Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 89 din 31 ianuarie 2005

privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobanda, aferente lunii februarie 2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din  7 februarie 2005


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobata prin Legea nr. 358/2004, modificata si completata prin Legea nr. 507/2004, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, si ale Conventiei nr. 15.570/1/2005, incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna februarie 2005 si a asigurarii sumelor necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobata prin Legea nr. 358/2004, modificata si completata prin Legea nr. 507/2004, se aproba prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat in suma totala de 1.700 miliarde lei, prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
    Art. 3
    Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                              Ionel Popescu

    ANEXA 1

                           PROSPECT DE EMISIUNE
    al obligatiunilor de stat cu dobanda, lansate in luna februarie 2005

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna februarie 2005 si a asigurarii sumelor necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobata prin Legea nr. 358/2004, modificata si completata prin Legea nr. 507/2004, Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Cod ISIN      Data         Data         Data         Nr.      Valoarea emisiunii
              licitatiei   emisiunii    scadentei    de zile       - lei -
________________________________________________________________________________
RO0507DBN058  3 februarie  7 februarie  5 februarie     728     600.000.000.000
              2005         2005         2007
________________________________________________________________________________
RO0510DBN060  3 februarie  7 februarie  8 februarie   1.827     400.000.000.000
              2005         2005         2010
________________________________________________________________________________
RO0508DBN072  10 februarie 14 februarie 11 februarie  1.092     600.000.000.000
              2005         2005         2008
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul ratei dobanzii inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
    - in cazul ofertei de cumparare competitive, participantul va indica valoarea nominala si rata dobanzii; se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii;
    - in cazul ofertei de cumparare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste sa o adjudece la rata dobanzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

    Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la datele de:
________________________________________________________________________________
Cod ISIN         2006          2007          2008         2009         2010
________________________________________________________________________________
RO0507DBN058   6 februarie   5 februarie
________________________________________________________________________________
RO0510DBN060   6 februarie   5 februarie   4 februarie  9 februarie  8 februarie
________________________________________________________________________________
RO0508DBN072   13 februarie  12 februarie  11 februarie
________________________________________________________________________________

    conform urmatoarei formule:

                        z
    D = VN x d x  -------------,
                   365 sau 366

    in care:
    D = dobanda (cuponul);
    VN = valoarea nominala totala;
    d = rata dobanzii (exprimata cu doua zecimale);
    z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    366 = zile pentru an bisect.

    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de 100.000.000 lei.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora, plus dobanda aferenta. Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie vor ramane in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

    ANEXA 2

                              PROSPECTUL DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda indexata cu indicele preturilor de consum, lansate in luna februarie 2005

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna februarie 2005 si a asigurarii sumelor necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobata prin Legea nr. 358/2004, modificata si completata prin Legea nr. 507/2004, Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Cod ISIN      Data         Data         Data         Nr.      Valoarea emisiunii
              licitatiei   emisiunii    scadentei    de zile       - lei -
________________________________________________________________________________
RO0510DBN086  17 februarie 21 februarie 22 februarie  1.827     100.000.000.000
              2005         2005         2010
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunii, in functie de necesitatile de finantare a contului curent general al Trezoreriei Statului si de nivelul marjei inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face in functie de nivelul marjei, licitata in forma procentuala, calculata cu doua zecimale, de catre intermediarii pietei primare, dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
    - in cazul ofertei de cumparare competitive, participantul va indica numarul titlurilor de stat, valoarea nominala si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;
    - in cazul ofertei de cumparare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste sa o adjudece la marja finala a licitatiei; se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.
    Dobanzile se vor calcula si se vor plati semianual la datele de 22 august 2005, 22 februarie si 22 august 2006, 2007, 2008, 2009 si 22 februarie 2010, conform urmatoarei formule:

                   z
    D = VN x d x -----,
                  365

    in care:
    D = dobanda (cuponul);
    VN = valoarea nominala totala;
    z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    d = rata dobanzii, exprimata procentual cu sase zecimale, pentru fiecare perioada de calcul a cuponului, calculata ca produs P anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile decembrie - mai (pentru cuponul din luna august) si iunie - noiembrie (pentru cuponul din luna februarie) plus o marja M, si se va determina pentru fiecare perioada dupa formula:

         365
    d = ----- [P(IPCi/100) - 1] x 100 + M,
          z

    in care:
    i = decembrie - mai (pentru cuponul din luna august), respectiv
    i = iunie - noiembrie (pentru cuponul din luna februarie);
    IPCi = indicele preturilor de consum fata de luna precedenta din lunile decembrie - mai (pentru cuponul din luna august) si iunie - noiembrie (pentru cuponul din luna februarie), publicat de Institutul National de Statistica; va fi luat in considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.
    Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm;
    M = marja, exprimata procentual, reprezinta elementul in functie de care se va face clasificarea ofertelor.

    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum pot fi cumparate de catre intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum nu pot fi cumparate de persoanele nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de plata, inregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora, plus dobanda aferenta. Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie vor ramane in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 89/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 89 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 89/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu