Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 407 din 23 aprilie 1999

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclama si publicitate, precum si a majorarilor de intarziere aferente

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 220 din 19 mai 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclama si publicitate, precum si a majorarilor de intarziere aferente si al art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclama si publicitate, precum si a majorarilor de intarziere aferente, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile subordonate, precum si Directia generala de colectare a veniturilor statului si de aplicare a executarii silite vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor,
                         Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999
privind scutirea de la plata taxei de reclama si publicitate, precum si a majorarilor de intarziere aferente

    1. Potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/1999, sunt scutite de la plata taxele de reclama si publicitate datorate de societatile de presa, de radio si de televiziune, conform prevederilor Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si majorarile de intarziere aferente acestora, neachitate pana la data de 8 martie 1999.
    2. De scutirea de la plata prevazuta la pct. 1 beneficiaza numai societatile de presa, de radio si de televiziune, indiferent de modul de organizare si de forma de proprietate, care:
    - au efectuat serviciul de reclama si publicitate in baza unui contract incheiat cu beneficiarii acestora si aveau obligatia de a plati taxa de 10% din valoarea contractului;
    - au realizat serviciul de publicitate sau de reclama in alte conditii decat cele mentionate mai sus, fiind obligate prin lege sa plateasca taxa de 12% din suma bruta a prestatiei.
    3. Cuantumul debitelor reprezentand taxele de reclama si publicitate, datorate conform legii, se determina pentru perioada cuprinsa intre data de 1 iunie 1994, data intrarii in vigoare a Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, si data de 31 decembrie 1997, data la care, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, pentru contribuabilii prestatori de servicii de reclama si publicitate prin mass-media a incetat obligatia de a plati aceste taxe.
    4. Majorarile de intarziere aferente taxelor de reclama si publicitate, datorate si neplatite de societatile de presa, de radio si de televiziune, scutite de la plata, se vor calcula de catre acestea pe propria raspundere.
    Calculul majorarilor de intarziere se va face pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediata datei de 10 a lunii urmatoare celei la care taxele au devenit exigibile (in cazul incheierii unor contracte) sau celei a incasarii sumei brute a prestatiei (in celelalte cazuri), pana la data platii, in cazul in care taxele au fost platite, sau pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999, in cazul in care acestea nu au fost achitate.
    5. Contribuabilii care beneficiaza de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999 vor depune, in termen de 90 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, la organele fiscale teritoriale in a caror evidenta sunt inregistrati, situatia privind obligatiile provenind din taxele de reclama si publicitate si din majorarile de intarziere aferente acestora, calculate si neplatite pana la data de 8 martie 1999, conform modelului anexat la prezentele norme metodologice.
    6. Debitele provenite din taxele de reclama si publicitate, precum si din majorarile de intarziere aferente acestora, achitate pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999, nu se restituie.
    Sumelor reprezentand taxe de reclama si publicitate, precum si majorarilor de intarziere aferente, pentru care s-au acordat, potrivit actelor normative in vigoare, amanari sau esalonari la plata, totale sau partiale, ale caror termene acordate pentru plata ratelor, in cazul esalonarii, sau a sumei integrale, in cazul amanarii, au fost stabilite, conform inlesnirii acordate, dupa data de 8 martie 1999, li se aplica prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/1999 numai pentru partea ramasa neachitata. In cazul in care, prin inlesnirea la plata acordata, au intervenit si unele reduceri si/sau scutiri partiale de la plata taxelor de reclama si publicitate sau a majorarilor de intarziere aferente, prevederile art. 1 din ordonanta mentionata mai sus se aplica numai pentru partea ramasa datorata a acestora si neachitata pana la data intrarii in vigoare a acesteia.
    7. Obligatiile reprezentand taxele de reclama si publicitate datorate, precum si majorarile de intarziere aferente, neplatite pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999, care au fost contabilizate in debitul conturilor de cheltuieli 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" (articol contabil 635 = 446) si, respectiv, 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune" (articol contabil 671 = 448) si care se scutesc de la plata, se anuleaza prin inregistrarea ca venituri in creditul contului 7718 "Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune" - analitice distincte.
    Pentru reflectarea in contabilitate a taxelor de reclama si publicitate si a majorarilor de intarziere aferente anulate, se efectueaza urmatoarele articole contabile:
    a) inregistrarea taxelor de reclama si publicitate anulate:
    446 "Alte impozite, taxe      = 7718 "Alte venituri exceptionale din
        si varsaminte asimilate"         operatiuni de gestiune" - analitic
                                         distinct
    b) inregistrarea majorarilor de intarziere anulate:
    448 "Alte datorii si creante  = 7718 "Alte venituri exceptionale din
        cu bugetul statului"             operatiuni de gestiune" - analitic
                                         distinct.
    Sumele reprezentand majorari de intarziere aferente taxelor de reclama si publicitate, care, in perioadele respective, au fost inregistrate in conturi de cheltuieli si luate in calculul profitului impozabil ca cheltuieli nedeductibile, la reluarea lor in venituri, conform prezentelor norme, vor fi deductibile fiscal.

    ANEXA
    la normele metodologice
    - model-

    Denumirea platitorului ....................
    Adresa ....................................
    Inregistrat la .......... la nr. ..........
    Codul de inregistrare fiscala .............
    Nr. de inregistrare .......................

                                   Catre
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ..................

                                 SITUATIA
privind obligatiile provenind din taxele de reclama si publicitate si din majorarile de intarziere aferente acestora

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Data intrarii in vigoare a contractului sau a incasarii sumei aferente
        serviciului prestat
    B - Valoarea contractului sau suma bruta a prestatiei
    C - Procentul legal datorat pentru taxa
    D - Taxa de reclama si publicitate
    E - Data pana la care taxa trebuie platita
    F - Majorari de intarziere
    G - Suma amanata si/sau esalonata la plata
    H - Suma redusa sau scutita de la plata
                                                                      - lei -
 _____________________________________________________________________________
| Datele necesare  | Sume    | Inlesniri la     | Sume    | Rest de plata a   |
| pentru calculul  | datorate| plata aprobate in| achitate| taxelor scutite   |
| taxei de reclama |         | perioada         |         | conform Ordonantei|
| si publicitate   |         | 1 iunie 1994 -   |         | de urgenta a      |
|                  |         | 31 decembrie 1997|         | Guvernului        |
|                  |         |                  |         | nr. 16/1999       |
|__________________|_________|__________________|_________|___________________|
|  A  |  B  |  C   | D |E |F |    G    |    H   | D  |  F |    D    |    F    |
|_____|_____|______|___|__|__|_________|________|____|____|_________|_________|
|_____|_____|______|___|__|__|_________|________|____|____|_________|_________|
|_____|_____|______|___|__|__|_________|________|____|____|_________|_________|
|_____|_____|______|___|__|__|_________|________|____|____|_________|_________|

    Sumele prevazute mai sus sunt calculate in conformitate cu prevederile legale.

   Conducatorul unitatii,            Conducatorul compartimentului
 .........................                 financiar-contabil,
   (numele, prenumele,               ...............................
   semnatura si stampila)                (numele, prenumele,
                                         semnatura si stampila)

    Data depunerii ....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 407/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 407 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu