Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 379 din 17 mai 2004

pentru aplicarea reglementarilor adoptate de Comisia Comunitatilor Europene privind clasificarea unor anumite marfuri in Nomenclatura combinata

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE CONTROL


SmartCity3

              AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 524 din 10 iunie 2004

    In baza Hotararii Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor si in temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare,

    secretarul de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pentru asigurarea unei utilizari uniforme a Nomenclaturii combinate care sta la baza Tarifului vamal de import al Romaniei, se aplica dispozitiile privind clasificarea tarifara a marfurilor cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin, prevazute de reglementarile adoptate de Comisia Comunitatilor Europene in perioada 2002 - 2003.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Secretarul de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor,
                             Tudor Tanasescu

    ANEXA 1

 ______________________________________________________________________________
|Cod       |  Descrierea marfurilor  | Reglementarea|       Argumentarea       |
|tarifar*1)|                         | adoptata de  |       clasificarii       |
|          |                         | CCE*2)       |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|0207 14 10|Bucati de pui de gaina,  |1223/02/179/02|Clasificarea este         |
|          |dezosate, congelate si   |              |determinata prin aplicarea|
|          |impregnate cu sare in    |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |toata masa lor. Au un    |              |de la pozitia 02.07,      |
|          |continut de sare de 1,2  |              |subpozitia 0207.14 si     |
|          |pana la 1,9% in greutate.|              |codul 0207.14.10.         |
|          |Produsul este congelat   |              |Produsul consta in carne  |
|          |rapid (deep-frozen) si   |              |de pui care a fost        |
|          |trebuie depozitat la o   |              |congelata pentru a fi     |
|          |temperatura sub -18      |              |conservata pe termen lung.|
|          |grade C pentru a garanta |              |Adaosul de sare nu schimba|
|          |conservarea cel putin    |              |caracterul produsului de  |
|          |un an.                   |              |carne congelata de la     |
|          |                         |              |pozitia 02.07.            |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|0404 90 21|Lapte praf degresat cu   |1887/03/277/03|Clasificarea este         |
|          |adaos de lactoza, cu     |              |determinata prin aplicarea|
|          |urmatoarea compozitie    |              |RGI*3) 1 si 6, notei 1 de |
|          |(procent in greutate):   |              |la capitolul 4 si a       |
|          |- grasimi din lapte 0,6  |              |textului de la pozitia    |
|          |- proteine 33,5          |              |04.04, subpozitia 0404.90 |
|          |- lactoza 57             |              |si codul 0404.90.21.      |
|          |                         |              |In sensul capitolului 4,  |
|          |                         |              |lactoza este considerata  |
|          |                         |              |un constituent natural al |
|          |                         |              |laptelui mai mult decat   |
|          |                         |              |zaharul sau alt           |
|          |                         |              |edulcorant.               |
|          |                         |              |Desi produsul nu contine  |
|          |                         |              |decat constituenti        |
|          |                         |              |naturali ai laptelui, nu  |
|          |                         |              |se clasifica la pozitia   |
|          |                         |              |04.02, deoarece datorita  |
|          |                         |              |adaosului de lactoza      |
|          |                         |              |produsul nu mai are       |
|          |                         |              |aceeasi compozitie cu cea |
|          |                         |              |a laptelui praf, degresat,|
|          |                         |              |natural.                  |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|1904 10 30|Produsul se prezinta sub |1021/03/147/03|Clasificarea este         |
|          |forma unui disc (de      |              |determinata prin aplicarea|
|          |aproximativ 4,5 cm       |              |RGI 1 si 6, notei 1 de la |
|          |diametru si 1 cm         |              |capitolul 18, notei 3 de  |
|          |grosime), continand orez |              |la capitolul 19 si a      |
|          |expandat, o fata este    |              |textului de la pozitia    |
|          |acoperita cu un strat    |              |19.04, subpozitia 1904.10 |
|          |subtire de glazura de    |              |si codul 1904.10.30.      |
|          |culoare maro, de o       |              |Produsul contine, prin    |
|          |grosime de maximum 0,5 mm|              |aplicarea notei 3 de la   |
|          |continand cacao sub      |              |capitolul 19, sub 6% din  |
|          |0,4% . Produsul mai      |              |greutate cacao, calculata |
|          |contine zahar, grasimi   |              |pe o baza complet         |
|          |vegetale, lapte praf     |              |degresata (vezi notele    |
|          |degresat si semidegresat,|              |explicative ale Sistemului|
|          |zer sub forma de pulbere,|              |armonizat, capitolul 19,  |
|          |faina de roscove,        |              |Consideratii generale).   |
|          |lecitina din soia,       |              |In sensul notei 3 de la   |
|          |colorant si aromatizant. |              |capitolul 19, produsul nu |
|          |Este conditionat pentru  |              |poate fi considerat un    |
|          |vanzarea cu amanuntul.   |              |preparat acoperit cu      |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |ciocolata clasificat la   |
|          |                         |              |pozitia 18.06 (vezi, de   |
|          |                         |              |asemenea, notele          |
|          |                         |              |explicative ale Sistemului|
|          |                         |              |armonizat, capitolul 18,  |
|          |                         |              |Consideratii generale,    |
|          |                         |              |excluderea d).            |
|          |                         |              |Deoarece produsul este    |
|          |                         |              |obtinut prin expandarea   |
|          |                         |              |sau prajirea cerealelor si|
|          |                         |              |nu este cuprins in nici o |
|          |                         |              |alta pozitie din          |
|          |                         |              |nomenclatura, corespunde  |
|          |                         |              |termenilor pozitiei 19.04 |
|          |                         |              |(vezi notele explicative  |
|          |                         |              |ale Sistemului armonizat  |
|          |                         |              |aferente pozitiei 19.04,  |
|          |                         |              |partea A).                |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|1904 90 10|Mancare, gata pentru     |    55/03/8/03|Clasificarea este         |
|          |consum, constand din doua|              |determinata prin aplicarea|
|          |componente ambalate      |              |RGI 1, 3b) si 6 si a      |
|          |separat, prezentate ca   |              |textului de la pozitia    |
|          |set conditionat pentru   |              |19.04, subpozitia 1904.90 |
|          |vanzarea cu amanuntul:   |              |si codul 1904.90.10.      |
|          |a) orez prefiert (150 g),|              |Acest produs este         |
|          |si                       |              |conditionat pentru        |
|          |b) curry (200 g)         |              |vanzarea cu amanuntul in  |
|          |continand lapte de cocos |              |conformitate cu regula    |
|          |(72%), carne de pui      |              |generala 3b). Orezul      |
|          |(20%), amestec de        |              |confera produsului        |
|          |mirodenii (7%), verbina  |              |caracterul esential       |
|          |din India (lemon-grass)  |              |(pozitia 19.04).          |
|          |(0,5%) si extract de     |              |                          |
|          |ansoa (2,3%).            |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|1904 90 10|Mancare, gata pentru     |    55/03/8/03|Clasificarea este         |
|          |consum, constand din doua|              |determinata prin aplicarea|
|          |componente ambalate      |              |RGI 1, 3b) si 6 si a      |
|          |separat, prezentate ca   |              |textului de la pozitia    |
|          |set conditionat pentru   |              |19.04, subpozitia 1904.90 |
|          |vanzarea cu amanuntul:   |              |si codul 1904.90.10.      |
|          |a) orez prefiert (150 g),|              |Acest produs este         |
|          |si                       |              |conditionat pentru        |
|          |b) curry (200 g)         |              |vanzarea cu amanuntul in  |
|          |continand lapte de cocos |              |conformitate RGI 3b).     |
|          |(65%), carne de pui      |              |Orezul confera produsului |
|          |(14%), amestec de        |              |caracterul esential       |
|          |mirodenii (13,2%), vinete|              |(pozitia 19.04).          |
|          |(3%) busuioc (2,5%) si   |              |                          |
|          |extract de ansoa (2,3%). |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|1904 90 10|Mancare, gata pentru     |    55/03/8/03|Clasificarea este         |
|          |consum, constand din doua|              |determinata prin aplicarea|
|          |componente ambalate      |              |RGI 1, 3b) si 6 si a      |
|          |separat, prezentate ca   |              |textului de la pozitia    |
|          |set conditionat pentru   |              |19.04, subpozitia 1904.90 |
|          |vanzarea cu amanuntul:   |              |si codul 1904.90.10.      |
|          |a) orez prefiert (150 g),|              |Acest produs este         |
|          |si                       |              |conditionat pentru        |
|          |b) curry (200 g)         |              |vanzarea cu amanuntul in  |
|          |continand lapte de cocos |              |conformitate RGI 3b).     |
|          |(65,4%), carne de pui    |              |Orezul confera produsului |
|          |(15,5%), cartofi (10%),  |              |caracterul esential       |
|          |amestec de mirodenii     |              |(pozitia 19.04).          |
|          |(7,1%) si extract de     |              |                          |
|          |ansoa (2,3%).            |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|1904 90 10|Mancare, gata pentru     |    55/03/8/03|Clasificarea este         |
|          |consum, constand din doua|              |determinata prin aplicarea|
|          |componente ambalate      |              |RGI 1, 3b) si 6 si a      |
|          |separat, prezentate ca   |              |textului de la pozitia    |
|          |set conditionat pentru   |              |19.04, subpozitia 1904.90 |
|          |vanzarea cu amanuntul:   |              |si codul 1904.90.10.      |
|          |a) orez prefiert (150 g),|              |Acest produs este         |
|          |si                       |              |conditionat pentru        |
|          |b) curry (200 g)         |              |vanzarea cu amanuntul in  |
|          |continand lapte de cocos |              |conformitate cu RGI 3b).  |
|          |(50%), carne de vita     |              |Orezul confera produsului |
|          |(20%), cartofi (15%),    |              |caracterul esential       |
|          |amestec de mirodenii     |              |(pozitia 19.04).          |
|          |(7%), arahide (3%),      |              |                          |
|          |extract de ansoa si      |              |                          |
|          |ceapa (2%).              |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|1905 90 90|Foi de aluat congelate,  |  218/03/29/03|Clasificarea este         |
|          |translucide (de exemplu  |              |determinata prin aplicarea|
|          |20 x 20 cm), continand   |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |faina de grau, apa,      |              |de la pozitia 19.05,      |
|          |uleiuri vegetale si sare |              |subpozitia 1905.90 si     |
|          |ce au fost supuse unui   |              |codul 1905.90.90.         |
|          |tratament termic la      |              |Datorita tratamentului    |
|          |90 grade C timp de       |              |termic amidonul este in   |
|          |15 secunde. Produsul     |              |mare parte gelatinizat. Ca|
|          |contine 52,5% din        |              |urmare produsul trebuie   |
|          |greutate amidon/glucoza  |              |considerat ca fiind       |
|          |si sub 4% din greutate   |              |partial gatit si este     |
|          |zahar.                   |              |exclus de la pozitia 19.01|
|          |Aceste foi sunt utilizate|              |(vezi notele explicative  |
|          |direct, dupa decongelare,|              |ale Sistemului armonizat  |
|          |pentru prepararea        |              |aferente pozitiei 19.01,  |
|          |rulourilor de primavara  |              |partea II, excluderea e). |
|          |(spring rolls), care     |              |                          |
|          |necesita o coacere       |              |                          |
|          |suplimentara inaintea    |              |                          |
|          |consumului.              |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|2005 90 80|Preparat (hummus)        |  627/03/90/03|Clasificarea este         |
|          |continand piure de naut  |              |determinata prin aplicarea|
|          |(81% din greutate), apa, |              |RGI 1 si 6, notei 3 de la |
|          |ulei, susan, mirodenii,  |              |capitolul 20 si a textului|
|          |acid citric, sare si     |              |de la pozitia 20.05,      |
|          |conservant. Acest        |              |subpozitia 2005.90 si     |
|          |preparat este conditionat|              |codul 2005.90.80.         |
|          |pentru vanzarea cu       |              |Acest preparat nu poate fi|
|          |amanuntul (de exemplu in |              |considerat un sos preparat|
|          |ambalaje de 250 g).      |              |sau un condiment amestecat|
|          |                         |              |de la pozitia 21.03 (vezi |
|          |                         |              |notele explicative ale    |
|          |                         |              |Sistemului armonizat      |
|          |                         |              |aferente pozitiei 21.03). |
|          |                         |              |Fabricarea produsului este|
|          |                         |              |mai elaborata decat       |
|          |                         |              |procedeele prevazute in   |
|          |                         |              |capitolul 7 si se         |
|          |                         |              |clasifica la pozitia      |
|          |                         |              |20.05.                    |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|2008 99 68|Curmale uscate, umplute  |  627/03/90/03|Clasificarea este         |
|          |cu pasta de migdale.     |              |determinata prin aplicarea|
|          |Umplutura contine pasta  |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |pe baza de migdale,      |              |de la pozitia 20.08,      |
|          |zaharoza, glucoza si     |              |subpozitia 2008.99 si     |
|          |aroma de vanilie si are  |              |codul 2008.99.68.         |
|          |un continut de zahar de  |              |Produsele nu sunt         |
|          |63% din greutate.        |              |considerate dulciuri sau  |
|          |Produsul este conditionat|              |articole de cofetarie. Nu |
|          |pentru vanzarea cu       |              |pot fi considerate nici   |
|          |amanuntul in ambalaje de |              |bomboane (vezi notele     |
|          |250 g.                   |              |explicative ale Sistemului|
|          |                         |              |armonizat aferente        |
|          |                         |              |pozitiei 17.04, primul    |
|          |                         |              |paragraf).                |
|          |                         |              |Sunt considerate fructe   |
|          |                         |              |preparate de la pozitia   |
|          |                         |              |20.08.                    |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|2106 90 92|Produs lichid compus din |1380/02/200/02|Clasificarea este         |
|          |suc de lamaie, cu adaos  |              |determinata prin aplicarea|
|          |de acid citric (continut |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |total 7,6% in greutate)  |              |de la pozitia 21.06,      |
|          |si conservanti,          |              |subpozitia 2106.90 si     |
|          |conditionat pentru       |              |codul 2106.90.92.         |
|          |vanzarea cu amanuntul in |              |Produsul nu poate fi      |
|          |sticle de plastic (cu un |              |clasificat la pozitia     |
|          |continut, de exemplu, de |              |20.09, tinand cont de     |
|          |100 ml) prevazute cu o   |              |adaosul de acid citric,   |
|          |duza. Aceasta duza       |              |acesta a pierdut          |
|          |contine ulei esential de |              |caracterul sau original de|
|          |lamaie.                  |              |suc din fructe; (vezi     |
|          |Produsul este utilizat   |              |notele explicative ale    |
|          |pentru a da gust acru    |              |Sistemului armonizat,     |
|          |alimentelor sau          |              |pozitia 20.09, punctul 4).|
|          |bauturilor.              |              |Datorita compozitiei, nu  |
|          |                         |              |poate fi considerat un    |
|          |                         |              |amestec de condimente sau |
|          |                         |              |un amestec pentru         |
|          |                         |              |asezonare de la pozitia   |
|          |                         |              |21.03 (vezi notele        |
|          |                         |              |explicative ale Sistemului|
|          |                         |              |armonizat, pozitia 21.03) |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|2106 90 98|Pasta tartinabila        |1380/02/200/02|Clasificarea este         |
|          |uleioasa a carei         |              |determinata prin aplicarea|
|          |compozitie este          |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |urmatoarea (procentaj in |              |de la pozitia 21.06,      |
|          |greutate):               |              |subpozitia 2106.90 si     |
|          |- apa               23,3 |              |codul 2106.90.98.         |
|          |- piure de tomate   17,7 |              |Produsul nu poate fi      |
|          |- branza            15,4 |              |considerat un sos preparat|
|          |- salam             11,3 |              |sau un amestec de         |
|          |- pudra de tomate    9,6 |              |condimente de la pozitia  |
|          |- unt                6,0 |              |21.03, deoarece este un   |
|          |- iaurt              3,6 |              |produs intermediar care nu|
|          |- preparat pe baza       |              |se adauga alimentelor in  |
|          |  de usturoi         2,8 |              |timpul prepararii sau     |
|          |- pudra de zer           |              |servirii lor. In plus, nu |
|          |  indulcit           2,4 |              |poate fi considerat un    |
|          |- sare de bucatarie  2,3 |              |preparat in sensul        |
|          |- capere             1,3 |              |pozitiei 21.03, nefiind   |
|          |- ulei de masline    1,2 |              |destinat pentru a da      |
|          |si cantitati mici de     |              |savoare anumitor alimente |
|          |saruri de emulsifiere,   |              |(vezi notele explicative  |
|          |zahar, piper, maghiran,  |              |ale Sistemului armonizat  |
|          |patrunjel, arome,        |              |pozitia 21.03, partea A). |
|          |lecitina si sorbat de    |              |                          |
|          |potasiu.                 |              |                          |
|          |Preparatul este un produs|              |                          |
|          |intermediar folosit in   |              |                          |
|          |industria alimentara.    |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|2106 90 98|Preparat vascos cu o     |  627/03/90/03|Clasificarea este         |
|          |valoare Brix de 69% si   |              |determinata prin aplicarea|
|          |cu urmatoarea compozitie |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |(procente din greutate): |              |de la pozitia 21.06,      |
|          |- sirop de glucoza  32,2 |              |subpozitia 2106.90 si     |
|          |- lapte concentrat  26,6 |              |codul 2106.90.98.         |
|          |- zahar             18,0 |              |Datorita compozitiei      |
|          |- apa               12,4 |              |produsului, cu un         |
|          |- smantana           4,2 |              |continut ridicat in       |
|          |- zahar brun         3,2 |              |zaharuri si cantitati mici|
|          |- lapte              1,1 |              |de ingredienti din lapte, |
|          |- unt                1,1 |              |produsul nu poate fi      |
|          |si cantitati mici de     |              |considerat un preparat    |
|          |sare, agenti de          |              |alimentar pe baza de      |
|          |ingrosare, conservanti,  |              |produse de la pozitiile   |
|          |agent antispumant si     |              |04.01 pana la 04.04.      |
|          |arome.                   |              |In consecinta, produsul nu|
|          |Produsul este folosit la |              |poate fi clasificat la    |
|          |fabricarea inghetatei    |              |pozitia 19.01 (vezi, de   |
|          |conferindu-i un aspect de|              |asemenea, notele          |
|          |marmura si un gust de    |              |explicative ale Sistemului|
|          |caramel. Este conditionat|              |armonizat, capitolul 19,  |
|          |in saci de 20 kg.        |              |Consideratii generale,    |
|          |                         |              |excluderea d).            |
|          |                         |              |Produsul nu poate fi      |
|          |                         |              |considerat un sos preparat|
|          |                         |              |sau un condiment amestecat|
|          |                         |              |de la pozitia 21.03       |
|          |                         |              |deoarece nu se adauga     |
|          |                         |              |alimentelor in timpul     |
|          |                         |              |gatirii sau in momentul   |
|          |                         |              |servirii. Nu poate fi     |
|          |                         |              |considerat un preparat in |
|          |                         |              |sensul pozitiei 21.03     |
|          |                         |              |nefiind utilizat pentru   |
|          |                         |              |condimentarea anumitor    |
|          |                         |              |mancaruri (vezi notele    |
|          |                         |              |explicative ale Sistemului|
|          |                         |              |armonizat aferente        |
|          |                         |              |pozitiei 21.03, partea A).|
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|2202 10 00|Bautura nealcoolica      |1224/03/172/03|Clasificarea este         |
|          |continand apa gazoasa,   |              |determinata prin aplicarea|
|          |zaharoza, glucoza, acid  |              |RGI 1 si 6, notei 3 de la |
|          |citric, taurina (0,4%),  |              |capitolul 22, notei       |
|          |glucurolactona (0,24%),  |              |complementare 1 de la     |
|          |cafeina (0,03%),         |              |capitolul 22 si a textului|
|          |inositol, vitamine,      |              |de la pozitia 22.02 si    |
|          |aromatizanti si          |              |codul 2202.10.00.         |
|          |coloranti. Aceasta       |              |Faptul ca produsul        |
|          |bautura este prezentata  |              |contine, printre altele,  |
|          |ca bautura energizanta   |              |taurina, cafeina si       |
|          |in cutii de 250 ml.      |              |vitamine, nu exclude      |
|          |                         |              |clasificarea la codul     |
|          |                         |              |precizat (vezi notele     |
|          |                         |              |explicative ale Sistemului|
|          |                         |              |armonizat de la pozitia   |
|          |                         |              |22.02, partea A, punctul 2|
|          |                         |              |si notele explicative de  |
|          |                         |              |la Nomenclatura Combinata |
|          |                         |              |aferente codului          |
|          |                         |              |2202.10.00).              |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|2207 20 00|Amestec de alcool etilic |  142/02/24/02|Clasificarea este         |
|          |(88,5%), acetat de etil  |              |determinata prin aplicarea|
|          |(5%) si apa.             |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |Acetatul de etil adaugat |              |de la pozitia 22.07 si    |
|          |la amestec este          |              |codul 2207.20.00.         |
|          |considerat ca un         |              |Adaosul de acetat de etil |
|          |denaturant.              |              |face produsul impropriu   |
|          |                         |              |consumului alimentar, dar |
|          |                         |              |nu si utilizarii          |
|          |                         |              |industriale. Produsul in  |
|          |                         |              |cauza este un alcool      |
|          |                         |              |etilic denaturat de la    |
|          |                         |              |pozitia 22.07.            |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|2207 20 00|Amestec de alcool etilic |  142/02/24/02|Clasificarea este         |
|          |(aproximativ 90%), acetat|              |determinata prin aplicarea|
|          |de etil (aproximativ 5%) |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |si aldehide, alcooli     |              |de la pozitia 22.07 si    |
|          |superiori si apa.        |              |codul 2207.20.00.         |
|          |Acetatul de etil adaugat |              |Adaosul de acetat de etil |
|          |la amestec este          |              |face produsul impropriu   |
|          |considerat ca un         |              |consumului alimentar, dar |
|          |denaturant.              |              |nu si utilizarii          |
|          |                         |              |industriale. Produsul in  |
|          |                         |              |cauza este un alcool      |
|          |                         |              |etilic denaturat de la    |
|          |                         |              |pozitia 22.07.            |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|3302 10 90|Solutie saturata de      |1380/02/200/02|Clasificarea este         |
|          |uleiuri esentiale in     |              |determinata prin aplicarea|
|          |alcool etilic (60% din   |              |RGI 1 si 6 a notei 2 de la|
|          |volum) continand         |              |capitolul 33 si a textului|
|          |aproximativ 3 grame de   |              |de la pozitia 33.02,      |
|          |uleiuri esentiale de     |              |subpozitia 3302.10 si     |
|          |portocala pe litru,      |              |codul 3302.10.90.         |
|          |utilizata ca materie     |              |Avand in vedere continutul|
|          |prima in industria       |              |ridicat de uleiuri        |
|          |alimentara (de exemplu,  |              |esentiale, produsul nu    |
|          |produse de brutarie,     |              |poate fi consumat ca      |
|          |ciocolata etc.)          |              |bautura. In plus, nu este |
|          |                         |              |destinat prepararii de    |
|          |                         |              |bauturi, de exemplu prin  |
|          |                         |              |simpla diluare cu apa     |
|          |                         |              |(vezi si notele           |
|          |                         |              |explicative ale Sistemului|
|          |                         |              |armonizat de la pozitia   |
|          |                         |              |33.02).                   |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|3504 00 00|Produs sub forma de pudra|    55/03/8/03|Clasificarea este         |
|          |cu urmatoarea compozitie |              |determinata prin aplicarea|
|          |(procent din greutate):  |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |- proteine            92 |              |de la pozitia 35.04 si    |
|          |  -- continut in         |              |codul 3504.00.00.         |
|          |     colagen:         65 |              |Datorita compozitiei si   |
|          |- umiditate            4 |              |faptului ca este fabricat |
|          |- cenusa (550 grade      |              |din oase, produsul nu     |
|          |C)                     4 |              |poate fi considerat       |
|          |Produsul este fabricat   |              |extract de carne de la    |
|          |din oase prin hidroliza  |              |pozitia 16.03 datorita    |
|          |si este solubil in apa.  |              |continutului de colagen si|
|          |Este utilizat pentru a   |              |cenusa nu poate fi        |
|          |lega apa, de exemplu, la |              |considerat o gelatina in  |
|          |mezeluri.                |              |sensul pozitiei 35.03.    |
|          |                         |              |Continutul ridicat in     |
|          |                         |              |proteine confera          |
|          |                         |              |produsului                |
|          |                         |              |caracteristicile unui     |
|          |                         |              |izolat de proteine de la  |
|          |                         |              |pozitia 35.04.            |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|3814 00 90|Amestec de alcool etilic |  142/02/24/02|Clasificarea este         |
|          |(78,2%), izopropanol     |              |determinata prin aplicarea|
|          |(12,4%), n-propanol      |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |(8,1%) si mici cantitati |              |de la pozitia 38.14,      |
|          |de alte produse organice.|              |subpozitia 3814.00 si     |
|          |Amestecul este un        |              |codul 3814.00.90.         |
|          |subprodus de la          |              |Datorita cantitatii de    |
|          |fabricarea benzinei      |              |izopropanol si de         |
|          |sintetice.               |              |n-propanol prezente in    |
|          |                         |              |amestec, produsul are     |
|          |                         |              |caracteristicile unui     |
|          |                         |              |solvent organic de la     |
|          |                         |              |pozitia 38.14 si nu are   |
|          |                         |              |proprietatile alcoolului  |
|          |                         |              |etilic de la capitolul 22.|
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|3917 32 99|Tub de irigare picatura  | 763/02/117/02|Clasificarea este         |
|          |cu picatura constituit   |              |determinata prin aplicarea|
|          |dintr-o banda subtire din|              |RGI 1 si 6, a notei 8 de  |
|          |material plastic         |              |la capitolul 39 si a      |
|          |flexibila, indoita pe    |              |textului de la pozitia    |
|          |lungime. Cele doua       |              |39.17, subpozitia 3917.32 |
|          |margini se suprapun si   |              |si codul 3917.32.99.      |
|          |sunt unite impreuna      |              |Clasificarea se bazeaza pe|
|          |pentru a forma un tub    |              |forma si materialul       |
|          |perforat plat. Produsul  |              |constitutiv al produsului.|
|          |este conditionat in      |              |Produsul este un tub din  |
|          |rulouri de diverse       |              |material plastic. Conform |
|          |lungimi.                 |              |notei 8 de la             |
|          |                         |              |capitolul 39, se clasifica|
|          |                         |              |la pozitia 39.17. Nu poate|
|          |                         |              |fi considerat un sistem de|
|          |                         |              |irigare de la             |
|          |                         |              |pozitia 84.24 sau parte a |
|          |                         |              |unui asemenea sistem.     |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|3920 62 19|Pelicula din material    |1224/03/172/03|Clasificarea este         |
|          |plastic nealveolar, cu o |              |determinata prin aplicarea|
|          |grosime totala de        |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |cca 0,011 mm, constand   |              |de la pozitia 39.20,      |
|          |dintr-o pelicula de      |              |subpozitia 3920.62 si     |
|          |poli(etilen tereftalat)  |              |codul 3920.62.19.         |
|          |(PET) metalizat pe o fata|              |Pelicula din material     |
|          |cu aluminiu care a fost  |              |plastic metalizat nu poate|
|          |apoi acoperit cu un strat|              |fi clasificata la         |
|          |de rasina melaminica     |              |pozitia 39.21 deoarece    |
|          |alchilata (lac).         |              |metalizarea sub vid nu    |
|          |Materialul plastic       |              |este considerata o        |
|          |predominant este         |              |ranforsare a peliculei din|
|          |poli(etilen tereftalat). |              |plastic (vezi, de         |
|          |Stratul metalic este     |              |asemenea, notele          |
|          |aplicat prin procedeul   |              |explicative ale Sistemului|
|          |depunerii sub vid si     |              |armonizat aferente        |
|          |pelicula metalizata      |              |pozitiei 39.20).          |
|          |transmite lumina.        |              |                          |
|          |Pelicula poate fi        |              |                          |
|          |utilizata la fabricarea  |              |                          |
|          |paturilor de salvare.    |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|3923 10 00|Cutie din material       |  627/03/90/03|Clasificarea este         |
|          |plastic rigid utilizata  |              |determinata prin aplicarea|
|          |la transportul,          |              |RGI 1 si 6, a textului de |
|          |depozitarea si           |              |la pozitia 39.23 si       |
|          |manipularea discurilor de|              |codul 3923.10.00.         |
|          |semiconductori. Peretii  |              |Aceste cutii din plastic  |
|          |interiori au caneluri    |              |sunt utilizate pentru     |
|          |pentru a forma santuri;  |              |transportul si ambalarea  |
|          |baza si una din fete     |              |marfurilor si nu pot fi   |
|          |sunt deschise.           |              |considerate parti si      |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |accesorii destinate       |
|          |                         |              |exclusiv sau in principal |
|          |                         |              |unui anumit tip de masina,|
|          |                         |              |instrument sau aparat de  |
|          |                         |              |la capitolul 90 (vezi     |
|          |                         |              |nota 2 b) de la           |
|          |                         |              |capitolul 90).            |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|3926 90 99|Articol din material     |  471/02/75/02|Clasificarea este         |
|          |plastic alveolar, cu o   |              |determinata prin aplicarea|
|          |grosime de aproximativ   |              |RGI 1 si 6, a notei 1 de  |
|          |4 mm, de forma           |              |la capitolul 39, a        |
|          |aproximativ              |              |notei 1 h) de la          |
|          |dreptunghiulara, deoarece|              |sectiunea XI, a notelor 1 |
|          |are marginile rotunjite, |              |si 2 a) (5) de la         |
|          |(masurand aproximativ    |              |capitolul 59 si a textului|
|          |20 x 24 cm), acoperit pe |              |de la pozitia 39.26,      |
|          |una din fete cu material |              |subpozitia 3926.90 si     |
|          |tricotat de o singura    |              |codul 3926.90.99.         |
|          |culoare, cu grosime de   |              |nota 2 a) (5) de la       |
|          |circa 0,2 mm.            |              |capitolul 59 exclude      |
|          |(Covor pentru mouse si   |              |clasificarea in           |
|          |articole similare)       |              |sectiunea XI, deoarece    |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |materialul tricotat       |
|          |                         |              |constituie doar un suport.|
|          |                         |              |Vezi si notele explicative|
|          |                         |              |ale Sistemului armonizat  |
|          |                         |              |de la capitolul 39,       |
|          |                         |              |consideratii generale     |
|          |                         |              |(materiale plastice       |
|          |                         |              |combinate cu materiale    |
|          |                         |              |textile), punctul d).     |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|3926 90 99|Produs (dimensiuni:      | 687/02/106/02|Clasificarea este         |
|          |L x 1 x H = 52,5 x 25 x  |              |determinata prin aplicarea|
|          |4,5 cm), destinat        |              |RGI 1 si 6, a textului de |
|          |pastrarii instrumentelor |              |la pozitia 39.26,         |
|          |chirurgicale, constand   |              |subpozitia 3926.90 si a   |
|          |din doua parti distincte |              |codului 3926.90.99.       |
|          |din plastic, turnat si   |              |Produsul nu poate fi      |
|          |perforat.                |              |considerat accesoriu al   |
|          |Cele doua parti se       |              |unui instrument sau aparat|
|          |suprapun si se ataseaza  |              |chirurgical in sensul     |
|          |una de alta cu ajutorul  |              |pozitiei 90.18.           |
|          |agrafelor metalice       |              |                          |
|          |dispuse pe fiecare parte.|              |                          |
|          |Partea superioara are    |              |                          |
|          |doua manere metalice.    |              |                          |
|          |Partea inferioara are    |              |                          |
|          |compartimente special    |              |                          |
|          |formate pentru           |              |                          |
|          |pastrarea instrumentelor.|              |                          |
|          |Produsul este prezentat  |              |                          |
|          |fara instrumente         |              |                          |
|          |chirurgicale.            |              |                          |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|3926 90 99|Rasina epoxidica sub     |2014/02/311/02|Clasificarea este         |
|          |forma de pastile         |              |determinata prin aplicarea|
|          |cilindrice, a caror      |              |RGI 1 si 6, a textului de |
|          |lungime nu depaseste     |              |la pozitia 39.26,         |
|          |diametrul, compuse din   |              |subpozitia 3926.90 si a   |
|          |pudra aglomerata.        |              |codului 3926.90.99.       |
|          |Aceste materiale plastice|              |Materialele plastice      |
|          |sunt utilizate pentru    |              |prezentate sub forma de   |
|          |capsularea               |              |pastile cilindrice nu pot |
|          |semiconductorilor si a   |              |fi considerate ca forme   |
|          |circuitelor integrate    |              |primare de la             |
|          |electronice.             |              |pozitiile 39.01 pana la   |
|          |                         |              |39.14, in sensul notei 6  |
|          |                         |              |de la capitolul 39.       |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|5903 20 90|Material plastic alveolar|  471/02/75/02|Clasificarea este         |
|          |(poliuretan), cu o       |              |determinata prin aplicarea|
|          |grosime de circa 4 mm, de|              |RGI 1 si 6, a notei 7 a)  |
|          |forma dreptunghiulara,   |              |de la sectiunea XI, a     |
|          |(masurand aproximativ    |              |notelor 1 si 2 a) (5) de  |
|          |20 x 21 cm), acoperit pe |              |la capitolul 59 si a      |
|          |fata cu un material      |              |textului de la            |
|          |tricotat imprimat,       |              |pozitia 59.03,            |
|          |multicolor, cu o grosime |              |subpozitia 5903.20 si     |
|          |de circa 0,2 mm.         |              |codul 5903.20.90.         |
|          |(Covor pentru mouse      |              |Articolul nu este         |
|          |(mouse-pad) si articole  |              |"confectionat" in sensul  |
|          |similare)                |              |notei 7 a) de la          |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |sectiunea XI deoarece este|
|          |                         |              |decupat in forma          |
|          |                         |              |dreptunghiulara           |
|          |                         |              |nota 2 a) (5) de la       |
|          |                         |              |capitolul 59 exclude      |
|          |                         |              |clasificarea in           |
|          |                         |              |capitolul 39 deoarece     |
|          |                         |              |materialul tricotat este  |
|          |                         |              |imprimat multicolor si    |
|          |                         |              |deci nu constituie doar un|
|          |                         |              |suport. Vezi si notele    |
|          |                         |              |explicative ale Sistemului|
|          |                         |              |armonizat de la           |
|          |                         |              |capitolul 39, consideratii|
|          |                         |              |generale (materiale       |
|          |                         |              |plastice combinate cu     |
|          |                         |              |materiale textile),       |
|          |                         |              |punct d).                 |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|6109 10 00|Set de doua articole de  |2049/02/316/02|Clasificarea este         |
|          |imbracaminte conditionate|              |determinata prin aplicarea|
|          |pentru vanzarea cu       |              |RGI 1 si 6, a notei 13 de |
|          |amanuntul, continand:    |              |la sectiunea XI, a        |
|          |a) un articol de         |              |notei 3, punctul b) si a  |
|          |imbracaminte monocolor   |              |notei 9 de la capitolul 61|
|          |din material tricotat,   |              |si a textului de la       |
|          |usor, (100% bumbac),     |              |pozitia 61.04,            |
|          |destinat acoperirii      |              |subpozitia 6104.62 si     |
|          |partii superioare a      |              |codul 6104.62.90, de la   |
|          |corpului, fara deschidere|              |pozitia 61.09 si          |
|          |la rascroiala gatului,   |              |codul 6109.10.00.         |
|          |cu maneci scurte, cu un  |              |Articolul nu poate fi     |
|          |decolteu rotunjit si cu  |              |clasificat ca set,        |
|          |bordura tricotata, cu    |              |deoarece nu indeplineste  |
|          |tiv la baza articolului  |              |conditiile notei 3,       |
|          |si la baza manecilor.    |              |punctul b) de la          |
|          |Acest articol prezinta un|              |capitolul 61.             |
|          |text si o imagine,       |              |Clasificarea ca pijama    |
|          |imprimate pe fata.       |              |este exclusa, deoarece    |
|          |[Tricou sport fara       |              |articolele de imbracaminte|
|          |guler (T-shirt)]         |              |in cauza nu sunt destinate|
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |a fi folosite exclusiv sau|
|          |                         |              |in principal ca pijamale. |
|6104 62 90|b) un articol de         |2049/02/316/02|                          |
|          |imbracaminte monocolor   |              |                          |
|          |din material tricotat,   |              |                          |
|          |usor, (100% bumbac),     |              |                          |
|          |destinat acoperirii      |              |                          |
|          |partii inferioare a      |              |                          |
|          |corpului din talie pana  |              |                          |
|          |deasupra genunchilor,    |              |                          |
|          |care acopera separat     |              |                          |
|          |fiecare picior, fara     |              |                          |
|          |deschidere in talie.     |              |                          |
|          |Acest articol de         |              |                          |
|          |imbracaminte este strans |              |                          |
|          |in talie cu elastic.     |              |                          |
|          |Baza este tivita.        |              |                          |
|          |Prezinta de asemenea o   |              |                          |
|          |imagine imprimata la     |              |                          |
|          |baza piciorului stang.   |              |                          |
|          |(Short)                  |              |                          |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|6212 10 90|Articol lejer din        |  471/02/75/02|Clasificarea este         |
|          |material tricotat pentru |              |determinata prin aplicarea|
|          |femei sau fete           |              |RGI 1 si 6, a notei 2 a)  |
|          |(86% nailon,             |              |de la capitolul 61 si a   |
|          |14% elastan), monocolor, |              |textului de la pozitia    |
|          |destinat a fi purtat     |              |62.12, subpozitia 6212.10 |
|          |direct pe piele,         |              |si codul 6212.10.90.      |
|          |coborand pana sub bust,  |              |Intaritura elastica de pe |
|          |prevazut cu bretele fine |              |fata, care strange        |
|          |reglabile. Prezinta un   |              |tesatura formeaza cupele  |
|          |decolteu larg pe fata    |              |care separa sanii, ceea ce|
|          |si in spate, fara        |              |este caracteristic unui   |
|          |deschidere. Benzi din    |              |sutien.                   |
|          |material tricotat sunt   |              |Cusatura urmeaza curbura  |
|          |cusute la decolteu si    |              |bustului si strange       |
|          |la subsuoara.            |              |tesatura pentru a forma   |
|          |Articolul are plastroane |              |cupele.                   |
|          |din material tricotat,   |              |Intarirea cusaturii pe    |
|          |cu elasticitate          |              |interior confera          |
|          |variabila, pe partile    |              |articolului rigiditate si,|
|          |laterale, precum si o    |              |cu plastroanele laterale  |
|          |intaritura elastica in   |              |de elasticitate variabila,|
|          |partea din fata.         |              |dau aspectul de sutien, in|
|          |O cusatura situata exact |              |conformitate cu notele    |
|          |sub piept, intarita la   |              |explicative ale Sistemului|
|          |interior, urmeaza forma  |              |armonizat de la pozitia   |
|          |naturala a bustului.     |              |62.12, primul paragraf.   |
|          |Articolul are, pe partea |              |                          |
|          |sa inferioara, o banda   |              |                          |
|          |larga elastica in jur de |              |                          |
|          |2 cm, destinata          |              |                          |
|          |mentinerii sale stranse  |              |                          |
|          |pe corp.                 |              |                          |
|          |(Sutien)                 |              |                          |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|6302 32 90|Invelitoare monocolora,  |1020/03/147/03|Clasificarea este         |
|          |care poate fi spalata (de|              |determinata prin aplicarea|
|          |aproximativ 73 cm x      |              |prevederilor RGI 1 si 6, a|
|          |42 cm), din material     |              |notelor 2 (A) si 7 de la  |
|          |textil matlasat, cu      |              |sectiunea XI, a notei de  |
|          |straturi multiple, al    |              |subpozitie 2 (A) de la    |
|          |carei strat exterior este|              |sectiunea XI, a notei 1 de|
|          |realizat dintr-o tesatura|              |la capitolul 63 si a      |
|          |compusa din poliester    |              |textului pozitiei 63.02,  |
|          |(65%), bumbac (25%) si   |              |subpozitiei 6302.32 si a  |
|          |polietilena (10%),       |              |Codului 6302.32.90.       |
|          |stratul intermediar este |              |Articolul textil matlasat |
|          |din vata si stratul      |              |multistrat este produs    |
|          |inferior este compus     |              |dintr-un material de la   |
|          |dintr-un material netesut|              |pozitia 58.11. Vezi si    |
|          |monocolor din            |              |notele explicative ale    |
|          |polipropilena 100% . Ea  |              |Sistemului armonizat de la|
|          |este dotata cu un sistem |              |pozitia 58.11.            |
|          |de inchidere cu fermoar, |              |Acest articol este        |
|          |care ii permite sa fie   |              |considerat a fi o lenjerie|
|          |umpluta.                 |              |de pat in sensul pozitiei |
|          |                         |              |6302. Vezi si notele      |
|          |                         |              |explicative ale Sistemului|
|          |                         |              |armonizat de la pozitia   |
|          |                         |              |63.02, paragraful 1, in   |
|          |                         |              |virtutea carora fetele de |
|          |                         |              |perna se clasifica la     |
|          |                         |              |pozitia 63.02.            |
|          |                         |              |Clasificarea la pozitia   |
|          |                         |              |94.04 (articole de pat)   |
|          |                         |              |este exclusa, datorita    |
|          |                         |              |faptului ca acest articol |
|          |                         |              |nu este nici umplut, nici |
|          |                         |              |nu are alt material la    |
|          |                         |              |interior. A se vedea      |
|          |                         |              |notele explicative ale    |
|          |                         |              |Sistemului armonizat de la|
|          |                         |              |pozitia 94.04, punctul    |
|          |                         |              |(B). De asemenea, conform |
|          |                         |              |notelor explicative ale   |
|          |                         |              |Sistemului armonizat,     |
|          |                         |              |pozitia 94.04, punctul    |
|          |                         |              |(e), fetele de perna sunt |
|          |                         |              |excluse de la aceasta     |
|          |                         |              |pozitie si trebuie sa fie |
|          |                         |              |clasificate la            |
|          |                         |              |pozitia 63.02.            |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|6306 91 00|Articol confectionat, de |  471/02/75/02|Clasificarea este         |
|          |forma dreptunghiulara    |              |determinata prin aplicarea|
|          |(dimensiuni aproximative:|              |RGI 1 si 6, a notelor 7 e)|
|          |110 x 160 cm), din       |              |si 8 a) de la             |
|          |material textil (100%    |              |sectiunea XI, a notei 1 de|
|          |bumbac), fixat la        |              |la capitolul 63 si a      |
|          |extremitati, pe latimea  |              |textului de la pozitia    |
|          |tesaturii, pe fiecare    |              |63.06 si codul 6306.91.00.|
|          |extremitate a unei bare  |              |Alte articole textile     |
|          |din lemn (lungime        |              |confectionate se clasifica|
|          |aproximativa: 110 cm),   |              |in capitolul 63 conform   |
|          |cu ajutorul unor corzi   |              |notei 8 a) de la sectiunea|
|          |impletite. Corzile de    |              |XI si a notei 1 de la     |
|          |diferite lungimi dau o   |              |capitolul 63.             |
|          |forma asimetrica partii  |              |Conform RGI 1 si 6,       |
|          |din tesatura. Deasupra   |              |articolul trebuie         |
|          |barei din lemn, articolul|              |clasificat drept articol  |
|          |este prevazut cu un      |              |de camping deoarece -     |
|          |sistem de fixare, compus |              |conform caracteristicilor |
|          |din doua corzi impletite |              |sale obiective - articolul|
|          |si un inel metalic, care |              |este constituit dintr-o   |
|          |permite fixarea de       |              |bucata de material textil |
|          |exemplu intr-un carlig.  |              |confectionata, de forma   |
|          |Acest articol nu are     |              |dreptunghiulara suspendata|
|          |partea pentru asezat     |              |la ambele laturi cu       |
|          |bine definita.           |              |ajutorul unor corzi       |
|          |(Articol similar unui    |              |impletite si care ia forma|
|          |hamac)                   |              |corpului persoanei care se|
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |aseaza sau se culca pe ea,|
|          |                         |              |deoarece acest articol nu |
|          |                         |              |are partea pentru asezat  |
|          |                         |              |bine definita. Articolul  |
|          |                         |              |poate fi utilizat atat in |
|          |                         |              |interior, cat si in       |
|          |                         |              |exterior.                 |
|          |                         |              |Prin urmare, articolul    |
|          |                         |              |trebuie clasificat - ca si|
|          |                         |              |hamac - drept "articol de |
|          |                         |              |camping" de la pozitia    |
|          |                         |              |63.06. Vezi notele        |
|          |                         |              |explicative ale Sistemului|
|          |                         |              |armonizat de la pozitia   |
|          |                         |              |63.06, punctul (5),       |
|          |                         |              |conform carora articolele |
|          |                         |              |de camping includ, intre  |
|          |                         |              |altele, si hamacurile. In |
|          |                         |              |plus, notele explicative  |
|          |                         |              |ale Sistemului armonizat  |
|          |                         |              |de la pozitia 94.03 (alte |
|          |                         |              |mobile), punctul e),      |
|          |                         |              |exclud hamacurile de la   |
|          |                         |              |pozitia 94.03 si le       |
|          |                         |              |clasifica - in functie de |
|          |                         |              |materialul din care sunt  |
|          |                         |              |constituite - la pozitiile|
|          |                         |              |63.06 sau 56.08 (plase    |
|          |                         |              |confectionate).           |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|6307 10 10|Carpa din tricot         |1017/02/155/02|Clasificarea este         |
|          |(interlock) nedesirabil, |              |determinata prin aplicarea|
|          |subtire, din poliester   |              |RGI 1 si 6, a notei 7 c)  |
|          |100%, care are in jur de |              |de la sectiunea XI, a     |
|          |21 cm x 21 cm. Toate cele|              |notei 1 de la capitolul 63|
|          |patru margini sunt       |              |si a textului de la       |
|          |termosudate.             |              |pozitia 63.07, subpozitia |
|          |(Carpa)                  |              |6307.10 si codul          |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |6307.10.10.               |
|          |                         |              |Datorita faptului ca      |
|          |                         |              |marginile sunt            |
|          |                         |              |termosudate, articolul    |
|          |                         |              |este considerat ca fiind  |
|          |                         |              |confectionat. Vezi si     |
|          |                         |              |notele explicative ale    |
|          |                         |              |Sistemului armonizat de la|
|          |                         |              |sectiunea XI, Consideratii|
|          |                         |              |generale, (II), "Articole |
|          |                         |              |confectionate", punctul 3.|
|          |                         |              |Vezi si notele explicative|
|          |                         |              |ale Sistemului armonizat  |
|          |                         |              |de la pozitia 63.07,      |
|          |                         |              |punctul 1.                |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|6307 90 10|Articol din material     |  471/02/75/02|Clasificarea este         |
|          |plastic alveolar cu o    |              |determinata prin aplicarea|
|          |grosime de circa 4 mm,   |              |RGI 1 si 6, a             |
|          |de forma aproape         |              |notelor 7 (a) si 8 (a) de |
|          |dreptunghiulara, deoarece|              |la sectiunea XI, a        |
|          |are marginile rotunjite, |              |notelor 1 si 2 (a) (5) de |
|          |(masurand aproximativ    |              |la capitolul 59, a        |
|          |20 x 24 cm), acoperit pe |              |notelor 1 si 2 (a) de la  |
|          |fata cu un material      |              |capitolul 63 si a textului|
|          |tricotat imprimat,       |              |de la pozitia 63.07,      |
|          |multicolor cu o grosime  |              |subpozitia 6307.90 si     |
|          |de circa 0,2 mm.         |              |codul 6307.90.10.         |
|          |[Covor pentru mouse      |              |Articolul este considerat |
|          |(mouse-pad) si articole  |              |"confectionat", in sensul |
|          |similare]                |              |notei 7 (a) de la         |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |sectiunea XI, deoarece    |
|          |                         |              |este decupat intr-o alta  |
|          |                         |              |forma decat patrata sau   |
|          |                         |              |dreptunghiulara.          |
|          |                         |              |nota 2 (a) (5) de la      |
|          |                         |              |capitolul 59 exclude      |
|          |                         |              |clasificarea in           |
|          |                         |              |capitolul 39, deoarece    |
|          |                         |              |materialul tricotat nu    |
|          |                         |              |constituie doar un suport.|
|          |                         |              |Vezi si notele explicative|
|          |                         |              |ale Sistemului armonizat  |
|          |                         |              |de la capitolul 39,       |
|          |                         |              |consideratii generale     |
|          |                         |              |(materiale plastice       |
|          |                         |              |combinate cu materiale    |
|          |                         |              |textile), punctul d).     |
|          |                         |              |Conform notei 8 a) de la  |
|          |                         |              |sectiunea XI, articolele  |
|          |                         |              |confectionate se clasifica|
|          |                         |              |la capitolele 61 pana la  |
|          |                         |              |63.                       |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|6307 90 99|Stea cu cinci brate din  |1017/02/155/02|Clasificarea este         |
|          |material tesut, care     |              |determinata prin aplicarea|
|          |contine fire metalizate  |              |RGI 1 si 6 a notelor 7 a) |
|          |si altele, umpluta cu    |              |si e) de la sectiunea XI, |
|          |material sintetic si care|              |a notei 1 de la           |
|          |masoara aproximativ      |              |capitolul 63 si a textului|
|          |8 cm x 8 cm. Un fir      |              |de la pozitia 63.07,      |
|          |metalizat, care formeaza |              |subpozitia 6307.90 si     |
|          |o bucla pentru agatat    |              |codul 6307.90.99.         |
|          |este fixat pe unul din   |              |Tinand cont de aspectul   |
|          |bratele stelei.          |              |sau general, articolul    |
|          |(Alte articole           |              |poate fi utilizat pe      |
|          |confectionate - articole |              |parcursul intregului an si|
|          |pentru decoratiuni)      |              |nu exclusiv sau in        |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |principal cu ocazia       |
|          |                         |              |sarbatorilor de Craciun.  |
|          |                         |              |Prin urmare, clasificarea |
|          |                         |              |la pozitia 95.05 este     |
|          |                         |              |exclusa.                  |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|6402 99 39|Incaltaminte cu talpa    | 849/02/135/02|Clasificarea este         |
|          |exterioara si fete din   |              |determinata prin aplicarea|
|          |material plastic;        |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |inaltimea totala a talpii|              |de la pozitia 64.02,      |
|          |si a tocului este sub    |              |subpozitia 6402.99 si     |
|          |3 cm.                    |              |codul 6402.99.39.         |
|          |Talpa si o parte a fetei |              |Se considera ca fata a    |
|          |(marginile care acopera  |              |incaltamintei, partea care|
|          |partial piciorul) sunt   |              |acopera partile laterale  |
|          |confectionate dintr-o    |              |si partea de deasupra     |
|          |singura bucata.          |              |piciorului. Vezi si notele|
|          |Cealalta parte a fetei   |              |explicative ale Sistemului|
|          |este constituita dintr-o |              |armonizat de la           |
|          |fasie din material       |              |capitolul 64, consideratii|
|          |plastic care trece pe    |              |generale, punctul D.      |
|          |deasupra piciorului si   |              |Cepurile nefiind fixe pe  |
|          |care este fixata de      |              |partea incaltamintei care |
|          |margini prin patru       |              |formeaza talpa, articolul |
|          |cepuri orizontale.       |              |nu poate fi clasificat la |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |codul 6402.20.00.         |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|6404 19 90|Incaltaminte pentru      |2343/03/346/03|Clasificarea este         |
|          |timpul liber, pentru     |              |determinata prin aplicarea|
|          |copii, care acopera      |              |RGI 1 si 6, a notei 4 (a) |
|          |glezna, cu talpa         |              |de la capitolul 64 si a   |
|          |exterioara din cauciuc si|              |textului pozitiei 64.04,  |
|          |fete constituite dintr-o |              |subpozitiei 6404.19 si    |
|          |foaie de material plastic|              |codului 6404.19.90 din    |
|          |a caror fata exterioara  |              |Nomenclatura combinata.   |
|          |este acoperita cu fibre  |              |In privinta "materialului |
|          |textile cu o lungime de  |              |pentru fete", expresia    |
|          |maximum 5 mm (nopeuri)   |              |"materiale textile"       |
|          |lipite de ea si care     |              |cuprinde, in sensul       |
|          |este combinata pe fata   |              |capitolului 64, fibrele,  |
|          |interioara cu un strat   |              |firele, tesaturile etc. de|
|          |subtire de tesatura.     |              |la capitolele 50 pana la  |
|          |Incaltamintea este       |              |60. Vezi si notele        |
|          |prevazuta cu o captuseala|              |explicative ale Sistemului|
|          |din material textil.     |              |armonizat privitoare la   |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |capitolul 64, Consideratii|
|          |                         |              |generale, punctul F).     |
|          |                         |              |Nopeurile de la pozitia   |
|          |                         |              |56.01 reprezinta materia  |
|          |                         |              |constitutiva a fetelor in |
|          |                         |              |sensul notei 4 (a) de la  |
|          |                         |              |capitolul 64, deoarece ele|
|          |                         |              |sunt singurul material de |
|          |                         |              |acoperire a suprafetei    |
|          |                         |              |exterioare.               |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|7013 99 00|Recipient din sticla cu  |  141/02/24/02|Clasificarea este         |
|          |crapaturi artificiale,   |              |determinata prin aplicarea|
|          |prevazut cu trei picioare|              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |din sticla, cu o inaltime|              |de la pozitia 70.13 si    |
|          |de aproximativ 9 cm, cu  |              |codul 7013.99.00.         |
|          |gura rotunda cu un       |              |Recipientul nu este       |
|          |diametru de aproximativ  |              |destinat mentinerii unei  |
|          |7,5 cm in partea         |              |lumanari intr-o pozitie   |
|          |superioara. In interior  |              |fixa, deci nu poate fi    |
|          |poate fi asezata o       |              |considerat un sfesnic in  |
|          |lumanare.                |              |sensul pozitiei 94.05.    |
|          |Recipientul este         |              |                          |
|          |prezentat fara lumanare. |              |                          |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|7013 99 00|Trei articole ambalate ca|  141/02/24/02|Clasificarea este         |
|          |set intr-o cutie de      |              |determinata prin aplicarea|
|          |carton pentru vanzarea cu|              |RGI 1, 3 b) si 6 si a     |
|          |amanuntul:               |              |textului de la pozitia    |
|          |- un recipient din sticla|              |70.13 si codul 7013.99.00.|
|          |incolora cu o inaltime de|              |Cele trei articole        |
|          |aproximativ 15 cm si cu  |              |indeplinesc criteriile de |
|          |gura rotunda cu diametru |              |clasificare a marfurilor  |
|          |de aproximativ 11 cm in  |              |prezentate in seturi.     |
|          |partea superioara,       |              |Recipientul din sticla    |
|          |- o lumanare cilindrica  |              |confera setului caracterul|
|          |cu aproximativ 4,5 cm    |              |sau esential.             |
|          |inaltime si 5 cm         |              |Recipientul nu este       |
|          |diametru,                |              |destinat mentinerii unei  |
|          |- un saculet din plastic |              |lumanari intr-o pozitie   |
|          |care contine aproximativ |              |fixa, deci nu poate fi    |
|          |150 g nisip fin.         |              |considerat un sfesnic in  |
|          |Lumanarea trebuie sa fie |              |sensul pozitiei 94.05.    |
|          |asezata pe nisip, pe     |              |                          |
|          |fundul recipientului.    |              |                          |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|8472 10 00|Duplicator digital cu    |1386/03/196/03|Clasificarea este         |
|          |matrice, functionand cu  |              |determinata prin aplicarea|
|          |ajutorul unui scanner ce |              |RGI 1 si 6, precum si a   |
|          |permite digitizarea si   |              |textului de la pozitia    |
|          |prelucrarea electronica a|              |84.72 si de la codul      |
|          |textelor si a imaginilor |              |8472.10.00.               |
|          |de reprodus. Aparatul    |              |Aparatul este un          |
|          |utilizeaza o matrice     |              |duplicator cu matrice care|
|          |formata dintr-o pelicula |              |poate opera in mod        |
|          |pe baza de fibre vegetale|              |autonom. Clasificarea la  |
|          |acoperita cu un strat    |              |pozitiile 84.43, 84.71 si |
|          |plastifiat pentru        |              |90.09 este exclusa.       |
|          |"arderea" datelor cu     |              |Vezi, de asemenea, notele |
|          |ajutorul unui cap termic.|              |explicative ale Sistemului|
|          |Matricea "arsa" este apoi|              |armonizat de la pozitia   |
|          |transportata pe un       |              |84.72, punctul 1.         |
|          |cilindru de imprimare    |              |                          |
|          |pentru a fi fixata pe    |              |                          |
|          |acesta. Foile de hartie  |              |                          |
|          |de imprimat sunt presate |              |                          |
|          |pe cilindru cu un rulou  |              |                          |
|          |de presiune.             |              |                          |
|          |Aparatul este dotat cu un|              |                          |
|          |sistem de imprimare cu   |              |                          |
|          |mai multe viteze (60, 80,|              |                          |
|          |100 si 120 de            |              |                          |
|          |copii/minut). Este       |              |                          |
|          |echipat cu un panou de   |              |                          |
|          |control ce are incorporat|              |                          |
|          |un ecran cu cristale     |              |                          |
|          |lichide, cu un dispozitiv|              |                          |
|          |de triere automata,      |              |                          |
|          |compartimente pentru     |              |                          |
|          |hartie si o unitate de   |              |                          |
|          |receptie cu lateralele   |              |                          |
|          |prevazute cu un sistem de|              |                          |
|          |ghidare.                 |              |                          |
|          |Acest aparat poate       |              |                          |
|          |functiona atat autonom,  |              |                          |
|          |cat si conectat la o     |              |                          |
|          |masina automata de       |              |                          |
|          |prelucrare a datelor.    |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|8526 91 90|Dispozitiv portabil de   | 687/02/106/02|Clasificarea este         |
|          |pozitionare globala      |              |determinata prin aplicarea|
|          |(dimensiuni: 1 x L x h = |              |RGI 1 si 6, a textului de |
|          |8 x 17,3 x 6,5 cm) cu    |              |la pozitia 85.26,         |
|          |ecran de afisare cu      |              |subpozitia 8526.91 si     |
|          |cristale lichide cu 16   |              |codul 8526.91.90.         |
|          |culori (avand o diagonala|              |Acest aparat nu           |
|          |a ecranului de 10,4 cm)  |              |indeplineste prevederile  |
|          |si mai multe butoane de  |              |Acordului privind comertul|
|          |comanda. Acest aparat    |              |cu aeronave civile si ale |
|          |este dotat cu un receptor|              |Protocolului privind      |
|          |cu 12 canale paralele    |              |comertul cu aeronave      |
|          |care poate capta si      |              |civile, deoarece nu poate |
|          |urmari in permanenta     |              |fi incorporat intr-o      |
|          |semnalele emise pentru   |              |aeronava civila.          |
|          |calcularea si            |              |                          |
|          |actualizarea localizarii |              |                          |
|          |si o antena demontabila. |              |                          |
|          |Functioneaza cu baterii  |              |                          |
|          |sau adaptor CC de 10 pana|              |                          |
|          |la 35 de volti.          |              |                          |
|          |Este prezentat cu        |              |                          |
|          |urmatoarele accesorii:   |              |                          |
|          |Un colier de deviere, o  |              |                          |
|          |antena exterioara        |              |                          |
|          |ascunsa, un adaptor      |              |                          |
|          |pentru bricheta, un cablu|              |                          |
|          |pentru actualizarea      |              |                          |
|          |datelor, un manual de    |              |                          |
|          |utilizare si un etui.    |              |                          |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|8543 89 95|Aparat pentru intarirea  |1386/03/196/03|Clasificarea este         |
|          |musculaturii prezentat in|              |determinata prin aplicarea|
|          |set, intr-o caseta din   |              |RGI 1 si 6, precum si prin|
|          |material plastic ce      |              |textul pozitiei 85.43,    |
|          |contine o unitate        |              |subpozitiei 8543.89 si al |
|          |electronica cu baterie,  |              |codului 8543.89.95.       |
|          |prevazuta cu cabluri, opt|              |Setul nu se clasifica la  |
|          |electrozi si doua benzi  |              |pozitia 90.18 deoarece nu |
|          |elastice reglabile.      |              |este un instrument sau un |
|          |Electrozii se mentin pe  |              |aparat utilizat in        |
|          |corp cu ajutorul benzilor|              |medicina.                 |
|          |si se conecteaza la      |              |Setul nu se clasifica la  |
|          |unitatea electronica prin|              |pozitia 90.19 deoarece nu |
|          |intermediul cablurilor.  |              |este utilizat pentru      |
|          |Impulsurile electrice    |              |tratarea maladiilor       |
|          |sunt transmise prin      |              |musculare sau ca aparat de|
|          |electrozi pentru a       |              |masaj.                    |
|          |stimula contractia       |              |Setul nu se clasifica la  |
|          |repetata a muschilor.    |              |pozitia 95.06 deoarece nu |
|          |Intensitatea             |              |reprezinta un aparat      |
|          |contractiilor poate fi   |              |pentru educatia fizica.   |
|          |marita sau micsorata.    |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|8704 22 91|Vehicul articulat, nou,  |1386/03/196/03|Clasificarea este         |
|          |conceput pentru a fi     |              |determinata prin aplicarea|
|          |utilizat in afara retelei|              |RGI 1 si 6, notei 3 de la |
|          |rutiere, pentru          |              |sectiunea XVI, precum si a|
|          |transportul cherestelei  |              |textului pozitiei 87.04,  |
|          |pe terenuri accidentate  |              |subpozitiei 8704.22 si    |
|          |si drumuri forestiere.   |              |codului 8704.22.91.       |
|          |Greutatea in sarcina a   |              |Vehiculul este conceput,  |
|          |vehiculului este de 19,7 |              |in principal, pentru      |
|          |tone si greutatea        |              |transportul marfurilor si |
|          |sarcinii maxime prevazute|              |nu pentru a trage sau a   |
|          |este de 8,5 tone.        |              |impinge alte motoare,     |
|          |Vehiculul consta din:    |              |vehicule sau incarcaturi. |
|          |- o unitate de remorcare |              |Prin urmare, acesta nu    |
|          |cu patru roti si un motor|              |indeplineste conditiile   |
|          |diesel, cabina           |              |notei 2 de la             |
|          |conducatorului si o      |              |capitolul 87.             |
|          |macara hidraulica fixa,  |              |In plus, nu poate fi      |
|          |pentru incarcare sau     |              |considerat autovehicul    |
|          |descarcare,              |              |pentru utilizari speciale |
|          |- o unitate de incarcare |              |de la pozitia 87.05.      |
|          |cu patru roti pentru     |              |                          |
|          |transportul trunchiurilor|              |                          |
|          |de copaci, legata in     |              |                          |
|          |permanenta la elementul  |              |                          |
|          |motor cu ajutorul unui   |              |                          |
|          |cuplaj special.          |              |                          |
|          |Vezi fotografia (*).     |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|8704 31 91|Vehicule noi cu patru    |1386/03/196/03|Clasificarea este         |
|          |roti, cu motor cu piston |              |determinata prin aplicarea|
|          |cu aprindere prin        |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |scanteie, cu o cilindree |              |pozitiei 87.04,           |
|          |de 286 cm^3, cu o        |              |subpozitiei 8704.31 si    |
|          |greutate bruta de        |              |codului 8704.31.91.       |
|          |aproximativ 620 kg si    |              |Vehiculul este conceput,  |
|          |avand dimensiunile,      |              |in principal, pentru      |
|          |aproximative, de 263 cm  |              |transportul marfurilor si |
|          |(lungime) x 122 cm       |              |nu pentru a trage sau a   |
|          |(latime) x 122 cm        |              |impinge alte motoare,     |
|          |(inaltime). Greutatea    |              |vehicule sau incarcaturi. |
|          |sarcinii maxime prevazute|              |Prin urmare, acesta nu    |
|          |este in jur de 364 kg.   |              |indeplineste conditiile   |
|          |Dimensiunile suprafetei  |              |notei 2 de la             |
|          |de incarcare neacoperite |              |capitolul 87.             |
|          |sunt de 96 cm x 115 cm.  |              |In plus, vehiculul nu este|
|          |Viteza maxima este de    |              |conceput nici pentru      |
|          |24,1 km/h.               |              |transportul de persoane   |
|          |Vehiculul este prevazut  |              |(pozitia 87.03), nici     |
|          |cu o cabina deschisa si o|              |pentru transportarea pe   |
|          |bancheta pentru doua     |              |distante scurte a         |
|          |persoane (inclusiv       |              |marfurilor (pozitia 87.09)|
|          |conducatorul). Vehiculul |              |                          |
|          |are o bena inclinabila si|              |                          |
|          |un haion inclinabil spre |              |                          |
|          |spate.                   |              |                          |
|          |(Vezi fotografia) B (*)  |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|8704 90 00|Vehicul cu patru roti, cu|1386/03/196/03|Clasificarea este         |
|          |motor electric de 48     |              |determinata prin aplicarea|
|          |volti, alimentat cu      |              |RGI 1 si 6 si a textului  |
|          |acumulatoare, cu o       |              |de la pozitia 87.04 si    |
|          |greutate bruta de        |              |codul 8704.90.00.         |
|          |aproximativ 620 kg si    |              |Vehiculul este conceput,  |
|          |avand dimensiunile,      |              |in principal, pentru      |
|          |aproximative, de 263 cm  |              |transportul marfurilor si |
|          |(lungime) x 122 cm       |              |nu pentru a trage sau a   |
|          |(latime) x 122 cm        |              |impinge alte motoare,     |
|          |(inaltime). Greutatea    |              |vehicule sau incarcaturi. |
|          |sarcinii maxime prevazute|              |Prin urmare, acesta nu    |
|          |este in jur de 364 kg.   |              |indeplineste conditiile   |
|          |Dimensiunile suprafetei  |              |notei 2 de la             |
|          |de incarcare neacoperite |              |capitolul 87.             |
|          |sunt de 96 cm x 115 cm.  |              |In plus, vehiculul nu este|
|          |Viteza maxima este de    |              |conceput nici pentru      |
|          |24,1 km/h.               |              |transportul de persoane   |
|          |Vehiculul este prevazut  |              |(pozitia 87.03), nici     |
|          |cu o cabina deschisa si o|              |pentru transportarea pe   |
|          |bancheta pentru doua     |              |distante scurte a         |
|          |persoane (inclusiv       |              |marfurilor (pozitia 87.09)|
|          |conducatorul). Vehiculul |              |                          |
|          |are o bena inclinabila si|              |                          |
|          |un haion inclinabil spre |              |                          |
|          |spate.                   |              |                          |
|          |(Vezi fotografia) B (*)  |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|9501 00 90|Articol constituit       | 687/02/106/02|Clasificarea este         |
|          |dintr-o platforma de     |              |determinata prin aplicarea|
|          |aluminiu pe care se      |              |RGI 1 si 6, a notei 1 de  |
|          |sta in picioare, la      |              |la sectiunea XVII si a    |
|          |spatele careia este      |              |textului de la pozitia    |
|          |prinsa o roata mica. In  |              |95.01 si codul 9501.00.90.|
|          |fata este legata de o    |              |Produsul este considerat  |
|          |coloana de directie      |              |jucarie cu roti, conceputa|
|          |telescopica si cu sistem |              |pentru a putea fi montata |
|          |de blocare. Coloana de   |              |de copii, chiar daca poate|
|          |directie este prevazuta  |              |fi utilizata si de catre  |
|          |cu o roata de dimensiuni |              |adulti.                   |
|          |mici si cu manere care se|              |Textul pozitiei 95.01 nu  |
|          |folosesc drept ghidon.   |              |exclude utilizarea        |
|          |Articolul este rabatabil |              |articolului de catre      |
|          |in zona de prindere a    |              |adulti.                   |
|          |platformei de coloana de |              |                          |
|          |directie.                |              |                          |
|          |Articolul poate fi       |              |                          |
|          |folosit de copii, dar si |              |                          |
|          |de adulti.               |              |                          |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|9503 20 10|Model redus de avion de  | 687/02/106/02|Clasificarea este         |
|          |tip BoeingTM 767-300ER,  |              |determinata prin aplicarea|
|          |prezentat neasamblat, din|              |RGI 1 si 6, a textului de |
|          |material plastic, la     |              |la pozitia 95.03,         |
|          |scara 1:200, cu          |              |subpozitia 9503.20 si     |
|          |dimensiunile (L x l x h )|              |codul 9503.20.10.         |
|          |27 x 24,5 x 8 cm. Macheta|              |Acest articol este un     |
|          |este constituita din     |              |model redus pentru        |
|          |urmatoarele elemente:    |              |amuzament.                |
|          |- fuselajul sau partea   |              |                          |
|          |principala               |              |                          |
|          |- doua aripi, fiecare    |              |                          |
|          |dotata cu un motor       |              |                          |
|          |- doua aripi posterioare |              |                          |
|          |- o deriva verticala     |              |                          |
|          |- un soclu               |              |                          |
|          |- un picior              |              |                          |
|          |Numele companiei aeriene |              |                          |
|          |figureaza pe picior si pe|              |                          |
|          |doua parti ale machetei. |              |                          |
|          |Deriva verticala,        |              |                          |
|          |motoarele si piciorul    |              |                          |
|          |poarta sigla companiei   |              |                          |
|          |aeriene.                 |              |                          |
|          |(Vezi fotografia) (*)    |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
|9503 70 00|Set de ustensile de      |1386/03/196/03|Clasificarea este         |
|          |bucatarie de dimensiuni  |              |determinata prin aplicarea|
|          |reduse ce contine doua   |              |RGI 1 si 6, precum si a   |
|          |linguri (cu o lungime de |              |textului de la pozitia,   |
|          |17 cm), o spatula (cu o  |              |95.03. si codul           |
|          |lungime de 17 cm) si doua|              |9503.70.00.               |
|          |palete (de 8 cm,         |              |                          |
|          |respectiv de 11 cm       |              |                          |
|          |lungime), din lemn,      |              |                          |
|          |prezentate intr-un       |              |                          |
|          |saculet de plastic.      |              |                          |
|__________|_________________________|______________|__________________________|
    (*) Fotografia are caracter indicativ.
    *1) Codurile tarifare prevazute in reglementarile Comisiei Comunitatilor Europene sunt actualizate potrivit modificarilor aduse Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene si sunt in concordanta cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 608/2003 privind modificarea denumirii si clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei si a taxelor vamale aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 928 bis/2003.
    *2) Coloana contine nr. reglementarii/anul emiterii/nr. Monitor oficial U.E./anul publicarii.
    *3) RGI   reguli generale de interpretare a Nomenclaturii combinate prevazute in anexa la Legea nr. 608/2003 pentru modificarea denumirii si clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei si a taxelor vamale aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 928 bis/2003.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 379/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 379 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 379/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu