Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1718 din 23 decembrie 2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de dializa publice si private*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 233 bis  din 21 martie 2005


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 1.718/2004 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 21 martie 2005 si este reprodus si in acest numar bis.

    In baza prevederilor Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul Directiei generale asistenta medicala nr. O.B. 15.002 din 23 decembrie 2004,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de dializa publice si private, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
-----------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul sanatatii,
                             Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de organizare si functionare a unitatilor de dializa publice si private

    INTRODUCERE

    Prezentul regulament priveste organizarea si desfasurarea activitatii unitatilor de dializa din Romania. Normele tehnice si standardele tratamentului de substitutie a functiilor renale prin dializa sunt detaliate in anexele la acest regulament. Anexele sunt de doua tipuri: obligatorii si facultative. Materialele prevazute in anexele cu caracter facultativ pot fi adaptate nevoilor individuale ale unitatii de dializa.

    Ministerul Sanatatii numeste Comisia de Nefrologie prin Ordin al Ministrului Sanatatii. Comisia este formata din reprezentanti ai sectiilor de nefrologie, unitatilor de dializa si de transplant renal si are urmatoarele responsabilitati:
    - Propune Ministerului Sanatatii masuri aplicabile in vederea asigurarii necesitatilor de tratament al bolnavilor renali, incluzand accesul la servicii, definirea serviciilor si rezultatele asteptate.
    - Pe baza Planului de asigurare a necesarului de servicii de dializa - aprobat anual de Ministrul Sanatatii - Comisia de Nefrologie autorizeaza infiintarea de noi centre si revizuirea numarului de aparate de dializa.
    - Defineste Normele pentru tratamentul bolnavilor cu insuficienta renala prin metode de epuratie extrarenala si/sau transplant renal ("Ghidul de buna practica a dializei")*1).
    - Solicita Societatii Romane de Nefrologie sa redacteze norme tehnice si standarde realiste si aplicabile.
------------
    *1) Pana in momentul elaborarii si aprobarii unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociatia Renala Europeana (European Renal Association) si publicat pe website-ul acestei organizatii (www.era-edta.org).

    Elaborarea si redactarea regulamentului si a anexelor precum si a modificarilor aduse periodic acestora este facuta de Societatea Romana de Nefrologie, care are si rol de consultant pentru Comisia de Nefrologie a Ministerului Sanatatii.
    Normele tehnice si standardele aplicabile in unitatile de dializa sunt revizuite periodic de Societatea Romana de Nefrologie, iar propunerile de modificare vor fi transmise Comisiei de Nefrologie spre avizare si de aceasta spre aprobare Ministrului Sanatatii. Revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de dializa se face ori de cate ori au loc schimbari majore ale modalitatilor de tratament si/sau tehnologie, dar nu mai rar de 5 ani.
    Pentru realizarea programului, unitatile de dializa colaboreaza cu serviciile de nefrologie si cu cele de transplant renal.
    Monitorizarea realizarii programului de tratament al bolnavilor cu insuficienta renala este realizata de Registrul Renal Roman aflat in subordinea Ministerului Sanatatii, pe baza raportarilor periodice obligatorii ale sectiilor de nefrologie, unitatilor de dializa si de transplant renal. Aceste unitati vor avea actualizate permanent evidentele bolnavilor cu insuficienta renala.
    Monitorizarea respectarii Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de dializa si a normelor tehnice si standardelor existente este facuta de CNAS si de Ministerul Sanatatii, prin organisme abilitate.

    SERVICIILE DE NEFROLOGIE DIN ROMANIA

    In Romania, asistenta medicala nefrologica este acordata in unitati:
    a) Ambulatorii;
    b) Unitati de nefrologie cu paturi;
    c) Unitati dializa:
     - hemodializa;
     - dializa peritoneala;
    d) Unitati de transplant renal.

 ______________________________________________________________________________
|                              SERVICIUL DE NEFROLOGIE                         |
|  ___________   ______________  _________________________________  __________ |
| | Serviciul | |Serviciul     ||     Unitatea de dializa         ||Serviciul ||
| | ambulator | |de nefrologie ||___________________  ____________||de        ||
| | de        | |cu paturi     ||Centre de          ||Compartiment||transplant||
| | nefrologie| |- Sectie > 25 ||hemodializa        ||dializa     ||renal     ||
| |___________| |paturi        ||- ambulatorii      ||peritoneala ||__________||
|               |- Compartiment||- intraspitalicesti||____________|            |
|               |< 25 paturi   ||___________________|                          |
|               |______________|                                               |
|______________________________________________________________________________|

    A. Serviciul ambulator de nefrologie (cabinete de nefrologie) asigura consultatii de nefrologie bolnavilor care nu necesita spitalizare.
    B. Serviciile de nefrologie cu paturi asigura asistenta nefrologica in regim de spitalizare. Un numar de paturi din structura lor este rezervat (nominalizat) pentru internarea bolnavilor hemodializati cu complicatii si a celor transplantati renal, la distanta de momentul transplantului. In functie de numarul de paturi pot fi:
    1. Compartimente de nefrologie (sub 25 paturi);
    2. Sectii sau clinici de nefrologie (peste 25 paturi).
    C. Unitatile de dializa asigura tratamentul de epuratie extrarenala in:
    1. Centre de hemodializa, ambulatorii sau intraspitalicesti, care pot fi:
    - Centre de hemodializa (peste 8 aparate de hemodializa)
    - Statii de hemodializa (sub 8 aparate de hemodializa)
    2. Compartimente de dializa peritoneala:
    - cu paturi, in care:
         - sunt instruiti in tehnica dializei peritoneale bolnavii nou-inclusi;
         - sunt internati bolnavii dializati peritoneal cu complicatii;
    - ambulatorii, in care este asigurata monitorizarea bolnavilor.
    D. Serviciile de transplant renal realizeaza transplantul renal propriu-zis, urmarirea si tratamentul bolnavilor transplantati in perioada post-operatorie imediata.
    Unitatile de transplant renal din componenta Serviciului de nefrologie realizeaza ingrijirea bolnavilor transplantati in perioada post-operatorie precoce (dupa ce ingrijirea in sectia de Terapie Intensiva nu mai este necesara) si tardiva. Pot fi incluse in structura Centrelor de dializa intraspitalicesti, care, in aceasta situatie, devin Centre de tratament substitutiv renal.
    In raport cu situatia locala, aceste servicii de asistenta medicala nefrologica pot functiona independent sau integrat, in regim de proprietate publica sau privata.
    Organizarea si functionarea unitatilor de nefrologie ambulatorii si cu paturi, ale unitatilor de transplant renal sunt supuse reglementarilor in vigoare. Organizarea si functionarea unitatilor de tratament substitutiv renal prin dializa sunt supuse Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de dializa.

    REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITATILOR DE DIALIZA

    GENERALITATI

    Metodele de epurare extra- sau intracorporala se adreseaza insuficientei renale cronice (IRC) - stadiul terminal de evolutie a numeroase afectiuni renale - si insuficientei renale acute (IRA) de variate etiologii.
    In cazul insuficientei renale cronice, cele trei metode principale de tratament substitutiv al functiilor renale - hemodializa (si metodele inrudite), dializa peritoneala (diferite metode) si transplantul renal - sunt folosite complementar si integrat, astfel incat, pe baza indicatiilor si contraindicatiilor specifice fiecareia dintre ele, a avantajelor si dezavantajelor lor, volumul tratamentului sa fie bazat pe rezultatele cu efectele cele mai indelungate ce pot fi asteptate.
    Metodele de tratament de substitutie a functiilor renale sunt detaliate in anexa nr. 1. Toate tipurile de tratament de substitutie a functiilor renale pot fi efectuate in unitatile de dializa dotate corespunzator, conform indicatiilor stabilite in Ghidul de buna practica a dializei*1).
------------
    *1) Pana in momentul elaborarii si aprobarii unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociatia Renala Europeana (European Renal Association) si publicat pe website-ul acestei organizatii (www.era-edta.org).

    Pentru organizarea si functionarea unitatilor de dializa, precum si pentru uniformizarea metodologiei, se impun adoptarea si aplicarea urmatoarelor prevederi:

    CAP. 1
    DISPOZITII INITIALE

    Art. 1
    Infiintarea si modificarea structurii unitatilor de dializa
    1.1. Infiintarea si modificarea unitatilor de dializa
    Avand in vedere dimensiunea medicala, tehnologica, strategica si economica a unitatilor de dializa, infiintarea de noi unitati - in regim de proprietate publica si privata - poate fi facuta numai cu avizul Comisiei de Nefrologie. Autorizarea de infiintare va fi acordata in concordanta cu:
    a. Obiectivele programelor de sanatate ale Ministerului Sanatatii;
    b. Necesarul si gradul de asigurare cu tratament de substitutie a functiilor renale ale populatiei din teritoriul in care urmeaza sa fie infiintate.
    1.2. Determinarea numarului aparatelor de dializa
    Determinantii numarului de aparate de dializa sunt criteriile geografice, demografice si epidemiologice. In cazul unui deficit intr-o anumita zona geografica, Comisia de Nefrologie a Ministerului Sanatatii va aproba infiintarea unor noi unitati de dializa sau cresterea numarului de servicii de dializa in unitatile existente. Pentru a asigura folosirea la capacitate optima a facilitatilor de dializa existente, nu vor fi autorizate noi posturi de dializa decat daca nevoia de servicii este mai mare decat posibilitatile de tratament existente.
    1.3. Avizul de functionare a unitatilor de dializa
    Va fi eliberat de Directiile de Sanatate Publica si Management teritoriale, dupa o analiza prealabila, in functie de existenta urmatoarelor:
    a. proceduri de asigurare/imbunatatire a calitatii serviciilor de dializa: protocoale clinice, de resuscitare cardio-respiratorie si tehnice, documente de evidenta si raportare;
    b. conditii pentru amplasament, in raport cu cerintele prezentului regulament;
    c. capacitatea de asigurare a dotarii unitatii, in raport cu specificatiile producatorului si de cerintele prezentului regulament;
    d. competenta profesionala a personalului - medical si tehnic - care urmeaza a lucra in unitate;
    e. capacitatea de asigurare a tuturor componentelor serviciului de dializa.
    1.4. Modificarea numarului de aparate si a tipului de servicii din unitatile de dializa
    Modificarile numarului de aparate si a tipului de servicii din unitatile de dializa trebuie supuse pentru analiza si aprobare Comisiei de Nefrologie din Ministerul Sanatatii.

    CAP. 2
    STRUCTURA SI RELATIILE UNITATILOR DE DIALIZA

    Art. 2
    Unitatile de dializa
    Sunt dotate cu aparate de hemodializa si cu alte echipamente necesare efectuarii metodelor de epuratie extra- sau intracorporala din anexa nr. 1 si a serviciilor enuntate in art. 7, art. 8. Pot functiona:
    - in structura Unitatii de Nefrologie (adulti sau pediatrie) a spitalului;
    - ca unitati independente, ambulatorii, in afara spitalului;
    - ca unitati satelite ale unor centre de dializa.
    2.1. Statii si centre de dializa
    In functie de numarul de aparate de dializa pot fi:
    - Statii de dializa - au mai putin de 8 aparate de hemodializa;
    - Centre de dializa (de tratament substitutiv renal) - au mai mult de 8 aparate de hemodializa si, atunci cand sunt intraspitalicesti, au regim de sectie. Poate avea in structura si compartiment de transplant renal, situatie in care este denumit Centru de tratament substitutiv renal. Poate avea in administrare unitati de dializa satelite.
    2.2. Unitatile de dializa satelite unui centru
    Unitatile satelit functioneaza in administrarea unui centru de dializa tutelar.
    Unitatile satelite sunt infiintate la solicitarea centrului tutelar, cu aprobarea Ministerului Sanatatii, in conformitate cu normele prezentului regulament, atunci cand este necesara ameliorarea conditiilor de tratament al bolnavilor care locuiesc la distante mari (50 - 100 km) de centrele de dializa existente, pentru folosirea optima a personalului si cresterea eficientei economice a tratamentului in centrele de dializa existente.
    Art. 3
    Structurile unitatilor de dializa
    Pentru a asigura un tratament eficient si de calitate, pentru unitatile de dializa sunt obligatorii o structura minima a spatiului si dotarile minime din anexa nr. 2.
    Art. 4
    Relatiile unitatilor de dializa cu Centrele de dializa cu sarcini metodologice
    Centrele de dializa sunt sprijinite si se afla sub indrumarea unui Centru de dializa metodologic, care este centru de referinta in domeniu.
    Lista centrelor metodologice si arondarea unitatilor de dializa catre acestea se stabilesc si se comunica de Comisia de Nefrologie a Ministerului Sanatatii.
    Rolurile centrelor metodologice sunt: formare profesionala, consult medical, cercetare stiintifica, primire, centralizare si raportare a informatiilor de la centrele arondate.
    Art. 5
    Relatiile centrului de dializa tutelar cu unitatile satelite
    5.1. Atributiile unitatilor satelite
    a. Structura, dotarea, functionarea si incadrarea cu personal trebuie sa corespunda normelor prevazute in prezentul regulament;
    b. Trateaza numai bolnavii inclusi in program de Centrul tutelar;
    c. Tin si raporteaza evidenta bolnavilor si materialelor necesare tratamentului prin dializa Centrului de dializa tutelar;
    d. Informeaza Centrul de dializa tutelar - trimestrial si, in cazuri urgente, imediat - despre constantele biologice ale bolnavilor dializati si despre modificarile starii clinice sau complicatiile care nu au fost evaluate la nivelul Centrului tutelar;
    e. Personalul medical (superior, mediu) si tehnic din unitatile satelit de dializa are obligatia de a efectua anual un stagiu de pregatire de cel putin 7 zile la nivelul centrului de dializa tutelar;
    f. Orice modificare in structura unitatilor satelit de dializa sau a personalului, se va face numai cu aprobarea prealabila a centrului de dializa tutelar.
    5.2. Atributiile centrului de dializa tutelar
    a. Asigura si verifica pregatirea profesionala a personalului medical si tehnic al unitatii satelit;
    b. Aproba modificarile in structura sau personalul unitatilor satelit de dializa;
    c. Initiaza tratamentul prin dializa bolnavilor care urmeaza sa fie tratati in unitatea satelit;
    d. Evalueaza o data pe an bolnavii tratati in unitatile satelit;
    e. Asigura materialele necesare tratamentului prin dializa al bolnavilor unitatii satelit si le urmaresc evidenta;
    f. Are in evidenta si raporteaza periodic Registrului Renal Roman, datele pacientilor din statiile de dializa satelit;
    g. Efectueaza vizite de indrumare si control - medical si tehnic - la unitatile satelit pe care le coordoneaza, semestrial si ori de cate ori este nevoie, consemnand intr-un registru rezultatele controlului.
    Art. 6
    Relatiile unitatilor de dializa cu Clinicile/Sectiile de Nefrologie si cu unitatile de transplant renal
    6.1. Relatiile unitatilor de dializa cu Clinicile/Sectiile de Nefrologie
    Centrele de dializa au relatii de colaborare cu Serviciile de Nefrologie in tratamentul pacientilor renali. Astfel, deciziile de initiere sau de intrerupere a tratamentului si alegerea modalitatii de tratament se fac impreuna cu medicul sef al Serviciului de Nefrologie/Seful Clinicii de Nefrologie cu care colaboreaza, iar internarile bolnavilor sub tratament substitutiv renal se fac in Serviciile de Nefrologie.
    In situatiile de urgenta majora, pentru mentinerea functiilor vitale, se poate efectua tratament prin dializa acuta si in alte unitati decat in centrele de dializa. Evidenta acestor cazuri va fi tinuta separat. Comisia medicala de includere in dializa va fi consultata in cel mai scurt timp posibil (vezi art. 11.2).
    6.2. Relatiile unitatilor de dializa cu unitatile de transplant renal
    Unitatile de dializa colaboreaza strans cu unitatile de transplant renal:
    - tin evidenta bolnavilor cu indicatii de transplant renal comunicand si actualizand informatiile catre Registrul Renal Roman, pentru a fi incluse in Lista de asteptare pentru transplant renal;
    - preiau bolnavii cu insuficienta a rinichiului grefat pentru continuarea tratamentului substitutiv renal.
    Unitatea de transplant renal comunica unitatii de dializa, la aparitia unui donator potential, primitorul cu cele mai mari sanse de transplant, in vederea transplantarii.

    CAP. 3
    SERVICIILE OFERITE IN UNITATILE DE DIALIZA

    Art. 7
    Tipuri de tratament efectuate de unitatile de dializa
    Unitatile de dializa pot efectua una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati de tratament (lista nu este exclusiva):
    a) terapia bolnavilor cu insuficienta renala cronica;
    b) terapia bolnavilor cu insuficienta renala acuta;
    c) terapia tulburarilor hidro-electrolitice si acido-bazice rezistente la masurile medicale obisnuite (non-dialitice);
    d) terapia intoxicatiilor exo- si endogene;
    e) terapia unor boli imune (plasmafereza);
    f) terapia insuficientei cardiace congestive refractare la interventiile medicale standard;
    g) nutritia parenterala in situatii particulare;
    h) terapia bolnavilor cu disfunctii organice multiple (MODS).
    Art. 8
    Tipuri de servicii ale unitatilor de dializa
    8.1. Servicii oferite minimal de unitatile de dializa
    Unitatile de dializa trebuie sa ofere minimal urmatoarele servicii:
    1. Tratament propriu-zis (inclusiv medicatia specifica dializei);
    2. Consultatie si urmarire medicala de catre un medic specializat in nefrologie;
    3. Nursing in timpul tratamentului de dializa;
    4. Educatie sanitara si a pacientilor;
    5. Consultatii dietetice si de nutritie, hrana in timpul tratamentului;
    6. Investigatii paraclinice periodice in legatura cu tratamentul de dializa (vezi anexa nr. 8);
    7. Tratamente medicamentoase, altele decat cele specifice procedurii de dializa;
    8. Servicii de psihoterapie;
    9. Transportul materialelor necesare dializei peritoneale la domiciliu bolnavilor.
    8.2. Servicii aditionale
    8.2.a. Transportul bolnavilor
    Luand in consideratie distributia teritoriala neomogena a unitatilor de dializa, transportul bolnavilor de la domiciliu la unitatile unde sunt tratati trebuie asigurat in conditiile urmatoare:
    1. prescriptie medicala anuala;
    2. conform unor criterii definite de Comisia de Nefrologie.
    Serviciile de transport medical vor fi platite de casele de asigurari in urma unui contract separat incheiat de case cu furnizorul de servicii de transport.
    8.2.b. Darea in folosinta a aparatelor
    Bolnavilor dializati peritoneal le pot fi date in folosinta (anexa nr. 6) monitoare de dializa peritoneala din dotarea unitatilor de dializa, pentru tratament la domiciliu prin metode automate sau mixte de dializa peritoneala.

    CAP. 4
    INITIEREA TRATAMENTULUI PRIN DIALIZA. TRANSFERUL BOLNAVILOR DIALIZATI. INTRERUPEREA TRATAMENTULUI PRIN DIALIZA. SPITALIZAREA BOLNAVILOR DIALIZATI.

    Art. 9
    Accesul la tratament
    Accesul la tratamentul de substitutie a functiilor renale trebuie asigurat tuturor bolnavilor care au indicatie medicala pentru acest tip de tratament.
    Art. 10
    Locul initierii tratamentului prin dializa
    Initierea tratamentului de epurare extrarenala se face intr-o unitate cu paturi, cu acordul unitatii pe a carei Lista de asteptare se afla.
    Initierea tratamentului de epurare extrarenala poate fi facuta in alte unitati decat cea pe a carei Lista de asteptare se afla numai in urmatoarele conditii:
    a. in caz de urgenta, cu informarea unitatii care il are in urmarire imediat dupa tratament;
    b. la solicitarea unitatii care il are in urmarire;
    c. la solicitarea pacientilor, in limita locurilor disponibile.
    Art. 11
    Comisia medicala de admitere in dializa componenta, mod de lucru
    11.1. Insuficienta renala cronica
    Selectionarea bolnavilor, alegerea metodei de tratament si momentul initierii dializei se efectueaza pe baza Ghidului de buna practica a dializei*1), printr-o decizie luata impreuna de:
    - Medicul sef al Unitatii de Nefrologie/Seful Clinicii de Nefrologie (in eventualitatea in care nu exista Unitate de Nefrologie, va fi consultat medicul sef al sectiei in care este internat bolnavul);
    - Medicul sef/coordonator al Statiei/Centrului de dializa;
    - Medicul curant al bolnavului.
    11.2. Insuficienta renala acuta
    In cazul bolnavilor cu insuficienta renala acuta, decizia va fi luata si cu:
    - Medicul sef al Unitatii de Nefrologie/Seful Clinicii de Nefrologie (in eventualitatea in care nu exista Unitate de Nefrologie, va fi consultat medicul sef al sectiei in care este internat bolnavul);
    - Medicul sef al Sectiei de Terapie intensiva;
    - Medicul sef/coordonator al Statiei/Centrului de dializa;
    - Medicul curant al bolnavului.
    11.3. Modul de lucru al comisiei
    Medicii care au luat decizia de admitere in dializa analizeaza, regulat sau ori de cate ori situatia o impune, solicitarile de initiere a dializei si consemneaza in foaia de observatie sau in documentele medicale ale bolnavului concluziile consultului, sub semnatura.
    Art. 12
    Consimtamantul - angajament al bolnavului
    Includerea in programul de dializa necesita consimtamantul semnat al bolnavilor, prin care accepta aceasta terapie si se angajeaza sa respecte toate indicatiile medicale primite si regulamentul de functionare al unitatii care este in conformitate cu tratamentul. Acest document va fi inclus in dosarul medical al bolnavului dializat. Atunci cand pacientul nu poate semna din motive medicale, semnatura va fi obtinuta de la apartinator(i) si va fi reconfirmata in momentul ameliorarii starii de constienta (anexa nr. 6).
    Art. 13
    Initierea tratamentului prin dializa cronica
    13.1. Dializa cronica (iterativa)
    Se adreseaza exclusiv bolnavilor a caror functie renala este definitiv compromisa (insuficienta renala cronica in stadiul de uremie).
    13.2. Formalitati la initierea tratamentului prin dializa
    Dupa ce au fost decise initierea tratamentului prin dializa si modalitatea de tratament:
    a) Bolnavul este inregistrat in Registrul de evidenta a bolnavilor dializati (anexa nr. 6) din unitate;
    b) Initierea tratamentului prin dializa si modalitatea de tratament trebuie anuntate nominal, lunar: centrului de dializa metodologic, Registrului Renal Roman si Casei de Asigurari Sociale de Sanatate.
    Art. 14
    Lista de asteptare
    Deoarece rezultatele tratamentului substitutiv renal depind de starea clinica a bolnavului la initierea terapiei, bolnavii cu insuficienta renala cronica vor fi dispensarizati de medicii nefrologi. Atunci cand bolnavii indeplinesc unul din criteriile enumerate in Ghidul de buna practica a dializei*1), vor fi inregistrati pe Lista de asteptare pentru dializa (anexa nr. 6) a unitatii de dializa. In cazul bolnavilor la care s-a optat pentru hemodializa, este indicata crearea caii de abord vascular permanent (fistula arterio-venoasa) in acest moment.
------------
    *1) Pana in momentul elaborarii si aprobarii unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociatia Renala Europeana (European Renal Association) si publicat pe website-ul acestei organizatii (www.era-edta.org).

    Lista de asteptare a unitatii va include distinct si bolnavii (hemodializati sau dializati peritoneal) cu indicatii de transplant renal (Lista de asteptare pentru transplant renal - anexa nr. 6).
    Proportia pacientilor care incep dializa in regim de urgenta (uremie avansata) trebuie monitorizata de Comisia de Nefrologie si redusa la minimum. Reducerea proportiei pacientilor care incep dializa in regim de urgenta poate fi facuta si prin promovarea masurilor preventive pentru pacientii cu risc.
    Art. 15
    Transferul bolnavilor dializati
    15.1. Conditii de transfer
    Transferul temporar (< 6 saptamani) sau definitiv al bolnavilor dializati dintr-o unitate in alta se face cand:
    a. exista indicatii medicale (sunt necesare interventii diagnostice sau terapeutice care nu sunt disponibile in unitatea de dializa curenta);
    b. capacitatea de tratament a unitatii de dializa este depasita;
    c. se infiinteaza noi unitati de dializa;
    d. la solicitarea bolnavului (schimbarea domiciliului, preferinta s.a.);
    e. pentru perioade scurte (concedii, deplasari de afaceri etc.).
    15.2. Formalitatile de transfer
    Transferul - definitiv sau temporar - al bolnavilor se face numai cu avizul prealabil al medicilor sefi (coordonatori) ai unitatilor de dializa.
    Unitatea care trimite bolnavul:
    a. solicita unitatii primitoare aprobarea de transfer;
    b. intocmeste Scrisoarea medicala/Biletul de transfer (anexa nr. 6);
    c. transmite unitatii care primeste bolnavul toate informatiile medicale din documentele de evidenta, inclusiv parametrii tratamentului curent;
    d. scoate din evidenta bolnavul transferat;
    e. anunta transferul imediat: Casei de Asigurari Sociale de Sanatate, Centrului metodologic, Registrului Renal Roman.
    Unitatea care primeste bolnavul:
    a. aproba primirea bolnavului;
    b. inregistreaza in evidente bolnavul;
    c. anunta primirea bolnavului transferat imediat: Casei de Asigurari Sociale de Sanatate, Centrului metodologic, Registrului Renal Roman.
    Bolnavii transferati temporar sunt scosi din evidenta unitatii care ii trimite si inregistrati pe durata transferului in unitatea care ii primeste.
    Art. 16
    Intreruperea tratamentului prin dializa
    16.1. Circumstantele intreruperii tratamentului prin dializa
    Tratamentul prin dializa se intrerupe in caz de:
    a. reluare a functiei renale;
    b. transplant renal;
    c. deces al bolnavului;
    d. pierdere din evidenta a bolnavului (bolnavul nu se prezinta la tratament, nu contacteaza unitatea de dializa, unitatea nu poate obtine informatii despre bolnav timp de mai mult de 30 zile);
    e. situatii deosebite:
    - bolnavi care fac boli carantinale, psihoze, neoplazii terminale, la epuizarea posibilitatilor de acces la vase sau in orice alta situatie care impieteaza asteptarea unor rezultate pozitive ale tratamentului prin dializa;
    - la cererea scrisa a bolnavului sau a apartinatorilor, atunci cand bolnavul nu are discernamant.
    16.2. Formalitati de intrerupere a tratamentului prin dializa
    In cazul situatiilor prevazute la art. 16.1.e., avizul de intrerupere este acordat de o Comisie medicala (avand componenta descrisa in art. 11.1 la care se adauga avizul unui medic legist) si inscris in documentele medicale ale bolnavului.
    Intreruperea tratamentului prin dializa si cauza intreruperii trebuie anuntate nominal, lunar: Centrului de dializa metodologic, Registrului Renal Roman si Casei de Asigurari Sociale de Sanatate.
    Art. 17
    Spitalizarea bolnavilor dializati
    17.1. Spitalizarea bolnavilor hemodializati cronic
    Tratamentul prin dializa este ambulator - spitalizare de zi - daca situatia bolnavului o permite, cu exceptia initierii tratamentului (primele 6 - 12 sedinte de dializa, primele 14 - 21 zile de tratament prin dializa peritoneala).
    17.2. Bolnavi cu indicatii de dializa de urgenta
    Vor fi dializati obligatoriu in conditii de spitalizare.
    17.3. Internarea in Serviciul de Nefrologie
    Spitalizarea bolnavilor hemodializati cronic se va face de regula in compartimentul cu paturi al Serviciului de Nefrologie (adulti sau pediatrie). Bolnavii hemodializati vor fi tratati de catre medicii specialisti nefrologi sau sub supravegherea acestora.
    In cazurile in care spitalul nu are un Serviciu de Nefrologie, vor fi nominalizate 5 - 10 paturi din numarul total de paturi al Clinicii/Sectiei de Medicina interna/Pediatrie din spitalul respectiv, care vor fi utilizate exclusiv spitalizarii bolnavilor hemodializati, unde vor fi ingrijiti de medicii unitatii de dializa.
    17.4. Internarea bolnavilor hemodializati in alte sectii
    Internarea in alte sectii (cardiologie, chirurgie cardio-vasculara, urologie, boli infectioase etc.) se face numai in situatii speciale, pe durata limitata, atunci cand sunt necesare investigatii sau tratamente de stricta specialitate, cu avizul medicului sef/coordonator al unitatii nefrologice, cu asigurarea continuitatii tratamentului substitutiv renal.
    Art. 18
    Spitalizarea bolnavilor dializati peritoneal
    18.1. Dializa peritoneala intermitenta si dializa peritoneala acuta
    Se practica in conditii de internare obligatorie.
    18.2. Indicatii de internare a bolnavilor tratati prin dializa peritoneala
    Spitalizarea bolnavilor dializati peritoneal cronic este indicata:
    a. la initierea tratamentului prin dializa peritoneala, in perioada de invatare a tehnicii dializei (14 - 21 zile);
    b. atunci cand se practica tratament prin dializa peritoneala intermitenta (spitalizare de zi);
    c. atunci cand apar complicatii (spitalizare continua).
    18.3. Internarea bolnavilor dializati peritoneal
    Din cauza necesitatilor igienice specifice schimbului, bolnavii dializati peritoneal vor fi spitalizati numai in compartimentele corespunzatoare ale Serviciului de de Nefrologie. Documentul justificativ este Foaia de observatie clinica. Internarea in alte sectii specializate se face in conditiile enuntate la pct. 17.4.

    CAP. 5
    PERSONALUL UNITATILOR DE DIALIZA

    Art. 19
    Incadrarea si atributiile personalului unitatilor de dializa
    In structura unitatilor de dializa vor exista obligatoriu medici, asistente medicale si personal auxiliar. Pentru asigurarea activitatii in unitatile de dializa este obligatorie incadrarea minimala cu personal conform anexei nr. 3. Unitatile pediatrice pot avea incadrare suplimentara cu 50% posturi, fata de cele pentru adulti. Atributiile categoriilor de personal care lucreaza in unitatile de dializa sunt descrise in anexa nr. 3.
    Unele servicii, cum ar fi serviciile de: laborator clinic, chirurgie de acces (generala si cardio-vasculara), psihologie, dietetica, statistica, intretinere aparatura, curatenie pot fi asigurate pe baza contractuala.
    Art. 20
    Conditii de pregatire a personalului unitatilor de dializa
    Personalul unitatilor de epurare extrarenala trebuie sa fie calificat corespunzator activitatii pe care o desfasoara:
    a. Medicii - specializare in Nefrologie. Medicii cu competenta in dializa care lucreaza in prezent in unitati de dializa isi vor obtine cea de-a doua specialitate de Nefrologie prin examen, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentului regulament.
    b. Medicii chirurgi care efectueaza calea de abord vascular definitiva trebuie sa aiba specializare corespunzatoare ca si cei care insera cateterul peritoneal.
    c. Asistentii medicali - pregatire de baza in Medicina interna, Chirurgie, Terapie intensiva sau Pediatrie si specializare in hemodializa si dializa peritoneala, cu atestare obtinuta prin examen, dupa curs si stagiu de cel putin 6 saptamani, in centre autorizate, conform normativelor in vigoare.
    d. Personalul tehnic - pregatire de baza: electronica, electro-mecanica, automatica (medicala sau nu) si atestat de specializare pentru tipul de aparate din folosinta unitatii, conform specificatiilor producatorului si normativelor in vigoare.
    e. Personalul care prepara solutia concentrata pentru hemodializa va avea pregatire de baza de asistent de farmacie sau de tehnician/operator chimist si atestat de specializare in operarea aparaturii din dotarea unitatii; aceeasi persoana poate fi desemnata sa efectueze analizele biochimice in centrul respectiv.
    f. Statisticianul statiei/centrului de dializa va avea pregatire de baza de operator de calcul si notiuni de statistica medicala.
    Art. 21
    Pregatirea profesionala continua a personalului unitatilor de dializa
    Deoarece tratamentul substitutiv renal are o dinamica stiintifica accelerata si presupune o inalta tehnicitate, se impune ca personalul unitatilor de dializa sa urmeze periodic cursuri de perfectionare profesionala, numai in cadrul unor programe acreditate sau sa obtina un numar suficient de credite. Personalul medical va fi antrenat si in programe de cercetare stiintifica.
    Programele si duratele cursurilor ca si modalitatile de evaluare vor fi avizate de Colegiul Medicilor, Ministerul Sanatatii si se vor derula prin Institutul de Perfectionare si Pregatire Profesionala Continua a Medicilor si Farmacistilor, conform reglementarilor in vigoare.

    CAP. 6
    PROGRAMUL UNITATILOR DE DIALIZA

    Art. 22
    Programul unitatii
    In vederea tratarii unui numar cat mai mare de bolnavi, conform incidentei si prevalentei insuficientei renale cronice zonale, centrele de dializa pot lucra in program continuu, in maxim 4 ture de bolnavi pe 24 ore pentru fiecare aparat, maxim 6 zile pe saptamana. Programul unitatii de dializa va fi extins si in afara programului normal de lucru, pentru a crea posibilitatea de a se integra social pentru cat mai multi pacienti.
    O zi pe saptamana va fi rezervata integral dezinfectiei generale a unitatii, dezinsectiei si operatiilor de intretinere a aparatelor si a statiei de apa.
    Art. 23
    Programul personalului
    Programul medicilor va fi organizat conform normelor in vigoare. Este recomandabila supravegherea conectarii si deconectarii bolnavilor din toate turele de medicii unitatii.
    Programul de lucru al personalului medical mediu si de ingrijire va fi organizat in conformitate cu normele in vigoare, astfel incat sa fie acoperite integral turele de bolnavi.
    Programul personalului tehnic va fi acelasi cu cel al personalului medical mediu, respectiv va acoperi integral necesitatile de asistenta tehnica a unitatii in caz de servicii tehnice contractate.
    Art. 24
    Programul bolnavilor
    Programul bolnavilor va fi stabilit provizoriu lunar si va fi confirmat saptamanal, in functie de indicatiile medicale, de programul de activitate al bolnavilor care lucreaza si de posibilitatile de transport.
    Efectuarea tratamentului in afara orelor programate si schimbarea programarii se fac numai in situatii bine justificate, la solicitarea bolnavilor, cu aprobarea medicului sef (coordonator) al unitatii.

    CAP. 7
    NORME DE IGIENA, EPIDEMIOLOGIE SI EDUCATIE SANITARA

    Art. 25
    Reguli referitoare la unitatea de dializa
    Dezinfectia in unitatea de dializa, controlul bacteriologic al unitatii de dializa, circuitele si accesul in unitatea de dializa, modul de manipulare a materialelor necesare tratamentului (hemodializa, dializa peritoneala) sunt prezentate in anexa nr. 4.
    Art. 26
    Reguli referitoare la personalul medical
    Echipamentul, controlul antiepidemic al personalului medical, vaccinarea anti-hepatita B sunt prezentate in anexa nr. 4.
    Art. 27
    Reguli referitoare la pacienti
    Prelevarea produselor biologice, controlul anti-epidemic al bolnavilor dializati, masuri anti-epidemice la bolnavii cu infectii virale si educatia sanitara sunt prezentate in anexa nr. 4.

    CAP. 8
    REGULI PENTRU PREPARAREA SI UTILIZAREA SOLUTIEI DE DIALIZA

    Art. 28
    Conditiile tehnice de calitate a apei pentru dializa
    La prepararea solutiei de dializa este obligatorie utilizarea unei ape corespunzatoare din punct de vedere fizico-chimic si bacteriologic, in conformitate cu "Farmacopeea europeana". (anexa nr. 5).
    Art. 29
    Reguli pentru prepararea si manipularea solutiei de dializa
    Normele tehnice pentru prepararea si manipularea solutiei de dializa sunt detaliate in anexa nr. 5.
    Art. 30
    Utilizarea solutiei de dializa
    Compozitia, concentratia dializantului si debitul dializantului se stabilesc de medicul care efectueaza hemodializa, in raport cu starea bolnavului, in raport de posibilitatile locale si de Ghidul de buna practica a dializei*1).
------------
    *1) Pana in momentul elaborarii si aprobarii unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociatia Renala Europeana (European Renal Association) si publicat pe website-ul acestei organizatii (www.era-edta.org).

    CAP. 9
    EVIDENTA BOLNAVILOR SI A UNITATILOR DE DIALIZA

    Art. 31
    Modalitati de evidenta - Responsabilitati
    Evidenta unitatilor de dializa si a bolnavilor cu insuficienta renala cronica poate fi tinuta folosind formulare scrise si informatizate, in baza de date in timp real.
    Responsabilitatea organizarii raportarii, a raportarii corecte si la timp a datelor revine medicului sef/coordonator al unitatii.
    Art. 32
    Evidenta unitatilor de dializa
    Este tinuta de Registrul Renal Roman, pe baza Chestionarului Unitatii de dializa, raportat anual (anexa nr. 6).
    Art. 33
    Evidenta bolnavilor hemodializati
    Evidenta si monitorizarea bolnavilor hemodializati se face prin urmatoarele documente medicale (anexa nr. 6):
    a. Registrul de evidenta a bolnavilor hemodializati;
    b. Dosarul medical al bolnavului hemodializat care include:
    - Fisa pentru spitalizare de zi, completata la initierea tratamentului prin hemodializa si actualizata la fiecare sedinta de dializa;
    - Consimtamantul bolnavului de a efectua tratament prin hemodializa;
    - Protocoalele sedintelor de hemodializa - adaugate dupa fiecare sedinta de dializa;
    - Fisa sintetica de monitorizare a bolnavului dializat;
    c. Carnetul bolnavului dializat.
    d. Evidenta serviciilor de dializa se face prin Protocolul sedintei de hemodializa si Fisa pentru spitalizare de zi.
    Art. 34
    Evidenta bolnavilor dializati peritoneal
    Evidenta si monitorizarea bolnavilor dializati peritoneal se face prin urmatoarele documente medicale (anexa nr. 6):
    a. Registrul de evidenta a bolnavilor tratati prin dializa peritoneala;
    b. Dosarul medical al bolnavului dializat peritoneal care include:
    - Fisa pentru spitalizare de zi - completata la initierea tratamentului prin dializa peritoneala si actualizata la fiecare examen de bilant lunar;
    - Consimtamantul bolnavului de a efectua tratament prin dializa peritoneala;
    - Fisa de evaluare initiala a bolnavului dializat peritoneal;
    - Fisa sintetica de monitorizare a bolnavului dializat;
    - Fisa de monitorizare ambulatorie a bolnavului dializat peritoneal;
    - Fisa sintetica de monitorizare a bolnavului dializat peritoneal.
    c. Pentru pacientii internati, consumurile de materiale specifice dializei peritoneale ambulatorii sunt inregistrate pe o condica speciala a unitatii de dializa si marcate in Foaia de observatie clinica a bolnavului respectiv.
    d. Consumurile de materiale specifice dializei peritoneale ambulatorii vor fi inregistrate la nivelul unitatii de dializa (in Fisa pentru spitalizare de zi), care va dispune repartizarea lunara a materialelor necesare pacientului, sub semnatura de primire.
    e. Evidenta serviciilor de dializa se face prin Fisa pentru spitalizare de zi si Fisa de monitorizare sintetica a bolnavului dializat peritoneal.
    Art. 35
    Indicatorii sanitari
    Indicatorii sanitari realizati in unitatile de hemodializa si compartimentul de dializa peritoneala vor fi calculati si raportati separat de cei ai sectiilor cu paturi.
    Art. 36
    Registrul Renal Roman
    Are urmatoarele atributii (lista nu este exhaustiva):
    a. Tine evidenta bolnavilor cu insuficienta renala, dializati sau nu;
    b. Tine evidenta unitatilor de dializa (structura, locatie etc.);
    c. Raporteaza situatiile solicitate Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate;
    d. Colaboreaza cu clinicile/sectiile/compartimentele de Nefrologie, cu unitatile de dializa din intreaga tara, carora le solicita date privind bolnavii in evidenta si structura si le furnizeaza informatii din domeniul sau de competenta;
    e. Colaboreaza cu unitatile de transplant renal, carora le comunica date privind bolnavii aflati in evidenta;
    f. Elaboreaza rapoarte anuale;
    g. Dezvolta si participa la implementarea evidentei electronice a bolnavilor si a unitatilor;
    h. Initiaza studii in domeniul sau de competenta.
    Art. 37
    Documentele medicale
    Documentele medicale ale pacientilor aflati in tratament trebuie sa fie imediat accesibile. Arhivarea documentelor medicale se face conform legislatiei in vigoare.

    CAP. 10
    PROBLEME ECONOMICO-FINANCIARE

    Art. 38
    Statutul de proprietate a unitatilor de dializa
    Unitatile de dializa pot fi in proprietate publica sau privata.
    Art. 39
    Finantarea serviciilor de dializa
    Serviciile furnizate de centrele de dializa - conform Ghidului de buna practica a dializei*1) - sunt finantate de Casele de asigurari pentru pacientii asigurati sau suportate de pacient si includ:
    1. Tratament propriu-zis (inclusiv medicatia specifica dializei);
    2. Consultatie si urmarire medicala de catre un medic specializat in nefrologie;
    3. Nursing in timpul tratamentului de dializa;
    4. Educatie sanitara si a pacientilor;
    5. Consultatii dietetice si de nutritie, hrana in timpul tratamentului;
    6. Investigatii paraclinice periodice in legatura cu tratamentul de dializa;
    7. Tratamente medicamentoase, altele decat cele specifice procedurii de dializa;
    8. Servicii de psihoterapie;
    9. Transportul materialelor necesare dializei peritoneale la domiciliul bolnavilor;
    10. Transportul bolnavilor de la domiciliu la unitatile de dializa.
    Structurile de cost sunt cele prezentate in anexa nr. 7.
------------
    *1) Pana in momentul elaborarii si aprobarii unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociatia Renala Europeana (European Renal Association) si publicat pe website-ul acestei organizatii (www.era-edta.org).

    Art. 40
    Finantarea serviciilor de dializa peritoneala ambulatorie
    In plus fata de serviciile de dializa mai sus mentionate, pentru pacientii dializati peritoneal ambulatoriu se va asigura si plata transportului materialelor la domiciliu.
    Art. 41
    Aprovizionarea cu aparatura, materiale, medicamente si materiale in unitatile de dializa aflate in proprietate publica
    Procurarea aparaturii, medicamentelor si a materialelor necesare tratamentului prin dializa se face conform normelor legale in vigoare. Cantitatile necesare, normele de calitate si parametrii tehnici medicali ai produselor de achizitionat sunt stabilite de medicul sef/coordonator si de asistenta sefa a unitatii de dializa, conform criteriilor definite de Ministerul Sanatatii si recomandate de Ghidul de buna practica a dializei*2). Procedurile de achizitie (juridice, economice) si aprovizionarea unitatii publice sunt in responsabilitatea serviciilor administrative proprii.
------------
    *2) Pana in momentul elaborarii si aprobarii unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociatia Renala Europeana (European Renal Association) si publicat pe website-ul acestei organizatii (www.era-edta.org).

    Art. 42
    Amortizarea costului aparaturii
    Amortizarea aparaturii este o componenta a costului sedintei de dializa si se va face in concordanta cu legile in vigoare sau cu durata medie de viata a aparaturii. Casarea aparatelor la expirarea acestor termene se va face conform normelor in vigoare.
    Art. 43
    Alocatia financiara pentru unitatea de dializa aflata in proprietate publica
    Alocatia financiara pentru unitatea de dializa, indiferent de sursa (buget, asigurari de sanatate etc.):
    a. va fi platita lunar;
    b. va fi folosita in mod prioritar sa acopere costurile directe operationale ale serviciilor de dializa (anexa nr. 7).
    Art. 44
    Salarizarea personalului unitatilor de dializa aflate in proprietate publica
    Ministerul Sanatatii va asigura grila de salarizare si sporuri salariale corespunzatoare solicitarii psihice, complexitatii tehnice si periculozitatii la care este supus personalul medical si tehnic din unitatile de dializa aflate in proprietate publica.
    Salarizarea personalului unitatilor de dializa private este negociata cu proprietarul unitatii, plecand de la aceleasi principii.

    CAP. 11
    OBLIGATIILE SI DREPTURILE BOLNAVULUI DIALIZAT

    Art. 45
    Drepturile bolnavilor dializati
    In plus, fata de drepturile prevazute in Legea drepturilor pacientilor, bolnavii dializati au urmatoarele drepturi:
    a. Sa faca sugestii sau sa contribuie la buna organizare si functionare a unitatii de dializa;
    b. Sa solicite asistenta medicala oricarui medic sau asistente medicale din unitatea de dializa;
    c. Sa solicite schimbarea orelor de dializa, in raport de programul personal de activitate sau cu posibilitatile de transport;
    d. Sa aiba lenjerie personala proprie, adusa de acasa;
    e. Sa solicite transportul de la domiciliul la unitatile de tratament substitutiv renal si de aici la domiciliu sau la locul de munca, cu ambulanta sau cu alte mijloace de transport, in raport cu starea functionala (serviciile de transport fiind finantate de CNAS). Indicatia de transport cu ambulanta va fi avizata de medicul sef (coordonator) al centrului de dializa, in functie de starea functionala a solicitantului;
    f. Bolnavii dializati peritoneal pot primi in custodie monitoare de dializa peritoneala din dotarea unitatilor de dializa, pentru tratament la domiciliu prin metode automate sau mixte de dializa peritoneala;
    g. Pot fi supusi spre examinare Comisiei de expertiza a capacitatii de munca, luandu-se masuri corespunzatoare. In cazul in care starea lor generala permite, pot fi incadrati in munca, in activitati care nu necesita eforturi fizice si nici eforturi psihice prea mari;
    h. Pot avea permis de conducere auto numai cu avizul medicului sef al unitatii de tratament substitutiv renal, in raport de prevederile legale;
    i. In statiile si centrele de dializa cu peste 60 bolnavi dializati, se poate constitui un Comitet al bolnavilor dializati, care va sprijini activitatea unitatii de dializa respective sub toate aspectele;
    j. Sa se organizeze in asociatii ale bolnavilor dializati pe unitati de dializa si pe tara.
    Art. 46
    Obligatiile bolnavilor dializati
    a) Respectarea cu strictete a zilelor si orelor de hemodializa conform programarii. Orice schimb de program va fi solicitat in scris medicului coordonator, care va rezolva cererea in functie de motiv, de programul de tratament al centrului etc.;
    b) Supravegherea cu atentie a bunei functionari a accesului vascular, a cateterului peritoneal, ingrijirea acestuia conform indicatiilor primite;
    c) Prezentarea de urgenta la laboratorul, statia/centrul de dializa ori de cate ori constata anomalii in functionarea cateterului venos, fistulei arterio-venoase, a cateterului peritoneal sau modificari ale starii generale;
    d) Respectarea cu strictete a tuturor recomandarilor de regim igieno-dietetic, precum si a programului de munca indicat de medic;
    e) Efectuarea cu regularitate a tratamentului prescris la domiciliu. Vor participa la controalele medicale periodice, conform programarii stabilite de unitatea de dializa;
    f) Consemnarea zilnica a temperaturii, diurezei, greutatii, precum si a altor modificari patologice, intr-un caiet personal pe care il va prezenta sorei medicale la inceputul fiecarei sedinte de hemodializa;
    g) Prezentarea la dializa intr-o stare de igiena corporala si vestimentara corespunzatoare;
    h) Respectarea cu strictete a normelor de igiena, epidemiologice si de conduita ale unitatii de dializa respective;
    i) Intrarea in unitatea de dializa se face singur sau insotit numai de o infirmiera a centrului. Este strict interzisa patrunderea apartinatorilor in unitatea de tratament substitutiv renal;
    j) Bolnavii in program de dializa peritoneala la domiciliu trebuie sa dispuna obligatoriu de: cantar de persoane, cantar pentru stabilirea greutatii pungii cu lichid peritoneal drenat, de aparat pentru masurarea presiunii arteriale, de materiale pentru ingrijirea orificiului extern al cateterului peritoneal;
    k) Bolnavii tratati prin dializa peritoneala continua ambulatorie vor avea un caiet in care vor nota: ora, tipul de solutie instilata, cantitatile (solutie instilata, solutie drenata) si eventualele anomalii observate la fiecare schimb, greutatea corporala si presiunea arteriala masurate in fiecare zi. Acest carnet va fi prezentat la fiecare examen de bilant lunar.
    l) Bolnavii dializati peritoneal se vor prezenta de urgenta la unitatea de care depind de indata ce observa: modificari ale aspectului solutiei de dializa, aparitia de scurgeri de dializant, sau dureri abdominale si febra.
    m) Respectarea personalului medical; orice nemultumire privind asistenta medicala ce i se acorda va fi adusa la cunostinta asistentei sefe, psihologului sau medicului;
    n) Participarea efectiva la buna desfasurare a dializei, daca starea clinica permite acesta, semnaland orice neregula;
    o) Participarea la toate sedintele de convorbiri cu bolnavii dializati, organizate la unitatea de dializa respectiva.

    CAP. 12
    DISPOZITII FINALE

    Art. 47
    Responsabilitati in aplicarea regulamentului
    Aplicarea integrala si respectarea prevederilor prezentului regulament revine sefului unitatii de dializa. Aplicarea integrala si respectarea normelor tehnice si standardelor este responsabilitatea medicului sef al unitatii de dializa.
    Art. 48
    Sanctionarea abaterilor de la regulament
    Abaterile de la prevederile prezentului regulament vor fi constatate de organismele abilitate si sanctionate conform normelor in vigoare.
    Art. 49
    Derogari si modificari ale regulamentului
    Orice derogare sau modificare a prezentului regulament se va face numai de catre Comisia de Nefrologie din Ministerul Sanatatii si validata prin Ordin al Ministrului.

    ANEXE

    ANEXA 1

    LISTA METODELOR DE TRATAMENT DE SUBSTITUTIE A FUNCTIILOR RENALE

    A) Metode de epuratie extracorporala
    a) Intermitente
    1. Hemodializa (HD)
    2. Hemofiltrarea (HF)
    3. Hemodiafiltrarea (HDF)
    4. Ultrafiltrarea izolata (UF)
    5. Hemoperfuzia (HP) si hemodiaperfuzia (HDP)
    6. Plasmafereza (PF)
    b) Continue
    1. Hemofiltrarea arterio-venoasa continua (CAVH)
    2. Hemofiltrarea veno-venoasa continua (CVVH)
    3. Hemodiafiltrarea continua veno-venoasa (CVVHD)
    4. Hemodiafiltrarea continua arterio-venoasa (CAVHD)
    B) Metode de epuratie intracorporala
    a) Manuale
    1. Dializa peritoneala continua ambulatorie (DPCA)
    2. Dializa peritoneala intermitenta (DPI)
    b) Automate
    1. Dializa peritoneala intermitenta automata
    2. Dializa peritoneala ciclica continua (DPCC)
    3. Dializa peritoneala intermitenta nocturna (DPIN)
    4. Dializa peritoneala "tidal" (DPT)
    c) Mixte
    1. Dializa peritoneala manuala + dializa peritoneala automata
    C) Transplantul renal

    ANEXA 2

                    STRUCTURA SI DOTAREA UNITATILOR DE DIALIZA

    A) STRUCTURI

    A1. Centrul de hemodializa
    Structuri obligatorii
    a. Camera de primire, dezbracare, echipare a bolnavilor cu o suprafata corespunzatoare numarului de bolnavi tratati si un numar de vestiare adecvat.
    b. Sala/sali de hemodializa (suprafete minime: 6 - 8 mp/pat, 4 - 6 mp/fotoliu).
    c. Cabinetul medicilor.
    d. Oficiul asistentelor medicale.
    e. Spatiu fisier medical, calculatoare si secretariat.
    f. Oficiu alimentar.
    g. Sala statiei de preparare a apei.
    h. Cabinet tehnic pentru controlul si repararea aparaturii defecte, daca aceste servicii nu sunt contractate.
    i. Spatiu depozitare lenjerie curata.
    j. Spatiu depozitare lenjerie murdara.
    k. Spatiu depozitare materiale consumabile si solutii (capacitate suficienta pentru 3 zile de activitate).
    l. Depozite/Magazii de substante si materiale consumabile.
    m. Grupuri sanitare separate: pentru personalul medical si pentru pacientii dializati.
    Structuri facultative
    a. Cabinet de consultatii medicale.
    b. Sala de abord vascular si de chirurgie a dializei - in raport de situatia locala (daca nu exista in spital sali de chirurgie vasculara/chirurgie plastica sau contracte de servicii specializate).
    c. Punct de laborator, daca serviciile de laborator nu sunt disponibile in spital sau nu sunt contractate cu laboratoare autorizate;
    d. Sala de preparare a solutiei concentrate pentru hemodializa (concentrat) - devine obligatorie in unitatile care prepara local solutia, din concentrat granular/pulbere.
    e. Sala de mese a personalului medical.
    f. Sala recoltare, investigatii, pansamente/evaluare bolnavi dializati.
    g. Camera de garda - unde este cazul.

    A2. Compartimentul de dializa peritoneala
    a. Oficiu asistente medicale (poate fi comun cu cel al unitatii de hemodializa).
    b. Sala recoltare, investigatii/evaluare bolnavi dializati (facultativ).

    A3. Compartimentul de transplant renal*1)
    Este destinat bolnavilor transplantati in perioada postoperatorie precoce.
------------
    *1) Numai in Centrele de tratament substitutiv renal

    A4. Alte spatii ale unitatilor de dializa
    In raport cu progresele medicale si tehnice, pot fi introduse si alte metode de epuratie extrarenala, cu avizul prealabil al Comisiei de Nefrologie. In acest sens, vor fi prevazute sali special amenajate si dotate cu circuite corespunzatoare, in raport cu cerintele metodelor terapeutice nou introduse.

    B) DOTARI

    B1. Dotari obligatorii pentru un post de hemodializa
    1. 1 aparat de hemodializa;
    2. 1 pat sau un fotoliu;
    3. 1 noptiera;
    4. 1 masuta mobila pentru materiale si instrumente;
    5. 1 scaun;
    6. 1 sursa de iluminat local;
    7. asigurare cu oxigen;
    8. asigurare aspiratie;
    9. 3 - 4 prize electrice;
    10. priza pentru apa purificata;
    11. sistem inchis de drenare a solutiei de dializa evacuata de aparat;
    12. 1 tensiometru cu stetoscop biauricular;
    13. Trusa medicala care contine:
    - 1 dializor;
    - seturi linii sange (pompa simpla sau pompa dubla);
    - canule pentru punctionarea fistulei (arteriale, venoase sau pentru punctie unica);
    - 1 termometru;
    - 1 banda (garou) pentru hemostaza;
    - 4 pense Pean;
    - 2 perfuzoare;
    - 1 stativ cu 5 eprubete;
    - 1 flacon cu solutie dezinfectanta;
    - 1 tavita renala;
    - 4 litri solutie fiziologica;
    - heparina 5 - 10 ml;
    - seringi uzaj unic: 6 a 1 cm^3; 2 a 5 cm^3; 1 a 10 cm^3; 2 a 20 sau 30 cm^3;
    - 6 ace i.m. - uzaj unic;
    - 6 ace i.v. - uzaj unic;
    - masti de fata pentru pacient si sora;
    - 2 perechi manusi uzaj unic;
    - comprese sterile - 5 - 10 bucati;
    - tampoane vata - 5 - 10 bucati;
    - leucoplast.
    14. Recipient material plastic pentru deseuri;
    15. 1 plosca;
    16. Recipienti cu solutii concentrate (acetat sau acid si bicarbonat).
    17. Recipient pentru colectarea solutiei fiziologice utilizate pentru destinderea dializorului.
    18. Recipient cu solutie dezinfectanta pentru aparatul de dializa.

    B2. Dotari comune obligatorii pentru o unitate de dializa cu 10 posturi
    - 1 electrocardiograf portabil;
    - 1 cardiovizor;
    - 1 defibrilator;
    - 1 laringoscop, sonde traheale pentru intubatie, balon ventilatie asistata - tip Ruben;
    - 1 pompa pentru injectare automata cu debit de 1 - 100 ml/h;
    - 1 pH-metru;
    - solutie clorura de potasiu 26,1 g/dl, 1000 ml;
    - 1 cantar medical;
    - 1 cutie instrumente pentru o sala de dializa;
    - 1 frigider pentru solutii sterile;
    - 1 chiuveta apa calda si rece;
    - lampi bactericide montate in perete in raport cu suprafata salii de dializa;
    - 1 negatoscop;
    - microclimat - 18 - 25 grade C;
    - grup electrogen*1);
    - carucior transport bolnavi;
    - targa transport bolnavi;
    - dulap pentru Trusa de medicamente de urgenta continand:
    Dotare minima
    1. adrenalina                      10 f
    2. algocalmin                      20 f
    3. calciu gluconic                 20 f
    4. clonidina                       20 tb
    5. clorura de sodiu 10%; 20%       30 f
    6. clorura de potasiu 7,4%         10 f
    7. diazepam                        20 f
    8. digoxin                          5 f
    9. dopamina                        10 f
    10. enalapril                      10 f
    11. etamsilat                      20 f
    12. feniramin                      10 f
    13. fenobarbital                   20 f
    14. fitomenadion                   10 f
    15. furosemid                      30 f
    16. gelaspon                       10 cutii
    17. glucoza 20%                    50 f
    18. heparina                      100 f
    19. hidrocortizon hemisucinat      50 f
    20. insulina                        5 fl
    21. metoclopramid                  10 f
    22. metoprolol                     10 f
    23. midodrin                       10 f
    24. miofilin                       10 f
    25. nitroglicerina                 30 tb + 10 f
    26. noradrenalina                  20 f
    27. nifedipina                     20 tb
    28. piafen                         20 f
    29. protamina                      10 fl
    30. propranolol                    20 f + 20 tb
    31. verapamil                      10 f
    32. xilina 1%                      20 f
    Dotare facultativa, in compartiment separat, asigurat cu cheie:
    - atropina sulfurica 1 mg           5 f
    - ceftazidim                        5 fl
    - cefazolin                         5 fl
    - ciprofloxacin inj                 5 fl
    - gentamicina                       5 f
    - vancomicina                       5 fl

    B3. Cabinetul medicilor - dotari minime
    1. Birou
    2. Scaune (2 - 3)
    3. Canapea consultatii
    4. Biblioteca
    5. Negatoscop
    6. Dulap pentru documentatia medicala a bolnavilor
    7. Dulap pentru filme radiologice
    8. Calculator
    9. Dispozitiv pentru masurarea inaltimii
    10. Instrumentar:
    - tensiometru;
    - stetoscop biauricular;
    - ciocan reflexe;
    - apasator limba;
    - caliper pentru masurarea pliurilor cutanate;
    - manusi chirurgicale.
    11. Chiuveta cu apa calda si rece.

    B4. Oficiul de alimente
    Minimal
    1. Masa pentru portionarea alimentelor;
    2. Carut pentru transportul mesei la patul bolnavilor;
    3. Dulap pentru pastrarea veselei (uzaj unic) bolnavilor;
    4. Resou aragaz;
    5. Frigider pentru alimente;
    6. Dulap pentru pastrarea veselei si tacamurilor personalului sanitar;
    7. Detergent pentru curatarea veselei;
    8. Chiuveta cu apa calda si rece;

    B5. Sala statiei de preparare a apei - dotari minime
    I. Statia de preparare a apei
    Instalatie de preparare a apei (capacitate corespunzatoare marimii unitatii de dializa) cu urmatoarele componente:
    - filtre mecanice;
    - filtru cuart;
    - filtru cu carbon activ;
    - dedurizatoare;
    - instalatie de osmoza inversa;
    - pompa pentru alimentarea aparatelor de hemodializa, prevazuta la iesirea spre inel cu un modul de sterilizare (lampa UV si/sau filtru antibacterian);
    - pompa pentru alimentarea instalatiei de preparare a concentratului prevazuta cu lampa UV sau filtru antibacterian.
    II. Spatiul de preparare a solutiei concentrate pentru dializa
    Este obligator numai in unitatile care prepara local solutia concentrata.
    Include urmatoarele compartimente:
    a) Spatiu pregatire a solutiei concentrate;
    b) Spatiu materiale (reactivi);
    c) Spatiu ambalare (daca nu exista sistem centralizat de distributie);
    d) Spatiu produs finit (daca nu exista sistem centralizat de distributie).
    Are urmatoarea dotare:
    1. Instalatii pentru prepararea solutiei concentrate pentru hemodializa;
    2. Priza de alimentare cu apa de la reteaua statiei de preparare a apei;
    3. Priza apa curenta;
    4. Priza de evacuare la canalizare;
    5. Cuva pentru spalarea si dezinfectia canistrelor din material plastic;
    6. Dulap si rafturi pentru depozitarea substantelor si bidoanelor;
    7. Canistre din material plastic pentru concentrat;
    8. Densimetru:
    - pentru acetat gamma: 1,175 - 1,245
    - pentru acid gamma: 1,115 - 1,185
    - pentru bicarbonat gamma: 1,050 - 1,060
    9. Conductometru gamma 1 - 300 ms/cm
    10. Nisa pentru depozitarea substantelor corozive;
    11. Echipament de protectie;
    12. Testere pentru verificarea prezentei dezinfectantului;
    13. Lampi UV bactericide montate in perete, corespunzator suprafetei;
    14. Chiuveta apa calda, apa rece;
    15. Instalatii de depozitare, cuplare, pompare solutii (acolo unde exista sistem central de distributie).

    B6. Magazii pentru substante si materiale consumabile
    I. Magazie pentru substante corozive
    1. Incapere cu paviment si pereti protejati impotriva actiunii substantelor acide, bazice si a clorurilor;
    2. Recipienti cu hipoclorit de sodiu;
    3. Recipienti cu alte solutii dezinfectante;
    4. Materiale de protectie individuala pentru 2 persoane:
    - sorturi cauciuc;
    - manusi cauciuc;
    5. Carucior pentru transportul recipientilor cu substante corozive.
    II. Magazie pentru materiale consumabile de dializa:
    1. Incaperi al caror microclimat trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:
    - temperatura intre 10 - 35 grade C;
    - umiditate 65 - 85%;
    - absenta vaporilor de substante toxice sau corozive.
    2. Rafturi pentru depozitare;
    3. Carut pentru transportul materialelor.
    III. Magazie pentru materiale sanitare - incapere cu rafturi pentru depozitarea de:
    - substante dezinfectante;
    - materiale sanitare: tifon, vata, fesi;
    - instrumentar medical;
    - formulare medicale;
    - materiale de curatenie.

    B7. Dotarea punctului de laborator pentru centrul de dializa*1) - dotare minima

    *1) Este necesar numai daca serviciile de laborator nu sunt disponibile in spital sau daca nu sunt contractate cu laboratoare autorizate

    A. Aparatura necesara pentru efectuarea urmatoarelor investigatii:
    - determinarea hemoglobinei;
    - determinarea hematocritului;
    - grup sanguin, Rh;
    - timp de sangerare;
    - timp Quick;
    - timp Howell;
    - ionograma (Na, K, Ca, Cl, fosfat);
    - echilibrul acido-bazic;
    - uree;
    - creatinina;
    - osmolaritatea plasmei.
    B. Sticlarie si materiale de laborator (corespunzator investigatiilor de la punctul A).
    C. Mobilier
    - mese faiantate;
    - 1 birou cu scaun;
    - dulapuri suspendate pentru reactivi si sticlarie de laborator;
    - scaune de laborator - 3 - 4;
    - 1 chiuveta cu apa calda si rece;
    - 1 frigider.

    B8. Dotarea minima a cabinetului tehnic*1)

    *1) Cabinetul tehnic este obligatoriu daca nu exista contracte de servicii specializate autorizate

    1. Banc de proba a aparatelor compus din:
    a. prize de apa deionizata de la reteaua statiei de preparare a apei;
    b. prize de evacuare la canalizare a solutiei eliminate de aparate;
    c. prize de alimentare electrica;
    d. conductometru;
    e. pH-metru;
    f. aparat universal digital de masura electric;
    g. trusa de depanare electronica;
    h. trusa mecanica;
    i. trusa de depanare si testare specifica a tipului de aparat din unitatea de dializa;
    j. aspirator electric.
    2. Mobilier compus din:
    a. banc de lucru;
    b. dulap de depozitare a pieselor de schimb si a sculelor;
    3. Chiuveta apa calda, apa rece.

    B9. Dotarea minima pentru secretariatul unitatii
    - Calculator, fax-modem, CD-ROM, placa retea;
    - Acces Internet;
    - Imprimanta;
    - Masa calculator;
    - 2 - 3 scaune;
    - Dulap cu rafturi pentru arhiva;
    - Telefon, fax.

    ANEXA 3

    INCADRAREA CU PERSONAL. ATRIBUTIILE PERSONALULUI UNITATILOR DE DIALIZA

    A) Incadrarea cu personal

    Minimal
    1. medic nefrolog, specialist sau primar*1)/tura personal:
    2. psiholog - 1 post/unitate*2);
    3. asistente medicale HD - 1 post/4 aparate/tura personal;
    4. asistenta medicala DPCA - 1 post/unitate sau 1 post la 30 bolnavi DPCA;
    5. asistenta dieteticiana - 1 post/unitate*2);
    6. infirmiere:
    - in unitatile </= 12 aparate: 1 posturi/tura personal;
    - in unitatile > 13 aparate: 1 post/12 aparate/tura personal;
    7. ingrijitoare - 1 post/200 mp/tura personal*2);
    8. inginer electronist sau electro-mecanic 1 post/unitate*2);
    9. tehnician 1 post/tura de personal*2);
    10. asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist) 1 post/tura personal, numai in unitatile care prepara local solutia concentrata de dializa*2).

    Facultativ
    1. medic specialist sau primar Terapie intensiva - 1/2 post/unitate*2);
    2. medic specialist sau primar chirurgie vasculara - 1/2 post/unitate*2);
    3. statistician/secretar - 1 post/unitate.
    4. muncitor necalificat - 1 post/tura personal.
------------
    *1) medicii care au competente (nefrologie/dializa) pot functiona in continuare, dar trebuie sa-si reglementeze situatia in termen de 1 an. Este obligatorie angajarea cu program permanent a unui singur medic nefrolog, celelalte posturi pot fi acoperite prin contracte cu medici in regim "part-time".
    *2) sau trebuie facuta dovada contractarii de servicii specializate, autorizate.

    B) Atributiile personalului

    1. Medicul sef (coordonator) al unitatii de dializa
    In Centrul de dializa care are in tratament mai mult de 30 bolnavi, medicul care raspunde de activitatea acestora va avea regimul unui medic sef de sectie. Pot deveni medici sefi (coordonatori) medicii primari, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani.

 ______________________________________________________________________________
|                   Organigrama serviciului de Nefrologie                      |
|                       ____________________                                   |
|                      |     Medic sef      |                                  |
|                      | Unitate Nefrologie |                                  |
|                      |____________________|                                  |
|                               |                                              |
|              _________________|____________________________                  |
|  ___________|__________   ______|________________    ______|_______________  |
| |   Medic coordonator  | | Medic sef/coordonator |  | Medic sef/coordonator| |
| | Ambulator Nefrologie | | Unitate de Nefrologie |  | Unitate de tratament | |
| |                      | | cu paturi             |  | substitutiv renal    | |
| |______________________| |_______________________|  |______________________| |
|             |                   |                          |                 |
|        _____|____          _____|____         _____________|___________      |
|       |          |        |          |  _____|______  _____|_____ _____|____ |
|       |  Medici  |        |  Medici  | |  Medici   ||  Medici   ||  Medici  ||
|       |__________|        |__________| |  Unitate  ||  Unitate  ||  Unitate ||
|                                        |hemodializa||  dializa  ||transplant||
|                                        |           ||peritoneala||          ||
|                                        |___________||___________||__________||
|______________________________________________________________________________|

    Medicul sef (coordonator) are urmatoarele atributii:
    a. Organizeaza si raspunde de intreaga activitate medicala a unitatii de tratament substitutiv renal;
    b. In centrele de dializa din spitale, pastreaza legatura permanenta si informeaza seful Unitatii (Clinicii) de Nefrologie, Medicina interna, Pediatrie sau al Sectiei de Terapie intensiva, caruia ii este subordonat, de intreaga activitate desfasurata.
    c. Medicul sef al Centrului de dializa (de tratament substitutiv renal) este subordonat conducerii spitalului si medicului sef al Unitatii de Nefrologie/Seful Clinicii de Nefrologie atunci cand aceasta este in structura unui spital;
    d. Colaboreaza cu toate (clinicile) sectiile, compartimentele si laboratoarele unitatilor sanitare in care functioneaza unitatea de dializa, atunci cand aceasta este in structura unui spital;
    e. Face parte din Comisia medicala de admitere in programul de dializa;
    f. Stabileste orarul dializelor si schema de investigare pentru fiecare bolnav;
    g. Controleaza si raspunde de partea medicala a desfasurarii dializelor, indicand parametrii dializei;
    h. Organizeaza, controleaza si indruma monitorizarea bolnavilor aflati in evidenta;
    i. Organizeaza, controleaza si raspunde de raportarea activitatii unitatii;
    j. Comanda materialele consumabile si medicamentele necesare functionarii Centrului de dializa, avand permanent in vedere realizarea unui raport cost-eficacitate cat mai bun; stabileste parametrii de volum pe care se stabileste bugetul unitatii;
    k. Asigura reciclarea periodica a cadrelor sanitare din Laboratorul, Statia sau Centrul de dializa;
    l. Intocmeste fisele de caracterizare anuala a tuturor cadrelor sanitare din subordinea sa.

    2. Medicul din centrul de dializa (de tratament substitutiv renal)
    Are urmatoarele atributii:
    a. Examineaza clinic bolnavul inaintea conectarii la aparatul de dializa;
    b. Este recomandabil sa asiste la conectarea si deconectarea bolnavului la aparatul de dializa;
    c. Poarta intreaga responsabilitate medicala a bolnavului in timpul sedintei de dializa;
    d. Urmareste evolutia dializei, indica medicatia necesara si stabileste parametrii functionali ai aparatului de dializa;
    e. Efectueaza examenele clinice de bilant lunar, prescrie, urmareste si inregistreaza investigatiile paraclinice de monitorizare ale bolnavilor dializati;
    f. Prescrie, urmareste si conduce regimul dietetic si tratamentul bolnavului intre dialize;
    g. Recomanda internarea bolnavilor dializati;
    h. Contribuie, impreuna cu psihologul, la mentinerea echilibrului psihic al bolnavului dializat;
    i. Raspunde de utilizarea judicioasa si tine evidenta medicamentelor in timpul dializei;
    j. Controleaza si raspunde de trusele de urgenta si de instrumente - pansamente;
    k. Colaboreaza cu inginerul sau tehnicianul, in vederea asigurarii bunei functionari a aparatelor, pregatirii corecte a dializoarelor si respectarii tuturor normelor prepararii apei si a concentratului;
    l. Face educatia sanitara bolnavilor dializati, in vederea respectarii regimului igieno-dietetic si a tratamentului precis;
    m. Participa efectiv la instruirea si pregatirea profesionala a personalului sanitar cu care lucreaza;
    n. Participa la aplicarea normelor de igiena in unitatea de dializa;
    o. Controleaza modul in care este intocmit protocolul de dializa si este completata fisa medicala a bolnavului dializat;
    p. Evalueaza corectitudinea tehnicii de efectuare a schimbului de catre bolnavii dializati peritoneal, eficienta metodei si ajusteaza corespunzator indicatiile de dializa, conform datelor clinice si paraclinice;
    q. Stabileste schemele terapeutice ale bolnavilor dializati peritoneal in situatii particulare (peritonita, insuficienta de ultrafiltrare);
    r. Participa la toate consfatuirile de lucru din centrul de dializa si actioneaza pentru realizarea obiectivelor fixate.
    s. Este subordonat medicului sef al unitatii de dializa, pe care il informeaza si ale carui sarcini le indeplineste.

    3. Asistenta chirurgicala in unitatile de dializa
    Centrele de dializa (tratament substitutiv renal) trebuie sa asigure realizarea chirurgiei de acces:
    a. prin chirurgi cu specializare corespunzatoare, angajati ai unitatilor, pentru care pot fi prevazute in schema de personal a centrului:
    - chirurg cu specializare vasculara - 1/2 post/unitate;
    - chirurgul care insera cateterele pentru dializa peritoneala si rezolva problemele specifice de patologie chirurgicala (peritoneala) ale bolnavilor tratati prin dializa peritoneala - 1/2 unitate.
    Este posibila cumularea celor doua jumatati de norma, in cazul unui chirurg cu ambele competente - chirurgie vasculara si generala;
    b. contracte de servicii specializate autorizate.
    4. Psihologul din Statia sau Centrul de dializa (tratament substitutiv renal)
    In Centrul de dializa care are in tratament mai mult de 30 bolnavi trebuie asigurate servicii de psihologie, fie prin incadrarea unui psiholog fie prin contractarea de servicii specializate, pentru prevenirea si tratarea tulburarilor psihice frecvent intalnite la bolnavii dializati.
    Atributiile sale sunt:
    a. Investigheaza din punct de vedere psiho-social bolnavii ce urmeaza a fi dializati si, la nevoie, organizeaza sedinte de psihoterapie cu acestia;
    b. Intocmeste si actualizeaza fisa psihologica a fiecarui bolnav dializat in urma unor examene psihologice periodice;
    c. Organizeaza zilnic diverse forme de psihoterapie cu bolnavii dializati;
    d. Urmareste relatiile ce se stabilesc intre personalul sanitar si bolnavi, intervenind cand este nevoie;
    e. Se preocupa de reinsertia familiala si sociala a bolnavilor, tinand in permanenta legatura cu familia acestora;
    f. La nevoie, efectueaza examene psihologice si organizeaza sedinte de psihoterapie cu bolnavii spitalizati in alte sectii ale spitalului;
    g. Participa la toate consfatuirile de lucru din unitatea de dializa si actioneaza pentru realizarea obiectivelor fixate;
    h. Este subordonat medicului coordonator al centrului de dializa, pe care il informeaza permanent despre problemele psiho-sociale ale bolnavilor dializati.

    5. Asistenta sefa a Centrului de dializa (tratament substitutiv renal)
    In Centrele de dializa, una din asistentele medicale, cu cea mai buna pregatire profesionala si aptitudini organizatorice, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, va fi numita in functia de asistenta sefa, cu drepturile prevazute de reglementarile in vigoare.
    Asistenta sefa are urmatoarele atributii:
    a. Impreuna cu medicul sef/coordonator stabileste graficul de activitati in ture al personalului, precum si programul concediilor;
    b. Raspunde de inventarul aflat in gestiune;
    c. Raspunde impreuna cu medicul sef/coordonator de programarea saptamanala a bolnavilor la dializa;
    d. Raspunde de aprovizionarea cu sange si medicamente la trusa de urgenta, materiale consumabile si substante a unitatii;
    e. Urmareste si raspunde de aprovizionarea bolnavilor tratati prin dializa peritoneala continua ambulatorie cu materialele necesare tratamentului;
    f. Urmareste incadrarea in costurile prevazute si aprobate in bugetul unitatii de dializa;
    g. Raspunde de respectarea normelor de igiena si epidemiologie in unitatea de dializa;
    h. Ajuta medicul coordonator in fisarea si intocmirea evidentei bolnavilor;
    i. Raspunde, impreuna cu medicul coordonator, de disciplina si competenta profesionala a personalului din unitatea de dializa;
    j. Raspunde direct de educatia sanitara a bolnavilor dializati (reguli de intretinere a cateterului/suntului, reguli de dieta);
    k. Completeaza registrul de evidenta a bolnavilor dializati;
    l. Este subordonata medicului sef/coordonator al Centrului de dializa.

    6. Asistenta sefa de tura
    In unitatile de dializa care isi desfasoara activitatea in mai multe ture, se vor desemna asistente sefe de tura, cu vechime in specialitate de cel putin 5 ani, care vor prelua atributiile asistentei sefe in absenta acesteia, pentru coordonarea intregii activitati in tura respectiva.

    7. Asistenta dieteticiana din Centrul de dializa (tratament substitutiv renal)
    Are urmatoarele atributii:
    a. Alcatuieste meniurile fiecarui bolnav dializat pe baza indicatiilor date de medicul sef/coordonator sau curant, asigurand aportul caloric, hidric, proteic etc. corespunzator.
    b. Inmaneaza fiecarui bolnav tabelele cu continutul in principii alimentare si cu exemple de meniuri si il instruieste pentru folosirea acestora;
    c. Se preocupa de educatia dietetica si culinara a bolnavilor si a apartinatorilor bolnavilor, prin discutii periodice, insistand asupra importantei regimului dietetic si a necesitatii respectarii riguroase a acestuia;
    d. Controleaza periodic si face investigatii privind modul in care bolnavii dializati respecta regimul dietetic si informeaza operativ medicul curant;
    e. Raspunde de igiena si respectarea normelor de epidemiologie in blocul alimentar si in salile de dializa. Raspunde de prelevarea si pastrarea probelor alimentare, conform reglementarilor in vigoare;
    f. Participa la sedintele de convorbiri si demonstratii cu bolnavii dializati si la sedintele periodice in care se analizeaza activitatea statiei sau centrului de dializa;
    g. Raspunde, alaturi de intregul colectiv, de buna desfasurare a activitatii centrului de dializa;
    h. Este subordonata medicului sef/coordonator al unitatii de tratament substitutiv renal, celorlalti medici din unitatea de dializa, asistentei sefe si asistentelor sefe de tura.

    8. Asistenta medicala din Centrul de dializa (tratament substitutiv renal)
    Are urmatoarele atributii:
    a. Lucreaza in ture, conform graficului stabilit de asistentul-sef;
    b. Trebuie sa fie disciplinata, constiincioasa, calma, corecta in orice gest, amabila si sa aiba capacitate de contact social facil;
    c. Verifica impreuna cu inginerul/tehnicianul starea tehnica a aparatului de dializa inaintea fiecarei dialize;
    d. Asigura toate materialele necesare posturilor de hemodializa de care raspunde;
    e. Asigura igiena compartimentului de dializa de care raspunde;
    f. Raspunde de respectarea normelor de igiena privind solutia de dializa;
    g. Cantareste, termometrizeaza, masoara presiunea arteriala, examineaza cavitatea bucala si tinuta bolnavului inainte de inceperea dializei;
    h. Verifica starea caii de abord vascular inaintea fiecarei dialize;
    i. Respecta regulile de asepsie si antisepsie la bransarea sau debransarea bolnavului de la aparatul de dializa si pe toata durata sedintei de dializa;
    j. Raspunde de buna desfasurare a sedintelor de dializa, urmarind parametrii dializei specificati de medic in protocolul de dializa;
    k. Asigura heparinarea corecta si adecvata a circuitului extracorporal si efectueaza tratamentele medicamentoase in cursul dializei, conform prescriptiei medicale;
    l. Masoara si noteaza la interval de 1/2 ora si ori de cate ori este nevoie presiunea arteriala si pulsul bolnavului;
    m. Informeaza de urgenta medicul de orice modificare a starii generale a bolnavului dializat;
    n. Intervine la orice accident sau incident de dializa, solicitand, la nevoie, ajutorul altei asistente;
    o. Recolteaza si raspunde de trimiterea la laborator in timp util a produselor biologice indicate de medic si aduce in timp util rezultatele analizelor de la laborator si le noteaza in Protocolul de dializa;
    p. Completeaza Protocolul de hemodializa;
    q. Nu paraseste sala de dializa fara a lasa inlocuitor;
    r. Preda turei urmatoare protocolul bolnavului, comunicand in detaliu mersul dializei si mentioneaza in scris pe protocol ce trebuie efectuat in continuare;
    s. Convorbirile, relatiile cu bolnavii trebuie sa aiba ca scop incurajarea si echilibrarea psihica a acestora;
    t. Nu discuta in contradictoriu cu bolnavul si nu paraseste sala de dializa, indiferent de reactia psihica a bolnavului;
    u. Cantareste, termometrizeaza bolnavul, masoara presiunea arteriala si pulsul (clino- si ortostatism) si executa pansamentul abordului vascular la sfarsitul dializei;
    v. Asigura spalarea si dezinfectia aparatului de dializa la sfarsitul fiecarei sedinte de tratament, conform indicatiilor;
    w. Supravegheaza si participa la distribuirea hranei bolnavilor in timpul dializei, luand toate masurile de respectare a normelor de igiena;
    x. Participa la vizita medicului;
    y. Participa, obligatoriu, la toate sedintele de instructaj medical si de analiza a activitatii unitatii de dializa;
    z. Este subordonata medicilor din unitatea de dializa, asistentei sefe si asistentei sefe de tura.

    9. Asistenta medicala din compartimentul de dializa peritoneala
    Are urmatoarele atributii:
    a. Lucreaza in ture, conform graficului stabilit de asistentul-sef;
    b. Face educatia sanitara a bolnavului care urmeaza sa efectueze dializa peritoneala;
    c. Asigura si raspunde de starea de igiena a salonului de dializa peritoneala;
    d. Masoara zilnic presiunea arteriala, pulsul, temperatura, diureza, greutatea, urmareste scaunul si le marcheaza in foaia de urmarire/observatie a bolnavului spitalizat;
    e. Respecta cu strictete indicatiile medicului in ceea ce priveste investigarea bolnavului:
    - prelevarea si trimiterea produselor pentru examenele de laborator;
    - aducerea rezultatelor in timp util si notarea acestora in foaia de observatie;
    f. Administreaza tratamentul prescris;
    g. Participa direct la initierea si invatarea corecta de catre bolnav a procedurii pe care urmeaza sa o efectueze explicandu-i:
    - necesitatea respectarii cu strictete a normelor de igiena;
    - modul de transport si de depozitare a solutiei de dializa;
    - necesitatea respectarii cu strictete a orei de efectuare a schimburilor;
    - modul de efectuare si de ingrijire a cateterului peritoneal;
    - cantitatea de lichid care trebuie introdusa in cavitatea peritoneala;
    - cantarirea cantitatii de lichid din punga evacuatoare;
    - notarea obligatorie intr-un caiet dupa efectuarea fiecarui schimb: (cantitatea evacuata, aspectul lichidului drenat din cavitatea peritoneala, puls, diureza, presiune arteriala, scaun, greutatea corporala notata in fiecare dimineata, cantitatea de ultrafiltrat pe 24 ore);
    h. Executa tratamentul folosind aparatul de dializa peritoneala, conform indicatiilor medicului, la bolnavii spitalizati;
    i. Instruieste bolnavul sa se prezinte de urgenta la unitatea de dializa, in cazul unor complicatii (hiperhidratare, dureri abdominale, modificari ale aspectului dializantului evacuat, ultrafiltrare scazuta, deconectari accidentale ale sistemului etc.);
    j. In caz de peritonita, asistentul medical va recolta probe bacteriologice, citologice si culturi din lichidul peritoneal din punga de evacuare si executa schema de tratament hotarata de medic;
    k. Verifica inainte de initierea tratamentului prin dializa peritoneala continua ambulatorie si, ulterior, ori de cate ori este cazul, prin vizite la domiciliul bolnavului, respectarea normelor de igiena (camera unde se fac schimburile, spatiul de depozitare a materialelor pentru dializa) si corectitudinea executarii de catre bolnav a schimbului;
    l. Tine legatura la domiciliu cu bolnavii care ii sunt repartizati si raspunde de monitorizarea lor;
    m. Participa la vizita medicului;
    n. Este subordonata medicilor unitatii de dializa, asistentei sefe si asistentei sefe de tura.

    10. Biologul (chimistul) din punctul de laborator al unitatii de dializa
    Deoarece bolnavii dializati necesita controale biologice repetate si de multe ori de urgenta, acestea trebuie asigurate in raport de conditiile locale*1) printr-un punct de laborator in Centrele de dializa, incadrat cu un biolog (biochimist)/tura sau prin contracte cu furnizori acreditati, care vor efectua si analizele chimice ale solutiei concentrate pentru hemodializa.
------------
    *1) In unitatile de dializa care functioneaza in unitati medicale fara laborator central si care nu au contracte de servicii specializate autorizate

    Are urmatoarele atributii:
    a. Executa toate investigatiile de laborator solicitate de medicii din unitatea de dializa pentru bolnavii tratati;
    b. Executa analiza chimica a probelor de concentrat (sodiu, potasiu, calciu, magneziu, clor, bicarbonat, pH);
    c. Lucreaza in ture, conform programului stabilit de conducerea unitatii, pentru a asigura nevoile de investigare a bolnavilor tratati;
    d. Asigura aprovizionarea cu materiale si reactivi a punctului de laborator;
    e. Respecta normele de igiena si epidemiologie ale laboratorului;
    f. Participa la sedintele de analiza privind activitatea centrului de tratament substitutiv renal.

    11. Inginerul (tehnicianul) unitatii de dializa
    Tinand seama de inalta tehnicitate cu care se lucreaza in unitatile de tratament substitutiv renal, pentru asigurarea intretinerii aparaturii de dializa, fie se incadreaza in Centrul de dializa (tratament substitutiv renal) tehnicieni sau inginer, cu o calificare conforma art. 20d., fie se contracteaza servicii de intretinere cu firme specializate autorizate.
    Pentru intretinerea si operarea statiei de preparare a apei, in unitatile de dializa cu peste 80 bolnavi hemodializati iterativ, fie se va incadra un tehnician sau laborant chimist pe tura fie se contracteaza servicii specializate.
    Inginerul sau tehnicianul unitatii de dializa are urmatoarele atributii:
    a. Lucreaza in ture, conform necesitatilor impuse de programul unitatii;
    b. Raspunde de buna functionare a aparaturii din dotare si de depanarea ei de urgenta;
    c. Raspunde de efectuarea reviziilor periodice ale aparatelor si tine evidenta acestora pentru fiecare aparat in parte;
    d. Raspunde de buna functionare a statiei de tratare a apei, de dezinfectia periodica a acesteia, de regenerarea rasinilor si de intretinerea celorlalte filtre (mecanice, de osmoza, de carbune activ, bacteriologice);
    e. Verifica compozitia solutiei de dializa prin determinarea conductivitatii;
    f. Raspunde de instruirea personalului mediu si auxiliar in ceea ce priveste protectia muncii si caracteristicile tehnice ale aparaturii utilizate;
    g. Raspunde de pregatirea tehnica a personalului mediu care manipuleaza aparatura;
    h. Impreuna cu medicul coordonator si serviciul de aprovizionare din spital, stabileste necesarul centrului de dializa;
    i. Este subordonat medicului sef/coordonator al unitatii.

    12. Personalul din punctul de preparare al solutiei concentrate pentru hemodializa
    Centrele de dializa unde prepararea solutiei concentrate pentru hemodializa se face local vor fi incadrate cu asistenti de farmacie sau tehnicieni/laboranti chimisti si ingrijitoare, in raport cu numarul de bolnavi tratati. Acest personal are urmatoarele atributii:
    a. Lucreaza in ture, conform necesitatilor impuse de programul unitatii;
    b. Prepara solutia concentrata, conform normelor de igiena si tehnologice ale fabricantului;
    c. Distribuie in bidoane - corespunzator tratate si etichetate - solutia concentrata si o preda asistentilor medicali ai unitatii;
    d. Asigura materialele necesare prepararii solutiei concentrate pentru hemodializa;
    e. Asigura respectarea normelor de igiena la locul de munca;
    f. Este subordonat: medicului sef (coordonator), asistentei sefe si asistentei sefe de tura.

    13. Personalul auxiliar al unitatii de dializa
    Are urmatoarele atributii:
    a. Curata si dezinfecteaza inainte si dupa fiecare dializa mobilierul, saltelele si pavimetrul fiecarei sali de dializa;
    b. Asigura schimbarea lenjeriei dupa fiecare dializa;
    c. Primeste, ajuta la imbracare si dezbracare bolnavii care efectueaza dializa ambulatoriu;
    d. Spala vasele utilizate la prepararea dializantului;
    e. Curata si dezinfecteaza urinarele, plostile, tavitele renale, conform indicatiilor;
    f. Transporta de urgenta la laboratoarele spitalului produsele biologice prelevate de la bolnavi;
    g. Asigura transportul substantelor si solutiilor de la farmacie sau din magazie;
    h. Transporta gunoiul, reziduurile si materialele consumabile si raspunde de depunerea acestora in conditii corespunzatoare;
    i. Serveste si hraneste bolnavii, dupa prealabila spalare a mainilor si schimbarea halatului;
    j. Insoteste bolnavii dializati la unele investigatii de laborator.

    14. Statisticianul/secretarul centrului de dializa
    Unitatile de tratament substitutiv renal cu mai mult de 30 de bolnavi tratati se incadreaza cu un statistician (secretar) cu urmatoarele atributii:
    a. Inregistreaza bolnavii aflati in evidenta unitatii;
    b. Tine evidenta fiselor bolnavilor tratati;
    c. Raspunde de mentinerea arhivei unitatii;
    d. Asigura functionarea si gestioneaza aparatura din dotare (calculatoare, imprimante, copiatoare, telefon, fax);
    e. Transmite in termen situatiile solicitate Directiei spitalului, Directiilor de Sanatate Publica, Casei de Asigurari Sociale de Sanatate, Registrului Renal Roman;
    f. Este subordonat medicului sef (coordonator) si asistentei sefe.

    ANEXA 4

    NORME DE IGIENA, EPIDEMIOLOGIE SI EDUCATIE SANITARA

    1. Dezinfectia in unitatea de dializa
    Pentru pastrarea curateniei si efectuarea dezinfectiei unitatii de dializa se vor lua urmatoarele masuri:
    a. Dezinfectarea patului si schimbarea lenjeriei dupa fiecare hemodializa;
    b. Dezinfectarea salilor de dializa (paviment, pereti), in fiecare zi, prin stergerea (sau pulverizarea) cu o solutie corespunzatoare, cu efect bactericid, fungicid si virucid;
    c. Dezinfectia generala a sectiei, saptamanal, cu una din solutiile cu efect bactericid, fungicid si virucid;
    d. Dezinfectia tubulaturii interioare a aparatului conform indicatiilor fabricantului (dezinfectie chimica dupa fiecare sedinta si, cel putin odata pe saptamana, dezinfectia fierbinte, daca monitoarele permit aceasta secventa);
    e. Dezinfectia periodica (lunara) a circuitului de apa al unitatii;
    f. Dezinfectia mediului cu ajutorul lampilor UV bactericide montate in salile de dializa, 6 - 8 ore zilnic.

    2. Controlul bacteriologic al unitatii de dializa
    Saptamanal, se vor preleva probe bacteriologice din apa, din tubulatura aparatelor, de pe aparate si de pe mainile personalului.

    3. Circuitul si accesul in unitatile de dializa
    a. Circuitele personalului si ale bolnavilor vor fi separate de cele ale spitalului in care functioneaza.
    b. Bolnavii vor avea circuit separat, iar intrarea lor in unitatea de dializa se va face dupa prealabila prelucrare sanitara (pijama, papuci, eventual dus).
    c. Accesul persoanelor straine - apartinatori, bolnavi sau personal medical din alte sectii ale spitalului in care functioneaza unitatea - in centrul de dializa este strict interzis.

    4. Materialele necesare tratamentului (hemodializa, dializa peritoneala)
    Trebuie considerate drept contaminate bacteriologic dupa utilizare. Vor fi tratate, manipulate si indepartate in consecinta.

    5. Echipamentul personalului medical al unitatii de dializa
    Va avea culoare diferita de restul echipamentului din spital, pentru a exista posibilitatea de control a circulatiei personalului in sau din alte sectii. Personalul unitatii va purta obligatoriu ecuson.
    a) Echipamentul va fi format din bluza, pantaloni, pantofi si boneta. In timpul operatiilor de conectare si deconectare a bolnavului cu cateter venos central la aparatul de dializa, se va purta echipament steril de protectie (halat, manusi, masca, galosi);
    b) Echiparea personalului unitatii de dializa se va face intr-un spatiu separat de restul personalului din spital.
    c) Accesul personalului din spital in unitatea de dializa se va face numai cu echipament de protectie mentionat la pct. 5.a.

    6. Controlul anti-epidemic al personalului medical
    a) La personalul sanitar care lucreaza in unitatea de dializa, se vor cerceta:
    - lunar, exsudatul faringian;
    - semestrial, prezenta AgHbs, anticorpi anti-HB, anti-HC, RBW, examenul de urina si transaminazele;
    - anual, anticorpi anti-HIV (optional) cu consiliere inainte si dupa, radioscopie cord-pulmon;
    b) Persoanele de sex feminin sunt obligate sa faca un examen ginecologic si de secretie vaginala, o data la 3 - 6 luni.
    Rezultatele acestor controale vor fi trecute in evidente specifice (Carnet de sanatate personala etc.).

    7. Vaccinarea anti-hepatita B
    Bolnavii si personalul sero-negativ al unitatilor de dializa vor fi vaccinati anti-hepatita B, in cadrul programelor profilactice ale Ministerului Sanatatii.

    8. Prelevarea produselor biologice
    a. Prelevarea produselor biologice de la bolnavii dializati se va face in conditii de securitate, iar transportul probelor la laborator se va face de urgenta.
    b. Prelevarea produselor biologice de la bolnavii dializati in afara sedintelor de dializa sau pentru controalele periodice, in cazul celor dializati peritoneal, se va face in sali de recoltari special amenajate, cu toate masurile de prevenire a contaminarii personalului (masca, ochelari de protectie, manusi de unica folosinta).

    9. Controlul anti-epidemic al bolnavilor dializati
    Determinarea markerilor infectiei cu HB, HC, HIV este obligatorie pentru toti bolnavii dializati:
    - la instituirea tratamentului prin dializa;
    - la fiecare 6 luni - bolnavi hemodializati;
    - la fiecare 12 luni - bolnavi dializati peritoneal.

    10. Masuri anti-epidemice la bolnavii cu infectii virale
    Bolnavii cu serologie pozitiva pentru infectii cu virusuri hepatitice si/sau HIV vor fi dializati in sali separate si/sau pe aparate de hemodializa destinate special, cu masuri suplimentare de profilaxie a hepatitei si a infectiei HIV. In cazul in care acest lucru nu este posibil, aparatul va fi dezinfectat chimic dupa fiecare dializa efectuata. In localitatile cu mai multe unitati de dializa, se va desemna o singura unitate pentru tratamentul cazurilor HIV pozitive, in vederea cresterii eficientei utilizarii aparatelor de dializa. Toate operatiunile de curatenie si dezinfectie care tin de sectorul respectiv vor fi facute separat de restul aparaturii utilizate la ceilalti bolnavi.

    11. Educatia sanitara
    In cursul sedintelor de dializa, personalul medical se va ocupa de educatia sanitara a fiecarui bolnav, privind respectarea regulilor de igiena individuala si a normelor de igiena si epidemiologice ale unitatii de dializa.

    ANEXA 5

    REGULI PENTRU PREPARAREA SI MANIPULAREA SOLUTIEI DE DIALIZA. NORME DE CALITATE A APEI

    A) Reguli pentru prepararea si manipularea solutiei de dializa
    a. Prepararea dializantului se realizeaza de aparatul de hemodializa, prin diluarea cu apa purificata - intr-o proportie corespunzatoare tipului de monitor de dializa - a unei solutii concentrate ("concentrat") pentru hemodializa, preparata industrial sau in unitatea de dializa.
    b. La prepararea solutiei de dializa sunt obligatorii:
    - Utilizarea unei ape de puritate corespunzatoare din punct de vedere fizico-chimic si bacteriologic, in conformitate cu "Farmacopeea europeana";
    - Folosirea de substante chimice din categoria "dializa", aprobate de Ministerul Sanatatii.
    c. Solutia concentrata pentru hemodializa poate fi preparata industrial sau in cadrul unitatii de dializa supunandu-se normelor actuale privind prepararea si utilizarea medicamentelor, in spatii corespunzator amenajate de catre personal calificat.
    d. La prepararea solutiei concentrate pentru hemodializa este obligatorie folosirea apei purificate si a substantelor chimice care sa corespunda criteriilor stabilite in (pct. b.).
    e. Compozitia chimica a fiecarei sarje de solutie concentrata va fi determinata, iar rezultatul determinarii va fi inregistrat intr-un registru special.
    f. Din fiecare sarja de solutie concentrata se vor pastra mostre timp de 24 - 48 ore.
    g. Indiferent de modul de preparare a solutiei concentrate pentru dializa, recipientii vor fi etichetati corespunzator (data, sarja, compozitie, operator, control de calitate).
    h. Recipientele utilizate pentru solutia concentrata de hemodializa vor fi numai de culoare alba, vor fi transparente si vor avea capace de culori diferite, in raport cu continutul (componenta "acida", componenta "bazica", dializant cu acetat).
    i. Recipientele utilizate la colectarea lichidelor folosite la destindere, la restituire si la spalarea liniilor si a dializorului vor fi marcate distinct, pentru a preveni folosirea lor pentru solutia concentrata;
    j. Controlul compozitiei dializantului, prin determinarea concentratiei fiecarui constituent al solutiei sau printr-un test global efectuat de aparatul de dializa - de tipul conductivitatii electrice - este obligatoriu inainte de inceperea sedintei de hemodializa.
    k. La prepararea, stocarea si transportul concentratului pentru hemodializa sau a dializantului, este interzisa utilizarea de instalatii, dispozitive sau ustensile din metal, sticla, mase plastice sau alte substante care pot elibera constituenti nocivi sau pot modifica compozitia solutiilor respective.
    l. Este interzisa utilizarea solutiei concentrate de dializa cu bicarbonat la mai mult de 24 ore de la preparare.
    m. Este interzisa utilizarea dializantului cu incarcare microbiana mai mare decat 1000 colonii/ml.

    B) Norme de calitate a apei
    Se refera la puritatea chimica si la puritatea microbiologica. Acestea trebuie monitorizate cu regularitate, iar rezultatele trebuie inregistrate. Vor exista proceduri care sa se aplice in cazul depasirii limitelor admise, mergand pana la inchiderea temporara a centrului de dializa intr-o asemenea situatie.
    Monitorizarea sistemului de tratare a apei se va face sub forma de validare (a unui sistem nou instalat sau de cate ori sistemul a fost deschis pentru interventie - timp de 3 luni, cu evaluari saptamanale) si sub forma de urmarire, monitorizare apoi (vezi tabelele).

    1. Nivelele maxim admise pentru puritatea microbiologica a apei

 ______________________________________________________________________________
| Nivel maxim admis | AAMI  |                  Farmacopeea europeana           |
|                   |       |__________________________________________________|
|                   |       | Apa obisnuita | Apa ultrapura   |  Apa sterila   |
|___________________|_______|_______________|_________________|________________|
| Contaminarea      | 200   |    < 100      |     < 0,1       |   < 0,000001   |
| microbiana        |       |               |                 |                |
| (CFU/ml)          |       |               |                 |                |
| Endotoxine        |       |               |                 |                |
| bacteriene        | < 2   |    < 0,25     |     < 0,03      |   < 0,03       |
| (IU/ml*))         |       |               |                 |                |
|___________________|_______|_______________|_________________|________________|
    *1) IU endotoxina este standardizata din 1982 de catre OMS ca reprezentand reactivitatea a 0,1 ng de endotoxina standard EC-5 a tulpinii 0113:H10:K de E. Coli reactionand cu reactivul LAL (Limulus Amoebocyte Lysate - un lizat de celule imunocompetente al crabului Limulus polyphemus, care are habitatul natural in ape cu o mare concentratie de endotoxine, dezvoltand astfel o imunitate naturala impotriva acestora).

    2. Frecventa de urmarire a calitatii microbiologice a apei in perioadele de validare si de monitorizare

 ______________________________________________________________________________
| Frecventa           |     Validare (3 luni)      |   Monitorizare (12 luni)  |
|_____________________|____________________________|___________________________|
| Apa de la robinet   | saptamanal                 | lunar                     |
|_____________________|____________________________|___________________________|
| Apa dedurizata      | saptamanal                 |                           |
|_____________________|____________________________|___________________________|
| Apa filtrata/       |                            |                           |
| deionizata/         | saptamanal                 |                           |
| prin osmoza inversa |                            |                           |
|_____________________|____________________________|___________________________|
| Intrarea in reteaua |                            |                           |
| de distributie      | saptamanal                 |                           |
|_____________________|____________________________|___________________________|
| Apa care alimenteaza|                            |                           |
| aparatul de dializa | saptamanal                 | lunar                     |
|_____________________|____________________________|___________________________|
| Drenajul            |                            |                           |
| dializatului        | saptamanal                 | lunar                     |
|_____________________|____________________________|___________________________|

    3. Nivele maxim admise de contaminanti (Farmacopeea europeana, 2003, pp. 3402 - 3406)

 ______________________________________________________________________________
|    Contaminant   |     Metoda de analiza    |   Concentratia maxima (mg/l)   |
|                  |                          |________________________________|
|                  |                          |     AAMI      |  Farmacopeea   |
|                  |                          |               |  europeana     |
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Aluminiu         | Spectrometrie de         |               |                |
|                  | absorbtie atomica (SAA)  |         0,0100|          0,0100|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Antimoniu        | SAA                      |         0.0060|          0.0060|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Arsenic          | SAA                      |         0,0050|          0,0050|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Bariu            | SAA                      |         0,1000|          0,1000|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Beriliu          | SAA                      |         0,0004|          0,0004|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Cadmiu           | SAA                      |         0,0010|          0,0010|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Calciu           | SAA                      |2 (0,05 mmol/l)| 2 (0,05 mmol/l)|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Cloramine        | Colorimetrie             |         0,1000|          0,1000|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Crom             | SAA                      |         0,0140|          0,0140|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Cupru            | SAA                      |         0,1000|          0,1000|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Cianura          | Spectrofotometrie        |         0,0200|          0,0200|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Fluor            | Fotoluminiscenta         |         0,2000|          0,2000|
|                  | moleculara               |               |                |
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Clor liber       | Colorimetrie             |         0,5000|          0,5000|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Plumb            | SAA                      |         0,0050|          0,0050|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Magneziu         | SAA                      |4 (0,16 mmol/l)| 2 (0,08 mmol/l)|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Mercur           | SAA                      |         0,0002|          0,0010|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Nitrat           | Colorimetrie             |         2,0000|          2,0000|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Potasiu          | Flamfotometrie           | 8 (0,2 mmol/l)|2 (0,008 mmol/l)|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Seleniu          | SAA                      |         0,0900|          0,0900|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Argint           | SAA                      |         0,0050|          0,0050|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Sodiu            | Flamfotometrie           |70 (3,0 mmol/l)| 50 (2,2 mmol/l)|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Sulfat           | Turbidimetrica           |            100|             100|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Taliu            | SAA                      |         0,0020|          0,0020|
|__________________|__________________________|_______________|________________|
| Zinc             | SAA                      |         0.1000|          0.1000|
|__________________|__________________________|_______________|________________|

    4. Frecventa de urmarire a calitatii chimice a apei in perioadele de validare si de monitorizare

 ____________________________________________________________
| Frecventa   | Validare (3 luni) |  Monitorizare (12 luni)  |
|_____________|___________________|__________________________|
| Aluminiu    | lunar             | lunar                    |
|_____________|___________________|__________________________|
| Antimoniu   | lunar             | bianual                  |
|_____________|___________________|__________________________|
| Arsenic     | lunar             | bianual                  |
|_____________|___________________|__________________________|
| Bariu       | lunar             | bianual                  |
|_____________|___________________|__________________________|
| Beriliu     | lunar             | bianual                  |
|_____________|___________________|__________________________|
| Cadmiu      | lunar             | bianual                  |
|_____________|___________________|__________________________|
| Calciu      | zilnic            | zilnic                   |
|_____________|___________________|__________________________|
| Cloruri si  | zilnic            | zilnic                   |
| cloramine   |                   |                          |
|_____________|___________________|__________________________|
| Crom        | lunar             | trimestrial              |
|_____________|___________________|__________________________|
| Cupru       | lunar             | lunar                    |
|_____________|___________________|__________________________|
| Fluor       | lunar             | bianual                  |
|_____________|___________________|__________________________|
| Plumb       | lunar             | lunar                    |
|_____________|___________________|__________________________|
| Magneziu    | zilnic            | zilnic                   |
|_____________|___________________|__________________________|
| Mercur      | lunar             | bianual                  |
|_____________|___________________|__________________________|
| Nitrat      | lunar             | bianual                  |
|_____________|___________________|__________________________|
| Potasiu     | zilnic            | zilnic                   |
|_____________|___________________|__________________________|
| Seleniu     | lunar             | bianual                  |
|_____________|___________________|__________________________|
| Argint      | lunar             | bianual                  |
|_____________|___________________|__________________________|
| Sodiu       | zilnic            | zilnic                   |
|_____________|___________________|__________________________|
| Sulfat      | lunar             | bianual                  |
|_____________|___________________|__________________________|
| Taliu       | lunar             | bianual                  |
|_____________|___________________|__________________________|
| Zinc        | lunar             | bianual                  |
|_____________|___________________|__________________________|

    ANEXA 6

                          FORME DE EVIDENTA

    1. FISA DE ANALIZA A UNITATII DE DIALIZA SI NEFROLOGIE

                            Anul .......

    UNITATEA
    Denumirea completa .......................................................
    Adresa
    Localitatea ..............................................................
    Strada ......................................... Nr. .....................
    Judetul/Sectorul .........................................................
    Cod postal ...............................................................
    Telefon ..................................................................
    Fax ......................................................................
    E-mail ...................................................................
    Data intrarii in functiune ...............................................
    Medic sef unitate ........................................................
    Teritoriul arondat (judete, sectoare) ....................................
    Populatia teritoriului arondat ...........................................

    ASISTENTA NEFROLOGICA
    Numar de paturi pentru asistenta nefrologica .............................
    Rotatie medici in unitatea de tratament substitutiv renal (Da/Nu) ........
    Exista serviciu ambulator? (Da/Nu) .......................................

    HEMODIALIZA

    CAP. 1
    DOTAREA UNITATII DE HEMODIALIZA
    APARATE DE HEMODIALIZA

    - Tipul si gradul de uzura al aparatelor utilizate curent (aprobate in structura unitatii)

 _____________________________________________
| Tipul aparatului | Numar | Grad uzura (%)*  |
|__________________|_______|__________________|
| 1.               |       |                  |
|__________________|_______|__________________|
| 2.               |       |                  |
|__________________|_______|__________________|
| 3.               |       |                  |
|__________________|_______|__________________|
| 4.               |       |                  |
|__________________|_______|__________________|
| Total            |       |                  |
|__________________|_______|__________________|
    * Gradul de uzura se calculeaza in procente, considerand durata de exploatare 30.000 de ore sau 5 ani.

    - Numar de aparate in rezerva ............................................
    (aparatele in rezerva sunt aparate functionale, dar care nu sunt utilizate curent, fiind folosite numai in caz de necesitate)
    - Numar de aparate de hemodiafiltrare ....................................

    SISTEMUL DE TRATARE A APEI SI DE PREPARARE A DIALIZANTULUI

    - Tipul si gradul de uzura al statiei de tratare a apei pentru hemodializa

 ________________________________________________
|        Tip statie       |    Grad uzura (%)*   |
|_________________________|______________________|
| 1. Osmoza inversa       |                      |
|_________________________|______________________|
| 2. Osmoza inversa       |                      |
|_________________________|______________________|
| 3. Deionizare-dedurizare|                      |
|_________________________|______________________|
| 4. Deionizare-dedurizare|                      |
|_________________________|______________________|
    * Gradul de uzura se calculeaza considerand o uzura de 100% dupa 10 ani de functionare.

    - Tipul solutiei de hemodializa
    a) acetat (Da/Nu) ........................................................
    b) bicarbonat (Da/Nu) ....................................................
    - Modul de preparare a solutiei de hemodializa
    a) local in unitate (Da/Nu) ..............................................
    b) achizitionata ca atare (Da/Nu) ........................................
    Calculator compatibil IBM-PC in unitate? (Da/Nu) .........................
    Sistem de achizitie si prelucrare a datelor de la aparatele de dializa ?
    (Da/Nu) ..................................................................
    Conectare la internet? (Da/Nu) ...........................................
    Adresa e-mail ............................................................

    CAP. 2
    PERSONALUL UNITATII DE HEMODIALIZA SI NEFROLOGIE

    PERSONALUL MEDICAL

 ______________________________________________________________________________
|      Medici         | Numar |Unitatea de      | Sectie/Compartiment  | Total |
|   (dupa grad)       |       |tratament        | nefrologie cu paturi |       |
|                     |       |substitutiv renal|                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Medici specialisti  |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Rezidenti           |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Total               |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Medici              | Numar |Unitatea de      | Compartiment         | Total |
| (dupa specialitate) |       |tratament        | nefrologie cu paturi |       |
|                     |       |substitutiv renal|                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Nefrologie          |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Medicina interna    |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Terapie intensiva   |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
|       *1)           |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
|       *1)           |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
|       *1)           |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Total               |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
    *1) Alte specialitati, va rugam precizati

 ______________________________________________________________________________
|   Alt personal      | Numar |Unitatea de      | Sectie/Compartiment  | Total |
|     superior        |       |tratament        | nefrologie cu paturi |       |
|                     |       |substitutiv renal|                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Psihologi           |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Biologi/biochimisti |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Alt personal        |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Alt personal        |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Alt personal        |       |                 |                      |       |
| medical             |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Asistenti medicali  |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Ingrijitoare        |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
| Infirmiere          |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|

         PERSONALUL TEHNIC AL UNITATII DE TRATAMENT SUBSTITUTIV RENAL

 ________________________________________________________________________
|                    |  Numar  | Unitatea de tratament substitutiv renal |
|____________________|_________|_________________________________________|
| 1. Ingineri        |         |                                         |
|____________________|_________|_________________________________________|
| 2. Tehnicieni      |         |                                         |
|____________________|_________|_________________________________________|
| 3. Alt personal    |         |                                         |
|____________________|_________|_________________________________________|

    Posturi vacante (la 01.12. an curent)

 ______________________________________________________________________________
|                     | Numar |Unitatea de      | Sectie/Compartiment  | Total |
|                     |       |tratament        | nefrologie cu paturi |       |
|                     |       |substitutiv renal|                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
|1. Medici nefrologi  |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
|2. Medici alte       |       |                 |                      |       |
|   specialitati      |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
|3. Psihologi         |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
|4. Biologi/          |       |                 |                      |       |
|   Biochimisti       |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
|5. Ingineri          |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
|6. Asistenti medicali|       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
|7. Tehnicieni        |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
|8. Ingrijitoare      |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
|9. Infirmiere        |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|
|10. Alt personal     |       |                 |                      |       |
|_____________________|_______|_________________|______________________|_______|

    CAP. 3
    PROGRAMUL SI ORGANIZAREA UNITATII DE HEMODIALIZA

    1. Numarul de ture bolnavi/zi in care se lucreaza .......................
    2. Numarul de zile lucratoare/saptamana .................................
    3. Exista sali separate pentru tratamentul bolnavilor HIV/AgHBs pozitivi? (Da/Nu) ..............................................................
    4. Exista laborator propriu de analize medicale? (Da/Nu) ................
    5. Se efectueaza curent determinarile AgHBs si HIV? (Da/Nu) .............
    6. Numar dezinfectii generale/saptamana ale unitatii de dializa .........
    7. Numar dezinfectii/saptamana ale monitoarelor de dializa ..............

    CAP. 4
    DATE DESPRE TRATAMENTUL PRIN HEMODIALIZA

    Numarul total de sedinte de hemodializa efectuate in perioada 01.01. - 31.12. an curent: ...........

    CAP. 5
    BOLNAVII TRATATI

 ______________________________________________________________________________
|                                                      | HD | DP | TR  | Total |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
| Numar bolnavi tratati la 31.12. an curent            |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
| Numar bolnavi nou inclusi intre 01.01. - 31.12.      |    |    |     |       |
| an curent in total, din care:                        |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
| - transferati din alte centre in unitatea            |    |    |     |       |
|   dumneavoastra                                      |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
| - din HD -> DP (in unitatea dumneavoastra)           |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
| - din HD -> TR                                       |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
| - din DP -> HD (in unitatea dumneavoastra)           |    |    |     |       |
|______________________________________________________|    |    |     |       |
| - din DP -> TR (in unitatea dumneavoastra)           |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
|    - din TR -> HD (in unitatea dumneavoastra)        |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
|    - din TR -> DP (in unitatea dumneavoastra)        |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
| Nr. bolnavi transferati din unitatea Dvs. in alte    |    |    |     |       |
| unitati (01.01. - 31.12. an curent)                  |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
| Nr. bolnavi decedati in unitatea Dvs. intre          |    |    |     |       |
| 01.01. - 31.12. an curent                            |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
| Nr. bolnavi pierduti din evidenta unitatii Dvs. intre|    |    |     |       |
| 01.01. - 31.12. an curent                            |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
| Nr. bolnavi aflati pe lista de asteptare la 31.12.   |    |    |     |       |
| an curent pentru tratament prin:                     |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
| Nr. bolnavi tratati la 31.12. an curent cu:          |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
| - Heparine cu masa moleculara mica                   |    |    |     |       |
|                                                      |____|____|_____|_______|
| - Eritropoietina                                     |    |    |     |       |
|                                                      |____|____|_____|_______|
| - alfa D3 si/sau 1,25 (OH)2D3                        |    |    |     |       |
|                                                      |____|____|_____|_______|
| - Sevelamer                                          |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|
| Locuri disponibile la 31.12. an curent,              |    |    |     |       |
| pentru tratament prin:                               |    |    |     |       |
|______________________________________________________|____|____|_____|_______|

    Medic sef ..................

    REFERAT MEDICAL PENTRU TRANSFERUL/TRIMITEREA BOLNAVULUI DIALIZAT IN ALTA UNITATE

    Unitatea ......................
    Spitalul ......................
    Localitatea ...................

                                REFERAT MEDICAL

    Bolnavul
 ______________________________________________________________________________
| Numele, prenumele, initiala tatalui ........................................ |
| Data nasterii ..................... Cod numeric personal ................... |
| Adresa .................................... Tel. ........................... |
| Profesia .................... Ocupatia actuala ............................. |
| Starea civila ......... Asigurat Da/Nu Casa de Asigurari de Sanatate ....... |
|______________________________________________________________________________|

    Este in evidenta unitatii noastre de dializa.
 ______________________________________________________________________________
| DIAGNOSTIC ................................................................. |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Data primei dialize ....................                                     |
| Cale de abord curenta ..................                                     |
|______________________________________________________________________________|

    Date referitoare la tratamentul prin dializa
 ______________________________________________________________________________
| HEMODIALIZA                                                                  |
| Programul sedintelor de dializa:                                             |
| Durata sedintei ore, numarul de sedinte/sapt. .......... zile .............. |
| Tip dializor ................... Monitor de dializa (tip) .................. |
| Debit sanguin (ml/min) ......................                                |
| Solutia de dializa: Debit (ml/min) ..........                                |
| Na+ ... K+ ... Ca2+ ... Mg2+ ... Cl- ... Acetat ... (mEq/l)                  |
| Bicarbonat ...                                                               |
| Heparinare: Bolus ....... UI Doza pe ora .... Tip heparina ................. |
| Particularitati in timpul sedintei de dializa .............................. |
|______________________________________________________________________________|

    Proces-verbal de custodie pentru aparatele automate de dializa peritoneala
 ______________________________________________________________________________
| DIALIZA PERITONEALA                                                          |
|                                                                              |
| Sistem de dializa ................  Numar schimburi/zi: ...................  |
| Tipul solutiei: ..................  Orarul schimburilor ...................  |
|______________________________________________________________________________|

    Date referitoare la starea bolnavului
 ______________________________________________________________________________
| Masa corporala "uscata": ......  Diureza reziduala ........  PA ............ |
| Stari co-morbide importante ................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Tratamente in curs (inclusiv Epo) .......................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Date de laborator .......................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Grup sanguin Rh .................                                            |
| AgHB ....  Ac anti-HB ....  Ac Anti Hc ....  Ac anti HIV .... Data ......... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| RECOMANDARI                                                                  |
|                                                                              |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    Medic sef unitate

    Proces-verbal de custodie

    Unitatea ....................................
    Spitalul ....................................
    Localitatea .................................

                        PROCES-VERBAL DE CUSTODIE
                   incheiat astazi ...................

    Subsemnat (a/ul) ..................................................., avand functia de .......................................... la Centrul de dializa din Spitalul ......................................................................
si
    Subsemnat (a/ul) ....................................., pacient/apartinator al pacientului, domiciliat in ......................., cu Buletin de identitate seria nr. ................ eliberat de ........................................
am procedat primul la predarea, al doilea la primirea unui aparat de dializa peritoneala automata, tip ................... seria nr. ...... si a casetei sale de transport, in urmatoarele conditii:
    1. Aparatul este in buna stare de functionare.
    2. Aparatul va fi utilizat numai pentru dializa peritoneala automata, cu respectarea tuturor prescriptiilor tehnice, de care utilizatorul a luat cunostinta, prin instruirea facuta in Centrul de dializa.
    3. Aparatul este proprietate a Spitalului ............................... - Centrul de dializa - si este incredintat in custodie pacientului pentru perioada in care efectueaza tratament prin dializa peritoneala automata. Cand acest tratament inceteaza, din orice cauza, aparatul va fi inapoiat Centrului de dializa din Spitalul ..................................... in termen de 24 ore, in buna stare de functionare. Daca bolnavul sau familia acestuia nu inapoiaza aparatul spitalului, vor suporta contravaloarea acestuia.
    4. In cazul in care aparatul sufera stricaciuni datorate utilizarii sau intretinerii incorecte, costul reparatiei este suportat de bolnav. Bolnavul poate incheia contract de asigurare a aparatului, cu o institutie de asigurari, pentru distrugere accidentala, furt s.a.

    Prezentul Proces-verbal s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

    Reprezentant Spital .......................         Pacient/Apartinator

    Am predat                              Am primit,

    LS                                                          LS

    Procesul-verbal a fost incheiat si semnat in fata noastra.

    Jurist Spital ..................................,

    LS

    Consimtamant - informare (cateterism venos central)

    SPITALUL ........................
    SECTIA ..........................
    ADRESA ..........................
    TEL./FAX ........................

    Numele ..........................
    Prenumele .......................
    Data nasterii ...................
    F.O. ............................

                        CONSIMTAMANT - INFORMARE

    Cateterism venos central:
    - vena jugulara interna - vena subclavie - vena femurala

    Informatii despre procedura
    Cateterismul venos central reprezinta modalitatea de abord vascular in urgenta: insuficienta renala acuta si insuficienta renala cronica acutizata. Tehnica consta in insertia unui cateter intr-un vas central (vena jugulara interna; vena subclavie, vena femurala) cu anestezie locala la locul de punctie.
    In timpul procedurii de insertie a cateterului, pot apare o serie de simptome (durere cu diverse localizari, dispnee) care trebuie semnalate. De asemenea, atat in timpul procedurii cat si sau ulterior pot apare complicatii la aproximativ 2 - 5% din bolnavi.
    Acestea sunt reprezentate de: sangerare la locul de insertie; punctionarea accidentala a arterelor invecinate - femurala, subclavie - cu formarea de hematoame; pneumotorax; hemotorax; tromboze venoase sau ale cateterului; infectii legate de cateter.
    Inainte de procedura, bolnavul va fi evaluat si informat asupra necesitatii procedurii si asupra riscului. Dupa terminarea acesteia, va fi sub observatie timp de 18 - 24 ore.

    Consimtamant
    Am luat la cunostinta si am fost informat despre procedura si sunt de acord cu efectuarea acesteia.

    Semnatura pacientului .................................
    Data ................

    Consimtamant - informare (hemodializa)

    SPITALUL ........................
    SECTIA ..........................
    ADRESA ..........................
    TEL./FAX ........................

    Numele ..........................
    Prenumele .......................
    Data nasterii ...................
    F.O. ............................

                        CONSIMTAMANT - INFORMARE

    Initierea hemodializei:
    - acuta - temporara
    - cronica - iterativa

    Informatii despre procedura
    Hemodializa acuta sau cronica reprezinta modalitatea de supleere a functiilor renale, care se initiaza in circumstante clinico-biologice bine definite, care pun in pericol viata bolnavului.
    Aceasta metoda permite o recuperare excelenta, dar este grevata de o serie de incidente ca: sindrom de dezechilibru de dializa, sangerari la locul abordului vascular, instabilitate hemodinamica, embolie gazoasa, carora li se adauga complicatiile cronice, pe termen lung ale dializei iterative.
    Pentru asigurarea unui tratament eficient prin dializa, este necesar ca pacientul sa respecte programul de dializa si eventualele modificari ale acestuia in functie de posibilitatile unitatii de dializa, indicatiile privind durata dializei, greutatea interdialitica (surplus ponderal sub 3% din greutatea uscata), regimul igieno-dietetic, continuitatea tratamentului medicamentos si a programului de monitorizare (examen clinic si investigatii de laborator). Este necesara si sustinerea materiala din partea familiei pentru completarea tratamentului la un pacient la care procedura de dializa este extrem de costisitoare.
    Mentinerea conditiilor optime pentru tratamentul in unitatea de hemodializa impune respectarea intocmai de catre bolnavul tratat a Regulamentului de ordine interioara al unitatii de dializa.
    Inainte de initierea procedurii, bolnavul va fi evaluat si informat, asupra necesitatii procedurii si asupra riscurilor care pot apare.

    Consimtamant
    Am luat la cunostinta si am fost informat despre procedura si sunt de acord cu efectuarea acesteia.

    Semnatura pacientului .................................
    Data ................

    Consimtamant - informare (inserare cateter peritoneal)

    SPITALUL ........................
    SECTIA ..........................
    ADRESA ..........................
    TEL./FAX ........................

    Numele ..........................
    Prenumele .......................
    Data nasterii ...................
    F.O. ............................

                          CONSIMTAMANT - INFORMARE

    Inserare cateter peritoneal:

    Informatii despre procedura
    Inserarea cateterului peritoneal reprezinta modalitatea de acces pentru efectuarea dializei peritoneale. Tehnica consta in insertia unui cateter in cavitatea peritoneala cu anestezie locala sau generala.
    In timpul procedurii de insertie a cateterului, pot apare o serie de simptome (durere cu diverse localizari, dispnee, sangerari) care trebuie semnalate.
    De asemenea, atat in timpul procedurii cat si sau ulterior pot apare complicatii. Acestea sunt reprezentate de: sangerare la locul de insertie, punctionarea accidentala a viscerelor invecinate, infectii sau functionare deficitara a cateterului.
    Inainte de procedura, bolnavul va fi evaluat si informat asupra necesitatii procedurii si asupra riscului. Dupa terminarea acesteia, va fi sub observatie timp de 18 - 24 ore.

    Consimtamant
    Am luat la cunostinta si am fost informat despre procedura si sunt de acord cu efectuarea acesteia.

    Semnatura pacientului .................................
    Data ...............

    Consimtamant - informare (dializa peritoneala)

    SPITALUL .........................
    SECTIA ...........................
    ADRESA ...........................
    TEL./FAX .........................

    Numele ...........................
    Prenumele ........................
    Data nasterii ....................
    F.O. .............................

                         CONSIMTAMANT - INFORMARE

    Initierea tratamentului prin dializa peritoneala

    Informatii despre procedura
    Dializa peritoneala este o modalitate de supleere a functiilor renale, care se initiaza in circumstante clinico-biologice bine definite, care pun in pericol viata bolnavului.
    Aceasta metoda permite o recuperare excelenta, dar este grevata de o serie de incidente ca: peritonite, infectii ale cateterului peritoneal (orificiu cutanat, tunel subcutanat), dezechilibre electrolitice si metabolice, carora li se adauga complicatiile cronice, pe termen lung ale dializei peritoneale.
    Pentru asigurarea unui tratament eficient prin dializa, este necesar ca pacientul sa respecte: programul de dializa (frecventa, orarul si compozitia schimburilor) si eventualele modificari ale acestuia in functie de posibilitatile unitatii de dializa; mentinerea greutatii uscate; regimul igieno-dietetic; regulile de efectuare a schimbului, continuitatea tratamentului medicamentos si a programului de monitorizare (examen clinic si investigatii de laborator). Bolnavul tratat prin dializa peritoneala va avea la domiciliu cantar de persoane, cantar de sugari, tensiometru cu stetoscop. Este necesara si sustinerea materiala din partea familiei pentru completarea tratamentului la un pacient la care procedura de dializa este extrem de costisitoare.
    Mentinerea conditiilor optime pentru tratamentul in unitatea de dializa impune respectarea intocmai de catre bolnavul tratat a Regulamentului de ordine interioara al unitatii de dializa.
    Inainte de initierea procedurii, bolnavul va fi evaluat si informat, asupra necesitatii procedurii si asupra riscurilor care pot apare.

    Consimtamant
    Am luat la cunostinta si am fost informat despre procedura si sunt de acord cu efectuarea acesteia.

    Semnatura pacientului .................................
    Data ....................

    ANEXA 7

                             STRUCTURI DE COST

    7.1. Structura costului unei sedinte de hemodializa

    A. Materiale si medicamente necesare hemodializei

    Materiale
    Dializor
    Set linii
    Fistuline
    Seringi 20/30/50 ml
    Solutie concentrata pentru hemodializa
    Catetere
    Conectoare, adaptoare

    Medicamente
    Eritropoietina
    Hepatina sodica
    Heparine fractionate
    Solutii perfuzabile
    Derivati vit. D3
    Sevelamer
    Alte medicamente

    Masa eritrocitara

    Alte materiale
    Perfuzoare
    Seringi
    Ace
    Manusi
    Materiale sanitare
    Alcool sanitar
    Alte dezinfectante

    Dezinfectante aparate HD

    B. Alte cheltuieli necesare hemodializei

    Investigatii laborator
    Servicii dietetice (asistenta specializata si hrana)
    Servicii psihoterapie

    Cheltuieli mijloace fixe (intretinere, amortizare - spatii, aparatura)
    Apa
    Energie electrica
    Energie termica
    Telefon, fax, posta, internet
    Tratare reziduuri
    Dezinfectie/deratizare
    Detergenti
    Spalatorie
    Cazarmament
    Birotica

    C. Salarii personal

    7.2. Structura costului tratamentului prin dializa peritoneala

    A. Materiale si medicamente necesare tratamentului prin dializa peritoneala continua ambulatorie
    Catetere peritoneale
    Conectoare, adaptoare etc.
    Pungi solutie dializa
    Antiseptice
    Medicamente (eritropoietina, sevelamer, antibiotice etc.)

    B. Alte cheltuieli
    Investigatii laborator
    Spitalizare (dializa peritoneala intermitenta)
    Cheltuieli mijloace fixe (intretinere, amortizare - spatii, aparatura)
    Telefon, fax, posta, internet
    Transportul materialelor

    C. Salarii personal

    Structura costului tratamentului prin dializa
    A. Costul sedintelor de hemodializa/dializei peritoneale pe bolnav si pe an
    B. Spitalizare bolnavi (initiere/complicatii) pe bolnav si pe an
    C. Transport bolnavi (cand situatia medicala o impune) pe bolnav si pe an.

    ANEXA 8

                  NORME DE CALITATE A TRATAMENTULUI PRIN DIALIZA

    A) Durata tratamentului si doza de dializa

    1. Hemodializa
    a. Cel putin 4 ore x 3 sedinte dializa/saptamana (5 ore x 3 la anurici);
    b. Fara reutilizare a dializoarelor;
    c. < 25% din bolnavi cu episoade repetate de hipotensiune intradializa;
    d. Evaluare lunara, documentata, a dozei de dializa (vezi Ghidul de buna practica a dializei*1)).
    e. Valori de referinta:
    - Kt/V realizat (compartiment unic, volum variabil) > 1.3;
    - URR > 70% .

    2. Dializa peritoneala continua ambulatorie
    a. Cel putin 4 schimburi/zi in dializa peritoneala continua ambulatorie;
    b. Evaluare lunara, documentata, a dozei de dializa (vezi Ghidul de buna practica a dializei*1)).
    c. Valori de referinta:
    - KT uree/V >/= 1.9;
    - Clearance total saptamanal al creatininei >/= 60 l/saptamana.

    B) Biocompatibilitatea
    a. Nu vor fi utilizate dializoare:
    - cu membrane de celuloza ne-esterificata;
    - sterilizate cu etilendioxid;
    b. >/= 33% din sedinte cu dializoare cu eficienta inalta (cu membrane din etilvinilalcool, poliacrilonitril, poliamida, policarbonat, polimetilmetacrilat, polisulfona, polietersulfona, triacetat de celuloza);
    c. toti bolnavii cu durata mai mare de 3.5 ani a tratamentului trebuie sa fie tratati cu dializoare cu eficienta inalta (cu membrane din etilvinilalcool, poliacrilonitril, poliamida, policarbonat, polimetilmetacrilat, polisulfona, polietersulfona, triacetat de celuloza);
    d. dializant cu bicarbonat la > 80% din sedintele de hemodializa.

    C) Anemia
    a. Evaluare cel putin lunara, documentata (vezi Ghidul de buna practica a dializei*1))
    b. Valori de referinta predializa:
    - Hb >/= 10.5 g/dl la cel putin 80% din bolnavii tratati in unitate;
    - Ht >/= 32% la cel putin 80% din bolnavii tratati in unitate.

    D) Tulburarile metabolismului fosfo-calcic si acido-bazic
    a. Evaluare bilunara, documentata (vezi Ghidul de buna practica a dializei*1))
    b. Valori de referinta inainte de sedinta de dializa:
    - bicarbonat seric (echilibrat) >/= 20 mEq/l la cel putin 80% din bolnavii tratati in unitate;
    - fosfatemie < 5.5 mg/dl la cel putin 50% din bolnavi tratati in centru;
    - produs fosfo-calcic < 55 la cel putin 50% dintre bolnavii tratati in centru.

    E) Starea de nutritie
    a. Evaluare trimestriala, documentata (vezi Ghidul de buna practica a dializei*1))
    b. Valori de referinta:
    - SGA: scor A la cel putin 70% din bolnavii tratati in unitate;
    - Indicele de masa corporala IMC > 20 la cel putin 70% din bolnavii tratati in unitate;
    - Albumina serica >/= 4g/dl la cel putin 60% din bolnavii tratati in unitate.
------------
    *1) Pana in momentul elaborarii si aprobarii unui Ghid de Buna Practica a Dializei, se va utiliza Ghidul European de Buna Practica a Dializei elaborat de Asociatia Renala Europeana (European Renal Association) si publicat pe website-ul acestei organizatii (www.era-edta.org).

    F) Morbiditate
    Evaluare anuala. Valori de referinta:

    1. Hemodializa
    - Morbiditate necesitand spitalizare (medie a bolnavilor dializati in unitate)
    < 14 zile spitalizare/bolnav an;
    - Mortalitate medie (numar decese x 100/numar mediu bolnavi aflati in evidenta) < 20% .

    2. Dializa peritoneala
    - infectii ale orificiului de iesire: < 1 episod/bolnav - an;
    - peritonite: < 1 episod/18 bolnavi - luni;
    - morbiditate necesitand spitalizare (medie a bolnavilor dializati in unitate)
    < 21 zile spitalizare/bolnav an;
    - mortalitate medie (numar decese x 100/numar mediu bolnavi aflati in evidenta) < 20% .

    G) Investigatii minime obligatorii pentru bolnavii dializati stabili (dupa primele 3 luni de tratament)

       Investigatia/examenul             Interval (zile)
________________________________________________________
 1. Hb                                          14
 2. Ht                                          14
 3. Nr. hematii (mil.)                          30
 4. Reticulocite (%)                            30
 5. Leucocite (mii)                             30
 6. Trombocite (mii)                            90
 7. Timp sangerare (min)                        90
 8. Timp Howell (sec.)                          30
 9. Timp Quick (sec.)                           30
10. Proteine serice (g/dl)                      90
11. Electroreza proteinelor serice              90
12. Fibrinogen (mg/dl)                          90
13. TGP (UI)                                    30
14. TGO (UI)                                    30
15. Fosfataza alcalina (UI)                     90
16. Sodiu (mEq/l)                               30
17. Potasiu (mEq/l)                             30
18. Calciu (mEq/l)                              30
19. Fosfor (mg/dl)                              30
20. RA/Bicarbonat (mEq/l)                       14
21. Fier seric (mcg/dl)                         30
22. Feritina (ng/ml)                            90
23. Glicemie (mg/dl)                            90
24. Colesterol (mg/dl)                         180
25. Lipide (mg/dl)                             180
26. Trigliceride (mg/dl)                       180
27. Uree (mg/dl)                                30
28. Creatinina (mg/dl)                          30
29. Examen de urina                             30
30. Volum/24 h                                  30
31. Proteinurie (g/l)                           30
32. Uree (g/l)                                  30
33. Creatinina (g/l)                            30
34. URR (HD)                                    30
35. Kt/V rinichi nativ                          30
36. Kt/V HD/DP                                  30
37. Kt/V total                                  30
38. Ag HBS                                     180
39. Ac anti-HB                                 180
40. Ac anti-HC                                 180
41. Ac anti-HIV                                180
42. Proteina C reactiva                         90
43. PTH (pg/ml sau pmol/l)                     360
44. Inaltime (cm)                              360
45. Greutate (kg)                               30
46. SGA                                         90
47. Exsudat nazal                               90
48. Exsudat faringian                           90
49. EKG                                         90
50. Rx cord-pulmon                             360
51. Radiografii schelet osos                   360
52. Rx gastro-intestinal (endoscopie)          360
53. Ecografie (cord, carotide, rinichi)        360

       _  _                                                          _  _  _  _
Judet |_||_| Localitate ...........  Numar inregistrare ........ SZ |_||_||_||_|
                  _  _  _  _  _  _        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Spitalul ....... |_||_||_||_||_||_|  CNP |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
                     _  _  _  _  _
Sectia ............ |_||_||_||_||_|  Intocmit de ...............................

                                                         (parafa medicului)

    2. FISA PENTRU SPITALIZARE DE ZI
                                                                       _
    Numele ................  Prenumele .................... Sexul M/F |_|
                   _  _        _  _    ________________________________________
Data nasterii: zi |_||_| luna |_||_|  |                        _  _   _  _     |
    _  _           _  _               | Data completarii: ora |_||_|.|_||_|;   |
an |_||_|. Varsta |_||_|              |     _  _         _  _       _  _  _  _ |
                           _  _       | zi |_||_|; luna |_||_|; an |_||_||_||_||
Domiciliul legal: judetul |_||_|      |                                        |
Localitatea ....................      | Grup sangvin  Rh                       |
        _  _              _           | Alergic la: .......................... |
Sector |_||_|; Mediu U/R |_|;         | AgHBs +/- Ac antiHB +/- Ac antiVHC +/- |
Str. ............... Nr. .......      | Ac antiHIV +/- Ac antiCMV +/-          |
                    _  _              |                              _  _  _   |
Resedinta: judetul |_||_|;            | Nr. din lista de asteptare: |_||_||_|; |
Localitatea ....................      | Nr. din Registrul bolnavilor           |
        _               _             |             _  _  _                    |
Sector |_|; Mediul U/R |_|            | dializati: |_||_||_|                   |
Str. ............... Nr. .......      |________________________________________|
Telefon: .......................

Stare civila ...................

Ocupatia .................... Loc de munca ....................................
                 _  _        _  _  _  _  _  _
C.I./B.I. seria |_||_|; Nr. |_||_||_||_||_||_|;
                               _                    _
Statut pacient: Asigurat CNAS |_|; Neasigurat CNAS |_|;
                       _  _  _  _  _  _  _  _
Numar carnet asigurat |_||_||_||_||_||_||_||_|
                             _  _                 _               _  _
Casa de asigurare judeteana |_||_|; Transporturi |_|; CASAOPSNAJ |_||_|;
              _  _  _  _  _  _  _
Talon pensie |_||_||_||_||_||_||_|

Nr. carnet pentru bolnavii inclusi in programele de
                               _  _  _  _  _  _  _  _
sanatate .................... |_||_||_||_||_||_||_||_|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                 _  _  _  _   |
| Diagnostic principal (boala renala primara): ................. |_||_||_||_|  |
|                                                                 _  _  _  _   |
| .............................................................. |_||_||_||_|  |
| Alte informatii privitoare la boala renala primara:                          |
| data debutului: ........ Data diagnosticului: .................. PBR: Da/Nu. |
| Dispensarizare Da/Nu    Data luarii in evidenta ..............               |
|______________________________________________________________________________|
                                                                  _  _  _  _
    Diagnostice secundare (complicatii/comorbiditati): ......... |_||_||_||_|
                                                                  _  _  _  _
    1. ......................................................... |_||_||_||_|
                                                                  _  _  _  _
    2. ......................................................... |_||_||_||_|
                                                                  _  _  _  _
    3. ......................................................... |_||_||_||_|
                                                                  _  _  _  _
    4. ......................................................... |_||_||_||_|
                                                                  _  _  _  _
    5. ......................................................... |_||_||_||_|
                                                                  _  _  _  _
    6. ......................................................... |_||_||_||_|
                                                                  _  _  _  _
    7. ......................................................... |_||_||_||_|
                                                                  _  _  _  _
    8. ......................................................... |_||_||_||_|

    Semnatura si parafa                          Semnatura si parafa medicului
    medicului curant                             sef de sectie
    ...................                          .............................

    Evaluarea initiala a bolnavului cu insuficienta renala

 ______________________________________________________________________________
|                                                  _  _                        |
| Transferat: Da/Nu Unitatea de provenienta Judet |_||_| Localitate .......... |
|                      _  _  _  _  _  _                         _  _  _  _  _  |
| Spitalul .......... |_||_||_||_||_||_| Sectie .............. |_||_||_||_||_| |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 1. Situatie familiala (Persoane care ar putea ajuta bolnavul la efectuarea   |
| schimbului/tratamentului) .................................................. |
| ............................................................................ |
| 2. Conditii de viata la domiciliu: Camera pentru tratament: Da/Nu;           |
| Apa curenta: Da/Nu; Spatiu pentru depozitarea materialelor: Da/Nu            |
| Evaluator (Medic/Asistent medical) ........... Data evaluarii .............. |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Starea clinica*1) .......................................................... |
| ............................................................................ |
| Deficiente neuro-psiho-motorii D/N              Deficiente vizuale D/N       |
| Patologie asociata care contraindica HD/DP/TR D/N                            |
| Detalii .................................................................... |
| Cale de abord vascular [fara] [cateter - cateter tunelizat - fistula cu vase |
| native - proteza vasculara - altele] Cale de abord peritoneal [fara] [cateter|
| peritoneal]                                                                  |
| Inaltime: ......... Greutate ................... PA ........................ |
| Trat. anti-hipertensiv: Da/Nu         SGA ......... Diureza ................ |
| Evaluator (Medic) .................. Data evaluarii ........................ |
|______________________________________________________________________________|

    Date paraclinice

 ______________________________________________________________________________
|Hb (g/dl)     |    |Na (mEq/l)|    |Fosfataza   |    |Uree urinara (g/l)  |   |
|              |    |          |    |alcalina    |    |                    |   |
|______________|____|__________|____|____________|____|____________________|___|
|Ht (%)        |    |K (mEq/l) |    |Glicemie    |    |Creatinina urinara  |   |
|              |    |          |    |(mg/dl)     |    |(g/l)               |   |
|______________|____|__________|____|____________|____|____________________|___|
|Leucocite     |    |Ca (mEq/l)|    |Colesterol  |    |Clearance uree      |   |
|(/mmc)        |    |          |    |(mg/dl)     |    |(ml/min)            |   |
|______________|____|__________|____|____________|____|____________________|___|
|Trombocite    |    |Fosfat    |    |HDL         |    |Clearance           |   |
|              |    |(mg/dl)   |    |Colesterol  |    |creatinina          |   |
|              |    |          |    |(mg/dl)     |    |(ml/min)            |   |
|______________|____|__________|____|____________|____|____________________|___|
|Timp Howell   |    |Proteine  |    |Lipemie     |    |Filtrat glomerular  |   |
|              |    |serice    |    |(mg/dl)     |    |(ml/min)            |   |
|              |    |(g/dl)    |    |            |    |                    |   |
|______________|____|__________|____|____________|____|____________________|___|
|Timp Quick    |    |Serine    |    |Trigliceride|    |Kt/V rinichi        |   |
|              |    |(g/dl)    |    |(mg/dl)     |    |nativ/saptamana     |   |
|______________|____|__________|____|____________|____|____________________|___|
|    -         |    |TGO       |    |Uree serica |    |Anticorpi           |   |
|HCO   (mEq/l) |    |          |    |(mg/dl)     |    |citotoxici          |   |
|   3          |    |          |    |            |    |                    |   |
|______________|____|__________|____|____________|____|____________________|___|
|              |    |TGP       |    |Creatinina  |    |Antigene            |   |
|              |    |          |    |serica      |    |histocompatibilitate|   |
|              |    |          |    |(mg/dl)     |    |                    |   |
|______________|____|__________|____|____________|____|____________________|___|
 ______________________________________________________________________________
|EKG ......................................................................... |
| ............................................................................ |
|Rx cord-pulmon .............................................................. |
| ............................................................................ |
|Ecografie (cord, carotide, rinichi, ficat) .................................. |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 __________________________________    ________________________________________
|Comisia medicala aproba/respinge  |  |BOLNAVI IN PROGRAM DE DIALIZA/TRANSPLANT|
|includerea in program de:         |  |Luat in evidenta la data de ........... |
|monitorizare/hemodializa/dializa  |  |Medicul care initiaza dializa           |
|peritoneala/transplant, la data de|  |(conduce tratamentul) ................. |
| ................................ |  |Asistent sef Unitate .................. |
|Motivatie ....................... |  |Secretar Unitate ...................... |
|................................. |  |________________________________________|
|Medic sef Sectie Nefrologie/      |       *1) Se vor analiza in functie de
|Medicala/Pediatrie .............. |  indicatiile/contraindicatiile hemodializei
|Medic sef (coordonator) Unitate   |  (dializei peritoneale/transplantului mal)
|Dializa/Transplant .............. |  (Regulamentul unitatilor de dializa)
|Medic sef Sectie Anestezie Terapie|
|Intensiva ....................... |
|Medic curant .................... |
|__________________________________|

    Investigatii si proceduri

    Data inceperii procedurilor:
         _  _   _  _       _  _         _  _       _  _  _  _
    ora |_||_|.|_||_|; zi |_||_|; luna |_||_|; an |_||_||_||_|

    Data terminarii procedurilor:
         _  _   _  _       _  _         _  _       _  _  _  _
    ora |_||_|.|_||_|; zi |_||_|; luna |_||_|; an |_||_||_||_|

 ______________________________________________________________________________
|Nr. crt.|Data |Denumire investigatie/procedura| Cod |Medicamente administrate |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. crt.|Data |Denumire investigatie/procedura| Cod |Medicamente administrate |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
|        |     |                               |     |                         |
|________|_____|_______________________________|_____|_________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Incheierea monitorizarii/tratamentului prin dializa/transplant renal         |
| Epicriza                                                                     |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| Recomandari: ..............................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
| ...........................................................................  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                            _  _         _  _       _  _  _  _                |
| Data inchiderii fisei: zi |_||_|; luna |_||_|; an |_||_||_||_|               |
| Motivatia intreruperii: (1) vindecat; (2) la cerere; (3) recomandarea        |
| medicului curant; (4) transfer la alta unitate; (5) deces; (6) alte cauze.   |
|                                                                              |
| Semnatura si parafa                            Semnatura si parafa medicului |
| medicului curant                               sef de sectie                 |
| ...................                            ............................. |
|______________________________________________________________________________|

    3) Fisa sintetica de monitorizare a bolnavului cu insuficienta renala

                                                           Anul ..........
 ______________________________________________________________________________
| Numele .................... Prenumele ...................................... |
|      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _                                   |
| CNP |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Nr. carnet (pentru bolnavii      |
|                                     _  _  _  _  _  _  _  _                   |
| inclusi in programele de sanatate) |_||_||_||_||_||_||_||_|                  |
|                                                     _  _  _  _               |
| Numar inregistrare a Fisei de spitalizare de zi SZ |_||_||_||_|              |
|                                 Intocmit de ................................ |
|                                 ......................... (parafa medicului) |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|Data                 |Cod|Ian|Febr|Mart|April|Mai|Iun|Iul|Aug|Sept|Oct|Nov|Dec|
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Hb*1)                |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Ht*1)                |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Nr. hematii (mil.)*1)|   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Reticulocite (%)*1)  |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Leucocite (mii)*1)   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Trombocite (mii)*2)  |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Proteine serice      |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(g/dl)*2)            |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Electroreza proteine |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|serice*2)            |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Alb/glob (%)*2)      |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Albumina (g/dl)*2)   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Alpha 1 (%)*2)       |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Alpha 2 (%)*2)       |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Beta (%)*2)          |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Gamma (%)*2)         |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Fibrinogen           |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(mg/dl)*2)           |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|TGP (UI)*1)          |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|TGO (UI)*1)          |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Fosfataza alcalina   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(UI)*2)              |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Sodiu (mEq/l)*1)     |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Potasiu (mEq/l)*1)   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Calciu (mEq/l)*1)    |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Fosfor (mEq/l)*1)    |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Clor (mEq/l)*1)      |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Magneziu (mEq/l)*1)  |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|RA/Bicarbonat        |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(mEq/l)*1)           |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Fier seric           |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(mcg/dl)*1)          |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Feritina (ng/ml)*2)  |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Glicemie (mg/dl)*2)  |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Colesterol (mg/dl)*3)|   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Lipide (mg/dl)*3)    |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Trigliceride         |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(mg/dl)*3)           |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Uree serica          |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(mg/dl)*1)           |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Creatinina serica    |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(mg/dl)*1)           |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Acid uric (mg/dl)*1) |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Diureza (ml/24 ore)  |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Densitate            |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(osmolaritate        |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|urinara)             |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Proteinurie          |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(g/24 ore)           |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Proteinurie (mg/g    |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|creatinina)          |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Creatinina urinara   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(g/24 ore)           |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Uree urinara         |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(g/24 ore)           |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Clearance uree       |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(ml/min)             |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Clearance creatinina |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(ml/min)             |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Hematii urina        |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(pe mmc)             |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Leucocite urina      |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(pe mmc)             |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Cilindri urina       |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(pe mmc)             |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Filtrat glomerular   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(ml/min)*2) #        |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|URR (HD)*1)          |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Kt/V rinichi         |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|nativ*2)             |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Kt/V HD/DP*2)        |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Kt/V total*2)        |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Ag HBS*3)            |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Ac anti-HB*3)        |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Ac anti-HC*3)        |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Ac anti HIV*3)       |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Ac anti CMV*3)       |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Ac citotoxici*2)     |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Ag                   |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|histocompatibilitate |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|*2)                  |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Proteina C           |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|reactiva*2)          |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Timp Howell          |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(sec)*1)             |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Timp Quick           |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(sec)*1)             |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|PTH (pg/ml sau       |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|pmol/l)*4)           |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Inaltime (cm)*4)     |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Greutate (kg)*1)     |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|SGA*2)               |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|UF medie             |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|(pe sedinta - HD; pe |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|zi DP)*1)            |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|Dializor (tip)*1)    |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|                     |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|                     |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|                     |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|                     |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|                     |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|                     |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
|                     |   |   |    |    |     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|_____________________|___|___|____|____|_____|___|___|___|___|____|___|___|___|
    *1) lunar; *2) trimestrial; *3) semestrial; *4) anual
    # determinat direct (prin media aritmetica a clearance-urilor ureei si creatininei) sau estimat (prin formula MDRD)

 ______________________________________________________________________________
| Exsudat nazal (trimestrial) - bolnavi dializati                              |
| 1 .......................................................................... |
| 2 .......................................................................... |
| 3 .......................................................................... |
| 4 .......................................................................... |
| Exsudat faringian (trimestrial) - bolnavi dializati                          |
| 1 .......................................................................... |
| 2 .......................................................................... |
| 3 .......................................................................... |
| 4 .......................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Electrocardiograma (trimestrial)                                             |
| 1 .......................................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| 2 .......................................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| 3 .......................................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| 4 .......................................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Radiografie cord pulmon (anual)                                              |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Radiografii osoase (maini, clavicule, sold, coloana vertebrala) (anual)      |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Ecografie (cord, carotide, ficat, rinichi) (anual)                           |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Alte explorari                                                               |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Concluziile examenului de bilant (lunar, trimestrial, semestrial, anual)     |
| Diagnostic                                                                   |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Indicatii terapeutice                                                        |
| Dieta                                                                        |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Tratament medicamentos                                                       |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Program de dializa                                                           |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|                                        Semnatura si parafa medicului curant  |
|                                        ....................................  |
|______________________________________________________________________________|

    Aprecierea globala subiectiva a starii de nutritie (SGA)

 ______________________________________________________________________________
|(A) Anamneza                                                                  |
|1. Modificari in greutate (in ultimele 6 luni)                                |
|______________________________________________________________________________|
|       0       |       1      |       2         |     3       | _ | _ | _ | _ |
|Fara modificari|Scadere in    |Scadere < 5%     |Scadere > 5% ||_|||_|||_|||_||
|sau scaderea   |greutate      |in greutate      |             |   |   |   |   |
|greutatii      |minora        |                 |             |   |   |   |   |
|< 0,5 kg       |(intre        |                 |             |   |   |   |   |
|               |0,5 - 1 kg)   |                 |             |   |   |   |   |
|_______________|______________|_________________|_____________|___|___|___|___|
|2. Modificari in aportul alimentar                                            |
|______________________________________________________________________________|
|       0       |       1      |       2         |    3        | _ | _ | _ | _ |
|Fara modificari|Aport alimente|Scadere globala  |Dieta        ||_|||_|||_|||_||
|               |solide        |moderata a       |lichidiana   |   |   |   |   |
|               |suboptim      |aportului, pana  |hipocalorica |   |   |   |   |
|               |              |la dieta         |pana la      |   |   |   |   |
|               |              |lichidiana totala|infometare   |   |   |   |   |
|_______________|______________|_________________|_____________|___|___|___|___|
|3. Simptome gastrointestinale                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|       0       |       1      |       2         |    3        | _ | _ | _ | _ |
|Fara simptome  |Greturi       |Varsaturi sau    |Diaree sau   ||_|||_|||_|||_||
|               |              |simptome         |varsaturi    |   |   |   |   |
|               |              |gastrointestinale|frecvente    |   |   |   |   |
|               |              |moderate         |sau anorexie |   |   |   |   |
|               |              |                 |severa       |   |   |   |   |
|               |              |                 |             |   |   |   |   |
|_______________|______________|_________________|_____________|___|___|___|___|
|4. Capacitate functionala (legata de statusul nutritional)                    |
|______________________________________________________________________________|
|       0       |       1      |       2         |    3        | _ | _ | _ | _ |
|Buna           |Dificultate la|Dificultate la   |Imobilizare  ||_|||_|||_|||_||
|               |mers          |activitati minore|la pat       |   |   |   |   |
|               |              |(mersul la baie) |             |   |   |   |   |
|_______________|______________|_________________|_____________|___|___|___|___|
|5. Comorbiditatea*)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|       0       |       1      |       2         |    3        | _ | _ | _ | _ |
|Ani dializa < 1|Ani dializa   |Ani dializa >    |Comorbiditati||_|||_|||_|||_||
|Fara           |1 - 4 sau     |4 ani sau        |severe (doua |   |   |   |   |
|comorbiditati  |Comorbiditati |Comorbiditati    |sau mai multe|   |   |   |   |
|               |usoare (fara  |moderate (o      |majore)      |   |   |   |   |
|               |comorbiditati |comorbiditate    |             |   |   |   |   |
|               |majore)       |majora)          |             |   |   |   |   |
|_______________|______________|_________________|_____________|___|___|___|___|
|(B) Examen fizic                                                              |
|6. Scaderea depozitelor de grasime sau pierderea grasimii subcutanate (ochi,  |
|triceps, biceps, piept)                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|       0       |       1      |       2         |    3        | _ | _ | _ | _ |
|Fara modificari|Minima        |Moderata         |Severa       ||_|||_|||_|||_||
|_______________|______________|_________________|_____________|___|___|___|___|
|7. Semne de hipotrofie musculara (tampla, clavicula, scapula, coaste,         |
|genunchi, interososi)                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|       0       |       1      |       2         |    3        | _ | _ | _ | _ |
|Fara modificari|Minime        |Moderate         |Severe       ||_|||_|||_|||_||
|_______________|______________|_________________|_____________|___|___|___|___|
|(C) Indicele de masa corporala (IMC = G/H^2)                                  |
|______________________________________________________________________________|
|       0       |       1      |       2         |    3        | _ | _ | _ | _ |
|8 IMC > 20     |IMC 18 - 19,9 |IMC 16 - 17,9    |IMC < 16     ||_|||_|||_|||_||
|kg/mp          |kg/mp         |kg/mp            |kg/mp        |   |   |   |   |
|_______________|______________|_________________|_____________|___|___|___|___|
|(D) Parametrii de laborator                                                   |
|9. Albumina serica                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|       0       |       1      |       2         |    3        | _ | _ | _ | _ |
|Albumina >     |Albumina      |Albumina         |Albumina     ||_|||_|||_|||_||
|4 g/dl         |3,5 - 3,9 g/dl|3 - 3,4 g/dl     |< 3 g/dl     |   |   |   |   |
|_______________|______________|_________________|_____________|___|___|___|___|
|SCOR TOTAL = SUMA CELOR 9 COMPONENTE (0 - 27)                 | _ | _ | _ | _ |
|Scor = 0 = nutritie optima; Scor = 27 = malnutritie severa    ||_|||_|||_|||_||
|______________________________________________________________|___|___|___|___|
    *) Comorbiditati majore = ICC clasa III sau IV; SIDA boala; boala coronaiana severa; BPOC moderat sau sever; sechele neurologice severe; neoplasma metastazat sau chemoterapie recenta

    4) PROTOCOLUL SEDINTEI DE HEMODIALIZA

 ______________________________________________________________________________
|Unitatea           |Greutate (kg)     |PRESCRIPTIE  |Dializant  |Dializor     |
|___________________|__________________|_____________|___________|_____________|
|Data  |Fisa SZ     |- uscata          |Durata       |- bicarbo- |Anticoagulare|
|      | _  _  _  _ |                  |sedintei:    |nat/acetat |             |
|      ||_||_||_||_||                  |             |           |             |
|______|____________|__________________|_____________|___________|_____________|
|Sedinta dializa nr.|- castig ponderal |Pompa sange: |- conducti-|- tip        |
|                   |interdialitic     |             |vitate:    |             |
|___________________|__________________|_____________|___________|_____________|
|Nume               |- intrare|- iesire|- simpla/    |- debit:   |- medicament |
|                   |HD       |HD      |dubla        |           |             |
|___________________|_________|________|_____________|___________|_____________|
|Prenume            |- propusa         |- debit      |- delta    |- doza       |
|                   |                  |             |bicarbonat:|             |
|___________________|__________________|_____________|___________|_____________|
|Monitor dializa    |Diureza           |Ultrafiltrare|- clorura  |Eitropoietina|
|                   |                  |propusa:     |de kaliu:  |tip:         |
|___________________|__________________|_____________|___________|_____________|
|Tip tratament HD   |Temperatura       |Debit        |- tempera- |- doza:      |
|UFI HDF HF HP HDP  |                  |ultrfiltrare:|tura:      |             |
|PF on line continuu|__________________|_____________|___________|_____________|
|A-V V-V            |Abord vascular    |Medic (semnatura si parafa)            |
|                   |FAVI Proteza      |                                       |
|                   |Cateter (temp     |                                       |
|                   |tunel)            |                                       |
|___________________|__________________|_______________________________________|
 ___________________________________________________________
|     | Conect | Ora 1  | Ora 2  | Ora 3  | Ora 4  | Ora 5  |
|     |________|________|________|________|________|________|
|     |________|________|________|________|________|________|
| 260 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 240 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 220 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 200 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 180 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 160 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 140 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 120 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| 100 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  80 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|  60 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|_____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|P Art         |        |        |        |        |        |
|______________|________|________|________|________|________|
|P Ven         |        |        |        |        |        |
|______________|________|________|________|________|________|
|PTM           |        |        |        |        |        |
|______________|________|________|________|________|________|
|Qs            |        |        |        |        |        |
|______________|________|________|________|________|________|
|QD            |        |        |        |        |        |
|______________|________|________|________|________|________|
|QUF           |        |        |        |        |        |
|______________|________|________|________|________|________|
|Conductivitate|        |        |        |        |        |
|______________|________|________|________|________|________|
|Bicarbonat    |        |        |        |        |        |
|______________|________|________|________|________|________|
|Heparina      |        |        |        |        |        |
|______________|________|________|________|________|________|
|Ioni/TPA      |        |        |        |        |        |
|______________|________|________|________|________|________|
 ______________________________________________________________________________
| Destindere Solutie fiziologica ml | Asistent medical  |                      |
|___________________________________|___________________|______________________|
| Conectare                         | Asistent medical  |                      |
|___________________________________|___________________|______________________|
| Observatii                                                                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                | Na+| K+| Ca2+| Uree|                                        |
|________________|____|___|_____|_____|________________________________________|
| Inainte dializa|    |   |     |     |                                        |
|________________|____|___|_____|_____|________________________________________|
| Dupa dializa   |    |   |     |     |                                        |
|________________|____|___|_____|_____|________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Restituire                          | Asistent medical |                     |
|_____________________________________|__________________|_____________________|
| Deconectare                         | Asistent medical |                     |
|_____________________________________|__________________|_____________________|
| Asistent sef tura                                                            |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|Materiale consumate                |Manifestari clinice|Medicamente prescrise |
|                                   |in cursul sedintei |in timpul sedintei    |
|                                   |de dializa         |                      |
|___________________________________|                   |                      |
|Dializor                       |   |                   |                      |
|_______________________________|___|                   |                      |
|Set linii sange                |   |                   |                      |
|_______________________________|___|                   |                      |
|Conector recirculare           |   |                   |                      |
|_______________________________|___|                   |                      |
|Canula punctie arteriala       |   |                   |                      |
|_______________________________|___|                   |                      |
|Canula punctie venoasa         |   |                   |                      |
|_______________________________|___|                   |                      |
|Canula punctie Y               |   |                   |                      |
|_______________________________|___|                   |                      |
|Perfuzor                       |   |                   |                      |
|_______________________________|___|                   |                      |
|Seringi                        |   |                   |                      |
|_______________________________|___|                   |                      |
| - 2 ml                        |   |                   |                      |
|_______________________________|___|                   |Medic                 |
| - 5 ml                        |   |                   |(semnatura si parafa) |
|_______________________________|___|___________________|______________________|
|- 10 ml                        |   |Manifestari clinice|Prescriptie           |
|_______________________________|___|intre dialize      |                      |
|- 20 ml                        |   |                   |                      |
|_______________________________|___|                   |                      |
|- 50 ml                        |   |                   |                      |
|_______________________________|___|                   |                      |
|Ace seringa                    |   |                   |                      |
|_______________________________|___|___________________|______________________|
|Manusi (perechi)               |   |Rezultate          |Investigatii          |
|_______________________________|___|investigatii       |paraclinice           |
|Altele                         |   |paraclinice        |prescrise             |
|                               |   |                   |                      |
|_______________________________|___|___________________|______________________|

    5) FISA SINTETICA DE MONITORIZARE A BOLNAVULUI DIALIZAT PERITONEAL - ANUL ..........

 ______________________________________________________________________________
| Numele ........................... Prenumele ............................... |
|      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _                                   |
| CNP |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Nr. carnet (pentru bolnavii      |
|                                     _  _  _  _  _  _  _  _                   |
| inclusi in programele de sanatate) |_||_||_||_||_||_||_||_|                  |
|                                                     _  _  _  _               |
| Numar inregistrare a Fisei de spitalizare de zi SZ |_||_||_||_|              |
| Intocmit de ................................................................ |
|                                                           (parafa medicului) |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                       |Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Data                  |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Apetit                |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Greutate (kg)         |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Presiune arteriala    |         |           |        |         |     |       |
| (cmHg)                |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| - clinostatism        |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| - ortostatism         |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Semne de              |         |           |        |         |     |       |
| hiperhidratare        |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Diureza medie (l/zi)  |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Ultrafiltrare medie   |         |           |        |         |     |       |
| neta (ml/zi)          |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Test echilibrare      |         |           |        |         |     |       |
| peritoneala*2)        |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| DPCA/DPCC             |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Sistem                |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Nr. schimburi         |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Orar schimburi        |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Tip solutie           |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Volum                 |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Starea orificiului de |         |           |        |         |     |       |
| iesire*1)             |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Recomandari           |         |           |        |         |     |       |
| - Dieta               |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| - Tratament           |         |           |        |         |     |       |
| medicamentos          |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
| Probleme              |         |           |        |         |     |       |
|_______________________|_________|___________|________|_________|_____|_______|
    *1) Dupa clasificarea Tdwardowky

 ______________________________________________________________________________
|                       |Iulie|August |Septembrie|Octombrie|Noiembrie|Decembrie|
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Data                  |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Apetit                |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Greutate (kg)         |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Presiune arteriala    |     |       |          |         |         |         |
| (cmHg)                |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| - clinostatism        |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| - ortostatism         |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Semne de              |     |       |          |         |         |         |
| hiperhidratare        |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Diureza medie (l/zi)  |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Ultrafiltrare medie   |     |       |          |         |         |         |
| neta (ml/zi)          |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Test echilibrare      |     |       |          |         |         |         |
| peritoneala*2)        |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| DPCA/DPCC             |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Sistem                |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Nr. schimburi         |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Orar schimburi        |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Tip solutie           |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Volum                 |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Starea orificiului de |     |       |          |         |         |         |
| iesire*1)             |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Recomandari           |     |       |          |         |         |         |
| - Dieta               |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| - Tratament           |     |       |          |         |         |         |
| medicamentos          |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
| Probleme              |     |       |          |         |         |         |
|_______________________|_____|_______|__________|_________|_________|_________|
    *1) Dupa clasificarea Tdwardowky

    Observatii
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    6) FISA DE MONITORIZARE AMBULATORIE A BOLNAVULUI DIALIZAT PERITONEAL*1)

    Numele ............. Prenumele .................... Numarul*2)..........

 ______________________________________________________________________________
|Data            |Ora  |Dializant               |Orificiu cateter   |Observatii|
|                |     |________________________|                   |          |
|                |     |introdus |evacuat       |                   |          |
|                |     |_________|______________|___________________|          |
|                |     |Tip|Volum|Volum|Aspect  |Aspect|Toaleta     |          |
|                |_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|                | 6,00|   |     |     |        |      |            |          |
|________________|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Greutate     |  |12,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Temperatura  |  |17,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Diureza      |  |22,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Presiune     |  |     |   |     |     |        |      |            |          |
|arteriala    |  |     |   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Volum        |  |Total|         |              |      |            |          |
|ultrafiltrare|  |     |         |              |      |            |          |
|neta l/24 ore|  |     |         |              |      |            |          |
|_____________|__|_____|_________|______________|______|____________|__________|
|Data            | 6,00|   |     |     |        |      |            |          |
|________________|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Greutate     |  |12,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Temperatura  |  |17,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Diureza      |  |22,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Presiune     |  |     |   |     |     |        |      |            |          |
|arteriala    |  |     |   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Volum        |  |Total|         |              |      |            |          |
|ultrafiltrare|  |     |         |              |      |            |          |
|neta l/24 ore|  |     |         |              |      |            |          |
|_____________|__|_____|_________|______________|______|____________|__________|
|Data            | 6,00|   |     |     |        |      |            |          |
|________________|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Greutate     |  |12,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Temperatura  |  |17,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Diureza      |  |22,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Presiune     |  |     |   |     |     |        |      |            |          |
|arteriala    |  |     |   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Volum        |  |Total|         |              |      |            |          |
|ultrafiltrare|  |     |         |              |      |            |          |
|neta l/24 ore|  |     |         |              |      |            |          |
|_____________|__|_____|_________|______________|______|____________|__________|
|Data            | 6,00|   |     |     |        |      |            |          |
|________________|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Greutate     |  |12,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Temperatura  |  |17,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Diureza      |  |22,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Presiune     |  |     |   |     |     |        |      |            |          |
|arteriala    |  |     |   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Volum        |  |Total|         |              |      |            |          |
|ultrafiltrare|  |     |         |              |      |            |          |
|neta l/24 ore|  |     |         |              |      |            |          |
|_____________|__|_____|_________|______________|______|____________|__________|
|Data            | 6,00|   |     |     |        |      |            |          |
|________________|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Greutate     |  |12,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Temperatura  |  |17,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Diureza      |  |22,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Presiune     |  |     |   |     |     |        |      |            |          |
|arteriala    |  |     |   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Volum        |  |Total|         |              |      |            |          |
|ultrafiltrare|  |     |         |              |      |            |          |
|neta l/24 ore|  |     |         |              |      |            |          |
|_____________|__|_____|_________|______________|______|____________|__________|
|Data            | 6,00|   |     |     |        |      |            |          |
|________________|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Greutate     |  |12,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Temperatura  |  |17,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Diureza      |  |22,00|   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Presiune     |  |     |   |     |     |        |      |            |          |
|arteriala    |  |     |   |     |     |        |      |            |          |
|_____________|__|_____|___|_____|_____|________|______|____________|__________|
|Volum        |  |Total|         |              |      |            |          |
|ultrafiltrare|  |     |         |              |      |            |          |
|neta l/24 ore|  |     |         |              |      |            |          |
|_____________|__|_____|_________|______________|______|____________|__________|
    *1) Se completeaza de bolnav si este analizata cu ocazia bilantului lunar
    *2) Din Registrul bolnavilor hemodializati (dializati peritoneal) al unitatilor de dializa

    Registrul de evidenta a bolnavilor dializati

    REGISTRUL DE EVIDENTA A BOLNAVILOR DIALIZATI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume si |Cod     |Data    |Locul   |Domiciliul|Profesia|Casa de  |Boala  |
|    |prenume |numeric |nasterii|nasterii|actual    |        |Asigurari|renala |
|    |Initiala|personal|        |        |(tel.)    |        |de       |       |
|    |tatalui |        |        |        |          |        |Sanatate |       |
|____|________|________|________|________|__________|________|_________|_______|
|    |        |        |        |        |          |        |         |       |
|____|________|________|________|________|__________|________|_________|_______|
|    |        |        |        |        |          |        |         |       |
|____|________|________|________|________|__________|________|_________|_______|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume si |Grup   |Serologie   | Cale   |Data     |Data si     |Observatii |
|    |prenume |sanguin|____________| abord. |initierii|cauza       |           |
|    |Initiala|Rh     |Ag|Ac anti- | (data, |dializei |intreruperii|           |
|    |tatalui |       |__|_________|  tip)  |         |dializei    |           |
|    |        |       |HB|HB|HC|HIV|        |         |            |           |
|____|________|_______|__|__|__|___|________|_________|____________|___________|
|    |        |       |  |  |  |   |        |         |            |           |
|____|________|_______|__|__|__|___|________|_________|____________|___________|
|    |        |       |  |  |  |   |        |         |            |           |
|____|________|_______|__|__|__|___|________|_________|____________|___________|

    Lista de asteptare pentru dializa

    LISTA DE ASTEPTARE PENTRU DIALIZA*3)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume si |Cod     |Data    |Locul   |Domiciliul|Profesia|Casa de  |Boala  |
|    |prenume |numeric |nasterii|nasterii|actual    |        |Asigurari|renala |
|    |Initiala|personal|        |        |(tel.)    |        |de       |       |
|    |tatalui |        |        |        |          |        |Sanatate |       |
|____|________|________|________|________|__________|________|_________|_______|
|    |        |        |        |        |          |        |         |       |
|____|________|________|________|________|__________|________|_________|_______|
|    |        |        |        |        |          |        |         |       |
|____|________|________|________|________|__________|________|_________|_______|
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume si |Grup   |Serologie   |Data    | Data efectuarii |   Observatii   |
|    |prenume |sanguin|____________|luarii  | caii de abord   |                |
|    |Initiala|Rh     |Ag|Ac anti- |in      |                 |                |
|    |tatalui |       |__|_________|evidenta|                 |                |
|    |        |       |HB|HB|HC|HIV|        |                 |                |
|____|________|_______|__|__|__|___|________|_________________|________________|
|    |        |       |  |  |  |   |        |                 |                |
|____|________|_______|__|__|__|___|________|_________________|________________|
|    |        |       |  |  |  |   |        |                 |                |
|____|________|_______|__|__|__|___|________|_________________|________________|
    *3) Dupa luarea in evidenta unitatii, bolnavii vor fi monitorizati lunar folosind Fisa de monitorizare a bolnavului dializat (Anexa XXXIX)

    Lista bolnavilor cu indicatii de transplant renal a unitatii de dializa

    Unitatea ..................................................................
    Spitalul ..................................................................
    Localitatea ............ Tel. .............. Fax ......... Email ..........

    LISTA BOLNAVILOR CU INDICATII DE TRANSPLANT RENAL A UNITATII DE DIALIZA*4)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume si |Cod     |Data    |Sex|Domiciliul|Casa de  |Diagnostic|Tratament |
|    |prenume |numeric |nasterii|   |actual    |Asigurari|(inclusiv |prin      |
|    |Initiala|personal|        |   |(tel.)*5) |de       |starile   |dializa*6)|
|    |tatalui |        |        |   |          |Sanatate |co-morbide|          |
|    |        |        |        |   |          |         |relevante)|          |
|____|________|________|________|___|__________|_________|__________|__________|
|    |        |        |        |   |          |         |          |          |
|____|________|________|________|___|__________|_________|__________|__________|
|    |        |        |        |   |          |         |          |          |
|____|________|________|________|___|__________|_________|__________|__________|
 ______________________________________________________________________________
|Nr.|Nume si |Grup   |Serologie                  |Antigene|Data    |Observatii |
|   |prenume |sanguin|___________________________|histo-  |luarii  |*7)        |
|   |Initiala|Rh     |Ag|Ac anti-     |Ac*8)     |compati-|in      |           |
|   |tatalui |       |__|_____________|citotoxici|bilitate|evidenta|           |
|   |        |       |HB|HB|HC|HIV|CMV|          |        |        |           |
|___|________|_______|__|__|__|___|___|__________|________|________|___________|
|   |        |       |  |  |  |   |   |          |        |        |           |
|___|________|_______|__|__|__|___|___|__________|________|________|___________|
|   |        |       |  |  |  |   |   |          |        |        |           |
|___|________|_______|__|__|__|___|___|__________|________|________|___________|
    *4) Lista este completata la nivelul unitatii de dializa si comunicata Registrului National de Transplant sau Centrului zonal de transplant renal. Datele vor fi actualizate lunar.
    *5) Se inscrie adresa actuala completa, cu numar de telefon al pacientului, al rudelor, vecinilor si institutiilor unde acesta poate fi, eventual, gasit in situatii de urgenta.
    *6) Tipul tratamentului (HD, DPCA etc.) si data inceperii acestuia.
    *7) Vor fi mentionate observatiile referitoare la eventualul donator viu inrudit si cele referitoare la urgenta transplantarii (motivarea acesteia).
    *8) Anticorpii citotoxici si antigenele de histocompatibilitate vor fi determinate in unitatile de imunohematologie zonale abilitate de Ministerul Sanatatii. Anticorpi citotoxici vor fi determinati la intervale de 3   6 luni daca pacientul primeste transfuzii sau anual la cei netransfuzati.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1718/2004

 
27.05.2021 14:37:00  Anonim  a scris :
de mai mult de un an nu se mai respecta ordinul capitolul 3 articol 8 punctul 5 in sensul ca nu se mai acorda hrana in timpul dializei pe motiv de a nu se mai transmite virusul sars cov 2! se transmite virusul prin mincare? cum transmitem virusul daca nu il avem? anumiti medici pun stetoscopul de la un bonlav la altul fara niciun fel de dezinfectie, este corect? medicul sef se comporta precum dumnezeu pe pamint fara a tine cont de drepturile bonlavilor, tratindui ca pe o turma de sclavi. CINE VEDE?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu