Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1163 din 31 august 2010

pentru aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate ale caror prevederi se refera la dispozitive medicale

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 631 din 10 septembrie 2010 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice cu nr. Cs.A. 9.249 din 31 august 2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale şi ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 789/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale şi ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 6 iulie 2006, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

ANEXA

LISTA

cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale

Nr. crt.

Indicativul standardului

Titlul standardului

Indicativul standardului înlocuit

Data la care încetează

prezumţia de

conformitate a

standardului înlocuit

Notai

0

1

2

3

4

1.

SR EN 285:2006 +A2:2009

Sterilizare. Sterilizatoare cu abur. Sterilizatoare mari

SR EN 285:2006+A1:2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

2.

SR EN 455-1:2003

Mănuşi medicale de unică utilizare.

Partea 1: Detectarea găurilor. Prescripţii şi încercări

3.

SR EN 455-2:2010

Mănuşi medicale de unică utilizare.

Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare a proprietăţilor fizice

SR EN 455-2:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.05.2010)

4.

SR EN 455-3:2007

Mănuşi medicale de unică utilizare.

Partea 3: Cerinţe şi încercări pentru evaluarea biologică

SR EN 455-3:2003 Nota 2

Dată depăşită (30.06.2007)

5.

SR EN 455-4:2009

Mănuşi medicale de unică utilizare.

Partea 4: Cerinţe şi încercări pentru determinarea duratei de conservare

6.

SR EN 556-1:2003

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitivele medicale etichetate „steril". Partea 1: Cerinţe pentru dispozitivele medicale sterilizate în faza finală

SR EN 556:2001 Nota 2

Dată depăşită (30.04.2002)

0

1

2

3

4

7.

SR EN 556-1:2003/AC:2007

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitivele medicale etichetate „steril". Partea 1: Cerinţe pentru dispozitivele medicale sterilizate în faza finală

8.

SR EN 556-2:2004

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitivele medicale etichetate „steril". Partea 2: Cerinţe pentru dispozitivele medicale procesate aseptic

9.

SR EN 794-1:2003+A2:2009

Ventilatoare pulmonare. Partea 1: Cerinţe particulare pentru ventilatoarele pentru îngrijiri critice

SR EN 794-1:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

10.

SR EN 794-3:2003+A2:2010

Ventilatoare pulmonare. Partea 3: Cerinţe particulare pentru ventilatoarele pentru urgenţe şi transport

SR EN 794-3:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

11.

SR EN 980:2008

Simboluri grafice utilizate pentru etichetarea dispozitivelor medicale

SR EN 980:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.05.2010)

12.

SR EN 1041:2009

Informaţii furnizate de producătorul de dispozitive medicale

SR EN 1041:2003 Nota 2

31.08.2011

13.

SR EN 1060-1:2003+A2:2010

Tensiometre neinvazive. Partea 1: Cerinţe generale

14.

SR EN 1060-2:2003+A1:2010

Tensiometre neinvazive. Partea 2: Cerinţe suplimentare pentru tensiometrele mecanice

SR EN 1060-2:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.05.2010)

15.

SR EN 1060-3:2003+A2:2010

Tensiometre neinvazive. Partea 3: Cerinţe suplimentare pentru sistemele electromagnetice de măsurare a presiunii sanguine

SR EN 1060-3:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.05.2010)

16.

SR EN 1060-4:2005

Tensiometre neinvazive. Partea 4: Proceduri pentru determinarea preciziei întregului sistem de tensiometre neinvazive automate

17.

SR EN 1089-3:2004

Butelii transportabile de gaz. Identificarea buteliilor de gaz. Partea 3: Codul culorilor

SR EN 1089-3:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.10.2004)

18.

SR EN 1282-2:2005+A1:2010

Tuburi de traheostomie. Partea 2: Tuburi pediatrice

SR EN 1282-2:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

19.

SR EN 1422:2003+A1:2009

Sterilizatoare de uz medical. Sterilizatoare cu oxid de etilena. Cerinţe şi metode de verificare

SR EN 1422:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

20.

SR EN 1618:2003

Catetere, altele decât catetere intravasculare. Metode de încercare pentru proprietăţile comune

21.

SR EN 1639:2010

Medicină dentară. Dispozitive pentru medicina dentară. Instrumente

SR EN 1639:2004 Nota 2

Dată depăşită (30.04.2010)

22.

SR EN 1640:2010

Medicină dentară. Dispozitive medicale pentru medicina dentară. Echipamente

SR EN 1640:2004 Nota 2

Dată depăşită (30.04.2010)

23.

SR EN 1641:2010

Medicină dentară. Dispozitive medicale pentru medicină dentară. Produse

SR EN 1641:2004 Nota 2

Dată depăşită (30.04.2010)

24.

SR EN 1642:2010

Medicină dentară. Dispozitive medicale pentru medicină dentară. Implanturi dentare

SR EN 1642:2005 Nota 2

Dată depăşită (30.04.2010)

25.

SR EN 1707:2003

Asamblări conice 6% (Luer) pentru seringi, ace şi alte echipamente medicale de precizie. Asamblări de blocare

26.

SR EN 1782:2003+A1:2010

Tuburi traheale şi racorduri

SR EN 1782:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

0

1

2

3

4

27.

SR EN 1789:2007

Vehicule medicale şi echipamentele lor. Ambulanţe rutiere

SR EN 1789:2002 Nota 2

Dată depăşită (30.11.2007)

Acest standard nu a fost încă modificat pentru a ţine cont de cerinţele introduse de Directiva 2007/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 90/385/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile, a Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale şi a Directivei 98/8/CE privind comercializarea produselor biodestructive. Standardul modificat va fi publicat de către CEN (Comitetul European de standardizare) în cel mai scurt timp posibil. Fabricanţilor li se recomandă să verifice dacă sunt vizate în mod corespunzător toate cerinţele esenţiale relevante din directiva modificată.

28.

SR EN 1820:2005+A1:2010

Balon rezervor pentru anestezie

SR EN 1820:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

29.

SR EN 1865:2003

Specificaţii pentru brancarde şi alte echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe

30.

SR EN 1970:2002

Paturi reglabile pentru persoane invalide. Cerinţe şi metode de încercare

31.

SR EN 1970:2002/A1:2005

Paturi reglabile pentru persoane invalide. Cerinţe şi metode de încercare

Nota 3

Dată depăşită (30.09.2005)

32.

SR EN 1985:2001

Mijloace ajutătoare pentru mers. Cerinţe generale şi metode de încercare

Acest standard nu a fost încă modificat pentru a ţine cont de cerinţele introduse de Directiva 2007/47/CE. Standardul modificat va fi publicat de către CEN (Comitetul European de Standardizare) în cel mai scurt timp posibil. Fabricanţilor li se recomandă să verifice dacă sunt vizate în mod corespunzător toate cerinţele esenţiale relevante din directiva modificată.

33.

SR EN ISO 3826-2:2009

Pungi de plastic flexibile pentru sânge uman şi componente de sânge. Partea 2: Simboluri grafice de utilizat pe etichete şi instrucţiuni de utilizare

34.

SR EN ISO 3826-3:2008

Pungi de plastic flexibile pentru sânge uman şi componente de sânge. Partea 3: Sisteme de pungi pentru sânge cu accesorii integrate

35.

SR EN ISO 4074:2003

Prezervative din latex de cauciuc natural. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 600:1999 Nota 2

Dată depăşită (31.08.2005)

36.

SR EN ISO 4074:2003/AC:2008

Prezervative din latex de cauciuc natural. Cerinţe şi metode de încercare

37.

SR EN ISO 4135:2003

Echipament de anestezie şi reanimare respiratorie. Vocabular

38.

SR EN ISO 5356-1:2004

Echipament pentru anestezie şi reanimare respiratorie. Racorduri conice. Partea 1: Racorduri tată şi mamă

SR EN 1281-1:2003 Nota 2

Dată depăşită (30.11.2004)

39.

SR EN ISO 5356-2:2008

Echipament pentru anestezie şi reanimare respiratorie. Racorduri conice. Partea 2: Racorduri prin înşurubare care suportă greutăţi

SR EN 1281-2:2003 Nota 2

Dată depăşită (29.08.2008)

40.

SR EN ISO 5359:2008

Racorduri flexibile la presiune scăzută pentru utilizare cu gaze medicale

SR EN 739:2003 Nota 2

Dată depăşită (30.06.2010)

41.

SR EN ISO 5360:2009

Vaporizatoare de anestezie. Sisteme de umplere cu agent specific

SR EN ISO 5360:2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

42.

SR EN ISO 5366-1:2009

Echipamente de anestezie şi respiraţie. Tuburi de traheostomie. Partea 1: Tuburi şi conectoare pentru adulţi

SR EN ISO 5366-1:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

43.

SR EN ISO 5840:2009

Implanturi cardiovasculare. Proteze pentru valve cardiace

SR EN ISO 5840:2006 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

0

1

2

3

4

44.

SR EN ISO 7197:2009

Implanturi neurochirurgicale. Şunturi şi componente sterile, de unică utilizare, pentru hidrocefalie

SR EN ISO 7197:2006 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

45.

SR EN ISO 7376:2010

Echipamente de anestezie şi respiraţie. Laringoscoape pentru intubaţie traheală

SR EN ISO 7376:2004 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

46.

SR EN ISO 7396-1:2007

Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 1: Sisteme de distribuţie de gaze medicale comprimate şi vacuum

SR EN 737-3:2003 Nota 2

Dată depăşită (30.04.2009)

47.

SR EN ISO 7396-1:2007/A1:2010

Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 1: Sisteme de distribuţie de gaze medicale comprimate şi vacuum. Amendament 1: Cerinţe pentru prizele de perete pentru vid montate pe unităţile medicale de alimentare cu secţiuni reglabile de către operator şi racordate la reţea prin conducte flexibile

Nota 3

Dată depăşită (30.07.2010)

48.

SR EN ISO 7396-1:2007/A2:2010

Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 1: Sisteme de distribuţie de gaze medicale comprimate şi vacuum

Nota 3

31.08.2010

49.

SR EN ISO 7396-2:2007

Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 2: Sisteme de evacuare a gazelor anestezice nereutilizabile

SR EN 737-2:2003 Nota 2

Dată depăşită (30.04.2009)

50.

SR EN ISO 7439:2009

Dispozitive contraceptive intrauterine cu fir de cupru. Cerinţe, încercări

SR EN ISO 7439:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

51.

SR EN ISO 7886-3:2010

Seringi hipodermice sterile de unică utilizare. Partea 3: Seringi autoblocante pentru vaccinare cu doză fixă

SR EN ISO 7886-3:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

52.

SR EN ISO 7886-4:2010

Seringi hipodermice sterile de unică utilizare. Partea 4: Seringi cu dispozitiv de prevenire a reutilizării

SR EN ISO 7886-4:2007 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

53.

SR EN ISO 8185:2009

Umidificatoare respiratorii medicale. Cerinţe specifice pentru sisteme de umidificare respiratorii

SR EN ISO 8185:2007 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

54.

SR EN ISO 8359:2009

Concentratoare de oxigen pentru uz medical. Cerinţe de securitate

SR EN ISO 8359:2001 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

55.

SR EN ISO 8536-4:2007

Echipamente pentru perfuzii pentru uz medical.

Partea 4: Seturi de perfuzie de unică utilizare sub acţiunea gravitaţiei

56.

SR EN ISO 8835-2:2009

Sisteme de anestezie prin inhalare.

Partea 2: Sisteme respiratorii de anestezie

SR EN ISO 8835-2:2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

57.

SR EN ISO 8835-3:2009

Sisteme de anestezie prin inhalare.

Partea 3: Sisteme de transfer şi recepţie a sistemelor de evacuare a gazelor anestezice

SR EN ISO 8835-3:2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

58.

SR EN ISO 8835-4:2009

Sisteme de anestezie prin inhalare.

Partea 4: Dispozitive de alimentare cu vapori

pentru anestezie

SR EN ISO 8835-4:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

59.

SR EN ISO 8835-5:2009

Sisteme de anestezie prin inhalare.

Partea 5: Ventilatoare de anestezie

SR EN ISO 8835-5:2004 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

0

1

2

3

4

60.

SR EN ISO 9170-1:2008

Sisteme de distribuţie de gaze medicale.

Partea 1: Unităţi terminale pentru gaze medicale comprimate şi vacuum

SR EN 737-1:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.07.2010)

61.

SR EN ISO 9170-2:2008

Sisteme de distribuţie de gaze medicale.

Partea 2: Unităţi terminale pentru sisteme de evacuare de gaze anestezice

SR EN 737-4:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.07.2010)

62.

SR EN ISO 9360-1:2009

Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie. Schimbătoare de căldură şi umiditate (HMEs) pentru umidificarea gazelor respirate de fiinţe umane. Partea 1: HMEs pentru utilizare cu volume de aer pentru respirat de minimum 250 ml

SR EN ISO 9360-1:2002 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

63.

SR EN ISO 9360-2:2009

Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie. Schimbătoare de căldură şi umiditate (HMEs) pentru umidificarea gazelor respirate de fiinţe umane. Partea 2: HMEs cu volume de aer pentru respirat de minimum 250 ml pentru pacienţii cu traheostomie

SR EN ISO 9360-2:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

64.

SR EN ISO 9713:2009

Implanturi neurochirurgicale. Pense intracraniene pentru anevrisme, cu autostrângere

SR EN ISO 9713:2004 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

65.

SR EN ISO 9919:2009

Echipamente electromedicale. Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale ale pulsoximetrelor pentru utilizare medicală

SR EN ISO 9919:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

66.

SR EN ISO 10079-1:2009

Aspiratoare medicale.

Partea 1: Aspiratoare medicale acţionate electric. Cerinţe de securitate

SR EN ISO 10079-1:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

67.

SR EN ISO 10079-2:2009

Aspiratoare medicale.

Partea 2: Aspiratoare medicale acţionate manual

SR EN ISO 10079-2:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

68.

SR EN ISO 10079-3:2009

Aspiratoare medicale.

Partea 3: Aspiratoare medicale acţionate printr-o sursă de vacuum sau de presiune

SR EN ISO 10079-3:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

69.

SR EN ISO 10328:2007

Protezare. Incercări ale structurii protezelor pentru membre inferioare. Cerinţe şi metode de încercare

Acest standard nu a fost încă modificat pentru a ţine cont de cerinţele introduse de Directiva 2007/47/CE. Standardul modificat va fi publicat de către CEN (Comitetul European de Standardizare) în cel mai scurt timp posibil. Fabricanţilor li se recomandă să verifice dacă sunt vizate în mod corespunzător toate cerinţele esenţiale relevante din directiva modificată.

70.

SR EN ISO 10524-1:2006

Regulatoare de presiune pentru gaze medicale.

Partea 1: Regulatoare de presiune şi regulatoare de presiune cu debitmetre

SR EN 738-1:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.10.2008)

71.

SR EN ISO 10524-2:2006

Regulatoare de presiune pentru gaze medicale.

Partea 2: Regulatoare de presiune pentru distribuitoare şi reţea

SR EN 738-2:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.10.2008)

72.

SR EN ISO 10524-3:2006

Regulatoare de presiune pentru gaze medicale.

Partea 3: Regulatoare de presiune integrate în robinetele buteliilor de gaz

SR EN 738-3:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.10.2008)

73.

SR EN ISO 10524-4:2008

Regulatoare de presiune pentru utilizarea cu gaze medicale.

Partea 4: Regulatoare de joasă presiune

SR EN 738-4:2003 Nota 2

Dată depăşită (30.06.2010)

0

1

2

3

4

74.

SR EN ISO 10535:2007

Elevatoare pentru transferul persoanelor cu dizabilităţi. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN ISO 10535:2000 Nota 2

Dată depăşită (30.06.2007)

Acest standard nu a fost încă modificat pentru a ţine cont de cerinţele introduse de Directiva 2007/47/CE. Standardul modificat va fi publicat de către CEN (Comitetul European de Standardizare) în cel mai scurt timp posibil. Fabricanţilor li se recomandă să verifice dacă sunt vizate în mod corespunzător toate cerinţele esenţiale relevante din directiva modificată.

75.

SR EN ISO 10555-1:2009

Catetere intravasculare sterile, de unică utilizare. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN ISO 10555-1:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

76.

SR EN ISO 10651-2:2009

Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerinţe particulare pentru securitatea primară şi performanţe esenţiale. Partea 2: Ventilatoare pentru îngrijire la domiciliu pentru pacienţi dependenţi de ventilator

SR EN ISO 10651-2:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

77.

SR EN ISO 10651-4:2009

Ventilatoare pulmonare. Partea 4: Cerinţe particulare pentru resuscitori acţionaţi manual

SR EN ISO 10651-4:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

78.

SR EN ISO 10651-6:2009

Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerinţe particulare pentru securitatea primară şi performanţe esenţiale. Partea 6: Dispozitive de asistenţă respiratorie la domiciliu

SR EN ISO 10651-6:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

79.

SR EN ISO 10993-1:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 1: Evaluare şi testare în cadrul unui proces de gestionare a riscului

SR EN ISO 10993-1:2004 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

80.

SR EN ISO 10993-3:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 3: Teste pentru genotoxicitate, carcinogenitate şi toxicitate asupra funcţiei de reproducere

SR EN ISO 10993-3:2004 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

81.

SR EN ISO 10993-4:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 4: Selectarea testelor pentru interacţiunile cu sângele

SR EN ISO 10993-4:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

82.

SR EN ISO 10993-5:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 5: Teste pentru citotoxicitate in vitro

SR EN ISO 10993-5:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.12.2009)

83.

SR EN ISO 10993-6:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 6: Teste pentru efecte locale după implantare

SR EN ISO 10993-6:2007 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

84.

SR EN ISO 10993-7:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 7: Reziduuri de sterilizare cu oxid de etilena

85.

SR EN ISO 10993-7:2009/AC:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 7: Reziduuri de sterilizare cu oxid de etilena

86.

SR EN ISO 10993-9:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 9: Cadru pentru identificarea şi cuantificarea produşilor potenţiali de degradare

SR EN ISO 10993-9:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

87.

SR EN ISO 10993-10:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 10: Teste de iritare şi de hipersensibilitate cu efect întârziat

SR EN ISO 10993-10:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

88.

SR EN ISO 10993-11:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 11: Incercări de toxicitate sistemică

SR EN ISO 10993-11:2007 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

89.

SR EN ISO 10993-12:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 12: Prepararea eşantioanelor şi a materialelor de referinţă

SR EN ISO 10993-12:2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

0

1

2

3

4

90.

SR EN ISO 10993-13:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 13: Identificare şi cuantificare a produselor de degradare din dispozitive medicale pe bază de polimeri

SR EN ISO 10993-13:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

91.

SR EN ISO 10993-14:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 14: Identificarea şi cuantificarea produselor de degradare din ceramică

SR EN ISO 10993-14:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

92.

SR EN ISO 10993-15:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 15: Identificare şi cuantificare a produşilor de degradare din metale şi aliaje

SR EN ISO 10993-15:2002 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

93.

SR EN ISO 10993-16:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 16: Proiectarea studiilor toxicocinetice pentru produse de degradare şi substanţe extractibile

SR EN ISO 10993-16:2009 Nota 2

31.08.2010

94.

SR EN ISO 10993-17:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 17: Stabilirea limitelor admisibile pentru substanţe extractibile

SR EN ISO 10993-17:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

95.

SR EN ISO 10993-18:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 18: Caracterizare chimică a materialelor

SR EN ISO 10993-18:2006 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

96.

SR EN ISO 11135-1:2007

Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Oxid de etilena.

Partea 1: Cerinţe de dezvoltare, validare şi control de rutină al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale

SR EN 550:1997 Nota 2

Dată depăşită (31.05.2010)

97.

SR EN ISO 11137-1:2006

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Iradiere.

Partea 1: Cerinţe pentru implementare, validare şi control de rutină pentru procesul de sterilizare a dispozitivelor medicale

SR EN 552:2001 Nota 2

Dată depăşită (30.04.2009)

98.

SR EN ISO 11137-2:2007

Sterilizarea dispozitivelor pentru îngrijirea sănătăţii. Iradiere.

Partea 2: Stabilirea dozei de sterilizare

99.

SR EN ISO 11137-2:2007/AC:2009

Sterilizarea dispozitivelor pentru îngrijirea sănătăţii. Iradiere.

Partea 2: Stabilirea dozei de sterilizare

100.

SR EN ISO 11138-2:2009

Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori biologici.

Partea 2: Indicatori biologici pentru sterilizarea cu oxid de etilena

SR EN ISO 11138-2:2006 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

101.

SR EN ISO 11138-3:2009

Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori biologici.

Partea 3: Indicatori biologici pentru sterilizarea la căldură umedă

SR EN ISO 11138-3:2006 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

102.

SR EN ISO 11140-1:2009

Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici.

Partea 1: Cerinţe generale

SR EN ISO 11140-1:2006 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

103.

SR EN ISO 11140-3:2009

Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici.

Partea 3: Sisteme de indicatori clasa 2 utilizate în testul Bowie şi Dick pentru detectarea penetrării vaporilor de apă

SR EN ISO 11140-3:2007 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

104.

SR EN ISO 11197:2009

Unităţi medicale de alimentare

SR EN ISO 11197:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

105.

SR EN ISO 11607-1:2009

Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală.

Partea 1: Cerinţe pentru materiale, sisteme de bariere sterile şi sisteme de ambalare

SR EN ISO 11607-1:2006 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

106.

SR EN ISO 11607-2:2006

Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa finală.

Partea 2: Cerinţe de validare pentru procese de dimensionare, sigilare şi asamblare

0

1

2

3

4

107.

SR EN ISO 11737-1:2006

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice.

Partea 1: Determinarea populaţiei de microorganisme pe produs

SR EN 1174-1:1999 SR EN 1174-2:1999 SR EN 1174-3:1999 Nota 2

Dată depăşită (31.10.2006)

108.

SR EN ISO 11737-1:2006/ AC:2009

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice.

Partea 1: Determinarea populaţiei de microorganisme pe produs

109.

SR EN ISO 11737-2:2010

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Metode microbiologice.

Partea 2: Teste de sterilitate efectuate la definirea, validarea şi mentenanţa unui proces de sterilizare

110.

SR EN ISO 11810-1:2009

Laseri şi echipamente cu laseri. Metode de verificare şi clasificare a rezistenţei la radiaţia laser a cearşafurilor chirurgicale şi/sau a cuverturilor de protecţie a pacienţilor.

Partea 1: Aprindere primară şi pătrundere

111.

SR EN ISO 11810-2:2009

Laseri şi echipamente asociate laserilor. Metode de testare şi clasificare a rezistenţei la radiaţia laser a cearşafurilor chirurgicale şi/sau a cuverturilor de protecţie a pacienţilor. Partea 2: Aprindere secundară

SR EN ISO 11810-2:2007 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

112.

SR EN ISO 11979-8:2009

Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare.

Partea 8: Cerinţe fundamentale

SR EN ISO 11979-8:2007 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

113.

SR EN ISO 11990:2004

Optică şi instrumente optice. Laseri şi echipamente asociate Iaserilor. Determinarea rezistenţei la laser a trunchiurilor tuburilor traheice

SR EN ISO 11990:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.10.2003)

114.

SR EN 12006-2:2000 +A1:2009

Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe particulare pentru implanturi cardiace şi vasculare.

Partea 2: Proteze vasculare care cuprind conducte pentru valve

SR EN 12006-2:2000 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

115.

SR EN 12006-3:2000 +A1:2009

Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe particulare pentru implanturi cardiace şi vasculare.

Partea 3: Dispozitive endovasculare

SR EN 12006-3:2000 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

116.

SR EN 12182:2003

Mijloace ajutătoare tehnice pentru persoane invalide. Cerinţe generale şi metode de încercare

Acest standard nu a fost încă modificat pentru a ţine cont de cerinţele introduse de Directiva 2007/47/CE. Standardul modificat va fi publicat de către CEN (Comitetul European de Standardizare) în cel mai scurt timp posibil. Fabricanţilor li se recomandă să verifice dacă sunt vizate în mod corespunzător toate cerinţele esenţiale relevante din directiva modificată.

117.

SR EN 12183:2010

Fotolii rulante propulsate manual. Cerinţe şi metode de încercare

118.

SR EN 12184:2010

Fotolii rulante acţionate electric, scutere şi alimentatoarele lor. Cerinţe şi metode de verificare

119.

SR EN 12342:2003+A1:2010

Tuburi de respiraţie destinate a fi utilizate cu aparatura de anestezie şi ventilatoare

SR EN 12342:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

120.

SR EN12470-1:2003+A1:2009

Termometre medicale. Partea 1: Termometre de sticlă cu lichid metalic, cu dispozitiv de maxim

SR EN 12470-1:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

121.

SR EN 12470-2:2004 +A1:2009

Termometre clinice.

Partea 2: Termometre tip schimbător de fază (matrice în puncte)

SR EN 12470-2:2004 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

0

1

2

3

4

122.

SR EN 12470-3:2003 +A1:2009

Termometre medicale. Partea 3: Performanţele termometrelor electrice compacte (prin comparaţie şi prin extrapolare) cu dispozitiv de maximum

SR EN 12470-3:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

123.

SR EN 12470-4:2004 +A1:2009

Termometre clinice.

Partea 4: Performanţa termometrelor electrice cu măsurare continuă

SR EN 12470-4:2004 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

124.

SR EN 12470-5:2003

Termometre medicale. Partea 5: Performanţele termometrelor auriculare pe bază de radiaţii infraroşii (cu dispozitiv de maxim)

Acest standard nu a fost încă modificat pentru a ţine cont de cerinţele introduse de Directiva 2007/47/CE. Standardul modificat va fi publicat de către CEN (Comitetul European de Standardizare) în cel mai scurt timp posibil. Fabricanţilor li se recomandă să verifice dacă sunt vizate în mod corespunzător toate cerinţele esenţiale relevante din directiva modificată.

125.

SR EN ISO 12870:2009

Optică oftalmică. Rame de ochelari. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN ISO 12870:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

126.

SR EN 13060:2004+A2:2010

Sterilizatoare mici cu abur

SR EN 13060:2004 Nota 2

30.09.2010

127.

SR EN ISO 13485:2004

Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare

SR EN ISO 13485:2003 SR EN ISO 13488:2002 SR EN 46003:2001 Nota 2

Dată depăşită (31.07.2009)

128.

SR EN ISO 13485:2004/AC:2010

Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare

129.

SR EN13544-1:2007+A1:2010

Echipament de terapie respiratorie. Partea 1: Sisteme de nebulizatoare şi componentele lor

SR EN 13544-1:2007 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

130.

SR EN 13544-2:2003+A1:2010

Echipament de terapie respiratorie.

Partea 2: Tuburi şi conectoare

SR EN 13544-2:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

131.

SR EN 13544-3:2002+A1:2010

Echipament de terapie respiratorie.

Partea 3: Dispozitive de antrenare a aerului

SR EN 13544-3:2002 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

132.

SR EN 13624:2004

Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide a dezinfectantelor chimice pentru instrumentarul utilizat în domeniul medical. Metoda de testare şi prescripţii (faza 2, etapa 1)

133.

SR EN 13718-1:2008

Vehicule medicale şi echipamentul acestora. Ambulanţe aeriene.

Partea 1: Cerinţe referitoare la dispozitive medicale utilizate în ambulanţele aeriene

SR EN 13718-1:2003 Nota 2

Dată depăşită (28.02.2009)

134.

SR EN 13726-1:2003

Metode de încercare pentru pansamente primare în contact cu rana.

Partea 1: Aspecte ale capacităţii de absorbţie

135.

SR EN 13726-1:2003/AC:2004

Metode de încercare pentru pansamente primare în contact cu rana.

Partea 1: Aspecte ale capacităţii de absorbţie

136.

SR EN 13726-2:2003

Metode de încercare pentru pansamente primare în contact cu rana.

Partea 2: Rata transmisiei vaporilor de apă prin pansamente cu film permeabil

137.

SR EN 13727:2004

Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide a dezinfectantelor chimice pentru instrumentarul utilizat în domeniul medical. Metoda de testare şi prescripţii (faza 2, etapa 1)

0

1

2

3

4

138.

SR EN 13795-1:2003+A1:2009

Câmpuri chirurgicale, halate şi costume filtru utilizate ca dispozitive medicale pentru pacienţi, personal medical şi ca echipament.

Partea 1: Cerinţe generale pentru producători, prelucrători şi produse

SR EN 13795-1:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

139.

SR EN 13795-2:2005 +A1:2009

Câmpuri chirurgicale, halate şi costume filtru, utilizate ca dispozitive medicale pentru pacienţi, personal medical şi ca echipament.

Partea 2: Metode de încercare

SR EN 13795-2:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

140.

SR EN 13795-3:2006 +A1:2009

Câmpuri chirurgicale, halate şi costume filtru, utilizate ca dispozitive medicale pentru pacienţi, personal medical şi ca echipament.

Partea 3: Cerinţe şi nivele de performanţă

SR EN 13795-3:2006 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

141.

SR EN 13824:2005

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Tratarea aseptică a dispozitivelor medicale lichide. Cerinţe

142.

SR EN 13867:2003+A1:2009

Concentrate pentru hemodializă şi terapii asociate

SR EN 13867:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

143.

SR EN 13976-1:2004

Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 1: Condiţii de interfaţă

144.

SR EN 13976-2:2004

Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 2: Cerinţe sistem

145.

SR EN 13976-2:2004/AC:2005

Sisteme de salvare. Transport incubatoare. Partea 2: Cerinţe sistem

146.

SR EN 14079:2003

Dispozitive medicale neactive. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare pentru tifon absorbant de bumbac şi tifon absorbant de bumbac şi vâscoză

147.

SR EN ISO 14155-1:2009

Investigaţia clinică a dispozitivelor medicale pentru subiecţi umani.

Partea 1: Cerinţe generale

SR EN ISO 14155-1:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

148.

SR EN ISO 14155-2:2009

Investigaţia clinică a dispozitivelor medicale pentru subiecţi umani.

Partea 2: Planuri de investigaţie clinică

SR EN ISO 14155-2:2004 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

149.

SR EN ISO 14160:2003

Sterilizarea dispozitivelor medicale de unică utilizare cu conţinut de materiale de origine animală. Validare şi control de rutină a sterilizării prin agenţi de sterilizare chimici lichizi

150.

SR EN 14180:2004+A2:2009

Sterilizatoare pentru scopuri medicale. Sterilizatoare cu abur şi formaldehidă la temperatură joasă. Cerinţe şi încercări

SR EN 141802004+A12009 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

151.

SR EN 14348:2005

Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii micobactericide a dezinfectantelor chimice de uz medical, inclusiv a dezinfectantelor pentru instrumentar. Metode de testare şi cerinţe (fază 2, etapă 1)

152.

SR EN ISO 14408:2009

Tuburi traheale pentru chirurgie laser. Cerinţe pentru marcaj şi informaţii însoţitoare

SR EN ISO 14408:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

153.

SR EN ISO 14534:2009

Optică oftalmică. Lentile de contact şi produse pentru întreţinerea lentilelor de contact. Cerinţe fundamentale

SR EN ISO 14534:2003 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

0

1

2

3

4

154.

SR EN 14561:2006

Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă pe suporturi de germeni, pentru evaluarea activităţii bactericide în domeniul instrumentarului de uz medical. Metode de testare şi cerinţe (fază 2, etapă 2)

155.

SR EN 14562:2006

Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testare cantitativă pe suporturi de germeni, pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide în domeniul instrumentarului de uz medical. Metodă de testare şi prescripţii (fază 2, etapă 2)

156.

SR EN 14563:2009

Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testare cantitativă pe suporturi de germeni, pentru evaluarea activităţii micobactericide şi tuberculocide a dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul instrumentarului de uz medical. Metodă de testare şi cerinţe (fază 2, etapă 2)

157.

SR EN ISO 14602:2009

Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi pentru osteosinteză. Cerinţe particulare

SR EN ISO 14602:2001 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

158.

SR EN ISO 14607:2009

Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi mamare. Cerinţe specifice

SR EN ISO 14607:2007 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

159.

SR EN ISO 14630:2009

Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale

SR EN ISO 14630:2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

160.

SR EN 14683:2006

Măşti chirurgicale. Cerinţe şi metode de încercare

161.

SR EN ISO 14889:2009

Optică oftalmică. Lentile de ochelari. Cerinţe fundamentale pentru lentilele finisate, nedebordate

SR EN ISO 14889:2004 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

162.

SR EN 14931:2006

Camere hiperbare pentru uz uman. Camere hiperbare cu mai multe locuri, pentru utilizare terapeutică. Performanţe, cerinţe de securitate şi încercări

163.

SR EN ISO 14937:2010

Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătăţii. Cerinţe generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare, desfăşurarea, validarea şi controlul de rutină al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele medicale

SR EN ISO 14937:2003 Nota 2

Dată depăşită (30.04.2010)

164.

SR EN ISO 14971:2009

Dispozitive medicale. Aplicarea managementului de risc la dispozitive medicale

SR EN ISO 14971:2007 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

165.

SR EN ISO 15001:2004

Echipament de anestezie şi reanimare respiratorie. Compatibilitate cu oxigenul

166.

SR EN ISO 15002:2008

Dispozitive cu debitmetre pentru prizele de perete ale reţelelor de distribuţie a gazelor medicale

SR EN 13220:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.07.2010)

167.

SR EN ISO 15004-1:2009

Instrumente oftalmice. Cerinţe de bază şi metode de verificare.

Partea 1: Cerinţe generale aplicabile la toate instrumentele oftalmice

SR EN ISO 15004:2006 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

168.

SR EN ISO 15225:2002

Nomenclatură. Specificaţii pentru un sistem de nomenclatură pentru dispozitive medicale, destinat schimbului de date de reglementare

169.

SR EN ISO 15225:2002/A1:2004

Nomenclatură. Specificaţii pentru un sistem de nomenclatură pentru dispozitive medicale, destinat schimbului de date de reglementare

Nota 3

Dată depăşită (31.08.2004)

0

1

2

3

4

170.

SR EN ISO 15225:2002/A2:2006

Nomenclatură. Specificaţii pentru un sistem de nomenclatură pentru dispozitive medicale, destinat schimbului de date de reglementare

Nota 3

Dată depăşită (31.01.2006)

171.

SR EN 15424:2007

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Vapori de apă la temperaturi joase şi formaldehidă. Cerinţe pentru dezvoltare, validare şi control de rutină pentru procese de sterilizare

172.

SR EN 15546-1:2008

Racorduri mici pentru lichide şi gaze în aplicaţii medicale. P

artea 1: Cerinţe generale

173.

SR EN ISO 15747:2005

Recipiente de material plastic pentru injecţii intravenoase

174.

SR EN ISO 15798:2010

Implanturi oftalmice. Dispozitive oftalmice visco-chirurgicale

175.

SR EN ISO 15883-1:2009

Containere dezinfectante. Partea 1: Cerinţe generale, termeni, definiţii şi încercări

SR EN ISO 15883-1:2006 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

176.

SR EN ISO 15883-2:2009

Containere dezinfectante. Partea 2: Cerinţe şi încercări pentru containere dezinfectante destinate dezinfectiei termice a instrumentelor chirurgicale, a echipamentelor anestezice, a recipientelor, a instrumentelor şi sticlăriei etc.

SR EN ISO 15883-2:2006 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

177.

SR EN ISO 15883-3:2009

Containere dezinfectante. Partea 3: Cerinţe şi încercări pentru containere dezinfectante destinate dezinfectiei termice a recipientelor cu dejecţii umane

SR EN ISO 15883-3:2006 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

178.

SR EN ISO 15883-4:2009

Containere dezinfectante. Partea 4: Cerinţe şi încercări pentru containere dezinfectante destinate dezinfectiei chimice a endoscoapelor termolabile

SR EN ISO 15883-4:2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

179.

EN ISO 16061:2009

Instrumentar utilizat în asociere cu implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale

EN ISO 16061:2000 Nota 2

Dată depăşită (28.02.2010)

180.

SR EN ISO 16201:2007

Mijloace tehnice ajutătoare pentru persoane cu dizabilităţi. Sisteme de comandă la distanţă pentru deplasări zilnice

181.

SR EN ISO 17510-1:2009

Terapia respiratorie pentru apneea din timpul somnului.

Partea 1: Dispozitive de terapie respiratorie pentru apneea din timpul somnului

SR EN ISO 17510-1:2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

182.

SR EN ISO 17510-2:2009

Terapia respiratorie pentru apneea din timpul somnului.

Partea 2: Măşti şi accesorii terapeutice

SR EN ISO 17510-2:2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

183.

SR EN ISO 17664:2004

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Informaţii furnizate de producători pentru procesul de resterilizare dispozitive medicale

184.

SR EN ISO 17665-1:2007

Sterilizarea dispozitivelor medicale. Căldură umedă. Partea 1: Cerinţe pentru implementare, validare şi control de rutină pentru procese de sterilizare a dispozitivelor medicale

SR EN 554:2003 Nota 2

Dată depăşită (31.08.2009)

185.

SR EN ISO 18777:2009

Sisteme de transport oxigen lichid pentru uz medical. Cerinţe particulare

SR EN ISO 18777:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

186.

SR EN ISO 18778:2009

Echipamente respiratorii. Monitoare pentru copii. Cerinţe particulare

SR EN ISO 18778:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

187.

SR EN ISO 18779:2005

Dispozitiv medical pentru conservarea oxigenului şi amestecului de oxigen. Cerinţe particulare

0

1

2

3

4

188.

SR EN ISO 19054:2006

Sisteme de şine pentru susţinerea echipamentelor medicale

SR EN 12218:2003 Nota 2

Dată depăşită (30.06.2008)

189.

SR EN 20594-1:2003

Asamblări conice 6% (Luer) pentru seringi şi ace şi pentru alte aparate de uz medical.

Partea 1: Condiţii generale

190.

SR EN 20594-1:2003/A1:2003

Asamblări conice 6% (Luer) pentru seringi şi ace şi pentru alte aparate de uz medical.

Partea 1: Condiţii generale

Nota 3

Dată depăşită (31.05.1998)

191.

SR EN 20594-1:2003/AC:2003

Asamblări conice 6% (Luer) pentru seringi şi ace şi pentru alte aparate de uz medical.

Partea 1: Condiţii generale

192.

SR EN ISO 21171:2006

Mănuşi medicale. Determinarea pudrei de pe suprafaţa amovibilă

193.

SR EN ISO 21534:2009

Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe particulare

SR EN ISO 21534:2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

194.

SR EN ISO 21535:2009

Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe specifice pentru implanturi de articulaţie de şold

SR EN ISO 21535:2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

195.

SR EN ISO 21536:2009

Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe specifice pentru implanturi de articulaţie de genunchi

SR EN ISO 21536:2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

196.

SR EN ISO 21647:2009

Echipament electromedical. Cerinţe particulare pentru securitate şi performanţe de bază ale monitoarelor cu gaz pentru respiraţie

SR EN ISO 21647:2005 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

197.

SR EN ISO 21649:2010

Injectoare fără ac pentru utilizare medicală. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN ISO 21649:2006 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

198.

SR EN ISO 21969:2010

Conexiuni flexibile de înaltă presiune pentru utilizare cu gaze medicale

SR EN ISO 21969:2006 Nota 2

Dată depăşită (31.05.2010)

199.

SR EN ISO 21987:2010

Optică oftalmică. Lentile de ochelari montate

200.

SR EN ISO 22442-1:2008

Dispozitive medicale utilizând ţesuturi animale şi derivatele lor.

Partea 1: Aplicare la managementul riscului

SR EN 12442-1:2002 Nota 2

Dată depăşită (30.06.2008)

201.

SR EN ISO 22442-2:2008

Dispozitive medicale utilizând ţesuturi animale şi derivatele lor.

Partea 2: Verificări ale originii, colectării şi manevrării

SR EN 12442-2:2002 Nota 2

Dată depăşită (30.06.2008)

202.

SR EN ISO 22442-3:2008

Dispozitive medicale utilizând ţesuturi animale şi derivatele lor.

Partea 3: Validarea eliminării şi/sau inactivării viruşilor şi agenţilor encefalopatiei spongiforme transmisibile (TSE)

SR EN 12442-3:2002 Nota 2

Dată depăşită (30.06.2008)

203.

SR EN ISO 22523:2007

Proteze şi orteze externe pentru membre. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 12523:2003 Nota 2

Dată depăşită (30.04.2007)

Acest standard nu a fost încă modificat pentru a ţine cont de cerinţele introduse de Directiva 2007/47/CE. Standardul modificat va fi publicat de către CEN (Comitetul European de Standardizare) în cel mai scurt timp posibil. Fabricanţilor li se recomandă să verifice dacă sunt vizate în mod corespunzător toate cerinţele esenţiale relevante din directiva modificată.

204.

SR EN ISO 22610:2007

Câmpuri chirurgicale, halate şi costume filtru, utilizate ca dispozitive medicale pentru pacienţi, personal medical şi echipamente. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la penetrarea barierei bacteriene în stare umedă

0

1

2

3

4

205.

SR EN ISO 22612:2005

Imbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor infecţioşi. Metodă de încercare a rezistenţei la penetrarea uscată a microbilor

206.

SR EN ISO 22675:2007

Proteze. Testarea dispozitivelor gleznă-labă de picior şi subansamblelor labă de picior

Acest standard nu a fost încă modificat pentru a ţine cont de cerinţele introduse de Directiva 2007/47/CE. Standardul modificat va fi publicat de către CEN (Comitetul European de Standardizare) în cel mai scurt timp posibil. Fabricanţilor li se recomandă să verifice dacă sunt vizate în mod corespunzător toate cerinţele esenţiale relevante din directiva modificată.

207.

SR EN ISO 23328-1:2008

Filtre pentru sisteme respiratorii pentru anestezie şi îngrijire medicală respiratorie.

Partea 1: Metoda de încercare cu soluţie salină pentru evaluarea performanţelor filtrării

SR EN 13328-1: 2003 Nota 2

Dată depăşită (30.09.2008)

208.

SR EN ISO 23328-2:2009

Filtre pentru sisteme respiratorii utilizate în anestezie şi respiraţie. Partea 2: Aspecte, altele decât filtrarea

SR EN ISO 23328-2:2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

209.

SR EN ISO 23747:2009

Echipament de anestezie şi respiraţie. Spirometru pentru măsurarea debitelor maxime expiratorii pentru evaluarea funcţiei pulmonare a respiraţiei umane spontane

SR EN ISO 23747: 2007 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

210.

SR EN ISO 25539-1:2009

Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 1: Proteze endovasculare

SR EN ISO 25539-1: 2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

211.

SR EN ISO 25539-2:2009

Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 2: Stenturi vasculare

SR EN ISO 25539-2: 2008 Nota 2

Dată depăşită (21.03.2010)

212.

SR EN ISO 26782:2009

Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie. Spirometre destinate măsurării volumelor expiratorii forţate cronometrate la oameni

213.

SR EN ISO 26782:2009/AC: 2010

Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie. Spirometre destinate măsurării volumelor expiratorii forţate cronometrate la oameni

214.

SR EN 27740:2003

Instrumente chirurgicale, bisturie cu lame detaşabile, dimensiuni pentru fitinguri

215.

SR EN 27740:2003/A1:2003

Instrumente chirurgicale, bisturie cu lame detaşabile, dimensiuni pentru fitinguri

Nota 3

Dată depăşită (31.05.1998)

216.

SR EN 27740:2003/AC: 2003

Instrumente chirurgicale, bisturie cu lame detaşabile, dimensiuni pentru fitinguri

217.

SR EN 60118-13:2006

Electroacustică. Aparate de corecţie auditivă.

Partea 13: Compatibilitate electromagnetică

SR EN 60118-13: 2003 Nota 2

Dată depăşită (1.02.2008)

218.

SR EN 60522:2004

Determinarea filtrării permanente a ansamblurilor de tub-cupolă

219.

SR EN 60580:2004

Aparate electromedicale. Aparate de măsurare a produsului debit de doză-suprafaţă

220.

SR EN 60601-1 +A1 +A2:2001

Aparate electromedicale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate

0

1

2

3

4

221.

SR EN 60601-1:2007

Aparate electromedicale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate de bază şi performanţe esenţiale

SR EN 60601-1+A1+A2:

2001

SR EN 60601-1-1: 2003

SR EN 60601-1-4: 2002+A1

Nota 2

1.06.2012

222.

SR EN 60601-1-1:2003

Aparate electromedicale. Partea 1-1: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral: Cerinţe de securitate pentru sisteme electromedicale

SR EN 60601-1-1+A1:2001 Nota 2

Dată depăşită (1.12.2003)

223.

SR EN 60601-1-2:2003

Aparatură electromedicală. Partea 1-2: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe şi încercări

SR EN 60601-1-2:2001 Nota 2

Dată depăşită (1.11.2004)

224.

SR EN 60601-1-2:2003/A1: 2006

Aparatură electromedicală. Partea 1-2: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe şi încercări

Nota 3

Dată depăşită (1.03.2009)

225.

SR EN 60601-1-2:2007

Aparate electromedicale. Partea 1-2: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică. Prescripţii şi încercări

SR EN 60601-1-2:2003+A1:

2006

Nota 2

1.06.2012

226.

SR EN 60601-1-3:2003

Aparate electromedicale. Partea 1-3: Cerinţe generale de securitate. 3. Standard colateral: Cerinţe generale pentru protecţia împotriva radiaţiei la aparatele de diagnostic cu radiaţii X

227.

SR EN 60601-1-3:2008

Aparate electromedicale. Partea 1- 3: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale. Standard colateral: Protecţia împotriva radiaţiei la aparatele de diagnostic cu radiaţii X

SR EN 60601-1-3: 2003 Nota 2

1.06.2012

228.

SR EN 60601-1-4:2002

Aparate electromedicale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate. 4. Standard colateral: Sisteme electromedicale programabile

229.

SR EN 60601-1-4:2002/A1: 2002

Aparate electromedicale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate. 4. Standard colateral: Sisteme electromedicale programabile

Nota 3

Dată depăşită (1.12.2002)

230.

SR EN 60601-1-6:2005

Aparate electromedicale. Partea 1-6: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral: Aptitudini de utilizare

231.

SR EN 60601-1-6:2007

Aparate electromedicale. Partea 1-6: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Aptitudini de utilizare

SR EN 60601-1-6:2005 Nota 2

1.06.2012

232.

SR EN 60601-1-8:2005

Aparate electromedicale. Partea 1-8: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral. Cerinţe generale, încercări şi ghid pentru sistemele de alarmă în aparatele electromedicale şi sistemele electromedicale

233.

SR EN 60601-1-8:2005/A1: 2006

Aparate electromedicale. Partea 1-8: Cerinţe generale de securitate. Standard colateral. Cerinţe generale, încercări şi ghid pentru sistemele de alarmă în aparatele electromedicale şi sistemele electromedicale

Nota 3

Dată depăşită (1.01.2007)

0

1

2

3

4

234.

SR EN 60601-1-8:2007

Aparate electromedicale. Partea 1-8: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Prescripţii generale, încercări şi ghid pentru sistemele de alarmă în aparatele electromedicale şi sistemele electromedicale

SR EN 60601-1-8: 2005+A1:2006

1.06.2012

235.

SR EN 60601-1-10:2008

Aparate electromedicale. Partea 1-10: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale. Standard colateral: Cerinţe pentru dezvoltarea regulatoarelor fiziologice în buclă închisă

236.

SR EN 60601-2-1:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-1: Cerinţe particulare de securitate pentru acceleratoare de electroni în domeniul de la 1 MeV până la 50MeV

237.

SR EN 60601-2-1:2003/A1: 2003

Aparate electromedicale. Partea 2-1: Cerinţe particulare de securitate pentru acceleratoare de electroni în domeniul de la 1 MeV până la 50 MeV

Nota 3

Dată depăşită (1.06.2005)

238.

SR EN 60601-2-2:2007

Aparate electromedicale. Partea 2-2: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă

SR EN 60601-2-2:2001 Nota 2

Dată depăşită (1.10.2009)

239.

SR EN 60601-2-2:2009

Aparate electromedicale. Partea 2-2: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparatele de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă şi pentru accesoriile de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă

SR EN 60601-2-2:2007 Nota 2

1.04.2012

240.

SR EN 60601-2-3: 2003

Aparate electromedicale. Partea 2-3: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu unde scurte

241.

SR EN 60601-2-3:2003/A1: 2003

Aparate electromedicale. Partea 2-3: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu unde scurte

Nota 3

Dată depăşită (1.07.2001)

242.

SR EN 60601-2-4:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-4: Cerinţe particulare de securitate pentru defibrilatoare cardiace

243.

SR EN 60601-2-5:2004

Aparate electromedicale. Partea 2-5: Cerinţe particulare de securitate ale aparatelor cu ultrasunete pentru fizioterapie

244.

SR EN 60601-2-7:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-7: Cerinţe particulare de securitate pentru generatoarele de înaltă tensiune ale generatoarelor de radiaţii X pentru diagnostic

245.

SR EN 60601-2-8:2002

Aparate electromedicale. Partea 2-8: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamentele de terapie cu radiaţii X care funcţionează în domeniul de la 10 kV până la 1 MV

246.

SR EN 60601-2-8:2002/A1: 2003

Aparate electromedicale. Partea 2-8: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamentele de terapie cu radiaţii X care funcţionează în domeniul de la 10 kV până la 1 MV

247.

SR EN 60601-2-10:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate pentru stimulatoare de nervi şi muşchi

0

1

2

3

4

248.

SR EN 60601-2-10:2003/A1: 2003

Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate pentru stimulatoare de nervi şi muşchi

Nota 3

Dată depăşită (1.11.2004)

249.

SR EN 60601-2-11:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-11: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu radiaţii gama

250.

SR EN 60601-2-11:2003/A1: 2005

Aparate electromedicale. Partea 2-11: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu radiaţii gama

Nota 3

Dată depăşită (1.09.2007)

251.

SR EN 60601-2-12:2007

Aparate electromedicale. Partea 2-12: Cerinţe particulare de securitate pentru ventilatoare pulmonare. Ventilatoare pentru utilizare în terapia intensivă

252.

SR EN 60601-2-13:2007

Aparate electromedicale. Partea 2-13: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru sistemele de anestezie

253.

SR EN 60601-2-13:2007/A1: 2008

Aparate electromedicale. Partea 2-13: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru sistemele de anestezie

Nota 3

Dată depăşită (1.03.2010)

254.

SR EN 60601-2-16:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-16: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de hemodializă, hemodiafiltrare şi hemofiltrare

255.

SR EN 60601-2-17:2004

Aparate electromedicale. Partea 2-17: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente cu control automat, utilizate în brahiterapie

SR EN 60601-2-17: 2003+A1:2003 Nota 2

Dată depăşită (1.03.2007)

256.

SR EN 60601-2-18:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-18: Cerinţe particulare de securitate ale echipamentelor pentru endoscopie

257.

SR EN 60601-2-18:2003/A1:2004

Aparate electromedicale. Partea 2-18: Cerinţe particulare de securitate ale echipamentelor pentru endoscopie

Nota 3

Dată depăşită (1.08.2003)

258.

SR EN 60601-2-19:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-19: Cerinţe particulare de securitate ale incubatoarelor pentru nou-născuţi

259.

SR EN 60601-2-19:2003/A1:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-19: Cerinţe particulare de securitate ale incubatoarelor pentru nou-născuţi

Nota 3

Dată depăşită (13.06.1998)

260.

SR EN 60601-2-19: 2009

Aparate electromedicale. Partea 2-19: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale ale incubatoarelor pentru nou-născuţi

SR EN 60601-2-19: 2003+A1:2003 Nota 2

1.04.2012

261.

SR EN 60601-2-20:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-20: Cerinţe particulare de securitate pentru incubatoare de transport

262.

SR EN 60601-2-21: 2003

Aparate electromedicale. Partea 2-21: Cerinţe particulare de securitate ale sistemelor de încălzire cu suprafaţa radiantă pentru nou-născuţi

263.

SR EN 60601-2-21:2003/A1:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-21: Cerinţe particulare de securitate ale sistemelor de încălzire cu suprafaţa radiantă pentru nou-născuţi

Nota 3

Dată depăşită (13.06.1998)

0

1

2

3

4

264.

SR EN 60601-2-21:2009

Aparate electromedicale. Partea 2-21: Cerinţe particulare de bază şi performanţe esenţiale pentru sistemele de încălzire cu suprafaţă radiantă pentru nou-născuţi

SR EN 60601-2-21: 2003+A1:2003 Nota 2

1.04.2012

265.

SR EN 60601-2-22:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-22: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de diagnostic şi de tratament cu laser

266.

SR EN 60601-2-23:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-23: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale ale aparatelor de monitorizare a presiunii parţiale transcutanate

267.

SR EN 60601-2-24:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-24: Cerinţe particulare de securitate ale pompelor de perfuzie şi dispozitivelor de reglare a perfuziei

268.

SR EN 60601-2-25:2001

Aparate electromedicale. Partea 2-25: Cerinţe particulare de securitate pentru electrocardiografe

269.

SR EN 60601-2-25/A1:2001

Aparate electromedicale. Partea 2-25: Cerinţe particulare de securitate pentru electrocardiografe

Nota 3

Dată depăşită (1.05.2002)

270.

SR EN 60601-2-26:2004

Aparate electromedicale. Partea 2-26: Cerinţe particulare de securitate pentru electroencefalografe

SR EN 60601-2-26:2003 Nota 2

Dată depăşită 1.03.2006

271.

SR EN 60601-2-27:2006

Aparate electromedicale. Partea 2-27: Cerinţe particulare de securitate, incluzând performanţele esenţiale, pentru aparate de monitorizare electrocardiografică

SR EN 60601-2-27:2003 Nota 2

Dată depăşită (1.11.2008)

272.

SR EN 60601-2-28:2003

Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru ansambluri cu surse de radiaţii X şi cu tuburi de radiaţii X pentru diagnostic medical

273.

SR EN 60601-2-29:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-29: Cerinţe particulare de securitate pentru simulatoare de radioterapie

274.

SR EN 60601-2-29:2009

Aparate electromedicale. Partea 2-29: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru simulatoare de radioterapie

SR EN 60601-2-29:2003 Nota 2

1.11.2011

275.

SR EN 60601-2-30:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-30: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale ale aparatelor de monitorizare a presiunii sanguine măsurate neinvaziv, automat şi periodic

276.

SR EN 60601-2-31:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-31: Cerinţe particulare de securitate pentru stimulatoare cardiace externe cu sursă de alimentare internă

277.

SR EN 60601-2-31:2003/A1:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-31: Cerinţe particulare de securitate pentru stimulatoare cardiace externe cu sursă de alimentare internă

Nota 3

Dată depăşită (1.01.2001)

278.

SR EN 60601-2-32:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-32: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente asociate echipamentelor cu radiaţii X

0

1

2

3

4

279.

SR EN 60601-2-33:2004

Aparate electromedicale. Partea 2-33: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu rezonanţă magnetică utilizate pentru diagnostic medical

SR EN 60601-2-33:2003 + A11:2003

Dată depăşită (1.07.2005)

280.

SR EN 60601-2-33:2004/A1:2006

Aparate electromedicale. Partea 2-33: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu rezonanţă magnetică utilizate pentru diagnostic medical

Nota 3

Dată depăşită (1.11.2008)

281.

SR EN 60601-2-33:2004/A2:2008

Aparate electromedicale. Partea 2-33: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu rezonanţă magnetică utilizate pentru diagnostic medical

Nota 3

1.02.2011

282.

SR EN 60601-2-34:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-34: Cerinţe particulare de securitate, incluzând performanţele de bază, pentru aparate de monitorizare invazivă a presiunii sanguine

283.

SR EN 60601-2-35:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-35: Cerinţe particulare de securitate pentru pături, perne şi saltele destinate încălzirii pacienţilor în utilizări medicale

284.

SR EN 60601-2-36:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-36: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de litotriţie extracorporeală

285.

SR EN 60601-2-37:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-37: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de diagnostic medical şi aparate de monitorizare cu ultrasunete

286.

SR EN 60601-2-37:2003/A1:2005

Aparate electromedicale. Partea 2-37: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de diagnostic medical şi aparate de monitorizare cu ultrasunete

Nota 3

Dată depăşită (1.01.2008)

287.

SR EN 60601-2-37:2003/A2:2006

Aparate electromedicale. Partea 2-37: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de diagnostic medical şi aparate de monitorizare cu ultrasunete

Nota 3

Dată depăşită (1.12.2008)

288.

SR EN 60601-2-37:2008

Aparate electromedicale. Partea 2-37: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru aparate de diagnostic medical şi aparate de monitorizare cu ultrasunete

SR EN 60601-2-37: 2003 + A1: 2005+A2: 2006 Nota 2

1.10.2010

289.

SR EN 60601-2-38:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-38: Cerinţe particulare de securitate pentru paturile de spital acţionate electric

290.

SR EN 60601-2-38:2003/A1:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-38: Cerinţe particulare de securitate pentru paturile de spital acţionate electric

Nota 3

Dată depăşită (1.01.2003)

291.

SR EN 60601-2-39:2002

Aparate electromedicale. Partea 2-39: Cerinţe particulare de securitate pentru aparatele de dializă peritoneală

292.

SR EN 60601-2-39:2008

Aparate electromedicale. Partea 2-39: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparatele de dializă peritoneală

SR EN 60601-2-39:2002 Nota 2

1.03.2011

293.

SR EN 60601-2-40:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-40: Cerinţe particulare de securitate pentru electromiografe şi aparate pe bază de potenţiale evocate

0

1

2

3

4

294.

SR EN 60601-2-41:2004

Aparate electromedicale. Partea 2-41: Cerinţe particulare de securitate pentru corpuri de iluminat chirurgicale şi corpuri de iluminat pentru diagnostic

295.

SR EN 60601-2-43:2004

Aparate electromedicale. Partea 2-43: Cerinţe particulare de securitate ale aparatelor cu radiaţii X pentru proceduri intervenţionale

296.

SR EN 60601-2-44:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-44: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu radiaţii X pentru tomografie computerizată

SR EN 60601-2-44:2002 Nota 2

Dată depăşită (1.07.2004)

297.

SR EN 60601-2-44:2003/A1:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-44: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu radiaţii X pentru tomografie computerizată

Nota 3

Dată depăşită (1.12.2005)

298.

SR EN 60601-2-44:2009

Aparate electromedicale. Partea 2-44: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu radiaţii X pentru tomografie computerizată

SR EN 60601-2-44:2003 +

A1:2003

Nota 2

1.05.2012

299.

SR EN 60601-2-45:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-45: Cerinţe particulare de securitate ale aparatelor radiologice pentru mamografie şi ale dispozitivelor stereotactice pentru mamografie

300.

SR EN 60601-2-46:2002

Aparate electromedicale. Partea 2-46: Cerinţe particulare de securitate pentru mesele de operaţie

301.

SR EN 60601-2-47:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-47: Cerinţe particulare de securitate, inclusiv performanţe esenţiale, pentru sisteme de electrocardiografie ambulatorie

302.

SR EN 60601-2-49:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-49: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de monitorizare multifuncţională a pacienţilor

303.

SR EN 60601-2-50:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-50: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de fototerapie infantilă

304.

SR EN 60601-2-50:2009

Aparate electromedicale. Partea 2-50: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate de fototerapie pentru nou-născuţi

SR EN 60601-2-50:2003 Nota 2

1.05.2012

305.

SR EN 60601-2-51: 2003

Aparate electromedicale. Partea 2-51: Cerinţe particulare de securitate, inclusiv performanţe esenţiale, pentru electrocardiografe cu înregistrare şi analizare mono- şi multicanal

306.

SR EN 60627:2003

Aparate de diagnostic prin imagistică cu radiaţii X. Caracteristici ale grilelor antidifuzante pentru uz general şi pentru mamografie

307.

SR EN 60645-1:2003

Electroacustică. Echipamente audiologice. Partea 1: Audiometre tonale

SR EN 60645-1:2002 Nota 2

Dată depăşită (1.10.2004)

308.

SR EN 60645-2:2003

Audiometre. Partea 2: Aparat pentru audiometrie vocală

309.

SR EN 60645-3:2003

Audiometre. Partea 3: Semnale de scurtă durată pentru încercări audiometrice şi otoneurologice

310.

SR EN 60645-3:2008

Electroacustică. Echipamente audiometrice. Partea 3: Semnale de încercare de scurtă durată

SR EN 60645-3:2003 Nota 2

Dată depăşită (1.06.2010)

311.

SR EN 60645-4:2003

Audiometre. Partea 4: Echipamente pentru audiometria extinsă la domeniul frecvenţelor ridicate

0

1

2

3

4

312.

SR EN 61217:2001

Echipamente de radioterapie. Coordonate, mişcări şi scale

313.

SR EN 61217:2001/A1:2004

Echipamente de radioterapie. Coordonate, mişcări şi scale

Nota 3

Dată depăşită (1.12.2003)

314.

SR EN 61217:2001/A2:2008

Echipamente de radioterapie. Coordonate, mişcări şi scale

Nota 3

1.02.2011

315.

SR EN 61676:2004

Aparate electromedicale. Instrumente dozimetrice utilizate pentru măsurări neinvazive a tensiunii tubului cu radiaţii X în radiologia de diagnostic

316.

SR EN 61676:2004/A1:2009

Aparate electromedicale. Instrumente dozimetrice utilizate pentru măsurări neinvazive a tensiunii tubului cu radiaţii X în radiologia de diagnostic

Nota 3

1.03.2012

317.

SR EN 62083:2003

Aparate electromedicale. Cerinţe de securitate pentru sistemele de planificare a tratamentului în radioterapie

318.

SR EN 62220-1:2004

Aparate electromedicale. Caracteristicile aparatelor imagistice cu radiaţii X digitale. Partea 1: Determinarea eficienţei cuantice de detecţie

319.

SR EN 62220-1-2:2008

Aparate electromedicale. Caracteristicile dispozitivelor de imagistică digitală cu raze X. Partea 1-2: Determinarea eficienţei cuantice de detecţie. Detectoare utilizate în mamografie

320.

SR EN 62220-1-3:2009

Aparate electromedicale. Caracteristicile dispozitivelor de imagistică digitală cu raze X. Partea 1-3: Determinarea eficienţei cuantice de detecţie. Detectoare utilizate în imagistica dinamică

321.

SR EN 62304:2007

Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viaţă al software-ului

322.

SR EN 62366:2008

Dispozitive medicale. Aplicaţii ale utilizării ingineriei tehnologice în aparatele medicale

323.

SR EN 80601-2-58:2009

Aparate electromedicale. Partea 2-58: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale ale dispozitivelor de extragere a cristalinului şi ale dispozitivelor de vitrectomie pentru chirurgia oftalmică

Nota 1: In general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data de anulare stabilită de către organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepţionale.

Nota 2: Standardul nou (sau amendamentul) are acelaşi scop cu al standardului înlocuit. La data stabilită, standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale din directivă.

Nota 3: In cazul amendamentelor, standardul de referinţă este SR EN CCCCC: YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, şi noul amendament menţionat. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din SR EN CCCCC: YYYY şi amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament menţionat. La data menţionată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1163/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1163 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu