Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 13012 din 13 noiembrie 2007

privind stabilirea modalitatii de acordare a calificativelor si aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2007

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 797 din 22 noiembrie 2007Având în vedere:

- prevederile art. 22 alin. (1) lit. b) şi lit. f) şi art. 69 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

- prevederile art. 2 alin. (4) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, al art. 3 lit. b) şi art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru anul 2007, calificativele acordate în urma evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se stabilesc pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00-1,50 - „nesatisfăcător";

b) între 1,51-2,50 - „satisfăcător";

c) între 2,51-3,50 - „bine";

d) între 3,51-5,00 - „foarte bine".

Art. 2. - Criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2007 sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

ANEXA

CRITERII DE PERFORMANŢA

pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2007

I. CRITERII DE PERFORMANTA PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI DE EXECUŢIE

Nr. crt.

Criterii de performanţă

Definirea criteriului

pentru funcţionarii publici

din clasa I

Definirea criteriului

pentru funcţionarii publici

din clasa a II-a

Definirea criteriului

pentru funcţionarii publici

din clasa a III-a

1.

Adaptabilitate

Capacitatea de a îndeplini activităţile pe care le presupune realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice şi a atribuţiilor delegate, precum şi activităţile sau lucrările cu caracter neplanificat

Capacitatea de a îndeplini activităţile pe care le presupune realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice şi a atribuţiilor delegate, capacitatea de a desfăşura activităţi într-un context reglementat

Capacitatea de a îndeplini activităţile pe care le presupune realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice şi a atribuţiilor delegate, capacitatea de a desfăşura activităţi într-un context reglementat

2.

Asumarea responsabilităţilor

Capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi, de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din greşeli şi de a nu le mai repeta

Capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi, de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din greşeli şi de a nu le mai repeta

Capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi, de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din greşeli şi de a nu le mai repeta

Nr. crt.

Criterii de performanţă

Definirea criteriului

pentru funcţionarii publici

din clasa I

Definirea criteriului

pentru funcţionarii publici

din clasa a II-a

Definirea criteriului

pentru funcţionarii publici

din clasa a III-a

3.

Capacitatea de a rezolva problemele

Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscului

Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscului

Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin solicitarea soluţiilor adecvate de rezolvare

4.

Capacitatea de implementare

Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea activităţilor în mod corespunzător, în scopul realizării obiectivelor

Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea activităţilor în  mod corespunzător, în scopul realizării obiectivelor

Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea activităţilor în mod corespunzător, în scopul realizării obiectivelor

5.

Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite

Angajament în realizarea obiectivelor; dorinţa permanentă de perfecţionare profesională, de îmbunătăţire a activităţii curente; aptitudinea de a pune în practică cunoştinţele şi deprinderile dobândite

Angajament în realizarea obiectivelor; dorinţa permanentă de perfecţionare profesională, de îmbunătăţire a activităţii curente; aptitudinea de a pune în practică cunoştinţele şi deprinderile dobândite

Angajament în realizarea obiectivelor; dorinţa permanentă de perfecţionare profesională, de îmbunătăţire a activităţii curente; aptitudinea de a pune în practică cunoştinţele şi deprinderile dobândite

6.

Capacitatea de analiză şi sinteză

Capacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a identifica şi de a valorifica constantele şi elementele noi, de a selecta aspectele esenţiale pentru domeniul analizat

Capacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a identifica şi de a valorifica constantele şi elementele noi, de a selecta aspectele esenţiale pentru domeniul analizat

7.

Creativitate şi spirit de iniţiativă

Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitivă faţă de idei noi; inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţii desfăşurate

Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitivă faţă de idei noi; inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţii desfăşurate

Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitivă faţă de idei noi; spirit inventiv

8.

Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic

Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri şi consecinţele acestora; capacitatea de a anticipa soluţii şi de a organiza timpul propriu sau, după caz, al celorlalţi, pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu

Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri şi consecinţele acestora; capacitatea de a anticipa soluţii şi de a organiza timpul propriu , pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu

Capacitatea de a organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu

9.

Capacitatea de a comunica

Aptitudinea de a transmite şi recepta cu uşurinţă informaţiile, în scris şi verbal

Aptitudinea de a transmite şi recepta cu uşurinţă informaţiile, în scris şi verbal

Aptitudinea de a transmite şi recepta cu uşurinţă informaţiile, în scris şi verbal

10.

Capacitatea de a lucra independent

Capacitatea de a desfăşura activităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu fără a solicită coordonare, cu excepţia cazurilor în care activităţile implică luarea unor decizii care depăşesc limitele de competenţă

Nr. crt.

Criterii de performanţă

Definirea criteriului

pentru funcţionarii publici

din clasa I

Definirea criteriului

pentru funcţionarii publici

din clasa a II-a

Definirea criteriului

pentru funcţionarii publici

din clasa a III-a

11.

Capacitatea de a lucra în echipă

Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite şi de a influenţa idei, pentru realizarea obiectivelor acesteia

Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite şi de a influenţa idei, pentru realizarea obiectivelor acesteia

Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite şi de a influenţa idei, pentru realizarea obiectivelor acesteia

12.

Competenţa în redactare

Capacitatea de a se exprima în scris fluent, clar şi concis, de a utiliza corect vocabularul şi de a folosi limbajul corespunzător exigenţelor care trebuie să caracterizeze documentele elaborate

Capacitatea de a se exprima în scris fluent, clar şi concis, de a utiliza corect vocabularul şi de a folosi limbajul corespunzător exigenţelor care trebuie să caracterizeze documentele elaborate

Capacitatea de a se exprima în scris fluent, clar şi concis, de a utiliza corect vocabularul şi de a folosi limbajul corespunzător exigenţelor care trebuie să caracterizeze documentele elaborate

13.

Capacitatea de consiliere

Capacitatea de a oferi sprijin informaţional, cu argumentare solidă, justificată corespunzător şi prezentată în mod adecvat atunci când este solicitată

14.

Capacitatea de îndrumare

Capacitatea de a oferi informaţia adecvată desfăşurării unei anumite activităţi şi de a oferi sprijin în valorificarea acesteia

Capacitatea de a oferi informaţia adecvată desfăşurării unei anumite activităţi şi de a oferi sprijin în valorificarea acesteia

15.

Abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice

Aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipament de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare

Aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipament de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare

Aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipament de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare

16.

Respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele instituţiei

Cunoaşterea şi aplicarea consecventă a regulamentelor specifice activităţii curente, precum şi susţinerea instituţiei şi a obiectivelor ei prin promovarea politicilor, strategiilor şi a unei imagini favorabile

Cunoaşterea şi aplicarea consecventă a regulamentelor specifice activităţii curente, precum şi susţinerea instituţiei şi a obiectivelor ei prin promovarea politicilor, strategiilor şi a unei imagini favorabile

Cunoaşterea şi aplicarea consecventă a regulamentelor specifice activităţii curente, precum şi susţinerea instituţiei şi a obiectivelor ei

17.

Conduita în timpul serviciului

Respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor, în relaţiile cu funcţionarii publici, cu cetăţenii, precum şi cu ceilalţi beneficiari ai serviciilor prestate de funcţionarii publici

Respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor, în relaţiile cu funcţionarii publici, cu cetăţenii, precum şi cu ceilalţi beneficiari ai serviciilor prestate de funcţionarii publici

Respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor, în relaţiile cu funcţionarii publici, cu cetăţenii, precum şi cu ceilalţi beneficiari ai serviciilor prestate de funcţionarii publici

Nr. crt.

Criterii de performanţă

Definirea criteriului

1.

Capacitatea de a organiza

Capacitatea de a identifica activităţile care trebuie desfăşurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a obiectivelor în funcţie de nivelul, categoria, clasa şi gradul funcţionarului public

2.

Capacitatea de a conduce

Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a transpune în practică şi de a o susţine; abilitatea de a planifica şi administra activitatea unei echipe formate din personalităţi diferite, cu nivel diferit al capacităţii de a colabora la îndeplinirea unei atribuţii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la situaţii diferite, precum şi de a acţiona pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor

3.

Capacitatea de coordonare

Armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului, precum şi a activităţilor din cadrul unui compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia

4.

Capacitatea de control

Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluţii realiste, depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora

5.

Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate

Capacitatea de a motiva şi de a încuraja dezvoltarea performanţelor personalului prin: cunoaşterea aspiraţiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare şi a unei atitudini de încredere; aptitudinea de a asculta şi de a lua în considerare diferite opinii, precum şi de a oferi sprijin pentru obţinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoaşterea meritelor şi cultivarea performanţelor

6.

Competenţa decizională

Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simţ de răspundere şi conform competenţei legale, cu privire la desfăşurarea activităţii structurii conduse

7.

Capacitatea de a delega

Capacitatea de a transfera atribuţii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor proprii, în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a obiectivelor structurii concluse

8.

Abilităţi în gestionarea resurselor umane

Capacitatea de a planifica şi de a administra eficient activitatea personalului subordonat, asigurând sprijinul şi motivarea corespunzătoare

9.

Capacitatea  de  a  dezvolta abilităţile personalului

Cunoaşterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa şi de a menţine politici de personal eficiente, în scopul motivării acestuia

10.

Competenţa în  gestionarea resurselor locale

Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi financiare alocate

11.

Abilităţi în domeniul instruirii

Capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine şi de a formula propuneri privind tematica şi formele concrete de realizare a instruirii

12.

Abilităţi de mediere şi negociere

Capacitatea de a organiza şi de a conduce o întâlnire, precum şi de a o orienta către o soluţie comun acceptată, ţinând seama de poziţiile diferite ale părţilor; capacitatea de a planifica şi de a desfăşura interviuri

13.

Obiectivitate în apreciere

Corectitudine în luarea deciziilor; imparţialitate în evaluarea personalului din subordine şi în modul de acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite în activitate

14.

Criteriile de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I prevăzute la pct. I.1, I.2, I.3, I.6, I.7, I.8, I.9, I.10, I.11, I.13, I.14, I.15, I.16, I.17 se aplică şi la evaluarea performanţelor funcţionarilor publici de conducere.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 13012/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 13012 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 13012/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu