,5     45,5
- retea termoficare Ferentari
  Acord M.E.F. nr. 388/91               371,8      77,7       294,1    294,1
- contorizare C.E.T.-uri
  Acord M.E.F. nr. 515/92               149,6        -        149,6    149,6
- retea termoficare C.E.T.
  Progresul, Ferentari
  Acord M.E.F. nr. 1151/91            2.112,0        -      2.112,0    300,0
- retea termoficare Romania
  Muncitoare
  Acord M.E.F. nr. 310500/1991        1.070,1        -      1.070,1    114,1

  Statii de pompare apa potabila
  si agent termic                     3.595,8      73,9     3.521,9    302,0
- extindere rezervor si statie de
  pompare Sud
  Decretul nr. 49/1988                  231,7      73,9       157,8     70,0
- rezervor de apa potabila de
  55.000 mc la statia de pompare
  Nord
  Acord M.E.F. nr. 238/1991             974,2        -        974,2    120,0
- alimentare cu apa Bucuresti,
  statie de pompare atelier si
  dispecerat Grozavesti
  Acord M.E.F. nr. 717/1991           2.100,5        -      2.100,5     40,0
- alimentare cu apa statie pompare
  Sud - statie electrica
  Acord M.E.F. nr. 37/1992              226,0        -        226,0     52,0
- alimentare cu apa Cotroceni,
  statie electrica
  Acord M.E.F. nr. 37/1992               10,0        -         10,0     10,0
- statia de pompare Grivita,
  modernizare statia electrica
  Acord M.E.F. nr. 37/1992               27,5        -         27,5      7,0
- statia de pompare Crivina II,
  modernizare statia electrica
  Acord  nr. 37/1992                     25,9        -         25,9      3,0
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1/42

    SECTORUL AGRICOL ILFOV

                                  LISTA
obiectivelor de investitii pentru care se aloca resurse din fondul special constituit din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
       Denumirea obiectivului         Valoarea        din care:      De acordat
       nr. si data aprobarii          totala    -------------------- din fondul
       documentatiei                            realizat    rest de  special
                                                pina la     executat
                                                31.12.1991
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                 257,4      73,4       184,0    184,0
  din care:
  Alimentari cu apa                     171,2      27,2       144,0    144,0
- alimentare cu apa in comuna
  Voluntari
  Decizia nr. 13359/1990                171,2      27,2       144,0    144,0

  Canalizari                             86,2      46,2        40,0     40,0
- canalizare comuna Voluntari
  Decizia nr. 13359/1990                 86,2      46,2        40,0     40,0
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 12/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 12 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu