E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 62/N-19.o/288-1.955 din 31 iulie 1998

privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI Nr. 62/N


SmartCity3

              DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA Nr. 19.o/288
              MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI Nr. 1.955
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 354 din 16 septembrie 1998

    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, aprobata prin Legea nr. 124/1995,
    in aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in anul 1997, si ale Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 525/1996 cu privire la delimitarea in fiecare judet a zonelor expuse la riscuri naturale, precum si ale Legii apelor nr. 107/1996,
    ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului si seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, secretar de stat,
    emit prezentul ordin:

    Art. 1
    Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului (planuri de amenajare a teritoriului, planuri urbanistice si regulamente de urbanism aferente), care se intocmesc potrivit Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 91/1991 in aplicarea Legii nr. 50/1991, republicata in anul 1997, si a Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 525/1996, vor contine capitolul "Zone expuse la riscuri naturale", cu plansele aferente, la scara specifica documentatiei.
    Art. 2
    Zonele expuse riscurilor naturale nominalizate la art. 10 din Regulamentul general de urbanism - cu prioritate: alunecari de teren, inundatii prin revarsari din cursuri de apa si scurgeri de pe torenti - se delimiteaza, potrivit legii, prin hotarari ale consiliilor judetene, in baza unor studii specifice si cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice, in vederea stabilirii masurilor pentru prevenirea si atenuarea efectelor dezastrelor si a restrictiei, dupa caz, a autorizarii constructiilor.
    Art. 3
    (1) Identificarea si inventarierea zonelor in care s-au produs alunecari de teren se efectueaza prin intocmirea fiselor de identificare, potrivit modelului prezentat in anexele nr. 1 si 1a) la prezentul ordin, si prin pozitionarea pe harta fizico-administrativa a judetului.
    (2) Identificarea si inventarierea zonelor in care s-au produs inundatii prin revarsari din cursuri de apa si scurgeri de pe torenti se efectueaza pe baza planurilor cadastrale privind delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apa, prin intocmirea fiselor de identificare, potrivit modelelor prezentate in anexele nr. 2a) si 2b) la prezentul ordin, si prin reprezentarea pe harta fizico-administrativa a judetului.
    (3) Directiile generale de urbanism, amenajarea teritoriului si lucrari publice din cadrul consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in colaborare cu consiliile locale din localitatile afectate, oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie, serviciile publice descentralizate ale ministerelor de resort, inspectoratele judetene de protectie civila, precum si cu institute de cercetare, proiectare si invatamant superior de profil vor intocmi documentele prevazute la alin. (1) si (2).
    (4) Pana la data de 15 octombrie 1998, documentele prevazute la alin. (1) si (2), completate, vor fi transmise, in copie, Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren, organizata pe langa Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, si, respectiv, al Comisiei centrale pentru apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, organizata pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 4
    Consiliile judetene si consiliile locale, conform atributiilor ce le revin potrivit legii, vor completa si, dupa caz, vor actualiza documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului cu capitolul "Zone expuse la riscuri naturale", potrivit prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Comisiile judetene, respectiv Comisia municipiului Bucuresti, de aparare impotriva dezastrelor vor constitui bazele de date la nivel judetean si vor monitoriza actiunile privind identificarea si inventarierea zonelor expuse riscurilor naturale, precum si stabilirea masurilor pentru prevenirea si atenuarea efectelor dezastrelor.
    Art. 6
    Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin inspectiile judetene subordonate acesteia, precum si Directia de aparare impotriva inundatiilor, sinteze, cadastru si informare publica din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, prin unitatile teritoriale de gospodarire a apelor de sub autoritatea acestuia, vor controla indeplinirea prevederilor prezentului ordin.
    Art. 7
    Prefectii judetelor, in calitate de presedinti ai comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor, precum si presedintii consiliilor judetene si ai consiliilor locale raspund, in aria lor de autoritate, de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Presedintele
                      Comisiei centrale pentru prevenirea
                      si apararea impotriva efectelor
                      seismice si alunecarilor de teren,
                      ministrul lucrarilor publice
                      si amenajarii teritoriului,
                      Nicolae Noica

                      p. Secretar de stat,
                      seful Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Ioan Onisei

                      Presedintele
                      Comisiei centrale pentru apararea
                      impotriva inundatiilor, fenomenelor
                      meteorologice periculoase si
                      accidentelor la constructiile
                      hidrotehnice,
                      ministrul apelor, padurilor si
                      protectiei mediului,
                      Romica Tomescu

    ANEXA 1

    Judetul ...................
    Localitatea ...............

                    FISA DE IDENTIFICARE A ALUNECARII DE TEREN
                               Nr. .......

    1. Coordonate geografice:
                     _________________________________________________________
                    |      Grade       |       Minute      |      Secunde     |
 ___________________|__________________|___________________|__________________|
|  Latitudine       |                  |                   |                  |
|___________________|__________________|___________________|__________________|
|  Longitudine      |                  |                   |                  |
|___________________|__________________|___________________|__________________|
    Cota crestei ............... m; cota piciorului .............. m
    (nivel de referinta: Marea Neagra).
    2. Data producerii:
    Anul ........., luna ........., ziua .......... .
    3. Tipul:
 _____________________________________________________________________________
|                |   primara      |                                           |
|   Alunecare    |________________|___________________________________________|
|                |   reactivata   |                                           |
|________________|________________|___________________________________________|
|                |   roca         |                                           |
|                |________________|___________________________________________|
|   Material     |   grohotis     |                                           |
|                |________________|___________________________________________|
|                |   pamant       |                                           |
|________________|________________|___________________________________________|
|                |   prabusire    |                                           |
|                |________________|___________________________________________|
|                |   rasturnare   |                                           |
|                |________________|___________________________________________|
|   Miscare      |   alunecare    |                                           |
|                |________________|___________________________________________|
|                |   extensie     |                                           |
|                |________________|___________________________________________|
|                |   curgere      |                                           |
|________________|________________|___________________________________________|
    4. Dimensiuni:
    lungimea ........... m, latimea .............. m, adancimea ...........m,
    suprafata ..............mp, volumul .................. mc.
    5. Cauze:
                 _____________________________________________________________
                |  Conditiile  |   Procesele     |  Procesele  |  Procesele   |
                |   de teren   | geomorfologice  |   fizice    |  antropice   |
 _______________|______________|_________________|_____________|______________|
| Pregatitoare  |              |                 |             |              |
|_______________|______________|_________________|_____________|______________|
| Declansatoare |              |                 |             |              |
|_______________|______________|_________________|_____________|______________|
    6. Efecte:
 _____________________________________________________________________________
|                             | - locuinte:                                   |
|                             | - drumuri (comunale/judetene/nationale):      |
|  Pagube materiale           | - poduri/podete:                              |
|  (descriere, cuantificare   | - cai ferate:                                 |
|  fizica si valorica, in     | - retele tehnico-edilitare (apa, canal,       |
|  (milioane lei)             |   gaz metan, electricitate, telefonie):       |
|                             | - obiective social-administrative (sedii      |
|                             |   administrative, scoli, spitale):            |
|                             | - alte constructii:                           |
|                             | - terenuri (pe categorii de folosinta):       |
|_____________________________|_______________________________________________|
|  Vatamari corporale:                                                        |
|_____________________________________________________________________________|
|  Pierderi de vieti omenesti:                                                |
|_____________________________________________________________________________|
    7. Masuri de remediere:
                          ____________________________________________________
                         | Propuse (descriere) | Aplicate/in curs de aplicare |
 ________________________|_____________________|______________________________|
| Modificarea geometriei |                     |                              |
|________________________|_____________________|______________________________|
| Drenaj                 |                     |                              |
|________________________|_____________________|______________________________|
| Lucrari de sustinere   |                     |                              |
|________________________|_____________________|______________________________|
| Lucrari de ranforsare  |                     |                              |
| interna                |                     |                              | |________________________|_____________________|______________________________|
| Alte masuri            |                     |                              |
|________________________|_____________________|______________________________|
    8. Referinte scrise*):

    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________
    ____________________________________________________________________

                          Data completarii .............................
                          Numele si prenumele ..........................
                          Institutia ...................................
                          Semnatura ....................................
------------
    *) Referate, rapoarte, articole din ziare sau reviste.

    Schita care completeaza anexa se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr, 354 din 16 septembrie 1998.

    ANEXA 1a)

                          DEFINIREA
                     unor termeni utilizati
    Tipul:
    - Alunecare primara - alunecarea produsa in masive neafectate de deplasari anterioare (amplasamente neafectate de alunecari anterioare).
    - Alunecare reactivata - alunecare produsa in lungul unor suprafete de cedare preexistente (amplasamente afectate de alunecari anterioare).
    - Roca - material stancos, intact sau fisurat, care se afla in locul originar de formare inainte de producerea alunecarii.
    - Pamant - material cu un continut ridicat de particule de dimensiuni reduse (>80% particule <2 mm).
    - Detritus/Grohotis - material fragmentat cu un continut ridicat de particule grosiere (20 - 80% particule >2 mm).
    - Prabusire - desprindere de material din cuprinsul unei pante puternic inclinate in raport cu orizontala, in lungul unei suprafete, de-a lungul careia deplasarile tangentiale sunt foarte mici sau nule (figura 1.1).
    - Rasturnare - deplasare prin rotire spre exteriorul pantei a unei mase de material in jurul unui punct situat sub centrul de greutate al masei deplasate (figura 1.2).
    - Alunecare - deplasare prin rotatie, translatie sau miscare compusa, spre piciorul pantei a unei mase de material in lungul unor suprafete de rupere sau in cuprinsul unor benzi relativ subtiri de forfecare (figura 1.3).
    - Extensie - deplasare prin extensie a unei mase de material coeziv sau roca, combinata cu o deplasare generala pe verticala a masei fracturate in cuprinsul unui material de baza mai slab (figura 1.4).
    - Curgere - miscare continua in spatiu, asemanatoare curgerii unui lichid vascos (figura 1.5).

    Cauze:
    - Cauze pregatitoare - cauze care, de-a lungul timpului, au contribuit la aducerea pantei intr-o situatie limita de stabilitate.
    - Cauze declansatoare - cauze care, actionand pe o perioada relativ redusa de timp, au contribuit la aducerea pantei din situatia potential-instabila in situatia activ-instabila.
    - Conditii de teren - se refera la tipul de material (plastic, senzitiv, colapsibil, fisurat, forfecat etc.) si la existenta suprafetelor de discontinuitate (sistuozitate, clivaj, falii, contacte de sedimentare etc.). Conditiile de teren nu pot avea un rol declansator in producerea alunecarilor de teren.
    - Procese geomorfologice - procese de eroziune supraterana sau subterana, de destindere mecanica in urma topirii ghetarilor, de activitate vulcanica etc.
    - Procese fizice - ploi intense sau/si prelungite, topirea rapida a zapezii, cutremure de pamant, cicluri repetate de inghet-dezghet sau umflare-contractie etc.
    - Procese antropice - excavatii in versant sau la picior, incarcari pe versant sau la creasta, coborarea rapida a nivelului apei din bazinele de retentie, lucrari de irigatie, intretinerea defectuoasa a retelei subterane de alimentare cu apa sau a drenurilor, indepartarea vegetatiei, lucrari miniere la zi sau in subteran, vibratii produse de trafic, utilaje etc.

    Masuri de remediere:

    - Modificarea geometriei - descarcarea zonelor active si incarcarea zonelor pasive ale alunecarii prin operatiuni de excavare si, respectiv, prin lucrari de umplutura.
    - Drenaj - santuri, transee drenante, puturi, drenuri forate orizontal, tuneluri si galerii de drenaj, plantare de vegetatie etc.
    - Lucrari de sustinere - lucrari structurale, dimensionate pentru a prelua impingerile exercitate de masa alunecatoare (ziduri de sprijin de greutate, din beton armat, gabioane, piloti, coloane, chesoane, pereti turnati in teren, ziduri de sprijin din pamant armat, contrabanchete din material granular, ziduri de picior pentru protectie impotriva eroziunii, plase de retentie la suprafata masivelor de roca, sisteme de atenuare sau stopare a prabusirilor in masive de roca etc.).

    - Lucrari de ranforsare interna - lucrari constituite din elemente de ranforsare care se extind de la suprafata pantei in cuprinsul si dincolo de limitele masivului potential sau activ alunecator (micropiloti, ancoraje, coloane de var/ciment, soil nailing, injectii, tratare termica prin ardere sau inghet etc.).

    Figura 1

    se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 16 septembrie 1998.

    ANEXA 2a)

    Judetul ...................
    Localitatea ...............


                            FISA DE IDENTIFICARE
           a inundatiilor cauzate de revarsarea unui curs de apa
                               Nr. .......

    1. Localizarea producerii fenomenului:
 _____________________________________________________________________________
| Oras, cartier, comuna, sat, teren extravilan        |                       |
|_____________________________________________________|_______________________|
| Denumirea cursului de apa                           |                       |
|_____________________________________________________|_______________________|
| Codul cadastral (conform cod Cadastrul apelor, 1992)|                       |
|_____________________________________________________|_______________________|
    2. Caracterizare social-economica:
 _____________________________________________________________________________
| Locuitori                                              |  nr.  |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Gospodarii (case, anexe, curti, gradini)               |  nr.  |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Apartamente in blocuri                                 |  nr.  |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Obiective social-economice (sedii administrative,      |       |            |
| scoli, spitale, unitati economice etc.)                |  nr.  |            |
|________________________________________________________|_______|____________| | Retea stradala (DN, DJ, DC, strazi, ulite)             |  km   |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Retele tehnico-edilitare (apa, canal, gaz metan,       |       |            |
| electrice, telefonie etc.)                             |  km   |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Suprafata intravilan                                   |  ha   |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Suprafata extravilan                                   |  ha   |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Poduri (DN, DJ, DC, CF) si podete                      |  nr.  |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Cai ferate (in localitate si in extravilan)            |  km   |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
| Alte obiective                                         |       |            |
|________________________________________________________|_______|____________|
    3 Starea albiei minore in zona:
    Constructii in albie ....................., depozite de materiale, gunoaie etc. pe malul apei ...................., cine raspunde de existenta acestora .........., vegetatie care impiedica scurgerea ..................., colmatare de albie (inclusiv daca se cunoaste cauza producerii colmatarii) ................., eroziuni ale malurilor (data aparitiei acestora si daca s-au luat masuri pentru stoparea lor si de catre cine) ................., existenta unor poduri si podete subdimensionate care prezinta risc de obturare cu plutitori in timpul viiturilor ..................., cine le are in administrare .............. .
    4. Lucrari de aparare impotriva inundatiilor existente:
    Baraje:
    Diguri:
    Alte constructii hidrotehnice:
    5. Data producerii inundatiei: anul ........., luna ........, ziua ...... .
    6. Tipul inundatiei:
 _____________________________________________________________________________
| Depasirea malurilor albiei minore  | mal stang/mal drept                    |
| in zonele neamenajate              |________________________________________|
|                                    | starea malurilor (eroziuni mal etc.)   |
|____________________________________|________________________________________|
|                                    | zona deversata                         |
| Deversare diguri existente         |________________________________________|
|                                    | lungimea zonei deversate               |
|____________________________________|________________________________________|
| Avarie la constructii hidrotehnice | specificarea tip CH                    |
| (rupere baraj, dig etc.)           |________________________________________|
|                                    | dimensiunile bresei produse            |
|____________________________________|________________________________________|
    7. Cauze adiacente:
    Viitura locala ............., viitura din amonte .............., blocaje cu plutitori ale sectiunii de scurgere a albiei ................, blocaje cu plutitori ale sectiunii de scurgere de sub poduri si podete ................, poduri subdimensionate ................., insuficienta deschiderilor si neintretinerea subtraversarilor la liniile C.F., D.N., neintretinerea cursului de apa (colmatari, vegetatie abundenta in albia minora etc.) ................, blocaje de gheturi ...................., avarii la constructiile hidrotehnice (baraje, diguri, canale de deviere a apelor) .................., alte cauze ............. .
    8. Obiective afectate:
 ___________________________________________________________________________
|   Denumirea                   |      |        |    Pagube    |            |
|   obiectivului                | U.M. | Pagube |   valorice   | Observatii |
|   afectat                     |      | fizice |(milioane lei)|            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Pierderi de vieti omenesti    | nr.  |   -    |      -       |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Gospodarii                    | nr.  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Apartamente                   | nr.  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Obiective social-economic     | nr.  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Retele stradale               | km   |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Retele tehnico-edilitare      | km   |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Suprafete intravilan          | ha   |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Suprafete extravilan          | ha   |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Poduri si podete              | nr.  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Cai ferate (in localitate si  |      |        |              |            |
| in extravilan)                | km   |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Baraje                        | nr.  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Diguri                        | km   |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Alte constructii hidrotehnice | buc. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| In cazuri deosebite, se       |      |        |              |            |
| specifica si alte obiective   |      |        |              |            |
| de interes major pe plan local|      |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
    OBSERVATII:
    Pagubele valorice in anul producerii evenimentului.
    9. Masuri de remediere:
    - aplicate si in curs de aplicare (descrierea masurilor, caracteristicile tehnico-constructive ale lucrarilor realizate, sursa de finantare, stadiul de realizare etc.);
    - propuse (descrierea masurilor, caracteristicile tehnico-constructive ale lucrarilor realizate, sursa de finantare, urgenta de realizare etc.).
    10. Referinte scrise (studii, proiecte, referate, rapoarte, articole din ziare sau reviste):

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

                               Data completarii ...............................
                               Institutia .....................................
                               Numele si prenumele ............................
                               Functia ........................................
                               Semnatura ......................................

                               AVIZAT,
             COMISIA JUDETEANA DE APARARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR

    ANEXA 2b)

    Judetul.....................
    Localitatea ................

                              FISA DE IDENTIFICARE
                a inundatiilor cauzate de scurgerile pe torenti
                                  Nr. .......

    1. Localizarea producerii fenomenului:
 _____________________________________________________________________________
| Oras, cartier, comuna, sat, teren extravilan |                              |
|______________________________________________|______________________________|
| Torent in fondul agricol, silvic, pe teren   |                              |
| propriu localitatii sau in fondul particular |                              |
|______________________________________________|______________________________|
    2. Caracterizarea social-economica a zonei afectate:
 _____________________________________________________________________________
| Locuitori                                        |  nr.  |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Gospodarii (case, anexe, curti, gradini)         |  nr.  |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Apartamente in blocuri                           |  nr.  |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Obiective social-economice (sedii administrative,|       |                  |
| scoli, spitale, unitati economice etc.)          |  nr.  |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Retea stradala (DN, DJ, DC, strazi, ulite)       |  km   |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Retele tehnico-edilitare (apa, canal, gaz metan, |       |                  |
| electrice, telefonie etc.)                       |  km   |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Suprafata intravilan                             |  ha   |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Suprafata extravilan                             |  ha   |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Poduri (DN, DJ, DC, CF) si podete                |  nr.  |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Cai ferate (in localitate si in extravilan)      |  km   |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
| Alte obiective                                   |       |                  |
|__________________________________________________|_______|__________________|
    3. Starea torentului in zona:
    Constructii in albie ..................., depozite de materiale, gunoaie etc. in albie ......................, cine raspunde de existenta acestora .........., vegetatie care impiedica scurgerea ..................., colmatari de albie (inclusiv daca se cunoaste cauza producerii colmatarii) ............., eroziuni ale malurilor (data aparitiei acestora, daca s-au luat masuri pentru stoparea lor si de catre cine) ................ .
    4. Lucrari de amenajare existente si starea acestora:
    Constructii hidrotehnice de amenajare a torentilor:
    5. Data producerii inundatiei: anul ........., luna ........, ziua ...... .
    6. Tipul de inundatie:
     ________________________________________________________________
    |  Ploaie locala (l/mp)               |                          |
    |_____________________________________|__________________________|
    | Durata ploii, in minute             |                          |
    |_____________________________________|__________________________|
    | Topirea zapezii                     |                          |
    |_____________________________________|__________________________|
    | Avarie la constructii hidrotehnice  |                          |
    |_____________________________________|__________________________|
    | Alte cauze                          |                          |
    |_____________________________________|__________________________|
    7. Cauze adiacente:
    Blocaje cu plutitori ale sectiunii de scurgere a albiei .........., blocaje cu plutitori ale sectiunii de scurgere de sub poduri si podete ..............., poduri subdimensionate ....................., insuficienta deschiderilor si neintretinerea subtraversarilor la liniile C.F., D.N., neintretinerea albiei (colmatari, vegetatie abundenta in albie etc.) .........., blocaje de gheturi .............., avarii la constructiile hidrotehnice (baraje, diguri, canale de deviere a apelor) ..............., alte cauze (insuficienta capacitatii de transport a retelelor de canalizare etc.).
    8. Obiective afectate:
 ___________________________________________________________________________
|                               |      |        |    Pagube    |            |
| Denumirea obiectivului        | U.M. | Pagube |   valorice   | Observatii |
|       afectat                 |      | fizice |(milioane lei)|            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Pierderi de vieti omenesti    |  nr. |   -    |      -       |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Gospodarii                    |  nr. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Apartamente                   |  nr. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Obiective social-economice    |  nr. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Retele stradale               |  km  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Retele tehnico-edilitare      |  km  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Suprafete intravilan          |  ha  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Suprafete agricole extravilan |  ha  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Suprafete silvice extravilan  |  ha  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Poduri si podete (D.N., D.J., |      |        |              |            |
| D.C., D.F., podete locale)    |  nr. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Lungimea D.N., D.J., D.C.,    |      |        |              |            |
| D.F. afectate                 |  km  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Cai ferate (in localitate si  |      |        |              |            |
| in extravilan)                |  km  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Baraje                        |  nr. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Diguri                        |  km  |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| Alte constructii hidrotehnice | buc. |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
| In cazuri deosebite, se       |      |        |              |            |
| specifica si alte obiective   |      |        |              |            |
| de interes major pe plan local|      |        |              |            |
|_______________________________|______|________|______________|____________|
    OBSERVATII:
    Pagubele valorice in anul producerii evenimentului.
    9. Masuri de remediere:
    - aplicate si in curs de aplicare (descrierea masurilor, caracteristicile tehnico-constructive ale lucrarilor realizate, sursa de finantare, stadiul de realizare etc.);
    - propuse (descrierea masurilor, caracteristicile tehnico-constructive ale lucrarilor preconizate, sursa de finantare, urgenta de realizare etc.).
    10. Referinte scrise (studii, proiecte, referate, rapoarte, articole din ziare sau reviste):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

                                  Data completarii ............................
                                  Institutia ..................................
                                  Numele si prenumele .........................
                                  Functia .....................................
                                  Semnatura ...................................

                                AVIZAT,
              COMISIA JUDETEANA DE APARARE IMPOTRIVA DEZASTRELORSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 62/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 62 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu