Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1744 din 17 octombrie 2008

pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 438/295/2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 852 din 18 decembrie 2008Văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. 10.894/2008 din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice,

având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul sănătăţii publice, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. I. - Normele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 şi 722 bis din 3 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.  La anexa nr. XI la norme „Lista cu conservanţii şi antioxidanţii autorizaţi condiţionat", partea B „Anhidride sulfuroase şi sulfiţi", produsul „Salsicha fresca" se va scrie cu caractere italice.

2.  La anexa nr. XI la norme „Lista cu conservanţii şi antioxidanţii autorizaţi condiţionat", partea C „Alţi conservanţi" se modifică după cum urmează:

2.1. pentru punctele „E 249" şi „E250" la „Produse din carne tradiţionale conservate prin imersie în soluţie de saramură (1)", cantitatea maximă reziduală de „175 mg/kg" corespunde produsului „Wiltshire bacon (1.1)";

2.2. pentru punctele „E 249" şi „E 250" la „Produse din carne tradiţionale conservate prin uscare (2)", cantitatea maximă reziduală de „175 mg/kg" va corespunde produsului „Drycured bacon (2.1) şi produse similare";

2.3.  titlul coloanelor 4 şi 5 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins: „Cantitatea maximă încorporată în timpul fabricării (exprimată în NaN03" şi, respectiv, „Cantitatea maximă reziduală (exprimată în NaN03)";

2.4. pentru punctele „E 251" şi „E 252" la „Produse din carne tradiţionale, conservate prin uscare (2)", cantitatea maximă reziduală „250 mg/kg" va corespunde produselor „Dry cured bacon şi Dry cured ham (2.1)";

2.5. pentru punctele „E 251" şi „E 252" la „Alte produse din carne tradiţionale, conservate (3)", cantitatea maximă încorporată în timpul fabricării (exprimată în NaN03) „300 mg/kg fără adaos de E 249 sau E 250" va corespunde produsului „Rohwurste (Salami şi Kantwurst) (3.3)".

3.  La anexa nr. XII la norme „Lista cu alţi aditivi autorizaţi", la punctul „E 385", produsul „Libamaj, egeszben es tombben" se va scrie cu caractere italice.

4.  La anexa nr. XII la norme „Lista cu alţi aditivi autorizaţi", la punctul „E 1204" sintagma „quantum satis" se va scrie cu caractere Times New Roman.

5. Anexa nr. XVI la norme „Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva 2008/60/CE din 17 iunie 2008 de stabilire a criteriilor specifice de puritate privind îndulcitorii autorizaţi pentru utilizare în produsele alimentare (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 18 iunie 2008, p. 17 şi Corrigenda la Directiva 2006/52/CE din 5 iulie 2006 care amendează Directiva 95/2/CE privind aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii, şi Directiva 94/35/CE privind îndulcitorii utilizaţi în alimente, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 204 din 26 iulie 2006.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

ANEXĂ (Anexa nr. XVI la norme)

Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori

E 420 (i) - SORBITOL

Sinonime

D-glucitol, D-sorbitol

Definiţie

Denumire chimică

D-glucitol

IESCE

200-061-5

Formulă chimică

C6H-14O6

Masă moleculară relativă

182,17

Compoziţie

Conţine nu mai puţin de 97% de glicitoli totali şi nu mai puţin de 91% de D-sorbitol, raportat la substanţa uscată.

Glicitolii sunt compuşi cu formula structurală CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, unde „n" este un număr întreg.

Descriere

Pudră higroscopică albă, pudră cristalină, fulgi sau granule cu gust dulce

Identificare

A. Solubilitate

Foarte solubilă în apă, uşor solubilă în etanol

B. Intervalul de topire

88-102°C

C. Derivat

de monobenziliden

al sorbitolului

La 5 g de probă se adaugă 7 ml metanol, 1 ml de benzaldehidă şi 1 ml de acid clorhidric. Se amestecă şi se agită cu un agitator mecanic până când se formează cristale. Se filtrează la vid, se dizolvă cristalele în 20 ml apă la temperatura de fierbere care conţine 1 g de bicarbonat de sodiu, se filtrează încă fierbinte. Se răceşte filtratul, se filtrează la vid, se spală cu 5 ml amestec metanol-apă (1:2), se usucă la aer. Cristalele obţinute se topesc la temperaturi cuprinse între 173 şi 179°C.

Puritate

Conţinut de apă

Nu mai mult de 1% (metoda Karl Fischer)

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 0,1%, raportat la substanţa uscată

Zaharuri reducătoare

Nu mai mult de 0,3%, raportat la substanţa uscată

Zaharuri totale

Nu mai mult de 1%, raportat la substanţa uscată

Cloruri

Nu mai mult de 50 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Sulfaţi

Nu mai mult de 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Nichel

Nu mai mult de 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Metale grele

Nu mai mult de 10 mg/kg, exprimat ca Pb, raportat la substanţa uscată

E 420 (ii) - SIROP DE SORBITOL

Sinonime

Sirop de D-glucitol

Definiţie

Denumire chimică

Siropul de sorbitol format prin hidrogenarea siropului de glucoza este compus din D-sorbitol, D-manitol şi zaharuri hidrogenate.

Partea de produs care nu este D-sorbitol este compusă, în principal, din oligozaharide hidrogenate formate prin hidrogenarea siropului de glucoza folosit ca materie primă (în acest caz siropul  nu se cristalizează) sau manitol. Cantităţi mici de glicitol unde n<4 pot fi prezente. Glicitolii sunt compuşi cu formula structurală CH2OH- (CHOH)n-CH2OH, unde „n" este un număr întreg.

IESCE

270-337-8

Compoziţie

Conţine nu mai puţin de 69% substanţă uscată totală şi nu mai puţin de 50% D-sorbitol, raportat la substanţa anhidră.

Descriere

Soluţie apoasă incoloră limpede şi cu gust dulce

Identificare

A. Solubilitate

Miscibil în apă, glicerol şi propan-1,2-diol.

B. Derivat de monobenziliden

al sorbitolului

La 5 g de probă se adaugă 7 ml metanol, 1 ml de benzaldehidă şi 1 ml de acid clorhidric. Se amestecă şi se agită într-un agitator mecanic până ce se formează cristale. Se filtrează la vid, se dizolvă cristalele în 20 ml apă la temperatura de fierbere care conţine 1 g de bicarbonat de sodiu, se filtrează încă fierbinte. Se răceşte filtratul, se filtrează la vid, se spală cu 5 ml amestec metanol-apă (1:2), se usucă la aer. Cristalele obţinute se topesc la temperaturi cuprinse între 173 şi 179°C.

Puritate

Conţinut de apă

Nu mai mult de 31% (metoda Karl Fischer)

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 0,1%, raportat la substanţa uscată

Zaharuri reducătoare

Nu mai mult de 0,3%, exprimat ca glucoza, raportat la substanţa uscată

Cloruri

Nu mai mult de 50 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Sulfaţi

Nu mai mult de 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Nichel

Nu mai mult de 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Metale grele

Nu mai mult de 10 mg/kg, exprimat ca Pb, raportat la substanţa uscată

E 421 MANITOL

(I) MANITOL

Sinonime

D-manitol

Definiţie

Produs prin hidrogenarea catalitică a soluţiilor de hidraţi de carbon conţinând glucoza şi/sau fructoză

Denumire chimică

D-manitol

IESCE

200-711-8

Formulă chimică

C6H-14O6

Masă moleculară

182,2

Compoziţie

Conţine nu mai puţin de 96,0% D-manitol şi nu mai mult de 102%, raportat la substanţa uscată

Descriere

Pulbere cristalină, albă, inodoră

Identificare

A. Solubilitate

Solubil în apă, foarte uşor solubil în etanol, practic insolubil în eter

B. Interval de topire

Intre 164 şi 169°C

C. Cromatografie în strat subţire

Trece testul

D. Rotaţie specifică

[a]20D: + 23° la + 25° (soluţie de borat)

E. pH

Intre 5 şi 8

Se adaugă 0,5 ml soluţie saturată de clorură de potasiu la 10 ml de soluţie 10% în greutate sau în volum a probei, apoi se măsoară pH-ul.

Puritate

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 0,3% (105°C, 4 ore)

Zaharuri reducătoare

Nu mai mult de 0,3% (exprimate în glucoza)

Total zaharuri

Nu mai mult de 1% (exprimate în glucoza)

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 0,1%

Cloruri

Nu mai mult de 70 mg/kg

Sulfat

Nu mai mult de 100 mg/kg

Nichel

Nu mai mult de 2 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

(II) MANITOL PRODUS PRIN FERMENTARE

Sinonime

D-manitol

Definiţie

Produs prin fermentarea discontinuă, în condiţii aerobe, folosindu-se 0 tulpină convenţională de drojdie Zygosaccharomyces rouxii

Denumire chimică

D-manitol

IESCE

200-711-8

Formulă chimică

C6H-14O6

Masă moleculară

182,2

Compoziţie

Conţine nu mai puţin de 99,0%, raportat la substanţa uscată.

Descriere

Pulbere cristalină, albă, inodoră

Identificare

A. Solubilitate

Solubil în apă, foarte uşor solubil în etanol, practic insolubil în eter

B. Interval de topire

Intre 164 şi 169°C

C. Cromatografie în strat subţire

Trece testul

D. Rotaţie specifică

[a]20D: + 23° la 25° (soluţie de borat)

E. pH

Intre 5 şi 8

Se adaugă 0,5 ml soluţie saturată de clorură de potasiu la 10 ml de soluţie 10% v/v a probei, apoi se măsoară pH-ul.

Puritate

Arabitol

Nu mai mult de 0,3%

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 0,3% (105°C, 4 ore)

Zaharuri reducătoare

Nu mai mult de 0,3% (exprimate în glucoza)

Total zaharuri

Nu mai mult de 1% (exprimate în glucoza)

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 0,1%

Cloruri

Nu mai mult de 70 mg/kg

Sulfat

Nu mai mult de 100 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

Bacterii aerobe mezofile

Nu mai mult de 103/g

Bacterii coliforme

Absente în 10 g

Salmonella

Absentă în 10 g

E. coli

Absentă în 10 g

Staphylococcus aureus

Absent în 10 g

Pseudomonas aeruginosa

Absent în 10 g

Mucegaiuri

Nu mai mult de 100/g

Drojdii

Nu mai mult de 100/g

E 950 ACESULFAM K

Sinonime

Acesulfam de potasiu, sare de potasiu de 3,4-dihidro-6-metil-1,2,3- oxatiazin-4-onă- 2,2-dioxid

Definiţie

Denumire chimică

Sare de potasiu de 6-metil-1,2,3-oxatiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid

IESCE

259-715-3

Formulă chimică

C4H4KNO4S

Masă moleculară

201,24

Compoziţie

Conţine nu mai puţin de 99% de C4H4KNO4S, raportat la substanţa anhidră.

Descriere

Pulbere cristalină albă, inodoră, de aproximativ 200 de ori mai dulce decâtzaharoza.

Identificare

A. Solubilitate

Foarte solubil în apă, foarte uşor solubil în etanol

B. Absorbţia în ultraviolet

Maximum 227 ±2 nm pentru 0 soluţie de 10 mg în 1 000 ml de apă

C. Test pozitiv pentru potasiu

Trece testul (se testează reziduul obţinut prin combustia a 2 g de probă)

D. Testul de precipitare

Se adaugă câteva picături dintr-o soluţie 10% de cobaltnitrit de sodiu la 0 soluţie de 0,2 g din probă în 2 ml de acid acetic şi 2 ml de apă.

Se produce un precipitat galben.

Puritate

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 1% (105°C, două ore)

Impurităţi organice

Trece testul pentru 20 mg/kg de componente active în UV.

Fluorură

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

E951 - ASPARTAM

Sinonime

Ester metilic al aspartilfenilalaninei

Definiţie

Denumire chimică

Ester N-metilic al N-L-a-(aspartil-L-fenilalaninei)

Ester   N-metilic al acidului 3-amino-N-(α-carbometoxi-fenetil) succinamic

IESCE

245-261-3

Formulă chimică

C14H18N2O5

Masă moleculară relativă

294,31

Compoziţie

Nu mai puţin de 98% şi nu mai mult de 102% C14H18N2O5 raportat la substanţa anhidră

Descriere

Pudră cristalină albă, inodoră, cu gust dulce, de aproximativ 200 de ori mai dulce decât zaharoza

Identificare

Solubilitate

Uşor solubil în apă şi în etanol

Puritate

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 4,5% (105°C, 4 ore)

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 0,2%, raportat la substanţa uscată

PH

Intre 4,5 şi 6,0 (soluţie de 1 la 125)

Transmitanţă

Transmitanţă unei soluţii de 1% în acid clorhidric 2 N determinată într-o cuvă de 1 cm la 430 nm cu un spectrometru adecvat, folosind acid clorhidric 2N ca referinţă, este cel puţin 0,95, echivalentă unei absorbante care să nu depăşească aproximativ 0,022.

Rotaţie specifică

(α)20D: +14,5 la +16,5° determină în soluţie de 4 în 100/15 N acid formic la 30 minute după prepararea soluţiei de probă.

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Acid 5-benzil-3,6-dioxo-

Nu mai mult de 1,5%, raportat la substanţa uscată

2- piperazin acetic

E 952 -ACID CICLAMIC SI SĂRURILE LUI DE Na SI Ca

(l)ACIDCICLAMIC

Sinonime

Acid ciclohexilsulfamic, ciclamat

Definiţie

Denumire chimică

Acid ciclohexansulfamic, acid ciclohexilaminosulfonic

IESCE

202-898-1

Formulă chimică

C6H13N03S

Masă moleculară relativă

179,24

Compoziţie

Acidul ciclohexilsulfamic conţine nu mai puţin de 98% şi nu mai mult decât echivalentul a 102% de C6H13NO3S, raportat la substanţa anhidră.

Descriere

Pudră cristalină albă, practic incoloră, cu gust dulce-acrişor, de aproximativ 40 de ori mai dulce decât zaharoza.

Identificare

A. Solubilitate

Solubil în apă şi în etanol

B. Test de precipitare

Se acidifică o soluţie de 2% cu acid clorhidric, se adaugă 1 ml de soluţie molară de clorură de bariu în apă şi se filtrează dacă apar forme precipitate. Soluţiei limpezi i se adaugă 1 ml de 10% soluţie de nitrit de sodiu. Se formează un precipitat alb.

Puritatea

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 1% (105°C, o oră)

Seleniu

Nu mai mult de 30 mg/kg, exprimat ca seleniu raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Ciclohexilamină

Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Diciclohexilamină

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Anilină

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

(II) CICLAMAT DE SODIU

Sinonime

Ciclamat, sare de sodiu a acidului ciclamic

Definiţie

Denumire chimică

Ciclohexansulfamat de sodiu, ciclohexilsulfamat de sodiu

IESCE

205-348-9

Formulă chimică

C6H12NNaO3S şi forma dihidrată C6H12NNaO3S-2H2O

Masă moleculară relativă

201,22, raportat la substanţa anhidră

237,22, raportat la substanţa hidratată

Compoziţie

Nu mai puţin de 98% şi nu mai mult de 102%, raportat la substanţa uscată

Forma dihidrată: nu mai puţin de 84%, raportat la substanţa uscată

Descriere

Cristale sau pudră cristalină albă, inodoră, cu gust dulce, de

aproximativ 30 de ori mai dulce decât zaharoza

Identificare

Solubilitate

Solubil în apă, practic insolubil în etanol

Puritate

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 1% (105°C, o oră)

Nu mai mult de 15,2% (105°C, două ore) pentru forma dihidrată

Seleniu

Nu mai mult de 30 mg/kg, exprimat ca seleniu raportat la substanţa uscată

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Ciclohexilamină

Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Diciclohexilamină

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Anilină

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

(III) CICLAMAT DE CALCIU

Sinonime

Ciclamat, sare de calciu a acidului ciclamic

Definiţie

Denumire chimică

Ciclohexansulfamat de calciu, ciclohexilsulfamat de calciu

IESCE

205-349-4

Formulă chimică

C12H24CaN2O6S2-2H2O

Masă moleculară relativă

432,57

Compoziţie

Nu mai puţin de 98% şi nu mai mult de 101%, raportat la substanţa anhidră

Descriere

Cristale incolore sau pudră cristalină albă, de aproximativ 30 de ori mai dulce decât zaharoza

Identificare

Solubilitate

Solubil în apă, greu solubil în etanol

Puritatea

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 1% (105°C, o oră)

Nu mai mult de 8,5% (140°C, 4 ore) pentru forma dihidrat

Seleniu

Nu mai mult de 30 mg/kg exprimat ca seleniu, raportat la substanţa uscată

/Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Ciclohexilamină

Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Diciclohexilamină

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Anilină

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

E 953 - IZOMALT

Sinonime

Izomaltutoză hidrogenată, palatinoză hidrogenată

Definiţie

Denumire chimică

Izomaltul este un amestec de monozaharide şi de dizaharide

hidrogenate, ai căror principali componenţi sunt dizaharidele.

6-O-a-D-glucopiranozil-D-sorbitol (1,6-GPS)şi Dihidrat de 1-O-a-D- glucopiranozil-D-manitol (1,1-GPM)

Formulă chimică

6-O-α-D-glucopiranozil-D-sorbitol: C12H24O11

Dihidrat de 1-O-α-D-glucopiranozil-D-manitol: C12H24O11.2H2O

Masă moleculară relativă

6-O-α-D-glucopiranozil-D-sorbitol: 344,32

Dihidrat de 1-O-α-D-glucopiranozil-D-manitol: 380,32

Compoziţie

Conţine nu mai puţin de 98% monozaharide şi dizaharide

Hidrogenate şi nu mai puţin de 86%  amestec de 6-O-α-D- glucopiranozil-D-sorbitol şi dihidrat de 1-O-α-glucopiranozil-D-manitol determinat, raportat la substanţă anhidră.

Descriere

Substanţă cristalină, inodoră, de culoare albă, puţin higroscopică

Identificare

A. Solubilitate

Solubil în apă, uşor solubil în etanol

B. Cromatografie în

strat subţire

Se examinează prin cromatografie în strat subţire, prin utilizarea unei plăci acoperite cu un strat de silicagel cromatografie de aproximativ 0,2 mm grosime. Principalele spoturi de pe cromatogramă sunt cele care corespund punctelor 1,1-GPM şi 1,6-GPS.

Puritate

Conţinutele apă

Cel mult 7% (metoda Karl Fischer)

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,05%, raportat la substanţa uscată

D-manitol

Cel mult 3%

D-sorbitol

Cel mult 6%

Zaharuri reducătoare

Cel mult 0,3%, exprimate ca glucoza, raportat la substanţa uscată

Nichel

Cel mult 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Arsen

Cel mult 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Cel mult 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Metale grele (de ex. Pb)

Cel mult 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată

E 954 ZAHARINĂ SI SĂRURILE SALE DE Na, K SI Ca

(I) ZAHARINĂ

Definiţie

Denumire chimică

3-oxo-2,3 dihidro-benzo(d)izotiazol-1,1-dioxid

IESCE

201-321-0

Formulă chimică

C7H5NO3S

Masă moleculară relativă

183,18

Compoziţie

Nu mai puţin de 99% şi nu mai mult de 101% din C7H5NO3S, raportat la substanţa anhidră

Descriere

Cristale albe sau pudră cristalină albă, inodoră sau cu un miros slab aromatic, cu gust dulce, chiar şi în soluţii foarte diluate de aproximativ 300-500 de ori mai dulce decât zaharoza

Identificare

Solubilitate

Uşor solubilă în apă, solubilă în soluţii bazice, greu solubilă în etanol

Puritate

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 1% (105°C, două ore)

Interval de topire

226-230°C

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 0,2%, raportat la substanţa uscată

Acid benzoic şi acid salicilic

La 10 ml de soluţie 1/20, acidificată anterior cu 5 picături de acid acetic, se adaugă 3 picături de soluţie de concentraţie aproximativ molară de clorură ferică în apă. Nu apare precipitat sau culoare violetă.

o-toluen-sulfonamidă

Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată

p-toluen-sulfonamidă

Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Acid p-sulfonamido-benzoic

Nu mai mult de 25 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Substanţe uşor carbonizabile

Absente

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Seleniu

Nu mai mult de 30 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

(II) ZAHARINAT DE SODIU

Sinonime

Zaharină, sarea de sodiu a zaharinei

Definiţie

Denumire chimică

o-benzosulfimidă de sodiu, sarea de sodiu a 2,3-dihidro-3-oxo- benzizo-sulfonazol, oxobenzizosulfonazol, sare de sodiu dihidrată a 1,2-benzisotiazolină-3-onă-1,1 -dioxid

IESCE

204-886-1

Formulă chimică

C7H4NNaO3S-2H20

Masă moleculară relativă

241,19

Compoziţie

Nu mai puţin de 99% şi nu mai mult de 101% C7H4NNaO3S, raportat la substanţa anhidră

Descriere

Cristale albe sau pudră eflorescentă cristalină albă eflorescentă, inodoră sau cu un miros slab, cu gust dulce intens, chiar în soluţii foarte diluate

De aproximativ 300-500 de ori mai dulce decât zaharoza, în soluţii diluate

Identificare

Solubilitate

Uşor solubilă în apă, greu solubilă în etanol

Puritate

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 15% (120°C, 4 ore)

Acid benzoic şi acid salicilic

La 10 ml de soluţie 1/20, acidificată anterior cu 5 picături de acid acetic, se adaugă 3 picături de soluţie de concentraţie aproximativ molară de clorură ferică în apă. Nu apare precipitat sau culoare violetă.

o-toluen-sulfonamidă

Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată

p-toluen-sulfonamidă

Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Acid p-sulfonamido-benzoic

Nu mai mult de 25 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Substanţe uşor carbonizabile

Absente

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Seleniu

Nu mai mult de 30 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

(III) ZAHARINAT DE CALCIU

Sinonime

Zaharină, sarea de calciu a zaharinei

Definiţie

Denumire chimică

o-benzosulfimidă de calciu, sare de calciu a 2,3-dihidro-3-oxo- benzizosulfonazol, sare de calciu hidrată (2:7) a1,2-benzizotiazolină-3-onă-1,1-dioxid

IESCE

229-349-9

Formulă chimică

C14H8CaN2O6S2-31/2 H2O

Masă moleculară relativă

467,48

Compoziţie

Nu mai puţin de 95% C14H8CaN2O6S2, raportat la substanţa anhidră

Descriere

Cristale albe sau pudră cristalină albă, inodoră sau cu un miros slab, cu gust dulce intens, chiar în soluţii foarte diluate de aproximativ 300-500 de ori mai dulce decât zaharoza, în soluţii diluate

Identificare

Solubilitate

Uşor solubilă în apă, greu solubilă în etanol

Puritate

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 13,5% (120°C, 4 ore)

Acid benzoic şi acid salicilic

La 10 ml de soluţie 1/20, acidifiată anterior cu 5 picături de acid acetic, se adaugă 3 picături de soluţie de concentraţie aproximativ molară de clorură ferică în apă. Nu apare precipitat sau culoare violetă.

o-toluen-sulfonamidă

Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată

p-toluen-sulfonamidă

Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat substanţa uscată

Acid p-sulfonamido-benzoic

Nu mai mult de 25 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Substanţe uşor carbonizabile

Absente

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Seleniu

Nu mai mult de 30 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

(IV) ZAHARINAT DE POTASIU

Sinonime

Zaharină, sarea de potasiu a zaharinei

Definiţie

Denumire chimică

o-benzosulfimidă de potasiu, sare de potasiu a 2,3-dihidro-3-oxo- benzizosulfonazol,  sare de potasiu monohidrată a 1,2- benzizotiazolină-3-onă-1,1-dioxid

IESCE

Formulă chimică

C7H4KNO3SH2O

Masă moleculară relativă

239,77

Compoziţie

Nu mai puţin de 99% şi nu mai mult de 101% C7H4KNO3S, raportat la substanţa anhidră

Descriere

Cristale albe sau pudră cristalină albă, inodoră sau cu un miros slab,cu gust dulce intens, chiar în soluţii foarte diluate

De aproximativ 300-500 de ori mai dulce decât zaharoza

Identificare

Solubilitate

Uşor solubilă în apă, greu solubilă în etanol

Puritate

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 8% (120°C, 4 ore)

Acid benzoic şi acid salicilic

La 10 ml de soluţie 1/20, acidificată anterior cu 5 picături de acid acetic, se adaugă 3 picături de soluţie de concentraţie aproximativ molară de clorură ferică în apă. Nu apare precipitat sau culoare violetă

o-toluen-sulfonamidă

Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată

p-toluen-sulfonamidă

Nu mai mult de 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Acid p-sulfonamido-benzoic

Nu mai mult de 25 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Substanţe uşor carbonizabile

Absente

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Seleniu

Nu mai mult de 30 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

E 955 SUCRALOZĂ

Sinonime

4,16-triclorogalactosucro

Definiţie

Denumire chimică

1,6-Dicloro-1,6-dideoxy-p-D-fructofuranozil-4-cloro-4-deoxy-a-D- galactopiranozidă

IESCE

259-952-2

Formulă chimică

C-12H19CI3O8

Greutate moleculară

397,64

Compoziţie

Conţine nu mai puţin de 98% şi nu mai mult de 102% C12H19Cl3O8,

raportat la substanţa anhidră

Descriere

Pudră cristalină de culoare albă-alburie, practic inodoră

Identificare

A. Solubilitate

Uşor solubilă în apă, metanol şi etanol

Uşor solubilă în acetat de etil

B. Absorbţie infraroşu

Spectrul infraroşu al unei dispersii a probei în bromură de potasiu

prezintă maxime relative la lungimi de undă similare cu cele din

spectrul de referinţă obţinut folosind un standard de referinţă al

sucralozei

C. Cromatografie în strat subţire

Spotul principal în soluţia-test are aceeaşi valoare Rf ca spotul principal al soluţiei standard A la care se face referire în testarea altor dizaharide  clorurate. Această  soluţie standard  se obţine  prin dizolvarea a 1,0 g de sucraloză standard de referinţă în 10 ml de metanol.

D. Rotaţie specifică

[α] D20 = +84,0° până la + 87,5°, raportat la substanţa anhidră (soluţie

de 10% în greutate sau în volum)

Puritate

Apă

Nu mai mult de 2,0% (Metoda Karl Fisher)

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 0,7%

Alte dizaharide clorurate

Nu mai mult de 0,5%

Monozaharide clorurate

Nu mai mult de 0,1%

Oxid de trifenilfosfină

Nu mai mult de 150 mg/kg

Metanol

Nu mai mult de 0,1%

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

E 957 - TAUMATINĂ

Sinonime

Definiţie

Denumire chimică

Taumatina se obţine prin extracţie apoasă (pH 2,5-4) din fructe din familia Thaumatococcus daniellii (Benth) şi constă în principal din proteine de taumatina I şi taumatina II, împreună cu cantităţi neînsemnate de constituenţi vegetali provenite din materia primă

IESCE

258-822-2

Formulă chimică

Polipeptida de 207 aminoacizi

Masă moleculară relativă

Taumatină 1 22209

Taumatină II 22293

Compoziţie

Nu mai puţin de 16% azot, raportat la substanţă uscată, echivalent a nu mai puţin de 94% proteine (N x 5,8)

Descriere

Pudră de culoarea smântânii,   inodoră, cu gust dulce intens, de aproximativ 2000-3000 de ori mai dulce decât zaharoza

Identificare

Solubilitate

Foarte solubilă în apă şi insolubilă în acetonă

Puritate

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 9% (105°C la greutate constantă)

Carbohidraţi

Nu mai mult de 3%, raportat la substanţa uscată

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 2%, raportat la substanţa uscată

Aluminiu

Nu mai mult de 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Criterii microbiologice

Număr total de aerobi: maximum 1000/g E.Coli: absent în 1 g

E 959 - NEOHESPERIDINĂ DIHIDROCHALCONĂ

Sinonime

Neohesperidinădihidrochalconă, NHDC, hesperetin dihidrochalconă- 4'-(3-neohesperidosid, neohesperidină DC

Definiţie

Denumire chimică

2-0-a-L-ramnopiranoziW-(3-D glucopiranozil hesperitin dihidrochalconă; obţinut prin hidrogenarea catalitică a neohesperidinei

IESCE

243-978-6

Formulă chimică

C28H36O15

Masă moleculară relativă

612,6

Compoziţie

Conţinut nu mai mic de 96%, raportat la substanţa anhidră

Descriere

Pudră cristalină, de culoare alburie, inodoră, cu  gust caracteristic dulce intens, de aproximativ 1000-1800 de ori mai dulce decât zaharoza

Identificare

A.Solubilitate

Uşor solubil în apă caldă, foarte puţin solubil în apă rece, practic insolubil în eter şi benzen

B. Absorbţie maximă

în ultraviolet

282-283 nm pentru 0 soluţie de 2 mg în 100 ml metanol

C. Testul Neu

Se dizolvă aproximativ 10 mg de neohesperidină DC în 1 ml metanol, se adaugă 1 ml de soluţie metanolică, 1% de 2-aminoetil difenil borat.

Se obţine o culoare galben strălucitor.

Puritate

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 11% (105°C, 3 ore)

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 0,2%, raportat la substanţa uscată

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Metale grele

Nu mai mult de 10 mg/kg, exprimat ca Pb, raportat la substanţa uscată

E 962 SARE DE ASPARTAM-ACESULFAM

Sinonime

Aspartam-acesulfam, sare de aspartam-acesulfam

Definiţie

Sarea se prepară prin încălzirea unei soluţii cu pH acid de aspartam şi acesulfam K în proporţie de 2:1 (greutate/greutate) şi producerea cristalizării. Potasiul şi umiditatea se elimină. Produsul este mai stabil decât aspartamul singur.

Denumire chimică

Sarea de 2,2-dioxid de 6-metil-1,2,3-oxatiazină-4(3H)-onă a acidului L-fenilalanil-2-metil-L-a-aspartic

Formulă chimică

C18H23O9N3S

Greutate moleculară

457,46

Compoziţie

63,0% până la 66,0% aspartam (raportat la substanţa uscată) şi 34,0% până la 37% acesulfam (formă acidă raportat la substanţa uscată)

Descriere

Pudră cristalină, albă, inodoră

Identificare

A. Solubilitate

Greu solubilă în apă, uşor solubilă în etanol

B. Transmitanţa

Transmitanţa unei soluţii de 1% în apă, determinată într-o celulă de 1 cm la 430 nm cu un spectrofotometru adecvat utilizând ca referinţă apa, este nu mai mică de 0,95, echivalentă unei absorbante de nu mai mult decât 0,022.

C. Rotaţie specifică

[α]D20 = +14,5° până la + 16,5°

Se determină la o concentraţie de 6,2 g în 100 ml de acid formic (15N), în timp de 30 de minute de la prepararea soluţiei. Rotaţia specifică calculată se împarte la 0,646 pentru a corecta conţinutul de aspartam al sării de aspartam-acesulfam.

Puritate

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 0,5% (105°C, 4 ore)

Acid 5-Benzil-3,6-dioxo-

Nu mai mult de 0,5%

2-piperazinacetic

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

E 965 (i) MALTITOL

Sinonime

D-maltitol, maltoză hidrogenată

Definiţie

Denumire chimică

(a)-D-glucopiranozil-1,4-D-glucitol

IESCE

209-567-0

Formulă chimică

C12H24O11

Masă moleculară relativă

344,31

Compoziţie

Conţine nu mai puţin de 98% D-maltitol C12H24O11 raportat la

substanţa anhidră

Descriere

Pudră cristalină albă, cu gust dulce

Identificare

A. Solubilitate

Foarte solubil în apă, puţin solubil în etanol

B. Interval de topire

148°C-151°C

C. Rotaţie specifică

[α]D20 = +105,5° până la + 108,5° (soluţie 5% în greutate sau în volum)

Puritate

Apă

Nu mai mult de 1% (metoda Karl Fisher)

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 0,1%, raportat la substanţa uscată

Zaharuri reducătoare

Nu mai mult de 0,1%, exprimat în glucoza, raportat la substanţa uscată

Cloruri

Nu mai mult de 50 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Sulfaţi

Nu mai mult de 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Nichel

Nu mai mult de 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

E 965 (ii) SIROP DE MALTITOL

Sinonime

Sirop de glucoza hidrogenată cu conţinut ridicat de maltoză, sirop de glucoza hidrogenată

Definiţie

Amestec constituit în principal din maltitol cu sorbitol şi oligo- şi polizaharide hidrogenate. Se obţine prin hidrogenarea catalitică a siropului de glucoza cu un conţinut ridicat de maltoză sau prin hidrogenarea fiecărei componente în parte, urmată de amestecare.

Produsul comercializat se livrează atât sub formă de sirop, cât şi sub formă de produs solid.

Compoziţie

Conţine nu mai puţin de 99% zaharide hidrogenate totale, raportat la substanţa anhidră şi nu mai puţin de 50 % maltitol, raportat la substanţa anhidră

Descriere

Lichide vâscoase limpezi, incolore şi inodore sau masă cristalină albă

Identificare

A. Solubilitate

Foarte solubil în apă, uşor solubil în etanol

B. Cromatografie în

Test pozitiv

strat subţire

Puritate

Apă

Nu mai mult de 31% (metoda Karl Fisher)

Zaharuri reducătoare

Nu mai mult de 0,3% (exprimate în glucoza)

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 0,1%

Cloruri

Nu mai mult de 50 mg/kg

Sulfat

Nu mai mult de 100 mg/kg

Nichel

Nu mai mult de 2 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg

E 966 LACTITOL

Sinonime

Lactit, lactozitol, lactobiozit

Definiţie

Denumire chimică

4-O-β-D-galactopiranozil-D-glucitol

IESCE

209-566-5

Formulă chimică

C12H24O11

Masă moleculară relativă

344,32

Compoziţie

Nu mai puţin de 95%, raportat la substanţa uscată

Descriere

Pudră cristalină sau soluţie incoloră cu gust dulce. Produsele cristaline se prezintă sub formă anhidră, monohidraţi şi dihidraţi

Identificare

A. Solubilitate

Foarte solubil în apă

B. Rotaţie specifică

[α]D20 = +13° până la + 16°, raportat la substanţa anhidră (soluţie apoasă 10% în greutate sau în volum)

Puritate

Apă

Produse cristaline; nu mai mult de 10,5% (metoda Karl Fisher)

Alţi polioli

Nu mai mult de 2,5%, raportat la substanţa anhidră

Zaharuri reducătoare

Nu mai mult de 0,2%, exprimat ca glucoza raportat la substanţa

uscată

Cloruri

Nu mai mult de 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Sulfaţi

Nu mai mult de 200 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 0,1%, raportat la substanţa uscată

Nichel

Nu mai mult de 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

E967 - XILITOL

Sinonime

Xilitol

Definiţie

Denumire chimică

D- xilitol

IESCE

201-788-0

Formulă chimică

C5H12O5

Masă moleculară relativă

152,15

Compoziţie

Nu mai puţin de 98,5% ca xilitol, raportat la substanţa anhidră

Descriere

Pudră cristalină albă, inodoră, cu gust foarte dulce

Identificare

A. Solubilitate

Foarte solubil în apă, greu solubil în etanol

B. Intervalul de topire

92-96 °C

C. pH

5 la 7 (soluţie apoasă 10% în greutate sau în volum)

Puritatea

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 0,5%. (Se usucă 0,5 g de probă în vid cu fosfor la

60°C timp de 4 ore.)

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 0,1%, raportat la substanţa uscată

Zaharuri reducătoare

Nu mai mult de 0,2%, exprimate în glucoza, raportat la substanţa uscată

Alţi alcooli polihidrici

Nu mai mult de 1%, raportat la substanţa uscată

Nichel

Nu mai mult de 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Cloruri

Nu mai mult de 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată

Sulfaţi

Nu mai mult de 200 mg/kg, raportat la substanţa uscată

E 968 ERITRITOL

Sinonime

Mezoeritritol, tetrahidroxibutan, eritrită

Definiţie

Se obţine prin fermentaţia unei surse de hidraţi de carbon cu drojdii alimentare osmofile sigure şi adecvate, ca Moniliella pollinis sau Trichosporonoides megachilensis, urmată de purificare şi uscare

Denumire chimică

1,2,3,4-butantetrol

IESCE

205-737-3

Formulă chimică

C4H10O4

Greutate moleculară

122,12

Compoziţie

Nu mai puţin de 99% după uscare

Descriere

Cristale albe, inodore, nehigroscopice şi termostabile cu 0 putere de îndulcire de aproximativ 60-80% din cea a zaharozei

Identificare

A. Solubilitate

Uşor solubil în apă, greu solubil în etanol, insolubil în eter etilic.

B. Interval de topire

119-123°C

Puritate

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 0,2% (70°C, 6 ore, în exsicator cu vid)

Cenuşă sulfatată

Nu mai mult de 0,1%

Substanţe reducătoare

Nu mai mult de 0,3%, exprimat în D-glucoză

Ribitol şi glicerol

Nu mai mult de 0,1%

Plumb

Nu mai mult de 0,5 mg/kg


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1744/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1744 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu