Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1661 bis  din 28 noiembrie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 881 din 11 decembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, si ale art. 79 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a contabilitatii publice, Directia generala de sinteza a politicilor bugetare, Directia generala de programare bugetara sectoriala si securitate sociala, celelalte directii interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si institutiile publice, indiferent de modalitatea de finantare, vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice

    CAP. 1
    Incasarea donatiilor si sponsorizarilor

    Art. 1
    Potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, fondurile banesti primite sub forma de donatii si sponsorizari de catre institutiile publice, indiferent de modalitatea de finantare, se varsa direct la bugetul din care acestea se finanteaza.
    Art. 2
    In temeiul prevederilor legale de mai sus, institutiile publice au obligatia de a solicita persoanelor fizice sau juridice de la care primesc fonduri banesti in lei, reprezentand donatii si/sau sponsorizari, virarea sumelor respective la bugetele din care acestea sunt finantate, in urmatoarele conturi de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, deschise la unitatile Trezoreriei Statului:
    a) 20.40.01.01 "Veniturile bugetului de stat - donatii si sponsorizari", pentru institutiile publice finantate integral din bugetul de stat;
    b) 22.40.04.01 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat - donatii si sponsorizari", pentru institutiile publice finantate integral din bugetul asigurarilor sociale de stat;
    c) 30.04 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj", pentru institutiile publice finantate din acest buget*);
    d) 30.15 "Disponibil al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate", pentru institutiile publice finantate din bugetul acestui fond*);
    e) 50.25 "Disponibil din venituri proprii al institutiilor publice ale administratiei publice centrale", pentru institutiile publice autonome si institutiile publice finantate integral din venituri proprii;
    f) 50.09 "Disponibil al institutiilor publice subventionate de la bugetul de stat", pentru institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate din bugetul de stat;
    g) 50.41 "Disponibil din activitatea sanitara";
    h) 50.46.01 "Disponibil pentru finantarea activitatii de baza a institutiilor de invatamant superior din taxe si activitati desfasurate";
    i) alte conturi de disponibilitati prin care se deruleaza executia bugetelor institutiilor publice.
------------
    *) Incepand cu anul 2004, donatiile si sponsorizarile cuvenite bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se vireaza in conturile de venituri bugetare deschise la unitatile Trezoreriei Statului, la subcapitolul "Donatii si sponsorizari". Utilizarea donatiilor si sponsorizarilor primite se va efectua, dupa introducerea modificarilor corespunzatoare in bugete, in limita creditelor bugetare deschise si repartizate.

    Art. 3
    (1) Donatiile si sponsorizarile primite in valuta de catre institutiile publice se incaseaza in conturi deschise pe numele acestora la banci.
    (2) Pe masura necesitatilor de finantare a cheltuielilor in lei sau la alte termene stabilite de catre ordonatorul de credite, dar nu mai tarziu de finele anului bugetar, institutiile publice au obligatia de a dispune bancilor la care isi au deschise conturile in valuta virarea echivalentului in lei al sumelor in valuta incasate sub forma donatiilor si sponsorizarilor in conturile prevazute la art. 2.
    (3) Dobanda aferenta disponibilitatilor din donatii si sponsorizari pastrate in conturile deschise la banci, precum si dobanda aferenta disponibilitatilor din donatii si sponsorizari pastrate in conturi deschise la Trezoreria Statului de catre institutiile publice finantate integral din venituri proprii se utilizeaza pe destinatiile stabilite de transmitatori sau se restituie acestora, dupa caz, in functie de clauzele prevazute in actele de donatie/sponsorizare.
    Art. 4
    Donatiile si sponsorizarile primite in valuta, din care urmeaza sa se efectueze, potrivit reglementarilor in vigoare, plati in valuta pe teritoriul Romaniei sau in exterior, pot fi incasate si utilizate in/din contul de valuta deschis la banci, fara virarea in conturile prevazute la art. 2 a echivalentului in lei al acestor sume.

    CAP. 2
    Introducerea modificarilor in bugetele institutiilor publice

    Art. 5
    (1) Institutiile publice care beneficiaza de donatii si/sau sponsorizari au obligatia de a solicita ordonatorilor de credite ierarhic superiori majorarea bugetelor de venituri si cheltuieli, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la virarea sumelor in lei sau a echivalentului in lei al sumelor in valuta primite in conturile de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, prezentand acestora urmatoarele documente justificative:
    a) copia actului de donatie sau de sponsorizare;
    b) copia ordinului de plata, prin care sumele in lei sau echivalentul in lei al sumelor in valuta reprezentand donatii/sponsorizari din care se efectueaza plati in lei au fost virate in conturile corespunzatoare deschise la Trezoreria Statului;
    c) copia extrasului contului de venituri bugetare sau de disponibilitati deschis la Trezoreria Statului, in care au fost inregistrate donatiile/sponsorizarile primite, dupa caz.
    (2) Pentru donatiile si/sau sponsorizarile prevazute la art. 4 institutiile publice beneficiare au obligatia de a solicita ordonatorilor de credite ierarhic superiori introducerea modificarilor corespunzatoare in bugetele de venituri si cheltuieli, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestora, prezentand in acest scop Situatia donatiilor si sponsorizarilor primite in valuta din care se efectueaza plati in valuta, prevazuta in anexa nr. 1, in care se completeaza datele din col. 0 - 9, la care se anexeaza copia documentului de plata prin care donatiile/sponsorizarile au fost incasate in contul de valuta deschis la banca, impreuna cu copia extrasului de cont.
    (3) Institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, cu sediul in strainatate, transmit situatia prevazuta in anexa nr. 1, impreuna cu documentele prevazute la alin. (2), ordonatorului principal de credite.
    Art. 6
    (1) Ordonatorii principali de credite analizeaza propunerile de majorare a bugetelor de venituri si cheltuieli prezentate de ordonatorii de credite secundari, precum si pe cele intocmite pentru donatiile si sponsorizarile primite pentru activitatea proprie, le centralizeaza si intocmesc lunar formularul "Propunere de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite", prevazut in anexa nr. 2, care se transmite Ministerului Finantelor Publice in termen de 10 zile de la expirarea lunii.
    (2) Formularul prevazut in anexa nr. 2 nu se intocmeste pentru donatiile si sponsorizarile primite de catre institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, introducerea modificarilor corespunzatoare in bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora fiind de competenta persoanelor abilitate de lege sa aprobe aceste bugete.
    Art. 7
    Ministerul Finantelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorii principali de credite conform prevederilor art. 6, introduce modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, dupa caz, precum si in bugetele acestora.
    Art. 8
    (1) Dupa instiintarea de catre Ministerul Finantelor Publice in legatura cu modificarile introduse in bugete ca urmare a donatiilor si sponsorizarilor primite, ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare cu care bugetele respective au fost majorate, pentru bugetul propriu si/sau pentru bugetele institutiilor publice ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari ori tertiari de credite, dupa caz, si aproba bugetele respective.
    (2) Ordonatorii secundari de credite, dupa aprobarea de catre ordonatorii principali de credite a bugetelor modificate, vor proceda la repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu si/sau pentru bugetele institutiilor publice ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite, dupa caz, si aproba bugetele respective.

    CAP. 3
    Utilizarea donatiilor si sponsorizarilor

    Art. 9
    In limita donatiilor si sponsorizarilor primite, ordonatorii de credite pot dispune plati numai pentru destinatiile aprobate de transmitator, astfel:
    a) institutiile publice finantate integral din bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat - din conturile de cheltuieli bugetare, in limita creditelor bugetare deschise si repartizate;
    b) institutiile publice finantate integral din venituri proprii, institutiile publice autonome si institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat - din conturile de disponibilitati prin care se gestioneaza bugetele acestora;
    c) institutiile publice finantate integral din bugetul asigurarilor pentru somaj sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate - din conturile de cheltuieli corespunzatoare fondurilor speciale respective;
    d) institutiile publice, indiferent de modul de finantare, care efectueaza plati in valuta din donatiile si/sau sponsorizarile primite - din conturile deschise la banci.
    Art. 10
    (1) Institutiile publice prevazute la art. 9 lit. d), finantate integral din bugetul de stat sau din bugetul asigurarilor sociale de stat, dupa majorarea bugetelor, vor proceda la virarea donatiilor si/sau sponsorizarilor primite in conturile de venituri bugetare prevazute la art. 2 lit. a) sau b), dupa caz, astfel:
    a) institutiile publice cu sediul in Romania vireaza echivalentul in lei al donatiilor/sponsorizarilor primite, in limita creditelor bugetare deschise si repartizate in acest scop, din contul propriu de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului (23 "Cheltuielile bugetului de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare sau 25 "Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare, dupa caz) la nivelul sumelor in lei inscrise in col. 9 din anexa nr. 1;
    b) pentru institutiile publice cu sediul in strainatate virarea sumelor se efectueaza de catre ordonatorul principal de credite, din contul propriu de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului (23 "Cheltuielile bugetului de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare sau 25 "Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare, dupa caz) la nivelul sumelor in lei inscrise in col. 9 din anexa nr. 1.
    (2) Pentru donatiile si sponsorizarile prevazute la alin. (1) institutiile publice beneficiare au obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la utilizarea integrala a sumelor in valuta sa comunice ordonatorului de credite ierarhic superior, pe baza datelor din contabilitatea proprie, diferentele favorabile/nefavorabile de curs valutar inregistrate in executie fata de datele comunicate initial prin situatia prevazuta in anexa nr. 1, care se inscriu in col. 10. Cu diferentele favorabile de curs valutar urmeaza sa se majoreze bugetele institutiilor publice beneficiare, potrivit precizarilor art. 6 - 8.
    (3) Dupa majorarea corespunzatoare a bugetelor, diferentele favorabile de curs valutar se vireaza la bugetul carora acestea se cuvin, potrivit precizarilor alin. (1) lit. a) si b), dupa caz.
    (4) In cazul in care se inregistreaza diferente nefavorabile de curs valutar, sumele in lei virate in plus la buget se recupereaza pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), intocmit de catre institutia publica care a virat sumele respective, din contul de venituri bugetare in care aceste sume au fost virate in urmatoarele conturi:
    - in contul de cheltuieli bugetare, in situatia in care donatiile/sponsorizarile au fost primite si utilizate integral in cursul aceluiasi an bugetar;
    - in contul de venituri bugetare "Restituiri din finantarea bugetara a anilor precedenti", in cazul in care donatiile/sponsorizarile nu se utilizeaza integral in cursul anului bugetar in care acestea au fost primite.
    (5) La ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), prin care se recupereaza diferentele nefavorabile de curs valutar, se anexeaza situatia prevazuta in anexa nr. 1, din care trebuie sa rezulte cuantumul sumelor de recuperat.
    Art. 11
    (1) Sumele ramase neutilizate din donatiile si/sau sponsorizarile care, potrivit actelor de donatie/sponsorizare, trebuie restituite transmitatorilor se restituie de catre institutiile publice beneficiare din contul de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, in care acestea au fost virate.
    (2) Restituirea donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate de catre institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat sau din bugetul asigurarilor sociale de stat, dupa caz, din contul de venituri bugetare in care acestea au fost virate se efectueaza pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), intocmit de institutia publica respectiva, la care se anexeaza Contul de executie al donatiilor si/sau sponsorizarilor primite, care va cuprinde informatiile cu privire la primirea si utilizarea donatiilor/sponsorizarilor respective, prevazute in anexa nr. 3.
    (3) Eventualele sume ramase neutilizate din donatiile si/sau sponsorizarile primite si utilizate in valuta, care, potrivit actelor de donatie/sponsorizare, trebuie restituite transmitatorilor se restituie din conturile de valuta deschise la banci.
    (4) Creditele bugetare ramase disponibile ca urmare a donatiilor si/sau sponsorizarilor restituite transmitatorilor nu pot fi utilizate pentru alte destinatii si se anuleaza de drept la finele anului bugetar.

    CAP. 4
    Regimul donatiilor si sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului bugetar

    Art. 12
    Pentru utilizarea in anul urmator a donatiilor si sponsorizarilor cu care au fost majorate in cursul anului bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice, in limita carora nu au fost dispuse plati, se va proceda astfel:
    1. Institutiile publice isi transfera sumele reprezentand donatii/sponsorizari ramase disponibile din contul corespunzator de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, deschise la Trezoreria Statului, in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului".
    La ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) prin care se face transferul donatiilor/sponsorizarilor in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului", deschis la Trezoreria Statului, institutiile publice vor anexa Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul ... (anexa nr. 3). Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, inscris in anexa nr. 3, trebuie sa coincida cu suma care se transfera la finele anului in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului".
    2. Institutiile publice care inregistreaza la finele anului bugetar donatii/sponsorizari ramase neutilizate, acordate de transmitatori diferiti prin acte de donatie/sponsorizare distincte, vor transfera in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului" sumele ramase disponibile, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), la care vor fi anexate conturi de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate, intocmite distinct pentru fiecare donator sau sponsor.
    3. Utilizarea in anul urmator a donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului bugetar se efectueaza din contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului", pe destinatiile stabilite de transmitator si la subdiviziunile de cheltuieli bugetare inscrise la nr. crt. 3 "Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului" din anexa nr. 3, intocmita la transferarea soldului.
    4. Donatiile si/sau sponsorizarile prevazute la art. 4, ramase neutilizate la finele anului bugetar in conturile in valuta deschise la banci, se utilizeaza in anul urmator din acelasi cont, pe destinatiile stabilite de transmitator.
    Art. 13
    Donatiile si/sau sponsorizarile primite in cursul lunii decembrie, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice si in consecinta nu mai pot fi utilizate in cursul anului bugetar, vor fi incasate de catre institutiile publice beneficiare in contul 50.05 "Sume de mandat si in depozit" deschis la unitatile Trezoreriei Statului sau in contul de valuta deschis la banca, dupa caz, urmand ca virarea sumelor respective in contul de venituri bugetare corespunzator sau de disponibilitati, dupa caz, precum si majorarea creditelor bugetare in bugetele institutiilor publice beneficiare, potrivit precizarilor art. 6 - 8, in scopul efectuarii de cheltuieli, sa se realizeze in primele 10 zile ale anului bugetar urmator.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    ...............................
    (Denumirea institutiei publice)

                                    SITUATIA
donatiilor si sponsorizarilor primite in valuta, din care se efectueaza plati in valuta

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Capitol
    S - Subcapitol
    T - Titlu
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea     | Subdiviziunea  |Felul  |   Valoarea la      |Valoarea la     |
| indicatorului | bugetara (Cod) |valutei|   data incasarii   |data utilizarii |
|               |                |       |                    |integrale       |
|               |________________|_______|____________________|________________|
|               |C|S|T|Art.|Alin.|       |In    |Curs   | In  |Diferente| Suma |
|               | | | |    |     |       |valuta|valutar| lei |de curs  |in lei|
|               | | | |    |     |       |      |       |     |  (+/-)  |      |
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|       0       |1|2|3|  4 |  5  |   6   |   7  |   8   |9=7x8|    10   | 11=  |
|               | | | |    |     |       |      |       |     |         | 9+10 |
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|Venituri din   | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|donatii si/sau | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|sponsorizari   | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|Propuneri de   | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|credite        | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|bugetare       | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|Total,         | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|din care:      | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|- Subdiviziunea| | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|  bugetara     | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|

          Ordonator de credite,         Conducatorul compartimentului
       .........................             financiar-contabil,
                                     ....................................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    ...............................
    (Denumirea institutiei publice)

                                 PROPUNERE
de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite in luna ...../anul ......

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea indicatorului |      Subdiviziunea bugetara (Cod)      |Suma in lei|
|                         |________________________________________|___________|
|                         |Capitol|Subcapitol|Titlu|Articol|Alineat|           |
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|             0           |   1   |     2    |  3  |   4   |   5   |     6     |
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|Venituri din donatii     |       |          |     |       |       |           |
|si/sau sponsorizari      |       |          |     |       |       |           |
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|Propuneri de credite     |       |          |     |       |       |           |
|bugetare                 |       |          |     |       |       |           |
|Total, din care:         |       |          |     |       |       |           |
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|- Subdiviziunea bugetara |       |          |     |       |       |           |
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|

       Ordonator principal de credite,      Conducatorul compartimentului
     ..................................          financiar-contabil,
                                          .................................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                             CONTUL DE EXECUTIE
a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul .......

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |            Denumirea indicatorului            | Codul         |  Suma   |
|crt.|                                               | indicatorului | - lei - |
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|  1.| Veniturile din donatii si/sau sponsorizari    |               |         |
|    | primite si virate la buget                    |               |         |
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|  2.| Total plati efectuate in limita donatiilor    |               |         |
|    | si/sau sponsorizarilor primite, din care:     |               |         |
|    | ............................................. |               |         |
|    | (pe subdiviziunile clasificatiei bugetare)    |               |         |
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|  3.| Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor      |               |         |
|    | ramase neutilizate la finele anului, din care:|               |         |
|    | ............................................. |               |         |
|    |     (pe subdiviziunile de cheltuieli ale      |               |         |
|    |            clasificatiei bugetare)            |               |         |
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|____|_______________________________________________|_______________|_________|

          Ordonator de credite,          Conducatorul compartimentului
       ..........................              financiar contabil,
                                       ...................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1661/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1661 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1661/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu