E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 564 din 29 august 2003

pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 654 din 16 septembrie 2003


SmartCity3


    In baza art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulile si normele tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile art. 1, partea a II-a, anexele nr. 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22 si 23 din Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1997 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea, controlul, certificarea si comercializarea semintelor si materialului saditor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 24 septembrie 1997.
    Art. 3
    Documentele de calitate a semintelor, eliberate in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1997, au efecte juridice depline pana la expirarea termenului de valabilitate, iar semintele astfel certificate si/sau reanalizate pot fi comercializate pana la lichidarea stocurilor.
    Art. 4
    Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor, Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor si agentii economici inregistrati vor pune in aplicare prevederile prezentului ordin, iar Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor va urmari aplicarea acestora.
    Art. 5
    (1) Prezentul ordin, cu exceptia anexelor nr. 1 - 8 la anexa la prezentul ordin, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Anexele nr. 1 - 8 la anexa la prezentul ordin, precum si anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350 din 2 august 2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume, nepublicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor fi puse la dispozitie celor interesati de catre Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, pe suport electronic, pe adresa de Internet www.incs.ro si pe suport hartie, prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor.

                          Ministrul agriculturii,
                      padurilor, apelor si mediului,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                      REGULI SI NORME TEHNICE INTERNE
privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei

    Art. 1
    Prezentele reguli si norme tehnice interne privind producerea, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii se aplica semintelor si materialului saditor din alte specii decat cele care fac obiectul Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume, al Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 381/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol, altul decat semintele, al Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 382/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calitatii si/sau comercializarea materialului saditor pomicol si al Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 395/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire al plantelor ornamentale.
    Art. 2
    (1) Prezentele reguli si norme tehnice interne sunt aplicabile numai pe teritoriul Romaniei pentru semintele si materialul saditor din speciile care nu sunt reglementate de legislatia comunitara, produse si comercializate pe teritoriul Romaniei: plante cu destinatie medicinala si aromatica, legume, mei, obsiga nearistata, ricin, tutun, plante pomicole, hamei, dud si ciuperci comestibile, prevazute in anexele nr. 1 - 8 la prezenta anexa.
    (2) Prezentele reguli si norme tehnice interne nu sunt obligatorii pentru semintele sau materialul saditor din speciile cuprinse la alin. (1), destinate comercializarii la export pe baza unui contract intre parti, cu conditia sa fie produse, controlate, pastrate bine identificate, suficient de izolate si sa corespunda conditiilor de carantina fitosanitara in vigoare.
    Art. 3
    Producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor din speciile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice interne se efectueaza de agenti economici inregistrati in conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 253/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind inregistrarea agentilor economici, persoane fizice si juridice, pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor.
    Art. 4
    (1) In conformitate cu art. 24 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 este interzisa comercializarea semintelor si a materialului saditor care nu respecta regulile si normele tehnice, inclusiv pe cele de ambalare, inchidere si etichetare, pentru speciile stabilite prin prezentele reguli si norme tehnice interne.
    (2) In conformitate cu art. 24 alin. (3) din Legea nr. 266/2002, pentru speciile nominalizate in prezentul ordin, exceptie facand speciile tutun si hamei, precum si soiurile care sunt inregistrate sau protejate, micii producatori neprofesionisti pot comercializa pe piata locala direct catre utilizatorul final neprofesionist seminte si material saditor care nu satisfac cerintele alin. (1), cu respectarea regulilor si normelor prevazute la art. 5 alin. (2) lit. a), b), c), d) si e) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002.
    Art. 5
    Autoritatea nationala desemnata prin lege pentru efectuarea controlului, certificarea identitatii si a calitatii semintelor si a materialului saditor in toate etapele producerii, prelucrarii si comercializarii pe teritoriul Romaniei este Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului. Aceasta isi exercita atributiile prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor (ITCSMS) si prin Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor (LCCSMS).
    Art. 6
    (1) Samanta si materialul saditor din soiurile inregistrate sau protejate pe baza testului de distinctivitate, uniformitate si stabilitate se certifica oficial sau sub supraveghere oficiala ca samanta si material saditor din categoria Prebaza, Baza, Certificata, Certificata prima sau a doua generatie (C1 si C2), dupa caz, conform prevederilor din anexele nr. 1 - 8, daca indeplinesc prevederile prezentelor reguli si norme tehnice interne.
    (2) Samanta si materialul saditor din categoria Comerciala se pot comercializa daca au fost controlate oficial sau sub supraveghere oficiala ca samanta si material saditor din categoria Comerciala pentru speciile care fac obiectul prezentului ordin, conform prevederilor din anexele nr. 1 - 8 la prezenta anexa.
    (3) Samanta si materialul saditor din categoria Standard se pot comercializa daca au fost produse si controlate oficial sau sub supraveghere oficiala ca samanta si material saditor din categoria Standard pentru speciile mentionate in anexele nr. 1 - 8 la prezenta anexa, daca indeplinesc prevederile prezentelor reguli si norme tehnice interne.
    (4) In cazul unor dificultati temporare de asigurare generala cu seminte certificate, Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului poate admite comercializarea pentru o perioada determinata a unor categorii de seminte sau material saditor cu exigente mai reduse fata de prezentele reguli si norme tehnice interne sau care nu sunt inscrise in Catalogul oficial al Romaniei ori in cataloagele statelor comunitare. Eticheta oficiala sau cea a furnizorului este de culoare maro.
    Art. 7
    Prevederile anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002 si ale ordinelor ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 381/2002 si 382/2002 sunt aplicabile prezentelor reguli si norme tehnice interne in masura in care acestea din urma nu dispun altfel.
    Art. 8
    Samanta si materialul saditor pot fi comercializate numai daca au fost certificate oficial ca samanta si material saditor din categoria Prebaza sau Baza ori certificate oficial sau sub supraveghere oficiala ca samanta si material saditor din categoria Certificata, Certificata prima si a doua generatie (C1 si C2) ori controlate oficial ca samanta si material saditor din categoria Comerciala sau Standard, dupa caz.
    Art. 9
    (1) Acreditarea unor activitati privind inspectia in camp, ridicarea de probe de laborator si analiza semintelor in laborator se poate aplica pentru semintele din speciile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice interne in conformitate cu prevederile ordinelor ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor: nr. 355/2002 pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor in camp in vederea certificarii unor culturi semincere sub supraveghere oficiala, nr. 283/2002 pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator si nr. 506/2002 pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitatii semintelor sub supraveghere oficiala.
    (2) ITCSMS si LCCSMS, cu acordul INCS, pot acredita agentii economici inregistrati si pentru alte operatiuni oficiale prin delegare de autoritate, daca agentul economic indeplineste cerintele aplicabile autoritatii oficiale pentru propria activitate.
    (3) Prevederile alin. (2) se pot aplica si in domeniile prevazute de ordinele ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002, 381/2002, 382/2002, 395/2002 si 550/2002.
    Art. 10
    (1) Importul semintelor si materialului saditor din speciile mentionate in prezentele reguli si norme tehnice interne este admis, cu avizul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, daca soiul este inregistrat in Romania, in cataloagele tarilor comunitare sau in listele furnizorilor din tarile comunitare.
    (2) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului poate aviza importul si comercializarea pe teritoriul Romaniei a unor soiuri din speciile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice interne, inregistrate sau cunoscute in alte tari decat cele prevazute la alin. (1), in cazuri bine justificate, cu respectarea conditiilor de calitate si carantina fitosanitara in vigoare.
    (3) Semintele si materialul saditor din speciile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice interne, importate ca specie fara denumire de soi, pot fi admise la import din orice tara, in cazuri bine justificate, cu avizul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si cu respectarea conditiilor de calitate si carantina fitosanitara in vigoare.
    (4) Semintele si materialul saditor din speciile sau soiurile importate trebuie sa fie insotite de certificat de calitate, eticheta furnizorului, buletin de analiza, dupa caz. Samanta trebuie sa fie ambalata, inchisa si etichetata.
    (5) Importul semintelor si materialului saditor se face in baza unui contract sau a altor forme de intelegere intre parti cu clauze de calitate conforme prezentelor reguli si norme tehnice interne si cu respectarea legislatiei fitosanitare, pe raspunderea importatorului. Contractul poate prevedea acceptul de multiplicare si/sau de reambalare al furnizorului din tara exportatoare sau aceste conditii trebuie obtinute ulterior importului daca importatorul sau beneficiarii acestuia doresc sa efectueze aceste operatiuni.
    Art. 11
    (1) Exportul se face pe baza unui contract in care se prevad conditiile de calitate solicitate de beneficiarul exportului si care pot fi diferite fata de prezentele reguli si norme tehnice interne.
    (2) Exportatorul trebuie sa solicite numere de referinta la ITCSMS sau LCCSMS pentru loturile care fac obiectul exportului, acceptul mentinatorului unui soi inregistrat sau protejat, precum si sondarea si analizarea lor oficiala, eticheta oficiala sau a furnizorului.
    (3) Exportatorul poate acorda dreptul de multiplicare sau reambalare, dupa caz, importatorului dintr-o alta tara, iar in cazul unui soi inregistrat sau protejat in Romania este necesar acordul mentinatorului acelui soi.
    Art. 12
    Prevederile art. 69 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (4), dupa litera d) se adauga o noua litera, litera (e), cu urmatorul cuprins:
    "e) lotul de seminte a fost verificat si receptionat final cu rezolutia admis pentru insamantare."
    2. Dupa alineatul (13) se adauga un nou alineat, alineatul (14), cu urmatorul cuprins:
    "(14) Indeplinirea tuturor conditiilor pentru certificarea lotului, inclusiv cele de ambalare si etichetare, in vederea emiterii Certificatului oficial de calitate a semintei, se constata de catre un reprezentant al autoritatii care efectueaza verificarea si receptia finala a lotului cu decizia de admitere sau respingere a lotului pe un document tipizat, denumit Raport de receptie/control pentru certificarea lotului, conform modelului stabilit de INCS."
    Art. 13
    Prevederile art. 12 sunt aplicabile prezentelor reguli si norme tehnice interne.
    Art. 14
    Anexele nr. 1   8 fac parte integranta din prezenta anexa.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 564/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 564 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu