Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1933 din 2 iulie 2010

pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 477 din 12 iulie 2010In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul instituţiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA

NORME   METODOLOGICE

privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul instituţiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

Art. 1. - Sumele rezultate din diminuarea cu 25% a cuantumului brut al drepturilor de natură salarială prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, inclusiv cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajator aferent acestor sume se achită de către Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de către autorităţile şi instituţiile publice finanţate conform art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv unităţile de învăţământ superior de stat şi unităţile sanitare publice cu paturi, în contul de venituri al bugetului de stat 20.36.01.20 „Venituri ale bugetului de stat - Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010", deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal în raza cărora angajatorii sunt luaţi în evidenţa fiscală.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se virează la bugetul de stat şi se declară la organul fiscal competent, prin completarea şi depunerea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc drepturile de natură salarială.

Art. 3. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii înregistrează în contabilitate operaţiunile privind reducerile salariale potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Monografia privind înregistrarea în contabilitatea autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii a principalelor operaţiuni privind reducerile salariale este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 4. - Banca Naţională a României va înregistra în mod corespunzător operaţiunile determinate de aplicarea prevederilor Legii nr. 118/2010, utilizând conturile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.

ANEXĂ la normele metodologice

MONOGRAFIE

privind înregistrarea în contabilitatea autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii a principalelor operaţiuni privind reducerile salariale

1. Inregistrarea cheltuielilor cu salariile:

1.1. Cheltuieli cu salariile cuvenite angajaţilor - (1.000 lei x 75% = 750 lei):

641.10.01

„Cheltuieli cu salariile personalului"

=

421

„Personal - salarii datorate"

1.2. Cheltuieli cu salariile cuvenite bugetului de stat - (1.000 lei x 25% = 250 lei):

641.10.01

„Cheltuieli cu salariile personalului"

=

4481

„Alte datorii faţă de buget'Vanalitic distinct

2. Inregistrarea contribuţiei de asigurări sociale de stat datorate de angajatori:

2.1. Contribuţia de asigurări sociale de stat datorată de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat (750 lei x 20,8%):

6451.10.03.01

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale"

-

4311

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale"

2.2. Contribuţia de asigurări sociale de stat datorată de angajatori, cuvenită bugetului de stat (250 lei x 20,8%):

6451.10.03.01

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale"

=

4481

„Alte datorii faţă de buget'Vanalitic distinct

3. Inregistrarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori:

3.1. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajatori la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (750 lei x 5,2%):

6453.10.03.03

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate"

=

4313

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate"

3.2. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajatori la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cuvenită bugetului de stat (250 lei x 5,2%):

6453.10.03.03

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate"

=

4481 „Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

4. Inregistrarea contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii datorate de angajatori:

4.1. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de angajatori la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (750 lei x 0,85%):

6455.10.03.06

„Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii"

=

4317

„Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii"

4.2. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de angajatori, cuvenită bugetului de stat (250 lei x 0,85%):

6455.10.03.06

„Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii"

4481 „Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

5. Inregistrarea contribuţiei de asigurări de şomaj datorate de angajatori:

5.1. Contribuţia de asigurări de şomaj datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj (750 lei x 0,5%):

6452.10.03.02

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj"

=

4371

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj"

5.2. Contribuţia de asigurări de şomaj datorată de angajatori, cuvenită bugetului de stat (250 lei x 0,5%):

6452.10.03.02

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj"

=

4481

„Alte datorii faţă de buget /analitic distinct

6. Inregistrarea contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori:

6.1. Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat (750 lei x 0,15%):

6454.10.03.04

„Contribuţiile angajatorilor pentru

accidente  de muncă şi boli profesionale"

=

4315

„Contribuţiile angajatorilor pentru accidente

de muncă şi boli profesionale"

6.2. Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată de angajatori, cuvenită bugetului de stat (250 lei x 0,15%):

6454.10.03.04

„Contribuţiile angajatorilor pentru accidente

de muncă şi boli profesionale"

=

4481 „Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

7. Plata cotei de 25% din fondul de salarii cuvenită bugetului de stat (1.000 lei x 25%):

4481

„Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

=

560.10.01

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

8. Plata contribuţiei de asigurări sociale de stat datorate de angajatori:

8.1. Plata contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat (750 lei x20,8%):

4311

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale"

=

560.10.03.01

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

8.2. Plata la bugetul de stat a contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat (250 lei x 20,8%):

4481

„Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

560.10.03.01

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

9. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori:

9.1. Plata contribuţiei datorate de angajatori la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (750 lei x 5,2%):

4313

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate"

=

560.10.03.03

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate

integral din venituri proprii"

9.2. Plata la bugetul de stat a contribuţiei datorate de angajatori la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (250 lei x 5,2%):

4481

„Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

=

560.10.03.03

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

10. Plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii datorate de angajatori:

10.1. Plata contribuţiei datorate de angajatori pentru concedii şi indemnizaţii (750 lei x 0,85%):

4317

„Contribuţiile angajatorilor pentru

concedii şi indemnizaţii"

=

560.10.03.06

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate

integral din venituri proprii"

10.2. Plata la bugetul de stat a contribuţiei datorate de angajatori pentru concedii şi indemnizaţii (250 lei x 0,85%):

4481

„Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

=

560.10.03.06

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

11. Plata contribuţiei de asigurări de şomaj datorate de angajatori:

11.1. Plata contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj (750 lei x0,5%):

4371

„Contribuţiile angajatorilor pentru

asigurări de şomaj"

=

560.10.03.02

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral

din venituri proprii"

11.2. Plata la bugetul de stat a contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj (250 lei x 0,5%):

4481

„Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

=

560.10.03.02

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

12. Plata contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori:

12.1. Plata contribuţiei datorate de angajatori la asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale (750 lei x 0,15%):

4315

„Contribuţiile angajatorilor pentru accidente

de muncă şi boli profesionale"

560.10.03.04

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

12.2. Plata la bugetul de stat a contribuţiei datorate de angajatori la asigurările pentru accidente de muncă si boli profesionale (250 lei x 0,15%):

4481

„Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

=

560.10.03.04

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

13. Inregistrarea reţinerilor din salarii:

- contribuţia datorată de angajaţi la bugetul asigurărilor sociale de stat (750 lei x 10,5%);

- contribuţia datorată de angajaţi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (750 lei x 5,5%);

- contribuţia datorată de angajaţi la bugetul asigurărilor pentru şomaj (750 lei x 0,5%);

- impozit pe venitul din salarii (venit bază de calcul x 16%)

421

„Personal - salarii datorate"

=

%

4312

„Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale"

4314

„Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate"

4372

 „Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj"

444

„Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi"

14. Plata contribuţiilor şi a impozitului reţinute de la angajaţi:

%

4312

„Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale"

4314

„Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate"

4372

„Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj"

444

„Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi"

=

560.10.01

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral

din venituri proprii"

15. Plata salariilor nete cuvenite angajaţilor:

421

„Personal - salarii datorate"

=

560.10.01

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

NOTĂ:

Sumele aferente înregistrărilor contabile din prezenta monografie sunt cu titlu de exemplu.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1933/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1933 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu