Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 89 din 23 octombrie 1995

pentru aprobarea Instructiunilor privind acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara"

ACT EMIS DE: MINISTERUL TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 126 din 18 iunie 1996


SmartCity3


    Ministrul turismului,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,
    avand in vedere prevederile Ordinului nr. 138/1949/17 aprilie/9 mai 1995 al ministrului muncii si protectiei sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica prin care se aproba Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.) si in care este inclusa functia de maestru in arta culinara,
    vazand nota de fundamentare elaborata de Directia generala de strategie si reforma in turism si avizata de Asociatia Nationala a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism si de Institutul National de Formare si Management pentru Turism,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara", care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de strategie si reforma in turism va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     Ministrul turismului,
                     Dan Matei Agathon


                         INSTRUCTIUNI
privind acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. In vederea stimularii perfectionarii profesionale si cresterii calitatii preparatelor culinare se acorda diploma de "Maestru in arta culinara" conform prezentelor instructiuni.
    2. Diploma de "Maestru in arta culinara" se elibereaza de Ministerul Turismului in urma promovarii examenului organizat de Institutul National de Formare si Management pentru Turism in colaborare cu Asociatia Nationala a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism.
    3. Examenul pentru acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara" se organizeaza din 2 in 2 ani, de regula in cursul lunii noiembrie, la Institutul National de Formare si Management pentru Turism din Bucuresti. Primul examen urmeaza sa se organizeze in luna noiembrie 1996.

    CAP. 2
    Conditii de participare la examen

    4. Pot participa la examenul pentru acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara" bucatari, cofetari si patiseri, care indeplinesc urmatoarele conditii:
    4.1. - au absolvit, pana la data examenului, invatamantul liceal, cu sau fara diploma de bacalaureat, sau o scoala profesionala de profil;
    4.2. - sunt incadrati intr-o unitate/sectie de productie culinara sau de patiserie-cofetarie;
    4.3. - au o vechime in meserie de cel putin 12 ani. In mod exceptional pot fi admisi la concurs si lucratori cu o vechime de 10 ani, care au participat la doua concursuri nationale de arta culinara;
    4.4. - au participat in ultimii 3 ani la cel putin un curs de perfectionare si la un concurs national de arta culinara.

    CAP. 3
    Inscrierea la examen

    5. Pentru inscrierea la examen candidatii trebuie sa intocmeasca dosarul de inscriere care va cuprinde:
    5.1. - cererea de inscriere;
    5.2. - curriculum vitae din care sa rezulte:
    - datele personale de identificare (numele, prenumele, data si locul nasterii, starea civila, domiciliul);
    - locul de munca actual;
    - pregatirea profesionala (scolile absolvite, perfectionarile, anul absolvirii);
    - experienta profesionala (locurile de munca, perioada, meseria, functia);
    - participarea la manifestari interne si internationale de gastronomie (manifestarea, organizatorii, perioada, premiile/distinctiile obtinute);
    - preocupari pe linia promovarii si diversificarii sortimentelor de preparate culinare, de patiserie-cofetarie (retete proprii, specialitati/sortimente generalizate la vanzare etc.);
    - cunostinte de limbi straine;
    - alte preocupari profesionale;
    5.3. - copii legalizate de pe actele de absolvire a studiilor liceale sau profesionale de profil, a cursurilor de calificare/specializare/perfectionare;
    5.4. - copii de pe diplomele obtinute de candidat la concursuri interne sau internationale de gastronomie (inclusiv diploma de participare);
    5.5. - recomandari profesionale din partea agentului economic unde este angajat candidatul;
    5.6. - lista materiilor prime si auxiliare, cu denumirea completa a sortimentului si cantitatea necesara pentru preparatele ce se vor realiza la libera alegere a concurentului in cadrul probei practice a examenului.
    6. Dosarele de inscriere se inainteaza comisiei de organizare si de desfasurare a examenului pana la data de 31 mai a anului in care se organizeaza concursul.
    7. Comunicarea admiterii sau respingerii dosarului de participare la examen se face de catre comisia de organizare si de desfasurare a examenului in termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestuia.
    Contestatiile impotriva respingerii dosarului de participare la examen se depun la Ministerul Turismului in termen de 15 zile de la primirea comunicarii de respingere.
    8. Candidatul admis sa participe la examen va transmite la Institutul National de Formare si Management pentru Turism o copie de pe recipisa postala pentru virarea in contul Asociatiei Nationale a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism a taxei de participare la examen. Recipisa postala originala va fi prezentata de candidat in ziua examenului.

    CAP. 4
    Organizarea si desfasurarea examenului

    9. Organizarea examenului se face de catre Institutul National de Formare si Management pentru Turism, cu sprijinul Asociatiei Nationale a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism, sub indrumarea Ministerului Turismului.
    10. Pentru pregatirea si desfasurarea examenului se constituie Comisia de organizare si de desfasurare a examenului pentru acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara", in urmatoarea componenta:
    a) presedinte - directorul general al Institutului National de Formare si Management pentru Turism;
    b) vicepresedinte - presedintele Asociatiei Nationale a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism;
    c) membri:
    - reprezentantul Ministerului Turismului cu atributii pe linia pregatirii si perfectionarii personalului din retea;
    - reprezentantul Institutului National de Formare si Management pentru Turism, seful colectivului de gastrotehnica;
    - reprezentantul Asociatiei Nationale a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism;
    d) secretar - un reprezentant al Institutului National de Formare si Management pentru Turism.
    11. Comisia de organizare si de desfasurare a examenului pentru acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara" are urmatoarele atributii:
    11.1. - anunta examenul in presa de doua ori, in cel putin doua ziare centrale, in prima decada a lunii aprilie a anului in care se organizeaza examenul;
    11.2. - organizeaza primirea dosarelor candidatilor;
    11.3. - examineaza dosarele si stabileste lista candidatilor admisi la examen;
    11.4. - anunta candidatii admisi sau respinsi la examen;
    11.5. - stabileste tematica examenului, precum si modul de evaluare a probelor scrise si practice;
    11.6. - pregateste organizarea examenului (salile de desfasurare, echipamentele, materiile prime si auxiliare necesare si intreprinde orice alte actiuni in vederea organizarii si desfasurarii acestuia);
    11.7. - tipareste diplomele in forma anexata;
    11.8. - tine evidenta posesorilor acestor diplome;
    11.9. - stabileste nivelul taxei de participare.
    12. Examenul pentru acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara" va consta in sustinerea a doua probe:
    - proba scrisa;
    - proba practica.
    13. Pentru evaluarea probelor de examinare se constituie Comisia de evaluare a examenului, formata din:
    a) presedinte - un membru desemnat de conducerea Asociatiei Nationale a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism;
    b) membri:
    - 2 maestri in arta culinara, laureati ai unor concursuri nationale si internationale de gastronomie, respectiv un bucatar si un cofetar-patiser;
    - 2 maistri-instructori de la Institutul National de Formare si Management pentru Turism cu experienta, respectiv un bucatar si un cofetar;
    d) secretar - desemnat de Institutul National de Formare si Management pentru Turism, fara drept de evaluare.
    14. Rezultatele evaluarii probelor de examinare se consemneaza intr-un proces-verbal, care va sta la baza acordarii diplomelor si care se semneaza de toti membrii comisiei.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    15. Costurile privind organizarea si desfasurarea examenului se suporta din taxele de participare si din sponsorizari.
    16. Se recomanda agentilor economici cu profil de alimentatie din sectorul public si privat sa incadreze titularii acestor diplome in functia de maestru in arta culinara, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.).
    17. Agentii economici vor mediatiza pe titularii diplomelor de "Maestru in arta culinara" ca o garantie a calitatii preparatelor culinare si a produselor de cofetarie-patiserie servite in unitatile respective.

    ANEXA 1

    ---------------------------------------------------
    |                   ROMANIA                       |
    |            MINISTERUL TURISMULUI                |
    |                                                 |
    |                   DIPLOMA                       |
    |                     de                          |
    |           MAESTRU IN ARTA CULINARA              |
    |                                                 |
    |    Se acorda dlui (dnei) ................... ,  |
    | nascut(a) la ........... pentru inalta          |
    | calificare profesionala si rezultatele obtinute |
    | la examenul sustinut in data de............. .  |
    |                                                 |
    |              Ministrul turismului,              |
    |                                                 |
    |                            Comisia de evaluare, |
    |                                                 |
    |    Bucuresti, ..........                        |
                                                      SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 89/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 89 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 89/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu