Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 526 din 28 iulie 2004

privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 845 din 15 septembrie 2004

    In temeiul prevederilor art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 32 si 75 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba modelul si continutul formularelor:
    a) Decizie de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului, prevazuta in anexa nr. 2;
    b) Notificare privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, potrivit art. 75 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, prevazuta in anexa nr. 3;
    c) Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, potrivit art. 75 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, prevazuta in anexa nr. 4.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Presedintele Agentiei Nationale
                         de Administrare Fiscala,
                         Neculae Eugeniu Plaiasu

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

    1. In cazuri bine justificate organele fiscale pot modifica din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului.
    2. Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului va fi initiata de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal, la sesizarea organului constatator, potrivit legii.
    3. La primirea sesizarii mentionate la pct. 2, contribuabilul este notificat de indata de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal, pentru a fi ascultat cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei de modificare din oficiu a domiciliului fiscal, potrivit art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
    4. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se transmite contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
    5. Organul fiscal prevazut la pct. 2 intocmeste o nota privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.
    Aceasta nota cuprinde urmatoarele elemente:
    a) denumirea organului fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal;
    b) datele de identificare a contribuabilului sau a imputernicitului desemnat de acesta, dupa caz;
    c) obiectul notei;
    d) punctul de vedere al contribuabilului notificat, in cazul in care acesta a fost exprimat;
    e) documentul de identificare care atesta stabilirea domiciliului sau resedintei, precum si documentele care fac dovada detinerii legale a spatiului pentru domiciliul fiscal, dupa caz;
    f) motivele de drept si de fapt care determina organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal sa ia decizia de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;
    g) numele si semnatura persoanei care a intocmit nota privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.
    La aceasta nota se vor anexa, dupa caz, in copie, documentele prevazute la lit. e), certificate pe fiecare pagina de organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal.
    6. Nota prevazuta la pct. 5 tine loc de cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului.
    7. Dupa intocmirea notei prevazute la pct. 6, modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului se inregistreaza potrivit procedurii prevazute pentru inregistrarea la cerere a domiciliului fiscal al contribuabilului.

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

    Directia Generala a Finantelor Publice a ................  Nr. ..../.......
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia Finantelor Publice a ......................

                                   DECIZIE
de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului

    Catre: ....................................................................
                              (denumirea/numele si prenumele)
    Codul de identificare fiscala .............................................
    Judetul ...................................................................
    Localitatea ....................., codul postal ...........................
    Str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ... .
    Telefon .................... fax ................ .

    In baza Cererii de inregistrare a domiciliului fiscal, depusa de dumneavoastra sub nr. .............. din ............, va facem cunoscut ca am inregistrat noul domiciliu fiscal la urmatoarea adresa:
    Judetul ...................................................................
    Localitatea ....................., codul postal ...........................
    Str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ... .

                        Conducatorul unitatii fiscale,
                           .......................
                            (numele si prenumele)

                        Semnatura si stampila unitatii
                       ................................

    ANEXA 3

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

    Directia Generala a Finantelor Publice a ................  Nr. ..../.......
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia Finantelor Publice a ......................

                                 NOTIFICARE
privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, potrivit art. 75 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata

    Denumirea/Numele si prenumele: ............................................
    ...........................................................................
    Codul de identificare fiscala .............................................
    Judetul ...................................................................
    Localitatea ......................, codul postal ..........................
    Str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ... .
    Telefon ........................ fax .................. .

    Avand in vedere ca datele referitoare la domiciliul dumneavoastra fiscal, rezultate din constatarile organelor fiscale, nu corespund cu datele inregistrate in evidentele noastre, va rugam ca in termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificari sa prezentati punctul dumneavoastra de vedere fie in scris, fie prin prezentarea la sediul nostru, in vederea clarificarii acestei situatii.
    In cazul in care nu va exprimati punctul de vedere solicitat in termenul mentionat mai sus, organul fiscal poate emite decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal pe baza constatarilor proprii.

                        Conducatorul unitatii fiscale,
                           .......................
                            (numele si prenumele)

                        Semnatura si stampila unitatii
                       ................................

    ANEXA 4

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

    Directia Generala a Finantelor Publice a ................  Nr. ..../.......
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia Finantelor Publice a ......................

                                DECIZIE
privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, potrivit art. 75 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata

    Catre: ....................................................................
                               (denumirea/numele si prenumele)
    Codul de identificare fiscala .............................................
    Judetul ...................................................................
    Localitatea ......................, codul postal ..........................
    Str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ... .
    Telefon ..................... fax ................ .

    In baza art. 75 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, a Notificarii privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal nr. ............... din ............... si a Notei nr. ................... din ............., domiciliul dumneavoastra fiscal a fost modificat, noul domiciliu fiscal fiind inregistrat la urmatoarea adresa:
    Judetul ...................................................................
    Localitatea ..................., codul postal .............................
    Str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ... .
    Prezenta decizie poate fi contestata conform legii.

                        Conducatorul unitatii fiscale,
                           .......................
                            (numele si prenumele)

                        Semnatura si stampila unitatii
                       ................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 526/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 526 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 526/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu