Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1933 din 2 iulie 2010

pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 477 din 12 iulie 2010In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul instituţiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA

NORME   METODOLOGICE

privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul instituţiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

Art. 1. - Sumele rezultate din diminuarea cu 25% a cuantumului brut al drepturilor de natură salarială prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, inclusiv cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajator aferent acestor sume se achită de către Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de către autorităţile şi instituţiile publice finanţate conform art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv unităţile de învăţământ superior de stat şi unităţile sanitare publice cu paturi, în contul de venituri al bugetului de stat 20.36.01.20 „Venituri ale bugetului de stat - Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010", deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal în raza cărora angajatorii sunt luaţi în evidenţa fiscală.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se virează la bugetul de stat şi se declară la organul fiscal competent, prin completarea şi depunerea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc drepturile de natură salarială.

Art. 3. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii înregistrează în contabilitate operaţiunile privind reducerile salariale potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Monografia privind înregistrarea în contabilitatea autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii a principalelor operaţiuni privind reducerile salariale este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 4. - Banca Naţională a României va înregistra în mod corespunzător operaţiunile determinate de aplicarea prevederilor Legii nr. 118/2010, utilizând conturile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.

ANEXĂ la normele metodologice

MONOGRAFIE

privind înregistrarea în contabilitatea autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii a principalelor operaţiuni privind reducerile salariale

1. Inregistrarea cheltuielilor cu salariile:

1.1. Cheltuieli cu salariile cuvenite angajaţilor - (1.000 lei x 75% = 750 lei):

641.10.01

„Cheltuieli cu salariile personalului"

=

421

„Personal - salarii datorate"

1.2. Cheltuieli cu salariile cuvenite bugetului de stat - (1.000 lei x 25% = 250 lei):

641.10.01

„Cheltuieli cu salariile personalului"

=

4481

„Alte datorii faţă de buget'Vanalitic distinct

2. Inregistrarea contribuţiei de asigurări sociale de stat datorate de angajatori:

2.1. Contribuţia de asigurări sociale de stat datorată de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat (750 lei x 20,8%):

6451.10.03.01

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale"

-

4311

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale"

2.2. Contribuţia de asigurări sociale de stat datorată de angajatori, cuvenită bugetului de stat (250 lei x 20,8%):

6451.10.03.01

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale"

=

4481

„Alte datorii faţă de buget'Vanalitic distinct

3. Inregistrarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori:

3.1. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajatori la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (750 lei x 5,2%):

6453.10.03.03

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate"

=

4313

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate"

3.2. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajatori la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cuvenită bugetului de stat (250 lei x 5,2%):

6453.10.03.03

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate"

=

4481 „Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

4. Inregistrarea contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii datorate de angajatori:

4.1. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de angajatori la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (750 lei x 0,85%):

6455.10.03.06

„Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii"

=

4317

„Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii"

4.2. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de angajatori, cuvenită bugetului de stat (250 lei x 0,85%):

6455.10.03.06

„Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii"

4481 „Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

5. Inregistrarea contribuţiei de asigurări de şomaj datorate de angajatori:

5.1. Contribuţia de asigurări de şomaj datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj (750 lei x 0,5%):

6452.10.03.02

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj"

=

4371

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj"

5.2. Contribuţia de asigurări de şomaj datorată de angajatori, cuvenită bugetului de stat (250 lei x 0,5%):

6452.10.03.02

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj"

=

4481

„Alte datorii faţă de buget /analitic distinct

6. Inregistrarea contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori:

6.1. Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat (750 lei x 0,15%):

6454.10.03.04

„Contribuţiile angajatorilor pentru

accidente  de muncă şi boli profesionale"

=

4315

„Contribuţiile angajatorilor pentru accidente

de muncă şi boli profesionale"

6.2. Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată de angajatori, cuvenită bugetului de stat (250 lei x 0,15%):

6454.10.03.04

„Contribuţiile angajatorilor pentru accidente

de muncă şi boli profesionale"

=

4481 „Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

7. Plata cotei de 25% din fondul de salarii cuvenită bugetului de stat (1.000 lei x 25%):

4481

„Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

=

560.10.01

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

8. Plata contribuţiei de asigurări sociale de stat datorate de angajatori:

8.1. Plata contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat (750 lei x20,8%):

4311

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale"

=

560.10.03.01

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

8.2. Plata la bugetul de stat a contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat (250 lei x 20,8%):

4481

„Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

560.10.03.01

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

9. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori:

9.1. Plata contribuţiei datorate de angajatori la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (750 lei x 5,2%):

4313

„Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate"

=

560.10.03.03

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate

integral din venituri proprii"

9.2. Plata la bugetul de stat a contribuţiei datorate de angajatori la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (250 lei x 5,2%):

4481

„Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

=

560.10.03.03

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

10. Plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii datorate de angajatori:

10.1. Plata contribuţiei datorate de angajatori pentru concedii şi indemnizaţii (750 lei x 0,85%):

4317

„Contribuţiile angajatorilor pentru

concedii şi indemnizaţii"

=

560.10.03.06

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate

integral din venituri proprii"

10.2. Plata la bugetul de stat a contribuţiei datorate de angajatori pentru concedii şi indemnizaţii (250 lei x 0,85%):

4481

„Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

=

560.10.03.06

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

11. Plata contribuţiei de asigurări de şomaj datorate de angajatori:

11.1. Plata contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj (750 lei x0,5%):

4371

„Contribuţiile angajatorilor pentru

asigurări de şomaj"

=

560.10.03.02

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral

din venituri proprii"

11.2. Plata la bugetul de stat a contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj (250 lei x 0,5%):

4481

„Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

=

560.10.03.02

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

12. Plata contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori:

12.1. Plata contribuţiei datorate de angajatori la asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale (750 lei x 0,15%):

4315

„Contribuţiile angajatorilor pentru accidente

de muncă şi boli profesionale"

560.10.03.04

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

12.2. Plata la bugetul de stat a contribuţiei datorate de angajatori la asigurările pentru accidente de muncă si boli profesionale (250 lei x 0,15%):

4481

„Alte datorii faţă de buget/analitic distinct

=

560.10.03.04

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

13. Inregistrarea reţinerilor din salarii:

- contribuţia datorată de angajaţi la bugetul asigurărilor sociale de stat (750 lei x 10,5%);

- contribuţia datorată de angajaţi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (750 lei x 5,5%);

- contribuţia datorată de angajaţi la bugetul asigurărilor pentru şomaj (750 lei x 0,5%);

- impozit pe venitul din salarii (venit bază de calcul x 16%)

421

„Personal - salarii datorate"

=

%

4312

„Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale"

4314

„Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate"

4372

 „Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj"

444

„Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi"

14. Plata contribuţiilor şi a impozitului reţinute de la angajaţi:

%

4312

„Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale"

4314

„Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate"

4372

„Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj"

444

„Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi"

=

560.10.01

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral

din venituri proprii"

15. Plata salariilor nete cuvenite angajaţilor:

421

„Personal - salarii datorate"

=

560.10.01

„Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii"

NOTĂ:

Sumele aferente înregistrărilor contabile din prezenta monografie sunt cu titlu de exemplu.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1933/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1933 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu