Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 242 din 14 aprilie 1993

pentru aprobarea Normelor republicane de securitate nucleara

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 195 din 13 august 1993


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 792/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    emite urmatorul ordin:
    1. Se aproba Normele republicane de securitate nucleara privind planificarea, pregatirea si interventia la accidente nucleare si urgente radiologice cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    2. Directia generala de dezvoltare si resurse financiare va asigura multiplicarea si difuzarea normelor.

                Ministrul apelor,
                padurilor si
                protectiei mediului,
                Aurel Constantin Ilie

    ANEXA 1

    MINISTERUL APELOR,
    PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
    COMISIA NATIONALA PENTRU
    CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

                  NORME REPUBLICANE DE SECURITATE NUCLEARA
privind planificarea, pregatirea si interventia la accidente nucleare si urgente radiologice

    CAP. 1
    Domeniul de aplicare si dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se aplica la planificarea, pregatirea si efectuarea interventiei pentru cazuri de:
    a) accidente nucleare survenite la instalatii autorizate;
    b) urgente radiologice survenite ca urmare a activitatilor autorizate din domeniul nuclear;
    c) urgente radiologice survenite ca urmare a unor efecte transfrontiera sau din alte cauze care nu se incadreaza la lit. b).
    Art. 2
    Autoritatea competenta in Romania pentru domeniul de aplicare a prezentelor norme este:
    a) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare - C.N.C.A.N. - in cazurile pe care le are in competenta, potrivit legii;
    b) Comandamentul Republican de Interventie in caz de Accident Nuclear  - C.R.I.A.N. - in celelalte cazuri.
    Art. 3
    Sunt obligate sa elaboreze planuri proprii de interventie si sa se pregateasca in vederea interventiei:
    a) organele administratiei publice centrale cu atributii in domeniu, conform legii;
    b) organele administratiei publice locale din zonele periclitate, stabilite de autoritatea competenta;
    c) organismele locale care participa la interventie, potrivit legii, in zonele periclitate, stabilite de autoritatea competenta;
    d) autoritatea competenta;
    e) utilizatorii de instalatii nucleare care pot produce accidente nucleare, agentii economici si institutiile publice care desfasoara activitati din domeniul nuclear, ce pot produce urgente radiologice, denumiti in continuare
UTILIZATORI.
    Art. 4
    Distingem trei tipuri de planuri de interventie:
    a) planul elaborat de utilizatorul autorizat de instalatii nucleare sau de catre agentii economici si institutiile publice care  desfasoara activitati din domeniul nuclear si care acopera activitatile planificate sa fie executate de catre sau sub responsabilitatea agentilor enumerati mai sus, in situatii de urgenta.
    Pentru instalatiile nucleare, reprezinta planul de interventie in perimetrul aflat sub controlul si responsabilitatea utilizatorului;
    b) planul de interventie al organelor administratiei publice centrale si locale - denumite in continuare AUTORITATEA PUBLICA - care acopera activitatile planificate sa fie executate de catre sau sub responsabilitatea autoritatii publice, in situatii de urgenta;
    c) planul general de interventie care se aplica la o zona periclitata si acopera toate activitatile planificate sa fie executate de toate autoritatile si utilizatorii implicati intr-o situatie de urgenta. Acest plan include planurile coordonate ale autoritatii publice si ale utilizatorului si este elaborat de organul de aparare civila.
    Art. 5
    Planul general de interventie va fi integrat cat mai mult posibil cu planurile de interventie pentru alte situatii de urgenta (cutremure, inundatii, accident chimic etc.).
    Art. 6
    C.N.C.A.N. controleaza, evalueaza si aproba planificarea, pregatirea si interventia pentru cazurile prevazute la art. 1 lit. a) si b), elaborate de utilizatori.
    Art. 7
    C.R.I.A.N. controleaza, evalueaza si aproba planificarea, pregatirea si interventia pentru cazurile prevazute la art. 1 lit a) si b) ale autoritatii publice, iar pentru cazul prevazut la art. 1 lit. c) ale tuturor organismelor implicate. De asemenea, controleaza, evalueaza si aproba planul general de interventie.
    Art. 8
    Se interzice incarcarea initiala cu combustibil a reactorilor nucleari inainte ca utilizatorul si autoritatea publica sa fi elaborat planurile de interventie si sa fi demonstrat, printr-un exercitiu, ca sunt pregatiti pentru situatii de urgenta.
    Art. 9
    Agentii economici si institutiile publice care desfasoara activitati din domeniul nuclear vor demonstra, la autorizare, ca sunt pregatiti pentru urgentele radiologice care pot surveni ca urmare a activitatilor pe care le desfasoara.

    CAP. 2
    Pregatirea factorilor implicati in interventia in situatii de urgenta

    A. Autoritatea competenta

    Art. 10
    Autoritatea competenta are, in principal, urmatoarele sarcini:
    a) sa aprobe propunerile utilizatorilor privind acele conditii din instalatie sau cantitatea de material radioactiv emisa accidental, care duc la o situatie de urgenta;
    b) sa ajute autoritatea publica la elaborarea planului de interventie si la mentinerea pregatirii sale in colaborare cu utilizatorii;
    c) sa determine utilizatorii sa coopereze cu autoritatea publica pentru stabilirea unor planuri de interventie compatibile;
    d) sa analizeze, sa evalueze si sa aprobe planurile de interventie elaborate de autoritatea publica si de utilizatori;
    e) sa actioneze in calitate de consilier tehnic pe probleme de securitate nucleara si radioprotectie pentru autoritatea publica si utilizatori in timpul situatiilor de urgenta;
    f) sa analizeze si sa supravegheze actiunile propuse sau executate de autoritatea publica sau de utilizator in timpul situatiei de urgenta;
    g) sa informeze populatia cu privire la situatia de urgenta;
    h) sa ofere consultatii privind terminarea situatiei de urgenta;
    i) sa analizeze si sa aprobe masurile stabilite in scopul protejarii populatiei impotriva contaminarii si pentru micsorarea expunerii la radiatii, dupa terminarea situatiei de urgenta;
    j) sa autorizeze recuperarea instalatiei, reluarea utilizarii sau dezafectarea instalatiei afectate de accident, dupa caz.

    B. Autoritatea publica
    Atributii generale
    Art. 11
    Autoritatea publica trebuie:
    a) sa elaboreze si sa mentina la zi un plan de interventie corespunzator;
    b) sa stabileasca si sa sustina un organism corespunzator pentru interventie;
    c) sa implementeze masurile de urgenta corespunzatoare planului de interventie;
    d) sa organizeze exercitii, sa pregateasca si sa mentina la un nivel corespunzator de pregatire personalul si mijloacele materiale necesare pentru interventie;
    e) sa informeze populatia si sa-i dea instructiunile necesare de comportare;
    f) sa stabileasca nivelurile de alarmare pentru urgentele radiologice transfrontiera.
    Art. 12
    Autoritatea publica poate delega unele responsabilitati utilizatorului pentru zona din imediata vecinatate a instalatiei. Acest lucru va fi clar definit in planurile de interventie.
    Baza legala
    Art. 13
    Autoritatea publica este obligata sa asigure prin legi, decrete, ordine, ordonante, hotarari sau alte acte ale autoritatii de stat baza legala pentru urmatoarele actiuni:
    a) asigurarea masurilor de protectie a oamenilor, animalelor si a bunurilor materiale;
    b) asigurarea asistentei medicale specifice;
    c) obligarea populatiei sa se evacueze;
    d) masurile de confiscare, comparare, stocare a produselor agricole si a altor alimente contaminate pentru a nu putea fi utilizate de catre populatie;
    f) acordarea de compensatii persoanelor afectate de situatia de urgenta;
    g) masuri de rechizitionare a bunurilor sau de obligare la executarea unor servicii;
    h) oprirea activitatilor economice publice sau private din zona afectata sau zonele care ar putea fi afectate.
    Organismul de interventie
    Art. 14
    Autoritatea publica trebuie sa stabileasca un organism de interventie, insarcinat cu punerea in aplicare a planului de interventie si cu luarea deciziilor pe timpul desfasurarii interventiei.
    Responsabilitatea conducerii acestui organism revine unei persoane anume desemnate si unui numar suficient de adjuncti.
    Organismul de interventie trebuie sa dispuna de personal cu o calificare adecvata si cu putere de decizie corespunzatoare in unitatile din care provine pentru cel putin urmatoarele sarcini:
    a) expertizare in domeniul securitatii nucleare;
    b) expertizare in domeniul radioprotectiei;
    c) masuratori si colectare de probe din teren;
    d) legatura cu politia, armata, pompierii etc.;
    e) legatura cu autoritatile care controleaza apa potabila, alimentele si produsele agricole;
    f) legatura cu serviciile medicale si spitalele din zona;
    g) legatura cu birourile de prognoza a vremii.
    Art. 15
    Organismul de interventie isi desfasoara activitatea intr-un spatiu special amenajat, denumit CENTRU DE COORDONARE.
    Centrul de coordonare trebuie sa corespunda cel putin la urmatoarele cerinte:
    a) sa fie amplasat in afara zonelor care pot fi afectate de accident;
    b) sa dispuna de suficient spatiu si de conditii de lucru corespunzatoare pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in el;
    c) sa dispuna de spatiu si facilitati pentru informarea mass-mediei;
    d) sa fie dotat corespunzator cu:
    - mijloace de comunicare cu echipele de pe teren;
    - mijloace de reproducere si copiat;
    - mijloace de calcul;
    - rechizite;
    - harti la diferite scari, inclusiv harti cu punctele de supraveghere prestabilite si cu rutele de evacuare;
    - planurile de interventie aduse la zi ale utilizatorilor si autoritatii publice;
    - material tehnico-stiintific necesar evaluarilor;
    e) sa aiba accesul controlat.
    Art. 16
    Centrul de coordonare trebuie sa poata fi activat in cel mai scurt timp (ore) de la primirea alarmei si sa poata functiona indiferent de conditiile meteorologice. De asemenea, trebuie sa existe o alternativa pentru cazul in care spatiul respectiv nu mai poate fi utilizat.
    Planificarea interventiei
    Art. 17
    Planul de interventie trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
    a) atribuirea responsabilitatilor si identificarea situatiilor de urgenta;
    b) modul de alarmare si notificare a persoanelor si organizatiilor;
    c) metodele, procedurile si mijloacele de alarmare a publicului;
    d) evaluarea situatiei de urgenta;
    e) masurile de protectie;
    f) resursele;
    g) controlul expunerii la radiatii;
    h) masuri si mijloace medico-sanitare;
    i) controlul intrarilor si iesirilor din zona afectata;
    j) exercitiile si antrenamentele;
    k) modalitatea de tinere la zi a planului.
    Art. 18
    Autoritatea publica trebuie sa se asigure ca dispune de personalul necesar, corespunzator calificat si antrenat si suficient ca numar, pentru realizarea actiunilor prevazute in planul de interventie.
    Art. 19
    Prin planul de interventie se va desemna un laborator pentru masurarea probelor colectate din teren. Laboratorul trebuie sa fie dotat corespunzator, usor accesibil si pe cat posibil sa fie situat in afara zonei afectate.
    Art. 20
    Planul de interventie va cuprinde masurile de protectie si nivelurile de interventie derivate, corespunzatoare fiecarei masuri.
    Art. 21
    Terminarea situatiei de urgenta este declarata de conducatorul organismului de interventie dupa ce s-a asigurat ca:
    a) emisiile de material radioactiv din instalatie au fost reduse la nivelul acceptat pentru functionare normala si instalatia este sub control, conform comunicarii utilizatorului (art. 59);
    b) toate masurile de protectie au fost luate si sunt mentinute in continuare pentru protejarea publicului si reducerea, maxim rational posibila, a expunerii care poate rezulta din consecintele pe termen lung ale situatiei de urgenta.
    Art. 22
    Autoritatea publica va continua programul de supraveghere, colectare a probelor, masurarea lor si evaluarea radioactivitatii si a dozelor de iradiere, atat timp cat este necesar pentru indeplinirea prevederilor lit. b) de la art. 21.

    C. Utilizatorii
    Atributii generale
    Art. 23
    Utilizatorul trebuie:
    a) sa elaboreze si sa actualizeze un plan de interventie corespunzator;
    b) sa coordoneze planul de interventie propriu cu cel al autoritatii publice;
    c) sa actioneze pentru reducerea si, daca este posibil, oprirea emisiei accidentale de material radioactiv;
    d) sa evalueze marimea reala sau potentiala a emisiilor radioactive accidentale (TERMENUL SURSA), sa comunice rezultatul autoritatii publice si sa faca recomandari privind masurile de protectie ce se impun in faza initiala;
    e) sa identifice orice situatie care, conform reglementarilor in vigoare sau intelegerilor prestabilite, duce la alarmarea sau notificarea autoritatii publice sau a autoritatii competente.
    Evenimentele raportate se vor clasifica conform anexei nr. A. 1.;
    f) sa initieze procedura de alarmare a autoritatii publice;
    g) sa asigure suportul tehnic necesar autoritatii publice pentru a face fata situatiei de urgenta, conform planului de interventie;
    h) sa asigure informarea continua a autoritatii publice si a autoritatii competente cu privire la starea tehnica a instalatiei si a evolutiei accidentului;
    i) sa faca aranjamentele necesare pentru ajutorul pe care, eventual, il solicita de la autoritatea publica sau alte organisme;
    j) sa organizeze exercitii, sa pregateasca si sa mentina la un nivel corespunzator de pregatire personalul si mijloacele materiale necesare pentru interventie;
    k) sa informeze populatia din zona de planificare de urgenta aferenta instalatiei pe care o utilizeaza si sa-i puna la dispozitie, in scris, instructiunile necesare de comportare in caz de urgenta.
    Planificarea interventiei
    Art. 24
    Planul de interventie trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
    a) tipurile probabile de situatii de urgenta care pot aparea in instalatie sau cele care sunt postulate pentru nevoile planificarii interventiei;
    b) natura si cantitatea de material radioactiv ce poate fi degajata in mediu;
    c) caile de expunere;
    d) caracteristicile dependente de timp ale emisiilor si expunerilor;
    e) zonele in care masurile de protectie trebuie sa fie aplicate;
    f) actiunile pe care trebuie sa le execute personalul operator al instalatiei pentru a controla situatia de urgenta;
    g) organizarea pentru situatiile de urgenta incluzand atribuirea responsabilitatilor si coordonarea cu autoritatea publica;
    h) procedurile pentru situatiile de urgenta, secventele si timpul necesar pentru aplicarea fiecarei masuri;
    i) dotarile necesare pentru situatiile de urgenta;
    j) forta de munca si echipamentul necesar pentru evaluare, actiuni corective, comunicatii si evidente si pentru ajutorarea persoanelor afectate;
    k) asigurarea accesului si a conditiilor de supravietuire pentru un timp suficient de lung in anumite zone ale instalatiei, in particular in camera de comanda si centrul de control al urgentei;
    l) marcarea cailor de evacuare;
    m) stabilirea zonelor de adunare a personalului;
    n) mentinerea pregatirii prin antrenamente, repetitii si intretinerea echipamentului necesar in situatii de urgenta;
    o) rapoartele si documentele care trebuie sa fie intocmite si pastrate.
    Clasificarea urgentelor
    Art. 25
    Urgentele care survin la instalatiile nucleare se clasifica astfel:
    a) alerta;
    b) urgenta interna;
    c) urgenta externa;
    d) urgenta generala.
    Art. 26
    Utilizatorul este obligat sa stabileasca in planul de interventie conditiile specifice pentru declararea fiecareia din urgentele mentionate la art. 25 si criteriile, pe cat posibil exprimate cantitativ, care identifica aceste conditii. Clasificarea evenimentelor care apar in instalatie se va face conform anexei nr. A. 1.
    Art. 27
    Utilizatorul este obligat sa stabileasca prin planul de interventie nivelurile de alarmare, exprimate in marimi masurabile care caracterizeaza situatia de radiatii din perimetrul sau in afara perimetrului instalatiei sau ca valoare a unor parametri care exprima starea instalatiei. Depasirea acestor niveluri duce la informarea imediata a autoritatii competente si, dupa caz, a autoritatii publice.
    Art. 28
    Prima evaluare si declarare a unei situatii de urgenta este de competenta si datoria conducerii instalatiei.
    Aceasta are obligatia de a informa imediat autoritatea competenta si, dupa caz, conform planului de interventie, autoritatea publica.
    Art. 29
    Alerta se declara cand apar conditii specifice care pot duce la o situatie de urgenta dar se apreciaza ca exista timp pentru a lua masuri care sa previna situatia de urgenta sau sa-i diminueze consecintele.
    Personalul aflat in instalatie va fi pregatit rapid pentru interventie.
    Vor fi informate, conform prevederilor planului de interventie, autoritatea competenta si autoritatea publica.
    Art. 30
    Urgenta interna se declara cand evaluarea situatiei de urgenta arata ca consecintele radiologice ale evenimentului se limiteaza la o zona a instalatiei.
    Un astfel de eveniment poate cauza interventia automata a sistemelor de securitate ale instalatiei si sa solicite operatorilor actiuni corective.
    Pe langa personalul aflat in instalatie va fi alertat si personalul care nu este in tura dar are sarcini pentru situatii de urgenta.
    Se va notifica evenimentul autoritatii competente si autoritatii publice.
    Art. 31
    Urgenta externa se declara cand poate aparea o emisie accidentala de material radioactiv in afara instalatiei dar pentru care informatiile si evaluarile initiale nu indica necesitatea luarii unor masuri de protectie in afara perimetrului instalatiei.
    In general se ating dar nu se depasesc limitele debitului de expunere autorizate la limita perimetrului instalatiei.
    In perimetrul instalatiei se pun in aplicare masuri de protectie, cum ar fi evacuarea tuturor spatiilor, cu exceptia camerei de comanda si a zonelor special amenajate pentru situatii de urgenta.
    Se alarmeaza imediat autoritatea competenta si autoritatea publica.
    Art. 32
    Urgenta generala se declara cand poate aparea o emisie de material radioactiv care impune luarea unor masuri de protectie in afara perimetrului instalatiei.
    Personalul din instalatie, care nu este necesar activitatilor impuse de situatia de urgenta, va fi evacuat.
    Se alarmeaza imediat autoritatea competenta, autoritatea publica si se pun in aplicare masurile de protectie prevazute pentru zona din vecinatatea instalatiei.
    Organismul de interventie
    Art. 33
    Utilizatorul trebuie sa stabileasca nominal, prin decizie administrativa, persoana autorizata pentru declararea urgentelor in fiecare instalatie si limitele de competenta ale acesteia.
    Art. 34
    Persoana autorizata sa declare urgentele si sa conduca operatiunile de interventie va raspunde de conducerea operatiunilor de interventie in perimetrul instalatiei, a operatiunilor de interventie din afara perimetrului instalatiei, asa cum s-a stabilit cu autoritatea publica si va tine legatura cu conducerea utilizatorului, autoritatea competenta si autoritatea publica.
    Principalele indatoriri ale acesteia sunt:
    a) declararea urgentei;
    b) anuntarea si raspunderea pentru toate persoanele din perimetrul instalatie;
    c) notificarea autoritatii competente si a autoritatii publice;
    d) asigurarea acordarii primului ajutor;
    e) mentinerea unui jurnal al evenimentelor si datelor si evaluarea lor in timpul diverselor faze ale situatiei de urgenta;
    f) informarea corespunzatoare a conducerii utilizatorului, autoritatii competente si a autoritatii publice;
    g) evacuarea persoanelor din perimetrul instalatiei, daca este necesar, si propunerea evacuarii populatiei din zonele din exteriorul perimetrului instalatiei;
    h) mentinerea securitatii instalatiei (paza etc.);
    i) supravegherea radiometrica in interiorul perimetrului si in afara lui;
    j) evaluarea pagubelor si efectuarea reparatiilor necesare;
    k) declararea terminarii activitatilor necesitate de situatia de urgenta.
    Art. 35
    Persoana autorizata sa declare urgentele si sa conduca operatiunile de interventie trebuie sa fie corespunzator antrenata si sa fie cea mai inalta in functie, aflata in perimetrul instalatiei, dintre urmatoarele:
    a) director (general);
    b) directori (general) adjuncti;
    c) inginer sef (sefi de sectie).
    In cazul in care nici unul dintre acestia nu se gaseste in instalatie la aparitia unei situatii de urgenta, temporar, functia respectiva va fi exercitata de seful de tura, pana la sosirea persoanei autorizate.
    Art. 36
    Seful de tura este responsabil, pe durata schimbului, de functionarea instalatiei si pentru evaluarea conditiilor si datelor pe baza carora se declara situatiile de urgenta.
    El este obligat sa raporteze persoanei autorizate orice situatie care poate duce la declararea unei urgente.
    Art. 37
    Utilizatorul este obligat sa asigure in permanenta incadrarea cu personal suficient a sectoarelor importante pentru raspunsul initial la o urgenta (de ex. radioprotectia si fizica reactorilor) si sa fie capabil sa mobilizeze rapid fortele umane de care este nevoie.
    Art. 38
    Utilizatorul trebuie sa atribuie personalului sarcini legate de interventia in situatii de urgenta tinand cont de:
    a) personalul existent intr-o tura si cel din afara schimbului;
    b) personalul operator necesar opririi in siguranta a instalatiei si mentinerii ei in aceasta stare; acesta nu va primi alte sarcini pentru situatiile de urgenta, cu exceptia sefului de tura.
    Art. 39
    Personalul instalatiei va primi sarcini specifice situatiilor de urgenta, cel putin in domeniile:
    a) operarea sistemelor instalatiei;
    b) comunicatii;
    c) supravegherea radiometrica (in interiorul si in afara perimetrului), evaluarea dozelor si controlul lor;
    d) identificarea zonelor pentru care trebuie sa se introduca controlul accesului;
    e) stingerea incendiilor;
    f) operatiuni de salvare;
    g) primul ajutor;
    h) decontaminarea;
    i) paza instalatiei, incluzand controlul miscarii persoanelor si materialelor;
    j) evaluarea pagubelor si efectuarea reparatiilor necesare;
    k) evidenta personalului;
    l) tinerea evidentelor necesare.
    Art. 40
    Utilizatorul trebuie sa isi asigure sprijinul:
    a) altor sectii care nu sunt implicate in situatia de urgenta;
    b) unor organisme din jurul instalatiei cum ar fi pompierii, serviciile de salvare, societati de transporturi, spitale etc.
    Art. 41
    Utilizatorul este obligat sa-si coordoneze actiunile cu cele ale autoritatii publice si autoritatii competente.
    Art. 42
    Utilizatorul este obligat sa furnizeze autoritatii publice si autoritatii competente:
    a) informatii cu privire la starea instalatiei, rezultatele masurarilor si predictia dozelor;
    b) consultatii tehnice;
    c) recomandari de actiuni specifice.
    Utilizatorul va desemna o persoana competenta care sa activeze in centrul de coordonare al autoritatii publice.
    Asigurarea materiala a interventiei
    Art. 43
    Utilizatorul trebuie sa amenajeze un centru de control pentru situatii de urgenta care va fi utilizat de organismul de interventie.
    Centrul de control va fi astfel plasat, in afara camerei de comanda, incat accesul la si dinspre el sa fie liber in situatii de urgenta.
    Centrul de control va fi dotat corespunzator cu echipamentul necesar.
    In cazul in care centrul de control nu este dotat pentru supravietuirea in conditii de urgenta, pentru toate evenimentele postulate, este obligatorie existenta unui centru alternativ astfel plasat incat sa fie improbabila afectarea simultana a ambelor localizari.
    Art. 44
    Camera de comanda poate fi utilizata ca centru de control numai la inceputul situatiei de urgenta, pana la activarea centrului de control, special amenajat.
    Camera de comanda trebuie sa dispuna de echipament de control si supraveghere a instalatiei in timpul situatiei de urgenta.
    Art. 45
    In cazul in care camera de comanda nu poate asigura supravegherea operatorilor in toate situatiile de urgenta postulate trebuie sa se prevada o alternativa a camerei de comanda care sa poata fi utilizata in orice conditii si care sa asigure functiile esentiale de control si securitate.
    Art. 46
    Utilizatorul trebuie sa asigure sisteme de comunicatii si alarmare redundante si diversificate pentru:
    a) alarmarea personalului din instalatie;
    b) alarmarea populatiei din zonele vecine instalatiei stabilite prin planul de interventie;
    c) comunicatii cu camera de comanda, centrul de control, centrul de coordonare, echipele mobile, diversele centre tehnice de sprijin pentru cazurile de urgenta, autoritatea publica, autoritatea competenta.
    Existenta sistemelor de comunicatii si alarmare corespunzatoare constituie o conditie necesara pentru autorizarea instalatiei.
    Art. 47
    Se recomanda utilizatorului stabilirea unui centru de comunicare cu mass- media situat in vecinatatea centrului de control.
    Art. 48
    Pentru evaluarea efectiva a unei situatii de urgenta trebuie sa existe un echipament de monitorizare a parametrilor importanti ai instalatiei, care sa permita o diagnoza sigura a starii tehnice a instalatiei de urgenta, si echipament suficient de monitorizare radiologica, care sa permita evaluarea corecta a situatiei radiologice in perimetrul si in afara perimetrului instalatiei. Echipamentul de monitorizare radiologica trebuie sa functioneze si in conditii severe de mediu.
    Echipamentul de monitorizare a parametrilor importanti pentru situatiile de urgenta nu trebuie sa se interfereze cu activitatile normale din camera de comanda.
    Art. 49
    Utilizatorul trebuie sa fie dotat, daca este cazul, cu echipament pentru monitorizarea fenomenelor naturale ca de exemplu: parametri meteorologici, cutremure.
    Art. 50
    In interiorul perimetrului instalatiei trebuie sa fie prevazute spatii pentru adapostirea personalului in situatii de urgenta.
    Actiunile recomandate in situatii de urgenta
    Art. 51
    Imediat ce este recunoscuta existenta unui eveniment ce poate genera o situatie de urgenta se vor lua masuri:
    a) de corectare a conditiilor anormale;
    b) de incadrare in clasificarea situatiei de urgenta;
    c) de notificare, alarmare si punere in aplicare a prevederilor planului de interventie.
    Art. 52
    In timpul situatiei de urgenta se va asigura evaluarea permanenta a conditiilor existente si se va prognoza dezvoltarea ulterioara a evenimentelor.
    Daca evaluarea duce la concluzia necesitatii modificarii unor masuri de protectie prestabilite, acest lucru va fi adus fara intarziere la cunostinta persoanelor cu putere de decizie implicate.
    Art. 53
    Pentru asigurarea datelor necesare procesului de evaluare sunt necesare cel putin urmatoarele actiuni:
    a) supravegherea parametrilor tehnologici ai instalatiei;
    b) supravegherea parametrilor radiologici si meteorologici, obtinuti de la camera de comanda si centrul de control pentru situatii de urgenta;
    c) masuratori radiologice in perimetrul instalatiei;
    d) supravegherea radiologica a mediului in exteriorul perimetrului instalatiei:
    - norul radioactiv si efluentii;
    - contaminarea;
    e) analiza datelor raportate;
    f) discutii cu martorii oculari la accident.
    Art. 54
    Actiunile de aplicare a masurilor de protectie se bazeaza pe niveluri de interventie prestabilite in planul de interventie pentru initierea acestor masuri. Aceste niveluri de interventie vor fi ierarhizate functie de tipul de urgenta declarat, iar pentru aceeasi masura de protectie pot avea valori diferite functie de anotimp si conditiile meteorologice.
    Art. 55
    Pentru protectia personalului din instalatie trebuie precizate cel putin urmatoarele actiuni:
    a) actiunile pe care trebuie sa le execute fiecare persoana, nivelurile de interventie asociate si timpul necesar pentru introducere;
    b) alarmarea personalului; mijloace de alarmare si timpul necesar;
    c) spatii de adunare capabile sa asigure o protectie adecvata a cailor respiratorii;
    d) evidenta personalului si constituirea de echipe speciale pentru cautarea si salvarea, daca este cazul, a persoanelor disparute;
    e) monitorizarea radiologica in perimetrul instalatiei a persoanelor si a vehiculelor care parasesc perimetrul;
    f) identificarea zonelor periculoase si asigurarea controlului accesului in aceste zone;
    g) transportul personalului si rutele de evacuare;
    h) controlul accesului in perimetru;
    i) asigurarea cu alimente si bauturi, in regim supravegheat, a personalului din perimetru;
    j) asigurarea asistentei medicale.
    Art. 56
    Pentru protectia populatiei din imediata vecinatate a instalatiei se vor prevedea actiunile care revin utilizatorului in planul de interventie.
    Art. 57
    Pentru controlul contaminarii trebuie executate cel putin urmatoarele actiuni :
    a) monitorizarea nivelului contaminarii si marcarea zonelor care trebuie evitate;
    b) inceperea decontaminarii zonelor in care trebuie sa lucreze personalul imediat ce este posibil;
    c) controlul si, daca este cazul, decontaminarea personalului si a vehiculelor care parasesc perimetrul instalatiei.
    Art. 58
    Pentru ajutorarea persoanelor afectate de situatia de urgenta trebuie aplicate cel putin urmatoarele masuri:
    a) stabilirea echipelor de salvare cu personal care poate fi expus la radiatii in conditii de urgenta;
    b) acordarea primului ajutor medical;
    c) decontaminarea;
    d) transportul, inclusiv pe calea aerului;
    e) asigurarea tratamentului medical.
    Terminarea starii de urgenta
    Art. 59
    Starea de urgenta se considera terminata cand:
    a) instalatia este adusa si mentinuta sub control;
    b) emisiile de efluenti din instalatie sunt sub limitele acceptate.
    Declararea terminarii starii de urgenta este de competenta persoanei autorizate (art. 33).
    Utilizatorul va continua sa coopereze cu autoritatea publica pana la terminarea starii de urgenta si in afara perimetrului instalatiei.
    Mentinerea pregatirii pentru situatii de urgenta
    Art. 60
    Utilizatorul va asigura pregatirea corespunzatoare si instruirea periodica pentru urmatorul personal:
    a) persoanele autorizate sa declare urgentele si sa conduca operatiunile de interventie;
    b) personalul responsabil pentru evaluarile necesare in situatia de urgenta;
    c) persoanele din afara perimetrului instalatiei care primesc sarcini de sustinere a interventiei;
    d) personalul echipelor de monitorizare radiologica si de decontaminare;
    e) operatorii instalatiei;
    f) personalul echipelor de stingere a incendiilor, reparatii si evaluare a distrugerilor;
    g) personalul echipelor de salvare si de prim-ajutor.
    Art. 61
    Utilizatorul este obligat sa asigure specializarea personalului organizatiilor care participa la sustinerea interventiei la situatiile de urgenta din instalatie, cum ar fi: pompierii, personalul medical al spitalelor la care vor fi trimisi ranitii etc.
    Art. 62
    Starea de pregatire a utilizatorului in vederea interventiei in situatii de urgenta va fi mentinuta si verificata prin exercitii anuale.
    Exercitiile vor fi astfel planificate incat, in timp, sa acopere toate anotimpurile si conditiile meteorologice.
    Toate exercitiile vor fi urmate de o evaluare critica la care va fi prezent si reprezentantul autoritatii competente.
    Art. 63
    Personalul implicat in situatiile de urgenta va fi antrenat prin instruire si exercitii partiale cu o periodicitate cel putin trimestriala.
    Art. 64
    Utilizatorul este obligat sa participe la toate exercitiile organizate de autoritatea publica pentru verificarea planului general de interventie.
    Art. 65
    Echipamentul utilizat in situatii de urgenta va fi mentinut in stare buna prin intretinere si testare periodica. Echipamentul va fi insotit de instructiuni de utilizare.
    Art. 66
    Planul de interventie va fi revizuit periodic.
    Utilizatorul va stabili o procedura de revizuire care trebuie sa fie aprobata de autoritatea competenta.
    Art. 67
    Utilizatorul este obligat sa completeze si sa pastreze urmatoarele evidente:
    a) un jurnal al evenimentelor din timpul situatiei de urgenta;
    b) inregistrarea exercitiilor si a evaluarilor acestora;
    c) evidenta instruirilor si antrenamentelor personalului;
    d) evidenta calibrarii, intretinerii si inventarul echipamentelor utilizate in situatiile de urgenta.

    CAP. 3
    Urgente radiologice transfrontiera

    Art. 68
    Urgentele radiologice transfrontiera se clasifica, dupa dispunerea sursei care le genereaza, in:
    a) urgente radiologice generate de instalatii situate in statele vecine, in imediata apropiere a frontierei;
    b) urgente radiologice generate de surse situate la distanta de frontiera.
    Art. 69
    Pentru urgentele radiologice generate de surse din imediata vecinatate a frontierei, autoritatea competenta si autoritatea publica vor elabora si aplica planuri de interventie asemanatoare sau prin adaptarea planurilor de interventie elaborate pentru instalatiile de pe teritoriul national.
    Art. 70
    Informatiile necesare planificarii pe care trebuie sa le furnizeze utilizatorul si coordonarea planurilor de interventie vor fi obtinute pe cai diplomatice utilizand acordurile internationale si bilaterale convenite cu statele vecine.
    Art. 71
    Pentru urgentele radiologice generate de surse situate la distanta de frontiera, autoritatea competenta si autoritatea publica vor activa acele parti din planurile de interventie pentru urgente la instalatiile de pe teritoriul national care sunt corespunzatoare situatiilor de urgenta aparute.
    Art. 72
    Autoritatea competenta si autoritatea publica trebuie sa fie pregatite pentru monitorizarea si, daca este cazul, decontaminarea sau luarea altor masuri adecvate de protectie la frontiera pentru:
    a) vehiculele care intra in tara si au traversat zonele contaminate;
    b) persoanele care au calatorit in zonele contaminate;
    c) marfurile provenite din tarile afectate;
    d) produsele alimentare.
    Art. 73
    Autoritatea competenta trebuie sa dispuna de capacitatea tehnica pentru evaluarea consecintelor urgentei radiologice si recomandarea masurilor de protectie necesare.
    Art. 74
    Pentru supravegherea radiologica a teritoriului, reteaua nationala de supraveghere a radioactivitatii factorilor de mediu va furniza autoritatii competente informatiile necesare privind o urgenta radiologica transfrontiera.

    CAP. 4
    Planul de interventie

    Bazele planificarii
    Art. 75
    Obiectivul general al planurilor de interventie consta in reducerea dozelor inhalate de personal si de populatie si, in cazuri extreme, salvarea vietii persoanelor afectate.
    Art. 76
    Caracteristicile accidentului pentru care se elaboreaza planul de interventie vor fi fundamentate pe cunoasterea consecintelor potentiale, a desfasurarii in timp si a parametrilor emisiilor pentru o gama larga de accidente mergand de la cele mentionate in rapoartele de securitate a instalatiei pana la cele foarte putin probabile.
    Art. 77
    Planificarea va lua in considerare durata in timp a eliminarilor, care poate fi de la fractiuni de ora la cateva zile.
    Art. 78
    Planificarea trebuie sa se bazeze pe cunoasterea adecvata a termenului-sursa pentru emisiile radioactive potentiale la instalatia nucleara, conditiile meteorologice posibile, distributia populatiei si a obiectivelor economice in jurul instalatiei.
    Art. 79
    Planificarea trebuie sa fie realizata cel putin pentru urmatoarele cai de expunere:
    a) Expunerea la norul (pana) radioactiv
    Expunerea poate fi externa datorita trecerii norului sau depunerii de material si interna datorita inhalarii.
    Durata expunerii poate fi de cateva zile.
    b) Expunerea prin inhalare si prin digestie datorita incorporarii de apa, aer sau alimente contaminate. Durata in timp poate varia de la ore la luni.
    Art. 80
    Se vor defini doua zone de planificare de urgenta (ZPU):
    a) o ZPU pentru expunerea la norul radioactiv;
    b) o ZPU pentru expunerea prin ingestie.
    Zona de planificare de urgenta reprezinta spatiul din jurul instalatiei pentru care este necesara planificarea interventiei in vederea asigurarii unor actiuni prompte si eficace pentru protejarea populatiei in cazul unui accident sau urgente radiologice.
    Art. 81
    Determinarea ZPU pentru norul radioactiv se va face tinand cont de urmatoarele considerente:
    a) dozele probabile datorate accidentului de baza de proiect nu depasesc nivelurile de interventie in afara zonei;
    b) dozele probabile datorate celor mai multe accidente care implica topirea partiala a zonei active nu depasesc nivelurile de interventie in afara zonei;
    c) pentru accidentul cel mai grav care implica topirea zonei active dozele probabile in afara zonei nu pun imediat viata in pericol;
    d) efortul de planificare pentru aceasta zona constituie o baza suficienta pentru extinderea cu usurinta a acesteia, daca se dovedeste necesar.
    Art. 82
    Determinarea ZPU pentru ingestie se va face tinand cont de urmatoarele considerente:
    a) contaminarea in directia vantului sa nu depaseasca nivelurile de interventie in afara zonei;
    b) cea mai mare parte a particulelor radioactive din nor se depun pe sol, in interiorul zonei.
    Art. 83
    Planul de interventie trebuie:
    a) sa defineasca instalatia si/sau zona la care se aplica;
    b) sa stabileasca cu claritate ce trebuie facut in cazul unei urgente, cum trebuie facut si de catre cine;
    c) sa contina referintele la documentele necesare.
    Continutul-cadru al unui plan de interventie
    Art. 84
    Atribuirea responsabilitatilor.
    Se vor preciza principalele responsabilitati care revin autoritatii competente, autoritatii publice si utilizatorului. Fiecare organizatie implicata trebuie sa stabileasca personalul necesar pentru indeplinirea acestor responsabilitati.
    Art. 85
    Organizarea pentru urgente a utilizatorului.
    Se vor defini clar responsabilitatile personalului din tura pentru situatii de urgenta, schema minima de personal pentru raspunsul initial la o urgenta, mijloacele suplimentare pentru marirea capacitatii de raspuns, interfetele intre diversele compartimente ale instalatiei, precum si interfetele intre utilizator si diversele organizatii din exterior.
    Art. 86
    Resursele si suportul material al raspunsului la urgente.
    Se vor prevedea modalitatile de cooperare intre diversele organizatii implicate si vor fi identificate organizatiile care pot fi mobilizate daca sunt necesare forte suplimentare ca urmare a dezvoltarii situatiei de urgenta (de exemplu laboratoare nucleare din invatamantul superior, cercetare etc.).
    Art. 87
    Sistemul de clasificare a urgentelor.
    Se vor preciza sistemul de clasificare a urgentelor, comun pentru toate organizatiile implicate, nivelurile de interventie bazate pe parametrii instalatiei si monitorizarea efluentilor si informatiile pe care trebuie sa le furnizeze utilizatorul autoritatii competente si autoritatii publice.
    Art. 88
    Metodele si procedurile de notificare.
    Sunt stabilite procedurile pentru notificarea organizatiilor implicate si a personalului implicat, continutul mesajelor initiale si, in continuare, adresate organizatiilor implicate si populatiei, mijloacele pentru alarmarea si indrumarea populatiei din ZPU.
    Art. 89
    Comunicatiile in situatii de urgenta.
    Se vor prevedea mijloacele necesare pentru comunicarea prompta intre diversele organizatii implicate, personalul de interventie si populatie.
    Art. 90
    Educarea si informarea populatiei.
    Sunt stabilite procedurile de transmitere a informatiilor si de informare periodica a populatiei cu privire la modalitatile de alarmare si actiunile pe care trebuie sa le intreprinda.
    Art. 91
    Asigurarea materiala pentru situatiile de urgenta.
    Se va preciza echipamentul necesar in situatii de urgenta si modalitatile de intretinere si pastrare.
    Art. 92
    Evaluarea accidentului.
    Se vor prevedea echipamentele, sistemele si metodele adecvate pentru monitorizarea si evaluarea consecintelor unei urgente radiologice reale sau potentiale.
    Art. 93
    Masuri de protectie.
    Se va stabili un spectru de masuri de protectie privind personalul instalatiei si populatia in ZPU pentru norul radioactiv si se vor prevedea criteriile de alegere a masurilor de protectie. Se vor stabili masurile de protectie in ZPU pentru ingestie.
    Art. 94
    Controlul expunerii.
    Se vor prevedea mijloacele de control al expunerii personalului utilizat in situatii de urgenta.
    Art. 95
    Asistenta medicala.
    Se vor preciza mijloacele si modalitatile de tratare a persoanelor contaminate sau ranite.
    Art. 96
    Actiunile postaccident.
    Se va stabili un plan de revenire la normal a zonelor afectate de situatia de urgenta.
    Art. 97
    Exercitii si antrenamente.
    Se vor stabili tipurile de exercitii si antrenamente, frecventa lor si modul de evaluare a rezultatelor.
    Art. 98
    Instruirea pentru situatii de urgenta radiologica.
    Planul de interventie va contine prevederi privind instruirea persoanelor care participa la interventie.
    Art. 99
    Stabilirea responsabilitatii pentru planificarea, dezvoltarea, revizuirea periodica si distribuirea planurilor de interventie.
    Se vor preciza modalitatile de revizuire, distribuire si aducere la zi a planului de interventie si persoana responsabila.

    CAP. 5
    Masurile de protectie

    Principiile interventiei
    Art. 100
    Persoanele expuse la radiatii ca urmare a unui accident nuclear sau urgente radiologice se impart in:
    a) persoane din randul populatiei;
    b) personal implicat in interventie expus ca urmare a implementarii masurilor de protectie sau a actiunilor de aducere a sursei sub control;
    c) personal expus la radiatii ca urmare a accidentului sau urgentei radiologice in timpul indeplinirii sarcinilor de serviciu dar fara sa fie implicat in interventie.
    Art. 101
    Stabilirea nivelurilor de interventie in vederea aplicarii masurilor de protectie pentru populatie (persoane din randul populatiei) se va baza pe urmatoarele principii:
    a) interventia va fi JUSTIFICATA in sensul ca introducerea masurii de protectie va face mai mult bine decat rau;
    b) nivelul la care se implementeaza interventia si nivelul la care inceteaza vor fi OPTIMIZATE, astfel ca sa se produca un beneficiu net maxim;
    c) se vor face toate eforturile posibile pentru evitarea efectelor nestocastice asupra sanatatii prin RESTRICTIONAREA DOZELOR INDIVIDUALE la niveluri sub pragul pentru astfel de efecte si sa se limiteze riscul individual si colectiv, imputabile efectelor stocastice.
    Art. 102
    Pentru personalul implicat in interventie se va aplica sistemul existent de limitare a dozelor pentru expusi profesional la radiatii.
    Pentru cazurile deosebite, care pot aparea in faza initiala a accidentului, de salvare de vieti omenesti sau de aducere a instalatiei sub control, expunerea personalului implicat poate depasi, de la caz la caz, limitele mentionate la alineatul precedent, dar va fi mentinuta sub pragul pentru efecte nestocastice.
    Art. 103
    Pentru personalul expus la radiatii ca urmare a accidentului in timpul sarcinilor de serviciu, dar fara sa fie implicat in interventie, se aplica sistemul de limitare a expunerii pentru expusii profesional in conditii normale.
    Art. 104
    Sistemul de limitare a expunerii pentru personal se aplica numai la expunerea profesionala a acestora. Expunerea ca urmare a faptului ca fac parte din populatie nu se ia in considerare.
    Art. 105
    Din considerente de aplicare a prezentelor norme, desfasurarea in timp a accidentului se clasifica in trei faze:
    a) Faza premergatoare emisiei
    Aceasta faza se intinde de la momentul cand se recunoaste posibilitatea aparitiei unei expuneri in afara perimetrului instalatiei si pana cand incepe emisia, daca apare. In timp poate dura de la cateva minute la cateva zile.
    b) Faza de emisie
    Aceasta faza poate dura de la fractiuni de ora la saptamani. In prima parte a acestei faze nu se va acorda credit masuratorilor efectuate in mediu.
    In a doua parte a acestei faze, masuratorile efectuate in mediu vor fi utilizate pentru evaluarea dozelor pentru principalele cai de expunere. Acestea vor fi comparate cu nivelurile de interventie prestabilite si se va decide.
    c) Faza postemisie (sau faza de recuperare)
    Aceasta faza incepe din momentul terminarii emisiei si poate dura pana la citiva ani. Se continua monitorizarea factorilor de mediu, apei potabile si produselor alimentare.
    Prin preluarea datelor obtinute se decide, daca este cazul, ridicarea masurilor restrictive impuse si intoarcerea la viata normala.
    Art. 106
    Criteriul cantitativ pentru introducerea masurilor de protectie, denumit nivel de interventie, este specific fiecarei masuri si reprezinta doza care este evitata prin introducerea masurii de protectie.
    Art. 107
    Aplicarea masurilor de protectie trebuie sa duca la doze inhalate sub pragul efectelor nestocastice si limitarea efectelor stocastice, astfel daunele asociate cu dozele evitate printr-o masura de protectie sunt neafectate de alta masura de protectie. Fiecare nivel de interventie poate fi evaluat independent din punct de vedere al justificarii si optimizarii.
    Principalele masuri de protectie
    Art. 108
    Masurile principale de protectie recomandate pentru situatiile de urgenta sunt cele enumerate in tabelul urmator:
    Tabelul 1
--------------------------------------------------------------------------------
     Masura de protectie          Principala cale de expunere evitata
--------------------------------------------------------------------------------
    1. Adapostirea          Iradierea externa datorita instalatiei, norului ra-
                            dioactiv sau depunerii pe sol
                            Inhalarea materialului radioactiv din nor
                            Contaminarea pielii si a hainelor
   ----------------------------------------------------------------------------
    2. Administrarea de     Fixarea iodului radioactiv in tiroida
       compusi ai iodului
       stabil
   ----------------------------------------------------------------------------
    3. Evacuarea            Iradierea externa datorita instalatiei, norului ra-
                            dioactiv sau depunerii pe sol
                            Inhalarea materialului radioactiv din nor
                            Contaminarea pielii si a imbracamintii
   ----------------------------------------------------------------------------
    4. (Mutarea) Dislocarea Iradierea externa datorita depunerilor pe sol
                            Inhalarea materialului radioactiv din resuspensii
   ----------------------------------------------------------------------------
    5. Protejarea cailor    Incorporarea de radionuclizi
       respiratorii
   ----------------------------------------------------------------------------
    6. Decontaminarea per-  Contaminarea interna si contaminarea pielii
       soanelor si a haine-
       lor
   ----------------------------------------------------------------------------
    7. Controlul alimente-  Ingestia apei si a alimentelor contaminate
       lor si al apei, res-
       trictionarea si in-
       terzicerea unor ali-
       mente
   ----------------------------------------------------------------------------
    8. Controlul accesu-   Iradierea externa datorita depunerilor pe sol
       lui                 Inhalarea materialului din resuspensii
   ----------------------------------------------------------------------------
    9. Controlul septelu-  Ingestia radionuclizilor
       lui contaminat
   ----------------------------------------------------------------------------
   10. Restrictionarea in  Ingestia radionuclizilor
       hrana animalelor
   ----------------------------------------------------------------------------
   11. Restrictionarea sau Incorporarea radionuclizilor
       interzicerea utili-
       zarii produselor
       contaminate ale bios-
       ferei (pentru ferti-
       lizare, ardere, imbu-
       natatirea solului
       etc.)
   ----------------------------------------------------------------------------
   12. Decontaminarea so-  Iradierea externa datorita depunerilor pe sol
       lului, cladirilor   Inhalarea materialului resuspendat
       si drumurilor
   ----------------------------------------------------------------------------
   13. Decontaminarea pro- Iradierea externa datorita depunerilor
       prietatilor (bunuri Ingestia si inhalarea radionuclizilor
       personale, vehicule
       etc.)
   ----------------------------------------------------------------------------
   14. Decontaminarea ve-  Iradierea externa datorita depunerilor
       culelor de trans-   Ingestia si inhalarea radionuclizilor
       port si a mijloace- Transferul materialului radioactiv in zone neconta-
       lor de transport in  minate
       comun (trenuri,
       avioane etc.)
   ----------------------------------------------------------------------------
    Art. 109
    Adapostirea consta in ramanerea in interiorul cladirilor cu usile si geamurile inchise si cu sistemul de ventilatie oprit. Adapostirea este o masura de scurta durata (ore, pana la 1-2 zile). Aceasta masura este recomandata in cazurile cand:
    a) emisia consta, in principal, din gaze nobile;
    b) emisia duce la doze relativ mici;
    c) emisia duce la doze mari in termen scurt si evacuarea nu a putut fi efectuata inaintea emisiei;
    d) exista circumstante in care evacuarea este fie imposibila, fie duce la riscuri considerabile.
    Art. 110
    Evacuarea consta in scoaterea populatiei sau a personalului dintr-o anumita zona pentru a evita expuneri mari pe termen scurt. Aceasta masura, daca este aplicata in faza premergatoare emisiei, previne orice fel de expunere la radiatii.
    Aceasta masura este recomandata:
    a) ca masura de precautie la pericolul potential al unei emisii;
    b) ca raspuns la o emisie serioasa cu durata sau marime previzibila, in special cand evacuarea se poate face inaintea inceperii emisiei;
    c) ca raspuns la un accident care duce la o emisie in atmosfera prelungita si a carei marime este greu de prevazut si probabil mare;
    d) dupa incetarea unei emisii in atmosfera, pentru a evita expunerea la radionuclizii de viata scurta depusi pe sol;
    e) dupa incetarea oricarei emisii, pentru a evita expunerea externa in timp ce se executa decontaminari locale, de scurta durata.
    Art. 111
    Dislocarea consta in scoaterea populatiei dintr-o zona afectata pentru o perioada lunga de timp. Aceasta masura poate aparea ca urmare a extinderii duratei evacuarii sau poate fi utilizata in faza postemisie pentru a limita dozele pe termen lung sau pentru a permite, in timp, decontaminarea solului sau aplicarea altor masuri de remediere.
    Art. 112
    Administrarea de iod stabil.
    Prin aceasta masura se blocheaza retinerea de radioiod de catre tiroida. Se recomanda administrarea de iod stabil cu cel putin o ora inainte de contaminare. Iodul stabil se poate administra si in cazul unei contaminari ulterioare.
    Art. 113
    Restrictii in consumul de alimente si apa.
    Aceste masuri se aplica in ZPU pentru ingestie si pot avea o durata mare in timp.
    Masurile pot fi clasificate in doua categorii:
    a) masuri pentru controlul consumului de alimente si al apei potabile;
    b) masuri pentru reducerea contaminarii apei potabile si alimentelor.
    Art. 114
    La elaborarea planului de interventie se recomanda luarea in considerare a aplicarii mai multor masuri de protectie, in acelasi timp, daca se potenteaza reciproc.
    Recomandari privind stabilirea nivelurilor de interventie
    Art. 115
    Nivelurile de interventie pentru masurile de protectie prevazute in planul de interventie se stabilesc, pentru un grup de populatie, pentru limitarea daunelor intirziate asupra sanatatii, prin optimizare. Din considerente de ordin radiologic si social, si aplicand principiile interventiei, se recomanda ca grupul de populatie pentru care se stabilesc nivelurile de interventie sa fie format din copii (0-1 ani).
    Art. 116
    In planurile de interventie vor fi stabilite nivelurile de interventie optime pentru localizarile, scenariile si circumstantele particulare pentru care este conceput planul respectiv.
    Art. 117
    Decizia privind stabilirea unui anumit nivel de interventie va fi luata tinand cont de urmatorii factori:
    a) radiologici:
    - riscul individual evitat ca urmare a dozei evitate;
    - riscul colectiv evitat ca urmare a dozei evitate;
    - riscul individual introdus de masura de protectie;
    - riscul suferit de personalul care aplica masura de protectie;
    b) financiari:
    - costul diverselor operatiuni;
    c) psihosociali:
    - increderea datorata aplicarii masurilor de protectie;
    - anxietatea cauzata de introducerea masurilor de protectie;
    - disconfortul individual;
    - disconfortul social.
    Art. 118
    Pentru implementarea masurilor de protectie necesare in primele doua faze ale accidentului sunt recomandate nivelurile de interventie din tabelul 2.
    Tabelul 2
   ----------------------------------------------------------------------------
                                                   Nivelul de interventie(msv)
                                                   ----------------------------
    Masura de    Cantitatea care se compara cu     Intregul corp  Tiroida, pla-
    protectie    nivelul de interventie(msv)                      mini, piele
                                                   Doza efectiva  Doza echiva-
                                                                  lenta
                                               --------------------------------
                                           Infe-       Supe-     Infe-   Supe-
                                           rior        rior      rior    rior
   ----------------------------------------------------------------------------
   Adapostirea   Doza externa plus doza anga-
                 jata din incorporarea din
                 primele 24 ore                3          30      30      300
   ----------------------------------------------------------------------------
   Evacuarea     Doza externa plus doza anga-
                 jata din incorporarea din
                 primele 24 ore                30         300    300     3000
   ----------------------------------------------------------------------------
   Administrarea Doza angajata din incorpora-
   de iod        rea din primele 24 ore        -          -       30      300
   ----------------------------------------------------------------------------
    Pentru introducerea restrictiilor in consumul de apa si alimente se recomanda o doza angajata pentru primul an de 5 mSv.
    Art. 119
    Planurile de interventie trebuie sa contina niveluri de interventie derivate, exprimate in acele marimi si unitati care sunt masurate (debite de doza,  concentratii, activitati specifice etc.). Vor fi specificate modelul si ipotezele folosite la obtinerea nivelurilor de interventie derivate.
    Art. 120
    Pentru controlul alimentelor si al apei potabile se stabilesc niveluri de interventie separate cel putin pentru urmatoarele categorii:
    a) produse lactate;
    b) carne;
    c) cereale si produse de panificatie;
    d) legume;
    e) fructe;
    f) apa si bauturi.
    Marimea care se compara cu nivelul de interventie este doza angajata ca urmare a incorporarii pe timp de un an.
    Art. 121
    Pentru nivelurile de contaminare a alimentelor sub cele prevazute in tabelele 3a si 3b se recomanda, pe o perioada de un an dupa accident, sa nu se introduca masuri de protectie.
    Tabelul 3 a
--------------------------------------------------------------------------------
                         Alimente pentru consumul general
--------------------------------------------------------------------------------
   Factorul de doza       Radionuclizii reprezentativi           Nivelul
               -1                                                        -1
      (Sv.  Bq   )                                              (Bq.  Kg   )
--------------------------------------------------------------------------------
           -6
        10                    Am-241; Pu-239                       10
           -7
        10                        Sr-90                            100
           -8
        10                 I-131; Cs-134; Cs-137                1000
--------------------------------------------------------------------------------
                                                              Tabelul 3 b
                                                              -----------
--------------------------------------------------------------------------------
                     Lapte si alimente pentru sugari
--------------------------------------------------------------------------------
     Factorul de doza       Radionuclizii reprezentativi          Nivelul
               -1                                                       -1
       ( Sv. Bq  )                                              ( Bq. Kg  )
--------------------------------------------------------------------------------
             -5
          10                 Am-241; Pu-239                         1
             -7
          10                  I-131; Sr-90                        100
             -8
          10                 Cs-134; Cs-137                      1000
--------------------------------------------------------------------------------
    In cazul prezentei simultane a mai multor radionuclizi, nivelurile se calculeaza proportional cu procentul fiecarui radionuclid.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 122
    Dispozitiile prezentelor norme se aplica, diferentiat, la toate activitatile din domeniul nuclear autorizate care pot genera una din situatiile prevazute la art. 1.
    Utilizatori de surse de radiatii
    Art. 123
    Utilizatorii de surse de radiatii trebuie sa planifice si sa fie pregatiti pentru urmatoarele evenimente de urgenta:
    a) furtul sau pierderea sursei;
    b) pierderea protectiei radiologice a sursei;
    c) contaminari.
    Art. 124
    Orice eveniment din categoria celor de la art. 123 va fi anuntat de indata la autoritatea competenta (C.N.C.A.N.).
    Art. 125
    La terminarea urgentei, utilizatorul va inainta in termen de 7 zile la autoritatea competenta (C.N.C.A.N.) un raport scris, detaliat. Utilizatorul trebuie sa poata dovedi ca raportul a fost primit de autoritatea competenta.
    Transportul de materiale radioactive
    Art. 126
    Expeditorul de materiale radioactive este raspunzator pentru securitatea expeditiei si trebuie:
    a) sa intocmeasca instructiuni corespunzatoare pentru cazurile de urgenta si sa le puna la dispozitia transportatorului;
    b) sa fie pregatit sa intervina in cazul unei urgente, atat prin sfaturi, cat si direct;
    c) sa notifice autoritatilor locale si autoritatii competente si sa se asigure de sprijinul acestora.
    Art. 127
    Transportatorul de materiale radioactive este obligat:
    a) sa cunoasca normele care se aplica unor astfel de transporturi;
    b) sa cunoasca instructiunile pentru cazuri de urgente remise de expeditor;
    c) sa fie familiarizat cu procedurile de urgenta pe care va trebui sa le puna in aplicare pe traseu;
    d) sa se asigure ca, daca apare un accident, persoanele aflate la fata locului pot descoperi usor ca sunt implicate materiale radioactive;
    e) sa doteze mijlocul de transport cu instructiunile pentru cazuri de urgenta corespunzatoare.
    Art. 128
    Toti utilizatorii sunt obligati sa se conformeze dispozitiilor prezentelor norme cel mai tarziu la un an de la publicarea lor.
    Art. 129
    Incalcarea dispozitiilor prezentelor norme se sanctioneaza potrivit legii.

    ANEXA A.1

           SCARA INTERNATIONALA A EVENIMENTELOR NUCLEARE
functie de importanta lor din punct de vedere al securitatii
    A. 1.1. Scara permite clasificarea evenimentelor care se refera exclusiv la securitatea nucleara sau radiologica. Accidentele industriale sau alte evenimente care nu sunt legate de securitatea nucleara se clasifica in afara scarii.
    A. 1.2. Evenimentele se clasifica in functie de trei criterii generale, conform tabelului:
--------------------------------------------------------------------------------
   Nivel/descriere  Incidenta in afara  Incidenta in perimetrul  Degradarea
                       perimetrului           instalatiei        apararii in
                       instalatiei                               adancime
--------------------------------------------------------------------------------
          7         Emisie majora - efecte         -                   -
   Accident major   importante asupra sana-
                    tatii si mediului
--------------------------------------------------------------------------------
          6         Emisie importanta -apli-       -                   -
   Accident grav    carea integrala a planu-
                    rilor de interventie lo-
                    cale
   ----------------------------------------------------------------------------
          5         Emisie limitata - apli-    Afectarea partiala a      -
   Accident antre-  carea partiala a planu-    miezului reactorului
   nind riscuri in  rilor de interventie
   afara instala-   locale
   tiei
   ----------------------------------------------------------------------------
            4       Emisie minora -iradierea   Afectarea partiala a     -
   Accident afec-   populatiei in limitele     miezului reactorului
   tind in prin-    autorizate                 Efecte importante
   cipal instala-                              asupra sanatatii
   tia                                         personalului
   ----------------------------------------------------------------------------
            3       Emisii foarte mici -ira-   Contaminarea majora  Accident
   Incident grav    dierea populatiei repre-   Supraexpunerea per-  evitat
                    zinta o fractiune din      sonalului            Pierderea
                    limitele autorizate                             apararii in
                                                                    adancime
   ----------------------------------------------------------------------------
            2                -                    -                 Incident a-
   Incident                                                         vand conse-
                                                                    cinte po-
                                                                    tentiale
                                                                    pentru se-
                                                                    curitate
   ----------------------------------------------------------------------------
            1               -                   -                  Indepartarea
   Anomalie                                                        de la dome-
                                                                   niul de
                                                                   functionare
                                                                   autorizat
   ----------------------------------------------------------------------------
    A. 1.3. Evenimentele care prezinta caracteristici corespunzand la mai multe criterii se vor clasifica la nivelul cel mai ridicat cerut de oricare din aceste criterii.

    ANEXA 3

              ANEXA  A2
    Schema planificarii si pregatirii pentru urgente
            -----------------------------------------------------------
            I       Planificarea si pregatirea pentru urgente         I
            -----------------------------------------------------------
        -------------------------------I----------------------------------
        I              I               I                I                I
        1              2               3                4                5
        I              I               I                I                I
   -----------         I               I                I                I
   I         I         I ------------------------------ I                I
   6         7         I I      I      I      I       I I                I
   I-----I   I         I 13     14     15     16     17 I                I
   8     9   I         I I      I      I      I       I I                I
   I-----I   I         I    18--I      I  20--I   22--I I            25--I
             I         I    19--I      I  21--I   23--I I            26--I
         10--I         I               I          24--I I
         11--I         I               I                I
                       I   --------------------------   I
                       I   I       I        I       I   I
                       I   I       I        I       I   I
                       I  27      28       29      30 ---------
                       I                            I I       I
                       I                            I 31      32
                       I                            I         33
                       I                            I         34
         I---------------------------I              I         35
         I             I             I              I
        36            37            38              I
         I             I                            I
     I-------I    I---------I                       I
    39       40   41       42                       I
                                                    I--43
                                                    I--44
                                                    I--45
     (LEGENDA):
    1. Identificarea situatiilor potentiale de accident;
    2. Evaluarea situatiilor de accident identificate;
    3. Elaborarea eventualelor planuri;
    4. Exercitii pentru testarea eventualelor planuri;
    5. Revizuirile periodice ale situatiei;
    6. Localizare;
    7. Cauza;
    8. Inauntrul perimetrului;
    9. In afara perimetrului;
   10. Defectarea echipamentului;
   11. Foc, furt, deteriorare mecanica;
   12. Eroare umana;
   13. Definirea situatiilor potentiale de accident si a riscurilor identifica-
   bile;
   14. Prevederi pentru comunicatii corespunzatoare;
   15. Conduita de actiune recomandata pentru fiecare situatie identificabila;
   16. Disponibilitatea echipamentului de interventie;
   17. Proceduri pentru anuntarea altor organizatii;
   18. Lista cu personalul cheie;
   19. Lista expertilor externi;
   20. Inventarul dotarilor;
   21. Incercari periodice, calibrari, inlocuiri;
   22. Servicii de interventie;
   23. Expertizare;
   24. Autoritatea competenta;
   25. Frecventa;
   26. Scopul revizuirii;
   27. Definirea responsabilitatilor;
   28. Actiunea pentru prevenirea extinderii;
   29. Actiunea pentru restaurarea situatiei;
   30. Niveluri de interventie;
   31. Frecventa;
   32. Gradul de aplicare;
   33. In cadrul organizatiei;
   34. Implicarea expertilor externi;
   35. Implicarea serviciilor de interventie;
   36. Identificarea riscului;
   37. Identificarea personalului la risc;
   38. Identificarea consecintelor;
   39. Expunere interna;
   40. Expunere externa;
   41. Personal;
   42. Public;
   43. Acordarea asistentei medicale;
   44. Izolarea/evacuarea zonelor;
   45. Revenirea la conditiile normale;

    ANEXA A.3.

                   DEFINITII
    A.3.1. Accident nuclear
    Toate evenimentele care conduc la pierderea controlului asupra unei instalatii sau surse de radiatii si care provoaca, din aceasta cauza, iradieri anormal de mari in raport cu cele care se produc in conditii normale.
    A.3.2. Urgenta radiologica
    Accidentele care apar la reactorii nucleari din afara frontierei tarii sau la instalatii care contin cantitati mari de materiale radioactive sau/si in timpul transportului de materiale radioactive.
    A.3.4. Efecte nestocastice ale radiatiilor asupra sanatatii
    Sunt acele efecte asupra sanatatii pentru care probabilitatea de aparitie creste rapid de la zero la unu de indata ce doza a depasit un anumit prag.
    Severitatea efectului creste, de asemenea, cu doza peste doza prag.
    Dozele prag sub care nu apar efecte nestocastice in anumite organe pentru o populatie normala sunt date in tabelul urmator:
--------------------------------------------------------------------------------
      Organ afectat         Efect         Doza (prag)        Doza in Gy
                                                           D. 50 (50% efecte)
--------------------------------------------------------------------------------
   Embrion (2 sapt.)        Moarte           0,5             1,2
                            Teratogen        0,1             1,2
   Gonade                   Sterilitate      0,15            0,85 (tranzit)
   Stomac                   Voma             0,5             2
   Stomac                   Diaree           2               3
   Maduva                   Aplazie          1               3,5
   Plamin                   Pneumonie        6               9
   Tiroida                  Hipotiroidie si 10               300 (prin I-131)
                            aplazie                          la 3 saptamani
                              -idem-         1,5             60 (extern o zi)
   Piele                    Eritem           3               6 (epilare)
   Ochi                     Cataracta        1               3
   Organism intreg          Moarte           1(1-2%)         3,5 (in 60 zile)
                                                             5,5 (in 30 zile)
                                                             10  (in 10 zile)
--------------------------------------------------------------------------------
    A.3.5. Emisie
    Iesirea materialului radioactiv din invelisul originar. Emisia poate fi instantanee sau dependenta de timp.
    A.3.6. Instalatie
    In contextul prezentelor norme orice localizare continand material radioactiv.
    A.3.7. Termen sursa
    Descrierea cantitativa a unei emisii de material radioactiv ca urmare a unui accident. Aceasta descriere cuprinde starea fizica si chimica a nuclizilor eliberati si data care caracterizeaza dispersia, cum ar fi: energia norului, altitudinea atinsa de emisie si durata in timp.
    A.3.8. Cale de expunereSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 242/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 242 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 242/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu