Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.524 din 08.05.2018

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
ACT EMIS DE: Ministerul Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 30 mai 2018SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 147.072/SSP din 25.01.2018, precum şi Avizul nr. 3/2018 al Consiliul Naţional de Vânătoare,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) şi art. 50 alin. (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 28 august 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIFormularele tipizate de procese-verbale de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic aflate în uz se pot folosi maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul apelor şi pădurilor,Ilie Covrig,secretar de statANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 540/2009) Exemplar nr. ........ ........ ........ Unitatea* ........ ................ ................ ........ * Se completează, după caz, cu denumirea unităţilor prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, competente să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni. PROCES-VERBAL de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic Seria ........ ........... nr. ........ ........ Încheiat astăzi, ............ luna ............ anul ............., ora ........., în localitatea ........ ........ .............., judeţul ........ ........ ............. Agent constatator ........ ................ ..........., funcţia ........ ................ ........., în cadrul ........ ................ ............., împuternicit în temeiul art. ......... alin. ......... din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, constat că: Domnul/Doamna ........ ........ ............, CNP ........ ........ ............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport seria ........ ........... nr. ........ ........, cu domiciliul în ........ ................ ........ ............., str. ........ ................ ........ nr. ......, bl. ........, et. ....., ap. ........., sectorul/judeţul ........ ................ ........., Persoana juridică ........ ................ ................ ................ ................ ............., cu sediul în ........ ................ ................ ............, str. ........ ........ ......... nr. ......, bl. ........, et. ....., ap. ........., sectorul/judeţul ........ ................ ........., CUI ........ ................ ........ ............, reprezentată prin domnul/doamna ........ ................ ............, CNP ........ ................ .........., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport seria ........ ........ .......... nr. ........ ........, cu domiciliul în ........ ................ ........ ............, str. ........ ................ ......... nr. ......, bl. ........, et. ....., ap. ........., sectorul/judeţul ........ ................ ........., în ziua de ........ ................ ............. luna ............. anul ................, ora ......, locul ........ ................ .............., a săvârşit următoarele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Fapta/Faptele săvârşită/săvârşite este/sunt prevăzută/prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi sancţionată/sancţionate după cum urmează: 1. art. ........ alin. ........ lit. ......, sancţionată de art. ........ alin. ........ lit. ...... cu amendă contravenţională de la .............. lei la ........ ........ lei; 2. art. ........ alin. ........ lit. ......, sancţionată de art. ........ alin. ........ lit. ...... cu amendă contravenţională de la .............. lei la ........ ........ lei; 3. art. ........ alin. ........ lit. ......, sancţionată de art. ........ alin. ........ lit. ...... cu amendă contravenţională de la .............. lei la ........ ........ lei. Stabilesc: a)amendă contravenţională în sumă de ................ lei, compusă din amendă contravenţională de ......... lei pentru fapta prevăzută la punctul 1, din amendă contravenţională de ......... lei pentru fapta prevăzută la punctul 2 şi amendă contravenţională de .........pentru fapta prevăzută la punctul 3; b)despăgubiri în sumă de ........ ........ lei, în temeiul ........ .........; c)confiscarea/reţinerea în vederea confiscării, în temeiul art. ........ .............. din ........ ........ ........., a următoarelor bunuri ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............., aparţinând ........ ........ ..............., domiciliat în ........ ................ ........ ..............., CNP ........ ................ ........ ........, care vor fi depuse la ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............; d)reţinerea permisului de vânătoare seria .......... nr. ........, emis de ........ ................ ........ .............., pentru a fi transmis emitentului. Contravenientul achită amenda, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii/comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei, la bugetul de stat, în contul „Amenzi". Despăgubirea se achită la casieria gestionarului pe raza căruia a fost constatată paguba/casieria structurii teritoriale a administratorului pe raza căruia a fost constatată paguba, urmând a fi distribuită conform prevederilor art. 51 alin. (3) sau (5) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Contravenientul este/nu este de faţă la constatarea contravenţiei/întocmirea procesului-verbal şi refuză/nu poate să semneze procesul-verbal, împrejurări dovedite de martorul asistent ........ ................ ..............., CNP ........ ................ .............., posesor al B.I./C.I. seria ........ .......... nr. ........ ......... . Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la judecătoria pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia. Actul doveditor al plăţii amenzii contravenţionale, despăgubirii şi o copie a procesului-verbal vor fi depuse/transmise, în termen de maximum 15 zile de la data primirii procesului-verbal, la sediul agentului constatator din ........ ................ ........ .........., str. ........ ................ ........ ............ nr. ........., bl. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ........ ................ .......... . Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, dintre care unul a fost înmânat/comunicat contravenientului. Agent constatator, ........ ........ ............ Martor asistent, ........ ........ ........... Contravenient Am luat cunoştinţă şi am primit o copie a procesului-verbal şi înştiinţarea de plată ........ ................ ........ ........... ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ Domnului/Doamnei ........ ................ ................ ........., CNP ........ ........ .........., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaport seria ........ ................ nr. ........ ........, cu domiciliul în ........ ................ ..............., str. ........ ........ ............. nr. ......, bl. ........, et. ....., ap. ........., sectorul/judeţul ........ ........ ............ Conform Procesului-verbal seria .............. nr. .............., încheiat la data de ................, s-au stabilit amenda contravenţională în sumă de ........ .............. lei şi despăgubiri în sumă de ........ ........ ............. lei, care trebuie achitate de dumneavoastră la unităţile specificate în procesul-verbal. Chitanţele de plată a amenzii şi despăgubirii, precum şi copia procesului-verbal vor fi transmise/depuse, în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, la unitatea din care face parte agentul constatator. În caz de neplată a amenzii şi despăgubirii se va trece la executarea silită. Agent constatator, ........ ........ ............. Contravenient, ........ ........ .............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 524/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 524 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 524/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu