Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 395 din  2 septembrie 2002

pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire al plantelor ornamentale

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 756 din 16 octombrie 2002


SmartCity3


    In baza art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante,
    avand in vedere necesitatea armonizarii legislatiei romanesti cu reglementarile Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 98/56/CE privind comercializarea materialului de inmultire al plantelor ornamentale,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulile si normele tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire al plantelor ornamentale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Prevederile anexelor nr. 18 si 23 la partea a II-a - Normele tehnice specifice pentru producerea, controlul, certificarea si comercializarea semintelor si materialului saditor, cuprinsa in art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 24 septembrie 1997, se abroga.
    (2) Materialul de inmultire al plantelor ornamentale din productia anului 2002 sau anterioara anului 2002, produs in conditiile prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1997, poate fi comercializat pana la lichidarea stocului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului de piata 2003/2004.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul agriculturii,
                          alimentatiei si padurilor,
                          Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                          REGULI SI NORME TEHNICE
privind producerea, prelucrarea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire al plantelor ornamentale

    CAP. 1
    Domeniul de aplicare

    Art. 1
    (1) Prezentele reguli si norme tehnice se aplica producerii in vederea comercializarii, prelucrarii, controlului calitatii si/sau comercializarii materialului de inmultire al plantelor ornamentale din toate genurile si speciile, cu exceptia celor stabilite de Reglementarea Consiliului (CE) nr. 338/97 din decembrie 1996 privind fauna si flora spontana, si armonizeaza in legislatia romaneasca Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 98/56/CE privind comercializarea materialului de inmultire al plantelor ornamentale si directivele Comisiei Uniunii Europene nr. 93/49/CEE, 93/63/CEE, 99/66/CE si 99/68/CE.
    (2) Prezentele reguli si norme tehnice nu se aplica:
    a) materialului care este destinat exportului in alte tari decat cele comunitare, cu conditia sa fie bine identificat si tinut suficient de izolat, produs si comercializat conform contractelor cu partenerii din acele tari;
    b) materialului a carui productie nu este destinata pentru scopuri ornamentale, in cazul in care acel material intra sub incidenta altor reglementari stabilite in baza Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante.
    (3) Nu face obiectul comercializarii materialul de inmultire al plantelor ornamentale destinat:
    a) testelor sau scopurilor stiintifice;
    b) lucrarilor de selectie; sau
    c) masurilor care vizeaza conservarea diversitatii genetice.
    (4) Autoritatea poate decide ca unele sau toate cerintele cuprinse in prezentele reguli si norme tehnice sa nu se aplice semintelor anumitor specii sau grupe de plante, care sunt destinate numai pentru producerea de material de inmultire, si daca nu exista o legatura intre calitatea unor astfel de seminte si calitatea materialului care rezulta din ele.

    CAP. 2
    Definirea termenilor utilizati

    Art. 2
    In cadrul prezentelor reguli si norme tehnice termenii utilizati se definesc astfel:
    1. materialul de inmultire este constituit din seminte, plante sau parti de plante care sunt destinate:
    a) inmultirii plantelor ornamentale; sau
    b) producerii de plante ornamentale sau parti de planta, dar in cazul producerii de plante complete, aceasta definitie se aplica numai in masura in care plantele ornamentale care rezulta sunt destinate comercializarii ulterioare;
    2. inmultirea: reproducerea pe cale vegetativa, prin seminte sau alte modalitati;
    3. furnizor sau agent economic: orice persoana fizica sau juridica care desfasoara cel putin una dintre urmatoarele activitati profesionale privind materialul de inmultire si plantare: inmultirea, producerea, prelucrarea, mentinerea, pastrarea si/sau tratarea, importul si comercializarea;
    4. comercializare: cantitatile disponibile sau din stoc, expunerea ori oferta spre vanzare, vanzarea si/sau livrarea catre o alta persoana, sub orice forma, a materialului de inmultire;
    5. autoritatea oficiala responsabila:
    a) autoritatea centrala responsabila cu problemele privind calitatea - Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, denumita in continuare INCS, din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, conform prevederilor Legii nr. 266/2002; si
    b) autoritatile stabilite la nivel teritorial, in subordinea autoritatii nationale centrale - inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor, denumite in continuare ITCSMS, si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, denumit in continuare LCCSMS;
    6. lot: un numar de unitati dintr-un singur produs, identificabil prin omogenitatea de alcatuire si origine.

    CAP. 3
    Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca materialul de inmultire al plantelor ornamentale

    Art. 3
    (1) Materialul de inmultire trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
    a) sa aiba identitate si puritate a speciei sau soiului satisfacatoare;
    b) sa aiba o stare fitosanitara corespunzatoare, sa fie, cel putin la o inspectie vizuala, liber de orice organisme daunatoare care diminueaza calitatea si valoarea practica de utilizare a materialului de inmultire, in special a celor de carantina, si de infectii cu virusuri sau organisme similare acestora;
    c) sa fie viabil, suficient de dezvoltat, sa nu prezinte semne de vatamare ce reduc calitatea si valoarea de utilizare a acestuia;
    d) in cazul semintelor, acestea sa posede o facultate germinativa satisfacatoare, dar nu mai mica de 60%; germinatia se determina prin testare intr-un laborator acreditat sau oficial; pe eticheta furnizorului se marcheaza luna si anul analizei sau ale inchiderii ambalajului, precum si perioada de valabilitate garantata de furnizor;
    e) in cazul comercializarii materialului de inmultire ca soi, acesta trebuie sa aiba identitate si puritate varietala satisfacatoare, dar nu mai mica de 95% .
    (2) Orice material de inmultire care, pe baza semnelor si simptomelor vizibile, nu este liber de organisme daunatoare care afecteaza calitatea va fi tratat sau, daca este cazul, va fi eliminat ori distrus.
    (3) In cazul materialului de inmultire din genul Citrus trebuie indeplinite urmatoarele cerinte:
    a) sa provina dintr-un material initial care a fost verificat si gasit ca neavand simptome de nici un virus, organisme similare virusurilor sau boli;
    b) sa fie verificat si gasit efectiv liber de virusuri, de organisme similare sau boli de la inceputul ultimului ciclu de vegetatie;
    c) in caz de altoire, a fost altoit pe alti portaltoi decat cei sensibili la virusuri sau la alte organisme similare.
    (4) In cazul bulbilor de flori materialul de inmultire trebuie sa fie derivat direct dintr-un material care in stadiul de crestere a culturii a fost verificat si gasit liber de orice organism daunator sau boli, semne sau simptome ale acestora.
    (5) Lista organismelor daunatoare care diminueaza calitatea materialului de inmultire al unor genuri si specii, prin care se stabilesc conditii speciale pentru acele genuri si specii, fara a considera ca celelalte genuri si specii sunt exceptate de la prevederile alin. (2), este prevazuta in anexa la prezentele reguli si norme tehnice.
    (6) Producatorul care multiplica material de inmultire va anunta autoritatea oficiala, la inceputul activitatii din fiecare ciclu de inmultire, printr-o declaratie de multiplicare conform modelului stabilit de INCS.

    CAP. 4
    Obligatiile furnizorilor

    Art. 4
    (1) Furnizorii trebuie sa fie inregistrati oficial, daca indeplinesc conditiile de inregistrare, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 253/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind inregistrarea agentilor economici, persoane fizice si juridice, pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor, privind activitatile pe care le desfasoara in cadrul prezentelor reguli si norme tehnice.
    (2) Prevederile privind inregistrarea oficiala mentionata la alin. (1) nu se aplica furnizorilor care comercializeaza material de inmultire numai catre persoane neangajate profesional in producerea sau vanzarea de plante ornamentale sau de material de inmultire al plantelor ornamentale, cu conditia ca acestia sa respecte celelalte prevederi ale prezentelor reguli si norme tehnice.
    (3) Furnizorii vor lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentelor reguli si norme tehnice in toate etapele producerii, prelucrarii si comercializarii materialului de inmultire al plantelor ornamentale.
    Art. 5
    (1) Furnizorii au obligatia de a identifica punctele critice ale propriului proces de productie.
    (2) Furnizorii producatori vor monitoriza permanent, personal sau prin intermediul autoritatii oficiale, urmatoarele puncte critice din procesul de productie:
    a) originea si calitatea materialului de inmultire folosit in procesul de multiplicare;
    b) semanarea, repicarea si plantarea materialului de inmultire;
    c) indeplinirea conditiilor de stare fitosanitara si in special a celor prevazute in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001;
    d) planul si metoda de cultura;
    e) metodele de inmultire si operatiunile de recoltare;
    f) ambalarea si reambalarea, pastrarea sau depozitarea si transportul materialului de inmultire;
    g) administrarea tehnica a fermei sau unitatii.
    (3) Furnizorii vor elabora si vor implementa metode de verificare a punctelor critice ale procesului de productie, prevazute la alin. (2).
    Art. 6
    (1) Furnizorul producator va ridica probe din materialul de inmultire, prin personal propriu acreditat sau prin personal oficial, in scopul analizarii intr-un laborator oficial sau acreditat, in vederea verificarii respectarii prezentelor reguli si norme tehnice.
    (2) Furnizorul producator trebuie sa se asigure permanent ca ridicarea probelor se face conform metodelor si standardelor in vigoare.
    Art. 7
    (1) Furnizorul va inregistra datele si documentele referitoare la prevederile art. 5 si 6, in forma scrisa sau in alte forme durabile, va tine evidenta productiei si comercializarii intr-un registru de intrari si iesiri, conform modelului prevazut in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 253/2002, care sa fie la dispozitia inspectorului ITCSMS sau LCCSMS. Aceste documente si inregistrari vor fi pastrate cel putin 2 ani, dar nu mai putin decat prevad dispozitiile ITCSMS sau LCCSMS, in functie de particularitatile procesului de productie, dupa caz.
    (2) Furnizorii a caror activitate se limiteaza doar la comercializarea materialului de inmultire produs si ambalat de alti furnizori trebuie sa tina doar evidenta operatiunilor de cumparare si de comercializare a acestui material in registrul de intrari si iesiri pe care il vor pastra cel putin un an.
    (3) Se excepteaza de la prevederile art. 5 si 6 si ale alin. (1) si (2) ale prezentului articol micii producatori care se limiteaza la livrarea unor cantitati mici de material de inmultire, pe piata locala, catre consumatori finali neprofesionisti.
    Art. 8
    (1) Furnizorul trebuie sa mentina, personal sau prin intermediul unui responsabil numit de el, legatura cu autoritatea oficiala pe probleme privind calitatea si starea fitosanitara a materialului de inmultire.
    (2) Furnizorul trebuie ca la momentele potrivite si intr-o maniera acceptata de autoritatea oficiala sa efectueze personal sau prin responsabilul prevazut la alin. (1) ori prin intermediul unui inspector oficial examinarea materialului de inmultire.
    (3) Furnizorul trebuie sa asigure in orice moment accesul liber al inspectorilor oficiali in toate sectoarele fermei sau ale laboratorului, pentru ca acestia sa se asigure ca prevederile prezentelor reguli si norme tehnice sunt respectate, precum si pentru ridicare de probe.
    (4) Furnizorul trebuie sa puna la dispozitie inspectorului oficial toate datele, documentele si informatiile referitoare la materialul de inmultire sau sa permita inspectorului sa faca investigatiile pe care le considera necesare.
    (5) Daca in urma verificarilor sau a altor informatii de care dispun furnizorii descopera prezenta unuia sau mai multor organisme daunatoare la care se refera Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001, sau a organismelor daunatoare prevazute in anexa la prezentele reguli si norme tehnice, in masura in care afecteaza calitatea materialului de inmultire, furnizorii sunt obligati sa informeze autoritatea fitosanitara si ITCSMS sau LCCSMS si sa adopte masurile pe care aceste autoritati le recomanda sau orice masura necesara eliminarii riscului raspandirii organismelor daunatoare mentionate. Furnizorii tin intr-un registru evidenta aparitiei organismelor daunatoare in unitatile lor si a masurilor luate pentru prevenirea sau combaterea acestora, care va fi pastrata cel putin un an.
    (6) Furnizorul trebuie sa faca o identificare pe loturi foarte clara, in camp, in timpul vegetatiei sau la recoltare si in timpul sortarii, ambalarii si al pastrarii, a materialului de inmultire. Acesta va elimina toate plantele netipice din punct de vedere al autenticitatii si puritatii speciei sau soiului.
    (7) Furnizorul trebuie sa mentina campurile de producere de material de inmultire intr-o stare de intretinere corespunzatoare si in special suficient de libere de buruieni.
    (8) Echipamentul tehnic al furnizorului trebuie sa fie astfel incat productia si prelucrarea materialului de inmultire sa se poata realiza intr-o maniera adecvata obtinerii unui material de calitate corespunzatoare.
    (9) Furnizorul trebuie sa comercializeze materialul de inmultire pe loturi, etichetat si marcat corespunzator, in respectul si protectia beneficiarului.

    CAP. 5
    Comercializarea si etichetarea materialului de inmultire al plantelor ornamentale

    Art. 9
    (1) Materialul de inmultire va fi comercializat in loturi identificabile si omogene. Totusi materialul de inmultire din loturi diferite poate fi comercializat ca grup de plante, cu conditia ca furnizorul sa tina insemnari asupra compozitiei si originii diferitelor loturi.
    (2) Materialul de inmultire va fi insotit la comercializare de un document si/sau de o eticheta intocmite si eliberate de furnizor.
    (3) Prevederile alin. (1) pot sa nu fie aplicate materialului de inmultire care este comercializat pentru persoane neangajate profesional in producerea si comercializarea de plante ornamentale sau de material de inmultire.
    Art. 10
    (1) Materialul de inmultire este comercializat cu referire la denumirea soiului numai daca soiul:
    a) este protejat legal conform legii protectiei noilor soiuri;
    b) este inregistrat oficial; sau
    c) are un nume cunoscut; sau
    d) este inscris in catalogul sau lista tinuta de furnizor, cu descrierea sa detaliata si cu o denumire proprie conform sistemelor internationale acceptate, acolo unde acestea sunt aplicabile. Aceasta lista va fi, la cerere, la dispozitia autoritatii oficiale.
    (2) Catalogul sau lista furnizorului va include urmatoarele:
    a) numele soiului impreuna cu sinonimele cunoscute, dupa caz;
    b) indicatiile privind mentinerea soiului si sistemul de inmultire aplicat;
    c) descrierea soiului, cel putin caracteristicile de baza si exprimarea lor specificata in concordanta cu prevederile internationale aplicabile si cu sistemul CPVO - Oficiul Comunitar pentru Protectia Soiurilor sau UPOV - Uniunea Internationala pentru Protectia Soiurilor;
    d) daca este posibil, prin ce difera acest soi de alte soiuri mult asemanatoare cu el.
    Fac exceptie de la prevederile lit. b) si d) cataloagele sau listele furnizorilor comercianti a caror activitate se reduce doar la vanzarea materialului de inmultire produs si ambalat de catre furnizorii producatori.
    (3) Soiul va purta aceeasi denumire in Romania, ca si in toate celelalte state ale Uniunii Europene.
    (4) Pentru materialul de inmultire care se comercializeaza ca grup de plante sau specie furnizorul trebuie sa indice grupul sau specia, evitand confuzia cu denumirile soiurilor.
    Art. 11
    (1) Eticheta sau documentul furnizorului pentru materialul de inmultire va cuprinde urmatoarele mentiuni:
    a) calitatea si numele tarii producatoare sau codul acesteia - "Calitate Romania";
    b) indicarea autoritatii oficiale responsabile sau codul acesteia, ITCSMS sau LCCSMS;
    c) numele furnizorului si numarul de inregistrare (codul);
    d) numarul individual al etichetei, plantei sau numarul legaturii (pachet) ori numarul lotului;
    e) denumirea botanica si comuna a genului, speciei sau subspeciei;
    f) denumirea varietatii (soiului), acolo unde este cazul. In cazul portaltoiului, denumirea speciei, varietatii sau destinatia ei;
    g) denumirea grupului de plante, dupa caz;
    h) cantitatea;
    i) in cazul importului - numele tarii producatoare.
    (2) In cazurile prevazute de Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001, materialul de inmultire va fi insotit de un pasaport fitosanitar.
    (3) In cazul micilor producatori amatori, a caror productie si comercializare de material de inmultire sunt destinate in totalitate utilizarii finale de catre persoane neangajate profesional in producerea si comercializarea de plante ornamentale sau de material de inmultire al plantelor ornamentale, cerintele privind etichetarea si ambalarea pot fi limitate la o informatie specifica produsului privind denumirea comuna si eventual destinatia acestuia.

    CAP. 6
    Materialul de inmultire al plantelor ornamentale produs in alte tari

    Art. 12
    (1) Autoritatea oficiala decide daca materialul de inmultire produs in alte tari decat cele comunitare ofera garantii echivalente cu materialul de inmultire produs conform prezentelor reguli si norme tehnice ori conform Directivei Consiliului nr. 98/56/CE.
    (2) Importul se realizeaza conform procedurii prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor.
    (3) Materialul de inmultire nu poate fi importat si comercializat decat cu conditia ca importatorul sa se asigure in prealabil ca materialul de inmultire corespunde prevederilor alin. (1) cu privire la calitate, identificare si conditii fitosanitare. Importatorul anunta in scris autoritatea oficiala despre contractul cu furnizorul din alte tari.

    CAP. 7
    Supravegherea si monitorizarea furnizorilor

    SECTIUNEA I
    Supravegherea si monitorizarea furnizorilor

    Art. 13
    (1) Supravegherea si monitorizarea furnizorilor, a laboratoarelor si dotarilor lor se efectueaza de catre autoritatea oficiala, respectiv la nivel teritorial de catre ITCSMS si LCCSMS.
    (2) Autoritatea oficiala trebuie sa poata avea acces liber in toate sectoarele fermei sau ale laboratorului, in orice moment, pentru a verifica indeplinirea cerintelor cuprinse in prezentele reguli si norme tehnice.
    (3) Autoritatea oficiala va inspecta furnizorul, ori de cate ori considera ca este necesar, in timpul producerii si comercializarii si va ridica probe pentru a garanta aplicarea uniforma a cerintelor cuprinse in prezentele reguli si norme tehnice, in special pentru a verifica daca furnizorii respecta efectiv cerintele acestora.
    (4) Daca in urma supravegherii si monitorizarii se constata ca nu au fost respectate cerintele prezentelor reguli si norme tehnice, autoritatea oficiala va lua masurile cele mai adecvate si va respinge de la comercializare materialul respectiv.
    (5) Autoritatea oficiala verifica daca furnizorii efectueaza ei insisi sau prin intermediul autoritatii oficiale controale bazate pe urmatoarele principii:
    a) identificarea punctelor critice in procesul de productie pe baza metodelor de productie utilizate;
    b) stabilirea si implementarea metodelor de monitorizare si control al punctelor critice:
    (i) folosirea metodelor existente de verificare pentru fiecare dintre punctele critice;
    (ii) siguranta (exactitatea) acestor metode;
    (iii) modalitatile de productie, comercializare, inclusiv aspectele administrative de organizare si de evidenta a materialului de inmultire de provenienta si de multiplicare, a terenului si spatiilor, a lucrarilor efectuate, a loturilor, etichetelor si tuturor documentelor de provenienta, de calitate si livrare;
    (iv) competenta personalului furnizorului de a executa controale;
    c) ridicarea probelor pentru analiza, analiza acestora in laboratoare oficiale sau acreditate si verificarea corespondentei lor cu conditiile stabilite in prezentele reguli si norme tehnice.
    Art. 14
    (1) Inspectorul oficial va supraveghea si va monitoriza furnizorul pentru a se asigura daca:
    a) se iau probe in diferite faze ale productiei, la intervalele stabilite de responsabilul oficial;
    b) probele sunt luate dupa metode tehnice corecte si folosind procedee sigure statistic;
    c) probele sunt luate de personal calificat si acreditat; si
    d) analizele sunt efectuate la un laborator oficial sau acreditat in acest scop;
    e) furnizorul tine evidenta, in scris sau prin alta modalitate de pastrare durabila, a documentelor sau datelor prevazute la art. 13 alin. (5) lit. a), b) si c), precum si daca acesta tine evidenta productiei si comercializarii materialului de inmultire in registrul de intrari si iesiri, disponibil autoritatii oficiale de control, iar documentele sunt pastrate cel putin 2 ani.
    (2) Inspectorul oficial responsabil va executa regulat, in momentele corespunzatoare, supravegherea si monitorizarea furnizorilor, a activitatilor si dotarilor lor, luand in considerare natura specifica a activitatii sau activitatilor furnizorului.
    (3) Aprobarea sau respingerea materialului de inmultire de catre autoritatea oficiala se face in urma inspectiilor oficiale prin care se urmareste, in functie de natura materialului de inmultire:
    a) controlul provenientei;
    b) inspectia culturilor semincere sau plantelor-mama cu inmultire vegetativa si a materialului rezultat;
    c) ridicarea de probe si analiza acestora;
    d) postcontrolul.
    (4) In urma fiecarei inspectii inspectorul oficial va intocmi un raport de control in care va consemna rezultatele si concluziile sale, iar inainte de inceperea comercializarii, eventual dupa efectuarea remedierilor necesare, va decide daca materialul de inmultire se aproba sau se respinge de la comercializare. Daca furnizorii nu iau masuri corespunzatoare de remediere sau daca acest lucru nu este posibil, comercializarea materialului de inmultire va fi oprita sau materialul in cauza va fi distrus.
    (5) Comercializarea de material de inmultire care corespunde cerintelor prezentelor reguli si norme tehnice nu se mai supune altor restrictii cu privire la furnizor, calitate, stare sanitara, etichetare si ambalare.
    (6) Daca se constata ca materialul de inmultire nu indeplineste conditiile prezentelor reguli si norme tehnice si a fost comercializat de furnizor dupa ce a fost interzis de persoana responsabila oficiala, masurile fata de acest furnizor vor fi luate in conformitate cu Legea nr. 266/2002.
    (7) In cazul repetarii de catre furnizor a nerespectarii prevederilor Legii nr. 266/2002 si ale prezentelor reguli si norme tehnice, autoritatea oficiala poate retrage temporar sau definitiv inregistrarea furnizorului.

    SECTIUNEA a II-a
    Reinspectia materialului de inmultire al plantelor ornamentale

    Art. 15
    (1) In cazul in care in urma supravegherii si verificarii reiese faptul ca materialul de inmultire nu intruneste conditiile prezentelor reguli si norme tehnice sau furnizorul nu a indeplinit obligatiile financiare in vigoare fata de ITCSMS sau LCCSMS, inspectorul oficial va anunta imediat furnizorul in scris despre respingerea de la comercializare, prin raportul de control intocmit cu datele gasite in urma inspectiei in camp a culturii sau in urma pregatirii materialului de inmultire pentru comercializare. Raportul va fi luat la cunostinta de conducerea furnizorului.
    (2) In cazul in care furnizorul nu este de acord cu decizia luata de catre inspector, acesta poate cere reinspectia la ITCSMS sau LCCSMS in maximum 3 zile de la data primirii deciziei inspectorului si va plati obligatiile financiare in vigoare.
    (3) Inspectorul-sef al ITCSMS sau directorul LCCSMS trebuie, nu mai tarziu de 3 zile de cand solicitarea reinspectiei a fost primita de autoritatea oficiala, sa organizeze efectuarea reinspectiei. Dupa efectuarea reinspectiei conducerea ITCSMS sau a LCCSMS va trimite furnizorului raportul intocmit in urma reinspectiei.
    Art. 16
    (1) In cazul in care furnizorul contesta decizia luata in urma reinspectiei, litigiul se rezolva de catre INCS pe baza documentelor intocmite sau a verificarilor faptice. INCS poate folosi si constatarile efectuate de alti specialisti desemnati.
    (2) Cazurile de litigiu privind analiza calitatii semintelor in laborator se rezolva de LCCSMS sau de alte laboratoare stabilite de INCS.

    SECTIUNEA a III-a
    Respingerea materialului de inmultire al plantelor ornamentale

    Art. 17
    (1) Daca in timpul inspectiei, reinspectiei sau litigiului se stabileste ca materialul de inmultire nu intruneste conditiile prezentelor reguli si norme tehnice, lotul respectiv sau materialul in cauza este respins, acesta fiind interzis la comercializare.
    (2) In cazul in care furnizorul intentioneaza sa distruga materialul de inmultire respins, acesta trebuie sa notifice autoritatii oficiale aceasta intentie si modul, data si ora de executie, in timp util. Daca furnizorul nu intentioneaza sa distruga materialul de inmultire in cauza, trebuie sa anunte imediat autoritatea oficiala asupra intentiilor lui privind modul de utilizare a materialului de inmultire in cauza.
    Art. 18
    Anexa face parte integranta din prezentele reguli si norme tehnice.

    ANEXA 1*)
    la regulile si normele tehnice

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

              Lista organismelor daunatoare care afecteaza
   semnificativ calitatea materialului de inmultire al plantelor ornamentale
 ______________________________________________________________________________
| Genul sau specia    |            Organisme daunatoare specifice              |
|_____________________|________________________________________________________|
|          1          |                           2                            |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Begonia x hiemalis| Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
| Fotsch              | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleurodidae, in special Bernisia tabaci              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphelenchoides spp.                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Ditylenchus destructor                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Myzus ornatus                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Otiorrhynchus sulcatus                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sciara                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Erwinia chrysanthemi                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhodococcus fascians                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Xanthomonas campestris pv. begoniae                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Powdery mildew                                       |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Stem rot pathogens (Phytophthora spp., Pythium spp.  |
|                     | si Rhizoctonia spp.)                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare si in special           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Leafcurl disease                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens   |
|                     | necrotic spot virus)                                   |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Citrus            | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleurothrixus floccosus (Mashell)                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Parabemisia myricae (Kuwana)                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tylenchulus semipenetrans                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phytophthora spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare si in special           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Viroids such as exocortis, cachexia-xyloporosis      |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Diseases that induce psorosis - like young leaves    |
|                     | symptoms such as: psorosis, ring spot, cristacortis,   |
|                     | impietratura, concave gum                              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Infectious variegation                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Citrus leaf rugose                                   |
|_____________________|________________________________________________________|
| Dendranthema x      | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
| Grandiflorum        | dezvoltare                                             |
| (Ramat) Kitam       |________________________________________________________|
|                     | - Agromyzidae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleurodidae, in special Bemisia tabaci               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphelencoides spp.                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Diarthronomia chrysanthemi                           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Lepidoptera, in special                              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Cacoecimorpha pronubana,                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Epichoristodes Acerbella                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Agrobacterium tumefaciens                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Ervinia chrysanthemi                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Puccinia chrysanthemi                                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhizoctonia solani                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium spp.                                    |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Dianthus          | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
| Caryophyllus L.     | dezvoltare                                             |
| si hibrizi          |________________________________________________________|
|                     | - Agromyzidae, in special Liriomyza bryoniae si L.     |
|                     | trifolii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleurodidae, in special Bernisia tabaci              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Lepidoptera, in special Cacoecimorpha pronubana,     |
|                     | Epichoristodes acerbella, Heliothis armigera           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Alternaria dianthi                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Alternaria dianthicola                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium oxisporum f. spp. dianthi                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Mycosphaerella dianthi                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phytophthora nicotiana spp. parasitica               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhizoctonia solani                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Stem rot: Fusarium spp. si Pythium spp.              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Uromyces dianthi                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare si in special           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Carnation etched ring caulimovirus                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Carnation mottle carmovirus                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Carnation necrotic fleck closterovirus               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens   |
|                     | necrotic spot virus)                                   |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Euphorbia         | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
| pulcherrima         | dezvoltare                                             |
| (Wild ex Kletzch)   |________________________________________________________|
|                     | - Aleurodidae, in special Bernisia tabaci              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Erwinia chrysanthemi                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium spp.                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium ultimum                                      |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phytophthora spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhizoctonia solani                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thielaviopsis basicola                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare si in special           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens   |
|                     | necrotic spot virus)                                   |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Gerbera L.        | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Agromyzidae, in special Liriomyza bryoniae si L.     |
|                     | trifolii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleurodidae, in special Bernisia tabaci              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphelenchoides spp.                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Lepidoptera                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium spp.                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phytophthora cryptogea                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Powdery mildew                                       |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhizoctonia solani                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare si in special           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens   |
|                     | necrotic spot virus)                                   |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Gladiolus L.      | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Ditylenchus dipsaci si D. destructor                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in particular Frankliniella            |
|                     | occidentalis                                           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas marginata                                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhodococcus fascians                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Botrytis gladiolorum                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Curvularia trifolii                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium oxisporum spp. gladioli                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Penicillium gladioli                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotinia spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Septoria gladioli                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Urocystis gladiolicola                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Uromyces trasversalis                                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare si in special           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aster yellow mycoplasm                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Corky pit agent                                      |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Cucumber mosaic virus                                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent      |
|                     | virus)                                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tobacco rattle virus                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Alte organisme daunatoare                              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Cyperus esculentus                                   |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Lilium L.         | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphelenchoides spp.                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhyzoglyphus spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pratylenchus penetrans                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rotylenchus robustus                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Erwinia carotovora subsp. carotovora                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhodococcus fascians                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Cylindrocarpon destructans                           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium oxisporum f. sp. lilii                      |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhizoctonia spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhizopus spp.                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotium spp.                                      |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare si in special           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Cucumber mosaic virus                                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Lily symptomless virus                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Lily virus x                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tobacco rattle virus                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tulip breaking virus                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Alte organisme daunatoare                              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Cyperus esculentus                                   |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Malus Miller      | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Anarsia lineatella                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Enosoma lanigerum                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - In particular: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis   |
|                     | pentagona, Quadraspidiotus perniciosus                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Agrobacterium tumefaciens                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas syringae pv. syringae                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Armillariella mellea                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Chondrostereum purpureum                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Nectria galligena                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phytophthora cactorum                                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rosellinia necatrix                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Venturia spp.                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate                                                |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Narcissus L.      | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphelenchoides subtenuis                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Ditylenchus destructor si D. dipsaci                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Eumerus spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Merodon equestris                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pratylenchus penetrans                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhizoglyphidae                                       |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tarsonemidae                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium oxysporum f. sp. narcissi                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotinia spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotium bulborum                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare si in special           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tobacco rattle virus                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Narcissus white streak agent                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Naecissus yellow stripe virus                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Alte organisme daunatoare                              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Cyperus esculentus                                   |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Pelargonium L.    | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleurodidae, in special Bernisia tabaci              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Lepidoptera, in special Heliothis armigera           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhodococcus fascians                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Xanthomonas campestris pv. pelargonii                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Puccinia pelargonii zonalis                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Stem rot pathogens (Botrytis spp., Pythium spp.)     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare si in special           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pelargonium flower break carnovirus                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pelargonium leaf curl tombusvirus                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pelargonium line payyern virus                       |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens   |
|                     | necrotic spot virus)                                   |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Phoenix           | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Exosporium palmivorum                                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Gliocladium wermoeseni                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Graphiola phoenicis                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pestalozzia phoenicis                                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate                                                |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Pinus nigra       | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Blastophaga spp. + Ips sexdentatus                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhyacionia buoliana                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Ophodermium seditiosum                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate                                                |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Prunus L.         | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Capnodis tenebrionis                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - In particular: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis   |
|                     | pentagona, Quadraspidiotus perniciosus                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Bacterii                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Agrobacterium tumefaciens                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas syringae pv. mors prunorum               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas syringae pv. syringae                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Armillariella mellea                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Chondrostereum purpureum                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Nectria galligena                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rosellinia necatrix                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Taphrina deformans                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare si in special           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Prune dwarf virus                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Prunus necrotic ringspot virus                       |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Pyrus L.          | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Anarsia lineatella                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Eriosoma lanigerum                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - In particular: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis   |
|                     | pentagona, Quadraspidiotus perniciosus                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Bacterii                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Agrobacterium tumefaciens                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas syringae pv. syringae                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Armillariella mellea                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Chondrostereum purpureum                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Nectria galligena                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phytophthora spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rosellinia necatrix                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate                                                |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Rosa              | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Lepidoptera, in particular Epichoristodes acerbella, |
|                     | Cacoecimorpha pronubana                                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pratylenchus spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tetranychus urticae                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Bacterii                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Agrobacterium tumefaciens                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Chondrostereum purpureum                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Coniothyrium spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Diplocarpon rosae                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Peronospora sparsa                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phragmidium spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rosellinia necatrix                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sphaeroteca pannosa                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare si in special           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Apple mosaic virus                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Arabis mosaic nepovirus                              |
|                     |________________________________________________________|
|                     |   Prunus necrotic ringspot virus                       |
|_____________________|________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 395/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 395 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu