Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 62/N-19.o/288-1.955 din 31 iulie 1998

privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI Nr. 62/N


SmartCity3

              DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA Nr. 19.o/288
              MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI Nr. 1.955
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 354 din 16 septembrie 1998

    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995,
    in aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in anul 1997, si ale Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 525/1996 cu privire la delimitarea in fiecare judet a zonelor expuse la riscuri naturale, precum si ale Legii apelor nr. 107/1996,
    ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului si seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, secretar de stat,
    emit prezentul ordin:

    Art. 1
    Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului (planuri de amenajare a teritoriului, planuri urbanistice si regulamente de urbanism aferente), care se intocmesc potrivit Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 91/1991 in aplicarea Legii nr. 50/1991, republicata in anul 1997, si a Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 525/1996, vor contine capitolul "Zone expuse la riscuri naturale", cu plansele aferente, la scara specifica documentatiei.
    Art. 2
    Zonele expuse riscurilor naturale nominalizate la art. 10 din Regulamentul general de urbanism - cu prioritate: alunecari de teren, inundatii prin revarsari din cursuri de apa si scurgeri de pe torenti - se delimiteaza, potrivit legii, prin hotarari ale consiliilor judetene, in baza unor studii specifice si cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice, in vederea stabilirii masurilor pentru prevenirea si atenuarea efectelor dezastrelor si a restrictiei, dupa caz, a autorizarii constructiilor.
    Art. 3
    (1) Identificarea si inventarierea zonelor in care s-au produs alunecari de teren se efectueaza prin intocmirea fiselor de identificare, potrivit modelului prezentat in anexele nr. 1 si 1a) la prezentul ordin, si prin pozitionarea pe harta fizico-administrativa a judetului.
    (2) Identificarea si inventarierea zonelor in care s-au produs inundatii prin revarsari din cursuri de apa si scurgeri de pe torenti se efectueaza pe baza planurilor cadastrale privind delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apa, prin intocmirea fiselor de identificare, potrivit modelelor prezentate in anexele nr. 2a) si 2b) la prezentul ordin, si prin reprezentarea pe harta fizico-administrativa a judetului.
    (3) Directiile generale de urbanism, amenajarea teritoriului si lucrari publice din cadrul consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in colaborare cu consiliile locale din localitatile afectate, oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie, serviciile publice descentralizate ale ministerelor de resort, inspectoratele judetene de protectie civila, precum si cu institute de cercetare, proiectare si invatamant superior de profil vor intocmi documentele prevazute la alin. (1) si (2).
    (4) Pana la data de 15 octombrie 1998, documentele prevazute la alin. (1) si (2), completate, vor fi transmise, in copie, Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren, organizata pe langa Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, si, respectiv, al Comisiei centrale pentru apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, organizata pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 4
    Consiliile judetene si consiliile locale, conform atributiilor ce le revin potrivit legii, vor completa si, dupa caz, vor actualiza documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului cu capitolul "Zone expuse la riscuri naturale", potrivit prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Comisiile judetene, respectiv Comisia municipiului Bucuresti, de aparare impotriva dezastrelor vor constitui bazele de date la nivel judetean si vor monitoriza actiunile privind identificarea si inventarierea zonelor expuse riscurilor naturale, precum si stabilirea masurilor pentru prevenirea si atenuarea efectelor dezastrelor.
    Art. 6
    Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin inspectiile judetene subordonate acesteia, precum si Directia de aparare impotriva inundatiilor, sinteze, cadastru si informare publica din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, prin unitatile teritoriale de gospodarire a apelor de sub autoritatea acestuia, vor controla indeplinirea prevederilor prezentului ordin.
    Art. 7
    Prefectii judetelor, in calitate de presedinti ai comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor, precum si presedintii consiliilor judetene si ai consiliilor locale raspund, in aria lor de autoritate, de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Presedintele
                      Comisiei centrale pentru prevenirea
                      si apararea impotriva efectelor
                      seismice si alunecarilor de teren,
                      ministrul lucrarilor publice
                      si amenajarii teritoriului,
                      Nicolae Noica

                      p. Secretar de stat,
                      seful Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Ioan Onisei

                      Presedintele
                      Comisiei centrale pentru apararea
                      impotriva inundatiilor, fenomenelor
                      meteorologice periculoase si
                      accidentelor la constructiile
                      hidrotehnice,
                      ministrul apelor, padurilor si
                      protectiei mediului,
                      Romica Tomescu

    ANEXA 1

    Judetul ...................
    Localitatea ...............

                    FISA DE IDENTIFICARE A ALUNECARII DE TEREN
                               Nr. .......

    1. Coordonate geografice:
                     _________________________________________________________
                    |      Grade       |       Minute      |      Secunde     |
 ___________________|__________________|___________________|__________________|
|  Latitudine       |                  |                   |                  |
|___________________|__________________|___________________|__________________|
|  Longitudine      |                  |                   |                  |
|___________________|__________________|___________________|__________________|
    Cota crestei ............... m; cota piciorului .............. m
    (nivel de referinta: Marea Neagra).
    2. Data producerii:
    Anul ........., luna ........., ziua .......... .
    3. Tipul:
 _____________________________________________________________________________
|                |   primara      |                                           |
|   Alunecare    |________________|___________________________________________|
|                |   reactivata   |                                           |
|________________|________________|___________________________________________|
|                |   roca         |                                           |
|                |________________|___________________________________________|
|   Material     |   grohotis     |                                           |
|                |________________|___________________________________________|
|                |   pamant       |                                           |
|________________|________________|___________________________________________|
|                |   prabusire    |                                           |
|                |________________|___________________________________________|
|                |   rasturnare   |                                           |
|                |________________|___________________________________________|
|   Miscare      |   alunecare    |                                           |
|                |________________|___________________________________________|
|                |   extensie     |                                           |
|                |________________|___________________________________________|
|                |   curgere      |                                           |
|________________|________________|___________________________________________|
    4. Dimensiuni:
    lungimea ........... m, latimea .............. m, adancimea ...........m,
    suprafata ..............mp, volumul .................. mc.
    5. Cauze:
                 _____________________________________________________________
                |  Conditiile  |   Procesele     |  Procesele  |  Procesele   |
                |   de teren   | geomorfologice  |   fizice    |  antropice   |
 _______________|______________|_________________|_____________|______________|
| Pregatitoare  |              |                 |             |              |
|_______________|______________|_________________|_____________|______________|
| Declansatoare |              |                 |             |              |
|_______________|______________|_________________|_____________|______________|
    6. Efecte:
 _____________________________________________________________________________
|                             | - locuinte:                                   |
|                             | - drumuri (comunale/judetene/nationale):      |
|  Pagube materiale           | - poduri/podete:                              |
|  (descriere, cuantificare   | - cai ferate:                                 |
|  fizica si valorica, in     | - retele tehnico-edilitare (apa, canal,       |
|  (milioane lei)             |   gaz metan, electricitate, telefonie):       |
|                             | - obiective social-administrative (sedii      |
|                             |   administrative, scoli, spitale):            |
|                             | - alte constructii:                           |
|                             | - terenuri (pe categorii de folosinta):       |
|_____________________________|_______________________________________________|
|  Vatamari corporale:                                                        |
|_____________________________________________________________________________|
|  Pierderi de vieti omenesti:                                                |
|_____________________________________________________________________________|
    7. Masuri de remediere:
                          ____________________________________________________
                         | Propuse (descriere) | Aplicate/in curs de aplicare |
 ________________________|_____________________|______________________________|
| Modificarea geometriei |                     |                              |
|________________________|_____________________|______________________________|
| Drenaj                 |                     |                              |
|________________________|_____________________|______________________________|
| Lucrari de sustinere   |                     |                              |
|________________________|_____________________|______________________________|
| Lucrari de ranforsare  |                     |                              |
| interna                |                     |                              | |________________________|_____________________|______________________________|
| Alte masuri            |                     |                              |
|________________________|_____________________|______________________________|
    8. Referinte scrise*):

    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________

                          Data completarii .............................
                          Numele si prenumele ..........................
                          Institutia ...................................
                          Semnatura ....................................
------------
    *) Referate, rapoarte, articole din ziare sau reviste.

    Schita care completeaza anexa se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr, 354 din 16 septembrie 1998.

    ANEXA 1a)

                          DEFINIREA
                     unor termeni utilizati
    Tipul:
    - Alunecare primara - alunecarea produsa in masive neafectate de deplasari anterioare (amplasamente neafectate de alunecari anterioare).
    - Alunecare reactivata - alunecare produsa in lungul unor suprafete de cedare preexistente (amplasamente afectate de alunecari anterioare).
    - Roca - material stancos, intact sau fisurat, care se afla in locul originar de formare inainte de producerea alunecarii.
    - Pamant - material cu un continut ridicat de particule de dimensiuni reduse (>80% particule <2 mm).
    - Detritus/Grohotis - material fragmentat cu un continut ridicat de particule grosiere (20 - 80% particule >2 mm).
    - Prabusire - desprindere de material din cuprinsul unei pante puternic inclinate in raport cu orizontala, in lungul unei suprafete, de-a lungul careia deplasarile tangentiale sunt foarte mici sau nule (figura 1.1).
    - Rasturnare - deplasare prin rotire spre exteriorul pantei a unei mase de material in jurul unui punct situat sub centrul de greutate al masei deplasate (figura 1.2).
    - Alunecare - deplasare prin rotatie, translatie sau miscare compusa, spre piciorul pantei a unei mase de material in lungul unor suprafete de rupere sau in cuprinsul unor benzi relativ subtiri de forfecare (figura 1.3).
    - Extensie - deplasare prin extensie a unei mase de material coeziv sau roca, combinata cu o deplasare generala pe verticala a masei fracturate in cuprinsul unui material de baza mai slab (figura 1.4).
    - Curgere - miscare continua in spatiu, asemanatoare curgerii unui lichid vascos (figura 1.5).

    Cauze:
    - Cauze pregatitoare - cauze care, de-a lungul timpului, au contribuit la aducerea pantei intr-o situatie limita de stabilitate.
    - Cauze declansatoare - cauze care, actionand pe o perioada relativ redusa de timp, au contribuit la aducerea pantei din situatia potential-instabila in situatia activ-instabila.
    - Conditii de teren - se refera la tipul de material (plastic, senzitiv, colapsibil, fisurat, forfecat etc.) si la existenta suprafetelor de discontinuitate (sistuozitate, clivaj, falii, contacte de sedimentare etc.). Conditiile de teren nu pot avea un rol declansator in producerea alunecarilor de teren.
    - Procese geomorfologice - procese de eroziune supraterana sau subterana, de destindere mecanica in urma topirii ghetarilor, de activitate vulcanica etc.
    - Procese fizice - ploi intense sau/si prelungite, topirea rapida a zapezii, cutremure de pamant, cicluri repetate de inghet-dezghet sau umflare-contractie etc.
    - Procese antropice - excavatii in versant sau la picior, incarcari pe versant sau la creasta, coborarea rapida a nivelului apei din bazinele de retentie, lucrari de irigatie, intretinerea defectuoasa a retelei subterane de alimentare cu apa sau a drenurilor, indepartarea vegetatiei, lucrari miniere la zi sau in subteran, vibratii produse de trafic, utilaje etc.

    Masuri de remediere:

    - Modificarea geometriei - descarcarea zonelor active si incarcarea zonelor pasive ale alunecarii prin operatiuni de excavare si, respectiv, prin lucrari de umplutura.
    - Drenaj - santuri, transee drenante, puturi, drenuri forate orizontal, tuneluri si galerii de drenaj, plantare de vegetatie etc.
    - Lucrari de sustinere - lucrari structurale, dimensionate pentru a prelua impingerile exercitate de masa alunecatoare (ziduri de sprijin de greutate, din beton armat, gabioane, piloti, coloane, chesoane, pereti turnati in teren, ziduri de sprijin din pamant armat, contrabanchete din material granular, ziduri de picior pentru protectie impotriva eroziunii, plase de retentie la suprafata masivelor de roca, sisteme de atenuare sau stopare a prabusirilor in masive de roca etc.).

    - Lucrari de ranforsare interna - lucrari constituite din elemente de ranforsare care se extind de la suprafata pantei in cuprinsul si dincolo de limitele masivului potential sau activ alunecator (micropiloti, ancoraje, coloane de var/ciment, soil nailing, injectii, tratare termica prin ardere sau inghet etc.).

    Figura 1

    se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 16 septembrie 1998.

    ANEXA 2a)

    Judetul ...................
    Localitatea ...............


                            FISA DE IDENTIFICARE
           a inundatiilor cauzate de revarsarea unui curs de apa
                               Nr. .......

    1. Localizarea producerii fenomenului:
 _____________________________________________________________________________
| Oras, cartier, comuna, sat, teren extravilan        |                       |
|_____________________________________________________|_______________________|
| Denumirea cursului de apa                           |                       |
|_____________________________________________________|_______________________|
| Codul cadastral (conform cod Cadastrul apelor, 1992)|                       |
|_____________________________________________________|_______________________|
    2. Caracterizare social-economica:
 _____________________________________________________________________________
| Locuitori                                              |  nr.  |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Gospodarii (case, anexe, curti, gradini)               |  nr.  |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Apartamente in blocuri                                 |  nr.  |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Obiective social-economice (sedii administrative,      |       |            |
| scoli, spitale, unitati economice etc.)                |  nr.  |            |
|________________________________________________________|_______|____________| | Retea stradala (DN, DJ, DC, strazi, ulite)             |  km   |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Retele tehnico-edilitare (apa, canal, gaz metan,       |       |            |
| electrice, telefonie etc.)                             |  km   |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Suprafata intravilan                                   |  ha   |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Suprafata extravilan                                   |  ha   |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Poduri (DN, DJ, DC, CF) si podete                      |  nr.  |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Cai ferate (in localitate si in extravilan)            |  km   |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Alte obiective                                         |       |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
    3 Starea albiei minore in zona:
    Constructii in albie ....................., depozite de materiale, gunoaie etc. pe malul apei ...................., cine raspunde de existenta acestora .........., vegetatie care impiedica scurgerea ..................., colmatare de albie (inclusiv daca se cunoaste cauza producerii colmatarii) ................., eroziuni ale malurilor (data aparitiei acestora si daca s-au luat masuri pentru stoparea lor si de catre cine) ................., existenta unor poduri si podete subdimensionate care prezinta risc de obturare cu plutitori in timpul viiturilor ..................., cine le are in administrare .............. .
    4. Lucrari de aparare impotriva inundatiilor existente:
    Baraje:
    Diguri:
    Alte constructii hidrotehnice:
    5. Data producerii inundatiei: anul ........., luna ........, ziua ...... .
    6. Tipul inundatiei:
 _____________________________________________________________________________
| Depasirea malurilor albiei minore  | mal stang/mal drept                    |
| in zonele neamenajate              |________________________________________|
|                                    | starea malurilor (eroziuni mal etc.)   |
|____________________________________|________________________________________|
|                                    | zona deversata                         |
| Deversare diguri existente         |________________________________________|
|                                    | lungimea zonei deversate               |
|____________________________________|________________________________________|
| Avarie la constructii hidrotehnice | specificarea tip CH                    |
| (rupere baraj, dig etc.)           |________________________________________|
|                                    | dimensiunile bresei produse            |
|____________________________________|________________________________________|
    7. Cauze adiacente:
    Viitura locala ............., viitura din amonte .............., blocaje cu plutitori ale sectiunii de scurgere a albiei ................, blocaje cu plutitori ale sectiunii de scurgere de sub poduri si podete ................, poduri subdimensionate ................., insuficienta deschiderilor si neintretinerea subtraversarilor la liniile C.F., D.N., neintretinerea cursului de apa (colmatari, vegetatie abundenta in albia minora etc.) ................, blocaje de gheturi ...................., avarii la constructiile hidrotehnice (baraje, diguri, canale de deviere a apelor) .................., alte cauze ............. .
    8. Obiective afectate:
 ___________________________________________________________________________
|   Denumirea                   |      |        |    Pagube    |            |
|   obiectivului                | U.M. | Pagube |   valorice   | Observatii |
|   afectat                     |      | fizice |(milioane lei)|            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Pierderi de vieti omenesti    | nr.  |   -    |      -       |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Gospodarii                    | nr.  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Apartamente                   | nr.  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Obiective social-economic     | nr.  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Retele stradale               | km   |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Retele tehnico-edilitare      | km   |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Suprafete intravilan          | ha   |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Suprafete extravilan          | ha   |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Poduri si podete              | nr.  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Cai ferate (in localitate si  |      |        |              |            |
| in extravilan)                | km   |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Baraje                        | nr.  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Diguri                        | km   |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Alte constructii hidrotehnice | buc. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| In cazuri deosebite, se       |      |        |              |            |
| specifica si alte obiective   |      |        |              |            |
| de interes major pe plan local|      |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
    OBSERVATII:
    Pagubele valorice in anul producerii evenimentului.
    9. Masuri de remediere:
    - aplicate si in curs de aplicare (descrierea masurilor, caracteristicile tehnico-constructive ale lucrarilor realizate, sursa de finantare, stadiul de realizare etc.);
    - propuse (descrierea masurilor, caracteristicile tehnico-constructive ale lucrarilor realizate, sursa de finantare, urgenta de realizare etc.).
    10. Referinte scrise (studii, proiecte, referate, rapoarte, articole din ziare sau reviste):

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

                               Data completarii ...............................
                               Institutia .....................................
                               Numele si prenumele ............................
                               Functia ........................................
                               Semnatura ......................................

                               AVIZAT,
             COMISIA JUDETEANA DE APARARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR

    ANEXA 2b)

    Judetul.....................
    Localitatea ................

                              FISA DE IDENTIFICARE
                a inundatiilor cauzate de scurgerile pe torenti
                                  Nr. .......

    1. Localizarea producerii fenomenului:
 _____________________________________________________________________________
| Oras, cartier, comuna, sat, teren extravilan |                              |
|______________________________________________|______________________________|
| Torent in fondul agricol, silvic, pe teren   |                              |
| propriu localitatii sau in fondul particular |                              |
|______________________________________________|______________________________|
    2. Caracterizarea social-economica a zonei afectate:
 _____________________________________________________________________________
| Locuitori                                        |  nr.  |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Gospodarii (case, anexe, curti, gradini)         |  nr.  |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Apartamente in blocuri                           |  nr.  |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Obiective social-economice (sedii administrative,|       |                  |
| scoli, spitale, unitati economice etc.)          |  nr.  |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Retea stradala (DN, DJ, DC, strazi, ulite)       |  km   |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Retele tehnico-edilitare (apa, canal, gaz metan, |       |                  |
| electrice, telefonie etc.)                       |  km   |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Suprafata intravilan                             |  ha   |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Suprafata extravilan                             |  ha   |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Poduri (DN, DJ, DC, CF) si podete                |  nr.  |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Cai ferate (in localitate si in extravilan)      |  km   |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Alte obiective                                   |       |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
    3. Starea torentului in zona:
    Constructii in albie ..................., depozite de materiale, gunoaie etc. in albie ......................, cine raspunde de existenta acestora .........., vegetatie care impiedica scurgerea ..................., colmatari de albie (inclusiv daca se cunoaste cauza producerii colmatarii) ............., eroziuni ale malurilor (data aparitiei acestora, daca s-au luat masuri pentru stoparea lor si de catre cine) ................ .
    4. Lucrari de amenajare existente si starea acestora:
    Constructii hidrotehnice de amenajare a torentilor:
    5. Data producerii inundatiei: anul ........., luna ........, ziua ...... .
    6. Tipul de inundatie:
     ________________________________________________________________
    |  Ploaie locala (l/mp)               |                          |
    |_____________________________________|__________________________|
    | Durata ploii, in minute             |                          |
    |_____________________________________|__________________________|
    | Topirea zapezii                     |                          |
    |_____________________________________|__________________________|
    | Avarie la constructii hidrotehnice  |                          |
    |_____________________________________|__________________________|
    | Alte cauze                          |                          |
    |_____________________________________|__________________________|
    7. Cauze adiacente:
    Blocaje cu plutitori ale sectiunii de scurgere a albiei .........., blocaje cu plutitori ale sectiunii de scurgere de sub poduri si podete ..............., poduri subdimensionate ....................., insuficienta deschiderilor si neintretinerea subtraversarilor la liniile C.F., D.N., neintretinerea albiei (colmatari, vegetatie abundenta in albie etc.) .........., blocaje de gheturi .............., avarii la constructiile hidrotehnice (baraje, diguri, canale de deviere a apelor) ..............., alte cauze (insuficienta capacitatii de transport a retelelor de canalizare etc.).
    8. Obiective afectate:
 ___________________________________________________________________________
|                               |      |        |    Pagube    |            |
| Denumirea obiectivului        | U.M. | Pagube |   valorice   | Observatii |
|       afectat                 |      | fizice |(milioane lei)|            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Pierderi de vieti omenesti    |  nr. |   -    |      -       |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Gospodarii                    |  nr. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Apartamente                   |  nr. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Obiective social-economice    |  nr. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Retele stradale               |  km  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Retele tehnico-edilitare      |  km  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Suprafete intravilan          |  ha  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Suprafete agricole extravilan |  ha  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Suprafete silvice extravilan  |  ha  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Poduri si podete (D.N., D.J., |      |        |              |            |
| D.C., D.F., podete locale)    |  nr. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Lungimea D.N., D.J., D.C.,    |      |        |              |            |
| D.F. afectate                 |  km  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Cai ferate (in localitate si  |      |        |              |            |
| in extravilan)                |  km  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Baraje                        |  nr. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Diguri                        |  km  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Alte constructii hidrotehnice | buc. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| In cazuri deosebite, se       |      |        |              |            |
| specifica si alte obiective   |      |        |              |            |
| de interes major pe plan local|      |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
    OBSERVATII:
    Pagubele valorice in anul producerii evenimentului.
    9. Masuri de remediere:
    - aplicate si in curs de aplicare (descrierea masurilor, caracteristicile tehnico-constructive ale lucrarilor realizate, sursa de finantare, stadiul de realizare etc.);
    - propuse (descrierea masurilor, caracteristicile tehnico-constructive ale lucrarilor preconizate, sursa de finantare, urgenta de realizare etc.).
    10. Referinte scrise (studii, proiecte, referate, rapoarte, articole din ziare sau reviste):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

                                  Data completarii ............................
                                  Institutia ..................................
                                  Numele si prenumele .........................
                                  Functia .....................................
                                  Semnatura ...................................

                                AVIZAT,
              COMISIA JUDETEANA DE APARARE IMPOTRIVA DEZASTRELORSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 62/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 62 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu