Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 526 din 28 iulie 2004

privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 845 din 15 septembrie 2004

    In temeiul prevederilor art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 32 si 75 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba modelul si continutul formularelor:
    a) Decizie de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului, prevazuta in anexa nr. 2;
    b) Notificare privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, potrivit art. 75 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, prevazuta in anexa nr. 3;
    c) Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, potrivit art. 75 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, prevazuta in anexa nr. 4.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Presedintele Agentiei Nationale
                         de Administrare Fiscala,
                         Neculae Eugeniu Plaiasu

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

    1. In cazuri bine justificate organele fiscale pot modifica din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului.
    2. Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului va fi initiata de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal, la sesizarea organului constatator, potrivit legii.
    3. La primirea sesizarii mentionate la pct. 2, contribuabilul este notificat de indata de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal, pentru a fi ascultat cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei de modificare din oficiu a domiciliului fiscal, potrivit art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    4. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se transmite contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
    5. Organul fiscal prevazut la pct. 2 intocmeste o nota privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.
    Aceasta nota cuprinde urmatoarele elemente:
    a) denumirea organului fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal;
    b) datele de identificare a contribuabilului sau a imputernicitului desemnat de acesta, dupa caz;
    c) obiectul notei;
    d) punctul de vedere al contribuabilului notificat, in cazul in care acesta a fost exprimat;
    e) documentul de identificare care atesta stabilirea domiciliului sau resedintei, precum si documentele care fac dovada detinerii legale a spatiului pentru domiciliul fiscal, dupa caz;
    f) motivele de drept si de fapt care determina organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal sa ia decizia de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;
    g) numele si semnatura persoanei care a intocmit nota privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.
    La aceasta nota se vor anexa, dupa caz, in copie, documentele prevazute la lit. e), certificate pe fiecare pagina de organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal.
    6. Nota prevazuta la pct. 5 tine loc de cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului.
    7. Dupa intocmirea notei prevazute la pct. 6, modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului se inregistreaza potrivit procedurii prevazute pentru inregistrarea la cerere a domiciliului fiscal al contribuabilului.

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

    Directia Generala a Finantelor Publice a ................  Nr. ..../.......
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia Finantelor Publice a ......................

                                   DECIZIE
de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului

    Catre: ....................................................................
                              (denumirea/numele si prenumele)
    Codul de identificare fiscala .............................................
    Judetul ...................................................................
    Localitatea ....................., codul postal ...........................
    Str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ... .
    Telefon .................... fax ................ .

    In baza Cererii de inregistrare a domiciliului fiscal, depusa de dumneavoastra sub nr. .............. din ............, va facem cunoscut ca am inregistrat noul domiciliu fiscal la urmatoarea adresa:
    Judetul ...................................................................
    Localitatea ....................., codul postal ...........................
    Str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ... .

                        Conducatorul unitatii fiscale,
                           .......................
                            (numele si prenumele)

                        Semnatura si stampila unitatii
                       ................................

    ANEXA 3

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

    Directia Generala a Finantelor Publice a ................  Nr. ..../.......
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia Finantelor Publice a ......................

                                 NOTIFICARE
privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, potrivit art. 75 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata

    Denumirea/Numele si prenumele: ............................................
    ...........................................................................
    Codul de identificare fiscala .............................................
    Judetul ...................................................................
    Localitatea ......................, codul postal ..........................
    Str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ... .
    Telefon ........................ fax .................. .

    Avand in vedere ca datele referitoare la domiciliul dumneavoastra fiscal, rezultate din constatarile organelor fiscale, nu corespund cu datele inregistrate in evidentele noastre, va rugam ca in termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificari sa prezentati punctul dumneavoastra de vedere fie in scris, fie prin prezentarea la sediul nostru, in vederea clarificarii acestei situatii.
    In cazul in care nu va exprimati punctul de vedere solicitat in termenul mentionat mai sus, organul fiscal poate emite decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal pe baza constatarilor proprii.

                        Conducatorul unitatii fiscale,
                           .......................
                            (numele si prenumele)

                        Semnatura si stampila unitatii
                       ................................

    ANEXA 4

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

    Directia Generala a Finantelor Publice a ................  Nr. ..../.......
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia Finantelor Publice a ......................

                                DECIZIE
privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, potrivit art. 75 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata

    Catre: ....................................................................
                               (denumirea/numele si prenumele)
    Codul de identificare fiscala .............................................
    Judetul ...................................................................
    Localitatea ......................, codul postal ..........................
    Str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ... .
    Telefon ..................... fax ................ .

    In baza art. 75 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, a Notificarii privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal nr. ............... din ............... si a Notei nr. ................... din ............., domiciliul dumneavoastra fiscal a fost modificat, noul domiciliu fiscal fiind inregistrat la urmatoarea adresa:
    Judetul ...................................................................
    Localitatea ..................., codul postal .............................
    Str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ... .
    Prezenta decizie poate fi contestata conform legii.

                        Conducatorul unitatii fiscale,
                           .......................
                            (numele si prenumele)

                        Semnatura si stampila unitatii
                       ................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 526/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 526 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 526/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu