Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 89 din 23 octombrie 1995

pentru aprobarea Instructiunilor privind acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara"

ACT EMIS DE: MINISTERUL TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 126 din 18 iunie 1996


SmartCity3


    Ministrul turismului,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,
    avand in vedere prevederile Ordinului nr. 138/1949/17 aprilie/9 mai 1995 al ministrului muncii si protectiei sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica prin care se aproba Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.) si in care este inclusa functia de maestru in arta culinara,
    vazand nota de fundamentare elaborata de Directia generala de strategie si reforma in turism si avizata de Asociatia Nationala a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism si de Institutul National de Formare si Management pentru Turism,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara", care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de strategie si reforma in turism va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     Ministrul turismului,
                     Dan Matei Agathon


                         INSTRUCTIUNI
privind acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. In vederea stimularii perfectionarii profesionale si cresterii calitatii preparatelor culinare se acorda diploma de "Maestru in arta culinara" conform prezentelor instructiuni.
    2. Diploma de "Maestru in arta culinara" se elibereaza de Ministerul Turismului in urma promovarii examenului organizat de Institutul National de Formare si Management pentru Turism in colaborare cu Asociatia Nationala a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism.
    3. Examenul pentru acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara" se organizeaza din 2 in 2 ani, de regula in cursul lunii noiembrie, la Institutul National de Formare si Management pentru Turism din Bucuresti. Primul examen urmeaza sa se organizeze in luna noiembrie 1996.

    CAP. 2
    Conditii de participare la examen

    4. Pot participa la examenul pentru acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara" bucatari, cofetari si patiseri, care indeplinesc urmatoarele conditii:
    4.1. - au absolvit, pana la data examenului, invatamantul liceal, cu sau fara diploma de bacalaureat, sau o scoala profesionala de profil;
    4.2. - sunt incadrati intr-o unitate/sectie de productie culinara sau de patiserie-cofetarie;
    4.3. - au o vechime in meserie de cel putin 12 ani. In mod exceptional pot fi admisi la concurs si lucratori cu o vechime de 10 ani, care au participat la doua concursuri nationale de arta culinara;
    4.4. - au participat in ultimii 3 ani la cel putin un curs de perfectionare si la un concurs national de arta culinara.

    CAP. 3
    Inscrierea la examen

    5. Pentru inscrierea la examen candidatii trebuie sa intocmeasca dosarul de inscriere care va cuprinde:
    5.1. - cererea de inscriere;
    5.2. - curriculum vitae din care sa rezulte:
    - datele personale de identificare (numele, prenumele, data si locul nasterii, starea civila, domiciliul);
    - locul de munca actual;
    - pregatirea profesionala (scolile absolvite, perfectionarile, anul absolvirii);
    - experienta profesionala (locurile de munca, perioada, meseria, functia);
    - participarea la manifestari interne si internationale de gastronomie (manifestarea, organizatorii, perioada, premiile/distinctiile obtinute);
    - preocupari pe linia promovarii si diversificarii sortimentelor de preparate culinare, de patiserie-cofetarie (retete proprii, specialitati/sortimente generalizate la vanzare etc.);
    - cunostinte de limbi straine;
    - alte preocupari profesionale;
    5.3. - copii legalizate de pe actele de absolvire a studiilor liceale sau profesionale de profil, a cursurilor de calificare/specializare/perfectionare;
    5.4. - copii de pe diplomele obtinute de candidat la concursuri interne sau internationale de gastronomie (inclusiv diploma de participare);
    5.5. - recomandari profesionale din partea agentului economic unde este angajat candidatul;
    5.6. - lista materiilor prime si auxiliare, cu denumirea completa a sortimentului si cantitatea necesara pentru preparatele ce se vor realiza la libera alegere a concurentului in cadrul probei practice a examenului.
    6. Dosarele de inscriere se inainteaza comisiei de organizare si de desfasurare a examenului pana la data de 31 mai a anului in care se organizeaza concursul.
    7. Comunicarea admiterii sau respingerii dosarului de participare la examen se face de catre comisia de organizare si de desfasurare a examenului in termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestuia.
    Contestatiile impotriva respingerii dosarului de participare la examen se depun la Ministerul Turismului in termen de 15 zile de la primirea comunicarii de respingere.
    8. Candidatul admis sa participe la examen va transmite la Institutul National de Formare si Management pentru Turism o copie de pe recipisa postala pentru virarea in contul Asociatiei Nationale a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism a taxei de participare la examen. Recipisa postala originala va fi prezentata de candidat in ziua examenului.

    CAP. 4
    Organizarea si desfasurarea examenului

    9. Organizarea examenului se face de catre Institutul National de Formare si Management pentru Turism, cu sprijinul Asociatiei Nationale a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism, sub indrumarea Ministerului Turismului.
    10. Pentru pregatirea si desfasurarea examenului se constituie Comisia de organizare si de desfasurare a examenului pentru acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara", in urmatoarea componenta:
    a) presedinte - directorul general al Institutului National de Formare si Management pentru Turism;
    b) vicepresedinte - presedintele Asociatiei Nationale a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism;
    c) membri:
    - reprezentantul Ministerului Turismului cu atributii pe linia pregatirii si perfectionarii personalului din retea;
    - reprezentantul Institutului National de Formare si Management pentru Turism, seful colectivului de gastrotehnica;
    - reprezentantul Asociatiei Nationale a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism;
    d) secretar - un reprezentant al Institutului National de Formare si Management pentru Turism.
    11. Comisia de organizare si de desfasurare a examenului pentru acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara" are urmatoarele atributii:
    11.1. - anunta examenul in presa de doua ori, in cel putin doua ziare centrale, in prima decada a lunii aprilie a anului in care se organizeaza examenul;
    11.2. - organizeaza primirea dosarelor candidatilor;
    11.3. - examineaza dosarele si stabileste lista candidatilor admisi la examen;
    11.4. - anunta candidatii admisi sau respinsi la examen;
    11.5. - stabileste tematica examenului, precum si modul de evaluare a probelor scrise si practice;
    11.6. - pregateste organizarea examenului (salile de desfasurare, echipamentele, materiile prime si auxiliare necesare si intreprinde orice alte actiuni in vederea organizarii si desfasurarii acestuia);
    11.7. - tipareste diplomele in forma anexata;
    11.8. - tine evidenta posesorilor acestor diplome;
    11.9. - stabileste nivelul taxei de participare.
    12. Examenul pentru acordarea diplomei de "Maestru in arta culinara" va consta in sustinerea a doua probe:
    - proba scrisa;
    - proba practica.
    13. Pentru evaluarea probelor de examinare se constituie Comisia de evaluare a examenului, formata din:
    a) presedinte - un membru desemnat de conducerea Asociatiei Nationale a Bucatarilor si Cofetarilor din Turism;
    b) membri:
    - 2 maestri in arta culinara, laureati ai unor concursuri nationale si internationale de gastronomie, respectiv un bucatar si un cofetar-patiser;
    - 2 maistri-instructori de la Institutul National de Formare si Management pentru Turism cu experienta, respectiv un bucatar si un cofetar;
    d) secretar - desemnat de Institutul National de Formare si Management pentru Turism, fara drept de evaluare.
    14. Rezultatele evaluarii probelor de examinare se consemneaza intr-un proces-verbal, care va sta la baza acordarii diplomelor si care se semneaza de toti membrii comisiei.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    15. Costurile privind organizarea si desfasurarea examenului se suporta din taxele de participare si din sponsorizari.
    16. Se recomanda agentilor economici cu profil de alimentatie din sectorul public si privat sa incadreze titularii acestor diplome in functia de maestru in arta culinara, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.).
    17. Agentii economici vor mediatiza pe titularii diplomelor de "Maestru in arta culinara" ca o garantie a calitatii preparatelor culinare si a produselor de cofetarie-patiserie servite in unitatile respective.

    ANEXA 1

    ---------------------------------------------------
    |                   ROMANIA                       |
    |            MINISTERUL TURISMULUI                |
    |                                                 |
    |                   DIPLOMA                       |
    |                     de                          |
    |           MAESTRU IN ARTA CULINARA              |
    |                                                 |
    |    Se acorda dlui (dnei) ................... ,  |
    | nascut(a) la ........... pentru inalta          |
    | calificare profesionala si rezultatele obtinute |
    | la examenul sustinut in data de............. .  |
    |                                                 |
    |              Ministrul turismului,              |
    |                                                 |
    |                            Comisia de evaluare, |
    |                                                 |
    |    Bucuresti, ..........                        |
                                                      SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 89/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 89 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 89/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu