Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.601 din 29.05.2020

pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum şi a activităţilor de pregătire sportivă în spaţii închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi
ACT EMIS DE: Ministerul Tineretului si Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 462 din 30 mai 2020SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi programe în domeniul sportului din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 1.893 din 20.05.2020,luând în considerare prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,ministrul tineretului şi sportului şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber, prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Regulamentul pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de pregătire fizică organizate în spaţii închise, prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 4Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de antrenament sau de competiţie se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal. Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul tineretului şi sportului, Marian Ionuţ Stroe Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru ANEXA Nr. 1REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi în vederea reluării competiţiilor sportive organizate în aer liber A. Principii generale I. Scop Prezentul regulament stabileşte criteriile care trebuie îndeplinite de către structurile sportive pentru reluarea competiţiilor în cazul sporturilor practicate în aer liber şi diminuarea riscului de infecţie COVID-19. Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecţie COVID-19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei. Structurile sportive care organizează competiţii îşi pot modifica normele şi regulamentele specifice ramurii de sport pentru a se adapta la situaţia creată de criză, cu condiţia ca acestea să nu vină în contradicţie cu normele legale în vigoare. Structurile sportive îşi reiau activitatea competiţională cu informarea prealabilă a Ministerului Tineretului şi Sportului. II. Descrierea simptomelor şi măsurilor generale privind COVID-19 Toţi membrii personalului trebuie să fie informaţi şi atenţi în ceea ce priveşte apariţia simptomelor COVID-19. Informaţiile generale despre COVID-19 şi simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-urile autorităţilor de sănătate publică (Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică). Simptomele includ: cele mai comune sunt următoarele: febră, dificultate în respiraţie (creşterea frecvenţei respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare etc.; rare: dureri de cap, greaţă, diaree.Măsuri generale de prevenţie pentru a limita răspândirea COVID-19: spălarea frecventă a mâinilor cu apă şi săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui dezinfectant pentru mâini, pe bază de alcool; acoperirea gurii şi nasului în caz de tuse sau strănut cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie şi aruncarea imediată a batistei urmată de igienizarea mâinilor; evitarea atingerii feţei, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate; folosirea pentru dezinfecţie doar a produselor avizate de Ministerul Sănătăţii pentru scopul şi nevoia identificate; dezinfectarea riguroasă a tuturor materialelor şi echipamentelor sportive după fiecare utilizare; dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru tegumente în toate locaţiile unde se organizează competiţii sportive.B. Măsuri aplicabile sporturilor individuale în aer liber I. Măsuri cu caracter general: Reluarea competiţiei în cazul sporturilor individuale practicate în aer liber nu se poate face înainte ca sportivii să treacă prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea lor la regimul de efort şi pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiţiei. Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfăşurarea unei competiţii sportive va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea aplicării protocoalelor stabilite. Vor participa la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor doar persoanele a căror prezenţă este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuşi unui potenţial risc de infectare. Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă pe parcursul întregii competiţii sportive.II. Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportiv: II.1. În pregătirea evenimentului: asigurarea echipamentului de protecţie (mască, mănuşi) pentru întreg personalul implicat în organizarea competiţiei; asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu dezinfectante pe bază de alcool la intrarea în spaţiul destinat evenimentului pentru toţi participanţii; atenţionarea în toate spaţiile folosite de competitori (inclusiv vestiare, dacă utilizarea acestora va fi permisă conform legislaţiei în vigoare la momentul respectiv) prin anunţuri scrise/postere informative plasate la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor şi igiena respiratorie, practicarea responsabilităţii sociale prin distanţarea socială şi monitorizarea propriei stări de sănătate; la locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical va efectua termometrizarea digitală a persoanelor implicate în desfăşurarea competiţiei (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari etc.). În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, aceasta se va raporta către medicul coordonator al competiţiei respective în vederea izolării cazului suspect, cu anunţarea imediată a autorităţilor competente; dotarea cu echipament de protecţie (mănuşi, halate, măşti) a personalului medical angajat, a personalului de curăţenie, a personalului care manipulează articole sportive, prosoape etc. (în cazul în care nu se pot folosi articole de unică folosinţă), a personalului de securitate şi pază etc.; asigurarea igienizării periodice a elementelor folosite de mai multe persoane (de exemplu, mânerele uşilor, balustradele, recepţia, podelele etc.) cu substanţe biocide avizate în acest scop; amplasarea în vestibulul grupului sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu soluţii dezinfectante, precum şi a prosoapelor igienice de unică folosinţă (din hârtie); pentru uscarea mâinilor, se vor folosi şerveţele de hârtie; dezinfecţia periodică a grupurilor sanitare cu substanţe biocide avizate.II.2. În timpul evenimentului: interzicerea accesului spectatorilor la competiţii pe perioada epidemiei de COVID-19; toţi participanţii (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanţi ai presei etc.) vor fi supuşi unui triaj epidemiologic şi vor fi trecuţi pe o listă nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică; asigurarea serviciului de prim ajutor şi a altor servicii medicale, inclusiv triajul epidemiologic al competitorilor efectuat de către personal calificat; asigurarea a câte unei sticle cu apă potabilă, precum şi a unui set individual de protecţie pentru fiecare sportiv în parte, care să cuprindă măşti medicale, batiste de unică folosinţă, şerveţele pentru igiena mâinilor impregnate cu alcool, gel dezinfectant, pahar de unică folosinţă etc.; asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanţi prin depozitarea lor în saci biodegradabili amplasaţi în coşuri marcate vizibil cu inscripţia „obiecte pentru dezinfecţie"; organizatorii se vor asigura că pentru toţi participanţii sunt create condiţiile pentru a putea respecta distanţa socială de 1,5 metri de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecţie care limitează posibilitatea răspândirii virusurilor.III. Măsuri pentru participanţii la eveniment III.1. Înainte de eveniment Toţi participanţii (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să îşi monitorizeze starea de sănătate şi să respecte cu stricteţe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distanţarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea igienei respiratorii şi respectarea recomandărilor de a rămâne acasă şi de a solicita asistenţă medicală, dacă există simptome specifice bolii. Sosirea participanţilor în locaţia unde va avea loc competiţia sportivă se va face astfel: Transportul interurban către locaţia unde va avea loc competiţia sportivă se va face cu autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop şi folosite exclusiv pentru participanţi sau cu maşina individuală. Se vor respecta reglementările Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor şi al ministrului sănătăţii nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă (anexa nr. 2 - Măsuri şi reguli care se impun a fi implementate în domeniul transportului rutier de persoane, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19). Pentru transportul intraurban este recomandată sosirea individuală a participanţilor cu maşina personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv. Este recomandat ca participanţii să ajungă la momente diferite la locul de desfăşurare a competiţiei, pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcţie de infrastructura locaţiei este recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfăşurare a competiţiei. În cazul în care participanţii la competiţie sunt obligaţi să călătorească în afara localităţii unde locuiesc, cazarea lor se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă (anexa nr. 3 - Recomandări privind funcţionarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare).III.2. În timpul derulării şi după derularea evenimentului Participanţii trebuie să păstreze distanţa socială de minimum 2 m între persoane sau cel puţin 7 mp pentru o persoană de fiecare dată când nu sunt folosite echipamente de protecţie care limitează posibilitatea răspândirii virusurilor. Participanţii trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică folosinţă, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă şi alte articole personale între competitori, interzicerea folosirii duşului sau a saunei, evitarea contactului fizic - strângeri de mână, îmbrăţişări la sfârşitul evenimentului).III.3. Măsuri care trebuie respectate de reprezentanţii presei Toţi reprezentanţii presei care asistă la competiţie trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă, să se supună examenelor medicale şi să respecte distanţa socială de cel puţin 2 metri. Conferinţele de presă se pot organiza exclusiv on-line. Declaraţiile de presă vor fi oferite reporterilor doar individual, păstrând distanţa de siguranţă. Acolo unde nu este posibilă reducerea aglomerării camerelor de luat vederi în alt fel, organizatorul competiţiei va instala pereţi despărţitori din plexiglas.IV. Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19 Se va amenaja în toate locaţiile unde se desfăşoară competiţii sportive un spaţiu de izolare pentru cel puţin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilat, să nu comunice cu alte incinte sau spaţii definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiţie orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunţă imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la locul competiţiei şi se informează obligatoriu direcţia de sănătate publică locală şi serviciul de urgenţe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situaţie. V. Proceduri în eventualitatea apariţiei unui focar de infecţie pe perioada competiţiei Organizatorii competiţiei vor întrerupe competiţia în cazul în care se descoperă un caz/cumul de cazuri de infecţie, până la finalizarea anchetei epidemiologice. C. Măsuri aplicabile sporturilor de echipă în aer liber Reluarea competiţiei în cazul sporturilor de echipă practicate în aer liber se poate face numai după ce sportivii trec prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea sportivilor la regimul de efort şi pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiţiei. De asemenea, la reluarea competiţiei trebuie avute în vedere şi următoarele aspecte: situaţia epidemică generală din ţară; îndeplinirea de către toate cluburile care doresc să participe la competiţie a condiţiilor descrise în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 583/842/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum şi a Regulamentului privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber; prin derogare de la prevederile stipulate în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 583/842/2020, structurile sportive pot desfăşura activitatea de pregătire sportivă şi pot participa la competiţii fără a fi necesară continuarea măsurii de cantonament închis, pe baza asumării răspunderii, în condiţiile legii, în cazul apariţiei unei infectări cu virusul SARS-CoV-2 în rândul propriilor sportivi şi staff tehnic. În cazul în care structura sportivă îşi asumă decizia de a renunţa la cantonamentul în regim închis, aceasta întocmeşte proceduri proprii, specifice ramurii sportive, care să stabilească măsuri pentru protejarea sănătăţii participanţilor la activitatea sportivă, în condiţiile legii; în cazul în care se produce infectarea cu SARS-CoV-2 a unui participant la activitatea de pregătire sportivă sau la competiţie, se aplică toate normele legale în vigoare cu privire la izolarea suspecţilor şi contacţilor acestora, procedurile de anchetă epidemiologică şi măsurile legale dispuse de organele abilitate.I. Calendarul de testare Testarea jucătorilor, a staffului tehnic, staffului medical şi a personalului de suport implicat în activitatea echipei (prezent în cantonament şi la meciuri) se va face după cum urmează: T3 - cu 2/3 zile înainte de primul meci - RT-PCR (opţional, se poate face şi test serologic pentru IgM şi IgG COVID-19); T4, T5, T6 ... din 14 în 14 zile - RT-PCR.Testarea arbitrilor se face după cum urmează: T0 - cu 2/3 zile înainte de vizita medicală obligatorie - RT-PCR (opţional, se poate face şi test serologic pentru IgM şi IgG COVID-19) - valabil pentru toţi arbitrii ce vor putea fi delegaţi la meciurile restante din acest sezon; T1, T2, T3 ... din 14 în 14 zile - RT-PCR; se vor testa toţi arbitrii care pot fi delegaţi în acel interval de timp. Testarea RT-PCR a delegatului de joc se va face cu 2 zile înainte de cea a jocului. Testarea ofiţerilor de control doping delegaţi pentru meciuri se va face cu 2 sau 3 zile înainte de meci, folosind metoda RTPCR. Dacă, în orice moment, una dintre persoanele menţionate dezvoltă simptome COVID-19, aceasta se izolează şi se testează RT-PCR. II. Organizarea meciurilor II.1. Delimitarea zonelor unui stadion/teren de joc Zona 1: zona interioară a stadionului/terenului de joc. Aceasta cuprinde următoarele sectoare: terenul de joc; marginea terenului de joc, între linia de margine/poartă şi tribune, inclusiv suprafaţa tehnică; tunelul de acces; zona vestiarelor jucătorilor/arbitrilor, camera delegaţilor de joc, cabinet testare anti-doping.Zona 2: zona tribunelor. Aceasta cuprinde sectoarele de tribune, scările de acces, inclusiv spaţiile administrative pentru: transmisiunea TV a jocului; zonele specifice media; camerele/punctul de comandă şi control.Zona 3: zona exterioară. Aceasta include: locul de parcare pentru carele de transmisie TV ale deţinătorului de drepturi; zona imediat exterioară a stadionului/terenului de joc.II.2. Limitarea numărului de persoane care au acces în fiecare zonă, în funcţie de rolurile pe care le au de îndeplinit: zona 1: maximum 80 de persoane; zona 2: maximum 85 de persoane; zona 3: maximum 60 de persoane.Numărul persoanelor care îndeplinesc fiecare funcţie esenţială în parte va fi stabilit de organizatorul competiţiei prin norme, cu încadrarea în numărul maxim de persoane prevăzut în prezentul regulament. II.3. Proceduri de siguranţă pentru fiecare zonă Persoanele implicate în organizarea meciului la stadion/teren de joc (inclusiv presa) vor trece prin filtru epidemiologic (chestionar stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii, termometrizare) înainte de a pătrunde pe stadion/terenul de joc. Sunt exceptate delegaţiile celor două echipe (jucători, staff tehnic), dat fiind că acestea se află în programul de pregătire în regim de carantină şi se supun calendarului de testare descris la pct. II. Acest triaj va fi realizat de echipajul medical prezent la stadion/terenul de joc pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă. Persoanele care nu întrunesc criteriile triajului epidemiologic nu au acces pe stadion/terenul de joc. Triajul se aplică zonelor 1 şi 2. Persoanele din zona 3 vor respecta recomandările generale de prevenţie aplicabile la nivel naţional (distanţare socială, igiena mâinilor, igiena respiratorie). III. Proceduri în pregătirea şi desfăşurarea meciului III.1. Igiena pe stadion/terenul de joc Înainte ca delegaţiile echipelor să ajungă la stadion/terenul de joc va fi făcută dezinfectarea încăperilor şi spaţiilor comune. De asemenea se va asigura de către organizator ventilarea zonelor închise, fără recircularea aerului. Vestiarele celor două echipe şi al arbitrilor vor fi sigilate după igienizare până la sosirea acestora. Triajul epidemiologic va fi efectuat de cadre medicale. Personalul responsabil cu curăţenia şi dezinfectarea încăperilor şi spaţiilor comune, precum şi cel implicat în mentenanţa stadionului/terenului de joc şi a terenului de joc vor efectua triajul epidemiologic la venirea echipajului medical. Totodată, se va limita la maximum timpul petrecut în spaţiile închise de la stadion/terenul de joc. Vor fi disponibile recipiente sau vor fi instalate aparate cu soluţie dezinfectantă pentru mâini în autocarele echipelor, vestiare şi pe tunelul de acces către terenul de joc. În zona vestiarelor va fi desemnată o persoană care se va ocupa de dezinfectarea spaţiilor comune atinse cu mâinile. Aceasta va purta în permanenţă mască de protecţie şi mănuşi şi va păstra distanţa recomandată faţă de jucătorii echipelor, staff şi brigada de arbitri. Această persoană nu va interacţiona sub nicio formă cu persoanele din zona 1 şi se va supune triajului epidemiologic. III.2. Echipele Echipele vor ajunge la stadion/terenul de joc la ore diferite, astfel: echipa gazdă cu 75 de minute înaintea începerii jocului, iar echipa oaspete cu 90 de minute înaintea orei de start al jocului. Jucătorii vor veni la stadion/terenul de joc cu echipamentul necesar pentru joc în propriile genţi, acesta fiind distribuit de către responsabilul de echipament al echipei la baza de cantonament/hotel fiecărui jucător în parte, înainte de plecarea spre stadion/terenul de joc. Prin excepţie, dacă clubul consideră necesar, magazionerul/responsabilul cu echipamentul poate pregăti echipamentul jucătorilor în vestiarele proprii de la stadion/terenul de joc, cu condiţia ca acesta să părăsească vestiarul cu două ore înaintea sosirii echipei sale la stadion/terenul de joc pentru a putea fi igienizat, aerisit şi sigilat. Se recomandă ca, acolo unde există posibilitatea de folosire a unor spaţii libere adiacente ca vestiare suplimentare, acestea să fie utilizate de jucătorii de rezervă. Dacă acest lucru nu este posibil, jucătorii de rezervă vor merge direct pe suprafaţa de joc sau la propriile bănci de rezerve unde vor sta până la ieşirea jucătorilor titulari la „încălzire" (după aceasta vor putea merge la vestiar pentru a se echipa). Jucătorii celor două echipe nu vor ieşi în acelaşi timp la „încălzire" şi se recomandă ieşirea acestora la o diferenţă de câteva minute, la fel ca şi întoarcerea la vestiar de pe teren la sfârşitul încălzirii. Este interzisă staţionarea sau încălzirea preliminară a jucătorilor (gimnastică/streching) în spaţiile interioare/holuri de acces limitrofe vestiarelor. Dispunerea materialelor sportive pe terenul de joc pentru încălzirea jucătorilor va fi făcută astfel încât să susţină distanţa de minimum 2 metri dintre jucători. De asemenea, mingile folosite atât la încălzire, cât şi la joc vor fi dezinfectate. Nu sunt recomandate şedinţele tehnico-tactice în vestiar. Este de preferat ca acestea să se desfăşoare înaintea sosirii la stadion/terenul de joc, în spaţii deschise (aer liber) sau în săli/incinte unde se poate păstra distanţa de 2 metri între participanţi. Este obligatoriu ca băuturile (energizante, hidratante etc.) folosite de jucători, staff etc. să fie puse în sticle personalizate. Intrarea pe teren a echipelor se va face fără copii însoţitori (copii escortă) şi fără mascote. Nu se vor face poze de grup la centrul terenului (fotografii din Zona 1 au voie să se poziţioneze doar în spatele porţii şi doar după linia fotografilor). Se va evita ceremonia salutului prin strângere de mână la începutul jocului. Distanţa dintre persoanele de pe banca tehnică de cel puţin 2 m trebuie constant menţinută. Aceasta va putea fi făcută prin adăugarea lângă banca tehnică, dacă este nevoie, a mai multor scaune aşezate la respectiva distanţă. Atât stafful tehnic, medical, cât şi jucătorii de rezervă vor purta măşti pe toata durata jocului (prin excepţie, antrenorul delegat să ofere indicaţii tehnice poate să nu poarte mască). Ieşirea de pe teren prin tunelul de acces al jucătorilor şi staffurilor celor două echipe nu se va face simultan, ci cu distanţare temporală. La sfârşitul jocului, folosirea duşurilor se va face numai respectând o distanţă de 2 metri între persoane. III.3. Brigada de arbitri şi observatorii Brigada de arbitri va ajunge la stadion/terenul de joc cu 100 de minute înainte de începutul meciului. Delegatul de joc va ajunge la stadion/terenul de joc cu 2 ore înaintea începerii jocului. Observatorul de arbitri va ajunge la stadion/terenul de joc înainte de începerea jocului, va trece prin triajul epidemiologic, va lua loc în tribună (Zona 2) de unde va viziona jocul urmărind prestaţia arbitrilor şi nu va intra în contact cu brigada de arbitri pe toata durata evenimentului. Organizatorul jocului trebuie să rezerve atât acestuia, cât şi delegatului de joc un loc în tribuna oficială, cât mai departe de celelalte persoane prezente la meci, astfel încât să poată urmări jocul în cele mai bune condiţii. Brigada de arbitri va ieşi pe suprafaţa de joc cu 10 minute înaintea începerii jocului. Controlul echipamentului de către arbitri va fi făcut pe suprafaţa de joc, evitându-se astfel staţionarea pe culoarul/tunelul de acces către terenul de joc (care nu este recomandată). III.4. Presa Toţi reprezentanţii presei care asistă la meci trebuie să declare că sunt de acord să respecte normele de igienă şi să se supună examenelor medicale. Zona de lucru media şi zona mixtă vor fi închise şi, prin urmare, atât conferinţa de presă de după joc, cât şi interviurile de la zona mixtă nu vor mai avea loc. Declaraţiile de la sfârşitul jocului vor fi oferite doar deţinătorilor de drepturi TV, la flash interviuri. Masa presei trebuie să aibă o capacitate de trei ori mai mare decât numărul jurnaliştilor acreditaţi, pentru a se respecta astfel distanţa de 2 metri între aceştia. Se va păstra distanţa minimă la poziţionarea camerelor şi în tribuna mass-media. Acolo unde nu este posibilă reducerea aglomerării în alt fel, furnizorul de servicii va instala pereţi despărţitori din plexiglas. III.5. Personalul auxiliar În timpul în care delegaţiile echipelor sau ale arbitrilor vin la stadion/terenul de joc sau sunt în zona vestiarelor, personalul auxiliar/de întreţinere/de curăţenie al stadionului/terenului de joc trebuie să evite activităţile neesenţiale în aceste zone şi să intervină doar în cazuri excepţionale. Personalul auxiliar/de întreţinere/de curăţenie va purta obligatoriu mască de protecţie şi mănuşi pe întreaga durată a prezenţei acestora în interiorul arenei sportive. Personalul medical care oferă asistenţă de urgenţă pe teren şi brancardierii prezenţi în incinta terenului de joc vor purta echipamente de protecţie pe toată durata evenimentului (măşti, mănuşi etc.). III.6. Cazarea la hotel a echipei oaspete Pe durata competiţiei, dacă unei echipe îi este imposibil, din motive logistice, să se deplaseze în decursul aceleiaşi zile de la propria bază de cantonament către stadionul/terenul de joc unde se desfăşoară meciul şi înapoi, acesteia îi va fi permis să apeleze la serviciile de cazare ale unui hotel. Este preferabil ca echipa să poată folosi hotelul în exclusivitate sau, cel puţin, să aibă o zonă clar delimitată în folosinţă exclusivă, pentru a se evita contactul cu alţi oaspeţi ai hotelului. Dacă nu este posibilă exclusivitatea, după caz, se vor organiza următoarele: intrare separată pentru echipă; zone separate în hotel doar pentru echipă, la care alţi oaspeţi să nu aibă acces (hol către camere, sală de mese, sală de şedinţe); lift cu acces exclusiv. Jucătorii şi echipa însoţitoare nu vor avea acces la zona de wellness, în zonele de fitness şi în alte spaţii comune ale hotelului (de exemplu, bar). Va fi pus la dispoziţie dezinfectant pentru mâini pe holul care asigură accesul în camere, la intrarea şi ieşirea din spaţiile comune, în încăperile departamentului medical, dacă este posibil, chiar în fiecare cameră. Înainte de sosirea echipei, camerele şi spaţiile rezervate pentru aceasta vor trece printr-un proces de dezinfecţie specială/de bază şi se va asigura o bună aerisire. Nu se va face curat în camere pe durata şederii echipei în hotel. Pe palier nu se va afla în niciun moment personalul de curăţenie în cazul unui sejur de câteva zile: se vor pune la dispoziţia magazionerului/responsabilului de echipament sau pe palier destule prosoape şi articole de igienă, pentru a se evita intrarea în contact cu personalul de curăţenie. Personalul hotelului va purta mască şi îşi va dezinfecta periodic mâinile, va fi informat şi instruit. În caz de simptome ale infecţiei nu se va intra în contact cu personalul hotelul. Cazarea participanţilor la competiţiile sportive se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă - anexa nr. 3 - Recomandări privind funcţionarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare. IV. Proceduri în cazul depistării unui caz suspect de COVID-19 Se va amenaja la stadion/terenul de joc un spaţiu de izolare pentru cel puţin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, să nu comunice cu alte incinte sau spaţii definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente în zonele 1 şi 2 orice persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunţă imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la stadion/terenul de joc şi obligatoriu direcţia de sănătate publică locală şi serviciul de urgenţe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situaţie. V. Proceduri în cazul depistării unui focar de infecţie cu COVID-19 V.1. Proceduri medicale Se informează direcţia de sănătate publică locală şi se urmează întocmai dispoziţiile primite. V.2. Proceduri în ceea ce priveşte desfăşurarea competiţiei Organizatorii competiţiei vor opri desfăşurarea meciurilor care implică echipele aflate sub incidenţa anchetei epidemiologice. ANEXA Nr. 2 REGULAMENT pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România I. Scop Acest document stabileşte măsurile şi procedurile care trebuie implementate de către bazinele acoperite şi în aer liber pentru a da posibilitatea sportivilor de performanţă de a relua activităţile de pregătire sportivă şi competiţiile sportive, păstrând la un nivel minim riscul de infecţie cu COVID-19. II. Măsuri privind organizarea activităţilor: este obligatorie purtarea măştii (medicale/nonmedicale), care pentru o protecţie eficace trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul. Sportivii vor trebui să păstreze masca doar până la accesul în bazin; igiena respiratorie este obligatorie (tuse şi strănut în plica cotului sau în batista de unică folosinţă, care va fi aruncată imediat la coşul de gunoi); este interzis scuipatul sau suflatul nasului în bazin. Dacă este necesar, se utilizează toaleta în aceste scopuri înainte de a intra în bazin; este recomandată evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate; spălatul regulat al mâinilor este preferabil portului de mănuşi; menţinerea distanţei fizice de minimum 2 m între oricare două persoane şi asigurarea unui spaţiu de cel puţin 7 mp/persoană; sportivii care au fost infectaţi cu COVID-19 sunt obligaţi ca înainte de revenirea la pregătire să efectueze o vizită medicală completă şi trebuie să prezinte documentele legale prin care să se certifice vindecarea şi autorizarea încetării perioadei de izolare; izolarea la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată); izolare la domiciliu în cazul în care a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 şi respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare; administratorul bazei sportive unde au loc activităţile sportive elaborează proceduri proprii prin care să asigure respectarea normelor de desfăşurare a activităţii şi împarte sarcinile de lucru pentru personalul angajat; se vor nominaliza prin proceduri proprii persoanele responsabile pentru respectarea numărului maxim de persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariaţi ai bazei sportive sau reprezentanţi ai cluburilor utilizatoare; echipamentele de protecţie personală şi metoda de igienizare a hainelor de lucru trebuie să fie în concordanţă cu reglementările în vigoare; pentru protecţia angajaţilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea activităţilor, precum şi a personalului care administrează baza de nataţie se vor elabora planuri de sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; regulile de acces în baza sportivă trebuie să fie afişate la loc vizibil; soluţiile biocide avizate trebuie să fie amplasate la intrare şi în alte zone accesibile; înainte de intrarea în baza sportivă se impune efectuarea triajului epidemiologic. Sportivii declară pe propria răspundere că nu au fost expuşi la cazuri pozitive sau nu au intrat în contact cu persoane suspecte de COVID-19 în ultimele 14 zile. Nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă semne de infecţie respiratorie (tuse şi strănut frecvente, stare generală alterată) şi febră mai mare de 37,3°C.III. Măsuri pentru curăţare şi dezinfectare 1. Măsuri care trebuie luate înainte de deschiderea bazinelor: bazinele de înot/piscinele pot fi umplute cu apă potabilă. În cazul în care apa de umplere se obţine local din alte surse decât de la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă, aceasta trebuie să fie conformă cu prevederile legale din domeniu; piscinele acoperite sau descoperite se dotează cu sisteme de filtrare şi dezinfecţie a apei, astfel încât calitatea apei să se încadreze în valorile maxime admise prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere, cu modificările şi completările ulterioare; parametrii fizico-chimici de evaluare a calităţii apei din bazinele de înot/piscine trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele prevăzute în standardele SR EN 15288-1, SR EN 15288-2 şi SR EN 13451-1, aprobate conform dispoziţiilor Legii nr. 163/2015 privind standardizarea naţională, după cum urmează: a)limpezimea - testată cu un disc negru, de 15 cm pe fond alb, care trebuie să fie vizibil în punctul cel mai adânc al bazinului; b)concentraţia clorului rezidual liber - care trebuie să fie cuprins între 0,5 mg/l şi 1 mg/l în cazul celor acoperite, respectiv între 0,5 mg/l şi 1,5 mg/l în cazul celor descoperite, pentru bazinele de înot şi piscinele la care dezinfecţia se face exclusiv prin clorinare. Orice altă metodă sau combinaţie de metode de tratare este permisă în măsura în care parametrii de dezinfecţie sunt măsurabili şi controlabili, iar apa respectă cerinţele din anexa nr. 1 la ordin; c)pH-ul apei - care trebuie să se situeze între 7,2 şi 7,8; d)temperatura apei pentru îmbăiere - care trebuie să se situeze între 24° şi 32°; produsele biocide folosite ca dezinfectante pentru apa de îmbăiere din bazine, precum şi pentru operaţiunile de tratare, curăţenie şi dezinfecţie a suprafeţelor şi grupurilor sanitare trebuie să fie avizate la nivel naţional; responsabilul de piscină/bazin este obligat să realizeze monitorizarea calităţii apei de îmbăiere cu frecvenţa prevăzută în normele în vigoare; dezinfectarea şi igienizarea completă a tuturor spaţiilor cu substanţe biocide avizate la nivel naţional; verificarea funcţionalităţii sistemelor de tratare şi filtrare a apei; curăţarea şi igienizarea sistemelor de ventilaţie şi verificarea funcţionării corecte a sistemelor de tratare a aerului; verificarea calităţii apei din bazin, prin analize chimice şi microbiologice specifice. Se recomandă o concentraţie de clor aproape de maximul admis, fără însă a se depăşi această limită; asigurarea unui număr adecvat de coşuri de gunoi deschise sau închise cu capac acţionat cu pedală, pentru colectarea selectivă a deşeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei.2. Măsuri care trebuie îndeplinite în timpul exploatării bazei: a)Măsuri aplicate în toate zonele:se vor instala panouri informative cu regulile şi indicaţiile guvernamentale privind măsurile pentru combaterea răspândirii infecţiei cu COVID-19; se vor preciza prin afişe, în mod clar, regulile de distanţare şi numărul maxim de sportivi permis în fiecare spaţiu, respectiv 1 persoană/7 mp, şi regulile specifice privind utilizarea bazei sportive. b)Măsuri aplicate în zona de intrare în baza sportivă (recepţie):configurarea locului şi elaborarea procedurii de măsurare a temperaturii corporale şi desemnarea unei persoane responsabile cu această procedură; instalarea unui dispenser pentru dezinfectant; marcarea cu semne vizibile pe pardoseală pentru a asigura respectarea distanţei de siguranţă; digitalizarea practicilor administrative (de evitat utilizarea formularelor de înregistrare pe hârtie etc.); curăţarea şi igienizarea zonei cât mai des posibil, cel puţin în fiecare oră; punerea la dispoziţie permanent a produselor dezinfectante, inclusiv şerveţele de igienizare de unică folosinţă pentru personalul administrativ; se interzice schimbul de materiale sau dispozitive între utilizatori (telefoane, tablete, birotică, cronometre, fluiere etc.). c)Măsuri aplicate în zona piscinei:pentru a intra în zona piscinei se va trece obligatoriu prin pediluviu/duş pentru spălarea picioarelor, care va conţine apă tratată cu clor, respectând concentraţia maxim admisă; se vor curăţa şi igieniza materialele şi instrumentele folosite după fiecare antrenament (plute, labe, palmare etc.); nu se permite accesul în tribune pentru însoţitori şi/sau spectatori.IV. Condiţii de folosire a bazinului şi vestiarelor: pe un culoar de înot este permis accesul unui singur sportiv; se recomandă instalarea de separatoare între duşuri, în cazul în care distanţa dintre ele este mai mică de 2 m; la plecare, se are în vedere intrarea eşalonată la vestiare, cu evitarea aglomeraţiei şi menţinerea distanţei de minimum 2 m între oricare două persoane şi minimum 7 mp/persoană; sosirea şi plecarea de la bazin se vor face individual, ori de câte ori este posibil. Dacă transportul sportivilor se face în mod organizat, acesta va fi realizat în condiţiile prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 79/988/2020 privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19; vestiarele, încăperile de duş şi alte încăperi trebuie să fie prevăzute cu materiale de curăţenie şi dezinfecţie a mâinilor (apă, săpun, soluţii dezinfectante pe bază de alcool) şi vor fi curăţate şi dezinfectate înainte şi după fiecare utilizare. Grupurile sanitare vor fi prevăzute cu materiale de curăţenie şi dezinfecţie a mâinilor (apă, săpun, soluţii dezinfectante pe bază de alcool) şi vor fi curăţate şi dezinfectate la fiecare 2 ore; personalul de curăţenie va desfăşura activităţile de curăţenie şi dezinfecţie conform orarului stabilit şi va purta echipament adecvat de protecţie împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mască, mănuşi).V. Măsuri pentru desfăşurarea competiţiilor: competiţiile se vor desfăşura fără public şi cu limitarea staffului tehnic la minimum posibil; structurile sportive care organizează competiţii îşi pot modifica normele şi regulamentele specifice ramurii de sport pentru a se adapta la situaţia creată de criză, cu condiţia ca acestea să nu vină în contradicţie cu normele legale în vigoare; cazarea sportivilor şi participanţilor la competiţii care domiciliază în altă localitate se va desfăşura cu respectarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă - anexa nr. 3 Recomandări privind funcţionarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare.VI. Gestionarea cazurilor simptomatice Procedura de gestionare a cazurilor în care apare o suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2 este stabilită prin legislaţia în vigoare. În cazul în care se constată simptome de infecţie respiratorie la o persoană aflată în baza sportivă se recomandă: a)izolarea imediată şi organizarea transportului individual al acesteia la domiciliu şi contactarea medicului de familie; b)aerisirea, curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor în care aceasta s-a aflat; c)echipamentul de protecţie al personalului de curăţenie se aruncă imediat după terminare în saci de gunoi individuali. Încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide şi se aeriseşte timp de 24 de ore. ANEXA Nr. 3REGULAMENT privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor de pregătire fizică organizate în spaţii închise A. Scop Prezentul regulament stabileşte criteriile care trebuie îndeplinite de către structurile sportive, pentru reluarea activităţilor de pregătire sportivă în spaţii închise şi diminuarea riscului de infecţie COVID-19. Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecţie COVID-19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei. Structurile sportive care organizează activitatea de pregătire sportivă îşi pot modifica normele şi regulamentele specifice ramurii de sport pentru a se adapta la situaţia creată de criză, cu condiţia ca acestea să nu vină în contradicţie cu normele legale în vigoare. B. Măsuri generale în contextul epidemiei COVID-19 1. Descrierea simptomelor şi a măsurilor generale privind COVID-19 Toţi participanţii la activitatea de pregătire sportivă trebuie să fie întotdeauna informaţi şi atenţi în ceea ce priveşte apariţia simptomelor COVID-19. Informaţiile generale despre COVID-19 şi simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităţilor de sănătate publică (Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică). 2. Simptomele includ: cele mai comune semne: febră, dificultate în respiraţie (creşterea frecvenţei respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare etc. rare: dureri de cap, greaţă, diaree.3. Măsuri generale de prevenţie pentru a limita răspândirea COVID-19: spălarea frecventă pe mâini cu apă şi săpun timp de 20 de secunde sau folosirea dezinfectantului pentru mâini. Spălatul regulat al mâinilor este preferabil portului de mănuşi; evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate; respectarea normelor de igienă respiratorie: gura şi nasul trebuie acoperite în momentul tusei ori strănutului cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie. Batista trebuie aruncată imediat şi mâinile trebuie spălate cu apă şi săpun; limitarea contactului fizic (cu menţinerea, pe cât posibil, a unei distanţe de siguranţă de 2 metri); pentru dezinfecţie se vor folosi doar produse de dezinfecţie avizate pentru scopul şi nevoia identificate; toate materialele şi echipamentele sportive trebuie dezinfectate riguros după fiecare utilizare; toate locaţiile vor fi prevăzute cu dispensere cu dezinfectant pentru tegumente (de exemplu, săli de antrenament, săli de şedinţă, spaţii pentru relaxare, holuri etc.); toate locaţiile vor fi prevăzute cu covoraşe de dezinfecţie la intrare; purtarea măştii (medicale/nonmedicale) este obligatorie. Pentru o protecţie eficace, aceasta trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul. Prin excepţie, activităţile fizice intense se pot face fără a purta masca pe figură; în cazul în care o persoană prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată), aceasta se va izola la domiciliu; în cazul în care o persoană a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu virusul SARS-CoV-2, se va izola la domiciliu şi va respecta măsurile în vigoare.C. Măsuri specifice activităţilor sportive în spaţii închise 1. Măsuri care privesc organizarea activităţii de pregătire sportivă organizarea spaţiului de pregătire sportivă astfel încât să permită menţinerea distanţei de minimum 2 m între oricare două persoane şi un spaţiu pentru fiecare persoană de 7m2; coordonarea administratorilor sălii cu autorităţile de sănătate şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii tuturor participanţilor la activitatea sportivă, dar şi a personalului auxiliar să reprezinte obiectivul prioritar; plasarea la loc vizibil a anunţurilor scrise privind regulile de igienă, distanţare fizică şi cele de acces în sală; triajul observaţional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) şi febră mai mare de 37,3°C; plasarea recipientelor cu soluţii dezinfectante pentru mâini la intrarea în sală; elaborarea planurilor de sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARSCoV2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; în cazul încăperilor climatizate prin recircularea aerului, se efectuează nebulizarea o dată pe săptămână, în afara programului de lucru şi se efectuează dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform instrucţiunilor producătorului; suprafeţele şi spaţiile comune vor fi dezinfectate frecvent (cel puţin o dată la 4 ore); asigurarea unei ventilaţii adecvate a tuturor încăperilor sau aerisirea lor periodică, cel puţin o dată la 4 ore.2. Accesul în centrul de pregătire Accesul sportivilor va fi permis doar în urma triajului epidemiologic şi termometrizării. Sportivii sunt informaţi să nu se prezinte în centrele de pregătire dacă prezintă semne clinice de viroză respiratorie. Accesul în sală trebuie să se facă numai în baza unei programări prealabile. Numărul de sportivi care se antrenează la un moment dat va fi limitat, în funcţie de capacitatea sălii, pentru a se putea menţine distanţa fizică de minimum 2 m între oricare două persoane şi 7 mp/persoană.3. Antrenamentul sportivilor în spaţii închise Sportivii vor fi instruiţi să îşi spele mâinile înainte şi după terminarea antrenamentului. În cazul în care sala este prevăzută cu aparate sportive, se va evita utilizarea acestora în regim de circuit şi se va încuraja utilizarea unui singur tip de aparat în cadrul aceleiaşi sesiuni de antrenament. Se delimitează spaţiile de exerciţii, cu menţinerea distanţei fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane şi asigurarea unui spaţiu de minimum 7 m2/persoană. Se va asigura aceeaşi distanţă inclusiv între sportiv şi personalul tehnic (antrenor, medic etc.). Se limitează durata antrenamentelor, astfel încât să se poată stabili un orar clar pentru dezinfecţia şi aerisirea riguroasă a sălii. Aparatele sportive vor fi dezinfectate înainte şi după fiecare utilizator. Cu excepţia perioadei de desfăşurare a activităţilor fizice intense, purtarea măştii este obligatorie pe toată durata prezenţei în sală.4. Măsuri care trebuie luate după antrenament Se interzice folosirea în comun a duşurilor, saunei şi altor zone cu risc mare de transmitere a virusului. Vânzarea şi/sau oferirea de gustări/băuturi în regim de auto-servire nu este permisă; prin excepţie, se permite funcţionarea automatelor de băuturi răcoritoare şi mâncare ambalată, cu condiţia ca acestea să fie consumate în aer liber.D. Proceduri în cazul apariţiei unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 în centrul de pregătire În cazul în care o persoană care participă la activitatea de antrenament este suspectă/confirmată cu COVID-19 se realizează operaţiuni de dezinfecţie a încăperilor respective de către unităţi de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare autorizate. E. Măsuri de aplicare Nerespectarea prevederilor literei C din prezenta anexă, în ceea ce priveşte organizarea spaţiului de pregătire fizică, astfel încât să permită menţinerea distanţei de minimum 2 m între oricare două persoane şi un spaţiu pentru fiecare persoană de 7 mp, constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 601/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 601 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 601/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu