E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.83 din 27.06.2012

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011
ACT EMIS DE: Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 456 din 06 iulie 2012SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată,în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin: Articolul IMetodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 6 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Participanţii care absolvă programul de instruire pot fi examinaţi după terminarea acestuia, în baza cererii formulate de organizatorul programului de instruire, sau pot fi examinaţi la o dată ulterioară. 2. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Solicitarea privind examinarea după terminarea programului de instruire se depune odată cu documentele prevăzute la art. 11 alin. (1), iar decizia ISCIR se comunică odată cu transmiterea documentului prevăzut la art. 11 alin. (3). 3. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Persoanele care se înscriu la examenul în vederea autorizării ca operator RSVTI trebuie să prezinte, în cazul examinării după terminarea programului de instruire, sau să depună la ISCIR, în cazul examinării la o dată ulterioară, următoarele documente:a)cererea de înscriere la examenul de autorizare; b)copia diplomei de studii medii tehnice sau superioare tehnice; c)copia actului de identitate; d)copia documentului de participare la programul de instruire organizat de către o persoană juridică avizată de ISCIR. 4. La articolul 39 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1 ), cu următorul cuprins: b^1) să efectueze admiterea funcţionării instalaţiilor/echipamentelor şi verificările tehnice în utilizare la instalaţiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, aceste activităţi se realizează de către operatorul RSVTI; 5 . Anexele nr. 2 , 5, 7 şi 8 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, Marian Răducanu ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la metodologie) MODEL DE ADRESĂ DE AVIZARE/RESPINGERE A PERSOANEI JURIDICE Antet ISCIR ........ ........... Nr. de înregistrare ............/........ .............. Către ........ ................ ........ ........ Adresă ........ ................ ........ ........ CUI ........ ................ ........ ............ Tel./Fax ........ ................ .............. În atenţia ........ ................ ............ Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ........./........ ........., înregistrată la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat cu nr. .........../..........., privind solicitarea de avizare pentru desfăşurarea de cursuri conform programei analitice..............*) şi suportului de curs aferent în vederea autorizării de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat a cursanţilor pentru ocupaţia/calificarea de operator RSVTI, cod COR/cod Nomenclator calificări ............, vă comunicăm avizul nostru favorabil/respingerea solicitării. Programa de pregătire şi suportul de curs respectă/nu respectă prevederile ........ ........ ......... şi ale legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor. Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislaţiei în vigoare. Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, ........ ................ ................ ............. (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila) *) Se menţionează modul A sau modul B. ANEXA Nr. 2*)__*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 5 la metodologie) ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 7 la metodologie) MODEL DE AUTORIZAŢIE A OPERATORULUI RSVTI - PERSOANĂ JURIDICĂ AUTORIZAŢIE pentru operatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI - persoană juridică (conform prevederilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. ........... din ........ ........... şi ale Procesului-verbal nr. ............. din ........ ........ .........) 1. Persoana juridică Denumirea: ........ ................ ................ ........ ........... Adresa sediului social: ........ ................ ................ ................ .............. J ........ ................ ........ CUI: ........ ................ ............. Tel.: ........ ........ ............ Fax: ........ ................ ............ Subdiviziunea care desfăşoară activitatea autorizată Denumirea: ........ ................ ................ ........ ........... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ J ........ ........ ............ CUI: ........ ......... (dacă este cazul) Tel.: ........ ........ ........ Fax: ........ ......... 2. Domeniul autorizaţiei Activităţi de supraveghere tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor ce intră sub incidenţa Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, aflate în dotarea sau în folosinţa deţinătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR. 3. Personalul autorizat Operatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor (RSVTI): ........ ................ .............. 4. Menţiuni Orice modificare ce conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia trebuie anunţată la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs. Persoana juridică, prin reprezentanţii săi legali, împreună cu personalul nominalizat în autorizaţie, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu. Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, ........ ................ ........ ......... 1) Codul autorizaţiei conform reglementărilor interne ISCIR şi data emiterii actualizării. Autorizaţia se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea galbenă. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 8 la metodologie) MODEL DE ACTUALIZARE A AUTORIZAŢIEI OPERATORULUI RSVTI - PERSOANĂ JURIDICĂ ACTUALIZARE A AUTORIZAŢIEI Nr. ........ .......... pentru operatorul responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI - persoană juridică (conform prevederilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. ........... din ........ ........... şi ale Procesului-verbal nr. ............. din ........ ........ .........) 1. Persoana juridică Denumirea: ........ ................ ................ ........ ............ Adresa sediului social: ........ ................ ........ .......... J ........ ................ ........ CUI: ........ ........ .............. Tel.: ........ ........ ............ Fax: ........ ........ .............. Subdiviziunea care desfăşoară activitatea autorizată Denumirea: ........ ................ ................ ........ ............ Adresa: ........ ................ ................ ........ .............. J ........ ........ ............ CUI: ........ ......... (dacă este cazul) Tel.: ........ ........ ........ Fax: ........ ......... 2. Domeniul autorizaţiei Activităţi de supraveghere tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor ce intră sub incidenţa Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, aflate în dotarea sau în folosinţa deţinătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR. 3. Personalul autorizat Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor (RSVTI): ........ ........ ........ 4. Menţiuni Orice modificare ce conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia trebuie anunţată la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs. Persoana juridică, prin reprezentanţii săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizaţie, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu. Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, ........ ................ ................ ............ 1) Codul actualizării autorizaţiei conform reglementărilor interne ISCIR şi data emiterii actualizării. Actualizarea autorizaţiei se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea galbenă.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 83/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 83 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu