E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 8 din 22 noiembrie 2001

pentru punerea in aplicare a Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

ACT EMIS DE:                COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 765 din 30 noiembrie 2001


SmartCity3


    Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
    tinand seama de dispozitiile art. 5, 53 si 67 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, astfel cum au fost modificate prin art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
    in temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
    potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 22 noiembrie 2001 prin care s-au adoptat Normele privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se pun in aplicare Normele privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

             Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
                            Nicolae Eugen Crisan

    ANEXA 1

                              NORME
privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

    In temeiul prevederilor art. 5, 53 si 67 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, modificate prin art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, precum si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta urmatoarele norme, prin care se stabilesc nivelul primelor de asigurare si termenele de plata ale acestora, limitele despagubirilor corelate cu nivelul primelor de asigurare, criteriile de aplicare a acestei asigurari, autorizarea asiguratorilor si alte elemente pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule.

    TITLUL I
    Nivelul primelor de asigurare, termenele de plata a acestora si limitele despagubirilor

    Art. 1
    Nivelul primelor de asigurare pentru anul 2002 este prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 2
    (1) In cazul persoanelor care detin autovehicule inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania primele de asigurare se platesc astfel:
    a) pentru autovehiculele care sunt deja inmatriculate la data de 31 decembrie 2001, primele se platesc pentru intreg anul 2002 sau fractionat, aferent perioadelor:
    - 1 ianuarie - 31 decembrie 2002, pana la data de 31 decembrie 2001;
    - 1 ianuarie - 31 mai 2002, pana la data de 31 decembrie 2001;
    - 1 iunie - 31 decembrie 2002, pana la data de 31 mai 2002;
    b) anterior inmatricularii autovehiculului in circulatie, pentru autovehiculele care se inmatriculeaza/reinmatriculeaza in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2002;
    c) anterior eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie.
    (2) In cazul platii anticipate si integrale pana la data de 31 decembrie 2001 a primelor de asigurare aferente perioadei 1 ianuarie - 31 decembrie 2002 toate categoriile de asigurati beneficiaza de o reducere cu 10% a primelor de asigurare, cu exceptia asiguratilor, persoane fizice pensionate, care beneficiaza de o reducere cu 20% a primelor de asigurare in baza talonului sau a deciziei de pensionare.
    (3) In cazul neachitarii la scadenta a primelor de asigurare prevazute la art. 1, detinatorul autovehiculului este neasigurat pana in momentul intrarii in vigoare a asigurarii.
    Art. 3
    Pentru autovehiculele care se inmatriculeaza temporar, respectiv cele ce urmeaza sa fie scoase definitiv din tara, precum si in cazul eliberarii unei autorizatii provizorii de circulatie, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Pentru autovehiculele care se inmatriculeaza permanent in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2002 prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de luna cuprinsa intre data inceperii raspunderii asiguratorului si data de 31 decembrie 2002 reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 5
    (1) Pentru autovehiculele apartinand agentilor economici care desfasoara o activitate sezoniera in agricultura sau constructii si care nu sunt utilizate timp de cel putin 3 luni consecutive, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala prevazuta in anexa nr. 2.
    (2) Detinatorii de parcuri auto formate din cel putin 20 de autovehicule inmatriculate pot negocia cu asiguratorii autorizati pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule plata fractionata a primelor de asigurare prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 6
    In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in timpul in care se afla pe teritoriul Romaniei, primele de asigurare aferente perioadei in care autovehiculul neasigurat se afla in Romania se platesc anticipat si integral, astfel:
    a) in mod obligatoriu, la intrarea autovehiculului pe teritoriul Romaniei, la punctele de trecere a frontierei, in cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate;
    b) cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unitatile teritoriale ale asiguratorilor autorizati, in cazul persoanelor care se afla pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate si ale caror asigurari expira in perioada in care se afla in Romania.
    Art. 7
    Raspunderea asiguratorului incepe:
    a) din momentul platii primei de asigurare in numerar, respectiv al prezentarii ordinului de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil si al eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatiile de plata in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si la art. 6;
    b) dupa 48 de ore de la expirarea zilei in care s-a platit prima de asigurare in numerar, respectiv s-a prezentat ordinul de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil si s-a eliberat documentul de asigurare, pentru celelalte situatii, altele decat cele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si la art. 6.
    Art. 8
    (1) Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in tichetul de asigurare pentru care s-a platit prima de asigurare datorata sau, anterior acestei date, in momentul radierii autovehiculului.
    (2) Dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, ordinul de plata sau alt document probator al platii.
    (3) Nu este angajata raspunderea asiguratorului in cazul documentelor de asigurare sau de incasare falsificate ori care au fost sustrase din gestiunea acestuia.
    Art. 9
    (1) Pentru autovehiculele care se radiaza din circulatie in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2002 prima de asigurare pentru fiecare luna sau fractiune de luna cuprinsa intre data inceperii si data incetarii raspunderii asiguratorului reprezinta 1/12 din prima de asigurare anuala.
    (2) Diferenta dintre prima de asigurare platita si cea calculata conform alin. (1) se restituie asiguratului, la cererea scrisa a acestuia, insotita de documentele doveditoare, si numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.
    Art. 10
    (1) In unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubelor, asiguratorul acorda despagubiri, inclusiv pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in urmatoarele limite:
    a) de la 1.000.000 lei pana la maximum 400.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 1.000.000 lei;
    b) pana la 100.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 500.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.
    (2) Limitele despagubirilor mentionate la alin. (1) se aplica in cazul daunelor produse prin accidente de autovehicule survenite in anul 2002.
    Art. 11
    (1) Dovada existentei asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, in cazul controalelor efectuate de ofiterii si subofiterii de politie, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, o constituie tichetul de asigurare emis de asiguratorii autorizati sa practice aceasta asigurare in Romania sau documentele internationale de asigurare de raspundere civila auto, eliberate de societati de asigurare din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea.
    (2) In vederea identificarii de catre organele abilitate a autovehiculelor pentru care a fost incheiata asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, asiguratorii vor elibera o vinieta de aceeasi culoare cu tichetul de asigurare, care va fi aplicata pe parbrizul autovehiculului.
    (3) Modelul, continutul si culoarea tichetului de asigurare si cele ale vinietei vor fi comunicate asiguratorilor o data cu autorizarea acestora.
    Art. 12
    Nivelul amenzilor si celelalte sanctiuni sunt prevazute la art. 63 si 64 din Legea nr. 136/1995, respectiv:
    a) refuzul societatii comerciale autorizate de a incheia asigurarea obligatorie se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, prevazuta la art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2000, putandu-se lua si masura de suspendare a activitatii pe o perioada de pana la un an, potrivit art. 63 din Legea nr. 136/1995;
    b) incalcarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiei de asigurare prevazute la art. 48 si 56 din Legea nr. 136/1995 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, prevazuta la art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2000, si cu retinerea certificatului de inmatriculare a autovehiculului pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii, potrivit art. 64 din Legea nr. 136/1995.

    TITLUL II
    Autorizarea asiguratorilor si alte elemente referitoare la practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

    Art. 13
    In vederea obtinerii autorizarii de a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, in conformitate cu prevederile Legii nr. 136/1995, asiguratorul solicitant trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sa fie reautorizat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 si ale Normelor nr. 2/2001 emise prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 501 din 24 august 2001;
    b) sa dispuna de un capital social varsat, prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 32/2000;
    c) sa dispuna de active lichide care sa reprezinte cel putin 50% din valoarea capitalului social varsat prevazut la lit. b), asa cum sunt ele prevazute la art. 4 alin. 2 din Normele nr. 6/2001 emise prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 666 din 23 octombrie 2001;
    d) asiguratorul care solicita autorizarea va constitui un depozit bancar pe o perioada de 12 luni, in baza unui contract incheiat cu o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei, care va reprezenta cel putin 50% din valoarea activelor prevazute la lit. c) si care nu va putea fi eliberat de banca decat cu acordul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, dupa stingerea tuturor obligatiilor societatii de asigurare autorizate conform prezentelor norme; la constituirea acestui depozit bancar asiguratorul va solicita bancii mentionarea unei astfel de conditii exprese de eliberare a acestuia;
    e) sa dispuna de o retea teritoriala formata din cel putin o unitate (sucursala, agentie, punct de lucru etc.) in fiecare judet si in municipiul Bucuresti;
    f) pentru fiecare unitate sa dispuna de personal propriu specializat in activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto si sa efectueze plati de despagubire la cel putin una dintre unitatile teritoriale din fiecare judet;
    g) sa practice de cel putin 2 ani asigurarea facultativa de autovehicule.
    Art. 14
    In vederea obtinerii autorizarii de practicare a asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, asiguratorii vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:
    a) cerere de autorizare pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila a autovehiculelor si o documentatie din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de autorizare prevazute la art. 13;
    b) un raport privind contractele de asigurare facultativa a autovehiculelor din ultimii 2 ani (prime incasate, comisioane si daune platite, volumul rezervei pentru daunele nelichidate, numar de contracte incheiate si numar de dosare de dauna, din care ramase nelichidate), precum si reteaua teritoriala;
    c) copie de pe contractul de depozit incheiat de asigurator cu banca, potrivit art. 13 lit. d);
    d) un angajament al conducerii societatii, din care sa rezulte ca va respecta intocmai prevederile prezentelor norme, sub sanctiunile prevazute la art. 39 din Legea nr. 32/2000.
    Art. 15
    In baza prevederilor prezentelor norme asiguratorii vor fi autorizati sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2002.
    Art. 16
    (1) In aplicarea prevederilor art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995, modificate prin art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, precum si ale art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000, avand in vedere elaborarea si publicarea prezentei legislatii, gestionarea programului de monitorizare a activitatii asiguratorilor autorizati pentru practicarea acestei asigurari si pentru protejarea corespunzatoare a intereselor asiguratilor, se preleva o cota procentuala de 0,88% din volumul primelor de asigurare incasate lunar pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule.
    (2) Sumele determinate prin aplicarea cotei de 0,88% asupra volumului lunar al primelor de asigurare incasate vor fi varsate pana la data de 2 a lunii urmatoare in contul nr. 50.0314045240, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Trezoreria municipiului Bucuresti.
    (3) Sumele determinate potrivit alin. (1), aferente primelor de asigurare incasate pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule in cursul lunii decembrie 2001, pentru exercitiul financiar 2002, se vor varsa pana la data de 25 ianuarie 2002.
    Art. 17
    (1) Asiguratorii au obligatia de a intocmi evidente lunare privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, potrivit modelelor prezentate in anexele nr. 3a) si 3b).
    (2) Asiguratorii vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor rapoarte trimestriale, care vor fi intocmite in baza evidentelor lunare, cumulate pentru fiecare trimestru al anului, pana la data de 30 a lunii urmatoare fiecarui sfarsit de trimestru.
    Art. 18
    In contabilitatea asiguratorului autorizat pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile:
    1. Evidentierea primelor de asigurare RCA incasate in exercitiul financiar 2001 si aferente exercitiului financiar 2002:

    5121 "Conturi curente         =        472 "Venituri inregistrate
          la banci"                             in avans";

    2. La inceputul exercitiului financiar 2002, o data cu aplicarea noilor reglementari contabile specifice domeniului asigurarilor, primele de asigurare RCA, vor fi evidentiate astfel:

    401 "Decontari privind        =         702 "Venituri din prime brute
         primele de asigurare"                   subscrise privind asigurarile
                                                 generale directe"

                               concomitent,

    4742 "Venituri inregistrate   =        401 "Decontari       - cu primele
          in avans privind                      privind primele   de asigurare
          asigurarile generale"                 de asigurare"     incasate in
                                                                  exercitiul
                                                                  financiar
                                                                  2001;

    3. Evidentierea sumei virate in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit art. 16 alin. (2):

    6432 "Cheltuieli cu alte      =        4472 "Fonduri speciale, taxe si
          impozite, taxe si                      varsaminte asimilate privind
          varsaminte asimilate                   asigurarile generale"
          privind asigurarile                    (analitic distinct)
          generale"
          (analitic distinct)
    4472 "Fonduri speciale, taxe  =        5442 "Conturi curente la banci
          si varsaminte asimilate                privind asigurarile
          privind asigurarile                    generale".
          generale"
          (analitic distinct)

    TITLUL III
    Norme tehnice cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 19
    Asiguratorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule acorda, in baza primelor de asigurare platite, despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii acestora raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule care au loc pe teritoriul Romaniei, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil.
    Art. 20
    Asiguratorii acorda despagubiri:
    1. indiferent de locul in care a fost produs accidentul de autovehicul (pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in orice alte locuri), atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii autovehiculului asigurat;
    2. pentru pagubele produse de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, dar numai atat timp cat acestea sunt montate pe autovehicul, precum si pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori atase, dar numai in timpul in care acestea sunt atasate unui autovehicul asigurat, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;
    3. daca paguba a fost produsa din culpa conducatorului autovehiculului, prin fapta lucrului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului, prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor sau a produselor transportate.
    Art. 21
    (1) In situatia in care cel pagubit a contribuit din culpa la producerea accidentului sau la marirea pagubei, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din paguba care ii este imputabila. In astfel de situatii intinderea raspunderii fiecarei persoane va fi cea rezultata din acte.
    (2) In situatia in care din acte nu rezulta intinderea raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident.
    Art. 22
    Asiguratorii nu acorda despagubiri pentru:
    1. cazurile in care detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs:
    a) dintr-un caz de forta majora;
    b) din culpa exclusiva a persoanei pagubite;
    c) din culpa exclusiva a unei terte persoane;
    2. pagubele produse bunurilor apartinand persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate, daca au fost provocate de un alt autovehicul apartinand aceleiasi persoane fizice sau juridice, condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica asigurata;
    3. pagubele cauzate in situatiile in care la data accidentului detinatorul autovehiculului nu face dovada valabilitatii asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule sau raspunderea asiguratorului nu incepuse;
    4. pagubele situate sub limita minima a despagubirilor de asigurare prevazute in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;
    5. partea din prejudiciu care depaseste limitele maxime ale despagubirilor de asigurare prevazute in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;
    6. amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, precum si cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;
    7. cheltuielile facute in procesul penal de detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;
    8. sumele pe care conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, este obligat sa le plateasca detinatorului care i-a incredintat autovehiculul asigurat pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;
    9. pagubele produse persoanelor sau bunurilor transportate, daca intre detinatorul autovehiculului care a produs accidentul sau conducatorul auto raspunzator si persoanele pagubite a existat un raport contractual (civil, comercial, de munca etc., cu titlu oneros sau gratuit);
    10. pagubele produse la locul de munca de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, atunci cand acestea sunt utilizate ca utilaje sau instalatii de lucru;
    11. pagubele produse prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
    12. pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corosive, combustibile), care au determinat sau au agravat producerea pagubei;
    13. pretentiile referitoare la reducerea valorii bunurilor dupa reparatie.

    CAP. 2
    Stabilirea despagubirilor

    Art. 23
    (1) Stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori se poate face in cazurile in care, din actele incheiate de organele de politie, unitatile de pompieri sau celelalte autoritati publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, precum si din instiintarea asiguratilor, respectiv a conducatorilor auto vinovati, rezulta raspunderea civila a detinatorului sau a conducatorului autovehiculului asigurat in producerea pagubei, iar persoana pagubita face dovada prejudiciului suferit.
    (2) In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, daca autoritatile publice nu au retinut elemente determinante cu privire la cauzele si la imprejurarile producerii accidentului de autovehicul ori la pagubele cauzate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc legal de proba.
    (3) Despagubirile nu pot fi stabilite pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori in cazul in care nu a avut loc contact material intre autovehiculul detinatorului asigurat si persoana pagubita sau bunurile acesteia.
    Art. 24
    La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, avandu-se in vedere prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a depasi diferenta dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului si valoarea ramasa si nici limita maxima a despagubirilor de asigurare prevazuta in prezentele norme.
    Art. 25
    (1) In situatia realizarii conventiei dintre asigurat, persoanele pagubite si asigurator, asiguratorul va efectua plata in termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data finalizarii dosarului de daune.
    (2) Asiguratorii sunt obligati sa raporteze lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor cazurile de depasire a termenului prevazut la alin. (1), sub sanctiunile prevazute la art. 39 din Legea nr. 32/2000.

    A. Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau distrugerii autovehiculelor, inclusiv vehiculelor, cu exceptia celor inmatriculate in strainatate si care apartin persoanelor straine sau cetatenilor romani cu resedinta in strainatate
    Art. 26
    (1) Despagubirile pentru autovehicule nu pot depasi cuantumul pagubei si nici diferenta dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului si valoarea ramasa.
    (2) Prin valoare ramasa se intelege valoarea acelor parti din autovehicul ramase neavariate, fara a se putea depasi 25% din valoarea autovehiculului.
    (3) Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate ori cu costul de inlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si inlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de autovehicul, stabilite la preturile practicate de unitatile de achizitie, din care se scade valoarea eventualelor parti ramase neavariate.
    (4) La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia in considerare numai inlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate.
    (5) Prin parti componente sau piese care necesita inlocuirea se intelege numai cele a caror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibila din punct de vedere tehnic datorita gradului de avariere a acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul de reparatie, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente, depaseste valoarea de nou a partii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente.
    (6) Se considera ca a fost necesara revopsirea integrala a autovehiculului atunci cand partile avariate din cauza accidentului reprezinta cel putin 50% din suprafata totala exterioara a autovehiculului respectiv.
    (7) Preturile partilor componente, ale pieselor inlocuitoare noi si ale materialelor sunt cele practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului. Prin unitati de specialitate se intelege persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitatea de comercializare a autovehiculelor, a partilor componente, a pieselor inlocuitoare si a materialelor pentru acestea, precum si sa execute lucrari de intretinere si reparatie la autovehicule.
    (8) De regula reparatiile se vor efectua in unitati de specialitate care sunt agreate de asiguratori printr-o conventie incheiata in acest sens, costurile reparatiilor urmand sa fie platite de asigurator direct catre unitatile de specialitate agreate. Asiguratorii vor incheia conventii cu cel putin 3 unitati service auto specializate in activitatea de depanare a autovehiculelor de productie interna si/sau de productie externa. Sunt exceptate de la aceasta prevedere autovehiculele care sunt in perioada de garantie.
    (9) In situatia in care pagubitul doreste ca repararea autovehiculului sa fie executata in alte unitati de specialitate, asiguratorul va deconta cheltuielile efectuate de pagubit pana la nivelul tarifelor practicate de unitatile de specialitate agreate de asigurator.
    (10) In cazurile in care pentru repararea autovehiculelor a fost necesara procurarea cu plata in valuta a unor parti componente, piese sau materiale, costul acestora este egal cu costul prevazut in actele de cheltuieli prezentate (inclusiv cheltuieli de transport si taxe vamale, exclusiv T.V.A. aferenta), echivalat in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii facturii de catre pagubit, fara a putea depasi 90 de zile de la data accidentului. In aceste cazuri costul partilor componente, pieselor sau materialelor nu va depasi preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate din Romania, daca acestea sunt comercializate si in Romania. In situatia in care se depaseste termenul de 90 de zile de la data accidentului, pentru stabilirea despagubirii se vor avea in vedere preturile partilor componente, ale pieselor inlocuitoare noi si ale materialelor practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului sau, in lipsa acestora, preturile de catalog echivalate in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data ultimei zile a acestui termen.
    (11) Cheltuielile cu manopera, inclusiv cu demontarea si montarea, sunt cele prevazute in tarifele practicate, la data producerii accidentului, de unitatile de specialitate agreate de catre asigurator.
    (12) Costul reparatiilor efectuate la autovehicule, inclusiv costul de inlocuire a partilor componente si a pieselor avariate, se stabileste pe baza documentelor eliberate de unitatile de specialitate agreate de asigurator, daca reparatia se executa in cel mult 60 de zile de la data producerii accidentului.
    (13) In cazul in care reparatiile autovehiculului se efectueaza in regie proprie sau se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor, costul acestora se stabileste pe baza evaluarii asiguratorului si, daca este cazul, si a documentelor justificative privind platile facute, prezentate ulterior efectuarii reparatiilor. In astfel de cazuri cheltuielile cu manopera si costul reparatiilor nu pot depasi, pentru parti componente, piese sau materiale, preturile de vanzare si tarifele pentru manopera practicate de unitatile de specialitate agreate de asiguratori.
    (14) Daca pentru unele parti componente sau piese ale autovehiculului nu exista preturi practicate de unitatile de specialitate, valoarea de nou a acestora se stabileste prin asimilare cu preturile de vanzare practicate de unitatile de specialitate pentru partile componente sau piesele unor autovehicule similare sau, in caz contrar, pe baza preturilor din cataloagele pentru piese de schimb. In cazul in care preturile din cataloage sunt exprimate in valuta, se va calcula echivalentul in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii sumei de despagubire.
    (15) In situatiile aplicarii prevederilor alin. (10) si (13), daca se prezinta documente justificative de la unitatile de specialitate cu care asiguratorul nu are incheiata o conventie de autorizare, pentru cheltuielile efectiv facute intr-un termen de 60 de zile de la data platii despagubirii, la cererea persoanei pagubite se va putea acorda diferenta dintre sumele efectiv platite si preturile avute in vedere la calculul despagubirii pe baza evaluarii asiguratorului pentru fiecare element, tinandu-se seama de preturile utilizate de unitatile de specialitate agreate.
    Art. 27
    (1) Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se stabileste scazandu-se din valoarea de nou a acestuia uzura corespunzatoare.
    (2) Modalitatea de stabilire a valorii de nou si a uzurii corespunzatoare, prevazute de prezentele norme, se aplica inclusiv in cazul despagubirii stabilite prin hotarare judecatoreasca.
    Art. 28
    Prin valoarea de nou a autovehiculelor avariate se intelege:
    a) pentru autovehiculele inmatriculate in Romania, apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, romane sau straine, precum si pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate, apartinand persoanelor fizice, cu exceptia cetatenilor romani cu resedinta in strainatate si a persoanelor juridice romane, care se comercializeaza in Romania, preturile practicate de unitatile de specialitate la data producerii accidentului;
    b) pentru autovehiculele inmatriculate in Romania, apartinand persoanelor fizice si persoanelor juridice, romane sau straine, precum si pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate, apartinand persoanelor fizice, cu exceptia cetatenilor romani cu resedinta in strainatate si a persoanelor juridice romane, care nu se comercializeaza in Romania, preturile de vanzare practicate la data accidentului in tara care a fabricat autovehiculul respectiv*1), echivalat in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului;
    c) pentru tipurile de autovehicule la care nu exista preturi stabilite sau pentru tipuri ori modele care nu se mai fabrica, valorile stabilite prin raportare la preturile de vanzare, practicate la data accidentului, ale unor autovehicule care au caracteristici tehnice similare, din productie interna sau externa*1).
------------
    *1) In lipsa acestor preturi se pot avea in vedere preturile corespunzatoare din cataloagele de specialitate.

    Art. 29
    (1) Uzura autovehiculului avariat se stabileste in raport cu vechimea, utilizarea si starea de intretinere a acestuia la data producerii accidentului. La stabilirea uzurii se tine seama de costul reparatiilor curente sau capitale, inclusiv de costul de inlocuire a partilor componente sau a pieselor executate inainte de accident, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului. Valoarea acestora se stabileste in baza documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor sau al inlocuirilor respective.
    (2) Criteriile de stabilire a uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule sunt cele prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 30
    Se acorda despagubiri si pentru:
    1. acoperirea cheltuielilor facute in vederea limitarii pagubelor, daca au fost necesare ca urmare a accidentului si sunt probate cu documente justificative;
    2. acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului la serviciul agreat de asigurator, cel mai apropiat de locul accidentului, care poate face reparatia, sau la locul cel mai apropiat de adapostire a autovehiculului (daca acesta nu se poate deplasa prin forta proprie), probate cu documente justificative.

    B. Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii sau pieirii animalelor
    Art. 31
    Despagubirile pentru animale se stabilesc pe baza valorii pe piata locala a animalului respectiv la data producerii riscului asigurat.

    C. Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, altele decat cele prevazute la pct. A si B
    Art. 32
    (1) Despagubirile pentru cladiri, constructii sau alte bunuri se stabilesc pe baza preturilor in vigoare la data producerii riscului asigurat, in limitele prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a).
    (2) In cazul in care persoanele pagubite prezinta documentatii tehnice (devize de reparatii sau alte evaluari), acestea pot fi luate in considerare la stabilirea despagubirii, dupa verificarea prealabila facuta de asigurator.

    D. Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor apartinand persoanelor straine sau cetatenilor romani cu resedinta in strainatate
    Art. 33
    La stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, asiguratori si pagubiti, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, se vor avea in vedere si urmatoarele:
    1. in cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate despagubirile acordate de asiguratori nu pot depasi diferenta dintre valoarea acestora la data producerii accidentului si valoarea ramasa;
    2. in cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate valoarea acestora la data producerii accidentului se stabileste in baza preturilor practicate in tara in care este inmatriculat autovehiculul ori in tara in care a fost fabricat autovehiculul in cauza. In lipsa acestor preturi se vor avea in vedere valorile reale conform cataloagelor de specialitate;
    3. prin valoare ramasa se intelege valoarea acelor parti din autovehicul ramase neavariate, fara a se putea depasi 25% din valoarea stabilita conform prevederilor pct. 2;
    4. in cazul in care reparatia se efectueaza in strainatate, despagubirile urmand a se plati in valuta, costul reparatiei este cel prevazut in documentatia de reparatie, avandu-se in vedere avariile constatate, precum si eventualele avarii suplimentare constatate cu ocazia efectuarii reparatiei, daca producerea acestora se justifica prin dinamica accidentului;
    5. in cazul in care reparatiile nu s-au executat in Romania si se solicita plata in valuta a despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor in strainatate, costul pagubelor se stabileste pe baza evaluarii facute de asigurator, avandu-se in vedere constatarile retinute de autoritatile publice competente, cercetarile efectuate de asigurator in legatura cu dinamica accidentului si intinderea prejudiciului, precum si, daca este cazul, documentele prezentate ulterior privind platile efectiv facute de cel pagubit;
    6. in cazul autovehiculelor inmatriculate in strainatate si avariate, care nu se pot deplasa prin forta proprie, se platesc despagubiri si pentru:
    a) 75% din cheltuielile de transport al persoanelor care au efectuat voiajul in autovehiculul avariat, fara a se putea depasi 75% din tariful prevazut pentru transportul cu avionul clasa "Economic";
    b) transportul autovehiculului respectiv, inclusiv al remorcii tractate de acesta de la locul accidentului pana la cel mult atelierul de reparatii din tara de domiciliu, cu exceptia cazurilor de dauna totala;
    c) 75% din cheltuielile de transport al marfurilor aflate in autovehicul, inclusiv in remorca tractata de acesta, pana la locul de destinatie;
    7. cheltuielile prevazute la pct. 6 trebuie justificate cu documente eliberate de catre societatile de transport specializate;
    8. calcularea in valuta a limitelor de despagubire se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului.
    Art. 34
    (1) In cazul in care reparatia s-a facut in Romania si se solicita plata in valuta, calcularea in valuta a despagubirilor stabilite in lei se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data la care pagubitul a efectuat plata facturii de reparatii.
    (2) In cazul in care reparatiile nu s-au efectuat si se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor pe baza de deviz, costul pagubelor se stabileste luandu-se in considerare preturile din cataloagele pentru piese de schimb. In cazul in care se solicita efectuarea despagubirii in lei si preturile din cataloage sunt exprimate in valuta, se va calcula echivalentul in lei al acestora la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii.
    Art. 35
    In cazurile in care despagubirile urmeaza sa fie recuperate potrivit art. 58 din Legea nr. 136/1995, suma de recuperat reprezinta:
    a) despagubirea stabilita in lei, daca reparatia a fost efectuata total sau partial in Romania;
    b) despagubirea platita in valuta, echivalata in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii externe, daca reparatia a fost efectuata in strainatate.

    E. Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii corporale sau al decesului persoanelor
    Art. 36
    La stabilirea despagubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori, in cazul vatamarii corporale sau al decesului unor persoane, se au in vedere urmatoarele:
    1. in caz de vatamare corporala:
    a) diferenta dintre veniturile nete ale persoanei vatamate si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical;
    b) venitul mediu lunar net realizat din activitati desfasurate de catre persoana vatamata, dovedit cu documente de evidenta fiscala, in cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
    c) salariul minim pe economie in cazul persoanelor pagubite aflate la data producerii accidentului in ultimul an de studii sau calificare;
    d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident (cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale), probate cu documente justificative si care nu sunt suportate din fondurile de asigurari sociale prevazute de lege;
    e) cheltuieli cu ingrijitori pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificat medical se recomanda acest lucru, insa nu mai mult de salariul minim pe economie;
    2. in caz de deces:
    a) cheltuielile de inmormantare, inclusiv piatra funerara, precum si cele efectuate cu indeplinirea ritualurilor religioase, pe baza documentelor justificative;
    b) cheltuielile de transport al cadavrului, inclusiv cele de imbalsamare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;
    c) veniturile nete nerealizate si eventuale alte cheltuieli rezultate in perioada de la data producerii accidentului si pana la data decesului, prevazute la pct. 1, daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului.

    CAP. 3
    Avizarea si constatarea pagubelor

    Art. 37
    Pentru recuperarea pagubelor produse ca urmare a accidentelor de autovehicule persoanele pagubite se vor adresa societatii de asigurare cu care detinatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului a incheiat asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.
    Art. 38
    (1) In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor apartinand mai multor persoane in unul si acelasi accident de autovehicul depaseste la data producerii accidentului limita maxima prevazuta in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, in care se cuprind si cheltuielile facute in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda, in limita acestei sume, fiecarei persoane pagubite, proportional cu raportul dintre limita maxima si totalul cuantumului despagubirilor.
    (2) In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a vatamarilor corporale sau a decesului mai multor persoane in unul si acelasi accident de autovehicul depaseste la data producerii accidentului limita maxima prevazuta in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului, in care se cuprind si cheltuielile facute in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana pagubita, fara insa a se depasi la data producerii accidentului, pentru fiecare persoana vatamata, limita pe persoana prevazuta in actul normativ in vigoare la data producerii accidentului.
    Art. 39
    (1) Incuviintarea cu privire la stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoane pagubite si asiguratori se da:
    a) pe actele eliberate de autoritatile publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, pe instiintarea sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator, de catre detinatorul autovehiculului, iar in cazul in care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, si de catre conducatorul auto raspunzator de producerea pagubei;
    b) pe procesul-verbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator, de catre persoana pagubita (in cazul persoanelor juridice, de reprezentantul acestora).
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1), in cazul persoanelor fizice incuviintarea poate fi data de sotia (sotul) asiguratului, respectiv a (al) persoanei pagubite, ori, in caz de imposibilitate a ambilor soti (spitalizare, deces, detentie, lipsa indelungata din localitate etc.), de oricare dintre urmatoarele persoane majore: copii, parinti, surori sau frati ai asiguratului, respectiv ai persoanei pagubite ori ai sotiei (sotului) acestora.
    Art. 40
    Constatarea pagubelor se efectueaza si in cazurile in care nu s-a primit inca instiintarea de la asiguratul raspunzator de producerea pagubei, insa persoanele pagubite se prezinta la asiguratorul acestuia cu dovezi privind raspunderea asiguratului, cauzele si imprejurarile accidentului.
    Art. 41
    (1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semneaza de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.
    (2) Eventualele obiectii ale partilor cu privire la pagubele constatate vor fi mentionate in procesul-verbal sau intr-o anexa la acesta.
    (3) Eventualele modificari in cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnatura acelorasi persoane care l-au semnat.
    (4) Daca prin demontarea sau reparatia bunului avariat au rezultat si alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate initial, se va intocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea acelorasi persoane care au luat parte la constatarea initiala.
    Art. 42
    Asiguratorii pot acorda despagubiri si in cazul in care persoana pagubita a procedat la repararea autovehiculului avariat inainte ca asiguratorii sa efectueze constatarea pagubei, daca imprejurarile si cauzele producerii evenimentului asigurat, precum si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar. In asemenea situatii stabilirea marimii avariilor si a cuantumului pagubelor se va face in baza datelor consemnate in actele autoritatilor publice competente, a documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor efectuate, coroborate cu preturile practicate de unitatile de specialitate agreate de asigurator, a declaratiilor scrise ale pagubitului si ale martorilor si a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatari ale asiguratorului, rezultate in urma examinarii reparatiilor executate autovehiculului si, dupa caz, a eventualelor parti componente sau piese avariate inlocuite, precum si cu investigatiile in legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Si in aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate in procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.
    Art. 43
    (1) O data cu plata despagubirii persoana pagubita va mentiona in scris ca a fost integral despagubita pentru pagubele suferite si ca nu mai are nici o pretentie de la asigurator in legatura cu paguba respectiva.
    (2) In situatia efectuarii platii de catre asigurator direct in contul bancar al persoanei pagubite, aceasta se considera a fi integral despagubita daca in termen de 30 de zile de la data platii nu a notificat asiguratorului eventualele obiectii referitoare la cuantumul despagubirii.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 44
    (1) In cazurile in care nu s-a realizat conventia si despagubirile se stabilesc prin hotarare judecatoreasca, asiguratorul va acorda despagubiri fara a mai fi necesara incuviintarea asiguratului, in baza hotararii judecatoresti ramase definitive si investite cu formula executorie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 136/1995 si ale prezentelor norme.
    (2) In cazul obligarii la prestatii banesti periodice sumele stabilite in conditiile prevazute la alin. (1) se vor plati pana la reducerea sau incetarea starii de nevoie sau a incapacitatii de munca, tinandu-se seama de deciziile de pensionare, certificatele medicale si de alte dovezi care stabilesc aceste situatii, cu respectarea limitelor maxime de indemnizare prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii prejudiciului.
    Art. 45
    In cazul in care dupa plata despagubirilor pentru vatamari corporale, stabilite prin hotarare a organului de jurisdictie competent, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiasi accident, se pot stabili despagubiri pe baza conventiei dintre parti pentru cheltuielile prevazute la art. 36 pct. 2.
    Art. 46
    Conventia dintre asigurati, persoanele pagubite si asiguratori are caracter total, neconditionat, definitiv si stinge toate pretentiile decurgand din pagubele care erau sau puteau fi cunoscute la data realizarii conventiei, pentru pagubele ce s-au acoperit pe aceasta cale, cu exceptia situatiei in care ulterior platii despagubirii pentru vatamari corporale starea persoanei pagubite s-a agravat ori a intervenit decesul acesteia, ca urmare a aceluiasi accident.
    Art. 47
    Asiguratorii autorizati pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule sunt obligati sa comunice asiguratilor conditiile privind aceasta asigurare, prevazute de prezentele norme.
    Art. 48
    Pentru respectarea intereselor asiguratilor Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, prin atributiile sale, analizeaza si rezolva eventualele reclamatii primite de la asigurati sau alte persoane fizice si juridice care apeleaza la serviciile asiguratorilor sau brokerilor de asigurare, putand lua masuri impotriva nerespectarii conditiilor prevazute in prezentele norme, potrivit art. 49.
    Art. 49
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre societatile de asigurare se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 8 si 39 din Legea nr. 32/2000.
    Art. 50
    Anexele nr. 1, 2, 3a) si 3b) fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                              CRITERII
pentru stabilirea uzurii in cazul pagubelor produse la autovehicule

    Art. 1
    (1) Pentru stabilirea valorii autovehiculelor la data producerii evenimentului asigurat, din valoarea de nou a acestora se scade uzura.
    (2) Uzura se calculeaza prin aplicarea unui coeficient de uzura asupra valorii de nou a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat.
    (3) Coeficientul de uzura se stabileste in functie de gradul de intrebuintare (parcurs) a autovehiculului, exprimat in kilometri, precum si de vechimea in exploatare, exprimata in unitati de timp (ani), diferentiata pe categorii de autovehicule, potrivit tabelelor coeficientilor de uzura nr. 1 si 2.
    (4) Pentru stabilirea coeficientului de uzura a unui autovehicul sunt necesare:
    a) data introducerii in exploatare de nou a autovehiculului respectiv, mentionata in documentele de identificare a acestuia (carte de identitate, certificat de inmatriculare etc.) sau, in lipsa, anul de fabricatie de pe placa de origine a autovehiculului;
    b) parcursul in kilometri realizat de autovehiculul respectiv de la data introducerii lui in exploatare de nou si pana la data producerii evenimentului asigurat.
    Art. 2
    (1) Pentru autovehiculele la care se cunosc datele mentionate la art. 1 alin. (4), pentru stabilirea coeficientului de uzura a autovehiculului avariat se cauta in tabelul coeficientilor de uzura linia corespunzatoare vechimii in exploatare (in ani) si coloana corespunzatoare starii de intretinere medie (determinata pentru un parcurs mediu anual de 10.000 km), la intersectia carora se va gasi coeficientul de uzura respectiv.
    (2) In cazul in care exista diferente intre parcursul real si cel rezultat utilizandu-se media anuala, coeficientul corespunzator starii de intretinere medie se va corecta cu 0,6% pentru fiecare 1.000 km*), fara a putea depasi coeficientii corespunzatori starilor de intretinere buna sau satisfacatoare.
-----------
    *) Corectia se va face prin adunare, daca parcursul real este mai mare de 10.000 km/an, ori prin scadere, daca este mai mic.

    Art. 3
    (1) Pentru autovehiculele la care nu se cunoaste parcursul (km) realizat pana la data producerii evenimentului asigurat sau acesta nu este in concordanta cu starea tehnica a autovehiculului respectiv, coeficientul de uzura a autovehiculului avariat se stabileste in functie de vechimea in exploatare si starea de intretinere a acestuia, prevazute in tabelele coeficientilor de uzura nr. 1 si 2.
    (2) Starea de intretinere a unui autovehicul se clasifica in: buna, medie si satisfacatoare.
    (3) Stabilirea starii de intretinere a autovehiculului se face potrivit starii acestuia dinainte de producerea evenimentului asigurat, pe baza criteriilor de mai jos:
    a) stare de intretinere buna
    Autovehiculul prezinta: integritatea elementelor caroseriei, barelor de protectie si capacelor de roti; vopseaua intacta, fara exfolieri sau urme aparente de rugina a tablei; tapiteria fara pete, urme de uzura prematura sau rupturi; cauciucuri uzate uniform, fara sa prezinte uzuri accentuate pe flancuri ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei; motorul fara scurgeri de ulei pe partile laterale sau pe capotajele interioare ale spatiului afectat acestuia;
    b) stare de intretinere medie
    Autovehiculul prezinta: deformari ale caroseriei, barelor de protectie sau capacelor de roti pana la 10 dm^2 insumat pe intreaga suprafata exterioara; degradari ale vopselei in ceea ce priveste luciul, cu urme de rugina aparenta pe o suprafata totala pana la 10 dm^2, cu exfolieri pe o suprafata totala pana la 0,5 cm^2 sau orice alte zgarieturi; pete pe tapiteria scaunelor;
    c) stare de intretinere satisfacatoare
    Autovehiculul prezinta: deformari ale caroseriei, barelor de protectie si capacelor de roti mai mari de 10 dm^2 insumat pe intreaga suprafata exterioara; degradari ale vopselei, pierderea totala a luciului, cu exfolieri pe o suprafata totala mai mare de 0,5 cm^2, cu urme pronuntate de rugina aparenta si zgarieturi; tapiteria deteriorata si murdara; cauciucurile uzate neuniform, cu accentuari pe unul dintre flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei; motorul cu urme de ulei pe partile superioare si laterale ca urmare a scurgerilor la capacul distributiei, al chiulasei sau pe langa garniturile de etansare; joc mare la volanul directiei.
    (4) Cunoscand data introducerii in exploatare de nou si starea sa de intretinere justificata tehnic, pentru stabilirea coeficientului de uzura a autovehiculului avariat se cauta in tabelul coeficientilor de uzura linia orizontala corespunzatoare vechimii in exploatare (in ani) a acestuia si se stabileste un coeficient de uzura cuprins intre cei corespunzatori starii de intretinere buna si satisfacatoare.
    Art. 4
    (1) Pentru autovehiculele care aveau executate inainte de data producerii evenimentului asigurat reparatii curente, inclusiv inlocuiri ale partilor componente sau ale pieselor originale, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului stabilirea coeficientului de uzura se face pe baza relatiei:

    Ur = U x K,

    in care:
    Ur = coeficientul de uzura recalculat a autovehiculului;
    U = coeficientul de uzura rezultat din tabelele coeficientilor de uzura, in baza datelor mentionate mai sus;

                                          (A - a)
    K = coeficientul de corectie a uzurii -------,
                                             A
    in care:
    A = valoarea de nou a autovehiculului avariat;
    a = costul total al reparatiilor curente, inclusiv al inlocuirilor de parti componente sau de piese originale executate inainte de data producerii evenimentului asigurat, exclusiv cele efectuate ca urmare a unor accidente sau a unor defecte de fabricatie, pentru mentinerea sau imbunatatirea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului, in baza documentatiilor privind costul efectiv al acestora.
    (2) Nu se pot lua in calcul coeficienti de uzura inferiori coeficientilor minimali sau superiori celor maximali, pentru vechimea in exploatare, parcursul realizat si starea de intretinere a autovehiculului avariat, prevazuti in tabelele coeficientilor de uzura nr. 1 si 2.

               TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 1
pentru autovehiculele a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune nu este mai mare de 9
____________________________________________________________________
                            Coeficientul de uzura (%)
           _________________________________________________________
  Ani      Stare de             Stare de              Stare de
           intretinere          intretinere           intretinere
           buna                 medie                 satisfacatoare
____________________________________________________________________
   1            0                    4                    6
           _________________________________________________________
                5                    9                   13
____________________________________________________________________
   2           12                   18                   28
           _________________________________________________________
               18                   28                   35
____________________________________________________________________
   3           23                   33                   40
           _________________________________________________________
               26                   37                   45
____________________________________________________________________
   4           30                   42                   50
           _________________________________________________________
               34                   45                   53
____________________________________________________________________
   5           37                   48                   56
           _________________________________________________________
               41                   52                   59
____________________________________________________________________
   6           45                   55                   62
           _________________________________________________________
               48                   58                   65
____________________________________________________________________
   7           51                   62                   69
           _________________________________________________________
               53                   65                   72
____________________________________________________________________
   8           56                   67                   75
           _________________________________________________________
               58                   70                   78
____________________________________________________________________
   9           60                   72                   80
           _________________________________________________________
               61                   73                   82
____________________________________________________________________
  10           62                   74                   84
           _________________________________________________________
               63                   75                   85
____________________________________________________________________
peste 10       63                   75                   85
____________________________________________________________________

    NOTA:
    Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.

                    TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 2
pentru autovehiculele a caror masa totala maxima autorizata depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune este mai mare de 9
____________________________________________________________________
                            Coeficientul de uzura (%)
           _________________________________________________________
  Ani      Stare de             Stare de              Stare de
           intretinere          intretinere           intretinere
           buna                 medie                 satisfacatoare
____________________________________________________________________
   1           0                      5                     7
           _________________________________________________________
               6                     10                    15
____________________________________________________________________
   2          12                     20                    27
           _________________________________________________________
              18                     25                    34
____________________________________________________________________
   3          23                     30                    39
           _________________________________________________________
              28                     35                    44
____________________________________________________________________
   4          33                     40                    48
           _________________________________________________________
              37                     45                    52
____________________________________________________________________
   5          41                     49                    56
           _________________________________________________________
              44                     52                    60
____________________________________________________________________
   6          47                     55                    63
           _________________________________________________________
              50                     58                    65
____________________________________________________________________
   7          53                     60                    68
           _________________________________________________________
              55                     64                    70
____________________________________________________________________
   8          58                     66                    72
           _________________________________________________________
              60                     68                    74
____________________________________________________________________
   9          63                     70                    76
           _________________________________________________________
              65                     71                    77
____________________________________________________________________
  10          66                     73                    79
           _________________________________________________________
              67                     74                    80
____________________________________________________________________
  11          68                     75                    82
           _________________________________________________________
              69                     76                    83
____________________________________________________________________
  12          70                     77                    84
           _________________________________________________________
              71                     78                    85
____________________________________________________________________
peste 12      71                     78                    85
____________________________________________________________________

    NOTA:
    Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.

    ANEXA 2
    la norme

                              NIVELUL
primelor de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pentru anul 2002

    I*). In cazul persoanelor care detin autovehicule inmatriculate in Romania

                                                                        - lei -
________________________________________________________________________________
Felul                    1 ianuarie -       1 ianuarie -        1 iunie -
autovehiculului         31 decembrie        31 mai             31 decembrie
                     ___________________________________________________________
                     persoane  persoane  persoane  persoane  persoane  persoane
                     fizice    juridice  fizice    juridice  fizice    juridice
________________________________________________________________________________
1. Autoturisme
(inclusiv
autoturisme de teren
si automobile mixte
a caror masa totala
maxima autorizata nu
depaseste 3,5 t),
autosanitare,
autorulote, avand
capacitatea
cilindrica de:
a) pana la 1.200 cm^3  635.000   756.000   271.000   320.000   364.000   436.000
b) intre 1.201 -       727.000   940.000   304.000   395.000   423.000   545.000
   1.400 cm^3
c) intre 1.401 -       868.000 1.269.000   371.000   540.000   497.000   729.000
   1.600 cm^3
d) intre 1.601 -       947.000 1.381.000   405.000   587.000   542.000   794.000
   1.800 cm^3
e) intre 1.801 -     1.220.000 1.663.000   507.000   699.000   713.000   964.000
   2.000 cm^3
f) peste 2.000 cm^3  1.458.000 2.014.000   612.000   853.000   846.000 1.161.000
________________________________________________________________________________
2. Autovehicule
pentru transport
de persoane
(inclusiv
autospecializate
pentru transport de
persoane):
a) avand cel putin
10, dar nu mai mult
de 17 locuri
exclusiv pe scaune,
inclusiv cel al
conducatorului       1.933.000 2.290.000   810.000   954.000 1.123.000 1.336.000
b) avand cel putin
18 locuri pe scaune,
inclusiv cel al
conducatorului       3.500.000 4.152.000 1.458.000 1.735.000 2.042.000 2.417.000
c) tramvaie,
troleibuze                     3.328.000           1.386.000           1.942.000
________________________________________________________________________________
3. Motocicluri cu
sau fara atas          509.000   832.000   217.000   342.000   292.000   490.000
________________________________________________________________________________
4. Tractoare rutiere
avand puterea
motorului de:
a) pana la 45 CP
inclusiv               429.000   429.000   178.000   178.000   251.000   251.000
b) peste 45 CP       2.077.000 2.077.000   874.000   874.000 1.203.000 1.203.000
________________________________________________________________________________
5. Alte autovehicule
decat cele
mentionate la
pct. 1 - 4, a caror
masa totala maxima
autorizata este de:
a) pana la 2.300 kg  1.261.000 1.816.000   532.000   761.000   729.000 1.055.000
b) intre 2.301 -     1.983.000 2.497.000   832.000 1.044.000 1.151.000 1.453.000
   3.500 kg
c) intre 3.501 -     2.710.000 3.121.000 1.151.000 1.300.000 1.559.000 1.821.000
   7.500 kg
d) intre 7.501 -     3.328.000 4.152.000 1.386.000 1.735.000 1.942.000 2.417.000
   16.000 kg
e) peste 16.000 kg   4.152.000 5.400.000 1.735.000 2.260.000 2.417.000 3.140.000
________________________________________________________________________________
    *) a) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare.
    b) Primele de asigurare prevazute mai sus se platesc si pentru fiecare numar de circulatie de proba.
    c) Pentru persoanele cu deficiente locomotorii, detinatori de motocicluri si de autoturisme adaptate infirmitatii lor, inclusiv pentru cele primite de acestia in folosinta, primele de asigurare se reduc cu 50% .
    d) Primele de asigurare aferente perioadelor stabilite mai sus se incaseaza in cuantumul prevazut, fara a fi posibila fractionarea acestuia, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 5 alin. (2) din norme.
    e) Pentru toate autovehiculele care nu sunt mentionate expres la pct. 1 se vor aplica tarifele de la pct. 5 (autoutilitare, autofurgoane, autocamioane, autospeciale).

    II*). In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in perioada in care se afla pe teritoriul Romaniei
                                                                        - lei -
________________________________________________________________________________
                                          Prima de asigurare pentru fiecare luna
                                          sau fractiune de luna, in perioada
        Felul autovehiculului             1 ianuarie - 31 decembrie 2002, pentru
                                          fiecare autovehicul inmatriculat in
                                          strainatate
________________________________________________________________________________
1. Autoturisme                                               1.716.000
2. Motocicluri                                                 661.000
3. Alte autovehicule decat autoturisme
   si motocicluri                                            4.224.000
________________________________________________________________________________
    *) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare.

    ANEXA 3a)
    la norme

    SOCIETATEA ...................................
    TRIMESTRUL .............................. 2002

                               PERSOANE FIZICE

    A. Prime incasate, cumulat de la inceputul anului de subscriere ................. mii lei
    B.
________________________________________________________________________________
Nr.   Numar          Numar de   Despagubiri platite,   Numar de      Rezerva
crt.  de contracte,  daune      cumulat de la          daune         aferenta
B(1)  cumulat de la  avizate,   inceputul anului       nelichidate,  daunelor
      inceputul      cumulat         (mii lei)         cumulat       nelichidate
      anului de      de la              B(4)           de la          (mii lei)
      subscriere     inceputul  _____________________  inceputul        B(6)
         B(2)        anului     Vatamari    Daune      anului
                       B(3)     corporale   materiale     B(5)
________________________________________________________________________________
1.a)
________________________________________________________________________________
1.b)
________________________________________________________________________________
1.c)
________________________________________________________________________________
1.d)
________________________________________________________________________________
1.e)
________________________________________________________________________________
1.f)
________________________________________________________________________________
2.a)
________________________________________________________________________________
2.b)
________________________________________________________________________________
2.c)
________________________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________________________
4.a)
________________________________________________________________________________
4.b)
________________________________________________________________________________
5.a)
________________________________________________________________________________
5.b)
________________________________________________________________________________
5.c)
________________________________________________________________________________
5.d)
________________________________________________________________________________
5.e)
________________________________________________________________________________
II.1.
________________________________________________________________________________
II.2.
________________________________________________________________________________
II.3.
________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3b)

    SOCIETATEA ..............................
    TRIMESTRUL ......................... 2002

                         PERSOANE JURIDICE

    A. Prime incasate, cumulat de la inceputul anului de subscriere ................. mii lei
    B.
________________________________________________________________________________
Nr.   Numar de       Numar de   Despagubiri platite,   Numar de      Rezerva
crt.  contracte,     daune      cumulat de la          daune         aferenta
B(1)  cumulat de     avizate,   inceputul anului       nelichidate,  daunelor
      la inceputul   cumulat         (mii lei)         cumulat       nelichidate
      anului de      de la              B(4)           de la          (mii lei)
      subscriere     inceputul  _____________________  inceputul         B(6)
         B(2)        anului     Vatamari    Daune      anului
                       B(3)     corporale   materiale      B(5)
________________________________________________________________________________
1.a)
________________________________________________________________________________
1.b)
________________________________________________________________________________
1.c)
________________________________________________________________________________
1.d)
________________________________________________________________________________
1.e)
________________________________________________________________________________
1.f)
________________________________________________________________________________
2.a)
________________________________________________________________________________
2.b)
________________________________________________________________________________
2.c)
________________________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________________________
4.a)
________________________________________________________________________________
4.b)
________________________________________________________________________________
5.a)
________________________________________________________________________________
5.b)
________________________________________________________________________________
5.c)
________________________________________________________________________________
5.d)
________________________________________________________________________________
5.e)
________________________________________________________________________________
II.1.
________________________________________________________________________________
II.2.
________________________________________________________________________________
II.3.
________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 8/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 8 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu