E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 84 din  3 februarie 2003

pentru aprobarea Regulamentului privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante de cultura

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 138 din  4 martie 2003


SmartCity3


    Vazand Referatul nr. 77 din 15 ianuarie 2003 al Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor,
    avand in vedere prevederile cap. V al Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante,
    tinand seama de prevederile directivelor Consiliului Comunitatii Europene: 2002/53/EC privind Catalogul comun al soiurilor din speciile de plante agricole; 2002/55/EC privind comercializarea semintelor de legume; 92/34/EC privind comercializarea materialelor de inmultire si de plantare pentru pomi; 68/193/EEC privind comercializarea materialului de inmultire vegetativa a vitei de vie, modificata prin Directiva 2002/11/EC; 98/56/EC privind comercializarea materialelor de inmultire ale plantelor ornamentale si ale Regulamentului 930/2000/EC privind eligibilitatea denumirii soiurilor de plante agricole si legume,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante de cultura, prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice si Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante de cultura

    CAP. 1
    Principii generale

    Art. 1
    (1) In conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante, Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, denumit in continuare I.S.T.I.S., examineaza tehnic soiurile romanesti si straine pentru care se solicita inscrierea in Registrul soiurilor si in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania, denumit in continuare Catalogul oficial.
    (2) Inregistrarea soiurilor se face pe baza testului de distinctie, uniformitate si stabilitate, denumit in continuare DUS, si, in functie de specie, se efectueaza si testul valorii agronomice si de utilizare, denumit in continuare VAU.
    (3) I.S.T.I.S. examineaza soiurile romanesti si straine pentru care se solicita protectie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante.
    (4) La solicitarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in vederea acordarii protectiei, I.S.T.I.S. valideaza testul privind distinctivitatea, uniformitatea si stabilitatea soiurilor, efectuat de institutiile abilitate din tarile Comunitatii Europene.
    Art. 2
    Examinarea soiurilor se organizeaza in cadrul centrelor de testare a soiurilor, denumite in continuare CTS, care sunt amplasate in diferite conditii ecologice ale tarii si care formeaza reteaua oficiala a testarii soiurilor.
    Art. 3
    (1) CTS efectueaza examinarea soiurilor de cereale, plante oleaginoase, textile, plante tuberculifere si radacinoase, plante furajere, tutun, plante medicinale si aromatice, legume de camp si solarii si plante ornamentale de camp.
    (2) Testarea soiurilor de vita de vie, pomi, arbusti fructiferi, capsun, hamei si specii dendrologice se efectueaza in puncte de testare situate in podgorii si bazine pomicole reprezentative.
    (3) Testarea soiurilor de legume de sera, plante ornamentale de sera si a soiurilor de ciuperci se efectueaza in puncte de testare in cadrul intreprinderilor de sere.
    Art. 4
    (1) Soiurile de plante create in tara si cele straine se vor examina, se vor inregistra in Registrul soiurilor si se vor inscrie in Catalogul oficial, conform prevederilor prezentului regulament si in concordanta cu procedeele organismelor internationale la care Romania este parte sau intentioneaza sa fie parte. Soiurile inregistrate in Catalogul oficial sunt admise pentru certificare si comercializare sub denumirea sub care au fost inscrise. Orice persoana poate sa consulte acest catalog. Soiurile protejate la care s-a efectuat testul DUS pot fi examinate la cerere sub aspectul valorii agronomice si de utilizare.
    (2) In cazul soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi) cu destinatia componente pentru soiurile finale, prevederile alin. (1) se aplica numai in masura in care semintele sunt comercializate sub numele lor.
    (3) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor se pot acredita agenti economici pentru anumite specii sau soiuri, care sa efectueze teste si sa propuna inregistrarea lor in Catalogul oficial, sub supravegherea I.S.T.I.S.
    (4) Criteriile de apreciere si procedura de acceptare a noilor soiuri, pentru introducere in Catalogul oficial, sunt aceleasi pentru soiurile romanesti si straine.

    CAP. 2
    Inscrierea soiurilor pentru testare

    Art. 5
    (1) I.S.T.I.S. poate inscrie pentru examinare soiuri din toate speciile de plante de cultura care se cultiva in Romania.
    (2) Soiurile modificate genetic sunt admise la testare numai dupa obtinerea de catre solicitant a autorizatiei pentru introducere deliberata in mediu, in conformitate cu art. 25 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 214/2002.
    (3) Inscrierea soiurilor pentru testare se face pe baza unei comenzi de testare prezentate in anexa nr. 1, a unei cereri-tip prezentate in anexa nr. 2 si a descrierii soiurilor conform protocoalelor Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) sau ale Uniunii Internationale pentru Protectia Noilor Soiuri (UPOV).
    (4) In cererea de inscriere a unui soi pentru testare se va mentiona informatia privind inregistrarea lui intr-o alta tara sau daca s-a depus cerere de inscriere la testare intr-o tara comunitara si a fost acceptata.
    (5) Testul DUS in vederea acordarii protectiei conform Legii nr. 255/1988 se executa la cererea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.
    (6) Comenzile de testare si cererile-tip se depun la I.S.T.I.S. la termenele prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 6
    Semintele si materialul saditor pentru toate tipurile de teste se asigura gratuit de catre solicitantul cererii de inscriere, in cantitatile si la termenele prevazute in anexa nr. 3. Acestea vor fi insotite de buletine de analiza emise de laboratoare autorizate sau de laboratoarele proprii ale solicitantului. I.S.T.I.S. impreuna cu mentinatorii soiurilor se vor ocupa de asigurarea semintei din categorii biologice superioare (prebaza si baza) pentru martorii de referinta.
    Art. 7
    Solicitantul inregistrarii unui soi, oricand dupa primul ciclu de testare, poate intrerupe efectuarea testelor.
    Art. 8
    Planul tematic cuprinde intregul sortiment de soiuri ce se examineaza in reteaua oficiala pentru testarea soiurilor si se intocmeste pentru:
    a) culturi de toamna, pana la data de 10 septembrie;
    b) culturi de primavara si vitipomicole, pana la data de 15 februarie;
    c) culturi de sera ciclul I, pana la data de 15 octombrie;
    d) culturi de sera ciclul II, pana la data de 1 august;
    e) culturi in solarii, pana la data de 1 ianuarie;
    f) legume de camp, pana la data de 15 ianuarie.

    CAP. 3
    Testarea soiurilor

    Art. 9
    (1) La solicitarea beneficiarilor, I.S.T.I.S. efectueaza urmatoarele categorii de testari:
    a) distinctivitate, uniformitate si stabilitate (DUS);
    b) valoare agronomica si de utilizare (VAU);
    c) teste preliminare in vederea testarii oficiale a soiurilor;
    d) teste pentru verificarea coincidentei la inflorire a formelor parentale;
    e) teste privind comportarea soiurilor inregistrate sau in curs de inregistrare in conditii de productie;
    f) teste pentru verificarea autenticitatii si puritatii varietale a soiurilor multiplicate, teste care se efectueaza pe plante obtinute direct din seminte sau plante tinere din categoria "certificat".
    (2) La solicitarea beneficiarilor pot fi organizate aceleasi categorii de teste si pentru formele parentale ale hibrizilor.

    Testul DUS
    Art. 10
    (1) Testul DUS este obligatoriu pentru toate creatiile noi la care se solicita inregistrarea.
    (2) Pentru soiurile de la culturi de camp inregistrate in una dintre tarile membre ale Comunitatii Europene testul DUS efectuat de o autoritate nationala competenta din acele tari este recunoscut ca atare.
    (3) Pentru soiurile din speciile horticole testul DUS efectuat intr-o tara comunitara se valideaza de I.S.T.I.S.
    (4) Testul DUS se efectueaza timp de 2 ani consecutivi sau 2 cicluri de vegetatie in 1 - 2 localitati, dupa caz, conform protocoalelor CPVO sau UPOV.
    (5) Un soi este considerat distinct daca, indiferent de originea naturala sau artificiala a variatiei initiale din care a rezultat, este in mod clar distinct prin unul sau mai multe caractere de oricare alt soi cunoscut in Comunitatea Europeana si in Romania. Caracterele trebuie sa poata fi recunoscute si descrise, precis.
    (6) Soi cunoscut este considerat orice soi care, la data depunerii cererii de inscriere, este:
    a) inregistrat in Catalogul oficial sau in cataloagele Comunitatii Europene ori in Catalogul oficial al unui stat membru al Comunitatii Europene;
    b) acceptat sau propus pentru inregistrare in Romania sau intr-o tara comunitara, pentru certificare si comercializare ori pentru certificare in alte tari.
In contextul stabilirii distinctivitatii, testarile din camp trebuie sa includa soiurile de comparatie disponibile cunoscute in Comunitatea Europeana si in Romania.
    (7) Un soi se considera uniform daca, supus unor variatii previzibile specifice sistemului de inmultire, plantele raman suficient de uniforme in caracterele destinate, relevante.
    (8) Un soi se considera stabil daca, dupa inmultiri sau multiplicari succesive ori la sfarsitul fiecarui ciclu de inmultire (daca amelioratorul a definit un ciclu specific de inmultire sau multiplicare), caracterele esentiale raman la fel ca in descrierea initiala.
    (9) Dupa executarea testului DUS se comunica solicitantului rezultatul examinarii (raportul, descrierea).

    Testul VAU
    Art. 11
    (1) Testul VAU se efectueaza in mod obligatoriu pentru soiurile din speciile de culturi de camp autohtone si straine, in vederea introducerii lor in Registrul soiurilor. Aceste specii se regasesc in Catalogul comunitar al soiurilor din speciile de plante agricole.
    (2) Examinarea valorii agronomice si de utilizare nu este ceruta in urmatoarele situatii:
    a) pentru inregistrarea soiurilor de ierburi, daca amelioratorul declara ca samanta din soiul lui nu este destinata pentru productia de furaje;
    b) pentru inregistrarea componentelor soiurilor hibride, daca hibridul este corespunzator din punct de vedere al distinctiei, uniformitatii si stabilitatii si al valorii agronomice si de utilizare.
    (3) La cereale, plante oleaginoase si textile, plante tuberculifere si radacinoase si plante furajere, testarea se efectueaza, de regula, in cel putin 5 CTS. Stabilirea retelei CTS pentru testare la fiecare specie se face tinandu-se seama de conditiile pedoclimatice si de importanta economica a speciei respective.
    (4) Testarea soiurilor autohtone si straine pentru determinarea valorii agronomice si de utilizare dureaza 3 cicluri de productie efectiva. Testarea poate dura numai 2 ani (2 cicluri) in cazul soiurilor la care in acesti 2 ani rezultatele sunt superioare soiurilor martor, in toate localitatile de testare.
    (5) La soiurile modificate genetic ale caror forme normale sunt deja inregistrate, testarea se executa un singur an. La aceste organisme, in paralel se va verifica in cadrul unei institutii abilitate si rezistenta indusa care a facut obiectul modificarii genetice.
    (6) Metodologia experimentala ce se aplica in testare este stabilita de I.S.T.I.S., in conformitate cu reglementarile interne si internationale in vigoare.
    (7) Valoarea agronomica si de utilizare a unui soi trebuie considerata satisfacatoare daca, comparata cu alte soiuri inscrise in Catalogul oficial, calitatile lui, luate ca un intreg, ofera, cel putin in privinta productiei, in orice zona luata in considerare, o imbunatatire clara, fie pentru cultivare, fie pentru modul de folosinta a recoltei sau a produselor derivate din ea. Oriunde caracteristicile superioare sunt prezente, caracteristicile individuale inferioare pot sa nu fie luate in considerare.
    (8) Pentru efectuarea testului VAU, la CTS se fac anumite observatii care se trec in fisele intocmite in acest scop, dupa cum urmeaza:
    a) productia bruta la unitatea de suprafata, umiditatea boabelor, iar dupa efectuarea analizei variantei, productia relativa si semnificatia diferentelor;
    b) insusiri fiziologice ca: rezistenta la iernare, capacitatea de regenerare in primavara, rezistenta la temperaturi scazute, rezistenta la cadere, frangere, seceta, arsita, scuturare, la boli si daunatori si perioada de vegetatie.
    (9) In scopul caracterizarii cat mai complete a soiurilor aflate in examinare, in laboratoarele I.S.T.I.S. sau in alte laboratoare de specialitate recunoscute se efectueaza analize chimice pentru determinarea continutului in principii activi specifici sau a continutului in fibra la plantele textile. Soiurile din speciile care se prelucreaza industrial (grau, orzoaica, sfecla de zahar, in pentru fibra, canepa, bumbac, floarea soarelui, in pentru ulei, cartof, legume, pomi, vita de vie etc.) se vor verifica si sub aspectul insusirilor tehnologice in laboratoare proprii sau statii industriale. In acest din urma caz datele obtinute se vor transmite numai la I.S.T.I.S.

    Teste preliminare
    Art. 12
    (1) Testele preliminare se executa de catre I.S.T.I.S. pentru creatiile noi autohtone si straine, la solicitarea beneficiarilor, in 1 - 3 CTS, cu numar redus de repetitii (2 - 3) si cu suprafata parcelei la nivelul a jumatate din parcela normala.
    (2) Aceste teste cuprind date privind capacitatea de productie, precocitatea si rezistenta la cadere sau frangere.

    Teste pentru verificarea coincidentei la inflorire si a capacitatii de productie a formelor parentale
    Art. 13
    (1) La solicitarea beneficiarilor, I.S.T.I.S. poate organiza si teste pentru verificarea coincidentei la inflorire si a capacitatii de productie a formelor parentale.
    (2) Aceste teste se organizeaza intr-un singur centru de testare, reprezentativ pentru specia respectiva.

    Teste privind comportarea soiurilor in conditii de productie
    Art. 14
    (1) Testele privind comportarea soiurilor inregistrate sau in curs de testare in conditii de productie se organizeaza de catre I.S.T.I.S. in unul sau mai multe CTS, la solicitarea beneficiarilor.
    (2) In cadrul acestor teste soiurile vor fi comparate cu soiuri deja raspandite in productie, iar suprafata parcelelor va fi de 0,2 - 1,0 ha pentru culturi de camp si 0,1 - 0,2 ha pentru legume.

    Teste pentru verificarea autenticitatii si puritatii varietale a soiurilor multiplicate
    Art. 15
    (1) Testele privind verificarea autenticitatii si puritatii varietale a soiurilor multiplicate se efectueaza anual de catre I.S.T.I.S., in scopul de a se interzice folosirea la reinmultire si pentru comercializare a semintelor necorespunzatoare din punct de vedere al autenticitatii, puritatii varietale si starii sanitare.
    (2) In pre- si postcontrol se verifica daca in cursul multiplicarii soiurile si-au pastrat aceleasi caractere ca la inregistrarea in Catalogul oficial si au puritatea biologica corespunzatoare categoriei declarate.
    (3) Se testeaza semintele din categoriile biologice: prebaza, baza, certificata, standard sau alte categorii, dupa caz. Testarea se efectueaza in:
    a) precontrol - in parcele de control in camp, in spatii protejate si prin electroforeza, dupa caz;
    b) postcontrol - in parcele de control in camp (microculturi) si prin electroforeza, dupa caz.
    (4) Verificarea mentinerii soiurilor inregistrate in selectie conservativa se face prin compararea semintelor din categoria biologica prebaza cu proba-etalon, depozitata la I.S.T.I.S. in momentul inregistrarii. Metodologia aplicata la testul privind verificarea autenticitatii si puritatii varietale se elaboreaza de catre I.S.T.I.S., pe baza reglementarilor UPOV si a directivelor Comunitatii Europene. Atunci cand mentinerea este efectuata intr-un stat membru al Comunitatii Europene, altul decat cel in care soiul a fost inregistrat, statele membre trebuie sa se asiste administrativ in ceea ce priveste controlul.
    Art. 16
    (1) Pe baza observatiilor si determinarilor facute, CTS completeaza registrul de camp si apoi fisele de observatii in doua exemplare, dintre care primul exemplar se transmite la I.S.T.I.S., pentru calculul automat al datelor, pana la termenele stabilite in anexa nr. 4, iar al doilea exemplar ramane la CTS.
    (2) Datele inscrise in registrul de camp si in fisele de observatii pentru soiurile aflate in testare sunt secrete si se transmit numai la I.S.T.I.S., care are obligatia de a asigura confidentialitatea observatiilor efectuate.
    (3) Rezultatul testului DUS efectuat asupra unui soi se va comunica solicitantului la sfarsitul examinarii, iar al testului VAU, la sfarsitul fiecarui an de testare.
    (4) Testarea se intrerupe in cazul in care soiul nu corespunde unuia dintre criteriile de distinctivitate, uniformitate sau stabilitate.
    Art. 17
    (1) In conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002, pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor, solicitantul va plati, o data cu inscrierea la examinare, tarifele stabilite conform ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, in vigoare.
    (2) Dupa inscrierea la testare intre I.S.T.I.S. si beneficiari se incheie contracte anuale de testare care contin obligatiile partilor, soiurile aflate in testare si valoarea contractelor.

    CAP. 4
    Inregistrarea soiurilor de plante de cultura

    Art. 18
    (1) In vederea inregistrarii soiurilor se constituie urmatoarele comisii:
    a) Comisia de inregistrare pentru culturi de camp, cartof, tutun, plante medicinale si aromatice;
    b) Comisia de inregistrare pentru legume, ciuperci, plante ornamentale;
    c) Comisia de inregistrare pentru vita de vie, pomi, arbusti fructiferi, capsun si hamei.
    (2) Componenta comisiilor de inregistrare se aproba de catre conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, la propunerea I.S.T.I.S. Din comisii fac parte specialisti din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, institute de invatamant superior agricol, I.S.T.I.S., precum si alti specialisti care sa nu fie in nici un fel implicati in crearea de soiuri.
    (3) Comisiile de inregistrare sunt coordonate in activitatea lor de catre secretarul de stat cu problemele productiei vegetale.
    (4) Sedintele comisiilor de inregistrare se vor tine cu cel putin doua treimi din numarul membrilor.
    Art. 19
    (1) Ca sa poata fi inregistrat in Catalogul oficial, un soi din speciile agricole de camp trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa se caracterizeze prin aceea ca este distinct, suficient de uniform si stabil;
    b) sa posede insusiri agronomice si de utilizare satisfacatoare.
    (2) Un soi din speciile horticole si dendrologice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie distinct, suficient de uniform si stabil;
    b) in cazul cicorii pentru industrializare, soiul trebuie sa fie distinct, suficient de uniform si stabil si sa posede valoare agronomica si de utilizare satisfacatoare.
    (3) Inregistrarea soiurilor se bazeaza pe rezultatele examinarilor, in special teste de camp, care acopera un numar suficient de caracteristici pentru ca soiul sa fie bine si corect descris.
    Art. 20
    (1) Documentatia tehnica pentru soiurile testate in vederea inregistrarii se intocmeste de catre I.S.T.I.S. si se transmite membrilor comisiilor cu 10 zile inaintea convocarii sedintei. Prezentarea soiurilor in documentatia de inregistrare se face codificat.
    (2) Documentatia tehnica va cuprinde, in functie de specie, caracterizarea morfologica, caracterele fiziologice, insusirile de calitate si/sau de utilizare si, unde este cazul, datele de productie. Documentatia tehnica de inregistrare a unui soi este disponibila pentru folosirea personala si exclusiva a oricarei persoane cu interes legitim.
    (3) In cazul in care examinarea componentelor genealogice este necesara pentru a se studia hibrizii si soiurile sintetice, I.S.T.I.S. are obligatia sa asigure confidentialitatea rezultatelor examinarii si descrierilor componentelor, daca amelioratorul o cere.
    Art. 21
    Pe baza documentatiei tehnice prezentate de I.S.T.I.S. comisia de inregistrare propune cu o majoritate simpla (jumatate plus unu) inregistrarea soiului. Propunerile comisiei de inregistrare vor fi supuse aprobarii conducerii Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 22
    Concluziile sedintei de inregistrare se vor consemna intr-un proces-verbal, prezentat in anexa nr. 5, care se va pastra la arhiva I.S.T.I.S.
    Art. 23
    (1) Soiurile aprobate se inscriu de catre I.S.T.I.S. in Registrul soiurilor si in Catalogul oficial sub denumirea stabilita in cadrul sedintei de inregistrare, denumire care sa faca posibila identificarea lor, in conformitate cu reglementarile organizatiilor internationale in domeniu la care Romania este parte (anexa nr. 6). Aceste denumiri se verifica anterior de catre I.S.T.I.S. Cand un soi este refuzat, rezultatele examinarilor vor fi puse la dispozitia solicitantului.
    (2) Daca se cunoaste ca un soi este comercializat intr-o alta tara sub alta denumire, aceasta trebuie mentionata in catalog.
    (3) In cazul in care, dupa inregistrarea unui soi, denumirea lui nu este corespunzatoare, aceasta trebuie inlocuita. Noua denumire trebuie aprobata prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    (4) O data cu aprobarea procesului-verbal de inregistrare soiurile pot fi comercializate ca si cele inscrise si publicate in Catalogul oficial.
    (5) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate lua masuri de interzicere a cultivarii unui soi modificat genetic inregistrat, in conditiile in care:
    a) din punct de vedere al sanatatii plantelor poate dauna culturii altor soiuri sau specii;
    b) testarile oficiale arata ca soiul, in oricare parte a tarii, nu da rezultate similare celor obtinute de la un soi comparabil inregistrat in Catalogul oficial;
    c) apartine unei clase de maturitate necorespunzatoare. In cazul in care este un pericol iminent de raspandire a organismelor daunatoare sau un pericol iminent pentru sanatatea umana ori pentru mediu, interzicerea unui soi poate fi impusa imediat ce cererea lui a fost inregistrata, pana cand se ia o decizie finala. Termenul pentru luarea deciziei finale este de 3 luni.
    (6) Institutiile abilitate trebuie sa se asigure ca alimentele sau ingredientele alimentare obtinute din soiuri modificate genetic sa fie acceptate de autoritatea nationala competenta. Daca materialul derivat dintr-un soi modificat genetic are ca destinatie utilizarea in calitate de alimente sau ingrediente alimentare, aceste alimente nu trebuie:
    a) sa prezinte pericol pentru consumatori;
    b) sa induca in eroare consumatorul;
    c) sa difere de alimentele sau ingredientele alimentare pe care intentioneaza sa le inlocuiasca, intr-o asemenea masura incat consumul lor normal sa fie dezavantajos nutritional pentru consumator.
    Art. 24
    Pentru soiurile inregistrate I.S.T.I.S. elibereaza solicitantului un certificat privind inregistrarea acestuia.
    Art. 25
    (1) La inregistrare se constituie proba-etalon, fata de care se va compara in anii urmatori autenticitatea semintei in urma selectiei de mentinere. Aceste probe se solicita de la persoana responsabila pentru soi.
    (2) Marimea probei-etalon se stabileste de I.S.T.I.S. si va fi pastrata in conditii corespunzatoare timp de 10 ani pentru a servi ca martor in verificarea periodica a soiurilor inregistrate. La hibrizi proba-etalon se va constitui si din formele parentale.
    Art. 26
    In interesul conservarii resurselor genetice ale plantelor (populatii locale sau soiuri adaptate natural conditiilor de mediu) amenintate de eroziune genetica, se pot folosi criteriile specifice de admitere pentru inregistrarea in Catalogul oficial. La inregistrarea lor se va tine seama de caracteristicile de calitate ale acestora si de restrictiile cantitative corespunzatoare. In special se pot folosi rezultatele din teste neoficiale si cunostintele dobandite din experienta practica in timpul cultivarii, inmultirii si folosirii, precum si descrierile detaliate ale soiurilor si, daca este suficient, trebuie sa rezulte ca exceptii de la cerintele examinarii oficiale. Denumirea lor trebuie sa fie relevanta. Pentru un soi local dintr-o regiune bine determinata sau daca amelioratorul nu mai exista, inregistrarea lui si prelungirea acesteia se pot face din oficiu de catre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care stabileste si mentinatorul soiului respectiv.
    Art. 27
    Soiurile din Catalogul oficial, introduse anterior si care nu corespund prevederilor Legii nr. 266/2002, ale Directivei 2002/53/EC, ale Directivei 2002/55/EC si ale prezentului regulament, se reverifica pentru a corespunde prevederilor acestora, pana cel tarziu in anul 2006.

    CAP. 5
    Evidenta soiurilor inregistrate

    Art. 28
    (1) Pentru materialul biologic testat si aprobat pentru inregistrare I.S.T.I.S. redacteaza urmatoarele documente:
    a) Registrul soiurilor inregistrate, care se pastreaza la I.S.T.I.S. si se completeaza la zi;
    b) Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania.
    (2) Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania se redacteaza de catre I.S.T.I.S., se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Catalogul oficial cuprinde denumirea soiului, tipul soiului, mentinatorul soiului, anul inregistrarii, anul reinscrierii sau radierii si alte mentiuni specifice.
    (4) Inscrierea soiurilor pe specii se face in functie de grupa de precocitate si/sau in ordine alfabetica. La populatiile locale sau la soiurile inregistrate ori care vor fi inregistrate, adaptate natural conditiilor de mediu locale, amenintate de eroziune genetica, se mentioneaza in Catalogul oficial "soi in conservare". Soiurile, organisme modificate genetic, vor purta mentiunea "soiuri modificate genetic". In catalog se inscrie numele persoanei sau institutiei responsabile pentru mentinerea soiului. Catalogul oficial contine intr-un capitol special descrierile soiurilor inregistrate in anul respectiv, in concordanta cu documentatiile tehnice dupa care s-a facut inregistrarea.
    Art. 29
    Soiurile din speciile de culturi de camp, legume si plante ornamentale anuale se mentin in Catalogul oficial timp de 10 ani, iar soiurile din speciile pomicole, vita de vie si arbusti ornamentali, timp de 15 ani, dupa care se radiaza.

    Radierea soiurilor
    Art. 30
    (1) Radierea unui soi din Catalogul oficial se poate face daca:
    a) se dovedeste la examinare ca soiul nu mai este distinct, suficient de uniform si stabil, in sensul in care aceste caractere au fost luate in considerare la inregistrarea sa in Registrul soiurilor si in Catalogul oficial;
    b) in perioada cererii pentru inregistrare sau in timpul examinarii au fost furnizate elemente false sau frauduloase care au influentat factorii pe baza carora s-a inregistrat soiul;
    c) la solicitarea mentinatorului, precum si in cazul in care mentinatorul nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin de a prezenta in orice moment samanta necesara care sa asigure reproducerea soiului cu caracteristicile initiale, avute la inregistrare, si de a se supune inspectiei facute in scopul verificarii modului cum se efectueaza selectia conservativa;
    d) nu mai exista un responsabil cu mentinerea in selectie conservativa a soiului;
    e) se dovedeste ca acelasi soi se regaseste in Registrul soiurilor si in Catalogul oficial sub un alt nume;
    f) dupa 10 ani de la inregistrarea in Registrul soiurilor, daca nu se mai solicita sau nu se mai aproba reinscrierea;
    g) la cererea autorului, in afara cazului in care exista mentinerea soiului.
    (2) Samanta si materialul saditor din soiurile radiate mai pot fi certificate si comercializate pana la 30 iunie a anului al treilea de la radiere.

    Reinscrierea soiurilor
    Art. 31
    (1) Inregistrarea in Catalogul oficial a unui soi poate fi reinnoita daca este cultivat inca la o asemenea scara pentru a justifica acest lucru, este inca distinct, suficient de uniform si stabil sau daca trebuie mentinut ca soi in conservare. Retestarea soiurilor inainte de reinscriere este obligatorie pentru a se determina daca soiurile sunt inca distincte, suficient de uniforme si stabile, pastrandu-si aceleasi caractere ca in momentul inregistrarii. Un soi reinscris nu este considerat ca un soi nou si isi pastreaza aceeasi denumire.
    (2) Reinregistrarea unui soi se poate face pentru perioade succesive de 5 ani.
    (3) Cererile de reinscriere si semintele necesare retestarii trebuie depuse cu 2 ani inaintea termenului de expirare a inregistrarii, exceptie facand varietatile de conservare. Perioada de valabilitate a inregistrarii este extinsa provizoriu pana ce este luata decizia privind cererea de reinscriere.
    (4) Reexaminarea soiurilor in vederea reinregistrarii se va efectua contra cost, conform tarifelor in vigoare.
    Art. 32
    Este interzisa instrainarea de seminte si material saditor din soiurile si formele parentale primite pentru testarea in scopul inregistrarii, iar transmiterea de informatii asupra comportarii lor se face numai la autor sau reprezentantul legal al acestuia.
    Art. 33
    (1) Orice cerere sau retragere a unei cereri pentru inregistrarea unui soi, orice intrare in catalogul soiurilor si, de asemenea, orice amendament in catalog trebuie sa fie anuntate imediat statelor membre ale Comunitatii Europene si Comisiei CE.
    (2) Statele membre ale Comunitatii Europene trebuie sa trimita celorlalte state membre si Comisiei CE o descriere concisa a celor mai importante caracteristici pentru utilizare. Aceasta masura nu trebuie sa se aplice in cazul soiurilor, linii consangvinizate, hibrizi care sunt exclusiv destinati a fi componente pentru soiuri finale. La cerere, trebuie sa se comunice, de asemenea, caracteristicile speciale care fac ca un soi sa fie distinct fata de alte soiuri similare.
    (3) Fiecare stat membru al Comunitatii Europene trebuie sa puna la dispozitia celorlalte state membre si Comisiei CE documentatiile tehnice la care se refera art. 20 alin. (1) despre soiurile care sunt inregistrate si despre cele radiate. Informatiile schimbate cu privire la aceste documente trebuie tratate ca fiind confidentiale.
    (4) Cand un soi a incetat sa fie inregistrat intr-un stat membru al Comunitatii Europene care l-a acceptat initial, unul sau mai multe alte state membre pot continua sa il accepte daca, pe teritoriul lor, soiul indeplineste conditiile necesare inregistrarii si are asigurata mentinerea.
    Art. 34
    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 7/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea si inregistrarea soiurilor (hibrizilor) de plante agricole, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 284 din 22 iunie 2000.
    Art. 35
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                           COMANDA DE TESTARE
                           pentru anul ......

    Prin prezenta solicitam Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor testarea urmatoarelor soiuri si linii consangvinizate:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Specia  |    Soiul   | Grupa de   | Sistemul   | Anul de | Observatii |
|crt.|           | (Hibridul) | maturitate | de cultura | testare |            |
|____|___________|____________|____________|____________|_________|____________|
|____|___________|____________|____________|____________|_________|____________|
|____|___________|____________|____________|____________|_________|____________|
|____|___________|____________|____________|____________|_________|____________|

    Plata tarifelor de testare se va efectua conform contractului de testare ce urmeaza a fi incheiat.

    Solicitant,

    ANEXA 2
    la regulament

    Formularul nr. 1

    ROMANIA
    MINISTERUL AGRICULTURII,
    ALIMENTATIEI SI PADURILOR
    INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA
    SI INREGISTRAREA SOIURILOR

                               CERERE
pentru inscrierea soiului la examinare in vederea includerii in Registrul soiurilor si in Catalogul oficial

    Data si numarul de inregistrare ...........................................
    Prezenta cerere este inregistrata la Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor.
    Cererea va deveni operanta numai atunci cand va cuprinde toate piesele prevazute.
    1. Specia .................................................................
    2. Subspecia ..............................................................
    3. Solicitantul ...........................................................
                                      (numele si adresa)
    ...........................................................................
    4. Autorul ................................................................
                                      (numele si adresa)
    ...........................................................................
    5. Denumirea: - provizorie ................................................
                  - definitiva ................................................
    6. Informatii pentru experimentator:
    - zona de cultura .........................................................
    - conditii de cultura .....................................................
    - grupa de maturitate .....................................................
    - directia de productie ...................................................
    - recomandari suplimentare necesare unei experimentari speciale
    ...........................................................................
    7. Originea si modul de obtinere  In cazul hibrizilor, indicati formula si
                                      precizati daca este libera sau secreta.
    ................................  In cazul in care este secreta, completati
    ................................  si formularul 1 bis.
    Formula ........................  Libera - secreta*)
    Ploidia ........................
    8. Componenti genealogici:        Daca reproducerea soiului impune folosirea
                                      repetata a mai multor componenti
                                      genealogici, precizati:
    - apartin autorului               nu apartin autorului.
    - ..............................  - .......................................
    - ..............................  - .......................................
    - ..............................  - .......................................
    9. Mentinerea puritatii biologice
    - responsabil cu mentinerea ...............................................
    - localitatea unde se efectueaza ..........................................
    - metoda utilizata ........................................................
    10. Soiul a mai fost inregistrat sau este in testare in alta tara?
                       DA - NU*)
    Precizati:
    Tara     Anul     Nr. documentului
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    11. VAU*)
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    12. Alte mentiuni*)
    - .........................................................................
    13. Subsemnatul, semnand aceasta cerere:
    a) certific toate informatiile privind soiul si voi pune la dispozitie toate informatiile suplimentare care imi vor fi solicitate privind genealogia si comportarea acestuia;
    b) certific ca acest soi nu a mai fost inregistrat sub alt nume;
    c) ma oblig sa achit taxele prevazute;
    d) ma oblig sa predau samanta sau materialul saditor in cantitatea si la termenele cerute.

       Semnatura solicitantului             Semnatura autorului
     ...........................      ................................

    Data .................            Data ..................
------------
    *) Stergeti mentiunile inutile.
    *) Capacitate de productie, calitate, insusiri fiziologice, rezistenta la boli etc.
    *) La pomi, arbusti fructiferi, capsun, vita de vie si hamei se va mentiona si anul in care se poate asigura materialul saditor necesar plantatiilor pentru testare.

    ANEXA 3 *1)
    la regulament

    *1) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                              DATELE LIMITA
de inregistrare a cererilor de testare, de transmitere a semintelor si cantitatile de seminte si material saditor necesare pentru testare*)

    *) Atragem atentia ca nerespectarea uneia din conditiile prezentate in anexe impune amanarea introducerii in testare a soiului respectiv.

________________________________________________________________________________
            SPECIA              Data limita  Data limita Cantitatile de seminte
                                de           de            (material saditor)
                                inregistrare transmitere     VAU          DUS
                                a cererii    a            pt. 1 CTS      Total
                                             semintelor
________________________________________________________________________________
               1                      2             3         4           5
________________________________________________________________________________

    A. CULTURI DE CAMP

Ovaz de primavara                     10.I.       1.II.         2 kg        2 kg
Ovaz de toamna                     15.VIII.       1.IX.         2 kg        2 kg
Orz si orzoaica de primavara          10.I.       1.II.         2 kg        2 kg
Orz si orzoaica de toamna          15.VIII.       1.IX.         2 kg        2 kg
Secara                             15.VIII.       1.IX.         2 kg        2 kg
Triticale de toamna                15.VIII.       1.IX.         2 kg        2 kg
Triticale de primavara                10.I.       1.II.         2 kg        2 kg
Grau de toamna                     15.VIII.       1.IX.         2 kg        2 kg
Grau de primavara                     10.I.       1.II.         2 kg        2 kg
Grau durum de toamna               15.VIII.       1.IX.         2 kg        2 kg
Grau durum de primavara               10.I.       1.II.         2 kg        2 kg
Orez                                  1.II.       1.IV.         2 kg        2 kg
Porumb                                1.II.      1.III.         1 kg        2 kg
Sorg                                  1.II.      1.III.       0,5 kg        1 kg
Floarea-soarelui                      1.II.      1.III.       0,3 kg        1 kg
In pentru ulei                        15.I.      15.II.       1,5 kg        1 kg
In pentru fibra                       15.I.      15.II.       1,5 kg        1 kg
Canepa                                15.I.      15.II.         1 kg
Bumbac                                1.II.       1.IV.         1 kg        3 kg
Ricin                                 1.II.      1.III.       0,5 kg
Rapita de toamna pentru ulei        15.VII.     1.VIII.         1 kg      0,4 kg
Rapita furajera de toamna           15.VII.     1.VIII.         1 kg      0,4 kg
Soia                                  1.II.     15.III.         2 kg      1,5 kg
Fasole                                1.II.     15.III.         3 kg        2 kg
Fasolita                              1.II.     15.III.         3 kg      1,5 kg
Mazare                                1.II.      1.III.         3 kg        2 kg
Linte                                 1.II.      1.III.         2 kg        1 kg
Bob                                   1.II.      1.III.         5 kg        2 kg
Mazariche de toamna                 15.VII.     1.VIII.         2 kg        1 kg
Mazariche de primavara                1.II.      1.III.         2 kg        1 kg
Lupin                                 1.II.      1.III.         4 kg        2 kg
Sfecla de zahar                       15.I.      15.II.     0,300 kg
Sfecla furajera                       15.I.      15.II.     0,300 kg        1 kg
Cartofi timpurii                      1.XI.       1.XI.        50 kg     150 tub
Cartofi tarzii                        1.XI.       1.XI.        50 kg     150 tub
Topinambur                            15.I.      1.III.        40 kg
Cicoare                               1.II.      1.III.     0,250 kg      0.1 kg
Tutun                                 10.I.       10.I.     0,005 kg    0,002 kg
Plante medicinale                     10.I.      15.II.  diferentiat
                                                           pe specii
Lucerna de toamna                   15.VII.     1.VIII.         1 kg        1 kg
Lucerna de primavara                  15.I.       1.II.         1 kg        1 kg
Sorg furajer si zaharat               1.II.      1.III.       0,5 kg        1 kg
Golomat                               15.I.       1.II.         1 kg        1 kg
Raigras aristat                     15.VII.     1.VIII.         1 kg      1,5 kg
Raigras peren                         15.I.       1.II.         1 kg      1,5 kg
Firuta                                15.I.       1.II.         1 kg    0,500 kg
Timoftica                             15.I.       1.II.         1 kg        1 kg
Trifoi alb                            15.I.       1.II.         1 kg        1 kg
Trifoi rosu                           15.I.       1.II.         1 kg        1 kg
Paius de livezi si inalt              15.I.       1.II.         1 kg      1,5 kg
Ghizdei                               15.I.       1.II.         1 kg        1 kg
Obsiga nearistata                     15.I.       1.II.         1 kg        1 kg
Rapita furajera de primavara          15.I.       1.II.         1 kg      0,4 kg
Mei                                   1.II.      1.III.       0,5 kg

    B. LEGUME*

    I. Legume de camp
Ardei                                 1.II.      15.II.                     10 g
Andive                                1.II.      15.II.                     50 g
Bame                                  1.II.      15.II.                    200 g
Bob                                   1.II.      15.II.                     2 kg
Castraveti                            1.II.      15.II.                     20 g
Ceapa din samanta                     1.II.      15.II.                     60 g
Ceapa din bulbil                      1.II.      15.II.              500 bulbili
Conopida                              1.II.      15.II.                     25 g
Cicoare                               1.II.      15.II.                     25 g
Dovlecel                              1.II.      15.II.                    100 g
Dovleac comestibil                    1.II.      15.II.                    100 g
Fasole - pitica                       1.II.      15.II.                   1000 g
       - urcatoare                    1.II.      15.II.                    400 g
Gulii si gulioare                     1.II.      15.II.                     60 g
Mazare                                1.II.      15.II.                   1000 g
Marar                                 1.II.      15.II.                    100 g
Morcov                                1.II.      15.II.                    100 g
Patlagele vinete                      1.II.      15.II.                     15 g
Pastarnac                             1.II.      15.II.                     50 g
Patrunjel                             1.II.      15.II.                     30 g
Pepene galben                         1.II.      15.II.                    200 g
Pepene verde                          1.II.      15.II.                 400 sem.
Praz                                  1.II.      15.II.                     75 g
Ridichi - de luna                     1.II.      15.II.                    100 g
        - de vara - toamna            1.II.      15.II.                     50 g
Salata                                1.II.      15.II.                     25 g
Sfecla rosie                          1.II.      15.II.                    200 g
Spanac                                1.II.      15.II.                    250 g
Tomate                                1.II.      15.II.                     10 g
Telina                                1.II.      15.II.                     10 g
Varza                                 1.II.      15.II.                     25 g
Usturoi                               1.II.      15.II.                 50 bulbi
Porumb zaharat                        1.II.      15.II.                   1000 g

    II. Legume pentru solarii
Ardei                                  1.I.        1.I.                      5 g
Castraveti                             1.I.        1.I.                     10 g
Fasole                                 1.I.        1.I.                    200 g
Patlagele vinete                       1.I.        1.I.                 200 sem.
Pepene galben                          1.I.        1.I.                     10 g
Tomate                                 1.I.        1.I.                     10 g

    III. Legume pentru sera
Ardei gras                             1.I.        1.I.                      5 g
Castraveti cornison                    1.I.        1.I.                     10 g
Castraveti salata                      1.I.        1.I.                     10 g
Fasole                                 1.I.        1.I.                    200 g
Pepene galben                          1.I.        1.I.                 200 sem.
Pepene verde                           1.I.        1.I.                 200 sem.
Tomate                                 1.I.        1.I.                     10 g
Conopida                               1.I.        1.I.                     10 g
Gulioare                               1.I.        1.I.                     10 g
Salata                                 1.I.        1.I.                     25 g
Varza                                  1.I.        1.I.                     10 g

    C. POMI, ARBUSTI FRUCTIFERI, CAPSUN, VITA DE VIE, PORTALTOI SI HAMEI*

    I. Pomi, arbusti fructiferi si capsun

    a) Soiuri roditoare
Mar                                 30.XII.      1.III.                  15 buc.
Par - provenit din incrucisare      30.XII.      1.III.                   7 buc.
    - rezultat dintr-o mutatie      30.XII.      1.III.                  12 buc.
Gutui                               30.XII.      1.III.                   7 buc.
Prun                                30.XII.      1.III.                   6 buc.
Cais                                30.XII.      1.III.                   6 buc.
Piersic                             30.XII.      1.III.                  15 buc.
Cires                               30.XII.      1.III.                  15 buc.
Visin                               30.XII.      1.III.                  15 buc.
Nuc                                 30.XII.      1.III.                   8 buc.
Castan                              30.XII.      1.III.                   8 buc.
Migdal                              30.XII.      1.III.                   5 buc.
Alun                                30.XII.      1.III.                   6 buc.
Coacaz                              30.XII.      1.III.                  10 buc.
Zmeur                               30.XII.      1.III.                  10 buc.
Mur                                 30.XII.      1.III.                   6 buc.
Afin                                30.XII.      1.III.                  10 buc.
Agris                               30.XII.      1.III.                  10 buc.
Soc                                 30.XII.      1.III.                   5 buc.
Catina                              30.XII.      1.III.               6 + 2 buc.
Maces                               30.XII.      1.III.                   6 buc.
Smochin                             30.XII.      1.III.                   6 buc.
Capsun                              30.XII.      1.III.                  30 buc.

    b) Portaltoi generativi
    Pentru plante mama - numar corespunzator speciilor si varietatilor pentru fructe
    Pentru pepiniera:
    - semintoase                    30.XII.       15.I.                1000 sem.
    - corcodus, prun, zarzar        30.XII.       15.I.                600 samb.
    - piersic                       30.XII.       15.I.                500 samb.
    - cires, visin, mahaleb         30.XII.       15.I.               1000 samb.
    - nuc, castan                   30.XII.       15.I.                 500 sem.

    c) Portaltoi vegetativi
    Pentru plante mama - numar corespunzator speciilor si varietatilor pentru fructe
    Pentru pepiniera:
    - marcote                       30.XII.      1.III.                 100 buc.
    - butasi                        30.XII.      1.III.                 400 buc.

    II. Vita de vie

    a) - soiuri roditoare           30.XII.      1.III.                  20 buc.
    b) - portaltoi                  30.XII.      1.III.                  20 buc.

    III. Hamei

    Butasi                          30.XII.      1.III.                  20 buc.

    D. Pentru speciile necuprinse in prezenta anexa (plante medicinale, plante
ornamentale), cantitatile de seminte si material saditor necesare pentru testare
se vor stabili de comun acord cu autorii.
________________________________________________________________________________
    * Cantitati minime de seminte pentru un soi pe an.

    ANEXA 4*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                              LISTA
cu termenele pana la care se depun fisele de observatii

________________________________________________________________________________
 Nr.   Denumirea speciei sau grupei                                Termen maxim
 crt.  de specii
________________________________________________________________________________

                            A. CULTURI DE CAMP

   1. Cereale paioase de toamna
      - orz, orzoaica .................................................. 5 iulie
      - grau: zonele de sud, sud-est, vest ale tarii .................. 10 iulie
      - grau: Moldova si Transilvania ................................. 15 iulie
   2. Rapita de toamna (samanta si furaj), mazare (boabe si furajera),
      mazariche (toamna si primavara), linte .......................... 1 august
   3. Cereale paioase de primavara, in pentru ulei si fibra,
      rapita de primavara ............................................ 15 august
   4. Cartofi (timpurii si in dinamica) .......................... 15 septembrie
   5. Fasole, fasolita, naut, lupin, bob, floarea soarelui,
      canepa ..................................................... 15 septembrie
   6. Soia, cartofi semitarzii si tarzii, alune de pamant ..........15 octombrie
   7. Porumb boabe (toate grupele), sorg ........................... 1 noiembrie
   8. Plante furajere .............................................. 1 noiembrie
   9. Orez, tutun, sfecla de zahar si furajera, ricin, bumbac,
      plante medicinale ........................................... 15 noiembrie

                                  B. LEGUME
                              I. Legume de camp

   1. Salata, spanac, loboda, ridichi de luna si alte verdeturi ....... 15 iunie
   2. Mazare pastai, fasole pitica ..................................... 1 iulie
   3. Varza timpurie, conopida timpurie, gulioare, ridichi de vara .... 15 iulie
   4. Porumb zaharat, ceapa din arpagic, usturoi de toamna,
      usturoi de primavara, castraveti de vara ........................ 1 august
   5. Tomate timpurii si semitimpurii, varza de vara .................. 1 august
   6. Castraveti cornison, fasole urcatoare, bob, bame, tomate de
      vara-toamna, tomate pentru industrie, ceapa ceaclama ........ 1 septembrie
   7. Ardei, pepene galben, pepene verde, dovleac comestibil,
      dovlecei, vinete, gulii, conopida de toamna,
      varza de toamna si pastrare ................................ 30 septembrie
   8. Morcov, patrunjel, pastarnac, telina si alte radacinoase .... 15 octombrie
   II. Legume pentru solarii .......................................... 1 august
   III. Legume pentru sera:
        - ciclul I ................................................... 15 august
        - ciclul II ............................................... 15 noiembrie

      C. POMI, ARBUSTI FRUCTIFERI, CAPSUN, VITA DE VIE, PORTALTOI SI HAMEI

   1. Cires, capsun .................................................. 15 august
   2. Visin, cais si piersic (soiuri cu coacere timpurie), agris .. 1 septembrie
   3. Prun (soiuri cu coacere timpurie), cais si piersic
      (soiuri de sezon mediu), zmeur, coacaz ..................... 15 septembrie
   4. Mar si par (soiuri de vara), prun (soiuri de sezon mediu),
      cais (soiuri cu coacere tarzie), soc ......................... 1 octombrie
   5. Vita de vie (soiuri pentru struguri de masa cu coacere
      timpurie), mur, afin, maces ................................. 15 octombrie
   6. Piersic (soiuri cu coacere tarzie), smochin .................. 1 noiembrie
   7. Gutui, catina ............................................... 15 noiembrie
   8. Mar si par (soiuri de toamna si iarna), prun (soiuri cu
      coacere tarzie), vita de vie (soiuri pentru struguri de masa
      de sezon mediu si cu coacere tarzie, soiuri pentru
      struguri de vin) ............................................. 1 decembrie
   9. Portaltoi pentru vita de vie (plantatia cu
      soiuri roditoare) ............................................ 1 decembrie
  10. Nuc, castan, alun, migdal, portaltoi pentru speciile pomicole
      si vita de vie (pepiniere), vita de vie (soiuri pentru
      struguri de masa si vin cu rezistenta sporita la boli),
      hamei ........................................................ 1 decembrie
  11. Portaltoi pentru speciile pomicole (plantatia cu soiuri
      roditoare) ...................................... se vor preda la datele
                                                        corespunzatoare speciei
                                                        si perioadei de maturare
                                                        mentionate mai sus.

                        D. FLORI SI PLANTE ORNAMENTALE

      - de sera ....................................................... 1 august
      - de camp .................................................. 30 septembrie
________________________________________________________________________________

    ANEXA 5
    la regulament

    ROMANIA

               MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

    Comisia de inregistrare pentru ................

          De acord                                Se aproba
      Secretar de stat,      Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    ....................     ..................................................

                              PROCES-VERBAL
                      incheiat astazi .............

    Subsemnatii, membrii Comisiei de inregistrare pentru .......................
...............................................................................,
luand in discutie documentatia tehnica prezentata de Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, propunem urmatoarele:
    I. Sa se aprobe inregistrarea pentru productie, incepand cu anul ........, a soiurilor specificate mai jos, care au indeplinit conditiile pentru a fi inregistrate, introduse si generalizate in cultura.
    Soiurile inregistrate au acelasi regim ca si cele inscrise in catalogul soiurilor.
...............................................................................
...............................................................................
    II. Nu au indeplinit conditiile pentru a fi inregistrate soiurile:
...............................................................................
    III. Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare care fac parte din documentatia tehnica a soiurilor inregistrate.

                             Membrii comisiei,
    ................................    ................................
    ................................    ................................
    ................................    ................................

    ANEXA 6
    la regulament

                                REGULI
de implementare referitoare la stabilirea denumirii soiurilor din specii de plante agricole si legume*)

    *) In conformitate cu Regulamentul nr. 930/2000 al Comisiei Comunitatii Europene din 4 mai 2000.

    Art. 1
    Acest regulament stabileste, in scopul aplicarii art. 9.6 din Directiva 2002/53/EC si a art. 9.6 din Directiva 2002/55/EC, reguli detaliate pentru aplicarea anumitor criterii in vederea stabilirii denumirilor soiurilor.
    Art. 2
    In cazul unui drept a priori al solicitantului in privinta unei parti dintr-o denumire sau a denumirii intregi, art. 18.1 din Regulamentul CE nr. 2.100/94 trebuie sa se aplice mutatis mutandis.
    Art. 3
    (1) Denumirea unui soi va fi considerata ca produce dificultati utilizatorilor sai privind recunoasterea sau reproducerea ei, in urmatoarele cazuri:
    a) cand se prezinta sub forma unei denumiri fanteziste:
    (i) este alcatuita dintr-o singura litera;
    (ii) este alcatuita sau contine ca entitate separata o serie de litere care formeaza un cuvant care nu se poate pronunta, cu exceptia cazului in care aceasta serie este o abreviere consacrata;
    (iii) contine un numar, exceptand cazul in care acesta face parte integranta din denumire sau cand aceasta indica faptul ca soiul este sau va face parte dintr-o serie numerotata de soiuri inrudite biologic;
    (iv) este alcatuita din mai mult de trei entitati; totusi, in cazul art. 63 alin. (4) din Regulamentul CE nr. 2.100/94, mai mult de trei entitati nu constituie un impediment;
    (v) este alcatuita dintr-un cuvant foarte lung sau contine un astfel de cuvant;
    (vi) contine o liniuta, un spatiu liber, altul decat cel care separa entitatile din care este alcatuita, un alt tip de semn, un amestec de majuscule si minuscule in interiorul entitatilor, un indice superior sau unul inferior, un simbol sau un desen;
    b) cand se prezinta sub forma unui cod:
    (i) este alcatuita din unul sau mai multe numere, cu exceptia cazului in care este vorba despre o linie consangvinizata sau despre tipuri specifice similare de soiuri;
    (ii) este alcatuita dintr-o singura litera;
    (iii) contine mai mult de 10 litere sau litere si numere;
    (iv) contine mai mult de patru grupuri alternative, formate dintr-o litera sau din mai multe litere si dintr-un numar sau mai multe numere;
    (v) contine o liniuta, un spatiu liber, altul decat cel care o separa de un cuvant care se poate pronunta, un alt tip de semn, un indice superior sau inferior, un simbol sau desen.
    (2) La prezentarea propunerii pentru denumirea unui soi, solicitantul trebuie sa declare daca denumirea propusa se intentioneaza sa fie sub forma unei denumiri fanteziste sau a unui cod.
    (3) Daca solicitantul nu face nici o declaratie cu privire la forma denumirii propuse, aceasta va fi considerata ca fiind o denumire fantezista.
    Art. 4
    Cand se evalueaza daca o denumire este identica cu cea a altui soi sau daca exista riscul de a fi confundata cu aceasta, se aplica urmatoarele dispozitii:
    a) prin poate fi confundata cu se intelege in special o denumire de soi care difera doar printr-o litera, o cifra sau prin unul ori mai multe accente de denumirea unui soi al unei specii inrudite, oficial acceptata a fi comercializata in cadrul Romaniei, al Comunitatii, al spatiului economic european sau in cadrul unei parti contractante cu UPOV ori este subiectul protectiei prin drept de autor in cadrul teritoriilor mentionate anterior; totusi prezenta decizie nu se aplica in cazul unei diferente de o singura litera intr-o abreviere consacrata care constituie o entitate separata de cea a denumirii soiului. Fara a aduce atingere prevederilor art. 6, prezenta dispozitie nu se aplica in cazul denumirii unui soi care se prezinta sub forma unui cod, daca denumirea soiului de referinta este, de asemenea, sub forma unui cod;
    b) prin specii inrudite se intelege o specie care apartine aceleiasi clase sau, daca este cazul, aceluiasi gen botanic;
    c) prin soi care nu mai exista se intelege un soi care nu mai este comercializat;
    d) prin soi a carui denumire nu a dobandit o semnificatie speciala se intelege un soi a carui denumire, intr-o anumita perioada, a fost inscrisa intr-un registru oficial al soiurilor de plante si astfel a dobandit o semnificatie speciala, dar a pierdut aceasta caracteristica la expirarea unei perioade de 10 ani dupa radierea din registru.
    Art. 5
    Denumirile care sunt utilizate in mod curent pentru comercializarea bunurilor sau cele care nu trebuie sa fie utilizate in virtutea altei legislatii trebuie sa se considere ca inseamna in special:
    a) denumiri curente sau termeni asociati cu greutati si masuri;
    b) termeni care fac azi parte din limbajul cotidian in intreaga Comunitate Europeana sau intr-o parte din Comunitate si in Romania, a caror aprobare ca denumire de soi ar impiedica utilizarea lor de catre alte persoane in momentul comercializarii materialului de reproducere sau de inmultire a altor soiuri;
    c) expresiile care nu trebuie sa fie folosite pentru alte scopuri decat cele prevazute de respectiva legislatie.
    Art. 6
    O denumire de soi poate sa induca in eroare sau sa produca confuzie daca:
    a) creeaza falsa impresie ca soiul poseda caracteristici speciale sau o valoare speciala;
    b) creeaza falsa impresie ca soiul este inrudit sau deriva dintr-un alt soi specific;
    c) se refera la o caracteristica sau valoare specifica intr-o maniera care creeaza falsa impresie ca numai acest soi le poseda, cand de fapt alte soiuri ale aceleiasi specii pot sa posede aceleasi caracteristici sau aceeasi valoare;
    d) sugereaza, pe baza asemanarii sale cu o marca binecunoscuta, alta decat o marca inregistrata sau denumire de soi, ca este vorba de un alt soi sau da impresia gresita privind identitatea solicitantului, responsabilului cu mentinerea soiului sau a amelioratorului;
    e) contine sau este alcatuita din termenii urmatori:
    (i) comparative sau superlative;
    (ii) numele speciei sau un element din genul sau specia regnului vegetal;
    (iii) numele comun al unui gen sau specii ale regnului vegetal din cadrul grupului, fie din specia de plante agricole sau din specia de plante de legume carora le apartine soiul;
    (iv) numele unei persoane fizice sau juridice sau o trimitere, dand astfel falsa impresie privind identitatea solicitantului, responsabilului cu mentinerea soiului sau a amelioratorului.
    Art. 7
    Denumirile soiurilor care au fost acceptate sub forma de cod trebuie in mod clar indicate ca atare in Catalogul oficial prin urmatoarea nota explicativa: "Denumire de soi aprobata sub forma de cod".
    Art. 8
    Aceste reguli nu se aplica denumirilor soiurilor care au fost propuse de catre solicitant autoritatii competente pentru aprobare inainte de data intrarii in vigoare a prezentului regulament.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 84/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 84 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu