Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 361 din 27 mai 2003

pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare "Agricultura, alimentatie si silvicultura" pentru perioada 2003 - 2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 386 din  4 iunie 2003


SmartCity3


    In baza Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si a Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti",
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Planul sectorial de cercetare-dezvoltare "Agricultura, alimentatie si silvicultura" pentru perioada 2003 - 2007, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                             PLAN SECTORIAL
de cercetare-dezvoltare "Agricultura, alimentatie si silvicultura" pentru perioada 2003 - 2007

    I. OBIECTIVE PRIORITARE

    - Tehnici si tehnologii de inventariere, monitorizare, protectie, ameliorare si utilizare durabila a resurselor naturale agroecologice (sol, apa, clima), corespunzator cerintelor privind dezvoltarea durabila a agriculturii, mediului rural si economiei nationale si integrarea Romaniei in structurile Uniunii Europene
    - Realizarea de sisteme de cultura a plantelor de camp adaptate conditiilor agroecologice ale Romaniei, in vederea obtinerii de recolte stabile si de calitate superioara
    - Restructurarea si rentabilizarea plantatiilor si culturilor horticole, introducerea in cultura a sortimentelor noi, competitive si a tehnologiilor moderne, performante, in functie de conditiile ecologice, structura de proprietate si cerintele diversificate de valorificare si de piata
    - Genofond animal perfectionat, tehnici si tehnologii performante biologic si economic
    - Adaptarea si diversificarea produselor alimentare la cerintele securitatii alimentare
    - Formarea structurilor agrare de productie, organizare, management si marketing viabile si eficiente
    - Tehnologii si sisteme de echipamente tehnice, destinate agriculturii si industriei alimentare, corespunzator cerintelor dezvoltarii durabile si ecologice a agriculturii, mediului rural si integrarii Romaniei in structurile Uniunii Europene
    - Realizarea unei exploatari durabile a bioresurselor acvatice din apele naturale si amenajari in concordanta cu cresterea eficientei economice si cerintele de dezvoltare ale mediului rural
    - Evaluarea, monitorizarea si managementul ecosistemelor forestiere in vederea conservarii, ameliorarii si gestionarii durabile a padurilor.

    II. PROGRAME SECTORIALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

    1. Program 1: "Evaluarea potentialului agroproductiv al resurselor de sol, apa si clima; ameliorarea si valorificarea lui superioara potrivit cerintelor dezvoltarii durabile a agriculturii si mediului rural"
    1.1. Scop:
    - Protectia, ameliorarea, evaluarea si utilizarea durabila a resurselor naturale (sol, apa, clima) ale productiei agricole si dezvoltarii durabile a agriculturii si mediului rural la nivelul noilor cerinte ale economiei nationale si conditiilor de integrare in structurile Uniunii Europene, avandu-se in vedere, cu prioritate: managementul eficient al resurselor; evaluarea si monitorizarea capacitatii agroproductive a acestora; reactualizarea zonarii culturilor, amenajarilor hidroameliorative si productiei agricole in functie de acest criteriu; identificarea, caracterizarea si reconstructia ecologica a terenurilor degradate; reabilitarea si modernizarea amenajarilor funciare (combaterea eroziunii solului, irigatii, indiguiri, desecari, drenaje etc.) si a procedeelor de exploatare a acestora; prevenirea si combaterea poluarii solului; protectia si ameliorarea mediului inconjurator si a biodiversitatii in agricultura.
    1.2. Obiectiv general: Tehnici si tehnologii de inventariere, monitorizare, protectie, ameliorare si utilizare durabila a resurselor naturale agroecologice (sol, apa, clima), corespunzator cerintelor privind dezvoltarea durabila a agriculturii, mediului rural si economiei nationale si integrarea Romaniei in structurile Uniunii Europene.
    1.3. Obiective subsidiare:
    - Managementul resurselor de sol in scopul asigurarii cresterii productiei agricole si standardelor de calitate a culturilor, in conditiile mentinerii biodiversitatii
    - Monitorizarea resurselor naturale ale agriculturii si organizarea bancilor de date respective la nivel judetean si national
    - Zonarea terenurilor agricole in functie de pretabilitatea lor la diferite folosinte si sisteme agricole in conditiile cresterii standardului de viata al populatiei rurale si protectiei mediului inconjurator
    - Identificarea terenurilor agricole afectate de diferite fenomene de degradare (inclusiv zone contaminate), evaluarea riscurilor si propuneri de masuri de contracarare si refacere ecologica a acestora
    - Noi tipuri de amenajare si exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare (irigatii, desecari-drenaje, combaterea eroziunii solului) in concordanta cu structura de proprietate si tipurile de exploatatii agricole
    - Bonitarea calitatii solului si capacitatii productive a terenurilor agricole si evolutia ei in contextul schimbarilor globale (incalzire globala, desertificare etc.), masuri de contracarare si limitare a efectelor acestora
    - Elaborarea de tehnologii si procedee ecologice pentru lucrarile agropedoameliorative si amenajarile de imbunatatiri funciare.
    1.4. Rezultate preconizate:
    - Armonizarea legislativa referitoare la protectia, ameliorarea si utilizarea durabila a resurselor naturale ale agriculturii (sol, apa si clima), instituirea sistemului informational cu privire la protectia, ameliorarea si utilizarea durabila a resurselor naturale ale agriculturii (sol, apa si clima)
    - Continuarea identificarii arealelor poluate cu ingrasaminte chimice, reziduuri de pesticide si alti poluanti, in vederea reabilitarii ecologice a solurilor respective
    - Fundamentarea stiintifica pedologica si hidroameliorativa a unor proiecte specifice pentru zona montana si Delta Dunarii si in zonele cu detinatori de teren agricol sub 2,5 ha.
    - Prevenirea si combaterea eroziunii solului, impadurirea terenurilor degradate
    - Fundamentarea stiintifica pedologica si tehnico-inginereasca pentru proiectele privind irigatiile.

    2. Program 2: "Sisteme durabile si performante cu impact poluant redus asupra culturii plantelor de camp"
    2.1. Scop:
    - Elaborarea de solutii tehnologice cu impact negativ redus asupra mediului
    - Creatii biologice adecvate permanent la noile conditii, precum si la cerintele curente ale pietei si producatorilor
    - Elaborarea si implementarea sistemelor de agricultura durabila
    - Promovarea unor metode de productie ecologice; realizarea de produse de calitate, sanatoase
    - Conservarea ambientului
    - Solutii pentru cresterea calitatii si sanatatii productiei agricole in conditiile protectiei resurselor naturale, la nivel competitiv in mediul concurential european si global.
    2.2. Obiectiv general: Realizarea de sisteme de cultura a plantelor de camp adaptate conditiilor agroecologice ale Romaniei, in vederea obtinerii de recolte stabile si de calitate superioara.
    2.3. Obiective subsidiare:
    - Sortiment de culturi si genotipuri diversificate, competitive, cu performante superioare de calitate si stabilitate a recoltelor, in vederea satisfacerii cerintelor generale si specifice ale pietei
    - Producerea de seminte din categoriile biologice superioare la soiurile solicitate de piata si la noile creatii in curs de implementare
    - Tehnologii alternative de cultura a plantelor pentru conditii variate ecologic si economic
    - Tehnologii de cultura a plantelor cu eficienta ridicata in utilizarea apei si elementelor nutritive in conditii critice de crestere si dezvoltare
    - Tehnologii de protectie a plantelor cu consum redus de pesticide fara impact negativ asupra mediului si produselor agricole
    - Tehnologii ecologice integrate de cultivare a terenurilor si de protectie a mediului inconjurator.
    2.4. Rezultate preconizate:
    - Promovarea unor structuri de soiuri si hibrizi din principalele culturi agricole mai bine adaptate diferitelor zone si tipuri de exploatatii agricole
    - Cresterea si diversificarea calitatii pe destinatii de folosinte
    - Asigurarea producerii de samanta din categorii biologice superioare la materialele biologice solicitate anual
    - Reducerea costurilor producerii de seminte hibride la porumb
    - Recomandari de sisteme zonale de agricultura, competitive cu cele din agricultura tarilor dezvoltate
    - Recomandari privind complexul de masuri tehnologice si manageriale pentru conservarea si valorificarea eficienta a apei si in vederea realizarii de productii stabile si economice la principalele culturi de camp in zonele frecvent afectate de seceta
    - Recomandari privind masurile tehnologice pentru valorificarea eficienta a ingrasamintelor minerale, in vederea obtinerii de productii stabile si economice simultan cu reducerea impactului negativ asupra mediului
    - Recomandari privind zonarea soiurilor de plante furajere anuale prin sporirea valorii nutritive si a randamentelor de conversie
    - Recomandari de sisteme zonale, eficiente economic, de combatere a buruienilor, a patogenilor si daunatorilor din culturile de camp in conditii de seceta si/sau de reducere a lucrarilor solului
    - Tehnologii si norme de agricultura ecologica.

    3. Program 3: "Produse horticole proaspete si procesate, competitive calitativ si cantitativ"
    3.1. Scop:
    - Dezvoltarea horticulturii ca o cerinta importanta in vederea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
    - Obtinerea produselor horticole proaspete si procesate de inalta calitate
    - Retehnologizarea si implementarea unor dotari moderne si a unui control eficient in momentele-cheie de obtinere a unui produs, potrivit metodologiei "punctelor critice de control".
    3.2. Obiectiv general: Restructurarea si rentabilizarea plantatiilor si culturilor horticole, introducerea in cultura a sortimentelor noi, competitive si a tehnologiilor moderne, performante, in functie de conditiile ecologice, structura de proprietate si cerintele diversificate de valorificare si de piata.
    3.3. Obiective subsidiare:
    - Reabilitarea sectorului de producere a materialului saditor si semincer horticol, conform normelor Uniunii Europene, prin utilizarea unor tehnici si tehnologii moderne de inmultire si prin diversificarea si imbunatatirea bazei genetice
    - Imbunatatirea lucrarilor de zonare a soiurilor la plantele horticole, in vederea cresterii calitatii si cantitatii produselor proaspete si procesate
    - Dezvoltarea metodelor moderne, informatizate, in elaborarea tehnologiilor de cultura la plantele horticole din camp si din spatii protejate
    - Solutii de realizare a unor productii ecologice si de mentinere a ecosistemelor si a biodiversitatii in diferite zone de cultura a plantelor horticole
    - Modernizarea si mecanizarea fluxurilor tehnologice de cultura, recoltare, prelucrare si conditionare a productiei la principalele specii horticole
    - Perfectionarea tehnologiilor de obtinere a vinurilor albe si rosii si a altor produse horticole industrializate, in vederea cresterii competitivitatii acestora pe piata
    - Mecanisme si solutii de ridicare a nivelului socioeconomic din mediul rural prin activitati noi de producere si valorificare a productiei horticole.
    3.4. Rezultate preconizate:
    - Intensificarea lucrarilor de selectie clonala, crearea de soiuri noi si de selectie conservativa
    - Obligativitatea respectarii noii metodologii de obtinere a materialului saditor horticol certificat si introducerea metodelor moderne si rapide de multiplicare (biotehnologii)
    - Imbunatatirea periodica a lucrarilor de zonare, cu soiuri noi autohtone si cu soiuri valoroase din sortimentul mondial, la culturile horticole, in concordanta cu cerintele pietei interne si ale celei externe
    - Promovarea unor tehnologii ecologice de cultura, pentru obtinerea unor produse cu adevarat sanogene
    - Conservarea biodiversitatii din ecosistemele de cultura a legumelor, pomilor si vitei de vie
    - Promovarea in cultura a soiurilor rezistente sau cel putin tolerante la boli, daunatori si conditii nefavorabile extreme de mediu
    - Perfectionarea combaterii integrate si introducerea unor verigi tehnologice nepoluante privind protectia fitosanitara, fertilizarea chimica, mecanizarea lucrarilor etc.
    - Pastrarea caracterului sanogen al productiilor obtinute la valorificare in stare proaspata si procesata a produselor horticole ecologice
    - Elaborarea unor tehnologii competitive cu cele practicate in Uniunea Europeana, care sa conduca la ridicarea calitatii, pentru a raspunde cerintelor actuale ale economiei de piata si ale exportului
    - Modernizarea fluxului de productie pentru valorificarea la maximum a autenticitatii si tipicitatii soiurilor pentru vinurile albe si rosii cu denumire de origine
    - Stabilirea etapizata a elementelor tehnologice de interventie in vederea refacerii potentialului productiv al patrimoniului horticol
    - Proiecte si solutii tehnologice adaptate specificului intreprinderilor mici si mijlocii din mediul rural, pentru preluare, conditionare, depozitare, procesare si comercializare.

    4. Program 4: "Sisteme de exploatare, fond genetic si tehnologii performante in cresterea animalelor"
    4.1. Scop:
    - Selectarea din populatiile de animale (la toate speciile) a genitorilor cu potential genetic ridicat si perfectionarea lor in directii de productie cerute de economia de piata interna si externa
    - Perfectionarea si elaborarea de noi tehnologii si tehnici de exploatare a animalelor, care sa puna in evidenta progresul genetic obtinut in munca de selectie
    - Obtinerea de produse animaliere cerute de piata, competitive sub aspect calitativ si economic.
    4.2. Obiectiv general: Genofond animal perfectionat, tehnici si tehnologii performante biologic si economic.
    4.3. Obiective subsidiare:
    - Tehnici performante, linii, populatii si hibrizi de animale superioare din punct de vedere calitativ, cantitativ, economic si competitiv pe piata interna si in Uniunea Europeana
    - Producerea de reproducatori cu potential genetic ridicat pentru fermele de animale si gospodariile populatiei
    - Tehnologii si tehnici de valorificare superioara a resurselor furajere
    - Tehnologii de reproductie, furajare, crestere si exploatare a animalelor de ferma, economice, slab energofage si adaptate directiilor de productie, zonelor geoclimatice si tipurilor de ferma
    - Tehnici eficiente de depistare, prevenire si combatere a bolilor de importanta majora la animale, eficientizarea masurilor privind sanatatea publica veterinara.
    4.4. Rezultate preconizate:
    - Cresterea calitatii productiei la nivelul cerintelor Comunitatii Europene si realizarea unei diversificari a produselor in functie de cerintele consumatorilor
    - Reducerea pierderilor prin mortalitate cauzata de bolile de importanta majora, precum si cresterea rezistentei la boli a populatiilor de animale
    - Sanatatea publica veterinara si protectia consumatorului sub aspectul bolilor transmisibile de la animale vor fi la standardele europene.

    5. Program 5: "Valorificarea complexa a resurselor agricole si conexe in scopul realizarii produselor destinate alimentatiei umane"
    5.1. Scop:
    - Cresterea disponibilitatilor alimentare prin valorificarea complexa a resurselor agricole si conexe
    - Imbunatatirea calitatii produselor alimentare si a competitivitatii acestora
    - Accelerarea retehnologizarii si modernizarii procesarii produselor agroalimentare
    - Aprovizionarea pietei interne si externe cu produse alimentare procesate
    - Satisfacerea exigentelor Uniunii Europene in asigurarea securitatii alimentului, alimentatiei-nutritiei populatiei.
    5.2. Obiectiv general: Adaptarea si diversificarea produselor alimentare la cerintele securitatii alimentare.
    5.3. Obiective subsidiare:
    - Reconsiderarea, adaptarea si promovarea tehnologiilor si a produselor alimentare nationale in scopul satisfacerii cerintelor securitatii alimentare
    - Realizarea de noi produse alimentare si sisteme pentru promovarea alimentatiei corecte a populatiei, inclusiv a grupelor vulnerabile
    - Valorificarea extinsa a noi resurse naturale in vederea obtinerii de ingrediente valoroase si aditivi alimentari naturali utilizati in realizarea si aprovizionarea pietei cu produse alimentare de calitate
    - Elaborarea sistemului de supraveghere-control al calitatii resurselor si produselor alimentare conform cerintelor asigurarii securitatii alimentului-alimentatiei si ale reglementarilor Uniunii Europene
    - Procesarea primara a resurselor agroalimentare in sistemul intreprinderilor mici si mijlocii, inclusiv in mediul rural.
    5.4. Rezultate preconizate:
    - Reconsiderarea, adaptarea si realizarea de noi produse alimentare, cu o pondere ridicata in alimentatia populatiei, indeosebi a grupelor vulnerabile ale acesteia
    - Realizarea de tehnologii adecvate produselor alimentare ce fac obiectul investigatiilor
    - Crearea unor noi sectoare ale productiei alimentare, inclusiv in cadrul intreprinderilor mici si mijlocii din mediul rural
    - Dezvoltarea pietei alimentare cu precadere a produselor destinate grupelor vulnerabile ale populatiei
    - Promovarea unei diversificate productii alimentare ecologice ca suport al asigurarii securitatii alimentatiei-nutritiei-sanatatii populatiei si al satisfacerii cerintelor alinierii la exigentele actuale
    - Valorificarea complexa a resurselor agricole si neagricole, inclusiv din flora spontana, pentru obtinerea de noi ingrediente si aditivi alimentari naturali
    - Asigurarea inocuitatii produselor alimentare si a protectiei consumatorilor.

    6. Program 6: "Economie, organizare, management si marketing in agricultura"
    6.1. Scop:
    - Solutii si masuri de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare si a mediului rural romanesc
    - Previzionarea cerintelor in scopul asigurarii securitatii alimentare si a unui excedent pentru export
    - Fundamentarea solutiilor alternative propuse la stabilirea unor concepte moderne privind organizarea exploatatiilor agricole, functionalitatea pietei, a cunoasterii tendintelor de dezvoltare a acestora, marketingul agricol, politici si sisteme de interventie, analiza mediului concurential, asigurarea stabilitatii pietei, mecanisme de reglare a cererii si ofertei in domeniul agricol.
    6.2. Obiectiv general: Formarea structurilor agrare de productie, organizare, management si marketing viabile si eficiente.
    6.3. Obiective subsidiare:
    - Fundamentarea tehnico-economica a necesitatii crearii si dezvoltarii exploatatiilor agricole de dimensiuni optime, in vederea cresterii productiei agricole si a eficientei economice
    - Sisteme si mecanisme moderne privind functionarea pietei produselor agricole si agroalimentare, in vederea stimularii productiei agricole
    - Evolutia pietei funciare in tara noastra. Implicatii in procesul reformei agrare
    - Studii privind dezvoltarea durabila a zonei montane.
    6.4. Rezultate preconizate:
    - Imbunatatirea structurilor de productie si cresterea nivelului cantitativ si calitativ al productiei agricole vegetale si animale
    - Evaluarea resurselor financiare la nivel de ferma
    - Determinarea eficientei activitatii economico-financiare la nivel de ferma
    - Elaborarea strategiilor de rentabilizare in concordanta cu cererea pietei la nivel de ferma
    - Evaluarea preturilor de valorificare in functie de inputuri/outputuri
    - Evaluarea structurii organizationale actuale a pietelor agricole
    - Crearea unor structuri moderne de aprovizionare, distributie si comercializare a produselor agricole
    - Functionarea pietei funciare, optimizarea structurilor agrare, in special a formarii exploatatiilor agricole viabile, comerciale
    - Solutii pentru consolidarea economica si sociala a gospodariilor agricole montane
    - Previziuni privind dezvoltarea si modernizarea generala a mediului rural romanesc.

    7. Program 7: "Tehnologii si echipamente tehnice destinate mecanizarii lucrarilor din agricultura si industria alimentara"
    7.1. Scop:
    - Elaborarea unor tehnologii de mecanizare performante si fundamentarea stiintifica a utilizarii sistemelor de echipamente tehnice adecvate, destinate mecanizarii lucrarilor din agricultura si industria alimentara.
    7.2. Obiectiv general: Tehnologii si sisteme de echipamente tehnice destinate agriculturii si industriei alimentare, corespunzator cerintelor dezvoltarii durabile si ecologice a agriculturii, mediului rural si integrarii Romaniei in structurile Uniunii Europene.
    7.3. Obiective subsidiare:
    - Tehnologii si sisteme de echipamente tehnice pentru prelucrarea solului in sistem conservativ, pentru realizarea unei agriculturi durabile si ecologice
    - Tehnologii de mecanizare si echipamente tehnice pentru executarea lucrarilor in campurile experimentale din cadrul unitatilor de cercetare agricola, in vederea imbunatatirii activitatii de cercetare
    - Tehnologii si sisteme de echipamente tehnice pentru transportul, manipularea, conditionarea si depozitarea produselor agricole in scopul eficientizarii acestor operatii si al reducerii pierderilor
    - Elaborarea unui sistem informational de monitorizare a echipamentelor tehnice utilizate in agricultura, pe zone pedoclimatice, judete si marimi de exploatatii, in scopul implementarii unor politici eficiente de mecanizare
    - Tehnologii si sisteme de echipamente tehnice destinate fermelor zootehnice de diverse marimi
    - Realizarea si implementarea tehnologiilor de mecanizare destinate prelucrarii primare a produselor agricole, in vederea valorificarii superioare a acestora.
    7.4. Rezultate preconizate:
    - Tehnologii de mecanizare si sisteme de echipamente tehnice destinate exploatatiilor agricole, corespunzatoare diferitelor conditii predoclimatice, zonale si marimii, pentru realizarea unei agriculturi durabile si ecologice
    - Tehnologii de mecanizare si sisteme de echipamente tehnice destinate fermelor zootehnice, pe specii si module
    - Monitorizarea echipamentelor tehnice utilizate in agricultura
    - Valorificarea superioara a produselor agricole
    - Reducerea pierderilor in transportul, manipularea, conditionarea si depozitarea produselor agricole
    - Solutii privind imbunatatirea managementului in mecanizarea agriculturii.

    8. Program 8: "Sisteme si tehnologii performante pentru exploatarea durabila a bioresurselor acvatice din ecosistemele naturale si amenajarile piscicole"
    8.1. Scop:
    - Mentinerea tendintei de crestere a nivelului productiei piscicole totale
    - Asigurarea stabilitatii nivelului de productie din acvacultura
    - Reducerea presiunii asupra stocurilor naturale, prin cresterea aportului acvaculturii intensive.
    8.2. Obiectiv general: Realizarea unei exploatari durabile a bioresurselor acvatice din apele interioare naturale si amenajari, in concordanta cu cresterea eficientei economice si cerintele de dezvoltare ale mediului rural.
    8.3. Obiective subsidiare:
    - Evaluarea si monitorizarea productivitatii si biodiversitatii bazinelor hidrografice
    - Elaborarea de tehnologii de piscicultura extensiva perfectionate pentru exploatarea durabila a bunurilor naturale si amenajarilor
    - Elaborarea de tehnologii de acvacultura intensiva adaptate cerintelor si conditiilor economice specifice tarii noastre
    - Elaborarea de sisteme integrate de tip agropiscicol destinate exploatatiilor familiale
    - Realizarea de echipamente moderne pentru acvacultura si pescuit
    - Introducerea de specii noi in acvacultura
    - Mentinerea starii de sanatate a materialului piscicol, combaterea bolilor si poluantilor, prevenirea transmiterii lor la om
    - Combaterea actiunii pradatorilor protejati.
    8.4. Rezultate preconizate:
    - Tehnologii perfectionate de acvacultura intensiva si piscicultura extensiva
    - Solutii tehnice si norme metodologice
    - Tratamente ihtiosanitare curative si profilactice, masuri tehnologice preventive
    - Studii stiintifice de fundamentare privind fondul piscicol si productivitatea
    - Studii de impact.

    9. Programul 9: "Silvicultura si gestionarea durabila a padurilor in contextul integrarii europene"
    9.1. Scop:
    - Fundamentarea managementului durabil al ecosistemelor forestiere pe baza monitorizarii si evaluarii starii actuale a acestora, in vederea conservarii si ameliorarii potentialului productiv si protectiv al padurilor.
    9.2. Obiectiv general: Evaluarea, monitorizarea si managementul ecosistemelor forestiere in vederea conservarii, ameliorarii si gestionarii durabile a padurilor.
    9.3. Obiective subsidiare:
    - Monitorizarea si evaluarea impactului modificarilor globale de mediu asupra ecosistemelor forestiere
    - Conservarea si ameliorarea diversitatii biologice si a resurselor genetice forestiere
    - Ameliorarea potentialului productiv, protectiv si social al padurilor si imbunatatirea masurilor silvotehnice
    - Managementul resurselor cinegetice si salmonicole
    - Aplicatii ale sistemului informatic geografic (G.I.S.) si teledetectiei in silvicultura
    - Studii de fundamentare a proiectelor de acte normative in domeniul silviculturii.
    9.4. Rezultate preconizate
    - Elaborarea de metode si tehnologii noi sau modernizate pentru instalarea, ingrijirea si conducerea ecosistemelor forestiere destructurate/degradate
    - Desemnarea celor mai corespunzatoare materiale forestiere de reproducere pe zone geografice, specii, proveniente, descendente de arbori forestieri, productive, rezistente si adaptate in diferite conditii stationale
      Stabilirea de masuri si metode modernizate pentru managementul ecosistemelor forestiere si al resurselor cinegetice si salmonicole pentru conservarea biodiversitatii, precum si pentru ameliorarea potentialului productiv si protectiv al padurilor
      Elaborarea de metode moderne pe baza de G.I.S., utilizabile in managementul durabil al padurilor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 361/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 361 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 361/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu