E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 87 din  2 iunie 2000

privind modificarea si completarea Ordinului nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 370 din  9 august 2000


SmartCity3


    Ministrul agriculturii si alimentatiei,
    vazand Referatul de aprobare nr. 7.647 din 1 iunie 2000,
    avand in vedere prevederile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 123/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 58/1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 13 iulie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin."
    2. Punctul 9 al capitolului II din regulamentul prevazut in anexa la Ordinul nr. 58/1999 va avea urmatorul cuprins:
    "9. Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla unitatea pentru care se solicita licenta de fabricatie pentru activitati, produse si prestari de servicii in domeniile productiei de lapte si produse lactate, productiei de carne si produse din carne, productiei din peste si produse piscicole, precum si pentru fabricarea sau prepararea altor categorii de produse alimentare de origine animala, intocmeste un raport, conform anexei nr. 8 la prezentul regulament, care se transmite, impreuna cu un exemplar din procesul-verbal de verificare a realitatii datelor inscrise in documentatia pentru acordarea licentei de fabricatie, spre avizare, directiilor sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."
    3. Punctul 10 al capitolului II din regulamentul prevazut in anexa la Ordinul nr. 58/1999 va avea urmatorul cuprins:
    "10. Directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, analizeaza raportul si procesul-verbal de verificare a realitatii datelor inscrise in documentatie, transmit avizul intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 9 la prezentul regulament si tin evidenta acestora intr-un registru, conform modelului prezentat in anexa nr. 10 la prezentul regulament.
    Dupa primirea avizului favorabil prevazut la alin. 1 directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla unitatea pentru care se solicita licenta elibereaza licenta de fabricatie, conform modelului prezentat in anexele nr. 11 a) si 11 b) la prezentul regulament."
    Art. 2
    Anexele nr. 8 si 9 la regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 58/1999 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin Agentia Nationala Sanitara Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei va stabili procedura de eliberare de catre directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a avizului in vederea acordarii licentelor de fabricatie pentru activitati, produse si prestari de servicii in domeniile productiei de lapte si produse lactate, productiei de carne si produse din carne, productiei din peste si produse piscicole, precum si pentru fabricarea sau prepararea altor categorii de produse alimentare de origine animala.
    Art. 4
    Prezentul ordin va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul agriculturii si alimentatiei,
                              Ioan Avram Muresan

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 8 la regulament)

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
    SI INDUSTRIE ALIMENTARA
    A JUDETULUI .........../MUNICIPIULUI BUCURESTI

                         DIRECTIA SANITARA VETERINARA
                 A JUDETULUI ........../MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                  RAPORT*)
privind acordarea licentei de fabricatie agentilor economici care se supun prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 123/1995 si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 33/1999

    Reprezentantii imputerniciti pentru acordarea licentelor de fabricatie, numiti prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. ...../........, la solicitarea agentului economic .................., cu sediul in ............, str. .............. nr. ......., sectorul/judetul ........................:
    1. au analizat documentatia depusa cu cererea nr. .../..... pentru acordarea licentei de fabricatie pentru unitatea din ..............................,
                                                    (localitatea)
str. ............... nr. ........., judetul/sectorul ......................., in vederea desfasurarii urmatoarelor activitati in domeniul productiei de produse alimentare (conform anexei nr. 1 la regulament):
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................;
    - autorizatii de functionare emise de organele abilitate:
................................................................................
    Concluzia: documentatia a fost corect intocmita;
    2. s-au deplasat pentru verificarea realitatii datelor inscrise in documentatie la unitatea mai sus mentionata, constatand urmatoarele:
    a) unitatea are capacitatea de ...................., este dotata cu utilaje, instalatii si echipamente corespunzatoare;
    b) unitatea este dotata cu instrumente si aparatura de masura si control, verificate conform reglementarilor in vigoare, care asigura controlul parametrilor tehnologici pe flux si al calitatii materiilor prime si produselor finite;
    c) conducatorul activitatii de productie ............................;
                                                (profesia, documentul de
                                                     atestare/nr. )
    d) personalul de executie, total ......., din care calificati .............;
    e) unitatea este dotata cu laborator uzinal:
    - echipamente si aparatura de control pentru efectuarea analizelor zilnice obligatorii, conform instructiunilor tehnologice, specificatiilor tehnice sau standardelor din domeniu ...................................................
......................................................................;
                                   (enumerare)
    - personal calificat pentru activitatea de laborator ...................
........................................................................;
                                   (atestare)
    - pentru efectuarea analizelor periodice, care nu pot fi efectuate in unitate (conform standardului privind regulile de verificare a calitatii produselor din domeniu), aceasta prezinta contracte cu laboratoare specializate, autorizate sau acreditate;
    f) unitatile fara laborator uzinal prezinta contracte cu laboratoare specializate, autorizate sau acreditate, pentru efectuarea analizelor conform prevederilor din instructiunile tehnologice, specificatiile tehnice sau din standarde, pentru fiecare categorie de produse: contract nr. ....../......... cu Laboratorul .................. .
    3. S-a incheiat Procesul-verbal nr. ......../.......... de verificare a realitatii datelor inscrise in documentatia pentru acordarea licentelor, semnat de reprezentantul imputernicit constatator si de agentul economic.
    4. Agentul economic a facut dovada achitarii taxei pentru eliberarea licentei de fabricatie, prezentand copia de pe ordinul de plata nr. ...../...... pentru suma de ............., achitata la .................................... .
    5. Fata de cele constatate se propune spre avizare ......................... .............................................................................. .

                    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
                          SI INDUSTRIE ALIMENTARA

                             Director general,
                          .......................
------------
    *) Se intocmeste numai in situatia in care se solicita licenta de fabricatie pentru activitati, produse si prestari de servicii in domeniul productiei de lapte si produse lactate, productiei de carne si produse din carne, productiei din peste si produse piscicole, precum si pentru fabricarea sau prepararea altor categorii de produse alimentare de origine animala.

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 9 la regulament)

    DIRECTIA SANITARA VETERINARA
    A JUDETULUI .........../MUNICIPIULUI BUCURESTI

        DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA
                A JUDETULUI .........../MUNICIPIULUI BUCURESTI

    La solicitarea dumneavoastra conform Adresei nr. ........./................,
    A. Avizam eliberarea licentelor de fabricatie urmatorilor agenti economici:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.............................................................................. .
    B. Nu avizam eliberarea licentelor de fabricatie urmatorilor agenti economici, pentru motivele prezentate in anexa:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.............................................................................. .

                        DIRECTIA SANITARA VETERINARA
               A JUDETULUI ........../MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                 Director,
                            ...................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 87/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 87 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu