E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 709 din 11 august 1999

privind continutul avizului de mediu pentru privatizare, emis de autoritatea competenta, in aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 476 din  1 octombrie 1999


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    in temeiul prevederilor Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului, ale Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice si ale Hotararii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu si
    in baza Hotararii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) In aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale pct. 5.8 din normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 450/1999, pentru emiterea avizului de mediu autoritatea de mediu competenta, la solicitarea societatii comerciale interesate, va preciza in scris documentatia ce trebuie prezentata de catre aceasta.
    (2) Documentatia va cuprinde datele si actele precizate in modelul de cerere prezentat in anexa nr. 1.
    (3) In cazul solicitarii prevazute la alin. (1), autoritatea de mediu competenta va indica nivelul de bilant de mediu care trebuie intocmit de societatea comerciala, in vederea emiterii avizului de mediu pentru privatizare.
    Art. 2
    (1) La primirea documentatiei autoritatea de mediu competenta o va analiza in termenul legal de 15 zile de la data depunerii acesteia si va dispune, dupa caz, fie emiterea avizului de mediu pentru privatizare, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, fie restituirea documentatiei, pentru modificare si/sau completare.
    (2) Termenul legal de 15 zile, potrivit alin. (1), pentru solutionarea cererii de emitere a avizului curge de la data depunerii documentatiei complete.
    Art. 3
    Avizul de mediu pentru privatizare este insotit de o anexa, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Prin autoritate de mediu competenta, in acceptiunea prezentului ordin, se intelege agentiile pentru protectia mediului judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prevederile Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 184/1997 se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul apelor, padurilor
                         si protectiei mediului,
                             Romica Tomescu

    ANEXA 1

    Antetul persoanei juridice
    Nr. ...... data ..........

    Inregistrata la Agentia de Protectie
    a Mediului .........................
    Nr. ............. data .............

                              CERERE
pentru obtinerea avizului de mediu pentru privatizare

............................................................................,
   (denumirea persoanei juridice care solicita obtinerea avizului de mediu
                        pentru privatizare)
sediul .....................................................................,
telefon/fax ................................................................,
reprezentata legal prin ....................................................,
                                      (numele si functia)
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita Agentiei de Protectie a Mediului .................................................... emiterea avizului de
(denumirea judetului in care isi are sediul agentia)
mediu pentru privatizarea ...................................................
............................................................................,
                     (denumirea obiectului privatizarii)
scop in care depunem spre analiza documentatia alaturata, constituita din:
    - bilant de mediu de nivel: ............................;
    - obligatiile de mediu;
    - programul de conformare (copie insusita de agentie), daca exista; sau
    - propunerea de program de conformare, corespunzatoare obligatiilor de mediu;
    - surse potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului;
    - copii de pe autorizatiile de functionare, in conformitate cu dispozitiile legale, dupa caz:
        - autorizatia de mediu;
        - autorizatia de gospodarire a apelor;
        - autorizatia de descarcare a apelor uzate;
        - autorizatia sanitara;
        - autorizatia de protectia muncii;
        - autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor;
    - copii de pe actele de proprietate sau de drept de folosinta a terenurilor, cladirilor si utilitatilor.
    Prin prezenta declaram ca datele si informatiile prezentate in bilantul de mediu, in propunerea de program de conformare si sursele potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului au fost insusite de catre conducerea unitatii si corespund situatiei reale.

                             Director,
              ..........................................
              (numele, prenumele, semnatura si stampila)

    ANEXA 2

    MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
    Agentia de Protectie a Mediului ...................

                            AVIZ DE MEDIU
                         pentru privatizare
                  nr. .............. din ..............

    Ca urmare a cererii nr. ............ din .............., adresata de .............., cu sediul in judetul ................., localitatea ..........., str. ................... nr. ....., inregistrata la nr. ......... din ........., in urma analizei documentatiei depuse si a situatiei din teren, in baza prevederilor Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului, ale Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, ale Hotararii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului se emite urmatorul aviz:
    in vederea privatizarii obiectivului .................................. din localitatea ...................., str. ................. nr. ......, judetul ................ .
    Obligatiile de mediu, programul de conformare si sursele potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului, pentru acest obiectiv, sunt cele cuprinse in anexa alaturata, care face parte integranta din prezentul aviz.
    Prezentul aviz se emite cu urmatoarele conditii:
    a) titularul va depune la Agentia de Protectie a Mediului ................., in termen de ...... luni de la privatizare, documentatia pentru autorizarea/reautorizarea obiectivului privatizat, conform prevederilor Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului;
    b) o data cu depunerea documentatiei prevazute la lit. a) titularul va comunica, in scris, Agentiei de Protectie a Mediului obligatiile asumate de parti in contractul de vanzare-cumparare pentru realizarea prevederilor programului de conformare, inclusiv pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activitatile anterioare.

             Director,                    Sef birou reglementari,
        ...................             ...........................

    ANEXA 3

    AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI
    ...............................

                              ANEXA
la Avizul de mediu pentru privatizare nr. ......... din ......... avand ca titular pe .................................

 ___________________________________________________________________________
|  Domeniul                        | Obligatiile | Prevederile pentru       |
|                                  | de mediu    | programul de conformare  |
|                                  |             | si termenele de          |
|                                  |             | realizare                |
|__________________________________|_____________|__________________________|
| Protectia solului, subsolului si |             |                          |
| a apelor subterane               |             |                          |
|__________________________________|_____________|__________________________|
| Descarcarea apelor uzate         |             |                          |
|__________________________________|_____________|__________________________|
| Emisii si imisii atmosferice     |             |                          |
|__________________________________|_____________|__________________________|
| Gospodarirea deseurilor          |             |                          |
|__________________________________|_____________|__________________________|
| Conditii pentru protectia        |             |                          |
| asezarilor umane                 |             |                          |
|__________________________________|_____________|__________________________|
| Altele                           |             |                          |
|__________________________________|_____________|__________________________|

    Surse potentiale de raspundere pentru daune aduse mediului*):
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

          Director,                      Sef birou reglementari,
    .....................              ...........................

           
    *) Se va completa, dupa caz, responsabilitatea pentru repararea prejudiciului adus mediului prin activitatile anterioare desfasurate de societatea comerciala care face obiectul privatizarii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 709/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 709 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu