Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.672 din 23.04.2020

pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2, a căror distribuţie se suspendă temporar, precum şi a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piaţa naţională
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 24 aprilie 2020SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. NT 1.437/23.04.2020 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,având în vedere dispoziţiile:Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;art. 5 alin. (1) din Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare;art. 804 alin. (21) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;art. 4 alin. (3) pct. 1 şi alin. (4) pct. 4 din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se aprobă Lista cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2, a căror distribuţie se suspendă temporar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se exceptează livrările în afara teritoriului României a dispozitivelor medicale fabricate în România către acei parteneri comerciali cu sediul în afara României cu care operatorul economic român are încheiat un contract de tip manufacturing sau lohn, dispozitivele medicale în tranzit, precum şi livrările sub contract în cadrul unei achiziţii publice comune lansate la nivelul Uniunii Europene.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), operatorul economic va prezenta la vamă:a)o copie tradusă într-o limbă de circulaţie internaţională a licenţei/certificatului/autorizaţiei de funcţionare pentru partenerul comercial cu sediul în afara teritoriului României; b)o declaraţie pe propria răspundere conform căreia dispozitivele medicale livrate nu sunt destinate pieţei din România şi au ca destinaţie finală ţara menţionată în documentele de livrare; c)contractul (copie) conform căruia dispozitivele medicale sunt livrate în cadrul unei achiziţii publice comune lansate la nivelul Uniunii Europene.
(4) Pentru livrarea în afara teritoriului României a dispozitivelor medicale prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402 al Comisiei din 14 martie 2020 de instituire a obligaţiei de a prezenta o autorizaţie de export pentru exportul anumitor produse, autorizaţia se acordă de autoritatea naţională responsabilă cu aplicarea politicii comerciale a Uniunii Europene.
(5) Transportul ansamblelor şi subansamblelor de dispozitive medicale, fabricate în România pentru beneficiarii externi, nu se supune interdicţiei prevăzute la alin. (1).
Articolul 2
(1) Se suspendă temporar distribuţia, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, a medicamentelor cuprinse în Protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020, cu modificările ulterioare, precum şi a medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate destinate patologiilor cronice în contextul pandemiei cu virusul SARS-Cov-2, prevăzute în anexa care face parte din prezentul ordin.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), medicamentele prevăzute în anexa la prezentul ordin pot fi livrate intracomunitar în afara teritoriului României în următoarele condiţii:a)operatorul economic notifică Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) intenţia de a livra în afara teritoriului României cu 7 zile lucrătoare înainte de efectuarea livrării, conform anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 269/2017 privind obligaţia de a asigura stocuri adecvate şi continue de medicamente; b)ANMDMR analizează solicitarea operatorului economic şi poate aproba sau respinge solicitarea acestuia în cazul unei discontinuităţi sau risc de discontinuitate pe piaţa naţională. ANMDMR are în vedere discontinuităţile comunicate în ultimele două luni de către distribuitori, farmacii sau profesionişti din domeniul sănătăţii. ANMDMR are în vedere inclusiv situaţiile în care stocul actual nu acoperă necesităţile pacienţilor din România; c)operatorul economic poate efectua livrarea şi în cazul în care ANMDMR nu dă curs solicitării în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la primirea notificării acestuia; d)în situaţia în care solicitarea operatorului economic se respinge, ANMDMR comunică acestuia motivele care au stat la baza deciziei de respingere a solicitării; e)operatorul economic poate contesta în termen de maximum două zile lucrătoare la ANMDMR decizia de respingere în situaţia în care consideră că decizia este neîntemeiată, prezentând în acest sens argumentele necesare; ANMDMR analizează contestaţia operatorului economic şi emite decizia finală în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei.
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) şi (2) medicamentele fabricate de către producătorii cu sediul în România, inclusiv cele fabricate sub contract, precum şi medicamentele care tranzitează teritoriul României şi care sunt destinate altor pieţe din afara teritoriului României.
(4) În cazul medicamentelor prevăzute la alin. (3), producătorul va prezenta la vamă:a)o copie a autorizaţiei de fabricaţie însoţită de anexa nr. 8, aprobată de ANMDMR, în care sunt menţionate medicamentele. În cazul în care medicamentele nu sunt prevăzute în anexa nr. 8, producătorul trebuie să furnizeze o copie tradusă într-o limbă de circulaţie internaţională după autorizaţia de punere pe piaţă/autorizaţia de import nevoi speciale/permisul de import aprobat de autoritatea competentă din ţara de destinaţie; b)o declaraţie pe propria răspundere, conform căreia medicamentele livrate nu sunt destinate pieţei din România şi au ca destinaţie finală ţara menţionată în documentele de livrare.
(5) Pot fi exportate medicamentele de la alin. (3) numai în situaţia în care ANMDMR a vizat declaraţiile de export conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 894/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind exportul medicamentelor de uz uman, cu modificările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.809/2006 pentru aprobarea Normelor privind avizarea declaraţiei de export al medicamentelor de uz uman cu respectarea prevederilor prezentului ordin.
Articolul 3Pentru scopul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înţeles: a)export - orice livrare în ţări terţe, b)livrarea în afara teritoriul României - livrare intracomunitară şi/ sau livrare în ţări terţe; c)distribuţie - livrarea sau exportul în afara teritoriului României. Articolul 4Nerespectarea dispoziţiilor prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor art. 875 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 428/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale şi materialele sanitare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-COV-2, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar, precum şi a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 12 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prezentul ordin a fost notificat în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi a normelor privind serviciile societăţii informaţionale. p. Ministrul sănătăţii,Romică-Andrei Baciu,secretar de statANEXĂLISTA cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2, a căror distribuţie se suspendă temporar I. Dispozitive medicale

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical
1. Măşti chirurgicale pentru personalul medical
2. Măşti chirurgicale pentru pacienţi
3. Concentrator de oxigen
4. Pulsoximetru
5. Repartitor de debit/flux, pentru alimentarea cu oxigen
6. Debitmetre cu tub Thorpe
7. Umidificator fără încălzire
8. Canule nazale
9. Catetere
10. Mască de oxigen
11. Mască Venturi
12. Ventilator pacient pentru terapie intensivă
13. Laringoscop adult/copil
14. Laringoscop pentru nou-născuţi
15. Tub endotraheal fără manşetă gonflabilă
16. Tub endotraheal cu manşetă gonflabilă
17. Introducător de tub endotraheal tip Bougie
Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical
18. Introducător de tub endotraheal tip Stylet
19. Capnometru (detector de CO2)
20. Resuscitatori acţionaţi manual, adult (balon ventilaţie)
21. Resuscitatori acţionaţi manual, copil (balon ventilaţie)
22. Pipa Guedel, sterilă, de unică utilizare
23. Sonde nazofaringiene
24. Aspirator secreţii
25. Trusă de perfuzie
26. Mănuşi de examinare, nesterile
27. Mănuşi de examinare sau chirurgicale, sterile
28. Ochelari de protecţie
29. Viziere
30. Îmbrăcăminte medicală, jachete
31. Îmbrăcăminte medicală, pantaloni
32. Şorţ cu rezistenţă sporită
33. Rochie
34. Teste pentru diagnosticul infecţiei cu SARS-CoV-2
35. Medii de transport virusuri/bacterii

II. Medicamente

Nr. crt. Denumirea comună internaţională Forma farmaceutică Concentraţia
0 1 2 3
1 ACETILCISTEINUM COMP. 200 mg; 300 mg
2 ACICLOVIRUM CAPS. 200 mg; 400 mg
3 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM COMPR. GASTROREZ. 75 mg
4 ACIDUM TRANEXAMICUM SOL. INJ. PT. ADM. I.V. ŞI ORALĂ 500 mg/5 ml
5 ACIDUM VALPROICUM + SARURI CAPS. MOI GASTROREZ. 150 mg; 200 mg; 300 mg; 500 mg
COMPR. ELIB. PREL. 300 mg; 500 mg
6 ADENOSINUM SOL INJ./PERF. 5 mg/ml
7 AMINOPHYLLINUM SOL. INJ. 24 mg/ml
8 AMIODARONUM SOL. INJ. 50 mg/ml
9 AMITRIPTYLINUM
10 AMLODIPINUM COMPR. 10 mg; 5 mg
11 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 1000 mg/200 mg
12 AMPICILLINUM + SULBACTAM PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 1000 mg/500 mg
13 ATORVASTATINUM COMPR. FILM. 40 mg; 80 mg
14 ATRACURIUM SOL. INJ. 10 mg/ml-5 ml
SOL. INJ. 50 mg/5 ml
SOL INJ./PERF. 10 mg/ml
15 ATROPINUM SOL. INJ. 1 mg/ml
16 BACLOFENUM COMPR. 10 mg; 20 mg
17 BENZYLPENICILLINUM PULB. PT. SOL. INJ. 1000000 ui
PULB. PT. SOL. INJ. 400000 ui
PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 70 mg
18 BISOPROLOLUM COMPR. FILM. 5 mg
19 BUDESONIDUM PULB. INHAL. 200 mcg/doza; 400 mcg/doza
COMPR. ELIB. PREL. 9 mg
GRANULE GASTROREZ. 9 mg
20 BUPIVACAINUM SOL. INJ. 0,5%
SOL. INJ. 5 mg/ml
21 CALCII GLUCONAS SOL. INJ. 94 mg/ml; 95 mg/ml
22 CANDESARTANUM CILEXETIL COMPR. 8 mg; 16 mg
23 CARVEDILOLUM COMPR. FILM. 6,25 mg; 12,5 mg
COMPR. 6,25 mg; 12,5 mg
24 CASPOFUNGINUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg; 70 mg
25 CEFEPIMUM PULB. PT. SOL. INJ. /PERF. 1 g
26 CEFIXIMUM COMPR. FILM. 200 mg; 400 mg;
CAPS. 200 mg; 100 mg
27 CEFOPERAZONUM PULB. PT. SOL. INJ./PERF. I.M./I.V. 1 g; 2 g; 500 mg
28 CEFOTAXIMUM PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. I.M./I.V. 1 g; 2 g; 500 mg
29 CEFTAZIDIMUM PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 1 g; 2 g
30 CEFTRIAXONUM PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 250 mg; 500 mg; 1 g; 2 g;
PULB. PT. SOL. INJ. I.M./I.V. 250 mg
0 1 2 3
31 CEFUROXIMUM PULB. PT. SOL. INJ. 50 mg
CAPS. 250 mg
COMPR. 250 mg; 500 mg
COMPR. FILM. 125 mg; 250 mg; 500 mg
PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 1,5 g
GRAN. PT. SUSP. ORALĂ 125 mg/5 ml
PULB. PT. SUSP. (I.M.)/SOL. INJ. (I.M., I.V.) 750 mg
32 CICLOSPORINUM CAPS. MOI 25 mg; 50 mg
PIC. OFT., EMULSIE 1 mg/ml
33 CIPROFLOXACINUM COMPR. FILM. 100 mg; 250 mg; 500 mg; 750 mg
CONC. PT. SOL. PERF. 100 mg/10 ml
SOL. PERF. 2 mg/ml
COMPR. FILM. ELIB. PREL. 500 mg; 1000 mg
34 CLARITHROMYCINUM COMPR. FILM. ELIB. PREL. 500 mg
COMPR. FILM. 500 mg
PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 500 mg
35 CLINDAMYCINUM SOL. INJ. I.M., I.V. 300 mg/2 ml
SOL. INJ./PERF. 150 mg/ml
COMPR. FILM. 600 mg
CAPS. 150 mg; 300 mg
36 CLONIDINUM COMPR. 0,15 mg
37 CLOPIDOGRELUM COMPR. FILM. 75 mg
38 CODEINUM COMPR. 15 mg
39 COLCHICINUM COMPR. 1 mg
40 COMBINAŢII (CEFTAZIDIMUM + AVIBACTAMUM) PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 2 g/0,5 g
41 COMBINAŢII (CEFTOLOZANUM+TAZOBACTAMUM) PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 1 g/0,5 g
42 COMBINAŢII (FACTORI DE COAGULARE) PULB. + SOLV. PT. SOL. PERF. 500 ui; 1000 ui
43 COMBINAŢII (SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM) CAPS. 50 mg/20 mg
44 COMBINAŢII (LEVOTIROXINA SODICĂ+LIOTIRONINA SODICĂ) COMPR. 100 micrograme/20 micrograme
45 DEXAMETHASONUM SOL. INJ. 4 mg/ml; 8 mg/2 ml
46 DEXKETOPROFENUM SOL. INJ./CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg
SOL. INJ./PERF. 50 mg/2 ml
47 DIAZEPAMUM SOL. INJ. 10 mg/2 ml
COMPR. 10 mg
SOL. RECTALĂ 5 mg/2,5 ml; 10 mg/2,5 ml
48 DICLOFENACUM SOL. INJ. 75 mg/3 ml
49 DIGOXINUM SOL. INJ. 0,5 mg/2 ml
COMPR. 0,25 mg
50 DILTIAZEMUM COMPR. 60 mg
CAPS. ELIB. PREL. 90 mg; 180 mg
51 DOBUTAMINUM SOL. PERF. 250 mg
52 DOPAMINUM CONC. PT. SOL. PERF. 5 mg/ml
0 1 2 3
53 DROPERIDOLUM SOL. INJ. 2,5 mg/ml
54 ENOXAPARINUM SOL. INJ. 2000 ui (20 mg)/0,2 ml
55 EPINEPHRINUM SOL. INJ. 1 mg/ml
56 EPTACOG ALFA ACTIVATUM PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 50 KIU
57 ERDOSTEINUM CAPS. 300 mg
58 ERGOMETRINUM SOL. INJ. 0,2 mg/ml
59 ERTAPENEMUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 1 g
60 ERYTHROMYCINUM COMPR. 200 mg
SOL. CUT. 4 g/30 ml
61 ETOMIDATUM EMULSIE INJ. 2 mg/ml
62 FENTANYLUM COMPR. SUBLING. 100 mcg; 200 mcg; 300 mcg; 400 mcg; 600 mcg; 800 mcg
PLASTURE TRANSDERMIC 25 mcg/h; 50 mcg/h; 100 mcg/h
63 FIBRINOGEN UMAN PULB. PT. SOL. INJ. /PERF. 1 g
64 FLUCONAZOLUM SOL. PERF. 2 mg/ml
PULB. PT. SUSP. ORALĂ 10 mg/ml
65 FLUMAZENILUM SOL. INJ. 0,1 mg/ml
SOL. INJ./CONC. PT. SOL. PERF. 0,1 mg/ml
66 FUROSEMIDUM SOL. INJ. 10 mg/ml; 20 mg/2 ml
COMPR. 40 mg
67 GENTAMICINUM SOL. INJ. 40 mg/ml; 80 mg/2 ml
PIC. OFT., SOL. 3 mg/ml
68 GLUCOSUM SOL. INJ. 3,3 g/10 ml
69 HALOPERIDOLUM SOL. INJ. 5 mg/1 ml; 50 mg/ml
70 HEPARINUM SOL. INJ. 5000 ui/ml
71 HYDROCORTISONUM SOL. INJ. I.V. 25 mg/5 ml
PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. 100 mg
72 IBUPROFENUM SOL. PERF. 400 mg; 600 mg
COMPR. FILM. 400 mg; 600 mg
73 IDARUCIZUMABUM SOL. INJ./PERF. 2,5 g/50 ml
74 IMIPENEMUM + CILASTATINUM PULB. PT. SOL. PERF. 500 mg/500 mg
75 IPRATROPII BROMIDUM SOL. DE INHALAT PRESURIZATĂ 20 micrograme/doză
76 IRBESARTANUM COMPR. 150 mg; 300 mg
COMPR. FILM. 150 mg; 300 mg
77 ITRACONAZOLUM CAPS. 100 mg
78 KALII CHLORIDUM CONC. PT. SOL. PERF. 150 mg/ml
79 KANAMYCINUM UNG. OFT. 10 mg/g
80 KETAMINUM SOL. INJ. 50 mg/10 ml
81 KETOROLACUM TROMETHAMIN SOL. INJ. 30 mg/ml; 30 mg/ml - 1 ml
82 LANDIOLOLUM CONC. PT. SOL. INJ. 20 mg/2 ml
PULB. PT SOL. PERF. 300 mg
83 LEVOCETIRIZINUM COMPR. FILM. 5 mg
0 1 2 3
84 LEVOFLOXACINUM SOL. PERF. 5 mg/ml
COMPR. FILM. 500 mg; 250 mg
85 LEVOTHYROXINUM COMPR. 25 mcg; 50 mcg
SOL. ORALA 25 mcg/5 ml; 50 mcg/5 ml
86 LIDOCAINUM SOL. INJ. 1%
SPRAY - SOL. 10%
87 LINEZOLIDUM SOL. PERF. 2 mg/ml
COMPR. FILM. 600 mg
88 LORATADINUM SUSP. ORALĂ 5 mg/5 ml
SIROP 1 mg/ml; 5 mg/5 ml
89 LORAZEPAMUM SOL. INJ. 4 mg/ml
COMPR. 1 mg
90 MAGNESII SULFAS SOL. INJ. 250 mg/ml
91 MANNITOLUM SOL. PERF. 20%
SOL. PERF. 200 g/l
92 MEROPENEMUM PULB. PT. SOL. INJ./PERF. 500 mg; 1000 mg
93 METAMIZOLUM NATRIUM COMPR. 500 mg
SOL. INJ. 1 g/2 ml
94 METFORMINUM COMPR. 500 mg; 850 mg; 1000 mg
COMPR. FILM. 500 mg; 850 mg; 1000 mg
COMPR. ELIB. PREL. 500 mg
95 METHADONUM CONC. PT. SOL. ORALĂ 10 mg/ml
COMPR. 2,5 mg; 5 mg; 20 mg
96 METHOTREXATUM CONC. PT. SOL. INJ./PERF. 100 mg/ml
SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ 10 mg/ml; 15 mg; 20 mg; 7,5 mg; 17,5 mg; 22,5 mg
COMPR. 10 mg; 2,5 mg
97 METHYLPREDNISOLONUM PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ /PERF. 125 mg; 500 mg
COMPR. 16 mg; 32 mg
98 METHYLTHIONINII CHLORIDUM SOL. INJ. 5 mg/ml
99 METOCLOPRAMIDUM SOL. INJ. 1 mg/5 ml; 5 mg/ml
100 METOPROLOLUM SOL. INJ./PERF. 5 mg/5 ml
COMPR. 25 mg; 50 mg
101 METRONIDAZOLUM SOL. PERF. 5 g/l; 5 mg/ml; 500 mg/100 ml
OVULE 500 mg
COMPR. FILM. 250 mg
102 MICAFUNGINUM PULB. PT. SOL. PERF. 50 mg; 100 mg
103 MIDAZOLAMUM SOL. INJ. 5 mg/ml
104 MILRINONUM SOL. INJ. 10 mg/10 ml
CONC. PT. SOL. PERF. 1 mg/ml
105 MIVACURIUM SOL. INJ./PERF. 20 mg/10 ml
106 MORPHYNUM SOL. INJ. 20 mg/ml
COMPR. FILM. 10 mg
0 1 2 3
107 MOXIFLOXACINUM SOL. PERF. 400 mg/250 ml
COMPR. FILM. 400 mg
108 MOXONIDINUM COMPR. FILM. 0,2 mg; 0,4 mg
109 NADROPARINUM SOL. INJ. 2850 ui AFXa/0,3 ml; 3800 ui AFXa/0,4 ml; 5700 ui AFXa/0,6 ml
110 NALOXONUM SOL. INJ./PERF. 0,4 mg/ml
SOL. INJ. 0,4 mg/ml
111 NATRII CHLORIDUM CONC. PT. SOL. PERF. 5,85%
112 NATRII HYDROGENI CARBONAS SOL. PERF. 8,4%
113 NEBIVOLOLUM COMPR. 5 mg
114 NEFOPAMUM SOL. INJ. 20 mg/2 ml
115 NICARDIPINUM SOL. INJ. 10 mg/10 ml
116 NIMODIPINUM SOL. PERF. 10 mg/50 ml
COMPR. FILM. 30 mg
117 NITROGLYCERINUM SOL. PERF. 1 mg/ml
COMPR. ELIB. PREL. 2,6 mg
SPRAY SUBLINGUAL 0,4 mg/doză
118 NORADRENALINUM CONC. PT. SOL. PERF. 2 mg/ml
119 OMEPRAZOLUM CAPS. GASTROREZ. 20 mg; 40 mg
120 ONDANSETRONUM SOL. INJ./PERF. 2 mg/ml
SOL. INJ. 2 mg/ml - 4 ml
121 OSELTAMIVIRUM CAPS. 30 mg; 75 mg
122 OXYCODONUM COMPR. ELIB. PREL. 20 mg; 40 mg; 60 mg; 80 mg
123 PALONOSETRONUM SOL. INJ. 250 mcg
SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ 250 mcg
124 PANTOPRAZOLUM PULB. PT. SOL. INJ. 40 mg
COMPR. GASTROREZ. 20 mg; 40 mg
125 PARACETAMOLUM SOL. PERF. 10 mg/ml
COMP. 500 mg
126 PERINDOPRILUM COMPR. FILM. 5 mg; 10 mg
127 PETHIDINUM SOL. INJ. 50 mg/ml
128 PHENYLEPHRINUM SOL. INJ. 50 micrograme/ml
129 PHENYTOINUM COMPR. 100 mg
SOL. INJ./PERF. 50 mg/ml
SOL. INJ. 250 mg/5 ml
130 PHYTOMENADIONUM SOL. INJ. 10 mg/ml
131 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM PULB. PT. SOL. PERF. 2 g/0,25 g; 4 g/0,50 g
132 PREGABALINUM CAPS. 300 mg; 75 mg; 150 mg
133 PROPAFENONUM SOL. INJ. 70 mg/20 ml
0 1 2 3
134 PROPOFOLUM EMULSIE INJ./PERF. 10 mg/ml
135 PROTAMINI SULFAS SOL. INJ. 10 mg/ml
136 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM DRAJ. 60 mg
137 RANITIDINUM SOL. INJ. 25 mg/ml - 2 ml
138 REMIFENTANILUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. INJ./PERF. 1 mg
139 RIFAMPICINUM CAPS. 150 mg; 300 mg
140 RILMENIDINUM COMPR. 1 mg
141 ROCURONIUM BROMIDE SOL. INJ. 10 mg/ml
142 ROPIVACAINUM SOL. INJ. 2 mg/ml; 10 mg/ml
143 ROSUVASTATINUM COMPR. FILM. 10 mg; 20 mg
144 SALBUTAMOLUM SUSP. INHAL. PRESURIZATĂ 100 mcg/doză
SOL. INJ. 0,5 mg/ml
SIROP 2 mg/5 ml
145 SEVOFLURANUM LICHID PT. VAPORI DE INHAL.
146 SPIRONOLACTONUM CAPS. 25 mg
COMPR. 25 mg
COMPR. FILM. 25 mg
147 SUCRALFATUM COMPR. 1 g
148 SUFENTANILUM CITRATUM SOL. INJ./PERF. 5 micrograme/ml; 50 micrograme/ml
149 SUXAMETHONII CHLORIDUM SOL. INJ. 0,1 g/5 ml
150 THIOPENTALUM PULB. PT. SOL. INJ. 1 g; 500 mg
151 TICAGRELOR COMPR. FILM. 90 mg
152 TIGECYCLINUM PULB. PT. SOL. PERF. 50 mg
153 TOBRAMYCINUM SOL. INHAL. 300 mg/5 ml
PIC. OFT. SOL. 0,3%
SOL. PT. NEBULIZATOR 300 mg
154 TRAMADOLUM SOL. INJ. 50 mg/ml - 1 ml; 100 mg
COMPR. ELIB. PREL. 100 mg; 150 mg; 200 mg
155 TRIMEBUTINUM COMPR. 100 mg
COMPR. FILM. 100 mg; 200 mg
COMPR. FILM. ELIB. PREL. 300 mg
156 VACCIN BCG PULB + SOLV. PT. SUSP. INJ. 0,05 mg/doză
157 VANCOMYCINUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 1000 mg; 500 mg
158 VASOPRESINUM (ARGIPRESINUM) CONC. PT. SOL. PERF. 40 U.I./2 ml
159 VERAPAMILUM DRAJ. 40 mg; 80 mg
160 VORICONAZOLUM PULB. PT. SOL. PERF. PULB. PT. SOL. PERF.
PULB. PT. SUSP. ORALĂ PULB. PT. SUSP. ORALĂSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 672/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 672 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 672/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu