E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 709 din 11 august 1999

privind continutul avizului de mediu pentru privatizare, emis de autoritatea competenta, in aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 476 din  1 octombrie 1999


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    in temeiul prevederilor Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului, ale Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice si ale Hotararii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu si
    in baza Hotararii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) In aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale pct. 5.8 din normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 450/1999, pentru emiterea avizului de mediu autoritatea de mediu competenta, la solicitarea societatii comerciale interesate, va preciza in scris documentatia ce trebuie prezentata de catre aceasta.
    (2) Documentatia va cuprinde datele si actele precizate in modelul de cerere prezentat in anexa nr. 1.
    (3) In cazul solicitarii prevazute la alin. (1), autoritatea de mediu competenta va indica nivelul de bilant de mediu care trebuie intocmit de societatea comerciala, in vederea emiterii avizului de mediu pentru privatizare.
    Art. 2
    (1) La primirea documentatiei autoritatea de mediu competenta o va analiza in termenul legal de 15 zile de la data depunerii acesteia si va dispune, dupa caz, fie emiterea avizului de mediu pentru privatizare, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, fie restituirea documentatiei, pentru modificare si/sau completare.
    (2) Termenul legal de 15 zile, potrivit alin. (1), pentru solutionarea cererii de emitere a avizului curge de la data depunerii documentatiei complete.
    Art. 3
    Avizul de mediu pentru privatizare este insotit de o anexa, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Prin autoritate de mediu competenta, in acceptiunea prezentului ordin, se intelege agentiile pentru protectia mediului judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prevederile Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 184/1997 se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul apelor, padurilor
                         si protectiei mediului,
                             Romica Tomescu

    ANEXA 1

    Antetul persoanei juridice
    Nr. ...... data ..........

    Inregistrata la Agentia de Protectie
    a Mediului .........................
    Nr. ............. data .............

                              CERERE
pentru obtinerea avizului de mediu pentru privatizare

............................................................................,
   (denumirea persoanei juridice care solicita obtinerea avizului de mediu
                        pentru privatizare)
sediul .....................................................................,
telefon/fax ................................................................,
reprezentata legal prin ....................................................,
                                      (numele si functia)
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita Agentiei de Protectie a Mediului .................................................... emiterea avizului de
(denumirea judetului in care isi are sediul agentia)
mediu pentru privatizarea ...................................................
............................................................................,
                     (denumirea obiectului privatizarii)
scop in care depunem spre analiza documentatia alaturata, constituita din:
    - bilant de mediu de nivel: ............................;
    - obligatiile de mediu;
    - programul de conformare (copie insusita de agentie), daca exista; sau
    - propunerea de program de conformare, corespunzatoare obligatiilor de mediu;
    - surse potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului;
    - copii de pe autorizatiile de functionare, in conformitate cu dispozitiile legale, dupa caz:
        - autorizatia de mediu;
        - autorizatia de gospodarire a apelor;
        - autorizatia de descarcare a apelor uzate;
        - autorizatia sanitara;
        - autorizatia de protectia muncii;
        - autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor;
    - copii de pe actele de proprietate sau de drept de folosinta a terenurilor, cladirilor si utilitatilor.
    Prin prezenta declaram ca datele si informatiile prezentate in bilantul de mediu, in propunerea de program de conformare si sursele potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului au fost insusite de catre conducerea unitatii si corespund situatiei reale.

                             Director,
              ..........................................
              (numele, prenumele, semnatura si stampila)

    ANEXA 2

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
    Agentia de Protectie a Mediului ...................

                            AVIZ DE MEDIU
                         pentru privatizare
                  nr. .............. din ..............

    Ca urmare a cererii nr. ............ din .............., adresata de .............., cu sediul in judetul ................., localitatea ..........., str. ................... nr. ....., inregistrata la nr. ......... din ........., in urma analizei documentatiei depuse si a situatiei din teren, in baza prevederilor Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului, ale Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, ale Hotararii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului se emite urmatorul aviz:
    in vederea privatizarii obiectivului .................................. din localitatea ...................., str. ................. nr. ......, judetul ................ .
    Obligatiile de mediu, programul de conformare si sursele potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului, pentru acest obiectiv, sunt cele cuprinse in anexa alaturata, care face parte integranta din prezentul aviz.
    Prezentul aviz se emite cu urmatoarele conditii:
    a) titularul va depune la Agentia de Protectie a Mediului ................., in termen de ...... luni de la privatizare, documentatia pentru autorizarea/reautorizarea obiectivului privatizat, conform prevederilor Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului;
    b) o data cu depunerea documentatiei prevazute la lit. a) titularul va comunica, in scris, Agentiei de Protectie a Mediului obligatiile asumate de parti in contractul de vanzare-cumparare pentru realizarea prevederilor programului de conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activitatile anterioare.

             Director,                    Sef birou reglementari,
        ...................             ...........................

    ANEXA 3

    AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI
    ...............................

                              ANEXA
la Avizul de mediu pentru privatizare nr. ......... din ......... avand ca titular pe .................................

 ___________________________________________________________________________
|  Domeniul                        | Obligatiile | Prevederile pentru       |
|                                  | de mediu    | programul de conformare  |
|                                  |             | si termenele de          |
|                                  |             | realizare                |
|__________________________________|_____________|__________________________|
| Protectia solului, subsolului si |             |                          |
| a apelor subterane               |             |                          |
|__________________________________|_____________|__________________________|
| Descarcarea apelor uzate         |             |                          |
|__________________________________|_____________|__________________________|
| Emisii si imisii atmosferice     |             |                          |
|__________________________________|_____________|__________________________|
| Gospodarirea deseurilor          |             |                          |
|__________________________________|_____________|__________________________|
| Conditii pentru protectia        |             |                          |
| asezarilor umane                 |             |                          |
|__________________________________|_____________|__________________________|
| Altele                           |             |                          |
|__________________________________|_____________|__________________________|

    Surse potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului*):
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

          Director,                      Sef birou reglementari,
    .....................              ...........................

           
    *) Se va completa, dupa caz, responsabilitatea pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activitatile anterioare desfasurate de societatea comerciala care face obiectul privatizarii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 709/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 709 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu