Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.890 din 16.04.2020

pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei şi motorinei pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 324 din 21 aprilie 2020SmartCity1

În contextul instituirii stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prelungirii acesteia prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018,ţinând cont de prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2,în temeiul prevederilor art. 4 lit. E pct. 18 şi art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri,ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de comercializare a benzinei şi motorinei pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2. Articolul 2Procedura prevăzută la art. 1, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, Virgil-Daniel Popescu ANEXĂPROCEDURĂ de comercializare a benzinei şi motorinei pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 Articolul 1
(1) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018, în perioada stării de urgenţă, furnizorii de carburanţi pot comercializa către consumatorul final benzină şi motorină cu un conţinut de biocarburant redus faţă de valorile stabilite pentru anul 2019.
(2) Furnizorii de carburanţi pot comercializa către consumatorul final benzină şi motorină cu un conţinut de biocarburant redus faţă de valorile stabilite pentru anul 2019, numai după notificarea prealabilă a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi cu aprobarea acestuia.
(3) Aprobarea furnizării de carburanţi în vederea comercializării către consumatorul final a benzinei şi motorinei cu un conţinut de biocarburant redus faţă de valorile stabilite pentru anul 2019 se poate elibera de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri numai pe perioada stării de urgenţă generate de pandemia SARS-CoV-2.
(4) Comercializarea de benzină şi motorină la pompă cu un conţinut de biocarburant redus faţă de valorile stabilite pentru anul 2019 trebuie să înceteze în maximum 5 zile de la încetarea stării de urgenţă.
(5) Furnizorii de benzină sunt obligaţi să afişeze spre informare consumatorilor o etichetă într-o poziţie vizibilă, de mărime adecvată, astfel încât caracterele etichetei să fie vizibile şi uşor lizibile şi să conţină următoarele informaţii:a)conţinutul/lipsa de biocarburanţi; b)cifra octanică „research"; c)existenţa aditivilor metalici, dacă este cazul, şi, în special, dacă este identificată prezenţa aditivului metalic metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan (MMT); d)indicarea standardului de produs aplicabil; e)în cazul standardului de produs aplicabil în perioada stării de urgenţă, eticheta va include şi următorul text de avertizare:Atenţie! Verificaţi compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant."; f)în cazul în care în cadrul tipului de amestec există aditivi metalici, se va include şi următorul text de avertizare:Atenţie! Amestecul de carburant conţine aditivi metalici.
(6) Furnizorii de motorină sunt obligaţi să afişeze spre informarea consumatorilor o etichetă într-o poziţie vizibilă, de mărime adecvată, astfel încât caracterele etichetei să fie uşor lizibile şi să conţină următoarele informaţii: a)conţinutul/lipsa de biocarburanţi, în special conţinutul de esteri metilici ai acizilor graşi - EMAG; b)cifra cetanică; c)existenţa aditivilor metalici, dacă este cazul, şi, în special, dacă este identificată prezenţa aditivului metalic metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan (MMT); d)indicarea standardului de produs aplicabil; e)în cazul standardului de produs aplicabil, eticheta va include şi următorul text de avertizare:Atenţie! Verificaţi compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant."; f)în cazul în care în cadrul tipului de amestec există aditivi metalici, se include şi următorul text de avertizare:Atenţie! Amestecul de carburant conţine aditivi metalici.
(7) Preţurile de comercializare a benzinei şi motorinei cu un conţinut de biocarburant redus vor fi actualizate conform standardelor folosite în perioada stării de urgenţă.
Articolul 2
(1) Notificarea privind nerespectarea conţinutului de biocarburanţi stabiliţi la art. 3 alin. (3) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018, va fi transmisă Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin poşta electronică, la adresa de e-mail: combustibili.alternativi@energie.gov.ro, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
(2) În vederea emiterii aprobării derogării de la prevederile art. 3 alin. (3) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018, în perioada stării de urgenţă, de comercializare către consumatorul final de benzină şi motorină cu un conţinut de biocarburant redus faţă de valorile stabilite pentru anul 2019, furnizorul de carburanţi va transmite, prin poşta electronică, la adresa de e-mail: combustibili.alternativi@energie.gov.ro, următoarele documente:a)declaraţie pe propria răspundere că aprovizionarea cu biocarburanţi pentru carburanţi auto de la furnizorii din Uniunea Europeană se desfăşoară cu întârziere ca urmare a măsurilor luate la nivel european/naţional, în scopul diminuării efectelor pandemiei, pentru transporturile auto; b)dovadă de la producătorii interni că nu dispun de surse suplimentare de biocarburanţi pentru carburanţi auto, întrucât întreaga cantitate din producţie este contractată.
Articolul 3În termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea tuturor documentelor, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va analiza, valida şi elibera aprobarea de comercializare către consumatorul final de benzină şi motorină cu un conţinut de biocarburant redus faţă de valorile stabilite pentru anul 2019.
ANEXĂla procedură Nr. de înregistrare ........, data .......... Către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri combustibili.alternativi@energie.gov.ro Domnule ministru, NOTIFICARE ........ ................ ................ ........, în calitate de furnizor de carburanţi, cu sediul în localitatea ........ ................ ........ .........., str. ........ ................ ......... nr. ......., judeţul/sectorul .........., cod poştal ............, telefon ................, fax ........ .........., e-mail ............, înregistrat la ........ ............./identificat prin CUI ........ .........., reprezentat legal prin ........ ................ ................ ................ ............, (numele şi prenumele) în calitate de ........ ................ ................ ................ ........ ........, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2, vă notific că în perioada stării de urgenţă generate de criza provocată de pandemia SARS-CoV-2 voi furniza carburanţi pentru comercializare către consumatorul final de benzină şi motorină cu un conţinut de biocarburant redus faţă de valorile stabilite pentru anul 2019, după cum urmează: structura sortimentală ........ ..........; cantitate pe sortiment ........ ..........; calitate pe sortiment ........ ............ .În conformitate cu prevederile procedurii, anexez următoarele documente: 1. ........ ................ ................ ................ ........ ..............; 2. ........ ................ ................ ................ ........ ..............; ........ ................ ................ ................ ................ ......... . ........ ................ ........ (numele şi prenumele) Calitatea deţinută ........ ................ ........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 890/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 890 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 890/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu