Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 407 din 23 aprilie 1999

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclama si publicitate, precum si a majorarilor de intarziere aferente

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 220 din 19 mai 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclama si publicitate, precum si a majorarilor de intarziere aferente si al art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclama si publicitate, precum si a majorarilor de intarziere aferente, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile subordonate, precum si Directia generala de colectare a veniturilor statului si de aplicare a executarii silite vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor,
                         Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999
privind scutirea de la plata taxei de reclama si publicitate, precum si a majorarilor de intarziere aferente

    1. Potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/1999, sunt scutite de la plata taxele de reclama si publicitate datorate de societatile de presa, de radio si de televiziune, conform prevederilor Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si majorarile de intarziere aferente acestora, neachitate pana la data de 8 martie 1999.
    2. De scutirea de la plata prevazuta la pct. 1 beneficiaza numai societatile de presa, de radio si de televiziune, indiferent de modul de organizare si de forma de proprietate, care:
    - au efectuat serviciul de reclama si publicitate in baza unui contract incheiat cu beneficiarii acestora si aveau obligatia de a plati taxa de 10% din valoarea contractului;
    - au realizat serviciul de publicitate sau de reclama in alte conditii decat cele mentionate mai sus, fiind obligate prin lege sa plateasca taxa de 12% din suma bruta a prestatiei.
    3. Cuantumul debitelor reprezentand taxele de reclama si publicitate, datorate conform legii, se determina pentru perioada cuprinsa intre data de 1 iunie 1994, data intrarii in vigoare a Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, si data de 31 decembrie 1997, data la care, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, pentru contribuabilii prestatori de servicii de reclama si publicitate prin mass-media a incetat obligatia de a plati aceste taxe.
    4. Majorarile de intarziere aferente taxelor de reclama si publicitate, datorate si neplatite de societatile de presa, de radio si de televiziune, scutite de la plata, se vor calcula de catre acestea pe propria raspundere.
    Calculul majorarilor de intarziere se va face pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediata datei de 10 a lunii urmatoare celei la care taxele au devenit exigibile (in cazul incheierii unor contracte) sau celei a incasarii sumei brute a prestatiei (in celelalte cazuri), pana la data platii, in cazul in care taxele au fost platite, sau pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999, in cazul in care acestea nu au fost achitate.
    5. Contribuabilii care beneficiaza de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999 vor depune, in termen de 90 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, la organele fiscale teritoriale in a caror evidenta sunt inregistrati, situatia privind obligatiile provenind din taxele de reclama si publicitate si din majorarile de intarziere aferente acestora, calculate si neplatite pana la data de 8 martie 1999, conform modelului anexat la prezentele norme metodologice.
    6. Debitele provenite din taxele de reclama si publicitate, precum si din majorarile de intarziere aferente acestora, achitate pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999, nu se restituie.
    Sumelor reprezentand taxe de reclama si publicitate, precum si majorarilor de intarziere aferente, pentru care s-au acordat, potrivit actelor normative in vigoare, amanari sau esalonari la plata, totale sau partiale, ale caror termene acordate pentru plata ratelor, in cazul esalonarii, sau a sumei integrale, in cazul amanarii, au fost stabilite, conform inlesnirii acordate, dupa data de 8 martie 1999, li se aplica prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/1999 numai pentru partea ramasa neachitata. In cazul in care, prin inlesnirea la plata acordata, au intervenit si unele reduceri si/sau scutiri partiale de la plata taxelor de reclama si publicitate sau a majorarilor de intarziere aferente, prevederile art. 1 din ordonanta mentionata mai sus se aplica numai pentru partea ramasa datorata a acestora si neachitata pana la data intrarii in vigoare a acesteia.
    7. Obligatiile reprezentand taxele de reclama si publicitate datorate, precum si majorarile de intarziere aferente, neplatite pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1999, care au fost contabilizate in debitul conturilor de cheltuieli 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" (articol contabil 635 = 446) si, respectiv, 671 "Cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune" (articol contabil 671 = 448) si care se scutesc de la plata, se anuleaza prin inregistrarea ca venituri in creditul contului 7718 "Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune" - analitice distincte.
    Pentru reflectarea in contabilitate a taxelor de reclama si publicitate si a majorarilor de intarziere aferente anulate, se efectueaza urmatoarele articole contabile:
    a) inregistrarea taxelor de reclama si publicitate anulate:
    446 "Alte impozite, taxe      = 7718 "Alte venituri exceptionale din
        si varsaminte asimilate"         operatiuni de gestiune" - analitic
                                         distinct
    b) inregistrarea majorarilor de intarziere anulate:
    448 "Alte datorii si creante  = 7718 "Alte venituri exceptionale din
        cu bugetul statului"             operatiuni de gestiune" - analitic
                                         distinct.
    Sumele reprezentand majorari de intarziere aferente taxelor de reclama si publicitate, care, in perioadele respective, au fost inregistrate in conturi de cheltuieli si luate in calculul profitului impozabil ca cheltuieli nedeductibile, la reluarea lor in venituri, conform prezentelor norme, vor fi deductibile fiscal.

    ANEXA
    la normele metodologice
    - model-

    Denumirea platitorului ....................
    Adresa ....................................
    Inregistrat la .......... la nr. ..........
    Codul de inregistrare fiscala .............
    Nr. de inregistrare .......................

                                   Catre
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ..................

                                 SITUATIA
privind obligatiile provenind din taxele de reclama si publicitate si din majorarile de intarziere aferente acestora

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Data intrarii in vigoare a contractului sau a incasarii sumei aferente
        serviciului prestat
    B - Valoarea contractului sau suma bruta a prestatiei
    C - Procentul legal datorat pentru taxa
    D - Taxa de reclama si publicitate
    E - Data pana la care taxa trebuie platita
    F - Majorari de intarziere
    G - Suma amanata si/sau esalonata la plata
    H - Suma redusa sau scutita de la plata
                                                                      - lei -
 _____________________________________________________________________________
| Datele necesare  | Sume    | Inlesniri la     | Sume    | Rest de plata a   |
| pentru calculul  | datorate| plata aprobate in| achitate| taxelor scutite   |
| taxei de reclama |         | perioada         |         | conform Ordonantei|
| si publicitate   |         | 1 iunie 1994 -   |         | de urgenta a      |
|                  |         | 31 decembrie 1997|         | Guvernului        |
|                  |         |                  |         | nr. 16/1999       |
|__________________|_________|__________________|_________|___________________|
|  A  |  B  |  C   | D |E |F |    G    |    H   | D  |  F |    D    |    F    |
|_____|_____|______|___|__|__|_________|________|____|____|_________|_________|
|_____|_____|______|___|__|__|_________|________|____|____|_________|_________|
|_____|_____|______|___|__|__|_________|________|____|____|_________|_________|
|_____|_____|______|___|__|__|_________|________|____|____|_________|_________|

    Sumele prevazute mai sus sunt calculate in conformitate cu prevederile legale.

   Conducatorul unitatii,            Conducatorul compartimentului
 .........................                 financiar-contabil,
   (numele, prenumele,               ...............................
   semnatura si stampila)                (numele, prenumele,
                                         semnatura si stampila)

    Data depunerii ....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 407/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 407 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu