Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2744 din 10.10.2017

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 812 din 13 octombrie 2017SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul I Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II(1) Capitolul I şi capitolul II din Procedura pentru modulul „Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul entităţilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug", aprobată în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi de operatorii economici şi alte entităţi care au optat pentru deschiderea la unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de disponibil destinate încasării şi plăţii defalcate a TVA în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.(2) Operatorii economici şi alte entităţi prevăzuţi/prevăzute la alin. (1) pot înrola în Sistemul naţional de raportare - Forexebug persoane care deţin certificat digital calificat, pentru următoarele operaţiuni:a)vizualizarea rapoartelor generate de sistem (extrase de cont, notificări sau alte rapoarte generate de sistem); b)semnarea şi transmiterea documentelor în format electronic [ordinul de plată multiplu electronic (OPME) sau alte documente electronice stabilite prin procedura de sistem]. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Daniela Pescaru,secretar de statANEXĂ(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 517/2016) Către Trezoreria ........ ........ .............. Nr. ........../dată................******) CERERE privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare (Forexebug) Nr. ........ ........ ............/data ........ ........ ......... Entitatea (denumire) ........ ................ ................ ................ ........ ............, cod de identificare fiscală: ........ ................ ..........., pentru domnul/doamna ........ ................ ................ ................ ................ .......... având funcţia de ........ ................ ................ ........ (numele şi prenumele) la ........ ................ ................ ................ ..........., CNP ........ ................ .........., având adresa de e-mail ........ ................ ........ ............., (direcţia/serviciu/birou/compartiment) solicită următoarele*):*) Se bifează o singură opţiune din cele enumerate.  accesul cu certificat digital calificat la sistemul Forexebug  reînnoirea certificatului digital calificat pentru accesarea sistemului Forexebug  actualizarea rolurilor pentru accesarea sistemului Forexebug  revocarea accesului la sistemul Forexebug Persoana menţionată mai sus va deţine următorul/următoarele rol/roluri pentru funcţionalităţile sistemului Forexebug**):**) Operatorii economici sau alte entităţi bifează rolurile de la pct. 1 şi/sau pct. 4. 1.  vizualizare rapoarte 2.  acces la aplicaţia control angajamente bugetare***)***) Acest rol include şi vizualizarea informaţiilor din aplicaţia control angajamente bugetare şi se atribuie doar entităţilor publice. 3.  vizualizare informaţii din aplicaţia control angajamente bugetare 4.  semnare şi transmitere documente electronice 5.  semnare şi transmitere documente electronice pentru:

Nr. crt. Denumire entitate publică din subordine Cod de identificare fiscală
1
2
...

Ataşăm prezentei:  copia actului de identitate al persoanei ce urmează a fi înrolată;  fişierul exportat aferent certificatului digital calificat (emis pe numele persoanei mai sus menţionate), pe suport electronic****).****) Pentru actualizarea rolurilor şi revocarea accesului nu este necesară prezentarea acestui fişier. Persoana pentru care se solicită înrolarea, cu datele de identificare menţionate în prezenta cerere:  are calitatea de conducător al entităţii;  are atribuţii delegate/este împuternicit, potrivit prevederilor legale în vigoare. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. Data: Conducătorul entităţii (nume/prenume şi semnătură) (ştampilă)*****)*****) Ştampila nu se aplică de operatorii economici sau alte entităţi care se încadrează în prevederile art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015. Rubrică destinată unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului ******)******) Se completează de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.

Numele şi prenumele administratorului/ numele şi prenumele persoanei care a efectuat verificarea Funcţia Data înrolării/modificării/revocării Data verificării Semnătură
X
X

NOTĂ: Cererea completată care se depune la unitatea Trezoreriei Statului se listează faţă-verso. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului restituie entităţii un exemplar, după completarea rubricilor destinate acesteia.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2744/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2744 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 243 1992
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2744/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu