Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1661 bis  din 28 noiembrie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 881 din 11 decembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, si ale art. 79 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a contabilitatii publice, Directia generala de sinteza a politicilor bugetare, Directia generala de programare bugetara sectoriala si securitate sociala, celelalte directii interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si institutiile publice, indiferent de modalitatea de finantare, vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice

    CAP. 1
    Incasarea donatiilor si sponsorizarilor

    Art. 1
    Potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, fondurile banesti primite sub forma de donatii si sponsorizari de catre institutiile publice, indiferent de modalitatea de finantare, se varsa direct la bugetul din care acestea se finanteaza.
    Art. 2
    In temeiul prevederilor legale de mai sus, institutiile publice au obligatia de a solicita persoanelor fizice sau juridice de la care primesc fonduri banesti in lei, reprezentand donatii si/sau sponsorizari, virarea sumelor respective la bugetele din care acestea sunt finantate, in urmatoarele conturi de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, deschise la unitatile Trezoreriei Statului:
    a) 20.40.01.01 "Veniturile bugetului de stat - donatii si sponsorizari", pentru institutiile publice finantate integral din bugetul de stat;
    b) 22.40.04.01 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat - donatii si sponsorizari", pentru institutiile publice finantate integral din bugetul asigurarilor sociale de stat;
    c) 30.04 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj", pentru institutiile publice finantate din acest buget*);
    d) 30.15 "Disponibil al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate", pentru institutiile publice finantate din bugetul acestui fond*);
    e) 50.25 "Disponibil din venituri proprii al institutiilor publice ale administratiei publice centrale", pentru institutiile publice autonome si institutiile publice finantate integral din venituri proprii;
    f) 50.09 "Disponibil al institutiilor publice subventionate de la bugetul de stat", pentru institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate din bugetul de stat;
    g) 50.41 "Disponibil din activitatea sanitara";
    h) 50.46.01 "Disponibil pentru finantarea activitatii de baza a institutiilor de invatamant superior din taxe si activitati desfasurate";
    i) alte conturi de disponibilitati prin care se deruleaza executia bugetelor institutiilor publice.
------------
    *) Incepand cu anul 2004, donatiile si sponsorizarile cuvenite bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se vireaza in conturile de venituri bugetare deschise la unitatile Trezoreriei Statului, la subcapitolul "Donatii si sponsorizari". Utilizarea donatiilor si sponsorizarilor primite se va efectua, dupa introducerea modificarilor corespunzatoare in bugete, in limita creditelor bugetare deschise si repartizate.

    Art. 3
    (1) Donatiile si sponsorizarile primite in valuta de catre institutiile publice se incaseaza in conturi deschise pe numele acestora la banci.
    (2) Pe masura necesitatilor de finantare a cheltuielilor in lei sau la alte termene stabilite de catre ordonatorul de credite, dar nu mai tarziu de finele anului bugetar, institutiile publice au obligatia de a dispune bancilor la care isi au deschise conturile in valuta virarea echivalentului in lei al sumelor in valuta incasate sub forma donatiilor si sponsorizarilor in conturile prevazute la art. 2.
    (3) Dobanda aferenta disponibilitatilor din donatii si sponsorizari pastrate in conturile deschise la banci, precum si dobanda aferenta disponibilitatilor din donatii si sponsorizari pastrate in conturi deschise la Trezoreria Statului de catre institutiile publice finantate integral din venituri proprii se utilizeaza pe destinatiile stabilite de transmitatori sau se restituie acestora, dupa caz, in functie de clauzele prevazute in actele de donatie/sponsorizare.
    Art. 4
    Donatiile si sponsorizarile primite in valuta, din care urmeaza sa se efectueze, potrivit reglementarilor in vigoare, plati in valuta pe teritoriul Romaniei sau in exterior, pot fi incasate si utilizate in/din contul de valuta deschis la banci, fara virarea in conturile prevazute la art. 2 a echivalentului in lei al acestor sume.

    CAP. 2
    Introducerea modificarilor in bugetele institutiilor publice

    Art. 5
    (1) Institutiile publice care beneficiaza de donatii si/sau sponsorizari au obligatia de a solicita ordonatorilor de credite ierarhic superiori majorarea bugetelor de venituri si cheltuieli, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la virarea sumelor in lei sau a echivalentului in lei al sumelor in valuta primite in conturile de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, prezentand acestora urmatoarele documente justificative:
    a) copia actului de donatie sau de sponsorizare;
    b) copia ordinului de plata, prin care sumele in lei sau echivalentul in lei al sumelor in valuta reprezentand donatii/sponsorizari din care se efectueaza plati in lei au fost virate in conturile corespunzatoare deschise la Trezoreria Statului;
    c) copia extrasului contului de venituri bugetare sau de disponibilitati deschis la Trezoreria Statului, in care au fost inregistrate donatiile/sponsorizarile primite, dupa caz.
    (2) Pentru donatiile si/sau sponsorizarile prevazute la art. 4 institutiile publice beneficiare au obligatia de a solicita ordonatorilor de credite ierarhic superiori introducerea modificarilor corespunzatoare in bugetele de venituri si cheltuieli, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestora, prezentand in acest scop Situatia donatiilor si sponsorizarilor primite in valuta din care se efectueaza plati in valuta, prevazuta in anexa nr. 1, in care se completeaza datele din col. 0 - 9, la care se anexeaza copia documentului de plata prin care donatiile/sponsorizarile au fost incasate in contul de valuta deschis la banca, impreuna cu copia extrasului de cont.
    (3) Institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, cu sediul in strainatate, transmit situatia prevazuta in anexa nr. 1, impreuna cu documentele prevazute la alin. (2), ordonatorului principal de credite.
    Art. 6
    (1) Ordonatorii principali de credite analizeaza propunerile de majorare a bugetelor de venituri si cheltuieli prezentate de ordonatorii de credite secundari, precum si pe cele intocmite pentru donatiile si sponsorizarile primite pentru activitatea proprie, le centralizeaza si intocmesc lunar formularul "Propunere de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite", prevazut in anexa nr. 2, care se transmite Ministerului Finantelor Publice in termen de 10 zile de la expirarea lunii.
    (2) Formularul prevazut in anexa nr. 2 nu se intocmeste pentru donatiile si sponsorizarile primite de catre institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, introducerea modificarilor corespunzatoare in bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora fiind de competenta persoanelor abilitate de lege sa aprobe aceste bugete.
    Art. 7
    Ministerul Finantelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorii principali de credite conform prevederilor art. 6, introduce modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, dupa caz, precum si in bugetele acestora.
    Art. 8
    (1) Dupa instiintarea de catre Ministerul Finantelor Publice in legatura cu modificarile introduse in bugete ca urmare a donatiilor si sponsorizarilor primite, ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare cu care bugetele respective au fost majorate, pentru bugetul propriu si/sau pentru bugetele institutiilor publice ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari ori tertiari de credite, dupa caz, si aproba bugetele respective.
    (2) Ordonatorii secundari de credite, dupa aprobarea de catre ordonatorii principali de credite a bugetelor modificate, vor proceda la repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu si/sau pentru bugetele institutiilor publice ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite, dupa caz, si aproba bugetele respective.

    CAP. 3
    Utilizarea donatiilor si sponsorizarilor

    Art. 9
    In limita donatiilor si sponsorizarilor primite, ordonatorii de credite pot dispune plati numai pentru destinatiile aprobate de transmitator, astfel:
    a) institutiile publice finantate integral din bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat - din conturile de cheltuieli bugetare, in limita creditelor bugetare deschise si repartizate;
    b) institutiile publice finantate integral din venituri proprii, institutiile publice autonome si institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat - din conturile de disponibilitati prin care se gestioneaza bugetele acestora;
    c) institutiile publice finantate integral din bugetul asigurarilor pentru somaj sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate - din conturile de cheltuieli corespunzatoare fondurilor speciale respective;
    d) institutiile publice, indiferent de modul de finantare, care efectueaza plati in valuta din donatiile si/sau sponsorizarile primite - din conturile deschise la banci.
    Art. 10
    (1) Institutiile publice prevazute la art. 9 lit. d), finantate integral din bugetul de stat sau din bugetul asigurarilor sociale de stat, dupa majorarea bugetelor, vor proceda la virarea donatiilor si/sau sponsorizarilor primite in conturile de venituri bugetare prevazute la art. 2 lit. a) sau b), dupa caz, astfel:
    a) institutiile publice cu sediul in Romania vireaza echivalentul in lei al donatiilor/sponsorizarilor primite, in limita creditelor bugetare deschise si repartizate in acest scop, din contul propriu de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului (23 "Cheltuielile bugetului de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare sau 25 "Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare, dupa caz) la nivelul sumelor in lei inscrise in col. 9 din anexa nr. 1;
    b) pentru institutiile publice cu sediul in strainatate virarea sumelor se efectueaza de catre ordonatorul principal de credite, din contul propriu de cheltuieli bugetare deschis la Trezoreria Statului (23 "Cheltuielile bugetului de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare sau 25 "Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat" - analitic capitol/titlu de cheltuieli bugetare, dupa caz) la nivelul sumelor in lei inscrise in col. 9 din anexa nr. 1.
    (2) Pentru donatiile si sponsorizarile prevazute la alin. (1) institutiile publice beneficiare au obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la utilizarea integrala a sumelor in valuta sa comunice ordonatorului de credite ierarhic superior, pe baza datelor din contabilitatea proprie, diferentele favorabile/nefavorabile de curs valutar inregistrate in executie fata de datele comunicate initial prin situatia prevazuta in anexa nr. 1, care se inscriu in col. 10. Cu diferentele favorabile de curs valutar urmeaza sa se majoreze bugetele institutiilor publice beneficiare, potrivit precizarilor art. 6 - 8.
    (3) Dupa majorarea corespunzatoare a bugetelor, diferentele favorabile de curs valutar se vireaza la bugetul carora acestea se cuvin, potrivit precizarilor alin. (1) lit. a) si b), dupa caz.
    (4) In cazul in care se inregistreaza diferente nefavorabile de curs valutar, sumele in lei virate in plus la buget se recupereaza pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), intocmit de catre institutia publica care a virat sumele respective, din contul de venituri bugetare in care aceste sume au fost virate in urmatoarele conturi:
    - in contul de cheltuieli bugetare, in situatia in care donatiile/sponsorizarile au fost primite si utilizate integral in cursul aceluiasi an bugetar;
    - in contul de venituri bugetare "Restituiri din finantarea bugetara a anilor precedenti", in cazul in care donatiile/sponsorizarile nu se utilizeaza integral in cursul anului bugetar in care acestea au fost primite.
    (5) La ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), prin care se recupereaza diferentele nefavorabile de curs valutar, se anexeaza situatia prevazuta in anexa nr. 1, din care trebuie sa rezulte cuantumul sumelor de recuperat.
    Art. 11
    (1) Sumele ramase neutilizate din donatiile si/sau sponsorizarile care, potrivit actelor de donatie/sponsorizare, trebuie restituite transmitatorilor se restituie de catre institutiile publice beneficiare din contul de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, in care acestea au fost virate.
    (2) Restituirea donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate de catre institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat sau din bugetul asigurarilor sociale de stat, dupa caz, din contul de venituri bugetare in care acestea au fost virate se efectueaza pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), intocmit de institutia publica respectiva, la care se anexeaza Contul de executie al donatiilor si/sau sponsorizarilor primite, care va cuprinde informatiile cu privire la primirea si utilizarea donatiilor/sponsorizarilor respective, prevazute in anexa nr. 3.
    (3) Eventualele sume ramase neutilizate din donatiile si/sau sponsorizarile primite si utilizate in valuta, care, potrivit actelor de donatie/sponsorizare, trebuie restituite transmitatorilor se restituie din conturile de valuta deschise la banci.
    (4) Creditele bugetare ramase disponibile ca urmare a donatiilor si/sau sponsorizarilor restituite transmitatorilor nu pot fi utilizate pentru alte destinatii si se anuleaza de drept la finele anului bugetar.

    CAP. 4
    Regimul donatiilor si sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului bugetar

    Art. 12
    Pentru utilizarea in anul urmator a donatiilor si sponsorizarilor cu care au fost majorate in cursul anului bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice, in limita carora nu au fost dispuse plati, se va proceda astfel:
    1. Institutiile publice isi transfera sumele reprezentand donatii/sponsorizari ramase disponibile din contul corespunzator de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, deschise la Trezoreria Statului, in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului".
    La ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) prin care se face transferul donatiilor/sponsorizarilor in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului", deschis la Trezoreria Statului, institutiile publice vor anexa Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul ... (anexa nr. 3). Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, inscris in anexa nr. 3, trebuie sa coincida cu suma care se transfera la finele anului in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului".
    2. Institutiile publice care inregistreaza la finele anului bugetar donatii/sponsorizari ramase neutilizate, acordate de transmitatori diferiti prin acte de donatie/sponsorizare distincte, vor transfera in contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului" sumele ramase disponibile, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), la care vor fi anexate conturi de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate, intocmite distinct pentru fiecare donator sau sponsor.
    3. Utilizarea in anul urmator a donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului bugetar se efectueaza din contul 50.07 "Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului", pe destinatiile stabilite de transmitator si la subdiviziunile de cheltuieli bugetare inscrise la nr. crt. 3 "Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului" din anexa nr. 3, intocmita la transferarea soldului.
    4. Donatiile si/sau sponsorizarile prevazute la art. 4, ramase neutilizate la finele anului bugetar in conturile in valuta deschise la banci, se utilizeaza in anul urmator din acelasi cont, pe destinatiile stabilite de transmitator.
    Art. 13
    Donatiile si/sau sponsorizarile primite in cursul lunii decembrie, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice si in consecinta nu mai pot fi utilizate in cursul anului bugetar, vor fi incasate de catre institutiile publice beneficiare in contul 50.05 "Sume de mandat si in depozit" deschis la unitatile Trezoreriei Statului sau in contul de valuta deschis la banca, dupa caz, urmand ca virarea sumelor respective in contul de venituri bugetare corespunzator sau de disponibilitati, dupa caz, precum si majorarea creditelor bugetare in bugetele institutiilor publice beneficiare, potrivit precizarilor art. 6 - 8, in scopul efectuarii de cheltuieli, sa se realizeze in primele 10 zile ale anului bugetar urmator.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    ...............................
    (Denumirea institutiei publice)

                                    SITUATIA
donatiilor si sponsorizarilor primite in valuta, din care se efectueaza plati in valuta

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Capitol
    S - Subcapitol
    T - Titlu
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea     | Subdiviziunea  |Felul  |   Valoarea la      |Valoarea la     |
| indicatorului | bugetara (Cod) |valutei|   data incasarii   |data utilizarii |
|               |                |       |                    |integrale       |
|               |________________|_______|____________________|________________|
|               |C|S|T|Art.|Alin.|       |In    |Curs   | In  |Diferente| Suma |
|               | | | |    |     |       |valuta|valutar| lei |de curs  |in lei|
|               | | | |    |     |       |      |       |     |  (+/-)  |      |
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|       0       |1|2|3|  4 |  5  |   6   |   7  |   8   |9=7x8|    10   | 11=  |
|               | | | |    |     |       |      |       |     |         | 9+10 |
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|Venituri din   | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|donatii si/sau | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|sponsorizari   | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|Propuneri de   | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|credite        | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|bugetare       | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|Total,         | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|din care:      | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|- Subdiviziunea| | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|  bugetara     | | | |    |     |       |      |       |     |         |      |
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|
|_______________|_|_|_|____|_____|_______|______|_______|_____|_________|______|

          Ordonator de credite,         Conducatorul compartimentului
       .........................             financiar-contabil,
                                     ....................................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    ...............................
    (Denumirea institutiei publice)

                                 PROPUNERE
de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite in luna ...../anul ......

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea indicatorului |      Subdiviziunea bugetara (Cod)      |Suma in lei|
|                         |________________________________________|___________|
|                         |Capitol|Subcapitol|Titlu|Articol|Alineat|           |
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|             0           |   1   |     2    |  3  |   4   |   5   |     6     |
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|Venituri din donatii     |       |          |     |       |       |           |
|si/sau sponsorizari      |       |          |     |       |       |           |
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|Propuneri de credite     |       |          |     |       |       |           |
|bugetare                 |       |          |     |       |       |           |
|Total, din care:         |       |          |     |       |       |           |
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|- Subdiviziunea bugetara |       |          |     |       |       |           |
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|
|_________________________|_______|__________|_____|_______|_______|___________|

       Ordonator principal de credite,      Conducatorul compartimentului
     ..................................          financiar-contabil,
                                          .................................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                             CONTUL DE EXECUTIE
a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul .......

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |            Denumirea indicatorului            | Codul         |  Suma   |
|crt.|                                               | indicatorului | - lei - |
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|  1.| Veniturile din donatii si/sau sponsorizari    |               |         |
|    | primite si virate la buget                    |               |         |
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|  2.| Total plati efectuate in limita donatiilor    |               |         |
|    | si/sau sponsorizarilor primite, din care:     |               |         |
|    | ............................................. |               |         |
|    | (pe subdiviziunile clasificatiei bugetare)    |               |         |
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|  3.| Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor      |               |         |
|    | ramase neutilizate la finele anului, din care:|               |         |
|    | ............................................. |               |         |
|    |     (pe subdiviziunile de cheltuieli ale      |               |         |
|    |            clasificatiei bugetare)            |               |         |
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|____|_______________________________________________|_______________|_________|
|____|_______________________________________________|_______________|_________|

          Ordonator de credite,          Conducatorul compartimentului
       ..........................              financiar contabil,
                                       ...................................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1661/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1661 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1661/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu