Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 130 din 10 februarie 2010

pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontiera stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare si pentru siguranta alimentelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 93 din 10 februarie 2010Văzând Referatul de aprobare nr. 47 din 13 ianuarie 2010, întocmit de Direcţia coordonare a punctelor de inspecţie la frontieră şi Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) şi ale art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe, aprobată cu modificării prin Legea nr. 524/2003, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 3 alin. (3) şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

ţinând cont de prevederile art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

în temeiul prevederilor art. 5 pct. II.2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 5 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul mediului şi pădurilor, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ministrul transporturilor şi infrastructurii emit următorul ordin:

Art. I. -Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul ipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Marian Zlotea

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

p. Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Viorel Comăniţă

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

ANEXA

LISTA

posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi programul de lucru al acestora

Nr. crt.

Judeţul

Postul de inspecţie la frontieră Denumire/Sediu/Adresă

Puncte de lucru

Tipul

Mărfuri

aprobate

pentru

import

şi tranzit

intrare/ieşire

Mărfuri aprobate pentru export şi tranzit ieşire

Mărfuri aprobate pentru import, intrare, tranzit şi export

Mărfuri

aprobate

pentru

intrare

şi import

în condiţii

speciale

Program de lucru

1.

CONSTANŢA

CONSTANŢA NORD

Incinta Port

Dana 52-53

Constanta Nord

P

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Zilnic 7,00-23,00

Midia**

P

-

0

-

-

La solicitare

2.

CONSTANŢA

CONSTANŢA SUD Sud Agigea, Incintă Port, Poarta nr. 10

Constanta Sud

P/ZL

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Zilnic 7,00- 23,00

3.

IAŞI

SCULENI

Comuna Victoria

cod 707584

Sculeni

R

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Permanent

Cristeşti

Gara CFR

Cristeşti

F*

FJ

-

PAONA

-

La solicitare

4.

ILFOV

Aeroportul Internaţional Henri Coandă BUCUREŞTI

Şos. Bucureşti- Ploieşti Km 16,5   Otopeni

Aeroportul

Internaţional

Henri

Coandă

Bucureşti

AP

E,A POA, FJ

E,A

PAONA

PAONA

Permanent

Nr. crt.

Judeţul

Postul de inspecţie la frontieră Denumire/Sediu/Adresă

Puncte de lucru

Tipul

Mărfuri

aprobate

pentru

import

şi tranzit

intrare/ieşire

Mărfuri aprobate pentru export şi tranzit ieşire

Mărfuri aprobate pentru import, intrare, tranzit şi export

Mărfuri

aprobate

pentru

intrare

şi import

în condiţii

speciale

Program de lucru

5.

SATU MARE

HALMEU

Str. Titulescu nr. 1

Cod 447145

Halmeu

R

O, E,A POA, FJ

O, E,A

PAONA

PAONA

Permanent

Halmeu

F*

FJ

-

PAONA

-

La solicitare

6.

SUCEAVA

SIRET Cod 725500

Siret

R

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Permanent

Vicşani - (Dorneşti)

F*

FJ

-

PAONA

-

La solicitare

7.

TIMIŞ

MORAVITA

Comuna Moravita

cod 307280

Moravita

R

O, E,A, POA, FJ

O, E,A

PAONA

PAONA

Permanent

Stamora

F*

FJ

-

PAONA

-

La solicitare

Porţile de Fier I

P

FJ

POA, FJ

PAONA

-

La solicitare

8.

VASLUI

ALBITA

Sat Albita

Comuna Drânceni,

Cod 737221

Albita

R

O, E,A, POA, FJ

O, E,A

PAONA

PAONA

Permanent

9.

GALAŢI

GALAŢI

Vama Galaţi

Rutier/Feroviar/Port

Galaţi rutier/ feroviar/port

R/F*/P

-

-

PAONA

-

Permanent

10.

BOTOŞANI

Rădăuţi Prut

Vama Rădăuţi

Prut

Rutier

Rădăuţi Prut rutier

R

-

-

PAONA

-

Permanent

NOTĂ:

Zona Liberă Giurgiu - numai la solicitarea autorităţii vamale, pentru punerea în liberă circulaţie a produselor alimentare de origine nonanimală importate din ţări terţe, inspectorul din cadrul compartimentului Siguranţa alimentelor al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu aplică legislaţia specifică în vigoare.

LEGENDĂ:

R = rutier;

P = port;

AP = aeroport;

F = feroviar;

ZL = zonă liberă;

O = animale vii - ungulate;

E = animale vii - ecvidee înregistrate;

A= animale vii - altele (câini, pisici, dihori domestici), nevertebrate (cu excepţia albinelor şi crustaceelor), peşti tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, păsări - toate speciile (cu excepţia păsărilor de curte care fac obiectul directivelor 90/539/CEE şi 92/65/CEE ale Consiliului), mamifere (rozătoare şi iepuri domestici), animale de circ şi animale vii, părţi şi produse CITES [conform Convenţiei de la Washington din 3 martie 1973 (CITES) şi Regulamentului (CE) nr. 338/97 referitor la protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea];

FJ = furaje;

POA= produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule, embrioni şi produse CITES);

PAONA= produse alimentare de origine nonanimală.

* = Execută controalele la solicitarea prealabilă a şefului staţiei C.F.R.

** = Numai pentru export şi tranzit ieşire animale vii: ungulate - O.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 130/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 130 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu