Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 73 din 31 martie 1998

privind organizarea licitatiei in vederea obtinerii licentelor de operare


SmartCity3

pentru sisteme de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS, in banda de frecvente 27,3 - 28,3 GHz
ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 164 din 27 aprilie 1998

    Ministrul comunicatiilor,
    avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 727/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiilor publice, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 706/1997, precum si anexa la Ordinul comun al ministrului finantelor si ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 1.743/69/N din 9 septembrie 1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul-cadru al proiectelor pe faze de proiectare, al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitiilor,
    in temeiul Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996 si al Hotararii Guvernului nr. 129/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Atribuirea benzii de frecvente cuprinsa intre 27,3 - 28,3 GHz, in vederea realizarii de sisteme de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS, se va face prin licitatie.
    Art. 2
    Avand in vedere solicitarile pentru obtinerea licentei de operare pentru sistemul LMDS si necesitatile de spectru radioelectric pentru alte sisteme de radiocomunicatii, in aceeasi banda, se va scoate la licitatie numai banda de frecvente cuprinsa intre 27,3 GHz si 28,3 GHz.
    Art. 3
    (1) In urma licitatiei se va atribui cate o singura licenta de operare pentru sistemul LMDS in municipiul Bucuresti si in fiecare dintre localitatile: Timisoara, Constanta, Cluj-Napoca, Brasov, Iasi, Arad, Craiova, Oradea, Galati, Ploiesti, Pitesti, Sibiu, Baia Mare, Satu Mare, Targu Mures, Resita, Giurgiu, Braila, Bacau, Suceava, Buzau si Focsani.
    (2) Fiecarui detinator de licenta de operare i se va atribui un spectru de frecventa de 1 GHz, pentru implementarea sistemului LMDS, in fiecare dintre localitatile pentru care a obtinut licenta de operare.
    Art. 4
    (1) Licentele de operare, obtinute in urma licitatiei, vor acorda dreptul titularilor de a opera numai transmisii de date prin retelele de radiocomunicatii punct-multipunct in tehnologia LMDS.
    (2) Titularii de licente de operare vor putea realiza prin retelele de radiocomunicatii punct-multipunct in tehnologia LMDS si transmisii video, numai dupa obtinerea de la Consiliul National al Audiovizualului a licentei de emisie pentru difuzarea de programe audiovizuale.
    Art. 5
    De la data eliberarii licentei de operare, Inspectoratul General al Comunicatiilor va percepe tariful de utilizare a spectrului radioelectric, in conformitate cu pct. 4 lit. b) din anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    Art. 6
    Tabelul national al atribuirii benzilor de frecventa va fi completat prin ordin al ministrului comunicatiilor, prin care se va atribui banda de frecvente cuprinsa intre 27,3 GHz si 28,3 GHz pentru serviciul de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS, cu statut secundar.
    Art. 7
    Procedura de organizare si desfasurare a licitatiei si caietul de sarcini pentru prezentarea la licitatie sunt cuprinse in anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin si fac parte integranta din acesta.
    Art. 8
    (1) Caietul de sarcini pentru obtinerea licentei de operare pentru serviciul de radiocomunicatii in tehnologia LMDS va fi oferit solicitantilor de catre Directia generala reglementari din cadrul Ministerului Comunicatiilor in cel mult doua zile de la anuntarea licitatiei.
    (2) Documentele de participare la licitatie (ofertele) se depun la Directia generala reglementari, in termen de cel mult 45 de zile de la anuntarea licitatiei.
    (3) Rezultatul licitatiei va fi anuntat si publicat in presa centrala, prin grija Directiei generale reglementari, in termen de cel mult 45 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.
    Art. 9
    (1) Licentele de operare pentru serviciul de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS se vor acorda de catre Directia generala reglementari din cadrul Ministerului Comunicatiilor pentru o perioada de 5 ani.
    (2) Licentele de operare sunt netransmisibile si pot fi retrase, temporar sau definitiv, daca conditiile precizate in cuprinsul lor nu sunt respectate sau indeplinite intocmai.
    Art. 10
    (1) Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Prezentul ordin va fi pus in aplicare prin grija Directiei generale reglementari din cadrul Ministerului Comunicatiilor.

                      Ministrul comunicatiilor,
                           Sorin Pantis

    ANEXA 1

          PROCEDURA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A LICITATIEI

    1. Publicarea anuntului privind organizarea licitatiei
    1.1. Licitatia pentru atribuirea licentei de operare pentru sistemele de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si se organizeaza de catre Directia generala reglementari din cadrul Ministerului Comunicatiilor.
    1.2. Prin ordinul ministrului comunicatiilor sunt aprobate:
    - caietul de sarcini pentru obtinerea licentei de operare a sistemului de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS;
    - data limita pentru depunerea ofertelor si a celorlalte documente, in vederea participarii la licitatie;
    - data limita pentru publicarea rezultatului licitatiei.
    1.3. Anuntul privind organizarea licitatiei se publica de catre Directia generala reglementari in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a ordinului ministrului comunicatiilor pentru aprobarea acesteia.
    Anuntul privind organizarea licitatiei se publica in presa centrala, se afiseaza la avizierul ministerului si va contine datele limita precizate la pct. 1.2.
    2. Depunerea documentelor pentru prezentarea la licitatie; deschiderea si adjudecarea ofertelor prezentate la licitatie
    2.1. Caietul de sarcini pentru prezentarea la licitatie este anexa la ordinul ministrului comunicatiilor privind aprobarea licitatiei si se poate procura de la Directia generala reglementari, contra unei taxe, care se constituie venit la bugetul de stat.
    2.2. Documentele de participare la licitatie (ofertele) se depun la Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari, pana cel mai tarziu la data limita precizata la art. 8 alin. (2) din prezentul ordin, in plic inchis, sigilat, de persoane imputernicite de catre ofertanti in acest sens.
    2.3. Prin ordin al ministrului comunicatiilor va fi numita comisia de analizare si evaluare a ofertelor.
    2.4. Licitatia si atribuirea licentelor de operare pentru serviciul de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare.
    2.5. Plicurile continand documentele de participare la licitatie se deschid de catre comisia de analizare si evaluare a ofertelor, dupa 3 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor, precizata la art. 8 alin. (2) din prezentul ordin.
    2.6. Adjudecarea ofertelor se va face ofertantilor ale caror echipamente si conditii de operare a serviciilor de radiocomunicatii in tehnologia LMDS intrunesc cerintele tehnice special prevazute in caietul de sarcini si care fac dovada celui mai bun plan de afaceri si a celei mai rapide si eficiente etapizari a realizarii sistemului.

    ANEXA 2

    MINISTERUL COMUNICATIILOR
    Directia generala reglementari

                            CAIETUL DE SARCINI
pentru obtinerea licentei de operare pentru sisteme de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS, in banda de frecvente 27,3 - 28,3 GHz

    1. Elemente introductive
    2. Informatii generale
    2.1. Distribuirea caietului de sarcini pentru prezentarea la licitatie;
    2.2. Conditii privind redactarea documentelor de participare la licitatie (ofertele);
    2.3. Depunerea ofertelor; data limita pentru depunerea ofertelor;
    2.4. Deschiderea, analizarea si evaluarea ofertelor;
    2.5. Decizii finale; anuntarea castigatorului (castigatorilor) licitatiei.
    3. Structura si continutul ofertelor
    3.1. Elemente de baza ale structurii ofertelor; continutul principal al ofertelor;
    3.2. Evaluarea pietei; aspecte financiare ale planului de afaceri;
    3.3. Descrierea retelei;
    3.4. Echipamente, caracteristici tehnice;
    3.5. Termen de punere in functiune, etape intermediare in realizarea retelei;
    3.6. Satisfacerea cerintelor pietei; criterii de eligibilitate fata de gradul de satisfacere a cerintelor pietei.
    4. Alte mentiuni
    1. Elemente introductive
    Avand in vedere solicitarile actuale privind autorizarea sistemelor de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS, Ministerul Comunicatiilor scoate la licitatie banda de frecvente cuprinsa intre 27,3 GHz si 28,3 GHz.
    Avand in vedere solicitarile pentru obtinerea licentei de operare pentru sistemul LMDS si necesitatile de spectru radioelectric pentru alte sisteme de radiocomunicatii, in aceeasi banda, Ministerul Comunicatiilor va elibera cate o singura licenta de operare pentru sistemul LMDS in municipiul Bucuresti si in fiecare dintre localitatile: Timisoara, Constanta, Cluj-Napoca, Brasov, Iasi, Arad, Craiova, Oradea, Galati, Ploiesti, Pitesti, Sibiu, Baia Mare, Satu Mare, Targu Mures, Resita, Giurgiu, Braila, Bacau, Suceava, Buzau, Focsani.
    Licenta de operare pentru sistemul multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS poate fi acordata numai persoanelor juridice romane si este netransmisibila.
    Eliberarea licentei de operare se face de catre Directia generala reglementari din cadrul Ministerului Comunicatiilor.
    Termenul de valabilitate a licentei de operare este de 5 ani, in conformitate cu Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996; in functie de evolutia reglementarilor interne si/sau internationale privind atribuirea acestei benzi de frecvente, licenta de operare poate fi prelungita pentru o noua perioada de 5 ani.
    Licenta de operare confera titularului dreptul de furnizare a serviciului de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS, in localitatea pentru care a fost obtinuta.
    Punerea in functiune a sistemului multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS se va face in cel mult 9 luni de la obtinerea licentei de operare si numai dupa ce titularul licentei detine acordul de procurare - din import - a echipamentelor si autorizatiile de tip pentru aceste echipamente. Termenul de punere in functiune a sistemului va fi precizat in oferta depusa.
    Punerea in functiune a sistemului de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS se va face numai dupa obtinerea de la Inspectoratul General al Comunicatiilor a buletinului de masuratori favorabil, in urma efectuarii verificarilor tehnice asupra retelei LMDS. Buletinul de masuratori favorabil devine anexa a licentei de operare.
    Nerespectarea termenului de punere in functiune a retelei, precum si a termenelor privind etapele de realizare a retelei in localitatile pentru care a fost obtinuta licenta de operare atrage dupa sine anularea acesteia.
    Licenta de operare se elibereaza numai dupa plata unei taxe, care se constituie venit la bugetul de stat.
    De la data eliberarii licentei de operare, titularul acesteia va plati Inspectoratului General al Comunicatiilor tariful de utilizare a spectrului radioelectric.
    2. Informatii generale
    2.1. Distribuirea caietului de sarcini pentru prezentarea la licitatie
    Caietul de sarcini va putea fi procurat de la:
    - Ministerul Comunicatiilor
    - Directia generala reglementari
    - Serviciul reglementari radiocomunicatii, Bdul Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti.
    Caietul de sarcini va putea fi procurat numai dupa plata unei taxe, care se constituie venit la bugetul de stat.
    La licitatie vor putea participa numai acei ofertanti care fac dovada achitarii taxei pentru obtinerea caietului de sarcini.
    Caietul de sarcini este netransmisibil.
    2.2. Conditii privind redactarea documentelor de participare la licitatie (ofertele)
    Documentele de participare la licitatie trebuie sa fie redactate in limba romana, la fel ca si intreaga corespondenta referitoare la aceste documente.
    Prospectele echipamentelor, precum si alte elemente de prezentare a acestora pot fi redactate si in limba engleza (copiile xerox de pe echipamente si de pe unele dintre caracteristicile lor tehnice nu trebuie traduse).
    2.3. Depunerea ofertelor: data limita pentru depunerea ofertelor
    Ofertele trebuie sa fie dactilografiate. Ele vor fi depuse, in termen de cel mult 45 de zile de la data anuntarii licitatiei, la Ministerul Comunicatiilor, Directia generala reglementari, Bdul Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti.
    Ofertele trebuie sa fie depuse in plicuri sigilate.
    Pe plicurile continand ofertele se va mentiona, in mod explicit: "Oferta pentru licitatie LMDS", alaturi de adresa completa a ofertantului:
    Ofertantii vor primi, pentru documentele depuse, numere de inregistrare.
    Ofertele trimise dupa termenul limita de depunere nu vor fi primite si vor fi returnate fara a fi deschise.
    2.4. Deschiderea, analizarea si evaluarea ofertelor
    Plicurile continand documentele de participare la licitatie (ofertele) se deschid de catre comisia de analizare si evaluare a ofertelor, numita prin ordin al ministrului comunicatiilor, dupa 3 zile de la data limita, stabilita in ordin, pentru depunerea ofertelor.
    Comisia de analizare si evaluare a ofertelor va adopta, inaintea deschiderii ofertelor, un document intern de evaluare, continand elementele din cuprinsul ofertelor, care vor fi punctate, si nivelul acestor punctaje.
    2.5. Decizii; anuntarea castigatorului (castigatorilor) licitatiei
    Comisia de analizare si evaluare a ofertelor va analiza ofertele, va alcatui punctajele, in baza criteriilor stabilite in documentul de evaluare, si va comunica numele castigatorilor licitatiei, in termen de cel mult 45 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.
    Castigatorii licitatiei, precum si ceilalti ofertanti care au participat la licitatie vor fi informati, in scris, asupra rezultatului acesteia.
    Licentele de operare vor fi acordate in baza ofertelor prezentate la licitatie, in conformitate cu urmatoarele criterii:
    - respectarea caietului de sarcini;
    - aspecte tehnice privind echipamentele si realizarea retelei;
    - termenul de punere in functiune si etapele intermediare de acoperire a localitatii pentru care se atribuie licenta de operare;
    - aspecte de piata (asigurarea nediscriminatorie a serviciului, conditii de calitate, criterii de stabilire a pretului abonamentelor etc.).
    Comisia de analizare si evaluare a ofertelor va decide ponderile acestor criterii, pentru alcatuirea documentului de evaluare.
    3. Structura si continutul ofertelor
    3.1. Elementele de baza ale structurii ofertelor; continutul principal al ofertelor
    a) Prezentarea ofertantului (societate comerciala)
    Ofertantul va trebui sa faca dovada ca a deschis la o banca din Romania o garantie de participare la licitatie, in valoare de 1000 dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume in lei. Scrisoarea de garantie bancara va fi depusa la Directia generala reglementari, o data cu depunerea documentelor de participare la licitatie. Garantia bancara este o conditie eliminatorie pentru evaluarea ofertei. Ea va fi returnata ofertantului care nu a obtinut licenta, dupa anuntarea castigatorilor licitatiei. Pentru ofertantii care castiga licitatia, garantia bancara va fi returnata dupa emiterea licentelor de operare.
    In situatia aparitiei unor amendamente la reglementarile de baza, facute in timpul procedurii de licitatie, care ar putea influenta continutul ofertelor, solicitantii vor fi informati despre acestea si li se va permite sa isi modifice ofertele.
    Ofertantul va trebui sa prezinte o imagine concisa a intregii solicitari, cuprinzand, in principal, urmatoarele:
    - numele si resedinta;
    - scurta prezentare a ofertantului, cu referire la statutul sau legal si la impartirea responsabilitatilor, a obligatiilor si a autoritatii reprezentative;
    - capitalul social al ofertantului, ponderea capitalului actionarilor si nivelul participarii capitalului romanesc;
    - experienta ofertantului in domeniul telecomunicatiilor in Romania si in alte tari; participarea ofertantului in realizarea altor sisteme de radiocomunicatii in tehnologia LMDS.
    b) Prezentarea capabilitatii ofertantului, a experientei sale si ale participantilor (in cazul unui consortiu), a altor elemente de know-how ale ofertantului
    Ofertantul va prezenta experienta sa de marketing, experienta tehnologica, experienta manageriala si va face o evaluare a resurselor financiare disponibile, din care sa reiasa ca este capabil sa realizeze reteaua de radiocomunicatii in tehnologia LMDS.
    c) Prezentarea planului de afaceri
    Ofertantul va intocmi un rezumat al aspectelor de piata, financiare, tehnice si de management ale planului de afaceri.
    Se va face o evaluare a riscurilor si a efectului acestor riscuri asupra planului de afaceri.
    Se va prezenta o evaluare estimativa a rezultatelor financiare, continand, printre altele, rata interna de profitabilitate a ofertantului; vor fi prezentate cifre referitoare la rata profitului intern.
    3.2. Evaluarea pietei; aspecte financiare ale planului de afaceri
    Ofertantul va face o prezentare a cererii estimate pentru servicii video si de date de mare capacitate si de mare viteza, in tehnologia LMDS. El va prezenta principalele categorii de utilizare si principalele categorii de utilizatori ai sistemului de radiocomunicatii in tehnologia LMDS, cum ar fi, de exemplu: bursa RASDAQ, agentii economici cu capital de stat, lanturile hoteliere si turistice (obiective economice aferente), furnizorii de servicii INTERNET etc.
    Ofertantul va prezenta situatia investitiilor totale pentru realizarea retelei LMDS in localitatea pentru care solicita licenta de operare, precum si disponibilitatea - daca ea exista - de a realiza astfel de retele si in alte localitati decat cele pentru care se organizeaza prezenta licitatie. In acest sens, el va nominaliza aceste localitati si va prezenta nivelul disponibilitatilor financiare pentru realizarea retelei LMDS, precum si perioada in care o poate realiza.
    Ofertantul va prezenta analiza cererii de servicii (video, date), cu precizarea dezvoltarii estimate a pietei acestor servicii si a strategiei pe care o va adopta in vederea atingerii si solutionarii previziunilor de piata.
    Referitor la strategia de marketing, ofertantul va trebui sa prezinte modul in care va concura cu alti furnizori de servicii de radiocomunicatii.
    Tot la acest capitol, ofertantul va prezenta sistemul de tarife pe care le va practica, cu detalierea lor pentru diferitele tipuri de servicii furnizate, posibile reduceri si/sau subventii care vor fi practicate, precum si diferite activitati promotionale planificate, cuprinse in bugetul propriu de venituri si cheltuieli.
    3.3. Descrierea retelei
    La acest capitol, ofertantul va prezenta o descriere generala a solutiei tehnice propuse, continand numarul statiilor terminale si amplasamentul acestora, numarul de celule prin care zona va fi acoperita, solutiile suplimentare pentru realizarea transportului informatiei (cablu coaxial, fibra optica, linii de radioreleu).
    Se va prezenta statia de transmisie/receptie catre/de la segmentul spatial (satelit), precum si amplasamentul acesteia.
    Se va prezenta situatia gradului de acoperire anuala a teritoriului localitatii pentru care se solicita licenta de operare, precum si numarul de celule (statii de nod), care vor fi instalate, anual, pentru realizarea acestei acoperiri.
    3.4. Echipamente; caracteristici tehnice
    Ofertantul va preciza daca echipamentele utilizate pentru realizarea retelei sunt digitale sau analogice si va mentiona numele firmelor producatoare. Se va preciza daca aceste firme au furnizat echipamente pentru retelele de radiocomunicatii LMDS aflate in functiune in localitati (orase) din alte tari si care sunt acele localitati.
    Ofertantul va prezenta prospecte ale echipamentelor, cuprinzand principalele caracteristici tehnice.
    Parametrii tehnici ai echipamentelor se vor incadra in valorile limita de mai jos:
    a) pentru echipamentul de nod:
    - banda de frecvente in care trebuie sa se incadreze functionarea echipamentului (valori limita):
    Intrare: 100 - 1.100 MHz
    Iesire: 27,3 - 28,5 GHz;
    - puterea aparent radiata a emitatorului de nod:
    maximum 1W (= 30 dBm);
    - castigul antenei de nod: maximum 9dB, fara a depasi PAR a emitatorului de nod;
    - numarul de sectoare de divizare, pentru fiecare celula: maximum 4, la un unghi de 90 grade fiecare;
    - raza zonei de serviciu a fiecarei celule: maximum 5 km, cu asigurarea unei calitati foarte bune a serviciului si a unei redundante optime, in cazul defectarii echipamentului de nod;
    - gradul (limita) de conectivitate in interiorul unei celule, la distanta maxima deservita ("circumferinta" celulei): minimum 99,99%;
    b) pentru echipamentul de abonat:
    - banda de frecvente in care se incadreaza functionarea echipamentului (valori limita):
    - Intrare: 27,3 - 28,5 GHz
    - Iesire: 100 - 1.100 MHz;
    - puterea aparent radiata a emitatorului de abonat: maximum 100 mW (= 20 dBm);
    - castigul antenei de abonat: maximum 36dB, fara a depasi PAR a emitatorului de abonat;
    - largimea de banda a antenei: cel mult 3 grade, pentru evitarea interferentelor radio intre abonati;
    - tipul antenei: reflector parabolic, cu diametrul de maximum 12 inch = 40 cm (din ratiuni de urbanism);
    - factorul de zgomot al receptorului: maximum 8dB.
    Ofertantul va face referiri la caracteristicile tehnice ale "setup converter", proband conformitatea acestora cu specificatia CS 2.12.1/10 noiembrie 1994, elaborata de catre I.N.S.C.C., privind sistemele de distributie a programelor audiovizuale prin cablu.
    Ofertantul va specifica daca imbunatatirile ulterioare ale sistemului de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS se constituie ca "upgrades" ale echipamentelor actuale si care sunt dezvoltarile, din punct de vedere al echipamentelor, ce se preconizeaza sa fie realizate.
    3.5. Termen de punere in functiune, etape intermediare in realizarea retelei
    Ofertantul va prezenta urmatoarele termene:
    - data limita pentru functionarea experimentala a sistemului;
    - date limita pentru finalizarea retelei, in anumite zone din localitatea pentru care a fost obtinuta licenta de operare, cu specificarea acestor zone;
    - data limita pentru finalizarea retelei in intreaga localitate pentru care a fost obtinuta licenta de operare. Aceste date limita devin obligatorii pentru ofertantul castigator al licitatiei si vor fi mentionate in mod expres in licenta de operare.
    3.6. Satisfacerea cerintelor pietei; criterii de eligibilitate fata de gradul de satisfacere a cerintelor pietei
    Ofertantul va prezenta o sustinere a solutiei tehnice propuse, considerata ca fiind cea optima pentru satisfacerea cerintelor pietei.
    Ofertantul va prezenta efectele scontate pentru economia romaneasca prin implementarea sistemului de radiocomunicatii LMDS si va specifica daca planul de afaceri contine actiuni de sponsorizare, indicand cotele acestor actiuni.
    Vor fi evidentiate serviciile oferite pentru abonatii persoane juridice - firme (ca de exemplu INTERNET - acces si "web hosting", retea publica de date, retele virtuale private, video-conferinta, supraveghere video, cabloviziune, programe speciale dedicate unor grupuri de utilizatori etc.) si pentru abonatii persoane fizice - rezidentiali (ca de exemplu INTERNET - acces si "web hosting", retea publica de date, cabloviziune etc.).
    Criteriile de eligibilitate, la acest capitol, vor viza asigurarea serviciilor sistemului LMDS la costuri sociale cat mai avantajoase pentru abonati si intr-un interval de timp cat mai scurt.
    4. Alte mentiuni
    a) Criteriile de tarifare, in functie de serviciile furnizate, impreuna cu reducerile si/sau subventiile practicate, precum si nivelul acestor tarife devin obligatorii pentru castigatorii licitatiei de operare si nu pot fi modificate in intervalul de timp precizat in oferta. Aceste tarife si termenul lor de conservare vor fi cuprinse in licentele de operare.
    b) Tariful de utilizare a spectrului radioelectric este calculat in functie de numarul de familii din localitatea pentru care se acorda licenta de operare pentru serviciul de radiocomunicatii multicanal punct-multipunct in tehnologia LMDS (cifrele vor fi obtinute de la Comisia Nationala pentru Statistica).
    Pentru un numar de familii cuprins intre 500 mii si 1 milion, tariful de utilizare va fi de 0,2 dolari S.U.A. pentru fiecare familie (abonata sau nu la serviciile LMDS); pentru un numar de familii cuprins intre 100 mii si 500 mii, tariful de utilizare va fi de 0,15 dolari S.U.A. pentru fiecare familie (abonata sau nu la serviciile LMDS); pentru mai putin de 100 mii de familii, tariful de spectru va fi de 0,1 dolari S.U.A. pentru fiecare familie (abonata sau nu la serviciile LMDS).
    Acest tarif se percepe pentru utilizarea unui spectru radioelectric de 1 GHz; daca detinatorii de licenta de operare vor solicita, ulterior, si vor obtine o portiune suplimentara de spectru, tariful se va modifica proportional cu largimea de banda atribuita suplimentar.
    Tariful pentru utilizarea spectrului radioelectric se va plati, anual, la Inspectoratul General al Comunicatiilor, pentru perioada de valabilitate a licentei de operare. Plata se va face pana la data de 31 ianuarie a anului in curs.
    c) In cazul unor amendamente la reglementarile de baza, facute pe parcursul procedurii de organizare si desfasurare a licitatiei, care ar putea influenta continutul ofertelor, ofertantii vor fi informati despre acestea si li se va permite sa isi ajusteze ofertele.
    d) Directia generala reglementari din cadrul Ministerul Comunicatiilor isi rezerva dreptul de a cere ofertantilor sa pregateasca materiale informative suplimentare si alte documente fata de cele oferite in conformitate cu caietul de sarcini, in cazul in care se considera ca ele ar contribui la efectuarea unei alegeri corecte.
    e) Toate cheltuielile legate de pregatirea si trimiterea ofertelor vor fi suportate integral de catre ofertanti. Ministerul Comunicatiilor nu va rambursa aceste cheltuieli si nici nu va fi raspunzator de vreo paguba - directa sau indirecta, suferita, ori care ar putea afecta vreun ofertant.
    f) Taxa pentru obtinerea licentei de operare se constituie venit la bugetul de stat. Ea va fi platita de catre castigatorii licitatiei la Trezoreria Bancii Nationale a Romaniei si are valoarea de 8.000.000 lei, in conformitate cu anexa nr. 1 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996.
    g) Plata caietului de sarcini se constituie venit la bugetul de stat. Ea va fi efectuata de catre orice ofertant care participa la licitatie, la Trezoreria Bancii Nationale a Romaniei, si are valoarea, echivalenta in lei, de 150 de dolari S.U.A.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 73/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 73 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 73/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu