E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 564 din 29 august 2003

pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 654 din 16 septembrie 2003


SmartCity3


    In baza art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulile si normele tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile art. 1, partea a II-a, anexele nr. 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22 si 23 din Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1997 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea, controlul, certificarea si comercializarea semintelor si materialului saditor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 24 septembrie 1997.
    Art. 3
    Documentele de calitate a semintelor, eliberate in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1997, au efecte juridice depline pana la expirarea termenului de valabilitate, iar semintele astfel certificate si/sau reanalizate pot fi comercializate pana la lichidarea stocurilor.
    Art. 4
    Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor, Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor si agentii economici inregistrati vor pune in aplicare prevederile prezentului ordin, iar Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor va urmari aplicarea acestora.
    Art. 5
    (1) Prezentul ordin, cu exceptia anexelor nr. 1 - 8 la anexa la prezentul ordin, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Anexele nr. 1 - 8 la anexa la prezentul ordin, precum si anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350 din 2 august 2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume, nepublicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor fi puse la dispozitie celor interesati de catre Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, pe suport electronic, pe adresa de Internet www.incs.ro si pe suport hartie, prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor.

                          Ministrul agriculturii,
                      padurilor, apelor si mediului,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                      REGULI SI NORME TEHNICE INTERNE
privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei

    Art. 1
    Prezentele reguli si norme tehnice interne privind producerea, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii se aplica semintelor si materialului saditor din alte specii decat cele care fac obiectul Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume, al Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 381/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol, altul decat semintele, al Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 382/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calitatii si/sau comercializarea materialului saditor pomicol si al Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 395/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire al plantelor ornamentale.
    Art. 2
    (1) Prezentele reguli si norme tehnice interne sunt aplicabile numai pe teritoriul Romaniei pentru semintele si materialul saditor din speciile care nu sunt reglementate de legislatia comunitara, produse si comercializate pe teritoriul Romaniei: plante cu destinatie medicinala si aromatica, legume, mei, obsiga nearistata, ricin, tutun, plante pomicole, hamei, dud si ciuperci comestibile, prevazute in anexele nr. 1 - 8 la prezenta anexa.
    (2) Prezentele reguli si norme tehnice interne nu sunt obligatorii pentru semintele sau materialul saditor din speciile cuprinse la alin. (1), destinate comercializarii la export pe baza unui contract intre parti, cu conditia sa fie produse, controlate, pastrate bine identificate, suficient de izolate si sa corespunda conditiilor de carantina fitosanitara in vigoare.
    Art. 3
    Producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor din speciile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice interne se efectueaza de agenti economici inregistrati in conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 253/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind inregistrarea agentilor economici, persoane fizice si juridice, pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor.
    Art. 4
    (1) In conformitate cu art. 24 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 este interzisa comercializarea semintelor si a materialului saditor care nu respecta regulile si normele tehnice, inclusiv pe cele de ambalare, inchidere si etichetare, pentru speciile stabilite prin prezentele reguli si norme tehnice interne.
    (2) In conformitate cu art. 24 alin. (3) din Legea nr. 266/2002, pentru speciile nominalizate in prezentul ordin, exceptie facand speciile tutun si hamei, precum si soiurile care sunt inregistrate sau protejate, micii producatori neprofesionisti pot comercializa pe piata locala direct catre utilizatorul final neprofesionist seminte si material saditor care nu satisfac cerintele alin. (1), cu respectarea regulilor si normelor prevazute la art. 5 alin. (2) lit. a), b), c), d) si e) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002.
    Art. 5
    Autoritatea nationala desemnata prin lege pentru efectuarea controlului, certificarea identitatii si a calitatii semintelor si a materialului saditor in toate etapele producerii, prelucrarii si comercializarii pe teritoriul Romaniei este Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului. Aceasta isi exercita atributiile prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor (ITCSMS) si prin Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor (LCCSMS).
    Art. 6
    (1) Samanta si materialul saditor din soiurile inregistrate sau protejate pe baza testului de distinctivitate, uniformitate si stabilitate se certifica oficial sau sub supraveghere oficiala ca samanta si material saditor din categoria Prebaza, Baza, Certificata, Certificata prima sau a doua generatie (C1 si C2), dupa caz, conform prevederilor din anexele nr. 1 - 8, daca indeplinesc prevederile prezentelor reguli si norme tehnice interne.
    (2) Samanta si materialul saditor din categoria Comerciala se pot comercializa daca au fost controlate oficial sau sub supraveghere oficiala ca samanta si material saditor din categoria Comerciala pentru speciile care fac obiectul prezentului ordin, conform prevederilor din anexele nr. 1 - 8 la prezenta anexa.
    (3) Samanta si materialul saditor din categoria Standard se pot comercializa daca au fost produse si controlate oficial sau sub supraveghere oficiala ca samanta si material saditor din categoria Standard pentru speciile mentionate in anexele nr. 1 - 8 la prezenta anexa, daca indeplinesc prevederile prezentelor reguli si norme tehnice interne.
    (4) In cazul unor dificultati temporare de asigurare generala cu seminte certificate, Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului poate admite comercializarea pentru o perioada determinata a unor categorii de seminte sau material saditor cu exigente mai reduse fata de prezentele reguli si norme tehnice interne sau care nu sunt inscrise in Catalogul oficial al Romaniei ori in cataloagele statelor comunitare. Eticheta oficiala sau cea a furnizorului este de culoare maro.
    Art. 7
    Prevederile anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002 si ale ordinelor ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 381/2002 si 382/2002 sunt aplicabile prezentelor reguli si norme tehnice interne in masura in care acestea din urma nu dispun altfel.
    Art. 8
    Samanta si materialul saditor pot fi comercializate numai daca au fost certificate oficial ca samanta si material saditor din categoria Prebaza sau Baza ori certificate oficial sau sub supraveghere oficiala ca samanta si material saditor din categoria Certificata, Certificata prima si a doua generatie (C1 si C2) ori controlate oficial ca samanta si material saditor din categoria Comerciala sau Standard, dupa caz.
    Art. 9
    (1) Acreditarea unor activitati privind inspectia in camp, ridicarea de probe de laborator si analiza semintelor in laborator se poate aplica pentru semintele din speciile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice interne in conformitate cu prevederile ordinelor ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor: nr. 355/2002 pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru efectuarea inspectiilor in camp in vederea certificarii unor culturi semincere sub supraveghere oficiala, nr. 283/2002 pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea persoanelor pentru a ridica probe de seminte in vederea efectuarii testelor de laborator si nr. 506/2002 pentru aprobarea Conditiilor si procedurilor privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calitatii semintelor sub supraveghere oficiala.
    (2) ITCSMS si LCCSMS, cu acordul INCS, pot acredita agentii economici inregistrati si pentru alte operatiuni oficiale prin delegare de autoritate, daca agentul economic indeplineste cerintele aplicabile autoritatii oficiale pentru propria activitate.
    (3) Prevederile alin. (2) se pot aplica si in domeniile prevazute de ordinele ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002, 381/2002, 382/2002, 395/2002 si 550/2002.
    Art. 10
    (1) Importul semintelor si materialului saditor din speciile mentionate in prezentele reguli si norme tehnice interne este admis, cu avizul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, daca soiul este inregistrat in Romania, in cataloagele tarilor comunitare sau in listele furnizorilor din tarile comunitare.
    (2) Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului poate aviza importul si comercializarea pe teritoriul Romaniei a unor soiuri din speciile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice interne, inregistrate sau cunoscute in alte tari decat cele prevazute la alin. (1), in cazuri bine justificate, cu respectarea conditiilor de calitate si carantina fitosanitara in vigoare.
    (3) Semintele si materialul saditor din speciile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice interne, importate ca specie fara denumire de soi, pot fi admise la import din orice tara, in cazuri bine justificate, cu avizul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si cu respectarea conditiilor de calitate si carantina fitosanitara in vigoare.
    (4) Semintele si materialul saditor din speciile sau soiurile importate trebuie sa fie insotite de certificat de calitate, eticheta furnizorului, buletin de analiza, dupa caz. Samanta trebuie sa fie ambalata, inchisa si etichetata.
    (5) Importul semintelor si materialului saditor se face in baza unui contract sau a altor forme de intelegere intre parti cu clauze de calitate conforme prezentelor reguli si norme tehnice interne si cu respectarea legislatiei fitosanitare, pe raspunderea importatorului. Contractul poate prevedea acceptul de multiplicare si/sau de reambalare al furnizorului din tara exportatoare sau aceste conditii trebuie obtinute ulterior importului daca importatorul sau beneficiarii acestuia doresc sa efectueze aceste operatiuni.
    Art. 11
    (1) Exportul se face pe baza unui contract in care se prevad conditiile de calitate solicitate de beneficiarul exportului si care pot fi diferite fata de prezentele reguli si norme tehnice interne.
    (2) Exportatorul trebuie sa solicite numere de referinta la ITCSMS sau LCCSMS pentru loturile care fac obiectul exportului, acceptul mentinatorului unui soi inregistrat sau protejat, precum si sondarea si analizarea lor oficiala, eticheta oficiala sau a furnizorului.
    (3) Exportatorul poate acorda dreptul de multiplicare sau reambalare, dupa caz, importatorului dintr-o alta tara, iar in cazul unui soi inregistrat sau protejat in Romania este necesar acordul mentinatorului acelui soi.
    Art. 12
    Prevederile art. 69 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La alineatul (4), dupa litera d) se adauga o noua litera, litera (e), cu urmatorul cuprins:
    "e) lotul de seminte a fost verificat si receptionat final cu rezolutia admis pentru insamantare."
    2. Dupa alineatul (13) se adauga un nou alineat, alineatul (14), cu urmatorul cuprins:
    "(14) Indeplinirea tuturor conditiilor pentru certificarea lotului, inclusiv cele de ambalare si etichetare, in vederea emiterii Certificatului oficial de calitate a semintei, se constata de catre un reprezentant al autoritatii care efectueaza verificarea si receptia finala a lotului cu decizia de admitere sau respingere a lotului pe un document tipizat, denumit Raport de receptie/control pentru certificarea lotului, conform modelului stabilit de INCS."
    Art. 13
    Prevederile art. 12 sunt aplicabile prezentelor reguli si norme tehnice interne.
    Art. 14
    Anexele nr. 1   8 fac parte integranta din prezenta anexa.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 564/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 564 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu