Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2402 din 29 iulie 2009

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si pentru reglementarea unor aspecte ale activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 530 din 31 iulie 2009In vederea creşterii capacităţii şi eficienţei administrării contribuabililor mijlocii, în scopul îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) şi (5) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 6 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. -Incepând cu data de 1 august 2009, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, prin administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii, persoane juridice, denumiţi în continuare contribuabili mijlocii, cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, care au înregistrat o cifră de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie a anului precedent cuprinsă între 6,7 milioane lei şi 70 milioane lei, selectaţi în ordine descrescătoare a cifrei de afaceri."

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Lista contribuabililor mijlocii prevăzută la alin. (2) se întocmeşte anual, până la data de 30 septembrie, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru contribuabilii menţionaţi în anexa nr. 2, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene vor notifica asupra acestui fapt respectivii contribuabili, prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător."

Art. II. - Incepând cu data de 1 august 2009, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.846/2008 pentru actualizarea listelor contribuabililor miilocii administraţi conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 29 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. III. - (1) Se aprobă Lista contribuabililor mijlocii care urmează a fi administraţi de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene începând cu data de 1 august 2009, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Lista contribuabililor mijlocii care nu vor mai fi administraţi de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene începând cu data de 1 august 2009, respectiv cu data de 1 ianuarie 2010, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Pentru anul 2010, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2)-(4) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

(4) Listele de contribuabili prevăzute la alin. (1) şi (2) intră în vigoare la data de 1 august 2009.

Art. IV. -Anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin se publică şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 1

LISTA CONTRIBUABILILOR MIJLOCII

care urmează a fi administraţi de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene începând cu data de 1 august 2009

Nr. crt.

CUI

Denumirea

Judeţul

0

1

2

3

1

16188165

3 FAN CONSTRUCT SRL

ALBA

2

1755709

ACTIV DUPLO COMERCIAL SRL

ALBA

3

10677146

ADRIAN COMSERVICE SRL

ALBA

4

12602980

AGRA'S SA

ALBA

5

17223279

AGRO HELAU RECOLTA TRANSILVANIA SRL

ALBA

6

1757467

AGROSERVICE SA

ALBA

7

1761050

AGROTRANSPORT ALBA SA

ALBA

8

12401154

ALBAALUMINIU SRL

ALBA

9

6165857

ALBA CENTER SRL

ALBA

10

10116461

ALBA CONS SA

ALBA

11

11359248

ALBA INSTALAŢII SRL

ALBA

12

9552254

ALBA MOTOR SRL

ALBA

13

8873604

ALBACO EXIM SRL

ALBA

14

1761654

ALBAPAM SA

ALBA

15

12471036

ALBA-TEXTIL SRL

ALBA

16

1757521

ALFARCO SRL

ALBA

17

12987100

ALGEROCO SRL

ALBA

18

21972931

ALLOIL SRL

ALBA

19

14099142

ALOREF SRL

ALBA

20

5900631

ALPIN 57 LUX SRL

ALBA

21

17540382

ALS ROMÂNIA SRL

ALBA

22

3707104

ALSECON SRL

ALBA

23

1757904

ALSTING SA

ALBA

24

1758640

ALTIP SA

ALBA

25

1800699

AMA IMPEX SRL

ALBA

26

7504218

AMIGO COM SRL

ALBA

27

1772840

AMPELUM SA

ALBA

28

3706478

ANCAU COMPANY SRL

ALBA

29

6344534

ANDREEAS COMPANY SRL

ALBA

30

1755482

APA-CTTA SA

ALBA

31

2763904

APIDAVA SRL

ALBA

32

1759654

APRO-HOREA SA

ALBA

33

1758381

APULUM SA

ALBA

34

7983420

ARCO STARCOMP SRL

ALBA

35

4958759

AR COM SRL

ALBA

36

1764162

ARDEALUL SA

ALBA

37

1755920

ARDELEANA SA

ALBA

38

2824238

ARIESULCONF SA

ALBA

0

1

2

3

39

1767649

ARIESUL SA

ALBA

40

15641380

ARROWELD SRL

ALBA

41

8887812

ARTEFERRO ROMÂNIA SRL

ALBA

42

1758390

AS SALPO SA

ALBA

43

14127552

ATERO SRL

ALBA

44

11690410

AUROCAR 2002 SRL

ALBA

45

18219110

AUTO DRIVE CENTER SRL

ALBA

46

16651196

AUTO TRUKS SERV SRL

ALBA

47

13587374

AUTOGYP TRANS SRL

ALBA

48

11709440

AVIAALBA IULIA SRL

ALBA

49

1762510

B & B TEAM SRL

ALBA

50

10651464

BATSON CONSTRUCT SRL

ALBA

51

14259197

BETOR CONSULT SRL

ALBA

52

10898961

BIG STORE SRL

ALBA

53

11748318

BILUS DISTRIBUTION COMPANY SRL

ALBA

54

1755970

BILUS SRL

ALBA

55

10995972

BIOTERRA SRL

ALBA

56

14908731

BLUETEX INTERNATIONAL SRL

ALBA

57

1771275

BOSS IMPEX SRL

ALBA

58

6344429

C.D.C. COMPANY SRL

ALBA

59

17064220

CAPA INSTAL SRL

ALBA

60

7688331

CETATEAAPUSENI SA

ALBA

61

13609073

CETATEA DE BALTA SRL

ALBA

62

15886984

CIATTI HT SEBEŞ SRL

ALBA

63

3499062

CIMPULPIINII SRL

ALBA

64

4560795

CINDRELUL SRL

ALBA

65

1772076

CISEROM SA

ALBA

66

1763612

COCOSUL DE AUR SRL

ALBA

67

8195536

COMCEREAL SA

ALBA

68

13813781

COMINCO TRANSILVANIA SA

ALBA

69

1773080

COMP.NATA CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST DEVA FILIALA ZLATMINZLATNA SA

ALBA

70

1756720

COMPACT CONSTRUCT SRL

ALBA

71

4330737

COMPANIA NAŢIONALA A CUPRULUI.AURULUI SI FIERULUI „MINVEST" DEVA FILIALA „ARIESMIN" BAIA DE ARIEŞ SA

ALBA

72

4330648

COMPANIA NAŢIONALA A CUPRULUI.AURULUI SI FIERULUI „MINVEST" DEVA FILIALA „ROSIAMIN" ROŞIA MONTANA SA

ALBA

73

16368506

COMPANIA NAŢIONALA ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA COMERCIALA „FABRICA DE ARME CUGIR" SA

ALBA

74

1769224

COMPANIA NAŢIONALA ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA COMERCIALA UZINA MECANICA CUGIR SA

ALBA

75

4973384

CONINVEST SRL

ALBA

76

11431670

CONSTRUCT INVEST SRL

ALBA

77

16380801

CONSTRUCŢII SI SERVICII SRL

ALBA

78

4032722

CONŢI IMPEX SRL

ALBA

79

1765605

COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVA

ALBA

80

9315746

COROANA DE AUR SRL

ALBA

81

13706025

CRIMBO GAS SRL

ALBA

0

1

2

3

82

7504129

CRINULARIES SRL

ALBA

83

11974595

CRIS TRANS SRL

ALBA

84

1756674

CRISTALSOFT SRL

ALBA

85

10890941

CRISTARALBA IULIA SRL

ALBA

86

7387789

CRITERIUM P.G. SRL

ALBA

87

13871324

CUTEAN COMPANY SRL

ALBA

88

15018146

DACIA PLANT SRL

ALBA

89

1760047

DACIA SA

ALBA

90

6493927

DANEROM IMPEX INTERNATIONAL SRL

ALBA

91

16766269

DELTA CARN SRL

ALBA

92

6576194

DELTACO SRL

ALBA

93

9776561

DERBY TRANS SRL

ALBA

94

9306020

DIA GOTA SRL

ALBA

95

15508784

DISKONT ROM TRADE SRL

ALBA

96

4331392

DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

ALBA

97

6030000

DUNA REX SRL

ALBA

98

1770555

DUPEX SRL

ALBA

99

6047509

EAST SERVICE SEBEŞ SRL

ALBA

100

14492906

ECOSTAR GROUP SA

ALBA

101

3276087

ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA SA

ALBA

102

1771593

ELIS PAVAJE SRL

ALBA

103

15316452

EMICOM INSTAL SRL

ALBA

104

12931967

ENERROM SRL

ALBA

105

17633821

ENSOL SRL

ALBA

106

16698474

ERIKA STAR SRL

ALBA

107

7124022

EURO EST SRL

ALBA

108

17640454

EURO TRANSILVANIA SRL

ALBA

109

12214962

EUROPEXPRES SRL

ALBA

110

11415763

EURO-STEFAN SRL

ALBA

111

6480935

EXINTO SRL

ALBA

112

19151098

EXPERT LOGISTIC SRL

ALBA

113

4904589

FAIR PLAY IMPEX SRL

ALBA

114

6424145

FANTASTIC SRL

ALBA

115

14229820

FANTEL MOBIL SRL

ALBA

116

4032668

FARMACIA SIC VOLO

ALBA

117

1751588

FAST-GALLERY SRL

ALBA

118

10995964

FEPO & AIDO SRL

ALBA

119

1766244

FERMIC SRL

ALBA

120

8104210

FIDAX IMPEX SRL

ALBA

121

1763221

FILATURA DE BUMBAC ABRUD SA

ALBA

122

14395288

FINNO CONS SRL

ALBA

123

13698860

FINNOTEX SRL

ALBA

124

16573144

FLEISCHMEISTER PRODUCŢIE SRL

ALBA

125

1762420

FLIPS SRL

ALBA

126

7076650

FLORIDA IMPEX SRL

ALBA

127

14187015

FRUCT IMPORT EXPORT SRL

ALBA

0

1

2

3

128

18123588

FRUHWALD KONNEX PREFABRICATE SRL

ALBA

129

15009873

FSRRAILSERVICE SRL

ALBA

130

15694717

G & D PREFABBRICATI SRL

ALBA

131

13889593

GALWAY SPORT SRL

ALBA

132

12086375

GELAFARM SRL

ALBA

133

6698604

GIRO SRL

ALBA

134

1753139

GRUP CORINT SA

ALBA

135

10116453

GRUP TICO ROMÂNIA IMPEX SRL

ALBA

136

13854617

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL

ALBA

137

1766830

I.A.M.U. SA

ALBA

138

13838530

I.B.L ROM 2000 SRL

ALBA

139

15789205

IMROGLASS SRL

ALBA

140

1758233

INCOV SA

ALBA

141

8266084

INFOGRUP SRL

ALBA

142

1755202

INSTALATORUL SA

ALBA

143

13317265

INTAS INDUSTRIE SRL

ALBA

144

18776935

INTERPLAST ROM SRL

ALBA

145

1759956

INTERTRANS SA

ALBA

146

4904112

IOEL BUCUR SRL

ALBA

147

6698299

IPEC SA

ALBA

148

1756801

IPRODCOOP SRL

ALBA

149

3275553

I SABELA SRL

ALBA

150

5928284

KINGALEX SRL

ALBA

151

13964024

KOSMOS TRE SRL

ALBA

152

7476002

LANCRAJAN SRL

ALBA

153

6995133

LIDER PRODCARN SRL

ALBA

154

13313735

LIN & EMA SRL

ALBA

155

11070834

LIVIO-DARIO SRL

ALBA

156

13231961

M.M. INDUSTRY SRL

ALBA

157

1774336

MADO SRL

ALBA

158

4032730

MAGIC GRUP SRL

ALBA

159

6480986

MAGNETIC CAMAPO SRL

ALBA

160

17187478

MALL ALBA SRL

ALBA

161

7088574

MARANATHA SRL

ALBA

162

4904627

MARBIS SRL

ALBA

163

3276214

MARINEX SRL

ALBA

164

18729232

MARIUS CONSTRUCT SRL

ALBA

165

1769267

MATERIALE DE CONSTRUCŢII MOBILAŞI SERVICE BOTA SRL

ALBA

166

1755776

MATIN-MAIER SRL

ALBA

167

16994453

MECATRONICS SA

ALBA

168

11974579

MEDI SANA SRL

ALBA

169

3703650

MEGAVOX CONFORT SRL

ALBA

170

15932436

MERCUR LEASING „IFN" SA

ALBA

171

15724397

MERIDOHARA SRL

ALBA

172

10530586

METAL STAR SRL

ALBA

173

1765044

METALURGICA SA

ALBA

0

1

2

3

174

23437889

METALURGICA TRANSILVANA AIUD SA

ALBA

175

4801346

METRORUS SRL

ALBA

176

7468450

MIACARN SRL

ALBA

177

4973031

MIAMI SRL

ALBA

178

5182302

MIDAS COMP SRL

ALBA

179

8298973

MIVACONSTRUCT SRL

ALBA

180

13676064

MOBI STAR SRL

ALBA

181

3756670

MOBILAIUD SRL

ALBA

182

7053932

MONOLIT PROD SRL

ALBA

183

1767665

MONTANA SA

ALBA

184

4983272

MONTANA-POPA SRL

ALBA

185

18684947

MOTOBOOM SRL

ALBA

186

1755121

MOVA SRL

ALBA

187

12278982

NEW DIMENSIONE SRL

ALBA

188

17006873

NEWAMPORT COMPANI SRL

ALBA

189

2765972

NICK SRL

ALBA

190

8021700

NICKFLOR PROD SRL

ALBA

191

15992667

NORDAB TRADE SRL

ALBA

192

13958090

NOVA GRUP SRL

ALBA

193

7016160

NOVA MODUL SRL

ALBA

194

12222493

NYDAWAOIL SRL

ALBA

195

13802790

OANCEA GRUP SRL

ALBA

196

1755571

OANCEA SRL

ALBA

197

6698884

OLIVER INVEST SA

ALBA

198

14997585

OMIG SRL

ALBA

199

4613040

ONIX-INTERNATIONAL SRL

ALBA

200

4997340

OPREAN SRL

ALBA

201

16414939

OVINEXGLIGOR SRL

ALBA

202

15083748

P H R COMPANY SRL

ALBA

203

8886159

PAROM IMPEX SRL

ALBA

204

1770423

PEHART SA

ALBA

205

1752729

PERLATIRNAVEIJIDVEI SA

ALBA

206

1766686

PLANTI SAN SRL

ALBA

207

3687910

POMAROM SRL

ALBA

208

3500000

PORA SRL

ALBA

209

9479471

PORTEROM SRL

ALBA

210

1763841

PREBETAIUD SA

ALBA

211

4973074

PREMIUM SRL

ALBA

212

1761069

PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCA

ALBA

213

11685538

PROMOTION SRL FILIALA BLAJ

ALBA

214

2824009

PROTOS SRL

ALBA

215

1755172

REMATALBA SA

ALBA

216

7486073

REMATCIMPENI SEBEŞ SA

ALBA

217

1756330

RESIAL SA

ALBA

218

1767380

RIVALYC.H. SRL

ALBA

219

13335725

RO.DE.XFASHION SRL

ALBA

0

1

2

3

220

12231548

ROLEM SRL

ALBA

221

8697320

ROM LEMN 2000 PROD IMPEX SRL

ALBA

222

5103651

ROMWEST EURO SRL

ALBA

223

16171821

S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL

ALBA

224

1758004

 SALPREST SRL

ALBA

225

15567276

 SAVINI DUE SRL

ALBA

226

1770938

SCHOSSWENDER MOBEL SRL

ALBA

227

8238289

SERVICE AUTOMOBILE SA

ALBA

228

4330362

SERVUS SRL

ALBA

229

15034893

SEVCO INSTALAŢII SRL

ALBA

230

1768296

SIMI SRL

ALBA

231

10459400

SIMODOR IMPEX SRL

ALBA

232

18169879

SIMPE SRL

ALBA

233

9362497

SITINDUSTRIE ROMÂNIA SA

ALBA

234

14951782

SOCIETATEA COMERCIALA FILIALA PENTRU REPARAŢII SI SERVICII „HIDROSERV" SEBEŞ SA

ALBA

235

1758080

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA ALBA IULIA

ALBA

236

11106253

SOLARIS IMPEX SRL

ALBA

237

3500230

START CONSTRUCT SRL

ALBA

238

13165060

START TRADING SRL

ALBA

239

7386945

STIREC SRL

ALBA

240

1766643

STRATUSMOB SA

ALBA

241

11106512

SUNRISE COMPANY SRL

ALBA

242

5066472

SUPREMIA GRUP SRL

ALBA

243

1769011

TEA SRL

ALBA

244

6698787

TAAS GROUP SA

ALBA

245

22992147

TAYLAN 2007 SRL

ALBA

246

17419985

TOBIMAR CONSTRUCT SRL

ALBA

247

11319570

TOBIMAR SRL

ALBA

248

16041406

TORNADO LEASING SRL

ALBA

249

12924048

TRANS AVRAM SRL

ALBA

250

5851237

TRANS IVINIS & CO SRL

ALBA

251

1753287

TRANSEURO SRL

ALBA

252

1771100

TRANSILVANA SOCIETATE COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCA

ALBA

253

1767681

TRANSILVANIA PRODUCTION SRL

ALBA

254

13114937

TRANSLIGNUM SRL

ALBA

255

3704264

TRANSMONTTALIDA SRL

ALBA

256

10602020

TREN. INVEST SRL

ALBA

257

9127513

TREND SRL

ALBA

258

18142229

TRITICUM SEBEŞ SRL

ALBA

259

9029310

TUE SRL

ALBA

260

17700491

ULPIA CONSTRUCT SRL

ALBA

261

14627310

ULPIATRAIANA LEASING „IFN" SA

ALBA

262

10944367

ULPIA TRAIANA SRL

ALBA

263

6698256

UNICHIM SRL

ALBA

264

1756666

UNIREA PREŞ SRL

ALBA

0

1

2

3

265

1763299

UNIVER SAL U SRL

ALBA

266

1758365

UTEPS SA

ALBA

267

1760390

UTILAJ-TRANSPORT SA

ALBA

268

2441828

UZINA ARDEALUL

ALBA

269

7706985

VIMED GRUP SRL

ALBA

270

3909359

VINER SAR SRL

ALBA

271

21497922

VIVA METAL SRL

ALBA

272

1772254

VIVA SRL

ALBA

273

14421298

WELD ENGINEERING SRL

ALBA

274

10671313

ZUO & CO INVEST SRL

ALBA

275

1751987

ZUO RO WEST EST COMPANY SRL

ALBA

276

14822567

A. SA SERVICII ECOLOGICE SRL

ARAD

277

14760375

3 & BTEXTILCONF SRL

ARAD

278

18140074

3 S INTERMED SRL

ARAD

279

12877108

A.VA.TOUR SRL

ARAD

280

6785581

AC ME COMPANY SRL

ARAD

281

14524935

ACTIV CONSTRUCT SRL

ARAD

282

16263917

ACTIVTUR SRL

ARAD

283

12409581

ADINVEST SRL

ARAD

284

17488128

ADIOR FURNIRE SRL

ARAD

285

7443412

ADIOR SRL

ARAD

286

1714580

ADRIAN COMPACT SRL

ARAD

287

1687140

ADRIANA SRL

ARAD

288

21599779

ADVANTAGE HEMA INNOVATION TECHNOLOGIES SRL

ARAD

289

5752187

AEROPORTULARAD SA

ARAD

290

12635295

AGRI TRANSPORT SRL

ARAD

291

18908599

AGROAR MARKET SRL

ARAD

292

2758894

AGROIND IMPEX SRL

ARAD

293

11400347

AGRO SAMARA SRL

ARAD

294

8214913

ALFA TRUST SRL

ARAD

295

15440638

ALL TRANS ROMÂNIA SRL

ARAD

296

6648339

AMAHOUSE SRL

ARAD

297

5530059

AMATEX SRL

ARAD

298

1689354

AMET SA

ARAD

299

14075305

ANDAGRA SRL

ARAD

300

2759628

ANIDORA SRL

ARAD

301

13255138

ANTON INDUSTRIES SRL

ARAD

302

17365583

AQUA CONSTRUCT SRL

ARAD

303

12425455

ARAUTO LEASING SRL

ARAD

304

14490700

ARAD LEASING-IFN SA

ARAD

305

6429126

ARAD TRADING COMPANY SRL

ARAD

306

9541964

ARAL ENERGY SRL

ARAD

307

8461115

ARCHIM FERTIL SRL

ARAD

308

6510041

ARCHIMINA SRL

ARAD

309

6648630

ARCOMMAT GRUP SRL

ARAD

310

17713866

ARCOMMAT NIROM SRL

ARAD

0

1

2

3

311

4143810

ARCONS SA

ARAD

312

7251409

ARGENA SRL

ARAD

313

11759902

ARIEŞ TEXTILE SRL

ARAD

314

1683645

ARIS SA

ARAD

315

6306042

ARMIN MAYER REISEN SRL

ARAD

316

1703831

ARMOPAN ARAD SA

ARAD

317

10437836

ART LEMN SRL

ARAD

318

7352276

ASENSI SRL

ARAD

319

6601468

ASTRABUS SRL

ARAD

320

17446939

AUTO DIPE SRL

ARAD

321

13841617

AUTO GROUP C.M.B. SRL

ARAD

322

6336590

AUTO SCHUNN SRL

ARAD

323

15156521

AUTO SML SRL

ARAD

324

14362060

AUTO TECHNIC SRL

ARAD

325

16302838

AUTOGRUPM RO SRL

ARAD

326

6649091

AVA3 COMPANY SRL

ARAD

327

16875584

AXAEXIM SRL

ARAD

328

13819873

AYRTON TRANS SRL

ARAD

329

1709656

AZOMA SA

ARAD

330

18031603

B & BACCESORIES SRL

ARAD

331

10392122

B & D COMPANY SRL

ARAD

332

1691150

BAT. SA

ARAD

333

10933694

B.N.BUSINESS SRL

ARAD

334

22745864

BALAZ ELEKTRONIC SRL

ARAD

335

16199628

BAMAG GMBH-BUTZBACH/GERMANIA SUCUR SALA ARAD

ARAD

336

5595805

BENDEA SRL

ARAD

337

16971662

BERMO GROUP SA

ARAD

338

4819343

BINAUA SRL

ARAD

339

16694200

BIT HOUSE SRL

ARAD

340

18686530

BLOC 02 UTA SRL

ARAD

341

7661034

BODIMAR IMPEX SRL

ARAD

342

22100647

BOSTAGA SRL

ARAD

343

14867941

BUFFA LOGISTIQUE INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL

ARAD

344

15468922

BUSINESS B.V. IMPORT EXPORT SRL

ARAD

345

13849068

CAMICO EXIM SRL

ARAD

346

4010031

CARĂ SRL

ARAD

347

22642389

CARMAR TRANS SRL

ARAD

348

13588760

CA SA VERDE SA

ARAD

349

10411968

CENTROSOJA SRL

ARAD

350

18178532

CHEMICALS DISTRIBUTION SRL

ARAD

351

3028952

CHEMIROLAGRO SRL

ARAD

352

1681253

CHIBAX SRL

ARAD

353

16701111

CILDRO MOBILA SRL

ARAD

354

1686498

CIMVEST SA

ARAD

355

14622135

CLAUDIU TRANSPORT SRL

ARAD

356

12979582

CODLEAARCTIC INTERNATIONAL SRL

ARAD

0

1

2

3

357

12724473

CODLEAARCTIC SA

ARAD

358

16853918

COINDU ROMÂNIA SRL

ARAD

359

7987023

 COM ABM SRL

ARAD

360

9879176

COMAGRO VEST SRL

ARAD

361

8326542

COMBI SPEDITION SA

ARAD

362

1714890

COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CURTICI

ARAD

363

13430140

COMBINATUL AGROINDUSTRIAL OLARI SRL

ARAD

364

1683483

COMPANIA DE APA ARAD SA

ARAD

365

1708600

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA

ARAD

366

1703548

CONAR SA

ARAD

367

18462371

CONFORT DESIGN SRL

ARAD

368

11241756

CONOR INTERNATIONAL SRL

ARAD

369

17188848

CONS-ROBI SRL

ARAD

370

6857181

CONSTRUCŢII RUTIERE SA

ARAD

371

15550487

CONSVEST GRUP SRL

ARAD

372

10114681

CONTINENTAL TOBACCO ROMÂNIA SA

ARAD

373

18140449

CONTITECH THERMOPOL ROMÂNIA SRL

ARAD

374

6308493

CONTOR GROUP SA

ARAD

375

1689362

CORAURA SRL

ARAD

376

16457476

COREMANS ZOOTEHNIA SRL

ARAD

377

9297518

COSTE SHOES SRL

ARAD

378

8214794

COTTON SA

ARAD

379

14408787

CRENGUŢA SRL

ARAD

380

21833330

CRION DF SRL

ARAD

381

14396461

D.A.F TRADING SRL

ARAD

382

14384254

DACOROM SRL

ARAD

383

15094488

DANLUCO DISTRIBUTION SRL

ARAD

384

1686943

DARIMEX INTERNATIONAL SRL

ARAD

385

14596915

DAVILA TRADING SRL

ARAD

386

17981940

DELFINGEN RO - TRANSILVANIA SRL

ARAD

387

11039561

DERYYFARM 2000 SRL

ARAD

388

6648541

DEZNA CONSULTING SRL

ARAD

389

15195610

DGTECH INTERNATIONAL SRL

ARAD

390

15609304

DIAL-TON SA

ARAD

391

14632325

DITRE INTERNATIONAL SRL

ARAD

392

16268671

DOMPLEX SRL

ARAD

393

8115367

DORADI IMPEX SRL

ARAD

394

9770577

DRAKAR NOIR SRL

ARAD

395

4935666

DRESS COMPANY SRL

ARAD

396

4682040

DUEX SRL

ARAD

397

18236218

ECOLOGICAL GROUP SRL

ARAD

398

1674850

EDIL CONSTRUCŢII SA

ARAD

399

5929271

EDY OPTIC LTT SRL

ARAD

400

8983631

EKR-ELEKTROKONTAKT ROMÂNIA SRL

ARAD

401

16457417

ELCOTEQ ROMÂNIA SRL

ARAD

402

9851191

ELECON PLUS SRL

ARAD

0

1

2

3

403

4721638

ELECTRICA SRL

ARAD

404

11508218

ELECTRO FIDELITY COMPANY SRL

ARAD

405

16420930

ERGAD TECHNOLOGY SRL

ARAD

406

18242597

ERT GROUP AUTOMOTIVE SRL

ARAD

407

14496320

EURO PLASTIC SRL

ARAD

408

6058818

EUROCARGO SRL

ARAD

409

18814575

EURO-CONSTRUCT SRL

ARAD

410

13171096

FAYR COOP SRL

ARAD

411

14179152

FER-AGRO SRL

ARAD

412

17408617

FERI SERVICES SRL

ARAD

413

6340702

FERONERIA PROD SA

ARAD

414

1709257

FERONERIA SA

ARAD

415

7364785

FILIPD IMPEX SRL

ARAD

416

1685441

FILIP SRL

ARAD

417

13514550

FININVEST CONSTRUCT SRL

ARAD

418

19004275

FINPROM SRL

ARAD

419

16219334

FLUIDIX SRL

ARAD

420

16971700

FOOD TRADE SRL

ARAD

421

1681903

FORTUNA SRL

ARAD

422

13526539

FREE STYLER SRL

ARAD

423

18039542

FRIGLOGISTIC SRL

ARAD

424

1678746

G.l.MOTOR SRL

ARAD

425

5183294

GABBIANO IMPEX SRL

ARAD

426

13061000

GAZ VEST SA

ARAD

427

16083118

GDS MANUFACTURING SERVICES SA

ARAD

428

18484531

GEMĂ SUPERB SRL

ARAD

429

13855523

GEMAJE-HAIR SRL

ARAD

430

14259626

GENERAL CUSTOMS BUILDER SRL

ARAD

431

16679677

GENERAL MARKET SRL

ARAD

432

15899267

GENERAL PROFIL & LOGISTIC SRL

ARAD

433

14942253

GENERAL VEST BUILDING SRL

ARAD

434

1683432

GETAX SRL

ARAD

435

8375570

GICAIMPORT-EXPORT ITALIA SRL

ARAD

436

8763440

GISCAD SRL

ARAD

437

16895611

GLOBAL SPORT SRL

ARAD

438

14127730

GLOBALMET TRADING SRL

ARAD

439

1675103

GLOBUS INTERNATIONAL SRL

ARAD

440

10030408

GRB SRL

ARAD

441

16432650

GREEN COMPANY SRL

ARAD

442

6648495

HAS TRADE SRL

ARAD

443

15978158

HENRI CONSULTING SRL

ARAD

444

17790141

HIT SERVICES COM IMPEX SRL

ARAD

445

15262107

HT EST DIVISION SRL

ARAD

446

18704025

HUF ROMÂNIA SRL

ARAD

447

5331714

HYDRO BG SRL

ARAD

448

18242562

I.T.S. PRODUCTION SRL

ARAD

0

1

2

3

449

1688189

IMAR SA

ARAD

450

1680630

IMOTRUST SA

ARAD

451

1697888

IMPERIAL COLTD SRL

ARAD

452

5562620

 IMPEXBOCK SRL

ARAD

453

18559669

IMT-INDUSTRIA MOBILI TAPPEZZATI SRL

ARAD

454

12458827

INDAGRARAPROD COM SA

ARAD

455

17889600

INFLOMAR EXPERT SRL

ARAD

456

10933767

INSTAL IMPEX SRL

ARAD

457

16204872

INTEREXIM SRL

ARAD

458

5530326

INTERGLOBAL SRL

ARAD

459

9214393

IVONA FARM SRL

ARAD

460

3369496

IZOLTA SRL

ARAD

461

18617239

JDM ROM SRL

ARAD

462

18802759

JINARI EXPO SRL

ARAD

463

13909054

JRLEDITION SRL

ARAD

464

11400304

KANTEX ARAD SRL

ARAD

465

8750881

KEBO SRL

ARAD

466

18313388

KIZ PROJECTS SRL

ARAD

467

16378259

KLASTORF SRL

ARAD

468

15236400

L & M COMPANY TRANSPORT SRL

ARAD

469

16336180

L & TFLEISCHHANDEL SRL

ARAD

470

7777390

LABRADOR SRL

ARAD

471

6693429

LACTO FOOD SRL

ARAD

472

16033772

LAI COM PACK SRL

ARAD

473

14408906

LAI COM SRL

ARAD

474

1741983

LAURUL SA

ARAD

475

22651590

LAVINAMIX CONSTRUCT SRL

ARAD

476

10368973

LAZĂR & SOHNE SRL

ARAD

477

17059789

LEATHER FOREVER SRL

ARAD

478

3518695

LELIACOM-PRIMEX SRL

ARAD

479

16737212

LEONES GROUP SRL

ARAD

480

13485820

LICCO PROMPT 2000 SRL

ARAD

481

6306026

LIPOMIN SA

ARAD

482

18820119

LOUINVEST SRL

ARAD

483

3605708

LUAR SRL

ARAD

484

17230950

LUICU GRUP SRL

ARAD

485

10833369

M.I.C. ROMÂNIA SRL

ARAD

486

12425250

MAGNITA SRL

ARAD

487

14340266

MANITOBA PRINŢ SRL

ARAD

488

6017249

MANITOBATEX SRL

ARAD

489

14480553

MANITOBA TEX. COM. ROMÂNIA SRL

ARAD

490

6527701

MANOLO SRL

ARAD

491

1682763

MARCOTRANS SRL

ARAD

492

14424324

MARI COM CRIS SRL

ARAD

493

6111806

MĂRIO - STAR SRL

ARAD

494

14760359

MARKET ALFA TOT. SRL

ARAD

0

1

2

3

495

15126113

MASCHIO-GASPARDO ROMÂNIA SRL

ARAD

496

15875110

MAXICARN SRL

ARAD

497

16683813

MAXIM ROYALE SRL

ARAD

498

13455578

MAXSTILE SRL

ARAD

499

17794615

MAYINVEST IMPEX SRL

ARAD

500

21662450

MEISTER CONSTRUCT BAUTEN SRL

ARAD

501

15760764

MELOGRANO SRL

ARAD

502

16665272

METAL SYSTEM COMPANY SRL

ARAD

503

11291754

METALCOMP INTERNATIONAL SRL

ARAD

504

5263911

MIG SRL

ARAD

505

18123510

MIGE PROD SRL

ARAD

506

16725943

MILDOR SRL

ARAD

507

12774978

MILLEFIORI SRL

ARAD

508

1679300

MIRADA CONSTRUCT SRL

ARAD

509

6362018

MOBILIER GENERAL ARAD MGA SRL

ARAD

510

1689052

MODA SA

ARAD

511

19159903

MOLCIKTIPPERS SRL

ARAD

512

18709162

MOTORTEC SRL

ARAD

513

12244254

NDB LOGISTICA ROMÂNIA SRL

ARAD

514

4997707

NEDRA TRADING M.C SRL

ARAD

515

19159881

NEW BUILD SRL

ARAD

516

18453268

NOIS DISTRIBUTION SRL

ARAD

517

14622143

NORD STATD SRL

ARAD

518

9458665

NUOVANEON BAS SANO ROMÂNIA SRL

ARAD

519

13239825

OLIMPIA TRADING SRL

ARAD

520

3026536

OLY & VIKY SRL

ARAD

521

6255950

P L NORIS SRL

ARAD

522

7231576

PADIS PORT ARTUR SRL

ARAD

523

2758169

PALROM SRL

ARAD

524

14219583

PECAR COM SRL

ARAD

525

8099865

PELMAR EXIM SRL

ARAD

526

21895537

PERPLASTIC COMPOUNDING SRL

ARAD

527

7117327

PETROCONSTRUCT SA

ARAD

528

17121864

PETROL TIRNOVA SRL

ARAD

529

1705905

PETROM NADLAC SRL

ARAD

530

14068499

PETROTOUR SRL

ARAD

531

15128130

PETROVEST SUPLAC SA

ARAD

532

11400290

PHONEEASY SRL

ARAD

533

8689912

PLANETA SRL

ARAD

534

14926576

PLATINUM SRL

ARAD

535

17850758

POLYDIS SRL

ARAD

536

15624380

PORTA KMI ROMÂNIA SRL

ARAD

537

1701130

PREFIN EST EUROPE SRL

ARAD

538

16117490

PRESTAGRO COM IMPEX SRL

ARAD

539

4571808

PRESTIGE SRL

ARAD

540

24090590

PRIMA ROŞA SRL

ARAD

0

1

2

3

541

17418076

PRODVEST CARNE

ARAD

542

1687590

PROIECT ARAD SA

ARAD

543

13411008

PROTGUARD NATIONAL ARAD SRL

ARAD

544

14408922

QUARK MOTORS SRL FILIALA ARAD

ARAD

545

7963580

R.D.F SRL

ARAD

546

7830400

R.N.D.AUTO SA

ARAD

547

2759784

RADAN IMPEX SRL

ARAD

548

16194396

RAILLOGISTICS SRL

ARAD

549

5836270

RATISBONA SRL

ARAD

550

6785450

RB PROD SRL

ARAD

551

4881396

REAL FRIULI SRL

ARAD

552

1686293

REGIA AUTONOMA DE DRUMURI MUNICIPALE ARAD

ARAD

553

1689176

REMAT M.G. SA

ARAD

554

1707051

RESCO SA

ARAD

555

7856540

RIALDA PROD COM SRL

ARAD

556

15751898

RODSPECTRA SRL

ARAD

557

5331862

ROM - FUNGHI SRL

ARAD

558

13662093

ROMCONCONECT SRL

ARAD

559

15606812

ROMCON ELECTRO CONSTRUCT SRL

ARAD

560

12717514

ROMFILMS SRL

ARAD

561

15221107

ROMFRUITCOMEX SRL

ARAD

562

11687385

ROMPOLIMER COMPOSITES SRL

ARAD

563

13808114

ROPINI SRL

ARAD

564

13145852

ROSSETTI EAST SRL

ARAD

565

13071593

ROTTEROM SRL

ARAD

566

6017303

ROYAL M.G.CONSTRUCT SRL

ARAD

567

2761369

S.C.AGROINDUSTRIALACRIS COM SACHISINEU CRIS

ARAD

568

1730437

S.C.AGROINDUSTRIALA SA PECICA

ARAD

569

1678711

S.C.VINALCOOL SAARAD

ARAD

570

1702780

 SABINA & CO SA

ARAD

571

8326534

 SABINA IMPEX SRL

ARAD

572

6600918

 SAFILAR SRL

ARAD

573

4470552

 SAMGAS ROMÂNIA SRL

ARAD

574

8214751

 SAMOA SRL

ARAD

575

3368717

SCALA SA

ARAD

576

13443476

SCHUNN INTERNATIONAL SRL

ARAD

577

8628869

SECURO TECH SRL

ARAD

578

5331773

SELIN S SRL

ARAD

579

21677206

SEVEX OUTLET SRL

ARAD

580

6277737

SFERA COMPANY SRL

ARAD

581

15216895

SIDE GRUP SRL

ARAD

582

1727938

SINAPIS SRL

ARAD

583

15367677

SIR. TEX SRL

ARAD

584

9449497

SITROM '97 SA

ARAD

585

1686277

SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCAARTEX SCM

ARAD

586

17137690

SOLO - BIADIN SRL

ARAD

0

1

2

3

587

13214910

SORTECA GROUP SRL

ARAD

588

16905014

SPEEDY DRIVER SRL

ARAD

589

6429142

STEFANO - COMPANY - LTD SRL

ARAD

590

16782434

SUNTECH SRL

ARAD

591

14552170

SUOLIFICIOITQ.D.R. SRL

ARAD

592

10064508

SUPERMARKET „SIGMA" SRL

ARAD

593

13680154

SYSMEC SRL

ARAD

594

15405975

SYSTEM INVEST SRL

ARAD

595

14566850

SYSTRONICS SRL

ARAD

596

14388698

SZAKAL METAL SRL

ARAD

597

22340461

SZEVIEP INTERNATIONAL SRL

ARAD

598

12172956

TABAN TRAFIC SRL

ARAD

599

5836008

TAGARISCO SRL

ARAD

600

15301524

TAMPERT 2000 SRL

ARAD

601

11710402

TAUROS SRL

ARAD

602

1967493

TEBA IAŞI INDUSTRY SA

ARAD

603

14542516

TEBA IAŞI INDUSTRY STRAIGHT KNITTER DIVISION SRL

ARAD

604

1680061

TEBA INDUSTRY ARAD DEPARTMENT SA

ARAD

605

15644328

TEBA INDUSTRY COLOR SERVICE DIVISION SRL

ARAD

606

12833055

TEBA INDUSTRY CONTROLLER DIVISION SA

ARAD

607

15644301

TEBA INDUSTRY DYE DIVISION SRL

ARAD

608

15644336

TEBA INDUSTRY SEWING DIVISION SRL

ARAD

609

21011517

TEHNICON PARK SRL

ARAD

610

1681172

TERIANA SRL

ARAD

611

14012862

TERMOCONSTRUCTII MONTAJ SRL

ARAD

612

17697663

TERMOSTAMPI ROM SRL

ARAD

613

17114417

TEXTILE MEDICALE SRL

ARAD

614

17119147

THETA COM SRL

ARAD

615

6429363

TIMENA IMPEX SRL

ARAD

616

4681983

TITUS SRL

ARAD

617

10064494

TMS RO SRL

ARAD

618

4935631

TRACO SRL

ARAD

619

11774546

TRACON ELECTRIC SRL

ARAD

620

11937970

 TRADING AVA COM SRL

ARAD

621

3029702

TRANSDARA SA

ARAD

622

6568531

TRANSPORT INTERNATIONAL CONSTANTIN SRL

ARAD

623

1715763

TRICOTAJE INEU SA

ARAD

624

21566950

TUBCOMOIL SRL

ARAD

625

6693704

UNIVER SAL CRIS SRL

ARAD

626

16287517

URANIA COM SRL

ARAD

627

1704047

UTA SA

ARAD

628

18621809

UVE CONSTRUCT SRL

ARAD

629

10270680

VB.N.DOORS SRL

ARAD

630

14942245

V.D.S. BALCAN TRADE SRL

ARAD

631

9598049

VDL - ROTECH SRL

ARAD

632

17799051

VECTOR CONSULTING SRL

ARAD

0

1

2

3

633

6412388

VERBITA SRL

ARAD

634

10074226

VEROFER SRL

ARAD

635

17970215

VEST CEREALE SRL

ARAD

636

8859979

VETAGRICA SRL

ARAD

637

12040939

VETRAL SRL

ARAD

638

17110199

VIGNETO CONSULT SRL

ARAD

639

7095679

VOGEL & NOOTAGROROM SRL

ARAD

640

1687850

VOLANUL SA

ARAD

641

19380121

WEBASTO ROMÂNIA SRL

ARAD

642

6568787

WEGA N.P.K. SRL

ARAD

643

6794407

WEGLAND ALPIN SRL

ARAD

644

6166410

WEST EUROTRANS SRL

ARAD

645

16817761

WEST PROTGUARD TRANSPORT SRL

ARAD

646

5224319

WINGS BUSINESS WORLD SRL

ARAD

647

17710932

A.C.M.R.R.P. CONSTRUCT SRL

ARGEŞ

648

18293604

A.N.APELEROMANE-DIRECTIA APELOR ARGEŞ-VEDEA

ARGEŞ

649

4319593

ADIDANA SRL

ARGEŞ

650

15325140

AG STANDARD PLAST SRL

ARGEŞ

651

9251200

AGEXIM MOTOR SA

ARGEŞ

652

13069801

AGEXIM TRANS SA

ARGEŞ

653

21649397

AGOFLORIS DISTRIBUTION SRL

ARGEŞ

654

6444290

AGOFLORIS PROD SRL

ARGEŞ

655

19795455

AGRO DENTRANS SRL

ARGEŞ

656

11071430

AGRO DEVELOPMENT SRL

ARGEŞ

657

17041994

AGROLACT EUROLINE SRL

ARGEŞ

658

16022838

AGROTRANSPET IMPEX 2003 SRL

ARGEŞ

659

15802274

AKAAUTOMOTIV SRL

ARGEŞ

660

6388018

ALBERT COM IMPEX SRL

ARGEŞ

661

6748664

ALCADIBO TRADING SA

ARGEŞ

662

16994542

ALDECON CONSTRUCT 2006 SRL

ARGEŞ

663

14354822

ALEX CRIS COM 2001 SRL

ARGEŞ

664

15715038

ALEX TRANS-R SRL

ARGEŞ

665

142366

ALEXIM 92 SRL

ARGEŞ

666

3921794

ALFA FEED IMPEX SRL

ARGEŞ

667

5974817

ALFA ROM TRANS SRL

ARGEŞ

668

4319194

ALIS IMPEX SRL

ARGEŞ

669

13281722

ALL METAL RO SRL

ARGEŞ

670

159783

AL-MIS SRL

ARGEŞ

671

3547410

ALPITEX SRL

ARGEŞ

672

18421720

ALPSTRATALPROM SRL

ARGEŞ

673

6827067

ALWIMAR COM IMPEX SRL

ARGEŞ

674

8898684

AMAT SA

ARGEŞ

675

17644600

AMBALLAGES DIFUSIONS SRL

ARGEŞ

676

7663655

AMFORA PLUS TRANS SRL

ARGEŞ

677

16012850

AMICII WEST PLAST 2003 SRL

ARGEŞ

678

159260

AMIGO-LUX SRL

ARGEŞ

0

1

2

3

679

4792671

AMPLAST CO SA

ARGEŞ

680

14174163

ANAMEPSDV SA

ARGEŞ

681

14145940

ANA TRANS INTERNATIONAL SA

ARGEŞ

682

14285307

ANCA STEEL DISTRIBUTION SRL

ARGEŞ

683

134584

ANGLO-ROM SRL

ARGEŞ

684

13009001

APA-CANAL 2000 SA

ARGEŞ

685

129170

APARTAMENTUL SA