Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1240 din 05.09.2019

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.303(72) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 19 septembrie 2019SmartCity1

Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 26.777/1.211 din 12 iulie 2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.303(72) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018,ţinând seama de prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 pct. 20, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul 1Se publică amendamentele la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), cod pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 68/2003, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.303(72) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Autoritatea Navală Română duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. p. Ministrul transporturilor, Ion Iordăchescu, secretar de stat ANEXĂREZOLUŢIA MEPC.303(72) (adoptată la 13 aprilie 2018) Amendamente la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH) (Model de Certificat de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase) Comitetul pentru protecţia mediului marin, amintind articolul 38(a) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin (Comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave, amintind, de asemenea, Rezoluţia MEPC.20(22) prin care a adoptat Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH) şi Rezoluţia MEPC.16(22) prin care Codul BCH a devenit obligatoriu în conformitate cu anexa II din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL), notând articolul 16 din MARPOL şi regula 1.4 din anexa II la MARPOL referitor la procedura de amendare a Codului BCH, luând în considerare, în cadrul celei de-a şaptezeci şi doua sesiune a sa, amendamentele propuse la Codul BCH referitor la Modelul de Certificat de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, 1 adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) din MARPOL, amendamentele la Codul BCH, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie; 2 stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) din MARPOL, că amendamentele la Codul BCH se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2019, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiunile lor la aceste amendamente; 3 invită părţile să ia notă că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) din MARPOL, amendamentele la Codul BCH vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus; 4 invită, de asemenea, Comitetul de siguranţă maritimă să ia notă de această rezoluţie şi să ia măsurile pe care le consideră adecvate; 5 solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) din MARPOL, să transmită tuturor părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor la Codul BCH conţinut în anexă; şi 6 solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale. ANEXĂ la Rezoluţia MEPC.303(72) Amendamentele la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH) (Model de Certificat de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase) APENDICE Model de certificat de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase 1 Paragraful existent 6 se înlocuieşte cu următorul: 6 Manualele de încărcare şi stabilitate cerute de paragraful 2.2.1.1 din Cod au fost furnizate navei într-o formă aprobată. 2 Se adaugă un nou paragraf 7, după cum urmează: 7 Nava trebuie să fie încărcată: .1* numai în conformitate cu condiţiile de încărcare care au fost verificate că satisfac cerinţele privind stabilitatea în stare intactă şi de avarie, utilizând calculatorul de stabilitate aprobat, instalat în conformitate cu paragraful 2.2.1.2 din Cod; .2* în cazul în care este acordată o derogare permisă în temeiul paragrafului 2.2.1.3 din Cod şi nu este instalat calculatorul de stabilitate aprobat, cerut de paragraful 2.2.1.2 din Cod, încărcarea trebuie să fie făcută în conformitate cu una sau mai multe dintre următoarele metode aprobate:

(i)* în conformitate cu condiţiile de încărcare prevăzute în manualele de încărcare şi stabilitate aprobate, menţionate la paragraful 6 de mai sus; sau
(ii)* în conformitate cu condiţiile de încărcare verificate de la distanţă utilizând un mijloc aprobat ............; sau
(iii)* în conformitate cu o condiţie de încărcare care se află într-o gamă aprobată de condiţii, definite în manualele de încărcare şi stabilitate aprobate, menţionate la paragraful 6 de mai sus; sau
(iv)* în conformitate cu o condiţie de încărcare verificată, utilizând datele KG/GM critice aprobate, definite în manualele de încărcare şi stabilitate aprobate, menţionate la paragraful 6 de mai sus; şi

.3* în conformitate cu limitările de încărcare anexate la acest certificat. În cazul în care este necesară încărcarea navei altfel decât în conformitate cu instrucţiunile mai sus menţionate, atunci calculele necesare pentru a se justifica condiţiile de încărcare propuse trebuie comunicate Administraţiei care a emis certificatul, care poate autoriza în scris adoptarea condiţiilor de încărcare propuse.** * Se elimină, după caz. ** În loc să fie încorporat în certificat, acest text poate fi anexat la certificat, dacă este semnat şi ştampilat corespunzător.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1240/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1240 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Salam untuk semua Warga Negara Indonesia !!! perusahaan kami siap untuk mendengarkan perusahaan, perusahaan swasta dan individu yang tertarik untuk memperoleh pinjaman modal dan bentuk pinjaman lainnya untuk berbagai keperluan dengan tingkat bunga rendah dan durasi pinjaman yang terjangkau. Kami menggunakan platform iklan online perusahaan kami untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa kami menawarkan pinjaman kepada perusahaan swasta, perorangan, pemilik bisnis e.t.c dengan suku bunga rendah. Ini untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa perusahaan pinjaman kami adalah organisasi pinjaman global yang didedikasikan untuk menyediakan pinjaman tunai yang dijamin cepat untuk individu dan perusahaan yang memenuhi syarat dengan tingkat bunga bersubsidi per tahun. Kami telah membantu sejumlah perusahaan swasta, perorangan dan organisasi yang telah menghadapi kesulitan keuangan secara global dan sedang mencari perusahaan pinjaman swasta yang andal. Saat Anda melamar bersama kami, Anda melamar dengan perusahaan tepercaya yang peduli dengan kebutuhan keuangan Anda dan perusahaan kami juga memberikan saran keuangan kepada pelanggan yang ingin meminjam pinjaman tentang cara berinvestasi dengan bijak dan pilihan bisnis untuk dijalani. Kami akan mengurus Anda melalui seluruh proses dan proses perusahaan kami sangat mudah dan staf kami selalu siap untuk melayani Anda kapan saja dan kapan saja .. Datang ke kantor kami hari ini atau Anda dapat menghubungi kami melalui email Madam Bridget Cooper: cooperbridget22@gamil.com Anda juga dapat menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut Anda bisa mendapatkan pinjaman berikut dari kami; Pinjaman modal bisnis, Pinjaman pribadi, pinjaman perumahan, Pinjaman bebas hutang, Pinjaman pendidikan, pinjaman pendirian perusahaan, Pinjaman individu, Pinjaman perawatan kesehatan Pinjaman pertanian Pinjaman mobil Jangan ragu untuk Hubungi kami hari ini dan rasakan peluang perubahan kehidupan finansial yang ditawarkan perusahaan kami. Jadilah saksi penawaran kami hari ini sehingga Anda dapat memberi tahu orang lain yang membutuhkan pinjaman untuk juga mengalami kebebasan finansial yang Anda miliki. Sekali lagi Anda dapat menghubungi kami melalui email: cooperbridget22@gamil.com Datang dan alami kebebasan finansial karena dengan perusahaan kami, pencarian Anda untuk perusahaan pinjaman yang dapat diandalkan telah berakhir.
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1240/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu