Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 89 din 31 ianuarie 2005

privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobanda, aferente lunii februarie 2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din  7 februarie 2005


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobata prin Legea nr. 358/2004, modificata si completata prin Legea nr. 507/2004, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, si ale Conventiei nr. 15.570/1/2005, incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna februarie 2005 si a asigurarii sumelor necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobata prin Legea nr. 358/2004, modificata si completata prin Legea nr. 507/2004, se aproba prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat in suma totala de 1.700 miliarde lei, prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
    Art. 3
    Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                              Ionel Popescu

    ANEXA 1

                           PROSPECT DE EMISIUNE
    al obligatiunilor de stat cu dobanda, lansate in luna februarie 2005

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna februarie 2005 si a asigurarii sumelor necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobata prin Legea nr. 358/2004, modificata si completata prin Legea nr. 507/2004, Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Cod ISIN      Data         Data         Data         Nr.      Valoarea emisiunii
              licitatiei   emisiunii    scadentei    de zile       - lei -
________________________________________________________________________________
RO0507DBN058  3 februarie  7 februarie  5 februarie     728     600.000.000.000
              2005         2005         2007
________________________________________________________________________________
RO0510DBN060  3 februarie  7 februarie  8 februarie   1.827     400.000.000.000
              2005         2005         2010
________________________________________________________________________________
RO0508DBN072  10 februarie 14 februarie 11 februarie  1.092     600.000.000.000
              2005         2005         2008
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul ratei dobanzii inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
    - in cazul ofertei de cumparare competitive, participantul va indica valoarea nominala si rata dobanzii; se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii;
    - in cazul ofertei de cumparare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste sa o adjudece la rata dobanzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

    Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la datele de:
________________________________________________________________________________
Cod ISIN         2006          2007          2008         2009         2010
________________________________________________________________________________
RO0507DBN058   6 februarie   5 februarie
________________________________________________________________________________
RO0510DBN060   6 februarie   5 februarie   4 februarie  9 februarie  8 februarie
________________________________________________________________________________
RO0508DBN072   13 februarie  12 februarie  11 februarie
________________________________________________________________________________

    conform urmatoarei formule:

                        z
    D = VN x d x  -------------,
                   365 sau 366

    in care:
    D = dobanda (cuponul);
    VN = valoarea nominala totala;
    d = rata dobanzii (exprimata cu doua zecimale);
    z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    366 = zile pentru an bisect.

    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de 100.000.000 lei.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora, plus dobanda aferenta. Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie vor ramane in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

    ANEXA 2

                              PROSPECTUL DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda indexata cu indicele preturilor de consum, lansate in luna februarie 2005

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice in luna februarie 2005 si a asigurarii sumelor necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobata prin Legea nr. 358/2004, modificata si completata prin Legea nr. 507/2004, Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Cod ISIN      Data         Data         Data         Nr.      Valoarea emisiunii
              licitatiei   emisiunii    scadentei    de zile       - lei -
________________________________________________________________________________
RO0510DBN086  17 februarie 21 februarie 22 februarie  1.827     100.000.000.000
              2005         2005         2010
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunii, in functie de necesitatile de finantare a contului curent general al Trezoreriei Statului si de nivelul marjei inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face in functie de nivelul marjei, licitata in forma procentuala, calculata cu doua zecimale, de catre intermediarii pietei primare, dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
    - in cazul ofertei de cumparare competitive, participantul va indica numarul titlurilor de stat, valoarea nominala si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;
    - in cazul ofertei de cumparare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste sa o adjudece la marja finala a licitatiei; se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.
    Dobanzile se vor calcula si se vor plati semianual la datele de 22 august 2005, 22 februarie si 22 august 2006, 2007, 2008, 2009 si 22 februarie 2010, conform urmatoarei formule:

                   z
    D = VN x d x -----,
                  365

    in care:
    D = dobanda (cuponul);
    VN = valoarea nominala totala;
    z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    d = rata dobanzii, exprimata procentual cu sase zecimale, pentru fiecare perioada de calcul a cuponului, calculata ca produs P anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile decembrie - mai (pentru cuponul din luna august) si iunie - noiembrie (pentru cuponul din luna februarie) plus o marja M, si se va determina pentru fiecare perioada dupa formula:

         365
    d = ----- [P(IPCi/100) - 1] x 100 + M,
          z

    in care:
    i = decembrie - mai (pentru cuponul din luna august), respectiv
    i = iunie - noiembrie (pentru cuponul din luna februarie);
    IPCi = indicele preturilor de consum fata de luna precedenta din lunile decembrie - mai (pentru cuponul din luna august) si iunie - noiembrie (pentru cuponul din luna februarie), publicat de Institutul National de Statistica; va fi luat in considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.
    Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/comr.htm;
    M = marja, exprimata procentual, reprezinta elementul in functie de care se va face clasificarea ofertelor.

    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum pot fi cumparate de catre intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum nu pot fi cumparate de persoanele nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de plata, inregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda indexata cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora, plus dobanda aferenta. Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente titlului de stat este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie vor ramane in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 89/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 89 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 89/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu