Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 379/867/227 din 25 mai 2004

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul morcovilor in conserva

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 379 din 25 mai 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 867 din 30 iunie 2004
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 227 din 15 septembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 938 din 14 octombrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul morcovilor in conserva, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si a municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                    Ministrul agriculturii, padurilor
                    si dezvoltarii rurale,
                    Ilie Sarbu

                    Ministrul sanatatii,
                    Ovidiu Brinzan

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                    pentru Protectia Consumatorilor,
                    Eduard Gabriel Matei

    ANEXA 1

                                NORMA
cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul morcovilor in conserva

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta norma prevede cerintele minime de siguranta alimentara, igiena alimentara, calitate si identificare a produsului, care trebuie respectate la fabricarea si/sau comercializarea morcovilor in conserva pe teritoriul Romaniei, pentru a putea garanta ca acestia nu prezinta nici un risc pentru consumul uman si sunt prezentati corect, conform principiilor de baza privind protectia consumatorului.
    Art. 2
    Reglementarile prezentei norme nu se aplica morcovilor in conserva preparati in gospodarii individuale pentru consumul propriu si nici produselor care sunt in tranzit sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranziteaza tara, daca nu prezinta un pericol pentru sanatatea umana sau pentru mediu.
    Art. 3
    Prezenta norma nu se aplica produselor fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat semnatar al acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestor produse in statul respectiv sa asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevazut in prezenta norma.

    CAP. 2
    Natura. Continut

    Art. 4
    Morcovi in conserva este denumirea de produs finit, fabricat in scopul vanzarii, data in general alimentelor preparate din morcovi din soiurile de cultura ale speciei Daucus carota L., conservati in apa sau alt mediu lichid in care se pot adauga diferite ingrediente sau in vid, introdusi in ambalaje care se inchid ermetic, supusi unui tratament termic, inainte sau dupa introducerea lor in ambalaj, pentru a impiedica alterarea lor.
    Art. 5
    Denumirea fiecarui produs trebuie sa indice corect natura alimentului si pentru aceasta trebuie sa includa cel putin urmatoarele informatii:
    a) denumirea materiei prime: "Morcovi";
    b) denumirea formei de prezentare: "Intregi", "Taiati", "Sferturi" etc., conform specificatiilor din anexa nr. 1;
    c) descrierea mediului fluid in care sunt conservati, de exemplu "In X", "Cu X": "In sos de margarina", "Cu (sau In) sos de unt etc.;
    d) daca produsul este conservat in vid, se mentioneaza aceasta in denumire: "Ambalat sub vid".

    CAP. 3
    Fabricare

    Art. 6
    Alimentul "Morcovi in conserva", definit si descris in prezenta norma, trebuie sa fie sanatos, salubru, corespunzator pentru consumul uman, preparat din materii prime si auxiliare sanatoase, fabricat si ambalat in conditii de igiena impuse de reglementarile in vigoare.
    Art. 7
    Materia prima folosita la fabricarea morcovilor in conserva, definita si descrisa in anexa nr. 1, trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate si siguranta alimentara pentru legume si fructe proaspete, prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 8
    Morcovii pot fi conservati:
    a) in mediu lichid, cand ambalarea se face la presiune atmosferica, iar cantitatea de lichid corespunde cerintelor privind dozarea produsului in ambalaj, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 4; sau
    b) in vid, atunci cand ambalarea se face sub vid, iar mediul lichid din ambalaj nu depaseste 20% (m/m) din masa neta a produsului.
    Art. 9
    Ingredientele utilizate la fabricarea morcovilor in conserva trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in anexa nr. 2, sa corespunda reglementarilor in vigoare si sa nu depaseasca limitele maxim admise.
    Art. 10
    Spatiile in care se fabrica morcovii in conserva, incluzand aici instalatiile si echipamentele aferente, trebuie sa indeplineasca cerintele de igiena alimentara, iar personalul trebuie sa indeplineasca cerintele de sanatate si calificare stabilite prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 4
    Calitate. Siguranta alimentara

    Art. 11
    Produsul finit "Morcovi in conserva" trebuie sa indeplineasca cerintele organoleptice si fizico-chimice prevazute in anexa nr. 3, respectiv in anexa nr. 4. Produsele care nu indeplinesc aceste cerinte nu pot fi denumite si descrise conform prevederilor prezentei norme.
    Art. 12
    Prezenta in produsul finit a microorganismelor, parazitilor si substantelor generate de microorganisme trebuie sa nu depaseasca limitele maxim admise prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 13
    Se interzic fabricarea si comercializarea morcovilor in conserva care contin cantitati de contaminanti si reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevazute prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 5
    Ambalare, etichetare, marcare, depozitare si transport

    Art. 14
    Ambalajele care intra in contact cu alimentele definite prin prezenta norma trebuie sa fie confectionate din materiale care indeplinesc cerintele prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 15
    Ambalajele de transport trebuie sa asigure integritatea produselor, sa fie curate, uscate si in stare buna. Aceste ambalaje pot fi confectionate din lemn, carton, folie termocontractila sau alte materiale care trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare.
    Art. 16
    Etichetarea si marcarea produselor definite prin prezenta norma trebuie sa se faca cu respectarea reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor, inscrierea tuturor informatiilor necesare, astfel incat consumatorul sa fie informat corect la momentul cumpararii, si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    1. denumirea sub care este vandut alimentul, conform art. 4;
    2. cantitatea neta;
    3. cantitatea neta fara lichid;
    4. lista ingredientelor;
    5. conditiile de depozitare, conform art. 18;
    6. data durabilitatii minimale se inscrie sub forma "A se consuma, de preferinta, inainte de ...", cu mentionarea lunii si anului;
    7. o mentiune care sa permita identificarea lotului (aceasta mentiune nu este obligatorie in cazul in care data durabilitatii minimale este indicata prin mentionarea clara si necodificata cel putin a zilei si lunii, in aceasta ordine);
    8. numele si adresa producatorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;
    9. tara de origine a produsului.
    Art. 17
    Pentru morcovii in conserva care se comercializeaza pe teritoriul Romaniei, informatiile de pe etichete trebuie sa fie inscrise in limba romana, indiferent de tara producatoare, fara a exclude insa prezentarea lor in alte limbi.
    Art. 18
    Depozitarea produselor definite prin prezenta norma trebuie sa se faca in incaperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau de inghet, la o temperatura de maximum 20 grade C si umiditate relativa a aerului de maximum 80% .
    Art. 19
    Transportul produselor definite prin prezenta norma trebuie sa se faca cu vehicule curate, acoperite, in conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si mentinerea calitatii produselor, precum si protectia contra razelor solare sau a inghetului.
    Art. 20
    Fiecare transport de morcovi in conserva trebuie sa fie insotit de documente care sa ateste originea, provenienta si securitatea alimentara.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta norma.

    ANEXA 1
    la norma

                     MATERIA PRIMA. DEFINITII SI DESCRIERE

    (1) Morcovii trebuie sa fie intregi, sanatosi, cu aspect proaspat, neramificati, netezi, curati, fara lovituri mecanice, netrecuti in tija florala, nelemnificati, necrapati, fara gust si/sau miros strain.
    (2) Nu sunt restrictii cu privire la soiul utilizat.
    (3) Inainte de conservare morcovii trebuie bine spalati, depelati, trebuie indepartate frunzele si coletul.
    (4) Morcovii in conserva se pot fabrica in urmatoarea gama sortimentala:
    a) intregi:
    - soiuri de morcovi conici sau cilindrici (de exemplu: Chantenay si Amsterdam) cu diametrul maxim de 50 mm (raportul dintre diametrul celui mai mare si celui mai mic morcov trebuie sa fie maximum 3:1;
    - soiuri de morcovi sferici ("morcovi de Paris") cu diametrul maxim de 45 mm;
    b) "baby whole" intregi:
    - soiuri de "morcovi tineri" sferici cu diametrul maxim de 18 mm;
    - soiuri de "morcovi tineri" conici sau cilindrici, avand diametrul si lungimea maxime de 23 mm si, respectiv, 100 mm;
    c) jumatati - morcovi taiati in doua parti aproximativ egale, de-a lungul axei longitudinale;
    d) sferturi - morcovi taiati in patru parti aproximativ egale;
    e) taiati longitudinal - morcovi taiati longitudinal (sub forma neteda sau ondulata) in patru bucati sau mai mult, de dimensiuni aproximativ egale de 20 mm;
    f) rondele - morcovi taiati rondele cu diametrul si grosimea maxime de 50 si, respectiv, 10 mm;
    g) cuburi - morcovi taiati cuburi cu latura de maximum 12,5 mm;
    h) "julienne" - morcovi taiati longitudinal sub forma de batoane netede sau ondulate; sectiunea batoanelor trebuie sa fie de maximum 5 mm;
    i) cuburi duble - bucati de forma regulata si sectiune patrata, avand dimensiunea cea mai lunga aproape egala cu dublul celei mai scurte, care trebuie sa aiba maximum 12,5 mm;
    j) bucati - morcovi intregi taiati transversal in sectiuni cu o grosime de 10 mm; bucati de morcovi avand forme neregulate si dimensiuni superioare rondelelor sau cuburilor, intregi, taiati in jumatati si apoi divizati transversal in sectiuni;
    k) "finger cut" - bucati de morcovi intregi, avand lungimea de cel putin 40 mm si diametrul mai mic sau egal cu 23 mm;
    l) orice alte forme de divizare, cu conditia ca produsele respective sa fie distincte de cele de mai sus, sa se deosebeasca intre ele, sa indeplineasca criteriile de calitate si siguranta alimentara cuprinse in prezentele norme.

    ANEXA 2
    la norma

                         INGREDIENTE. LIMITE MAXIME

 ______________________________________________________________________________
|                  Ingredientul                      |      Limita admisa      |
|____________________________________________________|_________________________|
| Morcovi                                            | conform anexei nr. 1    |
|                                                    | la norma
|____________________________________________________|_________________________|
| Apa                                                | stabilita prin          |
|                                                    | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|
| Sare (clorura de sodiu)                            | stabilita prin          |
|                                                    | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|
| Zahar, sirop de zahar invertit, dextroza, sirop de | stabilita prin          |
| glucoza, fructoza si sirop de fructoza             | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|
| Plante aromatice uscate si condimente              | stabilita prin          |
|                                                    | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|
| Concentrat sau suc de legume si plante aromatice   | stabilita prin          |
| uscate (laptuca, ceapa etc.)                       | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|
| Legume simple sau in amestec (laptuca, ceapa,      | maximum 10% m/m din     |
| bucati de ardei verde sau rosu) ce pot fi adaugate | cantitatea neta fara    |
| pana la maximum 10% (m/m)                          | lichid                  |
|____________________________________________________|_________________________|
| Unt, margarina sau alte uleiuri si grasimi de      | untul sau margarina cel |
| origine vegetala ori animala                       | putin 3% m/m din        |
|                                                    | cantitatea neta a       |
|                                                    | produsului              |
|____________________________________________________|_________________________|
| Sos de branza                                      | stabilita prin          |
|                                                    | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|
| Aditivi alimentari:                                | stabilita prin          |
| Agenti de ingrosare:                               | tehnologia de fabricatie|
| Amidon natural sau modificat prin procedee fizice  |                         |
| ori enzimatice: amidon tratat cu acizi, amidon     |                         |
| tratat cu baze, amidon albit, fosfat de diamidon - |                         |
| E 1412, fosfat de diamidon fosfatat - E 1413,      |                         |
| fosfat monoamidonic - E 1410, amidon               |                         |
| hidroxipropilic - E 1440, adipat de diamidon       |                         |
| acetilat - E 1442, fosfat de diamidon acetilat     |                         |
| E 1414, amidon oxidat - E 1404, fosfat de diamidon |                         |
| hidroxipropilic - E 1442                           |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Agenti de ingrosare                                | stabilita prin          |
| Gume vegetale: guma arabica - E 414, caragen -     | tehnologia de fabricatie|
| E 407, guma guar - E 412, guma Karaya - E 416, guma|                         |
| tara - E 417, guma Xantan - E 415                  |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Alginat de calciu - E 404, alginat de amoniu -     | maximum 8 g/kg          |
| E 403, alginat de potasiu - E 402, alginat de      |                         |
| sodiu - E 401 si alginat de propilenglicol - E 405 |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Pectine - E 440                                    | stabilita prin          |
|                                                    | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|

    ANEXA 3
    la norma

                             CERINTE ORGANOLEPTICE

 ______________________________________________________________________________
|    Caracteristica    |               Conditiile de admisibilitate            |
|______________________|_______________________________________________________|
| Aspectul exterior al | Curat, ermetic inchis, nebombat, sa nu prezinte       |
| recipientului        | fisuri, sa nu prezinte pete de rugina la exteriorul   |
|                      | sau in interiorul recipientelor ori pelicula de lac   |
|                      | desprinsa de pe interiorul cutiei, cu eticheta curata,|
|                      | vizibil imprimata cu toate elementele de identificare,|
|                      | lipita simetric in planul recipientului; la cutiile   |
|                      | metalice se admit usoare deformari la corp, dar nu la |
|                      | falt                                                  |
|______________________|_______________________________________________________|
| Aspectul continutului|                                                       |
|______________________|_______________________________________________________|
| Culoare              | Culoarea trebuie sa fie caracteristica amestecului    |
|                      | alcatuit din morcovi si mediul de conservare.         |
|______________________|_______________________________________________________|
| Gust si miros        | Gustul si mirosul trebuie sa fie placute, specifice   |
|                      | combinatiei dintre morcovi fierti si mediul de        |
|                      | conservare, fara mirosuri straine de mucegai, ranced  |
|                      | etc.                                                  |
|______________________|_______________________________________________________|
| Textura              | Morcovii nu trebuie sa fie duri si fibrosi.           |
|______________________|_______________________________________________________|
| Corpuri straine      | Se admite maximum o bucata de materie vegetala        |
|                      | provenita de la curatarea morcovilor sau orice alta   |
|                      | materie vegetala inofensiva care nu a fost adaugata   |
|                      | ca ingredient la 1.000 g morcovi, care reprezinta     |
|                      | media esantionului realizat din recipientele cu produs|
|                      | supuse analizei.                                      |
|______________________|_______________________________________________________|
| Alte defecte         | Conform specificatiilor din tabelele 1 si 2, iar      |
|                      | marimea esantionului pentru care se determina limitele|
|                      | de admisibilitate este:                               |
|                      | 1. morcovi intregi - 40 de bucati                     |
|                      | 2. morcovi "baby whole", jumatati, sferturi, taiati in|
|                      |    lung, bucati, "finger cuts" - 80 de bucati;        |
|                      | 3. morcovi cuburi, cuburi duble, "julienne", rondele -|
|                      |    400 g produs net                                   |
|______________________|_______________________________________________________|

    Tabelul nr. 1

 ______________________________________________________________________________
|                                                       |       Categoria      |
|                      Defectul                         |______________________|
|                                                       | minor | major | grav |
|_______________________________________________________|_______|_______|______|
| a) Morcovi patati (zone patate sau decolorate)        |       |       |      |
|    - pana la 30 mm^2                                  |   X   |       |      |
|    - in intervalul 30 - 200 mm^2                      |       |   X   |      |
|    - mai mult de 200 mm^2 sau orice pata bruna ori    |       |       |      |
|      neagra ce depaseste 30 mm^2                      |       |       |   X  |
| b) Vatamari mecanice (morcovi striviti sau zgariati   |       |       |      |
|    in cursul introducerii lor in recipiente):         |       |       |      |
|    - morcovi zgariati usor                            |   X   |       |      |
|    - morcovi striviti, fisurati sau sparti            |       |   X   |      |
|_______________________________________________________|_______|_______|______|
| c) Malformatii (deformari sau crapaturi survenite in  |       |       |      |
|    perioada cresterii):                               |       |       |      |
|    - malformatii usoare                               |   X   |       |      |
|    - malformatii importante                           |       |   X   |      |
|_______________________________________________________|_______|_______|______|
| d) Morcovi necuratati (portiuni necuratate):          |       |       |      |
|    - imperfectiuni usoare                             |   X   |       |      |
|    - imperfectiuni importante                         |       |   X   |      |
|_______________________________________________________|_______|_______|______|
| e) Morcovi fibrosi (morcovi duri si lemnosi)          |       |       |      |
|    - imperfectiuni usoare                             |   X   |       |      |
|    - imperfectiuni sensibile                          |       |   X   |      |
|    - imperfectiuni importante (morcovi cu structura   |       |       |      |
|      lemnoasa)                                        |       |       |   X  |
|_______________________________________________________|_______|_______|______|
| f) Extremitati verzi (morcovi a caror extremitate     |       |       |      |
|    superioara este verde; fac exceptie "morcovii      |       |       |      |
|    tineri" intregi si morcovii intregi):              |       |       |      |
|    - imperfectiuni usoare                             |   X   |       |      |
|    - imperfectiuni importante                         |       |   X   |      |
|    Morcovi intregi                                    |   X   |       |      |
|    - imperfectiuni importante                         |       |       |      |
|_______________________________________________________|_______|_______|______|

    Defecte admise:
    In cazul "baby whole" intregi, morcovilor jumatati, sferturi, bucati si "finger cut", la un esantion de 80 de unitati numarul total al defectelor admise este 13, cu mentiunea ca dintre acestea numarul total al defectelor majore si grave admise este 10 (in aceasta suma se admite cel mult un defect grav).
    In cazul morcovilor intregi, la un esantion de 40 de unitati numarul total al defectelor admise este 13, cu mentiunea ca dintre acestea numarul total al defectelor majore si grave admise este 5 (in aceasta suma se admite cel mult un defect grav).

    Tabelul nr. 2

 ______________________________________________________________________________
| Morcovi divizati in cuburi, cuburi duble, rondele sau "julienne": |
|______________________________________________________________________________|
| a) unitate dezintegrata - unitate deformata sau dezintegrata, astfel incat   |
|    forma initiala a morcovului a disparut sau nu se mai poate recunoaste;    |
|______________________________________________________________________________|
| b) unitate patata - unitate care prezinta pete brune sau verzi, cu portiuni  |
|    necuratate, astfel incat aspectul si comestibilitatea sunt grav afectate; |
|______________________________________________________________________________|
| c) unitate lemnoasa - unitate cu textura lemnoasa, astfel incat              |
|    comestibilitatea este serios afectata.                                    |
|______________________________________________________________________________|

    La un esantion de 400 g morcovi divizati masa totala a defectelor admise este 50 g, cu mentiunea ca nici o categorie de defecte nu trebuie sa depaseasca 25 g.

    Acceptarea lotului
    O proba de morcovi in conserva care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele organoleptice, exceptandu-le pe cele care se bazeaza pe valori medii, este considerata "necorespunzatoare". Un lot de morcovi in conserva va fi considerat corespunzator calitativ daca:
    a) numarul recipientelor "necorespunzatoare" nu depaseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat in Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate Nivel de calitate acceptabil (NCA) = 6,5, din Codex alimentarius; si
    b) cerintele de acceptare calculate ca valori medii ale probelor sunt indeplinite.

    ANEXA 4
    la norma

                          CERINTE FIZICO-CHIMICE

 ______________________________________________________________________________
|    Denumirea caracteristicii  | Conditii de   |       Metode de analiza      |
|                               | admisibilitate|                              |
|_______________________________|_______________|______________________________|
| Continutul de morcovi sau masa| Tabelul nr. 4 | calculata ca procent din     |
| neta fara lichid intr-un      |               | volumul total al             |
| recipient*1), exceptand cazul |               | recipientului                |
| morcovilor "in sos"           |               |                              |
|_______________________________|_______________|______________________________|
| Gradul de umplere admis pentru| minimum 90%   | calculata ca procent din     |
| un recipient cu produs        |               | volumul de apa distilata     |
| (inclusiv lichidul de         |               | continut de recipientul      |
| acoperire)                    |               | complet umplut si inchis,    |
|                               |               | masurat la temperatura de    |
|                               |               | 20 grade C.                  |
|_______________________________|_______________|______________________________|
    *1) In cazul produselor ambalate in recipiente de sticla, volumul de apa distilata continuta de recipientul complet umplut si inchis, masurata la temperatura de 20 grade C, diminueaza cu 20 mililitri.

    Tabelul nr. 4

                                                              (valori in % m/m)
 ______________________________________________________________________________
|         Modul de prezentare        |   Recipient cu     |   Recipient cu     |
|                                    |   capac < 850 ml   |   capac > 850 ml   |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Intregi (tip "Paris")              |         50         |          55        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Intregi                            |         53         |          57        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Jumatati, "Morcovi tineri" intregi |         55         |          57        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Bucati taiate longitudinal         |         58         |          57        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Cuburi, cuburi duble               |         58         |          57        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Batoane ("julienne")               |         53         |          57        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Sferturi, bucati, rondele          |         58         |          60        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| "Finger cut"                       |         62         |          65        |
|____________________________________|____________________|____________________|

    Acceptarea lotului
    (1) Un recipient care nu indeplineste cerintele minime pentru gradul de umplere se considera "necorespunzator". Un lot de morcovi in conserva va fi considerat corespunzator calitativ daca numarul recipientelor "necorespunzatoare" nu depaseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat in "Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate" Nivel de calitate acceptabil (NCA) = 6,5, din Codex alimentarius.
    (2) La verificarea prin metoda continutului minim de morcovi din recipient (masa neta fara lichid) dupa indepartarea lichidului, se considera ca produsul corespunde cerintelor daca greutatea medie a continutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mica decat valoarea minima ceruta, cu conditia ca nici un recipient sa nu prezinte o valoare exagerat de mica.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 227/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 227 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu