Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.64 din 15.06.2017

pentru modificarea şi completarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2013
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 29 iunie 2017SmartCity1

Pentru aplicarea prevederilor art. 32 lit. a)-d) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. d) şi art. 10 lit. d) din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu completările ulterioare, ale art. 17 alin. 3 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.802/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate, decedat în teatrele de operaţii, în acţiuni de luptă sau în atentate teroriste,având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 96/1998 privind proclamarea Zilei drapelului naţional, ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 99/1998 pentru proclamarea Zilei imnului naţional al României şi ale art. 15 şi 16 din Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul IRegulamentul onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 şi 396 bis din 1 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Onorul militar, în sensul prezentului regulament, se prezintă în cadrul unor ceremonii oficiale centrale sau locale ori în alte situaţii, de regulă cu un detaşament de onoare, conform precizărilor din anexele nr. 2 şi 3. 2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Ceremonia militară constituie ansamblul activităţilor desfăşurate în cadrul unor ceremonii oficiale, solemnităţi sau festivităţi organizate şi conduse de Ministerul Apărării Naţionale sau cu sprijinul acestuia, la nivel central sau local, la nivel de zonă de responsabilitate, de garnizoană, de mare unitate sau unitate militară şi de instituţie militară de învăţământ, în spiritul tradiţiilor naţionale şi conform regulilor protocolare. 3. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Ceremoniile militare se pot desfăşura în următoarele situaţii: 4. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)cu ocazia zilelor sărbătorite prin lege: Ziua NATO în România, Ziua Europei, Ziua Veteranilor de Război, Ziua Rezervistului Militar, Ziua Veteranilor, Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii; 5. La articolul 7 alineatul (1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: l)la sosirea contingentelor/detaşamentelor/unităţilor militare române din misiuni internaţionale sub mandat NATO/UE sau ONU; 6. La articolul 7 alineatul (1), litera z) se modifică şi va avea următorul cuprins: z)pentru comemorarea militarilor căzuţi la datorie pe teritoriul României, în misiuni în străinătate, în teatrele de operaţii, în acţiuni de luptă sau atentate teroriste, precum şi în misiuni desfăşurate pe teritoriul naţional. 7. La articolul 7 alineatul (2), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins: h)Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii; i)Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România. 8. La articolul 7 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g)Ziua Veteranilor. 9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8Participarea armatei la ceremonii oficiale, altele decât cele prevăzute la art. 7, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau altor instituţii de utilitate publică, se aprobă de către şeful Statului Major General pentru garnizoana Bucureşti, şefii categoriilor de forţe ale armatei sau comandanţii comandamentelor de armă, pentru celelalte garnizoane. 10. La articolul 10 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele f^1) şi f^2), cu următorul cuprins: f^1) secretarii de stat din Ministerul Apărării Naţionale; f^2) secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale; 11. La articolul 15 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)după prezentarea raportului, comandantul gărzii de onoare execută o întoarcere la dreapta/stânga, apoi execută trei-cinci paşi înapoi; muzica militară intonează imnul naţional al României sau imnurile naţionale, întâi pe cel al ţării oaspete; la ordin, în timpul intonării imnurilor naţionale, se execută 21 de salve de artilerie; 12. La articolul 15 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)la terminarea intonării imnului naţional al României sau imnurilor naţionale, după caz, muzica militară reia «Marşul de întâmpinare», iar persoana oficială, însoţită de comandantul gărzii de onoare, se deplasează şi ajunge în faţa drapelului de luptă; la ajungerea în faţa drapelului de luptă, militarul portdrapel înclină drapelul de luptă, persoana oficială salută drapelul de luptă; 13. La articolul 15 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)când persoana oficială s-a îndepărtat la 3-4 paşi, drapelul de luptă se readuce în poziţia verticală; persoana oficială trece în revistă garda de onoare, până la flancul stâng al acesteia, apoi revine la mijlocul formaţiei; 14. La articolul 15, alineatele (3), (4), (5), (6) şi (7) se abrogă. 15. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cadrul ceremoniilor militare, în timpul intonării imnurilor naţionale, precum şi la apropierea drapelului de luptă, militarii acoperiţi salută - cei aflaţi în formaţie iau poziţia «drepţi» -, preoţii militari îmbrăcaţi în uniforma clericală militară iau poziţia «drepţi» fără să salute, militarii activi şi în rezervă îmbrăcaţi în ţinută civilă se descoperă şi duc mâna dreaptă la piept, în dreptul inimii; fac excepţie de la regulile stabilite anterior operatorii mass-media, personalul destinat pentru intervenţie în cazuri de urgenţă şi personalul destinat asigurării securităţii activităţii. 16. La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Ceremoniile militare se desfăşoară în locuri publice adecvate, cu tradiţie istorică şi militară, la opere comemorative, mausolee, monumente şi cimitire ale eroilor şi cuprind:a)primirea persoanei oficiale; b)intonarea imnului naţional al României; c)oficierea serviciului religios; d)rostirea de alocuţiuni; e)depuneri de coroane, jerbe şi buchete de flori; f)defilarea gărzii de onoare şi a muzicii militare, dacă locul permite. 17. La articolul 51, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Schema de principiu a organizării ceremoniei militare de trecere în rezervă la sediul Ministerului Apărării Naţionale este prezentată în anexa nr. 7a. 18. La articolul 61, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) La ceremoniile militare la care participă oficialităţile civile şi militare prevăzute la art. 10, muzica militară intonează «Imnul eroilor»/«Imnul Eroului Necunoscut» la Mormântul Ostaşului Necunoscut sau un marş funebru la monumentele şi cimitirele militarilor străini şi, în sunetele lui, se depun coroanele, jerbele şi buchetele de flori, personal de către titularii/reprezentanţii autorităţilor publice aşa cum sunt menţionate în titlul III din Constituţia României, republicată, dacă nu au solicitat să fie depuse de militari, în ordinea de precădere prevăzută la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale. 19. La articolul 61, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins: (41) Celelalte instituţii/organizaţii pot depune coroane, buchete sau jerbe de flori, la solicitare, după terminarea ceremoniei militare, în ordinea de precădere prevăzută în anexa la Legea nr. 215/2016. (42) La monumentele şi cimitirele militarilor străini, entităţile care depun coroane şi ordinea în care acestea le depun sunt stabilite de ambasada statului organizator. 20. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 641 , cu următorul cuprins: Articolul 641 (1) Forma şi dimensiunile coroanelor, jerbelor şi buchetelor care pot fi depuse de reprezentanţii instituţiei militare în raport cu nivelul de reprezentare al structurii militare sunt prezentate în anexa nr. 8b.(2) Formatul coroanelor este prezentat în anexa nr. 8c. 21. La capitolul II, titlul secţiunii a 12-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 12-aSosirea unor detaşamente/unităţi militare române de la activităţi organizate sub egida ONU, NATO, UE sau a altor organizaţii internaţionale 22. Articolul 65 se abrogă. 23. La articolul 68, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 68(1) Militarii sosiţi din misiuni multinaţionale sunt întâmpinaţi de reprezentantul ministrului apărării naţionale, al şefului Statului Major General, al comandantului Comandamentului Forţelor Întrunite, precum şi al şefului statului major al categoriei de forţe a armatei sau al comandantului comandamentului de armă. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(4) Ceremonialul militar executat la sosirea din misiune a unei nave de luptă se face conform reglementărilor Forţelor Navale. 24. La articolul 72, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 72(1) Solemnitatea retragerii cu torţe se desfăşoară în cadrul ceremoniilor militare organizate cu prilejul sărbătorii Zilei Armatei României şi se execută numai cu aprobarea şefului Statului Major General. Şeful Statului Major General poate aproba desfăşurarea acestei solemnităţi şi cu ocazia altor zile declarate sărbători naţionale prin lege. 25. La articolul 79, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 79
(1) Funeraliile cu onoruri militare se organizează pentru militarii în activitate, în rezervă sau în retragere, veteranii de război decedaţi, preşedintele României şi foştii şefi de stat ai României, preşedinţii şi foştii preşedinţi ai celor două Camere ale Parlamentului, prim-ministrul şi foştii prim-miniştri, precum şi pentru persoanele civile decorate cu ordine naţionale, decedate, la solicitarea familiei sau autorităţilor locale, adresată comandantului garnizoanei.
26. La articolul 80 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)trompet/muzică militară; 27. La articolul 82, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Pentru persoanele decedate, care beneficiază de funeralii cu onoruri militare, drapelul României se fixează pe capacul sicriului, atunci când acesta este închis, sau pe 2/3 din sicriu, atunci când capacul nu este ataşat. 28. La articolul 84 alineatul (2), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: l)trompetul/muzica militară; 29. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 98Decorarea drapelului de luptă se face de Preşedintele României ori, în numele acestuia, de ministrul apărării naţionale sau şeful Statului Major General, activitatea fiind organizată şi desfăşurată, de regulă, cu prilejul zilei marii unităţi/unităţii militare. 30. La articolul 117, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Ceremonia desfăşurată cu prilejul trecerii în rezervă a comandantului unităţii se desfăşoară în cadrul ceremoniei predării-primirii comenzii. 31. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 32. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7a, care are conţinutul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 33. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin. 34. Anexa nr. 8a se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin. 35. După anexa nr. 8a se introduc două noi anexe, anexele nr. 8b şi 8c, care au conţinutul prevăzut în anexele nr. 5 şi 6 la prezentul ordin. 36. Anexa nr. 10 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.
Articolul IIAnexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Gabriel-Beniamin LeşANEXA Nr. 1*)(Anexa nr. 7 la regulament) *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2*)(Anexa nr. 7a la regulament) *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3*)(Anexa nr. 8 la regulament) *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 4*)(Anexa nr. 8a la regulament) *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 8b la regulament FORMA ŞI DIMENSIUNILE coroanelor, jerbelor şi buchetelor care pot fi depuse de reprezentanţii instituţiei militare în raport cu nivelul de reprezentare al structurii militare 1. Coroanele şi jerbele de flori se depun la Mormântul Ostaşului Necunoscut, la monumentele, cimitirele şi mormintele militarilor români sau străini căzuţi pe teritoriul României sau pe teritoriul altor state, cu respectarea nivelului de reprezentare al structurii militare. 2. Componenţa delegaţiei structurii militare participante la ceremoniile de depunere a coroanelor păstrează principiul ierarhiei militare, după cum urmează: a)nivelul de reprezentare nr. 1: ministrul apărării naţionale, secretarii de stat, secretarul general, şeful Statului Major General, şefii categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţii de garnizoane cu grad de general; b)nivelul de reprezentare nr. 2: locţiitorii/directorii subordonaţi celor precizaţi la nivelul de reprezentare nr. 1, şefii direcţiilor centrale, comandanţii comandamentelor de sprijin, comandanţii diviziilor/similari şi comandanţii de garnizoane cu grad de colonel; c)nivelul de reprezentare nr. 3: comandanţii de garnizoană cu grad mai mic de colonel şi comandanţii de unităţi militare/similari.3. Dimensiunile coroanelor şi jerbelor se stabilesc în funcţie de nivelul de reprezentare, astfel: a)nivelul nr. 1, coroane de flori cu dimensiunile cuprinse între 1,5-1,7 m înălţime şi un număr de 200-250 de flori incluse; b)nivelul nr. 2, coroane de flori cu dimensiunile cuprinse între 1,3-1,5 m înălţime şi un număr de 150-200 de flori incluse; c)nivelul nr. 3, coroane de flori cu dimensiunile cuprinse între 1,0-1,3 m înălţime şi un număr de 100-150 de flori incluse.Se evită, pe cât posibil, amestecul de culori şi/sau specii de flori. Se interzice folosirea de flori artificiale la coroanele şi jerbele ce se depun la operele comemorative de război. Coroanele multicolore - roşu, galben şi albastru sunt recomandate, de regulă, pentru a fi depuse de Ziua Naţională a României şi Ziua Armatei de către reprezentanţii nivelului de reprezentare nr. 1 sau la monumentele militarilor străini căzuţi pe teritoriul României. Specia de flori are ca etalon garoafele. Lentele coroanelor şi jerbelor de flori sunt confecţionate pe suport textil sau hârtie/similar şi reproduc culorile roşu, galben şi albastru. Lungimea lentei este corespunzătoare înălţimii coroanei, la care se adaugă 0,3-0,5 m pentru funda de prindere, iar lăţimea acesteia este de 0,15-0,20 m. Textul care se înscrie pe lentă este următorul: a)pentru militarii români:

lenta din stânga - Recunoştinţă eternă eroilor neamului;

lenta din dreapta - Denumirea structurii militare/indicativ. b)pentru militarii străini:

lenta din stânga - In memoriam;

lenta din dreapta - Denumirea structurii militare/indicativ. c)pentru străinătate:

lenta din stânga - DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI;

lenta din dreapta - Ministerul Apărării Naţionale din România.Fondurile necesare pentru comanda şi execuţia coroanelor, jerbelor şi buchetelor de flori sunt alocate prin bugetul fiecărei structuri, luându-se în calcul numărul activităţilor anuale de acest gen şi preţul mediu ponderat. Prevederile conţinute în prezenta anexă sunt aplicabile atât pe teritoriul României, cât şi pentru misiunile militare din străinătate. La ceremoniile de depuneri de coroane de flori, în străinătate, se aplică procedurile statului respectiv sau prevederile conţinute în prezenta anexă, iar nivelul de reprezentare este nivelul nr. 1 şi obligatoriu lenta este tricoloră. ANEXA Nr. 6*)*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 8c la regulament) FORMATUL COROANELOR COROANĂ MULTICOLORĂ ANEXA Nr. 7(Anexa nr. 10 la regulament) ORGANIZAREA FUNERALIILOR CU ONORURI MILITARE

Categoria de militari/ personalităţi civile Constituirea gărzilor Drapel de luptă Grupă pentru salve Baterie pentru salve Militari pentru transport (portret, medalii, cruce, capac, sicriu) Muzică militară Gardă la sicriu
Gardă de onoare Schimburi de onoare
a) Militari în activitate
Generali şi amirali 1 companie x 3 plutoane x 15 militari Generali şi ofiţeri cu grade superioare Da Da - 11 militari Muzică militară 4 militari*
Ofiţeri cu grade superioare 2 plutoane x 15 militari Ofiţeri cu grade superioare şi inferioare Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Ofiţeri cu grade inferioare 1 pluton x 18 militari Ofiţeri cu grade inferioare şi subofiţeri Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Subofiţeri, maiştri militari, soldaţi şi gradaţi profesionişti 1 pluton x 15 militari Subofiţeri, maiştri militari, soldaţi şi gradaţi profesionişti Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
b) Militari în rezervă/în retragere şi veterani de război
Generali şi amirali 2 plutoane x 15 militari Generali şi ofiţeri cu grade superioare, activi şi în rezervă sau în retragere Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Ofiţeri cu grade superioare 1 pluton x 21 militari Ofiţeri cu grade superioare şi inferioare, activi şi în rezervă sau în retragere, veterani de război Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Ofiţeri cu grade inferioare 1 pluton x 18 militari Ofiţeri cu grade superioare şi inferioare, activi şi în rezervă sau în retragere, veterani de război Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Subofiţeri, maiştri militari, soldaţi şi gradaţi profesionişti 1 pluton x 15 militari Subofiţeri, maiştri militari, soldaţi şi gradaţi profesionişti Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
c) Personalităţi civile
Preşedinte/şef de stat al României 2 companii x 2 plutoane x 15 militari Generali şi ofiţeri cu grade superioare Da - Da 11 militari Muzică militară 4 militari*
Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei Deputaţilor, prim-ministrul 1 companie x 3 plutoane x 15 militari Ofiţeri cu grade superioare Da Da - 11 militari Muzică militară 4 militari*
Categoria de militari/ personalităţi civile Constituirea gărzilor Drapel de luptă Grupă pentru salve Baterie pentru salve Militari pentru transport (portret, medalii, cruce, capac, sicriu) Muzică militară Gardă la sicriu
Gardă de onoare Schimburi de onoare
d) Cavalerilor ordinelor naţionale care nu au şi calitatea de veteran de război sau de cadru militar în rezervă/retragere li se asigură funeralii cu onoruri militare conform gradului echivalat în rezervă.
Ordinul „Steaua României" (Ordinul acordat/echivalent grad militar în rezervă/retragere)
Gradul de Cavaler/ Căpitan 1 pluton x 18 militari - Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Gradul de Ofiţer/ Colonel 1 pluton x 21 militari Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Gradul de Comandor/ General de brigadă, general de flotilă aeriană sau contraamiral de flotilă 2 plutoane x 15 militari Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Gradul de Mare Ofiţer/ General-maior sau contraamiral 2 plutoane x 15 militari Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Gradul de Mare Cruce/ General-locotenent sau viceamiral 2 plutoane x 15 militari Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Ordinul „Serviciul Credincios" (Ordinul acordat/echivalent grad militar în rezervă/retragere)
Gradul de Cavaler/ Locotenent 1 pluton x 18 militari - Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Gradul de Ofiţer/ Căpitan 1 pluton x 18 militari Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Gradul de Comandor/ Colonel 1 pluton x 21 militari Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Gradul de Mare Ofiţer/ General de brigadă, general de flotilă aeriană sau contraamiral de flotilă 2 plutoane x 15 militari Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Gradul de Mare Cruce/ General-maior sau contraamiral 2 plutoane x 15 militari Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Ordinul „Pentru Merit" (Ordinul acordat/echivalent grad militar în rezervă/retragere)
Gradul de Cavaler/ Sublocotenent 1 pluton x 18 militari - Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Gradul de Ofiţer/ Căpitan 1 pluton x 18 militari Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Gradul de Comandor/ Maior 1 pluton x 21 militari Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Gradul de Mare Ofiţer/ Colonel 1 pluton x 21 militari Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*
Gradul de Mare Cruce/ General de brigadă, general de flotilă aeriană sau contraamiral de flotilă 2 plutoane x 15 militari Da Da - 11 militari 1 trompet 4 militari*

* Garda la sicriu se asigură la ordinul comandantului garnizoanei, la solicitarea aparţinătorilor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 64/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 64 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 64/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu