Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 382 din 26 august 2002

pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calitatii si/sau comercializarea materialului saditor pomicol

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 800 din  5 noiembrie 2002


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante,
    avand in vedere necesitatea armonizarii legislatiei romanesti cu reglementarile Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 92/34/CEE privind comercializarea materialului de inmultire a plantelor fructifere si a plantelor fructifere destinate productiei de fructe,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulile si normele tehnice privind producerea, controlul, certificarea calitatii si/sau comercializarea materialului saditor pomicol, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Prevederile art. 1, partea a II-a, anexa nr. 20 din Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1997 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea, controlul, certificarea si comercializarea semintelor si materialului saditor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 24 septembrie 1997, se abroga.
    (2) Materialul saditor pomicol din productia anului 2002 poate fi certificat in conditiile Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1997 si comercializat pana la lichidarea stocului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului de piata 2003/2004.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                                 Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                          REGULI SI NORME TEHNICE
privind producerea, controlul, certificarea calitatii si/sau comercializarea materialului saditor pomicol

    CAP. 1
    Domeniul de aplicare

    Art. 1
    (1) Prezentele reguli si norme tehnice se aplica producerii in vederea comercializarii, prelucrarii, controlului, certificarii calitatii si/sau comercializarii materialului de inmultire si plantare pentru producerea de fructe din urmatoarele genuri si specii, precum si hibrizilor acestora:
     1. Citrus sinensis (L.) Osbeck - portocal
     2. Citrus limon (L.) Burm.f. - lamai
     3. Citrus reticulata Blanco - mandarin
     4. Citrus paradisi Macf. - grepfrut
     5. Citrus aurantifolia (Christm.) Swing - lamaie mica
     6. Corylus avellana L. - alun
     7. Cydonia Mill - gutui
     8. Fragaria x ananassa Duch - capsun
     9. Juglans regia L. - nuc
    10. Malus Millo - mar
    11. Olea europea - maslin
    12. Pistacia vera - arbore de fistic
    13. Prunus amygdalus Batsch - migdal
    14. Prunus armeniaca L. - cais
    15. Prunus avium L. - cires
    16. Prunus cerasus - visin
    17. Prunus domestica L. - prun
    18. Prunus persica (L.) Batsch - piersic
    19. Prunus salicina - prun japonez
    20. Pyrus communis L. - par
    21. Ribes - coacaz
    22. Rubus - mur, zmeur
    23. Vaccinium - afin.
    (2) Prezentele reguli si norme tehnice se aplica, de asemenea, si portaltoilor si altor parti ale plantelor din alte genuri sau specii ori hibrizilor lor, daca materialul unuia dintre genurile, speciile sau hibrizilor lor mentionati la alin. (1) este sau trebuie altoit pe ele.
    (3) Prezentele reguli si norme tehnice nu se aplica materialului fructifer care urmeaza sa fie exportat in alte tari decat cele din Comunitatea Europeana, cu conditia sa fie produs sau pastrat bine identificat si suficient de izolat fata de materialul produs in conformitate cu prezentele reguli si norme tehnice si cu respectarea prevederilor fitosanitare de carantina din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001.

    CAP. 2
    Definirea termenilor utilizati

    Art. 2
    In cadrul prezentelor reguli si norme tehnice termenii utilizati se definesc astfel:
    a) material saditor pomicol este termenul utilizat in mod uzual in Romania pentru materialul fructifer si este constituit din materialul de inmultire si materialul de plantare fructifer;
    b) material de inmultire: seminte, plante, parti ale plantei si orice material al plantei, inclusiv portaltoii destinati inmultirii si productiei de plante fructifere. Materialul de inmultire este constituit din: samburi si seminte, ramuri si ochi altoi, butasi, drajoni, tesuturi de planta, portaltoi generativi sau vegetativi, stoloni;
    c) material de plantare: plantele fructifere destinate plantarii sau replantarii dupa comercializare. Plantele fructifere sunt destinate productiei de fructe si se constituie din: pomi altoiti si nealtoiti, arbusti fructiferi si stoloni de capsun;
    d) material initial Candidat: plante selectate si materialul provenit din acestea, care sunt destinate pentru a produce plante mama Prebaza si care corespund in totalitate cerintelor pentru a produce material Prebaza;
    e) material Prebaza: materialul de inmultire care:
    (i) a fost produs conform metodelor general acceptate in vederea mentinerii identitatii, inclusiv a caracteristicilor relevante privind calitatea pomologica, precum si in vederea prevenirii bolilor;
    (ii) este destinat producerii de material Baza;
    (iii) satisface conditiile aplicabile materialului Prebaza, stabilite prin prezentele reguli si norme tehnice pentru speciile respective;
    (iv) in urma unor inspectii oficiale a fost considerat ca intruneste conditiile mentionate mai sus;
    f) material Baza: materialul de inmultire care:
    (i) a fost produs direct sau printr-un numar de etape cunoscut, pe cale vegetativa, din materialul Prebaza, in conformitate cu metodele general acceptate, in vederea mentinerii identitatii soiului, inclusiv a caracteristicilor relevante privind calitatea pomologica si prevenirea bolilor;
    (ii) este destinat productiei de plante mama Certificat;
    (iii) satisface conditiile aplicabile pentru materialul Baza, stabilite prin prezentele reguli si norme tehnice pentru speciile respective;
    (iv) in urma unor inspectii oficiale a fost considerat ca intruneste conditiile mentionate mai sus;
    g) material Original: planta mama si materialul rezultat din aceasta, care:
    (i) satisfac toate cerintele de autenticitate, inclusiv caracteristicile pomologice;
    (ii) sunt destinate producerii de plante mama Autentic;
    (iii) sunt vizual libere de organismele daunatoare specificate in prezentele reguli si norme tehnice, precum si a celor de carantina fitosanitara;
    (iv) in urma unor inspectii oficiale s-a considerat ca intrunesc conditiile mentionate mai sus;
    h) material Autentic: planta mama produsa din materialul Original si materialul rezultat din aceasta, care sunt folosite pentru producerea de material Certificat si care satisfac prevederile lit. g) pct. (i), (iii) si (iv);
    i) material Certificat: materialul de inmultire si plantare fructifer care:
    (i) cuprinde plante mama care au fost obtinute direct din materialul Baza sau care provine din materialul Baza, pe cale vegetativa, printr-un numar de etape cunoscut;
    (ii) cuprinde materialul rezultat din plantele mama Certificat (sau din plantele mama Autentic), precum si plantele rezultate din acest material si care satisface conditiile aplicabile pentru materialul Certificat, stabilite prin prezentele reguli si norme tehnice pentru speciile respective;
    (iii) in urma unei inspectii oficiale s-a considerat ca intruneste conditiile mentionate mai sus;
    j) material Conformitas Agraria Communitatis - CAC: materialul de inmultire si plantare fructifer care satisface conditiile minime precizate pentru aceasta categorie, stabilite prin prezentele reguli si norme tehnice pentru speciile respective;
    k) material "liber de virus" (v.f.): materialul care a fost testat si gasit liber de infectii, in conformitate cu metodele stiintifice recunoscute la nivel international, la care, in urma unei inspectii a culturii, nu a fost detectat nici un simptom al prezentei unui virus sau a unui organism similar unui virus, care a fost pastrat in conditii care sa garanteze absenta oricarei infectii si care este considerat liber de orice virus si agent patogen similar unui virus cunoscut la speciile respective, prezentati in anexa nr. 4. Materialul in descendenta pe cale vegetativa si in linie directa din materialul mentionat mai sus, dupa un anumit numar de etape, la care, in urma unei inspectii a culturii, nu a fost detectat nici un simptom al prezentei unui virus sau a unor organisme similare unui virus si care a fost produs si pastrat in conditii care sa garanteze absenta oricarei infectii, conform schemelor internationale cunoscute, prezentate in anexa nr. 6, va fi considerat, de asemenea, ca liber de virus. Numarul specific de etape este indicat in prezentele reguli si norme tehnice pentru speciile respective;
    l) material "testat de virus" (v.t.): materialul care a fost supus unor teste si considerat liber de infectii, conform metodelor stiintifice recunoscute la nivel international, la care, in urma unei inspectii a culturii, nu a fost detectat nici un un simptom al prezentei unui virus sau a unui organism similar unui virus, care a fost pastrat in conditii care sa garanteze absenta oricarei infectii si care este considerat liber de anumite virusuri periculoase si de anumite organisme similare unui virus cunoscut la speciile respective, capabile sa reduca valoarea de utilizare a materialului, prezentate in anexa nr. 4. Materialul in descendenta pe cale vegetativa si in linie directa din materialul mentionat mai sus, dupa un anumit numar de etape, la care, in urma unei inspectii a culturii, nu a fost detectat nici un simptom al prezentei unui virus sau a unor organisme similare unui virus si care a fost produs si pastrat in conditii care sa garanteze absenta oricarei infectii, conform schemelor internationale cunoscute, prevazute in anexa nr. 6, va fi considerat, de asemenea, testat de virus. Numarul specific de etape este indicat in prezentele reguli si norme tehnice pentru speciile respective;
    m) furnizor: orice persoana fizica sau juridica care desfasoara profesional cel putin una dintre urmatoarele activitati referitoare la materialul de inmultire si plantare fructifer: inmultirea, producerea, pastrarea si prelucrarea sau tratarea si comercializarea;
    n) comercializarea: cantitatile disponibile sau din stoc, expunerea sau oferta spre vanzare, vanzarea si/sau livrarea catre o alta persoana, sub orice forma, a materialului de inmultire sau plantare;
    o) organism oficial responsabil:
    (i) autoritatea centrala responsabila cu problemele privind calitatea semintelor si materialului saditor, conform Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante, este Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor (INCS) din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
    (ii) autoritatile stabilite la nivel teritorial, in subordinea autoritatii nationale centrale - inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor (ITCSMS) si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor (LCCSMS);
    (iii) autoritatile specificate mai sus pot, in conformitate cu legislatia nationala, sa delege ca sarcinile sa fie indeplinite sub autoritatea si supravegherea lor de o alta persoana juridica, cu conditia ca o astfel de persoana sa nu aiba interese personale in luarea deciziilor;
    p) masuri oficiale: masuri luate de organismul oficial responsabil;
    r) inspectie oficiala: inspectia efectuata de organismul responsabil;
    s) document oficial: document scris care atesta ca materialul de inmultire si plantare fructifer intruneste cerintele prezentelor reguli si norme tehnice;
    t) organism de carantina: organism daunator prevazut in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania;
    u) lot: un numar de unitati dintr-un singur produs, identificabile prin omogenitatea compozitiei si a originii sale;
    v) laborator: entitate publica sau privata care efectueaza analize si stabileste rezultatele lor corecte, permitand producatorului monitorizarea calitatii productiei.

    CAP. 3
    Obligatiile furnizorilor

    Art. 3
    Furnizorii vor lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentelor reguli si norme tehnice in toate etapele producerii, prelucrarii si comercializarii materialului de inmultire si plantare fructifer.
    Art. 4
    (1) Furnizorii au obligatia de a identifica punctele critice ale propriului proces de productie.
    (2) Furnizorii producatori vor monitoriza permanent, personal sau prin intermediul organismului oficial responsabil ori prin intermediul unui furnizor acreditat, urmatoarele puncte critice din procesul de productie:
    a) originea si calitatea materialului de inmultire si plantare fructifer folosit in procesul de multiplicare;
    b) semanarea, repicarea, plantarea materialului de inmultire si plantare fructifer;
    c) indeplinirea conditiilor de stare fitosanitara si in special a celor prevazute in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania;
    d) planul si metoda de cultura;
    e) metodele de inmultire si operatiunile de recoltare;
    f) ambalarea si reambalarea, pastrarea sau depozitarea si transportul materialului de inmultire si plantare fructifer;
    g) administrarea tehnica a fermei sau unitatii.
    (3) Furnizorii vor elabora si vor implementa metode de verificare a punctelor critice ale procesului de productie, prevazute la alin. (2).
    Art. 5
    (1) Furnizorul producator va preleva probe, prin personal propriu acreditat sau prin personal oficial, in scopul analizarii intr-un laborator oficial sau acreditat, in vederea verificarii respectarii prezentelor reguli si norme tehnice.
    (2) Furnizorul producator trebuie sa se asigure permanent ca prelevarea probelor se face conform metodologiilor si standardelor in vigoare.
    Art. 6
    (1) Furnizorul va inregistra datele si documentele referitoare la prevederile art. 4 si 5, in forma scrisa sau in alte forme durabile, va tine evidenta productiei si comercializarii intr-un registru de intrari si iesiri care sa fie la dispozitia inspectorului ITCSMS sau LCCSMS. Aceste documente si inregistrari vor fi pastrate cel putin 3 ani, dar nu mai putin decat prevad dispozitiile ITCSMS sau LCCSMS, in functie de particularitatile procesului de productie.
    (2) Furnizorii a caror activitate se limiteaza doar la comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer, produs si ambalat de alti furnizori, trebuie sa tina doar evidenta operatiunilor de cumparare si de comercializare a acestui material intr-un registru de intrari si iesiri.
    (3) Se excepteaza de la prevederile art. 4, 5 si ale alin. (1) si (2) din prezentul articol micii producatori care se limiteaza la livrarea unor cantitati mici de material de inmultire si plantare fructifer, pe piata locala, catre consumatori finali neprofesionisti. Micii producatori sunt cei care poseda certificat de producator agricol eliberat de organele locale, in care sa fie nominalizat produsul material saditor pomicol pentru plantare din productie proprie.
    Art. 7
    (1) Furnizorul trebuie sa mentina, personal sau prin intermediul unui responsabil numit de el, legatura cu autoritatea oficiala pe probleme privind calitatea si starea fitosanitara a materialului de inmultire si plantare fructifer.
    (2) Furnizorul trebuie ca la momentele potrivite si intr-o maniera acceptata de autoritatea oficiala sa efectueze personal sau prin responsabilul prevazut la alin. (1) ori sa asigure efectuarea de catre un inspector oficial a examinarii materialului de inmultire si plantare fructifer.
    (3) Furnizorul trebuie sa asigure in orice moment accesul liber al inspectorilor oficiali in toate sectoarele fermei sau ale laboratorului, acolo unde este cazul, pentru ca acestia sa se asigure ca prevederile prezentelor norme si reguli tehnice sunt respectate, precum si pentru prelevarea de probe.
    (4) Furnizorul trebuie sa puna la dispozitia inspectorului oficial toate datele, documentele si informatiile referitoare la materialul de inmultire si plantare fructifer, de care dispune, sau sa permita inspectorului sa faca investigatiile pe care le considera necesare.
    (5) Daca in urma verificarilor sau a altor informatii de care dispun furnizorii descopera prezenta unuia sau mai multor organisme daunatoare la care se refera Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania sau, intr-o masura care sa afecteze calitatea materialului, a celor prevazute in anexa nr. 1, acestia sunt obligati sa informeze autoritatea fitosanitara si ITCSMS sau LCCSMS si sa adopte masurile pe care aceste autoritati le recomanda sau orice masura necesara eliminarii riscului raspandirii organismelor daunatoare mentionate. Furnizorii tin intr-un registru evidenta aparitiei organismelor daunatoare in unitatile lor si a masurilor luate pentru prevenirea sau combaterea acestora.
    (6) Furnizorul trebuie sa faca o identificare foarte clara, in camp, in timpul vegetatiei sau la recoltare si in timpul sortarii, ambalarii si al pastrarii, a materialului de inmultire si plantare fructifer. Acesta va elimina toate plantele netipice din punct de vedere al autenticitatii si calitatii materialului de inmultire si plantare fructifer.
    (7) Furnizorii producatori de material de inmultire vor infiinta parcele de control pentru verificarea autenticitatii si identitatii soiurilor.
    (8) Furnizorul trebuie sa mentina campurile pepinierei intr-o stare de intretinere corespunzatoare si in special suficient de libere de buruieni.
    (9) Echipamentul tehnic al furnizorului trebuie sa fie astfel incat productia si procesarea materialului de inmultire sa se poata realiza intr-o maniera adecvata obtinerii unui material de calitate corespunzatoare.
    (10) Furnizorul trebuie sa comercializeze materialul pe loturi, marcat corespunzator, in respectul si protectia beneficiarului.

    CAP. 4
    Cerinte privind materialul de inmultire si plantare fructifer

    SECTIUNEA I
    Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca materialul de inmultire si plantare fructifer

    Art. 8
    (1) Materialul de inmultire si plantare fructifer trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:
    a) sa aiba identitate, autenticitate a speciei si soiului, precum si puritate varietala a culturii;
    b) sa aiba o stare fitosanitara corespunzatoare cu privire la organismele daunatoare care diminueaza valoarea practica de utilizare a acestuia, in special la cele de carantina, si la infectiile cu virusuri sau organisme similare acestora;
    c) solul pe care se infiinteaza o cultura supusa certificarii oficiale trebuie sa fie liber de nematozi, in special de Meloidogyne spp., Pratylenchus spp., Trichodorus spp., Xiphinema spp. si Longidorus spp., acesta analizandu-se in laboratoare acreditate sau oficiale;
    d) calitatea acestuia sa corespunda cu sistemul de inmultire aplicat, avandu-se in vedere caracteristicile genului, speciei sau soiului, conform conditiilor minimale stabilite de prezentele reguli si norme tehnice sau celor stabilite prin contracte.
    (2) Materialul de inmultire si plantare fructifer trebuie sa fie viabil, suficient de dezvoltat, sa nu prezinte semne de vatamare ce reduc calitatea si valoarea de utilizare a acestuia.
    (3) In cazul materialului CAC, cel putin la o inspectie vizuala trebuie sa fie liber de orice organism daunator si in special de boli virotice sau de orice semne ori simptome ale acestora care deterioreaza calitatea sau reduc valoarea de utilizare a materialului de inmultire pomicol, prevazute in anexa nr. 1. Orice material CAC care prezinta semne vizibile sau simptome de boli ori organisme daunatoare in faza de vegetatie trebuie tratat imediat dupa aparitia acestora sau, daca este cazul, trebuie eliminat. Materialul CAC trebuie sa fie liber de orice defecte care ar putea deteriora calitatea lui.
    (4) In cazul materialului citric trebuie indeplinite urmatoarele cerinte:
    a) acesta trebuie sa rezulte dintr-un material care:
    (i) a fost verificat si gasit fara simptome de virusuri, organisme similare virusurilor sau alte boli;
    (ii) a fost testat individual si a fost gasit liber de acestea;
    b) a fost controlat si gasit efectiv liber de virusuri, organisme similare virusurilor si boli de la inceputul ultimului ciclu de vegetatie;
    c) in caz de altoire: nu a fost altoit pe portaltoi sensibili la viroze.
    (5) Referirea la "liber de virus" (v.f.) sau "testat de virus" (v.t.) se poate face numai la materialul initial, Prebaza, Baza sau Certificat, inmultit conform schemelor prevazute in anexa nr. 6, cu referire la virusurile si organismele similare virusurilor prevazute in anexa nr. 4. La materialul CAC nu se va face nici o referire la "liber de virus" (v.f.) sau "testat de virus" (v.t.)

    SECTIUNEA a II-a
    Conditii privind lotul de material fructifer

    Art. 9
    (1) Materialul de inmultire si plantare fructifer trebuie cultivat in parcele separate, bine identificate si marcate.
    (2) In timpul recoltarii, conditionarii, sortarii si pastrarii materialul trebuie tinut pe loturi separate astfel incat sa se evite amestecul sau confuzia cu alt material.
    (3) Daca materialul de inmultire de origini diferite este amestecat, furnizorul trebuie sa tina evidenta asupra compozitiei lotului si originii partilor constituente ale acestuia.

    SECTIUNEA a III-a
    Identificarea materialului de inmultire si plantare fructifer

    Art. 10
    Materialul de inmultire si plantare fructifer trebuie sa fie bine marcat si identificat, facandu-se referire la denumirea soiului, speciei sau hibridului interspecific caruia acesta ii apartine. Daca, in cazul portaltoilor, materialul nu apartine unui soi, referirea trebuie facuta la specia sau hibridul interspecific respectiv.
    Art. 11
    (1) Soiurile la care se refera art. 10 trebuie:
    a) sa fie cunoscute, respectiv protejate conform prevederilor privind protectia noilor soiuri de plante sau inregistrate oficial. In cazul soiurilor cunoscute trebuie folosita denumirea oficiala a soiului. In cazul soiurilor pentru care s-a depus o cerere pentru examinare in vederea inregistrarii in regimul drepturilor noilor soiuri sau a inregistrarii oficiale, furnizorul trebuie sa foloseasca numele propus de ameliorator sau numele provizoriu propus pentru inregistrarea in Catalogul oficial al soiurilor de plante pana cand soiurile vor fi admise;
    b) sa fie inscrise in listele tinute de furnizori, cu descrieri detaliate si denumiri specifice. Aceste liste vor fi puse la cerere la dispozitia autoritatii oficiale responsabile.
    (2) Fiecare soi trebuie sa fie descris conform caracterelor si modului de exprimare stabilite de Comunitatea Europeana sau, unde acestea nu sunt stabilite, in conformitate cu normele UPOV.
    (3) Soiurile pot fi inregistrate oficial daca satisfac conditiile oficiale de aprobare si au o descriere oficiala.
    Art. 12
    (1) Listele soiurilor tinute de furnizori vor cuprinde urmatoarele:
    a) numele soiului impreuna cu sinonimele populare cunoscute, daca este cazul;
    b) indicatii privind sistemul de inmultire aplicat si de mentinere a soiului;
    c) descrierea soiului, cel putin pe baza caracteristicilor si a exprimarii lui, conform metodelor internationale UPOV sau CE in vigoare;
    d) daca este posibil, prin ce difera acest soi de alte soiuri.
    (2) Exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) si d) fac listele furnizorilor a caror activitate se limiteaza la comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer.

    SECTIUNEA a IV-a
    Documentul sau eticheta furnizorului pentru materialul CAC

    Art. 13
    (1) Acest document este realizat dintr-un material potrivit acestui scop, ce nu a mai fost folosit anterior si care trebuie tiparit cel putin in limba romana.
    (2) Documentul trebuie sa contina urmatoarele informatii:
    a) indicarea codului statului, respectiv "Calitate Romania";
    b) indicarea autoritatii oficiale sau a codului distinct al acesteia: INCS - ITCSMS sau LCCSMS;
    c) numarul de inregistrare sau de acreditare;
    d) numele furnizorului;
    e) numarul individual inseriat sau numarul legaturii (ambalajului); sau
    f) numarul de referinta al lotului;
    g) denumirea comuna si denumirea botanica a speciei;
    h) denumirea soiului; in cazul portaltoiului, denumirea varietatii sau denumirea acestuia;
    i) cantitatea;
    j) categoria CAC;
    k) data eliberarii documentului furnizorului;
    l) in cazul importurilor se va mentiona numele tarii de productie a materialului.
    (3) Pasaportul fitosanitar poate inlocui eticheta furnizorului, cu precizarea, in plus, a prevederilor alin. (2) lit. a), b), h) si j).

    CAP. 5
    Supravegherea si monitorizarea furnizorilor

    SECTIUNEA I
    Supravegherea si monitorizarea furnizorilor de catre autoritatea oficiala

    Art. 14
    (1) Autoritatea oficiala va supraveghea si va monitoriza furnizorii si unitatile lor, altele decat cele a caror activitate se limiteaza la plasarea pe piata pentru comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer, in cazurile in care controalele sunt efectuate de furnizorul insusi sau de un furnizor acreditat pentru materialul CAC.
    (2) Supravegherea si monitorizarea furnizorilor, a laboratoarelor si dotarilor lor se efectueaza de catre autoritatea oficiala, respectiv ITCSMS si LCCSMS.
    (3) Autoritatea oficiala trebuie sa aiba in orice moment acces liber in toate sectoarele fermei sau ale laboratorului, atunci cand este cazul, pentru a verifica indeplinirea cerintelor prezentelor reguli si norme tehnice.
    (4) Autoritatea oficiala efectueaza verificari in timpul producerii si comercializarii, prin sondaj, la fata locului, pentru a garanta aplicarea uniforma a cerintelor prezentelor reguli si norme tehnice, in special pentru a verifica daca furnizorii respecta efectiv cerintele acestora.
    (5) Daca in urma supravegherii si monitorizarii se constata ca nu au fost respectate cerintele prezentelor reguli si norme tehnice, autoritatea oficiala va lua masurile cele mai adecvate si va respinge de la comercializare materialul respectiv.
    (6) Autoritatea oficiala verifica daca furnizorii efectueaza ei insisi sau prin intermediul autoritatii oficiale controale bazate pe urmatoarele principii:
    a) identificarea punctelor critice in procesul de productie pe baza metodelor de productie utilizate;
    b) stabilirea si implementarea metodelor de monitorizare si control al punctelor critice:
    (i) folosirea metodelor existente de verificare pentru fiecare dintre punctele critice;
    (ii) siguranta (exactitatea) acestor metode;
    (iii) modalitatile de productie, comercializare, inclusiv aspectele administrative;
    (iv) competenta personalului furnizorului de a executa controale;
    c) prelevarea probelor pentru analiza, analiza acestora in laboratoare oficiale sau acreditate si verificarea corespondentei lor cu conditiile stabilite in prezentele reguli si norme tehnice.
    Art. 15
    (1) Inspectorul oficial va supraveghea si va monitoriza furnizorul pentru a se asigura daca:
    a) se iau probe in diferite faze ale productiei, la intervalele stabilite de responsabilul oficial, cand metodele de productie au fost stabilite in timpul verificarii pentru acreditare;
    b) probele sunt luate dupa metode tehnice corecte si folosind procedee sigure statistic;
    c) probele sunt luate de personal calificat; si
    d) analizele sunt efectuate la un laborator oficial sau acreditat in acest scop;
    e) furnizorul tine evidenta, in scris sau prin alta modalitate de pastrare durabila, a documentelor sau datelor prevazute la art. 14 alin. (6) lit. a), b) si c), precum si daca acesta tine evidenta productiei si comercializarii materialului de inmultire si plantare fructifer intr-un registru de intrari si iesiri, disponibile autoritatii oficiale de control, si ca documentele sunt pastrate cel putin 3 ani.
    (2) Inspectorul oficial responsabil va executa regulat, in momentele corespunzatoare, supravegherea si monitorizarea furnizorilor, a activitatilor si dotarilor lor, luand in considerare natura specifica a activitatii sau a activitatilor furnizorului.
    (3) In urma fiecarei inspectii inspectorul oficial va intocmi un raport de control, in care va consemna rezultatele si concluziile sale, iar inainte de inceperea comercializarii, eventual dupa efectuarea remedierilor necesare, va decide daca materialul se aproba sau se respinge de la comercializare.
    (4) Dupa acreditare persoana responsabila oficiala va supraveghea si va monitoriza furnizorul pentru a se asigura ca acesta continua sa ia in considerare punctele critice mentionate la art. 4 alin. (2).

    SECTIUNEA a II-a
    Reinspectia

    Art. 16
    (1) In cazul in care in urma supravegherii si verificarii reiese faptul ca materialul de inmultire si plantare fructifer nu intruneste conditiile prezentelor reguli si norme tehnice, inspectorul oficial va anunta imediat furnizorul in scris despre respingerea de la comercializare, printr-un raport de control intocmit cu datele gasite in urma inspectiei in camp a culturii sau dupa pregatirea pentru comercializare. Raportul va fi luat la cunostinta de conducerea furnizorului.
    (2) In cazul in care furnizorul nu este de acord cu decizia luata de catre inspectorul oficial, acesta poate cere reinspectia la ITCSMS sau LCCSMS in maximum 5 zile de la data primirii deciziei inspectorului oficial.
    (3) Inspectorul-sef al ITCSMS sau directorul LCCSMS trebuie, nu mai tarziu de 3 zile de cand solicitarea reinspectiei a fost primita de catre autoritate, sa efectueze reinspectia sau sa trimita furnizorului o nota cu motivele din care sa reiasa ca cererea de reinspectie a fost respinsa. Dupa efectuarea reinspectiei conducerea ITCSMS sau LCCSMS va trimite furnizorului raportul intocmit in urma reinspectiei.
    Art. 17
    (1) In cazul in care furnizorul contesta decizia luata in urma reinspectiei, litigiul se rezolva de INCS pe baza documentelor intocmite sau a verificarilor faptice. INCS poate folosi si constatarile efectuate de alti specialisti desemnati.
    (2) Litigiile privind calitatea semintelor se rezolva de LCCSMS sau de alte laboratoare stabilite de INCS.
    (3) Decizia luata de INCS este definitiva.

    SECTIUNEA a III-a
    Respingerea materialului de inmultire si plantare fructifer

    Art. 18
    (1) Daca in timpul inspectiei, reinspectiei sau litigiului se stabileste ca materialul de inmultire si plantare fructifer nu intruneste conditiile prezentelor reguli si norme tehnice, lotul respectiv sau materialul in cauza este respins, autoritatea oficiala prezentand furnizorului raportul de control.
    (2) Materialul de inmultire si plantare respins este interzis de la comercializare.
    (3) In cazul in care furnizorul intentioneaza sa distruga materialul respins, acesta trebuie sa notifice autoritatii oficiale aceasta intentie si modul, data si ora de executie, in timp util. Daca furnizorul nu intentioneaza sa distruga materialul in cauza, trebuie sa anunte imediat autoritatea oficiala asupra intentiilor lui privind modul de utilizare a materialului.
    (4) Daca o parte din materialul fructifer prezinta simptome de boli si organisme daunatoare sau rani deschise, in timpul productiei, autoritatea oficiala poate dispune eliminarea acelui material sau luarea altor masuri de eliminare a riscului extinderii infectiei la materialul sanatos. In cazul in care nu s-au luat masurile prevazute mai sus, tot materialul va fi respins.

    SECTIUNEA a IV-a
    Contractul si declaratia de multiplicare

    Art. 19
    (1) Producatorul care a incheiat un contract de multiplicare cu un prestator de servicii trebuie sa trimita la ITCSMS sau LCCSMS o declaratie de multiplicare cu prevederile din contractul de multiplicare sau o copie de pe acesta, cat mai curand posibil dupa incheiere, care sa contina cel putin urmatoarele prevederi:
    a) denumirea speciei, soiului si a portaltoiului, dupa caz, si destinatia acestuia;
    b) numele, numarul de inregistrare al furnizorului care incheie contractul pentru producere, inmultire sau conditionare;
    c) numele si numarul de inregistrare ale multiplicatorului;
    d) suprafata totala, locul si marimea parcelelor, marimea loturilor, conditiile tehnice de calitate sau, in cazul inmultirii in vitro, numele si adresa laboratorului unde se realizeaza inmultirea in vitro;
    e) alte conditii pe care autoritatea oficiala le poate cere.
    (2) Declaratia de multiplicare prevazuta la alin. (1) va fi transmisa si in cazul multiplicarii fara contract.

    CAP. 6
    Acreditarea activitatilor unui furnizor

    Art. 20
    (1) Autoritatea oficiala responsabila va acredita furnizorii dupa ce a verificat daca metodele lor de productie si administrare indeplinesc cerintele prezentelor reguli si norme tehnice privind activitatile pe care le intreprind.
    (2) Acreditarea trebuie reinnoita daca furnizorul se decide sa execute alte activitati decat cele pentru care a fost acreditat.
    (3) Autoritatea oficiala responsabila va acredita laboratoarele dupa ce a constatat ca aceste laboratoare, metodele, aparatura si personalul lor indeplinesc cerintele prezentelor reguli si norme tehnice privind activitatile de testare pe care le efectueaza. Acreditarea trebuie reinnoita daca un laborator se decide sa efectueze alte activitati decat cele pentru care a fost acreditat.
    (4) Daca cerintele prezentelor reguli si norme tehnice nu sunt respectate, autoritatea oficiala responsabila ia masurile necesare, tinand seama de concluziile fiecarui control efectuat si in mod special ale controalelor la fata locului, interzicand comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer.
    (5) Daca se constata ca materialul de inmultire si plantare fructifer comercializat de catre un furnizor nu indeplineste conditiile prezentelor reguli si norme tehnice, autoritatea va lua masuri impotriva acestui furnizor de interzicere a comercializarii, de distrugere a materialului, de sanctionare, de retragere temporara sau definitiva a inregistrarii ori a acreditarii. Masura luata impotriva furnizorului va fi retrasa cand se stabileste cu o certitudine suficienta ca materialul de inmultire si plantare fructifer al acelui furnizor, destinat comercializarii, poate indeplini cerintele si conditiile prezentelor reguli si norme tehnice.
    (6) Reguli detaliate pentru acreditarea activitatilor furnizorilor si pentru supravegherea si monitorizarea lor pot fi adoptate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

    CAP. 7
    Certificarea oficiala a materialului de inmultire si plantare fructifer

    SECTIUNEA I
    Dispozitii generale

    Art. 21
    (1) Reglementarile ce se regasesc in prezentul capitol se aplica materialului de inmultire si plantare fructifer prevazut la art. 1 alin. (1) si (2), din urmatoarele categorii: Candidat, Prebaza, Baza si Certificat.
    (2) Materialul Candidat, Prebaza, Baza si Certificat nu poate fi certificat decat daca apartine unui soi din genurile si speciile enumerate la art. 1, descris oficial fie pentru protectia noilor soiuri, fie pentru alt gen de inregistrare oficiala.
    (3) Materialul de inmultire si plantare din alte genuri, specii sau hibrizii acestora decat cei prevazuti la alin. (1) poate fi certificat dupa reguli si norme interne si pentru productia si comercializarea interna, in conditii similare cu cele din prezentul capitol, daca soiul este descris oficial conform alin. (2).

    SECTIUNEA a II-a
    Cerinte cu privire la managementul si obligatiile furnizorului

    Art. 22
    (1) Furnizorul trebuie sa tina inregistrari detaliate cu privire la:
    a) amplasarea plantelor mama si a spatiilor campurilor de pepiniera, evidenta componentei campurilor si schita amplasarii;
    b) toate datele referitoare la verificari, teste si alte actiuni privind cantitatile si calitatea materialului supus certificarii;
    c) date privind cantitatile de material pe specii, soiuri, loturi, categorii biologice, amplasamente, spatii si conditii de pastrare, cu privire la recoltare, cantitatile recoltate si pastrate si data sfarsitului pastrarii;
    d) evidenta livrarilor de material: data, cantitatea, lotul, specia, soiul, categoria biologica si numele si adresa beneficiarului (cumparatorului).
    (2) Urmatoarele conditii trebuie aplicate cu privire la transportul si pastrarea materialului de inmultire si plantare fructifer:
    a) transportul materialului de inmultire si plantare fructifer, in orice faza, se va face luandu-se toate masurile care sa asigure integritatea, identitatea, sanatatea si calitatea acestora;
    b) manipularea materialului se face numai cand temperaturile sunt pozitive si se executa rapid, fara ca radacinile sa fie mult timp expuse la aer;
    c) spatiile de pastrare trebuie sa fie destinate special acestui scop si astfel amenajate incat sa protejeze materialul de inmultire si plantare fructifer de inghet, uscaciune si impotriva rozatoarelor;
    d) loturile de material aflate in spatii de pastrare trebuie sa fie identificate cu etichete vizibile;
    e) materialul Candidat, Prebaza, Baza sau Certificat nu poate fi tinut impreuna cu materialul CAC in aceleasi spatii de pastrare decat separat, astfel incat sa nu existe posibilitatea amestecului sau confuziei.

    SECTIUNEA a III-a
    Prevederi privind culturile de producere a materialului fructifer

    Art. 23
    (1) Materialul de inmultire si plantare fructifer trebuie amplasat in camp fie in parcele separate pe categorii biologice, fie astfel incat pe un rand sa fie un singur soi sau cel putin la o distanta de 2 m intre soiuri sau combinatie soi/portaltoi.
    (2) Fiecare rand din fiecare soi trebuie foarte bine identificat printr-o eticheta clara prinsa de prima si de ultima planta sau printr-o alta metoda acceptata de inspectorul oficial, astfel incat cultura sa fie bine identificata.
    (3) In cazul plantelor crescute in ghivece sau containere, plantele si lotul trebuie etichetate astfel incat sa se previna amestecul sau confuzia plantelor, loturilor ori soiurilor.
    (4) In cazul in care se identifica material netipic, acesta trebuie eliminat sau, daca acesta apartine altei varietati, sa fie marcat clar si vizibil cu o eticheta.
    (5) Materialul de inmultire si plantare fructifer trebuie sa fie sanatos, viabil, bine dezvoltat si maturat.

    SECTIUNEA a IV-a
    Inspectia in camp

    Art. 24
    (1) Culturile vor fi inspectate ori de cate ori inspectorul oficial considera ca este necesar pentru o identificare si certificare cat mai corecte.
    (2) Inspectorul oficial va inspecta culturile urmarind autenticitatea, identitatea, puritatea varietala, starea fitosanitara si calitatea materialului de inmultire si plantare fructifer.
    (3) Atunci cand materialul nu corespunde prezentelor reguli si norme tehnice, inspectorul va respinge materialul in cauza daca nu mai pot fi luate alte masuri prin care materialul sa satisfaca cerintele necesare certificarii.

    SECTIUNEA a V-a
    Certificarea materialului de inmultire si plantare fructifer din punct de vedere al autenticitatii

    Art. 25
    (1) Materialul de inmultire fructifer constituit din plante mama si materialul rezultat din acestea pot fi incadrate de catre ITCSMS si LCCSMS la categoria Original, daca:
    a) sunt cultivate in parcele separate pentru acest scop sau sunt identificate ca plante stabilite individual;
    b) sunt suficient de sanatoase si in special vizual libere de organismele daunatoare indicate in anexa nr. 1 si in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, precum si daca sunt luate toate masurile pentru prevenirea acestora;
    c) sunt verificate din punct de vedere al identitatii si sunt gasite ca absolut autentice soiului conform descrierii oficiale;
    d) provin direct din plantele mama categoria Original.
    (2) Plantele mama derivate din materialul de inmultire Original sunt clasificate ca material Autentic, daca:
    a) sunt inmultite direct sau in cel mult o etapa intermediara din materialul Original;
    b) sunt inmultite astfel incat se cunoaste clar provenienta individuala, in parcele separate de orice material de alta provenienta;
    c) sunt suficient de sanatoase si in special vizual libere de organismele daunatoare indicate in anexa nr. 1 si in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, precum si daca sunt luate toate masurile pentru prevenirea acestora;
    d) corespund in totalitate din punct de vedere al autenticitatii soiului si al puritatii varietale, in urma inspectiei oficiale;
    e) provin direct din plantele mama Autentic.
    (3) Materialul de plantare fructifer rezultat din materialul prevazut la alin. (2) lit. e), care indeplineste conditiile prevazute la art. 32 alin. (1), va fi incadrat la categoria Certificat Autentic.

    SECTIUNEA a VI-a
    Certificarea materialului de inmultire si plantare fructifer din punct de vedere virotic

    Art. 26
    (1) Materialul initial (planta sau plantele mama Candidat) este materialul de inmultire care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) este verificat din punct de vedere al identitatii si calitatilor pomologice de catre furnizor in parcele de verificare;
    b) materialul Candidat din care urmeaza sa se produca material si plante din categoriile "liber de virus" sau "testat de virus" trebuie testat si gasit liber de cel putin toate virusurile specificate in anexa nr. 4, sub responsabilitatea furnizorului, intr-un laborator acreditat sau oficial;
    c) materialul initial testat si gasit liber de virusurile specificate in anexa nr. 4 si tinut liber de organismele daunatoare specificate in anexa nr. 1 va fi cultivat in spatii izolate ce protejeaza materialul impotriva vectorilor infectiilor virale, in special impotriva afidelor, in care se afla exclusiv plante initiale, cultivate individual in ghivece, containere sau platforme detasate de subsol, intr-un mediu (sol) liber de organisme daunatoare, inclusiv nematozi.
    (2) Materialul derivat direct din planta mama Candidat constituie materialul de inmultire Candidat daca satisface cerintele prevazute pentru planta mama Candidat.
    Art. 27
    (1) Materialul Prebaza, planta mama, clasificat ca "liber de virus" sau "testat de virus", este materialul care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) a fost produs din materialul Candidat in maximum doua generatii, conform metodelor general acceptate in vederea mentinerii identitatii, inclusiv a caracteristicilor relevante privind calitatea pomologica;
    b) este pastrat in spatii izolate, in conditii care sa previna infectiile virale, si este testat anual sau periodic astfel cum este specificat in anexa nr. 4, pentru virusurile din anexa nr. 4, si va fi clasificat ca "liber de virus" sau "testat de virus";
    c) este cultivat individual, detasat de subsol, in ghivece, containere sau platforme, intr-un mediu de inmultire liber de organisme daunatoare, inclusiv nematozi;
    d) este mentinut fara flori;
    e) este sanatos si liber de organismele daunatoare prevazute in anexa nr. 1. In cazul in care in urma testarii materialul este gasit infectat, planta sau cultura trebuie eliminata de la certificare si plantele trebuie scoase din acel spatiu izolat;
    f) imprejurimile, pana la cel putin 250 m, sa fie libere de infectii cu focul bacterian, in masura in care plantele gazda ale focului bacterian sunt cultivate in acelasi spatiu izolat cu materialul Prebaza.
    (2) Materialul de inmultire derivat direct din materialul Prebaza planta mama constituie material de inmultire Prebaza si daca satisface conditiile prevazute la alin. (1) este clasificat "liber de virus" sau "testat de virus".
    (3) Materialul Prebaza trebuie supus unui control cu privire la identitatea si calitatile pomologice ale acestuia, inclusiv in parcela de control.
    (4) Categoria biologica Prebaza cuprinde:
    a) plantele de mentinere a soiurilor, seminceri, marcote, pomi, arbusti fructiferi si capsun obtinute din materialul amelioratorului (initial), dupa testare si devirozare;
    b) materialul biologic de inmultire rezultat din plantele de mentinere a soiului, precizate mai sus, respectiv samburi si seminte, butasi, marcote, drajoni, ramuri altoi, stoloni;
    c) material biologic de plantare destinat reinmultirii, rezultat pe cale vegetativa direct sau prin altoire.
    Art. 28
    (1) Materialul Baza plante mama, clasificat "liber de virus" sau "testat de virus", este materialul care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) a fost produs direct sau prin maximum o generatie pe cale vegetativa din materialul Prebaza;
    b) este produs in locuri (parcele) special amenajate in acest scop, numai cu material Baza marcat clar si corect. Daca este produs in spatii izolate, solul si mediul de inmultire trebuie sa fie libere de organisme daunatoare;
    c) este sanatos si liber de organismele daunatoare prevazute in anexa nr. 1, este gasit liber, vizual, de virusurile si organismele similare virusurilor specificate in anexa nr. 4 si este testat periodic pentru virusurile specificate in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania;
    d) este mentinut pe cat posibil fara flori;
    e) imprejurimile, pana la cel putin 250 m, sa fie libere de infectii cu focul bacterian, in masura in care plantele gazda ale focului bacterian sunt cultivate in locul (parcela) in cauza cu materialul Baza;
    f) atunci cand genurile Prunus, Juglans, Rubus, Ribes si Fragaria sunt cultivate direct in sol si acesta este gasit, in urma prelevarii si testarii, liber de nematozii Xiphinema spp. si Longidorus spp.;
    g) respecta distanta minima fata de plantele care nu sunt libere de virus conform prevederilor anexei nr. 4. In cazul in care, in urma testarii, materialul este gasit infectat cu virusurile specificate in anexa nr. 4, planta sau cultura trebuie eliminata de la certificare si plantele trebuie scoase din spatiul izolat, din parcela sau lot.
    (2) Materialul de inmultire derivat direct din materialul Baza planta mama constituie material de inmultire Baza, satisface conditiile prevazute la alin. (1) si este clasificat "liber de virus" sau "testat de virus".
    (3) Materialul Baza trebuie supus unui control cu privire la identitatea si calitatile pomologice ale acestuia, inclusiv in parcela de control.
    (4) Categoria biologica Baza cuprinde:
    a) plantatiile mama de seminceri, butasi, marcotiere, drajoniere, ramuri altoi, obtinute din materialul biologic Prebaza;
    b) materialul biologic de inmultire rezultat din plantatiile de mai sus;
    c) materialul biologic de plantare rezultat pe cale vegetativa sau generativa, destinat plantatiilor mama din categoria biologica Certificat.
    Art. 29
    (1) Materialul Certificat plante mama, clasificat "liber de virus" sau "testat de virus", este materialul care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) a fost obtinut direct din materialul Baza sau care provine din materialul Baza pe cale vegetativa;
    b) este produs in parcele special amenajate in acest scop numai cu material Certificat, marcat clar si corect;
    c) este suficient de sanatos si liber de organismele daunatoare prevazute in anexa nr. 1, este gasit liber, vizual, de virusurile si organismele similare virusurilor specificate in anexa nr. 4 si este testat periodic pentru virusurile specificate in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania;
    d) imprejurimile, pana la cel putin 250 m, sa fie libere de infectii cu focul bacterian, in masura in care plantele gazda ale focului bacterian sunt cultivate in locul (parcela) in cauza cu materialul Certificat;
    e) atunci cand genurile Prunus, Juglans, Rubus, Ribes si Fragaria sunt cultivate direct in sol si acesta este gasit, in urma prelevarii si testarii, liber de nematozii Xiphinema spp. si Longidorus spp.;
    f) respecta distanta minima fata de plantele care nu sunt libere de virus conform prevederilor anexei nr. 4. In cazul in care, in urma testarii, materialul este gasit infectat, planta trebuie eliminata de la certificare, iar plantele invecinate trebuie scoase din acea parte a parcelei sau lotului.
    (2) Materialul de inmultire derivat direct din planta mama Certificat constituie material de inmultire Certificat, satisface conditiile prevazute la alin. (1) si este clasificat "liber de virus" sau "testat de virus".
    (3) Materialul Certificat trebuie supus unui control cu privire la identitatea si calitatile pomologice ale acestuia, inclusiv in parcela de control.
    (4) Categoria biologica Certificat cuprinde:
    a) plantatiile mama gasite libere de virusuri sau organisme similare virusurilor in urma retestarii periodice in mod randomizat;
    b) materialul biologic de inmultire: seminte, samburi, butasi, marcote, ramuri altoi si puieti portaltoi, proveniti din plantatiile mama mentionate mai sus;
    c) materialul biologic destinat pentru plantare sau replantare dupa comercializare, testat cu indicatori lemnosi sau prin metode serologice.
    Art. 30
    Portaltoii vegetativi pot fi incadrati in categoriile Candidat, Prebaza, Baza sau Certificat, "liber de virus" sau "testat de virus", daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 26 - 29.

    SECTIUNEA a VII-a
    Conditii privind portaltoii generativi

    Art. 31
    (1) Portaltoii generativi sunt eligibili pentru certificare daca:
    a) au fost produsi din samburi, seminte sau plante certificate oficial de catre un inspector al ITCSMS sau LCCSMS;
    b) cultura este uniforma si are o puritate suficienta a soiului, tipului sau speciei;
    c) sunt suficient de liberi de bolile si organismele daunatoare indicate in anexa nr. 1;
    d) cultura nu prezinta goluri suspecte datorita afectarii de organisme daunatoare de carantina.
    (2) Portaltoii generativi certificati pot fi considerati "liberi de virus" (v.f.) atunci cand:
    a) in cazul genului Prunus, provin din seminte certificate ca "testate pentru virusuri transmisibile";
    b) in cazul genurilor Malus si Pyrus, semintele pot fi considerate "libere de virus" (v.f.);
    c) plantele mama semincere si semintele au fost gasite libere de virusurile care se transmit prin seminte, prevazute in anexa nr. 4.

    SECTIUNEA a VIII-a
    Materialul de plantare Certificat

    Art. 32
    (1) Materialul de plantare fructifer poate fi incadrat in categoria Certificat de catre ITCSMS sau LCCSMS, daca:
    a) a fost produs direct din material de inmultire Certificat sau Autentic - plante mama. Altoirea pe portaltoi generativi necertificati este permisa atunci cand in prealabil semintele au fost testate pentru virusurile transmisibile prin samanta, iar portaltoii au fost inspectati oficial si gasiti tipici soiului si liberi de organisme daunatoare;
    b) este suficient de sanatos si liber de organismele daunatoare prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Materialul de plantare fructifer poate fi considerat "liber de virus" (v.f.) sau "testat de virus" (v.t.) daca in plus fata de prevederile alin. (1) satisface urmatoarele conditii:
    a) a fost inmultit dintr-un material de inmultire certificat ca "liber de virus" sau "testat de virus".
    b) a fost cultivat separat de un material care nu este "liber de virus" (v.f.) sau "testat de virus" (v.t.), astfel incat sa fie prevenita infectia virala.

    SECTIUNEA a IX-a
    Materialul de inmultire si plantare de capsun

    Art. 33
    (1) Materialul de inmultire si plantare de capsun poate fi certificat oficial daca se parcurg urmatoarele faze succesive:
    a) selectia vizuala individuala a uneia sau mai multor plante care sa corespunda din punct de vedere al autenticitatii, vigorii, calitatii pomologice a soiului, conform descrierii oficiale, si al absentei simptomelor de daunatori, plante care constituie plante Candidat;
    b) selectia pentru starea virotica a plantelor selectate conform lit. a) prin testarea individuala sau producerea de plante libere de virus prin termoterapie si/sau meristeme in vitro, urmate de testare virotica pentru virusurile prevazute in anexa nr. 4 si organismele daunatoare prezentate in anexa nr. 5. Plantele cu rezultate negative se transfera intr-un spatiu izolat, iar cele depistate pozitive vor fi eliminate si distruse sau pot fi supuse tratamentului termic pentru eliminarea infectiei, urmat de retestare virotica, precum si din punct de vedere al caracteristicilor soiului. Materialul testat negativ este considerat material initial Candidat testat, destinat multiplicarii;
    c) plantele initiale Candidat testate si gasite libere de virus vor fi mentinute in conditii de izolare fata de orice fel de vectori ai virusurilor sau de alte organisme daunatoare, in ghivece sau containere. Unii stoloni pot fi retinuti pentru a reincepe inmultirea din anul urmator, in urma testarii individuale, cel putin pentru Phytophthora fragariae, virusurile care se transmit prin afide si nematozii foliari. Planta mama se multiplica o singura generatie, dupa care se elimina. Rezerva de material initial se poate mentine in vitro, dar la scoaterea de la mentinerea in vitro pentru o viitoare multiplicare trebuie verificata autenticitatea soiului pe 5% din numarul de plante mama, dar nu mai mult de 50 de plante lasate sa fructifice;
    d) plantele mama Prebaza se pot produce din materialul de inmultire Candidat liber de virus, prin metoda normala a stolonilor rezultati, din materialul initial in maximum doua generatii sau prin metoda in vitro in maximum 10 cicluri. Materialul de inmultire va fi transferat in ghivece, containere sau in substrat sterilizat, intr-un spatiu izolat de orice fel de vectori ai virusurilor si de alte organisme daunatoare (sere, solarii, spatii acoperite cu plasa cu ochiuri avand latura de maximum 0,4 mm). Plantele obtinute prin inmultirea in vitro trebuie verificate din punct de vedere al autenticitatii, la fiecare etapa de multiplicare, pe 5% din numarul de plante mama, dar nu mai mult de 50 de plante lasate sa fructifice. Materialul de inmultire Prebaza va fi testat randomizat pentru Phytophthora fragariae si nu vor fi utilizate pesticide pentru tratamente fitosanitare cunoscute ca mascheaza simptomele de Phytophthora fragariae sau Verticilium albo-atrum. Orice plante care prezinta simptomele oricaror organisme daunatoare prevazute in anexa nr. 5 trebuie eliminate. Pentru nematozii foliari se fac teste. La micropropagarea in vitro stocul de plante-mama se reinnoieste la cel tarziu 2 ani;
    e) plantele mama Baza sunt stolonii rezultati din plantele Prebaza in maximum doua generatii de multiplicare. Stoloniera se infiinteaza in camp in parcele izolate la cel putin 50 m de material necertificat de capsun, in cazul in care in zona nu exista Phytophthora fragariae, si 300 m in cazul prezentei acesteia. Multiplicarea se face in conditii de reducere la maximum a riscului de afide si in teren testat si liber substantial de nematozii vectori de virusuri. Nu vor fi utilizate pesticide cunoscute ca mascheaza simptomele de Phytophthora fragariae si Verticilium albo-atrum. Stoloniera se inspecteaza regulat si trebuie sa corespunda conditiilor prevazute in anexa nr. 5. Se vor verifica 5% din numarul de plante mama, dar nu mai mult de 100 de plante mama, in parcele de verificare a autenticitatii soiului. La micropropagarea in vitro stocul de plante mama se reinnoieste cel tarziu la 2 ani;
    f) stolonierele (plantele mama) din categoria Certificat se infiinteaza cu stoloni proveniti din stolonierele Baza si pot fi utilizate pentru producerea stolonilor din categoria Certificat, intr-o singura generatie, destinati plantarii in plantatiile de capsun producatoare de fructe. Stoloniera din categoria Certificat se amplaseaza la o distanta de izolare de minimum 50 m de alte plantatii de capsun si care va fi de minimum 300 m daca in zona se cunoaste prezenta de Phytophthora fragariae, iar solul trebuie sa fie testat si substantial liber de nematozii vectori de virusuri. Stoloniera trebuie tratata preventiv impotriva afidelor vectoare de virusuri si de Meloidogyne hapla, precum si de celelalte organisme daunatoare, iar plantele atacate trebuie sa fie eliminate astfel incat in timpul inspectiei sa satisfaca cerintele prevazute in anexa nr. 5. De asemenea, se vor verifica 10% din numarul de plante-mama, dar nu mai mult de 100 de plante, in parcele de verificare a autenticitatii soiului. De asemenea, plantele trebuie sa fie libere de Sphaerotheca alchemillae si Tetranychus urticae;
    g) schema de certificare se prezinta in anexa nr. 6 pct. 5 atat pentru multiplicarea normala prin stoloni, cat si prin micropropagarea in vitro.
    (2) Certificarea se finalizeaza la recoltarea si ambalarea stolonilor, prin etichetarea oficiala.

    SECTIUNEA a X-a
    Verificarea calitatii exterioare a materialului de inmultire si plantare fructifer

    Art. 34
    (1) Verificarea calitatii exterioare a materialului de inmultire si plantare fructifer se realizeaza astfel:
    a) dupa ce materialul netipic soiului a fost eliminat din cultura sau clar marcat si scos separat;
    b) dupa ce au fost luate toate masurile impotriva bolilor si daunatorilor prevazuti in anexa nr. 1, 4 sau 5, dupa caz;
    c) daca materialul, individual, satisface cerintele de calitate exterioara prevazute in anexa nr. 3.
    (2) La verificarea lotului se controleaza:
    a) modul de legare in pachete, uniformitatea si etichetarea;
    b) radacinile principale, tulpina si coroana.

    SECTIUNEA a XI-a
    Ambalarea materialului de inmultire si plantare fructifer

    Art. 35
    (1) Semintele provenite de la speciile samantoase, dupa extragerea din fructe si uscare, se ambaleaza in saculeti sau pungi cu o capacitate de maximum 5 kg fiecare.
    (2) Samburii proveniti de la speciile samburoase, daca fac obiectul comercializarii, se ambaleaza in saci din material textil sau din hartie cu o capacitate de maximum 25 kg fiecare. Se eticheteaza fiecare sac.
    (3) Stolonii de capsun se ambaleaza in pungi de plastic, fasonati, grupand cate 100 sau 500 de bucati in fiecare punga.
    (4) Materialul saditor se poate lega in pachete, astfel incat sa se asigure integritatea pachetelor, si se eticheteaza fiecare legatura, cu exceptia pomilor altoiti care s-au marcat individual in camp.
    (5) Pachetele se leaga cu o banda a autoritatii oficiale sau, in cazul folosirii altui tip de legatura, aceasta va fi prinsa cu un sistem de sigilare oficiala.

    SECTIUNEA a XII-a
    Documentele oficiale si eliberarea acestora

    Art. 36
    (1) In urma inspectiei in camp, dupa ultimul control autoritatea oficiala elibereaza "Actul de inspectie in camp", iar dupa recoltare, sortare si ambalare pentru comercializare elibereaza "Certificatul oficial de calitate", documente ale caror modele sunt prezentate in anexa nr. 7, documente oficiale ce atesta calitatea, categoria biologica si autenticitatea acestuia.
    (2) De asemenea, ITCSMS sau LCCSMS poate retrage documentele si etichetele eliberate, in cazul in care se constata ca materialul sau furnizorul in cauza nu mai satisface conditiile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice. In cazul in care furnizorul nu este de acord cu decizia luata de autoritate, el poate cere reinspectia, adresandu-se la ITCSMS sau LCCSMS in decurs de 5 zile de la emiterea deciziei respective.
    (3) Materialul de inmultire si plantare fructifer certificat oficial nu poate fi comercializat decat daca este insotit de etichetele oficiale, iar pentru vanzari angro, si de un certificat de calitate completat de furnizor cu datele din certificatul eliberat de autoritatea oficiala. Eticheta oficiala pentru categoriile Prebaza, Baza si Certificat va cuprinde urmatoarele mentiuni:
    a) denumirea autoritatii de certificare - INCS si a autoritatii teritoriale - ITCSMS sau LCCSMS;
    b) numarul de referinta al lotului;
    c) numarul de ordine al etichetei;
    d) denumirea si adresa sau semnul distinctiv ale pepinierei producatoare;
    e) specia, soiul, portaltoiul sau varietatea;
    f) categoria biologica si starea sanitara virotica: "liber de virus" sau "testat de virus";
    g) numarul de plante sau cantitatea din ambalaj ori pachet sau "1 bucata" pe eticheta individuala.
    (4) Certificatul isi pierde valabilitatea in momentul in care ambalajul s-a desfacut sau s-a deteriorat ori eticheta oficiala a fost deteriorata sau indepartata.
    (5) Eticheta oficiala prevazuta la alin. (3) poate constitui si pasaport fitosanitar, daca se precizeaza in mod expres acest lucru pe eticheta, in urma controlului fitosanitar si prin colaborare cu autoritatea fitosanitara.
    (6) Daca furnizorul nu isi indeplineste obligatiile sale financiare fata de autoritatea oficiala, ITCSMS sau LCCSMS va suspenda activitatile referitoare la certificare pana la data indeplinirii acestora.

    CAP. 8
    Comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer Prebaza, Baza, Certificat si CAC

    Art. 37
    (1) Materialul de inmultire si plantare fructifer va fi comercializat numai in loturi identificabile si omogene si daca:
    a) este considerat material CAC si este insotit de un document eliberat de furnizorul acreditat;
    b) este considerat material Prebaza, Baza, Certificat si este certificat oficial de catre ITCSMS sau LCCSMS in conformitate cu prezentele reguli si norme tehnice.
    (2) Comercializarea materialului de inmultire certificat oficial trebuie facuta cu etichete oficiale aplicate pe pachete sau individual, iar a materialului de plantare fructifer, cu etichete aplicate individual, cu exceptia comercializarii direct din camp catre un utilizator final.
    (3) In cazul materialului CAC comercializarea poate fi efectuata numai de producatori acreditati sau in curs de acreditare si de distribuitorii intermediari inregistrati si cu conditia ca materialul sa indeplineasca conditiile formulate pentru materialul CAC.
    (4) Nu face obiectul prezentelor reguli de comercializare materialul de inmultire si plantare fructifer destinat pentru:
    a) probe sau scopuri stiintifice; sau
    b) munca de selectie; sau
    c) masuri care vizeaza conservarea diversitatii genetice.
    (5) Materialul de inmultire si plantare fructifer este comercializat cu o mentiune referitoare la soiul caruia ii apartine. In cazul portaltoilor, cand materialul nu apartine unui soi, se va face referire la specia sau hibridul interspecific respectiv.
    (6) Cantitatile angro de material se comercializeaza insotite de un certificat de calitate, precum si de pasaport fitosanitar, daca este cazul. La comercializarea cu amanuntul eticheta oficiala sau eticheta furnizorului atesta calitatea materialului.
    (7) In cazul unor dificultati temporare de aprovizionare cu material de inmultire si plantare fructifer, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate adopta masuri mai putin severe privind comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer, fara sa prejudicieze normele metodologice prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001.
    (8) Materialul de inmultire si plantare fructifer care indeplineste cerintele si conditiile prevazute in prezentele reguli si norme tehnice nu este supus altor restrictii de comercializare in ceea ce priveste furnizorul, starea fitosanitara, mediul de cultura si modalitatile de inspectie, cu exceptia celor prevazute in prezentele reguli si norme tehnice.
    Art. 38
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentele reguli si norme tehnice.

    ANEXA 1*)
    la reguli si norme tehnice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Lista organismelor daunatoare specifice care afecteaza calitatea materialului saditor pomicol
 ______________________________________________________________________________
| Genul sau specia              | Organisme daunatoare specifice               |
|_______________________________|______________________________________________|
| - Citrus aurantifolia         | Insecte, acarieni si nematozi in toate       |
|   (Christum) Swing.           | stadiile de dezvoltare                       |
| - Citrus Limon L. Burm. L     |______________________________________________|
| - Citrus paradisi Macf.       | - Aleurothrixus floccosus (Mashell)          |
| - Citrus recticulata Blanco   |______________________________________________|
| - Citrus sinensis (L.) Osbeck | - Meloidogyne spp.                           |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Parabemisia myricae (Kuwwana)              |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Tylenchulus semipenetrans                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | Fungi                                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Phytophthora spp.                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Virusuri si organisme similare, in special   |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Citrus leaf rugose                         |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Infectious variegation                     |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Viroids such as exocortis, cachexia        |
|                               | xyloporosis                                  |
|_______________________________|______________________________________________|
| - Coryius avellana            | Insecte, acarieni si nematozi in toate       |
|                               | stadiile de dezvoltare                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Epidiaspis leperii                         |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Eriophyes avellanae                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Pseudaulacaspis pentagona                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Quadraspidiotus perniciosus                |
|                               |______________________________________________|
|                               | Bacterii                                     |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Agrobacterium tumefaciens                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Xanthomonas campestris pv. corylina        |
|                               |______________________________________________|
|                               | Fungi                                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Armillariella mellea                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Chondrostereum purpureaum                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Nectria galligena                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Phyllactinia guttata                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Verticillium spp.                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Virusuri si organisme similare, in particular|
|                               |______________________________________________|
|                               | - Apple mosaic virus                         |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Hazel maculatura lineare MLO               |
|_______________________________|______________________________________________|
| - Cydonia Milier              | Insecte, acarieni si nematozi in toate       |
| - Pyrus communis L.           | stadiile de dezvoltare                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Anarsia lineatella                         |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Eriosoma lanigerum                         |
|                               |______________________________________________|
|                               | - In particular: Epidiaspis leperii,         |
|                               | Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus   |
|                               | perniciosus                                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | Bacterii                                     |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Agrobacterium tumefaciens                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Pseudomonas syringae pv. syringae          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Erwinia amylovora                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Fungi                                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Armillariella mellea                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Chondrostereum purpureum                   |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Nectria galligena                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Phytophthora spp.                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Rosellinia necatrix                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Verticillium spp.                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Virusuri si organisme similare               |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Toate                                      |
|_______________________________|______________________________________________|
| - Fragaria x ananassa duch    | Insecte, acarieni si nematozi in toate       |
|                               | stadiile de dezvoltare                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Aphelenchoides spp.                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Ditylenchus dipsaci                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Tarsonemidae                               |
|                               |______________________________________________|
|                               | Fungi                                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Phytophthora cactorum                      |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Verticillium spp.                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Virusuri si organisme similare, in particular|
|                               |______________________________________________|
|                               | - Strawberry green petal MLO                 |
|_______________________________|______________________________________________|
| - Juglans regia L.            | Insecte, acarieni si nematozi in toate       |
|                               | stadiile de dezvoltare                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - In particular: Epidiaspis leperii,         |
|                               | Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus   |
|                               | perniciosus                                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | Bacterii                                     |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Agrobacterium tumefaciens                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Xanthomonas campestris pv. juglandis       |
|                               |______________________________________________|
|                               | Fungi                                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Armillariella mellea                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Nectria galligena                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Chondrostereum purpureum                   |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Phytophthora spp.                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Virusuri si organisme similare, in special   |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Cherry leaf roll virus                     |
|_______________________________|______________________________________________|
| - Malus Miller                | Insecte, acarieni si nematozi in toate       |
|                               | stadiile de dezvoltare                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Anarsia lineatella                         |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Eriosoma lanigerum                         |
|                               |_____________________________________________ |
|                               | - In particular: Epidiaspis leperii,         |
|                               | Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus   |
|                               | perniciosus                                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | Bacterii                                     |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Agrobacterium tumefaciens                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Pseudomonas syringae pv. syringae          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Erwinia amylovora                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Fungi                                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Armillariella mellea                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Chondrostereum purpureum                   |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Nectria galligena                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Phytophthora cactorum                      |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Rosellinia necatrix                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Venturia spp.                              |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Verticillium spp.                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Virusuri si organisme similare               |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Toate                                      |
|_______________________________|______________________________________________|
| Olea europea                  | Insecte, acarieni si nematozi in toate       |
|                               | stadiile de dezvoltare                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Eusophera pinguis                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Meloidogyne spp.                           |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Saissetia oleae                            |
|                               |______________________________________________|
|                               | Bacterii                                     |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Pseudomonas syringae pv. savastanoi        |
|                               |______________________________________________|
|                               | Fungi                                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Verticillium dahliae                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | Virusuri si organisme similare               |
|                               |______________________________________________|
|                               | Toate                                        |
|_______________________________|______________________________________________|
| - Pistacia vera               | Fungi                                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Verticillium spp.                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Virusuri si organisme similare               |
|                               |______________________________________________|
|                               | Toate                                        |
|_______________________________|______________________________________________|
| - Primus domestica L.         | Insecte, acarieni si nematozi in toate       |
| - Prunus salicina             | stadiile de dezvoltare                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Aculops fockeui                            |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Capnodis tenebrionis                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Eriophyes similis                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Meloidogyne spp.                           |
|                               |______________________________________________|
|                               | - In particular: Epidiaspis leperii,         |
|                               | Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus   |
|                               | perniciosus                                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | Bacterii                                     |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Agrobacterium tumefaciens                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Pseudomonas syringae pv. morsprunorum      |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Pseudomonas syringae pv. syringae          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Fungi                                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Armillariella mellea                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Chondrostereum purpureum                   |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Nectria galligena                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Rosellinia necatrix                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Verticillium spp.                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Virusuri si organisme similare, in particular|
|                               |______________________________________________|
|                               | - Prune dwarf virus                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Prunus necrotic ringspot virus             |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Plum pox virus                             |
|_______________________________|______________________________________________|
| - Prunus armeniaca (L.)       | Insecte, acarieni si nematozi in toate       |
| - Prunus amygdalus Batsch     | stadiile de dezvoltare                       |
| - Prunus persica (L.) Batsch  |______________________________________________|
|                               | - Anarsia lineatella                         |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Capnodis tenebrionis                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Meloidogyne spp.                           |
|                               |______________________________________________|
|                               | - In particular: Epidiaspis leperii,         |
|                               | Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus   |
|                               | perniciosus                                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | Bacterii                                     |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Agrobacterium tumefaciens                  |
|                               |_____________________________________________ |
|                               | - Pseudomonas syringae pv. morsprunorum      |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Pseudomonas syringae pv. syringae          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Fungi                                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Armillariella mellea                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Chondrostereum purpureum                   |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Nectria galligena                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Rosellinia necatrix                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Taphrina deformans                         |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Verticillium spp.                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Virusuri si organisme similare, in particular|
|                               |______________________________________________|
|                               | - Prune dwarf virus                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Prunus necrotic ringspot virus             |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Plum pox virus                             |
|_______________________________|______________________________________________|
| - Prunus avium L.             | Insecte, acarieni si nematozi in toate       |
| - Prunus cerasus              | stadiile de dezvoltare                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Capnodis tenebrionis                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Meloidogyne spp.                           |
|                               |______________________________________________|
|                               | - In particular: Epidiaspis leperii,         |
|                               | Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus   |
|                               | perniciosus                                  |
|_______________________________|______________________________________________|
| - Prunus avium L.             | Bacterii                                     |
| - Prunus cerasus              |______________________________________________|
|                               | - Agrobacterium tumefaciens                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Pseudomonas syringae pv. morsprunorum      |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Pseudomonas syringae pv. syringae          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Fungi                                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Armillariella mellea                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Chondrostereum purpureum                   |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Nectria galligena                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Rosellinia necatrix                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Verticillium spp.                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Virusuri si organisme similare, in special   |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Prune dwarf virus                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Prunus necrotic ringspot virus             |
|_______________________________|______________________________________________|
| - Ribes                       | Insecte, acarieni si nematozi in toate       |
|                               | stadiile de dezvoltare                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Aphelenchoides spp.                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Cecidophyopsis ribis                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | Bacterii                                     |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Agrobacterium tumefaciens                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | Fungi                                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Armillariella mellea                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Nectria galligena                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Rosellinia necatrix                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Verticillium spp.                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Virusuri si organisme similare, in special   |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Black currant reversion MLO                |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Black currant variegation virus            |
|_______________________________|______________________________________________|
| - Rubus                       | Insecte, acarieni si nematozi in toate       |
|                               | stadiile de dezvoltare                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Aceria essigi                              |
|                               |______________________________________________|
|                               | Bacterii                                     |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Agrobacterium rhizogenes                   |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Agrobacterium tumefaciens                  |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Rhodococcus fascians                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | Fungi                                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Armillariella mellea                       |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Didymella applanata                        |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Peronospora rubi                           |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Phytophthora fragariae var. rubi           |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Verticillium spp.                          |
|                               |______________________________________________|
|                               | Virusuri si organisme similare, in particular|
|                               |______________________________________________|
|                               | - Raspberry bushy dwarf virus                |
|                               |______________________________________________|
|                               | - Raspberry leaf curl virus                  |
|_______________________________|______________________________________________|

    ANEXA 2
    la reguli si norme tehnice

    Reguli privind controlul identitatii si conditiile de certificare a materialului de inmultire fructifer

    1. In cazul plantatiilor de seminceri si al pomilor marcati pentru recoltarea de seminte si samburi se efectueaza minimum trei inspectii, dintre care doua pana la recoltarea fructelor, ce au drept scop verificarea respectarii tehnologiei, sanatatii si autenticitatii plantelor semincere. Este necesara efectuarea cel putin a unei inspectii in timpul extragerii si conditionarii semintelor si samburilor pentru a verifica eventualele impurificari sau amestecuri mecanice: puritatea varietala trebuie sa fie de 100% .
    Viabilitatea, facultatea germinativa si puritatea fizica trebuie sa fie satisfacatoare, specifice speciei sau portaltoiului.
    Facultatea germinativa se poate determina numai dupa parcurgerea perioadei de postmaturatie; circulatia pentru semanatul de toamna are loc pe baza determinarii viabilitatii.
    2. In cazul plantatiilor-mama producatoare de butasi, drajoni, marcote, ramuri altoi, stoloniere se vor efectua minimum trei inspectii ale culturii, prin care se verifica: autenticitatea plantelor si puritatea varietala care trebuie sa fie de 100% (impuritatile se elimina), starea de sanatate, ridicari de probe pentru testarile virotice, prezenta organismelor daunatoare, provenienta materialului utilizat la infiintare.
    In stoloniere, in timpul vegetatiei se verifica: amplasarea si rotatia; cronologic controalele se efectueaza inainte de emiterea stolonilor, la inflorit si dupa formarea stolonilor; acestea nu trebuie sa prezinte plante virozate, cu atac de paianjeni sau afide.
    La categoria Certificat puritatea varietala trebuie sa fie de minimum 99%; stoloniera se desfiinteaza dupa primul ciclu de productie.
    Modul de recoltare, sortare, fasonare si de formare a loturilor se verifica inainte de certificare.
    3. In cazul scolilor de puieti si in campurile de fortificare a plantelor pe radacini proprii se efectueaza minimum trei inspectii prin care se verifica provenienta semintelor (samburilor), identitatea si puritatea care trebuie sa fie de 100% (impuritatile se elimina), prezenta organismelor daunatoare.
    4. Spatiile de inradacinare se inspecteaza cel putin de doua ori, verificandu-se provenienta materialului utilizat, autenticitatea si absenta organismelor daunatoare.
    5. In cazul campurilor de formare (campul I si campul II) se efectueaza minimum trei inspectii in timpul vegetatiei, prin care se verifica autenticitatea si puritatea (impuritatile se elimina), starea de sanatate, testarile pentru viroze, provenienta materialului utilizat pentru infiintarea campului I si a ramurilor altoi, marcarea speciilor si randurilor pe parcele si inscrierea acestora in registrul pepinierei.
    In timpul scoaterii (recoltarii) materialului din campul II se verifica aspectele legate de etichetare, calitatea si sanatatea sistemului radicular si de depozitare a pomilor (stratificare); o data cu ultima inspectie se elibereaza si certificatele corespunzatoare categoriei in care a fost incadrat materialul.
    Materialul care nu se recolteaza sau nu se pregateste pentru comercializare va fi certificat provizoriu cu act de inspectie in camp, iar in anul urmator va fi recertificat.

    ANEXA 3
    la reguli si norme tehnice

    Reguli detaliate privind verificarea calitatii exterioare la materialul de inmultire si plantare fructifer

    1. In general, la orice categorie de material saditor se verifica vizual si prin apasare cu unghia turgescenta tesuturilor (prin apasare sa apara putina seva), culoarea lor normala, iar la plantele cu frunze, integritatea frunzelor, culoarea specifica si turgescenta acestora (sa nu fie ofilite). La plantele care se valorifica cu balot de pamant se pune accentul pe integritatea balotului de pamant si a sistemului radicular.
    2. Pentru verificarea calitatii exterioare la materialul de inmultire si plantare fructifer se iau la intamplare din diferite parti ale lotului cate o proba formata din 5 pachete la pomi sau din 50 de bucati si cate 3 pachete la puieti, marcote sau butasi sau minimum 100 de bucati. Daca la prima verificare rezultatele nu corespund prevederilor legale, se repeta verificarea lotului. Daca nici la a doua proba rezultatele nu corespund, lotul se respinge si se verifica din nou dupa sortare. La puieti, marcote si butasi, daca materialul necorespunzator depaseste 5%, lotul se retrimite pentru resortare.
    3. Se examineaza vizual aspectul radacinilor si tulpinii la exemplarele din fiecare proba. Radacinile se examineaza scurtandu-se la 20 - 25 cm, apoi prin sectiuni oblice facute la varf si la jumatate, sectiunile trebuind sa aiba culoarea alba sidefie. Culoarea bruna opaca indica un sistem radicular depreciat din cauza inghetului sau deshidratarii. In acest caz, daca fenomenul nu este general, se reclaseaza. In situatia in care fenomenul este general, lotul se respinge si se controleaza alt lot pentru a lua masuri definitive.
    4. Radacinile principale in numar de 3 la pomii altoiti pe portaltoi vegetativi trebuie sa aiba un aspect caracteristic speciei de portaltoi, sa fie bine dezvoltate, dispuse uniform imprejurul bazei portaltoiului, nedeshidratate, fara rani si fara pete brune pe sectiunea oblica. Lungimea radacinilor principale la pomii altoiti pe portaltoi generativi si pe radacini proprii se masoara de la insertie spre varf si trebuie sa aiba minimum 25 cm. La pomii altoiti pe portaltoi vegetativi nu se apreciaza lungimea radacinilor. Acestea trebuie sa fie dispuse de jur-imprejurul butasului sau marcotei plantate initial.
    5. Vatamari ale scoartei sunt considerate cele nevindecate, cu tesuturi necrozate pana la adancimea de 1 - 2 mm sub scoarta. Daca pomii prezinta vatamari, acestia se reclaseaza, iar daca fenomenul este generalizat, tot materialul se respinge.
    6. Lungimea partii aeriene se masoara astfel:
    a) la materialul altoit sau pe radacini proprii, fara coroana (vergi), distanta dintre colet sau punct de altoire si varf;
    b) la materialul cu coroana, distanta cuprinsa intre colet si prima ramura din coroana. Se are in vedere ca trunchiul sa corespunda ca lungime categoriei de material saditor, soiului si portaltoiului utilizat. La pomii altoiti cu intermediar se masoara distanta dintre cele doua puncte de altoire, cand trunchiul este format din intermediar, si dintre primul punct de altoire si prima ramura din coroana (la pomii cu coroana) si dintre primul punct de altoire si varf (la vergi), cand trunchiul este format din intermediar si soi.
    7. Grosimea se verifica cu sublerul la 50 cm deasupra punctului de altoire la vergi, la 10 cm sub prima ramura a coroanei la pomii cu coroana, la colet la puieti si la 18 cm de la baza la marcote si butasi.
    8. Sortarea pomilor altoiti sau a celor pe radacini proprii, care se livreaza in pachete, se va face dupa inaltimea altoiului in grupe diferentiate din 30 in 30 cm, pornindu-se de la inaltimea minima de 80 cm admisa la mar din soiuri de tip spur altoite pe portaltoi de vigoare mica si de 100 cm in celelalte cazuri. Pot rezulta urmatoarele grupe de inaltime: 80 - 110 cm; 110 - 140 cm; 140 - 170 cm; 170 - 200 cm si peste 200 cm. Pomii altoiti sau pe radacini proprii sub 80 cm pot fi livrati numai direct din pepiniera si numai cu eticheta individuala a furnizorului ca material CAC, la cererea expresa a unui beneficiar care nu are dreptul sa recomercializeze astfel de material.
    9. Portaltoii se grupeaza in legaturi, dupa diametru. Se pot certifica portaltoi cu diametrul minim recomandat de 3 mm si maxim de 15 mm, clasati pe calibre din 2 in 2 mm.
    10. Lotul de seminte, pentru a fi certificat, trebuie sa nu prezinte mucegai, vatamari mecanice, infestari cu insecte, miros de fermentatie alcoolica, iar proprietatile organoleptice ale samburilor si semintelor, referitoare la aspectul exterior, mirosul, gustul, culoarea tegumentului si a cotiledoanelor trebuie sa fie caracteristice speciei, soiului sau tipului.

    ANEXA 4
    la reguli si norme tehnice

    Reguli detaliate privind testele virotice si pentru alte organisme daunatoare la materialul de inmultire fructifer

    1. Materialul de inmultire si plantare fructifer din genurile: Malus, Pyrus, Cydonia, Prunus, Juglans, Corylus, Fragaria, Ribes, Rubus si Vaccinium pot fi certificate ca "liber de virus" (v.f.) sau "testat de virus" (v.t.), daca cerintele de mai jos sunt satisfacute.
    Clasificarea ca "liber de virus" (v.f.) sau "testat de virus" (v.t.) poate fi acordata daca in urma testarii individuale a plantelor materialului initial Candidat sau Prebaza in laboratoare acreditate, precum si a inspectiilor oficiale vizuale si a testarii oficiale randomizate a plantelor mama si materialului rezultat din acestea din categoriile Prebaza, Baza si Certificat urmatoarele virusuri nu au fost gasite:

    Malus:
    Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.; v.t.
    Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.
    Apple stem-grooving capillovirus - v.f.; v.t.
    Apple stem-pitting foveavirus - v.f.; v.t.
    Apple proliferation phytoplasma - v.f.; v.t.
    Chat fruit - v.f.
    Green crinkle - v.f.
    Bumpy fruit of Ben Davis - v.f.
    Horseshoe wound - v.f.
    Rough skin - v.f.
    Star crack - v.f.
    Ring spot - v.f.
    Russet ring - v.f.; v.t.
    Rubbery wood - v.f.
    Flat limb - v.f.
    Russet wart - v.f.
    Spy epinasty and decline - v.f.; v.t.
    Platycarpa scaly bark - v.f.; v.t.

    Pyrus si Cydonia:
    Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.
    Apple stem-grooving capillovirus - v.f.; v.t.
    Apple stem-pitting foveavirus - v.f.; v.t.
    Pear decline phytoplasma - v.f.; v.t.
    Bark split - v.f.
    Bark necrosis - v.f.
    Pear blister canker viroid - v.f.
    Rough bark - v.f.
    Quince sooty ringspot - v.f.
    Rubbery wood - v.f.; v.t.
    Quince yellow blotch - v.f.
    Pear stony pit - v.f.
    Vein yellows/red mottle - v.f.; v.t.

    Prunus amygdalus:
    Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.; v.t.
    Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.
    Plum pox potyvirus - v.f.; v.t.
    Prune dwarf ilarvirus - v.f.; v.t.
    Prunus necrotic ringspot ilarvirus - v.f.; v.t.
    Tomato black ring nepovirus - v.f.

    Prunus domestica, Prunus insititia si Prunus salicina:
    Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.; v.t.
    Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.
    Myrobalan latent ringspot nepovirus - v.f.
    Plum pox potyvirus - v.f.; v.t.
    Prune dwarf ilarvirus - v.f.; v.t.
    Prunus necrotic ringspot ilarvirus - v.f.; v.t.
    Apricot chlorotic leafroll MLO - v.f.; v.t.

    Prunus avium, Prunus cerasus si Prunus mahaleb:
    Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.; v.t.
    Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.
    Arabis mosaic nepovirus - v.f.; v.t.
    Cherry green ring mottle foveavirus - v.f.
    Cherry leaf roll nepovirus - v.f.; v.t.
    Cherry mottle leaf trichovirus - v.f.
    Petunia asteroid mosaic tombusvirus si Carnation Italian ringspot tombusvirus - v.f.
    Prune dwarf ilarvirus - v.f.; v.t.
    Prunus necrotic ringspot ilarvirus - v.f.; v.t.
    Raspberry ringspot nepovirus - v.f.; v.t.
    Strawberry latent ringspot nepovirus - v.f.; v.t.
    Tomato black ring nepovirus - v.f.; v.t.
    Little cherry closteroviruses 1 si 2 - v.f.
    Necrotic rusty mottle - v.f.
    Rusty mottle (american si european) - v.f.

    Prunus armeniaca:
    Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.; v.t.
    Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.
    Plum pox potyvirus - v.f.; v.t.
    Prune dwarf ilarvirus - v.f.; v.t.
    Prunus necrotic ringspot ilarvirus - v.f.; v.t.
    Apricot chlorotic leafroll MLO - v.f.; v.t.
    Peach asteroid spot - v.f.

    Prunus persica:
    Apple chlorotic leaf spot trichovirus - v.f.; v.t.
    Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.
    Cherry green ring mottle foveavirus - v.f.
    Plum pox potyvirus - v.f.; v.t.
    Prune dwarf ilarvirus - v.f.; v.t.
    Prunus necrotic ringspot ilarvirus - v.f.; v.t.
    Strawberry latent ringspot nepovirus - v.f.; v.t.
    Apricot chlorotic leafroll MLO - v.f.; v.t.
    Peach latent mosaic pelamoviroid - v.f.; v.t.
    Peach asteroid spot - v.f.

    Juglans:
    Cherry leaf roll nepovirus - v.f.

    Corylus avellana:
    Hazel maculatura lineare MLO - v.f.
    Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.

    Fragaria:
    - virusuri transmise prin afide:
    Strawberry crinkle rhabdovirus - v.f.
    Strawberry mild yellow edge - v.f.
    Strawberry mottle - v.f.
    Strawberry vein-banding caulimovirus - v.f.
    - virusuri transmise prin nematozi de frunze:
    Strawberry green petal MLO - v.f.
    - virusuri transmise prin nematozi:
    Arabis mosaic nepovirus - v.f.
    Raspberry ringspot nepovirus - v.f.
    Strawberry latent ringspot nepovirus - v.f.
    Tomato black ring nepovirus - v.f.

    Ribes:
    Strawberry latent ringspot nepovirus - v.f.; v.t.
    Raspberry ringspot nepovirus - v.f.
    Arabis mosaic nepovirus - v.f.; v.t.
    Black currant reversion agent - v.f.
    Gooseberry vein-banding agent - v.f.
    Cucumber mosaic cucumovirus - v.f.

    Rubus:
    Black raspberry necrosis virus - v.f.
    Cucumber mosaic cucumovirus - v.f.
    Raspberry leaf mottle - v.f.
    Raspberry leafspot - v.f.
    Raspberry vein chlorosis rhabdovirus - v.f.
    Raspberry yellow spot - v.f.
    Rubus yellow net virus - v.f.
    Apple mosaic ilarvirus - v.f.; v.t.
    Strawberry latent ringspot nepovirus - v.f.; v.t.
    Raspberry ringspot nepovirus - v.f.
    Arabis mosaic nepovirus - v.f.; v.t.
    Cherry leaf roll nepovirus - v.f.
    Tomato black ring nepovirus - v.f.; v.t.
    Raspberry bushy dwarf virus - v.f.; v.t.
    Rubus slunt MLO - v.f.

    Vaccinium:
    Blueberry shoestring virus - v.f.
    Blueberry stunt phytoplasma - v.f.
    Blueberry witches' broom phytoplasma - v.f.
    Cranberry false blossom phytoplasma - v.f.
    Blueberry mosaic agent - v.f.
    Blueberry red ringspot caulimovirus - v.f.
    Cranberry ringspot agent - v.f.

    2. Testele virotice si testele pentru alte organisme daunatoare vor fi efectuate in laboratoare acreditate sau recunoscute ori oficiale, prin metode internationale stabilite de autoritatile oficiale. Prelevarea de probe pentru aceste teste se face oficial sau sub supraveghere oficiala.

    a) Materialul Prebaza - plante mama - "liber de virus" sau "testat de virus"
    Materialul Prebaza trebuie sa fie testat pentru virusurile specificate in prezenta anexa ori de cate ori se reproduce materialul de mentinere a soiului sau cel putin o data la 20 de ani la materialul care se mentine.
    In plus materialul Prebaza din genul Prunus va fi supus unui test de control, cel putin anual, pentru virusurile transmise prin afide sau prin polen (necrotic ringspot ilarvirus, prune dwarf ilarvirus, plum pox potyvirus).
    In plus materialul va fi supus unui test de control, cel putin o data la 5 ani, pentru virusurile transmise prin nematozi, prin inocularea pe plante erbacee.
    Materialul "liber de virus" si "testat de virus" din genul Prunus trebuie cultivat intr-un spatiu izolat, iar pe o raza de cel putin 250 m nu trebuie sa fie prezente plante cu: necrotic ringspot ilarvirus, prune dwarf ilarvirus, plum pox potyvirus. Proprietarul acestor plante mama trebuie sa monitorizeze continuu aceste plante prin urmarire vizuala si, atunci cand este cazul, prin testare. Plantele infestate trebuie eliminate. Daca acestea nu sunt eliminate sau eliminarea nu este facuta adecvat, se va dispune intensificarea testelor de control.
    Proprietarul plantelor mama trebuie sa puna la dispozitia inspectorului rezultatele testelor anuale.

    b) Materialul Baza - plante mama - "liber de virus" sau "testat de virus"
    Speciile si soiurile genului Prunus trebuie testate, cel putin o data pe an, pentru plum pox potyvirus si, de asemenea, in cazul plantelor cu flori, pentru prune dwarf ilarvirus si prunus necrotic ringspot ilarvirus.
    In plus materialul va fi supus unui test de control, cel putin o data la 5 ani, prin probe luate randomizat, pentru virusurile transmise prin nematozi, prin inocularea pe plante erbacee.
    Materialul "liber de virus" si "testat de virus" din genul Prunus trebuie cultivat intr-un spatiu izolat, iar pe o raza de cel putin 250 m nu trebuie sa fie prezente plante cu: necrotic ringspot ilarvirus, prune dwarf ilarvirus, plum pox potyvirus. Proprietarul acestor plante mama trebuie sa monitorizeze continuu aceste plante prin urmarire vizuala si, atunci cand este cazul, prin testare. Plantele infestate trebuie eliminate. Daca acestea nu sunt eliminate sau eliminarea nu este facuta adecvat, se va dispune intensificarea testelor de control.
    Plantele mama din genurile Malus, Pyrus, Cydonia si Juglans trebuie cultivate in parcele separate, la o distanta minima de 50 m de plantele care nu sunt libere de virus, din acelasi gen.

    c) Materialul Certificat - plante mama - "liber de virus" sau "testat de virus"
    Speciile si soiurile genului Prunus trebuie testate, cel putin o data pe an, prin probe luate randomizat, pentru plum pox potyvirus si, de asemenea, in cazul plantelor cu flori, pentru prune dwarf ilarvirus si prunus necrotic ringspot ilarvirus.
    Materialul din genul Prunus trebuie cultivat intr-un spatiu izolat, iar pe o raza de cel putin 250 m nu trebuie sa fie prezente plante cu: necrotic ringspot ilarvirus, prune dwarf ilarvirus, plum pox potyvirus. Proprietarul acestor plante mama trebuie sa monitorizeze continuu aceste plante prin urmarire vizuala si, atunci cand este cazul, prin testare. Plantele infestate trebuie eliminate. Daca acestea nu sunt eliminate sau eliminarea nu este facuta adecvat, se va dispune intensificarea testelor de control.
    Plantele mama din genurile Malus, Pyrus, Cydonia si Juglans trebuie cultivate in parcele separate, la o distanta minima de 5 m de plantele care nu sunt libere de virus, din acelasi gen.

    ANEXA 5*)
    la reguli si norme tehnice

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    Tolerante admise, la capsun si arbusti fructiferi, pentru prezenta organismelor daunatoare in vederea certificarii
 __________________________________________________________________________
|                                        |             % plante            |
| Organisme daunatoare                   |_________________________________|
|                                        |Candidat|  PB  |   B  |Certificat|
|________________________________________|________|______|______|__________|
| I. Fragaria x ananassa                                                   |
|__________________________________________________________________________|
| Virusurile din Anexa 4                 |    0   |   0  |   0  |     2    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Strawberry green petal MLO             |    0   |   0  |   0  |     1    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Xanthomonas fragariae                  |    0   |   0  |   0  |     0    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Colletotrichum acutatum                |    0   |   0  |   0  |     0    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Phytophthora cactorum                  |    0   |   0  |   0  |     1    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Phytophthora fragariae var. fragariae  |    0   |   0  |   0  |     0    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Verticillium dahliae & V. albo-atrum   |    0   |   0  |   0  |     2    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Rhizoctonia fragariae                  |    0   |   0  |   0  |     1    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Chaetosiphon fragaefolii               |    0   |   0  |   1  |     1    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Tarsonemus fragariae                   |    0   |   0  |   0  |    0,1   |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Aphelenchoides spp.                    |    0   |   0  |   0  |     0    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Ditylenchus dipsaci                    |    0   |   0  |   0  |     0    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| II. Ribes                                                                |
|__________________________________________________________________________|
| Black currant reversion agent          |    0   |   0  |   0  |    0,5   |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Alte virusuri si organisme similare    |    0   | 0,05 | 0,05 |    0,2   |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Cecidophyopsis ribis                   |    0   | 0,05 | 0,05 |    0,1   |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Aphelenchoides ritzemabozi (pe muguri) |    0   | 0,05 | 0,05 |    0,1   |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| III. Rubus                                                               |
|__________________________________________________________________________|
| Virusuri si organisme similare         |    0   | 0,05 | 0,05 |    2,0   |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Phytophthora root rot symptoms         |    0   |   0  |   0  |     0    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Crown and leafy galls                  |    0   |  0,1 |  0,1 |    1,0   |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| IV. Vaccinium                                                            |
|__________________________________________________________________________|
| Contarinia vaccinii                    |    0   |  0,5 |  0,5 |    0,5   |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Armillariella mellea                   |    0   |   0  |   0  |     0    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Exobasidium vaccinii var. vaccinii     |    0   |  0,5 |  0,5 |     1    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Godronia cassandrae                    |    0   |  0,1 |  0,1 |    0,5   |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Agrobacterium tumefaciens              |    0   |   0  |   0  |     0    |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Toate simptomele de virusuri           |    0   |   0  |   0  |    0,5   |
|________________________________________|________|______|______|__________|
| Plante netipice                        |    0   |   0  |  0,1 |     1    |
|________________________________________|________|______|______|__________|

    ANEXA 6*)
    la reguli si norme tehnice

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

           Scheme de certificare la materialul de inmultire fructifer

    1. Schema de certificare - specii semintoase - altoi:

    Figura 1, reprezentand schema de certificare - specii semintoase - altoi, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 5 noiembrie 2002, la pagina 21.

    2. Schema de certificare - specii semintoase - portaltoi:

    Figura 2, reprezentand schema de certificare - specii semintoase - portaltoi, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 5 noiembrie 2002, la pagina 22.

    3. Schema de certificare - specii samburoase - altoi:

    Figura 3, reprezentand schema de certificare - specii samburoase - altoi, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 5 noiembrie 2002, la pagina 23.

    4. Schema de certificare - specii samburoase - portaltoi:

    Figura 4, reprezentand schema de certificare - specii samburoase - portaltoi, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 5 noiembrie 2002, la pagina 24.

    5. Schema de certificare - capsun

    Figura 5, reprezentand schema de certificare - capsun, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 5 noiembrie 2002, la pagina 25.

    6. Schema de certificare - genul Ribes

    Figura 6, reprezentand schema de certificare - genul Ribes, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 5 noiembrie 2002, la pagina 26.

    7. Schema de certificare - genul Rubus

    Figura 7, reprezentand schema de certificare - genul Rubus, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 5 noiembrie 2002, la pagina 27.

    8. Schema de certificare - Vaccinium

    Figura 8, reprezentand schema de certificare - Vaccinium, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 5 noiembrie 2002, la pagina 28.

    ANEXA 7
    la reguli si norme tehnice

                     Documente pentru certificarea oficiala

    Modelele de documente utilizate pentru certificarea oficiala sunt prezentate in anexele nr. 7.1 - 7.4*) care fac parte integranta din prezenta anexa:
    a) anexa nr. 7.1: Declaratie de multiplicare;
    b) anexa nr. 7.2: Act de inspectie in camp;
    c) anexa nr. 7.3: Certificat oficial;
    d) anexa nr. 7.4: Eticheta oficiala.
------------
    *) Anexele nr. 7.1 - 7.4 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 7.1

 ______________________________________________________________________________
| AGENT ECONOMIC MULTIPLICATOR:       | Cod inregistrare/Cod acreditare:       |
|_____________________________________|________________________________________|
| AGRICULTOR MULTIPLICATOR:           | Cod inregistrare/Cod acreditare:       |
|_____________________________________|________________________________________|

                       DECLARATIE DE MULTIPLICARE
                                                                        __
                                                MATERIAL DE INMULTIRE: |  |
                                                                       |__|
                                                MATERIAL DE PLANTARE:  |  |
                                                                       |__|

Amplasarea: .......... Produsul: ......... Campul: ......... Specia: .........
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |             |Categoria|         |         |       |Provenienta|  Stare  |
|crt.|Soi/Portaltoi|biologica|Suprafata|Cantitate|Parcela|  material |virotica |
|____|_____________|_________|_________|_________|_______|___________|_________|
|____|_____________|_________|_________|_________|_______|___________|_________|
|____|_____________|_________|_________|_________|_______|___________|_________|
|____|_____________|_________|_________|_________|_______|___________|_________|
|____|_____________|_________|_________|_________|_______|___________|_________|
|____|_____________|_________|_________|_________|_______|___________|_________|
|____|_____________|_________|_________|_________|_______|___________|_________|
|____|_____________|_________|_________|_________|_______|___________|_________|
|____|_____________|_________|_________|_________|_______|___________|_________|
|____|_____________|_________|_________|_________|_______|___________|_________|

    Agent economic multiplicator,                   Agricultor multiplicator,
________________________________________________________________________________
(se completeaza de I.T.C.S.M.S.)    INSPECTOR SEF,    Tarif control in camp:
       lei
Se repartizeaza pentru control si certificare             Achitat, data:

inspector responsabil: ______________________

Inscriere ADMISA/RESPINSA           DATA INREGISTRARE:

    Declaratia va fi insotita de actele de provenienta a materialului, de o eticheta din fiecare lot, schita de amplasare (pe verso), contractul de multiplicare, buletinele de testare de virus, nematozi si alte analize.

    Formular tip Ordin MAAP nr. ...........

    ANEXA 7.2

                       ROMANIA
    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
    INSPECTIA NATIONALA PENTRU CALITATEA SEMINTELOR
    I.T.C.S.M.S. _______________________

                       ACT DE INSPECTIE IN CAMP NR.:

    Partida compusa din: .............
 ______________________________________________________________________________
| Agent economic multiplicator | Autorizatie Nr. | Provenienta samanta         |
|______________________________|_________________|                             |
|                              |                 |                             |
|______________________________|_________________|_____________________________|
| Agricultor multiplicator     | Autorizatie Nr. | Numar referinta lot:        |
|______________________________|_________________|                             |
|                              |                 | 1                           |
|______________________________|_________________|                             |
| Specia               | Soiul (hibridul)        | 2                           |
|______________________|_________________________|                             |
|                      |                         | 3                           |
|______________________|_________________________|_____________________________|
| Suprafata            | Categ. biol. propusa    | Categorie biologica         |
|______________________|_________________________|_____________________________|
|                      |                         | 1                           |
|______________________|_________________________|                             |
| Parcela:             | Premergatoare:          | 2                           |
|                      |                         |                             |
|                      |                         | 3                           |
|______________________|_________________________|_____________________________|

    REZULTATE INSPECTIE:
     Specifice culturii         (detalii):

    Proces-verbal de control fitosanitar (carantina) nr.:
    DECIZIA I.T.C.S.M.S.:

    In urma inspectiei in camp, pe baza constatarilor si determinarilor efectuate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 si a Regulilor si Normelor tehnice Ordin M.A.A.P. nr. ................ cultura este:
 ______________________________________________________________________________
| ADMISA:                     ,ha    buc. | RESPINSA:         ,ha    buc.      |
|                                         |                                    |
| ADMISA SUB REZERVA:         ,ha    buc. | CAUZE:                             |
|                                         |                                    |
| ADMISA CU DECLASARE:        ,ha    buc. |                                    |
|                                         |                                    |
| CATEGORIA APROBATA:                     |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|
          Ridicat proba verificare

    Eliberat la data:

    Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea       Inspector responsabil,
    Semintelor si Materialului Saditor:

    Formular tip Ordin M.A.A.P nr. ......

    ANEXA 7.3

                        ROMANIA
    MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
    INSPECTIA NATIONALA PENTRU CALITATEA SEMINTELOR
    I.T.C.S.M.S. _______________________

                                 CERTIFICAT OFICIAL
                                    de calitate

    Nr./data:
    Specia: ___________________________
    Material de inmultire (pentru plantatii mama) ___________ (produsul) ______
    Material de plantare (pentru plantatii de productie) ____ (produsul) ______

    Agent economic furnizor:                  Cod inregistrare:

                                              Cod acreditare INCS:

    Pepinera/Amplasament:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Soiul/  |         |       |Categoria| Starea |Dimensiuni|Etichete nr. |
|crt.|Portaltoiul|Cantitate|Lot nr.|biologica|virotica|Lungime/  |de la ... la |
|    |           |         |       |         |        | grosime  | ......      |
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|
|____|___________|_________|_______|_________|________|__________|_____________|

    Mod de ambalare:
    Mod de etichetare:
    Materialul mentionat in acest certificat a fost produs in conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 si a fost controlat si certificat conform cu Regulile si Normele tehnice prevazute in Ordinul MAAP nr. ........... si s-a constatat ca satisface prevederile acestor norme, inclusiv ambalarea si etichetarea, de catre I.T.C.S.M.S. (L.C.C.S.M.S.) ________________

                                               INSPECTOR SEF,
                                           (semnatura si stampila)

    ANEXA 7.4

                            Eticheta oficiala

 ______________________________________________________________________________
|         |                     | Specia:                                      |
| ROMANIA | Certificat calitate |                                              |
| M.A.A.P.|                     | Soiul:                   Portaltoi:          |
| I.N.C.S.| Ordin M.A.A.P. nr.: |                                              |
|         | I.N.C.S.            | Nr. lot:                                     |
|         | I.T.C.S.M.S. .....  |                                              |
|         | Producator: ......  | Categoria:               Stare virotica:     |
|         |                     |______________________________________________|
|         |                     | Eliberat         buc.    Serie/Nr.:          |
|         |                     | pt. nr.                                      |
|_________|_____________________|______________________________________________|

    Culori: Material de inmultire: Original si Original autentic - alba
                                   Candidat - alba
                                   Prebaza - alba
                                   Baza - alba
             Material de plantare: Certificat - albastra
             Pe eticheta se specifica, dupa caz:
             - autentic
               liber de virus
               testat de virusSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 382/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 382 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu